Оцінка фінансово-економічного стану підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки РФ

Тульський машинобудівний коледж ім.Демідова Курсова робота

по темі:

«Оцінка фінансово-економічного стану підприємства»

Виконав: студентка гр.05091-К

Тітова І.І.

Перевірив: викладач

Абдуліна М.І.

Тула - 2000

Зміст Вихідні дані для проведення фінансово-економічної оцінки по підприємствах Розділ I. Продукція

1.1. Обсяг продажів

1.2. Обсяг товарної продукції

1.3. Структура продукції

Розділ II. Виробничі фонди

2.1. Знос основних фондів

2.2. Фондовіддача

2.3. Індекс зростання фондовіддачі

2.4. Оборотні кошти

2.5. Рентабельність

Розділ III. Ефективність діяльності підприємства

3.1. Коефіцієнт прибутковості

3.2. Коефіцієнт фінансової стійкості

3.3. Індекс зростання прибутку

Підсумкова таблиця

Загальний висновок

Вихідні дані для проведення фінансово-економічної оцінки по підприємствах
Показник Ум. обоз-я Од. ізм. Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
Обсяг продажів ВП руб. 53728 62818 78214 64735 66785 77428
Обєм товарної продукції ВІД руб. 53522 66533 79868 65980 68770 79010
Продукція запланованого замовлення ОТПЗ руб. 48170 61875 69485 59380 61890 71110
Нова проукція ОТНП руб. 1605 2661 3993 1320 1380 1530
Товари вільного попиту ОТСС руб. 3747 1997 6390 5280 5500 6320
Обсяг попиту ОНБ руб. 7100 7100 7100 8800 8800 8800
Середньорічна. ст-ть осн. виробниц. фондів ОФ руб. 26900 27592 35879 46700 51400 64700
Сума зносу осн. фондів І руб. 8100 8300 10700 16300 16500 18100
Норма амортизації осн. фондів Na % 8,4 8,4 8,4 9,2 9,2 9,2
Середньорічна. вартість залишків оборот. ср-в ПРО руб. 8514 8975 11715 11700 12900 16200
Структура оборот. ср-в за дже-ам освіти:
- Власні ОБС % 38 38 38 55 55 55
- Позикові ОБЗ % 62 62 62 45 45 45
З / п робіт. на підприємстві ЗП руб. 12434 15463 18127 15797 16222 18815
Балансова прибуток БП руб. 6363 8061 7336 4870 5360 6740
% Рік. ставки кредиту СКР % 100 100 100 100 100 100
Ставка податку на прибуток СНП % 30 30 30 30 30 30
Собст. ср-ва підприємства ССП руб. 41007 38976 37561 61007 77568 81056
Розділ I. Продукція

1.1. Обсяг продажів

Це показник виручки за продану продукцію. Постійне зростання обсягу продажів говорить про стійке становище підприємства.

Індекс обсягу продажів обчислюємо за формулою:

IОП = ОПt + n / ОПt * 100%

IОП - індекс обсягу продажів;

ОПt +1 - обсяг продажів за поточний рік;

ОПt - базовий рік.

Розрахуємо індекс обсягу продажів по кожному підприємству.

Підприємство 1:

IОП 96 = 53728/53728 * 100% = 100%

IОП 97 = 62818/53728 * 100% »117%

IОП 98 = 78214/53728 * 100% »146%

Підприємство 2:

IОП 96 = 64735/64735 * 100% = 100%

IОП 97 = 66785/64735 * 100% »103%

IОП 98 = 77428/64735 * 100% »120%

Таблиця 1.1.

Показники Ум. обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Обсяг продажів ВП 53728 62818 78214 64735 66785 77428
2. Індекс обсягу продажів IОП,% 100 117 46 100 103 120Висновок: продукція, випущена на обох підприємствах, користується попитом, обсяг продажів збільшується з року в рік і це говорить про стійке становище цих підприємств. По графіку видно, що обсяг продажів на Підприємстві 1 росте швидше, ніж на 2-му, тобто його керівники прийняли правильні заходи щодо збільшення цього показника.

1.2. Обсяг товарної продукції

Він відображає вартість виробленої в поточному році готової продукції на підприємстві, призначеної для реалізації на сторону.

Обсяг товарної продукції обчислюємо за формулою:

ВП = ВІД + (Он.г.-Ок.г.);

= Он.г.-Ок.г.

ОП - обсяг продажів;

ВІД - обсяг товарної продукції;

- Вартість залишків готової продукції на складах підприємства і вартість товарів відвантажених, але ще несплачених покупцями на початок поточного року за мінусом вартості тих же залишків на кінець поточного року.

При ідеальній роботі підприємства, коли вся продукція продається перетворюється на нуль або більше нуля.

Розраховуємо обсяг товарної продукції по кожному підприємству.

Підприємство 1:

96 = 53728-53522 = 206

97 = 62818-66533 =- 3715

98 = 78214-79868 =- 1654

Підприємство 2:

96 = 64735-65980 =- 1245

97 = 66785-68770 =- 1985

98 = 77428-79010 =- 1582

Таблиця 1.2.

Показники Ум. Обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Обсяг продажів ВП 53728 62818 78214 64735 66785 77428
2. Обсяг товарної продукції ВІД 53522 66533 79868 65980 68770 79010
3. Вартість залишків готової продукції 206 -3715 -1654 -1245 -1985 -1582

Висновок: у 1996 році Підприємство 1 отримало гроші від покупців за раніше відвантажену продукцію, на складі її не залишилося. Цей рік був вдалим для підприємства. Але вже в 1997 році на складі залишилася продукція, можливо, вона не користувалася попитом або покупці її ще не оплатили. У 1998 році надійшли гроші від них і залишки зменшилися приблизно на 45%.

У 1997 році Підприємство 2 справило більше, ніж змогло продати і це перевищило залишок 1996 року. Але в 1998 році деяку частину продукції на складі вдалося реалізувати і різниця незначно, але зменшилася.

1.3. Структура продукції

Вона показує ідеальні співвідношення між обсягами випуску різних видів продукції в обсязі товарної продукції підприємства.

До складу продукції, що випускається входить продукція на замовлення держави, продукція, призначена до вільного продажу на ринку, нова продукція.

Структуру продукції обчислюємо за формулою:

IОTi = ОТi / ОП * 100%

IОTi - питома вага продукції i-го виду в обсязі товарної продукції підприємства (%);

ОТi - обсяг товарної продукції i-го виду в рублях;

ВІД - обсяг товарної продукції в рублях.

Розраховуємо за формулою (IОТi) таке по кожному підприємству.

а) Індекс обсягу замовлення товарної продукції запланованого замовлення.

Підприємство 1:

IОТпл.з96 = 48170/53522 * 100% = 90%

IОТпл.з97 = 61875/66533 * 100% »93%

IОТпл.з98 = 69485/79868 * 100% »87%

Підприємство 2:

IОТпл.з96 = 59380/65980 * 100% »90%

IОТпл.з97 = 61890/68770 * 100% »90%

IОТпл.з98 = 71110/79010 * 100% »90%

б) Індекс обсягу товарної продукції вільного попиту.

Підприємство 1:

IОТс.с96 = 3747/53522 * 100% = 7%

IОТс.с97 = 1997/66533 * 100% = 3%

IОТс.с98 = 6390/79868 * 100% = 8%

Підприємство 2:

IОТс.с96 = 5280/65980 * 100% = 8%

IОТс.с97 = 5500/68770 * 100% = 8%

IОТс.с98 = 6320/79010 * 100% = 8%

в) Індекс обсягу нової продукції.

Підприємство 1:

IОТн.п96 = 1605/53522 * 100% = 3%

IОТн.п97 = 2661/66533 * 100% = 4%

IОТн.п98 = 3993/79868 * 100% = 5%

Підприємство 2:

IОТн.п96 = 1320/65980 * 100% = 2%

IОТн.п97 = 1380/68770 * 100% = 2%

IОТн.п98 = 1530/79010 * 100% = 2%

Таблиця 1.3.

Показники Ум. Обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Обсяг товарної продукції ВІД 53522 66533 79868 65980 68770 79010
2. Продукція запланованого замовлення ОТПЗ 48170 61875 69485 59380 61890 71110
3. Нова продукція ОТНП 1605 2661 3993 1320 1380 1530
4. Товари вільного попиту ОТСС 3747 1997 6390 5280 5500 6320
5. Індекс обсягу товарної продукції вільного попиту IОТс.с,% 7 3 8 8 8 8
6. Індекс обсягу товарної продукції запланованого замовлення IОТп.з,% 90 93 87 90 90 90
7. Індекс обсягу товару нової проукціі IОТн.п,% 3 4 5 2 2 2

Діаграма 1.3.Висновок: основну частину продукції на обох підприємствах становить продукція запланованого замовлення. Тільки на Підприємстві 1 у 1997 році вона збільшується у порівнянні з 1996 роком всього 3%, а в 1998 році на стільки ж зменшується. Цей пов'язане зі зміною потреби держави в товарах цього підприємства. На Підприємстві 2 випуск за планом йде стабільно, без коливань, також як і випуск продукції вільного попиту і нової продукції. На Підприємстві 1 випуск товарів вільного попиту змінюється і в 1997 році вона значно зменшується в порівнянні з 1996-м, а в 1998 році - навпаки. Ця зміна пов'язана із збільшенням питомої ваги нової продукції, яка росте з року в рік, і зі зміною замовлень держави.

Розділ 2.

Виробничі фонди

2.1. Знос основних фондів

Він характеризує ступінь їх зносу і свідчить про середню віці цих фондів.

Знос основних фондів обчислюємо за формулою:

ІОФ = І / ОФ * 100%

ІОФ - це відносний знос основних фондів;

І - абсолютний знос основних фондів;

ОФ - відносність основних фондів.

Розраховуємо відносний знос основних фондів по кожному підприємству.

Підприємство 1:

ІОФ 96 = 8100/26900 * 100% »30%

ІОФ 97 = 8300/27592 * 100% = 30%

ІОФ 98 = 10700/35879 * 100% »30%

Підприємство 2:

ІОФ 96 = 16300/46700 * 100% »35%

ІОФ 97 = 16500/51400 * 100% »32%

ІОФ 98 = 18100/64700 * 100% »28%

Таблиця 2.1.

Показники Ум. обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Сума зносу основних фондів І 8100 8300 10700 16300 16500 18100
2.Среднегод. ст-ть осн. фондів ОФ 26900 27592 35879 46700 51400 64700
3. Відносить. знос основних фондів ІОФ,% 30 30 30 35 32 28Висновок: знос основних фондів на Підприємстві 1 невеликий, протягом усіх років вони піддаються дрібного ремонту, тому продукція випускається стабільно, можливо тому вона залишається на складі. На Підприємстві 2 у 1996 році основні фонди зносилися і підлягають оновленню, тому протягом 1997 і 1998 років підприємство поступово замінює їх більш досконалими, що сприяє поліпшенню якості продукції, що випускається і зацікавленості в ній покупців.

2.2. Фондовіддача

Вона показує, який обсяг продукції в рублях підприємство отримує з кожної гривні капіталу, вкюченного в основні фонди.

Фондоотдачу обчислюємо за формулою:

ФО = ОТ / ОФ

ФО - фондовіддача;

ВІД - обсяг товарної продукції;

ОФ - вартість основних фондів.

Розраховуємо фондовіддачу по кожному підприємству.

Підприємство 1:

ФО96 = 53522/26900 »2

ФО97 = 66533/27592 »2,4

ФО98 = 79868/35879 »2,2

Підприємство 2:

ФО96 = 65980/46700 »1,4

ФО97 = 68770/51400 »1,3

ФО98 = 79010/64700 »1,2

Таблиця 2.2.

Показники Ум. обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Обсяг товарної продукції ВІД 53522 66533 79868 65980 68770 79010
2.Среднегод. ст-ть осн. фондів ОФ 26900 27592 35879 46700 51400 64700
3. Фондовіддача ФО 2 2,4 2,2 1,4 1,3 1,2Висновок: Підприємство 1 більш ефективно використовує свої основні фонди, так як показники фондовіддачі у нього вище, ніж у Підприємства 2. Тому можна зробити висновок, що у Підприємства 1 на 1 руб. основних фондів припадає більший обсяг продукції, ніж у Підприємства 2. Найбільш вдалим часом для Підприємства 1 став 1997 рік, саме тоді на складі залишилося багато продукції, для 2-го ж найбільш вдалим роком використання основних фондів став 1996-й.

2.3. Індекс зростання фондовіддачі

Він визначається як відношення фондовіддачі звітної до фондовіддачі базисної.

Індекс зростання фоноотдачі обчислюємо за формулою:

IФо = ФО / Фб * 100%

Обчислюємо індекс зростання фондовіддачі по кожному підприємству.

Підприємство 1:

IФо 96 = 2 / 2 * 100% = 100%

IФо 97 = 2,4 / 2 * 100% = 120%

IФо 98 = 2,2 / 2 * 100% »112,1%

Предпріяіе 2:

IФо 96 = 1,4 / 1,4 * 100% = 100%

IФо 97 = 1,3 / 1,4 * 100% »93%

IФо 98 = 1,2 / 1,4 * 100% »86%

Таблиця 2.3.

Показники Ум. обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Фондовіддача звітна ФО 2 2,4 2,2 1,4 1,3 1,2
2. Фондовіддача базисна ФБ 2 2 2 1,4 1,4 1,4
3. Індекс зростання фоноотдачі IФо,% 100 120 110 100 93 86Висновок: порівнюючи два підприємства можна зробити висновок, що індекс зростання фондовіддачі в 1997 році в порівнянні з 1996 роком на Підприємстві 1 зріс, і вже в 1998 році впав. На 2-му ж підприємстві цей показник в 1997 році став менше, ніж у 1996-му, а в 1998-му ще менше. Отже, 1-е підприємство має великі перспективи для збільшення виробництва продукції при менших витратах.

2.4. Оборотні кошти

а) Коефіцієнт оборотності оборотних коштів. Показує кількість оборотів товару, матеріальних цінностей за звітний період, відбиваючи характер руху оборотних коштів.

Коефіцієнт оборотності обчислюємо за формулою:

Коб = ВП / ПРО

Коб - коефіцієнт оборотності оборотних коштів;

ОП - обсяг продажів;

ОБ - середньорічна вартість оборотних коштів.

Розраховуємо коефіцієнт оборотності оборотних коштів по кожному підприємству.

Підприємство 1:

Коб96 = 53728/8514 = 6,3

Коб97 = 62818/8975 = 7

Коб98 = 78214/11715 = 6,7

Підприємство 2:

Коб96 = 64735/11700 = 5,5

Коб97 = 66785/12900 = 5,2

Коб98 = 77428/16200 = 4,8

Таблиця 2.4.

Показники Ум. обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Обсяг продажів ВП 53728 62818 78214 64735 66785 77428
2. Середньорічна. ст-ть залишку оборот. коштів ПРО 8514 8975 11715 11700 12900 16200
3. Коефіцієнт оборотності оборотних ср-в Коб, об. 6,3 7 6,7 5,5 5,2 4,8

б) тривалість обороту оборотних коштів. Чим менша тривалість одного обороту, тим краще підприємство працює, швидше здійснює процес повернення вкладених у виробництво матеріальних засобів, тим більше прибутку одержить від них підприємство протягом року.

Тривалість обороту оборотних коштів обчислюємо за формулою:

ТДН .= П / Коб

ТДН. - Тривалість одного обороту в днях;

П - плановий період;

Коб - коефіцієнт оборотності.

Розрахуємо тривалість одного обороту по кожному підприємству.

Підприємство 1:

ТДН. 96 = 360 / 6,3 »57

ТДН. 97 = 360 / 7 = 51,4

ТДН. 98 = 360 / 6,7 = 53,7

Підприємство 2:

ТДН. 96 = 360 / 5,5 = 65,5

ТДН. 97 = 360 / 5,2 = 69,2

ТДН. 98 = 360 / 4,8 = 75

Таблиця 2.4.

Показники Ум. обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Період часу П 360 360 360 360 360 360
2. Коефіцієнт оборотності Коб 6,3 7 6,7 5,5 5,2 4,8
3. Тривалість одного обороту ТДН. 57 51,4 53,7 65,5 69,2 75Висновок: зміна коефіцієнта обороту оборотних коштів призводить до зміни тривалості одного обороту. На Підприємстві 1 у 1997 році в порівнянні з 1996 роком коефіцієнт обороту збільшився, що тягне за собою зменшення тривалості одного обороту, тобто оборотні кошти роблять більше число обертів, отже, збільшується виробництва і реалізація продукції при одній сумі оборотних коштів. На 2-му підприємстві тривалість обороту оборотних засобів збільшується з року в рік, це може бути пов'язано з тим, що покупець не відразу оплачує продукцію або робота на підприємстві відбувається неорганізовано. Все це може призвести до великих втрат. Тому перше підприємство працює ефективніше.

2.5. Рентабельність

Вона визначає розмір прибутку, отриманого підприємством з одного рубля, вкладеного в проіводственние фонди. Її високий рівень свідчить про ефективну роботу підприємства.

Рентабельність обчислюємо за формулою:

Р = ПБ / (ОФ + ПРО) * 100%

Р - рентабельність;

ОФ - основні фонди;

ПБ - прибуток балансова;

ОБ - оборотні кошти.

Розраховуємо рентабельність по кожному підприємству.

Підприємство 1:

Р96 = 6363 / (26900 +8514) * 100% = 18%

Р97 = 8061 / (27592 +8975) * 100% = 22%

Р98 = 7336 / (35879 +11715) * 100% = 15,4%

Підприємство 2:

Р96 = 4870 / (46700 +11700) * 100% = 8,3%

Р97 = 5360 / (51400 +12900) * 100% = 8,3%

Р98 = 6740 / (64700 +16200) * 100% = 8,3%

Таблиця 2.5.

Показники Ум. обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Балансова прибуток БП 6363 8061 7336 4870 5360 6740
2. Середньорічна вартість основних фондів ОФ 26900 27592 35879 46700 51400 64700
3. Середньорічна ст-ть оборотних коштів ПРО 8514 8975 11715 11700 12900 16200

4.Рентабельність
Р,% 18 22 15,4 8,3 8,3 8,3

Висновок: рівень рентабельності на Підприємстві 1 сильно змінюється, найвдалішим роком був 1997-й, тут показник ефективності витрат найвищий. Але вже в 1998 році відсоток рентабельності різко падає. Підприємство 2 веде свою діяльність стабільно і протягом усіх 3-х років цей показник не змінюється, але він малий, тому керівництву треба вжити заходів щодо збільшення рівня рентабельності. З точки зору цього показника робота на Підприємстві 1 йде ефективніше, виробництво його продукції доцільно, добре використовуються інвестиції і можливості підприємства.

Розділ III.

Ефективність діяльності підприємства

3.1. Коефіцієнт прибутковості

Він показує, наскільки підприємству вдалося уникнути податкового тягаря, використовуючи різні пільги по оподаткуванню. Чим вище показник, тим більше підприємство користується податковими пільгами.

Коефіцієнт прибутковості обчислюємо за формулою:

Кпр = ПЧ / ВП * 100%

Кпр - коефіцієнт прибутковості;

ПЧ - чистий прибуток;

ОП - обсяг продажів.

Чистий прибуток обчислюємо за формулою:

ПЧ = ПБ-Нпр

ПЧ - чистий прибуток;

ПБ - балансовий прибуток;

НПР - сума податку на прибуток.

Суму податку на прибуток обчислюємо за формулою:

Нпр = ПБ * Спр/100%

НПР - сума податку на прибуток;

ПБ - балансовий прибуток;

Спр - ставка податку на прибуток.

Знаходимо суму податку на прибуток по кожному підприємству.

Підприємство 1:

Нпр 96 = 6363 * 30% / 100% = 1909

Нпр 97 = 8061 * 30% / 100% = 2418

Нпр 98 = 7336 * 30% / 100% = 2201

Підприємство 2:

Нпр 96 = 4870 * 30% / 100% = 1461

Нпр 97 = 5360 * 30% / 100% = 1608

Нпр 98 = 6740 * 30% / 100% = 2022

Знаходимо чистий прибуток по кожному підприємству.

Підприємство 1:

ПЧ96 = 6363-1909 = 4454

ПЧ97 = 8061-2418 = 5643

ПЧ98 = 7336-2201 = 5135

Підприємство 2:

ПЧ96 = 4870-1461 = 3409

ПЧ97 = 5360-1608 = 3752

ПЧ98 = 6740-2022 = 4718

Знаходимо коефіцієнт прибутковості по кожному підприємству.

Підприємство 1:

Кпр 96 = 4454/53728 * 100% = 8,2%

Кпр 97 = 5643/62818 * 100% = 9%

Кпр 98 = 5135/78214 * 100% = 6,6%

Підприємство 2:

Кпр 96 = 3409/64735 * 100% = 5,2%

Кпр 97 = 3752/66785 * 100% = 5,6%

Кпр 98 = 4718/77428 * 100% = 6%

Таблиця 3.1.

Показники Ум. обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Балансова прибуток БП 6363 8061 7336 4870 5360 6740
2. Ставка податку на прибуток Спр,% 30 30 30 30 30 30
3. Сума податку на прибуток Нпр 1909 2418 2201 1461 1608 2022
3. Обсяг продажів ВП 53728 62818 78214 64735 66785 77428

4. Коефіцієнт прибутковості
Кпр,% 8,2 9 6,6 5,2 5,6 6

Висновок: коефіцієнт прибутковості на 1-му підприємстві протягом цих років змінюється. У 1997 році він найвищий, значить підприємства користуються найбільшою кількістю пільг. А в 1998 році він значно менше, ніж у 1996 році, тому підприємство платить більше податків. На 2-му ж підприємстві цей коефіцієнт зростає з годв на рік, значить воно стає прибутковішою. Але Підприємство 1 більш прибуткове, так як його коефіцієнти вище.

3.2. Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансової стійкості обчислюємо за формулою:

КФУ = КР + ЗКР / ССП

КФУ - коефіцієнт фінансової стійкості;

КР - кредити та інші позикові кошти;

ЗКР - кредиторська заборгованість;

ССП - власні кошти підприємства.

Кредити та інші позикові кошти обчислюються за формулою:

КР = ОБЗ + Зу.пас

КР - кредити та інші позикові кошти;

ОБЗ - позикові і оборотні кошти;

Зу.пас - заборгованість підприємства по зарплаті.

Кредиторську заборгованість обчислюємо за формулою:

ЗКР = СКР/100% * ОБЗ

ЗКР - кредиторська заборгованість;

СКР - відсоток річної ставки кредиту;

ОБЗ - позикові та оборотні кошти.

Стійкі пасиви - постійна заборгованість підприємства, яка виникла в результаті розбіжності платежів.

Зу.пас = ЗП / ПВ * Tз.п

Зу.пас - заборгованість підприємств по зарплаті;

ЗП - зарплата;

ПВ - період часу;

Тз.п - кількість днів заборгованості по зарплаті.

Знаходимо заборгованість підприємства по зарплаті по кожному підприємству.

Підприємство 1:

Зу.пас 96 = 12434/360 * 14 = 483,5

Зу.пас 97 = 15463/360 * 14 = 601,3

Зу.пас 98 = 18127/360 * 14 = 705

Підприємство 2:

Зу.пас 96 = 15797/360 * 14 = 614,3

Зу.пас 97 = 16222/360 * 14 = 631

Зу.пас 98 = 18815/360 * 14 = 731,6

Знаходимо кредити та інші позикові кошти в кожному підприємству.

Для цього знайдемо вартість позикових оборотних коштів.

ОБЗ = ПРО * ОБЗ% / 100%

ОБЗ - вартість позикових оборотних коштів;

ОБ - середньорічна вартість залишків оборотних коштів;

ОБЗ% - вартість позикових оборотних коштів, виражених у відсотках.

Підприємство 1:

ОБЗ96 = 8514 * 62/100% = 5278,6

ОБЗ97 = 8975 * 62/100% = 5564,5

ОБЗ98 = 11715 * 62/100% = 7263,3

Підприємство 2:

ОБЗ96 = 11700 * 45/100% = 5265

ОБЗ97 = 12900 * 45/100% = 5805

ОБЗ98 = 16200 * 45/100% = 7290

Підприємство 1:

КР 96 = 5278,6 +483,5 = 5762,1

КР 97 = 5564,5 +601,3 = 6165,8

КР 98 = 7263,3 +705 = 7968,3

Підприємство 2:

КР 96 = 5265 +614,3 = 5879,3

КР 97 = 5805 +631 = 6436

КР 98 = 7290 +731,6 = 8021,6

Знаходимо кредиторську заборгованість по кожному підприємству.

Підприємство 1:

ЗКР 96 = 100% / 100% * 62 = 62

ЗКР 97 = 100% / 100% * 62 = 62

ЗКР 98 = 100% / 100% * 62 = 62

Підприємство 2:

ЗКР 96 = 100% / 100% * 45 = 45

ЗКР 97 = 100% / 100% * 45 = 45

ЗКР 98 = 100% / 100% * 45 = 45

Знаходимо коефіцієнт фінансової стійкості по кожному підприємству.

Підприємство 1:

КФУ 96 = 5762,1 +62 / 41007 = 0,14

КФУ 97 = 6165,8 +62 / 38976 = 0,15

КФУ 98 = 7968,3 +62 / 37561 = 0,19

Підприємство 2:

КФУ 96 = 5879,3 +45 / 61007 = 0,09

КФУ 97 = 6436 +45 / 77568 = 0,08

КФУ 98 = 8021,6 +45 / 81056 = 0,1

Таблиця 3.2.

Показники Ум. обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Кількість днів заборго-ти по з / п Тз.п, дн. 14 14 14 14 14 14
2. Період часу ПВ, дн. 360 360 360 360 360 360
3. Зарплата ЗП, руб. 12434 15463 18127 15797 16222 18815
3. Позикові кошти ОБЗ,% 62 62 62 45 45 45
4.Процент річної ставки кредиту СКР,% 100 100 100 100 100 100
5. Власні кошти підприємства руб. 41007 38976 37561 61007 77568 81056
6. Заборгованість по зарплаті Зу.пас, руб. 483,5 601,3 705 614,3 631 731,5
7. Кредити та ін позикові кошти КР, руб. 5762,1 6165,8 7968,3 5879,3 6436 8021,6
8. Кредиторська заборгованість ЗКР,% 62 62 62 45 45 45
9. Коефіцієнт фінансової стійкості КФУ,% 0,14 0,15 0,19 0,09 0,08 0,1Висновок: на Підприємстві 1 з 1996 по 1998 рік коефіцієнт фінансової стійкості постійно зростає, що свідчить про порушення рівноваги між позиковими і власними середовищ-ми підприємства. На Підприємстві 2 цей показник виріс мінімального значення 0,08 до 0,1%.

3.3. Темп зростання прибутку

Цей показник характеризує зміну прибутку за звітний період. Його зростання свідчить про підвищення ефективності роботи підприємства.

Темп зростання прибутку обчислюємо за формулою:

Іпр = ПБT + N / ПБТ * 100%

Іпр-темп зростання прибутку;

ПБT + N - балансовий прибуток за поточний рік;

ПБТ - балансовий прибуток за попередній рік.

Знаходимо темп зростання прибутку по кожному підприємству.

Підприємство 1:

Іпр 96 = 6363/6360 * 100% = 100%

Іпр 97 = 8061/6360 * 100% = 127%

Іпр 98 = 7336/8061 * 100% = 91%

Підприємство 2:

Іпр 96 = 4870/4870 * 100% = 100%

Іпр 97 = 5360/4870 * 100% = 110%

Іпр 98 = 6740/5360 * 100% = 125,7%

Таблиця 3.3.

Показники Ум. обоз-я Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Балансова прибуток ПБ, руб. 6363 8061 7336 4870 5360 6740

2. Темп зростання прибутку
Іпр,% 100 127 91 100 110 125,7

Висновок: темп зростання прибутку на Підприємстві 1 помітно виріс у 1997 році в порівнянні з 1996-м, можливо, продукція користувалася попитом. Але вже в 1998 році він різко сплата платником, скоротившись до 91%. Це говорить про незацікавленість юридичних і фізичних осіб в продукції підприємства. На 2-му ж підприємстві темп зростання прибутку помітно збільшується і вже в 1998 році склав 125,7%. Отже, Підприємство 2 можна вважати прибутковіше.

Підсумкова таблиця

Показник Ум. обоз-я Од. ізм. Підприємство 1 Підприємство 2
1996 1997 1998 1996 1997 1998
Індекс зростання обсягу продажів ВП % 100 116,9 145,6 100 103,2 119,6
Питома попит товарів вільного попиту ОТСС % 7 3 8 8 8 8
Питома вид нової продукції ОТНП % 3 4 5 2 2 2
Отсноітельний знос основних фондів ІОФ % 30 30 30 35 32 28
Індекс зростання фондовіддачі IФО % 2 2,4 2,2 1,4 1,3 1,2
Підс. 1-го обороту оборот-х ср-в Т дн. 57 51,4 53,7 65,5 69,2 75
Рентаб-ть виробниц. фондів Р % 18 22 15,4 8,3 8,3 8,3
Індекс зростання прибутку Іпр % 100 127 91 100 110 125,7
Коефіцієнт прибув-ти КПР % 8 9 6,6 5,2 5,6 6
Коефіцієнт фінансової стійкості КФУ % 0,14 0,15 0,19 0,09 0,08 0,1

Загальний висновок

Підприємство 1 з кожним роком продає все більше продукції, але обсяг виробництва перевищує обсяг продажів і на складі залишається непродана продукція. Знос основних фондів стабільний і невеликий, протягом всіх 3-х років їх, якщо треба, ремонтують і замінюють більш досконалими. Тому якість продукції, що випускається високе. Основні фонди в процесі виробництва використовуються ефективно. Середня тривалість одного обороту за всі 3 роки - 54 дні, значить обсяг виробництва та реалізації продукції висока. Показник рентабельності змінюється протягом років, але все одно виробництво продукції на даному підприємстві можна назвати рентабельним. Коефіцієнт прибутковості досить високий, тому підприємство має пільги зі оподаткуванню, отже чистий прибуток стає більше. У цілому підприємство можна назвати фінансово-стійким.

Підприємство 2 продає менше, ніж перше, але з кожним роком обсяг продажів збільшується, можливо, продукція користується попитом, на скалде є непродані залишки. Знос основних фондів з кожним роком знижується, значить підприємство поступово їх оновлює, роблячи якість продукції все вище і вище. А ось використовуються основні фонди з кожним роком все менш ефективно, відповідно, з кожної гривні, вкладеної в основні фонди, підприємство отримує все менше продукції. Та й тривалість обороту зростає з року в рік, значить оборотні кошти роблять менше оборотів, але навіть попри це на складі залишається непродана продукція. Підприємство рентабельно, цей показник стабільно протягом всіх років залишається на рівні 8,3%, значить добре імпользуются різні вкладення. Коефіцієнт прибутковості виріс з 1996-го по 1998-й рік з 5,2 до 6%. У цілому положення підприємства можна назвати стійким.

Бібліографія

1. Горфинкель В.Я. «Економіка підприємства»

2. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
60.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово економічного стану підприємства
Діагностика фінансово економічного стану підприємства 2
Діагностика фінансово економічного стану підприємства
Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово економічного стану ТОВ Альфа
Оцінка фінансово економічного стану ВАТ ГТС і розробка заходів щодо його поліпшення
Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства
Удосконалення фінансово економічного стану підприємства в сфері підвищення якості житлово
Аналіз фінансово економічного стану ЗАТ АВК
РУДГАП АТП 15 його характеристика та аналіз фінансово економічного стану
© Усі права захищені
написати до нас