Паспортна система в Російській Федерації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПЛАН
ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ ОСНОВ Паспортна система в РФ
1.1 Поняття і види паспортної системи
1.2 Права і обов'язки громадянина в умовах паспортної системи РФ
2. ПАСПОРТ - ОСНОВНИЙ ВИД ДОКУМЕНТА ГРОМАДЯНИНА
2.1 Процедури видачі та заміни паспорта
2.2 Паспорт нового покоління (біометричний паспорт)
2.3 Закордонний паспорт
ВИСНОВОК
БІБЛІОГРАФІЯ

ВСТУП
Дана робота присвячена вивченню паспортної системи в Російській Федерації.
Тема даної курсової роботи «Паспортна система в Російській Федерації», актуальна тим, що сучасний стан правопорядку в Російській значною мірою ускладнена не тільки впливом вітчизняної та зарубіжної кримінальним середовищем, але і впорядкованістю міграційних потоків населення, ослабленням в силу ряду причин об'єктивного і суб'єктивного характеру контролю за в'їздом та перебуванням на території Російської Федерації іноземних громадян і, перш за все, громадян держав ближнього зарубіжжя - країн СНД.
Об'єктом даної роботи є суспільні відносини, що складаються в сфері організації та практичного здійснення адміністративно-правової охорони порядку дотримання паспортних правил.
Предметом курсової роботи є організаційно-правові основи функціонування паспортної системи, її структурно-функціонуючі елементи.
Метою даної роботи є вивчення паспортної система Російської Федерації.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:
- Дати поняття, зміст, мету паспортної системи;
- Розглянути питання прав і обов'язків громадян в умовах паспортної системи Російської Федерації;
- Описується паспорт, як основний вид документа громадянина;
- Розглядається паспорт нового зразка (біометричний паспорт);
- Показується порядок видачі закордонного паспорта.
Ступінь дослідженості даної теми. Протягом багатьох років вітчизняні вчені займалися вивченням різних аспектів формування, функціонування, еволюції та правового забезпечення паспортної системи Російської Федерації.
У курсовій роботі використовуються роботи таких вчених, як М.В. Костенніков, А.В. Куракін, Ю.М. Сосновська, Є. Ситнікова, Г. Мельничук, М.Б. Ілезов, О.Н. Шерстобаев, Боков А.С..
Емпірична база дослідження побудована на нормативному матеріалі і судовій практиці.
Нормативну основу курсової роботи складають:
- Конституція Російської Федерації;
- ФКЗ;
- Федеральне законодавство, що зачіпає питання паспортної системи Російської Федерації;
- Укази Президента РФ;
- Постанови та розпорядження Уряду;
Методологічною основою дослідження є діалектичний метод. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові, а також спеціальні методи пізнання.
Загальнонауковими методами з'явилися такі методи як: метод сходження від абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного, який застосовувався у визначенні паспортної системи. Системний метод дає можливість правильно і впорядковано виділити основні види паспортної системи. Метод порівняльного державознавства і правознавства, допомагає вивчати виникнення паспортної системи в Російській Федерації. За допомогою конкретно-соціологічного методу можна визначити кількість осіб нелегально мігрують у Російську Федерацію.
Наукова новизна курсової роботи полягає в тому, що в ній зроблений комплексний аналіз існуючої в Російській Федерації паспортної системи, особливо її системних властивостей, а також виявлені особливості правового регулювання діяльності федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки у сфері застосування елементів паспортної системи.
Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У першому розділі курсової роботи буде розглянуто питання про поняття, види, права й обов'язки громадян в умовах паспортної системи РФ.
Другий розділ розгляне питання про права та обов'язки громадянина в умовах паспортної системи, про правила реєстраційного обліку, також буде розглянуто питання про біометричний паспорт і закордонному паспорті.
У висновку робляться основні висновки по роботі.
У додатках будуть показані документи для оформлення паспорта.

1. ОСНОВИ Паспортна система в РФ
1.1 Поняття і види паспортної системи
Про зародження обліку і документування населення свідчить ще «Повість временних літ». За Петра I з'явилося в Росії слово «паспорт». Тоді ж паспортне справа стає одним з найважливіших для поліції.
У ХIХ столітті паспорт вже стає очевидною прикметою російського життя не тільки для від'їжджаючих за кордон або подорожують своєї потреби по просторах Росії панів, а й для простого люду.
У 1918 році паспортна система була ліквідована. Посвідченням особи зізнавався будь офіційно виданий документ - від довідки волвиконкому до профспілкового квитка.
27 грудня 1932 постановою ЦВК і РНК СРСР паспорта повернули в містах, селищах міського типу, райцентрах, а також в Московській області та ряді районів Ленінградської області. Паспорти не видавалися військовослужбовцям, інвалідам і жителям сільської місцевості. У паспортах містилися відомості про дату народження, національності, соціальному становищі, відношення до військової служби, сімейний стан, прописку. У 1960-ті роки М. С. Хрущов дав паспорти селянам.
28 серпня 1974 Рада міністрів СРСР затвердив Положення про паспортну систему: паспорт став безстроковим. Паспортизація поширилася на все населення країни, крім військовослужбовців. Графи паспорта залишилися колишніми, за винятком соціального становища.
Так наприклад, В. Борисенко у своїй статті зазначає, що після перемоги радянської влади паспортна система була скасована, проте вже скоро була зроблена перша спроба її відновлення. У червні 1919 р. були введені обов'язкові "трудові книжки", які, так не називаючись, фактично були паспортами. В якості документів, що засвідчують особу, використовувалися також метрики і різні "мандати". Ця паспортна система була введена в СРСР наприкінці 1932 р., коли в ході індустріалізації потрібен адміністративний облік, контроль і регулювання пересування населення країни із сільських районів у промислові і назад. Крім того, запровадження паспортної системи прямо обумовлювалося загостренням класової боротьби, необхідністю охорони великих промислових і політичних центрів, у тому числі і соціалістичних новобудов, від злочинних елементів. (Слід зазначити, що знамениті "Вірші про радянський паспорт" В. Маяковського, написані в 1929 р., присвячені паспортом міжнародного і не мають відношення до паспортної системи, встановленої на початку 30-х рр..), - Іншими словами, паспортизація почалася в СРСР, коли знадобилася підконтрольна робоча сила для будівництв соціалізму ... коли знадобився рабська праця ...
13 березня 1997 вийшов Указ президента РФ Бориса Єльцина «Про основному документі, що засвідчує особу громадянина Російської Федерації на території Російської Федерації». Положення про паспорт громадянина РФ, зразок бланка та опис паспорта громадянина Росії затверджені постановою Уряду РФ від 8 липня 1997 року № 828. Відповідно до постанови, у новому документі на чотири сторінки менше, ніж у паспортах старого зразка, немає графи «національність». Введено поняття «Особистий код». Збережена реєстрація за місцем проживання, ставлення до військового обов'язку, сімейний стан. На обкладинці нового російського паспорта зображено тиснений Державний герб Росії, на його внутрішній стороні - Московський Кремль.
Паспортна система в Російській Федерації являє собою сукупність правових норм, що регулюють порядок видачі, обміну, вилучення паспортів, а також правила реєстраційного обліку громадян за місцем перебування та за місцем проживання. Паспортна система відіграє істотну роль у справі обліку населення, в реалізації прав і обов'язків громадян, в охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. Вона необхідна також у справі боротьби зі злочинністю, в профілактиці різних правопорушень, у розшуку осіб і т. п [1].
Головними суб'єктами паспортної системи в РФ є громадяни та органи внутрішніх справ.
Паспорт громадянина Російської Федерації є основним документом, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації на території Російської Федерації (далі іменується - паспорт). Паспорт зобов'язані мати всі громадяни Російської Федерації (далі іменуються - громадяни), які досягли 14-річного віку і проживають на території Російської Федерації.
Правовою основою паспортної системи є Федеральні закони «Про право громадян України на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації», «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію», «Про громадянство Російської Федерації», Указ Президента Росії «Про основному документі, що засвідчує особу громадянина Російської Федерації на території Російської Федерації», затверджені Урядом «Положення про паспорт громадянина Російської Федерації», «Положення про паспорт моряка», «Правила реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку», ряд наказів та інструкцій МВС.
Відповідно до Федерального закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію» застосовуються наступні види паспортів:
1. Дипломатичний;
2. Службовий;
3. Звичайний;
4. Паспорт моряка [2].
За межами Російської Федерації дипломатичний та службовий паспорт засвідчує особу громадянина Російської Федерації, якому дипломатичний паспорт оформлений і виданий у відповідності з Федеральним законом «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію», протягом терміну виконання покладених на нього повноважень.
Дипломатичний та службовий паспорт є федеральною власністю Російської Федерації і протягом трьох днів після завершення терміну службового відрядження підлягає поверненню в організацію, яка направила громадянина Російської Федерації у службове відрядження за межі Російської Федерації.
Паспорт моряка (посвідчення особи моряка) є дійсним документом для виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію на судні, до суднової ролі якого включено власник паспорта моряка (посвідчення особи моряка).
Далі в цій роботі буде докладніше розглянуто про ці види паспортів.
Виділяють й іншу класифікацію видів паспортів:
1) Звичайний або туристичний паспорт;
2) Службовий або офіційний паспорт;
3) Дипломатичний паспорт;
4) Тимчасовий або «аварійний паспорт»;
5) Колективний паспорт;
6) Сімейний паспорт;
7) Паспорт іноземця;
8) Внутрішній паспорт;
9) камуфляжний паспорт.
Розглянемо більш детально дані види паспортів.
Отже, перший паспорт - це звичайний або туристичний паспорт.
Він видається звичайним громадянам, що прямують за кордон.
Службовий або офіційний паспорт.
Випускається для обраної категорії осіб, не претендує на дипломатичний імунітет. Російське законодавство описує коло громадян, яким видається службовий паспорт - це співробітники дипломатичних місій, що не володіють діпіммунітетом, депутати муніципальних утворень і деякі інші особи.
Дипломатичний паспорт.
Випускається для дипломатів і консульських працівників і членів їх сімей. Володіння дипломатичним паспортом не означає автоматичне володіння дипломатичним імунітетом. Наділення статусом дипломата і дипломатичним імунітетом проводиться державою, що приймає у відповідності зі своїм законодавством і міжнародними дипломатичними конвенціями, якщо держава є їх учасником. Також володіння дипломатичним паспортом не означає права безвізового в'їзду в іншу країну. Як правило, навіть якщо в'їзд в країну виробляється в безвізовому для туристів і звичайних громадян порядку, в дипломатичний паспорт потрібно отримувати дипломатичну візу. Хоча в даний час в більшість країн Євросоюзу безвізовий в'їзд громадян Росії можливий саме за дипломатичним паспортом. Відповідно до російського законодавства право на дипломатичний паспорт мають вищі державні чиновники, включаючи Президента Росії.
У виняткових обставин деякі держави можуть практикувати видачу своїх дипломатичних паспортів іноземним VIP-громадянам, хто знаходився у засланні за кордоном, з метою охорони та підвищення статусу подібного політемігранта. У Російській Федерації подібної практики немає.
Тимчасовий або «аварійний» паспорт.
Видається у випадку втрати або крадіжки основного паспорта. На території Росії росіянам не видається. За кордоном Росії функцією подібного документа має свідоцтво на повернення.
Колективний паспорт.
Видається певної групи осіб, які подорожують разом, наприклад, групі школярів в супроводі вчителя. Повинен визнаватися країною-метою подорожі.
Сімейний паспорт.
Видається для членів сім'ї мандрівника - батька, матері, дружини або дружин, дітей. Видається на одну особу. Ця особа може подорожувати в поодинці, з деякими або всіма зазначеними в паспорті родичами. Разом з тим самі ці родичі не можуть подорожувати по цим паспортом без особи-власника.
Laissez-passer (Лессі-пассе).
Проїзний документ (travel document), який не є національним паспортом, але виконує функції паспорта. Видається міжнародними організаціями своїм співробітникам, наприклад, ООН та ін
Паспорт іноземця / негромадянина (Alien's passport).
Документ, який не є національним паспортом, але виконує функції такого в деяких обставинах, наприклад у випадку безгромадянства (часте явище в Латвії, Данії та Естонії), або резидента-негромадянина (паспорт негромадянина Чехії).
Внутрішній паспорт.
Не паспорт, а внутрішній ідентифікаційний документ, який служить для контролю міграції всередині країни. Характерний для країн, що займають великі території: Росії і основного Китаю. Практика російського і китайського паспортів сходить до імперських і, пізніше, комуністичним часам. ID-card таких країн як Франція, Бельгія та інших виконує в даний час, коли реєстрація на строк до 90 днів у Росії для громадян скасована, рівно ті ж функції.
Камуфляжний паспорт
Камуфляжний паспорт - це добре поліграфічно виконаний документ, що підтверджує своєму власникові громадянство держави, яка вже не існує, або ніколи не існувало. У деяких країнах, наприклад, США, кілька фірм займаються виготовленням камуфляжних паспортів. Служби безпеки різних держав нерідко звинувачують їх у допомозі злочинцям і терористам. Однак, оскільки камуфляжний паспорт не приписує своєму володареві громадянство жодного з існуючих держав, виготовлення, оформлення, продаж і купівля таких паспортів законодавчо не заборонена. Проте спроба перетину державного кордону за таким паспортом як правило карається в будь-якій країні світу. Одним з видів камуфляжного паспорта є фантастичний паспорт.
Фантастичний паспорт (fantasy passport) також не визнається державами і не підходить для перетину кордонів. Фантастичний паспорт відрізняється від камуфляжного тим, що його випускає від свого імені реально існуюча неурядова організація, група чи фонд. У деяких випадках випуск фантастичного паспорта має мета реклами цієї організації. В інших випадках - це всього лише жарт або сувенір.
Цікава статистика з інтерв'ю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Чекаліна: «Щоб встигнути у встановлені урядом терміни, нам довелося змінити графік роботи служб і ввести додатково 1600 посад. Всього ж за період паспортизації, а почалася вона, нагадаю, влітку 1997 року, видано понад 131,5 мільйона нових документів. З них 92,4 мільйона у зв'язку із заміною, 22,5 мільйона - молодим людям, що досягли чотирнадцяти років і шістнадцятирічного віку, 1,2 мільйона тим, хто придбав російське громадянство, і 8,3 мільйона у зв'язку зі зміною прізвища. У процесі цієї роботи було затримано понад 86 тисяч злочинців і встановлено 145,1 тисячі чоловік, що знаходилися в розшуку, в тому числі відповідачів у цивільних справах і аліментників. Крім того, вилучено 6,5 тисячі підроблених паспортів, а також паспортів, оформлених на викрадених бланках. Один з ваших колег з цього приводу навіть пожартував, що паспортно-візова служба працює, як кримінальний розшук. Насправді співробітники цих підрозділів не займаються пошуком злочинців. Злочинці приходять самі в надії, що за давністю років про них забули »[3].
В даний час паспортизація та реєстрація громадян вирішує чотири головні завдання:
1. Забезпечити громадян основним документом, що дозволяє їм здійснювати багато важливих права (на свободу пересування, вступ у шлюб, відкриття банківських рахунків, отримання ліцензій, вступ до вузу, на державну службу, участь у голосуванні, використання авіаційного та залізничного транспорту і т. д. ).
За російським праву багато прав і навіть обов'язки можуть бути реалізовані громадянами тільки за наявності у них паспорта або іншого основного документа, що дозволяє ідентифікувати особу. Паспорт дозволяє перевірити істинність відомостей про громадянина, які він сам про себе повідомляє, а також тих, які містяться в інших джерелах інформації. Ідентифікація особистості необхідна, коли надаються або використовуються важливі права (вступ у шлюб, прийом на роботу і т. д.).
2. Забезпечити облік громадян: військовий облік, статистичний облік процесів міграції, облік чисельності та складу проживає на певній території населення (для утворення виборчих округів та ін.).
3. Сприяти боротьбі зі злочинністю, зокрема, розшуку осіб, які переховуються від правосуддя, від сплати аліментів, обліку осіб, які прибули з місць позбавлення волі, і т. п.
4. Сприяти раціональному розміщенню населення на території країни: запобігання перенаселення курортних місць, великих міст, порушень санітарних правил при заселенні житлових приміщень, забезпечення безпеки при заселенні місцевостей з особливими адміністративними режимами. Економічні та інші засоби непрямого впливу на вибір громадянами місця проживання поки ще не забезпечують раціонального розселення населення. І реєстраційний облік певною мірою використовується як засіб прямого адміністративного впливу на процес міграції.
Вирішення названих завдань забезпечує виконання двоєдиної мети паспортного режиму: створення умов, що сприяють здійсненню громадянами своїх прав, а також - що сприяють виконанню їх обов'язків, забезпечення безпеки громадян, суспільства, держави.
У паспорт вносяться такі відомості про особу громадянина: прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження і місце народження. Також у паспорті здійснюються такі позначки:
- Про реєстрацію громадянина за місцем проживання та зняття його з реєстраційного обліку - відповідними органами реєстраційного обліку;
- Про ставлення до військового обов'язку громадян, які досягли 18-річного віку, - відповідними військовими комісаріатами та територіальними органами Федеральної міграційної служби;
- Про реєстрацію та розірвання шлюбу - відповідними органами, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану на території Російської Федерації, і територіальними органами Федеральної міграційної служби;
- Про дітей (громадян Російської Федерації, які не досягли 14-річного віку) - територіальними органами Федеральної міграційної служби;
- Про раніше виданих основних документах, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації на території Російської Федерації, - територіальними органами Федеральної міграційної служби;
- Про видачу основних документів, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації за межами Російської Федерації, - територіальними органами Федеральної міграційної служби або іншими уповноваженими органами.
Відмітка про дітей (громадян Російської Федерації, які не досягли 14-річного віку) засвідчується підписом посадової особи і печаткою територіального органу Федеральної міграційної служби.
Інші відомості, позначки і записи вносити в паспорт заборонено!
Паспорт, в який внесено відомості, позначки або записи, що не входять в цей список, є недійсним.

Термін дії паспорта громадянина:

· Від 14 років - до досягнення 20-річного віку;
· Від 20 років - до досягнення 45-річного віку;
· Від 45 років - безстроково.
Після досягнення громадянином (за винятком військовослужбовців, що проходять службу за призовом) 20-річного та 45-річного віку паспорт підлягає заміні. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, паспорти видаються або замінюються після закінчення встановленого терміну військової служби за призовом [4].
Якщо підліток, який досяг 14 років, не спроможеться вчасно отримати паспорт, нести відповідальність за це будуть його батьки чи законні представники за ч.2 ст.19.15 КоАП РФ. Це пов'язано з тим, що в Відповідно до статті 2.3 Кодексу РФ особи, які не досягли 16 років, не підлягають адміністративної відповідальності [5].
Видача і заміна паспортів виробляються територіальні органи федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення повноважень у сфері міграції (ФМС Росії) за місцем проживання громадян, а також у встановлених випадках за місцем перебування або фактичного проживання.
Для отримання паспорта громадянин подає: заяву про видачу паспорта за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації; копія свідоцтва про народження; три особисті фотографії розміром 35 x 45 мм; виписка з будинкової книги.
Заміну паспорта роблять при наявності наступних підстав: досягнення передбаченого віку; зміна громадянином у встановленому порядку прізвища, імені, по батькові, зміна відомостей про дату (число, місяць, рік) та / або місце народження; зміна статі; непридатність паспорта для подальшого використання внаслідок зносу , пошкодження або інших причин; виявлення неточності або помилковості зроблених у паспорті записів.
Для заміни паспорта громадянин подає:
- Заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації;
- Паспорт, що підлягає заміні;
- Дві особисті фотографії розміром 35 x 45 мм;
- Документи, що підтверджують підстави для заміни паспорта.
Розміри державного мита:
- За видачу та обмін паспорта громадянина РФ - 100 рублів;
- За повторну видачу паспорта громадянина РФ - 150 рублів;
Громадянин зобов'язаний дбайливо зберігати паспорт. Про втрату паспорта громадянин повинен негайно заявити до органу внутрішніх справ або територіальний орган ФМС Росії і надати: письмову заяву, в якому вказується, де, коли і за яких обставин був втрачений паспорт; заяву про видачу (заміни) паспорта за формою N 1П, чотири особисті фотографії встановленого зразка; квитанцію про оплату державного мита.
Особи, у яких припинилося громадянство Російської Федерації, зобов'язані здати паспорти до органів внутрішніх справ за місцем проживання або місцем перебування, або в територіальні органи ФМС Росії, а особи, які проживають за межами Російської Федерації, - в дипломатичне представництво чи консульська установа Російської Федерації в державі перебування, які пересилають їх до територіальних органів ФМС Росії за останнім місцем проживання або місцем перебування цих осіб на території Російської Федерації.
Паспорт померлого громадянина здають в органи реєстрації актів громадянського стану за місцем реєстрації смерті, які направляють його в територіальний орган ФМС Росії за останнім місцем проживання або місцем перебування померлого громадянина на території Російської Федерації. Паспорт громадянина, який помер за межами Російської Федерації, здають в дипломатичне представництво чи консульська установа Російської Федерації для подальшого направлення його до відповідного територіального органу ФМС Росії.
Знайдений паспорт підлягає здачі до органів внутрішніх справ або в територіальний орган ФМС Росії.
Паспорт особи, укладеного під варту або засудженого до позбавлення волі, тимчасово вилучає орган попереднього слідства чи суду і долучає до особової справи вказаної особи. При звільненні з-під варти або відбуття покарання у вигляді позбавлення волі паспорт повертають громадянинові.
Заборонено вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації. Якщо незаконне вилучення паспорта (а воно штрафується незначно, від 100 до 300 рублів) спричинило за собою наслідки, наприклад, громадянин не зміг зробити якісь дії, які неможливо зробити без паспорта, то залежно від наслідків можна подати на винуватця до суду за компенсацією.
Не можна залишати паспорт у заставу і приймати його у вигляді застави. Адміністративне покарання за прийняття паспорта у заставу - від попередження до штрафу в 100 рублів [6].
Мито за видачу та обмін паспорта:
- За видачу та обмін паспорта громадянина РФ - 100 рублів;
- За повторну видачу паспорта громадянина РФ - 150 рублів [7].
Заборонено вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації.
1.2 Права і обов'язки громадянина в умовах паспортної системи
На громадян Росії паспортна система покладає дві головні обов'язки: мати паспорт та дотримуватися правил реєстраційного обліку.
Обов'язок отримати паспорт є головним завданням, так як вона виникає після досягнення громадянином РФ 14-річного віку, при прийомі до громадянства. Цей обов'язок стає вторинної у разі втрати паспорта самим громадянином, особами, його вилучили, іншими суб'єктами.
Видача паспортів виробляються територіальними органами Федеральної міграційної служби за місцем проживання, місцем перебування або за місцем звернення громадянина. Дітям-сиротам, іншим дітям, які залишилися без піклування батьків і перебувають у спеціалізованих виховних установах паспорти видаються за місцем знаходження цих установ. Особам, звільняються з місць позбавлення волі, якщо раніше вони не отримували паспортів, якщо їхні паспорти загублені в ході слідства, вони видаються відповідно до чинного законодавства, що регламентує порядок видачі громадянам Російської Федерації паспортів, документування паспортами осіб, які прибули з місць позбавлення волі, у колишній або іншу адресу здійснюється за місцем проживання, місцем перебування, а також за місцем звернення.
Особам, яких тримають в установах і органах, виконуючих покарання, які до засудження не мали паспортів або долучити їх до особових справ не виявилося можливим, паспорти оформляються і видаються підрозділами, на території обслуговування яких знаходяться виправні установи, на підставі представлених адміністраціями цих установ відповідних документів. Оформлений паспорт додається до особової справи засудженого і вручається при звільненні.
Порядок видачі та заміни паспортів регулюється Положенням «Про паспорт громадянина Російської Федерації» і виданій в її виконання Інструкцією МВС РФ від 15 вересня 1997 р. «Про порядок видачі, заміни, обліку та зберігання паспортів громадянина Російської Федерації».
При виявленні втрати паспорта громадянин зобов'язаний негайно звернутися в ОВС за місцем проживання або тимчасового перебування. Потім має бути подано заяву про видачу нового документа і чотири особисті фотографії.
У випадку викрадення паспорта заяву про це слід подати до чергової частини ОВС за місцем викрадення або за місцем проживання громадянина. Заяви про розкрадання, втрату подаються у письмовій формі, в ОВС їх зобов'язані реєструвати. До оформлення нового паспорта ОВС зобов'язана на прохання громадянина видати йому тимчасове посвідчення на строк не більше двох місяців. Провадження у справах про розкрадання паспорта повинно бути закінчено в 10-денний, а у справах про втрату - у місячний термін. У разі необхідності начальник ОВС або його заступник мають право продовжити строк провадження, але не більше ніж на місяць.
Отримуючи новий паспорт, особа зобов'язана здати видане йому тимчасове посвідчення особи громадянина.
Таким чином, обов'язок громадянина Росії мати паспорт включає в себе обов'язки:
• отримувати паспорт при досягненні 14 років, а також повторно при втраті, відбуття покарання і т. д.;
• міняти паспорт громадянина Російської Федерації при досягненні 20 і 45 років, а також в інших встановлених випадках;
• зберігати паспорт, не допускаючи його псування або втрати;
• здавати паспорт при виході з громадянства Російської Федерації і в інших встановлених випадках.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання в Росії, зобов'язані отримати посвідку на проживання, міняти (продовжувати) його, зберігати, а у встановлених випадках здавати.
Але іноді трапляються такі випадки, що люди вважають, що на них незаконно покладено обов'язок, мати в якості основного документа, що посвідчує особу, виключно паспорт громадянина РФ. Так наприклад, заявники К. і Т. звернулися до Верховного Суду РФ із заявою про визнання нечинним абзацу 2 пункту 1 Положення про паспорт громадянина Російської Федерації, затвердженого Постановою Уряду РФ від 8 липня 1997 року N 828.
Вони вважають, що цим пунктом на них незаконно покладено обов'язок, мати в якості основного документа, що посвідчує особу, виключно паспорт громадянина РФ.
Міститься у зазначеному пункті вимога, на думку заявників, суперечить ст. 10 і ст. 42 ФЗ "Про громадянство Російської Федерації", згідно з якими в якості документів, що засвідчують особу громадянина РФ, нарівні з паспортом громадянина РФ зізнаються й інші основні документи, що містять відомості про громадянство особи.
Представники Уряду РФ з пред'явленим вимогою не погодилися і просили про залишення його без задоволення, пославшись на те, що оспорюваний пункт Положення вимогам чинного законодавства РФ не суперечить і передбачених законом прав і свобод заявників не порушує.
Вислухавши пояснення заявників, представників зацікавленої особи, дослідивши матеріали справи та заслухавши висновок прокурора Генеральної прокуратури РФ, вважала в задоволенні заяви відмовити, Верховний Суд РФ знаходить його, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту 1 ст. 253 ЦПК України суд, визнавши, що оскаржуваний нормативно-правовий акт не суперечить федеральному закону або іншому нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, приймає рішення про відмову в задоволенні заяви.
З пояснень представників Уряду РФ слід, що ФЗ "Про громадянство Російської Федерації", на який посилаються заявники в обгрунтування своєї вимоги, регулює відносини, пов'язані з громадянством Російської Федерації, підстави, умови і порядок набуття та припинення даного громадянства.
Питання ж, пов'язані з термінами дії паспорта громадянина СРСР та інших документів, що засвідчують особу громадянина РФ, названий Закон не регулює, а тому оскаржувалося в зазначеній частині Положення не може йому суперечити.
Стаття 10 зазначеного вище ФЗ, на яку посилаються заявники, дійсно передбачає, що види основних документів, що засвідчують особу громадянина РФ, визначаються федеральним законом.
Однак до теперішнього часу такий закон не прийнято, а тому Президент РФ відповідно до наданих йому Конституцією РФ повноваженнями має право видавати укази, що заповнюють прогалини у правовому регулюванні з питань, що вимагають законодавчого дозволу, за умови, що такі укази не суперечать Конституції РФ і ФЗ, а їх дія в часі обмежується періодом до прийняття відповідних законодавчих актів.
З урахуванням положень Конституції РФ Указом Президента РФ від 13 березня 1997 р. N 232 "Про основному документі, що засвідчує особу громадянина РФ на території Російської Федерації" був введений в дію паспорт громадянина РФ, який є основним документом, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації. Цим же Указом Уряду РФ доручено до 1 червня 1997 затвердити положення про паспорт громадянина РФ.
Згідно з частиною 1 ст. 23 ФКЗ "Про Уряді Російської Федерації" Уряд РФ на підставі та на виконання Конституції РФ, ФЗ, нормативних указів Президента РФ видає постанови і розпорядження, забезпечує їх виконання.
Згідно з названим Законом і вказаним вище дорученням Президента РФ Урядом РФ і було затверджено оспорюване Положення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 194 - 198 і п. 1 ст. 253 ЦПК РФ, Верховний Суд Російської Федерації вирішив:
заяву К. і Т. про визнання нечинним абзацу 2 пункту 1 Положення про паспорт громадянина Російської Федерації, затвердженого Постановою Уряду РФ від 8 липня 1997 р. N 828, залишити без задоволення [8].
Друга обов'язок громадян, це дотримуватися правила реєстраційного обліку за місцем проживання і за місцем проживання.
Реєстраційний облік в Російській Федерації - діяльність з фіксації і узагальнення відомостей про місце проживання та місце перебування громадян Російської Федерації та про їх переміщення. Введений з 1 жовтня 1993 року разом інституту прописки, що виник в СРСР, і включає в себе реєстрацію за місцем перебування та реєстрацію за місцем проживання. Реєстраційний облік здійснюється територіальними органами Федеральної міграційної служби, а в населених пунктах, в яких відсутні зазначені органи, місцевою адміністрацією.
Конституція РФ, відповідаючи в цілому міжнародним стандартам, у ч. 1 ст. 27 проголошує право кожному, хто законно перебуває на території Російської Федерації, вільно пересуватися, вибирати місце перебування і проживання [9].
Законодавче закріплення реєстраційного обліку громадян Російської Федерації за місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації здійснено в Законі РФ від 25 червня 1993 р. № 5242-I «Про право громадян України на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації ». Більш детально порядок реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку за місцем проживання і за місцем перебування в межах Російської Федерації регламентується в Правилах реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації, затверджених Постановою Уряду РФ від 17 липня 1995 р. № 713. Крім того, існує Наказ Федеральної міграційної служби від 20 вересня 2007 р. № 208 «Про затвердження Адміністративного регламенту надання Федеральної міграційної службою державної послуги за реєстраційним обліку громадян Російської Федерації за місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації».
Основоположні аспекти реєстраційного обліку закріплені в Законі про право громадян на свободу пересування. У цьому Законі вводиться обов'язок громадян Російської Федерації реєструватися за місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації.
Аналіз Закону про право громадян на свободу пересування та Правил реєстрації громадян показує, що для наявності можливості зареєструватися необхідно дотримання певних умов: по-перше, наявність місця проживання чи місця перебування, яким фактично є придатне для проживання громадян приміщення (житлове приміщення), по- друге, наявність у громадянина РФ законних підстав на вселення у вказаний житлове приміщення.
Також є обов'язковим подання необхідних документів, перелічених у Правилах реєстрації громадян, а в разі реєстрації за місцем перебування згоду певного кола осіб.
У містах, селищах, сільських населених пунктах, закритих військових містечках, а також у населених пунктах, розташованих у прикордонній смузі або закритих адміністративно-територіальних утвореннях, у яких є територіальні органи Федеральної міграційної служби (ФМС Росії), органами реєстраційного обліку громадян Російської Федерації з місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації є територіальні органи (управління, відділи, відділення) ФМС Росії, в інших населених пунктах - місцева адміністрація [10].
З 1 січня 2011 року органами реєстраційного обліку будуть виключно територіальні органи ФМС Росії [11]. Місцеві адміністрації (як правило, адміністрації невеликих сіл) втрачають функції щодо здійснення реєстрації за місцем перебування та місцем проживання [12].
Реєстрація за місцем проживання.
Так у ст. 2 Закону «Про право громадян на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах РФ» наводиться чітке визначення терміну «місце проживання» - житловий будинок, квартира, службове жиле приміщення, спеціалізовані будинки (гуртожиток, готель-притулок, будинок маневреного фонду, спеціальний будинок для самотніх людей похилого віку, будинок-інтернат для інвалідів, ветеранів та інші), а також інше житлове приміщення, в якому громадянин постійно або переважно проживає в якості власника, за договором найму (піднайму), договором оренди або на інших підставах, передбачених законодавством Російської Федерації.
Поняття житлового приміщення закріплено в ст. 15 Житлового кодексу РФ, відповідно до якої житловим приміщенням зізнається ізольоване приміщення, яке є нерухомим майном і придатне для постійного проживання громадян (відповідає встановленим санітарним і технічним правилам і нормам, іншим вимогам законодавства). Стаття 16 Житлового кодексу РФ встановлює такі види житлових приміщень: житловий будинок, частина житлового будинку; квартира, частину квартири; кімната.
Крім зазначених видів житлових приміщень, місцем проживання громадян РФ можуть бути спеціалізовані житлові приміщення, до яких відповідно до ч. 1 ст. 92 Житлового кодексу РФ ставляться: службові житлові приміщення; житлові приміщення в гуртожитках; житлові приміщення маневреного фонду; житлові приміщення в будинках системи соціального обслуговування населення; житлові приміщення фонду для тимчасового поселення змушених переселенців; житлові приміщення фонду для тимчасового поселення осіб, визнаних біженцями; житлові приміщення для соціального захисту окремих категорій громадян.
Таким чином, місцем проживання громадянина може бути будь-яке з перелічених приміщень, яке обов'язково має бути житловим, тобто відповідати вимогам, встановленим для житлових приміщень Постановою Уряду РФ від 28 січня 2006 р. № 47 «Про затвердження положення про визнання приміщення житловим приміщенням , житлового приміщення непридатним для проживання і багатоквартирного будинку аварійним і таким, що підлягає знесенню ».
Можна розрізняти первинне і вторинне вселення на житлову площу, хоча в нормативних актах ці терміни не використовуються. Під первинним у даному випадку розуміється вселення на житлову площу її власників, а також громадян, які отримали її на умовах найму, оренди, право яких на вселення визнано судом. А під вторинним розуміється вселення на основі договору з наймачем жилого приміщення [13].
Для реєстрації за місцем проживання надаються наступні документи:
- Документ, що засвідчує особу;
- Заяву встановленої форми про реєстрацію за місцем проживання;
- Документ, що є у відповідності з житловим законодавством Російської Федерації підставою для вселення в житлове приміщення.
Відповідно до п. 5 Правил реєстрації громадян документами, що засвідчують особу громадян Російської Федерації, необхідними для здійснення реєстраційного обліку, є:
- Паспорт громадянина Російської Федерації;
- Паспорт громадянина СРСР, що засвідчує особу громадянина Російської Федерації, до заміни його у встановлений термін на паспорт громадянина Російської Федерації;
- Свідоцтво про народження - для осіб, які не досягли 14-річного віку;
- Закордонний паспорт - для постійно проживають за кордоном громадян, які тимчасово знаходяться на території Російської Федерації. Заява встановленої форми заповнюється при зверненні до відповідної установи.
Громадянин, який не має документів, що підтверджують наявність підстав для тимчасового проживання або для вселення в житлове приміщення, позбавлений можливості зареєструватися за місцем проживання.
Для реєстрації за місцем проживання громадянин зобов'язаний не пізніше 7 днів з дня прибуття на нове місце проживання звернутися до посадових осіб, відповідальним за реєстрацію, і представити відповідні документи.
Крім документа, що посвідчує особу, і заяви встановленої форми, громадяни представляють уповноваженим органам документи, що встановлюють підстави для вселення громадян в дані житлові приміщення. Ці документи відрізняються в залежності від того, в якій формі власності знаходяться житлові приміщення, в які вселяються громадяни, а також від підстав, за якими громадяни туди вселяються.
При реєстрації громадян за місцем проживання в житлові приміщення, що знаходяться у власності Російської Федерації, суб'єкта РФ, муніципальних утворень або юридичних осіб, надані за договором найму житлового приміщення, громадянами надаються:
- Договір найму житлового приміщення, рішення особи, уповноваженої розпоряджатися житловим фондом, до якого належить зазначене жиле приміщення, про надання зазначеного житлового приміщення даній особі, якщо громадянин вселяється туди вперше.
- Договір найму житлового приміщення з відповідними внесеними до нього змінами, якщо в житлове приміщення вселяються громадяни в якості постійно проживають членів сім'ї наймача даного житлового приміщення, а також згода особи, уповноваженої розпоряджатися житловим фондом, на вселення зазначених осіб у цей житлове приміщення. При цьому слід враховувати, що відповідно до ст. 70 Житлового кодексу РФ:
- Для вселення в житлове приміщення чоловіка, дітей і батьків необхідна згода всіх постійно зареєстрованих у зазначеному житловому приміщенні громадян і наймодавця;
- Для вселення в житлове приміщення неповнолітніх громадян їх батьками не потрібно згоди всіх зареєстрованих у даному житловому приміщенні громадян і наймодавця;
- Для вселення в житлове приміщення інших громадян як проживають разом з наймачем членів сім'ї необхідна згода наймодавця;
- Для вселення в житлове приміщення інших громадян як проживають разом з наймачем членів родини необхідно, щоб загальна площа житлового приміщення після вселення зазначених громадян відповідала облікової нормою площі житлового приміщення на одного члена сім'ї.
Реєстрація громадян за місцем перебування.
Місце перебування - готель, санаторій, будинок відпочинку, пансіонат, кемпінг, туристська база, лікарня, інший подібний заклад, а також житлове приміщення, не є місцем проживання громадянина, в якому він проживає тимчасово [14].
Відповідно до Правил реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації для реєстрації за місцем перебування необхідно надати:
- Документ, що засвідчує особу;
- Заяву встановленої форми про реєстрацію за місцем перебування;
- Документ, що є підставою для тимчасового проживання громадянина у зазначеному житловому приміщенні, - договори найму (піднайму), соціального найму житлового приміщення або заява особи, що надає громадянину житлове приміщення.
За місцем перебування зобов'язані реєструватися громадяни, які прибули для тимчасового проживання в житлові приміщення, які є їх місцем проживання, на термін понад 90 днів.
Реєстрація громадян за місцем перебування в житлових приміщеннях, які є місцем їх проживання, здійснюється на строк, визначений за взаємною згодою:
- З наймачами і всіма спільно проживають з ними членами їх сімей, включаючи відсутніх родичів, за умови проживання в будинках державного або муніципального житлового фонду;
- З власниками житлових приміщень;
- З правліннями житлово-будівельних чи житлових кооперативів, якщо члени кооперативів не є власниками даних житлових приміщень.
Реєстрація громадян за місцем перебування в готелі, санаторії, будинку відпочинку, пансіонаті, кемпінгу, лікарні, на туристичній базі, а також в іншому подібному закладі здійснюється після їх прибуття адміністрацією цих установ на підставі документів, що засвідчують особу.
Реєстрація громадян за місцем перебування здійснюється без їх зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання.
Головна ж відмінність реєстрації за місцем перебування полягає в тому, що вона проводиться без зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання. І, покидаючи місце перебування, громадяни не знімаються з обліку.
Тимчасово які в Росії іноземні громадяни та особи без громадянства підлягають реєстрації в пунктах прибуття протягом трьох діб, виключаючи святкові і вихідні дні. За цією ознакою всіх цих осіб можна поділити на п'ять категорій:
1) звільнені від реєстрації (особи, які не досягли 18 років, туристи, транзитні пасажири, члени парламентських та урядових делегацій та ін);
2) реєструються в МЗС (особи, що мають дипломатичні і службові паспорти, та ін);
3) реєструються в російських приймаючих організаціях;
4) реєструються в готелях;
5) реєструються в ОВС.
Оспорювання відмови в реєстрації за місцем проживання здійснюється в порядку, передбаченому главою 25 ЦПК РФ. Відповідно до ст. 255 ЦПК РФ оскаржувати можна «рішення і дії (бездіяльність), внаслідок яких: порушено права і свободи громадянина; створено перешкоди до здійснення громадянином його прав і свобод; на громадянина незаконно покладено будь-яка обов'язок або його незаконно притягнуто до відповідальності».
Реєстрація за місцем проживання і за місцем перебування сама по собі ні правом, ні свободою не є - це обов'язок [15].
Оскільки, як це сказано у частині другій ст. 3 Закону про право громадян на свободу пересування, «реєстрація або відсутність такої не можуть служити підставою обмеження або умовою реалізації прав і свобод громадян», то відмова у реєстрації за місцем проживання і за місцем перебування, з точки зору формальної логіки, не може створювати ніяких перешкод «до здійснення громадянином прав і свобод».
Ніяких обов'язків на громадянина відмову в реєстрації не покладає.
Рішенням про відмову в реєстрації за місцем проживання або за місцем перебування громадянин до відповідальності не притягується незаконно, ні законно.
Зняття громадян з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання здійснюється в наступному порядку.
Громадяни вважаються знятими з реєстраційного обліку за місцем перебування в житлових приміщеннях, які є місцем їх проживання, після закінчення термінів, зазначених в їх заявах про реєстрацію за місцем перебування, а в готелях, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, кемпінгах, лікарнях, на туристських базах і в інших подібних закладах - за їх вибутті.
Зняття громадянина з реєстраційного обліку за місцем проживання здійснюється органами реєстраційного обліку у разі:
- Зміни місця проживання - на підставі заяви громадянина про реєстрацію за новим місцем проживання або заяви про зняття його з реєстраційного обліку за місцем проживання. При реєстрації за новим місцем проживання, якщо громадянин не знявся з реєстраційного обліку за попереднім місцем проживання, орган реєстраційного обліку в 3-денний термін зобов'язаний направити відповідне повідомлення до органу реєстраційного обліку за попереднім місцем проживання громадянина для зняття його з реєстраційного обліку;
- Призову на військову службу - на підставі повідомлення військового комісаріату;
- Засудження до позбавлення волі - на підставі вступив у законну силу вироку суду;
- Визнання безвісно відсутнім - на підставі вступив у законну силу рішення суду;
- Смерті або оголошення рішенням суду померлим - на підставі свідоцтва про смерть, оформленого в установленому законодавством порядку;
- Виселення з займаного жилого приміщення або визнання таким, що втратив право користування житловим приміщенням - на підставі вступив в законну силу рішення суду;
- Виявлення не відповідних дійсності відомостей або документів, що послужили підставою для реєстрації, а також неправомірних дій посадових осіб при вирішенні питання про реєстрацію - на підставі вступив у законну силу рішення суду.
Органи реєстраційного обліку на підставі отриманих документів в 3-денний термін знімають громадян з реєстраційного обліку за місцем проживання. У паспортах громадян, знятих з реєстраційного обліку за місцем проживання (крім померлих, а також громадян, визнаних безвісно відсутніми, оголошених померлими або вибулих на нове місце проживання без зняття з реєстраційного обліку), виробляються відмітки про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання. Відмітки про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання громадян, зареєстрованих за іншим документам, що засвідчують особу, виробляються в свідоцтві про реєстрацію громадян за місцем проживання.
Таким чином, з вище сказаного можна зробити висновок, що паспортна система в Російській Федерації - сукупність правових норм, що регулюють порядок видачі, обміну, вилучення паспортів, а також правила реєстраційного обліку громадян за місцем перебування та за місцем проживання. Паспортна система відіграє важливу роль у справі обліку населення, в реалізації прав і обов'язків громадян, в охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки.
Основними обов'язками громадянина в умовах паспортної системи Російської Федерації є: мати паспорт та дотримуватися правил реєстраційного обліку. Але також можна виділити і другорядні обов'язки громадянина:
- Зберігати паспорт, не допускаючи його втрати або псування;
- Отримувати паспорт після досягнення 14 років, а так само повторно при втраті, відбуття покарання тощо;
- Міняти паспорт громадянина Російської Федерації при досягненні 20 і 45 років;
- Здавати паспорт при виході з громадянства Російської Федерації.

2. ПАСПОРТ - ОСНОВНИЙ ВИД ДОКУМЕНТА ГРОМАДЯНИНА РФ
2.1 Процедури видачі та заміни паспорта
Порядок видачі та заміни паспортів регулюється Положенням «Про паспорт громадянина РФ» і виданій в її виконанні Інструкції МВС РФ від 15 вересня 1997 року «Про порядок видачі, заміни, обліку та зберігання паспортів громадянина РФ» [16].
Видача і заміна паспортів здійснюється органами внутрішніх справ за місцем проживання громадян.
Громадянам, які не мають місця проживання, видача та заміна паспортів здійснюється за місцем їх перебування або за місцем фактичного проживання [17].
Особа, яка зобов'язана отримати паспорт, має подати заяву за встановленою формою в організацію житлово-експлуатаційних державних і муніципальних житлових фондів, житлово-будівельних та житлових кооперативів, будинків-інтернатів для інвалідів, ветеранів, самотніх і літніх, готелів-притулків та інших установ соціального призначення , державних і муніципальних організацій та установ, що мають житловий фонд на праві господарського відання або на праві оперативного управління, а також акціонерних товариств та комерційних організацій, що мають житловий фонд. До заяви потрібно додати:
- Заяву про видачу (заміни) паспорта за формою N 1П заповнене особисто громадянином, що звернулися за отриманням паспорта. Записи в заяві повинні бути написані ручним або машинописним способом, розбірливо, чорною або фіолетовою пастою (чорнилом). Особистий підпис громадянина в заяві засвідчується відповідною посадовою особою або уповноваженим на це співробітником паспортно - візового підрозділи.
- Свідоцтво про народження. При неможливості надання свідоцтва про народження (повторного свідоцтва про народження) паспорт може бути виданий на підставі інших документів, що підтверджують відомості, необхідні для його отримання (ці документи встановлені пунктами 60-62 Інструкція МВС РФ від 15.10.1997 р. «Про порядок видачі, заміни, обліку та зберігання паспортів громадянина РФ »).
- Дві особисті фотографії розміром 35 x 45 мм з чітким зображенням обличчя строго в анфас без головного убору. Допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овал особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють показуватися перед сторонніми особами без головних уборів. Для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язково фотографування в окулярах без тонованих стекол.
- Документи, що свідчать про належність до громадянства Російської Федерації (якщо потрібно підтвердити громадянство особи, яка звернулася за отриманням паспорта).
Документи та особисті фотографії для отримання або заміни паспорта повинні бути здані громадянами не пізніше 30 днів. Днем прийняття документів вважається день подачі всіх правильно оформлених документів і фотографій. Паспорти видаються громадянам у 10-денний термін з дня прийняття документів органами внутрішніх справ. При прийомі документів вам повинні повідомити про дату отримання паспорта і повернення зданих особистих документів. Крім того, вам повинні видати довідку про прийом документів на оформлення паспорта, і за бажанням - тимчасове посвідчення особи за формою N 2П, яке здається після видачі паспорта. Час прийому документів встановлюється до 15 хвилин.
Видача паспортів здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях, що мають Державний герб і прапори Російської Федерації та суб'єкта Російської Федерації. Час видачі паспорта встановлюється до 10 хвилин.
При врученні паспорта співробітник підрозділу Федеральної міграційної служби повинен:
- Упевнитися, що одержувач паспорта є саме тією особою, на чиє ім'я оформлений паспорт.
- Запропонувати громадянину перевірити правильність внесених до паспорта відомостей, відміток і записів. При виявленні в паспорті неправильних відомостей, відміток і записів громадянину оформляється інший паспорт. За зіпсований при оформленні бланк паспорта державне мито з громадянина не стягується.
- Запропонувати громадянину, що одержує паспорт, повернути тимчасове посвідчення особи громадянина Російської Федерації за формою N 2П (якщо воно видавалося).
- Запропонувати громадянину розписатися авторучкою з гелевим наповнювачем чорного кольору на встановлених місцях на другій сторінці паспорта і в заяві про видачу (заміни) паспорта з проставленням дати отримання паспорта.
- Вручити громадянину паспорт і роз'яснити його обов'язки щодо дбайливого зберігання.
- Повернути громадянину раніше прийняті документи, що підтверджують відомості, необхідні для отримання паспорта (крім паспорта, що підлягає заміні, та квитанції про оплату державного мита).
- Передати заяву про видачу (заміни) паспорта за формою N 1П відповідному співробітнику для поміщення його в спеціальну картотеку.
Якщо після закінчення 15-денного терміну з дня, встановленого для отримання паспорта, громадянин за ним не з'явився, співробітник, йому надсилається письмове повідомлення.
Для заміни паспорта громадянин представляє відповідним посадовим особам наступні документи:
- Заява про видачу (заміни) паспорта за формою N 1П.
- Паспорт, підлягає заміні.
- Дві особисті фотографії в чорно-білому виконанні размером35х45 мм.
- Документи, що підтверджують підстави для заміни паспорта.
Паспорт громадянина Росії підлягає заміні, якщо:
- Досягнення віку 20 або 45 років;
- Зміна прізвища, імені, по батькові, зміна відомостей про дату (число, місяць, рік) та / або місце народження;
- Зміна статі;
- Непридатність паспорта для подальшого використання внаслідок зносу, пошкодження або інших причин;
- Виявлення неточності або помилковості зроблених у паспорті записів;
- А також у разі втрати або крадіжки паспорта.
У першому випадку заміна проводиться в плановому порядку. Відповідна обов'язок поширюється на всіх громадян, вона пов'язана з подією, яка відбудеться в житті кожного в певний день. В інших випадках заміна обумовлена ​​спеціальними приводами.
Для заміни паспорта громадянин крім заяви та фотографії повинен надасть паспорт, що підлягає заміні. А якщо це пов'язано зі спеціальними приводами - документи, що підтверджують підстави для заміни (свідоцтво про шлюб, медичний документ про зміну статі і т.д.).
У всьому іншому процедури заміни паспорта аналогічні процедурою його отримання [18].
2.2 Біометричний паспорт
З 2006 року в Росії почалося ведення нових закордонних паспортів, які були покликані допомогти російським громадянам в усіх випадках, коли людині за кордоном потрібно оперативно ідентифікувати свою особу, наприклад, при отриманні закордонного візи. Видача нових закордонних паспортів наблизила Росію до встановлення безвізового режиму з тими країнами, які розвивають аналогічні програми паспортизації.
Біометричний паспорт - це документ, що дає право на виїзд за межі країни і в'їзд до іноземних країн. Біометричний закордонний паспорт відрізняється від звичайного тим, що в нього вбудований спеціальний чіп, який містить двомірну фотографію його власника, а також його дані: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, відбитки пальців, зображення сітківки ока, запис голосу, номер паспорта, дату його видачі та закінчення терміну дії.
Перший заступник директора Федеральної міграційної служби Володимир Каланда, повідомив, що до що до 2009 року у всіх суб'єктах РФ з'являться пункти, які будуть видавати біометричні паспорти. Дані з цих пунктів будуть відразу вступати в єдиний центр персоналізації даних, повідомив заступник голови Федеральної міграційної служби [19].
Окремо заступник начальника столичного УФМС розповів про біометричні паспорти нового покоління з електронним чипом всередині. На сьогоднішній день їх вже видають, але поки як експеримент - вже рік цим займаються у ФМС Калінінграда і Калінінградської області та ФМС Росії і Москви. Бланки для нового документа виготовляють тільки на Державному знаку, звідки вони по каналах спецзв'язку переправляються в перераховані вище відомства.
Оформляється паспорт нового зразка на 5 років - також, як і старий, а після закінчення цього терміну його будуть замінювати, а не продовжувати термін дії. Процедура здачі документів поки майже не відрізняється від старої - здаються ті ж дві анкети і внутрішній російський паспорт. Біометричних даних - відбитків пальців, знімків рогівки ока - в чіп паспорта поки не вносять. Після прийняття позитивного рішення про видачу закордонного паспорта громадянин повинен обов'язково сам під'їхати у відділення ФМС за документом, оскільки новий паспорт видадуть тільки після уважного візуального звірення з фотографією.
Апаратуру, на якій випускаються бланки паспортів нового виду, російського виробництва, розробив НДІ "Восход". У Москві, де паспорт нового зразка стало можливо отримати з листопада 2006 року, до сьогоднішнього дня на новий документ було подано близько 6 тис. заяв, задоволено поки близько 2 тис.
На запитання кореспондента газети "Взгляд", з чим пов'язана така очевидна диспропорція, Володимир Іванов відповів, що це залежить і від Державного знака, і від самої апаратури. "Ми поки працюємо в експериментальному режимі - спочатку навіть процедура фотографування займала близько півгодини. Бланки роблять тільки на Державному знаку, а в них іноді трапляється двотижнева профілактика, та й апаратура НДІ" Схід "поки працює в тестовому режимі. Вводити на масовому рівні паспорта такого зразка ми плануємо не раніше 2009 року ", - заявив Іванов. Він підкреслив, що якщо проблема з видачею закордонного паспорта виникає не з вини громадянина, а виключно з технічних причин, громадянину в термін видають новий закордонний паспорт старого зразка [20].
Перший заступник директора Федеральної міграційної служби Володимир Каланда, повідомив, що до що до 2009 року у всіх суб'єктах РФ з'являться пункти, які будуть видавати біометричні паспорти. Дані з цих пунктів будуть відразу вступати в єдиний центр персоналізації даних, повідомив заступник голови Федеральної міграційної служби.
У вісім разів збільшилося число жителів Володимирської області, що оформили біометричний паспорт - говориться в новинах Прогород Володимир, а пов'язано це з тим, що Володимирці стали рідше оформлювати закордонні паспорти. У УФМС вважають, що причина тому - фінансові проблеми, що виникли із-за кризи.
14 жовтня пройшла нарада при начальнику УФМС Росії по Володимирській області за підсумками службової діяльності за 9 місяців 2009 року.
Згідно зі статистикою, кількість громадян, які оформили собі закордонні паспорти, знизилося. У січні - вересні 2009 р. у Володимирській області було зроблено 30 299 загальногромадянських закордонних паспортів. Це на 26% менше, ніж у минулому році (40 797).
Серед цих тридцяти тисяч 9519 - біометричні паспорти. У цьому році їх оформило майже у 8 разів більше громадян, ніж у минулому. Прийом заяв на отримання закордонного паспорта, що містить електронний носій інформації, в області здійснюють чотири структурні підрозділи - у Володимирі, Муромі, Вязніках та Покрові. У перспективі планується обладнати для цього і відділення в Кольчугіно, Коврові, Александрові.
Ситуацію прокоментував Ілля Юрманов, начальник відділу забезпечення паспортної та реєстраційної роботи, підполковник внутрішньої служби: сновним причина зниження числа закордонних паспортів - економічна криза. Економічна активність громадян впала, і число людей, у яких є можливість поїхати за кордон, зменшилася. Але 30 тисяч - це все одно дуже велика цифра. Минулий рік узагалі став піковим за весь час існування паспортно-візової служби в нашій області - було оформлено найбільша кількість закордонних паспортів. І ці 26% - зниження, звичайно, але могло бути і гірше. Крім того, подібне зниження спостерігається по всій Росії.
Що стосується біометричних паспортів, то попит на них росте і росте. За цей рік ми оформимо близько 10 000, це набагато більше, ніж у минулому. У порівнянні зі старими паспортами, біометричні трохи дорожче. Зараз держмито для оформлення біометричного паспорта складає 1 000 рублів для дорослих і 500 рублів для дітей до 14 років (у порівнянні з 400 і 200 відповідно для звичайних). Терміни оформлення у них приблизно рівні - близько місяця. Але нові паспорти - це інший формат. Вони захищені від підробок практично на 100%. Крім того, вони відповідають міжнародним стандартам, є ініціативою ІКАО (Організації Міжнародної Цивільної Авіації). Незабаром біометричними будуть всі закордонні паспорти. А зараз тим, хто їде до США і Євросоюз, ми радимо робити саме їх. Вони надійніше і довіру до них вище [21].
Зовнішній вигляд. Логотип біометричного паспорта.
Чим же відрізняється біометричний закордонний паспорт від звичайного?
Зовні новий закордонний паспорт відрізняється від нині діючого лише спеціальним логотипом мікросхеми, нанесеним на обкладинку, щоб було зрозуміло, що це новий електронний паспорт. Крім того, перша його сторінка товще звичайною. Вона виконана у вигляді пластикової вставки і нагадує банківську картку. На ній нанесені установчі дані власника і його фотографія. Однак, існують спеціальні рішення, які використані в російських біометричні паспорти нового покоління.
- Мікрочіп, інтегрований в пластикову сторінку, містить інформацію про власника біометричного паспорта, його кольорову фотографію, дату видачі паспорта нового зразка та орган, що видав документ.
- Перша пластикова сторінка біометричного паспорта, вся інформація на яку наноситься методом лазерного гравіювання. Підпис власника закордонного паспорта нового зразка і його фото також роздруковуються на пластиковій сторінці біометричного паспорта. Пластикова сторінка біометричного закордонного паспорта кріпиться до книжки за допомогою тканинної вставки.
Біометричні паспорти виготовляються на «Держзнаку», який в даний час проводить і загальноукраїнські та закордонні паспорти.
Головна перевага біометричного паспорта полягає в тому, що на пунктах прикордонного контролю деяких країн встановлено обладнання, що зчитує дані з мікрочіпа. Така процедура скорочує час введення даних про особу, що перетинає кордон, в прикордонну систему. Зараз у багатьох країнах, де існує контроль електронних паспортів, створені спеціальні коридори для мандрівників з електронними паспортами, черга в яких рухається значніше швидше. Завдяки зберіганню біометричних даних у паспорті, порівняння пред'явника паспорта та даних, що зберігаються в паспорті (фотографія особи, відбитки пальців та інші) виконує автоматика. Такий підхід знижує можливість суб'єктивної помилки контролера, скорочує час ідентифікації та прискорює процес прикордонного контролю [22].
У біометричний паспорт можна вписати дітей. Для виїзду за кордон з дитиною будь-якого віку доведеться оформляти на нього персональний паспорт.
При зверненні із заявою про оформлення паспорта нового покоління для проживання в іншій державі дитині, яка досягла 14 - річного віку, додатково подається заява дитини у віці від 14 до 18 років про його згоду на виїзд з Російської Федерації разом з батьками або з одним з них, завірена в установленому порядку [23].
Міжнародні асоціації визнають, що біометричний паспорт неможливо підробити, однак голландський учений Джероєн ван Бик з Американського університету зумів підробити його підробити. Під час експерименту голландець узяв два чіпи реально існуючих британських паспортів і створив їх точні копії. Після цього він змінив дані на копіях чіпів, вставивши в паспорти фотографії Усами бен Ладена і палестинського терористки-смертниці Хіби Дарагме. Програма, рекомендована для перевірки паспортів у міжнародних аеропортах, визнала підроблені паспорти справжніми.
На замовлення британської газети «The Times» ван Бик розробив метод читання і копіювання мікрочіпів, а також зміни містяться на них даних. Причому отримані чіпи визнає справжніми програма Golden Reader, використовувана Міжнародною організацією цивільної авіації для перевірки паспортів в аеропортах. Ван Бік грунтувався на дослідженнях, проведених у Великобританії, Німеччині та Нової Зеландії. Після розробки методу голландцеві знадобилося менше години на виготовлення двох підроблених мікрочіпів, готових до того, щоб імплантувати їх у паперову частину паспорта. Грошові витрати також були невеликі: ван Біку знадобилися два чіпи, вартість яких складає 20 доларів, і пристрій для читання інформації за 80 доларів.
Дослідження були покликані показати недосконалість нових паспортів. За заявою «The Times», особистості Усами бен Ладена і Хіби Дарагме були обрані спеціально, щоб ні в кого не виникло сумніву, що отримані мікрочіпи підроблені. Особливий інтерес викликає те, що минулого тижня в Британії вкрали 3000 паспортів, готових до того, щоб у них вставили чіп. Тоді Міністерство внутрішніх справ Великобританії заявило, що вкраденими паспортами скористатися не вдасться, так як підробити мікрочіп фактично неможливо. Проте дослідження ван Бика показують, що це не викличе особливих складнощів.
У світі діє спеціальна міжнародна база даних, покликана боротися з підробленими біометричними паспортами. За задумом творців, невідповідність перевіряється паспорта та коду в базі даних повинне видати підробку. Однак відомості для бази даних в даний момент поставляють тільки п'ять з 45 країн, що видають біометричні паспорти. Новоорлеанський угоду, визнало біометрію особи основною технологією ідентифікації для закордонних паспортів і в'їзних віз наступного покоління, було підписано 188 країнами світу після подій 11 вересня 2001 року. Після чого уряд США заявив, що документи, отримані після 2006 року і використовуються для в'їзду в країну, повинні будуть бути біометричними.
Для оформлення закордонного паспорта нового покоління громадянин РФ звертається особисто і представляє наступні документи:
- Заява про видачу паспорта нового покоління встановленого зразка у двох примірниках, завірений за останнім місцем роботи або навчання, (заповнене на комп'ютері і роздрукований);
- Основний документ, що засвідчує особу заявника (паспорт громадянина РФ);
- Квитанція про сплату в будь-якому відділенні Ощадбанку державного мита «за видачу паспорта нового покоління» в розмірі 1 тис. рублів;
- Особи чоловічої статі у віці від 18 до 27 років надають військовий квиток з відміткою про закінчення проходження військової служби за призовом або з відміткою «обмежено придатний до військової служби», або відповідну довідку військового комісаріату за місцем проживання.
- Відомості про трудову діяльність, зазначені в заяві, завіряються керівниками організацій чи їх кадрових підрозділів за основним місцем роботи, служби або навчання заявника.
Для перевірки достовірності відомостей про трудову діяльність можуть вимагати пред'явлення документа, що підтверджує трудову діяльність. Громадяни, які не працюють на момент звернення, представляють трудову книжку. При наявності в трудовій, службової або навчальної діяльності громадянина перерв, у заяві зазначається період перерви і місце проживання заявника в цей час.
Дані, зазначені в заяві, повинні бути вичерпними. Не допускається виправлення помилок шляхом закреслення та за допомогою засобів, що коректують.
Військовослужбовці Збройних Сил РФ, а також федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачена військова служба, за винятком осіб, які проходять військову службу за призовом, відповідно до статті 19 Федерального закону до заяви про видачу паспорта нового покоління додатково докладають дозвіл командування, оформлене в порядку , встановленому Урядом Російської Федерації.
Неповнолітньому громадянину з дня його народження і до досягнення 18-річного віку паспорт видається за письмовою заявою хоча б одного з батьків або інших законних представників з наданням наступних документів:
На дитину віком до 14 років:
- Заяви про видачу паспорта нового покоління на дитину до 18-річного віку, встановленого зразка, в одному примірнику;
- Основного документа (паспорта громадянина РФ), що засвідчує особу заявника;
- Свідоцтва про народження дитини, і його копії, а також документа, що підтверджує наявність у дитини, яка народилася до 1 липня 2002 року, громадянства РФ, та його копії;
- Квитанція про сплату в будь-якому відділенні Ощадбанку державного мита «за видачу паспорта нового покоління» в розмірі 500 рублів.
На дитину у віці з 14 до 18 років
- Заяви про видачу паспорта нового покоління на дитину до 18-річного віку, встановленого зразка, в одному примірнику;
- Основного документа (паспорта громадянина РФ) засвідчує особу заявника;
- Паспорт громадянина РФ дитини;
- Свідоцтва про народження дитини (і його копії);
- Квитанція про сплату в будь-якому відділенні Ощадбанку державного мита «за видачу паспорта нового покоління» в розмірі 1 тис. рублів.
Присутність дитини при подачі заяви обов'язково, для його фотографування.
При зверненні із заявою про оформлення паспорта нового покоління для проживання в іншій державі дитині, яка досягла 14-річного віку, додатково подається заява дитини у віці від 14 до 18 років про його згоду на виїзд з Росії разом з батьками або з одним з них, завірене у встановленому порядку.
2.3 Закордонний паспорт
На початку XIX століття з'явилися закордонного паспорта. До кінця XIX століття паспорта придбали зовнішній вигляд, близький до сучасного (книжки), із зазначенням походження, станової приналежності, віросповідання та з відміткою про реєстрацію.
Закордонний паспорт або, скорочено, закордонний паспорт, є основним документом громадянина, пред'являються ним при виїзді з Росії та в'їзді до Росії.
Закордонний паспорт - офіційний документ, що засвідчує особу громадянина Російської Федерації при виїзді за межі або перебування за межами країни, а також при в'їзді на територію Російської Федерації.
Частина 2 ст. 27 Конституції Росії свідчить: «Кожен може вільно виїжджати за межі Російської Федерації. Громадянин Російської Федерації має право безперешкодно повертатися в Російську Федерацію »[24]. У ФЗ «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію» встановлюються адміністративно-правові гарантії. Відповідно до цього закону 21 грудня 1997 Президент Росії видав Указ, в п. 1 якого сказано: «Ввести в дію паспорт громадянина Російської Федерації, дипломатичний паспорт, службовий паспорт та посвідчення особи моряка (посвідчення особи моряка), що є основними документами, що засвідчують особистість громадянина Російської Федерації за її межами ». Названі правові акти, а також ряд постанов Уряду Росії, наказів МВС РФ утворюють адміністративно-правову основу реалізації російськими громадянами права на свободу залишати країну і повертатися до неї [25].
У статті 7 ФЗ «Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ» вказані основні документи, що засвідчують особу громадянина РФ, за якими громадяни РФ здійснюють виїзд і в'їзд в РФ. До них відносяться:
- Дипломатичний паспорт;
- Службовий паспорт;
- Паспорт моряка.
Дипломатичні та службові паспорти отримати законно досить важко.
Паспорт, що видається громадянинові на загальних умовах, прийнято називати загальносуспільним. Три інших види закордонних паспортів пов'язані з роботою особи, є спеціальними.
Дипломатичний паспорт видається Міністерством закордонних справ РФ громадянам РФ для виконання покладених на них службових обов'язків мають дипломатичний імунітет.
Державним службовцям, що заміщає державні посади Російської Федерації або державні посади суб'єктів Російської Федерації, віднесені Федеральним законом "Про основи державної служби Російської Федерації" до державних посад категорій "Б" і "В", і супроводжуючим їх у службовому відрядженні за межі території Російської Федерації працівникам адміністративно-технічних служб і співробітникам спеціальних служб Адміністрації Президента Російської Федерації, Апарату Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, Апарату Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Апарату Уряду Російської Федерації, апарату Конституційного Суду Російської Федерації, апарату Верховного Суду Російської Федерації, апарату Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, службовцям Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) і громадянам Російської Федерації - військовослужбовцям, які проходять військову службу за межами території Російської Федерації, штатним працівникам адміністративно-технічних служб дипломатичних представництв та консульських установ Російської Федерації за межами території Російської Федерації, а також адміністративно -технічних служб офіційних представництв Російської Федерації або офіційних представництв Російської Федерації при міжнародних організаціях за межами території Російської Федерації Міністерством закордонних справ Російської Федерації видається службовий паспорт, але на строк не більше ніж п'ять років.
Дипломатичний паспорт та службовий паспорт є власністю Російської Федерації і після завершення терміну службового відрядження за межі території Російської Федерації підлягають поверненню в організацію, яка направила громадянина Російської Федерації у службове відрядження за межі території Російської Федерації [26].
Паспорт моряка (посвідчення особи моряка) є дійсним документом для виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію на судні, до суднової ролі якого включено власник паспорта моряка (посвідчення особи моряка).
Паспорт моряка можна отримати, витративши близько 2000 $, пройшовши відповідну атестацію і уклавши з будь-якою компанією з морських перевезень фіктивний де-факто, але коректний де-юре контракт, але навряд чи це потрібно робити. Переважна більшість країн прирівнює паспорт моряка до звичайних паспортах і наклеює в них візи анітрохи не легше і не дешевше, ніж власникові звичайного паспорта. І лише деякі країни прирівнюють паспорт моряка до службових.
«Російська газета» публікує, що в 2014 році стануть недійсними використовувані зараз "паспорта моряка". Їм на зміну прийдуть нові документи, що засвідчують особу.
Заміна документів буде вестися планомірно. Нові почнуть видаватися з 1 січня 2009 року. Займатися видачею посвідчень особи моряка і морехідних книжок будуть Федеральне агентство морського і річкового транспорту та його структурні підрозділи.
Новий документ, що засвідчує особу моряків, буде містити в собі крім традиційних прізвища-імені, дати народження, громадянства, ще й особливі фізичні прикмети, які можуть виявитися корисними для ідентифікації особи, а також біометричні дані. До речі, на відміну від "цивільних" біометричних паспортів, в чіпи "морських" крім особливого цифрового фото будуть внесені і відбитки пальців.
Видаватися посвідчення особи моряка буде на 5 років. Цей документ покликаний підтверджувати особистість людини, який трудиться на борту практично будь-якого морського чи річкового судна: рибопромислового, торговельного, за винятком військових кораблів. Але при цьому воно не є основним документом, що посвідчує особу громадянина Росії, за яким може здійснюватися виїзд з країни або в'їзд в неї [27].
Паспорт моряка (посвідчення особи моряка) оформляється федеральними органами виконавчої влади, до компетенції яких віднесено управління морським і річковим транспортом і рибальством, і видається громадянину Російської Федерації, що працює на російському судні закордонного плавання або направляються російським судновласником для роботи на іноземному судні, а також включеним до суднової ролі курсантам навчальних закладів та відряджаються на судна для виконання службових завдань працівникам підприємств, установ і організацій, що знаходяться у віданні федеральних органів виконавчої влади щодо управління морським і річковим транспортом і рибальством, інших федеральних органів виконавчої влади, або громадянину Російської Федерації [28] .
Так, наприклад, у постанові Верховного суду Російської Федерації перший заступник Голови Верховного Суду Російської Федерації, розглянувши скаргу захисника А. - адвоката Бєлова Е.В. на постанову судді Дзержинського міського суду Нижегородської області від 3 вересня 2008 р. та рішення судді Нижегородського обласного суду від 17 вересня 2008 р., винесені відносно А. по справі про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 18.8 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, встановив:
3 вересня 2008 інспектором ОУФМС РФ по Нижегородській області відносно А. був складений протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 18.8 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, відповідно до якого громадянин Грузії А. 1963 року народження проживав на території Російської Федерації з 15 Серпень 2005 без документів (Л.Д. 2).
Постановою судді Дзержинського міського суду Нижегородської області А. був визнаний винним у скоєнні адміністративного правопорушення і піддамо адміністративному покаранню у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 2000 рублів з адміністративним видворенням за межі Російської Федерації.
Адвокат підсудного Бєлов Е.В. просить про скасування відбулися у справі про адміністративне правопорушення судових постанов, вважаючи їх незаконними.
Вивчивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, доводи скарги, знаходжу скаргу захисника А. - адвоката Бєлова Е.В. не підлягає задоволенню з наступних підстав.
У громадянина А. у 2005 році був викрадений паспорт і в цьому ж році термін дії зазначеного паспорта закінчився. Далі з'ясовується, що громадянин А. проживав на території Російської Федерації три роки без паспорта, але в нього був дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки. Дана обставина не може бути підставою до скасування оскаржуваних судових постанов, тому що відповідно до пункту 30 Інструкції про організацію діяльності органів внутрішніх справ Російської Федерації з оформлення та видачі іноземним громадянам та особам без громадянства дозволу на тимчасове проживання іноземному громадянину дозвіл оформляється у вигляді позначки встановленого зразка в документі, що засвідчує особистість, завіреної печаткою "Для закордонних документів". Разом з тим, відмітка встановленого зразка в документі, що засвідчує особистість А. проставлена ​​не була, так як він не звертався до повноважні органи для оформлення нового паспорта замість викраденого.
За таких обставин кваліфікація дій О. за частиною 1 статті 18.8 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення здійснена правильно, оскільки А. був порушений режим перебування (проживання) в Російській Федерації, що виразилося у відсутності документів, що підтверджують його право на перебування (проживання) в Російської Федерації.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30.13 і 30.17 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, постановив:
постанову судді Дзержинського міського суду Нижегородської області від 3 вересня 2008 р. та рішення судді Нижегородського обласного суду від 17 вересня 2008 р., винесені відносно А. по справі про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 18.8 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, залишити без зміни, а скаргу захисника А. - адвоката Бєлова Е.В. - Без задоволення [29].
Закордонний паспорт видається громадянину РФ за його письмовою заявою органом внутрішніх справ, МЗС РФ, або дипломатичним представництвом чи консульською установою РФ за межами Російської Федерації (якщо оформлення відбувається поза межами РФ).
Якщо ж громадянин РФ не досяг віку 18 років, то паспорт видається за письмовою заявою одного з батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників.
Для оформлення закордонного паспорта громадянин РФ повинен надасть (до 18 років): заява-анкета. (Заповнюється батьком від свого імені розбірливо друкованими літерами або з використанням технічних засобів); два примірники для дітей старше 14 років. Один примірник для дітей до 14 років; квитанція про оплату держмита (дітям до 14 років у сумі 200 рублів); ​​паспорт громадянина РФ особам старше 14 років; паспорт РФ батька-заявника; закордонний паспорт (при наявності), свідоцтво про народження дитини, копія свідоцтва про народження; вкладиш про громадянство РФ, копія вкладиша (дітям до 14 років); чорно-біла фотографія-4 шт. (На матовому папері, в овалі); поштова листівка, поштовий конверт (з марками); паперова папка-швидкозшивач.
Перелік документів для оформлення закордонного паспорта особам після 18 років: заява-анкета в двох примірниках (заповнюється розбірливо друкованими літерами або з використанням технічних засобів); анкети завіряються начальником кадрового апарату підприємства, організації, установи; непрацюючим особам анкети завіряються співробітником відділення по району УФМС Росії; квитанція про оплату держмита в сумі 400 рублів; паспорт громадянина РФ; закордонний паспорт (при наявності); трудова книжка або завірена копія трудової книжки; чорно-біла фотографія-4 шт. (На матовому папері в овалі); для чоловіка у віці від 18 до 27 років, не пройшли службу в армії - довідка з райвійськкомату встановленого зразка; поштова листівка, поштовий конверт (з марками); паперова папка-швидкозшивач.
На підставі Федерального закону "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію" у разі подання заяви про оформлення закордонного паспорта за місцем проживання термін оформлення паспорта не повинен перевищувати один місяць з дня подачі заяви.
У випадку ж подачі заяви про оформлення паспорта за місцем перебування термін оформлення паспорта не повинен перевищувати чотири місяці з дня подачі заяви.
Термін оформлення паспорта дипломатичним представництвом чи консульською установою Російської Федерації не повинен перевищувати три місяці з дня подання заяви.
Згідно з Федеральним законом "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію" за наявності документально потвержденія обставин, пов'язаних з необхідністю термінового лікування, тяжкою хворобою або смертю близького родича і вимагають виїзду з Російської Федерації, термін оформлення паспорта не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня подачі заяви [30].
У конвенції «Про статус біженців» говориться, що мито за видачу виїзних, в'їзних або транзитних віз не повинна перевищувати мінімальні мита за візи для закордонних паспортів [31].
Таким чином, можна зробити висновок, що контроль за видачею та заміною паспортів здійснюється органами внутрішніх справ і в цілому МВС РФ. Особа, яка зобов'язана отримати паспорт, має подати заяву за встановленою формою та докласти необхідні документи. Заміна паспорта громадянина РФ відбувається аналогічно процедурі видачі паспорта громадянина РФ. Громадянин зобов'язаний дбайливо зберігати паспорт. Негайно повідомляти в орган ФМС про втрату, псування паспорта чи знайдену паспорті.
Зовні біометричний паспорт мало чим відрізняється від звичайного. Паспорт нового покоління дозволяє істотно скоротити власнику біометричного паспорта час проходження прикордонних і митних процедур, так як на кордонах більшості країн встановлено обладнання, що дозволяє зчитувати інформацію з мікрочіпа. У біометричний паспорт можна вписати дітей. Кожній дитині, незалежно від віку, буде потрібно оформлення індивідуального паспорта нового зразка. Процедура здачі документів практично не відрізняється від старої - здаються ті ж дві анкети і внутрішній російський паспорт.
Закордонний паспорт або, скорочено, закордонний паспорт, є основним документом громадянина, пред'являються ним при виїзді з Росії та в'їзді до Росії.
Закордонний паспорт - офіційний документ, що засвідчує особу громадянина Російської Федерації при виїзді за межі або перебування за межами країни, а також при в'їзді на територію Російської Федерації.
Видається закордонний паспорт громадянину Російської Федерації за його письмовою заявою органів внутрішніх справ, МЗС Російської Федерації, або дипломатичним представництвом чи консульською установою Російської Федерації за межами Російської Федерації.

ВИСНОВОК
Сучасна паспортна система Російської Федерації регламентується рядом нормативних правових документів.
По-перше, це Указ Президента Російської Федерації від 13 березня 1997 р. № 232 «Про основному документі, що засвідчує особу громадянина Російської Федерації на території Російської Федерації».
По-друге, Постанова Уряду Російської Федерації від 8 липня 1997 року № 828 «Про затвердження Положення про паспорт громадянина Російської Федерації, зразка бланка та опису паспорта громадянина Російської Федерації», яке є основним документом, що регламентує паспортну систему в даний час.
Вносити до паспорта відомості, позначки і записи, не передбачені Положенням про паспорт громадянина Російської Федерації, забороняється. Паспорт, до якого внесено такі відомості, є недійсним.
Термін дії паспорта громадянина:
• від 14 років - до досягнення 20-річного віку;
• від 20 років - до досягнення 45-річного віку;
• від 45 років - безстроково.
Контроль за виконанням Положення про паспорт громадянина Російської Федерації здійснюється територіальними органами Федеральної міграційної служби. Порушення вимог Положення про паспорт громадянина РФ тягне за собою відповідальність посадових осіб і громадян відповідно до законодавства Російської Федерації.
Видача і заміна паспортів здійснюється територіальними органами Федеральної міграційної служби за місцем проживання, за місцем перебування або за місцем звернення громадян у порядку, визначеному Федеральної міграційної службою.
Перелік документів, які необхідно надати для отримання паспорта, досить невеликий. Так, громадянин зобов'язаний подати такі документи: заяву за формою, встановленою Федеральної міграційної службою; свідоцтво про народження, дві особисті фотографії розміром 35 x 45 мм.
Заміна паспорта проводиться в наступних випадках: досягнення віку, передбаченого Положенням про паспорт громадянина Російської Федерації; зміна громадянином у встановленому порядку прізвища, імені, по батькові, зміна відомостей про дату (число, місяць, рік) та / або місце народження; зміна статі; непридатність паспорта для подальшого використання внаслідок зносу, пошкодження або інших причин; виявлення неточності або помилковості зроблених у паспорті записів.
Для заміни паспорта громадянин подає: заяву за формою, встановленою Федеральної міграційної службою; паспорт, що підлягає заміні; дві особисті фотографії розміром 35 x 45 мм; документи, що підтверджують підстави для заміни паспорта.
Громадянин зобов'язаний дбайливо зберігати паспорт. Про втрату паспорта громадянин повинен негайно заявити до територіального органу Федеральної міграційної служби. Знайдений паспорт підлягає здачі в територіальні органи Федеральної міграційної служби або до органів внутрішніх справ.
У Положенні про паспорт громадянина Російської Федерації наголошується, що вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації, забороняється.
Закордонний паспорт або, скорочено, закордонний паспорт, є основним документом громадянина, пред'являються ним при виїзді з Росії та в'їзді до Росії.
Виділяють такі види закордонних паспортів: дипломатичний, службовий; паспорт моряка.
Але в даний час з'явився новий вид паспортів «біометричний паспорт».
Біометричний паспорт - це документ, що дає право на виїзд за межі країни і в'їзд до іноземних країн. Біометричний закордонний паспорт відрізняється від звичайного тим, що в нього вбудований спеціальний чіп, який містить двомірну фотографію його власника, а також його дані: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, відбитки пальців, зображення сітківки ока, запис голосу, номер паспорта, дату його видачі та закінчення терміну дії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція Російської Федерації. - М., АСТ, Астрель, 2009, с. 191;
2. "Житловий кодекс Російської Федерації" від 29.12.2004 N 188-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. від 23.07.2008, із змінами. Від 03.06.2009). УПС Консультант Плюс: Вища школа - Весна 2009, Кодекси.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - М., Изд-во «Омега-Л», 2009. - 295 с.
4. Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05.08.2000 № 117-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. від 05.12.2006, із змінами. Від 30.12.2006). УПС Консультант Плюс: Вища школа - Весна 2009, Кодекси.
5. Федеральний закон від 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. від 28.06.2009) "Про громадянство Російської Федерації" (прийнято ДД ФС РФ 19.04.2002). УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
6. Федеральний закон від 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. від 28.06.2009) "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію" (прийнято ДД ФС РФ 18.07.1996). УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
7. Закон РФ від 25.06.1993 N 5242-1 (ред. від 18.07.2006, із змінами. Від 25.12.2008) "Про право громадян України на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації". УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
8. Указ Президента РФ від 19.10.2005 N 1222 (ред. від 27.07.2007) "Про основні документи, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації, що містять електронні носії інформації". УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
9. Постанова Уряду РФ від 08.07.1997 N 828 (ред. від 28.03.2008) "Про затвердження Положення про паспорт громадянина Російської Федерації, зразка бланка та опису паспорта громадянина Російської Федерації". УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
10. Постанова Уряду РФ від 14.03.1997 N 298 (ред. від 01.06.2009) "Про затвердження зразків і опису бланків основних документів, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації за межами Російської Федерації". УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
11. Постанова Уряду РФ від 24.02.2009 № 153 «Про визнання чинними до 1 липня 2009 паспортів громадянина СРСР зразка 1974 р. для деяких категорій іноземних громадян і осіб без громадянства».
12. Наказ МВС РФ від 26.05.1997 N 310 (ред. від 12.02.2009) "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і видачі паспортів громадянам Російської Федерації для виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію" (Зареєстровано в Мін'юсті РФ 19.06.1997 N 1330). УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
13. Постанова Уряду РФ від 01.11.2002 N 789 (ред. від 06.04.2009) "Про затвердження Положення про видачу іноземним громадянам і особам без громадянства дозволу на тимчасове проживання". УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
14. Постанова Уряду РФ від 01.12.1997 N 1508 (ред. від 19.10.2007) "Про затвердження Положення про паспорт моряка". УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
15. "Конвенція про статус біженців" (Разом з "Коментарем" і "Зразком проїзного документа") (Міститься у м. Женеві 28.07.1951). УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
16. Постанова Уряду РФ від 18.08.2008 N 628 (ред. від 01.06.2009) "Про Положення про посвідчення особи моряка, Положенні про морехідної книжці, зразку та описі бланка морехідної книжки". УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
17. Постанова Уряду РФ від 17.07.1995 N 713 (ред. від 28.03.2008) "Про затвердження Правил реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації та переліку посадових осіб, відповідальних за реєстрацію" . УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
18. Артем'єв І.В. Без права на виїзд / / ЕЖ-юрист, 2007 р., № 14. УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 11. Весна 2009.
19. Бахрах Д.Н. Адміністративне право Росії. Підручник для вузів. - М.: Видавництво НОРМА (Юрінком ИНФРА. М), 2000. - 640 с
20. Боков А.С. Біометричні технології в системах безпеки / / Експерт - криміналіст, 2007 р., № 1. УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
21. Іванова Є. Паспортні перевірки / / ЕЖ-юрист, 2008 р., № 1. 7. УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
22. Ізелов М.Б. Реєстрація за місцем перебування та за місцем проживання, як правова форма управління в міграційній сфері / / ІГіП, 2008 р., № 22. УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
23. Костенков М.В., Куракін А.В., Соснова Ю.М. Поняття паспортно-реєстраційної системи / / Право і політика, 2005 р., № 6. УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 11. Весна 2009.
24. Пачіно Б.Л., Рінн Є.В. Паспортно-реєстраційна система РФ. Аналіз ефективності. - СПб., 2009 р., 240 с.
25. Шерстобаев О.М. Методолгія проблеми реєстрації іноземних громадян, які перебувають на території РФ / / Юрист, 2007 р., № 7. УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.
26. Юстенков М.В., Курокін А.В. Адміністративні правопорушення, що посягають на правила паспортно-регістрацінной системи (поняття та проблеми кваліфікації) / / Право і політика, 2005 р., № 7. УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 11. Весна 2009.
27. Постанова Верховного Суду РФ від 07.05.2009 N 9-АД09-3. Судові акти у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ залишені без зміни, так як кваліфікація дій особи, яка притягається до відповідальності, за ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ здійснена правильно, оскільки дана особа порушило режим перебування (проживання) у РФ, що виразилося у відсутності документів, що підтверджують його право на перебування (проживання) у РФ. УПС Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009.


[1] Д. М. Бахрах, Б. В. Російський, Ю. М. Старилов. Адміністративне право. Підручник. 2-е изд-е., - М., НОРМА, 2005, - 152 с.
[2] Федеральний закон від 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. від 28.06.2009) "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію" (прийнято ДД ФС РФ 18.07.1996) ст. 7
[3] Російська газета (Федеральний випуск) N3515 від 1 липня 2004
[4] ПОСТАНОВА Уряду РФ від 08.07.1997 N 828 (ред. від 28.03.2008) "Про затвердження Положення про ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ, зразки бланків та ОПИСУ ПАСПОРТИ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ" ст. 1, 5, 6, 7.
[5] Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення. - М., Изд-во «Омега-Л», 2009, с. 163.
[6] Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення. - М., изд-во «Омега - Л», 2009 р., - 164 с., П. 2 ст. 19.17.
[7] Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05.08.2000 n 117-ФЗ (прийнятий гд фс рф 19.07.2000) (ред. від 05.12.2006, із змінами. Від 30.12.2006) ст. 333.33. УПС Консультант Плюс: Вища школа - Весна 2009, Кодекси.
[8] Рішення Верховного Суду РФ від 25.04.2006 № 06-334 «Про залишення без задоволення заяви про визнання нечинним абзацу 2 пункту 1 положення про паспорт громадянина РФ, затвердженого постановою уряду РФ від 08.07.1997 № 828»
[9] Конституція Російської Федерації. - М., АСТ, Астрель, 2009, с. 23-24.
[10] Закон РФ від 25.06.1993 n 5242-1 (ред. від 18.07.2006, із змінами. Від 25.12.2008) "Про право громадян РФ на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах російської федерації" ст. 4.
[11] Федеральний закон від 25.12.2008 N 281-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації" (прийнято ДД ФС РФ 17.12.2008), СПС Консультант: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009, Правові акти РФ
[12] Ізелов М.Б. Реєстрація за місцем перебування та місцем проживання, як правова форма управління в міграційній сфері / / ІГіП, 2008, № 22. УПС Консультант: Вища школа - Випуск 12. Осінь 2009, Коментарі законодавства.
[13] Д. М. Бахрах, Б. В. Російський, Ю. М. Старилов. Адміністративне право. Підручник. 2-е изд-е., - М., НОРМА, 2005, с. 59
[14] Закон РФ від 25.06.1993 № 5242-1 (ред. від 18.07.2006) "Про право громадян російської федерації на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах російської федерації" ст. 2
[15] Закон РФ від 25.06.1993 n 5242-1 (ред. від 18.07.2006, із змінами. Від 25.12.2008) "Про право громадян російської федерації на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах російської федерації" ч .2 ст. 3
[16] Д. М. Бахрах, Адміністративне право. Підручник., - М., НОРМА, 2000, - 113 с.
[17] Інструкція МВС РФ від 15.10.1997 р. «Про порядок видачі, заміни, обліку та зберігання паспортів громадянина РФ» п. 13.
[18] Д. М. Бахрах, Адміністративне право. Підручник., - М., НОРМА, 2000, - 115 с.
[19] http://www.rian.ru/society/20071102/86497112.html
[20] "Кадровик. Кадрове діловодство", N 6, червень 2007 р.
[21] http://www.progorod33.ru
[22] Боков А.С. Біометричні технології в системах безпеки / / Експерт-криміналіст, 2007, № 1.
[23] Наказ МВС РФ N 785, МЗС РФ N 14133, ФСБ РФ N 461 від 06.10.2006 "Про затвердження інструкції про порядок оформлення і видачі паспорта громадянина РФ, дипломатичного паспорта та службового паспорта, що є основними документами, що засвідчують особу громадянина російської федерації за межами території РФ, що містять електронні носії інформації "ст.16.
[24] Конституція Російської Федерації. - М., АСТ, Астрель, 2009, с. 23-24.
[25] Д. М. Бахрах, Адміністративне право. Підручник., - М., НОРМА, 2000, - 127 с.
[26] Федеральний закон від 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. від 28.06.2009) "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію" (прийнято ДД ФС РФ 18.07.1996 ст. 12, Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12, Осінь 2009, Правові акти Російської Федерації.
[27] "Російська газета" - Федеральний випуск № 4737 від 27 серпня 2008
[28] Федеральний закон від 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. від 28.06.2009) "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію" (прийнято ДД ФС РФ 18.07.1996) ст. 13, Консультант Плюс: Вища школа - Випуск 12, Осінь 2009, Правові акти Російської Федерації.
[29] Постанова Верховного Суду РФ від 07.05.2009 N 9-АД09-3 Судові акти у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ залишені без зміни, так як кваліфікація дій особи, яка притягається до відповідальності, за ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ здійснена правильно, оскільки дана особа порушило режим перебування (проживання) у РФ, що виразилося у відсутності документів, що підтверджують його право на перебування (проживання) у РФ.
[30] ФЗ «Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ» ст. 10
[31] "Конвенція про статус біженців" (Разом з "Коментарем" і "Зразком проїзного документа") (Міститься у м. Женеві 28.07.1951)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
194.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Судова система в Російській Федерації
Виборча система в Російській Федерації
Кредитна система в Російській Федерації
Система безготівкових розрахунків в Російській Федерації
Система захисту інформації в Російській Федерації
Система захисту інформації в Російській Федерації
Сучасна система страхування в Російській Федерації
Система інформаційної безпеки в Російській Федерації
Система підготовки бухгалтерів в Російській Федерації
© Усі права захищені
написати до нас