Планування проведення уроків з суспільствознавства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
ГОУ ВПО «Томський державний педагогічний університет»
ЗВІТ
ПО ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИЦІ
Практика проводилася у ГОУ СПО Красноярський електромеханічний технікум м. Зеленогірська з 14.01. по 16.03. 2008 р .
Зеленогорськ, 2008

Зміст
ОБЛІКОВА КАРТКА
ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
Введення
Паспорт загальноосвітньої установи
Соціальний паспорт класу
Аналіз відвіданих занять
Конспекти проведених уроків
Конспект проведеного заходу
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
ВИСНОВОК
ДОДАТКИ

ОБЛІКОВА КАРТКА
по виробничій педагогічній практиці
студента відділення заочного навчання
Томського державного педагогічного університету
ПІБ ___________________________________________________________
Факультету ____________ курс ____ група ______________
Спеціальність 032700 «Юриспруденція»
Проходив практику з 14.01. по 16.03. 2008 р . у ГОУ СПО Красноярський електромеханічний технікум г.Зеленогорска Красноярського краю
Виконав наступну роботу:
1. Практика з основної спеціальності в __ класі;
ПІБ вчителя _________________________________
Відвідав уроків 10, у вчителів 5, у студентів ___
Провів такі уроки:
Дата
Тема уроку
Клас
Оцінка
Підпис
30.01
Самопізнання
06.02
Держава, її основні ознаки і функції
13.02
Культурні норми
20.02
Демократія
05.03
Виборче право. Вибори
12.03
Суспільна свідомість та її форми
Висновок вчителя з основної спеціальності ____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________ ________ /________________
оцінка подпісьФамілія І.О
2. Виховна та позакласна робота в ______ класі
ПІБ класного керівника ______________________________________
Дата
Захід
Тема
Оцінка
Підпис
16.02
Позакласний захід
Ток-шоу «Від 14 і старше»
Оцінка класного керівника _________ ________ /________________
оцінка подпісьФамілія І.О
________________ /________________
підпис директора школи Прізвище І.О М.п.
Висновок керівника практики від ТГПУ _______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка _____________ Підпис ___________ /__________________/

ВСТУП
Педагогічна практика є сполучною ланкою між теоретичною підготовкою студентів та їх самостійною роботою в освітніх установах. У період педагогічної практики студент під керівництвом вчителів і методистів реально здійснює педагогічну діяльність, взаємодіючи з усіма учасниками педагогічного процесу. Саме в ході педагогічної практики студент навчається системному підходу в педагогічній діяльності, забезпечення цілісності педагогічного процесу. У процесі здійснення педагогічної діяльності розвиваються педагогічні здібності і професійно значущі якості особистості.
Педагогічну практику я проходила у ГОУ СПО Красноярський електромеханічний технікум г.Зеленогорска з 14.01. по 16.03. 2008 року, в ході якої здійснювала функції викладача в з предмету «Суспільствознавство»; брала участь в освітній, виховної та громадської діяльності технікуму.
На першому етапі педагогічної практики я ознайомилася з освітньою установою, вивчила навчально-програмну документацію, познайомилася з педагогічним і учнівським колективами (Додаток 1).
Другий етап містив підготовку до самостійної діяльності педагога, протягом якого:
- Вивчила індивідуально-психологічні особливості учнів групи _______.
- Ознайомилася з методами і формами ведення уроків в школі.
- Відвідала 10 уроків на теми:
- Комерційні суспільства;
- Держава, її основні ознаки та функції;
- Громадянське суспільство та держава;
- Виборче право;
- Я і політика;
- Конституційне право;
- Політична діяльність;
- Політична пропаганда.
- Політична система та її роль у житті суспільств
- Сутність і організація держави
- Підготувала і провела 6 самостійних уроків:
- Самопізнання;
- Держава, її основні ознаки та функції;
- Культурні норми;
- Демократія;
- Виборче право. Вибори;
- Суспільна свідомість та її форми.
- Підготувала і провела позакласний захід: Ток-шоу «Від 14 і старше».
- Ознайомилася з методами і формами ведення уроків в школі.
Підготовка до уроків полягала у вивченні матеріалу параграфа підручника, документів наведених у підручнику, а також додаткової літератури, потім складався план-конспект і, якщо необхідно, листи з опорними сигналами (наочними посібниками).

ПАСПОРТ Загальноосвітній заклад
Тип і вид освітньої установи - ГОУ СПО Красноярський електромеханічний технікум (КЕМТ). Базове підприємство ФГУП ВО «Електрохімічний завод».
Адреса: 663690, Зеленогорськ, Красноярського краю, ул.Бортнікова, 13.
Телефон: 3-44-33Email: kemt. @ Zgr.kts.ru
Директор: Порса Григорій Антіпьевіч

Правила прийому:

На базі 9 класів на 1 курс (термін навчання 3 роки 10 міс.)
На базі 11 класів на 2 курс (термін навчання 2 роки 10 міс.)

Спеціальності:

190501 Експлуатація транспортного електроустаткування і автоматики
230101 Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі
240505 Технологія високомолекулярних і високоефективних сполук і пристроїв
080110 Економіка та бухгалтерський облік
151001 Технологія машинобудування
140613 Технічна експлуатація та обслуговування електричного і електромеханічного устаткування
080501 Менеджмент
240303 Електрохімічне виробництво
Технікум здійснює освітню діяльність на підставі свідоцтва про державну акредитацію, ліцензії та статуту освітньої установи.
В даний час технікум - одне з найпрестижніших навчальних закладів у регіоні. У нас навчаються 1035 студентів на очному (денному) і очно-заочному (вечірньому) відділеннях.
У навчальному процесі зайняті - 48 викладачів. Всі вони - майстри своєї справи, досвідчені, творчі люди.
Основні напрями діяльності навчального закладу.
- Удосконалення освітніх стандартів у світлі сучасних вимог до організації СПО.
- Забезпечення єдиної інноваційної політики в умовах інформатизації освітнього процесу на всіх рівнях.
- Створення умов для науково-дослідної, дослідно-експериментальної, творчої роботи викладачів і студентів.
Структура навчального закладу.
Керівництво технікумом здійснюється директором, кандидатура якого затверджується відповідним міністерством.

Навчальна база технікуму
Технікум має в своєму розпорядженні двома 4-х поверховими навчальними корпусами, з'єднаними теплим переходом. У технікумі більше 40 спеціалізованих навчальних кабінетів та лабораторій, що відповідають сучасним вимогам обладнання та дизайну (30 навчальних аудиторій, 17 аудиторій - лабораторій). У навчальному корпусі є багата бібліотека, оснащена наукової, технічної, навчальної та методичної літературою з читальним залом на 60 місць; затишна їдальня, два спортивних зали, п'ять комп'ютерних класів, оснащених сучасною електронною технікою.
У технікумі зібрана багата відеотехніка, аудіотехніка, щорічно поповнюється медіатека. Викладачі в урочній та позанавчальної діяльності широко використовують можливості кабінету сучасних інформаційних технологій.
Гуртожиток на 360 місць розташоване поряд з технікумом, в ньому все пристосовано для проживання студентів: кімнати на 2-3 людини, кухні з сучасними електричними плитами, кімнати відпочинку, гарний актовий зал на 250 місць, тренажерний зал. У гуртожитку працюють гуртки, клуби, спортивні секції, проводяться молодіжні вечори і дискотеки.
У навчально-виробничих майстерень технікуму студенти отримують робочі професії токаря, слюсаря, електромонтажника. Саме тут починається їх трудова біографія. На технологічній та переддипломної практики, які проходять студенти на провідних підприємствах міста, в неї будуть вписані нові сторінки.
Велика увага приділяється впровадженню в навчальний процес нових інформаційних технологій. У технікумі створено навчальний обчислювальний центр з сучасним комп'ютерним обладнанням. Персональними комп'ютерами та засобами телекомунікації оснащені кабінети інформатики, обчислювальної техніки, бухгалтерського обліку.
У КЕМТ створені і постійно вдосконалюються умови для реалізації наукового та творчого потенціалу студентів, для всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця.
У рамках програми додаткової освіти в технікумі працюють курси операторів ЕОМ, секретарів-референтів, радиомехаников.
Студенти займаються в спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності та технічної творчості.
Високий рівень організації навчального процесу та дозвілля студентів дозволяє їм проявити свої різнобічні здібності не тільки на внутрітехнікумовском рівні, але і на міському, регіональному та російському.
Студенти КЕМТ постійно беруть участь і стають переможцями обласних олімпіад, регіональних, регіональних та загальноукраїнських студентських науково-технічних конференцій, міських фестивалів і конкурсів, спортивних змагань. Яскрава студентська юність надовго залишиться в пам'яті у випускників КЕМТ.
Студенти технікуму отримують державну академічну стипендію. Студенти з малозабезпечених сімей отримують соціальну стипендію і забезпечуються безкоштовним харчуванням.
А ті, хто захоче продовжити студентські роки, можуть продовжити навчання у ВНЗ за скороченими програмами навчання.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ КЛАСУ
Соціальний портрет класу складений на основі аналізу класного журналу, особових справ, щоденників учнів, особистого спостереження та бесід з учнями. У групі навчаються 20 людини: 11 хлопчиків і 9 дівчаток, віком 16-17 років.
Показники
к-сть
1. Кількість дітей у класі
20
2. Кількість дітей-інвалідів
немає
а) кількість дітей, які залишилися без піклування батьків
немає
б) кількість дітей, що стоять на обліку
немає
3. Кількість родин:
20
а) повних
15
б) неповних
4
в) неблагополучних
1
4. Кількість дітей в сім'ї:
а) більше 3 чол.
немає
б) 3 чол.
3
в) 2 чол.
15
г) 1 чол.
4
5. Освітній рівень батьків:
а) які мають вищу освіту
8
б) середня спеціальна
12
в) не мають освіти
немає
6. Працюють:
а) на державних підприємствах
10
б) приватних організаціях
8
в) не працюють ніде
2
7. Кількість сімей, що мають нормальні житлові умови
15
кількість сімей, які не мають нормальних житлових умов
2
8. Матеріально забезпечені
15
матеріально не забезпечені
2
9. Кількість батьків, які мають різнобічні інтереси
20
Не цікавляться нічим
немає
10. Наявність домашньої бібліотеки
5
11. Кількість тих, хто п'є батьків:
3
а) матерів
немає
б) батьків
3
12. Надають допомогу у підготовці уроків
15
Не надають допомоги у підготовці уроків
2
В основному учні у класі з повних, благополучних сімей.
Більшість станом здоров'я знаходяться в основній групі. Хлопці багатосторонньо розвинені, відвідують різні гуртки і секції.
Успішність: з 20 осіб - 5 вчаться на «4» і «5», 7 осіб на «3» і «4», 8 - на «відмінно».
Діти, які проживають разом з бабусями і дідусями з - 1, єдині діти в сім'ї - 6, діти, що перебувають на опіку - ні.
Список класу в Додатку 2.
АНАЛІЗ Відвідування занять
Для успішного застосування знань, отриманих при вивченні курсу «Правознавство» у своїй практичній діяльності, а також для ознайомлення з реальними умовами та принципами роботи педагогів у школі в період практики я відвідала 10 занять з предмету «Соціологія» (з елементами економіки і права).
Місце проведення занять: ГОУ СПО Красноярський електромеханічний технікум м. Зеленогірська.
Тема: Сфери суспільства
Цілі та завдання: Повторити і узагальнити знання учнів з економічної, соціальної та політичної сфер суспільства. Роз'яснити етичну основу духовної сфери, навчити аналізувати цінності.
Тип уроку, форма проведення: комбінований, гра.
Хід уроку:
Оголошення теми уроку і дається завдання: розподілити запропоновані поняття і терміни на три групи і визначте принцип, за яким ви їх об'єднали (Споживання, прокуратура, каста, соціальний статус, парламент, акція, закон, ранг, товар, федерація, податок, референдум, титул, власність, роль).
Учні по групах працюють зі словами.
Висновок: Ми визначили, що дані слова до трьох сфер суспільства: економічної, соціальної та політичної.
На дошці малюється схема сфер суспільства. Який сфери життя суспільства не вистачає в схемі? (Відповідь)
Оголошення мети уроку. Отже, далі ми приступаємо до другої частини уроку - до гри. Виходячи з підсумків першої частини уроку, ми визначимо право вибору питань командами. Пояснюються правила гри і даються завдання до неї:
Економічна сфера.
А) Приведіть у відповідність типи економічних систем та їх характеристику
В) Заповніть таблицю «Економічні характеристики різних типів суспільств».
С) Перед вами фрагмент Федерального закону про рекламу (1995). Уважно вивчіть його і дайте відповідь на поставлені питання.
Соціальна сфера.
А) Приведіть у відповідність тип соціальної мобільності та його ознаки
В) Заповніть таблицю «Соціальні руху».
З) Прочитайте документ і дайте відповідь на питання.
Політична сфера.
А) Приведіть у відповідність типи політичного режиму з їх характеристикою
В) Заповніть таблицю «Легітимна влада».
З) Прочитайте документ і дайте відповідь на питання.
Підведення підсумків гри.
Вчитель: Ми повторили три сфери суспільства. А тепер приступаємо до вивчення четвертої сфери - духовної, яка охоплює всі сфери людської діяльності. Які асоціації виникають у вас зі словом «цінності»? Запишіть на дошці (Учні записують слова).
Спробуйте сформулювати визначення цінностей, не тільки особистісних, але суспільно значимих (Діти дають визначення, вибирається одне загальне і записується в зошит).
Цінності становлять етичну основу всієї духовної сфери. Давайте спробуємо вибрати найбільш значимі цінності (Учні обирають цінності).
Вам пропонується зобразити ці цінності у вигляді колажу або малюнків (Учні працюють у групах).
Домашнє завдання: сьогодні ми говорили лише про суспільно значущих цінностях, а от подумати про особистісні цінності вам належить будинку. Написати есе «Світ цінностей сучасного підлітка».
Аналіз уроку.
Урок проходив в підготовленому приміщенні: санітарний стан хороший, обладнання і необхідний наочний матеріал для уроку був присутній. Готовність приміщення до уроку відповідала - чергові привели в порядок дошку, є крейда, чистота в кабінеті і т.п.). Готовність учнів до занять хороша - наявність в учнів зошитів, підручників, інструментів і т.п.
Передбачена форма роботи уроку дозволяє не тільки закріпити навчальний матеріал, але й обговорити складні й об'ємні теми, вислухати різні думки учнів щодо спірних питань у обстановці дискусії. Група добре розуміє цілі виконуваних навчальних дій, учні досить часто є ініціаторами спілкування з учителем, з однокласниками, спонтанно задають питання, вносять пропозиції про вибір навчальних дій, пропонують свої рішення, висловлюють свої думки.
На даному уроці розвивається мова учнів, здатність доводити і відстоювати свою точку зору, обгрунтовувати думку. Закріплюється навчальний матеріал, причому не тільки теоретичний, а й практичний, чого на уроках суспільствознавства, на жаль, дуже не вистачає.
Поведінка групи при відповіді товаришів було доброзичливим. Учні зацікавлені в матеріалі уроку, були активні й працездатні на всіх етапах уроку. Спілкування між учасниками навчального процесу носить характер співробітництва в атмосфері доброзичливості. У цілому на уроці мав місце сприятливий психологічний клімат.
Особливістю ролі вчителя на даному уроці є його «невтручання». Висловлення своєї думки вчителем протипоказано крім тих випадків, коли дається неправильне визначення і жодна група не може його виправити. Учитель керує процесом роботи - задає питання, організовує перегляд або прослуховування. Учитель при необхідності вміло змінював хід уроку. Стиль поведінки вчителя не агресивний, спокійний, коректний, поведінку учнів - спокійне.
Загальну атмосферу заняття можна назвати оптимістичною, активної, ділової, доброзичливою. Весь урок вчитель добре володів класом - складалася доброзичлива атмосфера. Оцінки, поставлені вчителем, відповідали нормам оцінок.
Тема: Держава, її основні ознаки і функції
Цілі: учні повинні простежити причини виникнення, ознаки і функції держави, розглянути окремі теорії виникнення.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
План:
1. Поняття держави.
2. Теорії походження держави.
3. Ознаки та функції держави.
Хід уроку.
Урок починається з мотиваційною бесіди, покликаної підвести учнів до розуміння значущості досліджуваної теми.
На дошці поміщаються терміни словника уроку. Окремі поняття відомі учням з курсу історії. Ці знання актуалізуються в ході бесіди.
Учитель називає різні періоди в розвитку держави, а учні визначають, з опорою на історичні знання, положення в ньому людини.
Викладач звертає увагу на різні визначення поняття "держава". Потім кожна з теорій роз'яснюється більш докладно.
Пропонується завдання.
Розставити в логічній послідовності зазначені історичні процеси, які, з точки зору прихильників класової теорії, призвели до виникнення держави.
Виділити фактори, які вплинули на розвиток держави.
Питання вчителя. У повсякденному житті термін "держава" ототожнюється з такими поняттями, як країна, Батьківщина, батьківщину. Чим відрізняється країна від держави?
Учні, самостійно працюючи з підручником, виділяють і записують головні ознаки держави.
Далі заслуховуються повідомлення учнів про символи Російської держави.
Далі для розгляду внутрішніх і зовнішніх функцій держави на дошку вивішується заздалегідь підготовлена ​​таблиця із зазначенням основних функцій, В основі класифікації лежать сфери діяльності держави, тобто ті галузі суспільних відносин, на які воно впливає.
Після обговорення функцій держави вчитель зачитує лист читача, опубліковане в одній з газет. Питання для обговорення:
1. Які функції, на думку цього громадянина, держава не виконує?
2. Які функції держави передбачається посилити?
В кінці уроку учням пропонується тестове завдання і завдання додому.
Аналіз уроку.
Урок проходив в підготовленому приміщенні: санітарний стан хороший, обладнання і необхідний наочний матеріал для уроку був присутній. Готовність приміщення до уроку відповідала - чергові привели в порядок дошку, є крейда, чистота в кабінеті і т.п.). Готовність учнів до уроку хороша - наявність в учнів зошитів, підручників, інструментів і т.п.
Розподіл часу уроку, в цілому, видається доцільним, відповідним планом уроку, використовується раціонально й ефективно, слухання навчальної інформації чергувалося з виконанням практичних робіт. При цьому теоретична інформація супроводжувалася поясненнями, прикладами, схемами і основні позначення відображалися на дошці. Центральні моменти теми записувалися учнями. З незрозумілих моментів учні задавали питання.
Учителем правильно виділені провідні ідеї по темі і визначені нові поняття з урахуванням рівня знань учнів. Матеріал уроку пов'язаний з життям та інтересами учнів. На уроці вміло використовувалися різні методичні прийоми і методи для організації роботи учнів. У ході уроку були проведені: фронтальне опитування, бесіда, конспектування, коментоване виконання завдань. Методичні прийоми відповідали віку учнів, цілям уроку.
З методичної точки зору урок відрізнявся чіткістю, а також доступністю матеріалу. Учитель активно використовував плакати під час уроку, матеріал викладався за принципом від простого до складного, від відомого до невідомого.
Виховний вплив особистості вчителя проявляється в такому аспекті, як характер спілкування з учнями. Вимога вчителя до відповіді, поведінки, мови, дисципліни були твердими і ясно поставленими, що мало величезне значення для формування цінних вольових і моральних якостей особистості учнів.
Аналізуючи урок з психологічного боку, можна відзначити, що вчителю вдалося залучити всіх учнів у процес засвоєння нового матеріалу. Не тільки в кінці, але і в ході самого уроку вчитель активно використовував похвалу і заохочував учнів з метою ще більше зацікавити їх викладеним матеріалом, що йому відмінно вдалося. Учні були зацікавлені в матеріалі уроку, були активні й працездатні на всіх етапах уроку.
Стиль поведінки вчителя не агресивний, спокійний, коректний, поведінку учнів - спокійне. Поведінка класу при відповіді товаришів, при поясненні вчителя також було доброзичливим. Спілкування між учасниками навчального процесу носить характер співробітництва в атмосфері доброзичливості.
Оцінки, поставлені вчителем, відповідали нормам оцінок.
Результат заняття - на уроці були досягнуті майже всі поставлені цілі.
Тема: Громадянське суспільство і держава
Мета уроку:
1) Сформувати уявлення в учнів про державу як основному політичному інституті і причини його виникнення;
2) З'ясувати структуру та ознаки громадянського суспільства.
Учні повинні знати:
1) Держава здійснює владу в країні;
2) Для управління країною державна влада приймає рішення, обов'язкові для всіх громадян.
Розуміти що таке:
1) Держава, 2) Ознаки держави; 3) Принципи правової держави; 4) Громадянське суспільство.
Вміти:
1) Характеризувати основні поняття, 2) Пояснити, чому важливо знати, в чиїх руках знаходиться влада в державі; 3) Доводити свою точку зору.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу з елементами бесіди.
Обладнання: презентація, схеми.
Хід уроку.
I. Вивчення нового матеріалу.
План.
1) Держава як основний політичний інститут.
2) Громадянське суспільство
Словник (записати в зошит): держава, правова держава, соціальна держава, громадянське суспільство.
Хід уроку.
1) Держава - це політична спільність, що має певну структуру, організацію політичної влади та управління соціальними процесами на певній території.
Завдання: згадати, які існують точки зору з питання виникнення держави (д / з параграф 31). Відповіді учнів.
Потім на основі наявних (по д / з) в учнів знань визначаються функції і ознаки держави, типи держав.
2) Громадянське суспільство - це формується і розвивається в демократичних країнах людська спільність, представлена ​​мережею добровільно утворених недержавних структур у всіх сферах суспільства і сукупністю недержавних відносин (економічних, релігійних, духовних та ін)
Далі подано основні поняття суспільства:
1. Структура громадянського суспільства:
2. Ознаки громадянського суспільства:
3. Причини виникнення громадянського суспільства
4. Умови виникнення і розвитку громадянського суспільства:
II. Закріплення (по презентації)
Д / З - параграф 32, повторити параграф 31, словник.
Питання для самоперевірки (стор. 205 підручника) і завдання.
Аналіз уроку.
Заняття проведено в просторому кабінеті, що відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам. Готовність приміщення до уроку відповідала - чергові привели в порядок дошку, є крейда, чистота в кабінеті і т.п.).
Готовність учнів до уроку хороша - наявність в учнів зошитів, підручників, інструментів і т.п.
Навчальна атмосфера в класі здатна переключити учнів на предмет. Загальну атмосферу заняття можна назвати оптимістичною, активної, ділової, доброзичливою.
Форма роботи в групах з аудіо, фото та відеоматеріалами дозволяє розвивати спостережливість, розширювати кругозір.
Учитель визначає основні питання для обговорення на семінарі та розробляє план його проведення. Надалі вчитель є лише консультантом для груп та організатором творчої взаємодії на уроці.
Клас добре розуміє цілі виконуваних навчальних дій, учні досить часто є ініціаторами спілкування з учителем, з однокласниками, спонтанно задають питання, вносять пропозиції про вибір навчальних дій, пропонують свої рішення, висловлюють свої думки.
Учні були зацікавлені в матеріалі уроку, були активні й працездатні на всіх етапах уроку. Поведінка класу при відповіді товаришів, при поясненні вчителя також було доброзичливим.
У цілому на уроці мав місце сприятливий психологічний клімат.
Результат заняття - урок досяг поставлених цілей, становить цілісну систему з повним набором елементів, учні засвоїли матеріал, оволоділи правовою термінологією, самостійно міркують на тему уроку.
Тема: Виборче право
Цілі уроку:
- Освітня: сформувати уявлення учнів про виборче право, видах виборчих систем, порівняти виборчі системи в країнах Західної Європи і РФ.
- Розвиваюча: удосконалювати навички та вміння учнів аналізувати інформацію. Працювати в команді, виступати публічно і створювати власні презентації в програмі Power Point.
- Виховна: продовжити роботу по вихованню моральної і правової культури та виховання політично активного громадянина.
Тип уроку: комбінований з використанням групових форм роботи, ІКТ та ТСО.
Основні поняття: виборча система, абсентеїзм, принципи права
План:
1.Проявленіе соціальної активності.
2.Норма і принципи виборчого права.
Хід уроку:
Д / з: записи в зошитах.
Вивчення нового матеріалу
Організація учнів до заняття.
Актуалізація знань учнів
Вступне слово вчителя. Учитель слухає відповіді на своє питання: Що таке вибори?
Потім запрошує зробити екскурс в історію виборчого права.
Далі вчитель пояснював новий матеріал, а учні по ходу уроку конспектували.
Учні познайомилися з відеорядом, який підготував вчитель. Після перегляду учні повинні визначити основні принципи виборчого права.
Робота в групах. Учні визначають принципи виборчого права.
З самостійно підготовленої презентацією «Принципи виборчого права» виступає учениця. Її завдання донести до учнів 8 основних принципів. Далі його обговорення.
Робота зі словником. Для тих, хто не ходять на вибори є спеціальний термін-абсентеїзм.
1.Заданіе: Читати визначення, записати у зошит. Працюючи в групах, доповнити причини даного явища.
2.Заданіе: Пояснити визначення «виборча система». Дати відповідь на запитання: Яка з систем найдемократичніша?
Виступ учня з власної презентацією «Система виборчого права».
3. Закріплення отриманих знань. Групам лунають завдання на закріплення принципів виборчого права. Визначити, який принцип виборчого права порушений у запропонованих випадках.
Контроль засвоєння нового матеріалу. Рішення контрольних питань.
Рефлексія. Оцінка діяльності учнів на уроці вчителем.
Завдання будинок.
Аналіз уроку.
Урок проходив в підготовленому приміщенні: санітарний стан хороший, обладнання і необхідний наочний матеріал для уроку був присутній.
Структура уроку відповідає його цілям і типом: включає наступні етапи уроку: організаційний момент, підготовка до основного етапу, засвоєння нових знань і способів дій, первинна перевірка розуміння, підведення підсумків уроку, рефлексія, інформація про домашнє завдання та інструктаж по його виконанню.
Розподіл часу на окремі види робіт використовується раціонально й ефективно, слухання навчальної інформації чергувалося з виконанням практичних робіт.
На етапі підготовки до основного етапу уроку була забезпечена мотивація і прийняття учнями мети навчально-пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань і умінь. Завдання виконано повністю.
Методи, відібрані вчителем, оптимально підібрані під зміст дидактичної задачі. Рішення цієї дидактичної задачі забезпечило перехід до наступного, головного етапу - позитивно продуктивна частина уроку. На етапі було забезпечено сприйняття, осмислення знань і способів дій репродуктивного та конструктивного рівня, частково були використані завдання творчого рівня. Усі аспекти мети уроку знайшли відображення в організації діяльності учнів і в її змісті. Враховуючи можливості класу та особливості досліджуваного матеріалу, вчитель оптимально вибрав методи, спонукання до пошуку альтернативних рішень.
Доступне пояснення вчителя, наявність опор пізнавальної діяльності учнів, сформованість вміння у школярів швидко переключатися з одного виду діяльності на інший вид (учні слухають пояснення вчителя і одночасно ведуть записи в зошитах, швидко і точно відповідають на запитання вчителя) дозволили активізувати навчальну діяльність учнів у процесі всього уроку.
Первинний контроль, перевірка розуміння показали, що матеріал засвоєний. Чергування словесних, практичних методів, форм організації пізнавальної діяльності сприяли попередження в процесі уроку перевантаження учнів.
Урок досяг поставлених цілей, учні засвоїли запропонований матеріал, оволоділи правовою термінологією, самостійно міркують на тему уроку.
Тема: Я і політика
Цілі уроку:
п омочю учням усвідомити своє ставлення до політичної сфери життя суспільства; сприяти формуванню почуття особистої відповідальності за свою громадянську позицію і свій політичний вибір;
дати учням первинне уявлення про необхідність участі в політичному житті суспільства;
обговорити різні варіанти ставлення до політичного життя суспільства та їх наслідки.
Питання, що розглядаються на уроці:
1. Що таке політика?
2. Яка роль політики у житті окремої людини?
3. Як може одна людина вплинути на політичне життя суспільства?
Основні поняття: політика, політична активність громадянська позиція, референдум, права виборця.
Хід уроку:
Етап
Методи і форми проведення
Час
Очікувані результати
Введення
Пояснення
3
Уявлення учнів про цілі майбутнього заняття
1 етап. Навчальна мотивація
Проведення рольової гри «Закон про обов'язкову участь у виборах»
10
Велика ступінь зацікавленості учнів
2 етап. Визначення поняття
Робота в малих групах над поняттям «політика»
7
Більш чітке усвідомлення учнями поняття «політика»
3 етап. 1.Изучение проблем
Робота в малих групах над основною соціальною проблемою;
10
Отримання учнями докладної інформації про наслідки політичної пасивності громадян.
2. Підведення підсумків
Підведення підсумків роботи малих груп
10
Усвідомлення учнями значімос-ти розглянутих проблем
Аналіз уроку.
Урок проходив в підготовленому приміщенні: санітарний стан хороший, обладнання і необхідний наочний матеріал для уроку був присутній.
Структура уроку відповідає його цілям і типу. Розподіл часу на окремі види робіт використовується раціонально й ефективно, слухання навчальної інформації чергувалося з виконанням практичних робіт. Учителем правильно виділені провідні ідеї по темі і визначені нові поняття з урахуванням рівня знань учнів. Матеріал уроку пов'язаний з життям та інтересами учнів.
Заняття проводяться організовано, вчителем чітко виділяються важливі моменти досліджуваної теми. Учні активно ведуть себе на уроках, задають питання з незрозумілих моментів. Стиль поведінки вчителя не агресивний, спокійний, коректний, поведінку учнів - спокійне. Учитель при необхідності вміло змінював хід уроку. Весь урок вчитель добре володів класом - складалася доброзичлива атмосфера.
Поведінка класу при відповіді товаришів, при поясненні вчителя також було доброзичливим. Учні були зацікавлені в матеріалі уроку, були активні й працездатні на всіх етапах уроку. Спілкування між учасниками навчального процесу носить характер співробітництва в атмосфері доброзичливості.
Контроль засвоєних знань включають в себе усне опитування, самостійні роботи. В кінці заняття викладач оголошує оцінки учнів, говорить на який розділ теоретичного матеріалу потрібно звернути увагу на наступне заняття і рекомендує додаткову літературу по темі наступного заняття.
Оцінки, поставлені вчителем, відповідали нормам оцінок.
Результат заняття - мета уроку була досягнута, учні засвоїли запропонований матеріал. Учні оволоділи науковою термінологією, самостійно міркують і прагнуть отримати додаткові відомості з теми уроку.
Тема: Конституційне право
Цілі уроку: організація спільної дослідницької діяльності учнів для самостійного вивчення ними основних функцій органів державної влади РФ; формування уявлень учнів про основні функції органів державної влади РФ, розвиток умінь і навичок самостійної роботи з документом по заданому плану; виховання і розвиток комунікативних навичок за допомогою роботи в парах / мікрогрупах; виховання почуття патріотизму, шанобливого ставлення до роботи державних органів країни.
Хід уроку.
1. Організаційний етап (1 хв).
Діяльність викладача: Вітає учнів, відзначає відсутніх; звертає увагу на готовність учнів до уроку.
Діяльність учнів: Вітають викладача, доповідають про відсутніх; показують свою готовність до уроку.
2. Мотивація (2 хв).
Діяльність викладача: Оголошує тему і завдання уроку; оголошує етапи роботи; ділить навчальну групу учнів на мікрогрупи; оголошує критерії оцінок, роздає інструкційні карти.
Діяльність учнів: Записують тему уроку в зошит, отримують варіант роботи.
3. Вивчення нового матеріалу (30 хв).
Діяльність викладача: Стежить за виконанням роботи учнів, при необхідності консультує їх (по одному учню з кожної підгрупи, швидко і правильно виконали завдання, відбирає в групу експертів на наступний урок).
Самостійно вивчають органи державної влади РФ за Конституцією; складають конспект у робочому зошиті за планом.
4. Закріплення нового матеріалу (5 хв).
Діяльність викладача: Пропонує учням, які виконали дослідницьку роботу, перенести схему з дошки в зошит і заповнити її.
Діяльність учнів: Виконують завдання.
5. Завдання будинок (1 хв).
Діяльність викладача: Дає на будинок завдання: підготувати повідомлення про органи державної влади.
Діяльність учнів: Записують завдання; «експерти» готують питання доповідачам.
6. Рефлексія (3 хв).
Діяльність викладача: Відповідає на питання учнів; підводить підсумки уроку.
Діяльність учнів: Ставлять питання, що викликали кризу в ході вивчення нового матеріалу.
Аналіз уроку.
Урок проходив в підготовленому приміщенні: санітарний стан хороший, обладнання і необхідний наочний матеріал для уроку був присутній. Готовність приміщення до уроку відповідала - чергові привели в порядок дошку, є крейда, чистота в кабінеті і т.п.). Готовність учнів до уроку хороша - наявність в учнів зошитів, підручників, інструментів і т.п.
Розподіл часу уроку, в цілому, видається доцільним, відповідним планом уроку, використовується раціонально й ефективно, слухання навчальної інформації чергувалося з виконанням практичних робіт. При цьому теоретична інформація супроводжувалася поясненнями, прикладами, схемами і основні позначення відображалися на дошці. Центральні моменти теми записувалися учнями. З незрозумілих моментів учні задавали питання.
Учителем правильно виділені провідні ідеї по темі і визначені нові поняття з урахуванням рівня знань учнів. Матеріал уроку пов'язаний з життям та інтересами учнів. На уроці вміло використовувалися різні методичні прийоми і методи для організації роботи учнів. У ході уроку були проведені: фронтальне опитування, бесіда, конспектування, коментоване виконання завдань.
Методичні прийоми відповідали віку учнів, цілям уроку.
З методичної точки зору урок відрізнявся чіткістю, а також доступністю матеріалу. Учитель активно використовував плакати під час уроку, матеріал викладався за принципом від простого до складного, від відомого до невідомого.
Виховний вплив особистості вчителя проявляється в такому аспекті, як характер спілкування з учнями. Вимога вчителя до відповіді, поведінки, мови, дисципліни були твердими і ясно поставленими, що мало величезне значення для формування цінних вольових і моральних якостей особистості учнів.
Аналізуючи урок з психологічного боку, можна відзначити, що вчителю вдалося залучити всіх учнів у процес засвоєння нового матеріалу. Не тільки в кінці, але і в ході самого уроку вчитель активно використовував похвалу і заохочував учнів з метою ще більше зацікавити їх викладеним матеріалом, що йому відмінно вдалося.
Загальну атмосферу заняття можна назвати оптимістичною, активної, ділової, доброзичливою. Клас добре розуміє цілі виконуваних навчальних дій, учні досить часто є ініціаторами спілкування з учителем, з однокласниками, спонтанно задають питання, вносять пропозиції про вибір навчальних дій, пропонують свої рішення, висловлюють свої думки.
Стиль поведінки вчителя не агресивний, спокійний, коректний, поведінку учнів - спокійне. Учитель при необхідності вміло змінював хід уроку. Весь урок вчитель добре володів класом - складалася доброзичлива атмосфера.
Поведінка класу при відповіді товаришів, при поясненні вчителя також було доброзичливим. Учні були зацікавлені в матеріалі уроку, були активні й працездатні на всіх етапах уроку. Спілкування між учасниками навчального процесу носить характер співробітництва в атмосфері доброзичливості. У цілому на уроці мав місце сприятливий психологічний клімат. Оцінки, поставлені вчителем, відповідали нормам оцінок.
Результат заняття - на уроці були досягнуті майже всі поставлені цілі, про що говорить високий рівень засвоєння знань, емоційний відгук, захопленість процесом, активність протягом всього уроку. Учні оволоділи науковою термінологією, самостійно міркують і прагнуть отримати додаткові відомості з теми уроку.
Тема: Політична діяльність
Завдання: дати розуміння особливостей політичної діяльності.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Форма уроку: лекція
Основні поняття цих уроків: політика, держава, політичний процес, політичні дії.
План.
1. Політика як діяльність.
2. Суб'єкти і об'єкти політики.
3. Політична діяльність і мораль.
4. Політичні дії
Хід уроку.
Робота відбувається з відповідними текстами підручника з опорою на запропоновані схеми. Ставляться питання в запропонованому матеріалу. Проводиться аналіз кожного визначення та їх порівняння.
Будинки учням пропонується, окрім роботи з навчальним текстом, виконати завдання, не обговорювалися в класі, а також підібрати з поточної інформації ілюстрації до кожного пункту плану.
Аналіз уроку.
Урок проходив в підготовленому приміщенні: санітарний стан хороший, обладнання і необхідний наочний матеріал для уроку був присутній, чергові привели в порядок дошку, є крейда, чистота в кабінеті і т.п.). Готовність учнів до уроку хороша - наявність в учнів зошитів, підручників, інструментів і т.п.
Основне завдання уроку - актуалізувати знання учнів про владу і владних відносинах. Доступне пояснення вчителя, наявність опор пізнавальної діяльності учнів, сформованість вміння у школярів швидко переключатися з одного виду діяльності на інший вид (учні слухають пояснення вчителя і одночасно ведуть записи в зошитах, швидко і точно відповідають на запитання вчителя) дозволили активізувати навчальну діяльність учнів у процесі всього уроку.
Розподіл часу уроку, в цілому, видається доцільним, відповідним планом уроку, використовується раціонально й ефективно.
Структура уроку відповідає його цілям і типу і включає всі необхідні етапи. Розподіл часу на окремі види робіт використовується раціонально й ефективно, слухання навчальної інформації чергувалося з виконанням практичних робіт. На етапі підготовки до основного етапу уроку була забезпечена мотивація і прийняття учнями мети навчально-пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань і умінь. Завдання виконано повністю.
На даному уроці вміло використовувалися різні методичні прийоми і методи для організації роботи учнів. Методичні прийоми відповідали віку учнів, цілям уроку. Учні були зацікавлені в матеріалі уроку, були активні й працездатні на всіх етапах уроку. Спілкування між учасниками навчального процесу носить характер співробітництва в атмосфері доброзичливості.
У цілому на уроці мав місце сприятливий психологічний клімат. Стиль поведінки вчителя не агресивний, спокійний, коректний, поведінку учнів - спокійне. Весь урок вчитель добре володів класом - складалася доброзичлива атмосфера.
Оцінки, поставлені вчителем, відповідали нормам оцінок.
Рефлексія показала, що своїм просуванням задоволені всі учні, відзначили співпрацю.
Для домашнього завдання запропоновані відповідні параграфи у підручнику.
Вірні, точні, розгорнуті усні відповіді учнів, безпомилкові записи в зошитах, виявлену увагу та інтерес до матеріалу уроку, бажання відповідати на питання, доповнення учнів до пояснення вчителя - дозволяють зробити висновок, що новий матеріал засвоєний і завдання освітнього аспекту мети уроку вирішена у відношенні всіх учнів.
Тема: Політична пропаганда
Цілі і завдання: учні зможуть довідатися про роль політичної пропаганди у житті суспільства, про її вплив на людей, про різні методи і прийоми, які використовуються політичними силами для поширення своїх ідей, в ході занять школярі простежують зв'язок між станом суспільства і тими прийомами політичної пропаганди, які в ньому використовуються; приклади з сучасної міжнародної та російського політичного життя повинні стати в ході розгляду теми ілюстративним матеріалом і дозволити учням застосовувати отримані теоретичні знання з існуючою практикою; учні отримують навички ведення дискусії, політичного аналізу і роботи в групах; розвивається образне мислення та вміння творчо вирішити поставлені завдання.
Форма уроку: бесід, групове обговорення.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку.
1 етап. Обговорення поняття "політична пропаганда" з наступних питань: Що це таке? Які найбільш поширені приклади політичної пропаганди? У чому її призначення? Де ми стикаємося з політичною пропагандою? Навіщо потрібна політична пропаганда? Як впливає політична пропаганда на людей?
Викладач ділить клас на кілька груп, кожна з яких буде розглядати по 1-2 запитання, а потім представить результати обговорення для підсумкової дискусії.
На закінчення даного етапу вчитель може підвести підсумки і у вигляді короткої лекції ознайомити учнів з деякими теоретичними положеннями.
Учням пропонується в порядку загальної дискусії навести конкретні приклади використання кожної з названих систем.
II етап. Учні формують 5-6 груп.
Групи отримують завдання зі створення рекламного ролика для кандидата на пост Президента РФ (кожен кандидат представляє різні ідеології - ліберальну, комуністичну, націоналістичну, монархічну чи консервативну і соціал-демократичну).
На виконання завдання групам дається 15 хв.
Одна з груп отримує особливе завдання: їй дається листок з перерахуванням різних форм політичної пропаганди, учасники обговорюють їх, доповнюють, а під час представлення групами своїх рекламних роликів проводять аналіз використаних прийомів та їх ефективність, про результати якого говорять в кінці рольової гри.
Групи по черзі показують результати роботи.
III етап. Групи представляють результати своєї роботи у вигляді коротких виступів, а експерти відображають використання різних прийомів політичної пропаганди в представлених сюжетах (після кожного "ролика" всі учні можуть висловлювати свої враження, а експерти провести коротку нараду за підсумками). На закінчення група експертів розповідає про методи і прийоми політичної пропаганди, які несвідомо використовували групи у своїх виступах
IV. Заключний етап. Учні разом обговорюють роль політичної пропаганди у житті суспільства.
Домашнє завдання: написати творчу роботу на тему "Політична пропаганда в сучасній Росії" або "Політична пропаганда в сучасному світі";
Аналіз уроку.
Урок проходив в підготовленому приміщенні: санітарний стан хороший, обладнання і необхідний наочний матеріал для уроку був присутній.
Заняття проводяться організовано, вчителем чітко виділяються важливі моменти досліджуваної теми. Учні, працюючи в групах, обговорюють запропоновані завдання. Учитель, в ході уроку, виконує роль координатора процесу. Учні займають активну позицію: пояснюють іншим хлопці матеріал, задають питання, висловлюють своє ставлення до проблеми, наводять приклади і т.д. Розподіл часу уроку, в цілому, видається доцільним, відповідним планом уроку.
Виховний вплив особистості вчителя проявляється в такому аспекті, як характер спілкування з учнями. Вимога вчителя до відповіді, поведінки, мови, дисципліни були твердими і ясно поставленими, що мало величезне значення для формування цінних вольових і моральних якостей особистості учнів.
У діяльності вчителя дотримувалися загальнодидактичні принципи свідомості, практичної спрямованості, переходу від простого до складного, від відомого до невідомого.
У цілому на уроці мав місце сприятливий психологічний клімат. На уроці були досягнуті майже всі поставлені цілі. Про це говорить високий рівень засвоєння знань, емоційний відгук, захопленість процесом, активність протягом всього уроку.
Загальну атмосферу заняття можна назвати оптимістичною, активної, ділової, доброзичливою. Клас добре розуміє цілі виконуваних навчальних дій, учні досить часто є ініціаторами спілкування з учителем, з однокласниками, спонтанно задають питання, вносять пропозиції про вибір навчальних дій, пропонують свої рішення, висловлюють свої думки.
Контроль засвоєних знань включають в себе усне опитування. В кінці заняття викладач оголошує оцінки учнів, говорить на який розділ теоретичного матеріалу потрібно звернути увагу на наступне заняття і рекомендує додаткову літературу по темі наступного заняття.

Тема: Політична система та її роль у житті суспільств

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Мета уроку - дати загальну, цілісну характеристику сучасної політичної сфери як системи взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів, показати їх комплексний вплив на навколишнє середовище та комплексне реагування на що відбуваються в ній зміни, розкрити значущість демократичної системи в житті людини і суспільства.
План:
1. Політика. Соціальна природа політичної влади.
2. Структура та функції політичної системи. Взаємозв'язок політичної системи та навколишнього середовища.
3. Типи політичних систем.
В основу уроку покладено матеріал § 40 навчального посібника. Опорою є знання учнів, отримані при вивченні § 20 «Політична діяльність».
Урок проходить у формі лекції, в ході якої учні записую важливі моменти в зошиті. Потім пропонується відповісти на поставлені питання.
На закінчення обговорюються запису учнів, що розкривають роль політичної системи в житті людини і суспільства. Школярі підводяться до розуміння сутності політичної системи як механізму формування та реалізації політичної влади, покликаного забезпечити інтеграцію різних верств населення, стабільність, цілісність і розвиток суспільства.
В якості домашньої роботи, крім відповідного параграфа підручника, вчитель пропонує виконати випереджаюче завдання до уроку «Правова держава».
Аналіз уроку.
Урок проходив в підготовленому приміщенні: санітарний стан хороший, обладнання і необхідний наочний матеріал для уроку був присутній. Готовність приміщення до уроку відповідала - чергові привели в порядок дошку, є крейда, чистота в кабінеті і т.п.). Готовність учнів до уроку хороша - наявність в учнів зошитів, підручників, інструментів і т.п.
Урок проходив у кілька етапів:
1. організація учнів до занять;
2. повторительно-навчальна робота з пройденого матеріалу;
3. робота з осмислення і засвоєння нового матеріалу;
4. робота з вироблення умінь і навичок застосування істин на практиці;
5. домашнє завдання;
6. підбиття підсумків уроку.
Розподіл часу уроку, в цілому, видається доцільним, відповідним планом уроку, використовується раціонально й ефективно, слухання навчальної інформації чергувалося з виконанням практичних робіт. При цьому теоретична інформація супроводжувалася поясненнями, прикладами, основні позначення відображалися на дошці. Центральні моменти теми записувалися учнями.
Учителем правильно виділені провідні ідеї по темі і визначені нові поняття з урахуванням рівня знань учнів. Клас добре розуміє цілі виконуваних навчальних дій, учні досить часто є ініціаторами спілкування з учителем, з однокласниками, спонтанно задають питання, вносять пропозиції про вибір навчальних дій, пропонують свої рішення, висловлюють свої думки.
На уроці вміло використовувалися різні методичні прийоми і методи для організації роботи учнів. Методичні прийоми відповідали віку учнів, цілям уроку. З методичної точки зору урок відрізнявся чіткістю, а також доступністю матеріалу. Учитель матеріал викладався за принципом від простого до складного, від відомого до невідомого.
Виховний вплив особистості вчителя проявляється в такому аспекті, як характер спілкування з учнями.
Вимога вчителя до відповіді, поведінки, мови, дисципліни були твердими і ясно поставленими. Учитель при необхідності вміло змінював хід уроку. Весь урок вчитель добре володів класом - складалася доброзичлива атмосфера.
Аналізуючи урок з психологічного боку, можна відзначити, що вчителю вдалося залучити всіх учнів у процес засвоєння нового матеріалу. Не тільки в кінці, але і в ході самого уроку вчитель активно використовував похвалу і заохочував учнів з метою ще більше зацікавити їх викладеним матеріалом, що йому відмінно вдалося.
Загальну атмосферу заняття можна назвати оптимістичною, активної, ділової, доброзичливою. Стиль поведінки вчителя не агресивний, спокійний, коректний, поведінку учнів - спокійне.
Поведінка класу при відповіді товаришів, при поясненні вчителя також було доброзичливим. Спілкування між учасниками навчального процесу носить характер співробітництва в атмосфері доброзичливості. У цілому на уроці мав місце сприятливий психологічний клімат. Оцінки, поставлені вчителем, відповідали нормам оцінок.
Результат заняття - на уроці були досягнуті майже всі поставлені цілі, про що говорить високий рівень засвоєння знань, емоційний відгук, захопленість процесом, активність протягом всього уроку. Учні оволоділи науковою термінологією, самостійно міркують і прагнуть отримати додаткові відомості з теми уроку.
Тема: Сутність та організація держави
Цілі: Освітня: повторення, узагальнення і закріплення навчального матеріалу у формі ділової гри. Засвоєння основних понять. Учні повинні усвідомити, що таке територіальна організація держави, чим різняться федеральне і унітарна держава.
Розвиваюча: Розвинути вміння виділити головне у вивченні матеріалу. Продовжити роботу над формуванням суспільствознавчого мислення. Активізувати пізнавальну діяльність учнів.
Виховна: внести внесок у виховання практичних навичок участі в політичному житті, активність, вміння оцінити рівень своїх знань.
Тип і форма уроку: комбінований, традиційний.
Хід уроку.
Розділи уроку
Діяльність вчителя
Діяльність учнів
Організаційний момент
Установча бесіда і перевірка домашнього завдання
Діти встають, вітають і сідають.
Вивчення нового матеріалу
План заняття:
1.Поняття держави, його ознаки, функції та причини виникнення
2.Теория походження д-ва
3.Терріторіальная організація держ-ва
Запишіть її в зошиті.
Після пояснення нового матеріалу вчитель пропонує повернутися до тієї проблеми, яка була позначена на початку заняття.
Учні записують у зошити тему і план заняття
Учні замальовують схему і записують поняття держави.
Двоє учнів працюють біля дошки. Решта їх доповнюють.
Учні задають виникли у них питання.
Учні в Відповідно до розповіді вчителя заповнюють таблицю й самі знаходять плюси і мінуси кожної теорії
Учні записують визначення.
Читають підручник, виписують ознаки, наводять приклади і відповідають на запитання.
Учні відповідають на поставлене запитання, висловлюють свою думку.
Закріплення вивченого матеріалу.
Учитель: Зараз кожен з вас створить свою власну державу. У вас 8 хвилин. Хто з вас бажає розповісти про свою державу? Відповіді оцінюються.
Далі вчитель оцінює діяльність учнів на уроці.
Учні складають власні проекти держави.
Деякі учні зачитують свій проект вголос
Учні відповідають на запитання.
Дім. завдання
Параграф 17 підручника.
Учні записують домашнє завдання.
Аналіз уроку.
Урок проходив в підготовленому приміщенні: санітарний стан хороший, обладнання і необхідний наочний матеріал для уроку був присутній. Готовність приміщення до уроку відповідала - чергові привели в порядок дошку, є крейда, чистота в кабінеті і т.п.). Готовність учнів до уроку хороша - наявність в учнів зошитів, підручників, інструментів і т.п.
Розподіл часу уроку, в цілому, видається доцільним, відповідним планом уроку, використовується раціонально й ефективно, слухання навчальної інформації чергувалося з виконанням практичних робіт. При цьому теоретична інформація супроводжувалася поясненнями, прикладами, основні позначення відображалися на дошці. Центральні моменти теми записувалися учнями.
Учителем правильно виділені провідні ідеї по темі і визначені нові поняття з урахуванням рівня знань учнів. Клас добре розуміє цілі виконуваних навчальних дій, учні досить часто є ініціаторами спілкування з учителем, з однокласниками, спонтанно задають питання, вносять пропозиції про вибір навчальних дій, пропонують свої рішення, висловлюють свої думки.
На уроці вміло використовувалися різні методичні прийоми і методи для організації роботи учнів. Методичні прийоми відповідали віку учнів, цілям уроку. З методичної точки зору урок відрізнявся чіткістю, а також доступністю матеріалу. Учитель матеріал викладався за принципом від простого до складного, від відомого до невідомого.
Виховний вплив особистості вчителя проявляється в такому аспекті, як характер спілкування з учнями. Вимога вчителя до відповіді, поведінки, мови, дисципліни були твердими і ясно поставленими. Учитель при необхідності вміло змінював хід уроку.
Весь урок вчитель добре володів класом - складалася доброзичлива атмосфера.
Аналізуючи урок з психологічного боку, можна відзначити, що вчителю вдалося залучити всіх учнів у процес засвоєння нового матеріалу. Не тільки в кінці, але і в ході самого уроку вчитель активно використовував похвалу і заохочував учнів з метою ще більше зацікавити їх викладеним матеріалом, що йому відмінно вдалося.
Загальну атмосферу заняття можна назвати оптимістичною, активної, ділової, доброзичливою. Стиль поведінки вчителя не агресивний, спокійний, коректний, поведінку учнів - спокійне.
Поведінка класу при відповіді товаришів, при поясненні вчителя також було доброзичливим. Спілкування між учасниками навчального процесу носить характер співробітництва в атмосфері доброзичливості.
У цілому на уроці мав місце сприятливий психологічний клімат.
Оцінки, поставлені вчителем, відповідали нормам оцінок.
Результат заняття - на уроці були досягнуті майже всі поставлені цілі, про що говорить високий рівень засвоєння знань, емоційний відгук, захопленість процесом, активність протягом всього уроку. Учні оволоділи науковою термінологією, самостійно міркують і прагнуть отримати додаткові відомості з теми уроку.
КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕНИХ УРОКІВ
У ході проходження педагогічної практики у ГОУ СПО Красноярський електромеханічний технікум спільно з викладачем, складено тематичний план з предмету «Суспільствознавство». Відповідно до тематичного плану розроблені, проведені 6 практичних занять різного типу.
1. Конспект уроку на тему: Самопізнання. Дата: 30.01.08
З 20 учнів були присутні 18.
Мета: Ознайомити учнів з головним змістом діяльності якої є самопізнання. Ознайомити учнів з елементами вивчення самого себе. Розвивати навички самостійної роботи, аналізу, порівняння. Розвивати комунікативні компетенції.
Обладнання: психологічні тести, підручник «Людина і суспільство» Л.М. Боголюбова, психологічні завдання й вправи, презентація «Самопізнання», Тест «Характеристика самосвідомості» (Додаток 3,4).
1 етап уроку:
Психологічний тест «Хто я?».
Мета: розвиток навичок самоаналізу в учнів; діагностичний зріз групової свідомості.
Оголосити учням, що вони ставлять цифру «1» і пишуть відповідь - Той, який приходить в голову. Відповідь може бути будь-яким, лише одна умова писати про себе.
Перше питання: «Хто ти?»
Секунд через 30-40 друге запитання: «Хто ти?»
Через 30 с - третє питання «Хто ти?»
Всі питання такі. Треба тільки ставити порядковий номер і писати свій черговий відповідь. Через дві хвилини зібрати листочки.
Аналіз тесту «Хто я?»
Проаналізувати відповіді з точки зору: біографічних або рольових характеристик особистості («людина», «учень», дочка); психологічних характеристик («чесний», «люблю тварин» та ін)
Обговорення результатів тесту. 2 етап уроку.
Практична частина: виконання завдань та вправ спрямованих на розвиток навичок самоаналізу, самооцінки і самопред'явленія учнів
1 завдання. Склади свій словесний портрет, збережи свої записи до кінця заняття. Зазнач, що б ти додав до цього портрета після заняття, від чого відмовився б.
2 завдання. Яке у вас статура?
Німецький учений Е. Кречмер виділив три типи статури: астетіческій, атлетичний, пікнічеський (вчитель читає характеристики).
Виправте або доповніть опису типу статури стосовно до самого себе.
3 завдання. «Очі - вікно душі». Опиши свої очі: колір, форму, розташування, особливі прикмети. Потім вчитель знайомить учнів з теорією японських вчених про типи очей людини і ототожненні їх з очима тварин. Пропонується перевірити правильність теорії на прикладі очей близьких і знайомих.
4 завдання. Питання самому собі.
- Чому мені не щастить у житті?
- Чому батьки не вважаються з моїми бажаннями?
- Звідки у мене така впевненість?
- Як мені перестати дратуватися через дрібниці?
- Чому я такий запальний з вчителями, а з батьками стриманий?
- Чому мене ніколи не слухають в компанії, а Свєтку завжди, яку б дурницю вона не розповідала?
- Як зробити так, щоб я став цікавою людиною?
- Чому я такий байдужий, ніщо мене не чіпає?
- Як бути, якщо нікому не віриш?
Які питання ви могли б додати до цього переліку? Наступний крок - перебір можливих варіантів відповідей. При цьому оціните ймовірність кожного варіанта. Той варіант, який на основі вашого досвіду визначається як найвірогідніший, називається гіпотезою.
Це дуже важливий етап самопізнання, який ми часто упускаем.Еслі ми почнемо перебирати варіанти відповідей на запитання «Чому Мені не щастить у житті?» Те втомимося записувати ... І кожна причина цілком могла б створити вам іншу, більш «везучий» життя.
5 завдання. Про що ви мрієте?
Оцініть наведені нижче дані американських психологів, використовуйте наведені дані для самоаналізу.
Ті, хто мріє розбагатіти можуть вважати, що купити можна все, навіть любов і щастя, однак навряд чи вони зробили хоча б один крок, щоб домогтися багатства.
Ті, хто мріє переміститися в інше місце відчувають себе не причетними до цього, їм властиві страх і невпевненість.
Добре було б пам'ятати, що існує одна риса, спільна для всіх мрій, - вони переносять нас туди, де ми ніколи не зможемо бути самі.
Про минулу любові марять і чоловіки і жінки, що не дозволяють собі зблизитися з ким-небудь по-справжньому. І навряд чи вони кого-небудь полюблять до тих пір, поки в їх свідомості присутня думка, що їм неможливо полюбити так, як раніше.
3 етап уроку. Підведення підсумків. Тест «Характеристика самопізнання».
2. Конспект уроку на тему: Держава, її основні ознаки і функції. Дата: 06.02.08
З 20 учнів були присутні 19.
Цілі: учні повинні простежити причини виникнення, ознаки і функції держави, розглянути окремі теорії виникнення.
Словник уроку: політика, держава, правова держава, монархія, республіка.
Епіграф уроку: «Держава могутньо тоді, коли вона гарантує кожному громадянину не тільки збереження життя, але і його власність, безпеку, честь і свободу» (Спіноза).
План уроку:
1. Поняття держави.
2. Теорії походження держави.
3. Ознаки та функції держави.
Хід уроку.
Урок починається з мотиваційною бесіди, покликаної підвести учнів до розуміння значущості досліджуваної теми.
Підкреслюється, що кожному чоло століття доводиться взаємодіяти з різними інститутами держави, чи то податкова інспекція, паспортний стіл, загс або іншу установу. Крім того, кожен з нас є громадянином, тобто вступає у певні правові відносини з державою.
Поняття держави.
На дошці поміщаються терміни словника уроку. Окремі поняття відомі учням з курсу історії. Ці знання актуалізуються в ході бесіди. Учитель нагадує школярам, ​​що держава в її сучасному вигляді склалося в ході тривалого історичного розвитку. Передували державним утворенням додержавні форми. На цьому етапі суспільне життя регулювалася традиціями, звичаями.
З перших і до останніх днів свого життя людина більшою чи меншою мірою залежить від держави, покликаного захищати його права і безпеку, але натомість вимагає від людини дотримання численних норм, правил. Ще в античності виникло це протиріччя між прагне до свободи людською особистістю і жорсткими обмеженнями, що накладаються на неї державою.
Протягом століть змінювалися уявлення людей про державу, про його роль та функції.
Учитель називає різні періоди в розвитку держави, а учні визначають, з опорою на історичні знання, положення в ньому людини.
Викладач звертає увагу на різні визначення поняття "держава":
Держава - це частина політичної системи, основний її елемент.
Держава - це установа, орган політичної влади суспільства, що здійснює діяльність у різні періоди.
Держава - це машина для підтримання панування одного класу над іншим.
Держава - організація політичної влади в сучасному суспільстві.
Потім кожна з теорій роз'яснюється більш докладно.
Пропонується завдання: розставити в логічній послідовності зазначені нижче історичні процеси, які, з точки зору прихильників класової теорії, призвели до виникнення держави:
виникнення приватної власності; вдосконалення знарядь праці; виникнення держави; поява можливості експлуатації чужої праці; виникнення нерівності: появи надлишків продукції, розвиток економічних зв'язків, торгівлі, поділ праці.
Можна виділити фактори, які вплинули на розвиток держави:
1) прагнення утримати завойовані території;
2) зовнішня загроза, захист власної землі;
3) необхідність великих господарських робіт;
4) контакти з більш розвинутими народами.
У повсякденному житті термін "держава" ототожнюється з такими поняттями, як країна, Батьківщина, батьківщину.
Чим відрізняється країна від держави?
Батьківщина - місце, де ми народилися (звучить пісня "З чого починається Батьківщина" М. П. Матусовського).
Країна - велика територія, що виділяється за географічним положенням і природними умовами, територія, що має певні межі, що володіє державним суверенітетом.
Держава має свої ознаки. Учні, самостійно працюючи з підручником, виділяють і записують головні ознаки держави:
1) наявність особливої ​​публічної влади;
2) адміністративно-територіальний поділ;
3) суверенітет, незалежність державної влади від будь-якої іншої всередині країни і поза нею, право держав вирішувати свої внутрішні і зовнішні питання;
4) податкова система (збір і стягування податків у примусовому порядку);
5) видання законів, що мають загальнообов'язкову силу на всій території даної держави;
6) наявність символів держави.
Далі заслуховуються повідомлення учнів про символи Російської держави.
Для розгляду внутрішніх і зовнішніх функцій держави на дошку вивішується заздалегідь підготовлена ​​таблиця із зазначенням основних функцій, В основі класифікації лежать сфери діяльності держави, тобто ті галузі суспільних відносин, на які воно впливає.
Внутрішні функції держави.
Економічні: вироблення економічної політики, створення необхідних умов для розвитку народного господарства, встановлення правових основ ринку, управління державним сектором економіки, оподаткування, заохочення конкуренції.
Соціальні: охорона праці та здоров'я людей, надання підтримки сім'ї, встановлення державою пенсій, допомог, захист людей похилого віку, інвалідів, страхування життя, здоров'я.
Правові: встановлення державних правових норм, видання законів, застосування сили, якщо закони не виконуються.
Організаційні: держава займається навчанням і розстановкою кадрів на державних підприємствах і в установах, здійснює контроль за виконанням владних рішень.
Політичні: здійснення політичної влади, підтримка демократичних норм та інститутів.
Освітні: забезпечує обов'язковість, безперервність початкового або середньої освіти, демократизацію суспільства.
Культурно-виховні: виховання громадянськості, патріотизму.
Зовнішні функції
- Участь у вирішенні глобальних проблем сучасності;
- Захист кордонів, забезпечення національної безпеки;
- Розвиток взаємовигідного співробітництва з іншими країнами;
- Відстоювання державних інтересів у міжнародних справах.
Після обговорення функцій держави вчитель зачитує лист читача, опубліковане в 1998 р . в одній з центральних газет.
"Нам довго товкмачили - інтереси держави понад усе. Я запитую: де воно, це держава? Я хочу з ним познайомитися і пояснити, що не я йому винен, а воно повинно служити мені. Я б йому нагадав, що дитина мій так і виріс , не дочекавшись черги в дитячий сад. І на квартиру я стою десятий рік. І ніяк я не міг достукатися до держави, яка вимагала жертвувати всім для нього. Але спробуй порушити паспортний режим - держава швидко про себе нагадає. І від кого захищається - від мене, свого громадянина! А може, не громадянина, а підданого? »
Питання для обговорення:
1. Які функції, на думку громадянина, держава не виконує?
2. Сьогодні багато говорять про посилення держави, які його функції передбачається посилити?
В кінці уроку учням пропонується тестове завдання.
Вкажіть, що з перерахованого відноситься до ознак держави:
1. Територія. 2. Населення. 3. Звичаї. 4. Закони. 5. Традиції. 6. Апарат управління. 7. Суверенітет. 8. Місцеві органи влади. 9. Прокуратура.
3. Конспект уроку на тему: Культурні норми. Дата: 13.02.08
З 20 учнів були присутні всі.
Мета уроку:
1. Пояснити учням, що таке культурні норми, ніж вони визначаються, що таке традиції і чим вони відрізняються від звичаїв, що таке мораль суспільства.
2. Вміти аналізувати, відповідати на питання, висловлювати свою думку про звички, манери людей, бачити їх відмінні риси від традицій, звичаїв.
3. Продовжувати розвиток в учнів потреби в культурному розвитку, сформувати необхідність до самовдосконалення.
Основні поняття і терміни: культурні норми, звичаї, традиції, звички, манери, звичаї.
Тип уроку: комбінований з елементами групової роботи.
Епіграф: «Справжній предмет навчання полягає в приготуванні людини бути людиною» Н.І. Пирогов.
Хід уроку:
1. Організаційний момент:
Учитель повідомляє мети і завдання уроку.
2. Перевірка домашнього завдання: у формі брейн-рингу (Додаток 5)
3. Вивчення нового матеріалу:
1. Аналіз висловлювань:
а) епіграф
- Чи згодні ви з цим твердженням?
- Що означає бути людиною?
- Як ви його розумієте?
б) «Не зовнішність треба прикрашати, але бути красивим в духовних починаннях». Фалес.
- Як ви розумієте це висловлювання?
- Чи згодні ви з ним?
2. Культурні норми (відкрити екран понять) - це розпорядження, вимоги, побажання та очікування відповідної поведінки.
3. Звички - (відкрити екран понять) це стереотипи поведінки людини в житті.
Завдання № 1. Наведіть приклади звичок. Як сформувалися ваші звички? На які дві групи ви їх можете розділити? Наведіть приклади (Відповіді учнів).
4. Манери - (відкрити екран понять) - це зовнішні форми поведінки людини.
Завдання № 2. Дати аналіз оповідань «А він сирота» і «Пуголовок».
- Чи мали рацію хлопці?
- Як їм потрібно себе вести? і т. д. (Відповіді учнів).
5. Звичай-(відкрити наступне поняття на екрані) традиційно усталений порядок поведінки.
Завдання № 3. Наведіть приклади звичаїв.
6. Традиції - це все те, що успадкована від попередників.
Завдання № 4. Наведіть приклади традицій. (Учні відповідають).
4. Закріплення.
№ 1. Скажіть, чи правильно представлена ​​логічна взаємозв'язок (на дошці записана):
Звичай → Традиції → Звичаї → Закони.
Як її можна пояснити? (Тобто культура заснована на традиціях, звичаях, які перетворюються в звичаї, а звичаї в закони.)
№ 2. Чи вірно судження і чи згодні ви з ним: «Справжній показник цивілізації на рівень багатства і освіти не величина міст, не велика кількість врожаїв, а вигляд людини, вихованого країною».
Учитель дякує за роботу на уроці, збирає бланки роботи груп, де капітани відзначали, хто працює в групі, і остаточний результат роботи оцінює за ним на наступному уроці.
5. Домашнє завдання: § 18 вчити і підготувати невеликі повідомлення про традиції сім'ї та обрядах народів.
4. Конспект уроку на тему: Демократія. Дата: 20.02.08.
З 20 учнів були присутні всі.
Цілі уроку: Урок покликаний через рішення пізнавальних завдань і виконання практичних завдань розширити і поглибити знання про демократичний принципів, до осмислення можливостей, прав і відповідальності громадянина в демократичній державі.
Тип уроку: комбінований.
Метод: бесіда, дискусія
План.
1. Принципи демократії та демократичні політичні механізми.
2. Демократичні принципи організації суспільства і їх прояв у різних сферах суспільного життя.
3. Представницька і безпосередня форми демократії. Політичні права особи.
Оскільки до моменту проведення уроку школярі отримали лише загальне уявлення про демократичний політичному режимі (демократії), а з діючих політичних механізмів вивчений тільки один правова держава, тому на уроці необхідно докладно розкривати суть не вивчених раніше понять: "політичний плюралізм", "багатопартійність", "парламентаризм", "демократична політична культура".
Хід уроку.
Перше питання ми розглянемо на основі виконання наступного завдання.
Завдання 1. Ви є свідком суперечки. Один його учасник вважає, що демократія існує там, де її засадничі принципи - народовладдя, свобода і рівність особистості - визнаються суспільством і державою і закріплені конституційно. Інший стверджує, що між формальним закріпленням демократичних принципів в Основному законі країни і їх реальним втіленням існує величезна дистанція, подолати, яку можна тільки при певних суспільних умовах. Він вважає, що справжня демократія характеризується всією сукупністю умов, створених для успішної реалізації демократичних принципів. Вам представляється слово.
Завдання розраховане на організацію дискусії в класі, мета якої - навчити учнів застосовувати знання про демократичний політичному режимі.
Перший крок до виконання завдання: виявлення раціонального моменту в першій із представлених позицій - це теза про основоположні принципи демократії. Для загострення проблемної ситуації вчитель може зачитати статті 2 і 3 Конституції РФ, де демократично е принципи отримали офіційне закріплення, і поцікавитися, чи вважають учні, що в Росії склався демократичний політичний режим.
Другий крок: розгляд сукупності умов, необхідних для практичного втілення в життя демократичних принципів. Класу можна запропонувати, спираючись на ознаки поняття "демократичний політичний режим" (урок "Політична система та її роль у житті суспільства"), перерахувати які саме умови необхідні для реалізації демократичних принципів.
Що стосується труднощів школярів доцільно залучити їхню увагу до фрагмента навчального посібника (Навчальний посібник 40 параграф с.332). Узагальнюючи відповіді, підкреслюємо, що названі умови пов'язані з функціонуванням демократичних механізмів політичної системи: правової держави, політичного плюралізму, парламентаризму, демократичної політичної культури; тому демократію називають способом організації політичної системи.
Завдання 2. Школярам пропонується на конкретному прикладі (утвердження в нашій країні різноманітних форм власності в економічній сфері) розкрити взаємозв'язок демократії у всіх сферах суспільного життя.
Мета завдання - підвести учнів до самостійного висновку про те, що демократія як спосіб організації життя суспільства охоплює всі його сфери.
Продуктивної виконання завдання сприяє бесіда з класом з наступних питань:
Чи правильно вважати, що появі різноманітних форм власності сприяв "Закон про власність", яким схвалено їх рівноправність і свободу економічної діяльності громадян? Аргументуйте свою відповідь.
Чи можна віднести факт затвердження парламентом "Закон про власність" до політичної сфери? Свою відповідь поясніть.
Який зв'язок змісту цього документа з правосвідомістю законодавців (тобто духовною сферою суспільного життя)?
Який висновок на основі узагальнення своїх відповідей ви могли б зробити?
Питання про форми представницької і безпосередньої демократії розглядається шляхом колективного обговорення результатів виконання учнями завдання.
Завдання 3. Політологи вважають, що принцип народовладдя реалізується через представницьку демократію обраних народом до органів державної влади представників і демократію безпосередню шляхом прямого, безпосереднього впливу громадян на політичний рішення і дії державних органів і посадових осіб. Вкажіть, що з нижчеподаного відноситься до представницької демократії, а що - до безпосередньої?
1. Діяльність депутатів у парламенті.
2. Обрання представника політичної партії, суспільно-політичного руху або незалежного кандидата в законодавчі органи державної влади.
3. Участь громадян у мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуваннях.
4. Участь громадян у референдумах.
5. Всенародне обрання президента.
Обгрунтуйте свій вибір.
Прочитайте статті Конституції 29-30 і визначте, які політичні права і свободи громадян реалізуються в кожному з означених політичних дій?
Чому ці дії повинні здійснюватися у відповідності з встановленим правовим порядком? Поясніть свою відповідь фактами. Завдання покликане узагальнити знання про громадянина і його політичної діяльності.
Чому ці дії повинні здійснюватися у відповідності з встановленим правовим порядком? Поясніть свою відповідь фактами.
Завдання покликане узагальнити знання про громадянина і його політичної діяльності, включити їх у нову систему знань, зокрема, про форми демократії.
Ефективність роботи залежить від продуманої організації. Необхідно заздалегідь віддрукувати завдання на картках і роздати його по одному екземпляру на парту. Важливо також організувати його виконання поетапно: спочатку з'ясувати, які положення учні віднесли до форм представницької демократії і чому. Потім учням дається час на прочитання статей Конституції і колективно обговорити, які політичні права і свободи є основою кожного з названих політичних дій.
На закінчення заслуховуються приклади учнів, що підтверджують необхідність підпорядкування політичної діяльності встановленим правилам.
Підводячи підсумок, підкреслити, що реалізація політичних прав громадян не тільки пов'язана з певними формами демократії, а й формує конкретне положення особистості (її політичний статус) в політичній системі, про що докладніше піде мова на одному з наступних занять.
5. Конспект уроку на тему: Виборче право. Вибори. Дата: 05.03.08.
З 20 учнів були присутні 19.
Цілі:
- Освітня: вивчити різні виборчі системи, з'ясувати, як проходять вибори за пропорційною, мажоритарної, змішаної системах;
- Виховна: сприяти формуванню потреби соціально-активної поведінки особистості;
- Розвиваюча: продовжити роботу з розвитку умінь аналізувати, виділяти причинно-наслідкові зв'язки, відстоювати свою точку зору.
Після вивчення теми учні повинні:
- Знати, що розуміється під виборчим правом і виборчою системою;
- Знати, які існують форми участі громадян у політичному житті країни;
- Розуміти роль електорату у виборах.
Форма уроку - бесіда, групове обговорення, дискусія.
Основні поняття: вибори, референдум, електорат, виборча система, виборче право.
Методичне оснащення:
1. Книга для вчителя. Суспільствознавство. Глобальний світ в XXI столітті.
2. Суспільствознавство. Підручник для 10 класу. Л. Боголюбов
3. Демократія: держава і суспільство.
4. Шкільний словник з суспільствознавства.
План:
1. Мотивація
2. Цілей, визначення прогнозованих результатів.
3. Надання інформації.
4. Груповий колоквіум.
5. Рефлексія. Вибір власної позиції щодо участі у виборах.
Мотивація
Роль виборця складна і відповідальна, тому не слід залишатися в полоні своїх перших вражень від штучно створюваних в період виборчих кампаній іміджів кандидатів, політичних партій, лідерів. Необхідний раціональний і усвідомлений вибір претендентів на владу.
Прочитайте назву теми "Вибори потрібні ..." і поставте в кінці речення потрібний, на вашу думку, розділовий знак ("."; "?"; "..., Але ..."). Вибрані знаки записуються на картках в кожній групі. Результати виконаного завдання (кількість вибраних знаків) вивішуються на дошці по кожній групі окремо.
"." - Впевнений (а) в необхідності виборів;
"?" - Погано розумію тему, маю недостатньо знань для визначення своєї позиції з цього питання;
".. ., Але ..."- вважаю, що вибори потрібні, але є труднощі або перешкоди для об'єктивного участі у виборах. Різні знаки, вибрані учнями, показують, що ця тема до сих пір обговорюється і викликає суперечки, тому слід розглянути її в ході уроку.
Учням запропоновано розділитися на групи у відповідності з обраними знаками.
Хід уроку.
Робота над поняттями.
1. Групи пропонують одне одному дати пояснення наступних термінів: Вибори, референдум, електорат, виборче право, процедура, виборча система.
2. Кожній групі видаються картки з висловами відомих людей, у яких пропущено одне слово.
Завдання:
1. Вставити пропущене слово, яке, на вашу думку, повинно бути в даному реченні;
2. Подумайте, чому це слово? Як воно пов'язане з темою виборів?
3. Зв'яжіть з Конституцією РФ.
Групи пропонують свої варіанти відповідей з обгрунтуванням своєї позиції. Роблять висновок, що всі ці терміни відображають політичні права особи, особливості участі народу в управлінні країною.
Надання інформації.
Вступне слово вчителя: Вибори - центральний інститут демократичної держави. Вибори - це перевірений часом спосіб набуття владою довіри і підтримки народу. Під час виборів або референдуму владу в буквальному сенсі слова переходить до народу, що йде на виборчі дільниці, щоб подати голоси за своїх представників в органах влади.
Ніхто не має права контролювати волевиявлення виборця, примушувати його приходити на виборчу дільницю. Але чим активніше і свідоміше бере участь у виборах населення, тим швидше і краще вирішує складні проблеми країна, тим стійкіше економічний, соціальний, політичний розвиток.
Нам необхідно дізнатися:
1. типи виборчих систем;
2. що включає в себе виборче право
3. навіщо потрібні вибори.
Групове обговорення.
Завдання № 1
Групам лунають тексти про типи виборчих систем, про виборче право - вони повинні проаналізувати, вибрати необхідну інформацію, виділити сильні сторони і слабкі, розповісти, і відповісти на питання інших груп.
Висновки: учні підводять підсумки про виборчі системи, про реалізацію виборчого права в Росії
Завдання № 2 - Інтерактивне вправа - "Вибори через призму політичної карикатури"
Групам треба:
1. Розглянути запропоновані політичні карикатури. Вибрати одну - дві, які, як їм здається, відображають найактуальніші проблеми, пов'язані з виборами.
2. Відповісти на запитання: "Яку роль можуть грати освітні установи в реалізації політичних прав в майбутньому, а саме право обирати і бути обраним по досягненню 18-и років, у вирішенні проблем, на яких загострює увагу політична карикатура.
Групи пропонують свої варіанти відповідей з обгрунтуванням своєї позиції.
Рефлексія. Пропонуються групам вислови відомих людей про вибори. Необхідно скласти своє власне визначення, яке, на вашу думку, відповідає сучасному уявленню про вибори, і висловити свою позицію: "Навіщо потрібні вибори?" - Імпровізована мова.
6. Конспект уроку на тему: Суспільна свідомість та її форми. Дата: 12.03.08.
З 20 учнів були присутні 20.
Цілі уроку:
1) Розкрити сутність поняття свідомість, форми свідомості, роль спілкування у формуванні свідомості. Ознайомити учнів з основними формами суспільної свідомості, виділити особливості кожної з форм суспільної свідомості. Розкрити взаємозв'язок форм суспільної свідомості і типів суспільства через відмінності функціонування різних форм суспільної свідомості в традиційному, індустріальному та постіндустріальному суспільствах.
2) Розвивати вміння:
- Аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, пояснювати функціональні зв'язки досліджуваних об'єктів: спілкування і формування свідомості, суспільна свідомість і типи суспільства, типи відносин та форми суспільної свідомості.
- Здійснювати пошук соціальної інформації, представленої в різних знакових системах (текст, схема, таблиця);
3) Використовувати набуті знання і вміння в практичній діяльності для:
-Формування власних суджень і аргументів з проблеми суспільної свідомості: формування, його форми, зв'язок суспільної свідомості і типів суспільства;
- Підготовки усного виступу, творчої роботи по заданій проблемі;
- Здійснення самостійного пошуку, аналізу та використання зібраної соціальної інформації.
Обладнання та матеріали:
1. Підручник «Обществознание. Глобальний світ в XXI столітті »під ред. Л.В. Полякова
2. Словникові матеріали по темі
3.Схеми: «Структура індивідуальної свідомості», «Розвиток форм відображення»
4. Таблиця «Типи товариств і форми суспільної свідомості»
План уроку:
1. Індивідуальна свідомість
2. Форми суспільної свідомості
3. Суспільна свідомість і типи товариств
Етапи проведення заняття
Мотиваційний блок.
На початку уроку учням пропонується відповісти на питання на сторінці 14 підручника до рубрики «До роздумів».
Аналізуючи відповіді учнів, виходимо на найважливіше властивість людини і людського суспільства, що виділяє їх з усієї природного середовища, - наявність свідомості. Далі працюємо зі схемою № 1, робимо висновок: свідомість - результат тривалої еволюції.

Схема № 1. Розвиток форм відображення
Інформаційно - аналітичний блок.
1. Учням пропонується проаналізувати висловлювання К. Маркса: «Спосіб яким існує свідомість і яким щось існує для нього, це - знання ... Щось виникає для свідомості остільки, оскільки воно знає це щось» Яка ознака свідомості відбивається в цьому визначенні?
Мова йде про найважливіший ознаці свідомості - контролювати і вдосконалювати процес формування знання. Даємо визначення свідомості (стор.14 підручника)
Розглядаємо структуру індивідуальної свідомості, спираючись на схему № 1

Схема № 2. Структура індивідуальної свідомості
Питання про роль спілкування у формуванні свідомості починаємо з питання:
«Чи може розвиватися людська свідомість у дитини поза його контактів з суспільством людей?» Аналізуючи відповіді, аргументи учнів робимо висновок, що індивідуальна свідомість - результат спілкування людей.
2. Свідомість - це не тільки індивідуальний акт, але обов'язково і акт громадський. Доведіть чому?
Суспільна свідомість - це форми ставлення до власної діяльності, навколишнього світу.
Завдання: за наступними визначень - назвіть про яких формах суспільної свідомості йде мова?
- Форма людської діяльності, художня творчість, що виявляється в різних його видах - живопису, архітектурі, скульптурі, літературі, музиці, прикладній творчості й ін
- Сукупність уявлень, що грунтуються на вірі в надприродні сили та істоти (богів, духів), які є предметом поклоніння.
- Система принципів і норм, які здатні надавати духовний вплив на поведінку людей, слугують ідеалом людяності, гуманності, гуманістичної перспективою розвитку суспільства.
- Сфера духовної діяльності людини, спрямована на вироблення і теоретичну систематизацію об'єктивних знань про дійсність, про закономірності розвитку природи, суспільства і мислення.
- Система загальнообов'язкових соціальних норм, що охороняються силою держави.
- Система поглядів і ідей, в яких відбиваються і оцінюються відносини людей до дійсності і один до одного.
Завдання № 1 стор.23: «Співвіднесіть форми суспільної свідомості з певними видами відносин до світу» Обгрунтуйте свій вибір. У випадку утруднення можна звернутися до тексту підручника на стор 15 - 17
Завдання № 3 стор 20: Складіть схему «Форми суспільної свідомості», розташуйте ці форми за певним принципом - по мірі їх значимості (з вашої точки зору).
Висновок: В залежності від способу ставлення до світу утворюються форми суспільної свідомості: мистецтво, мораль, релігія, наука, право, ідеологія. Оскільки ставлення людини до постійно змінюється світу багатозначно, різноманітно, то і форми суспільної свідомості рівнозначні між собою. Некоректно порівнювати ці форми між собою.
3. Питання про форми суспільної свідомості і типах суспільства учні розглядають самостійно, працюючи з текстом підручника стор.18-19, заповнюючи наступну порівняльну таблицю. З подальшим аналізом даного виду діяльності.
Особливості форм суспільної свідомості
Традиційне суспільство
Індустріальне суспільство
Постіндустріальне суспільство
Мистецтво
Релігія
Мораль
Наука
Право
Ідеологія
Рефлексивно - оціночний блок.
Пропонуємо учням обговорити і висловити свою точку зору з питань № 4,5 стор.21 підручника з розділу «Висловіть свою точку зору і обговоріть»
Бліц - опитування: Що я знав з досліджуваної теми?
Що дізнався нового по даній темі?
Про що хотів би дізнатися більше по цій темі?

КОНСПЕКТ ЗАХОДИ
Крім уроків, за час проходження практики у ГОУ СПО Красноярський електромеханічний технікум я брала участь у підготовці та проведенні заходу
Ток-шоу «До і після 14»
Мета: дати учням уявлення про трудові права неповнолітнього.
Обладнання: мультимедійний проектор, комп'ютер, екран. Презентація (Додаток 6)
Учасники:
- Провідний
- 2 підлітки (хлопчик, 1 дівчинка), 1 працівник відділу кадрів.
- Гості студії (депутат Держдуми комісії з охорони праці, головний редактор газети «Труд», заступник міністра охорони здоров'я та соціального захисту)
- Глядачі в студії
Хід заходу.
Ведучий: У наш час ринкових відносин молоді люди прагнуть, як можна раніше почати заробляти, щоб перестати бути матеріально залежними від батьків. Тому не дивно, що праця підлітків у різних організаціях стала повсякденним явищем. Тим не менш, трудова діяльність цієї категорії працівників має свої особливості. Ось ці нюанси ми і спробуємо з'ясувати на нашій програмі. Представляю вам гостей у студії:
1) депутат Державної Думи, член комісії з охорони праці Іванов А.І
2) головний редактор газети «Труд» - Саліхов М.М.
3) заступник міністра охорони здоров'я та соціального захисту Кузін Л.Т.
4) журналіст однієї з популярних ЗМІ «Робота і зарплата» сонові І.М.
Ведучий: У преамбулі Конвенції про права дитини прийняте 2 вересня 1990 р говориться: «... дитина повинна бути повністю підготовлена ​​до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті ООН».
Моє перше запитання депутату ДЕРЖ. ДУМИ Іванов А.І.
- У Російській державі є законодавча основа працевлаштування підлітків?
Відповідь: Так, звичайно, Російським законодавством передбачений захист прав дитини. По-перше, це окреме положення Трудового кодексу РФ, зокрема гл. 42. По-друге, сюди ж належить «Положення про порядок і умови добровільної праці учнів загальноосвітньої і професійної школи у вільний від навчання час» і звичайно основний закон РФ - Конституція гл.2, і федеральний закон «Про основні гарантії прав дитини в РФ» гл 1.
Ведучий: Дякую за пояснення, і я уявляю нашого першого героя: Суров Євген, м. Красноярськ. У цьому році Євгену виповнилося 15 років, і він вирішив попрацювати влітку. Що сталося?
Перший герой - Суров Євген: «Я вперше вирішив підробити влітку, мені дуже хотілося купити собі комп'ютер, батько сказав, що додасть грошей, але якусь частину я повинен заробити собі сам. Я влаштувався у видавництво нашої місцевої газети, мені треба було кожен день розповсюджувати газету, вона безкоштовна для населення. Працював я 2 місяці, починаючи о 9 ранку, тільки до 17.00 я встигав роздати всі екземпляри. Працював у дощ. Першу зарплату я отримав із запізненням. А другу чекаю вже 2 місяці, і ніхто нічого не обіцяє ».
Ведучий: Навіть не обізнаній у законах людині, ясно, що тут явно порушувалися права дитини, як можна прокоментувати ситуацію. Це питання ми адресуємо прокурору Красноярського краю.
Запис на екрані: «Всього за результатами перевірки міськими та районними прокурорами внесено 43 подання про усунення виявлених порушень, принесені три протести на незаконні накази, до суду направлено 12 позовів про стягнення заробітної плати, порушено 14 справ про адміністративні правопорушення. Прокуратурою Красноярського краю внесено подання голові комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав при адміністрації Красноярського краю ».
Ведучий: У багатьох випадках з підлітками не укладалися трудові договори. У даному випадку трудовий договір не був укладений, не вівся облік робочого часу.
Заст. Міністра охорони здоров'я і соц. Захисту: Згідно з нормою статті 4 Трудового кодексу РФ примусова праця заборонена, при цьому законодавцем до примусової праці віднесено і порушення встановлених термінів виплати заробітної плати або її виплата не в повному обсязі. Трудовим законодавством регламентовано, що заробітна плата виплачується не рідше, ніж кожні півмісяця, при цьому статтею 80 Трудового Кодексу РФ встановлено, що в останній день роботи роботодавець зобов'язаний видати працівнику трудову книжку і провести з ним розрахунок. У даному випадку слід залучити роботодавця до адміністративної відповідальності.
Ведучий: Нам дійсно сьогодні потрібно з'ясувати:
- Які документи потрібно оформити при прийомі на роботу?
- Що гарантує держава підлітку при прийомі на роботу?
- Які умови роботи повинні бути обов'язково включені в трудовий договір з підлітком?
- Куди слід звертатися батькам і підліткам у разі порушення їхніх прав?
- Де знайти роботу.
З цією метою ми відправляємо у центр зайнятості підлітків двох наших журналістів. В кінці передачі ми їх чекаємо з відповідями на ці питання.
(В актовий зал відправляються 2 журналісти)
В актовому залі знаходяться консультанти, дають відповіді на питання, що цікавлять. Надалі відповіді показуємо на екрані. Журналісти розповідають, пояснюють.
Ведучий: А ми продовжуємо нашу програму, з якою метою підлітки шукають роботу, хочемо ознайомити вас з результатами журналістського розслідування, яке прокоментує представник газети «Праця і зарплата» (На екран виводяться результати дослідження)
У ході дослідження було взято 21 інтерв'ю з 46 підлітками. Були визначені підприємства та організації, що прийняли на роботу школярем. З цією метою, було проведено телефонне опитування начальників відділів кадрів, на першому етапі також були встановлені місця самозайнятості підлітків: автозаправки, ринки, точки оптового продажу газет.
Працюючі підлітки залучені в місті у вторинний ринок праці. Їх робота відрізняється низькою оплатою, відсутністю перспектив просування, нестабільністю та високою плинністю. Хлопці передусім займаються розповсюдженням газет, миттям машин і дрібною торгівлею на ринку. Найбільш «престижним» вважається продаж газет. Мийка машин, на думку хлопців «брудний працю», метушні занадто багато, а платять мало.
По відношенню до праці міських підлітків умовно можна розділити на активних, пасивних.
1. Перші націлені на пошук роботи. Їх відрізняє серйозне, відповідальне ставлення до своєї праці. Такі підлітки реально оцінюють свої можливості, знають, на яку роботу вони можуть розраховувати. Робота потрібна, перш за все, їм самим, а не їх батькам або вчителям. Хлопці хочуть мати власні гроші. Економічна самостійність - основна причина. На запитання «Чого хочете собі побажати?», Хлопці з активної групи відповідали «Купу грошей».
2. Пасивні підлітки не прагнуть знайти роботу, навіть якщо вони дуже потребують грошей. Для них краще «на вулиці побігати, до подружок сходити» Яскравий приклад ставлення до праці - шкільний табір. Свою роботу учні сприймають, як відпрацювання. По суті вона їм не потрібна. Успіх для хлопців з пасивної групи полягає в тому, щоб «добре закінчити школу і вступити вчитися далі», в їхньому житті не було ситуацій, коли вони реально стикалися з нестачею грошей.
Хлопці з активної і пасивної груп по-різному ставляться до способів заробітку. «Активісти» воліють займатися «своїм бізнесом»: продажем газет, заправкою, миттям машин, торгівлею. Вони скептично ставляться до роботи на підприємстві. Підлітки з пасивної групи припускали, що в разі необхідності будуть шукати роботу саме на підприємствах. Продаж газет, миття машин - праця для них неприйнятний: «Це шкідливо, важко ..., там ганяють».
У школі № _____ серед учнів 10-11 класів працювали цього літа 10 осіб: уклали трудовий договір -3 підлітка. Проблеми з з/п- у 5 чол.
Ведучий: Дякую за коментар. Ми уявляємо нашого наступного героя, зустрічайте працівник центру зайнятості м. Красноярська - Кондратьєва І.М.
- Скажіть будь ласка, чому роботодавці неохоче беруть на роботу неповнолітніх?
І.М.: Роботодавці не зацікавлені у прийомі на роботу підлітків 14-15 років. По-перше, їм просто не вигідні ті пільги, які вони повинні надати за законом про працю: скорочений робочий день, збільшений відпустку і т. Д. Приватні підприємці, дрібні і середні фірми не беруть підлітків також тому, що вони особисто не можуть нести матеріальну відповідальність. По-друге, у підлітків немає навіть початкової кваліфікації, вони відразу не можуть приступити до виконання своїх обов'язків.
Ведучий: У мене питання до редактора газети «ТРУД».
- Чи тільки відсутність кваліфікації заважає роботодавцю прийняти на роботу підлітка?
Редактор газети «Труд»: Звичайно ні, більшість роботодавців має негативний досвід роботи з підлітками 14-15 років. Наприклад, цього року ЖЕК (МЖРЕП) набрав кілька бригад двірників з підлітків, у тому числі важких. Основний фронт роботи - прибирання дворів. Оплата праці цілком прийнятна. Керівництво підприємства пішло на зустріч підліткам і призначила зручний графік роботи з 8 до 12 годин. Вони пропрацювали 3 дні, у кого спина, у кого нога, кому лінь вставати (діти - є діти). У підсумку тільки двоє підлітків допрацювали до кінця терміну.
Працівник відділу кадрів: Інший приклад. Магазин прийняв на роботу 10 дівчаток продавцями морозива з зарплатою 6000 крб. Крім того, дівчатка могли отримати премію в кінці місяця. «Хто насіння гризе», - розповідала співробітниця магазину, - «хто по сторонах дивиться». Наприкінці тижня у однієї недостача 1,5 тис., в іншої - тисяча. Відповідальність вони не несуть, а батьки не хочуть виплачувати.
Роботодавці після подібних випадків розривають договори з підлітками. Роботодавці, знову звертаючись до служби зайнятості, беруть тільки тих, кому виповнилося 16 років.
Ведучий: Як можна перервати трудові відносини, якщо у дитини немає бажання продовжувати їх?
На питання відповідає депутат Держдуми: Трудові відносини з неповнолітніми працівниками можуть бути припинені у випадках, передбачених Трудовим Кодексів РФ (ст. 74-84) Крім того, учні мають право самостійно розірвати договір, попередивши про це адміністрацію організації письмово за три дні до розірвання. А так само з письмової заяви батьків або на підставі медичного висновку про стан здоров'я, що перешкоджає продовженню роботи.
Ведучий: І, нарешті, наша наступна героїня з г.Канска - Коровіна Світлана, 16 років.
Світлана: Моя мама працює на ринку, мені доводилося спочатку підміняти її. Хотіла працювати все літо, але потім зрозуміла, що з ранку до вечора стояти в мене організм не витримує: не співаєш нормально, нічого. А у мене ж є друзі, які працюють малярами, і в порту, переносячи різні сумки на ринки. Взагалі цікаво було б дізнатися, що не можна робити підліткам?
Ведучий: Про це прийшла пора запитати наших журналістів. Які повинні розповісти, що вони дізналися про трудове право підлітків. Які гарантії дає держава щодо захисту прав дитини, та які обмеження існують при прийомі підлітка на роботу.
Слово надається журналістам, що прибув до студії. На екрані з'являється презентація «Трудове право підлітка». Http://files.1september.ru/festival/articles/505294/pril.ppt
Ведучий: І от остання інформація, що надійшла до нас у студію:
«Трудові права підлітків порушували всі, кому не лінь», - повідомляє незалежне інформаційне агентство республіки Хакасія.
Дотримання трудових прав неповнолітніх у республіці знаходиться під постійним прокурорським наглядом. Прокурорська перевірка виявила порушення трудових прав підлітків. Заробітна плата дітям в м. Сорський була виплачена лише після направлення в суд прокурорами понад 100 заяв в інтересах дітей на суму понад 103 тис. рублів. Працювали діти в м. Сорський повідомили, що роботодавець - адміністрація міста занижувала кількість фактично відпрацьованих ними годин. Уточнюється заподіяну дітям збиток.
Таким чином, перш ніж приймати на роботу неповнолітніх молодих людей, роботодавець повинен ознайомитися з особливостями їх працевлаштування та трудової діяльності. Отримання такої інформації не завадить самим підліткам, і їхнім батькам. На цій ноті я прощаюся, з вами був Смирнов Ілля.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Нормативні акти
1. Конституція Російської Федерації
2. Цивільний кодекс Російської федерації
3. Податковий кодекс Російської федерації
4. Сімейний кодекс Російської федерації
5. Трудовий кодекс Російської федерації
6. Декларація прав людини
7. Конвенції про захист прав дітей
Навчальна література
1. Боголюбов Л.М. Дидактичні матеріали з курсу «Введення в суспільствознавство»: 8-9 кл.: Посібник для вчителя / Л. М. Боголюбов і др. - М.: Просвещение, 2003.
2. Бочаров І. Методика викладання прав людини в школі / І. Бочаров, О. Погоніна, А. Суслов і ін - Перм, 2000.
3. Готуємося до ЄДІ: Суспільствознавство / Л. М. Боголюбов, М. Ю. Брандт, М. І. Городецька та ін; Під ред. Л. М. Боголюбова - М.: Дрофа, 2003.
4. Дидактичні матеріали з курсу «Людина і суспільство». - М.: Просвещение, 2001.
5. Жильцова Є.І. Робочий зошит з курсу «Введення в суспільствознавство». 9 клас / Є.І. Жильцова, О.Ю. Лазебникова, А.І. Матвєєв. - М.: Просвещение, 2001.
6. Завдання та тести з суспільствознавства: 11 кл. - М.: Школа-прес, 2004.
7. Підсумкова атестація з суспільствознавства. - М.: Дрофа, 2005.
8. Кашаніна Т.В. Методичний посібник з курсу «Основи права» / Т.В. Кашаніна, А.В. Кашаніна. - М.: Віта-Пресс, 2005.
9. Кашаніна Т.В., Кашаніна А.В. Основи держави і права. У 2-х кн.: Навчальний посібник для 10-11 кл. - М.: Віта-Пресс, 2005.
10. Кравченко А.І. Задачник з суспільствознавства для 10-11 кл.: Навчальний посібник / А.І. Кравченко. - М.: Владос, 2003.
11. Кравченко А.І. Суспільствознавство. 11 кл. / А.І. Кравченко, О.О. Пєвцова - М.: Російське слово, 2001.
12. Кравченко А.І. Суспільствознавство: Посібник для абітурієнтів / А.І. Кравченко, Т.П. Рєзнікова. - М.: Владос, 2001.
13. Методичні рекомендації з курсу «Людина і суспільство». - Ч. 2. - М.: Просвещение, 2001.
14. Методичний посібник з курсу «Основи правових знань» / Укл. Суворова Н. Г., Володіна С. І. - М.: Сфера, 2003.
15. Назарова О.Ю. Теорія і методика навчання праву: Методичні рекомендації для студентів / О. Ю. Назарова. - Томськ: Центр навчально-методичної літератури ТГПУ, 2003.
16. Нікітін А.Ф. Суспільствознавство. 10-11 кл. / А. Ф. Нікітін. - М.: Російське слово, 2006.
17. Нікітін А. Ф. Основи права. 10-11 кл. / А. Ф. Нікітін. - М.: Дрофа, 2006.
18. Суспільствознавство. Глобальний світ в XXI столітті: Підручник / за ред. Л. В. Полякова. - М.: ИНФРА-М, 2006.
19. Основи права. Підручник / За ред. проф. В. В. Лазарєва. Видання 2-е. - М.: МАУП, 2001.
20. Пєвцова Є.А. Суспільствознавство 10-11 кл. Книга для вчителя / Є. А. Пєвцова. - М.: Вече, 2000.
21. Пєвцова Є.А. Основи правових знань / Є. А. Пєвцова. - М.: Владос, 2000.
22. Пєвцова Є.А. Теорія і методика навчання праву / Є. А. Пєвцова. - М.: Владос, 2003.
23. Права людини. Методика викладання в школі. 9-11-ті класи. - Перм, «Здрастуй», 2004.
24. Суворова Н.Г. «Основи правових знань». Посібник для вчителів / М. Г. Суворова. 2-е вид. перераб. - М.: ЗАТ вид-во «Віче», 2003.
25. Людина і суспільство. Суспільствознавство / Під. ред. Л.М. Боголюбова, О.Ю. Лазебникова. У 2 ч. - 10-11 кл. - М.: Просвещение, 2004.
26. Електронний навчальний посібник «Соціологія». Практикум. - М.: ТОВ «МАРІС», 2004.

ВИСНОВОК
Майстерність вчителя на уроці полягає в умілому володінні методикою навчання і виховання, творчому застосуванні новітніх досягнень педагогіки і передового педагогічного досвіду, раціональному керівництві пізнавальної і практичною діяльністю учнів, їх інтелектуальним розвитком.
Викладач на уроці виступає в ролі керівника процесу навчання; управляє активної та свідомої пізнавальною діяльністю учнів; створює необхідні умови для успішного перебігу навчання: відбирає зміст відповідно до поставлених цілей, продумує і застосовує різноманітні форми організації навчання, використовує різноманіття методів, за допомогою яких вміст стає надбанням учнів. Крім того, викладач на уроці виступає в ролі консультанта учнів при виконанні ними самостійної роботи. Учні отримують знання, формують уміння і навички, як під керівництвом вчителя, так і формуючи їх самостійно.
За час проходження педагогічної практики були виконані наступні завдання:
- Ознайомлення з освітньою установою, вивчення навчально-програмної документації школи;
- Закріплення та застосування теоретичних знань у навчально-виховній роботі;
- Оволодіння методикою навчально-виховного процесу по праву;
- Проведення навчально-виховної роботи з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей школярів;
- Самостійне планування та проведення урочної та позаурочної діяльності по праву;
- Розвиток умінь самостійної педагогічної діяльності в якості вчителя права;
- Оволодіння сучасними педагогічними технологіями у викладанні права;
- Відпрацювання прийомів володіння аудиторією, формування мотивації учнів.
Прослухані уроки та їх аналіз дозволили дізнатися більше про процес викладання, сприяли створенню свого плану для проведення уроків. У результаті зроблено такі висновки:
1. Для успішного проведення уроків у старших класах дуже важливі мотивація і стимулювання, пробудження інтересу до матеріалу. Не менш важливо і спілкування на уроках, встановлення зворотного зв'язку.
2. Взаємовідносини викладача і учнів істотно впливає на успішність процесу навчання. Взаємна повага - умова, необхідне для засвоєння учнями викладеного матеріалу.
3. Для досягнення успіху також необхідно застосовувати індивідуальний підхід. Не можна до всіх учнів ставитися однаково, хороший вчитель повинен враховувати особисті особливості кожного учня, виявити і постаратися допомогти розвинути в учня його здібності, змусити повірити в себе. Також процес навчання носить виховний характер, формується особистість учня. Всі ці фактори необхідно враховувати викладачеві.
4. Величезне значення мають - стиль, тон, такт, зовнішній вигляд, культура мови, також як і спостережливість, винахідливість, оскільки вчителю важливо знайти контакт з аудиторією, але разом з тим необхідно тримати дистанцію.
5. Дисципліна, хорошу поведінку учнів - одна з складових успішності їх роботи на уроках, а значить і успішності роботи вчителя. Якщо учень зібраний і націлений на навчання, то він досягне успіху у вивченні предмета. Тому дисципліну на уроці необхідно підтримувати і не дозволяти учням надмірно розслаблятися.
6. Велику роль у процесі спілкування відіграє обстановка в класі, яка повинна максимально сприяти навчанню: обладнання, що допомагає у викладі матеріалу; раціональне використання часу; розстановка парт.
Таким чином, вимоги до уроку зводяться до дотримання принципів навчання. На конкретному уроці їх єдність забезпечує чітку постановку навчальних завдань і послідовність рішення, оптимальний відбір змісту, вибір форм навчальної роботи, методів, прийомів і засобів, спрямованих на розвиток пізнавальної активності і самостійне придбання знань під керівництвом учителя.

Додаток 1
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
вчителя історії та суспільствознавства
1.1 Заняття педагогічною діяльністю.
А). До педагогічної діяльності в ОУ допускаються особи, які мають освітній ценз, який визначається типовими положеннями про ОУ відповідних типів і видів.
Б). До педагогічної діяльності в ОУ не допускаються особи, яким вона заборонена вироком суду або за медичними показаннями, а також особи, які мали судимість за певні злочини. Переліки відповідних медичних протипоказань і склад злочинів встановлюються законом.
1.2. Учитель призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора школи.
1.3. При прийомі на роботу вчитель повинен бути ознайомлений з наступними документами:
- Статутом освітнього закладу
- Колективним договором
- Правилами внутрішнього трудового розпорядку
- Наказами «Про охорону праці та дотримання правил техніки безпеки» та «Про забезпечення пожежної безпеки»
- Посадовими інструкціями вчителя - предметника і класного керівника.
1.3.1. Учитель повинен бути прийнятим на роботу за контрактом у письмовій формі.
1.4. Розірвання строкового трудового договору можливе з поважних причин (вагітність, необхідність догляду за дитиною, хворим членам сім'ї і т. п.)
1.5. Встановлення навчального навантаження на майбутній навчальний рік проводиться з урахуванням наступності.
1.6. Вчителю може бути надано відпустку під час навчального року у разі отримання санаторної путівки на лікування.
1.7. Вчителі зобов'язані поставити до відома про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці до цієї події.
1.8. Заробітна плата видається 2 рази на місяць у встановлені дні.
1.9. Протягом навчального року вчителю зберігається стабільна навантаження, якщо не скоротилася кількість класів або кількість годин за навчальною програмою.
1.10. Вчитель у своїй роботі підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.
1.11. Трудовий спір між вчителем і адміністрацією установи вирішується комісією по трудових спорах даної установи або районним судом.
2. Учитель повинен знати:
- Конституцію РФ, закони РФ, рішення Уряду РФ і органів управління освітою з питань освіти, Конвенцію про права дитини;
- Основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних, науково-методичних та організаційно-управлінських завдань, педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну;
- Методику викладання предмета і виховної роботи, програми та підручники;
- Вимоги до оснащення та обладнанням навчальних кабінетів і підсобних приміщень;
- Засоби навчання та їх дидактичні можливості;
- Основні напрямки та перспективи розвитку освіти і педагогічної науки;
- Основи права, наукової організації праці;
- Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
3. Виконання посадових обов'язків.
Учитель виконує такі посадові обов'язки:
3.1. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки та інші заняття відповідно до розкладу в зазначених приміщеннях.
3.2. Вчитель повинен мати тематичний план роботи з предмета в кожній паралелі класів на навчальну чверть і робочий план на кожен урок.
3.3. У своїй роботі по предмету використовує різноманітні прийоми, методи і засоби навчання. Реалізує освітні програми. Може переставляти на свій розсуд теми уроків в окремих розділах програми. Проводить з учнями встановлене навчальним планом кількість контрольних, лабораторних та практичних робіт. Забезпечує рівень підготовки, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту і несе відповідальність за їх реалізацію в повному обсязі.
3.4. Контролює наявність в учнів зошитів з навчальних предметів, дотримання встановленого в школі порядку їх оформлення, ведення, дотримання єдиного орфографічного режиму.
3.5. Дотримується наступний порядок перевірки робочих зошитів учнів: зошити всіх учнів усіх класів перевіряються не рідше одного-двох разів на семестр.
3.6. Виставляє в класні журнали оцінки за творчі роботи учнів, реферати, доповіді і т.п.
3.7. Своєчасно за вказівкою заступника директора школи з навчально-виховної роботи заповнює графік проведення контрольних робіт.
3.8. Всі види контрольних робіт перевіряються у всіх учнів.
3.9. Проводить роботу спільно з бібліотекарем школи з організації позакласного читання учнів з предмета.
3.10. Бере участь в організації роботи учнів у шкільному музеї.
3.11. Надає посильну допомогу в організації туристсько-краєзнавчої роботи в школі.
3.12. Проводить роботу над помилками після перевірки контрольних робіт.
3.13. Зберігає зошити контрольних робіт учнів протягом року.
3.14. Організовує спільно з колегами проведення шкільної олімпіади з предмета і, по можливості, - позакласну роботу з предмета.
3.15.Формірует збірні команди школи з паралелей класів для участі в районній, крайовий олімпіадах.
3.16. Відповідає за виконання наказів «Про охорону праці та дотримання правил техніки Безпеки» та «Про забезпечення пожежної безпеки»:
- Безпечне проведення освітнього процесу,
- Вжиття заходів з надання долікарської допомоги потерпілому, оперативне сповіщення керівництва про нещасний випадок,
- Здійснення контролю за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.
3.17. Веде в установленому порядку навчальну документацію, здійснює поточний контроль успішності і відвідуваності учнів на уроках, виставляє поточні оцінки в класний журнал і щоденники, вчасно здає адміністрації необхідні звітні дані.
3.18. Працює в екзаменаційній комісії з підсумкової атестації учнів.
3.19. Допускає відповідно до Статуту установи адміністрацію школи на свої уроки з метою контролю за роботою, бере участь в подальшому розборі уроків або інших заходів виховного характеру.
3.20. Замінює уроки відсутніх вчителів за розпорядженням адміністрації.
3.21. Дотримується Статуту установи, Колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги даної інструкції, а також локальні акти установи, накази і розпорядження адміністрації установи.
3.22. Дотримується права і свободи учнів, які у Законі України «Про освіту», Конвенції про права дитини.
3.23. Здійснює зв'язок з батьками учнів (або їх законними представниками).
3.24.Сістематіческі підвищує свою професійну кваліфікацію. Бере участь у діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.
3.25. Відповідно до річного плану роботи установи приймає участь у роботі педагогічних рад, виробничих нарад, нарад при директорі, батьківських зборів, а також предметних секцій, проводяться вищестоящою організацією.
3.26. Відповідно до графіка чергування по школі чергує під час змін між уроками. Періодично чергує зі своїм класом по школі. Приходить на чергування за 20 хвилин до початку уроку і йде через 20 хвилин після їх закінчення.
3.27. Проходить періодично медичні обстеження.
3.28. Дотримується етичних норм поведінки, є прикладом для учнів
3.29. Вчителю забороняється:
- Змінювати на свій розсуд розклад занять,
- Скасовувати, подовжувати або скорочувати тривалість уроків і змін між ними,
- Видаляти учня з уроку,
- Курити в приміщенні школи.
3.30. При виконанні вчителем обов'язків завідувача навчальним
кабінетом вчитель:
- Проводить паспортизацію свого кабінету,
- Поповнює кабінет методичними посібниками, необхідними для проходження навчальної програми приладами, технічними засобами навчання,
- Відповідно до наказу директора «Про проведення інвентаризації» списує у встановленому порядку майно, яке прийшло в непридатність,
- Розробляє інструкції з охорони праці та техніки безпеки,
- Приймає участь в огляді навчальних кабінетів.
4. Педагогічний працівник має права, передбачені Трудовим кодексом Російської Федерації «Про освіту», «Типовим Положенням про ОУ», Статутом школи, Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4.1.Учітель має право на прийняття рішень, обов'язкових для виконання учнями і вжиття заходів дисциплінарного впливу відповідно до Статуту установи.
5.Відповідальність.
5.1.В установленому законодавством України порядку вчитель несе відповідальність:
- За реалізацію не в повному обсязі навчальних програм,
- За життя і здоров'я учнів під час навчального процесу та позакласних заходів, що проводяться вчителем,
- За порушення прав і свобод учнів, визначених законодавством РФ, Статутом і локальними актами установи.
5.2. У разі порушення Статуту установи, умов Колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, наказів директора вчитель піддається дисциплінарним стягненням відповідно до Трудового кодексу РФ.
5.3. За скоєння аморального вчинку, в тому числі застосування методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або) психічним насильством над особистістю учня, вчитель може бути звільнений у відповідності з трудовим кодексом РФ.

З наказом ознайомлений ______________ ____________________
«______» _______________________ 200____г.

Додаток 2
Список класу
ПІБ
Тип сім'ї
Фізичне здоров'я
1
Алієва Анастасія
Повна, благополучна
Основна група
2
Асманова Ольга
Повна, благополучна
Основна група
3
Бергман Євгенії
Повна, благополучна
Основна група
4
Блінова Асія
Неповна, незаможна
Основна група
5
Гризодубова Олена
Повна, благополучна
Спеціальна група
6
Дубінін Олег
Повна, благополучна
Основна група
7
Євсєєва Маргарита
Повна, благополучна
Основна група
8
Йолкін Дмитро
Повна, благополучна
Спеціальна група
9
Жукова Марія
Повна, багатодітна
Основна група
10
Калініна Дарина
Неповна, благополучна
Основна група
11
Костюк Михайло
Повна, благополучна
Спеціальна група
12
Кожем'якін Костянтин
Благополучна
Основна група
13
Лісеева Марина
Повна, благополучна
Основна група
14
Липова Катерина
Повна, благополучна
Основна група
15
Оргунт Володимир
Повна, благополучна
Основна група
16
Перова Діана
Неповна
Основна група
17
Рудов Антон
Повна, благополучна
Основна група
18
Самохвалов Олексій
Повна, благополучна
Основна група
19
Шіркін В'ячеслав
Повна, благополучна
Спеціальна група
20
Якобі Ірина
Повна, благополучна
Основна група

Додаток 4

Тести

Характеризувати САМОПІЗНАННЯ
1.
Як називається процес, в якому людина дізнається своє "Я":
самореалізація
самопізнання
самовираження
самовладання
2.
Яка ознака не властивий самопізнання:
відображення об'єктивної дійсності
виявлення сутності свого "я"
виявлення своїх здібностей
відображення індивідуальних цінностей
3.
Яка ознака не властивий самопізнання:
визначення своїх здібностей
пізнання суспільних норм і цінностей
виявлення індивідуальних особливостей зовнішності
самооцінка
4.
Процес самопізнання не характеризується:
визначенням своїх здібностей
формуванням ставлення до своєї зовнішності
самооцінкою
пізнанням суспільних норм і цінностей
Кінець форми

Додаток 5
Питання для проведення брейн-рингу:
1 етап.
1. Що таке «культура»?
2. Що таке культурну спадщину?
3. Назвіть елементи, види культури? (Матеріальна і нематеріальна).
4. У чому різниця між матеріальної і духовної культурами?
2 етап:
Учні повинні визначити, до якої з культур належать такі слова (до матеріальної чи духовної):
Дуель, медаль, карета, теорія, келих, магія, амулет, диспут, револьвер, гостинність, хрещення, глобус, весілля, закон, джинси, телеграф, святки, карнавал, школа, сумка, лялька, колесо.
3 етап.
Учитель; У цьому турі ми перевіримо, наскільки ви знайомі з етикетом.
Капітан після заданого питання вислуховує думку членів і відповідає сам або вирішує, хто з членів команди буде відповідати на запитання. Якщо команда не відповідає або дає невірну відповідь, то може відповісти інша команда.
1. У який час доби не допускається телефонувати стороннім або малознайомим людям (не допускається телефонувати до 9 годин ранку або ввечері після 22 години, крім випадків термінового повідомлення або якщо ви точно знаєте, що вашого дзвінка чекають).
2. У якому порядку сідають за святковий стіл гості і господарі? (Першою за стіл сідає господиня, потім жінки, яким чоловіки посувають стільці, потім чоловіки і останнім - господар).
3. Хто повинен передзвонити, якщо телефонна розмова випадково переривається? (Передзвонює той, хто дзвонив.)
4. Хто повинен на вулиці привітатися першим: що стоїть або проходить? (Прохідний).
5. Чоловік і жінка входять в приміщення. Хто перший? (Входить першою завжди дама).
6. Якщо спізнилися в кіно (театр), куди сідати? Потрібно шукати своє місце? (Необхідно сісти на найближче вільне місце).
7. Пара піднімається або спускається сходами. Хто йде першим? (Вгору по сходах чоловік, вниз - дама).
8. При вході або виході з громадського транспорту кому надається першість? (Першої заходить дама, потім чоловік, виходять навпаки).
Учитель дякує за роботу і підводить підсумки роботи, просить капітанів відзначити в табелі роботу членів команд. Оголошує переможців за підсумками брейн-рингу.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Звіт з практики
326.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Методика планування і проведення інноваційних уроків професійного навчання
Проведення уроків
Проведення уроків фізичної культури
Методика проведення предметних уроків із природознавства
Ефективні прийоми проведення уроків фізкультури
Організація і проведення уроків та заходів у школі
Проведення уроків історії Україні в 11 класі
Різноманітні форми проведення уроків музики
Особливості проведення уроків Я і Україна в 1 класі
© Усі права захищені
написати до нас