Педагогічні заходи профілактики алкоголізму та наркоманії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Саратовський державний університет

ім. Н.Г. Чернишевського

Педагогічний інститут

РЕФЕРАТ

На тему: Педагогічні заходи профілактики алкоголізму та наркоманії
студентка

Факультету корекційної педагогіки

та спеціальної психології

кафедри технічної освіти

та менеджменту

спеціальності 030600

технологія і підприємництво

3 курсу 5 групи

Рудякер Дар'я Олегівна

Саратов 2010

Введення


Мета роботи - вивчити профілактику при боротьбі з алкоголізмом і наркоманією.

Відповідно до поставленої мети вирішувались такі основні завдання:

- Дати поняття наркоманії та алкоголізму;

- Розглянути профілактику у боротьбі з алкоголізмом і наркотичною залежністю;

- Вивчити педагогічні заходи профілактики.

Методи дослідження:

-Обробка, аналіз наукових джерел;

-Аналіз наукової літератури, підручників і посібників з досліджуваної проблеми.

Об'єкт дослідження - алкоголізм і наркоманія

Предмет дослідження - профілактика алкоголізму і наркоманії.


Частина 1: АЛКОГОЛІЗМ


АЛКОГОЛІЗМ (alcoholism) - біопсихосоціальне захворювання, в основі якого лежить залежність людини від алкоголю («алкоголь» по-арабськи «одурманюючий»). Є однією з форм відхиляється (девіантної) поведінки.

Алкоголізм як захворювання вперше детально описав в середині 19 ст. шведський лікар Магнус Гуса, хоча саме воно відоме з давніх часів. Згідно з «Міжнародної класифікації хвороб» Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, алкоголізм - це стан (психічне і зазвичай також фізична), що виникає внаслідок споживання алкоголю і характеризується постійною або періодичною потребою в ньому. Алкоголіком в повному сенсі слова вважається людина, для якої алкоголь став настільки ж необхідним компонентом життєдіяльності, як вода і їжа. Хворий алкоголізмом готовий на все заради отримання алкоголю, незважаючи на негативні наслідки його споживання для себе і оточуючих.

Поширення алкоголізму в суспільстві є одним з симптомів соціального неблагополуччя. З одного боку, люди шукають «віддушину в пляшці», коли не знаходять місця в житті, відчувають розлад між собою і навколишнім світом. З іншого боку, надмірне споживання алкоголю саме по собі веде до маргіналізації індивіда, його виключення з нормального життя. Тому алкоголізм є і слідство, і причина соціального неблагополуччя. Саме по собі споживання алкогольних напоїв, як правило, не відноситься до девіантної поведінки (за винятком мусульманських країн). Таким чином, термін «алкоголізм» має два основних сенсу: це і хвороба індивіда, пов'язана з його особистими особливостями, і соціальна патологія, пов'язана з розвитком суспільства в цілому.

Дослідженням алкоголізму займаються представники багатьох наук - медицини, психології, соціології, економіки, кримінології.


1.1 Історичні закономірності розвитку алкоголізму


П'янкі напої відомі людству з часів первісності. Їх споживання найчастіше було частиною релігійного ритуалу, яким супроводжувалися свята. Проте вже в давнину з'явилося як суто побутове споживання алкоголю, так і зловживання ним.

Побутове виготовлення вина вперше отримало широке поширення, мабуть, у стародавньому Єгипті. У 7-3 ст. до н.е. виноробство поширилося у всіх країнах, де визрівав виноград.

Вже в античних суспільствах відомі як хвороблива пристрасть до вина, так і державні заходи з обмеження споживання вина, аж до введення повної заборони. Наприклад, Лікург, законодавець Спарти, наказав знищити всі виноградні лози; деякі правителі стародавності і середньовіччя вводили кошторисну кару за пияцтво. В Афінах дозволялося пити тільки вино, розбавлене трьома частинами води. Осуджувалося вживання вина, розведеного водою лише наполовину, і вже тим більше нерозбавленого. Пристрасть до нерозбавленому провину вважалося одним з головних ознак, що відрізняють цивілізованої людини від «дикого» варвара. Гіппократ називав пияцтво добровільним божевіллям.

Втім, до відкриття технології виготовлення спирту (це зробили араби в 9 ст., В Європі вона отримала поширення лише з 13-15 ст.) Самі спиртні напої були відносно слабкими, що сильно стримувало поширення алкоголізму. Тому в стародавньому світі і в середні століття алкоголізм існував тільки як індивідуальне захворювання, але не як соціальна патологія.

Соціальної патологією алкоголізм в Західній Європі став лише в епоху нового часу. Відомо, наприклад, що в 18 ст. серед англійських будинків саме широке поширення отримав дешевий джин. Щоб зупинити поширення пияцтва, держави Західної Європи почали посилювати контроль за якістю спиртного і підвищувати його ціну за рахунок спеціальної націнки (акцизу).

У середньовічній Росії широко вживали пиво і вино («Веселощі на Русі є пити"). Оскільки ці п'янкі напої були слабкими, то вони довгий час не породжували особливих проблем. Лише в 15 ст. з'являється технологія вигонки хлібної горілки, швидко витіснили всі інші алкогольні напої. З 1474 виробництво та продаж усіх алкогольних продуктів у Росії ставиться під жорсткий контроль: держава або віддавало виробництво алкоголю на відкуп (щоб торгувати спиртним, треба було в рахунок майбутнього прибутку спочатку внести до скарбниці велику суму), або обкладав виробників високими податками, або саме виступало як монопольний виробник і продавець спиртного. Належні державі шинки стали збагачувати скарбницю, в народі отримало широке поширення підпільне самогоноваріння. У результаті до 19 ст. пияцтво стало «національною традицією».

Споювання росіян в новий час ускладнювався переважанням на російському ринку малокачественних сортів горілки. Систематичний експорт російської житній горілки в Німеччину привів до домінування на внутрішньому російському ринку дешевої картопляної горілки з українських губерній, що сприяло поширенню в Росії найгірших форм пияцтва. Уряд відмовлялося боротися з ним, оскільки на початку 20 ст. більше 1 / 3 доходів щорічного держбюджету становила саме виручка від торгівлі горілкою. Єдине, на що воно пішло, - це перехід до стандарту 40-градусної горілки, менш руйнівної в порівнянні з напоями будь-який інший фортеці.

Фіскальний інтерес до продажу алкоголю зберігся і в радянську епоху. Тому в СРСР залишилася «традиція» надмірного пиття вина, алкоголізм як і раніше був гострої національною проблемою. Тяга до «зеленого змія» отримала широке розповсюдження не тільки у «простих» людей, а й серед творчої інтелігенції (можна згадати, наприклад, С. Єсеніна, А. Фадєєва, О. Твардовського, В. Висоцького). Статистика середньодушового споживання спирто-горілчаних напоїв показує, що в СРСР останніх десятиліть воно виявилося вищим, ніж у царській Росії. У 1980-і, в період загострення дефіциту споживчих товарів, горілка навіть грала роль свого роду другої валюти.

У 1990-і на російському ринку з'явилася велика кількість низькопробних, часто фальсифікованих (нестандартних та низькоякісних) міцних алкогольних напоїв. Російський ринок захлеснув потік вітчизняних і закордонних псевдоводок, широко поширилося самогоноваріння. За деякими даними, в 1993 кожна четверта пляшка була підробкою. У результаті проблема алкоголізму стала ще більш гострою: на обліку в лікувально-профілактичних установах було більш 2,5 млн. чоловік (Табл. 2), але реальне число хворих на алкоголізм було помітно вище - близько 10 млн. (приблизно 7% всього населення) . Від алкогольного отруєння в 1990-і щорічно вмирало приблизно 30 тис. людей (більшість з них - жертви сурогатів).

Споживання алкоголю в Росії є одним з найвищих у світі. Згідно з офіційною статистикою, щорічне споживання алкоголю на душу населення в пострадянській Росії спочатку злетіло з 5 л у 1992 до 9,3 л. в 1995, але потім стабілізувалося приблизно на рівні 7-7,5 л. Однак з урахуванням сурогатного алкоголю (самогон, медичний спирт і т.д.) загальна кількість споживання на душу населення оцінюється приблизно в 15 л.

На поширення алкоголізму в Росії сильно впливає не тільки і не стільки кількість споживаних напоїв, що спосіб їх вживання. Типовий для європейців спосіб споживання алкогольних напоїв - часто, але малими дозами (скажімо, по чарці червоного вина щовечора). У Росії ж частіше зустрічається вживання алкоголю у виді «ударних доз» - велика кількість випитого в стислий термін (наприклад, запої у свята, коли випивка вимірюється пляшками).

У сучасних розвинених країнах Заходу алкоголізм поширений набагато слабкіше, ніж у Росії - це знаходить відображення насамперед у кількості середньодушового споживання спирто-горілчаних напоїв (Табл. 3). Проте негативні наслідки алкоголізму на Заході все ж багато важче, ніж наслідки наркоманії. У результаті виникає парадоксальна ситуація: менш небезпечна наркоманія постійно знаходиться в центрі уваги, в той час як більш шкідливий алкоголізм не вважається також небезпечною проблемою. Хоча ще в 1975 18-я сесія Всесвітньої Організації охорони здоров'я офіційно визнала алкоголь наркотичним отрутою, що руйнують людське здоров'я, однак ставлення до нього куди поблажливіше, ніж до інших наркотичних препаратів.

Незважаючи на очевидний зв'язок алкоголізму та гострих соціальних проблем, за останні 20 років споживання алкоголю у світі подвоїлася. Більше 80% цього обсягу припадає на більш розвинені в промисловому відношенні країни Західної Європи, США, пострадянські держави. Найменш зачеплені «зеленим змієм» країни ісламу, де релігія строго забороняє вживання спиртного.

У всьому світі протягом 20 ст. Відзначається негативна тенденція до «омолодження» алкоголізму і до збільшення ризику його виникнення. Це пояснюють руйнація традиційної культури, яка забороняє пияцтво, і посиленням стресів у сучасному світі. При вивченні динаміки алкоголізму основними індикаторами є кількість захворювань цирозом печінки, число алкогольних психозів («біла гарячка»).

Помічено цікаву закономірність: поширення алкоголізму серед представників різних народів назад пропорційно тривалості того історичного часу, протягом якого їм був доступний алкоголь. Так, європейські народи страждають від алкоголізму менше, ніж порівняно недавно познайомилися з алкоголем народи Півночі і північноамериканські індіанці (споювання індіанців було найважливішим інструментом «очищення» Дикого Заходу в 19 ст.).


1.2 Причини і мотиви вживання алкоголю


До початку 19 ст. алкоголізм розглядався як наслідок поганого виховання, моральної розбещеності або слабовілля. Інакше кажучи, його вважали породженням особистих особливостей питущого, який не знаходить волі відмовитися від пляшки. Поява даних про складну природу алкоголізму, особливо механізмі формування біологічної залежності, призвели до зміни розуміння алкоголізму, який з середини 20 ст. став трактуватися як хвороба. Поступово ставала очевидною вузькість біологічного підходу до алкоголізму як хвороби індивіда. В даний час дослідники підкреслюють соціальне коріння цього захворювання, пов'язані з особливостями не особистості алкоголіка, а його соціального оточення.

Причини вживання алкоголю різні. Одні бачать у ньому своєрідне лікувальний засіб, інші - засіб полегшення спілкування з людьми, треті - спосіб зняти психологічну напругу.

Вважається, що спирт має лікувальну дію - збуджує апетит, допомагає при простудних та інших захворюваннях. Лікарі визнають, що невеликі дози спиртного дійсно збуджують апетит, помірне його споживання послаблює ризик серцево-судинних захворювань для чоловіків старше сорока років. Всі інші «лікувальні» функцію алкоголю, на їхню думку, сумнівні або помилкові. У медичній практиці використовують бактеріостатичні властивості спирту, вживаючи його для дезінфекції (при уколах і т.п.), готування ліків, але аж ніяк не для лікування.

Головний мотив споживання алкоголю пов'язаний з психотропною дією етилового спирту. Потреба в ньому існує в багатьох категорій людей - перш за все, в осіб, погано адаптованих в суспільстві, що працюють з емоційними і фізичними перевантаженнями. Недарма спиртне приймають «проти втоми», при нездужання і практично на всіх святах. Оскільки ступінь соціальної адаптації та наявність перевантажень залежать від соціального оточення індивіда, то у формуванні пристрасті до алкоголю велику роль відіграють мікроклімат у родині, виховання, традиції, наявність стресів.

У формуванні хворобливої ​​пристрасті до алкоголю можуть зіграти велику роль генетичні фактори. Є гіпотеза, що спадкова схильність до зловживання алкоголем, наркотиками і т.д. є приблизно у 10-15% людей. Однак наявність спадкової схильності саме по собі ніколи до алкоголізму не призводить, а лише є супутнім фактором.

Хоча приводи першого залучення до алкоголю різноманітні, але простежуються їхні характерні зміни в залежності від віку. У цілому мотиви вживання спиртного діляться на дві групи (Табл. 4).

До 11 років його дають «для апетиту», «лікують» вином або ж дитина сама з цікавості пробує спиртне (мотив, головним чином властивий хлопчикам). У більш старшому віці мотивами першого вжитку алкоголю стають традиційні приводи - «свято», «сімейне торжество», «гості» і т.д. З 14-15 років з'являються такі приводи, як «незручно було відставати від хлопців», «друзі умовили», «за компанію», «для хоробрості» і т.д.

Особливої ​​уваги заслуговує друга група мотивів споживання алкоголю, типових для дорослих людей. Ці мотиви формують пияцтво як тип поведінки маргінальної особистості, потенційного правопорушника. Якщо пияцтво молодих пов'язане головним чином з незавершеністю їх адаптації у «дорослому» світі, то пияцтво дорослих викликано стресовими ситуаціями цього світу (бідністю, перевантаженнями на роботі, проблемами в сімейному житті).

Про причини поширення алкоголізму багато що говорить той факт, що в сучасній Росії у федеральних містах і на Північному Кавказі захворюваність майже в 2 рази нижче середньої. Тут діють два різних «запобіжних клапана» - традиційний спосіб життя (на Кавказі) і більш раціональне ставлення до свого здоров'я (у городян). Найбільш схильні до алкоголізму ті, хто вже вільний від традицій, але ще не виховав у собі культури самоконтролю.


1.3 Вплив алкоголю на організм людини


Прийнятий алкоголь швидко всмоктується і надходить у кров. З крові алкоголь надходить до тканин, де розподіляється нерівномірно. Оскільки він добре розчиняється в ліпідах - жироподібних речовинах, якими багаті нервові клітини, - то найбільша його накопичення відбувається в мозку. Саме ці клітини і гинуть в першу чергу.

Механізм загибелі клітин при вживанні спиртного був розкритий в 1960-х радянськими та американськими вченими (Табл. 5).

Під дією алкоголю відбувається інтенсивне склеювання еритроцитів, що забезпечують тканини організму киснем. Діаметр деяких капілярів настільки малий, що еритроцити буквально «проповзають» по них поодинці; нерідко розсовуючи при цьому стінки капілярів. Тому кілька склеєних еритроцитів закупорюють капіляр, припиняючи подачу кисню і поживних речовин у клітину, яку живить капіляр. Нервова клітина безповоротно гине. Цей процес відбувається по всьому тілу.

Число відмерлих клітин залежить від кількості алконаркотіка. У систематично п'є людини з роками спостерігається помітне зменшення обсягу мозку (зморщений мозок). Випадання цілих структур головного мозку, в результаті масової загибелі нейронів, приводить до дезорганізації його роботи. У першу чергу страждають ділянки кори великих півкуль головного мозку, відповідальні за вищі функції людини: моральність, пам'ять, творчі здібності. Давно помічено, що п'яниця пропиває в першу чергу сором і совість, а також все те, що дається людині культурою і вихованням. Поразка підкірки головного мозку перший час не настільки помітно, тому що п'ють кваліфіковані працівники певний час можуть зберігати професійні навички.

Ступінь вираженості сп'яніння залежить від кількості і якості випитих спиртних напоїв, індивідуальної чутливості до алкоголю і психофізичного стану людини. Виділяють три ступені сп'яніння - легку, середню і важку.

Існуючі класифікації алкоголізму можна розділити на два типи. У першому випадку основою є клініка алкогольного захворювання, у другому - різні соціальні, психологічні, навіть економічні і лише почасти клінічні критерії. У Росії прийнятий перший тип класифікації.

Весь період розвитку алкоголізму ділять на три стадії, які послідовно змінюють одна одну:

– начальная (неврастеническая); I - початкова (неврастеническая);

– средняя (наркоманическая); II - середня (Наркоманическая);

– исходная (энцефалопатическая). III - вихідна (енцефалопатичних).

стадии алкоголизма психическая зависимость от алкоголя проявляется в форме влечения к спиртным напиткам обсессивного (навязчивого) характера, ведущего к утрате количественного контроля выпитого алкоголя. У I стадії алкоголізму психічна залежність від алкоголю виявляється у формі потягу до спиртних напоїв обсессивного (нав'язливого) характеру, що веде до втрати кількісного контролю випитого алкоголю. Відзначаються зростаюча алкогольна прівикаемость до спиртних напоїв, перехід від періодичного пияцтва до систематичного.

стадии появляется физическая зависимость от алкоголя с компульсивным влечением (непреодолимое влечение, возникающее вопреки воле, разуму, чувствам) к спиртным напиткам. У II стадії з'являється фізична залежність від алкоголю з компульсивним потягом (нездоланний потяг, що виникає всупереч волі, розуму, почуттів) до спиртних напоїв. Виявляються риси деградації особистості, патологічні зміни з боку внутрішніх органів.

стадии влечение к алкоголю приобретает компульсивно-овладевающий характер. У III стадії потяг до алкоголю набуває компульсивно-опановує характер. Абстинентний синдром (негативне переживання утримання) утяжеляется. Втрачається ситуаційний контроль. Нерідко виникають алкогольні психози (наприклад, біла гарячка).

Відзначено, що чим більш міцні напої вживають, тим вище ступінь розвитку алкоголізму. Наприклад, при так званому винному алкоголізмі ступінь його розвитку зазвичай нижче, ніж при зловживанні більш міцними спиртними напоями (горілкою, самогоном).

Тривалість першої стадії алкоголізму буває різною, але найчастіше від 1 року до 6 років. стадии примерно в 60% случаев составляет менее 10 лет, в остальных – от 10 до 15 лет. Тривалість II стадії приблизно в 60% випадків складає менше 10 років, в інших - від 10 до 15 років.


1.4 Наслідки споживання алкоголю


Можна виділити два основних класи проблем, пов'язаних з непомірним споживанням алкоголю, - негативні наслідки для самого питущого (руйнування його здоров'я й особистості); негативні наслідки для суспільства в цілому (посилення пов'язаних з пияцтвом соціальних проблем.

Проблеми самого питущого - це:

а) при разовому непомірному споживанні алкоголю - втрата самоконтролю, агресивність, нещасні випадки, переохолодження чи перегрівання необережності, арешт за перебування у нетверезому вигляді в громадських місцях, отруєння алкоголем;

б) при тривалому надмірному споживанні - підвищений ризик розвитку цирозу печінки, деяких видів раку і серцево-судинних захворювань, недостатність харчування, довготривалі функціональні розлади і втрата самоконтролю, нещасні випадки, втрата працездатності, розвиток алкоголізму і ранніх психозів і т.д.

Алкоголізм руйнує репродуктивну систему, шкідливо впливаючи на яєчка і яєчники. При зловживанні алкоголем порушується також і полова потенція, що зв'язано зі зниженням умовних і безумовних рефлексів, внаслідок гальмової дії на підкіркові центри. У жінок спостерігаються розлади регулярності менструального циклу. При прийомі спиртних напоїв під час вагітності висока ймовірність народження дитини з вродженими дефектами (в тому числі - формування генетично детермінованої схильності до алкоголізму). Понад 90% дітей, які страждають психічними і фізичними розладами, - це діти питущих батьків.

Для ранніх стадій алкоголізму більш характерні такі захворювання як виразкова хвороба, травми, серцево-судинні розлади; для більш пізніх - цироз печінки, поліневрити, мозкові порушення.

Зловживання алкоголем, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, є третьою за частотою (після серцево-судинних і онкологічних захворювань) причиною смертності в сучасному світі. Алкоголіки і п'яниці живуть в середньому на 15-20 років менше, ніж люди непитущі. Тільки 25% алкоголіків долають 50-річний рубіж. Ризик самогубства у людей, страждаючих цим захворюванням, в десятки разів вище, ніж у звичайних людей.

Наркологів і психологам добре знайома брехливість хворих на алкоголізм, нестійкість їх настрою. Алкоголіки легко знаходять спільну мову лише з іншими людьми, які зловживають алкоголем; однолітки ж з тверезницьким установками третируються ними як «неповноцінні» і «ненормальні». Початківці зловживати алкоголем стають неуважними до близьких, до колишніх друзів, нещирими, холодними, замкнутими і недовірливими. Що стосується зовнішніх манер поведінки, то таким хворим властиві - часто награні й компенсаторні - безцеремонність, розв'язність, хвастощі, які, однак, в умовах суворого контролю легко змінюються пригніченістю, безпорадністю і пасивної подчиняемостью.

Деградація особистості хворих на алкоголізм проявляється у формуванні наступних поведінкових установок:

1 швидке задоволення потреб при малих зусиллях;

2 пасивні способи захисту при зустрічах з труднощами;

3 уникнення відповідальності за вчинені вчинки.

Проблеми оточення питущого - це збільшення конфліктів у сім'ї та її руйнування, зростання матеріальних труднощів і злочинності.

Коло проблем для суспільства включає порушення громадського порядку, дорожньо-транспортні пригоди, нещасні випадки на виробництві, зниження продуктивності праці, прогули, а також економічний збиток, викликаний витратами на лікування, допомоги по непрацездатності, на боротьбу зі злочинністю, пов'язаною з алкогольним сп'янінням.

Як свідчить статистика, 90% випадків хуліганства та згвалтувань при обтяжуючих обставинах пов'язані зі сп'янінням. Грабежі, розбійні напади, нанесення тяжких тілесних ушкоджень у 70% випадків відбуваються особами в нетверезому стані. Близько 40% вбивств також здійснюється при сп'янінні. 50-60% всіх розлучень пов'язано з пияцтвом одного з подружжя.


1.5 Підходи до боротьби з алкоголізмом.


Історія алкоголізму - це одночасно і історія спроб людства обмежити руйнівну дію споживання алкоголю. Вони йшли в основному в двох напрямках:

А) «згори» у формі обмежень, що вводяться державою, незважаючи на величезні доходи від монополії на продаж спиртних напоїв (обмеження часу, місць продажу, віковий ценз і т.п.),

Б) «знизу» у вигляді масових тверезницьким рухів, утворених зазвичай соціальними групами, стурбованими поширенням алкоголізму та його негативними наслідками.

Державні заборони. Витяг державою доходів від алкоголю постійно супроводжувалося і заходами з обмеження пиття вина. Так, за Івана Грозного взагалі заборонялося вживати міцні напої повсякчас, крім як на Страсний тиждень і в Різдво Христове. Для попередження «кабацьких бунтів» почали замість шинків облаштовувати кружечного двори, в яких на одну особу належало тільки одна чарка і було суворо заборонено продавати вино на винос і під заставу речей. Борис Годунов, будучи ярим поборником тверезості, оголошував, що швидше за помилує злодія і вбивцю, ніж того, хто всупереч указу, насмілиться відкрити кружечного двір. Заборонялося продавати вино в пости, по неділях, середах і п'ятницях. Проте всі ці заборони довго не трималися - миттєвий фіскальний інтерес брав гору над турботою про здоров'я підданих, і заборони швидко переставали дотримуватися.

Самим рішучим підходом до боротьби з алкоголізмом вважають введення «сухого закону» - повного або часткового державної заборони на виробництво і торгівлю спиртним. Однак історія «сухих законів» в 20 ст. показує, що їхні негативні наслідки завжди переважували позитивні результати.

Найбільш відомий «сухий закон» у США 1920-1933. На результаті Першої світової війни американський Конгрес, керуючись міркуваннями високої моралі, прийняв 18-ту поправку до Конституції, яка заборонила виробництво, продаж, перевезення, вивезення і ввезення спиртних напоїв. Великий попит на заборонений товар викликав його широке нелегальне пропозицію. Саме бутлеггерство (нелегальне виробництво, контрабанда та торгівля спиртним) стало головним джерелом доходів американських злочинних організацій 1920-х - початку 1930-х. До початку 1930-х провал «сухого закону» став очевидним для всіх розсудливих громадян. Здоров'я американців в цілому не набагато покращився, оскільки зменшення споживання алкоголю компенсувалося падінням його якості. Зате доходи від алкогольної індустрії перекочували з казни держави в скарбницю злочинних організацій. Ледве президентом став Ф. Рузвельт, він ініціював в 1933 21-ту поправку до Конституції США, що скасовує 18-ту поправку.

Менш відомо, що майже одночасно з Америкою схожий експеримент з введення «сухого закону» здійснили в нашій країні. Прийнятий ще в 1914, заборона на виробництво і торгівлю спиртним зберігався і в роки «воєнного комунізму», викликаючи повсюдне поширення самогоноваріння і посилення наркоманії. На відміну від американців, радянський уряд усвідомило шкідливість «сухого закону» набагато швидше і скасував його вже в 1925.

Друга спроба впровадити в СРСР систему адміністративних обмежень, близьку до «сухий закон», була зроблена в 1950-і при Н. С. Хрущова і також закінчилася його скасуванням через кілька років.

Останній раз впровадити в нашій країні систему адміністративних заборон на винопиття спробували при М. С. Горбачова. Строго кажучи, це не було «сухим законом»: за указом «Про заходи щодо посилення боротьби проти пияцтва і алкоголізму» 1985 були демонтовані багато лікеро-горілчані заводи, проведено знищення унікальних виноградників, введені жорсткі обмеження на час і кількість продажу спиртного, але повного заборони на торгівлю спиртним не було. Даний захід різко знизило популярність перебудови, скоротило доходи держбюджету, але не дало особливого оздоровчого ефекту: скорочення споживання магазинної горілки стали заповнювати споживанням самогону і сурогатів (технічного спирту, одеколону). В кінці 1980-х довелося обмеження скасовувати.

Спроби запровадити жорсткі адміністративні обмеження на торгівлю спиртним в інших країнах (наприклад, у Фінляндії, в Канаді, в Індії) також закінчувалися їх скасуванням через неефективність.

Справедливості заради треба відзначити, що відомі і вдалі приклади застосування «сухого закону». Так, у Норвегії за час його дії (1919-1926) вдалося на порядок скоротити споживання спиртного, причому після скасування адміністративної заборони норвежці зберегли низький рівень винопиття.

У наші дні «сухий закон» діє лише в деяких країнах ісламу (наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Саудівській Аравії). Крім того, в США, Канаді та Австралії прийняті жорсткі обмеження на продаж спиртного аборигенам (індіанцям, ескімосів і т.д.), на яких воно діє особливо руйнівно.

Тверезницьким рух. В даний час найефективнішою стратегією боротьби з алкоголізмом вважається пропаганда здорового способу життя, причому не тільки і не стільки державою, скільки цивільними організаціями.

Одне з перших масових тверезницьким рухів пройшло в Росії в 1858-1859. Тисячі сіл, сотні тисяч людей виносили рішення про закриття питних закладів. У багатьох губерніях (Ковенської, Саратовської, Курської, Тульської та інших) стали виникати товариства тверезості. Однак це стихійно почалося тверезницьким рух було перервано грубим втручанням у нього офіційної влади, не зацікавлених у зменшенні доходів від акцизу на спиртне.

Нова хвиля тверезницьким настроїв у Росії піднялася в кінці 19 ст. До 1914 в країні діяло 400 товариств тверезості. Царський уряд, як і раніше гальмувало тверезницьким рух: навіть щоб прочитати лекцію про шкоду алкоголю, суспільству тверезості потрібно було отримати спеціальний дозвіл в попечителя навчального округу і губернатора. Міністр фінансів говорив, що «вимога повної тверезості суперечить загальноприйнятій думці про користь помірного споживання міцних напоїв». Незважаючи на опір зверху, в 1909 в Петербурзі пройшов перший всеросійський з'їзд по боротьбі з пияцтвом. Постійна Комісія при Російському товаристві охорони народного здоров'я виробила ряд положень, які не втратили своєї актуальності й донині. Зазначимо, як приклад таку тезу: «Як речовина отруйна, алкоголю в жодному розведенні не може бути зарахований до зміцнює або живильним продуктів і взагалі не повинен вважатися в будь-якому відношенні" необхідним "або" корисним "для нормального організму».

Періодом наймасовішого тверезницьким руху в Росії стали 1928-1930. У 1928 в московському клубі імені Кухмістрова відкрилося організаційні збори тверезницьким ініціативних груп. Кілька тисяч учасників цього зібрання затвердили статут Товариства боротьби з алкоголізмом (ОБСА), який існував до 1932. Однак і на цей раз громадянська боротьба з пияцтвом була припинена, оскільки радянська держава не терпіло незалежних від нього громадських організацій. Не пожвавилося тверезницьким рух і в пострадянській Росії.

Більш результативним досвідом громадянської боротьби з пияцтвом має Америка.

Американське тверезницьким рух має тривалу історію, що тягнеться з початку 19 ст. Але якщо колишні поборники тверезості виступали з вимогами повної заборони «диявольського зілля», то в наші дні ефективні програми з подолання алкоголізму орієнтовані на копітку систематичну роботу по зміні існуючих соціокультурних норм. Це передбачає, в першу чергу, профілактичну роботу з дітьми та підлітками, постійну пропаганду безалкогольного способу життя в засобах масової інформації, збільшення податків на виробників алкоголю. Досвід США свідчить, що на стабільне зміна цієї норми потрібно не менше 5-7 років активних дій з реалізації такої програми.

При лікуванні алкоголізму все більшу ефективність демонструють методи групової психотерапії, а також різні форми групової психологічної підтримки для соціальної реабілітації. Найбільш відомим досвідом такого роду є діяльність товариства «Анонімних алкоголіків» (АА), що зародився в 1935 у США. Воно стало прикладом для наслідування в інших країнах. АА - неформальне товариство видужуючих і вже видужали алкоголіків, які займаються пропагандою здорового способу життя на дискусійних зборах і в групах підтримки інших видужуючих, але все ще питущих людей.

Вже в 1970-і в США почалося неухильне зниження смертей від цирозу печінки, що відбиває скорочення алкоголізму. У результаті пропаганди здорового способу життя за останнє десятиліття частота алкоголізму серед дорослих американців знизилася з 4,4% у 1992 до 3,8% у 2002. Втім, одночасно сильно зросло менш хвороблива пристрасть до алкоголю - звичка випивати в стресових ситуаціях (з 1,6 до 4,7% дорослого населення).

Таким чином, до початку 21 ст. загальновизнано, що алкоголізм як соціальну хворобу можна якщо не побороти, то принаймні стабілізувати. Однак це можливо тільки шляхом довгострокової політики, без сподівань на швидку віддачу.


Частина 2: НАРКОМАНІЯ


Не дивлячись на те, що зловживання наркотиками стало однією з найважливіших світових проблем зовсім недавно, в 20 столітті, досвід вживання людьми наркотичних речовин вимірюється тисячоліттями. Міфи і легенди, а так само історичні хроніки різних народів містять інформацію, в якій можна вловити вічну потребу втечі на якийсь час по той бік реальності, у світ, де панують доброта та любов. У людському розумі завжди жевріє думка про іншої реальності, существиющей парралельно цього світу, в якому ми проводимо більшу частину свого життя. Та, інша реальність може бути сприйнята лише духовним знанням, але переживання такого роду дуже рідкісні в повсякденному житті звичайної людини, - для цього потрібні особливі обставини. Свідоцтва про існування іншої реальності, що звучать із вуст тих небагатьох, кому вдалося в неї зазирнути, зміцнюють віру в її існування майже у всіх людей і підтримують їх потаємну надію на те, що може коли-небудь, хоча б раз в житті, їм вдасться відкрити цей штучний рай і побувати у ньому.

/ nark ē/ — оцепенение, сон, и μνία / mania / — безумие, страсть, влечение.) — хроническое прогредиентное заболевание, вызванное употреблением веществ-наркотиков. Наркома ня (від грец. Νάρκη / nark ē / - заціпеніння, сон, і μνία / mania / - безумство, пристрасть, потяг.) - Хронічне прогредиентное захворювання, викликане вживанням речовин-наркотиків.

Законами РФ наркоманія визначається як «захворювання, обумовлене залежністю від наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації». Відповідно, патологічну залежність від алкоголю, тютюну, або кофеїну не зараховують до наркоманії, хоча вони, по ряду критеріїв, відносяться до наркотичних речовин. У зв'язку з цим, патологічну залежність від даних речовин виділяють в окремі групи, для алкоголю це - алкоголізм, для тютюну - нікотинова залежність, лише зловживання кофеїном відноситься в наркології до тієї ж групи, що й зловживання іншими стимуляторами, і не виділяється окремо.

Також вживається термін «токсикоманія» - зазвичай це означає залежність від речовин, які законом не віднесено до наркотиків. класса, блоку психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ категории с F 11.0 по F 14.9. За класифікацією МКХ-10 відноситься до діагнозами V класу, блоку психічні розлади і розлади поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин категорії з F 11.0 за F 14.9.

У США і в усьому світі для визначення залежності від наркотиків проводять імунохроматографічний аналіз. Вегето-резонансний метод визнаний в США шахрайством і за його використання загрожує кримінальне покарання. У Росії згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 40 від 27.01.2006 р. «Про організацію проведення хіміко-токсикологічних досліджень при аналітичної діагностиці наявності в організмі людини алкоголю, наркотичних засобів, психотропних та інших токсичних речовин». До достовірним методам підтверджує наявність наркотичного сп'яніння відноситься хроматографія, імуноферментний аналіз, і хромато-мас-спектометрія. Всі інші методи не можуть бути використані для підтвердження факту наркотичного сп'яніння і їх використання в експертизі живих осіб не має юридичної сили і є незаконним.


2.1 Етапи розвитку


Для наркотичної залежності характерно фазну течію з наявністю в своїй структурі декількох поетапно формуються синдромів:

 1. Синдрому м зміненої реактивного тенсивністю - наркоманической синдром, що є першим синдромом формується захворювання, що включає зміну форми споживання наркотику, зникнення захисних реакцій при передозуванні, зміна толерантності та зміна форми сп'яніння

 2. Синдрому м психи чеський зави симости - наркоманической синдром, що з'являється на певній стадії розвитку хвороби, що включає психічне (обсессивное) потяг і здатність досягнення стану психічного комфорту в інтоксикації. Появі синдрому психічної залежності протягом наркоманії передує синдром зміненої реактивності.

 3. Синдрому м фізкабінет чеський зави симости - синдром, що з'являється на певній стадії розвитку звикання до психоактивних речовин, зокрема - наркотикам, що включає фізичне (компульсивний) потяг, здатність досягнення стану фізичного комфорту в інтоксикації і абстинентний синдром. Появі синдрому фізичної залежності протягом наркоманії передують синдром зміненої реактивності та синдром психічної залежності.

 4. Синдром хронічної наслідків наркотизації Для кожного виду наркотизації свої результати: алкоголь і снодійні → грубі анамнестичні розлади (порушення мислення, інтелекту) і розлади пам'яті; опій та стимулятори → за рахунок порушення волі (вольові розлади).


2.2 Характерні риси


Основною ознакою наркоманії є виникнення абстинентного синдрому (синдром фізичних та / або психічних розладів, що розвивається у хворих на наркоманію та алкоголізм через деякий час після припинення прийому наркотику, алкоголю або зменшення їх дози. Абстинентний синдром є складовою частиною синдрому фізичної залежності.), Як наслідку наявності фізичної залежності від конкретної речовини.

Залежність

«Непереборне потяг» пов'язане з психічною (психологічною), а інколи фізичною (фізіологічною) залежністю від наркотиків. Розрізняють позитивну прихильність - прийом наркотику для досягнення приємного ефекту (ейфорія, відчуття бадьорості, підвищений настрій) і негативну прихильність - прийом наркотику для того, щоб позбутися від напруги і поганого самопочуття. Фізична залежність означає тяжкі і навіть болючі відчуття, хворобливий стан при перерві постійного прийому наркотиків (т. зв. Абстинентний синдром, ломка). Від цих відчуттів рятує поновлення прийому наркотиків.


Ступінь звикання людини до наркотиків

Вид наркотику

% Людей, що спробували наркотик, звикнути до нього з першого разу:

Нікотин ("з першої сигарети")

80

опій, морфій і ін

60

алкоголь ("з першої чарки")

20-40


2.3 Наркотичні речовини


Порівняння шкоди від зловживання різними психоактивними речовинами

Список речовин, здатних викликати токсикоманії дуже великий і розширюється по мірі синтезу нових лікарських препаратів.

Найбільш поширеними видами наркоманії є токсикоманія (вживання лікарських препаратів, не розглядаються в якості наркотиків, хімічних і рослинних речовин), алкоголізм (пристрасть до напоїв, що містять етиловий спирт), тютюнопаління (пристрасть до нікотину) та вживання препаратів коноплі (гашиш, марихуана).

Також поширене вживання психоактивних речовин алкалоїдів маку (опій, морфін, героїн), коки (кокаїн) та багатьох інших, включаючи сучасні синтезовані наркотики, наприклад ЛСД, амфетаміни та екстазі.

Слід особливо відзначити, що багато хто з наркотичних речовин не відповідають ознакам, пропонованим офіційною медициною, так багато речовин не викликають непереборного потягу і тенденції до збільшення дози, більш того, після вживання багатьох синтетичних наркотичних речовин у людини відпадає бажання подальших експериментів зі своєю свідомістю у зв'язку з гострими кризовими станами, пережитими від ефектів наркотику.


2.4 Наркоманія і суспільство


З погляду соціології наркоманія є однією з форм девіантної поведінки, тобто поведінки, що відхиляється від загальновизнаних моральних норм.

Серед причин виникнення й розвитку наркоманії найчастіше називають особливості характеру, психічні та фізичні розлади, вплив різних соціальних чинників. Нерідкі також випадки виникнення наркоманії серед хворих, змушених тривалий час приймати наркотичні речовини в медичних цілях. Багато лікарських засобів, які застосовуються в офіційній медицині (в основному снодійні, заспокійливі і знеболюючі), можуть викликати важкі форми наркотичної залежності, що є серйозною проблемою при їх застосуванні.

У деяких країнах вживання психоактивних речовин пов'язано з певними релігійними і культурними традиціями (вживання алкоголю, жування індіанцями листя коки, паління гашишу в деяких східних країнах). У Європі та Америці початок останнього підйому рівня наркоманії припало на 1960-ті. Саме з цього часу це явище стала серйозною соціальною проблемою.

2.5 Профілактика - найкраща методика боротьби з алкоголізмом і наркотичною залежністю


Краща методика боротьби з наркоманією і алкоголізмом - профілактика. Як показує світова практика, вилікувати від наркоманії вдається не більше 2-3 відсотків хворих.

Велике навантаження на виконавчі органи влади кожного регіону лягає в зв'язку з гострою необхідністю пропаганди здорового способу життя. Для цього слід задіяти всі засоби масової інформації, максимально розширити соціальну базу охорони здоров'я, залучаючи до роботи з медиками на основі партнерських відносин об'єднання громадян, клуби, благодійні фонди хворих та їх родичів, релігійні організації.

Останнім часом особливо загострилася проблема боротьби з наркоманією, вже перетворилася на соціальне лихо. І тут співпраця влади з громадськими організаціями та медиками здатне внести вирішальний внесок у локалізацію вогнищ наркотичної епідемії. Величезну роль можуть зіграти і засоби масової інформації, які в значній мірі формують громадську думку. Очевидно, що та міць і винахідливість, які демонструє преса в просуванні товарів великих зарубіжних компаній, може бути використана і в боротьбі з наркоманією. На жаль, соціальна реклама у нас - на відміну від західних країн - до цих пір в дивину. Тільки останнім часом влада та засоби масової інформації стали використовувати нові форми і способи антинаркотичної пропаганди.

Закон про легалізацію м'яких наркотиків прийнятий в Голландії, але після його прийняття різко збільшилася кількість злочинів, а Голландія стала наркоцентром Європи. Крім того саме слово легалізація призведе до стирання заборони на наркотики, і мільйони людей, які раніше не вирішувалися спробувати нехай навіть легкі наркотики, тепер із задоволенням це зроблять ... Безумовно є й аргументи на користь цього закону:

1) Наркомани будуть перебувати на обліку.

2) Держава буде продавати їм тільки легкі і очищені наркотики, а кошти від продажу підуть до бюджету. Проте все одно дана програма обійдеться державі набагато дорожче в чисто фінансовому плані. Адже за кожним зареєстрованим наркоманом повинно бути встановлено спостереження: така людина не повинна працювати на транспорті, у сфері освіти і ще в багатьох місцях. Крім того, у МВС кошти на боротьбу з наркотиками вкрай обмежені. Цікавий ще й той факт, що в Голландії наркомафія не стоїть на місці: постійно з'являються нові сорти анаші (спочатку легені і тому легалізованого наркотику), деякі з них по своїй дії вже сильніше героїну і кокаїну.

Основні наркотики, які побутують у країнах СНД, рослинного походження, їх вирощують селяни в Середній Азії, на Далекому Сході, в Сибіру та інших регіонах. І це не провина цих людей - це їхня біда, тому, що це в основному люди похилого віку, інваліди, пенсіонери, у них немає іншого способу прогодувати свої сім'ї. Багато хто, особливо у віддалених, високогірних районах, живуть тільки за рахунок цього. У цих місцях наркотики - це гроші, якими розплачуються, міняють на товари, продукти. Це не бізнес для них, це спосіб вижити. І скільки б з повітря не запилювали отрутохімікатами ці плантації, скільки б не вводили війська в період цвітіння конопель і маку, скільки б не проводили красивих міліцейських облав - перемогти селянство неможливо. Але у держави немає вибору. У даному випадку держава повинна проявити патронаж над цією галуззю і ввести це у свої аграрні програми. Взагалі у боротьбі з наркоманією найбільшого успіху, як не дивно, домоглися Сінгапур і Малайзія, де за всі операції, пов'язані з наркотиками - смертна кара 1.

Безумовно, антипропаганда дуже ефективна, як і Програми профілактики та боротьби з наркоманією. І незважаючи на брак коштів в міліції, на митниці і ФСБ створені спеціальні відділи боротьби з наркотиками, але цих заходів все одно недостатньо.

Існуюча система наркологічної допомоги орієнтована, насамперед, на допомогу особам вже страждають хімічною залежністю і недостатньо ефективна для надання допомоги споживачам наркотиків на етапі початку захворювання. Профілактичні програми спрямовані на запобігання зловживання наркотиками та токсикантами не одержали належного поширення в нашій країні.

Незважаючи на наявність великого світового досвіду в галузі профілактичної наркології, оригінальних вітчизняних розробок, колективів здатних реалізувати профілактичні програми, ця основна сфера антинаркотичної діяльності залишається без належної уваги зацікавлених відомств. Основною причиною такої ситуації є міжвідомча роз'єднаність відсутність єдиної стратегічної концепції профілактики.

Спроби вирішити проблему шляхом активізації діяльності наркологічної служби країни не приносять належного результату. Причин цьому декілька: відсутність реального постійного контакту наркологів з колективами неповнолітніх (які є основним середовищем для залучення до наркотиків), труднощі первинного виявлення початкових етапів алкоголізму і наркоманії, слабка матеріально-технічна база наркологічних установ.

Реальним виходом із ситуації є залучення до профілактичної роботи педагогів і психологів середніх шкіл та інших установ системи освіти. Очевидно, що максимальною можливістю при проведенні профілактики володіють люди, які мають постійний контакт з дітьми і підлітками, які можуть вловити ті нюанси стану і поведінки, часто вислизають від батьків і фахівців наркологів.

Навчання педагогів основам профілактичної роботи, надання їм адекватної інформації про наркологічних захворюваннях, озброєння їх конкретними психотехнічних і психотерапевтичними прийомами (рольові ігри, тренінги, психодрама, дискусійна робота), способами формування системи альтернативних наркотиків захоплень, дозволить вже в найближчому майбутньому захистити підростаючі покоління країни від наркотичної епідемії.


2.6 Педагогічні заходи профілактики


Принципи ведення профілактичної роботи

- Організація заходів з профілактики наркоманії будується на основі цільових програм, об'єднаних загальною концепцією профілактичної роботи.

Мета такої роботи - створення в молодіжному середовищі ситуації, перешкоджає зловживанню наркотиками і алкоголем і знижує шкоду від їх вживання.

Будь-яка профілактична програма повинна містити в собі певні види діяльності в кожному з наступних напрямків:

 • Поширення інформації про причини, форми і наслідки зловживання наркотичними засобами.

 • Формування у підлітків навичок аналізу і критичної оцінки інформації, одержуваної про наркотики, і вміння приймати правильні рішення.

 • Надання альтернатив наркотизації.

Мета роботи в даному напрямку - корекція соціально-психологічних особливостей особистості.

- Цільова робота з групою ризику - визначення груп ризику і надання адекватної допомоги в подоланні проблем, що ведуть до появи тяги до наркотиків. Взаємодія з організаціями та структурами, що проводять профілактичну роботу. Робота по зміні ставлення до зловживають наркотиками - воно повинно стати більш гуманним. Проте необхідно припиняти будь-які спроби поширення ідей про легалізацію наркотиків, правомочності їх вживання і полегшення доступу до них.

Це загальні принципи ведення профілактичної роботи. Школа, як соціальний інститут, має низку унікальних можливостей для їх успішної реалізації:

- Можливість прищеплення навичок здорового способу життя в процесі навчання і контроль за їх засвоєнням.

- Вплив на рівень домагань і самооцінку.

- Вільний доступ до сім'ї підлітка для аналізу і контролю ситуації.

- Можливість залучення фахівців з профілактики.

Можна сформулювати ряд правил побудови профілактичних програм у школі:

Будь-яка робота в області антинаркотичного освіти повинна проводитися тільки спеціально навченим персоналом з числа працівників школи в межах комплексних програм на базі затвердженої концепції профілактичної роботи 2.

Просвітницькі програми повинні вестися протягом всього періоду навчання дитини в школі, починатися в молодших класах і триватиме до випуску. У ході програм повинна надаватися точна і достатня інформація про наркотики і їх вплив на психічне, психологічне, соціальне і економічне благополуччя людини.

Інформація повинна бути доречною і надавати знання про наслідки зловживання наркотиками для суспільства. Необхідно робити акцент на пропаганді здорового способу життя і на формуванні життєвих навичок, обов'язкових для того, щоб протистояти бажанню спробувати наркотики або «наблизитися» до них у моменти стресу, ізоляції або життєвих невдач.

Батьки та інші дорослі, які відіграють важливу роль у житті дитини, повинні залучатися в розробку стратегії антинаркотичного освіти.

От чого не слід допускати, працюючи в галузі антинаркотичного просвітництва:

Використання тактики залякування: неефективність такої тактики доведена.

Спотворення і перебільшення негативних наслідків зловживання наркотиками при описі їх впливу.

Разового характеру дій, спрямованих на профілактику. Такий підхід не дає можливості підліткам розвивати навички протистояння наркотикам.

Неправдивої інформації. Навіть після одноразової її подачі вся подальша інформація буде відторгатися підлітками, які сьогодні досить добре поінформовані.

Виправдання вживання наркотиків, якими б то не було причинами.

Підготовка кваліфікованих кадрів - одна з найважливіших умов профілактичної роботи. За даними німецьких дослідників ефективність від профілактичної діяльності складає всього лише 20%, від медикаментозного лікування - 1%. Ці цифри підтверджують, що хворобу легше попередити, ніж витрачати сили і кошти на її лікування.

ВИСНОВОК


Алкоголізм - хронічне (невиліковне), прогресуюче, смертельне захворювання, що зачіпає і руйнує всі сфери людського життя - тіло, психіку, душу і соціальне життя людини.

Невиліковний алкоголізм в тому плані, що людина, яка втратила одного разу контроль над вживанням алкоголю, ніколи вже цей контроль не знайде. Наскільки б не був довгий термін утримання від алкоголю. Відповідно лікування алкоголізму полягає в тому, щоб людина навчилася жити взагалі не вживаючи через зміни в біо-психо-соціо-духовних аспектів особистості людини.

Щоб знайти вихід, дуже важливо зрозуміти: наркоманія - це хвороба. Фахівцям, що працюють в наркології, це відомо давно, і визнається беззастережно. Хвороба під назвою наркоманія включена в медичні довідники і каталоги разом з будь-якими іншими захворюваннями. Наркоманія по ступеню тяжкості прирівнюється до онкологічних захворюваннями, оскільки має величезний відсоток смертності - 96% хворих помирає.

Розуміння наркоманії як хвороби існує, щонайменше, з минулого століття, хоча в повсякденній свідомості все ще засів стереотип, що якщо людина вживає наркотики, то єдина причина цьому - його «недолугість», безвідповідальність або взагалі порочність і схильність до злочинного способу життя. Про те, що така поведінка за може бути проявом хвороби, нерідко забувається.

Фахівці вважають наркоманію захворюванням, які належать до групи так званих адиктивних захворювань, хвороб залежності. Оскільки залежність у наркомана проявляється від хімічних речовин - наркотиків, наркоманію (з деякими іншими видами залежності - наприклад, алкоголізмом) ще називають «хімічною залежністю». Цей термін не треба плутати з формами залежності, які виділяються вже всередині поняття «наркоманія», а психічна залежність від наркотиків, яка властива для всіх видів наркотичної залежності, а також фізична залежність, яка може бути вираженою або неявної, а в деяких випадках навіть практично відсутні.

Краща методика боротьби з наркоманією і алкоголізмом - профілактика.

Реальним виходом із ситуації є залучення до профілактичної роботи педагогів і психологів середніх шкіл та інших установ системи освіти. Очевидно, що максимальною можливістю при проведенні профілактики володіють люди, які мають постійний контакт з дітьми і підлітками, які можуть вловити ті нюанси стану і поведінки, часто вислизають від батьків і фахівців наркологів.


Список використаної літератури


 1. Макєєва О. Г. Педагогічна профілактика наркоманії в школі. М.2000 с.149.

 2. Лисецький К.С. Попередження підліткової і юнацької наркоманії і алкоголізму. М.: Изд-во Інституту Психотерапії, 2003. с.256.

 3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Нарк

 4. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e31fb26b-2d03-d8ea-bb42-93d469e43541/1011774A.htm

1

2

Посилання (links):
 • http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e31fb26b-2d03-d8ea-bb42-93d469e43541/1011774A.htm
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Педагогіка | Реферат
  147.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Діяльність педагога-психолога з профілактики алкоголізму тютюнопаління та наркоманії серед
  Механізм формування наркоманії та алкоголізму
  Вплив на здоров`я алкоголізму тютюнопаління наркоманії
  Міжнародно правове співробітництво з профілактики наркоманії та
  Міжнародно правове співробітництво з профілактики наркоманії та 3
  Міжнародно правове співробітництво з профілактики наркоманії та 2
  Міжнародно-правове співробітництво з профілактики наркоманії та наркозлочинності
  Ефективність роботи педагогапсіхолога з профілактики наркоманії серед підлітків
  Методи профілактики наркоманії та токсикоманії в умовах загальноосвітньої школи
  © Усі права захищені
  написати до нас