Пенсії за вислугу років Умови призначення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Іркутський гуманітарно-технічний коледж
Контрольна робота
НА ТЕМУ:
«Пенсії за вислугу років. Умови призначення »
Виконав:
Перевірила :______________
Нижньоудинськ 2008

Пенсії за вислугу років. Умови призначення.
Державні пенсії в Російській Федерації встановлюються відповідно до цього Закону. Зміна умов і норм пенсійного забезпечення здійснюється не інакше як шляхом внесення змін і доповнень до цього Закону.
Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
У випадках, передбачених цим Законом, Кабінет Міністрів України визначає порядок реалізації прав на пенсійне забезпечення та умови пенсійного забезпечення окремих категорій громадян.
Відносини, пов'язані з пенсійним забезпеченням громадян за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, коштів місцевих бюджетів та коштів організацій, регулюються нормативними правовими актами органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та актами організацій (ст. 1 Закону про державні пенсії В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ )
Підстави для пенсійного забезпечення
Підставами для пенсійного забезпечення є: досягнення відповідного пенсійного віку, настання інвалідності, а для непрацездатних членів сім'ї годувальника - його смерть; підставою для пенсійного забезпечення окремих категорій трудящих є тривале виконання певної професійної діяльності. (Ст.2 Закону про державні пенсії В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ)
Види пенсій.
Особи, зазначені у статті 1 цього Закону, набувають право на пенсії:
а) за вислугу років, якщо вони мають передбачену цим Законом вислугу на військовій службі, і (або) на службі в органах внутрішніх справ, і (або) на службі в установах і органах кримінально - виконавчої системи; (в ред. Федерального закону від 21.07.98 N 117-ФЗ)
б) по інвалідності, якщо вони стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом.
У разі загибелі або смерті осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, їх сім'ї за наявності умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію в разі втрати годувальника.
Сім'ї померлих пенсіонерів з числа осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, мають право на пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах з сім'ями осіб, які померли в період проходження служби.
Категорії працівників мають право на пенсію за вислугу років.
Пенсія за вислугу років встановлюється з урахуванням спеціального стажу, тому при визначенні розміру пенсії у відсотках (від 55 до 75 відсотків) замість загального стажу враховується спеціальний трудовий стаж.
1 Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах, - за списком робіт і професій, затверджуваним Кабінетом Міністрів України
2 Працівники провідних професій, зайняті на підземних і відкритих гірничих роботах (гірники очисного забою, прохідники, забійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виїмкових машин)
3 Працівники, зайняті на суднах морського флоту рибної промисловості з видобутку, обробки риби та морепродуктів, прийому готової продукції на промислі, а також на окремих видах суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості, - за списком окремих видів суден, професій і посад, затверджується Кабінетом Міністрів України
4 Працівники / льотного складу за списком посад, що затверджується Кабінетом Міністрів Федераціі5 - льотно-випробувального складу
6 - залишили льотну роботу за станом здоров'я
7 Працівники, безпосередньо здійснюють управління польотами повітряних суден
8 Інженерно-технічний склад з обслуговування повітряних суден в цивільній авіації - за списком посад, затверджується Кабінетом Міністрів України
9 Працівники, які здійснюють педагогічну діяльність у школах та інших установах для дітей, / за списком професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України
10 - по колишньому списку
11 Працівники, зайняті лікувальної та іншою роботою з охорони здоров'я населення, / за списком професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України
12 - по колишньому списку
13 Окремі категорії творчих працівників на сцені театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів - за списком професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України
14 Космонавти
15 Спортсмени
16 Артисти з різним трудовим стажем
Для призначення пенсії за вислугу років треба звернутися до органу соціального забезпечення, за місцем проживання із заявою, приклавши до нього необхідні документи про стаж і середній заробіток.
Пенсія за вислугу років призначається і виплачується з дня звернення за нею до органу соціального забезпечення (районний відділ соціального захисту населення) за місцем проживання.
Примусовий висновок працівників на пенсію суперечить Конституції Російської Федерації і конвенцій МОП (Міжнародної організації праці).
До пенсії за вислугу років нараховуються надбавки:
а) пенсіонерам, які є інвалідами I групи або досягли 80-річного віку, а також іншим пенсіонерам, які за станом здоров'я відповідно до висновку лікувального закладу потребують постійного стороннього догляду (допомоги, нагляді), - на догляд за пенсіонером у розмірі двох третин встановленого законодавством мінімального розміру пенсії "по старості;
б) непрацюючим пенсіонерам, які досягли 55-річного віку або є інвалідами, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що відносяться до кола осіб, забезпечуваних пенсією в разі втрати годувальника, які не одержують трудову або соціальну пенсію, - на кожного із зазначених непрацездатних членів сім'ї (крім непрацездатних - інвалідів III групи) в розмірі двох третин, а на непрацездатного члена сім'ї - інваліда III групи - половини встановленого законодавством мінімального розміру пенсії за віком;
в) пенсіонерам, які є учасниками ліквідації наслідків радіаційних аварій, випробувань ядерної зброї і навчань за його застосуванням, робіт з ядерними установками та радіоактивними речовинами за обставин, зазначених в пункті "а" пункту 1 додатка № 1 до цього Положення, - у розмірі 30 відсотків , а за обставин, зазначених в пункті "б" вказаного пункту-25 відсотків встановленого законодавством мінімального розміру пенсії по старості.
До пенсії за вислугу років у покладених випадках нараховуються у встановленому порядку також відповідні підвищення і районний коефіцієнт.
Умови, що визначають право на пенсію громадян, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах
Громадяни, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин і на будівництві шахт і рудників (за списком робіт і професій, затверджуваним Кабінетом Міністрів України), мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони працювали на зазначених роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на цих роботах - гірники очисного забою, прохідники, забійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виїмкових машин, якщо вони працювали на таких роботах не менше 20 років. (В ред. Федерального закону від 14.01.1997 N 19-ФЗ) (див. текст в попередній редакції)
Стаття 78.1. Умови, що визначають право на пенсію за вислугу років у зв'язку з роботою на суднах флоту рибної промисловості, морського і річкового флоту
Пенсія у зв'язку з роботою на суднах морського флоту рибної промисловості з видобутку, обробки риби та морепродуктів, прийому готової продукції на промислі (незалежно від характеру виконуваної роботи), а також на окремих видах суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості встановлюється чоловікам при вислуги не менше 25 років, жінкам - 20 років. (В ред. Закону РФ від 06.02.1992 N 2294-1)
Стаття 78.2. Умови, що визначають право на пенсію за вислугу років у зв'язку з роботою в професійних аварійно - рятувальних службах, професійних аварійно - рятувальних формуваннях
(Введена Федеральним законом від 22.08.1995 N 151-ФЗ)
Пенсія у зв'язку з роботою рятувальником у професійних аварійно - рятувальних службах, професійних аварійно - рятувальних формуваннях (за переліком посад та спеціальностей, що затверджуються Урядом Російської Федерації) може встановлюватися незалежно від віку при вислузі не менше 15 років.
Стаття 79. Умови, що визначають право на пенсію у зв'язку з роботою у цивільній авіації
Пенсія у зв'язку з роботою в льотному та льотно - випробувальному складі встановлюється: чоловікам при вислуги не менше 25 років, жінкам - не менше 20 років; при залишенні льотної роботи за станом здоров'я - чоловікам при вислуги не менше 20 років, жінкам - не менше 15 років.
Пенсія у зв'язку з роботою з управління повітряним рухом встановлюється: чоловікам - після досягнення 55 років і при загальному трудовому стажі не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден; жінкам - після досягнення 50 років і при загальному трудовому стажі не менше 20 років, з них не менше 10 років роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден.
Пенсія у зв'язку з роботою в інженерно - технічне складі з обслуговування повітряних суден встановлюється: чоловікам - після досягнення 55 років і при загальному трудовому стажі роботи в цивільній авіації не менше 25 років, з них не менше 20 років по безпосередньому обслуговуванню повітряних суден; жінкам - після досягнення 50 років і при загальному трудовому стажі роботи в цивільній авіації не менше 20 років, з них не менше 15 років по безпосередньому обслуговуванню повітряних суден. (В ред. Закону РФ від 06.02.1992 N 2294-1)
Стаття 80. Умови, що визначають право на пенсію у зв'язку з педагогічною діяльністю в школах та інших установах для дітей
Пенсія у зв'язку з педагогічною діяльністю в школах та інших установах для дітей встановлюється при вислузі не менше 25 років.
Стаття 81. Умови, що визначають право на пенсію у зв'язку з лікувальної та іншою роботою з охорони здоров'я населення
Пенсія у зв'язку з лікувальної та іншою роботою з охорони здоров'я населення встановлюється при вислузі не менше 25 років у сільській місцевості і селищах міського типу і не менше 30 років у містах.
Стаття 82. Умови, що визначають право на пенсію у зв'язку з творчою роботою на сцені в театрах та інших театрально - видовищних організаціях і колективах (в ред. Федерального закону від 14.01.1997 N 19-ФЗ) (див. текст в попередній редакції)
Пенсія у зв'язку з творчою роботою на сцені в театрах та інших театрально - видовищних організаціях і колективах встановлюється при вислузі 15, 20, 25 або 30 років залежно від її характеру. (В ред. Федерального закону від 14.01.1997 N 19-ФЗ) (див. текст в попередній редакції)
Стаття 87. Виплата пенсії працюючим пенсіонерам
Пенсія (крім пенсії працівникам, зайнятим на підземних і відкритих гірничих роботах, а також пенсії, призначеної у зв'язку з педагогічною діяльністю в школах та інших установах для дітей, і пенсії, призначеної у зв'язку з лікувальної та іншою роботою з охорони здоров'я населення в сільській місцевості і селищах міського типу) виплачується за умови залишення роботи (служби), з урахуванням якої вона встановлена. При виконанні іншої роботи пенсія виплачується в порядку, передбаченому частиною першою статті 22 Закону. (В ред. Федерального закону від 11.04.1998 N 59-ФЗ) (див. текст в попередній редакції).
Пенсія, призначена працівникам, зайнятим на підземних і відкритих гірничих роботах, а також пенсія, призначена у зв'язку з педагогічною діяльністю в школах та інших установах для дітей, і пенсія, призначена у зв'язку з лікувальної та іншою роботою з охорони здоров'я населення в сільській місцевості і селищах міського типу (статті 78, 80, 81 Закону), виплачуються в порядку, передбаченому частиною першою статті 22 Закону, незалежно від характеру роботи. (Частина друга ред. Федерального закону від 11.04.1998 N 59-ФЗ) (див. текст в попередній редакції).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Контрольна робота
24.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Пенсії за вислугу років
Пенсії за вислугу років 2
Пенсії за віком Умови призначення пільги особливості призначення
Трудові пенсії в РФ їх ​​види та умови призначення
Порядок нарахування пенсій за вислугу років
Види пенсій трудові соціальні за вислугу років
Поняття трудової пенсії суб єкти об єкти порядок і умови перерахунку пенсій
Трудові пенсії за віком і соціальні пенсії
Допомога по вагітності та пологах порядок та умови призначення розмір
© Усі права захищені
написати до нас