Пайові інвестиційні фонди

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Волзька державна академія водного транспорту

Кафедра економіки та менеджменту

Контрольна робота

з дисципліни: Ринок цінних паперів

на тему: «Пайові інвестиційні фонди»

Варіант № 27

Виконала: Крючкова В.В

ШИФР: Е-07-1764

Рецензент: Пантюхине С.А

Казань - 2010 р.Зміст

Введення

Поняття ПІФу, інвестиційного паю

Класифікація ПІФів

Відмінності акціонерного інвестиційного фонду від ПІФу

Операції з інвестиційними паями

Формування пайового фонду

Довірче управління ПІФом

Банкрутство

Облік і зберігання активів фонду

Припинення ПІФу

Рейтинг ПІФів за 2009

Висновок

Список літературиВведення

Криза, на думку більшості чиновників і економістів, підходить до кінця. Про це говорить фінансова статистика в більшості країн.

Саме час замислитися про те, як вигідно розмістити свої заощадження. Куди вкласти гроші? Який керуючої компанії довірити свої кревні?

Робота ПІФ заснована на взаємодії ряду незалежних структур, що підвищує його надійність. Фонд (ПІФ як такої) - це сукупність грошей, цінних паперів та іншого майна, що належить вкладникам. Це не юридична особа, а майновий комплекс. Фонд не має персоналу, офісу і відповідно управлінських витрат, не платить податків (щоб уникнути подвійного оподаткування).

Думаю, актуальність цієї теми безумовною, пайові фонди дозволяють інвесторам, котрі володіють відносно невеликими сумами, отримувати дохід від вкладень у цінні папери найбільших компаній.

Метою даної роботи є дослідження пайові інвестиційні фонди.

Основними завданнями у цій роботі є розгляд:

- Класифікації ПІФів;

- Відмінності акціонерного інвестиційного фонду від ПІФу;

- Операцій з інвестиційними паями;

- Формування пайового фонду;

- Трастового управління ПІФом;

- Банкрутства;

- Обліку і зберігання активів фонду;

- Припинення ПІФу;

- Рейтингу ПІФів за 2009.Поняття ПІФу, інвестиційного паю

Пайовий інвестиційний фонд являє собою відокремлений майновий комплекс, що складається з майна, переданого в довірче управління компанії, засновниками (пайовиками) довірчого управління з умовою об'єднання цього майна з майном інших засновників довірчого управління, а також складається з майна, отриманого в процесі такого управління. При цьому частка у праві власності на це майно засвідчується цінним папером, що іменується інвестиційним паєм.

Класифікація ПІФів

Законодавством встановлено три типи пайових фондів, кожен з яких має певну операційну структуру: відкриті, інтервальні і закриті фонди.

У відкритому фонді інвестор має можливість купити або продати свій пай у будь-який робочий день.

В інтервальному фонді інвестор має можливість купити або продати свій пай тільки в певні терміни - в так звані "періоди відкриття інтервалу". Інтервал відкривається не рідше одного разу на рік (зазвичай це 2-4 рази на рік) на термін, рівний двом тижням. Дати відкриття і закриття інтервалу фіксовані, вони прописані в правилах довірчого управління фондом.

Закриті ПІФи створюються під якийсь проект, і продати свої паї можна тільки після завершення цього проекту. Закритий фонд створюється для прямих інвестицій, на термін 1 - 15 років. При цьому такі фонди не зобов'язані викуповувати свої паї, пайовики отримують гроші тільки після припинення діяльності фонду. Це зручно для середньострокових інвестицій, оскільки дозволяє купувати значні пакети акцій або нерухомість, не піклуючись про їх ліквідність і не побоюючись раптового відтоку коштів пайовиків.

В основі їх розмежування лежить ряд відмінних рис (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика видів пайових інвестиційних фондів

Характеристика

Відкриті (ОПІФ)

Інтервальні (ІПІФ)

Закриті (ЗПІФ)

Придбання і погашення паїв

У будь-який робочий день

У будь-який робочий день у межах інтервалу (але не рідше одного разу на рік)

Придбання при розміщенні, погашення при припиненні фонду

Вклади

Грошові кошти

Грошові кошти

Грошові кошти та інше майно, передбачене інвестиційною декларацією

Можливість управління фондами

Не передбачена

Не передбачена

Збори пайовиків

Кількість видаваних паїв

Не обмежено

Не обмежено

Визначається правилами довірчого управління

Об'єкти інвестування

Державні цінні папери РФ і суб'єктів федерації; муніципальні цінні папери, акції та облігації російських господарських товариств; цінні папери іноземних держав; акції іноземних акціонерних товариств та облігації іноземних комерційних організацій; інші цінні папери, передбачені нормативно-правовими актами ФСФР Росії

За аналогією з відкритими пайовими фондами + інше майно передбачене нормативно-правовими актами ФСФР Росії

За аналогією з відкритими пайовими фондами + інше майно передбачене нормативно-правовими актами ФСФР Росії + нерухоме майно та майнові права на нього

Виплата доходу

Не передбачена

Не передбачена

Якщо це передбачено правилами довірчого управління фондом

Обмін паїв

Обмін паїв ОПІФ на паї іншого ОПІФ цієї ж компанії, що управляє, але тільки якщо це передбачено правилами довірчого управління

Обмін паїв ІПІФ на паї іншого ІПІФ цієї ж компанії, що управляє, але тільки якщо це передбачено правилами довірчого управління

Не передбачений

Відмінності акціонерного інвестиційного фонду від ПІФу

На відміну від акціонерного інвестиційного фонду в основі пайового інвестиційного фонду лежить правовий інститут довірчого управління. Іншими словами, в рамках пайових фондів всі інвестиційні відносини будуються на основі договору довірчого управління. Термін дії договору довірчого управління обмежений верхньою межею і становить не більше 15 років. У відношенні фондів закритого типу законодавство також встановлює мінімальний термін дії договору довірчого управління, що становить не менше трьох років. Кардинальним відзнакою пайового фонду від акціонерного є те, що пайовий фонд не є юридичною особою. Тут можна провести деякий порівняльний аналіз. Наприклад, акціонерний інвестиційний фонд, як і будь-яка інша юридична особа, постає перед нами в декількох формах:

як суб'єкт права, будучи повноцінним учасником господарських відносин, він має права, бере зобов'язання, бере участь в угодах і т.д.;

якийсь окремий комплекс різного майна, що представляє собою сукупність будівель, цехів, машин, механізмів та іншого майна;

сукупність персоналу в особі директора, бухгалтерів, менеджерів та інших співробітників.

Пайовий ж фонд постає тільки у вигляді майнового комплексу - сукупності грошових коштів, цінних паперів, нерухомості та інших об'єктів залежно від типу пайового інвестиційного фонду.

Операції з інвестиційними паями

Ініціатором створення пайового інвестиційного фонду виступає компанія, що управляє. Цей етап реалізується шляхом реєстрації у ФСФР Росії правил довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, на основі яких в подальшому будуть регулюватися всі питання його існування і здійснення операцій з його майном. Ці правила відбивають умови договору довірчого управління фондом, приєднання до якого здійснюється шляхом придбання інвестиційних паїв.

Придбання, обмін та погашення інвестиційних паїв здійснюється на підставі безвідкличних заявок, що подаються на адресу компанії, що управляє. У відношенні інвестиційних паїв, що знаходяться в обігу, операції, в результаті яких цінні папери змінюють свого власника, здійснюються шляхом вчинення відповідних цивільно-правових угод. Іншими словами, заявки є правовою підставою для проведення операції з інвестиційними паями, де однією зі сторін виступає керуюча компанія цього інвестиційного фонду.

Проведення операцій з інвестиційними паями супроводжується відповідними записами в реєстрі власників інвестиційних паїв, який представляє собою систему записів про пайовий інвестиційний фонд, про загальну кількість виданих і погашених інвестиційних паїв цього фонду, про власників інвестиційних паїв і кількість приналежних їм інвестиційних паїв, номінальних утримувачів, про інших зареєстрованих осіб та про кількість зареєстрованих на них інвестиційних паїв, дробленні інвестиційних паїв, записів про придбання, про обмін, про передачу або погашенні інвестиційних паїв.

Здійснення функцій з ведення реєстру на підставі договору покладається на спеціального суб'єкта, що назване реєстратором. Ведення реєстру власників інвестиційних паїв має право здійснювати тільки юридична особа, яка має ліцензію на здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (реєстратор), або спеціалізований депозитарій цього пайового інвестиційного фонду.

Інвестиційний пай є іменним цінним папером, що засвідчує частку його власника в праві власності на майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, право вимагати від керуючої компанії належного довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, право на отримання грошової компенсації при припиненні договору довірчого управління пайовим інвестиційним фондом з усіма власниками інвестиційних паїв цього пайового інвестиційного фонду (припинення пайового інвестиційного фонду). До особливостей цього цінного паперу відноситься те, що інвестиційний пай не є емісійним цінним папером, який не має номінальної вартості, а випуск похідних від інвестиційних паїв цінних паперів не допускається.

Кожен інвестиційний пай засвідчує однакову частку в праві спільної власності на майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, і однакові права. Пайовик, якому належить найбільша кількість паїв, володіє найбільшою часткою. При цьому кількість інвестиційних паїв, що належать одному власникові, може виражатися дробовим числом.

Засновник довірчого управління (пайовик) передає майно керуючої компанії для включення його до складу пайового інвестиційного фонду з умовою об'єднання цього майна з майном інших засновників довірчого управління.

Майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, є спільним майном власників інвестиційних паїв і належить їм на праві спільної часткової власності. Приєднуючись до договору довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, фізична або юридична особа тим самим відмовляється від здійснення переважного права придбання частки у праві власності на майно, що становить пайовий інвестиційний фонд. Розділ майна, що становить пайовий інвестиційний фонд, і виділ з нього частки в натурі не допускаються.

Формування пайового фонду

Керуюча компанія зобов'язана приступити до формування пайового фонду не пізніше шести місяців з моменту реєстрації ФСФР Росії правил довірчого управління. Тим самим законодавство надає керуючої компанії можливість самостійно визначити найбільш сприятливий період для розміщення паїв на ринку.

Термін безпосереднього формування пайового фонду становить не більше трьох місяців. Щодо закритих пайових інвестиційних фондів у випадках, передбачених нормативними актами федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів, термін формування не може перевищувати шести місяців.

За результатами формування фонду керуюча компанія направляє на адресу ФСФР Росії звіт про завершення формування фонду. У свою чергу Федеральна служба на підставі цього звіту вносить відповідний запис до реєстру пайових інвестиційних фондів, а також здійснює реєстрацію змін і доповнень у правила закритого пайового інвестиційного фонду в частині, що стосується кількості виданих інвестиційних паїв такого пайового інвестиційного фонду.

Основне завдання керуючої компанії в процесі формування фонду - досягти встановленого мінімального нормативу вартості майна, в іншому випадку фонд буде визнаний несформованим. Для різних типів фондів встановлені різні нормативи:

10 млн руб. - Для відкритого пайового інвестиційного фонду;

15 млн руб. - Для інтервального пайового інвестиційного

фонду;

25 млн руб. - Для закритого пайового інвестиційного фонду.

По завершенні процесу формування керуюча компанія приступає до етапу довірчого управління пайовим інвестиційним фондом.

Довірче управління ПІФом

Керуюча компанія здійснює всі права, засвідчені цінними паперами, складовими пайовий інвестиційний фонд, включаючи право голосу з голосуючим цінних паперів. Керуюча компанія має право пред'являти позови і виступати відповідачем за позовами в суді, у зв'язку із здійсненням діяльності по довірчому управлінню пайовим інвестиційним фондом. При здійсненні операцій з майном, що є пайовий інвестиційний фонд, від свого імені керуюча компанія вказує, що вона діє як довірчого керуючого.

Безпосередня реалізація етапу управління фондом здійснюється шляхом накопичення інвестиційного доходу в результаті інвестування коштів фонду в активи, відповідні категорії фонду і передбачені його інвестиційною декларацією.

У залежності від складу і структури активів фонди поділяються на такі категорії 1:

1) фонд грошового ринку;

2) фонд облігацій;

3) фонд акцій;

4) фонд змішаних інвестицій;

5) фонд прямих інвестицій;

6) фонд особливо ризикових (венчурних) інвестицій;

7) фонд фондів;

8) рентний фонд;

9) фонд нерухомості;

10) іпотечний фонд;

11) індексний фонд (із зазначенням індексу);

12) кредитний фонд;

13) фонд товарного ринку;

14) хедж-фонд.

Пайові фонди, відносяться до категорій фондів прямих інвестицій, іпотечних фондів, фондів особливо ризикових (венчурних) інвестицій, рентних фондів, фондів нерухомості та кредитних фондів, можуть бути тільки закритими пайовими інвестиційними фондами. Фонди, що відносяться до категорії хедж-фондів і фондів товарного ринку, можуть бути тільки закритими та інтервальними пайовими інвестиційними фондами.

Інвестиційні паї інвестиційних фондів, що відносяться до категорій фондів прямих інвестицій, фондів особливо ризикових (венчурних) інвестицій, кредитних фондів і хедж-фондів, призначені тільки для кваліфікованих інвесторів. При цьому правила довірчого

Пункт 1.2 наказу ФСФР Росії від 20 травня 2008 р. № 08-19/пз-н «Про затвердження Положення про склад та структуру активів акціонерних інвестиційних фондів і активів пайових інвестиційних фондів» (в ред. Наказу ФСФР Росії від 23 вересня 2008 № 08-36/пз-н) управління пайовим інвестиційним фондом повинні передбачати, що інвестиційні паї цього інвестиційного фонду призначені для кваліфікованих інвесторів.

Конкретні склад і структура активів фондів регламентуються наказом ФСФР Росії від 20 травня 2008 р. № 08-19/пз-н «Про затвердження Положення про склад та структуру активів акціонерних інвестиційних фондів і активів пайових інвестиційних фондів» (в ред. Наказу ФСФР Росії від 23 вересня 2008 № 08-36/пз-н).

Крім складу активів до кожної із зазначених категорій фондів пред'являються вимоги до максимальної, а в деяких випадках і мінімальної частці конкретного активу в структурі інвестиційного портфеля фонду.

У процесі управління пайовим фондом майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, відокремлюється від майна керуючої компанії цього фонду, майна власників інвестиційних паїв, майна, що становить інші пайові інвестиційні фонди, що знаходяться в довірчому управлінні цієї компанії, що управляє, а також іншого майна, що знаходиться в довірчому управлінні або з інших підстав у керуючої компанії. Майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, враховується керуючою компанією на окремому балансі і по ньому ведеться самостійний облік.

Для розрахунків за операціями, пов'язаними з довірчим управлінням пайовим інвестиційним фондом, відкривається окремий банківський рахунок (рахунки), а для обліку прав на цінні папери, що становлять пайовий інвестиційний фонд, - окремий рахунок (рахунки) депо.Банкрутство

Звернення стягнення за боргами власників інвестиційних паїв, у тому числі при їх неспроможність (банкрутство), на майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, не допускається. За боргами власників інвестиційних паїв стягнення звертається на належні їм інвестиційні паї. У разі неспроможності (банкрутства) власників інвестиційних паїв у конкурсну масу включаються

належні їм інвестиційні паї.

У разі визнання керуючої компанії пайового інвестиційного фонду неспроможної (банкрутом) майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, в конкурсну масу не включається.

Керуюча компанія пайового інвестиційного фонду несе перед власниками інвестиційних паїв відповідальність у розмірі реального збитку у разі заподіяння їм збитків у результаті порушення законодавства і правил довірчого управління пайовим інвестиційним фондом.

Борги за зобов'язаннями, що виникли у зв'язку з довірчим управлінням майном, що є пайовий інвестиційний фонд, погашаються за рахунок цього майна. У разі нестачі майна, що становить пайовий інвестиційний фонд, стягнення може бути звернено тільки на власне майно керуючої компанії.

Облік і зберігання активів фонду

У процесі інвестування облік і зберігання активів фонду, а також контроль за розпорядженням майна здійснюються особливим юридичною особою - спеціалізованим депозитарієм. Діяльність спеціалізованого депозитарію може здійснюватися тільки на підставі ліцензії.

В обов'язки спеціалізованого депозитарію з обліку та зберігання активів фонду, а також по контролю за розпорядженням майна входять:

1) приймання на зберігання та зберігання майна, що становить пайовий інвестиційний фонд, якщо для окремих видів майна законодавством не передбачено інше;

2) прийом і зберігання копій всіх первинних документів щодо майна, що становить пайовий інвестиційний фонд, а також справжніх примірників документів, що підтверджують права на нерухоме майно;

3) реєстрація в якості номінального утримувача цінних паперів, що становлять пайовий інвестиційний фонд, якщо інший порядок обліку прав на цінні папери не передбачено законодавством;

4) здійснення контролю за дотриманням керуючою компанією пайового інвестиційного фонду законодавства і правил довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, у тому числі контроль за визначенням вартості чистих активів пайових інвестиційних фондів, а також розрахункової вартості інвестиційного паю, кількості видаваних інвестиційних паїв і розмірів грошової компенсації у зв'язку з погашенням інвестиційних паїв;

5) направлення в орган виконавчої влади по ринку цінних паперів повідомлення про виявлені ним у ході здійснення контролю порушення не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення зазначених порушень;

6) виконання інших обов'язків і дотримання інших вимог, передбачених чинним законодавством.

Припинення ПІФу

Останнім етапом діяльності пайового інвестиційного фонду є припинення фонду. Цей етап реалізується шляхом проведення заходів, пов'язаних з виплатою грошової компенсації власникам інвестиційних паїв і виконанням всіх зобов'язань перед третіми особами в частині тих зобов'язань, погашення яких має здійснюватися за рахунок коштів пайового фонду.

Припинення пайового інвестиційного фонду здійснюється у випадках, якщо:

1) прийнята (прийняті) заявка (заявки) на погашення всіх інвестиційних паїв;

2) анульовано ліцензію керуючої компанії відкритого або інтервального пайового інвестиційного фонду;

3) анульовано ліцензію керуючої компанії закритого пайового інвестиційного фонду та права і обов'язки цієї керуючої компанії за договором довірчого управління цим фондом протягом трьох місяців з дня анулювання ліцензії не передані іншій керуючій компанії;

4) анульовано ліцензію спеціалізованого депозитарію і протягом трьох місяців з дня анулювання ліцензії керуючою компанією не вжито заходів щодо передачі іншому спеціалізованому депозитарію активів пайового інвестиційного фонду для їх обліку та зберігання, а також з передачі документів, необхідних для здійснення діяльності нового спеціалізованого депозитарію;

5) закінчився термін дії договору довірчого управління закритим пайовим інвестиційним фондом;

6) керуючою компанією прийнято відповідне рішення за умови, що право прийняття такого рішення передбачено правилами довірчого управління пайовим інвестиційним фондом;

7) настали інші підстави, передбачені законодавством РФ.

Припинення пайового інвестиційного фонду, в тому числі реалізація майна, що становить пайовий інвестиційний фонд, задоволення вимог кредиторів за рахунок майна, що становить пайовий інвестиційний фонд, і розподіл грошових коштів між власниками інвестиційних паїв здійснюються компанією, що управляє.

У разі анулювання ліцензії компанії, що управляє припинення пайового інвестиційного фонду здійснює спеціалізований депозитарій цього фонду.

У разі анулювання ліцензій керуючої компанії і спеціалізованого депозитарію припинення пайового інвестиційного фонду здійснює тимчасова адміністрація, призначена відповідно до законодавства.

При припиненні пайового інвестиційного фонду ФСФР Росії має право направити свого представника для контролю за виконанням обов'язків щодо припинення фонду особою, що здійснює припинення пайового інвестиційного фонду.

Припинення пайового інвестиційного фонду шляхом реалізації та розподілу майна, що становить фонд, здійснюється у порядку та черговості, встановленими законодавством.

Рейтинг ПІФів за 2009

Так як підбивати підсумки 2010 поки ще рано, він тільки під кінець. Я хотіла б висвітлити результати 2009 року.

Прибуткові пайки

Найбільш вдалим 2009 рік виявився для пайовиків фондів акцій і ПІФів змішаних інвестицій з переважанням акцій у портфелі, що пояснюється більш ніж дворазовим зростанням фондового ринку

Абсолютним лідером з приросту вартості паїв став аутсайдер 2008 р. - невеликий (ВЧА - 4,8 млн руб.) Інтервальний фонд акцій «Дєнєжкін камінь» під управлінням УК «Інвестбуд» (+326%). Але це зростання не покрив минулі втрати пайовиків, за підсумками двох років фонд показує збитки в 39%.

Серед фондів з обсягом активів під управлінням понад 10 млн руб. кращим був фонд акцій другого ешелону «Арсагера - акції 6.4» (+309%). За словами заст. голови правління КК «Арсагера» Олексія Астапова, в кінці 2008 р. у фонді зробили ставку на акції будівельних і девелоперських компаній (ЛСР, ПІК), які за рік подорожчали майже на 340%, а також компаній споживчого сектора: ГК «Черкізово» ( +528%) і «Синергія» (+296%). На тлі випереджаючого зростання акцій електроенергетичних і телекомунікаційних компаній вартість паїв більшості фондів, що інвестують в ці галузі, підскочила на 100-300% (див. документ на www.vedomosti.ru).

Кращі серед ПІФів облігацій - «ВТБ - фонд облігацій плюс» (65,6%) і «Трійка діалог - ризиковані облігації» (64,4%), у портфелях яких протягом 2009 року частка акцій становила до 20%. Серед облігацій їхні управляючі вибирали довгі папери. За словами портфельного керуючого КК «Трійка діалог» Володимира Потапова, найбільший дохід фонду принесли облігації АІЖК, «Магніту», «Пятерочка», «Системи», «Газпром нафти», а також акції ВАТ МТС і «префи» Ощадбанку.

Хто відстав

Але навіть у такий вдалий рік 11 ПІФів принесли вкладникам збитки. Вісім з них, наприклад «високо (викидні) облігації», «Аметист», «Ак барс - консервативний», «РФЦ-накопичувальний», - фонди з дефолтнимі облігаціями в портфелях. Минулого літа ФСФР зобов'язала ПІФи переоцінити їх за нульовою вартістю. Збитки «КИТ Фортіс - фонд облігацій другого ешелону» (-11,72%) гендиректор КК Володимир Кирилов пояснює великим відтоком коштів у весняний інтервал, через що керуючим довелося продавати папери за низькими цінами, а також переоцінкою. А в КК «Конфедерація» повідомили, що змішаний фонд «Квартальний» (-2,4%) практично не управлявся останні місяці і зараз передається іншій КК.

У подвійному розмірі

Втім, високі доходи 2009 р. не дозволили більшості фондів покрити збитки, понесені пайовиками у 2008 р. За підсумками двох років роботи серед 336 ПІФів з активами понад 10 млн руб., Які працювали на початок 2008 р., лише 56 змогли показати приріст вартості паїв . Причому лідирували тут ПІФи, які, маючи вільні кошти, змогли купити в другій половині 2008 р. після обвалу на фондовому ринку довгі облігації за дуже низькими цінами.

Кращий результат за два роки показав змішаний фонд «Агора - фонд заощаджень» під управлінням компанії «Портфельні інвестиції» (+71,7%). За словами гендиректора КК Гліба Груніна, у портфелі цього фонду давно не було акцій, а багато облігації з нього до осені 2008 р. загасилися, на виручені кошти були куплені довгі бонди з високим потенціалом зростання цін (зокрема, АІЖК-10). Паї «БКС - фонд національних облігацій» виросли в ціні за два роки на 50,8%, а «ВТБ - фонд казначейський» - на 35,2%. На думку директора з управління активами УК «ВТБ керування активами» Сергія дюдини, цьому сприяло переведення активів в облігації першого і другого ешелону з максимально довгим терміном погашення («Москва», РЖД, «Газпром нафта», «Желдорипотека», ТД «Копійка» , «Соллерс» та ін.)

Найбільші збитки за підсумками двох років (-70,9%) - у пайовиків змішаного фонду «Максвелл капітал». Вартість його паїв у 2008 р. знизився на 83,6%. Відіграти втрати понад 80% за рік практично нереально, вважає керуючий КК «Максвелл Капітал менеджмент» Георгій Єльцов.

Не зміг відіграти втрати 2008 р. (-83,9%) і фонд «Відкриття-енергетика», збитки якого за два роки склали 61,6%. Акції енергокомпаній падали протягом 2007-2008 рр.., А до кінця 2008 р. подешевшали майже вчетверо і до цих пір не компенсували це падіння, подібна динаміка і у фонді, говорить керуючий активами УК «Відкриття» Владислав Яніковскій.Висновок

Непрофесійний інвестор, що володіє порівняно невеликою сумою має обмежені можливості для самостійного інвестування в цінні папери. Більш того, самостійна гра на фондовому ринку - вельми складне і ризиковане заняття. По-перше, це вимагає наявності значних коштів, по-друге, глибокого знання ринку і досвіду роботи, які купуються роками, і в третіх, великої кількості часу.

Тому, якщо Ви не є фахівцем у галузі фінансів, не маєте достатню кількість часу і великими сумами, в цьому випадку завдання збільшення власних коштів через інвестування в цінні папери правильніше довірити професійним керуючим пайових фондів.

Таким чином, пайовику фонду для інвестування не потрібно глибоких знань фондового ринку. Йому достатньо лише визначити, який тип фонду щодо ризику і прибутковості для нього найкращий, і далі просто стежити за зміною вартості паю, що і буде відображати успішність дій керуючого.

Отже, вибираючи пайові фонди, Ви отримуєте:

1. професійну команду керівників, аналітиків, трейдерів

2. поєднання дохідності та ризику, відповідне Вашому уявленню про комфортний інвестуванні

3. можливість виходу на фондовий ринок з невеликою сумою для інвестування в цінні папери

4. можливість у будь-який час продати свій пай і повернути вкладені гроші, не втрачаючи при цьому заробленого доходуСписок літератури

  1. Наказу ФСФР Росії від 20 травня 2008 р. № 08-19/пз-н «Про затвердження Положення про склад та структуру активів акціонерних інвестиційних фондів і активів пайових інвестиційних фондів»

  2. Економіка: підручник. 3-тє вид., Перераб. і доп. / Под ред. А. С. Булатова. - М.: Економіст, 2006. - 896 с.

  3. Мішарі А.А. Ринок цінних паперів. СПб.: Пітер, 2007.

  4. Рубцов Б.Б. Сучасні фондові ринки. М.: Альпіна Бізнес Букс, 2007.

  5. Базовий курс по ринку цінних паперів: навчальний посібник / О.В. Ломтатідзе, М.І. Львова, А.В. Болотіна та ін - М.: КНОРУС, 2010. - 448 с.

  6. Ринок цінних паперів / Жуков Є.Ф.; ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 567 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
80.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Пайові інвестиційні фонди в Росії
Пайові інвестиційні фонди механізми переваги особливості
Інвестиційні фонди 2
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди 2 лютого
Інвестиційні фонди та ефективність їх діяльності
Сек`юритизація та інвестиційні фонди
Західні інвестиційні фонди в Росії
Інвестиційні фонди стан та перспективи розвитку
© Усі права захищені
написати до нас