Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗмістВведення

1. Звільнення від кримінальної відповідальності як самостійний інститут кримінального права

2. Проблеми інституту звільнення від кримінальної відповідальності

3. Види звільнення від кримінальної відповідальності

3.1 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

3.2 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим

3.3 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності

3.4 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з актом амністії (помилування)

3.5 Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього у зв'язку із застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру

3.6 Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності

Висновок

Список літератури

Введення

У вітчизняному кримінальному законодавстві інститут звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання став з'являтися ще в Х столітті.

Звільнення від кримінальної відповідальності регламентується главою 11 КК РФ.

Досягнення завдань кримінально-правової охорони особистості, суспільства, держави можливо не тільки застосуванням жорстких санкцій за здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів, а й шляхом відмови в деяких випадках при здійсненні злочинів невеликої та середньої тяжкості від кримінальної відповідальності і покарання осіб, що характеризуються невисоким ступенем небезпеки . Звільнення від кримінальної відповідальності або від покарання можливо у випадках, коли цілі покарання можуть бути досягнуті без покарання винного. Загальне, що притаманне цим двом формам звільнення, це підстави їх застосування: невеликий ступінь суспільної небезпеки скоєного і особи засудженого. Крім того, і в тому, і в іншому випадку має місце звільнення з нереабілітуючих підстав, тобто особа вважається вчинили злочин. Однак якщо при звільненні особи від покарання його винність встановлена ​​судом, то при звільненні особи від кримінальної відповідальності особа по суті визнають винним несудових органів (наприклад орган дізнання) або посадові особи правоохоронних органів. Тому особа, звільняється від кримінальної відповідальності, може заперечувати проти такого рішення і вимагати, якщо вона вважає себе невинним, розгляду його справи в суді.

Звільнення від кримінальної відповідальності можливе на будь-якій стадії кримінального процесу (порушення кримінальної справи, попереднього розслідування, розгляду у суді). Але у всіх випадках - до видалення суддів у дорадчу кімнату для постановлення вироку, іншими словами - до винесення обвинувального вироку

У переважній більшості видів звільнення від кримінальної відповідальності законодавець говорить про можливість звільнення, отже, це питання надається на розсуд відповідних правоохоронних органів (при звільненні від кримінальної відповідальності) або суду. Однак у двох випадках - при закінченні строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 78) і при закінченні строків давності обвинувального вироку суду (ст. 83)-допит про можливість або неможливість звільнення не обговорюється, тому що особа підлягає обов'язковому беззастережному звільнення або від кримінальної відповідальності, або від відбування покарання.

Звільнення від кримінальної відповідальності може грати попереджувальну роль. Держава як би оголошує, що вчинила злочин особа може наступним поводженням загладити заподіяну шкоду, загладити свою провину.

Кримінальний закон передбачає різні варіанти звільнення від відповідальності, зумовлені різними обставинами.

Як відомо, настання кримінальної відповідальності можливе тільки за наявності її заснування, тобто при вчиненні діяння, яке містить всі ознаки складу злочину (ст. 8 КК).

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності має у кримінальному праві самостійне значення.

Звільнення від кримінальної відповідальності можливе і в порядку амністії. КК РФ передбачає також самостійний вид звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Мета роботи - розглянути поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.

Завдання роботи:

1) розглянути звільнення від кримінальної відповідальності як самостійний інститут кримінального права;

2) вивчити особливості умовного засудження та умовно-дострокового звільнення;

3) охарактеризувати види звільнення від кримінальної відповідальності.

1. Звільнення від кримінальної відповідальності як самостійний інститут кримінального права

Звільнення від кримінальної відповідальності за російським кримінальним правом представляє собою звільнення особи, яка вчинила злочин, але згодом втратив свою колишню суспільну небезпеку в силу низки обставин, зазначених у кримінальному законі, від застосування до винного з боку держави заходів кримінально-правового характеру.

У ряді випадків досягнення цілей боротьби зі злочинністю можливе без притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності або ж при їх засудження, але зі звільненням від реального відбування покарання. У зв'язку з цим у кримінальному праві Росії встановлюються інститути звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання. КК РФ присвятив цим інститутам дві самостійні глави.

Як відомо, настання кримінальної відповідальності можливе тільки за наявності її заснування, тобто при вчиненні діяння, яке містить всі ознаки складу злочину (ст. 8 КК). Отже, і звільнення від кримінальної відповідальності можливе тільки тоді, коли злочинне діяння мало місце. Тому не відносяться до досліджуваних інститутів звільнення від кримінальної відповідальності, наприклад, випадки здійснення актів необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання злочинця, випадки вчинення суспільно небезпечних дій неосудним або малолітнім, а також вчинення дій, формально підпадають під ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК , але через малозначність не становлять суспільної небезпеки.

Глава 11 КК РФ, що регламентує різні види звільнення від кримінальної відповідальності, включає норми про звільнення у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 75), у зв'язку з примиренням з потерпілим (ст. 76), у зв'язку зі зміною обстановки (ст. 77) і в зв'язку із закінченням строків давності (ст. 78). Перші два види звільнення від кримінальної відповідальності є новими. Звільнення від кримінальної відповідальності можливе і в порядку амністії. КК РФ передбачає також самостійний вид звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх.

2. Проблеми інституту звільнення від кримінальної відповідальності

До обставин, за наявності яких прокурор, слідчий або дізнавач зобов'язані припинити кримінальне переслідування особи, яка вчинила злочин, віднести наступні обставини:

1) закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності (за чинним законодавством ст. 78 У До РФ; п. 3 ч. 1 ст.24 КПК України);

2) примирення підозрюваного або обвинуваченого з потерпілим у справах приватного обвинувачення (за чинним законодавством ч. 2 ст. 20 КПК РФ, у кримінальному законі такої підстави не передбачено);

3) у зв'язку з настанням у особи після вчинення ним злочину психічного розладу, який позбавляє його можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними (за чинним законодавством ця обставина є підставою звільнення такої особи від покарання-год. ​​1 ст . 81 У До РФ);

4) наявність імунітету (за чинним законодавством ч. 4 ст. 11 КК РФ, а також примітки до ст. 201, 308, 316 КК РФ; п.6ч.1 ст. 24, п. 6 ч. 1 ст. 27 КПК РФ).

Що стосується кримінально-правового імунітету, то слід зазначити, що в чинному КК РФ немає загального правила, що регламентує звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин, наділеного особливим правовим статусом, який передбачає особливий порядок порушення кримінальної справи, здійснення процесуального затримання та застосування деяких заходів примусу, виробництва слідчих дій, а також підстави звільнення такої особи від кримінальної відповідальності.

Виходячи з аналізу російського законодавства і норм міжнародного права, можна виділити наступні види імунітетів: 1) передбачені в міжнародному праві, дипломатичний, консульський, персоналу міжнародних організацій, осіб, що знаходяться під міжнародним захистом; 2) передбачені у внутрішньодержавному законодавстві: Президента РФ, депутатський ( парламентський), суддів, інших посадових осіб Російської Федерації; свидетельский та інші. У ряді випадків імунітет визначено безпосередньо в тексті кримінального закону. Але це стосується лише частноуголовних імунітетів (для тих чи інших осіб при здійсненні певного кола злочинів). Це примітки до ст. 308, 316 КК РФ, де закріплено свидетельский імунітет, а також примітку 2 до ст. 201 КК РФ, де закріплено імунітет від загального порядку кримінального переслідування особи, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, яка вчинила злочинне діяння, передбачене главою 23 КК РФ, якщо воно заподіяло шкоду інтересам виключно даної комерційної або іншої організації. При цьому аналіз положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства свідчить про те, що зазначені підстави є випадками не звільнення від кримінальної відповідальності, а обставинами непритягнення до кримінальної відповідальності, оскільки сам законодавець у нормах-примітках до ст. 308, 316 КК РФ вживає фразу "особа не підлягає кримінальній відповідальності ...".

Загальнокримінальної імунітети (за винятком дипломатичного в ч. 4 ст. 11 КК РФ) не знайшли відображення в чинному кримінальному законі. Лише в деяких нормах КПК України (п. 6 ч. 1 ст. 24, п. 6 ч. 1 ст. 27) законодавець вказує на підстави, внаслідок яких у певних осіб з'являється імунітет від притягнення до кримінальної відповідальності. Причому, як зазначає п. 3 ч. 2 ст. 133 КПК РФ, підозрюваний або обвинувачений, кримінальне переслідування у відношенні якого припинений з підстав, передбачених п. 1, 2, 5 і 6 ч. 1 ст. 24 і п. 1 і 4-6 ч. 1 ст. 27 КПК РФ, мають право на реабілітацію. Таким чином, чинне законодавство вважає вказані підстави непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочин, але що володіють особливим правовим статусом (див., наприклад, п. 1, 3-5, 9 і 10 ч. 1 ст. 448 КПК України), реабілітуються .

Однак, на наш погляд, слід підтримати точку зору авторів, які вважають, що наявність імунітету повинно розглядатися як нереабілітуючих підстав звільнення від кримінальної відповідальності. Ми повністю згодні з такими авторами і підтримуємо їх ідею єдиної регламентації звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з особливим правовим статусом ліца3. При цьому представляється доцільним обговорити припинення дії імунітету у зв'язку з втратою особою свого особливого правового статусу, що має означати можливість настання кримінальної відповідальності, але при дотриманні строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Чинне кримінальне законодавство у ст. 81 КК РФ передбачає звільнення від покарання у зв'язку з хворобою. Проте виникають питання щодо застосування даної норми у випадках, якщо особа після вчинення злочину, але до винесення йому вироку стало неосудним. Верховний Суд РФ в одному зі своїх рішень "вказав, що в даному випадку особа, що стала неосудним внаслідок психічного захворювання після вчинення злочину, але до винесення вироку, звільняється від покарання. Але як можна звільнити від того, чого немає, адже вирок з призначенням покарання ще навіть не проголошений? І чи можна проголошувати обвинувальний вирок щодо особи, яка має психічний розлад, яка позбавляє його можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними?

Представляється, що в даному випадку наявність психічного розладу, який позбавляє особи можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, що настав у особи після вчинення злочину, але до винесення обвинувального вироку, є підставою звільнення його від кримінальної відповідальності ( причому така підстава звільнення від відповідальності є нереабілітуючими). При цьому таке звільнення на підставі ч. 4 ст. 81 КК РФ є умовним, і продовжують обчислюватися строки, передбачені ст. 78 кримінального закону. Тому якщо така особа видужала до закінчення строку притягнення до кримінальної відповідальності, воно підлягає кримінальному переслідуванню на загальних підставах.

Самостійне значення припинення кримінального переслідування у зв'язку з примиренням з потерпілим у справах приватного обвинувачення проявляється в його особливій правовій природі, яка визначається тим, що злочином, що є предметом розгляду, порушено лише суб'єктивні інтереси постраждалої сторони, а оскільки вона примирилася з обвинуваченим, то немає передумов для продовження провадження у справі.

3. Види звільнення від кримінальної відповідальності

3.1 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої ступеня тяжкості (тобто з числа таких, за вчинення яких максимальне покарання, передбачене КК, не перевищує двох років позбавлення волі), може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо після вчинення злочину добровільно з'явилася з повинною, сприяло розкриттю злочину, відшкодував заподіяну шкоду або іншим чином загладити шкоду, заподіяну в результаті злочину (ст.75 КК).

Особи, які вчинили більш тяжкі злочини, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності тільки у випадках, передбачених відповідними статтями Особливої ​​частини КК.

Закриття справи у зв'язку з дійовим каяттям можливо, приміром, при вчиненні хуліганства без обтяжуючих обставин, нанесенні легкої шкоди здоров'ю, побоїв, образі, наклеп, заподіяння майнової шкоди шляхом обману, знищення або пошкодження майна без обтяжуючих обставин і в ряді інших випадків.

При цьому відшкодування шкоди може полягати в поверненні викраденого майна, наданні потерпілому іншої речі замість втраченої; загладжування шкоди може полягати і в принесенні вибачення, наданні матеріальної або фізичної допомоги, усунення поломки.

Припинення кримінальної справи в цих випадках здійснюється відповідно до ст.7 КПК України. Про це повідомляється потерпілий, який протягом п'яти діб вправі оскаржити ухвалу суду або постанова прокурора, слідчого, органу дізнання відповідно до вищестоящого суду або вищестоящому прокурору. Однак припинення кримінальної справи за цією підставою не допускається, якщо обвинувачений заперечує. У цьому випадку провадження у справі продовжується в звичайному порядку.

Випадок з практики. Індивідуальний підприємець С. за ухилення від сплати митних платежів на суму 192 тис. руб. за партію імпортних тютюнових виробів і спиртних напоїв було притягнуто до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.194 КК. Після того як С. був оголошений у розшук, він з'явився в управління по боротьбі з економічними злочинами з повинною, розповів про скоєний ним діянні і гарантував сплату всієї суми платежів протягом тижня. З урахуванням того, що раніше С. до відповідальності не притягувався, кримінальну справу відносно нього було слідчим припинено.

Новий Кримінальний кодекс РФ 1996 р., не залишаючись осторонь від загальних тенденцій, також передбачає ряд нетрадиційних для вітчизняного права підстав звільнення від кримінальної відповідальності. Йдеться, зокрема, йде про інститут "діяльного каяття", коли "особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо після вчинення злочину добровільно з'явилася з повинною, сприяло розкриттю злочину, відшкодував заподіяну шкоду або іншим чином загладити шкоду, заподіяну в результаті злочину "(ч. 1 ст. 75 КК РФ). Звільнення від кримінальної відповідальності реалізується шляхом припинення кримінальної справи, рішення про яке має право (але не зобов'язані) прийняти суд, прокурор, а також слідчий і орган дізнання за згодою прокурора, за умови виконання звільняються від кримінальної відповідальності особою дій, перелічених у ст. 75 КК РФ. Компетентные государственные органы до принятия соответствующего решения обязаны разъяснить этому лицу основания прекращения дела и указать на его право возражать против прекращения дела по данным основаниям. Если право будет им реализовано и последует возражение, то прекращение уголовного дела не допускается, производство продолжается в обычном порядке. Что касается другого заинтересованного в исходе дела лица - потерпевшего, то он уведомляется о прекращении дела и получает право в течение пяти суток обжаловать соответствующее решение в вышестоящий суд (если решение принято судом) или вышестоящему прокурору (если оно принято прокурором, следователем либо органом дознания). О порядке применения ч. 1 ст. 75 УК РФ в законодательстве больше ничего не сказано. Новизна указанных норм, их относительный лаконизм и отсутствие устоявшейся практики применения порождают целый ряд вопросов, способных вызвать определенные сложности при разрешении конкретных уголовных дел.

Прежде всего, отметим, что само понятие "деятельное раскаяние", используемое законодателем в ст.75 УК РФ, не ново для отечественного права. Мы можем обнаружить его еще в ст. 134 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.), посвященной "обстоятельствам, уменьшающим вину и наказание".

В более близком нам по времени законодательстве данное понятие также встречается (с теми или иными терминологическими модификациями). Так, в п. 9 ст. 38 УК РСФСР 1960 г., сравнительно недавно утратившего силу, говорилось о "чистосердечном раскаянии" как об обстоятельстве, смягчающем ответственность.

Сейчас институт деятельного раскаяния официально закреплен законом именно под таким названием, поэтому терминологический спор бессмыслен. Для нас важно другое. При прекращении уголовного дела и освобождении лица от уголовной ответственности в связи с совершением действий, предусмотренных ст. 75 УК РФ, т.е. в связи с деятельным раскаянием, обязан ли компетентный государственный орган (суд, прокурор и др.) выяснить, искренне ли раскаялось данное лицо в своем деянии или оно, быть может, совершило указанные в законе действия из иных соображений, скажем, из страха перед наказанием?

Думается, нет. В словосочетании "деятельное раскаяние" акцент следует поставить на первом, а не на втором слове. Первостепенное значение имеют объективно выраженные действия лица, а не его субъективное отношение к происходящему, т.е. термин "раскаяние" не стоит толковать слишком буквально. Если подходить к данной проблеме иначе, то применение интересующего нас института либо превратится в фарс, либо прекратится вовсе. Что, если не фарс будет напоминать процедура, когда суд, следователь и др., удостоверившись в наличии оснований для освобождения лица от уголовной ответственности, во время допроса зададут ему формальный вопрос: "Раскаиваетесь ли Вы в содеянном?" и, получив такой же формальный положительный ответ, без тени сомнения вынесут необходимое решение?

Крайняя формализация института деятельного раскаяния излишне ограничивает сферу его применения и приводит подчас к довольно странным утверждениям. Так, в одном из учебников уголовного права высказано мнение о том, что "основанием для освобождения от уголовной ответственности... явка с повинной может служить лишь в том случае, если органу расследования на этот момент не было известно лицо, совершившее данное преступление, иначе говоря, оно не было раскрыто. Не может служить основанием освобождения от уголовной ответственности добровольная явка в милицию лица, которое скрывалось от следствия в связи с обвинением в преступлении, находилось в розыске и приняло решение прекратить уклонение от следствия и суда. Подобная явка может служить лишь обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность". Получается, что если лицо, совершившее преступление, какое-то время мучилось сомнениями, а за это время следователь раскрыл преступление, то освобождение от уголовной ответственности исключено даже при наличии несколько запоздалой явки с повинной и иных необходимых условий. Если же следователь преступление еще не раскрыл, то можно с облегчением констатировать, что освобождение от уголовной ответственности все еще возможно.

Представляется, что, создавая институт освобождения от уголовной ответственности, законодатель менее всего видел в нем способ узко формального толкования отдельных юридических понятий - "явка с повинной", "раскаяние" и т.д. Не следует забывать, что речь, прежде всего, идет о стимулирующих нормах, т.е. нормах, способствующих позитивному поведению лица после совершения им преступления. Эффективность данных норм не должна зависеть от того, кто успел в милицию первым - совершившее деяние лицо явилось с повинной или пришел потерпевший со своим заявлением. В любом случае уголовному праву необходимо заинтересовать обвиняемого в том, чтобы помочь раскрыть преступление, загладить вред, а не отказывать ему в освобождении от уголовной ответственности только потому, что нет одного признака деятельного раскаяния, названного в законе, например, явки с повинной часто по не зависящим от воли лица обстоятельствам.

Кроме того, по некоторым уголовным делам юридически невозможно требовать от обвиняемого выполнения всех действий, являющихся признаками деятельного раскаяния. Например, в случае совершения неоконченного преступления, а именно покушения на преступление, которым в соответствии с ч. 2 ст. 29 УК РФ признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление, но уголовная ответственность может наступить только за приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 30 УК РФ), когда юридически невозможно прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием, вред вообще, как правило, отсутствует, поэтому заглаживать или возмещать нечего. Поэтому институт деятельного раскаяния сосуществует только с одной формой неоконченного преступления - покушением на преступление. Получается, что, строго следуя концепции деятельного раскаяния как "совокупности признаков", мы неизбежно придем к странному выводу: если преступление доведено до конца, то лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, а если не доведено, то при любых обстоятельствах оно такую ответственность понесет.

Единственный аргумент, который мог бы поколебать наши позиции, необходимость защиты прав потерпевшего. Реализация концепции о необязательности наличия всех признаков деятельного раскаяния, упомянутых в ст. 75 УК РФ, может привести к следующей ситуации: налицо явка с повинной и помощь в раскрытии преступления, поэтому виновное лицо освобождается от уголовной ответственности даже невзирая на то, что оно не возместило причиненный потерпевшему вред. Последний, конечно, вправе в течение пяти дней обжаловать решение о прекращении уголовного дела, но если данное решение юридически обосновано исходя из изложенной концепции, то жалоба будет отклонена, а потерпевшему предложат отстаивать свои имущественные или личные неимущественные права в порядке гражданского судопроизводства. Такой аргумент достаточно весом, если учесть, что защита прав потерпевшего повсеместно признается одним из приоритетов развития современного уголовного процесса.

Чтобы избежать неоправданных коллизий различных видов освобождения от уголовной ответственности, освобождение в связи с деятельным раскаянием должно применяться только в случае совершения преступления против иных охраняемых уголовным законом благ, затрагивающих интересы не частных лиц, а государства либо общества в целом. В качестве примера укажем уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) или вандализм (ст. 214 УК РФ). Поскольку по данным делам нет потерпевшего, которому причинен вред, то нет и опасности нарушения его прав и законных интересов в зависимости от подхода к институту деятельного раскаяния. Если же вред кому-то причинен, освобождение от уголовной ответственности осуществляется в иной форме, предусмотренной ст. 76 УК РФ, в этом случае потерпевшему отведена одна из главных ролей. Впрочем, эта норма требует специального анализа и не входит в предмет нашего небольшого исследования.

Если частью 1 ст.75 УК РФ предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лиц, впервые совершивших преступления небольшой тяжести, добровольно явившихся с повинной, способствовавших раскрытию преступления, возместивших ущерб или иным образом загладивших вред, причиненный в результате преступления, то часть 2 ст.75 УК РФ дает суду право на освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления иной категории, при наличии условий, перечисленных в ч.1 этой статьи, только в случаях, специально указанных в примечаниях к соответствующим статьям Особенной части УК (ст.126, 204-206, 208, 222, 223, 228 и др.). В этих примечаниях называются конкретные позитивные действия, при условии совершения которых лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности. К таковым, в частности, относятся: сдача оружия, наркотических средств или психотропных веществ; добровольное сообщение о даче взятки; добровольное заявление о ложности показаний и др. Выполнение этих действий обязательно для освобождения от уголовной ответственности.

В примечаниях к статьям Особенной части УК РФ не упоминается о необходимости соблюдения условий, закрепленных в ст.75 УК РФ. Однако из текста ч.2 ст.75 УК РФ (где сказано: "...при наличии условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи") следует, что для освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием требования, изложенные в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, должны дополняться условиями, перечисленными в ч.1 ст.75 УК РФ (т.е. добровольной явкой с повинной, способствованием раскрытию преступления, возмещением причиненного ущерба или иным заглаживанием вреда, причиненного преступлением, а также совершением преступления впервые).

В примечаниях к статьям Особенной части УК РФ (за исключением примечаний к ст.337, 338 УК РФ) указывается, что лицо, выполнив изложенные в них действия, освобождается от уголовной ответственности. Слово "освобождается" в данном случае большинством ученых и правоприменителей понимается как требование, которое имеет обязательный характер.

Однако в ст.75 УК РФ говорится, что лицо в связи с деятельным раскаянием "может быть освобождено" от уголовной ответственности, т.е. вопрос об освобождении правоприменитель должен решать по своему усмотрению. Таким образом, в соответствии со ст.75 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием имеет не обязательный, а возможный характер.

Отдавая приоритет примечаниям к статьям Особенной части УК РФ об освобождении от уголовной ответственности перед ст.75 Общей части УК РФ в случаях несоответствия между ними, исследователи обосновывают свое мнение конституционным положением о том, что все сомнения должны решаться в пользу обвиняемого.

Однако в Конституции РФ (ч.3 ст.49) сказано, что в пользу обвиняемого толкуются лишь неустранимые сомнения в его виновности. В рассматриваемом же случае речь идет о другом - о приоритете одних норм уголовного закона перед другими, и никаких сомнений в виновности лица, совершившего преступление, нет. Поэтому указанное положение Основного Закона здесь неприменимо.

Проблема несоответствия ст.75 УК РФ специальным случаям освобождения от уголовной ответственности, упомянутым в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, может быть разрешена, если эти нормы действуют и рассматриваются не самостоятельно или в противоречии, а в единстве, совместно, дополняя и уточняя посткриминальное позитивное поведение субъекта.

Веским аргументом в пользу этой точки зрения является и то, что в Общей части УК РФ, кроме ст.75 УК РФ, не предусмотрено никаких других оснований освобождения от уголовной ответственности для примечаний к статьям Особенной части УК РФ.

Если следовать логике тех ученых, которые считают, что при конкуренции общей и специальной норм должна применяться только специальная и что при освобождении от уголовной ответственности лиц в связи с деятельным раскаянием следует руководствоваться исключительно примечаниями к статьям Особенной части УК РФ без учета требований ст.75 Общей части УК РФ, можно прийти к выводу о том, что в таких случаях необязательны и другие требования Общей части, например, о задачах Уголовного кодекса, основаниях и принципах уголовной ответственности. В результате могут избежать уголовной ответственности лица, неоднократно совершившие преступления и обязанные понести заслуженное наказание.

Например, ситуация с деятельным раскаянием складывается в случае, когда при доставке в органы милиции или при проведении обыска по предложению сотрудников правоохранительных органов нарушители "добровольно" выдают наркотические средства или оружие (примечания к ст.222, 223, 228 УК РФ).

В результате, статьи УК РФ, содержащие примечания об освобождении от уголовной ответственности, позволяют лицам, совершившим преступления, оставаться фактически безнаказанными, а иногда и продолжать преступную деятельность.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием в ситуациях, специально предусмотренных законом, имеет некоторые особенности. В этих случаях, помимо общих, предусмотренных ст.75 УК РФ, условий освобождения от уголовной ответственности, лицо, совершившее преступление, должно выполнить специальные (другие) действия, указанные в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ. При этом поведение и действия лица после совершения им преступления должны строго отвечать требованиям этих примечаний и быть добровольными, а не вынужденными.

Добровольность применительно к рассматриваемым обстоятельствам, как справедливо отметил В.К. Коломеец, означает, что "лицо имело реальную возможность поступить иначе, а выбрало прекращение, признание и раскрытие своего участия в преступлении".

В Особенной части УК РФ имеется ряд норм, устанавливающих специальные случаи деятельного раскаяния. Особенность их состоит в том, что они относятся только к преступлению, указанному в данной статье, содержащей наряду с санкциями и указанное в примечании поощрение в виде освобождения от уголовной ответственности.

Следует отметить, что число специальных оснований освобождения от уголовной ответственности имеет тенденцию к увеличению. Некоторые примечания к статьям Особенной части УК РФ были приняты после вступления Уголовного кодекса в законную силу, что свидетельствует об их важности и расширении сферы их применения. Этот процесс объясняется стремлением законодателя предотвратить вред, который может быть причинен гражданам или государству, защитить их интересы, возместить причиненный ущерб, способствовать раскрытию и предупреждению преступлений.

Исследователи данных норм права в целях их усовершенствования предлагают либо постепенно заменять положения Общей части УК РФ об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием конкретными указаниями в примечаниях Особенной части УК РФ, либо наоборот - обобщить специальные основания в Общей части УК РФ. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием непременно должны быть отражены в Общей части УК РФ с приведением перечня примечаний к статьям Особенной части УК РФ, которые предусматривают специальные условия освобождения от уголовной ответственности.

Необходимо, чтобы в законе было четко указано, при каких условиях и по каким конкретно преступлениям лица, проявившие деятельное раскаяние, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Это связано и с тем, что одни и те же признаки деятельного раскаяния в одних предусмотренных законом случаях (ст.75 УК РФ) являются основаниями освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в других - специальными основаниями освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, в третьих - обстоятельствами, смягчающими наказание (п."и", "к" ч.1 ст.61, ст.62 УК РФ).

Поэтому целесообразно дополнить ч.2 ст.75 УК РФ указанием об обязательном освобождении от уголовной ответственности и перечнем статей Особенной части УК, содержащих соответствующие примечания (ст.126, 204-206, 208, 222, 223, 228, 275, 276, 278, 291, 307, 337, 338).

Для признания отдельных видов деятельного раскаяния основанием освобождения от уголовной ответственности, особенно за тяжкие и особо тяжкие преступления, необходимо специально определить в законе конкретные составы преступлений и условия освобождения от уголовной ответственности, т.е. указать конкретные признаки позитивного постпреступного поведения. Такие условия освобождения от уголовной ответственности содержатся в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ.

Однако многие из этих примечаний, на наш взгляд, также нуждаются в изменениях и дополнениях. В частности, в примечаниях к ст.337, 338 УК РФ следует упомянуть явку с повинной, а вместо выражения "может быть освобожден" употребить слово "освобождается". В примечаниях к ст.126, 205, 206, 222, 223, 275 УК РФ целесообразно исключить оговорку "если в его действиях не содержится иного состава преступления" и уточнить правило об освобождении от уголовной ответственности, добавив слова "за данное преступление".

Для устранения противоречий между примечаниями к статьям Особенной части УК РФ и ст.75 УК РФ надо внести изменения и в ч.1 ст.75 УК РФ, указав в ней явку с повинной и возмещение причиненного ущерба в качестве факультативных признаков деятельного раскаяния, так как эти действия возможны не при всех преступлениях. Однако если данные обстоятельства прямо указаны в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, то они являются обязательными условиями освобождения от уголовной ответственности.

3.2 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести (максимальное наказание за которое до двух лет лишения свободы), может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред (ст.76 УК). Способы "заглаживания вреда" в целом аналогичны возмещению ущерба (ст.75 УК), но включают, пожалуй, еще одно действие - возврат долга.

"Вред" и "долг" - понятия гражданско-правовые. И то и другое порождает обязательство привлекаемого к ответственности перед потерпевшим. Согласно ст.415 ГК РФ, обязательство может быть прекращено прощением долга, т.е. освобождением должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (потерпевшего).

Отсюда следует, что потерпевший вправе не требовать возмещения вреда, документально засвидетельствовав свою волю - прощение долга причинителю вреда.

Нередко примирение имеет место в случаях кражи несовершеннолетним у родителей, причинения имущественного ущерба соседям и тому подобных обстоятельствах, когда проведение уголовного процесса в связи с совершенным деянием явно нецелесообразно. Согласно нормам УПК, в связи с примирением с потерпевшим дело может быть прекращено судом, прокурором, следователем и органом дознания с согласия прокурора на основании соответствующего заявления потерпевшего. Оно должно быть подано потерпевшим совершенно добровольно, независимо от того, предъявлен ли к причинителю вреда гражданский иск.

Норма о примирении с потерпевшим как основание освобождения от уголовной ответственности была впервые включена в УК РФ 1996 г. Прежнее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, хотя и предусматривало отдельные положения, касающиеся примирения сторон как повода для прекращения уголовного преследования, тем не менее не знало самостоятельного института материального уголовного права.

Русское дореволюционное право и, в частности, Устав уголовного судопроизводства, в принципе исходившие из публичного характера уголовного преследования и наказания, допускали в некоторых случаях уголовное преследование по особому заявлению потерпевшего.

Такая группа преступных деяний, в свою очередь, подразделялась на две подгруппы:

1) деяния, по которым от потерпевшего зависело только возбуждение уголовного дела, а дальнейшее преследование виновного лица шло в обычном порядке;

2) деяния, в которых обличение виновных в суде возлагалось на частного обвинителя. Во втором случае закон, наделявший потерпевшего правом обвинения, предоставлял ему и право отказаться от преследования виновного лица.

В теории русского дореволюционного права справедливо отмечалось, что от мнения потерпевшего по "уголовно-частным" делам может зависеть только привлечение к суду и изобличение виновного. Однако наказание и в этих случаях налагается от имени государства, в публичных интересах, а не ради удовлетворения частных лиц. В связи с этим воля потерпевшего должна учитываться только до постановления приговора или, самое большее, до вступления приговора в законную силу. Неисполнение состоявшегося приговора возможно только в порядке публичного, т.е. исходящего от государства, а не частного помилования.

Дела по таким преступлениям, как изнасилование без отягчающих признаков (ч. 1 ст. 131), нарушение авторских и смежных прав без отягчающих признаков (ч. 1 ст. 146) и нарушение изобретательских и патентных прав без отягчающих признаков (ст. 142), возбуждаются также только по жалобе потерпевшего, однако прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. Производство по таким делам ведется в обычном порядке.

При наличии предусмотренных в УПК РФ исключительных обстоятельств прокурор может возбудить уголовное дело по названным выше категориям дел и без жалобы потерпевших. В таких случаях прекращение дела в связи с примирением с потерпевшим не допускается.

Вместе с тем освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим по УК РФ 1996 г. существенно отличается от традиционного процессуального основания прекращения уголовного дела по делам "частного обвинения", хотя нередко высказывается мнение о том, что эти два института тесным образом связаны между собой.

Отличия данного вида освобождения от уголовной ответственности по сравнению с процессуальным основанием прекращения дел "частного обвинения" в связи с примирением с потерпевшим состоят в следующем. Во-первых, УК РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности для лиц, совершивших преступления иной категории, нежели дела "частного обвинения". В уголовном законе говорится о совершении лицом преступления небольшой тяжести. К таковым относятся, например, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113), воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169), вандализм (ст. 214) и др. Во-вторых, уголовное дело в таких случаях возбуждается не в связи с волеизъявлением потерпевшего, что характерно для дел "частного обвинения", а в обычном порядке. В-третьих, некоторые категории дел "частного обвинения" (изнасилование, нарушение авторских прав) не могут быть прекращены, а виновное лицо не может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с его примирением с потерпевшим, несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено по воле последнего. Таким образом, уголовно-правовой вид освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим имеет вполне самостоятельное значение.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим согласно ст. 76 УК РФ допускается только при наличии совокупности следующих обстоятельств: а) совершение преступления впервые; б) деяние относится к категории преступлений небольшой тяжести; в) примирение виновного лица с потерпевшим; г) заглаживание правонарушителем причиненного вреда.

При примирении с потерпевшим последний должен официально уведомить суд, прокурора, следователя или орган дознания о том, что он примирился с виновным лицом, удовлетворен предпринятыми последним мерами по заглаживанию вреда и вследствие этого не возражает против освобождения правонарушителя от уголовной ответственности.

Мотивы примирения потерпевшего с лицом, совершившим преступление, могут быть различными: удовлетворение постпреступным его поведением по заглаживанию вреда, жалость, надежды на дружбу, совместную работу и т.д. Однако в любом случае решение о примирении принимается потерпевшим добровольно. В случае попыток лица, совершившего преступление, его родственников, знакомых или других лиц запугать потерпевшего с целью заставить его сообщить правоохранительным органам о мнимом примирении основания для освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением нет.

Инициатива примирения может исходить как от лица, совершившего преступление, так и от потерпевшего или иных лиц (знакомых, родителей, представителей правоохранительных органов и т.п.). Мотивы стремления к примирению со стороны лиц, совершивших преступление, могут быть различны: раскаяние, чувство стыда, страх перед грядущей ответственностью и др.

Требование заглаживания причиненного вреда предполагает полное или частичное (в зависимости от обстоятельств дела и возможностей виновного) возмещение морального, физического, имущественного или другого вреда, который претерпел потерпевший в результате совершения преступления виновным лицом.

Процессуальной формой данного вида освобождения от уголовной ответственности служит определение суда или постановление прокурора, следователя или органа дознания о прекращении уголовного дела.

3.3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

2 года после совершения преступления небольшой тяжести (когда максимальное наказание не превышает 2 лет лишения свободы);

6 лет после совершения преступления средней тяжести (соответственно 5 лет);

10 лет после совершения тяжкого преступления (соответственно 10 лет);

15 лет после совершения особо тяжкого преступления (при сроке наказания свыше 10 лет).

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. У цьому випадку протягом строків давності відновлюється з моменту затримання зазначеної особи або явки її з повинною.

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, то смертная казнь или пожизненное лишение свободы не применяется.

К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, сроки давности не применяются (ст.78 УК).

Истечение сроков давности является обстоятельством, исключающим производство по делу.

Статья 78 УК РФ по сравнению со ст.48 УК РСФСР содержит в себе целый ряд новых положений, касающихся освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Изменения коснулись в первую очередь их исчисления. В соответствии с ч.2 ст.78 УК они исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Законодатель, следовательно, сохранил прежний начальный момент течения давностных сроков, но весьма существенно отодвинул их окончание. Это новое правило имеет и материально-правовой, и процессуальный аспекты.

Материально-правовой аспект состоит в том, что названное положение имеет обратную силу как уголовный закон, иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление (ч.1 ст.10 УК). Суть же процессуальной стороны в следующем: если по УК РСФСР срок давности исчислялся на момент вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого (по делам, по которым предварительное расследование не проводилось, на момент назначения судебного заседания) и участвующие в деле лица практически не могли повлиять на течение сроков давности, то теперь у субъектов уголовного судопроизводства появилась возможность в известной мере их регулировать - заявить ходатайства о проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы, о замене защитника, принесение на приговор кассационных жалоб и др.

Часть 2 ст.78 УК связывает конечный момент течения сроков давности со вступлением в законную силу только приговора суда. И здесь, как представляется, законодатель упустил из виду, что рассмотрение далеко не каждого уголовного дела завершается вынесением приговора. Суд может и прекратить дело (ст.259 УПК), и применить к лицу принудительные меры медицинского характера (ст.410 УПК). Логично предположить, что законодатель подразумевал не только приговор, но и любой другой процессуальный акт, разрешающий дело по существу. В противном случае следует признать, что если суд своим определением применил к лицу, заболевшему после совершения преступления психическим расстройством, принудительные меры медицинского характера, то сроки давности в отношении такого лица продолжают отсчитываться и во время его лечения.

В отношении лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, сроки давности, предусмотренные ст.78 УК, сокращаются наполовину (ст.94 УК). Применительно к этому положению нового уголовного закона следует отметить явное расхождение в подходе к уголовным делам несовершеннолетних УК РФ и УПК: там, где уголовный закон счел нужным ввести сокращенные сроки давности, уголовно-процессуальное законодательство сохраняет одно из самых сложных по форме производств (гл. 32 УПК).

Статья 78 УК помещена законодателем в гл. 11 "Освобождение от уголовной ответственности". Применительно к уголовному судопроизводству это означает, что при наличии указанных в этой главе оснований уголовное дело прекращается, в том числе и в суде первой инстанции (ст.ст.75-77 УК, ст.ст.6, 7, 9 УПК).

При прежней системе исчисления сроков давности их истечение до начала судебного разбирательства практически исключалось, поэтому прекращение дела по этому основанию в суде первой инстанции было довольно редким явлением. Пленум Верховного Суда РФ в п.16 постановления от 29 апреля 1996 г. "О судебном приговоре" разъяснил, что лишь в случае возбуждения уголовного дела вопреки истечению срока давности оно подлежит прекращению на любой стадии судопроизводства, если против этого не возражает подсудимый.

Зараз ситуація змінилася. В соответствии с новым уголовным законом срок давности может истечь еще до начала судебного разбирательства и считать, что это обнаружилось в судебном заседании, вряд ли возможно. Дело придется прекратить, одновременно приняв судебные издержки на счет государства и оставив гражданский иск без рассмотрения.

Так, М. был осужден 5 ноября 1998 г. за неоднократное получение взяток, должностной и служебный подлоги, совершенные в 1996 - 1997 гг. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор частично изменила, указав следующее. М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.175 УК РСФСР и ст.292 УК РФ. Оба эти состава согласно ст.15 УК РФ являются деяниями небольшой тяжести и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение составляет два года. При таком положении у суда не было оснований для вынесения обвинительного приговора в отношении М. за действия, совершенные в 1996 году, поэтому приговор в этой части подлежит отмене с прекращением дела согласно требованиям п.3 ч. 1 ст.5 УПК.

Следовательно, обвинительный приговор с освобождением от наказания теперь должен постановляться, если истечение сроков давности обнаружилось в ходе судебного разбирательства, но не до его начала, а именно:

если обвиняемый возражал против прекращения дела в связи с истечением сроков давности в стадиях предварительного расследования или назначения судебного заседания (ч.5 ст.5 УПК);

суд изменил квалификацию содеянного, а при иной его оценке уже истек срок давности;

во время судебного разбирательства вступил в силу новый уголовный закон, определивший сокращенный срок давности. Исключение из этого правила установлено ч.6 ст.3 Федерального закона от 13 июня 1996 г. "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации", в соответствии с которой предписано прекратить с 1 января 1997 г. уголовные дела, по которым истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, установленный п."а" ч.1 ст.78 УК РФ, т. е. по преступлениям небольшой тяжести;

вопрос о применении срока давности отнесен законом к исключительной компетенции суда (ч.4 ст.78, ст.96 УК РФ).

3.4 Освобождение от уголовной ответственности в связи с актом амнистии (помилования)

Под амнистией в уголовном праве понимается акт высшего органа государственной власти. Она объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного крута лиц.

Например: женщин, несовершеннолетних, лиц, совершивших преступления определенного вида.

В качестве основания освобождения от уголовной ответственности (а не наказания) уголовно-правовое понятие амнистии охватывает две последние ситуации, когда уголовное дело удом еще не рассмотрено, вопрос о виновности и мере наказания не решен.

Акт амнистии носит нормативный характер: он Всегда касается целой категории преступлений или групп субъектов, не обозначенных индивидуально. Эти категории определяются по различным признакам: по составу или тяжести совершенного преступления, по признакам субъекта преступления и т.д.

Акт амнистии распространяется на уголовно наказуемые деяния, совершенные до его принятия. Однако в исключительных случаях он может распространяться на деяния совершенные в течение определенного времени после принятия акта амнистии, при условии выполнения амнистируемым определенных действий.

К лицам, совершившим длящиеся преступления, амнистия применяется лишь в том случае, если весь комплекс действий, составляющих это преступление, был реализован до даты, установленной актом амнистии (дата издания, дата вступления в законную силу.

Аналогичен механизм акта амнистии и в отношении продолжаемых преступлений: этот акт применяется лишь в том случае, если последнее преступное действие совершено до издания акта амнистии или даты, специально указанной в этом акте, и не применяется, если хотя бы одно из преступных действий было совершено после его издания или указанной даты. Освобождение от уголовной ответственности вследствие акта амнистии означает прощение государством виновного лица, а не его преступления. В силу этого обстоятельства уголовно-процессуальный закон (ч. 5 ст. 5 УПК) устанавливает, что прекращение уголовного дела вследствие акта амнистии не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В этом случае производство по делу продолжается в обычном порядке. Тем самым обвиняемый получает законную возможность добиваться своего публичного оправдания. Если, же суд (все же признает его виновным, от наказания осужденный все же граждан актом амнистии: в этом случае суд доводит разбирательство до конца и постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

3.5 Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего в связи с применением к нему принудительных мер воспитательного характера

Несовершеннолетними по уголовному закону, признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.

Згідно зі ст. 90 УК несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.

Несовершеннолетнему может быть назначено несколько принудительных мер воспитательного воздействия.

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступлений.

Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа обязанностей по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением.

Обязанность загладить причиненный ущерб назначается с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего может предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга и др.

Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности на основании ст. 90 УК правомерно лишь в том случае, если существует перспектива, что исправление виновного возможно без применения уголовного наказания и эта перспектива вытекает из совокупности обстоятельств, установленных по уголовному делу, относящихся к характеру совершенного преступления, а также к личности виновного.

3.6 Специальные виды освобождения от уголовной ответственности

Группа норм, предусматривающих компромиссный путь решения уголовно-правовых конфликтов, - примечания к ст. ст. 204, 208, 222, 223, 228, 291 УК - преследует цепь осуществления государственно-правового контроля за наиболее латентными преступлениями. Особенность преступлений, предусмотренных названными статьями, заключается в том, что они не причиняют непосредственного ущерба личности. Механизм их совершения и общественная опасность состоят в создании предпосылок для иных преступлений, связанных с созданием незаконных вооруженных формирований, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Цель института деятельного раскаяния, представленного этими примечаниями, выражается, в основном, в предотвращении совершения других преступных посягательств.

При отсутствии в действиях виновного состава иного преступления деятельное раскаяние при совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 208, 222, 223, 228 УК, осуществляется в виде способствования интересам правосудия. Возмещения ущерба или заглаживания вреда иным способом не требуется, поскольку сами по себе эти преступления не связаны с причинением физического, имущественного или морального вреда. Повышенная степень латентности данных посягательств как раз и определяется отсутствием конкретного пострадавшего, человека или иного субъекта права, которому данное преступление причинило бы вред.

Относительно примечания к ст. 208 УК следует отметить, что в соответствии с указанной нормой освобождение лица от уголовной ответственности возможно лишь при наличии двух условий: сдачи оружия и прекращении участия в незаконном вооруженном формировании. Остается неясным, возможно ли такое освобождение для участника формирования, если у него не было оружия.

В связи с этим предлагается исключить из данного примечания условие сдачи оружия. В том случае, если участник незаконного вооруженного формирования, выйдя из его состава, не сдал оружия, он подлежит ответственности за его незаконное хранение. Если оружие впоследствии было добровольно сдано властям, то виновный освобождается от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 222 КК. Таким образом, исключив из примечания к ст. 208 УК условие сдачи оружия, норму можно сделать более универсальной, а следовательно, и эффективной.

По нашему мнению, для освобождений от уголовной ответственности организатор незаконного вооруженного формирования должен не только выйти из его состава, но и разобщить формирование. Только полностью устранив общественно опасные последствия деяния, организатор приобретает право на освобождение от уголовной ответственности. В противном случае заглаживания вреда от преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 75 УК, в качестве основания применения данной нормы, в действиях виновного не усматривается, и, совершив акт деятельного раскаяния, он вправе рассчитывать лишь на некоторое смягчение наказания. Поэтому текст примечания к ст. 208 УК следует распространить только на рядовых участников незаконного вооруженного формирования.

Примечания к ст. ст. 222, 223, 228 УК предусматривают освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием после совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Основанием применения названных норм является позитивная активность личности по реализации интересов правосудия. Наличие в действиях виновного явки с повинной и последующего способствования раскрытию преступления предполагается текстом примечаний. Возмещения ущерба, не требуется, поскольку такие преступления не связаны напрямую с наступлением реальных вредных последствий.

Следует отметить, что перечень оснований применения примечания к ст. 228 УК является расширенным по сравнению с примечаниями к статьям, предусматривающим ответственность за незаконный оборот оружия. Сюда, помимо добровольной сдачи указанных предметов, законодатель отнес активное способствование раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, и обнаружению имущества, добытого преступным путем. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что в подобных случаях деятельное раскаяние представляет собой способствование раскрытию преступлений, совершенных не только непосредственно виновным, но и иных преступлений, в том числе совершенных иными лицами без его участия.

Подтверждением тому служит требование закона способствовать обнаружению имущества, добытого преступным путем. При совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК, имущество непосредственно преступным путем не добывается. Однако незаконный оборот наркотиков так тесно связан с совершением иных, в первую очередь, корыстно-насильственных преступлений, что законодатель счел необходимым предусмотреть в числе оснований освобождения от уголовной ответственности и это обстоятельство.

В примечаниях к ст. ст. 198, 204, 291, 307 УК освобождение от уголовной ответственности связано с наличием признаков деятельного раскаяния, направленного на обеспечение экономических интересов государства, интересов государственной службы (в том числе в органах правосудия) и службы в коммерческих и иных организациях. Особенностью механизма причинения ущерба при совершении преступлений, предусмотренных данными статьями, является то, что, несмотря на наличие последствий в виде причиненного ущерба, конкретный потерпевший в структуре объекта отсутствует. Подобные преступления посягают на интересы нормальной деятельности государственных, коммерческих и иных организаций в целом, не причиняя, как правило, серьезного материального или морального вреда непосредственно конкретным гражданам. По этой причине применение примечаний к ст. 204, 291 УК, предусматривающим уголовную ответственность за коммерческий подкуп и дачу взятки, не требует возмещения ущерба или заглаживания вреда иным образом.

Необходимо учесть, что освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или коммерческого подкупа.

Примечания к ст. ст. 198, 307 УК предусматривают освобождение от уголовной ответственности при совершении преступлений, вред от которых виновный может устранить самостоятельно и полностью. Уплатив налоги (а также таможенные платежи), от уплаты которых некоторое время уклонялся, либо заявив о ложности данных на предварительном расследовании показаний, виновный устраняет вредные последствия преступления. При совершении преступления, предусмотренного ст. 307 УК, помимо заявл-ния о ложности данных ранее показаний, виновный должен дать правдивые показания.

Практика применения примечаний к ст. ст. 198, 307 УК свидетельствует о том, что во всех случаях необходимо личное присутствие лица, совершившего какое-либо из данных преступлений, в соответствующем государственном органе. В соответствии с содержанием более 20 изученных уголовных дел, прекращенных в соответствии с данными нормами, в 100 % случаев лицо, уплачивающее налоги или таможенные платежи, от уплаты которых оно ранее уклонялось, является в соответствующий государственный орган и дает необходимые по уголовному делу показания. Непосредственно факт возмещения ущерба государственным интересам, т. е. перечисление денег на соответствующий счет, осуществляется позже.

Также и свидетель (потерпевший, эксперт, переводчик) по уголовному или гражданскому делу имеет возможность заявить о ложности данных ранее показаний и дать правдивые показания только в суде. Во всяком случае, изучение материалов всех прекращенных уголовных дел указанной категории свидетельствует о том, что лица заявили о ложности своих показаний при непосредственном общении с судьей. Таким образом, в действиях освобожденных от уголовной ответственности лиц, ранее совершивших преступления, предусмотренные ст. ст. 198, 307 УК, во всех случаях содержатся такие элементы деятельного раскаяния, как явка с повинной и способствование раскрытию преступления. В связи с этим данные обстоятельства при совершении преступлений, предусмотренных ст. 198, 307 УК, следует признать необходимыми, тем более, что это вытекает из содержания ч. 2 ст. 75 УК.

Висновок

Освобождение от уголовной ответственности представляет собой отказ государства в лице управомоченных на то органов от осуждения лица, совершившего общественно опасное деяние. Освобождение лица от уголовной ответственности допустимо лишь в случаях, когда доказано нарушение данным лицом уголовно-правового запрета, и выражается в освобождении лица, совершившего преступление, от вынесения отрицательной оценки в форме обвинительного приговора.

Освобождение от уголовной ответственности возможно только при совершении лицом преступления, не характеризующегося высокой степенью опасности и с учетом личности освобождаемого. Исключение составляет освобождение в связи с истечением сроков давности, так как в этих случаях при наличии определенных условий подлежат освобождению и лица, совершившие тяжкие преступления.

В УК РФ предусмотрены три вида освобождения от уголовной ответственности:

а) в связи с деятельным раскаянием;

б) в связи с примирением с потерпевшим;

в) в связи с истечением сроков давности.

Подводя итог своей работе, можем сделать несколько выводов и предложений. Вполне допустима ситуация, когда одним из субъектов преступления, совершенного в соучастии, является лицо, обладающее иммунитетом.

Возникает вопрос: как квалифицировать деяние другого соучастника, если первый освобожден от уголовной ответственности на основании наличия иммунитета?

Если уголовный закон считает факт совершения преступления в соучастии квалифицирующим или даже конститутивным признаком преступления (например, в ст. 209 УК), то в действиях всех лиц был состав группового преступления (нельзя при этом забывать об особенностях соучастия, относящихся к специальному субъекту). Несмотря на освобождение одного из соучастников от уголовной ответственности по причине наличия иммунитета, все содеянное должно квалифицироваться как совершенное в соучастии.

Изложенное позволяет предложить ввести в гл. 11 УК ст. 78.1 следующего содержания:

"Освобождение от уголовной ответственности в связи с наличием иммунитета от уголовной ответственности

1. Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно обладает иммунитетом от уголовной ответственности, установленным федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2. Лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях, если иммунитет преодолен в порядке, установленном федеральным законом или международным договором Российской Федерации, либо истек срок действия такого иммунитета, но не истек срок давности в соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса.

3. Депутаты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты представительных органов субъектов Российской Федерации, а также судьи Конституционного Суда Российской Федерации не могут быть привлечены к уголовной ответственности за мнение или позицию, высказанные при голосовании, независимо от истечения сроков, установленных в статье 78 настоящего Кодекса".

Список літератури

 1. Конституция Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 12 декабря 1993 г. (с изм., вкл. от 9 июня 2001 г.) // Российская газета. – 1993 г. – 25 декабря; 1996 г. – 13 января; 2001 г. – 14 июня.

 2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2003) (с изм. и доп., вступившими в силу с 12.05.2004).

 3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.97 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // БВС РФ. - 1997. - № 3.

 4. Аликперов Х.Д., Курбанова К.Ш. УК РФ и некоторые проблемы освобождения от уголовной ответственности // Государство и право. 2000. № 1.

 5. Андреева А., Овчинникова Г. Освобождение от ответственности // Законность. -1996. - № 4.

 6. Барзенков Г.Н. Уголвоное право в вопросах и ответах. М.: Издательство «НОРМА», 2005.

 7. Быков В. Ответственность не наступит?! // Российская юстиция, - № 3. 2001.

 8. Вощинский М. Освобождение от ответственности // Юридический вестник, № 23 (151), 1996.

 9. Галиакбаров Р. Освобождение от уголовной ответственности. Ошибка в теории ломает судебную практику // Российская юстиция, № 7, 2001.

 10. Галиакбаров Р. Р. Уголовная ответственность в Российском праве Свердловск: ГСП БУТИ, 2003.

 11. Голик Ю. Институт примирения с потерпевшим нуждается в совершентсвовании // Уголовное право, 2003, № 3.

 12. Ельцова А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: проблемы и пути решения. М., 2004.

 13. Ендольцева А. Классификация обстоятельств, позволяющих не привлекать лицо к уголовной отвественности // Уголовной право, 2003, № 3.

 14. Загородников Н.І. Уголовная ответственность за государственные преступления. М.: Юридическая литература, 1959.

 15. Козаченко И. Освобождение от уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами // Уголовное право, 2003, № 3.

 16. Кладков А., Квалификация преступлений // Законность, №8, 1998.

 17. Комісарів В.С. Кримінальне право. М.: ООО «ТК Велби», 2002.

 18. Комментарий к Уголовному кодексу РФ с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. С.І. Никулина. - М., 2002.

 19. Коряковцев В.В., Питулько К.В. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. СПб.: Пітер, 2004.

 20. Кузнецова Н.Ф. Уголовная ответственность. М.: ИНФРА-М, 2005.

 21. Попова О. Сложности при отмене уголовной ответственности // Российская юстиция», № 5, 2001.

 22. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Г. Захарченко. М.: Издательство «НОРМА», 2005.

 23. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / Под ред. А.В. Наумова. М.: Издательство «НОРМА», 1996.

 24. Російське кримінальне право. Загальна частина / За ред. В.Н. Кудрявцева. - М., 1997.

 25. Тяжкова И.М. Наступление уголовной ответственности // Юрист, 2004. № 5.

 26. Кримінальне право Росії / Під ред. Э.Ю. Хорошилова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

 27. Кримінальне право Росії. Підручник для вузів. У 2 т. Т.2. Особлива частина / За ред. А.И.Игнатова, Ю.А.Красикова. М., 1996. – С.27.

 28. Кримінальне право України. Общая часть (конспект лекций) / Автор-составитель М.М. Смирнов. М.: «Издательство ПРИОР», 2001.

 29. Хлебников В.С. Кримінальне право Росії. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

 30. Якобашвили Г.М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Авт. Дисс. М., 2001.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
155.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Види звільнення від кримінальної відповідальності
Види та підстави звільнення від кримінальної відповідальності
Звільнення від кримінальної відповідальності 2 Поняття і
Звільнення від кримінальної відповідальності 2 Поняття і
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв язку з дійовим каяттям Звільнення від криміна
Звільнення від кримінальної відповідальності 2
Звільнення від кримінальної відповідальності 3
Звільнення від кримінальної відповідальності 5
Звільнення від кримінальної відповідальності
© Усі права захищені
написати до нас