Позбавлення волі та арешт неповнолітніх

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Введення

Глава 1. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

1.1.Развітіе законодавства про кримінальну відповідальність неповнолітніх та характеристика злочинності неповнолітніх

1.2. Загальні положення про кримінальну відповідальність неповнолітніх

Глава 2. Призначення покарання неповнолітнім засудженим

2.1. Умови призначення покарання неповнолітнім

2.2.Назначеніе покарання у вигляді позбавлення волі та арешту

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Потреба в узагальненому аналізі кримінально-правових норм, які охороняють неповнолітніх, визначається, в першу чергу, кримінологічними даними, що характеризують ювенальну злочинність. Їх вивчення показує тісний взаємозв'язок скоєних проти неповнолітніх злочинів і злочинності самих неповнолітніх. Вчинення злочину в неповнолітньому віці є обставиною, яка накладає глибокий відбиток на подальшу долю підлітка, у значному числі випадків визначає характер його подальших стосунків із законом. Злочин, вчинений особою до досягнення нею віку 18 років, завдає шкоди не тільки тим суспільним відносинам, проти яких воно було направлено, але і процесу розвитку особистості самого неповнолітнього, сприяючи формуванню і закріпленню в його свідомості певної негативної соціальної установки. При цьому викликає інтерес генезис першого злочину неповнолітнього, в якому велике значення фактів вчинення злочину проти самого підлітка.

Приблизно в 60 відсотків випадків вчинення злочину неповнолітніми йому передувало залучення їх до систематичного вживання спиртних напоїв, причому 36,2 відсотка втягуються раніше були судимі. Насторожують і показники групової злочинності. Дані статистики свідчать, що кількість злочинів, скоєних неповнолітніми у групі з дорослими, зросла з 40,6 відсотка у 1993р. до 56,8 відсотка у 2003 році. Все це свідчить, що вчинення злочину проти неповнолітнього сприяє, поряд з цілим комплексом інших криміногенних детермінант, втягування його в орбіту кримінальних відносин.

Отже, ювенальна і антіювенальная злочинність виступають як взаємопов'язані, більше того, взаємозумовлюючі явища. Вчинення дорослими особами злочинів проти інтересів неповнолітніх сприяє поповненню злочинних рядів за рахунок останніх. При цьому механізм впливу їх на злочинність неповнолітніх різний.

Деякі із злочинів безпосередньо спрямовані на формування у підлітків злочинного умислу або на прилучення їх до злочину; інші, розвиваючи їх антигромадські установки або змінюючи спрямованість психологічного розвитку, формуючи жорстокість, підриваючи майнове становище, побічно відбиваються в механізмі злочинної поведінки. Неповнолітній, ставши жертвою злочину, набуває ряд соціально-психологічних характеристик, що відрізняють його від інших однолітків і деколи ускладнюють адаптацію в "нормальній" соціальному середовищі, а тим самим - штовхають на злочинний шлях.

Таким чином, необхідно сформулювати мету даної роботи, яка полягатиме в тому, щоб розглянути особливості призначення покарання у вигляді позбавлення волі і арешти неповнолітніх засуджених.

Для реалізації поставленої мети розглянемо ряд наступних завдань:

по-перше, простежимо розвиток законодавства про кримінальну відповідальність неповнолітніх і дамо характеристику злочинності неповнолітніх;

по-друге, розглянемо загальні положення про кримінальну відповідальність неповнолітніх;

по-третє, розкриємо умови призначення покарання неповнолітнім засудженим,

по-четверте, виділимо особливості призначення покарання у вигляді позбавлення волі та арешту неповнолітнім.

Глава 1. Особливості кримінальної відповідальності

неповнолітніх

1.1. Розвиток законодавства про кримінальну відповідальність

неповнолітніх та характеристика злочинності

неповнолітніх

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх передбачалися ще російським кримінальним законодавством XIX ст. У Уложенні про покарання кримінальних та виконавчих 1845 даної відповідальності були присвячені ст. 142-150. В основному в цих статтях передбачалася заміна покарання більш м'яким у залежності від віку неповнолітнього. Так, згідно зі ст. 148, неповнолітні у віці від 14 до 21 року за злочини, вчинені з необережності, піддавалися лише домашньому виправній покаранню за розпорядженням батьків або опікунів.

Стаття 6 Статуту про покарання, що накладаються світовими суддями 1864 р., надавала право світовим суддям визначати неповнолітнім у віці від 10 до 17 років замість ув'язнення у в'язниці приміщення в виправні притулки.

Деякі особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх були передбачені у ст. 41 Кримінального уложення 1903 р. Так, у ч. 1 цієї статті вказувалося, що "не ставиться в провину злочинне діяння, вчинене неповнолітнім від 10 до 17 років, який не міг розуміти властивості і значення їм скоєного чи керувати своїми вчинками". Очевидно, положення про вікової неосудності, передбачений ч. 3 ст. 20 КК РФ, запозичене з деякими змінами з ст. 41 Кримінального уложення 1903 р. 1

Радянська влада незабаром після Жовтневої революції висунула гасло: "Для дітей немає суду і в'язниці", який знайшов своє втілення в Декреті РНК від 14 січня 1918 р. Цей декрет проголосив скасування судів і тюремного ув'язнення для малолітніх і неповнолітніх. Справи про неповнолітніх у віці до 17 років, які вчинили суспільно небезпечне діяння, підлягали розгляду комісією у справах неповнолітніх, яка повинна була або звільняти їх, або спрямовувати в одне з притулків Народного комісаріату громадського піклування відповідно до характеру діяння 1.

Хоча до кінця 20-х рр.. законодавство про кримінальну відповідальність неповнолітніх неодноразово змінювалося, проте примусовим і виховним заходам, як і раніше належав пріоритет перед заходами кримінального покарання.

Тенденція до посилення кримінальної відповідальності неповнолітніх намітилася на початку 30-х рр.. Особливо різко вона позначилася з прийняттям постанови ЦВК і РНК від 5 квітня 1935 р. "Про заходи боротьби зі злочинністю неповнолітніх". Цей закон значно знизив вік, після досягнення якого стала можлива кримінальна відповідальність. Так, починаючи з 12-річного віку, підлягали кримінальній відповідальності особи, винні у вчиненні крадіжок, заподіянні насильства, тілесних ушкоджень, каліцтв, вбивстві; ст. 8 Основних початків кримінального законодавства СРСР і союзних республік, що надавала право застосовувати до неповнолітніх заходи медико-педагогічного характеру, була скасована. 31 травня 1935 була прийнята постанова РНК СРСР і ЦК ВКП (б) "Про заходи ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності", яким були ліквідовані комісії у справах неповнолітніх. У зазначених актах знайшла відображення панувала в той час хибна точка зору про примус як універсальний засіб боротьби зі злочинністю.

Початок війни створила нові проблеми у боротьбі зі злочинністю неповнолітніх. Незважаючи на необхідність напруження всіх сил і зосередження всіх ресурсів на потреби війни, Радянська держава не скупилася на кошти для порятунку підростаючого покоління. Так, вже 23 січня 1942 РНК СРСР прийняв постанову "Про влаштування дітей, які залишилися без батьків", яким передбачалися створення при виконкомах місцевих Рад комісій по влаштуванню дітей, які залишилися без батьків, розширення дитячих приймальників-розподільників та дитячих будинків, організація Суворовських училищ для дітей, постраждалих від війни, і т.д. Все це сприяло тому, що на відміну від періоду початку 20-х рр.. безпритульність, а звідси і злочинність підлітків не отримали такого широкого розповсюдження 1.

У перші повоєнні роки основними криміногенними умовами, як і в роки війни, були всі ті ж безпритульність, бездоглядність підлітків, а також важке матеріальне становище країни. Внаслідок цього до неповнолітніх правопорушників, як і раніше широко застосовувалися виховні заходи. Так, постановою Пленуму Верховного Суду СРСР від 17 лютого 1948 р. "Про застосування Указів від 4 червня 1947 р. у відношенні неповнолітніх" судовим органам пропонувалося у разі вчинення розкрадання в незначних розмірах неповнолітніми у віці від 12 до 16 років ставити на обговорення питання про припинення справи в кримінальному порядку за недоцільністю застосування заходів кримінального покарання і напрямку обвинувачених в трудові виховні колонії.

Новим етапом у розвитку радянського кримінального законодавства про відповідальність неповнолітніх з'явилися Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік, прийняті Верховною Радою СРСР 25 грудня 1958 р., і кримінальні кодекси союзних республік, прийняті в 1959-1961 рр.. Істотною відмінністю нового законодавства було те, що на 2 роки був підвищений вік, після досягнення якого наступала кримінальна відповідальність. За загальним правилом кримінальної відповідальності, згідно зі ст. 10 Основ, підлягали особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. За деякі злочини відповідальність наставала з 14 років.

Крім тих випадків, що були зроблені для неповнолітніх при застосуванні до них положень Загальної частини кримінального права (незастосування заслання, вислання; позбавлення волі у вигляді ув'язнення в тюрмі і ін), законодавство орієнтувало правоохоронні органи на переважне застосування заходів виховного характеру, а не кримінального покарання у випадках вчинення злочину, який не представляє великої суспільної небезпеки (ч. III і ч. IV ст. 10 КК РРФСР).

Кримінальне законодавство 1958-1961 рр.. регламентувало широке залучення громадськості до роботи по виправленню і перевихованню неповнолітніх правопорушників, а також попередження вчинення ними злочинів. Так, п. 6 ст. 63 КК РРФСР в якості однієї з примусових заходів виховного характеру передбачав передачу неповнолітнього під нагляд трудового колективу, громадської організації або окремому громадянинові або призначення громадського вихователя у відповідності до Положення про громадських вихователів неповнолітніх.

Проявом гуманізму кримінального права стало прийняття Указу Президії Верховної Ради СРСР від 15 лютого 1977 "Про доповнення Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік статтею 39-1", предусмотревшей підстави відстрочки виконання вироку неповнолітньому. Згідно з цією статтею "при призначенні покарання неповнолітньому, який вперше засуджується до позбавлення волі до 3 років, судом, з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи винного та інших обставин справи, а також можливості його виправлення і перевиховання без ізоляції від суспільства, виконання вироку до позбавлення волі, щодо такої особи може бути відстрочено на термін від 6 місяців до 2 років "1.

Завершенням розвитку законодавства про кримінальну відповідальність неповнолітніх стало прийняття у 1991 р. Основ кримінального законодавства Союзу РСР і республік, які вперше містили спеціальний розділ "Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх". Ідея зосередити в одному розділі норми, регулюючі особливості відповідальності неповнолітніх, не нова.

Але ні в Основах 1958 р., ні в кримінальних кодексах союзних республік 1959-1961 рр.. такий розділ не був передбачений. Тим часом кримінальні кодекси країн Східної Європи такі розділи передбачали (наприклад, гл. 6 КК Болгарії). Включення аналогічного розділу в Основи було реалізацією висловлених в юридичній літературі пропозицій, спрямованих на вдосконалення кримінального законодавства та рекомендацій, викладених у "Мінімальних стандартних правилах Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила)". Згідно з п. 1.4 цих правил "правосуддя щодо неповнолітніх має бути складовою частиною процесу національного розвитку кожної країни в рамках всебічного забезпечення соціальної справедливості для всіх неповнолітніх, водночас сприяючи таким чином захисту молоді та підтримання мирного порядку в суспільстві".

Динаміка злочинності неповнолітніх в останнє десятиліття характеризується такими даними. У 1987 р. неповнолітніми було скоєно 116149 злочинів, коефіцієнт злочинів - 1510 (кількість злочинів неповнолітніх на 100 000 неповнолітніх у віці 14-17 років). До 1993 р. кількість неповнолітніх, які вчинили злочини, збільшилося на 75,5% і склало 203 826 осіб (коефіцієнт злочинів - 2636,6 (+74,6%). У 1996 р. відбулося деяке скорочення кількості неповнолітніх, які вчинили злочини: було виявлено 192 199 чоловік (-5,7%), коефіцієнт злочинів - 2295,5 (-12,9%). Істотне скорочення числа злочинів відзначено в 1997 р. Було виявлено 161 978 неповнолітніх, які вчинили злочини (-15,7% до 1996 р.), коефіцієнт злочинів - 2030,2 (-11,6% до 1996 р.), в 1998 р. виявлено 164 787 неповнолітніх, які вчинили злочини (коефіцієнт - 20,29%). Зіставлення коефіцієнта злочинів неповнолітніх із загальним коефіцієнтом злочинів призводить дослідників до висновку, що "підлітки продовжують складати найбільш кримінально активну частину населення" 1.

Здійснюються підлітками злочину характеризуються, як і раніше, корисливо-насильницької спрямованістю. Підліткова агресія - частіше за все наслідок загальної озлобленості і зниженого самоповаги в результаті пережитих життєвих невдач і несправедливостей (покинув батько, погані оцінки в школі, відрахували з спортсекцій і т.п.). Витончену жорстокість нерідко виявляють також жертви авторитарного виховання, фізичного придушення, не мали в дитинстві можливості вільно експериментувати і відповідати за свої вчинки; жорстокість для них - своєрідний сплав помсти, самоствердження і одночасно самоперевірки: мене всі вважають слабким, а я ось що зможу!

Аналізуючи спрямованість злочинних посягань неповнолітніх у 1990-1996 рр.., Г. І. Забрянскій відзначає, що за чинним законодавством неповнолітні несуть кримінальну відповідальність за вчинення понад 130 видів правопорушень. Чотирнадцять з них становлять основний статистичний масив, частка якого дорівнює майже 95%, а частка трьох злочинів (крадіжка, грабіж і хуліганство) - понад 75% реальної сукупності. У 1997 р. структура скоєних підлітками злочинів не зазнала істотних змін і виглядала наступним чином: крадіжка - 59,7%, грабіж - 8,1%, розбій - 2,3%, хуліганство - 6,2%, вбивство і замах на вбивство - 0,6%, умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю - 0,9%, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи збут наркотичних чи психотропних речовин - 5,6%, вимагання - 1,9%, інші злочини - 14,7% 1 .

Неповнолітні, які вчинили злочини у 1997 р., характеризуються такими даними. З 161 978 неповнолітніх, які вчинили злочини у 1997 р. (питома вага 11,8%), до кримінальної відповідальності було притягнуто 144 097 чоловік (89,0%), звільнено від кримінальної відповідальності 17 881 осіб (11,0%), що в два з гаком рази менше в порівнянні з 1996 р., коли було звільнено 43 775 чоловік (22,8%). Пояснюється таке зменшення, очевидно, тим, що новий КК не передбачив таких, відомих раніше КК інститутів звільнення від кримінальної відповідальності, як передача на поруки (ст. 52 КК РРФСР), передача справи в товариський суд (ст. 51), звільнення від кримінальної відповідальності з притягненням до адміністративної відповідальності (ст. 50.1). У 1997 р. в порівнянні з 1996 р. зменшилося на 25,2% кількість неповнолітніх жіночої статі, які вчинили злочини (було - 17 351, стало - 12 970, проте питома вага зменшилася лише з 9,0 до 8,0%). Скоротилося з 62 569 до 45 916, тобто на 26,6% (питома вага відповідно - 32,6% і 28,3%), кількість підлітків, які вчинили злочини у віці 14-15 років. Менш істотно (на 10,5%) зменшилася кількість неповнолітніх, які вчинили злочини у віці 16-17 років: з 129 630 - до 116 062 осіб (питома вага відповідно 67,4% і 71,7%) 1.

Як зазначається у пресі, в даний час найбільш гостро постає проблема вчинення суспільно небезпечних діянь дітьми, які не досягли 14-річного віку. Тільки по Москві перебувають на обліку більше 14 тисяч малолітніх підлітків, які здійснюють серйозні правопорушення.

У 1997 р. серед виявлених неповнолітніх скоїли злочини, учні та студенти склали 74 994 особи (46,3%), не мають постійного джерела доходу неповнолітні, які досягли шістнадцятирічного віку, - 47 712 осіб (41,1% від загальної кількості осіб, які вчинили злочину у віці 16-17 років), 30 511 неповнолітніх (18,8%), які вчинили злочини у 1997 р., раніше також вчиняли злочини, 103 741 неповнолітній (64,0%) скоїли злочини у групі. У 1997 р. в порівнянні з 1996 р. зменшилося з 50 423 до 37 237 осіб (-26,2%) кількість неповнолітніх, які вчинили злочини в стані алкогольного сп'яніння. Одночасно збільшилася з 1121 до 1321, тобто на 17,8%, кількість неповнолітніх, які вчинили злочини у стані наркотичного і токсичного сп'яніння 2.

1.2. Загальні положення про кримінальну відповідальність

неповнолітніх

Прийнятий 24 травня 1996 КК Російської Федерації 1 знаменує собою новий етап у кримінальній політиці щодо неповнолітніх. При розробці нового КК були враховані досвід застосування колишнього законодавства в цій галузі, досягнення радянської науки кримінального права, кримінального законодавства інших країн. У новому КК отримали подальший розвиток принципи винної відповідальності, справедливості, гуманізму. Це проявилося в тому, що, по-перше, розширено категорії злочинів, за вчинення яких можливе застосування примусових заходів виховного впливу замість покарання, по-друге, відбулося подальше пом'якшення деяких видів покарання, що застосовуються до неповнолітніх (зокрема, таких покарань, як виправні роботи, штраф; крім того, скорочені терміни давності притягнення до кримінальної відповідальності, виконання обвинувального вироку і терміни погашення судимості); по-третє, в КК вперше зазначено про необхідність при призначенні покарання неповнолітньому враховувати умови його життя та виховання, рівень психічного розвитку, інші особливості особистості, а також вплив на нього старших за віком осіб.

У новий КК вперше включена глава 14 "Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх", що сприйняла значною мірою положення відповідного розділу Основ 1991 р. Зосередження всіх відповідних неповнолітнім норм Загальної частини в одній чолі дає можливість показати загальні принципи кримінальної відповідальності цих осіб та привести у систему всі норми, які регулюють кримінальну відповідальність неповнолітніх.

Глава "Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх" містить загальні положення, що характеризують особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, характеристику покарань, що застосовуються до неповнолітніх, умови звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання з застосуванням примусових заходів виховного характеру і характеристику цих заходів, підстави умовно-дострокового звільнення від покарання, терміни давності притягнення до кримінальної відповідальності, виконання обвинувального вироку і строки погашення судимості. Заключна надає суду право у виняткових випадках застосовувати положення цієї глави до осіб, які вчинили злочини у віці від 18 до 20 років.

У разі, якщо ті чи інші питання кримінальної відповідальності і покарання не передбачені главою 14 КК, слід керуватися положеннями Загальної частини КК (наприклад, ст. 80 КК, що передбачає заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання).

Однією з особливостей залучення неповнолітнього до кримінальної відповідальності є диференціація злочинів щодо віку, з якого вона наступає. За окремі злочини, перелік яких дано в ч. 2 ст. 20 КК, кримінальна відповідальність настає з 14-річного віку, за загальними ж правилами - після досягнення 16-річного віку (ч. 1 ст. 20 КК) 1.

Неповнолітньою вважається особа до виповнення їй 18 років. Це соціальне та юридичне становище наступає на наступний день після вісімнадцятого дня народження особи. Наприклад, особа народжене 23 березня 1980, її повноліття наступає в 0 годин 24 березня 1998 р. У такому ж порядку обчислюється наступ 14 і 16 років.

Неповнолітній, який вчинив злочин, може бути визнаний винним і йому може бути призначене покарання, в той же час при вчиненні злочинного діяння він може бути і звільнений від кримінальної відповідальності з застосуванням до нього примусових заходів виховного впливу.

Судам необхідно більш ретельно вивчати можливість застосування підстав звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності, передбачених ст. 75 і 76 КК. Діяльна каяття і примирення з потерпілим при вчиненні вперше злочинів невеликої та середньої тяжкості, як правило, повинні бути підставою до звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності.

Глава 2. Призначення покарання неповнолітнім засудженим

2.1. Умови призначення покарання неповнолітнім

Згідно Пекінським правилам, прийнятим Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 1, суд, виносячи рішення у справі щодо неповнолітнього і при виборі заходів впливу до нього, керується принципом співмірності "з обставинами і тяжкістю правопорушення, з положенням і потребами неповнолітнього ... Неповнолітнього порушника не слід позбавляти особистої свободи, якщо тільки він не визнаний винним у скоєнні серйозного діяння із застосуванням насильства проти іншої особи або в неодноразовому здійсненні інших серйозних правопорушень ".

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що за вчинене суспільно небезпечне діяння неповнолітній може бути підданий не тільки покарання, але і заходів виховного впливу в залежності від ряду обставин, про які буде сказано нижче.

Як відомо і встановлено законодавцем у КК РФ, мета покарання - це перш за все відновлення соціальної справедливості, а також - виправлення засудженого і попередження вчинення нових злочинів (ст.43 КК РФ). Проте категорія кримінальних справ щодо неповнолітніх - особлива, що вимагає від суду при призначенні покарання вибору тієї чи іншої міри виховного впливу, врахування особливостей особистості злочинця, ряду інших обставин справи. Вимоги, що пред'являються до судів, що розглядає кримінальні справи даної категорії при призначенні покарання, спрямовані насамперед на гуманізм російського кримінального закону.

У ст.89 КК РФ зазначено, що суд при призначенні покарання неповнолітньому повинен враховувати умови життя і виховання підлітка, яка притягається до кримінальної відповідальності, рівень його психічного розвитку, вплив на нього старших за віком осіб. Неповнолітні - це ще не сформувалися, в повній мірі молоді юнаки та дівчата, яким притаманні помилки у поведінці. Формування особистості неповнолітнього знаходиться ще в стадії становлення, розвитку, вони більш дорослих схильні до впливу з боку старших за віком, намагаються часом наслідувати їх своїми діями і поведінкою. Нерідко на лаву підсудних потрапляють підлітки з неблагополучних сімей, де вони надані самі собі, де відсутній контроль з боку батьків, які до того ж і зловживають спиртними напоями. Такі діти обділені батьківською ласкою, увагою і турботою, самі шукають свій, як їм здається, правильний шлях у житті. Їх діями, поведінкою часто в силу різних обставин керують старші за віком особи, які нерідко залучають до наркоманію, алкоголізм, проституцію і у вчинення злочинів підлітків з ще не зміцніла психікою. При розгляді кримінальних справ щодо неповнолітніх, скоєних за участю дорослих, суди повинні найбільш ретельно з'ясовувати характер взаємовідносин між дорослим і підлітком і у випадку, якщо стосовно неповнолітнього з боку дорослого особи, під вплив якого він потрапив або був у матеріальній, моральної залежності, застосовувався якийсь насильство (фізичне, психічне), до таких обвинуваченим повинно, на мій погляд, застосовуватися менш суворе покарання.

Психічні аномалії сприяють розвитку агресивних рис характеру й у той же час знижують волю, підвищують сугестивність, послаблюють стримуючі контрольні механізми. Певною мірою вони впливають на мотивацію злочинної поведінки, що суд також повинен враховувати при винесенні рішення у справі. У теорії кримінального права протягом тривалого часу висловлювалася думка, підтверджене результатами кримінологічних і медичних досліджень, про необхідність включення в кримінальний закон норми про обмежену осудність. Така норма, на їхню думку, повинна сприяти забезпеченню науково-технічного підходу до значної категорії осіб, яких треба не тільки карати, а й примусово лікувати 1.

У судовому засіданні, як показує практика, деякі неповнолітні обвинувачені, які постали перед судом, в силу своїх якихось, їм притаманних, вікових, психологічних особливостей, замикаються в собі, виглядають пригніченими, плутаються у своїх свідченнях, а у випадках, якщо в залі судового засідання знаходиться і його дорослий співучасник, то нерідко і наляканими. Дані обставини, безсумнівно, повинні прийматися судом до уваги при винесенні рішення й оцінці показань таких обвинувачених 2.

У ст.89 КК РФ також вказується, що при призначенні покарання суди повинні враховувати як пом'якшує покарання обставини - неповноліття винного. Це говорить про те, що не завжди при вчиненні злочину неповнолітні до кінця усвідомлюють сенс ними скоєного, наслідки своїх дій у зв'язку з відсутністю життєвого досвіду, достатніх знань, керуючись часто лише задоволенням якихось дрібних земних задоволень (не маючи особистого транспорту і мріючи прокотитися з вітерцем кілька годин, здійснюють викрадення; бажаючи вжити спиртне, але не маючи грошей при собі, нападають на людей, застосовуючи часом насильство, тим самим роблячи розкрадання чужого майна тощо).

Принцип справедливості (ст.6 КК РФ) означає, що покарання особі, яка вчинила злочин, має відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. Держава будує свою політику і Закон так, щоб не відчужувати, не ізолювати підлітка, яка вчинила злочин, від сім'ї, школи без крайньої на те необхідності. Однак, на жаль, суди рідко на практиці застосовують щодо неповнолітніх правопорушників заходи виховного характеру, обмежуючись найчастіше загальноприйнятими видами покарань - позбавленням волі, умовним засудженням до позбавлення волі. Причини такого підходу до винесення рішення, на мій погляд, різні. По-перше, підлітки, як показує статистика, здійснюють більше злочинів, що відносяться до категорії тяжких (у тому числі і в силу наявних кваліфікуючих ознак - неодноразовості, групи осіб і т.д.), за які може бути призначено лише покарання, по- друге, в ряді випадків недоцільно застосовувати міру виховного впливу в силу різного роду обставин (наприклад, неблагополучна або неповна сім'я, де відсутній належний контроль за підлітком; або та чи інша міра впливу вже свідомо не досягне своєї мети); по-третє, недостатньо в матеріалах справи даних, що дозволяють суду застосувати ту чи іншу міру виховного впливу до неповнолітнього, по-четверте, обставини скоєного злочину неповнолітнім (зухвалість, застосування насилля до потерпілого, відсутність каяття) принципово не дозволяють суду застосувати до обвинувачуваного яку-небудь із заходів виховного впливу і т.п.

Обираючи ту чи іншу міру покарання неповнолітньому, суд, на мій погляд, повинен передбачати ефективність обраного ним виду та розміру покарання з метою попередження вчинення нових суспільно небезпечних діянь.

Як показує практика, не завжди умовне засудження до позбавлення волі сприятливо позначається на подальшій долі підлітка, хоча не слід забувати і те, що "в'язниця не виправляє", як кажуть у народі.

Отримавши умовне засудження, неповнолітні наївно вважають, що їх вік став причиною обрання даної міри покарання, і надалі також допоможе їм уникнути більш суворого покарання у разі вчинення ними повторних суспільно небезпечних діянь. У той же час у ізольованих від суспільства підлітків формуються ряд негативних властивостей характеру - агресивність, ненависть, гордість за свій вже набутий злочинний досвід.

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1 гарантує кожній людині право на справедливий судовий розгляд незалежним, неупередженим судом, створеним на підставі закону. Дане право повною мірою поширюється і на дітей. Європейський Суд заявив: "... важливо, щоб з дитиною, якому пред'явлено звинувачення, зверталися з урахуванням у повній мірі його віку, рівня зрілості, інтелектуальних та емоційних особливостей". Викладене вище нерозривно пов'язане не тільки з судовим процесом, але і з прийняттям судами рішень щодо неповнолітніх обвинувачених.

2.2.Назначеніе покарання у вигляді позбавлення волі та арешту

Вікові особливості неповнолітніх, специфіка скоєних ними злочинів роблять необхідним розробку таких мір покарання, в яких акценти зміщуються з каральних на виховні та попереджувальні аспекти. Невисока ефективність позбавлення волі спонукає уникати щодо неповнолітніх покарань, пов'язаних з ізоляцією від суспільства, і передбачати в законі покарання, за допомогою яких неповнолітні відволікалися б від криміногенної середовища та долучалися до суспільно корисної праці.

Арешт. КК передбачає такий новий вид покарання, як арешт. Неефективність коротких термінів позбавлення волі (1-2 роки) відзначається давно. Покаранням, покликаним замінити неефективне короткострокове позбавлення волі, є арешт, який полягає в утриманні особи в умовах суворої ізоляції і може бути призначений неповнолітньому на строк від одного до чотирьох місяців. Арешт може призначатися тільки неповнолітнім, які досягли до моменту винесення вироку шістнадцятирічного віку (ч. 5 ст. 88 КК) 1.

Позбавлення волі. До неповнолітніх засуджених, які вчинили вперше злочини невеликої або середньої тяжкості у віці до 16 років, не може застосовуватися покарання у вигляді позбавлення волі. До решти неповнолітнім засудженим покарання у вигляді позбавлення волі не повинно застосовуватися за вчинення злочинів невеликої тяжкості вперше.

У зв'язку зі сказаним необхідно навести приклад із судової практики.

Судом першої інстанції Д. засуджений за п. "г" ч. 2 ст. 112 КК РФ до 2 років позбавлення волі у виховній колонії.

Суд касаційної інстанції вирок суду в частині призначеного Д. покарання змінив, вказавши таке.

Відповідно до змін, внесеними в ч. 6 ст. 88 КК РФ Федеральним законом Російської Федерації від 8 грудня 2003 р. "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Російської Федерації", неповнолітньому засудженому, яка вчинила у віці до шістнадцяти років злочин невеликої або середньої тяжкості вперше, не може бути призначено покарання у вигляді позбавлення свободи.

На момент скоєння Д. злочину, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, йому виповнилося повних чотирнадцять років.

Враховуючи ці обставини, Судова колегія пом'якшила Д. покарання до 1 року виправних робіт. У зв'язку з відбуванням покарання Д. з-під варти звільнено 1.

Також при призначенні покарання у вигляді позбавлення свободи слід пам'ятати, що неповнолітнім засудженим, які вчинили злочини невеликої, середньої тяжкості, а також тяжкі злочини у віці до 16 років, покарання призначається на строк не більше шести років. Цією ж категорії засуджених, які вчинили особливо тяжкі злочини, може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Таке покарання може бути призначено і іншим неповнолітнім засудженим, тобто старше 16 років, які вчинили злочини будь-якої категорії.

Якщо неповнолітній здійснює ряд злочинів і в сукупність входять злочини невеликої, середньої тяжкості, а також тяжкі злочини, призначити йому остаточне покарання за сукупністю можна не більше шести років.

Якщо ж неповнолітній здійснює ряд злочинів, з яких одна є особливо тяжким, остаточне покарання такого засудженого може бути призначений у межах десяти років позбавлення волі.

Ще одна новела щодо призначення покарання неповнолітньому засудженому полягає в тому, що при здійсненні засудженим тяжкого чи особливо тяжкого злочину нижча межа покарання за вчинення конкретного злочину скорочується наполовину.

Наприклад, неповнолітній засуджується за злочин, передбачений п. "б" ч. 4 ст. 158 КК, за який може бути призначено покарання від п'яти до десяти років позбавлення волі зі штрафом у визначеному законом розмірі. При ухваленні рішення про призначення засудженому мінімального строку покарання у вигляді позбавлення волі суд повинен призначити два роки шість місяців позбавлення волі 1.

За вироком Кемеровського обласного суду від 26 квітня 2001 р. неповнолітнім Ветраев, раніше несудимий, засуджений за п. "ж" ч. 2 ст. 105 КК РФ на вісім років позбавлення волі у виховній колонії.

У даній справі засуджена також Старцева за п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 150 КК РФ, у відношенні якої питання про порушення наглядового виробництва не ставилося.

Ветраев визнаний винним у вбивстві Зубова, здійсненому групою осіб за попередньою змовою.

Злочин скоєно їм при наступних обставинах.

9 травня 2000 Старцева, з вірогідністю знаючи про неповнолітньому віці Ветраева, шляхом домовленостей і обіцянок запропонувала йому скоїти вбивство свого брата Зубова, з яким у неї склалися вкрай неприязні стосунки. З цією метою Старцева і Ветраев прийшли в лазню, де спав перебував у сильному ступені алкогольного сп'яніння Зубов. Ветраев став душити його руками, а Старцева утримувала Зубова, оскільки той намагався чинити опір. Потім Старцева продовжила його душити, а Ветраеву подала цегла. Він не менше двох разів ударив ним потерпілого по голові. Старцева також завдала братові не менше двох ударів цеглиною по голові.

У результаті їхніх спільних дій Зубову не менше ніж від восьми ударів по голові була заподіяна черепно-мозкова травма, що спричинило його смерть.

Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ вирок залишила без зміни.

Заступник Генерального прокурора РФ в наглядовому представленні поставив питання про зміну судових рішень щодо Ветраева, зниженні йому міри покарання, вважаючи, що вона є надмірно суворою і що суд не визнав як обставини, що пом'якшує покарання, активне сприяння Ветраевим розкриттю злочину і призначив міру покарання всупереч положенням ст. 62 КК РФ.

Президія Верховного Суду РФ 14 січня 2004 наглядове подання прокурора задовольнив частково, вказавши таке.

Як видно з вироку, суд, вирішуючи питання про міру покарання Ветраеву, виходив з суспільної небезпеки скоєного, особи винного, позитивних характеристик.

В якості обставин, що пом'якшують покарання, суд визнав залучення засудженого до кримінальної відповідальності вперше, вчинення злочину їм у неповнолітньому віці, щире каяття у вчиненому, прохання представника потерпілого суворо не карати Ветраева. Проте ці дані недостатньо враховані при призначенні міри покарання.

Обставин, що обтяжують покарання, у справі немає.

З урахуванням того, що відповідно до нового Закону - ч. 6.1 ст. 88 КК РФ - при призначенні неповнолітньому засудженому покарання у вигляді позбавлення волі за скоєння особливо тяжкого злочину нижча межа покарання, передбачений відповідною статтею Особливої ​​частини Кримінального кодексу Російської Федерації, скорочується наполовину, а в силу положень ч. 1 ст. 10 КК РФ цей Закон як поліпшує становище засудженого підлягає застосуванню, міру покарання засудженому Ветраеву можливо знизити без посилання на вимоги ст. 64 КК РФ.

Разом з тим доводи наглядового уявлення про наявність у справі активного сприяння розкриттю злочину з боку Ветраева і що воно всупереч вимогам кримінального закону не визнано пом'якшувальною покарання обставиною, передбаченим п. "і" ст. 61 КК РФ, є необгрунтованими.

Як випливає з матеріалів кримінальної справи, Ветраев визнав себе винним у скоєнні злочину і щиросердно розкаявся у скоєному поряд з іншим співвиконавцем вбивства Старцевой, повідомивши обставини скоєння вбивства.

Отже, немає підстав вважати, що Ветраев активно сприяв розкриттю злочину. Не встановив дану обставину і суд першої інстанції.

На підставі викладеного Президія Верховного Суду РФ змінив вирок обласного суду та ухвалу Судової колегії в відношенні Ветраева, знизив йому міру покарання, призначену за п. "ж" ч. 2 ст. 105 КК РФ, до семи років позбавлення волі, в іншому вирок суду і касаційну ухвалу щодо нього залишив без зміни 1.

Судам слід звернути увагу на те, що чинний закон не передбачає видів виховних установ, в яких неповнолітні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. У відповідності зі ст.132 Кримінально-виконавчого кодексу РФ 1 передбачено єдиний вид виховних колоній, у яких встановлені звичайні, полегшені, пільгові та суворі умови відбування покарання.

У звичайних умовах у виховних колоніях відбувають покарання неповнолітні засуджені, які надійшли у виховну колонію, окрім раніше відбували позбавлення волі та засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування покарання, а також неповнолітні засуджені, переведені з полегшених, пільгових чи суворих умов відбування покарання. Якщо засуджений в період перебування у слідчому ізоляторі не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася захід стягнення у вигляді поміщення в карцер, термін його перебування у звичайних умовах обчислюється з дня укладення його під варту.

Засуджені за умисні злочини, вчинені в період відбування позбавлення волі і які раніше відбували позбавлення волі, відбувають покарання в суворих умовах. У суворих умовах також відбувають покарання засуджені, визнані злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання та переведені із звичайних і полегшених умов відбування покарання. Після закінчення шести місяців при відсутності стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання і при сумлінному ставленні до праці та навчання вони переводяться у звичайні умови відбування покарання 2.

В термін перебування неповнолітнього засудженого в суворих умовах зараховуються термін перебування в карантинному відділенні, а також термін утримання під вартою, якщо до неповнолітнього засудженому застосовувалася відповідна запобіжний захід і він не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася захід стягнення у вигляді проштовхування у карцер.

При відсутності стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання і сумлінному ставленні до праці та навчання засуджені можуть бути переведені із звичайних умов відбування покарання у полегшені:

а) засуджені чоловіки, вперше відбувають позбавлення волі, а також всі категорії засуджених жінок - по від'їзді трьох місяців строку покарання у звичайних умовах;

б) засуджені чоловіки, які раніше відбували позбавлення волі, - після відбуття шести місяців у звичайних умовах.

Для підготовки до звільнення засуджені, які відбувають покарання в полегшених умовах, переводяться в пільгові умови відбування покарання.

Засуджені, які відбувають покарання у звичайних умовах, визнані злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання, переводяться в суворі умови відбування покарання.

Засуджені, визнані злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання, переводяться з полегшених умов відбування покарання у звичайні або суворі.

Засуджені, які відбувають покарання у пільгових умовах, визнані злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання, переводяться у звичайні умови відбування покарання. Повторний переклад в пільгові умови провадиться не раніш як через шість місяців після повернення в полегшені умови відбування покарання.

Переведення засуджених з одних умов відбування покарання в інші провадиться начальником виховної колонії за поданням навчально-виховного ради даної колонії, крім перекладу зі звичайних умов відбування покарання у полегшені, який проводиться за поданням ради вихователів загону.

У разі незгоди засудженого з перекладом в суворі умови відбування покарання він має право оскаржити рішення про переведення в установленому законом порядку.

Умови відбування позбавлення волі у виховних колоніях:

1. Засуджені, які відбувають покарання у виховних колоніях у звичайних умовах, проживають у гуртожитках. Їм дозволяється:

а) щомісяця витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності кошти, наявні на їх особових рахунках, в розмірі п'яти мінімальних розмірів оплати праці;

б) мати вісім короткострокових побачень і чотири тривалих побачення протягом року;

2. Засуджені, які відбувають покарання в полегшених умовах, проживають у гуртожитках. Їм дозволяється:

а) щомісяця витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності кошти, наявні на їх особових рахунках, в розмірі семи мінімальних розмірів оплати праці;

б) мати 12 короткострокових побачень і чотири тривалих побачення протягом року. За рішенням адміністрації виховної колонії тривалі побачення можуть проходити за межами виховної колонії;

3. Засуджені, які відбувають покарання у пільгових умовах, проживають у гуртожитках. Їм дозволяється:

а) витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності кошти, наявні на особових рахунках, без обмеження;

б) мати короткострокові побачення без обмеження їх кількості, а також шість тривалих побачень протягом року з проживанням за межами виховної колонії.

4. Засудженим, які відбувають покарання у пільгових умовах, за постановою начальника виховної колонії може бути дозволено проживання в гуртожитку за межами виховної колонії без охорони, але під наглядом адміністрації виховної колонії. У цьому випадку їм також дозволяється:

а) користуватися грошима;

б) носити цивільний одяг.

5. Засуджені, які відбувають покарання в суворих умовах, проживають в ізольованих житлових приміщеннях, що замикаються у вільний від навчання або роботи час. Їм дозволяється:

а) щомісяця витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності кошти, наявні на їх особових рахунках, в розмірі трьох мінімальних розмірів оплати праці;

б) мати шість короткострокових побачень протягом року.

У КК міститься нове положення, що дозволяє судам давати вказівку органам, виконуючим покарання відносно неповнолітнього, про облік особливостей його особистості. Видається, що такі вказівки суд повинен давати офіційно, в спеціально винесеному з цього приводу визначенні (постанові), і вони повинні стосуватися, наприклад, індивідуального підходу до підбору фізичних робіт, вивчення психологічної сумісності з іншими засудженими і т.д. 1

Новим є порядок призначення покарання неповнолітньому засудженому при вчиненні нового злочину в період випробувального терміну.

Якщо новий злочин не відноситься до категорії особливо тяжких, то при повторному засудженні суд може знову призначити покарання з застосуванням ст. 73 КК, встановивши при цьому новий випробувальний термін, поклавши на засудженого певні обов'язки, передбачені ч. 5 зазначеної статті. Таке рішення може бути прийнято судом з урахуванням обставин справи і особи засудженого (другорядна роль у вчиненні нового злочину, повне визнання провини і діяльне каяття, відшкодування майнової шкоди, позитивна характеристика і т.д.). У зазначеному випадку обидва вироки будуть виконуватися самостійно.

Представляється, що вчинення третього злочину в період випробувального терміну не дає можливості для призначення покарання знову із застосуванням ст. 73 КК, оскільки в законі йдеться лише про повторне прийняття рішення про умовне засудження, а не про ухвалення такого рішення при кожному новому скоєнні злочину в період випробувального терміну.

До неповнолітніх засуджених, які вчинили вперше злочини невеликої або середньої тяжкості у віці до 16 років, не може застосовуватися покарання у вигляді позбавлення волі. До решти неповнолітнім засудженим покарання у вигляді позбавлення волі не повинно застосовуватися за вчинення злочинів невеликої тяжкості вперше.

Висновок

Кримінально-правові про відповідальність неповнолітніх перебувають у тісному взаємозв'язку і лише разом здатні надавати регулятивний вплив на групу суспільних відносин, що виникають у зв'язку з фактом вчинення кримінально-протиправного діяння особою у віці до 18 років.

Законодавче відокремлення аналізованих норм, визначення для них ювенальне кримінальне право. Ювенальне кримінальну право являє собою систему кримінально-правових норм, що регулюють суспільні відносини, що виникають у разі вчинення злочину, що не досягли повноліття, або у разі вчинення злочину проти нього, і які охороняють процес формування і розвитку неповнолітнього з метою забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави.

Встановлюючи особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх, законодавець виходить, в першу чергу, із сучасних наукових уявлень про психофізіологічні особливості осіб, які не досягли повноліття. Фізична перебудова організму в перехідний період, емоційна нестійкість, неврівноваженість процесів збудження і гальмування і цілий ряд інших факторів, які безпосередньо впливають на соціальну поведінку підлітка, не дозволяють в оцінці цієї поведінки використовувати рівні з дорослими стандарти. У вчинках підлітка, більшою мірою, ніж у дорослого, позначені психофізіологічні детермінанти (схильність до наслідування, нерозвиненість вольових процесів та ін), тоді як детермінанти соціальні або не включені взагалі, або їх вплив ще вкрай слабо. Однак для того, щоб спрямовувати свою поведінку в соціально схвалювані русло, необхідно не тільки мати відповідний рівень зрілості свідомості і волі, але й, що важливіше, бути обізнаним про зміст хоча б мінімуму соціальних норм. Незавершеність же процесів виховання у неповнолітньому віці призводить до того, що рівень і якість засвоєння соціальних норм все ще недостатні. У підсумку сама структура поведінки неповнолітніх, що відрізняється, з одного боку, недостатнім засвоєнням соціальних норм, а з іншого - нездатністю привести поведінку у відповідність з цими нормами, свідчить про неприпустимість використання відносно неповнолітніх тих самих заходів впливу, що й стосовно дорослих.

Практично незмінним протягом останніх ста років і цілком обгрунтованим є теза про те, що в механізмі злочинної поведінки неповнолітніх основна роль належить зовнішніх умов, соціального середовища, який зумовив недолік виховання підлітка, а не його негативним особистісними характеристиками. Тому й реакція держави на злочин неповнолітнього повинна бути виражена не стільки каральним впливом на нього, скільки корекцією соціального оточення і усуненням наслідків його недостатньої соціалізації.

Несформованість особистісних структур неповнолітнього, яка призводить до того, що будь-який негативний вплив на нього може стати основою розвитку тієї чи іншої особистісної девіації, а через це і суспільна небезпека посягань на процес формування особистості неповнолітнього, зумовили і факт виділення в КК РФ самостійної групи злочинів проти неповнолітніх. Підвищена небезпека цих посягань полягає в тому, що в результаті негативного впливу на процеси виховання у неповнолітніх можуть виробитися спотворені, деформовані уявлення про певні соціальних, моральних, світоглядних цінностях і установках. Їх засвоєння в перекрученому вигляді здатне негативно позначитися на загальному процесі соціалізації особистості, призвести до встановлення соціально негативних або до втрати наявних позитивних зв'язків. У результаті порушується процес передачі соціального досвіду, підточується зсередини сама структура суспільства; розпад соціально значущих зв'язків призводить і до розпаду суспільства як цілого. Це означає перш за все соціальну деградацію, суспільний регрес. У силу того, що неповнолітні об'єктивно виступають носієм генофонду нації, охорона їх морального та фізичного здоров'я диктується потребою суспільства у самозбереженні і розвитку.

Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що:

1) ступінь інтересу кримінального законодавства до охорони неповнолітніх протягом історії визначалася конкретної історичної обстановкою: що склалися в суспільстві ставленням до дитинства, кримінальною ситуацією та рівнем розвитку наук, зокрема, наук психолого-педагогічного циклу.

2) норми вітчизняного кримінального законодавства про охорону неповнолітніх є продуктом і одночасно етапом розвитку принципу гуманізму у кримінальному праві.

3) аналізовані норми утворюють відносно самостійну групу, що дозволяє стверджувати, що в кримінальному праві Росії оформляється ювенальне кримінальне право.

Список використаної літератури

I. Нормативні акти:

 1. Конвенція про захист прав людини та основних свобод ETS N 005 (Рим, 4 листопада 1950 р.) (в ред. Від 11 травня 1994 р.) / / Збори законодавства РФ. - 2001. - № 2. - Ст.163.

 2. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила"), прийняті на 96-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада 1985 / / Радянська юстиція. - 1991. - № № 12-14.

 3. Кримінальний кодекс РФ від 13 червня 1996 р. в ред. від 26.07.2004 р. / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 25. - Ст.2954; 2004. - № 30. - Ст.3096.

 4. Кримінально-виконавчий кодекс РФ від 8 січня 1997 року в ред. від 22.08.2004 р. / / Відомості Верховної РФ.-1997. - № 2. -Ст.198; 2004. - № 35. - Ст.3607.

II. Спеціальна література:

 1. Вєтров Н.І. Кримінальне право, загальна частина: підручник для вузів .- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. - 516 с.

 2. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації: Науково-практичний коментар / Відп. ред. В.М. Лебедєв. - М.: Юрайт-М, 2001. - 736с.

 3. Коментар до Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації / За заг. ред. С. В. Степашина. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - М.: МАУП, 2003 .- 524с.

 4. Мельникова Е.Б. Ювенальна юстиція. Проблеми кримінального права, кримінального процесу та кримінології: Навчальний посібник. М.: Справа, 2000. -320с.

 5. Меркушов А. Практика розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх / / Відомості Верховної Ради .- 2000 .- № 6. -С. 8 -11.

 6. Невський В.В. Боротьба зі злочинністю. Аналіз законодавства / / Громадянин і право. -2000. - № 2. - С.15-18.

 7. Постатейний Коментар до Кримінального кодексу РФ 1996 р. / За ред. А.В. Наумова. - М.: Правова культура, 2004. - 534 с.

 8. Пудовочкін Ю.Є. Ювенальне кримінальне право: поняття, структура, джерела / / Журнал російського права .- 2002. № 3. - С.23-27.

 9. Сальов М. Умови призначення покарання неповнолітнім / / Відомості Верховної Ради. -2003. - № 11. - С.42-45.

 10. Сальов М. Злочини, вчинені неповнолітніми, вимагають особливого розгляду в суді / / Відомості Верховної Ради .- 2003 .- № 2.-С.39-40.

 11. Кримінальне право України. Загальна частина. / За ред. Б.В. Здравомислова .- ізд.2-е перероб. і доп.-М., МАУП, 1999 .- 480с.

 12. Яковлєва Л. Новий порядок звільнення неповнолітніх від покарання / / Російська юстіція.-2002 .- № 5.-С.28-30.

III. Матеріали судової практики:

 1. Огляд судової практики Верховного Суду РФ за четвертий квартал 2003 року (у кримінальних справах), затв. постановою Президії Верховного Суду РФ від 7 квітня 2004 р. / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2004. - № 10.

 2. Постанова Президії Верховного Суду РФ від 14 січня 2004 р. "Суд наглядової інстанції з урахуванням нового кримінального закону - ч. 6.1 ст. 88 КК РФ має право понизити міру покарання неповнолітньому, що вчинила особливо тяжкий злочин, без посилання на положення ст. 64 КК РФ" (витяг) / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2004. - № 7.

1 Мельникова Е.Б. Ювенальна юстиція. Проблеми кримінального права, кримінального процесу та кримінології: Навчальний посібник. М.: Справа, 2000. -С.23.

1 Пудовочкін Ю.Є. Ювенальне кримінальне право: поняття, структура, джерела / / Журнал російського права .- 2002. № 3. - С.23.

1 Пудовочкін Ю.Є. Указ.соч. - С.23.

1 Мельникова Е.Б. Указ.соч. - С.32.

1 Невський В.В. Боротьба зі злочинністю. Аналіз законодавства / / Громадянин і право. -2000. - № 2. - С.16.

1 Меркушов А. Практика розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх / / Російська юстіція.-2000 .- № 6. -С.9.

1 Меркушов А. Указ. Соч. - С.10.

2 Там же. - С.10.

1 Кримінальний кодекс РФ від 13 червня 1996 р. в ред. від 26.07.2004 р. / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 25. - Ст.2954; 2004. - № 30. - Ст.3096.

1 Кримінальне право України. Загальна частина. / За ред. Б.В. Здравомислова .- ізд.2-е перероб. і доп.-М., МАУП, 1999 .- С.78.

1 Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила"), прийняті на 96-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада 1985 / / Радянська юстиція. - 1991. - № № 12-14.

1 Вітрів Н.І. Кримінальне право, загальна частина: підручник для вузів .- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. - С.65.

2 Сальов М. Злочини, вчинені неповнолітніми, вимагають особливого розгляду в суді / / Відомості Верховної Ради .- 2003 .- № 2.-С.39.

1 Конвенція про захист прав людини та основних свобод ETS N 005 (Рим, 4 листопада 1950 р.) (в ред. Від 11 травня 1994 р.) / / Збори законодавства. - 2001. - № 2. - Ст.163.

1 Сальов М. Умови призначення покарання неповнолітнім / / Відомості Верховної Ради. -2003. - № 11. - С.43.

1 Огляд судової практики Верховного Суду РФ за четвертий квартал 2003 року (у кримінальних справах), затв. постановою Президії Верховного Суду РФ від 7 квітня 2004 р. / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2004. - № 10.

1 Постатейний Коментар до Кримінального кодексу РФ 1996 р. / За ред. А.В. Наумова. - М.: Правова культура, 2004. - С.91.

1 Постанова Президії Верховного Суду РФ від 14 січня 2004 р. "Суд наглядової інстанції з урахуванням нового кримінального закону - ч. 6.1 ст. 88 КК РФ має право понизити міру покарання неповнолітньому, що вчинила особливо тяжкий злочин, без посилання на положення ст. 64 КК РФ "(витяг) / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2004. - № 7.

1 Кримінально-виконавчого кодексу РФ від 8 січня 1997 року в ред. від 22.08.2004 р. / / Відомості Верховної РФ.-1997. - № 2. -Ст.198; 2004. - № 35. - Ст.3607.

2 Коментар до Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації / За заг. ред. С. В. Степашина. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - М.: МАУП, 200 3. - С.136.

1 Пудовочкін Ю.Є. Указ.соч .- С.26.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
138.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Виконання покарання Позбавлення волі та арешт
Види покарань Призначення покарання Позбавлення волі на певний строк Арешт Громадські та вип
Виконання покарання у вигляді позбавлення волі неповнолітніх
Обмеження волі Загальні засади призначення покарання Довічне позбавлення волі Позбавлення вол
Позбавлення волі
Місця позбавлення волі
Незаконне позбавлення волі
Позбавлення волі як кримінальне покарання
Злочини у місцях позбавлення волі
© Усі права захищені
написати до нас