Педагогічні технології в освітньому процесі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Graphics

Graphics

Проблемною ситуацією називається стан інтелектуального утруднення (явно чи погано усвідомлюване), коли учень не знає, як пояснити явище чи факт, і не може отримати рішення відомими способами

 • Проблемною ситуацією називається стан інтелектуального утруднення (явно чи погано усвідомлюване), коли учень не знає, як пояснити явище чи факт, і не може отримати рішення відомими способами

 • Проблемна ситуація викликає в учнів певну потребу в отриманні знань, створюючи умови для цілеспрямованого і мотивованого їх засвоєння

Graphics

ситуація несподіванки;

 • ситуація несподіванки;

 • ситуація конфлікту;

 • ситуація невідповідності;

 • ситуація невизначеності;

 • ситуація вибору;

 • ситуація пропозиції

Graphics

1етап. Підготовка до сприйняття проблеми.

 • 1етап. Підготовка до сприйняття проблеми.

 • 2 етап. Створення проблемної ситуації.

 • 3 етап. Формулювання проблеми.

 • 4 етап. Процес вирішення проблеми.

 • 5 етап. Доказ правильності рішення.

Graphics

наявність певного мінімуму знань учнів;

 • наявність певного мінімуму знань учнів;

 • деякий досвід активної пізнавальної діяльності в учнів;

 • сприятлива і комфортна емоційна атмосфера на уроці

Graphics

Graphics

У традиційному навчанні переважають пояснювально-ілюстративні методи навчання і монолог вчителя, розрахований на передачу знань в готовому вигляді і розвиток відтворюючої пам'яті учня

 • У традиційному навчанні переважають пояснювально-ілюстративні методи навчання і монолог вчителя, розрахований на передачу знань в готовому вигляді і розвиток відтворюючої пам'яті учня

 • Для розвитку інтелектуальних умінь учнів важливо організувати роботу із самостійного отримання ними нових знань у процесі пошуку, роздумів, зіставлення наявних знань

 • Під розвитком розуміється поява в учнів нових рис особистості, в тому числі умінь, не прямо викликаних навчанням, а виникають в результаті внутрішніх, глибинних інтеграційних процесів

Graphics

Навчання веде за собою розвиток дитини, воно орієнтоване на зону найближчого розвитку

 • Навчання веде за собою розвиток дитини, воно орієнтоване на зону найближчого розвитку

 • Розвивальне навчання забезпечує розвиток пізнавальних здібностей і інтелекту і спрямоване на формування нових якостей особистості

 • Дидактичними принципами розвиваючого навчання є:

 • - Системність і цілісність змісту;

 • - Провідна роль теоретичних знань;

 • - Навчання на високому рівні труднощів;

 • - Вивчення швидким темпом;

 • - Усвідомлення процесу навчання (рефлексія);

 • - Включення в процес навчання не тільки раціональної, а й емоційної сфери;

 • - Диференціація процесу навчання, його індивідуалізація

Graphics

Найбільш повно принципи розвивального навчання реалізуються в технології проблемного навчання, яка обов'язково включає в себе систему проблемних завдань різного рівня складності

 • Найбільш повно принципи розвивального навчання реалізуються в технології проблемного навчання, яка обов'язково включає в себе систему проблемних завдань різного рівня складності

 • Характерною рисою проблемного навчання є функція розвитку творчих здібностей

Graphics

У процесі рішення ланцюга проблемних ситуацій у ході проблемно-дослідної діяльності учні опановують новими знаннями і способами дії, а в результаті цього формуються творчі здібності, продуктивне мислення, уява, інтерес до пізнання

 • У процесі рішення ланцюга проблемних ситуацій у ході проблемно-дослідної діяльності учні опановують новими знаннями і способами дії, а в результаті цього формуються творчі здібності, продуктивне мислення, уява, інтерес до пізнання

Graphics

Graphics

проблемне виклад;

 • проблемне виклад;

 • проблемні питання;

 • діалогові методи, евристичні бесіди;

 • пошукова діяльність;

 • метод мозкових атак;

 • метод евристичних завдань

Graphics

Позначивши проблемну ситуацію, вчитель розкриває логіку вирішення, показує протиріччя і джерела їх виникнення, аргументує кожен крок до вирішення проблеми

 • Позначивши проблемну ситуацію, вчитель розкриває логіку вирішення, показує протиріччя і джерела їх виникнення, аргументує кожен крок до вирішення проблеми

 • Певна послідовність викладу матеріалу викликає у школярів бажання стежити за логікою, контролювати правомірність кожного судження.

 • Учні задають питання, висловлюють сумніви, беруть участь в обговоренні поставлених проблем.

Graphics

У ході проблемного викладу використовуються евристична бесіда і діалогові методи, які плануються таким чином, щоб кожен наступний питання був пов'язаний з попереднім і грунтувався на ньому

 • У ході проблемного викладу використовуються евристична бесіда і діалогові методи, які плануються таким чином, щоб кожен наступний питання був пов'язаний з попереднім і грунтувався на ньому

 • Питання та відповіді на них спрямовуються на вирішення основної проблеми

Graphics

Технологія проблемного навчання вимагає такої організації навчальних занять, яка передбачає створення проблемних ситуацій під керівництвом вчителя та активну самостійну діяльність по їх вирішенню

 • Технологія проблемного навчання вимагає такої організації навчальних занять, яка передбачає створення проблемних ситуацій під керівництвом вчителя та активну самостійну діяльність по їх вирішенню

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Презентація
13.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Використання евристичної технології в освітньому процесі початкової школи
Заохочення і покарання в освітньому процесі за і проти
Розвиток пізнавального інтересу в учнів в освітньому процесі
Напрями розвитку міждисциплінарної інтеграції в освітньому процесі ВНЗ
Активізація навчальної діяльності молодших школярів в освітньому процесі за допомогою застосування
Проблеми реалізації особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі в сучасній школі
Методи і прийоми формування моральних уявлень у молодших школярів в освітньому процесі
Активізація навчальної діяльності молодших школярів в освітньому процесі за допомогою застосування 2
Активізація навчальної діяльності молодших школярів в освітньому процесі за допомогою застосування 5
© Усі права захищені
написати до нас