Планування бюджету

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Економічний коледж при КазЕУ ім Т. Риськулова
Курсова робота
З дисципліни: «Бюджетний облік»
На тему: «Планування бюджету»
Виконала: Імінова Гульзар
студентка третього курсу
групи фін 02
Перевірила: Кірдасінова Т. Є.
Алмати, 2007

Зміст
Введення
1 Основи планування бюджету
1.1Общіе положення про планування бюджету
1.2Прінціпи планування бюджету
1.3Определеніе середньостроковій фіскальної політики на майбутній трирічний період
1.4Натуральние норми
2. Розробка проектів бюджетів
2.1 Прогнозування надходжень бюджету
2.2 Визначення лімітів видатків бюджету
2.3 Складання бюджетних заявок адміністраторами бюджетних програм
2.4 Розгляд бюджетних заявок
2.5 Розробка проекту закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік
2.6 Розробка проекту рішення масліхатів про обласний бюджет, бюджет міста республіканського значення, столиці на відповідний фінансовий рік
2.7 Розробка проекту рішення масліхатів бюджеті району (міста обласного значення) на відповідний фінансовий рік
3. Порядок розробки, складання та затвердження планів фінансування. Порядок внесення змін у плани фінансування
3.1 Річний план фінансування
3.2 Види планів фінансування
3.3 Порядок складання та затвердження індивідуальних планів фінансування, планів фінансування бюджетних програм (підпрограм) за зобов'язаннями та платежами
3.4 Порядок складання та затвердження зведеного плану надходжень і фінансування, зведеного плану фінансування за зобов'язаннями
3.5 Порядок внесення змін у плани надходжень і фінансування
4. Департамент економіки і бюджетного планування
4.1 Основні завдання Департаменту економіки і бюджетного планування
4.2 Директор департаменту
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Трирічне планування бюджету Казахстану стане інструментом жорсткого регулювання економіки і держвидатків - Мінфін.
У цій роботі було досліджено «Планування бюджету». Для розкриття даної теми були поставлені і розглянуті наступні завдання:
1.Основи планування бюджету:
-Загальні положення про планування бюджету
-Принципи планування бюджету
-Визначення середньостроковій фіскальної політики на майбутній трирічний період
-Натуральні норми
2.Розробка проектів бюджетів:
-Прогнозування надходжень бюджету
-Визначення лімітів видатків бюджету
-Складання бюджетних заявок адміністраторами бюджетних програм
-Розгляд бюджетних заявок
-Розробка проекту закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік
-Розробка проекту рішення масліхатів про обласний бюджет, бюджет міста республіканського значення, столиці на відповідний фінансовий рік
-Розробка проекту рішення масліхатів бюджеті району (міста обласного значення) на відповідний фінансовий рік
3.Порядок розробки, складання та затвердження планів фінансування. Порядок внесення змін у плани фінансування:
- Річний план фінансування
- Види планів фінансування
- Порядок складання та затвердження індивідуальних планів фінансування, планів фінансування бюджетних програм (підпрограм) за зобов'язаннями та платежами
- Порядок складання та затвердження зведеного плану надходжень і фінансування, зведеного планафінансірованія за зобов'язаннями
- Порядок внесення змін у плани надходжень і фінансування
Ці Правила виконання республіканського і місцевих бюджетів визначають порядок дій державних установ та уповноважених державних органів з виконання комплексу заходів щодо забезпечення надходжень до бюджету, реалізації бюджетних програм, а також фінансування дефіциту (використання профіциту) бюджету. Так само для більш докладного розкриття теми, в курсовій наведено уривок з інтерв'ю з головою Комітету казначейства Міністерства фінансів РК.
З 2009 року Уряд Казахстану має намір перейти на трирічне планування республіканського бюджету. Планований перехід на трирічне бюджетне планування може стати логічним продовженням політики стабільності й інструментом жорсткого регулювання економіки і державних витрат. Дане рішення, я вважаю, - ознака підвищення стійкості, стабільності і передбачуваності розвитку казахстанської економіки в цілому. Так само трохи про директора департаменту економіки та бюджетного планування м. Астана Жаксиликове Тимуре Мекешевіче. Далі представлені основні завдання Департаменту економіки і бюджетного планування. Наведено перелік організацій знаходяться у віданні Міністерства економіки та бюджетного планування Республіки Казахстан:
1. Республіканське державне казенне підприємство "Господарське управління Міністерства економіки та бюджетного планування Республіки Казахстан".
2. Республіканське державне підприємство (на праві господарського відання) "Інститут економічних досліджень".
3. Республіканське державне казенне підприємство "Науково-методичний центр спеціальних програм".
Саме основне, що ми повинні знати:
  - Планування бюджету є процесом розробки пропозицій щодо визначення обсягів надходжень бюджету на планований період та напрямів їх використання з урахуванням пріоритетності та відповідно до завдань соціально-економічного розвитку держави.
- Бюджет планується на один фінансовий рік. Одночасно з проектом бюджету на черговий фінансовий рік складається прогноз бюджету на майбутній трирічний період.
- Порядок розробки проекту республіканського бюджету визначається Президентом Республіки Казахстан. Порядок розробки проектів місцевих бюджетів визначається Урядом Республіки Казахстан.
  Основними принципами планування бюджету є:
- Принцип наступності - планування бюджету з дотриманням напрямків середньостроковій фіскальної політики, прийнятих за основу в попередній період, з урахуванням результатів виконання бюджету минулого і поточного фінансових років;
- Принцип пріоритетності - планування бюджету з дотриманням пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку на майбутній середньостроковий період;
- Принцип обгрунтованості - планування бюджету на основі нормативних правових актів та інших документів, що визначають необхідність включення в проект бюджету тих чи інших надходжень або витрат та обгрунтованість їх обсягів.

1. ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ
1.1 Загальні положення про планування бюджету
Планування бюджету є процесом розробки пропозицій щодо визначення обсягів надходжень бюджету на планований період та напрямів їх використання з урахуванням пріоритетності та відповідно до завдань соціально-економічного розвитку держави. Бюджет планується на один фінансовий рік. Одночасно з проектом бюджету на черговий фінансовий рік складається прогноз бюджету на майбутній трирічний період. Порядок розробки проекту республіканського бюджету визначається Президентом Республіки Казахстан. Порядок розробки проектів місцевих бюджетів визначається Урядом Республіки Казахстан.

1.2 Принципи планування бюджету
Основними принципами планування бюджету є:
- Принцип наступності - планування бюджету з дотриманням напрямків середньостроковій фіскальної політики, прийнятих за основу в попередній період, з урахуванням результатів виконання бюджету минулого і поточного фінансових років;
- Принцип пріоритетності - планування бюджету з дотриманням пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку на майбутній середньостроковий період;
- Принцип обгрунтованості - планування бюджету на основі нормативних правових актів та інших документів, що визначають необхідність включення в проект бюджету тих чи інших надходжень або витрат та обгрунтованість їх обсягів.

1.3Определеніе середньостроковій фіскальної політики на майбутній трирічний період
- Середньострокова фіскальна політика являє собою документ, що визначає податково-бюджетну політику на майбутній трирічний період, у тому числі:
прогнозні показники державного, республіканського і місцевих бюджетів;
результати оцінки ефективності реалізації бюджетних програм за минулий період;
пріоритетні напрями витрачання бюджетних коштів;
способи реалізації основних напрямів соціально-економічного розвитку республіки або регіону;
напрями розвитку міжбюджетних відносин;
політика у сфері державного та гарантованого державою запозичення і боргу;
можливі фіскальні ризики.
- Середньострокова фіскальна політика розробляється на трирічний період на основі середньострокового плану соціально-економічного розвитку республіки або регіону з урахуванням середньострокової фіскальної політики, затвердженої в минулому фінансовому році, державних, галузевих (секторальних), регіональних програм, аналізу та оцінки виконання бюджету за минулий фінансовий рік з щорічною коригуванням її основних напрямків.
- Середньострокова фіскальна політика Уряду Республіки Казахстан на майбутній трирічний період затверджується Урядом Республіки Казахстан до 1 червня поточного року і підлягає обов'язковому опублікуванню.
Середньострокова фіскальна політика місцевого виконавчого органу на майбутній трирічний період затверджується місцевими виконавчими органами до 1 липня поточного року і підлягає обов'язковому опублікуванню.
- Порядок розробки середньострокової фіскальної політики визначається Урядом Республіки Казахстан.

1.4 Натуральні норми
- Натуральні норми - натуральні показники споживання або використання необхідних матеріальних чи нематеріальних благ. Застосування натуральних норм є обов'язковим при плануванні і виконанні бюджету.
- Натуральні норми розробляються центральними державними органами і затверджуються Урядом Республіки Казахстан.
- Центральні державні органи мають право вносити на розгляд Республіканської бюджетної комісії пропозиції про зміну або скасування натуральних норм з урахуванням прогнозних показників державного бюджету та соціально-економічного розвитку республіки.

2. РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ БЮДЖЕТІВ
2.1 Прогнозування надходжень бюджету
- Прогнозування надходжень бюджету здійснюється уповноваженим органом з бюджетного планування на основі середньострокового плану соціально-економічного розвитку республіки або регіону і середньостроковій фіскальної політики на майбутній трирічний період.
- Відображення надходжень до бюджету у вигляді вартості товарів (робіт, послуг) допускається тільки при отриманні грантів, а також у випадках, передбачених міжнародним договором, ратифікованим Республікою Казахстан.
При цьому у витратах повинна передбачатися бюджетна програма в обсязі, рівному вартості отриманих товарів (робіт, послуг).
- Методика прогнозування надходжень бюджету розробляється і затверджується центральним уповноваженим органом з бюджетного планування.
- Прогнозні показники надходжень бюджету на майбутній фінансовий рік розглядаються та схвалюються бюджетною комісією.

2.2Определеніе лімітів видатків бюджету
- Уповноважений орган з бюджетного планування на основі середньостроковій фіскальної політики формує ліміти видатків бюджету на поточних бюджетних програм та бюджетних програм розвитку.
- Ліміти витрат бюджету розглядаються та схвалюються бюджетною комісією.
- Доведення лімітів витрат бюджету до адміністраторів бюджетних програм і на бюджетні програми розвитку в уповноважений орган з економічного планування для відбору бюджетних інвестиційних проектів (програм) здійснюється уповноваженим органом з бюджетного планування.

2.3 Складання бюджетних заявок адміністраторами бюджетних програм
- Бюджетна заявка представляє собою сукупність документів, щорічно складаються та подаються адміністратором бюджетних програм на майбутній фінансовий рік і трирічний період для обгрунтування необхідності бюджетних програм та визначення суми їх фінансування при розробці бюджету.
- Бюджетна заявка складається на основі:
єдиної бюджетної класифікації;
лімітів витрат бюджету;
бюджетної заявки на трирічний період, схваленої бюджетною комісією в минулому фінансовому році;
середньострокового плану соціально-економічного розвитку республіки або регіону і середньостроковій фіскальної політики;
переліку пріоритетних бюджетних інвестиційних проектів (програм).
- Адміністратор бюджетної програми щорічно складає тільки одну бюджетну заявку, за винятком випадків уточнення бюджету, передбачених цим Кодексом.
- Бюджетна заявка адміністратора бюджетних програм включає в себе:
1. перелік бюджетних програм (підпрограм) і суми витрат за ними;
2. пояснювальну записку до бюджетною програмою;
3. проект паспорта бюджетної програми (підпрограми), включеної в бюджетну заявку;
4. інформацію про кредиторську заборгованість станом на 1 січня поточного фінансового року з обов'язковою розбивкою загальної суми кредиторської заборгованості по роках із зазначенням основних причин її виникнення;
5. інформацію про дебіторську заборгованість станом на 1 січня поточного фінансового року з обов'язковою розбивкою загальної суми дебіторської заборгованості по роках із зазначенням основних причин її виникнення;
6. інформацію про отримані та використаних пов'язаних гранти за станом на 1 січня поточного фінансового року з обов'язковою розбивкою суми грантів за напрямками витрачання;
7. розрахунки витрат за бюджетною програмою (підпрограмі), включеної в бюджетну заявку;
8. іншу інформацію.
Прогноз надходжень і витрат грошей від реалізації товарів (робіт, послуг) державними установами, що залишаються в їхньому розпорядженні, на відповідний фінансовий рік складається за формою, встановленою центральним уповноваженим органом з бюджетного планування, і подається разом з бюджетною заявкою.
- Перелік бюджетних програм (підпрограм) визначає бюджетні програми, плановані адміністратором на майбутній трирічний період, у встановленій формі із зазначенням звітних даних за минулий рік, планових показників на поточний рік і прогнозних показників на майбутній трирічний період.
- Пояснювальна записка до бюджетною програмою визначає коротку характеристику запланованої бюджетної програми, розкриває її сутність, необхідність і роль у соціально-економічному розвитку республіки або регіону, вказує причини відхилення від минулорічної бюджетної заявки.
- Проект паспорта бюджетної програми (підпрограми) є документом, що визначає цілі, завдання, нормативно-правове обгрунтування, очікувані результати, заходи, відповідальних виконавців, терміни виконання, вартість у національній валюті, джерела фінансування бюджетної програми.
- Розрахунки витрат за бюджетною програмою (підпрограмі) розкривають кількісні і вартісні показники бюджетних програм, які визначаються з урахуванням затверджених натуральних норм.
- У разі, якщо адміністратором бюджетних програм пропонується реалізація бюджетних програм за допомогою бюджетного кредитування, бюджетна заявка за даними бюджетними програмами додатково повинна включати наступні документи.
У тому числі сформовані при підготовці і відборі інвестиційних проектів (програм):
1. обгрунтування доцільності реалізації бюджетної програми за допомогою бюджетного кредитування, включаючи обгрунтування відповідності бюджетної програми мети, принципам, критеріям, напрямами бюджетного кредитування;
2. обгрунтування потреби в об'єктах і (або) напрямках бюджетного кредитування;
3. обгрунтування умов бюджетних кредитів;
4. розрахунок окупності бюджетного кредитування;
5. обгрунтування розміру оплати послуг повірених (агентів) у разі їх залучення.
- Порядок складання та подання бюджетної заявки визначається центральним уповноваженим органом з бюджетного планування.

2.4 Розгляд бюджетних заявок

- Бюджетні заявки розглядаються уповноваженим органом з бюджетного планування, що проводить їх оцінку і готує по них відповідний висновок. Адміністратор бюджетної програми зобов'язаний вносити бюджетну заявку в межах ліміту витрат.
- Бюджетна комісія розглядає бюджетні заявки і висновок уповноваженого органу щодо бюджетного планування та приймає по них рішення.
- Розбіжності між адміністраторами бюджетних програм та уповноваженим органом щодо бюджетного планування розглядаються бюджетною комісією.
- Після ухвалення бюджетною комісією остаточного рішення за бюджетними програмами адміністратори бюджетних програм не має права подавати додаткові заявки.

2.5 Розробка проекту закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік
- Центральний уповноважений орган з бюджетного планування на основі прийнятих Республіканської бюджетною комісією рішень складає остаточний варіант проекту республіканського бюджету на майбутній фінансовий рік і вносить його на розгляд Республіканської бюджетної комісії. Розгляд та визначення остаточного варіанту проекту республіканського бюджету на майбутній фінансовий рік закінчується не пізніше 1 серпня року, що передує планованому фінансовому році. Текст проекту закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік повинен містити: 1. обсяги доходів, витрат, операційного сальдо, чистого бюджетного кредитування, сальдо по операціях з фінансовими активами, дефіциту (профіциту), фінансування дефіциту (використання профіциту) республіканського бюджету майбутнього фінансового року;
2. мінімальні розміри заробітної плати, пенсії, місячний розрахунковий показник;
3. обсяги бюджетних вилучень з місцевих бюджетів до республіканського бюджету;
4. обсяги бюджетних субвенцій, що передаються з республіканського бюджету до місцевих бюджетів;
5. розмір резерву Уряду Республіки Казахстан;
6. суму виконання зобов'язань за державними гарантіями Республіки Казахстан;
7. ліміт надання державних гарантій Республіки Казахстан;
8. ліміт урядового боргу;
9. інші положення.
- До проекту закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік додаються:
1. проект республіканського бюджету на відповідний фінансовий рік у частині структури, встановленої цим Кодексом. При цьому надходження викладаються по категоріям, класів і підкласів, а витрати викладаються по функціональним групам, адміністраторам бюджетних програм і бюджетними програмами. Розділ "Фінансування дефіциту (використання профіциту) бюджету" представляється загальною сумою;
2. обсяги надходжень від організацій сировинного сектора в республіканський бюджет;
3. обсяг надходжень від приватизації майна, що знаходиться в республіканській власності і належить до добувної та обробної галузей;
4. мінімальні обсяги видатків місцевих бюджетів на соціально важливі програми;
5. перелік бюджетних програм розвитку республіканського бюджету з поділом на бюджетні інвестиційні проекти і програми;
6. перелік республіканських і місцевих бюджетних програм, що не підлягають секвестру в процесі виконання республіканського і місцевих бюджетів;
7. інші дані.
- Розмір затверджується дефіциту (профіциту) республіканського бюджету на відповідний фінансовий рік відображається в грошовому вираженні і відсотках до валового внутрішнього продукту.
- Центральний уповноважений орган з бюджетного планування не пізніше 15 серпня поточного року представляє проект закону про республіканський бюджет на майбутній фінансовий рік на розгляд Уряду Республіки Казахстан.
- Центральні державні органи до початку нового фінансового року з урахуванням прогнозних показників державного та республіканського бюджетів на майбутній трирічний період проводять аналіз діючих нормативних правових актів, виконання яких тягне додаткове витрачання бюджетних коштів, і розробляють пропозиції про їх скасування, призупинення або про внесення в них змін і доповнень.

2.6 Розробка проекту рішення масліхатів про обласний бюджет, бюджет міста республіканського значення, столиці на відповідний фінансовий рік
- Місцевий уповноважений орган з бюджетного планування на основі прийнятих бюджетною комісією області, міста республіканського значення, столиці рішень складає остаточний варіант проекту обласного бюджету, бюджету міста республіканського значення, столиці на майбутній фінансовий рік і вносить його на розгляд бюджетної комісії області, міста республіканського значення, столиці.
- Розгляд та визначення остаточного варіанту проекту обласного бюджету, бюджету міста республіканського значення, столиці на майбутній фінансовий рік закінчується не пізніше 15 вересня року, що передує планованому фінансовому році.
Текст проекту рішення має містити:
1 обсяги доходів, витрат, операційного сальдо, чистого бюджетного кредитування, сальдо по операціях з фінансовими активами, дефіциту (профіциту), фінансування дефіциту (використання профіциту) бюджету майбутнього фінансового року;
2 обсяги бюджетних субвенцій, що передаються з обласного бюджету до бюджетів районів (міст обласного значення), та обсяги бюджетних вилучень з бюджетів районів (міст обласного значення) до обласного бюджету;
3 розмір резерву місцевого виконавчого органу;
4 ліміт боргу місцевого виконавчого органу області, міста республіканського значення, столиці на кінець відповідного фінансового року;
5 інші положення.
- До проекту рішення про обласний бюджет, бюджет міста республіканського значення, столиці додаються:
1 проект обласного бюджету, бюджету міста республіканського значення, столиці на відповідний фінансовий рік у частині структури, встановленої цим Кодексом. При цьому надходження викладаються по категоріям, класів і підкласів, а витрати викладаються по функціональним групам, адміністраторам бюджетних програм і бюджетними програмами. Розділ "Фінансування дефіциту (використання профіциту) бюджету" представляється загальною сумою;
2 перелік бюджетних програм розвитку обласного бюджету, бюджету міста республіканського значення, столиці з поділом на бюджетні інвестиційні проекти і програми;
3 перелік місцевих бюджетних програм, що не підлягають секвестру в процесі виконання місцевого бюджету на відповідний фінансовий рік, у тому числі встановлених законом про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік;
4 обсяг надходжень до бюджету міста республіканського значення, столиці від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
5 бюджетні програми кожного району в місті;
6 інші дані.
- Розмір затверджується дефіциту (профіциту) обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського значення, столиці на відповідний фінансовий рік відображається в грошовому вираженні.
- Місцевий уповноважений орган з бюджетного планування не пізніше 1 жовтня поточного року представляє проект обласного бюджету, бюджету міста республіканського значення, столиці на майбутній фінансовий рік на розгляд місцевим виконавчому органу області, міста республіканського значення, столиці.

2.7 Розробка проекту рішення масліхатів про бюджет району (міста обласного значення) на відповідний фінансовий рік
- Місцевий уповноважений орган з бюджетного планування на основі прийнятих бюджетною комісією району (міста обласного значення) рішень складає остаточний варіант проекту бюджету району (міста обласного значення) на майбутній фінансовий рік і вносить його на розгляд бюджетної комісії району (міста обласного значення).
- Розгляд та визначення остаточного варіанту проекту бюджету району (міста обласного значення) на майбутній фінансовий рік закінчується не пізніше 1 жовтня року, що передує планованому фінансовому році.
Текст проекту рішення має містити:
1 обсяги доходів, витрат, операційного сальдо, чистого бюджетного кредитування, сальдо по операціях з фінансовими активами, дефіциту (профіциту), фінансування дефіциту (використання профіциту) бюджету майбутнього фінансового року;
2 розмір резерву місцевого виконавчого органу;
3 обсяги бюджетних вилучень з бюджету району (міста обласного значення) до обласного бюджету;
4 інші положення.
- До проекту рішення про бюджет району (міста обласного значення) додаються:
1 проект бюджету району (міста обласного значення) на відповідний фінансовий рік у частині структури, встановленої цим Кодексом. При цьому надходження викладаються по категоріям, класів і підкласів, а витрати викладаються по функціональним групам, адміністраторам бюджетних програм і бюджетними програмами. Розділ "Фінансування дефіциту (використання профіциту) бюджету" представляється загальною сумою;
2 перелік бюджетних програм розвитку бюджету району (міста обласного значення) з поділом на бюджетні інвестиційні проекти і програми;
3 перелік бюджетних програм, що не підлягають секвестру в процесі виконання місцевого бюджету на відповідний фінансовий рік, у тому числі встановлених рішенням обласної масліхатів про затвердження обласного бюджету на відповідний фінансовий рік;
4 обсяг надходжень до бюджету району (міста обласного значення) від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
5 бюджетні програми кожного району в місті, міста районного значення, селища, аулу (села), аульного (сільського) округу;
6 інші дані.
- Розмір затверджується дефіциту (профіциту) бюджету району (міста обласного значення) на відповідний фінансовий рік відображається в грошовому вираженні.
- Місцевий уповноважений орган з бюджетного планування не пізніше 15 жовтня поточного року представляє проект бюджету району (міста обласного значення) на майбутній фінансовий рік на розгляд місцевим виконавчому органу району (міста обласного значення).

3. Порядок розробки, складання та затвердження планів фінансування. Порядок внесення змін у плани фінансування
3.1Годовой план фінансування
- Річний план фінансування розробляється відповідно до закону про республіканський бюджет та рішеннями масліхатів про місцеві бюджети на відповідний фінансовий рік, постановою Уряду Республіки Казахстан та місцевого виконавчого органу про реалізацію закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік або рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік.
- Річний план фінансування складається на підставі розрахунків видатків за бюджетною програмою (підпрограмі), що подаються у складі бюджетної заявки адміністраторами бюджетних програм, схваленої бюджетною комісією і доопрацьованій з урахуванням рішень, прийнятих під час затвердження (уточненні, коригування) бюджету.
- Річний план фінансування на відповідний фінансовий рік затверджується уповноваженим органом з бюджетного планування і передається уповноваженому органу з виконання бюджету, а також направляється адміністраторам бюджетних програм не пізніше двадцять п'ятого грудня року, що передує планованому.
- У випадках, визначених Бюджетним кодексом Республіки Казахстан, а також при виникненні інших факторів, що потребують коректування витрат бюджету за економічною класифікацією видатків, у процесі виконання бюджету уповноважений орган з виконання бюджету може вносити зміни в річні обсяги фінансування бюджетних програм (підпрограм) за економічною класифікацією видатків бюджету, шляхом внесення відповідних змін до порядку, встановленому цими Правилами, у зведений план фінансування за зобов'язаннями.
- У разі уточнення, коригування бюджету України уповноважений орган з бюджетного планування затверджує і подає до уповноваженого органу з виконання бюджету зміни в річні плани фінансування, а також спрямовує адміністраторам бюджетних програм протягом п'яти робочих днів після затвердження Урядом Республіки Казахстан або місцевим виконавчим органом відповідних змін паспортів бюджетних програм.
Адміністратори бюджетних програм забезпечують відповідність специфік річних планів фінансування заходів, відображених у паспортах бюджетних програм.
3.2 Види планів фінансування
- Для виконання бюджету розробляються наступні види планів фінансування:
державною установою - індивідуальні плани фінансування за зобов'язаннями та платежами (далі - індивідуальні плани фінансування);
адміністратором бюджетних програм - план фінансування бюджетних програм (підпрограм) за зобов'язаннями (далі - план фінансування за зобов'язаннями) і план фінансування бюджетних програм (підпрограм) за платежами (далі - план фінансування за платежами);
уповноваженим органом з виконання бюджету - план надходжень до бюджету, зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями.
Індивідуальні плани фінансування, плани фінансування адміністраторів бюджетних програм, плани надходжень до бюджету, зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями розробляються відповідно до закону про республіканський бюджет та рішеннями масліхатів про місцеві бюджети на відповідний фінансовий рік, постановами Уряду Республіки Казахстан та місцевих виконавчих органів про реалізацію республіканського і місцевих бюджетів на відповідний фінансовий рік, затвердженими паспортами бюджетних програм, річним планом фінансування, бюджетної заявкою адміністраторів бюджетних програм, Єдиної бюджетною класифікацією Республіки Казахстан (далі - ЕБК РК), Довідником державних установ, що фінансуються з республіканського та місцевих бюджетів (далі - Довідник державних установ), та в порядку, встановленому цими Правилами.
Індивідуальні плани фінансування формуються в тисячах тенге числами з дробовим залишком, з одним знаком після коми, плани фінансування адміністраторів бюджетних програм, плани надходжень до бюджету, зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями формуються в тисячах тенге, цілими числами без дробового залишку .
3.3 Порядок складання та затвердження індивідуальних планів фінансування, планів фінансування бюджетних програм (підпрограм) за зобов'язаннями та платежами
- У процесі виконання бюджету індивідуальний план фінансування є основним документом державної установи, який формується у формі: індивідуального плану фінансування державної установи за зобов'язаннями (далі - індивідуальний план за зобов'язаннями) та індивідуального плану фінансування державної установи за платежами (далі - індивідуальний план за платежами) за формами згідно з додатками 1-4 до цих Правил.
- Індивідуальний план за зобов'язаннями визначає обсяги коштів, у межах яких державна установа приймає зобов'язання для реалізації заходів, передбачених паспортами бюджетних програм.
- Індивідуальний план по платежах визначає обсяги коштів, у межах яких державна установа проводить платежі за прийнятими зобов'язаннями.
- Проекти індивідуальних планів фінансування за зобов'язаннями та платежами розробляються на підставі наступних вимог:
розрахунків видатків за бюджетними програмами (підпрограм), представлених в бюджетній заявці адміністраторів бюджетних програм, схваленої бюджетною комісією і доопрацьованій з урахуванням рішень, прийнятих під час затвердження або уточнення бюджету (далі - бюджетна заявка);
нормативних правових актів за бюджетними програмами (підпрограм);
інших нормативних правових актів;
відповідність плану заходів щодо реалізації бюджетної програми (підпрограми) затвердженого паспорта;
забезпечення своєчасного прийняття і виконання зобов'язань;
динаміки виконання планів фінансування бюджетних програм (підпрограм) за зобов'язаннями та платежами в попередні фінансові роки;
структури специфік економічної класифікації видатків при розробці проектів індивідуальних планів по зобов'язаннях.
Розподіл по місяцях річних сум індивідуального плану фінансування за зобов'язаннями в розрізі специфік економічної класифікації повинно відповідати термінів прийняття зобов'язань, термінів виконання заходів, передбачених паспортом бюджетної програми (підпрограми), строками проведення конкурсних процедур з державних закупівель, сезонності проведення робіт, термінів прийняття нормативних правових актів у реалізацію бюджетних програм (підпрограм).
Розподіл по місяцях річних сум індивідуального плану платежів повинно відповідати термінам здійснення платежів по отримуваних товарів (робіт, послуг), згідно з термінами реалізації заходів протягом відповідного фінансового року за кожною бюджетною програмою і підпрограмі, передбачених паспортом, і враховувати передбачувані терміни виплати авансових платежів.
- Проекти індивідуальних планів фінансування підписуються керівником або особою ним уповноваженою, керівником структурного підрозділу державної установи, відповідального за їх складання, а за відсутності останніх - особами, на які відповідними наказами покладено виконання обов'язків, і завіряються печаткою державної установи, розрахунки та обгрунтування помісячного розбивки проектів індивідуальних планів фінансування також підписані вищезгаданими особами разом з проектами індивідуальних планів фінансування передаються адміністраторам бюджетних програм у встановлені терміни для їх затвердження і розробки планів фінансування програм (підпрограм) адміністраторів бюджетних програм.
- Державна установа забезпечує правильність складання проектів індивідуальних планів фінансування та своєчасне подання їх відповідним адміністратору бюджетних програм.
- Плани фінансування за зобов'язаннями та платежами адміністраторів бюджетних програм формуються за формами, згідно з додатками 5-8 до цих Правил, шляхом зведення індивідуальних планів фінансування за зобов'язаннями та платежами.
Річні суми планів фінансування адміністратора бюджетних програм за бюджетними програмами (підпрограм) повинні відповідати сумам, затвердженим постановою Уряду Республіки Казахстан та місцевого виконавчого органу про реалізацію закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік або рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік, а річні суми в розрізі специфік економічної класифікації видатків бюджету у планах фінансування за зобов'язаннями адміністраторів бюджетних програм повинні відповідати річного плану фінансування, затвердженого уповноваженим органом з бюджетного планування.
- Адміністратор бюджетних програм протягом п'яти робочих днів після затвердження річного плану фінансування надає уповноваженому органу з виконання бюджету проекти планів фінансування бюджетних програм (підпрограм) відповідно до функціональної та економічної класифікації видатків бюджету з розбивкою по місяцях, розрахунки до них і обгрунтування помісячного розбивки планів, а також проекти індивідуальних планів фінансування.
Проекти планів фінансування адміністраторів бюджетних програм за цільовими трансфертами нижчестоящим бюджетам, а також за бюджетними кредитами адміністраторами бюджетних програм представляються уповноваженому органу з виконання бюджету, як в цілому за бюджетною програмою (підпрограмі), так і в розрізі нижчестоящих бюджетів. До проектів планів фінансування за даними бюджетними програмами додаються копії проектів планів фінансування кожного нижчестоящого бюджету, підписані Якимом області або керівником уповноваженого органу з виконання нижчестоящого бюджету.
Проекти планів фінансування адміністраторів бюджетних програм представляються адміністратором бюджетних програм на паперових та на магнітних носіях у форматі, встановленому уповноваженим органом з виконання бюджету, проекти індивідуальних планів фінансування - лише на магнітних (електронних) носіях.
Адміністратор бюджетної програми забезпечує достовірність, правильність оформлення і своєчасність подання проектів планів фінансування адміністраторів бюджетних програм та індивідуальних планів фінансування в уповноважений орган з виконання бюджету.
- Проекти планів надходжень складаються уповноваженим органом з виконання бюджету протягом п'яти днів після прийняття постанови Уряду Республіки Казахстан або місцевого виконавчого органу про реалізацію закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік або рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік.
- Плани надходжень в республіканський і місцеві бюджети повинні відповідати сумам надходжень за категоріями, класами, підкласами та специфіка надходжень, затвердженим постановою Уряду Республіки Казахстан та місцевого виконавчого органу про реалізацію закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік або рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік, і складатися з планів надходжень доходів, погашення бюджетних кредитів, від продажу фінансових активів держави і позик.
- Плани надходжень доходів республіканського бюджету формуються центральним уповноваженим органом з виконання бюджету з урахуванням проектів планів надходжень доходів у територіальному розрізі, що подаються державними органами, що забезпечують контроль за виконанням податкових, митних та інших обов'язкових платежів до бюджету, за формами, згідно з додатками 9-12 до цих Правил, та розрахунків, обгрунтувань до них.
Плани надходжень доходів місцевого бюджету формуються місцевим уповноваженим органом з виконання бюджету з урахуванням проектів планів надходжень доходів, що подаються державними органами, що забезпечують контроль за виконанням податкових та інших обов'язкових платежів до бюджету, за формами, згідно з додатками 9-12 до цих Правил, і розрахунків до ним.
Дані проекти подаються протягом двох днів після прийняття постанови Уряду Республіки Казахстан про реалізацію закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік, ухвали місцевого виконавчого органу про реалізацію рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік.
Плани надходжень бюджетних вилучень формуються уповноваженим органом з виконання вищестоящого бюджету відповідно до постанови Уряду Республіки Казахстан та місцевого виконавчого органу про реалізацію Закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік або рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік і на підставі розрахунків із застосуванням розміру помісячних перерахувань бюджетних вилучень з нижчестоящих бюджетів і помісячних прогнозних обсягів доходів нижчестоящих бюджетів у порядку, передбаченому главою 10 цих Правил.
- Розподіл по місяцях надходжень доходів, погашення бюджетних кредитів, надходжень від продажу фінансових активів і позик проводиться уповноваженим органом з виконання бюджету, виходячи з встановлених строків сплати платежів до бюджету відповідно до законодавчих актів Республіки Казахстан, динаміки надходжень до бюджету у попередні роки, аналізу динаміки прибутковості державних цінних паперів та рівня попиту і пропозиції на ринку цінних паперів, умов укладених кредитних договорів, договорів позики, угод про гранти.
Проекти планів з винагород (інтересам) за бюджетними кредитами, виданими з вищестоящого бюджету нижчестоящим бюджетам, з погашення бюджетних кредитів, виданих з вищестоящого бюджету нижчестоящим бюджетам, уповноваженим органом з виконання бюджету складаються як в цілому за кодом названих надходжень, так і в розрізі нижчестоящих бюджетів .
3.4 Порядок складання та затвердження зведеного плану надходжень і фінансування, зведеного плану фінансування за зобов'язаннями

- Зведений план надходжень та фінансування по платежах, зведений план фінансування за зобов'язаннями складається на підставі класифікації надходжень, відомчої та економічної класифікації видатків, за формами, згідно з додатками 13-15 до цих Правил, Зведений план надходжень і фінансування на підставі класифікації надходжень та функціональної класифікації витрат - за формою, згідно з додатком 16 до цих Правил.
- Уповноважений орган по виконанню бюджету складає та затверджує зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями протягом двох тижнів після затвердження річного плану фінансування.
- Зведений план надходжень складається шляхом зводу проектів планів надходжень по доходах, погашення бюджетних кредитів, надходжень від продажу фінансових активів держави, позик, прийнятих уповноваженим органом з виконання бюджету для включення в зведений план надходжень і фінансування.
- Зведений план надходжень та фінансування по платежах, зведений план фінансування за зобов'язаннями складаються шляхом зводу проектів планів фінансування адміністраторів бюджетних програм, прийнятих уповноваженим органом з виконання бюджету для включення в зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями, і з урахуванням наступних умов :
річні суми бюджетних програм та підпрограм зведених планів фінансування повинні відповідати прийнятою постановою Уряду Республіки Казахстан або місцевого виконавчого органу про реалізацію закону про республіканський бюджет або рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік, а з економічної класифікації видатків при первісному затвердження - річного плану фінансування;
суми трансфертів і кредитів, що передаються з вищестоящого бюджету нижчестоящому бюджету, враховуються у зведених планах фінансування вищестоящого бюджету в таких же обсягах і в ті ж місяці, як у зведеному плані надходжень і фінансування, зведеному плані фінансування за зобов'язаннями нижчестоящого бюджету;
суми трансфертів, повернення кредитів, переданих з нижчестоящого бюджету в вищестоящий бюджет, і суми виплати нижчестоящим бюджетом винагород (інтересів) за кредитами, отриманими з вищестоящого бюджету, враховуються у зведених планах фінансування нижчестоящого бюджету в таких же обсягах і в ті ж місяці, як і в зведеному плані по надходженнях вищестоящого бюджету;
річний і помісячний плани надходжень до бюджету і фінансування бюджетних програм (підпрограм) за платежами у зведеному плані надходжень і фінансування повинні бути збалансовані.
- Зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями, спочатку сформовані і затверджені відповідно до закону про республіканський бюджет та рішенням масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік, постановами Уряду Республіки Казахстан та місцевого виконавчого органу про реалізацію закону про республіканський бюджет і рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік і річним планом фінансування, затвердженого уповноваженим органом з бюджетного планування, повинні відповідати затвердженому бюджету на відповідний фінансовий рік.
Спочатку сформовані і затверджені зведені плани зберігаються до кінця фінансового року у вигляді копії електронної бази даних, внесення змін в яку не допускається.
- Уповноважений орган з виконання бюджетів областей, міста республіканського значення, столиці протягом п'яти робочих днів після затвердження постанови Уряду про реалізацію закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік передають центральному виконавчому органу, що адмініструють бюджетні програми, пов'язані з виділенням трансфертів та бюджетних кредитів нижчестоящим бюджетам , розподіл по місяцях передбачених їм законом про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік сум трансфертів та бюджетних кредитів
- Уповноважений орган з виконання бюджетів районів (міст обласного значення) протягом п'яти робочих днів після затвердження обласних бюджетів передають до місцевого виконавчий орган, що адмініструють бюджетні програми, пов'язані з виділенням цільових трансфертів та бюджетних кредитів нижчестоящим бюджетам, розподіл по місяцях суми цільових трансфертів та бюджетних кредитів, що передаються з обласного бюджету бюджетам районів (міст обласного значення).
- Зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями по республіканському бюджету затверджуються керівником центрального уповноваженого органу по виконанню бюджету або особою, ним уповноваженою, підписуються керівником підрозділу, відповідального за їх розробку, і завіряються їх печаткою. За місцевим бюджетам - керівником відповідного місцевого уповноваженого органу з виконання бюджету або особою, ним уповноваженою, підписуються керівником підрозділу, відповідального за їх розробку, і завіряються їх печаткою.
У разі відсутності керівника центрального уповноваженого органу по виконанню бюджету або особи, ним уповноваженої, і місцевого уповноваженого органу з виконання бюджету зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями затверджується особами, що виконують їх обов'язки, покладені відповідним наказом.
- Уповноважений орган з виконання вищестоящого бюджету протягом двох днів після затвердження зведеного плану надходжень і фінансування, зведеного плану фінансування за зобов'язаннями доводить до уповноваженого органу з виконання нижчестоящого бюджету розподіл по місяцях сум бюджетних вилучень, винагород (інтересів) за кредитами та повернення кредитів, виданих з вищестоящого бюджету нижчестоящому бюджету, до адміністраторів бюджетних програм затверджену зведеними планами фінансування розбивку по місяцях річних сум фінансування бюджетних програм (підпрограм) за зобов'язаннями та платежами.
Адміністратори бюджетних програм вищестоящого бюджету протягом двох робочих днів після затвердження планів фінансування бюджетних програм (підпрограм) доводять до уповноваженого органу з виконання нижчестоящого бюджету розподіл по місяцях сум трансфертів і кредитів з вищестоящого бюджету.
- Після затвердження зведеного плану надходжень і фінансування, зведеного плану фінансування за зобов'язаннями центральний уповноважений орган з виконання бюджету протягом двох днів направляє в державні органи, що забезпечують контроль за виконанням податкових та інших обов'язкових платежів до бюджету, затверджену зведеним планом фінансування розбивку по місяцях плану надходжень доходів до республіканського бюджету.
- Адміністратори бюджетних програм протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання затвердженої зведеними планами фінансування розбивки по місяцях річних сум фінансування бюджетних програм за зобов'язаннями та платежами затверджують плани фінансування адміністраторів бюджетних програм та індивідуальні плани фінансування і представляє затверджені індивідуальні плани фінансування по підвідомчих йому державним установам на паперовому та магнітному носіях:
по республіканському бюджету - у центральний уповноважений орган з виконання бюджету;
по місцевому бюджету - до місцевого уповноважений орган з виконання бюджету.
Плани фінансування адміністраторів бюджетних програм та індивідуальні плани фінансування затверджуються керівником адміністратора бюджетних програм.
У разі відсутності керівника адміністратора бюджетних програм або особи, ним уповноваженої, плани фінансування адміністраторів бюджетних програм та індивідуальні плани фінансування затверджуються особами, які виконують їх обов'язки відповідно до наказу.
Місцевий уповноважений орган з виконання бюджету протягом п'яти календарних днів після подання адміністратором бюджетної програми затверджених індивідуальних планів фінансування по всіх державних установам робить перевірку на відповідність загальної суми всіх індивідуальних планів фінансування за зобов'язаннями та платежами сумі зведеного плану надходжень і фінансування, зведеного плану фінансування за зобов'язаннями за кожною програмою, підпрограмі і специфіці ЕБК РК і по місяцях і представляє в територіальний підрозділ казначейства на паперовому та магнітному носіях один примірник затвердженого зведеного плану фінансування разом з затвердженими індивідуальними планами фінансування, з реєстром у двох примірниках, за формою згідно з додатком 17 до цих Правил .
Місцевий уповноважений орган з виконання бюджету забезпечує відповідність зведеного плану надходжень і фінансування, зведеного плану фінансування за зобов'язаннями по місцевому бюджету суми індивідуальних планів фінансування державних установ, а також їх своєчасне подання до територіального підрозділу казначейства.
Центральний уповноважений орган з виконання бюджету і територіальні підрозділи казначейства протягом восьми робочих днів після подання адміністраторами республіканських бюджетних програм і місцевим уповноваженим органом з виконання бюджету індивідуальних планів фінансування по всіх державних установам робить перевірку на відповідність загальної суми всіх індивідуальних планів фінансування за зобов'язаннями та платежами сумі зведеного плану надходжень і фінансування, зведеного плану фінансування за зобов'язаннями по кожній програмі, підпрограмі і специфіці ЕБК РК, по місяцях і вводить в Інтегровану інформаційну систему казначейства (далі - ІІСК).
При невиконанні встановлених вимог індивідуальні плани фінансування повертаються для виправлення центральним уповноваженим органом з виконання бюджету - адміністраторові республіканських бюджетних програм, територіальним підрозділом казначейства - місцевому уповноваженому органу з виконання бюджету.
- Після затвердження зведеного плану надходжень і фінансування, зведеного плану фінансування за зобов'язаннями, уповноважений орган з виконання нижчестоящого бюджету протягом трьох робочих днів подають уповноваженому органу з виконання вищестоящого бюджету затверджену помісячну розбивку плану надходжень доходів (до рівня специфік) до відповідних бюджетів.
- Центральний уповноважений орган з виконання бюджету отримані зведені плани надходжень доходів (до рівня специфік) від уповноваженого органу з виконання нижчестоящих бюджетів доводить за 2 (два) робочих дні до державного органу, який здійснює контроль за виконанням податкових та інших обов'язкових платежів до бюджету.
- Центральний і місцевий уповноважені органи по виконанню бюджету забезпечують подання паспортів бюджетних програм та змін до них протягом десяти робочих днів з дня їх затвердження в територіальний підрозділ казначейства.
- При виданні відповідно до норм Бюджетного кодексу Республіки Казахстан (далі - Бюджетний кодекс), Указу Президента Республіки Казахстан або рішення місцевого виконавчого органу про республіканський або місцевому фінансовому плані на перший квартал майбутнього фінансового року, уповноваженим органом з виконання бюджету складається в порядку та строки , встановлені пунктами 7-34 цих Правил, зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями на перший квартал відповідного фінансового року, в обсязі однієї четвертої частини проекту бюджету на майбутній фінансовий рік.
3.5 Порядок внесення змін у плани надходжень і фінансування
- Внесення змін і доповнень до зведеного план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями, плани фінансування адміністраторів бюджетних програм, плани надходжень до бюджету, індивідуальні плани фінансування здійснюється у випадках, визначених Бюджетним кодексом, а також при розподілі розподіляються бюджетних програм, при виникненні факторів, що потребують коректування помісячних надходжень і витрат республіканського і місцевих бюджетів та коригування сум між специфікою економічної класифікації видатків у планах фінансування за зобов'язаннями.
Внесення змін і доповнень до зведеного план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями здійснюється довідками про внесення змін до зведеного план надходжень, зведений план фінансування бюджетних програм (підпрограм) за платежами і зведений план фінансування бюджетних програм (підпрограм) за зобов'язаннями, що формуються уповноваженим органом з виконання бюджету на підставі отриманих від адміністраторів бюджетних програм заявок на зміну планів фінансування бюджетних програм (підпрограм) за платежами і зобов'язаннями з доданими розрахунками та обгрунтуванням змін і на підставі отриманих заявок від державних органів, які здійснюють контроль за виконанням податкових, митних та інших обов'язкових платежів до бюджету, на зміну планів надходжень доходів з доданими розрахунками та обгрунтуванням змін.
Суми змін у заявках і довідках зазначаються в тисячах тенге, числами з дробовим залишком, не більше одного знака після коми. Заявки та довідки складаються за формами, згідно з додатками 18-25 до цих Правил.
- Робота, пов'язана з внесенням змін у зведені плани фінансування, починається з формування державною установою заявки на зміну індивідуального плану фінансування (далі - заявка державної установи). На основі заявки державної установи адміністратор бюджетних програм формує заявку на зміну планів фінансування адміністратора бюджетних програм по платежах і зобов'язаннями (далі - заявка адміністратора бюджетних програм). До формування заявки адміністратора бюджетних програм або розгляду заявки державної установи на внесення змін в індивідуальний плани фінансування без зміни зведеного плану надходжень і фінансування, зведеного плану фінансування за зобов'язаннями адміністратор республіканських бюджетних програм звертається до центрального уповноважений орган з виконання бюджету, а адміністратор місцевих бюджетних програм - до територіального підрозділу казначейства за своїм місцезнаходженням для отримання форми 4-20 "Зведений звіт по витратах". Територіальний підрозділ казначейства призупиняє реєстрацію зобов'язань та проведення платежів державної установи за програмами, підпрограм, специфіка, за якими планується зміна планових призначень, до завершення процедур щодо внесення змін у плани фінансування.
Одночасно із заявкою адміністратора бюджетних програм до уповноваженого органу з виконання бюджету представляються проекти довідок на внесення змін в індивідуальні плани фінансування, пов'язані з внесенням змін у зведені плани фінансування, на магнітних носіях.
При призупиненні операцій за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків адміністратор бюджетних програм оповіщає свої підвідомчі державні установи про плановану пересуванні. При цьому державним установам забороняється проведення операцій з змінним кодами бюджетної класифікації видатків до завершення процедур щодо внесення змін у плани фінансування.
Заявка державної установи формується з урахуванням наступного:
дотримання відповідності між сумами планових призначень, дозволами та касовими видатками;
збереження співвідношення між планами фінансування за зобов'язаннями та планами фінансування по платежах, при якому сума планів по платежах за період з початку року не повинна перевищувати суму планів по зобов'язаннях за той же період фінансового року;
прийняті, але не оплачені зобов'язання;
наявність інкасових розпоряджень;
зменшення планових сум та виданих дозволів за специфікою економічної класифікації видатків може вироблятися на суму планових призначень за вирахуванням прийнятих зобов'язань;
збільшення (зменшення) планових сум за одним специфікою економічної класифікації видатків бюджету може здійснюватися в межах річних сум за бюджетною програмою (підпрограмі), прийнятої постановою Уряду Республіки Казахстан або місцевого виконавчого органу, за рахунок зменшення (збільшення) планових сум за іншу специфіку.
Заявка державної установи підписується його керівником або особою, ним уповноваженою, і передається відповідному адміністратору бюджетних програм з розрахунками до змін і їх обгрунтуванням.
- Заявка адміністратора бюджетних програм формується адміністратором бюджетних програм відповідно до заявок державних установ, в межах сум, передбаченої за бюджетною програмою (підпрограмі).
Заявка на зміну планів фінансування адміністраторів бюджетних програм по платежах і зобов'язаннями по отримуваних з вищестоящого бюджету трансфертів і кредитів видається відповідному адміністратору бюджетних програм вищестоящого бюджету уповноваженим органом з виконання нижчестоящого бюджету, на підставі якої адміністратор бюджетних програм вищестоящого бюджету представляє в порядку, встановленому цим розділом, заявку уповноваженому органу з виконання вищестоящого бюджету.
При формуванні заявки адміністратором бюджетних програм дотримуються умови, викладені в пункті 36 цих Правил.
- Заявка на зміну планів фінансування поточного місяця адміністраторами республіканських бюджетних програм представляється в центральний уповноважений орган з виконання бюджету в наступному порядку:
адміністраторами республіканських бюджетних програм, які не мають територіальних підрозділів та підвідомчих державних установ, заявка на зміну планів фінансування поточного місяця представляється до п'ятого числа поточного місяця з додатком розрахунків і обгрунтувань запропонованих змін;
адміністраторами республіканських бюджетних програм, що мають територіальні підрозділи і підвідомчі державні установи, заявка на зміну планів фінансування поточного місяця представляється до п'ятнадцятого числа поточного місяця з додатком розрахунків і обгрунтувань запропонованих змін.
Заявка на зміну планів фінансування поточного місяця адміністратором місцевих бюджетних програм представляється у місцевий уповноважений орган з виконання бюджетів до п'ятнадцятого числа поточного місяця з додатком розрахунків і обгрунтувань запропонованих змін.
- Заявка на зміну планів фінансування адміністраторами бюджетних програм представляється не більше одного разу на місяць.
Заявка адміністратора бюджетних програм на зміну планів фінансування за рішенням Уряду Республіки Казахстан або місцевого виконавчого органу, а також на виділення коштів на представницькі витрати або для виконання виконавчих листів приймається протягом поточного місяця, а в останньому місяці - за три робочі дні до закінчення поточного фінансового року.
Не допускається подання до центрального уповноважений орган з виконання бюджету або місцевий уповноважений орган з виконання бюджету заявки на зміну планів поточного місяця за зобов'язаннями та платежами з перенесенням на майбутні місяці, за винятком обслуговування і погашення державного боргу, курсової різниці, форс-мажорних обставин, залишків недовикористаних коштів, сформованих за рахунок зміни цін і натурального обсягу споживання, економії по поточних витрат за рахунок наявності вакантних посад, надання відпусток без змісту і виплати за листками тимчасової непрацездатності, нерозподіленого залишку резерву Уряду Республіки Казахстан, за яким рішення Уряду не прийняті, зменшення фактичного кількості одержувачів бюджетних коштів проти запланованого, зміни ставки винагороди (інтересу) за кредитами, позиками.
Адміністратор бюджетних програм надає уповноваженому органу з виконання бюджету заявку на внесення змін у плани фінансування адміністратора бюджетних програм на паперових і магнітних носіях.
Заявка адміністратора бюджетних програм на зміну планів фінансування підписується керівником адміністратора бюджетних програм та керівником структурного підрозділу адміністратора бюджетних програм, відповідального за складання плану фінансування, а в період їх відсутності - особами, на які покладено виконання їх обов'язків відповідними наказами, і засвідчується печаткою адміністратора бюджетних програм .
- Для внесення змін у зведені плани фінансування бюджетних програм (підпрограм) за зобов'язаннями та платежами уповноважений орган з виконання бюджету розглядає заявки адміністраторів бюджетних програм і в разі їх схвалення формує довідки про внесення змін до зведені плани фінансування по платежах і зобов'язаннями.
Формування довідки проводиться в порядку, передбаченому пунктом 36 цих Правил, а також з урахуванням наступних умов:
збереження збалансованості зведеного плану надходжень та зведеного плану фінансування по платежах за рік і по місяцях відповідно до пункту 23 цих Правил;
зміна обсягів надходження та погашення у розділі зведеного плану "Фінансування дефіциту (використання профіциту) республіканського і місцевих бюджетів" може здійснюватися тільки за умови збереження затвердженого (уточненого) обсягу фінансування дефіциту (використання профіциту) бюджету.
- Заявки адміністраторів бюджетних програм, уповноважених органів з виконання нижчестоящих бюджетів розглядаються уповноваженим органом з виконання вищестоящого бюджету протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження.
Уповноважений орган по виконанню бюджету перевіряє обгрунтування щодо запропонованих змін і дотримання умов, встановлених пунктами 36-38 цих Правил.
Якщо суми заявки адміністраторів бюджетних програм призводять до перевищення витрат по платежах над надходженнями до бюджету за корректируемого періоду з початку поточного фінансового року, а також при цьому порушуються інші умови, обумовлені пунктами 36-39 цих Правил, то уповноважений орган з виконання бюджету відхиляє заявки адміністраторів бюджетних програм.
- Адміністратор бюджетних програм на підставі отриманої від центрального уповноваженого органу по виконанню бюджету або місцевого уповноваженого органу з виконання бюджету довідки про внесення змін до зведені плани фінансування по платежах і зобов'язаннями в той же день вносить зміни в плани фінансування бюджетних програм (підпрограм) і затверджує довідки про внесення змін до індивідуальні плани фінансування.
Адміністратор республіканських бюджетних програм довідки про внесення змін до індивідуальні плани фінансування стверджує в 3 (трьох) примірниках, один з яких направляє до державної установи, другий - у центральний уповноважений орган з виконання бюджету і третій залишає у себе.
Адміністратор місцевих бюджетних програм стверджує довідки про внесення змін до індивідуальні плани фінансування в 4 (чотирьох) примірниках, один з яких направляє до державної установи, другий залишає у себе і інші два примірники передає до місцевого уповноважений орган з виконання бюджету, останній передає один примірник затвердженої довідки до територіального підрозділу казначейства, з реєстром у двох примірниках, за формою згідно з додатком 17 до цих Правил.
Довідка про внесення змін до індивідуальні плани фінансування державних установ адміністраторами бюджетних програм у центральний уповноважений орган з виконання бюджету або до місцевого уповноважений орган з виконання бюджету представляються в наступному порядку:
довідка про внесення змін до індивідуальні плани фінансування, що стосуються змін у зведені плани фінансування, подаються не пізніше двох робочих днів з дня затвердження Довідки про внесення змін до зведені плани фінансування;
довідки про внесення змін до індивідуальні плани фінансування, що не стосуються змін у зведені плани фінансування, подаються не пізніше двадцятого числа поточного місяця, а в останньому місяці поточного фінансового року - не пізніше десятого числа поточного року.
Місцевий уповноважений орган з виконання бюджету довідки про внесення змін до індивідуальні плани фінансування, представлені адміністраторами бюджетних програм, протягом одного робочого дня з дня їх отримання передає до територіальних органів казначейства.
При недостатності планових призначень з причини прийняття зобов'язань або проведення касових видатків державною установою в період після затвердження адміністратором бюджетних програм довідки про внесення змін до індивідуальні плани фінансування і до її подання у відповідні органи казначейства, центральний уповноважений орган з виконання бюджету або територіальний орган казначейства повертає довідку відповідно адміністратору республіканської бюджетної програми або місцевим уповноваженому органу з виконання бюджету без виконання.
- Уповноважений орган з виконання бюджету протягом одного робочого дня після затвердження довідки на внесення змін у зведені плани фінансування доводять її до відповідного адміністратора бюджетних програм на паперовому носії, а також перевірені на відповідність довідці про внесення змін до зведені плани фінансування проекти довідок про внесення змін в індивідуальні плани на магнітних носіях.
- Внесення змін та доповнень до затвердженого зведений план надходжень за попередні місяці (за відбувся звітний період) не допускається, за винятком змін, необхідних у реалізацію змінених законодавчих актів, постанов Уряду Республіки Казахстан.
Державні органи, що здійснюють контроль за виконанням податкових, митних та інших обов'язкових платежів до бюджету, представляють заявку на внесення змін планів надходжень доходів до уповноваженого органу з виконання бюджету з обгрунтуванням та розрахунками пропонованих змін не менш ніж за сім робочих днів до завершення звітного періоду. При правомірності і обгрунтованості пропонованих змін не менш ніж за два робочих дні до завершення звітного періоду уповноважений орган з виконання бюджету формує довідку про внесення змін до плану надходжень по доходах, яка затверджується керівником, і на її підставі вносить зміни до Зведеного план надходжень. Довідка про внесення змін до Зведеного план надходжень до бюджету складається у двох примірниках в розрізі кодів бюджетної класифікації.
- Центральний уповноважений орган з виконання бюджету на підставі затверджених довідок про внесення змін до зведеного план надходжень направляє в державні органи, що забезпечують контроль за виконанням податкових, митних та інших обов'язкових платежів до бюджету змінений план надходжень доходів республіканського бюджету.
При цьому, якщо у пропонованих планах надходжень доходів республіканського бюджету зміни планів по специфіці проводяться тільки в розрізі областей без зміни місячної планової суми, то Довідка складається за формою згідно з додатком 26 цих Правил.
- Внесення змін до зведеного план надходжень і плани надходжень кредитів, позик, надходжень від продажу фінансових активів держави здійснюється уповноваженим органом по виконанню бюджету за заявками органів, що мають з ним взаємини за названою переліку надходжень, на підставі змін у кредитні договори, договори позик, угод про реструктуризацію боргу та на підставі зміни плану продажів фінансових активів держави в порядку, що встановлюється пунктом 35 цих Правил.
Внесення змін до Зведеного план надходжень і плани надходжень до вищестоящий бюджет, винагород (інтересів) за бюджетними кредитами, виданими з вищестоящого бюджету нижчестоящим бюджетам, сум погашення бюджетних кредитів, виданих з вищестоящого бюджету нижчестоящим бюджетам, проводиться уповноваженим органом з виконання вищестоящого бюджету за заявками уповноваженого органу з виконання нижчестоящого бюджету на підставі перевиконання планів доходів нижчестоящих бюджетів, змін умов кредитних договорів і з метою збереження однакових помісячних сум надходжень вищестоящого бюджету та сум відповідних витрат нижчестоящих бюджетів.
- При відхиленні заявки на зміну планів надходжень доходів, погашення кредитів, надходжень від продажу фінансових активів держави, погашення позик, уповноважений орган з виконання бюджету інформує державний орган, уповноважений орган з виконання нижчестоящого бюджету, що представив заявку, про відмову у зміні планів з обгрунтуванням причин відмови.
- Довідка про внесення змін до зведені плани фінансування по платежах і зобов'язаннями по отримуваних з вищестоящого бюджету трансфертів і кредитами формується уповноваженим органом з виконання нижчестоящого бюджету в встановлюється цим розділом Правил порядку та на підставі довідки уповноваженого органу з виконання вищестоящого бюджету, представленої адміністратором відповідних бюджетних програм вищестоящого бюджету згідно з додатками 27-28 до цих Правил.
Довідка про внесення змін до зведеного план фінансування нижчестоящого бюджету по витратах, пов'язаних з передачею нижчестоящими бюджетами трансфертів у вищестоящі бюджети, обслуговуванням боргу і його погашенням, формується уповноваженим органом з виконання нижчестоящого бюджету в порядку, що встановлюється цим розділом Правил та на підставі довідки про внесення змін у зведений план надходжень вищестоящого бюджету, представленої уповноваженим органом вищестоящого бюджету.
- Місцевий уповноважений орган з виконання бюджету один примірник довідки про внесення змін до зведені плани надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями по місцевому бюджету подає протягом двох робочих днів після їх затвердження в територіальний підрозділ казначейства на паперовому та магнітному носіях.
- Місцевий уповноважений орган з виконання бюджету області, міста республіканського значення, столиці представляє в центральний уповноважений орган з виконання бюджету уточнений зведений план надходжень доходів по області, місту республіканського значення, столиці у вигляді електронної бази даних - у термін не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, з наступним підтвердженням його на паперовому носії. Центральний уповноважений орган з виконання бюджету надсилає до державного органу, що забезпечує контроль за виконанням податкових та інших обов'язкових платежів до бюджету уточнений план надходжень доходів місцевих бюджетів.
- При уточненні республіканського і місцевих бюджетів за допомогою внесення змін і доповнень до закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік або рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік державні установи уточнюють індивідуальні плани фінансування, адміністратори бюджетних програм - плани фінансування бюджетних програм (підпрограм), уповноважений орган з виконання бюджету - план надходжень до бюджету, зведений план надходжень і фінансування, зведений план по зобов'язаннях шляхом внесення змін до них в порядку, що встановлюється главою 6 цих Правил.
Адміністратори бюджетних програм протягом п'яти робочих днів після затвердження уповноваженим органом з бюджетного планування річного плану фінансування за додатковими і зміненим бюджетними програмами подають до уповноваженого органу з виконання бюджету заявки на зміну планів фінансування за бюджетними програмами (підпрограм), за якими змінилися річні планові суми.
За додатковими бюджетними програмами (підпрограм) адміністратори бюджетних програм подають до уповноваженого органу з виконання бюджету проекти планів фінансування бюджетних програм за зобов'язаннями та платежами згідно з пунктами 7-15 цих Правил.
- До уточнення бюджету за допомогою внесення змін і доповнень до закону про республіканський бюджет і рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік, всі поточні зміни сум надходжень і витрат, як помісячні, так і за специфікою економічної класифікації видатків, що вносяться до зведені плани на підставі коригування бюджетів і при виникненні правомірних факторів, що вимагають змін сум надходжень і витрат за їх економічними характеристиками, а також змін до помесячном їх розподілі (далі - коректування бюджету), здійснюються на продубльований копії електронної бази затвердженого бюджету.
У результаті коригувань, що вносяться до продубльовані копію електронної бази затвердженого бюджету, формується переглянутий бюджет.
- Зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями, сформовані відповідно до закону та рішенням масліхатів про внесення змін і доповнень до закону про республіканський бюджет і рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік, постановами Уряду Республіки Казахстан та місцевого виконавчого органу про внесення змін і доповнень до постанови про реалізацію республіканського і місцевого бюджету на відповідний фінансовий рік, затвердженими уповноваженим органом з бюджетного планування змінами до річного плану фінансування, враховують також коригування бюджету, вироблену до його уточнення, крім коригування, пов'язаної з розподілом розподіляються бюджетних програм, відповідають уточненого бюджету на відповідний фінансовий рік.
Формування зведених планів щодо уточненого бюджету здійснюється на електронній базі скоригованого бюджету, сформованого до його уточнення. По завершенні процесу формування бази уточненого бюджету, дані зберігаються у вигляді копії електронної бази даних, внесення змін в яку не допускається.
У продубльовані копію сформованої бази уточненого бюджету вводяться що були з початку фінансового року довідки за розподіляється бюджетними програмами, а також з інших наступним правомірним змін, в результаті формується переглянутий бюджет.
- При прийнять рішень про розподіл між різними адміністраторами бюджетних програм коштів бюджетної програми, затвердженої у бюджеті по одному адміністратору бюджетних програм згідно підпункту 3) пунктів 3 і 4 статті 117 Бюджетного кодексу уповноважений орган з виконання бюджету дані зміни відображає в скоригованому бюджеті шляхом внесення змін і доповнень до зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями на підставі довідок про внесення змін до зведеного план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями, що формуються уповноваженим органом з виконання бюджету, у порядку, що встановлюється главою 6 цих Правил.
- На завершення фінансування в поточному фінансовому році бюджетних інвестиційних проектів, затверджених у бюджеті минулого року, але не більше десяти відсотків від його затвердженого річного обсягу, за рахунок вільних залишків бюджетних коштів, уповноважений орган з виконання бюджету до 10 січня поточного фінансового року подає до уповноваженого орган з бюджетного планування: інформацію про вільні залишки бюджетних коштів, про виконання планів фінансування за бюджетними програмами розвитку в розрізі інвестиційних проектів та адміністраторів бюджетних програм із зазначенням причин неповного виконання заходів за минулий фінансовий рік, а також перелік невиконаних договорів по бюджетним інвестиційним проектам у розрізі бюджетних програм та адміністраторів бюджетних програм, за винятком бюджетних програм розвитку, що реалізуються за рахунок коштів зовнішніх позик, грантів і бюджетних кредитів.
- На підставі зазначеної в пункті 55 цих Правил інформації уповноважений орган з бюджетного планування вносить в установленому порядку на розгляд бюджетної комісії перелік бюджетних інвестиційних проектів, по яких є неоплачені зобов'язання за укладеними договорами за минулий фінансовий рік, пропозицію щодо фінансування в поточному фінансовому році даних проектів в межах, наявного обсягу вільних залишків бюджетних коштів.
- На підставі рішення бюджетної комісії уповноважений орган з бюджетного планування розробляє проекти постанови Уряду Республіки Казахстан або місцевого виконавчого органу про внесення змін і доповнень до постанови Уряду Республіки Казахстан про реалізацію закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік або рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік та про затвердження паспортів бюджетних програм і вносить його в установленому порядку в Уряд Республіки Казахстан або акимат відповідного місцевого виконавчого органу.
- Уповноважений орган з бюджетного планування протягом п'яти днів з дня підписання постанов Уряду Республіки Казахстан та місцевих виконавчих органів про внесення змін і доповнень до постанови Уряду Республіки Казахстан про реалізацію закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік або рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік та про затвердження паспортів республіканських і місцевих бюджетних програм доводить до уповноваженого органу з виконання бюджету змінений річний план фінансування за скоригованими бюджетними програмами (підпрограм) розвитку і адміністраторам бюджетних програм, а також перелік договорів, схвалених бюджетною комісією до фінансування в поточному фінансовому році.
-Уповноважений орган з виконання бюджету на підставі нормативних правових актів, перелічених у пунктах 57, 58 цих Правил вносить зміни у зведений план надходжень та фінансування та у зведений план фінансування за зобов'язаннями в порядку, визначеному главою 6 цих Правил.
-Зведений план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями, що відповідають затвердженому або уточненого бюджету, з урахуванням зміни показників бюджету за допомогою внесення змін і доповнень до постанови Уряду Республіки Казахстан та місцевого виконавчого органу про реалізацію закону про республіканський бюджет та рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік, розподілу розподіляються бюджетних програм і змін, що вносяться у зведені плани (при виникненні правомірних факторів) на підставі заявок адміністраторів бюджетних програм та уповноваженого органу з виконання бюджету, за специфікою економічної класифікації видатків та помісячного розподілу видатків і надходжень, відповідають скоригованого бюджету .
- Протягом фінансового року у випадках освіти, ліквідації, реорганізації, зміни функцій центральних державних органів, виконавчих органів, що фінансуються з місцевого бюджету, і підвідомчих їм державних установ, центральний уповноважений орган з бюджетного планування на підставі нормативних правових актів, що визначають функції новостворених державних органів, правонаступників ліквідованих і реорганізованих державних органів та підвідомчих їм державних установ вносить зміни і доповнення до ЕБК РК.
Уповноважений орган з бюджетного планування в установленому порядку і в п'ятиденний термін вносить зміни і доповнення до постанов Уряду Республіки Казахстан або місцевого виконавчого органу про реалізацію закону про республіканський бюджет або рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік, про затвердження паспортів бюджетних програм, після затвердження яких доводить до уповноваженого органу з виконання бюджету та адміністраторів бюджетних програм змінений річний план.
Уповноважений орган по виконанню бюджету в установленому главою 6 цих Правил порядку вносить зміни до зведеного план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями в частині перенесення планових призначень та здійснює перенесення раніше виданих дозволів і касових видатків.
Коригування бюджету нижчого рівня при виділенні коштів з резерву Уряду Республіки Казахстан або місцевого виконавчого органу області здійснюється місцевим виконавчим органом нижчестоящого бюджету без уточнення бюджету в масліхат шляхом внесення змін і доповнень до постанови місцевого виконавчого органу про реалізацію рішення масліхатів про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік з подальшим внесенням змін і доповнень до зведеного план надходжень і фінансування, зведений план фінансування за зобов'язаннями в порядку, встановленому главою 6 цих Правил.
Перенесення планових призначень, виданих раніше дозволів і касових витрат здійснюється територіальними підрозділами казначейства на підставі листа державної установи в наступних випадках:
зміни місця розташування державної установи;
внесення змін до структури специфіки економічної класифікації видатків в частині зміни видів витрат
при неправильному застосуванні специфік економічної класифікації видатків.

4. Департамент економіки і бюджетного планування
4.1 Основні завдання Департаменту економіки і бюджетного планування
Основними завданнями Департаменту є:
1) формування стратегічних цілей і пріоритетів, основних напрямів соціально-економічного розвитку області;
2) формування регіональної фіскальної, бюджетної, міжбюджетної та інвестиційної політики у взаємодії з пріоритетами соціально-економічного розвитку та податкової політики області.
Департамент у сфері формування економічної та бюджетної політики в установленому законодавством порядку здійснює такі функції:
- Формування пропозицій за участю виконавчих органів області, міст і районів до Програми Уряду Республіки Казахстан та План заходів щодо її реалізації, Середньостроковий план соціально-економічного розвитку Республіки Казахстан, здійснення моніторингу їх виконання;
- Розробка проектів Середньострокового плану соціально-економічного розвитку та Стратегічного плану розвитку області;
- Здійснює в межах своєї компетенції планування бюджету за обсягами надходжень до бюджету та напрямів їх використання з урахуванням пріоритетів і завдань соціально-економічного розвитку області.
- Розробляє проект Середньострокової фіскальної політики області на майбутній 3-х річний період, визначає прогнозовані обсяги офіційних трансфертів загального характеру між обласними і районними (міськими) бюджетами та вносить на розгляд Бюджетної комісії та на затвердження в акимат;
- Розглядає бюджетні заявки адміністраторів програм і готує оцінку і висновок по них на обласну бюджетну комісію;
- Є робочим органом обласної бюджетної комісії;
- На основі Середньострокової фіскальної політики, прогнозує обсяг надходжень, ліміти витрат для поточних бюджетних програм і програм розвитку, доводить ліміти до адміністраторів програм;
- Готує постанову акімату області для встановлення ліміту штатної чисельності місцевих виконавчих органів та підвідомчих державних установ;
- Готує проекти рішень за схемами управління адміністративно-територіальними одиницями;
- Розробляє постанови місцевих виконавчих органів про реалізацію рішень масліхатів про місцеві бюджети на відповідний фінансовий рік за погодженням з місцевими уповноваженими органами по виконанню бюджету в установленому законодавством Республіки Казахстан порядку;
- Розглядає і готує висновки щодо проектів регіональних програм:
за бюджетними заявками виконавчих органів, що фінансуються з обласного бюджету, на забезпечення їхньої діяльності, а також на витрати державних органів з питань оборони, громадського порядку та безпеки;
бюджетним заявками місцевих виконавчих органів з питань освіти, культури, координації зайнятості та соціальних програм, охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічного нагляду, внутрішньої політики, архівів і документації, розвитку мов, фізичної культури і спорту;
бюджетним заявками місцевих виконавчих органів з питань архітектури, містобудування та будівництва, державного архітектурно-будівельного контролю, пасажирського транспорту і автомобільних доріг, підприємництва та промисловості, регулювання діяльності природних монополій і захисту конкуренції, природних ресурсів та регулювання природокористування, сільського господарства, земельних відносин;
- Формування переліку пріоритетних бюджетних інвестиційних проектів (програм);
- Здійснює розробку та експертизу техніко-економічного обгрунтування місцевих бюджетних інвестиційних проектів і подальше узгодження проектно-кошторисної документації;
- Формування переліку пріоритетних заявок на залучення грантів та внесення його на затвердження до акимат Східно-Казахстанської області;
- Здійснення планування та аналізу регіонального запозичення і боргу, бюджетного кредитування;
- Розробляє та затверджує річні плани фінансування бюджетних програм (підпрограм) з економічної класифікації видатків бюджету, збалансовані з річним обсягом надходжень.
- Направляє затверджений уповноваженим органом з бюджетного планування річний план фінансування, уповноваженому органу з виконання бюджету, а також адміністраторам бюджетних програм;
- Методологічне забезпечення розробки і реалізації середньострокових планів соціально-економічного розвитку, бюджетного планування, програмування та регіональних програм;
- Організація розробки та моніторинг показників соціальної сфери та інфраструктури;
- Методологічне забезпечення, організація розробки та моніторинг здійснення бюджетних інвестицій;
- Розробка заходів для поліпшення інвестиційного клімату, сприяння залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій для реалізації регіональних програм та пріоритетних інвестиційних проектів;
- Складання і подання до Уряд Республіки Казахстан та інші заінтересовані центральні виконавчі органи зведеної інформації про хід реалізації бюджетних інвестицій, здійснюваних в області за рахунок коштів республіканського і місцевого бюджетів;
- Формування пропозицій щодо вдосконалення системи регіонального управління адміністративно-територіальними одиницями;
- Здійснення аналізу функцій місцевих виконавчих органів;
- Розробка пропозицій щодо вдосконалення системи оплати праці працівників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету;
- Проводить рейтинг соціально-економічного розвитку міст і районів;
- Розробка проектів нормативно-правових актів з питань, що входять до компетенції Департаменту;
- Участь у розробці регіональних програм за напрямками, що входять до компетенції Департаменту;
- Моніторинг питань економічної безпеки;
- Розробка регіональних програм у галузі розвитку сільських територій.
4.2 Директор департаменту

Директор Департаменту економіки і бюджетного планування м. Астана Жаксилика Тимур Мекешевіч, 1968 року народження. Національність - казах. Освіта вища. Закінчив Московський державний університет імені М. В. Ломоносова за фахом історик; Магістратури в інституті політичних досліджень (Страсбург, Франція) - має ступінь магістра в галузі європейських досліджень; Казахський інститут економіки і фінансів за спеціальністю економіст. Працював: з 08.1993 по 08.1996 року - виконавчий ректор Казахстанського Агро-Технологічного університету. З грудня 1997 року працював головним спеціалістом, начальником відділу Агентства Республіки Казахстан зі стратегічного планування та реформ. З жовтня 1998 року призначений завідуючим сектором Центру аналізу та стратегічних досліджень Адміністрації Президента Республіки Казахстан. З квітня 1999 року призначений завідуючим сектором Аналітичного Центру Ради безпеки Республіки Казахстан. З березня 2002 року працював заступником керівника Центру системних досліджень Адміністрації Президента Республіки Казахстан. З серпня 2003 року призначений директором Департаменту по вступу до Світової організації торгівлі Міністерства індустрії і торгівлі Республіки Казахстан. З липня 2004 року призначений керівником групи представників Міністерства індустрії і торгівлі Республіки Казахстан з питань Всесвітньої торгової організації в Женеві. З липня 2005 року працював першим секретарем постійного представництва Республіки Казахстан в Швейцарській Конфедерації Міністерства закордонних справ Республіки Казахстан. З листопада 2005 року призначений керуючим директором АТ «Центр маркетингово - аналітичних досліджень» м. Алмати. З лютого 2006 року призначений генеральним директором РГП «Інститут економічних досліджень» Міністерства економіки та бюджетного планування Республіки Казахстан. З жовтня 2006 року призначений директором ДКП «Центр сталого розвитку столиці» апарата Акіма міста Астани. З березня 2007 року працював директором ТОВ «Центр сталого розвитку столиці». Розпорядженням акима міста Астани № 3-1-131 рк від 13 вересня 2007 року призначений тимчасово виконуючим обов'язки директора Департаменту економіки і бюджетного планування міста Астани до проходження спеціальної перевірки.
Години прийому громадян:
Середа 15:00 - 17:00
Заступник директора - Сагин Бекбол Убайдуллаули
Посадові функції:
Займається питаннями організації та планування бюджету, контролю своєчасність освоєння бюджетних коштів адміністраторами програм, закріпленими за курируючих відділами в області планування витрат в установах і підприємствах системи освіти і спорту, охорони здоров'я та соціальних програм, правоохоронних органів, щодо формування прогнозних показників доходної частини бюджету м.Астана . Організовує роботу Департаменту з формування та уточнення бюджету столиці. Займається питаннями організації і контролю роботи підвідомчих відділів за цільовим та ефективним витрачанням коштів, своєчасністю фінансування апарату Департаменту, організації роботи з добору та розстановки кадрів, по здійсненню поетапного переходу документації на державну мову. Організація роботи Департаменту щодо забезпечення оперативності підготовки інформаційно-аналітичних довідок. Координація роботи з іншими уповноваженими органами міста Астани. Здійснення контролю за виконавською та трудовою дисципліною. Забезпечення виконання централізованих завдань МФ РК, МЕ та БП РК, акімату міста Астани. Здійснює загальну координацію роботи Департаменту з організаційних питань.

Висновок
Підіб'ємо підсумки даної курсової.
Ми успішно розглянули ряд питань:
1.Основи планування бюджету:
-Загальні положення про планування бюджету
-Принципи планування бюджету
-Визначення середньостроковій фіскальної політики на майбутній трирічний період
-Натуральні норми
2.Розробка проектів бюджетів:
-Прогнозування надходжень бюджету
-Визначення лімітів видатків бюджету
-Складання бюджетних заявок адміністраторами бюджетних програм
-Розгляд бюджетних заявок
-Розробка проекту закону про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік
-Розробка проекту рішення масліхатів про обласний бюджет, бюджет міста республіканського значення, столиці на відповідний фінансовий рік
-Розробка проекту рішення масліхатів бюджеті району (міста обласного значення) на відповідний фінансовий рік
3.Порядок розробки, складання та затвердження
планів фінансування. Порядок внесення змін у плани фінансування:
- Річний план фінансування
- Види планів фінансування
- Порядок складання та затвердження індивідуальних планів фінансування, планів фінансування бюджетних програм (підпрограм) за зобов'язаннями та платежами
- Порядок складання та затвердження зведеного плану
надходжень і фінансування, зведеного плану
фінансування за зобов'язаннями
- Порядок внесення змін у плани надходжень і фінансування
Завдання планування:
-Визначення загальних фінансових зв'язків.
-Встановлення ступеня участі кожного бюджетного процесу у фінансовому забезпеченні розвитку країни.
-Визначення обсягу доходу за окремими джерелами.
-Визначення витрат бюджету за видами витрат загального обсягу видатків.
Вирішення цих завдань забезпечить раціональне забезпечення доходів і витрат по республіці, з урахуванням перспективи розвитку країни, тому передбачається бюджетне прогнозування, це процес визначення ймовірних оцінок можливих напрямів розвитку доходної та видаткової частини бюджету і грунтується на перспективному плануванні. Для цього прогнозуються величина надходжень податків, платежів, зборів, аналіз надходження і витрати коштів, робота з організації забезпечення доходної та видаткової частини бюджету і прийняття необхідних заходів і щодо запобігання недонадходжень доходів.
Планування та прогнозування бюджету передбачає роботу в наступних напрямках:
-Визначення прогнозу величини контингентів за всіма видами доходів і витрат.
-Розподіл регулюючих доходів за рівнем бюджетної системи
-Встановлення взаємовідносин між вище і нижче стоять рівнів по поду надання фінансової допомоги і вирівнювання бюджетної системи.
Бюджетне планування здійснюється відповідно до вимог принципів єдності, наступності, збалансованості та обгрунтованості.
Принцип єдності планування здійснюється? державний бюджет Республіки Казахстан, до складу якого входять плани нижчестоящих бюджетів.
При плануванні використовуються певні норми і нормативи. Норми це натуральні показники споживання або використання необхідних матеріалів. Вони затверджуються і розробляються урядом Республіки Казахстан. Нормативи розподілу доходів це процентне співвідношення доходів між бюджетами різних рівнів, мають стабільний характер, оскільки визначаються на основі середньостроковій фіскальної політики Республіки Казахстан. Їх застосування стало можливим у результаті розподілів функцій між рівнями державного управління з розмежуванням і упорядкуванням видаткових повноважень за рівнями бюджетної системи.
- Планування бюджету є процесом розробки пропозицій щодо визначення обсягів надходжень бюджету на планований період та напрямів їх використання з урахуванням пріоритетності та відповідно до завдань соціально-економічного розвитку держави.
- Бюджет планується на один фінансовий рік. Одночасно з проектом бюджету на черговий фінансовий рік складається прогноз бюджету на майбутній трирічний період.
- Порядок розробки проекту республіканського бюджету визначається Президентом Республіки Казахстан. Порядок розробки проектів місцевих бюджетів визначається Урядом Республіки Казахстан.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
176кб. | скачати


Схожі роботи:
Планування видатків бюджету на транспорт
Планування видаткових статей основного бюджету
Порядок планування та виконання державного бюджету
Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Планування та прогнозування видаткової і дохідної частини бюджету
Впровадження програмно-цільового методу планування бюджету
Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності 2
Особливості планування і фінансування видатків бюджету на освіту
Планування надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету
© Усі права захищені
написати до нас