Пожежна профілактика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему:
«ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА»

ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА
Протипожежна профілактика - комплекс організаційних і технічних заходів щодо попередження, локалізації та ліквідації пожеж, а також щодо забезпечення безпечної евакуації людей та матеріальних цінностей у разі пожеж.
Пожежна безпека - це такий стан промислового об'єкта, при якому виключається можливість пожежі, а в разі його виникнення попереджається вплив на людей небезпечних факторів і забезпечується захист матеріальних цінностей. Пожежі завдають величезних матеріальних збитків, призводять до травм та загибелі людей, так як супроводжуються виникненням небезпечних чинників, таких як відкритий вогонь, підвищена температура, токсичні речовини, дим, недолік кисню, ушкодження і порушення будівель, споруд, вибухи технічного обладнання тощо. Тому виконання правил пожежної безпеки на підприємствах є обов'язковим для всіх посадових осіб і громадян. Основи пожежної безпеки закладаються на стадії проектування підприємства, будівлі, споруди, планування технологічного процесу, встановлення обладнання, тобто враховується інженерно - технологічними заходами, які представлені в проектах при розробці проектної документації на будівництво, і вимагає суворого дотримання протипожежних правил у процесі експлуатації.
Пожежна безпека промислових підприємств складається з системи попередження пожеж, системи пожежного захисту і організаційно-технічних заходів.
Система попередження пожеж - це комплекс організаційних і технічних засобів, спрямованих на виключення можливості виникнення пожеж, на запобігання утворення горючої і вибухонебезпечного середовища шляхом регламентації вмісту горючих газів, парів і пилу в повітрі, а також виключення можливості виникнення джерел загоряння або вибуху; забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів, обладнання, електрообладнання, систем вентиляції, збереження сировини та інших матеріалів.
Виключенню та запобігання пожеж сприяє: герметизація виробничого устаткування, заміна горючих речовин, які застосовуються в технологічних процесах на негорючі, обмеження обсягів речовин, які застосовуються і зберігаються на підприємстві; контроль над концентрацією речовин в повітрі в приміщеннях і технологічному обладнанні; застосування робочої та аварійної вентиляції; відвід займистою середовища в спеціальні пристрої та безпечні місця; застосування інгібуючих і флегматізірующіх домішок; вибір безпечних швидкісних режимів руху середовища і пр.
Система пожежної захисту забезпечується застосуванням архітектурно-проектних рішень, перешкод шляху поширення пожежі, огнеотсекающіх пристрої на технологічних комунікаціях, в системах вентиляції, повітряного опалювання і кондиціонування повітря.
Організаційно-технічні заходи пов'язані з системами попередження пожеж та системами протипожежного захисту і повинні включати: організацію пожежної охорони, організацію відомчих служб відповідно до законодавства України та рішеннями місцевих органів самоврядування; паспортизацію речовин, матеріалів, виробів, технологічних процесів, будівель і споруд в частині забезпечення
Усі заходи пожежної безпеки виробництва за призначенням поділяються на чотири групи:
1). Заходи, які забезпечують пожежну безпеку технологічного процесу та обладнання, збереження сировини і готової продукції.
2). Будівельно-технічні заходи, спрямовані на виключення причин виникнення пожеж і на створення стійкості огороджувальних конструкцій і будівель, на запобігання можливості розповсюдження пожеж і вибухів.
3). Організаційні заходи, які забезпечують організацію пожежної охорони, навчання працюючих методів запобігання пожеж і застосування первинних способів гасіння пожеж.
4). Заходи щодо ефективного вибору способів гасіння пожеж, оснащення пожежного водопостачання, пожежної сигналізації, створення запасу засобів гасіння.
Протипожежний захист забезпечується: вибором класу вогнестійкості об'єкта і меж вогнестійкості будівельних конструкцій; обмеженням поширення вогню в разі виникнення вогнища пожежі; застосуванням систем протидимного захисту; забезпеченням безпечної евакуації людей; застосуванням засобів пожежної сигналізації, сповіщення та пожежогасіння; організацією пожежної охорони підприємства,
Згідно Закону України «Про пожежну безпеку», забезпечення безпеки підприємств, установ покладено на керівників або уповноважених ними осіб. Обов'язки власників підприємств щодо забезпечення пожежної безпеки визначені ст.5 даного Закону Україну.
Власники підприємств, установ і організацій, а також орендарі зобов'язані:
* Розробляти комплексні заходи щодо забезпечення профілактики пожежної безпеки;
Відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти, затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють в межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх виконанням;
Забезпечувати виконання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;
Організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропагувати заходи щодо їх забезпечення;
Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
Створювати у разі потреби, відповідно до встановленого порядку, підрозділи пожежної безпеки та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;
Подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, яка ними випускається;
Проводяться заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж;
Своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем пожежогасіння, водопостачання і т.д.
Основними заходами пожежної безпеки при проектуванні генеральних планів промислових підприємств є:
1.Забезпечення безпечних відстаней від кордонів промислових підприємств до житлових і громадських будівель.
2.Зонірованіе будівель і споруд на території промислових підприємств з урахуванням їх призначення та ін ознак.
3.Соблюденіе необхідних протипожежних розривів між будівлями і спорудами підприємства.
Будинки і споруди, з урахуванням категорії виробництва, групують в зони. Зони і самі будівлі і споруди всередині кожної зони розміщують з урахуванням рельєфу місцевості, рози вітрів та протипожежних розривів, щоб виникла пожежа не могла завдати шкоди сусіднім об'єктах. Так, приміщення, в яких розташовано виробництво категорії А, по відношенню до будівлі з категорією В або бутімоварочние котли по відношенню до штабелів пиломатеріалів повинні розташовуватися з підвітряного боку, нижче по рельєфу місцевості. Між зонами, а також будівлями, призначаються протипожежні розриви (табл. 4.4.1.).
Таблиця 4.4.1.
Протипожежні розриви
Ступінь вогнестійкості будівель і споруд
Відстань, м., при ступені вогнестійкості сусідніх будівель і споруд
I, II
III
IV, V
I
Не нормуються (будівлі за категоріями виробництва Г і Д)
9
12
II
9 (будівлі по категоріям виробництва А, Б, В)
9
12
III
9
12
15
IV, V
12
15
13
У багатьох випадках відстань між промисловими підприємствами та житловими, громадськими будинками визначається необхідністю створення санітарно-захисних зон, виходячи з виробничої шкідливості. Санітарно-захисні зони, як правило, за площею перевищують протипожежні зони, що задовольняє вимогам пожежної безпеки.
При розробці будгенплану та ППР показують розміщення адміністративно-побутових, тимчасових споруд, складів, майданчиків для стоянки будівельних машин, доріг, будівель і споруд, що підлягають знесенню, мереж пожежного водопостачання, огорож і.т.д. На будгенпланом виділяють спеціальні місця (майданчики) для виробництва пожежонебезпечних робіт (вогневих робіт). Всі питання протипожежного захисту знаходять відображення в календарному плані, який складається так, щоб в першу чергу були здійснені заходи щодо попередження пожеж та їх ліквідації. У пояснювальній записці ППР протипожежні заходи викладаються у вигляді конкретних технічних та організаційних рішень, з обов'язковим відображенням пожежобезпечних способів обігріву приміщень в зимовий час, пристрій тепляків, прогріву бетону, сушіння й т.д.
На території підприємства повинно бути не менше двох проїздів. Ширина доріг при односторонньому русі повинна бути не менш 4 метрів , За двостороннього - не менше 6 метрів . Радіус закруглення повинен бути не менш 10 метрів , А для провезення довгомірних конструкцій і виробів - не менше 12 метрів . На дорогах повинні бути встановлені дорожні знаки напрямку руху, швидкість руху за прямими ділянок не повинна перевищувати 10 км / год, на ділянках поворотів і поганого огляду - 5 км / год. Дороги повинні бути кільцевими, беступіковимі.
Крім того, обов'язково передбачаються заходи щодо блискавкозахисту будівель і будівельних лісів, вказуються способи зберігання легкозаймистих і горючих рідин. Пересувні вагончики (адміністративно-побутові приміщення) розташовують групами на відстані не менше 24 м від споруджуваних будинків. У групі може бути не більше 10 вагончиків і відстань між групами не менше 18 м . До всіх, що будуються і експлуатуються будівель, в тому числі і вагончика, повинен бути влаштований вільний під'їзд. До будівель шириною більше 18 м під'їзди влаштовуються з двох сторін, більш 100 м - З чотирьох.
Складувати негорючі будівельні матеріали та конструкції у виняткових випадках можна в межах протипожежних розривів за умови, що навколо будов залишається вільна смуга шириною не менше 5 м з покриттям, укріпленим гравієм, шлаком.
Найбільш небезпечною в пожежному відношенні є та частина будівельного майданчика, де складуються матеріали і конструкції і особливо лісоматеріали, легкозаймисті та горючі рідини. На будівельному майданчику склади від споруджуваних будинків розташовуються на відстані не менше 30 м для пиломатеріалів; 15 м-для круглого лісу і 24 м-для інших горючих матеріалів (толь, руберойд і т. д.).
Ділянка, що відводиться для складування лісоматеріалів, повинен бути не більше 750 м 2 і не більше 100 м 2 - Для інших горючих матеріалів. Якщо цієї площі для зберігання недостатньо, то відводиться іншу ділянку на відстані 25 м від першого. На складі необхідно систематично прибирати тріску, кору, стружку й відразу ж відвозити на спеціально відведену площадку, розташовану на відстані не менше 50 м від споруджуваних і експлуатованих будівель і складу матеріалів.
Круглий ліс на складах укладають у штабелі шириною, рівною довжині колоди, висотою не більше 1,5 м , Довжиною не більше 100 м . Пиломатеріали складають у штабелі довжиною і шириною не більше довжини дошки при висоті, що дорівнює не більше половини ширини штабеля, а при укладанні в клітки - заввишки не більше ширини штабеля. Штабелі розміщують групами з числом штабелів не більше 12 в одній групі з розривом між групами не менше 25 м .
Зберігання легкозаймистих і горючих рідин на будмайданчиках повинно відповідати вимогам СНиП 11-3-79 у видатковому складі, розташованому тільки над землею, допускається зберігати не більше 5 м 3 легкозаймистих і 25 м 3 горючих рідин. Для їх зберігання використовується справна, герметично закривається металева тара, відкривати яку необхідно інструментом, що виключає утворення іскор. Порожня тара зберігається на спеціально відведеному майданчику віддаленої від усіх об'єктів будівельного майданчика не менше ніж на 30 м . Ремонтувати тару дозволяється тільки після ретельної промивки і пропарювання. Розлив легкозаймистих рідин дозволяється тільки насосами через мідну сітку.
Балони із стисненими, зрідженими та розчиненими газом повинні зберігатися відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
Карбід кальцію зберігають на стелажах у металевих закритих барабанах у сухому, добре провітрюваному надземному приміщенні. Нижню полицю стелажа розташовують на відстані 20 см від підлоги, щоб уникнути можливого затоплень карбіду кальцію.
Барабан з карбідом кальцію розкривають інструментом, що виключає іскроутворення.
Конструкції складів, де зберігають вибухонебезпечні, вогненебезпечні пари і гази, горючі рідини, лаки, фарби, пінополістирол, виконують з негорючих матеріалів. У цих складах забороняється проводити роботи, пов'язані з вогнем і утворенням іскор.
Машини на будівельному майданчику розташовують на ділянках, розташованих не менше ніж у 9 м від будівель та споруд I-II ступеня вогнестійкості, не менше ніж у 12 м від будинків III-IV ступеня вогнестійкості і від відкритих горючих матеріалів у 24 м .
Навіть короткочасне захаращення проходів та проїздів машинами забороняється. На відведених майданчиках машина розташовують у 1 м один від одного. При цьому забороняється ставити машини, з яких виявлено витікання бензину або масла до усунення недоліків; не допускається мити і протирати бензином або гасом деталі машин.
Усі будівельні майданчики обладнуються набором первинних засобів пожежогасіння.
До первинних засобів пожежогасіння відносяться вогнегасники (пінні, газові, порошкові), пожежні крани з комплектом устаткування, бочки з водою, ящики з піском, кошми, багри, ломи, сокири, пилки, лопати, відра. Набір первинних засобів пожежогасіння рекомендується в залежності від виду робіт. Зазвичай це один або два вогнегасники, ящик з піском (об'ємом 0,5 м ) І бочка з водою (обсягом 0,2 м ). Бочки встановлюють при відсутності внутрішнього пожежного водопроводу.
При виробництві загальнобудівельних робіт, якщо споруджувані будинки більше трьох поверхів, слід передбачати основні шляхи евакуації. Такими шляхами можуть бути сходи сходових клітин та сходи, що сполучають поповерхово балкони або лоджії, які зводяться одночасно зі стінами. Будівельні ліси на кожні 40 м по їх довжині обладнуються сходами, але на всі будівля повинна бути не менше двох сходів, пристосованих для підйому людей і пожежних рукавів. Спалимі конструкції лісів, опалубки повинні бути оброблені вогнезахисним складом.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Книга
37.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Пожежна безпека і профілактика пожеж
Пожежна сигналізація
Пожежна безпека 2
Пожежна тактика
Пожежна безпека
Пожежна і вибухова безпеки
Пожежна небезпека приміщень
Пожежна обстановка в Росії
Пожежна безпека сьогодні
© Усі права захищені
написати до нас