Податок на майно організацій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат

на тему: Регіональні податки.

Податок на майно організацій.

Зміст

Введення

Складові елементи податку на майно організацій

Порядок обчислення і строки сплати податку на майно організацій

Список літератури

Введення

Податок на майно організацій встановлюється Податковим кодексом і законами суб'єктів Російської Федерації, і з моменту введення в дію обов'язковий до сплати на території відповідного суб'єкта Російської Федерації.

Встановлюючи податок, законодавчі (представницькі) органи суб'єктів Російської Федерації визначають податкову ставку в межах, порядок і терміни сплати податку, форму звітності з податку.

При встановленні податку законами суб'єктів Російської Федерації можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання платниками податків.

Складові елементи податку на майно організацій

Платниками податків податку на майно організацій визнаються:

 • російські організації;

 • іноземні організації, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні представництва і (або) мають у власності нерухоме майно на території Російської Федерації, на континентальному шельфі Російської Федерації та у виключній економічній зоні Російської Федерації.

Об'єктом оподаткування для російських організацій, визнається рухоме і нерухоме майно (включаючи майно, передане в тимчасове володіння, користування, розпорядження або довірче управління, внесене у спільну діяльність), що обліковуються на балансі в якості об'єктів основних засобів відповідно до встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку.

Об'єктом оподаткування для іноземних організацій, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні представництва, визнається рухоме і нерухоме майно, що належить до об'єктів основних засобів.

Іноземні організації ведуть облік об'єктів оподаткування відповідно до встановленого в Російській Федерації порядком ведення бухгалтерського обліку.

Об'єктом оподаткування для іноземних організацій, які не здійснюють діяльність у Російської Федерації через постійні представництва, визнається знаходиться на території Російської Федерації нерухоме майно, що належить зазначеним іноземним організаціям на праві власності.

Не визнаються об'єктами оподаткування:

1) земельні ділянки й інші об'єкти природокористування (водні об'єкти та інші природні ресурси);

2) майно, що належить на праві господарського відання або оперативного управління федеральним органам виконавчої влади, в яких законодавчо передбачена військова та (або) прирівняна до неї служба, що використовується цими органами для потреб оборони, цивільної оборони, забезпечення безпеки та охорони правопорядку в Російській Федерації.

Податкова база визначається як середньорічна вартість майна, яке визнається об'єктом оподаткування.

При визначенні податкової бази майно, визнане об'єктом оподаткування, враховується за його залишкової вартості, сформованої відповідно до встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, затвердженого в обліковій політиці організації.

У разі якщо для окремих об'єктів основних засобів нарахування амортизації не передбачено, вартість вказаних об'єктів для цілей оподаткування визначається як різниця між їх первісною вартістю і величиною зносу, що обчислюється за встановленими нормами амортизаційних відрахувань для цілей бухгалтерського обліку наприкінці кожного податкового (звітного) періоду.

Податковою базою щодо об'єктів нерухомого майна іноземних організацій, які не здійснюють діяльність у Російської Федерації через постійні представництва, а також щодо об'єктів нерухомого майна іноземних організацій, що не відносяться до діяльності цих організацій в Російській Федерації через постійні представництва, визнається інвентаризаційна вартість зазначених об'єктів за даними органів технічної інвентаризації.

Уповноважені органи та спеціалізовані організації, що здійснюють облік і технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, зобов'язані повідомляти в податковий орган за місцезнаходженням зазначених об'єктів відомості про інвентаризаційної вартості кожного такого об'єкту, що знаходиться на території Красноярського краю Російської Федерації, протягом 10 днів з дня оцінки (переоцінки) зазначених об'єктів.

Податкова база визначається окремо стосовно майна, що підлягає оподаткуванню за місцезнаходженням організації (місцем постановки на облік у податкових органах постійного представництва іноземної організації), щодо майна кожного відокремленого підрозділу організації, що має окремий баланс, щодо кожного об'єкта нерухомого майна, що перебуває поза місцезнаходженням організації , відокремленого підрозділу організації, що має окремий баланс, або постійного представництва іноземної організації, а також щодо майна, оподатковуваного по різних податкових ставок.

Податкова база визначається платниками податків самостійно.

Середньорічна (середня) вартість майна, яке визнається об'єктом оподаткування, за податковий (звітний) період визначається як частка від ділення суми, отриманої в результаті складання величин залишкової вартості майна на 1-е число кожного місяця податкового (звітного) періоду і 1-е число наступного за податковим (звітним) періодом місяця, на кількість місяців у податковому (звітному) періоді, збільшене на одиницю.

Податкова база щодо кожного об'єкта нерухомого майна іноземних організацій, приймається рівною інвентаризаційної вартості даного об'єкта нерухомого майна станом на 1 січня року, що є податковим періодом.

Порядок обчислення і строки сплати податку на майно організацій

Податковим періодом визнається календарний рік.

Звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

Податкова ставка.

Законом Красноярського краю Російської Федерації "Про податок на майно організацій" була встановлена ​​ставка податку в розмірі 2,2 відсотка.

Законом Красноярського краю Російської Федерації "Про податок на майно організацій" встановити ставку податку на майно організацій у розмірі 0,5 відсотка:

 1. щодо майна аптечних установ, які здійснюють фармацевтичну діяльність з виготовлення або пільговим відпуску лікарських засобів або здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;

 2. щодо транспортних засобів, зарахованих до складу автомобільних колон військового типу.

 3. щодо майна організацій, що здійснюють роздрібну торгівлю харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, за умови, що в загальному доході від реалізації товарів (робіт, послуг) таких організацій частка доходу від здійснення зазначеного виду діяльності становить не менше 70 відсотків.

 4. щодо повітряних суден, авіадвигунів і наземної авіаційної техніки (тягачі і транспортувальники, вантажні платформи, машини та устаткування для збирання, мийки та видалення зледеніння літаків, протизаморожувача техніка, прибиральні та снігоочисні машини), що придбаваються за договорами лізингу або договорами купівлі-продажу та прийнятих до бухгалтерського обліку як основних засобів після 31 грудня 2004 організаціями, що здійснюють діяльність повітряного пасажирського транспорту, що підкоряється розкладом.

Встановити ставку податку в розмірі 0,1 відсотка щодо майна, використовуваного для організації харчування учнів загальноосвітніх закладів.

Звільнити від сплати податку на майно організацій:

 1. органи законодавчої, виконавчої влади краю, органи місцевого самоврядування, Виборчу комісію Красноярського краю, Рахункову палату Красноярського краю, Статутний суд Красноярського краю, уповноваженого з прав людини в Красноярському краї;

 2. організації народних художніх промислів, за умови, що в загальному доході від реалізації товарів (робіт, послуг) частка доходу від реалізації вироблених ними виробів народних художніх промислів становить не менше 50 відсотків;

 3. організації - щодо крайових і муніципальних автомобільних доріг загального користування, а також відносно мостів, шляхопроводів, естакад, труб, тунелів та інших дорожніх споруд, які є невід'ємною технологічною частиною зазначених доріг;

 4. релігійні організації;

 5. бюджетні установи, що фінансуються з крайового бюджету, - щодо майна, використовуваного для здійснення наступних видів діяльності:

- Видання газет;

- Державної протипожежної служби;

- Утримання автомобільних доріг;

6. організації, які є суб'єктами малого підприємництва, які перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальний режим оподаткування у порядку, встановленому пунктом 4 статті 346.13 Податкового кодексу Російської Федерації, за умови, що сума доходів організацій, за винятком доходів, за податковий період не перевищила 50 млн. рублів і нарахована заробітна плата за підсумками податкового періоду перевищила нараховану заробітну плату за попередній податковий період не менш ніж в 1,2 рази;

7. організації - щодо об'єктів житлового фонду та інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу.

8. некомерційні організації, що фінансуються з крайового і (або) місцевого бюджетів, у відношенні об'єктів, що використовуються для надання населенню послуг культури і мистецтва, освіти, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я, соціального забезпечення.

Встановити ставки податку на майно для організацій, що здійснюють реалізацію інвестиційних проектів з виробництва та розливу пива в металеву банку, в таких розмірах: у перший рік реалізації проекту - 0,5 відсотка, у другій рік реалізації проекту - 0,1 відсотка, у наступні п'ять років реалізації проекту звільнити від оподаткування.

Зазначені диференційовані ставки податку застосовуються організаціями при одночасному дотриманні наступних умов:

- Частка доходу від реалізації пива становить не менше 70 відсотків загального доходу від реалізації товарів (робіт, послуг);

- Освоєння коштів у рамках реалізації інвестиційного проекту протягом першого року реалізації проекту становить не менше 10 млн. рублів;

- Представлення організаціями документів про направлення інвестицій на створення, придбання, добудову, дообладнання, реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння об'єктів основних засобів.

Організації, які застосовують зазначені диференційовані ставки податку, не пізніше 24 місяців з початку дії пільги зобов'язані подати до податкових органів документи, що підтверджують введення в експлуатацію основних засобів, передбачених інвестиційним проектом. У разі неподання документів у зазначений строк сума податку перераховується з дати надання пільги щодо ставки.

Протягом податкового періоду платники податків сплачують авансові платежі з податку за підсумками кожного звітного періоду.

Сума, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками податкового періоду, визначається як різниця між сумою податку, обчисленої за підсумками податкового періоду, та сумами фактично сплачених протягом податкового періоду авансових платежів з податку.

Сплата авансових платежів з податку проводиться у п'ятиденний строк з дня, встановленого для подання податкового розрахунку за авансовими платежами з податку. Сплата податку за наслідками податкового періоду виробляється в десятиденний строк з дня, встановленого для подання податкової декларації за наслідками податкового періоду.

Податкові розрахунки за авансовими платежами і податкові декларації за наслідками податкового періоду з податку на майно організацій надаються за формами, затвердженими Міністерством Російської Федерації з податків і зборів.

Податкова декларація - це документ платника податків, в якому зазначаються отримані доходи, зроблені витрати, джерела доходів, податкові пільги, обчислені суми податку та інші дані, пов'язані з обчисленням і сплатою податку.

Платники податків зобов'язані після закінчення кожного звітного та податкового періоду подавати до податкових органів за своїм місцезнаходженням, за місцезнаходженням кожного свого відокремленого підрозділу, що має окремий баланс, а також за місцезнаходженням кожного об'єкта нерухомого майна (щодо якої встановлено окремий порядок обчислення і сплати податку) податкові розрахунки за авансовими платежами з податку та податкову декларацію з податку.

Податкові декларації за наслідками податкового періоду подаються платниками податків не пізніше 30 березня року, наступного за минулим податковим періодом.

Список літератури

 1. Податковий кодекс Російської Федерації. Прийнятий Державною Думою Російської Федерації 19 липня 2000 року (у редакції Федеральних Законів з останніми змінами від 18.12.2006 № 232 - ФЗ, від 29.12.2006 № 257 - ФЗ, від 23.03.2007 № 38 - ФЗ).

 2. Закон Красноярського краю "Про податок на майно організацій" (у редакції ФЗ Красноярського краю від 29.11.2005 № 16 - 4075, від 25.04.2006 № 18 - 4694).

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
36.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Податок на майно організацій 2
Податок на майно організацій 2 Сутність і
Податок на майно організацій і його реформування
Доходи регіональних бюджетів Податок на майно організацій
Земельний податок і податок на майно підприємств
Податок на майно
Податок на майно 2
Податок на майно 2 Порядок і
Податок на майно підприємств 2
© Усі права захищені
написати до нас