Переклад бухгалтерської звітності на міжнародний стандарт

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

У 1993 році була прийнята національна програма переходу на Міжнародному стандарти. У зв'язку з цим, ЦБ РФ розробив Тимчасову Инс-інструкцію зі складання загальної фінансової звітності комерційними бан-ками N 17 від 24.08.93 року (см.главу N 1). Звітність складається па-раллельно з основною фінансовою звітністю.

Розглянемо переклад нашій звітності на міжнародний облік шляхом застосування інструкції N 17 на основі наявного Балансу (форма N 1) і Звіту про прибутки та збитки (форма N 2). Конкретний процес складанням-ня необхідної звітності на основі діючого в даний час планових-на рахунків полягає у наступному:

1.Сгруппіровать:

- Рахунки балансу по таблиці відповідності

- Символи чинного звіту про прибутки та збитки форми N 2 по таблиці відповідності.

2.Составіть попередні форми звітності-Балансовий звіт і Звіт про прибутки та збитки (додаток 4).

3.Внесті в попередні форми звітності коригування. Для цього виправити деякі статті шляхом умовних проводок, які повинні бути записані окремо в спеціальній книзі "Журнал коригувань".

4.Составіть остаточні форми звітності з урахуванням коректувань.

Таблиця відповідності між формою N 2 і новою формою звіту про

прибутки та збитки

Дане угрупування символів форми N 2 дозволяє скласти попередній звіт про прибутки та збитки. Остаточний звіт складається після умовного обліку всіх коригувань.

Статті звіту про прибутки та збитки Символи форми N 2

Дохід за відсотками від:

1.Депозіти в кредитних установах 109

2.Ссуди 101-106

3.Лізінг клієнтам 116 в частині лізингу

4.Долговие цінні папери 110 в частині відсотків

5.Другіе джерела 107 +108 +114

Витрати за відсотками на:

7.Депозіти кредитних учреженій 205

8.Депозіти клієнтів 201 +202 +303 +204 +206 +215 в частині відсотків по позиках

9.Випущенние цінні папери 208 в частині відсотків

Безвідсотковий поточний дохід

12.Доход від торгівлі інвалютою 110 крім відсотків

13.Другой торговельний дохід 112

14.Трастовие операції та іншої 116 в частині трастових операцій

агентський дохід

15.Чістий дохід (втрата) від вкладень 111

в цінні папери

16.Другой поточний дохід 113 +116 в сумою, що залишилася +117 +

+118 Без доходу за небанківські операції

Інші безпроцентні поточні витрати

19.Заработная плата з рахунка 971

20.Матеріальное заохочення з рахунку 971

21.Експлутаціонние витрати з рахунку 971

22.Расходи на придбання МШП з рахунку 971

23.Другіе поточні витрати 207 +208 в частині +209 +

+211 +212 +213 +214 +215 В залишати-

чої частини +216 +218 +220 + сч.971

крім врахованих в стор.19-22

30.Непредвіденний дохід за відрахуванням (118-218 в частині небанківських

непередбачених втрат операцій) + (119-219)

На підставі таблиці відповідності між формою N 2 і новою формою звіту про прибутки та збитки дані з форми N 2 групуються і склад-ся попередній звіт про прибутки та збитки (додаток 5). Вчи-бовуючи всі коригування (нарощені відсотки, виправлення прибутку та ін) можна скласти остаточний Звіт про прибутки та збитки (додаток 6). Звіт про прибутки та збитки відображає різні види доходів і витрат за операціями банку. Доходи складаються з відсотків по позиках, комісій за наданими ус-луках і торгового доходу за операціями з цінними паперами (результатів біржових угод), непередбаченого доходу та інших доходів. Витрати складаються з відсотків за депозитами, винагород, комісій з напів-ченим послуг, втрат по позиках і виданими авансом сумам, знецінений-ня цінних паперів, загальних витрат комерційного банку, включаючи витрати на оплату праці та інших витрат.

Статті 1-5 "Дохід за відсотками" та статті 7-9 "Витрати за процен-там" відображаються окремо, щоб користувачі фінансової звітності могли оцінити ефективність банку в його головній сфері діяльності. У пояснювальній записці до звіту про прибутки та збитки керівництво банку повинно дати додаткову інформацію про середні процентних ставши-ках по активних і пасивних операціях і про суму і процентні ставки за кредитами, виданими комерційними банками за рішеннями Уряду за рахунок ресурсів ЦБ РФ.

Статті 12-16: чисті суми доходів і втрат по безпроцентних бан-ківських операцій та інших поточних доходів, серед них трастові (дове-рительное) операції, що відображаються за статтею 14, і винагороди і ко-місії, що відображаються за статтею 16.

Стаття 19 "Заробітна плата" включає в себе всі соціальні витрати, пов'язані з нею. Вона враховується як витрати звітного періоду, а не як розподіл прибутку протягом року.

Стаття 28 "Податок на прибуток" відображає весь податок, що відноситься котчетному періоду, включаючи суми нараховані, але ще не виплачені державі та обліковуються на рахунку 904.

Стаття 30 "Непередбачений дохід (втрати)" - чистий дохід позабанківських операцій, наприклад, продажу однієї з будівель банку. Рух резерву за звітний період, створеного на покриття ризиків, вважається непередбаченої статтею і показується по цьому рядку.

Стаття 31 "Чистий прибуток (збиток)" відображає всі зміни власних коштів за звітний період (за винятком розподілених з прибутку попереднього періоду дивідендів, відносяться на попередній рік).

Остаточний звіт про прибутки і збитки (перероблена форма N2 у відповідності до міжнародних стандартів) щоквартально видається Центральному Банку і дає детальну інформацію про формування прибутку.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Доповідь
11кб. | скачати


Схожі роботи:
Концепція бухгалтерської звітності до 2 Завдання бухгалтерської
Міжнародний стандарт аудиту
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку
Міжнародний стандарт ISO 9001
Концепція бухгалтерської звітності в РФ
Формування бухгалтерської звітності
Аналіз бухгалтерської звітності
Складання бухгалтерської звітності
Основи бухгалтерської звітності
© Усі права захищені
написати до нас