Планування собівартості товарної продукції і чистого прибутку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Загальні відомості по шахті «Воркутинський»
1.1 Опис вугленосної товщі
1.2. Характеристика внутрішахтного транспорту
2. Основні техніко-економічні показники шахти «Воркутинський» за 2007 рік
3. Собівартість продукції як економічна категорія
4. Планування собівартості продукції по шахті «Воркутинський» на 2008 рік
4.1. Планування витрат по елементу «Допоміжні матеріали»
4.2. Планування витрат по елементу «Паливо»
4.3. Планування витрат по елементу «Електроенергія»
4.4. Планування витрат по елементу витрат «Послуги промислового характеру»
4.5. Планування витрат по елементу «Оплата праці» та «Відрахування на соціальні потреби»
4.6. Планування витрат по елементу «Амортизація»
4.7. Планування витрат по елементу «Інші грошові витрати»
4.8. Планування витрат по елементу «Позавиробничі витрати»
5. Основні напрямки зниження собівартості продукції в галузі
6. Заходи щодо зниження собівартості 1т вугілля
6.1. Прогноз скорочення втрати видобутку по ділянках
6.2. Розрахунок витрат по впровадженню заходи
6.3. Розрахунок дільничної собівартості видобутку вугілля
7. Планування кінцевого фінансового результату
Висновок
Список використаних джерел

Введення
Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.д. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється плануванню собівартості продукції. З її допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюються контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.
Вихідними даними для дослідження і розробки поставлених завдань були звітні матеріали ВАТ «Воркутауголь» по шахті «Воркутинський».
Метою даної роботи було розглянути питання, пов'язані з економічним обгрунтуванням собівартості продукції на запланований період.

1. Загальні відомості по шахті «Воркутинський»
Шахта «Воркутинський» входить до складу ВАТ «Воркутауголь» (підприємство ресурсного дивізіону «Северсталь - груп»). Компанія «Северсталь - груп» була створена в 2002 році в результаті реструктуризації активів найбільшого металургійного підприємства Росії - ВАТ «Северсталь». В даний час в холдинг входить чотири незалежних один від одного галузевих дивізіони: металургійний, сировинної (Северсталь-ресурс), машинобудівний (група компаній «Северстальмаш») та автомобільний (Северсталь-авто). Інші види бізнесу представлені страховою компанією «Шексна», «Металургійним комерційним банком», лісопереробної компанією «звіз», авіапідприємством «Северсталь». Першим серед промислових російських компаній холдинг «Северсталь-груп» створив Корпоративний університет «Северсталь», який виконує завдання з підтримки управлінських рішень менеджменту Групи і є дослідницьким, інформаційним, освітнім, методичним та консультаційним центром холдингу. Одна з найважливіших завдань Корпоративного університету - управління знаннями та формування єдиної культури ведення бізнесу в рамках холдингу.
«Воркутинський» розташоване в центральній частині східного крила Воркутской мульди. За простиранню шахтне поле обмежена полями діючих шахт «Північна» на півночі і «№ 33» на півдні. Вісь мульди є спільною нижньою межею шахти «Воркутинський» і пов'язаними з нею по падінню шахтами «Комсомольська» і «Заполярная». Розміри шахтного поля по простяганню 10,5 - 11,0 км, за падінням 2,5 - 3,0 км. Промислові запаси по пластах становлять: шар n14 - 3222 тис.т., пласт n14 +13 +12 - 29070 тис.т., пласт n11 - 14778 тис.т., пласт n7 - 6690 тис.т.

1.1 Опис вугленосної товщі
Промислове значення мають вугілля пакету N, Рудницької підсвіти (P1-2lv2), лекворкутской почту (Р1-2lv) воркутской серії (Р1-2vr). В геологічній будові поля беруть участь пермські освіти, перекриті четвертинними відкладеннями. Пермські відклади представлені верхнім і нижнім відділами, які складені перешарування пісковиків, аргілітів і алевролітів з пластами і пропластками вугілля. Потужність товщі досягає 1100 м. Четвертинні відклади представлені суглинками і супісками з прошарками пісків і глин з включенням галечно-валунного матеріалу. Потужність четвертинних відкладень залежить від рельєфу корінних порід і поверхні і досягає 120 м.
Шахтне поле знаходиться в центральній частині східного крила Воркутской мульди. Кути падіння порід збільшуються з півдня на північ і досягають найбільших значень на північному крилі (40-500). На півдні і в донної частини мульди кути падіння рідко перевищують 5-60. Кути падіння порід східного крила такі: для південній частині 6-70, для центральної частини 15-200, для північної частини 17-250 і до 300. Кути падіння західного крила рівні відповідно: 5-60, 10-150, 15-180. У донної частини мульди кути падіння порід змінюються від 1-20 до 5-70. Кути падіння пластів нижче чинного горизонту зменшуються з глибиною від 20 - 25 градусів до 5 - 6 градусів і складають на більшій частині площі другого горизонту 7 - 8 градусів. Промислове значення мають вугілля пакету N, Рудницької підсвіти, лекворкутской свити, воркутской серії. Тектонічна будова описуваного району складне, визначаються два тектонічних блоки: «Північний» і «Центральний». «Північний» блок обмежений на півночі зоною, представленої скидами «Л» і «Е2» і на півдні зоною, утвореної підкидання «Ж-Л» і «Ж-Л3«. Блок представлений у вигляді грабена, ускладненого антиклінальними складками («А», «Б», «В») і розривним порушенням «Л5». Амплітуда порушень коливається від 8 до 80 м. «Центральний» блок обмежений на півночі взбросо «Ж-Л» і «Ж-Л3» і на півдні взбросо «К1». Блок ускладнений додаткової антиклинальной складкою «Г» і підкидання «К2», «К3», «Ж4», амплітуда взбросов коливається від 8 до 35 м. В цілому блок «Центральний» має більш спокійній тектонікою в порівнянні з блоком «Північний».
В даний час роботи ведуться в основному по пластах Четвертий і Потрійний.
Пласт Потрійний є верхнім робочим пластом. Потужність пласта коливається в межах від 2,45 до 3,59 м, при середній - 2,94 м. Пласт складається з 2 вугільних пачок, розділених прошарками углистого аргілітів потужністю від 0,05 до 0,30 м. Зольність пласта 14 - 20 %. У покрівлі залягають аргіліти, алевроліти, пісковики, в цілому покрівля пласта характеризується, в основному, як нестійка, легко - і среднеобрушаемая. Однак на окремих ділянках основна покрівля, ймовірно, виявиться труднообрушаемой за рахунок присутності масивних пісковиків поблизу вугільного пласта. Хибна покрівля, представлена ​​вуглисті аргілітом потужністю 0,01 - 0,20 м, широко розвинена на площі шахтного поля. Грунт пласта Потрійного представлена ​​аргілітами, алевролітами, пісковиком.
Пласт Четвертий (n11) залягає в 20-22 м нижче пласта Потрійного. Пласт відрізняється стійкою середньою потужністю, простим будовою, витриманий, є одним з кращих пластів родовища, середня потужність по полю - 1,52 м, середня зольність - 12%. Покрівля пласта Четвертого в цілому є нестійкою, легко-і среднеобрушаемой, при наявності в основний покрівлі пісковиків покрівля стає схильною до зависання і труднообрушаемой. Хибна покрівля розвинена повсюдно, потужністю від 0,01 до 0,5 м. Грунт пласта Четвертого представлена ​​алевролітами, аргілітами, пісковиками. Грунт виробок по пласту Четвертому схильна до пученію.
За якістю вугілля робочих пластів ставляться до малосірчистого і малофосфорістим, марка вугілля Ж, кокс, категорія збагачуваності пластів (n14 +13 +12) і (n11) оцінюється як важке, пластів n14 і n7 - як дуже важка, вугілля шахти «Воркутинський» оцінюються як технологічні і повинні використовуватися для коксування.
Зольність гірничої маси на шахті досягає 40,6%. Зольність гірничої маси за «Технічному проекту розтину другого горизонту шахти« Воркутинський »ВО« Воркутауголь »прогнозувалася 35%, проте, практика роботи шахти цей прогноз не підтвердила. Після уточнення стану вміщуючих порід при коригуванні проекту зольність гірничої маси прийнята 31,7%.
Поле шахти «Воркутинський» відповідно до мерзлотно-гідрогеологічної ситуацією вугільних родовищ басейну відноситься до групи 1-В з переривчастим поширенням мерзлотной зони, де її площа складає більше 75%. Потужність багаторічної мерзлій товщі змінюється від 20-25 м до 100 м. Температура порід коливається від 00С до -1,60 С. Наскрізні талики відносяться до великих водойм та річок. У межах шахтного поля як і всього родовища виділено два водоносних комплексу, приурочених до четвертинних і пермським відкладенням.
В даний час середньорічний загальношахтної водоприток з урахуванням пропуску води з вищерозташованих погашених шахт складає 570-650 м3/год. Прогнозний приплив залишається на досягнутому рівні з сезонним коливанням до 20%. Потужність зони газового вивітрювання становить у північній частині шахтного поля - 200-120 м, зменшуючись на південь до 50-60 м, гіпсометричні позначку поверхні метанової зони для північної частини складає - 15 м, підвищуючись на півдні до +30 м. З глибиною в метанової зоні йде наростання природного метаноносності. Шахта «Воркутинський» відноситься до надкатегорійних за газом метаном. Відносна метанообільності становить 65,5 м3/т.сут, абсолютна - 273 м3/хв. Основна маса порід, що вміщають пласти, має такі межі міцності на стиск:
аргіліти - 20 - 70 МПа;
алевроліти - 35 - 100 МПа;
пісковики - 45 - 150 МПа.
Таким чином, всі породні забої шахти «Воркутинський» характеризуються як сілікозоопасние. Максимальна температура порід на глибинах 900 - 1000 м складає не більше 180С.
На шахті «Воркутинський» завершився черговий етап проекту «Програма вдосконалення виробництва». Чистий економічний ефект прогнозується у розмірі 97 мільйонів рублів на рік.
З 60 пропозицій, розроблених в ході реалізації «Програми вдосконалення виробництва» (ПСП), спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства, керівництвом компанії було прийнято 41. Планується як закупівля нового обладнання і матеріалів, так і реалізація організаційних заходів. У прес-службі зазначили кілька прикладів, прийнятих до реалізації пропозицій: закупівля машинки для механічного з'єднання стрічок, затягування боків і покрівлі підготовчих виробок сіткою «Рабица»; хімічне зміцнення порід покрівлі по конвеєрному штреку ділянки № 8; придбання гідродомкратів, відновлення електровоза 2АМ-8Д ; установка регуляторів навантаження на хитні живильники КЛ-12 акумулюючих бункерів Уоф.
Річна виробнича потужність шахти на 01.01.2008 року становить 880 тис. тонн товарного вугілля. Промислові запаси шахти у 2007 році складає 42101 тис. тонн.
1.2. Характеристика внутрішахтного транспорту
У «Воркутауголь» завершено черговий етап модернізації внутрішахтного транспорту. Перші три монорейкових дізелевози німецької фірми «Scharf» надійшли на шахту «Воргашорская». Дві машини змонтовані на шахті «Воркутинський». 26 жовтня 2008 на шахті «Північна» був змонтований останній дізелевози з шести, що надійшли на підприємства «Воркутауголь» у рамках цього етапу.
Крім того, обслуговуванням техніки буде займатися спеціальний сервісний центр, створити який планується у Воркуті до кінця року.
Машини фірми «Scharf» відрізняються високим робочим ресурсом, надійністю, витратою палива. Незважаючи на те, що німецька техніка дорожче, ніж у конкурентів, її придбання окупається досить швидко. Компанія «Воркутауголь» продовжує активне технічне переозброєння в області внутрішахтного транспорту. Поставлені цілі - зниження травматизму, підвищення продуктивності праці, скорочення простоїв під час перемонтажа та доставки обладнання.
8 серпня 2007 у відповідності з договором між ТОВ «ТНПО« Ільмі »і ВАТ« Воркутауголь »про модернізацію механізованого кріплення в лаві № 1032 шахти« Воркутинський »на шахту поставлені 2 комплекти гідравліки для прив'язки на прототипі секції кріплення.
До кінця вересня 2008 року «Ільмі» планує поставити на шахту домкрати пересування секції кріплення, що залишилася частина обладнання гідравліки і модернізовану систему Саук 138м.

2. Основні техніко-економічні показники шахти «Воркутинський» за 2007 рік
На підставі річного звіту компанії «Воркутауголь» по шахті «Воркутинський» складемо порівняльну таблицю 2.1 і проаналізуємо основні техніко-економічні показники по шахті Воркутинський за 2007 рік.
За 2007 рік в цілому шахта не виконала план практично за всіма показниками. Одним з основних показників роботи шахти в цілому є виконання плану з видобутку вугілля, і саме він був виконаний лише на 94%, більш ніж на 74 тис. тонн вугілля менше ніж планувалося на 2007 рік. При цьому кількість відпрацьованих днів виявилося на 14 днів більше ніж планувалося і на 4 дні більше в порівнянні з 2006 роком.
Середньодобовий видобуток виявилася за фактом менше, ніж планувалося на 327 тонн, і склала всього 90,96% від плану. Зниження видобутку вугілля викликано в основному зменшенням на очисний забій, середньодобове навантаження в ньому становила на 16,7% нижче планової. Так само не виконано план проходки гірських виробок на 623 метри - це більш ніж 19% і в порівнянні з 2006 роком проходка зменшилася на 41,54%.
Товарна (валова) продукція менше запланованого рівня на 24302,30 тис. крб., Хоча і намітилося збільшення порівняно з 2006 роком на 4,5%
Зросли витрати підприємства, повна собівартість 1 тонни становила 1615,21 руб., Що більше плану на 307,19 руб, але нижче показників 2006 року на 91,31 руб.

Таблиця 2.1
Основні техніко-економічні показники ш. Воркутинський за 2006 - 2007 р.р.

Найменування показників
Од-ца з-ня
Звіт за 2006 рік
2007
+, - До 2006 р.
план
звіт
+, -
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Видобуток товарного вугілля - всього
тис. т
895,10
1233,87
1159,8
-74,07
94,00
264,70
в т.ч. з очисних вибоїв
тис. т
823,10
1222,9
1143,41
-79,49
93,50
320,31
з підготовчих робіт
тис. т
72,00
10,97
16,39
5,42
149,41
-55,61
2
Середньодобовий видобуток
т.
2567,00
3618
3291
-327
90,96
724,00
3
Кількість днів роботи
дн.
351,00
341
355
14
104,11
4,00
4
Навантаження на забій
т.
890,00
1332
1110
-222
83,33
220,00
5
Проходка
М
4494,00
3250
2627
-623
80,83
-1867,00
6
Чисельність ППП
чол
1481
1553
1481
-72
95,36
0,00
7
Пр-сть праці робітників на видобутку
т / год
56,90
77
55,1
-21,9
71,56
-1,80
8
Товарна в оптових цінах
т. м.
1911317,00
2021594,2
1997291,9
-24302,3
98,80
85974,90
9
Ціна 1 т товарного вугілля
Р.к.
2254,37
2205,46
2381,94
176,48
108,00
127,57
10
Собівартість 1 т товарного вугілля
Р.к.
1706,52
1308,02
1615,21
307,19
123,49
-91,31
11
Прибуток (збитки)
тис. руб.
1324344,00
1962238,3
2055605,5
93367,2
104,76
731261,50

3. Собівартість продукції як економічна категорія
Для видобутку корисних копалин, його переробки і реалізації необхідні витрати живої праці колективу кожного конкретного підприємства, а також витрати минулої праці, який обліковується витратами на сировину, матеріали, електроенергію, амортизацію основних виробничих фондів та ін
Перерахована сума витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражена в грошовій формі, становить витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції або собівартість продукції.
Собівартість продукції - є одним з найважливіших показників, що характеризують ефективність роботи підприємства і галузей промисловості.
Вона розраховується в цілому на всю продукцію підприємства, що випускається в одиницю календарного часу, а також на одну одиницю конкретної продукції.
Собівартість може бути плановою та фактичною (звітної).
Планова собівартість продукції є максимально допустимі витрати на виготовлення продукції, розмір яких встановлюється планом для кожного конкретного підприємства. Фактична (звітна) собівартість характеризує величину дійсно зроблених витрат на випуск продукції в аналізованому періоді.
Собівартість залежить від умов виробництва, рівня технічної оснащеності і технології виробництва і праці, рівня управління підприємством. Зміна цих чинників безпосередньо впливає на її рівень.
Показник собівартості застосовується для оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, є основою для визначення цін на промислову продукцію. Зниження витрат виробництва і собівартості продукції - одне з головних і обов'язкових умов зростання прибутку, підвищення рентабельності та ефективності виробництва.
Показник собівартості продукції застосовується для обчислення інших показників - прибутку, рентабельності виробництва продукції, ефективності нової техніки і капітальних вкладень.
Перераховані витрати при розрахунку собівартості (калькуляції) одиниці продукції і всього обсягу продукції групуються за економічними елементами і калькуляційними статтями витрат.
Групування за елементами витрат характеризує їх економічний зміст. Під елементом витрат розуміються однорідні витрати, які не можна розкласти на складові частини в межах даного підприємства (матеріали, енергія з боку і т.д.).
Для гірської промисловості прийнята наступна угруповання за елементами витрат:
1. Допоміжні матеріали;
2. Паливо;
3. Електроенергія;
4. Послуги промислового характеру;
5. Витрати на оплату праці;
6. Відрахування на соціальні потреби;
7. Амортизація основних фондів;
8. Інші грошові витрати.
Перші чотири елементи складають матеріальні витрати.

4. Планування собівартості продукції по шахті «Воркутинський» на 2008 рік
4.1. Планування видобутку по шахті «Воркутинський» на 2008 рік
На підставі даних графіка введення і вибуття очисних вибоїв (Додаток № 1) по шахті «Воркутинський» на 2008 рік складемо зведену таблицю 4.1. видобутку по ділянках.
Таблиця 4.1
Зведена таблиця введення і вибуття очисних вибоїв на 2008 рік
Номер оч-ного забою, назва пласта, пройзводітельность пласта
План 2008
Видобуток у вугільних пачках, тис.т
Видобуток в гірничій масі, тис.т.
Видобуток в товарі, тис.т
1
2
3
4
532-ю, четв., 1,95
26,0
36,8
28,1
432-ю, четв., 1,95
51,0
86,0
64,0
932-ю, четв., 1,95
95,0
134,2
101,0
632-ю, трійня., 3,95
351,0
546,2
380,0
922-ю, трійня. 3,75
344,0
436,2
381,2
Усього:
867,0
1239,4
954,3
Видобуток з проходки:
55,0
85,6
36,4
Видобуток загальна:
922,0
1325,0
990,7
4.2. Планування обсягу товарної продукції у вартісному вираженні
На підставі даних довідки за про роботу збагачувальних фабрик і установок ВАТ "Воркутауголь" за 2007 рік. Розрахувати обсяг товарної продукції у вартісному вираженні. Планова ціна 1 т товарного вугілля в залежності від якості визначається за формулою:
, (4.1)
де - Зольність вугілля планова і за прейскурантом відповідно,%;
- Вологість вугілля планова і за прейскурантом відповідно,%;
- Вміст сірки у вугіллі планова і за прейскурантом відповідно,%;
, , - Знижки (надбавки) за прейскурантом за якість (зольність, вологість, сірку) вугілля,%; , , ;
Цпр - ціна 1 тонни вугілля за прейскурантом.
Результати розрахунків цін за товарний вугілля представлені в таблиці 4.2
Таблиця 4.2
Планування цін реалізації товарної продукції
Показники
Од.
План
Факт
%
%
Рядове вугілля
зольність
%
25,1
24,6
вологість
%
7,2
7,5
сірка
%
0,5
0,6
ціна
руб.
2423,4
Концентрат
зольність
%
9,0
9,0
вологість
%
4,6
6,0
сірка
%
0,5
0,6
ціна
руб.
2427,6
Промпродукт
зольність
%
30,5
31,0
вологість
%
4,9
5,5
сірка
%
0,6
0,6
ціна
руб.
2370,7

Результати розрахунку обсягу товарної продукції у вартісному вираженні представлені в таблиці 4.3.
Таблиця 4.3
Обсяг товарної продукції у вартісному вираженні
Показники
Тис. тонн
Тис. руб.
Концентрат
309,3
750 879,34
Промпродукт
6,2
14 698,62
Рядове вугілля
844,3
2 046 064,59
Товарна продукція Всього:
1159,8
2 811 642,55
4.3. Планування витрат по елементу «Допоміжні матеріали»
Цей елемент включає в себе витрати по всіх видах споживаних матеріалів (ліс, В.В., засоби підриву, вент. Труби і т.д.)
У залежності від способу віднесення витрат на собівартість всі матеріали поділяються на дві групи:
1) нормовані на одиницю продукції (ліс, В.В., засоби підриву).
2) нормовані по термінах служби.
У даному елементі витрат відображається вартість:
придбаних з боку сировини і матеріалів, які необхідні для процесу переробки вугільної (сланцевої) продукції, утворюючи її основу;
покупних матеріалів, використовуваних в процесі видобутку і переробки продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного процесу;
робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми підприємствами або виробництвами і господарствами підприємства, що не відносяться до основного виду діяльності.
природної сировини (відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, на рекультивацію земель, оплата робіт по рекультивації земель, здійснюваних спеціалізованими підприємствами, плата за воду, що забирається підприємствами з водогосподарських систем);
купованого з боку палива всіх видів, що витрачається на технологічні цілі, вироблення всіх видів енергії (електричної, теплової, стисненого повітря, холоду та інших видів), опалення виробничих і службових будівель і споруд, котельних, калориферів шахтних (розрізних) майстерень та інших об'єктів виробничого призначення.
покупної енергії всіх видів (електричної, теплової, стисненого повітря, холоду та інших видів), що витрачається на технологічні, енергетичні, рухові та інші виробничі та господарські потреби підприємства. Витрати на виробництво електричної та інших видів енергії, що виробляються самим підприємством, а також на трансформацію і передачу покупної енергії до місць її споживання включаються до відповідних елементи витрат;
втрат від недостачі надійшли матеріальних ресурсів у межах норм природних втрат.
Витрати по елементу «Допоміжні витрати» включають в себе:
Група А: Вартість матеріалів, для яких визначається питома норма витрати в натуральних одиницях на 1000 тонн видобутку. До таких матеріалів належать лісові матеріали, вибухові речовини, засоби підриву, зубки і ін Витрати за видами матеріалів групи А визначаються за формулою:
Зм i = Н i * Ц i * ДШ (4.2)
де: Зм i - витрати на i-й вид матеріалів, руб;
Hi - питома витрата i-го виду матеріалу на 1000 т видобутку, од.;
Ц i - ціна одиниці i-го матеріалу, грн;
ДШ - обсяг видобутку вугілля по шахті, тис. тонн.
Група Б: Вартість матеріалів, для якої визначається норматив витрати на 1000 тонн видобутку у вартісному вираженні. До таких матеріалів відносяться запчастини, мастильні матеріали, інші матеріали.
Група В: Вартість матеріалів довготривалого користування та малоцінних інструментів, вартість яких погашається рівними частками протягом корисного терміну їх використання. До таких матеріалів відносяться: металева і залізобетонна кріплення, Рештаки, секції конвеєрів, ланцюги, кабель гнучкий і ін
Вихідні дані для планування витрат на допоміжні матеріали і розраховані суми представлені в таблиці 4.4.
Таблиця 4.4
Зведена таблиця витрат на видобуток з матеріальних витрат
Показники
Од.
2007
2008
Факт
План
Обсяг видобутку
Тис. тонн
1159,8
990,64
Група А
Лісові матеріали
тис. руб.
10192,40
8705,81
норма витрати на 1000 т
м3
3,60
3,60
ціна 1 м3 з урахуванням ТЗВ
руб.
2441,13
2441,13
Вибухові речовини
тис. руб.
12,54
10,71
норма витрати на 1000 т
кг
0,20
0,20
ціна 1 кг з урахуванням ТЗВ
руб.
54,05
54,05
Кошти висадження
тис. руб.
218,44
179,68
норма витрати на 1000 т
шт.
8,60
8,60
ціна 1 шт з урахуванням ТЗВ
руб.
21,90
21,09
Група Б
Запасні частини
тис. руб.
90545,59
77339,26
норматив витрат на 1000 т
руб.
78,07
78,07
Інші матеріали
тис. руб.
160783,07
137332,42
норматив витрат на 1000 т
руб.
138,63
138,63
Витрати по елементу всього:
тис.руб.
261752,04
223567,88
на 1 тонну
руб.
225,69
225,68

4.4. Планування витрат по елементу «Паливо»
За елементу «Паливо» враховується витрата палива на виробничо-технічні потреби.
Собівартість вугілля власного видобутку, витраченого на ПТН, визначається за формулою:
Зптн = Сптн * Рптн, (4.3)
де: Зптн-собівартість вугілля власного видобутку, витраченого на ПТН, руб;
Сптн - фактична виробнича собівартість вугілля, що витрачається на ПТН в місяці, що передує планованому періоду, руб / т.;
Рптн - витрата вугілля власного видобутку на ПТН, тонн.
Витрати на покупну теплову енергію визначається за формулою:
Зт / Ен = Рт / Ен * Ц, (4.4)
де: Зт / ен - витрати на покупну теплову енергію, руб.;
Рт / ен - споживана теплова енергія, Гкал.;
Ц - тариф за одиницю теплоенергії, руб / Гкал.
Вихідні дані для планування витрат по елементу «Паливо» і розраховані суми представлені в таблиці 4.5.
Таблиця 4.5
Вихідні дані для планування витрат на паливо
№ п / п
Показники
од.вим.
Факт 2007
План 2008
Обсяг видобутку
Тис. тонн
1159,8
990,64
1.
Отримання тепла:
1.1.
МПУ ВТС МО м. Воркута
Гкал
24598
24598
тариф за споживання 1 Гкал
руб.
716,11
716,11
Всього витрати:
тис.руб.
17614,87
17614,87
1.2.
ВМЗ
Гкал
106132
106132
тариф за споживання 1 Гкал
руб.
169,01
169,01
Всього витрати:
тис.руб.
179373,69
179373,69
2.
Гаряча вода:
2.1.
МПУ ВТС МО м. Воркута
М3
157513,00
157513,00
тариф за споживання 1 Гкал
руб.
12,22
12,22
Всього витрати:
тис. руб.
1924,81
1924,81
2.2.
ВМЗ
М3
36458,00
36458,00
тариф за споживання 1 Гкал
руб.
12,01
12,01
Всього витрати:
тис. руб.
437,86
437,86
3.
Всього витрати на паливо:
тис.руб.
199351,24
199351,24
3.1.
Витрати на 1 тонну:
тис.руб.
171,88
201,23
4.5. Планування витрат по елементу «Електроенергія»
Планові витрати по елементу «Електроенергія» визначаються виходячи з планованого обсягу видобутку, затвердженої технологічної норми витрати електроенергії на 1000 тонн видобутку та діючих тарифів.
Вихідні дані для планування витрат по елементу «Електроенергія» і розраховані суми представлені в таблиці 4.6.
Таблиця 4.6
Вихідні дані для планування витрат на електроенергію
Показники
од.вим.
Факт 2007
План 2008
Обсяг видобутку
тис. руб.
1159,8
990,64
Норма витрат на 1000 т
кВт * год
92,5
92,5
Вартість 1 кВт * год
руб.
1,19
1,50
Вартість е / енергії всього
тис. руб.
127664,99
137451,30
на 1 тонну
руб.
110,08
138,75

4.6. Планування витрат по елементу витрат «Послуги промислового характеру»
У цей елемент включається вартість робіт, здійснюваних сторонніми організаціями для підприємства (послуги автотранспорту, послуги з монтажу й налагодження устаткування). Шахта отримує послуги, як від сторонніх організація, так і від філій ВАТ «Воркутауголь» в порядку внутрішньогосподарських витрат.
Вихідні дані для планування витрат по елементу «Послуги промислового характеру» і розраховані суми представлені в таблиці 4.7.
Таблиця 4.7
Вихідні дані для планування витрат на послуги промислового характеру
№ п / п
Показники
од.вим.
Факт 2007
План 2008
1.
Послуги залізничного транспорту
тис.руб.
58876,00
50288,77
2.
Послуги автотранспорту всього
тис.руб.
12783,00
11322,00
3.
Послуги непромислових господарств і цехів
тис.руб.
77478,00
77478,00
4.
Послуги монтажно-налагоджувальних управлінь
тис.руб.
167714,00
167714,00
5.
Послуги центральних електромеханічних майстерень
тис.руб.
855,00
855,00
6.
Послуги організацій, невходящіх у вугільну галузь
тис.руб.
4046,00
4046,00
Разом витрати на весь обсяг робіт
321752,00
311703,77
на 1 тонну
руб.
277,42
314,65
4.7. Планування витрат по елементу «Оплата праці» та «Відрахування на соціальні потреби»
Витрати по елементу «Оплата праці» базуються на результатах розрахунків планування фонду заробітної плати. У собівартість видобутку включаються тільки витрати на оплату праці промислово-виробничого персоналу.
Витрати по елементу «Відрахування на соціальні потреби» включають в себе витрати на виплату Єдиного соціального податку та обов'язкових відрахувань на страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. В якості податкової бази слід прийняти плановий фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу.
Вихідні дані для планування витрат за елементами «Оплата праці» та «Відрахування на соціальні потреби», а так само розраховані суми представлені в таблиці 4.8.
Таблиця 4.8
Витрати за елементами витрат «Оплата праці» та «відрахування на соціальні потреби»
№ п / п
Показники
од.вим.
Факт 2007
План 2008
1.
Чисельність ППП
чол.
1481
1469
ФОП ППП
тис.руб.
343,51
340,73
Разом витрати по елементу:
тис.руб.
508738,31
500527,47
Витрати на 1 тонну
тис.руб.
438,64
505,23
2.
Відрахування на ЕСН
тис.руб.
147534,11
145152,97
ЄСП на 1 тонну
тис.руб.
127,21
146,52
4.8. Планування витрат по елементу «Амортизація»
Витрати по елементу «Амортизація» визначаються шляхом множення потонемо ставки (ПС) на плановані погашаються запаси. ПС по шахті розраховується на рік на основі групових ПС, як середньозважена величина.
Вихідні дані для планування витрат по «Амортизації» представлені в таблиці 4.9.

Таблиця 4.9
Амортизація основних фондів
Показники
од.вим.
Факт 2007
План 2008
Собівартість 1 тонни по елементу "Амортизація"
руб.
172,15
233,69
амортизація за нормами всього:
тис.руб.
210672,00
210672,00
на 1 тонну
тис.руб.
181,65
212,66
амортизація по потонемо ставкою
тис.руб.
24390,59
20833,16
на 1 тонну
тис.руб.
21,03
21,03
Разом витрати по елементу "Амортизація"
тис.руб.
199659,57
231502,66
4.9. Планування витрат по елементу «Інші грошові витрати»
До витрат цього елемента, відносяться витрати пов'язані з організацією та управлінням підприємством в цілому і не увійшли в інші елементи собівартості. Величина цих витрат встановлюється по численних статтях цих витрат.
Угруповання витрат по калькуляційних статтях характеризує виробниче призначення витрат, що складають собівартість.
У залежності від способу віднесення витрат на окремі види продукції витрати поділяються на прямі і непрямі. Прямі витрати можуть бути безпосередньо віднесені на даний продукт або роботи. Непрямі витрати, пов'язані з виробництвом на одному підприємстві кількох видів продуктів розподіляються між ними умовно, пропорційно якогось виду прямих витрат.
Дані з планування витрат на інші грошові витрати занесені в таблицю 4.10.
Таблиця 4.10
Дані з планування витрат на інші грошові витрати
№ п / п
Показники
од.вим.
Факт 2007
План 2008
1.
Витрати на купівлю води:
тис.руб.
6181,65
5530,45
1.1
МУП ВТС від МО "м. Воркута"
а) холодна вода
тис.руб.
4257,0
3661,0
-Обсяг покупної води
тис.м3
425,7
366,1
-Тариф за 1 м3
руб.
10,0
10,0
б) гаряча вода
тис.руб.
1924,7
1655,2
-Обсяг покупної води
тис.м3
157,5
135,5
-Тариф за 1 м3
руб.
12,2
12,2
2.
Витрати на очищення шахтних вод
тис.руб.
1928,5
1863,3
-Обсяг очищення шахтних вод
тис.м3
266,0
257,0
-Тариф за 1 м3 очищення
руб.
7,3
7,3
3.
Послуги АТП з перевезення працівників шахти
тис.руб.
5594,0
4810,8
4.
Канцелярські, поштові, телеграфні витрати
тис.руб.
2021,0
1738,1
5.
Послуги ІОЦ
тис.руб.
735,0
632,1
6.
Зміст і послуги ВГРЧ
тис.руб.
5465,0
4699,9
Витрати всього по елементу
тис.руб.
21925,2
19060,4
На 1 тонну
руб.
18,9
19,2
4.10. Планування витрат по елементу «Позавиробничі витрати»
За елементу «Позавиробничі витрати» плануються витрати, пов'язані з реалізацією вугілля: витрати на доставку товарної продукції до станції відправлення, а так само відрахування на утримання організацій по збуту вугілля.
Таблиця 4.11
Вихідні та розрахункові дані по витратах на позавиробничі витрати

Показники
Од. ізм.
Факт 2007
План 2008
1.
Послуги вантажно транспортного управління
1.1
тариф за перевезення 1 тонни
руб.
18,72
19
1.2
тариф за зважуванню 1 вагона
руб.
105,5
105,5
1.3
вантажопідйомність вагона
т
70
70
Разом витрати по елементу
тис. руб.
23459,46
20315,20
на 1 тонну
руб.
20,23
20,51

На основі планового рівня витрат на видобуток вугілля розрахуємо величину собівартості товарної продукції за формулою:
ЗТП = Зд - Зп + Зу, (4.5)
де: ЗТП - витрати на випуск товарної продукції, грн.;
Зд - витрати на видобуток вугілля, руб.;
Зт - витрати на паливо (за винятком вартості теплової енергії, придбаної у сторонніх організацій), грн.;
Зу - собівартість послуг, що включаються в товарну продукцію, руб.
У таблиця 4.9 представлена ​​зведений кошторис витрат на виробництво виходячи з планового обсягу видобутку вугілля і розрахована повна собівартість і собівартість на 1 тонну товарного вугілля на 2008 рік.

Таблиця 4.12
Дані про випуск продукції та планування витрат на її виробництво і реалізацію за структурному підрозділу ВАТ "Воркутауголь" "Шахта Воркутинський" на 2008 р
Показники
Всього, тис. руб
На 1 т видобутку, руб. коп.
Товарна видобуток кута, т
2 811 642,50
Матеріальні витрати
872 074,19
880,26
Витрати на оплату праці
500 527,47
505,23
Відрахування на соціальні потреби
145 152,97
146,52
Амортизація основних фондів
231 502,66
233,68
Інші витрати
19 060,40
19,24
Разом виробнича собівартість
1 865 291,67
1784,92
Позавиробничі витрати
20 315,20
20,51
Повна собівартість
1 885 606,87
1805,42

5. Основні напрямки зниження собівартості
продукції в галузі
Зниження собівартості продукції має велике значення для підвищення ефективності виробництва.
Оскільки собівартість продукції складається з різних груп (або статей), то відповідно існують різні напрямки зниження собівартості. До них відносяться: підвищення продуктивності праці, поліпшення використання сировини основних і допоміжних матеріалів, палива, енергії на одиницю продукції, скорочення втрат.
Резерви зниження собівартості необхідно розглядати у двох взаємопов'язаних напрямках: за видами витрат і характеру їх використання.
За видами витрат резерви поділяються на групи, пов'язані з економією матеріальних цінностей заробітної плати на одиницю продукції, зниженням і усуненням шлюбу; витрат на обслуговування і управління виробництвом на одиницю продукції.
За характером використання резерви пов'язані з удосконаленням технології виробництва, оновленням і модернізацією обладнання, поліпшенням організації виробництва, праці та управління.
Пошук резервів зниження собівартості найбільш ефективний з позиції системного підходу. Комплексний системний підхід дослідження витрат на виробництво продукції означає: аналіз рівня та динаміки зміни основних видів витрат і собівартості в цілому, визначення складу, характеру і ступеня впливу на розглянуті показники головних техніко-економічних факторів. Резерви зниження собівартості продукції можуть бути реалізовані через певні заходи, які обумовлюють це зниження.
В даний час головними чинниками зниження собівартості продукції є:
• підвищення технічного рівня виробництва
• поліпшення організації праці і виробництва
• зміна обсягу і структури виробничої продукції.
Можливими джерелами зниження рівня собівартості є технічний прогрес і вдосконалення організації праці та управління. Заходи по цих напрямках забезпечують зростання продуктивності праці, підвищення ступеня використання основних фондів, більш економне витрачання матеріальних та грошових ресурсів.

6. Заходи щодо зниження собівартості 1т вугілля
У важких кризових умовах роботи шахти, дуже важливі заходи науково-технічного характеру.
Через простоїв через аварій, ремонту та інших причин шахта «Воркутинський» за 2007 рік втратила більше двох тисяч годин на рік виробничого часу.
З великим ступенем імовірності можна стверджувати, що в проектному 2008 простої конвеєрної лінії з причини аварій будуть на рівні 2007 року.
Звідси можна зробити висновок, що основним проблемам у роботі конвеєрного транспорту та завданням щодо їх вирішення у 2008 році будуть заходи з модернізації та заміни стрічкового полотна, які вимагають капітальних вкладень.
За прогнозами у 2008 році на шахті «Воркутинський» необхідно замінити 8900 метрів конвеєрної стрічки, на що потрібно близько 30 млн. рублів.
У таблиці 6.1 наведено відомості про заміну стрічки по шахті «Воркутинський» на 2008 рік, у зв'язку з виробничою необхідністю.
Таблиця 6.1
Необхідність заміни стрічкового полотна по конвеєрним виробкам шахти «Воркутинський» на 2008 рік
Найменування вироблення
Тип конвеєра
Кількість полотна, що вимагає заміни, м
Бремсберг 222-ю
2ЛЛ-100 № 1
900,00
2лл-100 № 2
530,00
ЮПКШ гор.-510м
1Л-120 № 2
850,00
1Л-120 № 3
2280,00
1Л-120 № 4
800,00
Разом:
5360,00

6.1. Прогноз скорочення втрати видобутку по ділянках
У таблиці 6.2 відображені втрати з вини простоїв в базовому та проектному варіанті, а так же приріст видобутку за рахунок впровадження даного заходу.
У 2007 році простої через заміни та ремонту стиків склали від загального числа простоїв по шахті 39,42%.
За даними «Звіту про стан стикових з'єднань магістральних стикових конвеєрів» на 01 січня 2008 року по шахті «Воркутинський» по конвеєрному бремсберга 222-ю і ЮПКШ в 2007 році нараховується 86 сполук стрічкового полотна. У проектному році ця кількість знизитися до 38, тобто в 2,26 рази. За рахунок цього значно зменшуватися простої і складуть 17,44% від загального виробничого часу.

Таблиця 6.2
Прогноз приросту видобутку за рахунок скорочення втрат унаслідок простоїв по шахті «Воркутинський» на 2008 рік
Простої з причини
2007
2008 рік - проект
Година.
%
Втрати видобутку, тис. тонн
Неминучі простої
Загальний приріст
Година.
%
Втрати видобутку, тис. тонн
Година.
%
Втрати видобутку, тис. тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Аварії з стрічковим полотном
435,80
17,96
4,15
0,00
0,00
0,00
435,80
17,96
4,15
Ремонт та заміна стиків
956,40
39,42
9,12
423,10
17,44
4,03
533,29
21,98
5,08
Вирубка задирів
169,30
6,98
1,61
84,70
3,49
0,81
84,63
3,49
0,81
Інші
864,60
35,64
8,24
382,60
15,77
0,65
482,00
19,87
4,59
Всього
2426,1
100
23,12
890,40
36,70
5,49
1535,72
63,30
14,63

Простої з причини задирів і обривів крайової частини стрічки за даними експертних оцінок знизяться в два рази і складуть: 3,49%. Велика кількість з'єднань решт стрічок на конвеєрі негативно позначається на його роботі. Відбувається передчасне зношування роликів, футеровки, перекоси і т.д. Тому при зниженні кількості стиків зменшуються простої з цим і ряді інших причин і складуть 15,77%, тобто менше в 2,26 рази.
Таким чином, простої які неможливо виключити, складуть 17,44 +3,49 +15,77 = 36,7%, а отже 8,5 тис. тонн видобутку, яка буде втрачена з вищезазначених причин.
6.2. Розрахунок витрат по впровадженню заходи
Згідно зі стандартами, для заміни вантажонесучого полотна потрібно стрічка марки 2ШТС (ТГ) 1000-4-ЕР і 2ШТС (ТЗ) 1200-5-ЕР, середня ціна 1 м 2 яких дорівнює 2 844 та 3 395 рублів відповідно.
Загальна сума витрат, необхідних для придбання стрічки складе 17,41 млн. руб.
Кількість коштів, необхідних для заміни стрічкового полотна по кожній з виробок у 2008 році наведено в таблиці 6.3.
Таблиця 6.3
Вартість стрічкового полотна вимагає заміни на 2008 рік
Найменування вироблення
Тип конвеєра
Кількість полотна, що вимагає заміни, м
Ціна, тис. крб.
Бремсберг 222-ю
2ЛЛ-100 № 1
900,00
2559,6
2лл-100 № 2
530,00
1507,32
ЮПКШ гор.-510м
1Л-120 № 2
850,00
7740,6
1Л-120 № 3
2280,00
2885,75
1Л-120 № 4
800,00
2716
Разом:
5360,00
17409,27

При заміні конвеєрної стрічки використовуються матеріали для вулканізації стиків. Витрата матеріалів на одне з'єднання стрічкових полотен представлений у таблиці 6.4.
Таблиця 6.4
Витрата матеріалів на один стик
Найменування
Кількість
Вартість, руб.
Всього, руб.
Стикувальний пакет ЕР 1000 4 / 3
16
1 593,00
25 488,00
Стикувальний пакет ЕР 1200 4 / 4
22
3 729,00
82 038,00
Разом:
38
5 322,00
107 526,00
У зв'язку із заміною стрічки, за проектне захід передбачається провести 38 вулканізації стиків, витрати на придбання матеріалу для їх вулканізації та налагодження складуть 107 526,00 тис. рублів. Всі роботи проводяться працівниками дільниці конвеєрного транспорту.
У загальній сумі витрат у проектному 2008 році на здійснення монтажу конвеєрної стрічки виділено 17,4 млн. руб., По «варінні» стиків 0,108 млн. рублів.
6.3. Розрахунок дільничної собівартості видобутку вугілля
У результаті здійснення заходу по заміні стрічкового полотна видобуток вугілля збільшився, що зміни в собівартості. Зроблені розрахунки і дані в базовому та проектному варіанті розрахунку собівартості зведені в таблицю 6.5.
Для розрахунку проектної собівартості витрати з придбання матеріалів на захід віднесені до витрат по елементу Допоміжні матеріали групи В. Сума витрачена на придбані матеріали розділена рівними частками на строк корисної служби стрічкового конвеєра 5 років і склала на 2008 рік 21 505,2 тис. руб. Витрати по налагодженню та монтажу стрічки і стиків увійдуть до розрахунку собівартості, як витрати на послуги промислового характеру.
Таблиця 6.5
Зведена таблиця витрат факт і проект 2008
Показники
Од.
2008
2008
Відхилення
База
Проект
+ / -
%
1
2
3
4
5
6
Видобуток
тис. тонн
990,7
1005,28
14,58
1,01
Матеріальні витрати:
тис.руб.
872074,19
691313,32
-180760,87
0,79
на 1 тонну
руб.
880,31
687,68
-192,63
0,78
Фонд оплати праці
тис.руб.
500 527,47
579790,6
79263,13
1,16
Витрати на 1 тонну
тис.руб.
505,23
576,75
71,52
1,14
Відрахування на ЕСН
тис.руб.
145 152,97
168139,27
22986,30
1,16
ЄСП на 1 тонну
тис.руб.
146,52
167,26
20,74
1,14
Амортизація:
тис.руб.
231502,66
234923,88
3421,22
1,01
на 1 тонну
тис.руб.
233,69
233,69
0,00
1,00
Інші грошові витрати:
тис.руб.
19060,4
18866,98
-193,42
0,99
На 1 тонну
руб.
19,24
18,77
-0,47
0,98
Позавиробничі витрати:
тис. руб.
20315,2
20109,05
-206,15
0,99
на 1 тонну
руб.
20,51
20
-0,51
0,98
Повна собівартість:
тис. руб.
1788 632,89
1713143,1
-75489,79
0,96
на 1 тонну товарної продукції
руб.
1805,42
1704,15
-101,27
0,94
З зведеної таблиці видно, що зі збільшенням видобутку на 14,58 тис. тонн вугілля або на 1,01% у порівняння з базовою видобутком 2008 року, відбулося значне зменшення витрат по багатьом елементам.
Наприклад:
- Матеріальні витрати зменшилися на -180760,87 тис. рублів;
Незважаючи на невелике збільшення за деякими елементами витрат повна собівартість у проектному розрахунку стала нижчою на -75489,79 тис. руб., а так само собівартість на 1 тонну товарної продукції стала нижче на 0,94% і склала 1704,15 рубля за тонну.

7. Планування кінцевого фінансового результату
Планування кінцевого фінансового результату полягає в плануванні чистого прибутку. Показники реалізації продукції та розмір прибутку визначають фінансові результати будь-якого підприємства і є основним критерієм в оцінці його діяльності.
Фінансові результати по шахті «Воркутинський» у базовому та проектному варіанті на 2008 рік, після проведеного заходу представлені в таблиці 7.1
Таблиця 7.1
Фінансові результати по шахті «Воркутинський» на 2008 рік у базовому та проектному варіанті
Найменування показників
Од. вимірювання
2008
база
проект
+, -
1
2
3
4
5
Видобуток товарного вугілля - всього
тис. т
990,7
1005,3
14,6
Середньодобовий видобуток
т.
2790,5
2831,8
41,2
Кількість днів роботи
дн.
355
355
0
Чисельність ППП
чол
1469
1469
0
Ціна 1 т на ринкових цінах
Р.к.
2381,9
2381,9
0
Собівартість 1 т товарного вугілля
Р.к.
1805,4
1704,2
-101,3
Виручка від реалізації товарного вугілля
т. руб.
2359645
2394516,6
34871,6
Повна собівартість (витрати)
т. руб.
1788632,9
1713143,1
-75489,8
Фінансовий результат
т. руб.
571012,1
681373,5
110361,4
Податок на майно
т. руб.
23945,2
23945,2
0
Оподатковуваний прибуток
т. руб.
547066,9
657428,3
110361,4
Податок на прибуток
т. руб.
131296,06
157782,79
26486,74
Прибуток (збитки)
т. руб.
415770,84
499645,51
83874,66
Аналізуючи розрахунки, подані в таблиці 7.1, можна зробити висновок, що запропоноване в курсовій роботі захід із заміни конвеєрної стрічки дозволило покращити основні техніко-економічні показники роботи шахти в проектному періоді.
Зменшення годин простою дозволило без зміни чисельності робітників на виробництві, за ті ж відпрацьовані дні збільшити обсяг видобутку. Відповідно збільшилася виручка від реалізації товарного вугілля на 34 871,60 тис. руб., А при зниженні собівартості 1 тонни чистий прибуток збільшився на 83 874,7 тис. руб. і склала в проектному варіанті 493 898,7 тис. руб.

Висновок
На підставі проведеного дослідження можна сказати, що всі поставлені завдання виконані.
На початку курсової були розглянуті основні техніко-економічні показники роботи шахти «Воркутинський» за 2007 року. Далі були розглянуті значення і поняття собівартості, види витрат на виробництво продукції, класифікація витрат, загальні принципи положення про склад витрат. Наступні частини курсової роботи відділені для розрахунку собівартості продукції на прикладі шахти «Воркутинський» на 2008 рік. Розрахована річний кошторис витрат на видобуток та реалізацію вугілля. вони склали 1762328,30 тис. руб.
Вирішальною завданням даної курсової роботи, було знайти і розрахувати захід яке сприяло б поліпшенню фінансового положення шахти «Воркутинський», а так само вплинуло б на зниження собівартості основної продукції. Основною умовою зниження собівартості служить безперервний технологічний процес. Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції.
Зниження собівартості продукції забезпечується, насамперед, за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага деяких елементів витрат у структурі собівартості. Результатом впровадження даного заходу стало не тільки підвищення обсягу видобутку продукції і зниження собівартості товарного вугілля, але і збільшення отриманого прибутку шахти. Таким чином, чим більший обсяг виробництва, тим за інших рівних умов більше сума одержуваної підприємством прибутку.

Список використаних джерел
1. Річний звіт Відкритого акціонерного товариства по видобутку вугілля «Воркутауголь» за 2007 рік (відповідно до Наказу ФСФР Росії № 06-117/пз-н від 10.10.2006);
2. Горемикін В.А., Бугулов Е.Р., Богомолов А.Ю. Планування на підприємстві. Підручник. - М.: Інформаційно - видавничий дім «Філін», 1999 р.;
3. Інструкція на планування, обліку і калькулювання собівартості видобутку і збагачення вугілля, Міністерство палива та енергетики РФ, 25 грудня 1996 р.;
4. Інформаційно-правова система "Гарант-Плюс";
5. Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2007 року ВАТ «Северсталь» і його дочірніх підприємств;
6. Податковий кодекс РФ (частини I та II), 2003 р.;
7. Організація, планування і управління виробництвом в гірській промисловості. Під ред. Н.Я. Лобанова. М., Недра, 1989 р.;
8. Звіт "1ТЕК_2007" по шахті "Воркутинський";
9. Форма № 10-П «Звіт про собівартість видобутку вугілля за 2007 рік».
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
374.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистика собівартості продукції прибутку і рентабельності
Планування собівартості продукції
Планування собівартості продукції
Планування собівартості продукції 2
Планування собівартості продукції 2
Планування собівартості продукції 3
Планування собівартості продукції 4
Планування прибутку від реалізації продукції
Планування собівартості готової реалізованої продукції
© Усі права захищені
написати до нас