Погляд на події початку XVII століття як на громадянську війну в Росії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Не одне століття вчені б'ються над розгадкою причин і сенсу Смутного часу. Прогрес у вивченні смути був досягнутий завдяки працям С. Ф. Платонова, І. І. Смирнова, А. А. Зіміна, В. І. Корецького та інших вчених, які розглянули її як явище соціальне, підготовлене всім ходом попереднього розвитку країни. Але вже в ході дискусії, що розгорнулася на сторінках журналу "Питання історії" наприкінці 1950-х рр.., Виявилися і багато вразливі місця існували концепцій. Критиці піддавалися, як спроби ряду радянських істориків розглянути Смуту лише з точки зору селянської війни, так і побудови С. Ф. Платонова та І. І. Смирнова, згідно з якими єдиний комплекс подій Смутного часу поділявся на окремі, малопов "язанi між собою етапи. М. Є. Носовим було висловлено тоді судження про Смута, як про громадянську війну, що представляла собою складне переплетення класової, внутріклассовой і міжнаціональної боротьби. Однак аж до недавнього часу події початку XVII століття розглядалися переважно з точки зору класової боротьби селян і холопів, кульмінацією якої вважалося повстання Болотникова. Іншим же станам, які брали участь у Смути, належної уваги не приділялося. Істотний внесок у вивчення Смутного часу належить історику Л. Л. Станіславському (1939-1990): мова йде, перш за все, про його дослідженнях з історії козацтва.

У радянській науці козацькі виступи початку XVII століття традиційно розглядалися як складова частина селянської війни, а саме козацтво - як авангард широкого народного антикріпосницького повстання. Справедливо пов'язуючи виступи козаків із протестом народних мас проти соціального гніту, дослідники в той же час по суті ототожнювали мети козацтва і селянства, применшуючи тим самим (всупереч прямими вказівками джерел) самостійну і активну роль козаків у подіях Смути.

Л. Л. Станіславський переконливо доводить, що саме козаки становили ядро ​​повстанських армій Лжедмитрія I, Болотникова і "тушинського злодія" і найбільш послідовно підтримували самозванців. У міру зростання своєї могутності козаки все більш виразно виявляли претензії на владу в країні, на роль нового панівного класу, що серйозно загрожувало самому існуванню дворянського стану. Тільки незавершеність станової (військової) організації козацтва, відзначає автор, не дозволила козакам захопити владу в Першому військо навіть у момент найбільшого ослаблення дворянства.

Аж до 1619г. "Вільні" козаки, які виступали під прапорами самозванців, своїх обраних вождів - пана Лісовського і королевича Владислава, представляли серйозну загрозу існував громадському порядку.

"Ким же все-таки були козаки? Авангардом революційного селянства чи грабіжниками-кондотьєром? Визволителями Росії від іноземних інтервентів або їх посібниками? Борцями з феодальної експлуатацією або ...?" (23, 5). На це питання Станіславський дає ясний і точну відповідь: "Вони були ... козаками і робили все можливе, щоб козаками залишитися, поки їм не довелося відступити перед усією міццю Російської держави "(23, 242). За допомогою фактів він довів, що ядро ​​козачого війська складали колишні селяни й холопи, для яких занурення в козачі станиці означав звільнення від феодальної залежності. Таким чином, підтверджується висновок радянської історіографії про тісний зв'язок козацького руху початку XVII століття з протестом широких народних мас проти соціального гніту і кріпацтва.

У той же час, козацтво - складне й суперечливе явище, яке далеко не вкладалося в рамки звичних уявлень про Смута як про селянську війну.

Важлива закономірність для розуміння долі "вільного" козацтва полягає в тому, що в міру становлення станової організації козацтва дедалі виразніше відбувалося розбіжність його інтересів з інтересами інших станів - не тільки дворянства, а й основної маси селянства.

Припинення ж існування єдиного стану "вільного" козацтва пов'язано не стільки з внутрішнім його розшаруванням, скільки з потужним тиском з боку феодальної держави, цілеспрямованою політикою уряду Михайла Федоровича, в результаті якої відбулося розпорошення козацтва по різних територіях, станам і власникам.

Вивчення історії козацтва, однією з головних рушійних сил Смути дозволяє під новим кутом зору поглянути і на епоху Смути в цілому. Багато істориків вважають, що соціальний протест селянства на початку XVII століття не набув яскраво вираженої класової спрямованості і виливався в особливі, специфічні форми - вихід у козаки та участь у козацькому русі. Але саме козацтво аж ніяк не підходило на роль "революційного авангарду" селянства і. більше того, станові інтереси козаків часто вступали в протиріччя з інтересами основної маси трудового населення. Це змушує багатьох істориків переглядати традиційні уявлення про Смута (і повстанні Болотникова, зокрема) як про селянську війну.

Доведено, що однією з головних пружин розвитку Смути був антагонізм між козацтвом і дворянством, які протягом півтора десятиліть вели гостру, непримиренну боротьбу за владу в країні і вплив в армії. Але справа не обмежувалася зіткненням цих двох сил. Існують цікаві дані про виступи під час Смути південного дворянства, яке за соціальним станом близько стояло до приладовим служилим людям і страждало від експансії на їхні землі з боку московського дворянства.

Важливе значення для розуміння розстановки сил всередині дворянського стану напередодні і в період Смути мають ранні дослідження А. Л. Станіславського з історії государева двору, в яких він виявив наявність серйозних протиріч між привілейованим столичним і повітовим дворянством, а також між дворянами центру та околиць. Історія дворянства в Смутні часи потребує подальшого вивчення. Проте вже зараз ясно, що воно не було просто "попутником", а грало в подіях початку XVII століття активну і самостійну роль.

Праці О. Л. Станіславського представляють новий напрям у дослідженні Смути, в основі якої лежав не тільки антагонізм між дворянством і селянством, але і глибокий розкол всередині служилого стану. Цей розкол був обумовлений послеопрічним кризою помісно-вотчинного землеволодіння, падінням колишнього значення дворянської кінноти, зміною співвідношення сил між дворянством і нижчими верствами служилого стану, серйозним розбіжністю інтересів різних чиновних і територіальних груп служивих людей. Подальше вивчення Смутного часу в такому руслі - актуальне завдання історичної науки.

При підготовці даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.studentu.ru


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Доповідь
13.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Історичні події в Росії на початку 20 століття
Історичні події в Росії на початку 20 століття 2
Смутний час в Росії на початку XVII століття
Загальна характеристика Смути в Росії початку XVII століття
Смута в Росії на початку XVII століття очима іноземців
Вивчаючи громадянську війну в Китаї
Історіографія про Громадянську війну в Іспанії
Проблеми гуманізму в літературі про громадянську війну
Твори на вільну тему - Проблеми гуманізму в літературі про громадянську війну
© Усі права захищені
написати до нас