Податкове право

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Завдання № 1

У ході перевірки приватного нотаріуса О.М. Баскакова було встановлено, що 3 травня 2007 року вона здійснила нотаріальне посвідчення договору дарування між Г.А. Селезньовим і В.М. Большакової. Між тим, відомості про нотаріальне посвідчення зазначеної угоди О.М. Баскакова до податкового органу не представлені.

Яке правопорушення допущено нотаріусом? Який вид відповідальності слід за дане правопорушення? Коли мають представлятися відомості про нотаріальне посвідчення права на спадщину?

Нотаріус не надала відомості до Податкової Інспекції у 15-ти денний термін.

Нотаріуси, а також посадові особи, уповноважені здійснювати нотаріальні дії, зобов'язані в 15-денний термін (з моменту видачі свідоцтва або посвідчення договору) направити до податкового органу за місцем їх знаходження довідку про вартість майна, що переходить власність громадян, необхідну для обчислення податку з майна переходить у порядку спадкування або дарування. За даний вид правопорушення нотаріус несе адміністративну відповідальність.

Завдання № 2

Організація, яка виробляє нафтопродукти з метою їх як подальшої реалізації, так і споживання на власні потреби, у 2007 р. передбачає здійснювати наступну схему виробничо-господарських операцій:

в січні поточного року організація виробляє 100 тонн автомобільного бензину (з яких 70 тонн згідно з укладеними договорами поставки в цьому ж місяці реалізує стороннім організаціям, а що залишилися 30 тонн використовує для заправки власного автотранспорту) і 100 тонн дизельного палива, яке в лютому поточного року повністю передає своїй філії;

у березні поточного року зазначений філія 20 тонн отриманого від організації дизпалива реалізує стороннім покупцям згідно з укладеними договорами поставки, 5 тонн передає на сторону на безоплатній основі, 25 тонн використовує на власні потреби і 50 тонн передає своєму структурному підрозділу, який 45 тонн цього палива в квітні використовує на власні потреби, а 5 тонн у травні реалізує стороннім покупцям.

У зв'язку із змінами з 01.01.2007 порядку оподаткування акцизами операцій, що здійснюються з нафтопродуктами, коли при здійсненні зазначеної схеми реалізації та передач проведених організацією нафтопродуктів виникає об'єкт оподаткування за акцизами?

Рішення:

Оподаткування підакцизних товарів здійснюється за податковим ставкам передбаченим ст. 193 НК РФ.

Сума акцизу з підакцизних товарів обчислюється за підсумками кожного податкового періоду стосовно до всіх операцій з реалізації підакцизних товарів, дата реалізації (передачі) яких відноситься до відповідного податкового періоду, а також з урахуванням всіх змін, які збільшують або встановлюють податкову базу у відповідному податковому періоді. Сплата акцизу при реалізації (передачі) платниками податків вироблених ними підакцизних товарів проводиться виходячи з фактичної реалізації (передачі) зазначених товарів за минулий податковий період рівними частками не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним місяцем, і не пізніше 15-го числа другого місяця , наступного за звітним місяцем, якщо інше не передбачено цією статтею.Завдання № 3

Подружжя придбали квартиру у спільну сумісну власність за договором купівлі-продажу шляхом спільної оплати. Свідоцтво про державну реєстрацію права власності на квартиру видано на ім'я чоловіка. Чи має право дружина на отримання майнового податкового вирахування з ПДФО у відповідній частині суми, витраченої нею на придбання квартири?

Рішення:

На отримання майнового податкового вирахування з ПДФО дружина має право. При придбанні майна у спільну часткову або спільну сумісну власність розмір майнового податкового відрахування розподіляється між співвласниками відповідно до їхніх часток власності або з їх письмовою заявою (у разі придбання житлового будинку квартири у спільну сумісну власність) згідно ст.220 НК РФ.

Завдання № 4

Товариство з обмеженою відповідальністю зареєстроване у жовтні 2006 року. Учасники ТОВ - юридичні особи. Статутний капітал ТОВ усіма учасниками повністю не сплачений. В марте 2007 года было принято решение об изменении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей участников до минимального размера фактически оплаченной участниками доли. Учасникам, що оплатили частки понад зменшеною номінальної вартості, що виникла різниця буде повернута. Чи зобов'язані учасники ТОВ врахувати такі виплати при обчисленні податку на прибуток у складі доходів?

Рішення: Так зобов'язані тому згідно зі ст. 250 ч. 16 НК РФ ставляться до позареалізаційних доходів у вигляді сум, на які у звітному (податковому) періоді відбулося зменшення статутного (складеного) капіталу (фонду) організації, якщо таке зменшення здійснено з одночасною відмовою від повернення вартості відповідної частини внесків (вкладів) акціонерам (учасникам) організації.

Завдання № 5

Початкові видобувні запаси нафти по ділянці надр відповідно до даних державного балансу корисних копалин на 01.0 .2006 складають 199 507 000 тонн. Сума накопиченої видобутку нафти (включаючи втрати при видобутку) на ділянці надр за даними державного балансу корисних копалин за 2006 р. складає 8668640 тонн. Ступінь виробленості ділянки надр становить 0,0435 (8 668 640 / 199 507 000). Чи правомірно при розрахунку ставки НДПІ застосовувати коефіцієнт, що характеризує ступінь виробленості запасів ділянки надр (Кв), рівний 1, з 1 січня 2007 р.?

Рішення:

Податкова ставка ПВКК передбачена ст. 343 НК РФ.

Коефіцієнт, що характеризує ступінь виробленості запасів конкретної ділянки надр (Кв), визначається платником податків у порядку, встановленому цим пунктом.

У разі якщо ступінь виробленості запасів конкретної ділянки надр, що визначається з використанням прямого методу обліку кількості видобутої нафти на конкретній ділянці надр, більше або дорівнює 0,8 і менше або дорівнює 1, коефіцієнт Кв розраховується за формулою:де N - сума накопиченої видобутку нафти на конкретній ділянці надр (включаючи втрати при видобутку) за даними державного балансу запасів корисних копалин затвердженого на рік, що передує року податкового періоду;

(В ред. Федерального закону від 30.12.2006 N 268-ФЗ)

V - початкові видобувні запаси нафти, затверджені в установленому порядку з урахуванням приросту та списання запасів нафти (за винятком списання запасів видобутої нафти і втрат при видобутку) і які визначаються як сума запасів категорій А, В, С1 і С2 по конкретній ділянці надр відповідно до даними державного балансу запасів корисних копалин на 1 січня 2006 року.

У випадку, якщо ступінь виробленості запасів конкретної ділянки надр, що визначається з використанням прямого методу обліку кількості видобутої нафти на конкретній ділянці надр, перевищує 1, коефіцієнт Кв приймається рівним 0,3.

В інших випадках, не зазначених в абзацах другому і шостому цього пункту, коефіцієнт Кв приймається рівним 1.

Ступінь виробленості запасів конкретної ділянки надр (Св) розраховується платником податку самостійно на підставі даних затвердженого державного балансу запасів корисних копалин, як частка від ділення суми накопиченої видобутку нафти на конкретній ділянці надр (включаючи втрати при видобутку) (N) на початкові видобувні запаси нафти (V ). При цьому початкові видобувні запаси нафти, затверджені в установленому порядку з урахуванням приросту та списання запасів нафти (за винятком списання запасів видобутої нафти і втрат при видобутку), визначаються як сума запасів категорій А, В, С1 і С2 по конкретній ділянці надр відповідно до даними державного балансу запасів корисних копалин на 1 січня 2006 року.

Тому при розрахунку ставки НДПІ застосовувати коефіцієнт, що характеризує ступінь виробленості запасів ділянки надр (Кв), рівний 1, з 1 січня 2007 р. Чи правомірні.

Завдання № 6

Організація, зареєстрована 01.04.2007, з моменту своєї реєстрації застосовує ССО. Положеннями п. 4 ст. 346.13 НК РФ встановлено граничний розмір отриманого платником податку доходу, що обмежує право на застосування УСН. Чи змінюється для організації сума граничного розміру доходу, якщо для неї податковий період почався не 1 січня, а 1 квітня?

Рішення: Організації та індивідуальні підприємці, які виявили бажання перейти на ССО, подають у період з 1 жовтня по30 листопада року, що передує року, починаючи з якого платники податків переходять на ССО, до податкового органу за місцем свого знаходження (місцем проживання) заяву. При цьому організації у заяві про перехід на спрощену систему оподаткування повідомляють про розмір доходів за дев'ять місяців поточного року, а також про середню чисельності працівників за вказаний період і залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів за станом на 1 жовтня поточного року.

Організація, зареєстрована 01.04.2007 з моменту здійснення діяльності по січень пройшло 9 місяців, тому граничний розмір доходу не зміниться.

Завдання № 7

Російська організація-інвестор за угодою про розподіл продукції (УРП) має намір подати до податкового органу документи для звільнення від сплати податку на майно організацій щодо майна, використовуваного виключно для здійснення діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції.

До якого податкового органу слід представляти такі документи: де організація перебуває на обліку за місцем знаходження або у зв'язку з виконанням УРП?

Рішення: Російська організація-інвестор за угодою про розподіл продукції (УРП) повинна подати до податкового органу документи для звільнення від сплати податку на майно організацій щодо майна, використовуваного виключно для здійснення діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції за місцем знаходження відповідно до ст . 346.35 НК РФ.

Завдання № 8

Організація придбала в січні 2006 р. комп'ютер загальною вартістю 37 000 руб., В тому числі монітор вартістю 12 000 руб. і системний блок вартістю 25 000 руб. Строки корисного використання монітора і системного блоку становлять відповідно 5 і 8 років. У якому порядку зазначений комп'ютер підлягає обкладенню налогoм на майно?

Рішення: Згідно ст.375 НК РФ податкова база визначається як середньорічна вартість майна визнається об'єктом оподаткування.

При визначенні податкової бази на майно, що визнається об'єктом оподаткування, враховується за його залишкової вартості, сформованої відповідно до встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, затвердженого в обліковій політиці організації.

У випадку, якщо для окремих об'єктів основних засобів нарахування амортизації не передбачено, вартість вказаних об'єктів для цілей оподаткування визначається як різниця між їх первісною вартістю і величиною зносу, що обчислюється за встановленими нормами амортизаційних відрахувань для цілей бухгалтерського обліку наприкінці кожного податкового (звітного) періоду.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
31кб. | скачати


Схожі роботи:
Податкове право РФ
Сучасне податкове право
Податкове право як наука і галузь права
Податкове право як складова частина фінансового права
Податкове навантаження
Податкове планування 3
Податкове законодавство РФ
Податкове планування
Податкове правовідносини
© Усі права захищені
написати до нас