План конспект уроку семінару з російської мови в 11 класі на тему Лі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Методичне Додаток
План-конспект уроку-семінару з російської мови в 11 класі на тему: «Лінгвістичний аналіз тексту» (з елементами ключових слів на матеріалі роману В. В. Набокова «Запрошення на страту»)

Мета уроку: перевірити вміння учнів аналізувати текст (знаходити вивчені явища в тексті, давати їх граматичну характеристику, визначати особливості їх вживання в даному тексті, аналізувати засоби мови, які виражають основну думку тексту); узагальнити і систематизувати матеріал за вказаною темою; розвинути вміння працювати з книгою, самостійно добирати матеріал до доповіді (реферату); виховувати вміння правильно висловлювати свої думки в усній та письмовій формі, а також виступати перед аудиторією.
Обладнання: текст роману В. В. Набокова «Запрошення на страту».
Підготовка до заняття.
За тиждень до проведення семінару вчитель знайомить учнів з тематикою доповідей.
Теми доповідей (рефератів):
1. Фонетична організація тексту (алітерація, повтори тощо);
2. лексичний лад мови (синоніми, синонімічні ряди, антоніми);
3. морфологічний лад, тексту (переважання певних частин мови і причина цього роль відовременних форм дієслова, роль прикметників, прислівників при конкретизації названого предмета мовлення та його стану, дії);
4. синтаксична організація (структура пропозицій, наявність спілок та їх роль, пропуски членів речення, і т.д.;
5. використання різних за метою висловлювання та емоційним забарвленням пропозицій);
6. використання засобів художньої виразності (слова в переносному значенні);
7. стилістично забарвлена ​​лексика (просторіччя, розмовні слова, книжкові);
8. особливості мови автора (авторські неологізми, ключові слова);
9. роль цитат (інтертекстуальність фрагмента, твори);
10.едінство і взаємодія всіх компонентів тексту.
Вчитель складає список літератури до теми в цілому. Учні діляться на підгрупи (по 4-5 чоловік). Кожна підгрупа обирає для підготовки одну з тем.
Учитель консультує учнів, допомагає їм підібрати необхідну літературу, скласти план.
Учні пишуть тексти майбутніх виступів, підбирають приклади з тексту роману В. Набокова «Запрошення на страту». Виступи учнів на семінарі обов'язково повинно носити характер вільних висловлювань, для чого написані ними будинку тексти не читаються, а викладаються за планами.
Для того, щоб, обговорення доповідей на семінарському занятті зробити більш ефективним, необхідно вимагати, щоб учні ознайомилися зі змістом теоретичного матеріалу не тільки за своїми темами, але й по темі семінару в цілому. Учні обмінюються доповідями, готують рецензії.
Хід уроку:
I. Вступне слово вчителя.
Здрастуйте хлопці, сідайте. Сьогодні у нас не звичайний урок, а урок - семінар. Нагадую, що урок-семінар - це групове практичне заняття, що проводиться під керівництвом викладача в навчальному закладі. Тема нашого заняття - лінгвістичний аналіз тексту, мета уроку - навчитися аналізу тексту, узагальнення та систематизації матеріалу, навчитися правильно і красиво висловлювати свої думки.
Матеріал для лінгвістичного аналізу - нещодавно пройдений і добре вам знайомий роман В. Набокова «Запрошення на страту». Ви багато і посилено готувалися, і я надаю слово для виступу доповідачів.
II. Виступи доповідачів.
1. Тема «Фонетична організація тексту»
Для виступу використовується словник літературних термінів.
Учні записують план виступу. До цього опорного конспекту учень звертається в ході виступу.
1) Процитуємо текст:
«Особливо, здавалося, був він гордий тим, що павук сидів на чистій бездоганно правильною, очевидно щойно створеної павутині».
У цьому уривку найбільш часто зустрічаються чотири приголосні сонорні букви - р, л, м, н.
Алітерація (від лат. Al - к, при і littera - буква), повторення однорідних приголосних, які надають літературному тексту особливу звукову та інтонаційну виразність.
2) Процитуємо текст:
«Це була просто метелик, - але яка! - Завбільшки з чоловічу долоню ... Дійшовши до ліктя, метелик беззвучно заплескала ... »
Повтор іменника метелик допомагає загострити читацьку увагу на цьому комаху і його авторському описі.
Лексичний повтор - особливий вид повтору, коли за допомогою повтору різних частин мови тексту надається образність. Він допомагає загострити увагу читача на будь - яких деталях, словах, моментах.
Потім слово надається учневі-рецензента.
2. Тема «Лексичний лад мови»
Для підготовки вчитель рекомендував книгу Л.А. Позднякова «Російська мова в питаннях і відповідях».
Рецензент дає оцінку доповіді.
Синоніми - це слова однієї частини мови, які позначають одне і те ж, але відрізняються один від одного відтінками лексичного значення і вживанням у мовленні.
Виділяють такі види синонімів:
а) лексичні;
б) словотворчі;
в) морфологічні;
г) синтаксичні.
Антоніми - це слова однієї і тієї ж частини мови з протилежними лексичними значеннями. Серед антонімів виділяють:
а) разнокорневие;
б) однокореневі.
Процитуємо текст:
«Не хочу хвалитися, але в мені, колего, ви знайдете рідкісне поєднання зовнішньої товариськості і внутрішньої делікатності, балакучості і вміння мовчати, грайливості і серйозності».
Синонімами є: зовнішня товариськість і балакучість.
Антонімами, причому разнокорневимі будуть: балакучість - вміння мовчати, грайливість - серйозність. Синоніми та антоніми збагачують художню мову.
3. Тема «Морфологічний лад мови»
Дієслово
Прикметник
Прислівник
Процитуємо текст:
«Він задумався. Потім кинув олівець, встав, заходив ».
Дієслова минулого часу вказують на досконалість дії.
На дивовижну силу російського дієслова звертали увагу багато письменників. Н.В. Гоголь писав, наприклад: «Рух і його вираження - дієслово - є основою мови». Знайти правильний дієслово для фрази - це означає дати руху фразі.
«Дієслово - сама огнепишущая, сама жива частина мови. У дієслові струмує сама червона, найсвітліша, артеріальна кров мови. Та й призначення дієслова - висловлювати сама дія! »- Це слова російського письменника А. Югова. А ось думка нашого сучасника Ю. Бондарева: «На моє глибоке переконання, вся разюче прози в дієслові, бо дієслово - це дієвість характеру».
Лінгвістами дієслово виділяється як найбільш складна і ємна частина мови, за допомогою якої можна описати життя в її русі, розвитку. За підрахунками вчених, дієслово посідає друге місце (після іменника) за частотою вживання в мові. Причому в текстах різних стилів дієслову неоднакова роль. Так, в офіційному стилі - приблизно 6% дієслів, в науковому - близько 10%. Найчастішим є дієслова: можливість, сказати, говорити, знати, бачити, хотіти, піти, дати, жити, дивитися, взяти, зробити і деякі інші.
У художньому мовленні дієслово вживається значно частіше: до 15% всіх слів художнього тексту - дієслова. Майстри російської мови вміло використовують у своїх творах пряме і переносне значення дієслів; виразні фразеологізми, що включають слова цієї частини мови; дієслова-синоніми, дієслова - антоніми; майстерно користуються морфологічними категоріями дієслова (наклонениями, часом та ін.)
Процитуємо текст:
«Глянув і надів прохолодну, ще пахне домашньої пранням нічну сорочку».
Різні ознаки предмета нам допомагає називати ім'я прикметник, яке є важливим супутником іменника:
Будинок - старий, ветхий ...
Погодьтеся, що без імен прикметників наша мова не могла бути точною і влучною. А в російській мові слів цієї частини мови дуже багато. Вчені встановили, що за кількістю вживаних у мові слів прикметники займають третє місце після іменників та дієслів. А найбільш часто вживаними є прикметники великий, новий, старовинний, великий, останній, молодий, гарний, важливий, російська, головний, чорний, білий і деякі інші.
Вживання прикметників надають мови не тільки точність і влучність, але й особливу виразність. Не випадково, наприклад, в художньому описі природи, зовнішності людини, інтер'єру майже кожне четверте слово - це прикметник. Воно допомагає повніше розкрити відмітні властивості предмета, надати опису образність, яскравість, передати настрій письменника.
Прислівник - це самостійна частина мови, яка позначає:
а) ознака дії;
б) ознаку предмета;
в) ознака ознаки.
Прислівник - це незмінна частина мови.
У пропозиції найчастіше буває обставиною.
Процитуємо текст:
«Він обійшов терасу кругом».
Слово колом - це наріччя, виражене обставиною способу дії, так як відповідає на питання як? яким чином?
Питання доповідачеві.
Чим відрізняється фонетична й лексична організація тексту від морфологічної?
4. Тема «Синтаксична організація тексту»
Учні записують план відповіді.
Виступаючий звертається до опорного конспекту.
Серед пропозицій роману є пропозиції як прості, так і складні. Вони в свою чергу поділяються за:
а) мети висловлювання на розповідні, питальні, спонукальні;
б) можуть бути - окличні та невоскліцательние;
в) за кількістю граматичних основ на прості і складні;
за кількістю головних членів у граматичній основі на двоскладові і односкладні;
г) за наявності (або відсутності другорядних членів на поширену нераспространенное;
е) за наявністю або відсутністю ускладнюють членів на ускладнене і неускладнений.
Серед складних пропозицій є як сложносочененние (ССП), так і складнопідрядні (СПП).
Рідко зустрічаються односкладні безособові речення, що передають стан природи.
Процитуємо текст:
«Стемніло».
Союз служить для зв'язку членів речення або цілих речень. Наприклад, у цих пропозиціях союз але пов'язує два прості речення в одне складне, а союз і пов'язує однорідні члени речення.
Процитуємо текст:
«Цинциннаті не спав, не спав, не спав, - ні, спав, але зі стогоном знову видерся, - і ось знову не спав ...»
5. Тема «Використання різних за цілей висловлювання і емоційного забарвлення пропозицій».
У тексті даного роману широко використовуються пропозиції з різними знаками пунктуації, що вказує на глибокий емоційний фон твору.
6. Тема «Використання засобів художньої виразності».
Учні самостійно готувалися за різними словниками та «Посібником для занять з російської мови в старших класах середньої школи».
Метафора - мовний зворот, який полягає у вживанні слів і виразів у переносному сенсі, на підставі будь-якої аналогії, схожості, порівняння.
Процитуємо текст:
«Над хитається біля пристані балію піднімається нічим не винуватий, веселий, привабливий пар».
Особливу виразність художнього мовлення надають прикметники, вжиті в переносному сенсі.
7. Тема: «Стилістично забарвлена ​​лексика» (просторіччя, розмовні слова, книжкові).
Просторіччя - слова і граматичні форми масової міської розмовної мови, використовувані в літературній мові як стилістичний засіб для надання мови жартівливого, зневажливого, іронічного, грубуватого і т.п. відтінку. Може містити діалектизми, жаргонізми.
Процитуємо текст:
«Фатальний мужик ще не приїхав?»
Розмовні слова - слова, властиві усній, розмовної мови, служать характеристикою явищ в колі тих чи інших побутових відносин; воно не виходить з норм літературного слововживання, але повідомляє мови відому невимушеність.
Процитуємо текст:
«Жонка - то вчора приходила».
Книжкові слова - слова, характерні для письмового, книжкового викладу; часто ці слова особливо іншомовні за походженням, є синонімами до слів нейтральної лексики.
Процитуємо текст:
«Нарешті чимало часу приділялася музиці вод ...» (книжкове, тобто мелодія звучання вод)
8. Тема «Особливості мови автора»
Неологізми - нове слово або віддзеркалення, а також нове значення старого слова.
Процитуємо текст:
«Працюючи лапами, спустився на нитці павука стелі, - офіційний один ув'язнених».
Ключові слова-слова, що служать основою для розуміння і сприйняття художнього тексту. Такі слова закладені вже, в самій назві роману: «Запрошення на страту». Причому, страта стає театральною виставою, дико звучить текст афіші, що запрошує на страту, - «Талони циркового абонемента дійсні».
9. Тема «Роль алюзій, цитат».
Цитата - точна, буквальна витяг з будь - якого тексту.
Процитуємо текст:
«Як божевільний вважає себе Богом. Так ми вважаємо себе смертними ».
У чому сенс цієї цитати, її значення? (Учні висловлюють свою думку)
В якості інтелектуальних натяків у контексті у В.В. Набокова виступають дати. Крім того, дати використовуються для побудови блоків, що містять відомості про персонажів твору. Втім, багато дати у В.В. Набокова функціонують на всіх перехресних рівнях.
Процитуємо текст:
«Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять ... (Це спогад героя про те, коли він вперше почав працювати).
Процитуємо текст:
«Вона, дочка директора в'язниці, Еммочка уживчива себе називала і відповіла, що їй дванадцять»
10. Тема: «Взаємодія компонентів» тексту (функції кожного компонента)
Висновок робиться учнями.
Прояв естетичної функції мови можна угледіти і досконало мовної форми, в гармонії змісту і форми, в ясності, чіткості, лаконізмі, витонченості, простоті, строгості словесного вираження.
Головне, що естетичну функцію мови від його «прагматичних» функцій (спілкування, повідомлення, впливу) - це спрямованість форми словесного вираження не тільки на передачу того чи іншого змісту, але й на саму себе, на власне досконалість, яке дозволяє на самій мові відчувати прекрасне.
Якщо «практичні» функції мови вимагають роботи над словом з метою якомога більш точного, ясного і загальнодоступного обігу інформації, то естетична функція мови вимагає, крім того, роботи над словом з метою відкрити читачеві і слухачеві прекрасне в самому слові. У цьому полягає сутність естетичної функції мови.
III Узагальнення.
Учитель говорить про те, що необхідно розуміти і розбиратися у всіх розділах російської мови, інакше неможливо правильно проаналізувати текст.
Учитель підводить підсумки: говорить про те, що вдалося, що не вийшло у виступах учнів, виставляє оцінки.
IV. Домашнє завдання:
а) З будь-якого іншого твору В. Набокова вибрати уривок і проаналізувати його за вищевказаною зразком.
б) Визначити по тексту, кому з герої належать цитати, розібрані на сьогоднішньому уроці.
V. Прощання з класом.
До побачення хлопці, спасибі за урок!
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Література | Методичка
30.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Конспект уроку алгебри у 7 класі А сш 19 г Астрахані
Конспект уроку алгебри у 7 класі А сш 19 г Астрахані
Конспект відкритого уроку із зарубіжної літератури у 5 класі
План-конспект уроку гімнастики для учнів 4 класу
Конспект з уроку української мови Козацікий рік
Урок російської мови в 3-му класі
Урок російської мови в 3 му класі
План-коспект уроку з психології для першого курсу на тему Порозуміння в колективі
Відкритий урок у 10 класі з російської мови Ім`я іменник і прикметник
© Усі права захищені
написати до нас