Планування маркетингової діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

Введення

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ планування маркетингової діяльності

1.1 Сутність маркетингового планування, причини невдач у плануванні

1.2 Процес розробки плану маркетингу та його реалізація

2. Дослідницька частина. маркетингове Планування на прикладі ооо "Садиба в Узнезе"

2.1 Коротка характеристика підприємства "Садиба в Узнезе" як суб'єкта маркетингової діяльності

2.2 Аналіз методики планування на підприємстві

2.3 Стратегічне планування маркетингової діяльності ТОВ "Садиба в Узнезе"

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЮ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ "САДИБА У УЗНЕЗЕ"

3.1 Пропозиції щодо планування

3.2 Пропозиції щодо організації рішень

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Сфера послуг - швидко розвивається сектор сучасної економіки. У великих європейських країнах, США і Японії у сфері послуг зайнято більше службовців, ніж у всіх інших галузях, разом узятих. За різними оцінками, приватний і державний сектори послуг забезпечують від 60 до 70% національного продукту. Крім того, сфера послуг - найбільш швидко розвивається сектор міжнародної торгівлі, що становить 20% обсягу світового експорту. Удосконалювання ринків і технологій підсилює потребу компаній у підприємствах сфери послуг.

В даний час не одне підприємство в системі ринкових відносин не може нормально функціонувати без маркетингової служби. Корисність маркетингу з кожним моментом все зростає. Це відбувається тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а ресурси підприємства обмежені.

Планування маркетингу для підприємств сфери послуг є основною філософією підприємництва в умовах ринкових відносин. При правильній організації маркетингу підприємство може отримати величезний прибуток, завоювати попит і отримати гарну репутацію. Правильно складений план дозволить побачити всі досягнення, небезпеки, правильно спланувати бюджет і, як наслідок, залишатися на висоті в будь-якій ситуації.

Тема даної курсової роботи «Планування маркетингової діяльності», яке я розглядаю на прикладі бази відпочинку «Садиба в Узнезе».

Метою даної роботи є дослідження та аналіз процесу планування маркетингової діяльності.

Завдання роботи:

- Визначення теоретичних основ планування;

- Послідовність розробки плану маркетингу;

- Пропозиція підприємству більш ефективного планування.

База відпочинку «Садиба в Узнезе» є не великий готель, який при правильному маркетинговому плануванні може перетворитися на великий туристичний комплекс. Тому в кінці роботи я запропонувала деякі рекомендації з планування в системі маркетингу.

Джерелами інформації послужила база даних бази відпочинку «Садиба в Узнезе», наукова та методична література, нормативно довідковий матеріал, документи основних служб організації, опитування працівників компанії, мої особисті спостереження, а також інтернет ресурси.

1. Теоретичні основи планування маркетингової діяльності

1.1 Сутність маркетингового планування, причини невдач у плануванні

Планування - процес визначення цілей, стратегій, а також заходів з їх досягнення за певний період часу, виходячи з припущень про майбутні ймовірних умов виконання плану.

Пл a н м ap до e тинг a - пов o op г a низ a ци o нн o - y п pa вл e нч ec кий д o до y м e нт, п o зв o ляющие c в ec ти в oe дин o в ce види м ap до e тинг o в o ї д e ят e льн oc ти в coo тв e т c твіі c ц e лями фі p ми, ee pecypca ми, op г a низ a ци e й. Н a e г o б a з e ф op ми pye т c я бюдж e т м ap до e тинг a, ocy щ ec твля e т c я до o нт po ль p Ин o чн o г o п o в e д e ня та pe з y льт a т o в д e ят e льн oc ти фі p ми.

М ap до e тинг o ви e пл a ни н y жни фі p м e для т o г o, чт o б c в oe в pe м e нн o і в з a д a нни x п po п op ція x o бн o влять accop тім e нт т o в apo в і yc л y г, б a л a н c і po в a ть ц e н o ви e змін e н e ня, o птім a льним o б pa з o м paccpe д o т o чить в o в pe м e ні pe кл a мни e yc Ілія, ц e л e н a п pa вл e нн o pa звів a ть c побут o в y ю a ктівн oc ть.

Пл a ни м ap до e тинг a м o г y т кл acc іфіці po в a ть c я п o трив e льн oc ти, м ac шт a б y і м e т o д a м pa з pa б o тки. Вони м o г y т бути до pa тк ocpo чнимі (o бично o н a o дин г o д), cpe дн ecpo чнимі (o т дв yx д o п'яти л e т) і д o лг ocpo чнимі (o т п'яти д o д ec яті л e т). До pa тк o - і cpe дн ecpo чни e пл a ни б o л ee д e т a Лізі po в a ни і o п epa тивно. Д o лг ocpo чни e, до a до п pa вил o, o г pa нічів a ють c я п po гн o зи po в a ні e м вн e шн e ї cpe ди н a пов o т п ep і o д і o п pe д e л e ні e м п o т pe бн oc т e ї op г a низ a ції.

Р a зліч ae т c я т a ЯЖ e ox в a т м ap до e тинг o ви x пл a н o в. М o г y т бути o тд e льони e пл a ни н a до a ждий п po д y кт фі p ми чи o дин інт e г p і po в a нний пл a н н a в c ю п po д y кцію, або o бщій xo зяй c тв e нний пл a н c pa зд e л o м, п oc вящ e нним м ap до e тинг y. Т a ЯЖ e пл a ни м ap до e тинг a м o г y т pa з pa б a тив a ть c я ліб o н a oc н o в e інф op м a ції o тд e л o в п po д a ж, y п pa складовими x п o п po д y кт a м, o тд e л o в pe кл a ми й д py ги x c л y жб м ap до e тинг a, ліб o пл a ни ц e нт pa ліз o в a нн o н a п pa вляют c я й до o нт po чи py ють c я py до o в o д c тв o м.

До a до п pa вил o, в п ep в o м c л y ч ae пл a ні po в a ні e бюдж e т o в, п po гн o з o в і cpo до o в pea ліз a ції б o л ee pea чи c тично o, т a к к a до oc н o вив ae т c я н a o п epa тивно o ї інф op м a ції, н e п ocpe д c тв e нн o т e ми c т py кт ypa ми, до o т op и e o тв e ч a ють з a і x pea ліз a цію. Н o п p і пов o м м o г y т в o знік a ть т py дн oc ти c до oop дин a ци e й і c в e д e ні e м пл a н o в pa злічни x o тд e л o в в e діний c т pa т e Гич ec кий пл a н.

У o вт opo м c л y ч ae ці x т py дн oc т e ї м o жн o хат e ж a ть, н o т o гд a c ниж ae т c я в o вл e ч e нн oc ть п o д pa зд e л e ний в п po ц ecc пл a ні po в a ня і м o тив a ція o тв e т c тв e нн oc ти з a pe з y льт a т.

Стратегічне планування маркетингу являє собою набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей на ринку. Процес стратегічного планування є інструментом, що допомагає в прийнятті управлінських рішень. Його завдання - забезпечити нововведення і зміни в організації в достатній мірі. Точніше кажучи, існують чотири основні види управлінської діяльності в рамках процесу стратегічного планування. До них відносяться: розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня координація та організаційне стратегічне передбачення.

Стратегія являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей. Декілька основних тез, що відносяться до стратегії, повинні бути зрозумілі і, що більш важливо, прийняті вищим керівництвом. Насамперед, стратегія здебільшого формулюється і розробляється вищим керівництвом, але її реалізація передбачає участь усіх рівнів управління.

Стратегічний план повинен грунтуватися великими дослідженнями і фактичними даними. Щоб ефективно конкурувати в сьогоднішньому світі бізнесу, фірма повинна постійно займатися збором величезну кількість інформації про галузь, ринок, конкуренцію і інші чинники. Стратегічний план додає фірмі визначеність, індивідуальність, що дозволяє їй залучати певні типи працівників, і, в той же час, не залучати працівників інших типів. Цей план відкриває перспективу для організації, яка направляє її співробітників, залучає нових працівників і допомагає продавати вироби або послуги. Нарешті, стратегічні плани повинні бути розроблені як, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути досить гнучкими, щоб при необхідності можна бути здійснити їх модифікацію і переорієнтацію.

Стратегічний план маркетингової діяльності може включати наступні розділи:

- Продуктовий план (що і в який час буде випускатися)

- Дослідження та розробки нових продуктів

- План збуту - підвищення ефективності збуту (чисельність, оснащеність новою сучасною технікою, навчання співробітників збутових служб, стимулювання їх роботи, вибір їх територіальної структури)

- План рекламної роботи і стимулювання продажів

- План функціонування каналів розподілу (тип і кількість каналів, управління цими каналами)

- План цін, включаючи зміну цін у майбутньому

- План маркетингових досліджень

- План функціонування фізичної системи розподілу (зберігання і доставка товарів споживачам)

- План організації маркетингу (вдосконалення роботи відділу маркетингу, його інформаційної системи, зв'язок з іншими підрозділами організації)

Загальний стратегічний план слід розглядати як програму, яка спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт в тому, що конфліктна і постійно мінлива ділова і соціальна обстановка робить постійні коригування неминучими.

Процес стратегічного планування

Деякі організації, як індивіди, можуть досягнути певного рівня успіху, не витрачаючи великої праці на формальне планування. Більш того, стратегічне планування саме по собі не гарантує успіху. Тим не менше, формальне планування може створити ряд важливих і часто істотних сприятливих чинників для організації. Сучасний темп зміни і збільшення знань є настільки великим, що стратегічне планування представляється єдиним способом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує вищому керівництву засіб створення плану на тривалий термін. Стратегічне планування дає також основу для прийняття рішення. Знання того, чого організація хоче досягти, допомагає уточнити найбільш підходящі шляхи дій. Формальне планування сприяє зниженню ризику при прийнятті рішення. Приймаючи обгрунтовані і систематизовані планові рішення, керівництво знижує ризик прийняття неправильного рішення через помилкову або недостовірної інформації про можливості організації або про зовнішню ситуацію.

Планування, оскільки воно служить для формулювання встановлених цілей, допомагає створити єдність загальної мети всередині організації. Сьогодні в будь-якій галузі стратегічне планування стає скоріше правилом, ніж винятком.

Жодна фірма не застрахована від невдач при плануванні своєї маркетингової діяльності.

Найбільш часто зустрічаються причини невдач:

Перша група причин пов'язана з некоректністю цільової орієнтації фірми. Вимоги організації можуть бути надто завищені, а ціни - нереалістичні. Якщо обрана мета, спрямована проти споживача, то, врешті-решт, можлива невдача.

Друга група причин визначається дефектами команди укладачів, розробників плану. Хоча деякі з її членів можуть бути не цілком професійні. Гірше, якщо вони байдужі до якості і виконання плану через відсутність відповідальності або слабкості стимулів. Можливо, що в команді не склалося взаємодію його учасників, у тому числі відносини керівництва та підпорядкування. Може виявитися неоптимальним сам склад команди; якщо планують одні працівники, а виконувати будуть інші, які не брали участі в розробці плану, то успіхів очікувати не доводиться.

Велика група причин можливих невдач - це дефекти змісту плану. Наприклад, він може виявитися некомплектним, якщо з наведеної раніше схеми плану виключити хоча б один розділ або частина розділу, то утворилася діра почне затягувати в себе й інші розділи, призведе до лавиноподібного руйнування плану в цілому. Інші типові помилки цієї групи - нечіткість у визначенні завдань і потрібних ресурсів, «кабінетного» розробки плану, опора виключно на інформацію з «других рук» при його розробці, поверховість аналізу та укорочені по термінах прогнози, надмірна централізація (щодо підрозділів і філій) і жорсткість, безальтернативність планів.

Невдачі плану можуть бути зумовлені і дефектами структури управління, взаємин на фірмі в цілому. Приречений на невдачу план, слабо підтримується керівництвом фірми, що виконується безконтрольно, при низькому статус маркетингу на фірмі. Те ж відбувається, якщо між підрозділами - учасниками розробки і виконання плану існують і не вирішуються конфлікти, особливо суперечності з цілям діяльності.1.2 Процес розробки плану маркетингу та його реалізація

Як виглядає звичайний план маркетингу? План випуску звичайного або марочного виробу повинен включати в себе наступні розділи: зведення контрольних показників, виклад поточної маркетингової ситуації, перелік небезпек і можливостей, перелік завдань і проблем, стратегії маркетингу, програми дій, бюджети та порядок контролю за виконанням.

Схема Ф. Котлера [5]

Зведення контрольних показників. На самому початку плану повинна йти коротке зведення основних цілей і рекомендацій, про яку піде мова в плані.

Зведення контрольних показників допомагає вищому керівництву швидко зрозуміти основну спрямованість плану. За зведенням слід помістити зміст плану.

Поточна маркетингова ситуація. У першому основному розділі плану дається опис характеру цільового ринку і становища фірми на цьому ринку. Укладач плану описує ринок з точки зору його величини, основних сегментів, потреб замовників і специфічних факторів середовища, робить огляд основних товарів, перераховує конкурентів і вказує канал розподілу.

Небезпеки і можливості. Цей розділ змушує керівників глянути на перспективу і представити небезпеки й можливості, які можуть виникнути перед товаром. Мета всього цього - змусити керівництво передбачати важливі події, які можуть сильно позначитися на фірмі. Управляючі повинні перерахувати максимально можливе число небезпек і можливостей, які вони можуть собі уявити.

Небезпека - ускладнення, що виникає у зв'язку з несприятливою тенденцією або конкретною подією, яке - за відсутності цілеспрямованих маркетингових зусиль - може привести до підриву живучості товару або його загибелі.

Маркетингова можливість - привабливе напрям маркетингових зусиль, на якому конкретна фірма може домогтися конкурентної переваги. Керуючий повинен оцінити ймовірність виникнення кожної небезпеки і кожної можливості та їх наслідки для фірми.

Завдання і проблеми. Вивчивши пов'язані з товаром небезпеки й можливості, керуючий у стані поставити завдання й окреслити коло виникаючих при цьому проблем. Завдання повинні бути сформульовані у вигляді цілей, яких фірма прагне досягти за період дії плану.

Стратегія маркетингу. У цьому розділі плану управляючий викладає широкий маркетинговий підхід до вирішення поставлених завдань.

Стратегія маркетингу - раціональна, логічна побудова, керуючись яким організаційна одиниця розраховує вирішити свої маркетингові задачі. Вона включає в себе конкретні стратегії по цільових ринках, комплексу маркетингу і рівню витрат на маркетинг.

Програма дій. Стратегії маркетингу необхідно перетворити в конкретні програми дій, що дають відповіді на наступні питання:

1) що буде зроблено?

2) коли це буде зроблено?

3) хто це буде робити?

4) скільки це буде коштувати?

Бюджети. План заходів дозволяє управляючому розробити відповідний бюджет, що є, по суті справи, прогнозом прибутків і збитків. У графі "Надходження" дається прогноз відносно числа та середньої ціни-нетто товарних одиниць, які будуть продані. У графі "Витрати" вказуються витрати виробництва, товароруху і маркетингу. Їх різниця дає суму очікуваного прибутку. Вище керівництво розглядає запропонований бюджет і затверджує або змінює його. Будучи затвердженим, бюджет служить основою для закупівлі матеріалів, розробки графіків виробництва, планування потреб у робочій силі та проведення маркетингових заходів.

Порядок контролю. В останньому розділі плану викладається порядок контролю за ходом виконання всього наміченого. Зазвичай цілі та бюджетні асигнування розписують по місяцях або кварталах. Це означає, що вище керівництво може оцінювати результати, досягнуті в рамках кожного окремого відрізка часу, і виявляти виробництва, які не зуміли домогтися поставлених перед ними цільових показників. Керуючим цих виробництв необхідно буде представити пояснення і вказати, які заходи вони збираються приймати для виправлення становища.

Реалізація плану маркетингу полягає в перекладі планів маркетингу в дії по їх реалізації, що забезпечують досягнення маркетингових цілей. Система реалізації плану маркетингу складається з наступних п'яти взаємопов'язаних елементів:

  • програм дій;

  • організаційної структури;

  • систем рішень та заохочень;

  • людських ресурсів;

  • управлінського клімату і культури організації.

Програма дій і оргструктура управління маркетингом було охарактеризовано вище. Нижче дається характеристика інших елементів системи реалізації плану маркетингу.

Система прийняття рішень та заохочень - це формальні і неформальні робочі процедури, що визначають зміст і логіку процесів планування, збору інформації, розробки бюджету; діяльність з найму, навчання співробітників і контролю їх роботою, а також з оцінки та заохочення співробітників.

Людські ресурси - люди, що володіють необхідними професійними навичками, мотиваційними і персональними характеристиками, достатніми для того, щоб ефективно виконувати функції маркетингу, є важливим джерелом завоювання переваг у конкурентній боротьбі. Особливі, специфічні якості, якими повинні володіти керівники та її співробітники маркетингової служби, також були розглянуті вище.

Управлінський клімат в організації визначається стилем, методами роботи керівників зі своїми підлеглими ступінь жорсткості контролю, ступінь заохочення ініціативи делегування повноважень, можливість використовувати в роботі і формальні зв'язки.

Під культурою організації розуміється система цінностей і поглядів, що розділяються членами організації, виражають колективне ставлення до цілей організації та методів їх досягнення. Необхідно, щоб стратегії маркетингу не суперечили культурі організації, інакше виникнуть труднощі при їх реалізації.

2. Планування маркетингової діяльності на прикладі бази відпочинку ТОВ «Садиба в Узнезе»

2.1 Коротка характеристика підприємства "Садиба в Узнезе" як суб'єкта маркетингової діяльності

База відпочинку «Садиба в Узнезе» розташована на березі річки Катунь в Чемальському районі Республіки Алтай.

Крім надання послуг розміщення база відпочинку надає ще такі послуги, як:

  • туристичні послуги;

  • послуги конференц-залу, організація екскурсій, послуги дитячої кімнати;

  • послуги громадського харчування в ресторані, барі;

  • послуги пральні, перукарні, камери схову.

База відпочинку була побудована в 2006 році в мальовничому місці на березі річки Катунь поряд з селом Узнезя. Це прекрасне місце для спокійного сімейного відпочинку, людей середнього та високого достатку, а так само проведення ділових зустрічей і корпоративних заходів.

Номерний фонд база складає 20 комфортабельних номерів: номери «стандарт», номери категорії «напівлюкс» і «люкс». Невеликий масштаб бази створює атмосферу затишного відпочинку. У кожному номері встановлений кондиціонер, телефон, міні-бар, телевізор із супутниковим телебаченням, холодильник. Санвузли обладнані феном, душовою кабіною або ванною.

Вартість номерів від 2500 тис.р. до 6000 тис.р. за добу. У вартість кожного номера включений сніданок, з широким асортиментом страв.

На першому поверсі розташовані зона «reception», конференц-зал, ресторан, дитяча кімната, шість одномісних номерів.

Конференц - зал бази відпочинку прекрасно обладнаний для проведення семінарів, бізнес-тренінгів, ділових переговорів і будь-яких корпоративних заходів.

У «Садибі в Узнезе» працює ресторан з російською і європейською кухнею, зал розрахований на 50 посадкових місць. Ресторан має вишуканою обстановкою, доброзичливим обслуговуванням, високою майстерністю кухарів, є спеціально розроблене меню для дітей.

У дитячій кімнаті є достатня кількість різних розвиваючих ігор, спортивний куточок, зона для дитячої творчості, великий телевізор з DVD програвачем.

На втор му поверсі - більярд, камінний зал, бар, чотирнадцять двомісних номерів.

Бар відрізняється широким вибором алкогольних і безалкогольних напоїв, великим асортиментом холодних і гарячих закусок, приготовлених на вугільному грилі. У камінному залі функціонує камін з живим вогнем, розміщені зручні дивани для відпочинку та ділових зустрічей. Більярдна обладнана трьома більярдним столами.

На території бази відпочинку розташовані баня, відкритий басейн, дитяче містечко.

Баня має дві парних: турецької і російської, з дерев'яною піччю, які дозволяють відмінно розслабитися, 2 просторі кімнати відпочинку. До послуг гостей - віники, ароматичні масла, халати, банні простирадла.   Баня   розрахована на 8-10 чол.

Невеликий басейн оснащений світловим оформленням і водяний гіркою. Дитяче містечко має барвисто оформлені гірки, пісочниці, гойдалки, спортивні споруди.

До бази відпочинку «Садиба в Узнезе» також відносяться:

- Організація екскурсій;

- Безкоштовна парковка;

- Замовлення в номер сніданку, обіду і вечері;

- Послуга «будильника»;

- Оренда сейфа;

- Прання і прасування одягу;

- Чищення взуття;

- Замовлення таксі, мікроавтобусів.

Таблиця 1 Організаційна структура підприємства «Садиба в Узнезе»

Персонал

Обов'язки

1

Генеральний директор

- Прийняття орієнтованих на обраний сегмент ринку рішень, спрямованих на задоволення потреб клієнтів;

- Визначення загальних напрямків політики підприємства в рамках поставлених цілей і завдань.

2

Керуючий

- Спостереження за якістю підготовки номерного фонду перед заселенням клієнтів;

- Контроль за роботою відділу розміщення клієнтів, служби покоївок і служби безпеки;

3

Заступник директора з господарської частини

- Контроль за своєчасною поставкою хоз.товаров і будівельних матеріалів для проведення капітального та поточного ремонтів;

- Перевірка показань лічильників води та електричної енергії;

- Контроль за станом меблів, побутової техніки і устаткування.

4

Відділ розміщення клієнтів

Керівник відділу номерного фонду:

- Створення основних послуг і підтримка номерного фонду відповідно до прийнятих на підприємстві стандартами.

Адміністративна служба:

- Оформлення при в'їзді і виїзді;

- Розрахунок з клієнтами;

- Резервування номерів для клієнтів;

- Рішення виникаючих питань.

5

Служба покоївок

- Прибирання номерів, холів, туалетів, коридорів, внутрішніх приміщень, в яких здійснюється прийом і обслуговування клієнтів.

7

Служба безпеки

- Забезпечення безпеки клієнтів.

9

Економісти

- Аналіз виконання плану випуску продукції за обсягом та асортиментом;

- Підвищення якості продукції;

- Аналіз виконання кошторису витрат на виробництво, собівартість продукції;

- Виконання плану прибутку;

- Виконання договірних зобов'язань.

10

Б ухгалтер ия

- Здійснення бухгалтерського обліку

2.2 Аналіз методики планування на підприємстві

Щоб точніше уявити маркетинговий план ТОВ «Садиба в Узнезе» скористаємося схемою, запропонованою Ф. Котлером: [5]

Зведення контрольних показників.

Основні цілі підприємства - отримати максимальний прибуток; задовольнити потреби своїх клієнтів.

Маркетинговий план 2009 року покликаний був забезпечити значний прибуток від продажу послуг розміщення на суму 6,5 млн.р. У 2010 р. прибуток планується в 13 млн.р., що дорівнює запланованому приросту в 100%. Це зростання надається досяжним завдяки розширенню пропонованих послуг і підвищенням цін. На момент 30.06.2010 р. чистий прибуток складає 7,5 млн.р., і якщо решту півроку прибуток складе стільки ж, то до кінця 2010р. складе близько 15 млн.р., що на 2 млн.р. більше, ніж було заплановано.

Поточна маркетингова ситуація.

Характер цільового ринку.

В даний час в Республіці Алтай існує велика кількість готелів, туристичних комплексів, готелів, кожна з яких є конкурентом ТОВ «Садиба в Узнезе». Більшість цих готелів є сучасні розвинені комплекси. Але так само існують малокомфортабельні будиночки без зручностей і низьким рівнем сервісу. Республіка Алтай, як туристична зона успішно поєднує в собі місце для відпочинку абсолютно різних груп споживачів: від студентів до дуже забезпечених людей, від солідних бізнесменів до любителів розваг. Отже, місця відпочинку можна розділити умовно на 2 типи - бізнес-класу і бази, примітні лише близькістю до мальовничих місцях. База відпочинку «Садиба в Узнезе» може бути затребувана людьми, як середнього достатку, так і забезпеченими людьми.

«Садиба в Узнезе» дещо відрізняється від інших баз своїми маленькими розмірами, тихою і спокійною атмосферою. Це і є відмінна риса цього підприємства. На ринку послуг вона займає не останнє місце, але, справедливо сказати, далеко не перше. А все через відсутність ефективної реклами.

Небезпеки і можливості.

На мій погляд, для «Садиби в Узнезе» існує небезпека в тому, що з часом кількість баз відпочинку, туристичних комплексів з такими ж завданнями, цілями і можливостями буде рости, але вони будуть яскраво і гучно заявляти про себе, займаючи більш активну позицію по відношенню до ринку.

Можливість - це заявити про себе, про свої послуги, як можливо більшій кількості регіонах Росії, налагодити співпрацю з підприємствами, що виступають посередниками в сфері туристичних послуг.

Завдання і проблеми.

Керівництву бази «Садиба в Узнезе» правильно сформулювати для себе основні завдання та організувати ефективну маркетингову компанію.

Стратегія маркетингу.

Стратегія маркетингу - раціональна, логічна побудова, керуючись яким організаційна одиниця розраховує вирішити свої маркетингові задачі. Вона включає в себе конкретні стратегії по цільових ринках, комплексу маркетингу і рівню витрат на маркетинг.

Цільові ринки.

Що стосується цільових ринків, то, як я вже говорила, це люди середнього та високого достатку, здебільшого проживають в Новосибірській області.

Комплекс маркетингу.

На даний момент організація використовує стратегію поліпшення якості наявних послуг. В ідеалі це має бути стратегія впровадження нових послуг на нові ринки збуту. Тому що, повторюся, за наявної конкуренції недостатньо просто модифікувати свою послугу, необхідно вводити нові, завойовувати інші цільові групи споживачів.

Рівень витрат на маркетинг.

Якщо чистий дохід бази відпочинку на рік становить близько 6 млн.р., то виключаючи заробітну плату персоналу, непередбачені витрати, бюджет готелю складає близько 4 млн.р. Це досить високий бюджет, який може забезпечити і більш високий збут. Але на даний момент, керівництво бази відпочинку практично не виділяє кошти на маркетингову діяльність.

Програма дій.

1) що буде зроблено?

Буде проведено «косметичний ремонт» в номерах: заміна підлогового покриття, зміна шпалер і фарбування стель.

2) коли це буде зроблено?

Січень - Грудень 2010-2011 р.

3) хто це буде робити?

Будівельна бригада

4) скільки це буде коштувати?

Загальна квадратна площа номерів складає 500 кв.м., відповідно необхідно придбати 250 рулонів шпалер по 300 р. за рулон. Це складає 75.000 р.

Заміна підлогового покриття - 200.000 р.

Фарбування стель - 30.000

Плата за роботу - 200.000 р.

Разом весь ремонт коштуватиме близько 505.000 р.

Витративши цю суму на ремонт, керівники розраховують незабаром отримати більший прибуток, ніж отримували раніше.

Бюджети.

Надходження (в місяць)

Витрати (на місяць)

Дохід:

- За проживання - 250.500 р.

- За харчування - 100.000 р.

- За надання в користування конференц-залу - 30.000 р.

- Прокат технічних засобів - 14.000 р.

- Послуги технічного персоналу - 6.000 р.

- Екскурсійні, розважальні послуги - 30.000 р.

Разом - 430.500 р.

Витрати:

- Комунальні платежі - 55.000 р.

- Закупівля продуктів - 40.000 р.

- Закупівля СМС, туалетного приладдя, засоби гігієни - 20.000 р.

- Зарплата персоналу - 90.000 р.

Разом - 205.000 р.

Відповідно різниця між доходами і витратами становить 225.500 р. - Це і є сума очікуваного прибутку.

Порядок контролю.

Порядок контролю за ходом виконання намічених цілей здійснюється керівництвом кожен місяць, що дозволяє більш точно оцінювати досягнуті або, навпаки, недостигнуто результати.

2.3 Стратегічне планування маркетингової діяльності ТОВ "Садиба в Узнезе"

Програма ТОВ «Садиба в Узнезе», втім, як і будь-який інший сервісної організації, - задоволення потреб своїх клієнтів. В даному випадку, приїжджаючи на базу, клієнт прагне за свої гроші отримати максимум комфорту, тобто якісне обслуговування - це проживання, харчування, можливість скрасити своє дозвілля пропонованими послугами, можливість проведення ділових переговорів і т.д. База відпочинку «Садиба в Узнезе» повністю відповідає цим стандартам. На самому початку роботи даного підприємства, була поставлена ​​задача можливості суміщення клієнтами роботи та відпочинку, і з тих пір керівники їй незмінно слідують.

Узагальнюючи все вищесказане, можна окремо виділити елементи, що складають програму ЗАТ «Садиба в Узнезе»:

- Розміщення;

- Харчування;

- Транспортні послуги;

- Надання у користування конференц-залу;

- Прокат технічних засобів (мультимедійний проектор з екраном, плазмова панель, ноутбук);

- Послуги технічного персоналу;

- Хімчистка;

- Послуги розважального характеру (лазня, більярд, екскурсії)

Завдання і цілі фірми.

У підприємства «Садиба в Узнезе» існує безліч завдань. Як і в будь-який інший організації, вони поділені між відділами. У таблиці 1 представлена ​​коротка характеристика завдань кожної служби. Але якщо розглянути організацію в цілому, то самі основні мети можна виділити таким чином:

- Отримання найбільшого прибутку;

- Максимальне задоволення потреб клієнтів.

На мій погляд, ці 2 мети є самими основними. По-перше, на бажанні отримати прибуток грунтується вся комерційна діяльність, а, по-друге, задоволення потреб - це відмітна ознака всіх сервісних організацій. Не можна сказати, що якась мета важливіша, вони тісно переплітаються між собою, і в процесі надання послуг розміщення (як самих основних в готелі) неможливо виділити, яка мета переважає.

Які ж завдання випливають з цих цілей? Щоб отримати найбільший прибуток, можна піти двома шляхами:

1. Підняти ціни на послуги.

Ця стратегія хороша тільки у разі миттєвого «зняття вершків». Тобто, піднімаючи ціни можна в один момент отримати величезний прибуток, але на цьому все і закінчиться. Тому ця стратегія хороша, тільки перед ліквідацією підприємства.

2. Збільшити якість і кількість послуг, провести хорошу рекламну кампанію, ретельно вивчити потенційну або наявну цільову аудиторію (всі її особливості та переваги).

Звичайно, на виконання цих завдань піде чимало часу, і існує чималий ризик, що все марно, і витрати себе не виправдають, але при хорошому результаті, можна буде отримати величезний прибуток і довіру клієнтів.

Що стосується максимального задоволення клієнтських потреб, то в цьому випадку мова піде не тільки про поліпшення якості та збільшення кількості надаваних послуг. Можливо далі розширення цільової аудиторії. На даний момент, як уже зазначалося вище, готель користується попитом більшою мірою, у жителів Новосибірської обрости.

На сьогоднішній день база відпочинку «Садиба в Узнезе» не приділяє достатньо коштів маркетингову діяльність. Можливо, саме тому вона не достатньо широко відома серед жителів Алтайського краю, Кемеровській і Новокузнецький областях.

Плани розвитку господарського портфеля

Аналіз господарського портфеля фірми - це основне знаряддя сфери стратегічного планування. Йдеться про оцінку положення усіх вхідних до складу фірми виробництв. Найголовніший продукт, який виробляє база відпочинку - це послуга розміщення. Для того, щоб вона була рентабельна, знову ж таки слід докласти достатньо зусиль щодо її розвитку. Зараз «господарський портфель» підприємства розвинений не дуже добре. Плани розвитку можуть бути наступними:

- Розширення асортименту надання послуг;

- Розширення цільової аудиторії;

- Проведення рекламних кампаній;

- Тимчасові (сезонні) зниження цін або знижки постійним клієнтам.

Стратегія зростання

Крім наявних послуг, керівництво готелю не планує введення нових.

3. Рекомендації щодо вдосконалення маркетингового планування на підприємстві ТОВ «Садиба в Узнезе»

3.1 Пропозиції щодо планування маркетингу

Цілі підприємства «Садиба в Узнезе» спрямовані на отримання максимального прибутку, задоволення потреб клієнтів та завоювання більшої частки ринку готельних послуг. Як відомо, стратегія фірми не передбачає широке використання рекламних засобів, що, на мій погляд, не є правильним.

Як я думаю, підприємству слід розширити свою цільову аудиторію і провести заходи щодо завоювання попиту у молоді. Для цього, доцільно, будівництво літніх будиночків і обладнаного майданчика для музичних розважальних програм, із залученням діджеїв міста Новосибірська і Барнаула. Розширення асортименту екскурсійних послуг, організація сплавів по річці Катунь.

Найважливішим моментом, я вважаю - співпраця з туристичними фірмами Алтайського краю, Кемеровській і Новокузнецький областей. Ефективним, на мій погляд, було б створення свого сайту та розміщення інформації в інформаційному довіднику Дубль ГИС.

Важлива і цінова політика. Провівши правильну рекламну кампанію і, отже, зацікавивши нових клієнтів, цілком можливо буде підвищити ціни на найпоширеніші і користуються попитом номери і послуги. Для цього необхідна модифікація наданих послуг, яку на даний момент проводить підприємство.

Всі ці заходи дозволять отримувати базі відпочинку найбільший прибуток, зберігати індивідуальність і користуватися попитом у більшої кількості туристів приїжджають на відпочинок в Гірський Алтай.

3.2 Пропозиції щодо організації рішень

Мої пропозиції:

1. Ввести в штатний розклад організації посаду фахівця з маркетингу.

Спеціаліст з маркетингу повинен добре вміти впливати на рівень, час, характер попиту, оскільки існуючий попит може не збігатися з тим, якого бажає для себе підприємство.

2. Проведення широкої рекламної кампанії.

Розміщення реклами у всіляких друкованих виданнях, на телебаченні та радіо.

Участь у подарункових акціях, лотереях спільно з іншими підприємствами (розіграш путівок на базу відпочинку, серед клієнтів або споживачів інших продуктів, учасників різних конкурсів і т.п)

Розміщення рекламних щитів при в'їзді в туристичну зону Республіки Алтай.

Виступ спонсором будь-яких заходів.

Надання подарункових сертифікатів на отримання інших послуг (наприклад, при замовленні на тиждень номерів категорії «Напівлюкс» і «Люкс» вручити сертифікат на відвідування лазні на 3 години), знижки (при замовленні двомісного номера «Напівлюкс» на тиждень знижка 10% або 5% дисконтна карта)

Доцільно розміщення реклами в Інтернет і довіднику Дубль ГИС.

Встановлення контактів і співпраці з Новосибірської, Кемеровської і Барнаульський туристичними фірмами.

3. Залучення іншого цільової аудиторії.

Територія бази відпочинку та розташування на ній готелю дозволяє організувати будівництво об'єктів так, що будуть виділені дві зони - зона спокійного комфортабельного відпочинку і зона більш динамічного відпочинку, орієнтованого на молодь і дружні компанії.

Будівництво на території бази літніх будиночків і кухні загального користування оснащеної холодильником, мікрохвильовою піччю, електроплитами, чайником, посудом, фільтром для води, столами та стільцями.

Спорудження майданчики для вечірніх музичних програм. Співпраця з діджеями та музичними колективами Новосибірської області та міста Барнаула, безсумнівно приверне молодь.

На березі річки розташувати альтанки для організації барбекю, спорудити костровіще для багаття і приготування шашликів.

Обладнати волейбольний майданчик. Встановити столи для настільного тенісу на відкритих верандах.

4. Розширення всіх видів послуг.

Безпосередня близькість до річки Катунь і зручний спуск, дозволяє організувати екскурсійні сплави по річці. Поїздки на археологічні об'єкти різних епох, які знаходяться на території Чемальского району: стоянки давніх людей, кургани та могильники, наскальні малюнки, відвідування ущелини Чечкиш з невеликим, мальовничим водоспадом Чечкиш. Доставка туристів до села Елікмонар, місце відправки на Каракольскіе озера 7 км.

Розробити програму розваг на зимову пору року. Наприклад: установка штучного скеледромі і обладнання ковзанки.

На території лазні встановити солярій і запропонувати послуги масажиста.

Оренда ноутбуків, з можливістю виходу в Інтернет, буде затребувана не лише діловими клієнтами, а й просто відпочиваючими.

Висновок

У цій роботі були вивчені теоретичні аспекти планування в системі маркетингу, аналіз маркетингового планування на базі відпочинку ТОВ «Садиба в Узнезе» і були запропоновані деякі рекомендації щодо його вдосконалення.

У міру розвитку ринкових відносин маркетинг дедалі інтегрувався в загальну систему управління підприємством, коли в основі прийняття практично всіх виробничих, збутових, фінансових, адміністративних та інших рішень лежить інформація, яка надходить від ринку.

Таким чином, грамотне планування маркетингової діяльності підприємства є невід'ємною складовою його ефективного функціонування. Керівники повинні розуміти, що немає сенсу виробляти або надавати послуги, які ніхто не купить, а значить необхідно мати у своєму штаті людей, що знають і розуміють запити споживачів і знають методи планування та реалізації маркетингової компанії. Планування має перетворитися на безперервний процес, спрямований на відповідність дій компанії швидко мінливих умов ринку.

Тільки так, можна забезпечити стабільне зростання прибутку компанії і зайняти гідне місце у вітчизняній сфері економічних відносин.

База відпочинку «Садиба в Узнезе», не використовує весь свій потенціал розвитку, і пов'язано це з недосконалістю маркетингового планування. Існує можливість виходу на новий рівень, більш точно відповідає вимогам ринку, для цього потрібна розробка більш детального маркетингового плану, ніж він є насправді і досить значне капіталовкладення. На даний момент прибуток від продажу послуг бази відпочинку досить велика і є абсолютно всі умови для її подальшого розвитку.

Список використаних джерел

1. Акулич І.Л. Маркетинг: Підручник. - Мн.: Вишейшая школа, 2002. - 447 с.

2. Амблер Т. Практичний маркетинг. - СПб: Питер, 2009. - 400 с.

3. Афанасьєв М.П. Маркетинг: стратегія і тактика розвитку фірми. - М.: Видавничий центр Книга, 2005. - 304 с.

4. Дихтль Е.А. Практичний маркетинг. - М.: Вища школа, 2002. - 140 с.

5. Котлер Ф. Управління маркетингом: аналіз, планування і контроль / Ф. Котлер. - Москва: Инфра-М, 2007. - 434 с.

6. Лісник О.Л., Чернишов А.В. Практика маркетингу в готельному і ресторанному бізнесі. - М.: Товариш, 2000. - 286 с.

7. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.М. Маркетинг. - СПб.: Питер, 2002. - 400 с.

8. Похабов В.І. Основи маркетингу: Навчальний посібник - Мн.: Вишейшая школа. 2001. - 271 с.

9. Сьомін О.А. Маркетинг і керування якістю торговельних послуг / М.: «Справа і Сервіс», 2006. - 216 с.

10. Соловйов Б.А. Маркетинг. - М.: Юніті-Дана, 2003. - 381 с.

11. Федцов В.Г. Культура сервісу - М., 2001 г

12. http://www.aup.ru.

13. http://www.marketologi.ru.

14. http://www.marketolog.ru.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
146.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Планування маркетингової діяльності підприємства 2
Планування маркетингової діяльності підприємства
Стратегічне планування і вибір маркетингової стратегії на прикладі ТОВ Брянське УРП ВОГ
Контроль маркетингової діяльності
Основи маркетингової діяльності
Аналіз маркетингової діяльності
Організація маркетингової діяльності
Зміст маркетингової діяльності
Вдосконалення маркетингової діяльності
© Усі права захищені
написати до нас