Педагогічний контроль у футболі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ


ЦЕНТР ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 
 
 
 
 
 
 
Коренєв Д.В.
тренер
«Майстер-Юніор» м. Київ
 
 
 
Реферат на тему:
«Педагогічний контроль у футболі»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м.Київ 2003

ЗМІСТ
 
 
 
 

1.Вступ


2.Літературний огляд
 
 
3.Описание практичного досвіду роботи:
 
а. Характеристика педагогічного контролю у футболі
 
б. Різновиди контролю
 
в. Результати власних досліджень, Тести
 
 
4.Висновок або висновки
 
 
5.Список використаної літератури

1.Вступ.
 
 
Для успішного управління процесом підготовки команди футболістів тренер повинен мати об'єктивну інформацію про здоров'я і психічному стані кожного спортсмена, про вплив фізичних навантажень і про що викликаються ними зміни у функціональних системах організму юних футболістів і вміти оперативно оцінювати рівень техніко-тактичної майстерності, для успішного виховання футболістів високого рівня підготовки.
Високий рівень підготовки футболістів багато в чому залежить від використання в тренувальному процесі спеціалізованих вправ вибірково впливають як на фізичну підготовленість, так і на техніко-тактичну майстерність.
Тактичні дії, що виконуються футболістами під час ігор, є реалізацією тактичних знань, а також рішень, прийнятих ними після оцінки, що склалася на полі ситуації. Тому можна вважати, що рівень тактичного мислення обумовлює ефективність техніки, дозволяє використовувати потенціал в найбільш доцільних формах і умовах.
За сучасними уявленнями спортивне тренування є педагогічним процесом управління станом футболіста, а стрижневим, основним шляхом до цього є реалізація педагогічного контролю.
Цілорічна тренування, застосовувана в підготовці футболістів, ділиться на відповідні періоди, а підготовчий період на етапи. Рішення задач, що стоять перед тренерами в різні періоди і етапи підготовки футболістів, немислимо без лікарсько-педагогічного контролю саме тому, що педагогічні дослідження в ході навчально-тренувального процесу на різних етапах підготовки ставлять метою з'ясувати, як збільшується тренованість футболістів, попередити перетренованість і перенапруження.
Оцінка фізичної, технічної і тактичної підготовки футболістів визначається на підставі численних спостережень, порівняльних характеристик їхніх дій у тренуванні і грі, що дозволяє тренерові моделювати процес підготовки, програмувати засоби і методи навчально-тренувального процесу.
Особливе місце в тренувальному процесі займає контроль і оперативна оцінка підготовленості футболістів.
В даний час безперечним є положення про те, що планування навчально-тренувального процесу має здійснюватися за результатами педагогічного контролю.
Метою педагогічного контролю є підвищення ефективності фізичного виховання і тренування, шляхом оптимізації на основі об'єктивної оцінки стану рухової функції футболістів в конкретних умовах спортивної діяльності.
Предметом контролю в спорті є зміст навчально-тренувального процесу, змагальної діяльності, стан різних сторін підготовленості футболістів (технічної, техніко-тактичної та ін), їх працездатність, можливості функціональних систем.
Ефективність контролю навантажень у футболі залежить від того, які показники використовуються, наскільки взаємопов'язані різновиди контролю навантажень, яким має бути стан тренувальних і змагальних навантажень, за допомогою, яких критеріїв оцінюється вплив навантажень.
Мета цієї роботи: розкрити значення педагогічного контролю в роботі тренера і на практиці визначити рівень фізичної та технічної готовності футболістів команди «Майстер-Юніор» м. Київ 1991-1992 р.н. у підготовчому періоді.

Літературний огляд
 
Петровський В.В. у своїй роботі «Педагогічний та організаційно-педагогічний контроль в спортивному тренуванні» стверджує, що:
Спортивна тренування завжди є процесом спрямованого, регульованого ззовні зміни морфологічних і функціональних можливостей організму спортсмена. Ці зміни відбуваються під впливом запланованих тренувальних впливів, фізичних вправ і різних їх сполучень / тренувальних уроків, циклів і т.д. /. Оскільки організм людини в цьому аспекті вважається складною динамічної саморегулювальної ймовірнісної системою, а про вплив окремих тренувальних впливів і їх поєднань можна судити лише приблизно, то завжди виникає необхідність у контролі за ходом відбуваються в організмі, який давав би відповіді на два основних питання:
1.Соответствует чи напрям і характер фактичних змін планованим?
2.Чем обумовлений той чи інший характер наступили змін?
Виходячи з цього, під педагогічним контролем слід розуміти сукупність способів отримання інформації про направлення і причини морфологічних і функціональних змін, що відбуваються в організмі людини під впливом тренування, яка може, бути використана тренером в цілях управління, тобто оцінки характеру / спрямування, величини / зміни в організмі, ефективності застосовуваних засобів і методів тренування та вироблення на основі цієї інформації нових керуючих команд.
Оскільки в основі розвитку тренованості лежать строкові кумулятивні / накопичувальні / пристосувальні зміни в організмі, проблема педагогічного контролю в загальному вигляді зводиться до розробки системи методів термінових і куммулятівная адекватних реакцій організму.
Вся інформація педагогічного контролю може бути розділена на строкову та періодичну. До термінової інформації можуть бути віднесені такі відомості:
1.состояніе здоров'я займаються
2.Ступінь відновлена ​​після попередніх занять
3.Соответствует виконуваних вправ їх моделями
4 .. відповідність умов уроку / характер вправ, їх послідовність, умов чергування вправи з відпочинком, величина навантаження / вирішення поставлених перед уроком педагогічних завдань
5.характер і тривалість відновного періоду
До періодичної інформації відносяться відомості про те, що:
1.соответствует чи фактична зміна функціональних можливостей організму, що відбувається під впливом серії тренувальних занять, планованому
2.Чем обумовлений той чи інший характер і напрям кумулятивних змін
На підставі сформованого досвіду ми виділяємо наступні організаційні форми педагогічного контролю:
1.самоконтроль спортсмена
2.педагогіческій контроль
3.научно-методичний контроль
Годік М.А. у своїй книзі «Контроль тренувальних і змагальних навантажень» стверджує, що:
Об'єктивною основою будь-яких планів, за допомогою яких реалізуються прийняті рішення, є інформація, отримана в процесі контролю. У спортивному тренуванні контролю вимагають:
· Дії спортсмена на змаганнях (з подальшою оцінкою структури змагального вправи)
· Стан спортсмена
· Навантаження, виконувана ним
Найбільш доцільною для визначення програми (плану) представляється така послідовність дій:
1.Для перспективної програми підготовки спортсменів:
а. дослідження структури змагальної діяльності та виявлення чинників, що обумовлюють досягнення високих результатів;
б. підбір тестів, інформативних по відношенню до цих чинників;
в. створення програми етапного комплексного контролю (ЕКЗ);
м. тестування, оцінка та аналіз його результатів;
д. складання етапного плану підготовки та його реалізація в умовах тренувального процесу;
е. проведення наприкінці етапу повторного тестування за програмою ЕКЗ;
ж. зіставлення динаміки результатів у змагальному вправі і тестах і показників навантаження за етап з обгрунтуванням стратегії подальшої підготовки;
з. Складання плану підготовки на новий етап.
2.Для поточного плану тренування спортсменів:
а. вибір тестів поточного контролю та створення програми поточного обстеження;
б. проведення поточного обстеження, зіставлення його результатів з показниками поточного контролю навантаження;
в. складання (коригування) поточних планів підготовки.
3.Для оперативного плану тренування:
а. вибір тестів оперативного контролю та створення програми оперативного обстеження;
б. проведення оперативного обстеження та аналіз його результатів;
в. складання (коригування) оперативного плану тренування
Контроль обсягу навантаження:
1.время, витрачений на тренувальну та змагальну діяльність (кількість годин, днів, тижнів і т.д.)
2.кол-во тренувальних занять (циклів, етапів, періодів і т.д.)
Аналізуючи літературу, можна погодитися, що такий підхід до організації педагогічного контролю є науково обгрунтованим і представляє тренеру повну картину фізичної та техніко-тактичного стану футболістів на конкретному етапі підготовки, але, на жаль, науково-методичний контроль у дитячому спорті може собі дозволити лише невелика кількість клубів, що мають хорошу матеріальну базу.

3.Описание практичного досвіду:
 
а. Характеристика педагогічного контролю у футболі.
Щоб тренування протікала в потрібному напрямку і давала максимальний ефект, необхідно встановити систематичний педагогічний контроль за її впливом на тренуються. Педагогічний контроль у процесі тренування футболістів є основною формою оцінки їх підготовленості до змагань. Здійснюється він тренером, який враховує зміст, обсяг, інтенсивність проведених занять і аналізує виконання планів тренування.
Аналізу піддаються:
-Плани тренування команди (перспективні, поточні, оперативні) та їх виконання;
-Засоби і методи тренування і їх використання в заняттях;
-Зміна стану здоров'я і функціональних можливостей футболістів;
-Зміна рівня розвитку фізичних якостей, техніки, тактики;
-Зміна стану тренованості футболістів (по етапах підготовки);
-Розподіл змагань, занять і відпочинку в тренувальних і межігрових циклах;
-Зміна тривалості та інтенсивності занять;
-Методи педагогічного і лікарського контролю та ін
Крім перерахованих повинні використовуватися і додаткові методи вивчення й узагальнення досвіду тренування, що дозволяють більш глибоко вивчити ті чи інші питання тренування. Етапи вивчення й узагальнення досвіду такі:
Перший етап: вивчення і узагальнення досвіду тренування в підготовчому періоді.
Другий етап: вивчення і узагальнення досвіду тренування в змагальному періоді, обробка та обговорення в команді матеріалів з ​​цього періоду.
Третій етап: обробка та обговорення в команді підсумкових матеріалів, вивчення та узагальнення досвіду тренування і написання звіту.
Четвертий етап: складання планів підготовки команди на наступний рік.
Для педагогічного контролю за тренуванням футболіста складаються комплексні контрольні вправи. У них для оцінки змін у фізичному розвитку футболістів включаються вправи, що дозволяють оцінювати розвиток всіх основних фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності). При цьому беруться вправи для оцінки як загального, так і спеціального розвитку рухових якостей. Вправи для оцінки змін до спеціального розвитку фізичних якостей футболістів повинні бути близькими за формою до основних спортивним рухам, чого не вимагається від вправ для оцінки змін у загальному розвитку рухових якостей. Кількість вправ для оцінки змін у розвитку загальних фізичних якостей має бути не більше чотирьох-п'яти, таке ж число і для оцінки спеціальних фізичних якостей. У комплекс контрольних вправ включається також вправи, що дозволяють оцінити зміни в техніці володіння м'ячем, виконання тактичних прийомів і комбінацій. Тренер організує систематичне спостереження над футболістами в процесі їх виступів у змаганнях і в ході тренувальних занять.
У коло спостережень має входити:
1. Прояв футболістами в змаганнях активності і працездатності. Оцінка дається щодо виконання у змаганні роботи та її щільності (біг, стрибки, ходьба, єдиноборство, ведення, прийом, відбір м'яча, удари, обведення).
2. Контроль за стійкістю у футболістів рухових навичок у змаганнях. Оцінюються характер порушення стійкості навички, час і наслідки порушення, обставини, що передували порушенню.
3. Реєстрація коефіцієнта корисної дії футболіста з м'ячем (%). Кількість раціонально виконаних дій.
4. Характеристика виконання футболістами поставлених тактичних завдань.
5. Вивчення в змаганнях психічної стійкості у футболістів. Оцінюється увагу мобільність дій, сміливість, швидкість
орієнтування та інші якості.
Систематичний педагогічний контроль є невід'ємною частиною процесу тренування футболіста і має надзвичайно важливе значення для росту майстерності футболістів і зміцнення їх здоров'я.

б. Різновиди контролю навантажень у футболі.
Планування і контроль - важливі умови вдосконалення всієї системи тренування. За допомогою планування упорядковується процес майбутньої тренування. Планування тренування повинно обов'язково грунтуватися на контролі фізичного стану спортсмена, рівня його технічної і тактичної підготовленості і навантаження, яку він виконує. Інформація про стан футболіста може бути надана комплексом показників, що відображають уроків всіх видів підготовки. Тренер повинен прагнути до цілеспрямованого зміни цих показників за рахунок управління тренувальними навантаженнями.
У практичній роботі тренеру доводитися враховувати наступні види станів: стійке, поточне, оперативне.
Сталий стан зберігається протягом відносно тривалого проміжку часу - кілька тижнів або навіть місяців. Показники, що характеризують стійкий стан, можуть служити основою для перспективного планування тренувального процесу.
Поточний стан - це таке, в якому знаходиться спортсмен, який виконав одну або серію тренувальних занять. Відомо, що будь-яке тренувальне заняття залишає "сліди", що зберігаються кілька днів. Глибина і характер усіх цих зрушень характеризують поточний стан і служать основою для планування навантаження на наступне тренувальне заняття.
Оперативним називається такий стан, у якому приходить організм спортсмена після того, як він виконав одну або серію фізичних вправ. Оперативне стан дуже короткочасно, але контроль за ним є основою для управління тренувальним навантаженням під час самого заняття.
Для оцінки трьох видів станів у практиці рекомендується використовувати три види контролю:
періодичний (поетапний), поточний, оперативний.
Оперативний контроль призначений для реєстрації навантаження
тренувального вправи, серії вправ і цілісного заняття. Аналіз результатів оперативного контролю заснований на дослідженні залежності типу "доза-ефект", де "дозою впливу" служить величина виконаного навантаження, а "ефектом"-обсяг і спрямованість викликаних нею в організмі біохімічних зрушень. У зв'язку з цим одна з головних завдань оперативного контролю навантаження є визначення співвідношення між параметрами фізичної і фізіологічної навантажень вправ, серії вправ, тренувального заняття.
Поточний контроль передбачає реєстрацію навантажень в мікро циклах, тривалість яких у різних видах спорту коливається від 5 до 14 днів. В основі поточного контролю лежать дані оперативної реєстрації навантаження за кожен тренувальний день, які після підсумовування розглядаються як підсумок роботи спортсмена за мікро цикл. Одна з головних завдань поточного контролю навантажень - визначення оптимального співвідношення між зонами характеристик навантажень. Вирішення її в значній мірі грунтується на дослідженні закономірностей відставленого тренувального ефекту.
Етапний контроль - передбачає реєстрацію навантаження на етапах, тривалість яких коливається від двох - п'яти мікро циклів до декількох місяців. Головне завдання етапного контролю навантажень - на підставі оцінки залежності між приростами досягнень у змаганнях і тестах, з одного боку, і частими обсягами навантажень за етап, з іншого - визначення найбільш ефективних навантажень, які мають яскраво вираженим розвивають впливом.

в. Результати власних досліджень, Тести в педагогічному контролі.
Охарактеризувати стан футболістів можна за допомогою тестів та контрольних вправ.
Тестом називається - завдання стандартної форми, що застосовується з метою визначення розумового розвитку, вольових якостей, рухових здібностей та інших сторін особистості людини. тестування
1.Які тести повинні бути відібрані для оцінки стану людини.
2.Сколько потрібно тестів, щоб отримати мінімум інформації про стан людини.
Контроль в спорті - це перш за все, контроль за фізичним станом людини, його техніко-тактичним майстерністю і навантаженнями на тренувальних заняттях.
Відомо, що фізичний стан людини характеризується рівнем статури, станом здоров'я та ступенем розвитку рухових функцій. Оцінювати рівень статури можна за допомогою різних антропометричних приладів. Тести, що оцінюють рівень статури, використовуються тільки при поетапному контролі.
Ступінь розвитку рухових функцій зовні проявляється у рівні розвитку рухових якостей, які можуть, бути виміряні за результатом в змагальному вправі. Рівень фізичної підготовленості може бути досліджено за допомогою контрольних вправ, тобто тестів. Головна вимога при цьому полягає в тому, що б тести технічно були дуже прості. Тільки тоді результат у контрольних вправах буде обумовлений рівнем розвитку рухових якостей.
У практиці футболу найчастіше застосовуються наступні тести:
1. Біг на 15 метрів зі старту - стартова швидкість.
2. Біг на 15 метрів з ходу - «чиста» швидкість.
3. Стрибок у висоту з місця, відштовхуючись двома ногами - оцінка стрибучості.
4. Стрибок у довжину з місця-оцінка швидкісно-силових якостей.
5.Тест Купера, 12-хв. біг-оцінка витривалості, але, враховуючи етап підготовки цей тест, я не проводив.
6.500 метрів, швидкісна витривалість, враховуючи вік, я робив 300 метрів.
Оцінювати спритність футболістів за допомогою спеціальних тестів досить важко. Так як складно підібрати тест, який би реально відтворював дійсні ігрові ситуації. Тому для оцінки координаційних здібностей можна використовувати тести, в яких футболісти повинні за завданням відтворити певні величини силових, просторових і часових характеристик руху.
Технічна майстерність спортсмена можна розцінювати декількома шляхами. Найбільш простий - це візуальна оцінка техніки гри (за відомими методиками).
Розглядаючи фізичну підготовленість з точки зору управління процесом спортивного тренування, слід підкреслити, що, по-перше, оцінка рівня розвитку фізичних якостей може свідчити про відповідність або невідповідність підготовленості спортсмена тим результатом, які йому заплановані на даний етап тренування. По-друге, коливання фізичної підготовленості дозволяють судити про рівень тренованості спортсмена, тобто є важливим об'єктивним показником загального стану його організму. Тому не випадково багато досвідчених тренера досить точно оцінюють поточний стан спортсмена за результатами кількох контрольних вправ.
Проведені тести 31.01.03 з командою «Майстер-юніор» наведені в матеріалах з навчальної практиці для центру ліцензування.


Висновок
Інформація в наш час має першорядну значущість у всіх сферах сучасного життя. Педагогічний контроль це інформація, без якої не можлива планомірна робота тренера.
Під час навчальної практики мною було проведено педагогічний контроль фізичного та технічного стану команди «Майстер-Юніор» м. Київ. З отриманих результатів можна зробити наступний висновок:
· По фізичному розвитку на даний етап спортсмени відповідають своєму віку;
· Оцінка швидкісних якостей на дуже низькому показнику за винятком кількох людей;
· Швидкісно-силові якості в цілому по команді на середньому рівні;
· Оцінку спеціальної витривалості важко дати, тому що діти бігли 300 метрів у спортивному залі з великою кількістю поворотів, за отриманими результатами оцінка незадовільна;
Тести на технічну підготовленість проводилися наступні: жонглювання м'яча обома ногами на місці і в русі, дриблінг між стійками на час, попадання в щит розміром 2х2. За отриманими результатами можна зробити висновок, що в цілому команда на етапі спортивної спеціалізації має технічну підготовку на середньому рівні з невеликими коливаннями в одну й іншу сторони.


ЛІТЕРАТУРА


1.Віхров К.Л.,
Догадайло В.Г. Педагогічний контроль у процесі тренування, ФФУ, 2000
2.Войцеховскій С.М. Книга тренера. М., ФиС., 1971
3.Гагаева Т.М. Психологія футболу. М., ФиС. 1969
4.Годік М.А. Контроль у процесі
спортивного тренування М., ФиС., 1971
5.Годік М.А. Контроль тренувальних і змагальних навантажень. М. ФиС., 1980
6.Дьячков В.І. Фізична підготовка спортсмена. М., ФиС., 1967
7.Заціорскій В.І..
Запорожанов В.А.
Тер-Ованесян І.А. Питання теорії і практики педагогічного контролю в сучасному спорті.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Реферат
43кб. | скачати


Схожі роботи:
Педагогічний контроль у спортивних заняттях
Педагогічний лікарський контроль і самоконтроль при заняттях спортом
Педагогічний контроль за динамікою фізичної підготовленості школярів старших класів
Лікарсько-педагогічний контроль самоконтроль при заняттях фізичною культурою і спортом
Лікарсько педагогічний контроль самоконтроль при заняттях фізичною культурою і спортом
Психологія груп і колективів у футболі
Педагогічний процес
Педагогічний малюнок
Спеціальний контроль авіаційної безпеки і технологія роботи в аеропорту Пулково-2 Спеціальний контроль
© Усі права захищені
написати до нас