Поняття зайнятості трудових ресурсів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

30 травня 1991 Верховна Рада Білоруської РСР прийняла закон «Про зайнятість населення Республіки Білорусь» (остання редакція затверджена 06.01.1999 р.), який визначив правові, економічні, соціальні та організаційні засади регулювання зайнятості населення Республіки Білорусь в умовах багатоукладної ринкової економіки.

Відповідно до цього закону поняття зайнятість визначено як «незаборонених законом діяльність громадян, як правило, приносить їм заробіток (дохід)». [1]

Безробітними ж вважаються працездатні громадяни в працездатному віці (жінки до 55 років, чоловіки до 60 років), які постійно проживають на території Республіки Білорусь, які не мають роботи, не займаються підприємницькою діяльністю, не навчаються в денних навчальних закладах або не проходять військової служби та зареєстровані в державній службі зайнятості. [1]

Відзначимо, що в економічних науках розглядаються і інші поняття зайнятості, ніж у законі, наприклад: «... невід'ємне природне стан будь-якої людини у відносинах між громадянами, їх об'єднаннями, державою і т.д.». [2, c.19]

Деякі дослідники розглядають зміст поняття зайнятість у широкому і вузькому аспектах, тоді як в законодавстві дане поняття зафіксовано тільки в широкому сенсі. У широкому сенсі категорія зайнятості включає в себе всі види суспільно корисної діяльності громадян, що приносять, як правило, заробіток (трудовий дохід). У вузькому сенсі зайнятість розуміється як трудова діяльність за наймом або на інших підставах, приносить регулярний трудовий дохід. [6, c.162]

Зайнятими відповідно до закону вважаються громадяни:

1) працюють за трудовим договором, у тому числі виконують роботу за винагороду на умовах повного або неповного робочого часу, а також мають іншу оплачувану роботу (службу), включаючи сезонні, тимчасові роботи;

2) які займаються підприємницькою діяльністю;

3) самостійно забезпечують себе роботою;

4) зайняті в підсобних промислах і реалізують продукцію за договорами;

5) виконують роботи за цивільно-правовими договорами (договорами підряду), а також члени виробничих кооперативів (артілей);

6) обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду;

7) проходять військову службу, а також службу в органах внутрішніх справ;

8) проходять очний курс навчання в освітніх закладах, установах початкового професійного, середнього професійної та вищої професійної освіти та інших освітніх установах, включаючи навчання за направленням державної служби зайнятості населення (органи служби зайнятості);

9) тимчасово відсутні на робочому місці в зв'язку з непрацездатністю, відпусткою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, припиненням виробництва, викликаної страйком чи іншими причинами. [1]

Розглянемо зайнятість в Республіці Білорусь.

У січні-листопаді 2004 р. в економіці республіки було зайнято 4,3 млн. чоловік, у тому числі 3,5 млн. чоловік, або 81% становили працюють на підприємствах і в організаціях, крім малих підприємств недержавної форми власності. На умовах сумісництва та за договорами цивільно-правового характеру для роботи в цих організаціях залучалося ще 139 тис. чоловік.

Число заміщених робочих місць працівниками облікового складу, сумісниками і особами, які виконували роботу за договорами цивільно-правового характеру, на підприємствах і в організаціях становило 3634 тис. і було менше, ніж у січні-листопаді 2003 р. на 11 тис. місць, або на 0,3%. У січні-листопаді 2004 р. підприємствами та організаціями прийнято на роботу 811 тис. чоловік, з різних причин було звільнено 783 тис. осіб.

Із загальної чисельності звільнених 80% вибуло за власним бажанням, 2,5% - у зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників, ліквідацією підприємств, організацій, 5,7% - за прогул та інші порушення трудової дисципліни. [7]

У січні-листопаді 2004 р. 218 тис. працівників підприємств та організацій (6% середньомісячної чисельності) працювали у режимі вимушеної неповної зайнятості (у січні-листопаді 2003 р. - 332 тис. чоловік, або 9%), у тому числі в режимі неповного робочого тижня (дня) - 126 тис., у вимушених відпустках з ініціативи наймача перебувало 92 тис. чоловік. Загальна кількість невідпрацьованого ними часу склало 3,2 млн. людино-днів, що на 39% менше, ніж за відповідний період 2003 року.

Умовно розрахована чисельність щодня не працюючих складала 13 тис. чоловік (у січні-листопаді 2003 р. - 23 тис. осіб), у тому числі в промисловості 11 тис. чоловік (17 тис.), будівництві - 1 тис. осіб (2 тис .). У 2004 році в органи державної служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулося 289 тис. громадян, з них визнані безробітними 208 тис. чоловік. Працевлаштовано за цей період 192 тис. осіб, у тому числі 152 тис. безробітних. [7]

На кінець грудня 2004 р. в державній службі зайнятості було зареєстровано 83 тис. безробітних.

Чисельність безробітних у порівнянні з груднем 2003 р. зменшилася на 53 тис. осіб, або на 39%, в порівнянні з листопадом 2004 р. - на 4 тис. осіб, або на 4,7%. Рівень безробіття, за оцінкою, склав 1,9% від економічно активного населення (на кінець грудня 2003 р. - 3,1%).

Т.ч., підбиваючи підсумок, відзначимо, що зайнятість можна розглядати у вузькому і широкому значенні і єдиного, усталеного визначення не існує. Законодавчо, зайнятість - це незаборонених законом діяльність громадян, як правило, приносить їм заробіток (дохід).

У Республіці Білорусь в січні-листопаді 2004 р. в економіці республіки було зайнято 4,3 млн. чоловік, рівень безробіття склав 1,9% від економічно активного населення.

Список літератури

Про зайнятість населення Республіки Білорусь: Закон Республіки Білорусь від 30 травня 1991 № 828-XII / в редакції 6 січня 1999 (Ведамасцi Вярхоўнага Савета беларускай РСР. -1991. - № 19.-Ст.273).

Базилєва М.М. Формування та розвиток трудових відносин в Республіці Білорусь / / Веснік Беларускага Дзяржаўнага еканамічнага універсітета. -2004. - № 2. -С.54-60.

Байн В.Ф. Економіка підприємства і організація виробництва: Навч. посібник. -Мн.: БДУ, 2003. -192с.

Боровик Л. Зайнятість і конкурентоспроможність робочої сили в Білорусі / / Білоруський банківський бюлетень. -2002. - № 31. -С.30-42

Громико Н.А. Оцінка трудового потенціалу Республіки Білорусь / / Білоруська економіка: аналіз, прогноз, регулювання. -2004. - № 6. -С.17-23.

Кошанов А., Мельдаханова М. Про оновлення концепції зайнятості та ринку праці / / Суспільство і економіка. -2001. - № 11-12. -С.162-182.

Республіка Білорусь. 1995-2004: Стат. збірник / Ред. колег.: В. І. Зіновський та ін; Міністерство статистики та аналізу Республіки Білорусь. -Мн., 2004. -272с.

Спиридонов Ю. Фактори зайнятості в перехідній економіці Білорусі / / Білоруський банківський бюлетень. -2002. - № 39. -С.34-38.

Економіка організацій (підприємств): Підручник для вузів / Під ред. В. Я. Горфінкеля, В. А. Швандара. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. -608с.

Економіка підприємства (фірми): Практикум / Л. П. Афанасьєва, Г. І. Болкіна, О. Ф. Бистров і ін; Під ред.О.І.Волкова, В. Я. Позднякова. -М.: ИНФРА-М, 2003. -331с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
14.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Регулювання зайнятості трудових ресурсів України
Регулювання зайнятості трудових ресурсів України
Проблеми зайнятості трудових ресурсів Закарпатської області і шляхи їх вирішення
Поняття ринку праці зайнятості працевлаштування і права громадян у сфері зайнятості Правовий
Поняття зайнятості та державна політика в сфері зайнятості населення
Поняття зайнятості та державна політика в сфері зайнятості насе
Організація трудових ресурсів
Аналіз трудових ресурсів 2
Облік трудових ресурсів
© Усі права захищені
написати до нас