Пам`ять 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ
ЛИПЕЦЬКА ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«ПАМ'ЯТЬ»
Виконав:
Перевірив:
Липецьк 2003

Зміст

"1-3" Зміст ............................................ .................................................. ............ 2
Введення ................................................. .................................................. .............. 3
Пам'ять і її значення .............................................. ..................................... 3
Асоціації ................................................. .................................................. ............................... 4
Види пам'яті ................................................ .................................................. ..... 4
Класифікація видів пам'яті по характеру психічної активності ........................ 5
Класифікація пам'яті за характером цілей діяльності ............................................ .. 6
Класифікація пам'яті за тривалістю збереження матеріалу ..................... 7
Основні процеси та механізми пам'яті ................................. 8
Запам'ятовування ................................................. .................................................. ............................. 9
Збереження ................................................. .................................................. .............................. 10
Відтворення і впізнавання ............................................... ................................................ 11
Забування та боротьба з ним ............................................. .................................................. ......... 12
Розлади пам'яті ................................................ .................................................. ............. 13
Висновок ................................................. .................................................. .... 14
Список використаної літератури ............................................ 16

Введення

Пам'ять - форма психічного відображення, яка полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що робить можливим його повторне використання в діяльності або повернення в сферу свідомості.
Пам'ять пов'язує минуле суб'єкта з його сьогоденням і майбутнім і є найважливішою пізнавальною функцією, що лежить в основі розвитку і навчання.
Пам'ять - основа психічної діяльності. Без неї неможливо зрозуміти основи формування поведінки мислення, свідомості, підсвідомості. Тому для кращого розуміння людини необхідно якомога більше знати про нашу пам'ять.
Образи предметів або процесів реальної дійсності, які ми сприймали раніше, а зараз подумки відтворюємо, називаються уявленнями.
Історики стверджують, що перський цар Кір, Олександр Македонський і Юлій Цезар знали в обличчя і по імені всіх своїх солдатів, а кількість солдатів в кожного перевищувало 30 тисяч осіб. Такими ж здібностями мав знаменитий Фемістокл, який знав в обличчя і на ім'я кожного з 20-ти тисяч жителів грецької столиці Афіни. Академік А. Ф. Іоффе по пам'яті знав таблицю логарифмів. Сучасник А. Ф. Йоффе - академік А. А. Чаплигін міг на спір вивчити будь-яку книгу, безпомилково назвати номер телефону, за яким він дзвонив років п'ять тому, випадково і лише один раз. Книгознавці - найдавніший пам'ятник індіанської літератури протягом століть передавалося усно, зберігаючи лише в пам'яті індіанців. Жерці і зараз пам'ятають народний епос, всі пісні Махабхари в 300 тисяч рядків. Всі ці приклади наочно демонструють безмежні можливості пам'яті.
Значення пам'яті в житті людини дуже велике. Абсолютно все, що ми знаємо, вміємо, є наслідок здатності мозку запам'ятовувати й зберігати в пам'яті образи, думки, пережиті почуття, рухи та їх системи. Людина, позбавлена ​​пам'яті, як вказував І. М. Сєченов, вічно перебував би в положенні новонародженого, була б істотою, не здатним нічого навчитися, нічим опанувати, і його дії визначалися б тільки інстинктами. Пам'ять створює, зберігає і збагачує наші знання, вміння, навички, без чого немислимі ні успішне навчання, ні плідна діяльність. Людина запам'ятовує найбільш міцно ті факти, події і явища, які мають для нього, для його діяльності особливо важливе значення. І навпаки, все те, що для людини малозначима, запам'ятовується значно гірше і швидше забувається. Велике значення при запам'ятовуванні мають стійкі інтереси, що характеризують особистість. Все, що в навколишньому житті пов'язана з цими стійкими інтересами, запам'ятовується краще, ніж те, що з ними не пов'язано.

Пам'ять і її значення

Образи предметів і явищ, які виникають в мозку в результаті впливу їх на аналізатори, не зникають безслідно після припинення цієї дії. Образи зберігаються і під час відсутності цих предметів і явищ у вигляді так званих поданні пам'яті. Подання пам'яті - це образи тих предметів чи явищ, які ми сприймали раніше, а зараз відтворюємо подумки. Уявлення можуть бути зорові, слухові, нюхові, смакові і відчутні. Подання пам'яті на відміну від образів сприйняття, звичайно, блідіше, менш стійкі і не такі багаті деталями, але вони складають важливий елемент нашого закріпленого минулого досвіду.
Пам'ять - це відображення досвіду людини шляхом запам'ятовування, збереження і відтворення.
На запам'ятовування сильно впливає емоційне ставлення людини до того, що запам'ятовується. Все те, що викликає у людини яскраву емоційну реакцію, відкладає глибокий слід у свідомості й запам'ятовується міцно і надовго.
Продуктивність пам'яті багато в чому залежить і від вольових якостей людини. Таким чином, пам'ять пов'язана з особливостями особистості. Людина свідомо регулює процеси своєї пам'яті й керує ними, виходячи з тих цілей і завдань, які ставить у своїй діяльності.
Пам'ять бере участь вже в акті сприйняття, так як без впізнавання сприйняття неможливо. Але пам'ять виступає і в якості самостійного психічного процесу, не пов'язаного зі сприйняттям, коли предмет відтворюється у відсутність його.

Асоціації

З фізіологічної точки зору асоціація представляє собою тимчасову нервову зв'язок. Розрізняють два роду асоціацій: прості і складні. До простих відносять три види асоціацій (поняття про них склалося ще з часів Аристотеля):
1. Асоціація за суміжністю. Образи сприйняття або будь-які уявлення викликають ті уявлення, які в минулому переживалися разом з ними чи безпосередньо слідом за ними.
2. Асоціація за схожістю. Образи сприйняття або певні уявлення викликають у нашій свідомості уявлення, подібні з ними з яких-небудь ознаками.
3. Асоціація за контрастом. Образи сприйняття або певні уявлення викликають у нашій свідомості уявлення і якому-небудь відношенні протилежні їм, що контрастують з ними.
Крім цих видів, існують складні асоціації - смислові. У них зв'язуються два явища, які і в дійсності постійно пов'язані: частина і ціле, рід і вид, причина і наслідок. Ці асоціації є основою наших знань.
Існування асоціацій пов'язано з тим, що предмети і явища дійсно вкарбовуються і відтворюються не ізольовано один від одного, а у зв'язку один з одним. Відтворення одних тягне за собою відтворення інших, що обумовлюється реальними об'єктивними зв'язками предметів і явищ. Під їх впливом виникають тимчасові зв'язки в корі мозку, службовці фізіологічною основою запам'ятовування та відтворення.
Для утворення асоціації потрібні повторення. Інколи зв'язок виникає з одного разу, якщо в корі великих півкуль мозку виник сильний осередок збудження, що полегшує освіта асоціацій. Більш важливою умовою для створення асоціації є підкріплення на практиці, тобто застосування того, що потрібно запам'ятати в самому процесі засвоєння. Пам'ять - це збереження інформації про сигнал після того, як дія сигналу вже припинилося.
У процесі онтогенезу кожен організм отримує із зовнішнього середовища інформацію, яку він обробляє, зберігає і відтворює чи використовує у поведінці.
Для роботи мозку необхідні не тільки надходження інформації, переробка, а й зберігання певного запасу її. У нервовій системі зберігається два види інформації: інформація, накопичена в процесі еволюції виду і закріплена в безумовних рефлексах, або інстинктах, та інформація, що купується в індивідуальному житті організму у вигляді умовних рефлексів. Відповідно існує і два роду пам'яті: пам'ять видова і пам'ять індивідуальна.

Види пам'яті

Існує кілька основних підходів у класифікації пам'яті. В даний час в якості найбільш загальної підстави для виділення різних видів пам'яті прийнято розглядати залежність характеристик пам'яті від особливостей діяльності із запам'ятовування і відтворення.
\ S

Класифікація видів пам'яті по характеру психічної активності

Класифікація видів пам'яті по характеру психічної активності була вперше запропонована П. П. Блонський. Хоча всі чотири виділені їм виду пам'яті не існують незалежно один від одного, і більш того, перебувають у тісній взаємодії, Блонскому вдалося визначити відмінності між окремими видами пам'яті.
Рухова (або моторна) пам'ять - це запам'ятовування, збереження і відтворення різних рухів. Рухова пам'ять є основою для формування різних практичних та трудових навичок, так само як і навичок ходьби, листи і т. д. Без пам'яті на рухи ми повинні були б кожним раз вчитися здійснювати відповідні дії. Правда, при відтворенні рухів ми не завжди повторюємо їх точь-в-точь в тому ж вигляді, як раніше. Але загальний характер рухів все ж таки зберігається.
Найбільш точно руху відтворюються в тих умовах, в яких вони виконувалися раніше. В абсолютно нових, незвичних умовах ми часто проводимо рухи з більшим недосконалістю. Неважко повторити рухи, якщо ми звикли виконувати їх, користуючись певним інструментом пли з допомогою якихось конкретних людей, а в нових умовах ми виявилися позбавлені цієї можливості.
Емоційна пам'ять - це пам'ять на почуття. Даний вид пам'яті полягає в нашій здатності запам'ятовувати і відтворювати почуття. Емоції завжди сигналізують про те, як задовольняються наші потреби та інтереси, як здійснюються наші відносини з навколишнім світом. Тому емоційна пам'ять має дуже важливе значення в житті і діяльності кожної людини. Пережиті та збережені в пам'яті почуття виступають у вигляді сигналів, або спонукають до дії, або утримують від дій, які викликали в минулому негативні переживання. Відтворені, або вторинні, почуття можуть значно відрізнятися від первісних. Це може виражатися як у зміні сили почуттів, так і в зміні їх змісту та характеру.
Образна пам'ять - це запам'ятовування, збереження і відтворення образів раніше сприймалися предметів і явищ дійсності. Характеризуючи образну пам'ять, слід мати на увазі всі ті особливості, які характерні для вистав, і, перш за все їх блідість, фрагментарність та нестійкість. Ці характеристики властиві і для цього виду пам'яті, тому відтворення сприйнятого раніше нерідко розходиться зі своїм оригіналом. Причому з часом ці відмінності можуть істотно заглиблюватися.
Відхилення подань від первісного образу сприйняття може йти двома шляхами: змішання образів або диференціація образів. У першому випадку образ сприйняття втрачає свої специфічні риси і на перший план виступає те спільне, що є в об'єкта з іншими схожими предметами або явищами. У другому випадку риси, характерні для даного образу, в спогаді посилюються, підкреслюючи своєрідність предмета чи явища.
Особливо слід зупинитися на питанні про те, від чого залежить легкість відтворення образу. Відповідаючи на нього, можна виділити два основних фактори. По-перше, на характер відтворення впливають змістовні особливості образу, емоційне забарвлення образу і загальний стан людини в момент сприйняття. По-друге, легкість відтворенні по чому залежить від стану людини в момент відтворення. Точність відтворення в значній мірі визначається ступенем залучення мови при сприйнятті. Те, що при сприйнятті було названо, описано словом, відтворюється більш точно.
Багато дослідників поділяють образну пам'ять на зорову, слухову, дотикальну, нюхову, смакову. Подібне поділ пов'язаний з переважанням того чи іншого типу відтворюваних уявлень.
Словесно-логічна пам'ять виявляється в запам'ятовуванні і відтворенні наших думок. Ми запам'ятовуємо і відтворюємо думки, які виникли у нас і час обмірковування, роздуми, пам'ятаємо зміст прочитаної книги, розмови з друзями.
Особливістю даного виду пам'яті є те, що думки не існують без мови, тому пам'ять на них і називається не просто логічною, а словесно-логічної. При цьому словесно-логічна пам'ять проявляється у двох випадках:
а) запам'ятовується і відтворюється тільки зміст даного матеріалу, а точне збереження справжніх виразів не потрібно;
б) запам'ятовується не тільки зміст, а й буквальне словесне вираження думок (заучування думок). Якщо в останньому випадку матеріал взагалі не піддається смислової обробки, то буквальне заучування його виявляється не логічним, а механічним запам'ятовуванням.
Розвиток обох видів словесно-логічної пам'яті також відбувається не паралельно один одному. Заучування напам'ять у дітей протікає іноді з більшою легкістю, ніж у дорослих. У той же час у запам'ятовуванні сенсу дорослі, навпаки, мають значні переваги перед дітьми. Це пояснюється тим, що при запам'ятовуванні сенсу насамперед запам'ятовується те, що найсуттєвіше, найбільш значущим. У цьому випадку очевидно, що виділення істотного в матеріалі залежить від розуміння матеріалу, тому дорослі легше, ніж діти, запам'ятовують зміст. І навпаки, діти легко можуть запам'ятати деталі, за набагато гірше запам'ятовують зміст.

Класифікація пам'яті за характером цілей діяльності

Існує й такий поділ пам'яті на види, яке прямо пов'язане з особливостями самої виконуваної діяльності. Так, в залежності від цілей діяльності пам'ять поділяють на мимовільну і довільну. У першому випадку мається на увазі запам'ятовування і відтворення, яке здійснюється автоматично, без вольових зусиль людини, без контролю з боку свідомості. При цьому відсутня спеціальна мета щось запам'ятати або пригадати, тобто не ставиться спеціальна мнемическая завдання. У другому випадку така задача присутній, а сам процес вимагає вольового зусилля.
Мимовільне запам'ятовування не обов'язково є більш слабким, ніж довільне. Навпаки, часто буває так, що мимоволі запомненний матеріал відтворюється краще, ніж матеріал, який спеціально запам'ятовувався. Наприклад, мимоволі почута фраза або сприйнята зорова інформація часто запам'ятовується надійно, ніж якщо б ми намагалися запам'ятати її спеціально. Мимоволі запам'ятовується матеріал, який виявляється в центрі уваги, і особливо тоді, коли з ним пов'язана певна розумова робота. Здатність постійно накопичувати інформацію є найважливішою особливістю психіки, носить універсальний характер, охоплює всі сфери і періоди психічної діяльності і в багатьох випадках реалізується автоматично, майже несвідомо.
Ефективність довільної пам'яті залежить:
1. Від цілей запам'ятовування (наскільки міцно, довго людина хоче запам'ятати).
2. Від прийомів заучування. Прийоми заучування бувають:
а) механічне дослівне багаторазове повторення - працює механічна пам'ять, витрачається багато сил, часу, а результати низькі.
6) логічний переказ, який включає логічне осмислення матеріалу, систематизацію, виділення головних логічних компонентів інформації, переказ своїми словами - працює логічна пам'ять (смислова) - вид пам'яті, заснований на встановленні в запам'ятовуємо матеріалі смислових зв'язків.
в) образні прийоми запам'ятовування (переклад інформації в образи, графіки, схеми, картинки) - працює образна пам'ять. Образна пам'ять буває різних типів: зорова, слухова, моторно-рухова, смакова, дотикальна, нюхова, емоційна;
г) мнемотехніческіе прийоми запам'ятовування (спеціальні прийоми для полегшення запам'ятовування).
Пам'ять є у всіх живих істот. З'явилися дані про здатність до запам'ятовування навіть у рослин. У самому широкому сенсі пам'ять можна визначити як механізм фіксації ні формації, придбаної та використовуваної живим організмом. Людська пам'ять - це передусім накопичення, закріплення, збереження і наступне відтворення людиною свого досвіду, тобто всього, що з ним сталося. Пам'ять - це спосіб існування психіки в часі, утримання минулого, тобто того, чого вже немає в сьогоденні. Тому пам'ять - необхідна умова єдності людської психіки, нашої психологічної ідентичності.

Класифікація пам'яті за тривалістю збереження матеріалу

Більшість психологів визнає існування кількох рівнів пам'яті, що розрізняються по тому, як довго на кожному з них може зберігатися інформація. Першому рівню відповідає сенсорний тип пам'яті. Її системи утримують досить точні і повні дані про те, як сприймається світ нашими органами чуття на рівні рецепторів. Тривалість збереження даних 0,1 - 0,5 сек.
Якщо отримана інформація приверне увагу вищих відділів мозку, вона буде зберігатися ще близько 20 сек (без повторення та повторного відтворення сигналу, поки мозок її обробляє й інтерпретує). Це другий рівень - короткочасна пам'ять.
Короткочасна пам'ять все-таки піддається свідомої регуляції, може контролюватися людиною. А «безпосередні відбитки» сенсорної інформації повторити не можна, вони зберігаються лише десяті частки секунди і продовжити їх психіка можливості не має.
Будь-яка інформація спочатку потрапляє в короткочасну пам'ять, яка забезпечує запам'ятовування одноразово пред'явленої інформації на короткий час, після чого інформація може забутися повністю або перейти в довгострокову пам'ять, але за умови 1-2-кратного повторення. Короткочасна пам'ять (КП) обмежена за обсягом, при одноразовому пред'явленні в КП поміщається в середньому 7 ± 2. Це магічна формула пам'яті людини, тобто в середньому з одного разу людина може запам'ятати від 5 до 9 слів, цифр, чисел, фігур, зображень, шматків інформації. Головне домогтися, щоб ці «шматки» були більш інформаційно насичені за допомогою угруповання, об'єднання цифр, слів в єдиний цілісний «шматок-образ».
Довготривала пам'ять забезпечує тривале збереження інформації. Вона буває двох типів:
1) ДП з свідомим доступом (тобто людина може по своїй волі витягти, згадати потрібну інформацію);
2) ДП закрита (людина в природних умовах не має до неї доступу, лише при гіпнозі, при подразненні ділянок мозку може отримати до неї доступ і актуалізувати у всіх деталях образи, переживання, картини всього життя).
Оперативна пам'ять - вид пам'яті, яка у ході виконання певної діяльності, що обслуговує цю діяльність завдяки збереженню інформації, що надходить як з КП, так і з ДП, необхідної для виконання поточної діяльності.
Проміжна пам'ять забезпечує збереження інформації протягом декількох годин, накопичує інформацію протягом дня, а час нічного сну відводиться організмом для очищення проміжної пам'яті і категоризації інформації, накопиченої за минулий день, переведення її в довгострокову пам'ять. Після закінчення сну проміжна пам'ять знову готова до прийому нової інформації. У людини, яка спить менше трьох годин на добу, проміжна пам'ять не встигає очищатися, в результаті порушується виконання розумових, обчислювальних операцій, знижується увага, короткочасна пам'ять, з'являються помилки в мові, в діях.

Основні процеси та механізми пам'яті

Пам'ять, як і будь-який інший пізнавальний психічний процес, володіє певними характеристиками. Основними характеристиками пам'яті є: об'єм, швидкість зйомки, точність відтворення, тривалість збереження, готовність до використання збереженої інформації.
06'ем пам'яті - це найважливіша інтегральна характеристика пам'яті, яка характеризує можливості запам'ятовування і збереження інформації,
Швидкість відтворення характеризує здатність людини використовувати в практичній діяльності наявну у нього інформацію. Як правило, зустрічаючись з необхідністю вирішити будь-яку задачу або проблему, людина звертається до інформації, яка зберігається в пам'яті.
Точність відтворення відображає здатність людини точно зберігати, а найголовніше, точно відтворювати відбиту в пам'яті інформацію. Тривалість збереження відображає здатність людини утримувати певний час необхідну інформацію. Наприклад, людина готується до іспиту. Запам'ятовує одну навчальну тему, а коли починає вчити наступну, то раптом виявляє, що не пам'ятає те, що вчив перед цим. Іноді буває по-іншому. Людина запам'ятав всю необхідну інформацію, але коли треба було її відтворити, то він не зміг цього зробити, Однак через деякий час він з подивом відзначає, що пам'ятає все, що зумів вивчити. У даному випадку ми стикаємося з іншого характеристикою пам'яті - готовністю відтворити відбиту в пам'яті інформацію.

Запам'ятовування

Запам'ятовування - це процес зйомки і подальшого збереження сприйнятої інформації. За ступенем активності перебігу цього процесу прийнято виділяти два види запам'ятовування: ненавмисне (або мимовільне) і навмисне (або довільна).
Ненавмисне запам'ятовування - це запам'ятовування без заздалегідь поставленої мети, без використання яких-небудь прийомів і прояву вольових зусиль. Це просте запечатление того, що впливало на нас і зберегло певний слід від збудження в корі головного мозку. Найкраще запам'ятовується те, що має життєво важливе значення для людини: все, що пов'язано з його інтересами і потребами, з цілями і завданнями його діяльності.
На відміну від мимовільного запам'ятовування довільне (або навмисне) запам'ятовування характеризується тим, що людина ставить перед собою певну мету - запам'ятати якусь інформацію - і використовує спеціальні прийоми запам'ятовування. Довільне запам'ятовування являє собою особливу і складну розумову діяльність, підпорядковану завданню запам'ятати. Крім того, довільне запам'ятовування включає в себе різноманітні дії, що виконуються для того, щоб краще досягти поставленої мети. До таких дій відноситься заучування, суть якого полягає в багаторазовому повторенні навчального матеріалу до повного і безпомилкового його запам'ятовування.
Головна особливість навмисного запам'ятовування - це прояв вольових зусиль у вигляді постановки завдання на запам'ятовування. Багаторазове повторення дозволяє надійно і міцно запам'ятати матеріал, у багато разів перевищує обсяг індивідуальної короткочасної пам'яті.
Запам'ятовується, як і усвідомлюється, перш за все те, що становить мету дії. Однак те, що не належить до мети дії, запам'ятовується гірше, при довільному запам'ятовуванні, направленому саме на даний матеріал. При цьому все ж таки необхідно враховувати, що переважна більшість наших систематичних знань виникає в результаті спеціальної діяльності, мета якої - запам'ятати відповідний матеріал, з тим щоб зберегти його в пам'яті. Така діяльність, спрямована на запам'ятовування і відтворення утриманого матеріалу, називається мнемічної діяльністю.
За іншою ознакою - за характером зв'язків (асоціацій), що лежать в основі пам'яті, - запам'ятовування ділиться на механічне та осмислене.
Механічне запам'ятовування - це запам'ятовування без усвідомлення логічного зв'язку між різними частинами сприйманого матеріалу. Основою механічного запам'ятовування є асоціації по суміжності.
На відміну від цього осмислене запам'ятовування грунтується на розумінні внутрішніх логічних зв'язків між окремими частинами матеріалу.
Якщо порівнювати ці способи запам'ятовування матеріалу, то можна прийти до висновку про те, що осмислене запам'ятовування набагато продуктивніше. При механічному запам'ятовуванні в пам'яті через одну годину залишається тільки 40% матеріалу, а ще через кілька годин - всього 20%, а в разі осмисленого запам'ятовування 40% матеріалу зберігається в пам'яті навіть через 30 днів.
Осмислення матеріалу досягається різними прийомами, і перш за все виділенням в досліджуваному матеріалі головних думок і групуванням їх у вигляді плану. Корисним прийомом осмислення матеріалу є порівняння, тобто знаходження схожості та відмінності між предметами, явищами, подіями і т. д.
Найважливішим методом осмисленого запам'ятовування матеріалу і досягнення високої міцності його збереження є метод повторення. Повторення-найважливіша умова оволодіння знаннями, вміннями, навичками. Але, щоб бути продуктивними, повторення повинні відповідати певним вимогам. По-перше, заучування протікає нерівномірно: слідом за підйомом у відтворенні може наступити деяке його зниження. По-друге, заучування йде стрибками. Іноді кілька повторень поспіль не дають істотного приросту в пригадуванні, але потім, при наступних повтореннях, відбувається різке збільшення обсягу запомненного матеріалу. По-третє, якщо матеріал в цілому не становить труднощів для запам'ятовуванні, то перші повторення дають кращий результат, ніж наступні. По-четверте, якщо матеріал важкий, то запам'ятовування йде, навпаки, спочатку повільно, а потім швидко. Це пояснюється тим, що дії перших повторень через труднощі матеріалу недостатні і приріст обсягу матеріалу, що запам'ятовується зростає лише при багаторазових повтореннях. По-п'яте, повторення потрібні не тільки тоді, коли ми вчимо матеріал, але й тоді, коли треба закріпити в пам'яті те, що ми вже вивчили. При повторенні навченого матеріалу його міцність і тривалість збереження зростають багаторазово.
Дуже важливо також правильно розподілити повторення в часі. У психології відомі два способи повторення: концентроване і розподілене. При першому способі матеріал заучується в один прийом, повторення слід одне за іншим без перерви. При розподіленому повторенні кожне читання відокремлене від іншого деяким проміжком. Дослідження показують, що розподілене повторення раціональніше концентрованого. Воно економить час і енергію, сприяючи більш міцному засвоєнню знань.
Дуже близький до методу розподіленого заучування метод відтворення під час однаковий чування. Його суть полягає у спробах відтворити матеріал, який ще повністю не вивчений. Наприклад, вивчити матеріал можна двома способами:
а) обмежитися тільки читанням і читати до тих пір, поки не виникне впевненість, що він вивчений;
б) прочитати матеріал одне-два рази, потім спробувати його вимовити, після чого знову прочитати його кілька разів і знову спробувати відтворити і т.д.
Експерименти показують, що другий варіант набагато продуктивніше і доцільніше. Заучування йде швидше, а збереження стає більш міцним.
Успіх запам'ятовування багато в чому залежить від рівня самоконтролю. Проявом самоконтролю є спроби відтворити матеріал при його заучуванні. Такі спроби допомагають встановити, що ми запам'ятали, які помилки допустили при відтворенні і на що слід звернути увагу в подальшому читанні. Крім того, продуктивність запам'ятовування залежить і від характеру матеріалу. Наочно-образний матеріал запам'ятовується краще словесного, а логічно зв'язаний текст відтворюється повніше, ніж розрізнені пропозиції.

Збереження

Збереження - процес активної переробки, систематизації, узагальнення матеріалу, оволодіння ним. Збереження заученого залежить від глибини розуміння. Добре осмислений матеріал запам'ятовується краще. Збереження залежить також від установки особистості. Значимий для особистості матеріал не забувається. Забування відбувається нерівномірно: відразу після заучування забування сильніше, потім воно йде повільніше. Ось чому повторення не можна відкладати, повторювати треба незабаром після заучування, поки матеріал не забутий.
Іноді при збереженні спостерігається явище ремінісценції. Суть її в тому, що відтворення, відстрочене на 2-3 дні, виявляється краще, ніж безпосередньо після заучування. Ремінісценція проявляється особливо яскраво, якщо початкове відтворення не було достатньо осмисленим. З фізіологічної точки зору ремінісценція пояснюється тим, що відразу після заучування, за законом негативної індукції, настає гальмування, а потім воно знімається. Встановлено, що збереження може бути динамічним і статичним. Динамічне збереження проявляється в оперативній пам'яті, а статичний - у довготривалою. При динамічному збереженні матеріал змінюється мало, при статичному, навпаки, він обов'язково піддається реконструкції та певної переробки.
Міцність збереження забезпечується повторенням, яке служить підкріпленням і оберігає від забування, тобто від згасання тимчасових зв'язків у корі головного мозку. Повторення повинно бути різноманітним, проводитися в різних формах: у процесі повторення факти необхідно порівнювати, зіставляти, їх треба приводити в систему. При одноманітному повторенні відсутня розумова активність, знижується інтерес до заучування, а тому і не створюється умов для міцного збереження. Ще більше значення для збереження має застосування знань. Коли знання застосовуються, вони запам'ятовуються мимоволі.

Відтворення і впізнавання

Відтворення і впізнавання-процеси відновлення перш сприйнятого. Різниця між ними полягає в тому, що пізнавання відбувається при повторній зустрічі з об'єктом, при повторному його сприйнятті, відтворення ж - за відсутності об'єкта.
Відтворення може бути мимовільним і довільним. Мимовільне - це ненавмисне відтворення, без мети згадати, коли образи спливають самі собою, частіше за все по асоціації. Довільне відтворення - цілеспрямований процес відновлення в свідомості минулих думок, почуттів, прагнень, дій. Іноді довільне відтворення відбувається легко, іноді вимагає зусиль. Свідоме відтворення, що з подоланням відомих ускладнень, що вимагає вольових зусиль, називається пригадування.
Якості пам'яті найбільш чітко виявляються при відтворенні. Воно є результатом і запам'ятовування, і збереження. Судити про запам'ятовуванні і збереженні ми можемо тільки по відтворенню. Відтворення - не просте механічне повторення зображеного. Відбувається реконструкція, тобто розумова переробка матеріалу: змінюється план викладу, виділяється головне, вставляється додатковий матеріал, відомий з інших джерел.
Успішність відтворення залежить від уміння відновити зв'язки, які були утворені при запам'ятовуванні, і від уміння користуватися планом при відтворенні.
Фізіологічна основа впізнавання і відтворення - пожвавлення слідів колишніх порушень в корі головного мозку. При впізнаванні пожвавлюється слід збудження, який був уторований при запам'ятовуванні.
Форми відтворення:
Ø впізнавання - прояв пам'яті, яке виникає при повторному сприйнятті об'єкта;
Ø спогад, яке здійснюється за відсутності сприйняття об'єкта;
Ø пригадування, що представляє собою найбільш активну форму відтворення, багато в чому залежить від ясності поставлених завдань, від ступеня логічної впорядкованості запоминаемой та збереженої в ДП інформації;
Ø ремінісценція - відстрочене відтворення раніше сприйнятого, що здавався забутим;
Ø ейдетизму - зорова пам'ять, довго зберігає яскравий образ з усіма деталями сприйнятого.
Пізнавання будь-якого об'єкта відбувається в момент його сприйнятті і означає, що відбувається сприйняття об'єкта, уявлення про яке сформувалося у людини або на основі особистих вражень (уявлення пам'яті), або на основі словесних описів (подання уяви). Процеси впізнавання відрізняються один від одного ступенем визначеності. Найменш визначено впізнавання у тих випадках, коли ми відчуваємо тільки почуття знакомости об'єкта, а ототожнити його з чим-небудь з минулого досвіду не можемо. Подібні випадки характеризуються невизначеністю впізнавання. Між визначеним і невизначеним впізнаванням є багато спільного. Обидва ці варіанти впізнавання розгортаються поступово, і тому вони часто близькі до пригадування, а отже, є складним розумовим і вольовим процесом.

Забування та боротьба з ним

Забування - природний процес. Багато чого з того, що закріплено в пам'яті, з часом у тій чи іншій мірі забувається. І боротися з забуванням потрібно тільки тому, що часто забувається необхідне, важливе, корисне. Забувається в першу чергу те, що не застосовується, не повторюється, до чого немає інтересу, що перестає бути для людини істотним. Деталі забуваються швидше, зазвичай довше зберігаються в пам'яті загальні положення, висновки.
Забування виявляється в двох основних формах:
а) неможливість пригадати або дізнатися;
б) невірне пригадування або впізнавання.
Між повним відтворенням і повним забуванням існують різні ступені відтворення і впізнавання. Деякі дослідники називають їх «рівнями пам'яті». Прийнято виділяти три таких рівня:
1) відтворювальна пам'ять;
2) орієнтуються пам'ять;
3) полегшує пам'ять.
Забування протікає в часі нерівномірно. Найбільша втрата матеріалу відбувається відразу ж після його сприйняття, а в подальшому забування йде повільніше.
Забування може бути повним або частковим, тривалим чи тимчасовим.
При повному забуванні закріплений матеріал не тільки не відтворюється, але й не впізнається. Часткове забування матеріалу відбувається тоді, коли людина відтворює його не весь чи з помилками, а також тоді, коли тільки дізнається, але не може відтворити.
Тривале (повне або часткове) забування характеризується тим, що людині протягом довгого часу не вдається відтворити, пригадати що-небудь. Часто забування буває тимчасовим, коли людина не може відтворити потрібний матеріал в даний момент, але через деякий час все ж таки відтворює його.
Забування може бути зумовлене різними чинниками. Перший і найочевидніший з них - час. Менш години потрібно, щоб забути половину механічно заученого матеріалу.
Для зменшення забування необхідно:
1) розуміння, осмислення інформації
2) повторення інформації
Забування в значній мірі залежить від характеру діяльності, безпосередньо попередньої запам'ятовування і відбувається після неї.
Негативний вплив попередньої запам'ятовування діяльності одержав назву проактивного гальмування. Негативний вплив наступної за запам'ятовуванням діяльності називають ретроактивне гальмування, воно особливо яскраво проявляється в тих випадках, коли слідом за завчанням виконується схожа з ним діяльність, або якщо ця діяльність вимагає значних зусиль.
Можна припустити очевидну залежність: чим більше час знаходження інформації в психіці, тим глибше забування. Але для психіки характерні парадоксальні явища: люди похилого віку легко згадують про давно минуле, але настільки ж легко забувають щойно почуте. Цей феномен називається «законом Рібо», законом зворотного ходу пам'яті.
Важливим фактором забування зазвичай вважають ступінь активності використання наявної інформації. Забувається те, в чому немає постійної потреби або необхідності. Це справедливо найбільше по відношенню до семантичної пам'яті на інформацію, отриману в зрілому віці.
Забування може бути обумовлено роботою захисних механізмів нашої психіки, які витісняють зі свідомості в   підсвідомість травмуючі нас враження, де вони потім більш-менш надійно утримуються. Отже, «забувається» те, що порушує психологічну рівновагу, викликає постійне негативне напруга («мотивоване забування»).
Іншими формами забування є помилкове пригадування і помилкове впізнавання. Загальновідомо, що сприйняте нами з плином часу втрачає в спогаді свою яскравість і виразність, стає блідим і незрозумілим. Проте зміни сприйнятого раніше матеріалу можуть носити і інший характер, коли забування висловлюється не у втраті ясності і виразності, а в істотному невідповідність пригаданих дійсно воспринятому.
Основними суттєвими причинами забування, що виходить за рамки середньостатистичних значень, є різні хвороби нервової системи, а також сильні психічні і фізичні травми. У цих випадках інколи настає явище, зване ретроградною амнезією. Вона характеризується тим, що забування охоплює собою період, що передує події, що послужило причиною амнезії. З плином часу цей період може зменшитися, і навіть більше того, забуті події можуть повністю відновитися в пам'яті.
Забування також настає швидше при розумовому або фізичному стомленні. Причиною забування може бути і дія сторонніх подразників, що заважають зосередитися на потрібному матеріалі, наприклад дратівливих звуків або що у полі зору предметів.

Розлади пам'яті

Пам'ять - одна з найбільш уразливих здібностей людини, її різноманітні порушення вельми поширені. Індивідуальні параметри людської пам'яті відрізняються дуже великим діапазоном, тому поняття «нормальна пам'ять» досить розпливчасто. Наприклад, ваші спогади раптом стають жвавіше і різкіше, детальніше звичайного, в них відтворюються самі дрібні подробиці, ви і не підозрювали, що все це «пам'ятаєте». У цьому випадку говорять про гіперфункції пам'яті, яка пов'язана зазвичай з сильним збудженням, гарячковим хвилюванням, прийомом деяких наркотиків або гіпнотичним впливом.
Порушення емоційної рівноваги, почуття невпевненості і тривожності задають тематичну спрямованість гіперфункції пам'яті, яка приймає в цих випадках форму нав'язливих спогадів. Ми непереборно згадуємо свої вкрай неприємні або ганебні вчинки.
Набагато частіше зустрічається ослаблення функцій пам'яті, часткова втрата здатності зберігати або відтворювати наявну інформацію. До найраніших проявів погіршення пам'яті відноситься ослаблення виборчої репродукції, труднощі у відтворенні необхідного в даний момент матеріалу.
При амнезії спочатку втрачаються здатності запам'ятовувати нову інформацію, а потім послідовно скорочуються інформаційні запаси пам'яті. У першу чергу забувається те, що було засвоєно зовсім нещодавно, тобто нові дані і нові асоціації, потім втрачаються спогади про останні роки життя. Зафіксовані в пам'яті події дитинства, юності зберігаються набагато довше.
Порушення безпосередньої пам'яті, або «корсаковский синдром», виявляється в тому, що порушена пам'ять на поточні події, людина забуває, що він тільки що зробив, сказав, побачив, тому накопичення нового досвіду і знань стає неможливим, хоча колишні знання можуть зберігатися.
Виділяють також порушення опосередкованої пам'яті, коли опосередковані способи запам'ятовування, наприклад малюнки, символи, пов'язані з якоюсь інформацією, не допомагають, а ускладнюють роботу пам'яті, тобто підказка не допомагають у цьому випадку, а заважають.
Якщо при повноцінному функціонуванні пам'яті спостерігається «ефект Зейгарник», т. е. незавершені дії запам'ятовуються краще, то при багатьох порушеннях пам'яті відбувається і порушення мотиваційних компонентів пам'яті, тобто незавершені дії забуваються.
Цікаві факти обманів пам'яті, що мають звичайно форму вкрай односторонньої вибірковості спогадів, помилкових спогадів і спотворень пам'яті. Обумовлені вони зазвичай сильними бажаннями, незадоволеними потребами і потягами. Спотворення пам'яті часто пов'язані з ослабленням здатності розрізняти своє і чуже, те, що людина переживала і дійсності, і те, про що він чув або читав. При багаторазовому повторенні таких спогадів відбувається їх повна персоніфікація, т. е. людина цілком природно і органічно вважає своїми чужі думки, ідеї, які він іноді сам і відкидав, згадує про деталі подій, в яких ніколи не брав участь. Це показує, наскільки пам'ять тісно пов'язана з уявою, фантазією і з тим, що іноді називають психологічною реальністю.
Виявилося, що велику роль у закріпленні інформації відіграють ті ж підкіркові області, які відповідальні за афективну і мотиваційну активацію психіки.

Висновок

Наш психічний світ різноманітний і різнобічний. Завдяки високому рівню розвитку нашої психіки ми багато чого можемо і багато вміємо. У свою чергу, психічний розвиток можливо тому, що ми зберігаємо набутий досвід і знання. Все, що ми дізнаємося, кожне наше переживання, враження або рух залишають у нашій пам'яті відомий слід, який може тривати досить тривалий час і при відповідних умовах проявляється знову і ставати предметом свідомості. Тому під пам'яттю ми розуміємо запечатані, збереження, подальше впізнавання і відтворення слідів минулого досвіду. Саме завдяки пам'яті людина в стані накопичувати інформацію, не втрачаючи колишніх знань і навичок. Пам'ять займає особливе місце серед психічних пізнавальних процесів. Багатьма дослідниками пам'ять характеризується як «наскрізний» процес, що забезпечує спадкоємність психічних процесів і об'єднує всі пізнавальні процеси в єдине ціле.
Свідомість того, що сприймається в даний момент предмет або явище сприймалися в минулому, називається впізнаванням.
Проте ми можемо не тільки здобувати предмети. Ми можемо викликати в нашому знанні образ предмета, який в даний момент ми не сприймаємо, але сприймали його раніше. Цей процес - процес відтворення образу предмета, сприймається нами раніше, але не сприймається в даний момент, називається відтворенням. Відтворюються не тільки сприймаються в минулому предмети, за і наші думки, переживання, бажання, фантазії і т. д.
Необхідною передумовою впізнавання і відтворення є запечатление, або запам'ятовування, того, що було сприйнято, а також його подальше збереження.
Таким чином, пам'ять - це складний психічний процес, що складається з декількох приватних процесів, пов'язаних один з одним. Пам'ять необхідна людині, - вона дозволяє йому накопичувати, зберігати і згодом використовувати особистий життєвий досвід, в ній зберігаються знання і навички. Перед психологічною наукою стоїть низка складних завдань, пов'язаних з вивченням процесів пам'яті: вчення того, як відображаються сліди, які фізіологічні механізми цього процесу, які умови сприяють цьому запечатлению, які її кордону, які прийоми можуть дозволити розширити обсяг зображеного матеріалу. Крім цього існують й інші питання, на які необхідно дати відповідь. Наприклад, як довго можуть зберігатися ці сліди, які механізми збереження слідів на короткі і довгі відрізки часу, які ті зміни, які зазнають сліди пам'яті, що знаходяться в прихованому (латентному) стані і як ці зміни впливають на перебіг пізнавальних процесів людини.

Список використаної літератури

1. Крутецкий В. А. Психологія. - М.: Просвещение, 1986.
2. Маклаков А. Г. Загальна психологія. - СПб.: Питер, 2001.
3. Загальна психологія. Під редакцією В. В. Богословського. - М.: Просвещение, 1973.
4. Столяренко Л. Д. Основи психології. - Ростов н / Д: Фенікс, 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
84кб. | скачати


Схожі роботи:
Види пам`яті витісняють статичну пам`ять
Пам`ять і закони пам`яті
Пам`ять
Пам`ять 4
Пам`ять ПК
Пам`ять 2
Пам`ять 5
Кеш-пам`ять
Пам`ять серця
© Усі права захищені
написати до нас