Політична влада 12

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Політична влада

Політична влада - це спеціальний соціальний інститут, що упорядковує соц. відносини і поведінку індивіда. П. В. - визначальний вплив на поведінку мас, груп, організацій за допомогою засобів, якими володіє гос-во. На відміну від моральної та сімейної влади П. В. носить не індивідуально-безпосередній, а суспільно-опосередкований хар-р. П. В. виявляється в загальних рішеннях і рішеннях для всіх, у функціонуванні інститутів (президент, править-во, парламент, суд). На відміну від правової влади, що регулює відносини між конкретними суб'єктами, П. В. мобілізує на досягнення цілей великі маси людей, регулює відносини між групами під час стабільності, загальної згоди.

Воля до влади в одних доповнюється потребою інших приєднатися до владної волі, ідентифікувати себе з нею, підкоритися їй.

Основними компонентами влади явл-ся: її суб'єкт, об'єкт. ср-ва (ресурси) і процес, що приводить у рух усі її ел-ти і хар-щийся мех-мом і способами взаємодії суб'єкта та об'єкта. Суб'єкт влади втілює її активне, спрямовуюче начало. Ним може бути окрема людина, орг-ція, спільність людей, наприклад, народ або навіть світове співтовариство, об'єднане в ООН.

Суб'єкти політичної влади мають складний, багаторівневий хар-р: її первинними суб'єктами є індивіди, вторинними - політичні орг-ції, суб'єктами найбільш високого рівня, безпосередньо представляють у владних відносинах різні суспільні групи і весь народ, - політичні еліти і лідери. Зв'язок між цими рівнями може порушуватися. Так, наприклад, лідери нерідко отриваютя від мас і навіть від привели їх до влади партій.

Суб'єкт визначається змістом владного стосунки через наказ (розпорядження, команду). У наказі пропонується поведінку об'єкта влади, вказуються (або маються на увазі) санкції, які тягне за собою виконання або невиконання розпорядження. Від наказу, хар-ра містяться в ньому вимоги багато в чому залежить ставлення до нього об'єкта, виконавців - другого найважливішого ел-та влади.

Об'єкт влади. Влада - завжди двостороннє, асиметричне, з домінуванням волі володаря взаємодія її суб'єкта та об'єкта. Вона неможлива без підпорядкування об'єкта. Якщо такого підпорядкування немає, то немає і влади, незважаючи на те, що прагне до неї суб'єкт володіє яскраво вираженою волею владарювання і навіть могутніми засобами примусу. В кінцевому рахунку в об'єкта владної волі завжди є хай крайній, але все ж вибір - загинути, але не підкоритися, що знайшло, зокрема, своє вираження в волелюбної гаслі "краще померти борючись, ніж жити на колінах".

Масштаби відносини об'єкта до суб'єкта володарювання простягаються від запеклого опору, боротьби на знищення до добровільного, сприйманого з радістю покори. Якості об'єкта політичного владарювання визначаються насамперед політичною культурою населення.

Поняття ресурсів влади. Найважливішою соціальною причиною підпорядкування одних людей іншим є нерівномірний розподіл ресурсів влади. У широкому розумінні ресурси влади є "все те, що індивід або група можуть використовувати для впливу на інших". Т. о. ресурси влади - це всі ті кошти, використання яких забезпечує вплив на об'єкт влади відповідно до цілей суб'єкта. Ресурси є або важливі для об'єкта цінності (гроші, предмети вжитку тощо), або ср-ва, здатні вплинути на внутрішній світ, мотивація людини (телебачення, преса і т.п.), або знаряддя (інструменти), за допомогою яких можна позбавити людини тих чи інших цінностей, вищою з яких звичайно вважається життя (зброю, каральні органи в цілому).

Ресурси, разом з суб'єктом і об'єктом, виступають одним з найважливіших підстав влади. Вони можуть використовуватися для заохочення, покарання або переконання.

Злиття політичної, ек-кою, соц-ої та духовно-інформ-ой влади при командної ролі політики спостерігається в тоталітарний гос-х. Демократичний ж лад передбачає поділ як самих цих влад, так і кожної з них: в ек-ці наявність безлічі конкуруючих центрів впливу, в політиці - поділ влади між гос-вом, партити та групами інтересів, а також самої гос-ой влади на законодавчу , виконає-у і судову, в духовній сфері доступність освіти, культурно-інф-ний плюралізм.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
8.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Товариство політична влада держава Політична система суспільства
Політична влада
Політична влада 2 2
Політична влада 2 3
Політична влада 2 4
Політична влада 2
Політична влада
Політична влада 9
Політична влада 2
© Усі права захищені
написати до нас