План руху грошових коштів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Навіщо потрібно стежити за рухом грошових коштів підприємства?

Зараз ми поговоримо про важливому компоненті успішного розвитку Вашого бізнесу-про контроль за рухом грошових коштів.

Планування прибутку допоможе Вам зрозуміти, що станеться з Вашим підприємством у тому випадку, якщо Ви зможете управляти своїм бізнесом так, щоб миттєво отримувати виручку за реалізованнние товари та послуги і негайно оплачувати всі вступники рахунку.

Така ситуація може виникнути, наприклад, тоді, коли Ви купуєте товар у постачальника за готівку і в той же день продаєте його клієнту також за готівку.

На бухгалтерській мові це означає, що в будь-який момент часу Ваше підприємство не має ні кредиторської, ні дебіторської заборгованості, а також у Вас відсутні товарно-матеріальні запаси на складі.

Однак у реальному житті все, як правило, йде набагато складніше. Якщо навіть Ви не надаєте своїм покупцям кредиту при купівлі Ваших товарів і послуг, то Вам доведеться тримати на складі запаси і, можливо, оплачувати необхідні для Вашого бізнесу сировину, матеріали або товари авансом за безготівковим розрахунком.

Вам навряд чи вдасться отримувати доходи і сплачувати свої витрати виключно в момент їх виникнення.

Для успішного ведення бізнесу Вам важливо знати, якими засобами Ви будете мати в будь-який конкретний момент часу. Як би не було Вам приємно усвідомлювати, що через півроку Ви можете отримати 100 мільйонів рублів прибутку, завжди слід пам'ятати, що можуть бути рахунки, які слід сплатити не пізніше наступного тижня, тому-на жаль! - Може так статися, що Ви станете банкрутом, так і не дочекавшись жаданої прибутку.

План руху грошових коштів (в економічній літературі Ви також можете зустріти й іншу назву цього терміна-«cash-flow», що в перекладі з англійської означає «потік грошових коштів») показує, коли саме і в якому обсязі очікуються грошові надходження, а також коли і в якому обсязі підприємство повинно оплачувати свої витрати.

За допомогою плану руху грошових коштів підприємець може оцінити обсяг наявних у його розпорядженні коштів у будь-який момент часу і визначити потребу в короткострокових кредитах для поповнення своїх оборотних коштів.

Баланс грошових коштів (для позначення цього показника Ви також можете зустріти термін «cash-balance») покаже, чи здатна Ваше підприємство забезпечити свої поточні потреби в будь-який момент часу.

Дуже часто навіть цілком прибуткові підприємства стають банкрутами через брак оборотних коштів.

2. Як оцінити кількісно потік грошових коштів?

Грошові кошти надходять на рахунок або в касу підприємства в результаті продажу його товарів або послуг. Частина отриманих коштів, а іноді і всю виручку, підприємство має витратити на оплату своїх поточних витрат, сплату податків, придбання додаткового устаткування і т.д.

Все це було б не так складно, якщо б грошові надходження і платежі були регулярними і однаковими за величиною, але, на жаль, без ретельного планування цього добитися неможливо.

У будь-який момент часу може виникнути ситуація, коли у підприємства виявиться недостатньо наявних у його розпорядженні стосовно вільних (тобто не у вигляді товарно-матеріальних цінностей, низьколіквідних цінних паперів тощо) грошових коштів для оплати поточних витрат.

У цьому випадку говорять, що підприємство відчуває грошові труднощі. Якщо підрахувати грошові кошти з урахуванням усіх належних до оплати рахунків, то в цей момент баланс може виявитися негативним.

Багато підприємств з великими потенційними можливостями стали банкрутами через проблеми з грошовими коштами. У таких випадках прибуток підприємства часто буває пов'язаної в товарних запасах або дебіторської заборгованості (тобто в так званих поточних активах або оборотних коштах), тому власникам доводиться швидко розпродавати свої складські запаси, часто зі збитком для себе, для отримання грошових коштів, необхідних для покриття поточних витрат підприємства.

Сподіваємося, Ви вже зрозуміли, як важливо контролювати рух грошових коштів для забезпечення успішної господарської діяльності Вашого підприємства. Нехай Вам поки що не доведеться представляти розраховані Вами показники ні в які державні органи (ні в податкову інспекцію, ні в органи статистики), все-таки не пошкодуйте часу на цю нескладну операцію.

Згодом Ви переконаєтеся в тому, що Ваші старання не пропали даром. А якщо в майбутньому Вам буде потрібно залучення кредитних ресурсів, то Вашого кредитора (особливо, якщо це банк) у першу чергу буде цікавити не прогноз очікуваного прибутку, а саме Ваш план руху грошових коштів.

Для того, щоб скласти план руху грошових коштів, Вам необхідно визначити два важливих показника. Це:

очікувані грошові надходження;

очікувані платежі.

Як правило, для плану руху грошових коштів або для звіту про рух грошових коштів розраховується розмір щомісячних потоків грошей (інакше кажучи, розраховується баланс грошових коштів на кінець кожного місяця), але в тому випадку, якщо підприємство знаходиться у важкому фінансовому положенні, краще оперувати щотижневими грошовими потоками.

У найзагальнішому вигляді план руху грошових коштів може бути представлений у наступній формі:

ПЛАН РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ ПО 1 ЛЮТОГО 1996р.

Очікувані надходження

8 529 тис. руб.

Плановані платежі

7681 тис. руб.

Баланс грошових коштів на кінець періоду

848 тис. руб.

Баланс грошових коштів на кінець періоду може бути:

позитивним, якщо надходження більше платежів;

негативним, якщо платежі більше надходжень.

3. Надходження

Надходження включають в себе перерахування на поточний рахунок і готівкові платежі. Крім того, надходженнями вважаються отримані чеки, а також платежі з використанням кредитних карток.

Надходження зазвичай пов'язані з торговою діяльністю підприємства і виникають як результат продажу товарів або послуг. Іншими джерелами надходжень можуть бути:

банківські кредити;

кредити інших установ або фізичних осіб;

орендні платежі-наприклад, за здані в оренду іншому підприємству торгові приміщення;

платежі за використання яких-небудь непотрібних підприємству в даний момент основних фондів-наприклад, вантажного автомобіля.

Для того щоб забезпечити регулярність надходжень, необхідно здійснювати суворий контроль за фінансовою діяльністю підприємства.

Зокрема:

необхідно чітко відслідковувати суму і термін, на який підприємство видає кредити або надає відстрочку платежу своїм клієнтам і партнерам, щоб запобігти появі простроченої дебіторської заборгованості;

якщо ви отримуєте платежі чеками або по кредитних картках, то намагайтеся переводити їх або перераховувати гроші на рахунок в день надходження;

якщо підприємство надає відстрочку платежу своїм клієнтам, то рахунки за товари або послуги необхідно виставляти як можна швидше для того, щоб скоротити можливу відстрочку в отриманні платежу.

Вам слід також враховувати те, як саме ваші клієнти оплачують отримані товари або послуги. Якщо підприємство надає покупцям кредит на термін 30 днів, то продажі поточного місяця будуть формувати основу для грошових надходжень наступного.

При цьому слід взяти до уваги, що деякі покупці можуть не сплатити Ваші рахунки в термін, тому при розробці плану руху грошових коштів потрібно звернути на це увагу, відбивши фактичну дату передбачуваного грошового надходження.

Якщо ви вже протягом деякого часу займаєтеся бізнесом, то аналіз Ваших попередніх фінансових планів допоможе Вам з більшою точністю визначити час майбутніх грошових надходжень.

Якщо ви тільки починаєте свою справу, Вам доведеться самостійно подумати про можливу моделі поведінки клієнтів. Можна також звернутися за допомогою до своїх друзів-бізнесменам або до професійних консультантів.

Плануючи рух грошових коштів свого підприємства, постарайтеся чітко розмежувати очікувані надходження від продажів за фактом або авансових платежів та надходження від продажу в кредит.

У наведених нижче таблицях спробуйте оцінити свої передбачувані грошові надходження у найближчі 12 місяців.

Пам'ятайте, що це не слід робити автоматичним розподілом суми очікуваних річних надходжень на 12. У своїх розрахунках постарайтеся врахувати зміни ділової активності та сезонні коливання.

Надходження

Січень

Лютий

Березень

Продажі за фактом

Продажі в кредит

Інші надходження

Разом

Квітень

Травень

Червень

Продажі за фактом

Продажі в кредит

Інші надходження

Разом

Липень

Серпень

Вересень

Продажі за фактом

Продажі в кредит

Інші надходження

Разом

Жовтень

Листопад

Грудень

Продажі за фактом

Продажі в кредит

Інші надходження

Разом

4. Платежі

Термін «платежі» включає в себе величезну кількість різноманітних статей. Перерахуємо деякі з них.

Закупівля товарів для підтримки складських запасів;

Закупівля обладнання;

Поточні витрати і накладні витрати:

виплата заробітної плати,

орендні платежі,

сплата відсотків за кредитом,

страхові внески,

оплата опалення,

плата за електроенергію,

плата за телефон,

витрати на відрядження,

покупка канцелярських приналежностей,

реклама та стимулювання збуту,

оплата послуг сторонніх організацій;

Податкові платежі (включаючи ПДВ);

Повернення кредитів;

Вилучається Вами (засновниками) з бюджету Вашого підприємства підприємницький дохід і т.д.

Не всі перераховані вище статті витрат можуть мати безпосереднє відношення до Вашого бізнесу, а в разі потреби Ви можете доповнити цей список.

Платежі планувати легше, ніж надходження. Як правило, підприємці добре знають, коли і в якому обсязі вони повинні виплачувати відсотки за кредитами або вносити орендну плату.

У наведену нижче таблицю внесіть всі плановані Вами платежі протягом найближчого року роботи.

Можна не перераховувати всі види платежів, а об'єднати їх у кілька основних статей.

Обов'язково відокремте плановані Вами закупівлі за готівку грошові кошти від закупівель товарів у кредит. Як і у випадку надходжень, про що вже йшлося вище, не намагайтеся розділити річну суму витрат на 12 і тим самим отримати величину місячних витрат.

Спробуйте приблизно визначити фактичний час здійснення платежів.

Платежі

Січень

Лютий

Березень

Разом

Платежі

Квітень

Травень

Червень

Разом

Платежі

Липень

Серпень

Вересень

Разом

Платежі

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом

5. Рух грошових коштів: надходження і платежі

Отже, ми розібралися в тому, що рух грошових коштів являє собою сукупність надходжень і платежів. Тепер настав час звести воєдино підготовлені Вами план грошових надходжень і план платежів.

Необхідно спланувати ділову активність вашого підприємства таким чином, щоб у будь-який момент часу у вас було достатньо грошових коштів для оплати поточних зобов'язань.

Запам'ятайте просте правило: величина балансу грошових коштів Вашого підприємства ніколи не повинна бути негативною.

Майбутня потреба в коштах повинна бути оцінена так, щоб їх вистачило для фінансування збільшеного обсягу продажів і оплати всіх планованих витрат.

Ви можете виділити такі статті витрат, які вимагають щомісячної оплати, а також статті витрат, які передбачають щоквартальну або щорічну оплату.

Такі платежі є регулярними. Це означає, що їх необхідно здійснювати через постійні проміжки часу.

Набагато важче планувати доходи, так як вони більшою мірою залежать від ринкового попиту і від платоспроможності клієнтів.

Ще складніше планувати комерційну діяльність, в значній мірі залежить від сезонних коливань.

У цьому випадку необхідно так спланувати свою господарську діяльність, щоб грошових коштів, отриманих в період підйому ділової активності, вистачило на оплату витрат у період сезонного спаду.

Платежі

Січень

Лютий

Березень

Надходження:

а) Від продажів за фактом;

б) Від продажу в кредит;

в) Інші

Види платежів

Разом платежів

Баланс поточний на місяць

Баланс на початок місяця

Баланс на кінець місяця

Платежі

Квітень

Травень

Червень

Надходження:

а) Від продажів за фактом;

б) Від продажу в кредит;

в) Інші

Види платежів

Разом платежів

Баланс поточний на місяць

Баланс на початок місяця

Баланс на кінець місяця

Платежі

Липень

Серпень

Вересень

Надходження:

а) Від продажів за фактом;

б) Від продажу в кредит;

в) Інші

Види платежів

Разом платежів

Баланс поточний на місяць

Баланс на початок місяця

Баланс на кінець місяця

Платежі

Жовтень

Листопад

Грудень

Надходження:

а) Від продажів за фактом;

б) Від продажу в кредит;

в) Інші

Види платежів

Разом платежів

Баланс поточний на місяць

Баланс на початок місяця

Баланс на кінець місяця

6. Рух грошових коштів: допомога при складанні плану

Нижче наведено приклад плану руху грошових коштів на 4 місяці з розрахунком щомісячних показників.

У залежності від конкретної ситуації Ви можете планувати рух грошових коштів Вашого підприємства на різний термін з різними інтервалами часу: наприклад, по тижнях на квартал.

У цьому випадку Вам необхідно розрахувати баланс грошових коштів на кінець кожного тижня протягом трьох місяців.

Вибір часових інтервалів планування залишається за Вами, тому що ніхто краще за Вас не знає особливості Вашого бізнесу і ті умови, в яких Вам доводиться працювати.

Якщо виникають труднощі, Ви завжди можете звернутися до професійного консультанта з фінансових питань.

У верхній частині таблиці відображені дані про плановані грошових надходженнях, а в нижній-про платежі. Різниця між надходженнями і платежами є баланс грошових коштів (cash-balance).

Баланс грошових коштів на початок періоду-це грошові кошти, наявні у розпорядженні підприємства на початку кожного місяця. Баланс грошових коштів на кінець періоду-це грошові кошти, наявні у підприємства в кінці кожного місяця.

Отже, яким чином прогноз руху грошових коштів може бути використаний в процесі планування діяльності Вашого підприємства?

Розглянемо як приклад покупку основних фондів на суму 2060 тис. рублів в третьому місяці. Якби підприємство зробило цю покупку в першому або другому місяці, то баланс його грошових коштів у кінці відповідного місяця мав би негативне значення.

Це, у свою чергу, спричинило б за собою необхідність залучення додаткових грошових коштів або штрафні санкції, наприклад, з боку банку у разі несвоєчасної виплати відсотків по кредиту.

Але ситуація не така однозначна, як це може здатися на перший погляд.

Цілком ймовірно, що завчасна покупка обладнання допоможе підприємству швидше збільшити обсяг продажів і отримати прибуток, що з лишком покриє збільшені платежі банку.

Єдиних правил не існує, в кожному конкретному випадку потрібно розглянути різні варіанти і вибрати найкращий.

Саме аналіз руху грошових коштів дозволить Вам вибрати оптимальний час для здійснення основних закупівель та розробити стратегію розвитку Вашого бізнесу, включаючи стратегію його фінансування.

Добре підготовлений прогноз руху грошових коштів допоможе Вам краще зрозуміти всі джерела надходжень та напрями витрачання грошей, визначити терміни можливого вилучення грошей з бізнесу, необхідність скорочення витрат, а також спосіб економії коштів.

Тільки склавши план, а потім аналізуючи звіт про рух грошових коштів, Ви зможете вести господарську діяльність свого підприємства.

У наведеній нижче таблиці спробуйте скласти прогноз руху грошових коштів Вашого підприємства на найближчі 12 місяців. І надходження, і платежі розділені на два види: оплачені за фактом (чи авансом) і в кредит.

Місяць 1

Місяць 2

Місяць 3

Місяць 4

Надходження:

від продажів за фактом

від продажу в кредит

3125

3703

1258

4955

2254

4983

2598

4348

Платежі:

Закупівля сировини, матеріалів і товарів з оплатою за фактом

1295

1329

1403

1257

Закупівля сировини, матеріалів і товарів у кредит

2367

2293

2419

2389

Виплата відсотків по кредиту

935

935

935

935

Оплата комунальних послуг

-

-

250

-

Виплата заробітної плати

648

648

648

648

Страхові платежі

105

-

-

-

Плата за телефон

-

97

-

-

Транспортні витрати

48

53

47

49

Інші витрати

103

117

109

105

Купівля додаткових основних фондів

-

-

2060

-

Інші платежі банку

101

-

-

-

Податкові платежі

1918

-

-

2057

Разом платежів

7520

5472

7871

7490

Баланс грошових коштів на поточний період

- 692

+ 741

- 634

- 544

Баланс грошових коштів на початок періоду

+ 1493

+ 801

+ 1542

+ 908

Баланс грошових коштів на кінець періоду

+ 801

+ 1542

+ 908

+ 364

Це допоможе Вам врахувати час фактичного надходження і витрачання грошових коштів.

Якщо Вам важко відразу визначити, коли саме будуть потрібні будь-які витрати, наприклад, пов'язані з закупівлею обладнання, спочатку складіть план руху грошових коштів без урахування цих витрат, а потім визначте час, коли у Вас буде достатньо грошей.

7. Як визначити потребу в короткострокових кредитах

Використовуючи план руху грошових коштів, можна виявити періоди часу, коли для забезпечення нормальної діяльності Вашого підприємства Вам буде потрібно короткострокове кредитування в будь-якій формі.

При визначенні необхідної суми кредиту не забудьте врахувати не тільки суму надходжень, а й пов'язані з цим відтік грошових коштів для виплати відсотків і повернення основної суми боргу у відповідні періоди часу.

У наведеній нижче таблиці на основі аналізу свого плану руху грошових коштів постарайтеся визначити максимальний розмір необхідного Вам короткострокового кредиту, а також час, коли може виникнути потреба в цих коштах.

Потреба в короткостроковому кредиті

Максимальна сума кредитування

Коли воно може знадобитися

8. Підіб'ємо підсумки

План руху грошових коштів необхідний будь-якому підприємству, орієнтованому на довгострокову перспективу. Прогноз руху грошових коштів містить інформацію, необхідну для планування майбутньої комерційної діяльності, викладену у зрозумілій і доступній формі.

Для складання прогнозу руху грошових коштів Ви повинні зробити приблизну оцінку своїх імовірних:

грошових надходжень;

платежів.

Точність Вашого прогнозу руху грошових коштів буде безпосередньо пов'язана з точністю Ваших оцінок надходжень і платежів. Вам слід регулярно переглядати і уточнювати свої оцінки з урахуванням ситуації, що змінилася і надходить нової інформації.

Якщо у Вас є план руху грошових коштів, Ви будете точно знати свої фінансові можливості в будь-який момент часу. Крім того, Ви будете знати, чи зможете Ви подолати непередбачені труднощі.

Неможливо застрахуватися на всі випадки життя і врахувати в плані всі можливі варіанти, але все ж таки слід мати на увазі, що ретельно складений план допоможе Вам значно знизити рівень Вашого комерційного ризику.

Якщо у відповідності з Вашим прогнозом руху грошових коштів в якийсь момент часу у Вас можуть виникнути фінансові проблеми, необхідно заздалегідь вжити заходів, спрямованих на запобігання виникненню подібної ситуації.

Можна постаратися:

збільшити розмір виручки від реалізації (збільшити обсяг продажів і трохи підняти ціни);

скоротити свої витрати;

обговорити у банку чи іншої фінансової установи можливість надання Вам кредиту.

Однак пам'ятайте, щo робити це потрібно до того, як проблема виникне.

Ретельно розроблений план руху грошових коштів відображає найбільш ймовірне фінансовий стан Вашого підприємства в майбутньому.

Він показує, що Ви реально можете отримати від свого бізнесу і скільки за це доведеться заплатити, тому план повинен обов'язково включати витрати на придбання основного капіталу, вилучення Вами з бюджету підприємства частини підприємницького доходу і ряд інших статей витрат, які не враховуються в процесі планування прибутку .

Як і будь-який прогноз, план руху грошових коштів не може врахувати все, але ретельне планування дозволяє істотно знизити рівень комерційного ризику, прийнявши відповідні заходи, покликані зняти гостроту проблем, що виникають.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.dist-cons.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
47.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз руху грошових коштів Поняття грошових
Аналіз руху грошових коштів Поняття грошових
Аналіз руху грошових коштів 2
Облік руху грошових коштів
Облік руху грошових коштів 2
План руху грошових потоків
Облік і аналіз руху грошових коштів
Облік і аналіз руху грошових коштів 2
Розробка бюджету руху грошових коштів організації
© Усі права захищені
написати до нас