Політекономія 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВАРІАНТ 31
ВПРАВА 37 (М3)
Побудуйте криву Лоренца за такими даними. Припустимо, що все населення розбито на 5 груп за рівнем доходу. На першу групу сімей припадає 7% сукупного доходу, на другу - 12%, на третю _17%, на четверту - 27%, на п'ятий - 37%.
РІШЕННЯ
На горизонтальній осі відкладемо 5 однакових поділу, що символізують економіку з чотирьох осіб; на вертикальній осі відкладемо відсоток рівня доходів. Проведемо бісектрису прямого кута. Потім знайдемо точки, відповідні рівням доходів кожного з чотирьох чоловік, починаючи з найменшого доходу, соєденіл їх і побудуємо криву Лоренца.
SHAPE \ * MERGEFORMAT SHAPE \ * MERGEFORMAT
1 2 3 4 5
7 +12 = 19
19 +17 = 36
36 +27 = 63
63 +37 = 100
ЗАВДАННЯ 24 (М1)
Трудовий мігрант заробив у Росії 1500 доларів. Валютний курс рубля до долара на момент отримання зарплати становив 27,45 рублів за 1 долар США. В Україні склалися такі обмінні курси
- 5,62 гривні за 1 долар і
- 0,189 гривні за 1 рубль.
Як краще конвертувати долари в грн.? Як зміниться процес конвертації, якщо в Росії валютний курс рубля до долара підвищиться до 2,5 рублів за 1 долар, а обмінні курси в Україну будуть зафіксовані на рівні 5,5 гривні за 1 долар і 0,2 гривні за рубль? Визначте порогове значення валютного курсу, при якому має сенс обмінювати долари на рублі в Росії, а потім конвнртіровать рублі в гривні.
Рішення:
Якщо трудовий мігрант обміняє долари в Україну, то він отримає
1500 * 5,62 = 8430 грн.
Якщо трудовий мігрант обміняє долари на рублі в Росії, а потім рублі на грн. в Україну, то отримає
У Росії 1500 * 27,45 = 41175 рублів
У України 41175 * 0,189 = 7782,06 грн
У другому випадку, коли мігрант обміняє гроші 2 рази, він отримає менший дохід.
При збільшенні курсу рубля до долара до 29,95 рублів за 1 долар процес конвертації не зміниться, але вигода збільшиться. При обміні рублів на грн. в України за курсом 0,2 грн за рубль він отримає
1500 * 29,95 = 44925 рублів
44925 * 0,2 = 8985грн
Якщо трудовий мігрант обміняє долари в Україну, то він отримає
1500 * 5,5 = 8250грн
Порогове значення валютного курсу при якому має сенс обмінювати долари на рублі в Росії, а потім конвертувати рублі в гривні має бути не менше ніж обмін доларів на Україну на гривні
5,62 / 0,189 = 29,73 рубля за долар.
При такому курсі рубля до долара і незмінному курсі в Україну має сенс обмінювати долари на рублі, а рублі на гривні.
ЗАВДАННЯ 80
Ткач, який раніше працював на шести верстатах, отримував 150 франків на день. Тепер він працює на 10 верстатах і отримує 180 франків на годину. Яку суму додаткової вартості приносить додатково один ткач за кажна годину праці в результаті підвищення інтенсифікації?
Рішення
1) визначимо плату за роботу на одному верстаті
150 / 6 = 25франков на годину (при 6 верстатах)
180/10 = 18франков на годину (при 10 верстатах)
2) визначимо суму додаткової вартості
25-18 = 7франков на годину
Висновок: в результаті підвищення інтенсифікації праці шляхом введення в експлуатацію додатково 4 верстатів, ткач приносить додаткову вартість у сумі 7франков на годину.
ЗАВДАННЯ 145
Припустимо, що є три ділянки однакового родючості та розміру, але різні за розташуванням до ринку збуту. На всіх ділянках отримано однаковий урожай по 1000 центнер. Витрати на виробництво на всіх ділянках рівні за 9800 грошових одиниць. Транспортні витрати на 1-й дільниці ( 40 км від міста) складають 2200, на 2-м ( 20 км від міста) - 1200, на 3-м ( 2 км від міста) -. середня норма прибутку для всіх учасників -10%. Визначте диференціальну земельну ренту 1 по місцю розташування на 2-му і 3-ій дільницях.
Рішення
Оскільки транспортні витрати різні для кожної ділянки, додамо суму транспортних витрат у витрати на виробництво, згідно кожній земельній ділянці. Розрахунки проведемо за наведеними нижче формулами, і результати помістимо в таблицю.
Рср =
Цпінд всього = К + Рср
ЦП индив на 1 од .=
ЦПбщ всього = ЦП индив на 1 од .* урожай
ДЗР1 = Цпобщ всього-на-Цпіндів всього
№ уч
Урожай
Р'ср
До
Рср
Цпінд
Цпобщ.
ДЗР1
Всього
1 од
Всього
1 од.
1
1000
10%
12000
100
12100
12,1
12100
12,1
0
2
1000
10%
11000
100
11100
11,1
12100
12,1
1000
3
1000
10%
10000
100
10100
10,1
12100
12,1
2000

Висновок: Диференціальна земельна рента на 2-му і 3-ій дільницях відповідно, дорівнює 1000ден.ед і 2000 ден од.
ЗАВДАННЯ 163
Величина середньомісячної заробітної плати в країні Гамма в 2003 році склала 800 доларів. За урядовим прогнозом індекс споживчих цін в 2004 році виросте на 4,5. визначте, якою має бути велічінв середньомісячної номінальної зарплати в 2004 році, щоб реальна зарплата залишилася на колишньому рівні?
Рішення
Оскільки ціни в 2004 році виростуть на 4.5%, то сума номінальної зар.плата повинна вирости також на 4,5% і скласти
800 + (800 * 4,5%) = 836 доларів
При цьому значенні номінальної зар.плата, реальна зарплата залишиться на колишньому рівні, тобто людина зможе придбати те ж кількість благ, що і до зростання цін.

ТЕСТИ 22,36,42,68,97,102,129,145,155,196
22 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ зрушує криву ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІКИ
А) ВПРАВО
36 ПІДПРИЄМСТВО ВИПУСКАЄ 3% продукції галузі. ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ З ІНДИВІДУАЛЬНОГО І ГРОМАДСЬКОЇ Вартість товару, ВІДПОВІДНО ДО Марксистська концепція ВАРТОСТІ ЯКЩО ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ НА ЦЬОМУ підприємства підвищити У ДВА РАЗИ, а інтенсивна праці знизився У ДВА РАЗИ?
Г) ІНДИВІДУАЛЬНА І ГРОМАДСЬКА ВАРТОСТІ залишаться незмінними.
42 В ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЄЮ «Економікс», ДЕНІГІ - ЦЕ
Б) ОСОБЛИВИЙ, СУСПІЛЬНО ВИЗНАНИЙ ТОВАР, ВИКОНУЮЧИЙ роль загального еквівалента
68 ВКАЖІТЬ ПРИЧИНУ, ЧИННОСТІ ЯКІЙ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ ІСНУЄ РІЗНОМАНІТТЯ ФІРМ
А) РІЗНОМАНІТТЯ СПОСОБІВ мінімізації трансакційних витрат
97 сектор домашніх господарств ВКЛЮЧАЄ
А) ВСІ ПРИВАТНІ ГОСПОДАРСЬКІ ОСЕРЕДКУ ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ НАПРРАВЛЕНА НА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ
102 з якої причини в законодавчих актах БАГАТЬОХ КРАЇН ВИДІЛЕНО і конкретизувати поняття «МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО»?
А) малю ПІДПРИЄМСТВА відіграє особливу роль у СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ ЯК ТВОРЦІ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ТОМУ потребує дієвої ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
129 ДО ЯКОГО СПОСОБУ збільшення додаткової вартості відносять збільшення ІНТЕНСИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОТДЕЛОНОМ ЗА УМОВИ, ЩО ВЕЛИЧИНА ЗАРПЛАТИ ЗАЛИШИТЬСЯ КОЛИШНЬОЇ
А) абсолютної додаткової вартості
145 Якщо на підприємстві органічна будова капіталу нижче, ніж у середньому в національній економіці, і вона діє в умовах досконалої конкуренції, то
Б) додаткова вартість, створювана на підприємстві, більше середнього прибутку
155 до якого роду ізжержек обігу відносяться витрати на складання цінників, прейскурантів?
В) ні до чистих, ні до додаткових витрат обігу
196 В чому полягають відмінності між першим і другим підрозділами суспільного відтворення?
Г) вірні відповіді а) і б)

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПИТАННЯ 31
ФАКТОРИ СТІЙКОСТІ ДОХОДУ. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ І РИЗИК. ВИМІР та оцінка можливих ризиків. СТАВЛЕННЯ Криски. АСОРТИМЕНТ РИЗИКІВ.
Важливою умовою прийняття раціональних рішень є інформація. Однак вона, як і всі економічні блага, обмежена. Невизначеність (через відсутність інформації) призводить до великих витрат сил, коштів, часу, енергії, неоптимальному розподілу товарів та ресурсів. Приймаючи рішення в умовах невизначеності або неповної інформації, доводиться ризикувати, а наслідки ризику можуть позначитися на стійкості доходу.
Фактори стійкості доходу:
1) сприйнятливість до нового, тобто вміння пристосуватися до нових умов виробництва, нової ринкової ситуації, новим запитам споживачів. Це передбачає постійний пошук інформації в наступних областях:
- Нові технології та методи виробництва продуктів;
- Нові споживчі якості виробів;
- Зміна дизайну, упаковки;
- Нові елементи в післяпродажному обслуговуванні продукції;
- Нові види товарів і т.п.
Отримання інформації у зазначених областях стає сигналом до негайного зміни використовуваних ресурсів або новому їх поєднання. Головне полягає в тому, щоб впровадити на підприємстві нову комбінацію ресурсів раніше за конкурентів;
2) максимальне обмеження ризику.
Ризик - це певна будь-яким способом імовірність, а невизначеність - це те, що не піддається оцінці.
Імовірність - це можливість отримання певного результату.
Одним з перших, що звернули увагу на проблему невизначеності в рамках сучасної економічної теорії, був американський економіст Френк Найт. Він розрізняв два типи ймовірності:
- Математичну;
- Статистичну
Математична ймовірність - це абсолютно однорідна класифікація в усьому ідентичних випадків. Наприклад, ймовірність випадання цифри на гральній кістці дорівнює одному випадку з шести.
Статистична ймовірність - це досвідчена оцінка частоти прояву зв'язку між неідентичні явищами, наприклад ймовірність пожежі. Для її визначення використовуються суб'єктивні оцінки. Звичайно, є певна статистика, однак вона відноситься до інших будівель міста, кожне з яких має свою специфіку.
Для того щоб виміряти ризик, визначають ймовірність настання подій і вважають середнє очікуване значення (математичне очікування):
Е (х) = Р1 * х1 + Р1 * х1 + ... + Рn * хn,
де хi - це i-й результат,
Рi - імовірність i-го результату.
Потім визначають відхилення від середнього очікуваного значення. Чим більше відхилення між дійсним і очікуваним результатом, тим більше ризик.
Ставлення до ризику різна в різних людей:
1) противником ризику вважається людина, яка при даному очікуваному доході воліє гарантований результат ряду невизначених ризикованих результатів. У нього низька гранична корисність доходу (тобто корисність кожної додаткової одиниці доходу). З ростом багатства приріст корисності знижується на кожну додаткову одиницю доходу. Спадна гранична корисність розвиває в людях антипатію до ризику. Несхильність до ризику є типовою рисою більшості людей. Модель поведінки консерватора в оцінці корисності доходу виглядає наступним чином (рис.3):


Загальна корисність
Дохід, тис. дол


2) Рисунок 3 - Загальна та гранична корисність доходу нейтральним до ризику вважається людина, яка байдужий до вибору між гарантованим і ризикованим результатом. Модель оцінки корисності доходу нейтрального до ризику людини зображена на малюнку 4.
Загальна корисність доходу
Дохід, тис. дол


Рисунок 4 - Загальна та гранична корисність доходу у людини, нейтрального до ризику
Як видно, його функція корисності доходу представляє собою промінь, розтинає навпіл прямий кут, оскільки кожна додаткова одиниця доходу приносить для нього однакову корисність;
3) Схильним до ризику вважається людина, яка віддає перевагу невизначений результат гарантованому. Модель його поведінки при оцінці корисності доходу позначена на малюнку 5.
Дохід, тис. дол


Малюнок 5 - Загальна та гранична корисність доходу людини, схильного до ризику
Комерційний ризик - це ймовірність загрози збитків, або ж - це ставлення інвестора до можливості заробити або втратити гроші.
Асортимент ризиків:
1 Ризики, викликані природними явищами
2 Ризики, викликані порушенням техніки безпеки або чинного законодавства (пожежі, підпали і т.д.)
3 Ризики, викликані політичними причинами (війна, розрив дипломатичних відносин, ембарго на поставки)
4 Ризики, викликані економічними причинами (зміни курсів валют, законодавства, що регулює підприємницьку діяльність)
5 Ризики, викликані соціальними причинами (страйки, демонстрації, бойкот)
Ті сфери ризику, в яких існує ймовірність зазнати збитків, називаються зонами ймовірних втрат. Вони діляться на чотири групи:
1 Втрата власності (через знищення або розкрадання речових чи нематеріальних активів)
2 Втрата доходу (через зниження надходжень чи зростання витрат внаслідок нещасного випадку)
3 Втрата ключових працівників фірми (з-за нещасного випадку або смерті)
4 Юридична відповідальність перед іншими особами, включаючи службовців компанії
По кожній категорії оцінюється ймовірність втрат, визначається середнє значення, потім розраховуються можливі збитки і розробляються заходи контролю за ризиком для мінімізації збитків компанії.

ВИЗНАЧЕННЯ 31
контрольний пакет акцій - це кількість акцій, що дає право фактичного розпорядження всім акціонерним капіталом. Теоретично - це 50% плюс 1 акція, на практиці - значно менше, тому що не всі акціонери відвідують щорічні загальні збори;
ТОРГІВЕЛЬНА ПРИБУТОК - це різниця між ціною ВИРОБНИЦТВА торгові капіталісти І ЦІНОЮ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО капіталістом по ЯКІЙ ВІН ПРОДАЄ СВОЇ ТОВАРИ торговим капіталістам
Суспільно-необхідний робочий час - це час, який витрачає на виробництво одиниці товару найбільша група товаровиробників, що працюють при середніх, нормальних умовах виробництва
Золотодевізний стандарт - система, при якій центральні банки багатьох країн обмінювали свої банкноти не на золото, а на валюту, яка вважалася розмінною на золото.
Розпорядження ЯК ПРАВО ВЛАСНОСТІ (управління) - право вирішувати, хто і як буде використовувати об'єкти власності
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
43.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Політекономія
Політекономія
Політекономія в системі економічних наук
Марксистська політекономія як напрямок в економічній думці
© Усі права захищені
написати до нас