Планування собівартості продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Державних освітніх установ середньої ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ГОУ СПО)
КАЛУСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ (КТК)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 260202 - Технологія хліба, кондитерських і макаронних виробів
Курсова робота
З дисципліни економіка галузі
Та тему: «Планування собівартості продукції»
Калуга 2008 р .

ЗМІСТ
Введення
1. Теоретична частина
2. Розрахункова частина
Висновок
Список літератури

Введення
Темою даної курсової роботи є планування собівартості продукції.
Собівартість - це сума витрат на виробництво і реалізацію продукції в грошовому вимірі.
Метою планування собівартості продукції є можливе її зниження і забезпечення на цій основі оптимального рівня витрат на виробництво і зростання накопичень.
Для того щоб вирішити завдання необхідно провести розрахунки:
1. Визначити виробничу програму в натуральному вимірі (вироблення річна);
2. Визначити вартісної показник:
1. Товарна продукція в оптових цінах підприємств;
2. На його основі визначаємо товарну продукцію у відпускних цінах.
3. Розрахунок собівартості (визначаємо кожен вид витрат входять до калькуляції собівартості):
1. Основна сировина і матеріали
2. Інше сировину та матеріали
3. Транспортно - заготівельні витрати (ТЗВ)
4. Електроенергія на технологічні потреби
5. Паливо на технологічні потреби
6. Основна заробітна плата
7. Додаткова заробітна плата
8. Єдиний соціальний податок (ЄСП)
9. Загальні виробничі витрати
10.Общехозяйственние витрати
Виробнича собівартість (сума рядків з 1 по 10).
11.Коммерческіе витрати
Повна собівартість (виробнича собівартість + комерційні витрати).
Калькуляція складається на кожний вид продукції:
· На весь планований випуск
· На 1 тонну
Оскільки собівартість характеризує витрати, то будь-яке підприємство намагається досягти нижчої собівартості.
На основі собівартості вважаються ціни:
· Чим нижче будуть витрати тим більше буде прибуток підприємства (різниця між доходом і їх витратами).
Шляхи зниження собівартості:
· Автоматизація виробництва (дає економію сировини, скорочує виробничий цикл, скорочує ручну працю);
· Впровадження нових технологій;
· Недопущення браку у виробництві з організаційних причин;
· Придбання матеріалів за вигідними цінами.
Вихідні дані батона підмосковного в / з масою 0,4 кг виробляється на печі ПХС - 25:
Продуктивність печі годинна, Р ч = 688,7 кг / год
Продуктивність печі добова, Р добу = 15824 кг / добу = 15,8 т / добу
Вихід хліба У хл = 137%
Рецептура
Найменування сировини
Витрата сировини, кг
Борошно пшеничне хлібопекарська в / с
100
Дріжджі хлібопекарські пресовані
1,5
Сіль поварена харчова
1,5
Цукор - пісок
4,0
Маргарин
3,0
Ціни на сировину
Вид сировини
Ціна, руб. за 1 кг
Борошно пшеничне хлібопекарська в / с
22,56
Дріжджі хлібопекарські пресовані
22,32
Сіль поварена харчова
3,60
Цукор - пісок
23,76
Маргарин
69,84
Тарифна ставка
Розряд
Тарифна ставка
1
246,4
2
263,6
3
281,0
4
305,5
5
337,6
6
389,3
Рівень оплати праці на підприємстві:
Основна заробітна плата, Осн.з / п = 3447,4 тис.руб.
Додаткова заробітна плата, Доп.з / п = 413,7
Середня заробітна плата, Сред.з / п = 13406,6 тис.руб.
Роздрібна ціна на батон підмосковний, Роз.ц = 18,40 руб.

2. Розрахункова частина
Батон підмосковний в / с m = 0,4 кг
Піч ПХС-25
Р ч = 688,7 кг / год
Продуктивність добова розраховується за формулою
Р добу = Р ч * 23,
де 23 ч-кількість годин роботи печі при 3-х сменку
Р добу = 15824 кг / добу = 15,8 т / добу
Вироблення річна розраховується за формулою
У рік = Р добу * 325 / 1000,
де 325 днів-ефективний час роботи ведучого обладнання (печі на рік)
Т еф = Т календарне - Т кап.рем. - Т тек.рем.
Т еф = 365 - 25 - 15 = 325 днів
Уніфікована рецептура батона підмосковного
Найменування сировини
Витрата сировини, кг
Борошно пшеничне х / п в / с
100
Дріжджі х / п пресовані
1,5
Сіль поварена харчова
1,5
Цукор-пісок
4,0
Маргарин
3,0
Таблиця 1 - Планування потреби та вартості основного і додаткового сировини
Вид продукції
Батон підмосковний
Вироблення річна, т
5142,8
Вихід,%
137
Вид сировини
Ціна, руб.
за 1 кг
Норма витрати, кг
Кількість, т
Вартість, тис. грн.
Борошно пшеничне в / с
22,56
100
3753,9
84688
Разом по борошну
х
100
3753,9
84688
Дріжджі
22,32
1,5
56,3
1256,6
Сіль
3,6
1,5
56,3
202,7
Цукор-пісок
23,76
4,0
150,2
3568,8
Маргарин
69,84
3,0
112,6
7864
Разом по іншому
х
х
375,4
12892,1
Всього
х
х
4129,3
97580,1
Розрахунок кількості борошна знаходиться за формулою
Х борошна = 5142,8 * 100/137 = 3753,9 т
Вартість борошна знаходиться як
Ст. борошна = Ціна * Кількість
Ст.мукі = 22,56 * 3753,9 = 84688 тис.руб.
Розрахунок кількості іншого сировини
Дріжджі
На 100 кг борошна - 1,5 кг дріжджів
На 3753,9 - х дріжджів
Х дрож = 3753,9 * 1,5 / 100 = 56,3 т
Сіль
Х солі = 3753,9 * 1,5 / 100 = 56,3 т
Цукор-пісок
Х з-п = 3753,9 * 4,0 / 100 = 150,2 т
Маргарин Х марг = 3753,9 * 3,0 / 100 = 112,6 т
Таблиця 2 - розрахунок транспортно-заготівельних витрат на сировину
Вид сировини
Кількість, т
Вартість, тис. грн
Норма витрат, руб
Сума ТЗВ, тис.руб
Борошно, т
3753,9 *
135 на 1 т / 1000 =
506,78
Інше сировину, тис.руб.
12892,1
0,31 на 1 руб
3996,55
Разом
Х
Х
4503,33
Таблиця 3 - Розрахунок потреби та вартості електроенергії на технологічні потреби
Вид продукції
Вироблення в рік, т
Норма витрати електроенергії, кВт / год
Потреба в електроенергії, кВт / год
Тариф за 1 кВт / год, руб
Вартість електроенергії, тис. грн.
Батон підмосковний
5142,8
70
359996
2,04
734,4
  Потреба визначається за формулою
П = V н * Н р
П = 5142,8 * 70 = 359 996 кВт / год
Вартість електроенергії визначається
Ст = Ц * П / 1000
Ст = 359996 * 2,04 / 1000 = 734,4 тис.руб
Таблиця 4 - Розрахунок потреби та вартості палива на технологічні потреби
Вид продукції
Вироблення в рік, т
Норма витрати умовного палива, кг / т
Потреба в умовному паливі
Вид натурального палива
Коефіцієнт перекладу умовного палива в натуральне
Потреба в натуральному паливі
Тариф за 1 кг , Руб
Вартість палива, тас.руб
Батон підмосковний
5142,8 *
150/1000 =
771,42
газ
1,17
659,33
3,03
1997,8
Потреба в натуральному паливі знаходиться
П н = П ум / 1,17
П н = 771,42 / 1,17 = 659,33
Вартість палива знаходиться
Ст = Ціна * П н
Ст = 3,03 * 659,33 = 1997,8
Таблиця 5 - Планування чисельності робітників основного виробництва і бригадної тарифної ставки
Найменування професії
Розряд
Кількість робітників у зміну
Кількість змін
Явочний склад, чол
Підміна в складі, чол
Штатний склад, чол
Тарифна ставка, крб
Сума денних тарифних ставок, руб
Пекар-майстер
6
1
3
3
1
4
389,3
1167,9
Оператор БЗБ
4
1
3
3
1
4
305,5
916,5
Працівник растворочного вузла
3
1
3
3
1
4
281,0
843,0
Тестовод
5
1
3
3
1
4
337,6
1012,8
Оператор ТРМ
3
1
3
3
1
4
281,0
843,0
Укладальник готової продукції
2
1
3
3
1
4
263,6
790,8
Разом
Х
6
Х
18
6
24
Х
5574,0
Явочний склад знаходиться як
Явоч.сос-в = к-ть роб. за зміну * кількість змін
Явоч.сос-в = 1 * 3 = 3 чол
Штатний склад знаходиться як
Штат.сос-в = явоч. сос-в + підміна
Штат. сос-в = 3 +1 = 4 чол
Сума денних тарифних ставок знаходиться як
Сума днев. таріф.ставок = тариф ставка * явоч.сос-в
Сума днев. таріф.ставок = 389,3 * 3 = 1167,9 руб
Розрахунок відрядної розцінки за 1 тонну знаходиться як
Р сд = сума тариф. ставши. / Н вир.сут
Р сд = 5574 / 15,8 = 352,8 руб

Таблиця 6 - Планування річного фонду оплати праці робітників основного виробництва
Найменування вироби
Вироблення в рік, т
Відрядна розцінка, грн
ФЗП по відрядної розцінки, тис.руб
Доплата 90%, тас.руб
Основна заробітна плата, тис.руб
Додаткова заробітна плата 12% від основної, тис.руб
Річний фонд оплати праці, тис. грн
Батон підмосковний
5142,8
352,8
1814,4
1633,0
3447,4
413,7
3861,12
ФЗП за відрядною розцінкою, тис.руб, знаходиться як
ФЗП сд = Р сд * У рік / 1000
ФЗП сд = 352,8 * 5142,8 / 1000 = 1814,4 тис.руб
Доплата 90% від ФЗП сд знаходиться як
Доплата = ФЗП сд * 0,9 = 1814,4 * 0,9 = 1633,0 тис.руб
Основна заробітна плата знаходиться як
Осн.з / п = ФЗП сд + доплата
Осн.з / п = 1814,4 + 1633 = 3447,4 тис.руб
Додаткова з / п 12% від основної з / п знаходиться як
Доп.з / п = Осн.з / п * 0,12
Доп.з / п = 3447,4 * 0,12 = 413,7 тис.руб
Річний фонд оплати праці знаходиться як
Годов.фонд опл.труда = осн.з / п + доп.з / п
Годов.фонд опл.труда = 3447,4 + 413,7 = 3861,1 тис.руб
З / п середовищ = Годов.фонд опл.труда / штат.сос-В / 12 міс * 1000
З / п середовищ = 3861,1 / 24 / 12 * 1000 = 13406,6 крб
Продуктивність праці в основному виробництві по натуральному методу, У н, т, знаходиться як
У н = У рік / штат.сос-в
У н = 5142,8 / 24 = 214,3
Таблиця 7 - Калькуляція собівартості продукції
№ п / п
Найменування статей витрат
Сума, тис. грн
Структура,%
1
Основна сировина
84688
2
Інше сировину
12892,1
3
ТЗВ
4503,33
4
Електроенергія
734,4
5
Паливо основна з / п
1997,8
6
Основна з / п
3447,4
7
Додаткова з / п
413,7
8
ЄСП
1003,9
9
Загальновиробничі витрати
12410,64
10
Загальногосподарські витрати
14479,1
Виробнича собівартість
136570,4
11
Комерційні витрати
1092,6
Повна собівартість
137663
Розрахунок ціни
26,8
Розрахунок Єдиного соціального податку, тис.руб. знаходиться як
ЄСП дорівнює 26% від ГФЗП
ЕСН = ГФЗП * 0,26
ЕСН = 3861,1 * 0,26 = 1003,90 тис.руб
Розрахунок загальновиробничих витрат, тис.руб. знаходиться як
Общепроіз.расх. = Осн.з / п * 3,6
Загальновиробничі витрати дорівнюють 360-480% від основної заробітної плати
Общепроіз.расх. = 3447,4 * 3,6 = 12410,64 тис.руб
Розрахунок загальногосподарських витрат, тис.руб. знаходиться як
Загальногосподарські витрати дорівнюють 420-570% від основної заробітної плати
Общехоз.расх. = Осн.з / п * 4,2
Общехоз.расх .= 3447,4 * 4,2 = 14479,10 тис.руб.
Розрахунок комерційних витрат, тис.руб знаходиться як
Комерційні витрати дорівнюють 0,8-1,5% від виробничої собівартості
Ком.расх. = Проізвод.себест. * 0,8 / 100
Ком.расх. = 136570,4 * 0,8 / 100 = 1092,60 тис.руб.
Розрахунок повної собівартості, ПС, тис. грн., Знаходиться як
ПС = проізвод.себест + ком.расх.
ПС = 136570,4 + 1092,6 = 137663 тис.руб.
Собівартість 1 т знаходиться за формулою
З 1 т = З повна / У рік
З 1 т = 137 663 / 5142,8 = 26,80 тис.руб.
Розрахунок прибутку за 1 т, тис.руб., Знаходиться за формулою
Пріб.за 1 т = З 1 т * пл.ур.рент. / 100
Плановий рівень рентабельності становить 25%
Пріб.за 1 т = 26,8 * 25 / 100 = 6,70 тис.руб.
Розрахунок оптової ціни за 1 т, ОЦ, тис.руб. знаходиться за формулою
ОЦ 1 т = З 1 т + приб. За 1 т
ОЦ 1 т = 26,8 + 6,7 = 33,50 тис.руб.
Розрахунок ПДВ здійснюється за формулою
ПДВ = ОЦ 1 т * 0,1
ПДВ = 33,5 * 0,1 = 3,35
Розрахунок вільної відпускної ціни за 1 т, тис.руб., Знаходиться за формулою
Св.отп.цена 1 т = ОЦ 1 т + ПДВ
Св.отп.цена 1 т = 33,5 + 3,35 = 36,85 тис.руб.
Розрахунок вільної відпускної ціни за 1 шт., Руб., Знаходиться за формулою
Св.отп.цена (шт) = Св.отп. ціна 1 т * m
Св.отп.цена (шт) = 36,85 * 0,4 = 14,74 руб.
Розрахунок роздрібної ціни за 1 шт., Руб., Знаходиться за формулою
Роз.цена 1 шт = Св.отп.цена (шт) * накидка торг. орг.
Накидка організації торгівлі становить 25%
Роз.цена 1 шт = 14,74 * 1,25 = 18,40 руб.
Розрахунок товарної продукції, ТП опт ц, тис.руб., Знаходиться за формулою
ТП опт ц = У рік * ОЦ 1 т
ТП опт ц = 5142,8 * 33,5 = 172284 тис.руб.
Розрахунок товарної продукції у відпускних цінах, ТП отп ц, тис.руб., Знаходиться за формулою
ТП отп ц = Отп.цена 1 т * У рік
ТП отп ц = 36,85 * 5142,8 = 189512,20 тис.руб.
Таблиця 8 - Виробнича програма в натуральному вимірі
Найменування вироби
Маса, кг
Вироблення добова, т
Річний фонд часу печі, днів
Вироблення річна, т
Оптова ціна за 1 т, тис.руб.
Товарна продукція в опт. Цінах, тис. грн.
Відпускна ціна за 1 т, тис.руб.
Товарна продукція у відпускних цінах
Батон підмосковний
0,4
15,8
325
5142,8
33,5
172284
36,85
189512,2
Таблиця 9 - Розрахунок прибутку, рентабельності і витрат на 1 грн. товарної продукції
Найменування продукції
Товарна продукція в оптових цінах, тис. грн.
Повна собівартість, тис. грн.
Прибуток, тис. грн.
Витрати на 1 руб. товарної продукції, грн.
Рентабельність,%
Батон підмосковний
172284
137663
34621
0,80
25
Прибуток розраховується за формулою
П = ТП опт ц - ПС
П = 172284 - 137663 = 34621 тис.руб.
Витрати на 1 руб. товарної продукції розраховується за формулою
З 1грн. ТП = С / ТП
З 1грн. ТП = 137663 / 172284 = 0,80 руб.
Рентабельність,%, розраховується за формулою
Р = П / С * 100
Р = 34621 / 137663 * 100 = 25%
Таблиця 10 - Зведена таблиця техніко-економічних показників
№ п / п
Найменування показників
Значення показників
1.
Річний обсяг виробництва, т
5142,8
2.
Товарна продукція в оптових цінах, тис. грн.
172284
3.
Товарна продукція у відпускних цінах, тис. грн.
189512,2
4.
Собівартість повна, тис.руб.
137663
5.
Прибуток, тис. грн.
34621
6.
Витрати на 1 руб. товарної продукції, грн.
0,80
7.
Рентабельність,%
25
8.
Чисельність основних робітників, чол
24
9.
Вироблення натуральна, т
214,3
10.
Вироблення вартісна, тис.руб.
7178,5
11.
Середня заробітна плата, тис. грн.
13406,6
12.
Роздрібна ціна, крб.
18,40
Вироблення натуральна розраховується за формулою
У натур. = У рік / штатний склад
У натур. = 5142,8 / 24 = 214,3 т
Вироблення вартісна розраховується за формулою
У вартісна = ТПопт.ц / штатний склад
У вартісна = 172284 / 24 = 7178,5 тис.руб.

Список літератури
1. Сергєєв - «Економіка підприємства»
2. А. В. Гордєєв - «Економіка харчового підприємства»
3. Волков - «Економіка підприємства» - 2007 р .
4. Н.Ф. Данилов, З. Б. Шифман - «Економіка хлібопекарського виробництва»
5. Конспект з дисципліни
6. Курсова робота з технології хліба

Теоретична частина
У цій роботі я провела розрахункову частину. У цій розрахункової частини я знаходила всі необхідні дані.
В першу чергу я знайшла вироблення річну яка складає 5142,8 тонн. Потім я розраховувала кількість основної сировини (борошна) вона становить 3753, т. Вартість борошна з урахуванням ціни та кількості дорівнює 84688 тис.руб.
Разом по борошну = 84688 тис.руб.
Потім слідував розрахунок кількості іншого сировини:
Дріжджі = 56,3 т
Сіль = 56,3 т
Цукор - пісок = 150,2 т
Маргарин = 112,6 т
Вартість іншого сировини з урахуванням ціни та кількості становить:
Дріжджі = 1256,6 тис.руб.
Сіль = 202,7 тис.руб.
Цукор - пісок = 3568,8 тис.руб.
Маргарин = 7864 тис.руб.
Разом по іншому сировині = 12892,1 тис.руб.
По-друге слідував розрахунок транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) на сировину:
Суму ТЗВ по борошну дорівнює 506,78 тис.руб.
Суму ТЗВ по іншому сировини дорівнює 3996,55 тис.руб.
По-третє я розрахувала потреба і вартість електроенергії на технологічні потреби, так як піч, яку я використовувала електрична.
Потреба в електроенергії = 359996 кВт / год
Вартість електроенергії = 734,4 тис.руб.
По-четверте розрахувала потреба і вартість палива на технологічні потреби. Потреба в умовному паливі = 771,42 кВт / ч.потребность в натуральному паливі = 659,33 кВт / ч. Вартість палива = 1997,8 тис.руб.
По-п'яте розрахувала основну заробітну плату = 3447,4 тис.руб. Додаткову заробітну плату = 413,7 і середню заробітну плату яка дорівнює 13406,6 тис.руб.
По-шосте справила розрахунок єдиного соціального податку (ЄСП), він становить 26% від ФЗП. У моїй курсовій роботі він = 1003,9 тис.руб.
Потім я зробила розрахунок загальновиробничих витрат. Загальновиробничі витрати становлять 360-480% від Осн.з / п. За моїми розрахунками Загальновиробничі витрати = 12410,64 тис.руб.
Загальногосподарські витрати становлять 420 - 570% від Осн.з / п. За моїми розрахунками вони складають 14479,1 тис.руб.
Виробнича собівартість дорівнює 136570,4 тас.руб.
Комерційні витрати складають 0,8-1,5% від виробничої собівартості. За моїми розрахунками вони рівні 1092,6 тис.руб.
Грунтуючись на попередніх розрахунках я знайшла повну собівартість, ПС, тис. грн., Яка дорівнює 137663 тис.руб.
Потім я зробила розрахунок собівартості 1 тонни вона дорівнює 26,8 тис.руб.
Потім я розрахувала прибуток за 1 тонну вона дорівнює 6,7 тис.руб.
Розрахувала оптову ціну за 1 тонну вона дорівнює 33,5 тис.руб.
Розрахувала вільну відпускну ціну за 1 тонну, вона дорівнює 36,85 тис.руб.
Розрахувала вільну відпускну ціну за 1 штуку вона, дорівнює 14,74 руб.
На основі попередніх розрахунків справила розрахунок роздрібної ціни за 1 штуку, вона дорівнює 18,40 руб.

Висновок
У цій роботі я виконала розрахункову частину, з якої дізналася роздрібну ціну батона підмосковного і вона становить 18,40 рублів. З цього випливає що всі попередні розрахунки були розраховані, вірно і ціна цілком оптимальна в нинішній час.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Кулінарія та продукти харчування | Курсова
142.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Планування собівартості продукції 2
Планування собівартості продукції 2
Планування собівартості продукції 3
Планування собівартості продукції 4
Планування собівартості продукції будівельної організації
Планування собівартості готової реалізованої продукції
Планування собівартості готової реалізованої продукції
Планування собівартості товарної продукції і чистого прибутку
© Усі права захищені
написати до нас