Оцінка ринкової вартості і вартості відновлювального ремонту автомобіля ВАЗ-21070

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

Введення

1. Правове регулювання оціночної діяльності

1.1 Поняття оціночної діяльності

1.2 Суб'єкти оціночної діяльності

1.3 Об'єкти оціночної діяльності

1.4 Обов'язковість проведення оцінки об'єкта оцінки

1.5 Підстави для здійснення оціночної діяльності та умови її здійснення

1.6 Права оцінювача

1.7 Обов'язки оцінювача

1.8 Методологічні основи оцінки машин, обладнання та транспортних засобів

2. Оцінка ринкової вартості автомобіля ВАЗ 21070

2.1 Основні факти та висновки

2.2 Завдання на оцінку

2.3 Відомості про замовника

2.4 Відомості про оцінювача

2.5 Допущення і обмежувальні умови, використані при проведенні оцінки

2.6 Приміряємо стандарти оціночної діяльності

2.7 Опис об'єкта оцінки

Аналіз ринку транспортних засобів

Опис процесу оцінки

Визначення ринкової вартості об'єкта оцінки

Узгодження результатів

3. Оцінка ринкової вартості послуг з відновного ремонту автомобіля ВАЗ 21070

3.1 Основні факти та висновки

3.2 Завдання на оцінку

3.3 Відомості про замовника

3.4 Відомості про оцінювача

3.5 Допущення і обмежувальні умови, використані при проведенні оцінки

3.6 Приміряємо стандарти оціночної діяльності

3.7 Опис об'єкта оцінки

3.8 Аналіз ринку запасних частин

3.9 Опис процесу оцінки

3.10 Визначення ринкової вартості послуг з відновного ремонту об'єкта оцінки

Висновок

Список літератури

Програми

ВЕДЕННЯ

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки оціночна діяльність набуває все більшого значення як один з її інститутів. У транспортному комплексі, основним видом активів якого є транспортні засоби, потреба у вартісній оцінці також постійно зростає.

Прийнято вважати, що транспортний засіб - це пристрій, призначений для переміщення в просторі людей, вантажів чи устаткування, встановленого на ньому. У залежності від середовища (поверхні), в (на) якої здійснюється переміщення, транспортні засоби поділяються на наземні транспортні засоби, морські судна, судна внутрішнього плавання, повітряні судна, космічні апарати. Функціонально транспортні засоби є рухомим майном. Повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання і космічні об'єкти, що підлягають державній реєстрації, відповідно до Цивільного кодексу РФ ставляться до об'єктів нерухомості.

Оцінка транспортних засобів є спеціалізованим і відокремленим видом оцінної діяльності, які мають принципові відмінності від оцінки інших видів об'єктів. Це обумовлено наступними основними причинами:

наявністю істотних функціональних, конструктивних і експлуатаційних особливостей;

складом і впливом факторів, що визначають вартість транспортних засобів;

правовими, організаційними, методичними, інформаційними та методичними аспектами оцінки транспортних засобів;

транспортні засоби є об'єктом підвищеної небезпеки, що викликає ряд правових наслідків, пов'язаних з відшкодуванням матеріальних збитків, і вимагає проведення його оцінки.

1 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Правові основи регулювання оціночної діяльності щодо об'єктів оцінки, що належать Російській Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальним утворенням, фізичним особам та юридичним особам, для цілей здійснення операцій з об'єктами оцінки, а також для інших цілей, встановлюються Федеральним законом про оціночну діяльність в Російській Федерації № 135-ФЗ.

1.1 Поняття оціночної діяльності

Під оціночною діяльністю розуміється професійна діяльність суб'єктів оціночної діяльності, спрямована на встановлення щодо об'єктів оцінки ринкової або іншої вартості.

Під ринковою вартістю об'єкта оцінки розуміється найбільш ймовірна ціна, по якій даний об'єкт оцінки може бути відчужений на відкритому ринку в умовах конкуренції, коли сторони угоди діють розумно, розташовуючи всією необхідною інформацією, а на величині ціни угоди не відбиваються які-небудь надзвичайні обставини, то Тобто коли:

- Одна зі сторін угоди не зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, а інша сторона не зобов'язана приймати виконання;

- Сторони угоди добре інформовані про предмет угоди і діють у своїх інтересах;

- Об'єкт оцінки представлений на відкритому ринку за допомогою публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів оцінки;

- Ціна угоди являє собою розумну винагороду за об'єкт оцінки і примусу до здійснення угоди щодо сторін угоди з будь-чиєї сторони не було;

- Платіж за об'єкт оцінки виражений у грошовій формі.

1.2 Суб'єкти оціночної діяльності

Суб'єктами оціночної діяльності визнаються фізичні особи (оцінювачі), що є членами однієї з саморегулівних організацій оцінювачів та застрахували свою відповідальність відповідно до вимог Федерального закону про оціночну діяльність в Російській Федерації.

Оцінювач може здійснювати оціночну діяльність самостійно, займаючись приватною практикою, а також на підставі трудового договору між оцінювачем і юридичною особою, що відповідає умовам, встановленим статтею 15.1 Федерального закону про оціночну діяльність в Російській Федерації.

1.3 Об'єкти оцінки

До об'єктів оцінки відносяться:

- Окремі матеріальні об'єкти (речі);

- Сукупність речей, що становлять майно особи, в тому числі майно певного виду (рухоме або нерухоме, в тому числі підприємства);

- Право власності та інші речові права на майно або окремі речі зі складу майна;

- Права вимоги, зобов'язання (борги);

- Роботи, послуги, інформація;

- Інші об'єкти цивільних прав, щодо яких законодавством Російської Федерації встановлена ​​можливість їх участі у цивільному обороті.

У випадку, якщо в нормативному правовому акті, що містить вимогу обов'язкового проведення оцінки будь-якого об'єкта оцінки, або в договорі про оцінку об'єкта оцінки не визначено конкретний вид вартості об'єкта оцінки, встановленню підлягає ринкова вартість даного об'єкта.

1.4 Обов'язковість проведення оцінки об'єктів оцінки

Проведення оцінки об'єктів оцінки є обов'язковим у разі залучення до угоду об'єктів оцінки, що належать повністю або частково Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальним утворенням, в тому числі:

- При визначенні вартості об'єктів оцінки, що належать Російській Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальним утворенням, з метою їх приватизації, передачі в довірче управління або передачі в оренду;

- При використанні об'єктів оцінки, що належать Російській Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальним утворенням, в якості предмета застави;

- При продажу чи іншому відчуженні об'єктів оцінки, що належать Російській Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальним утворенням;

- При передачу боргових зобов'язань, пов'язаних з об'єктами оцінки, які належать Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальним утворенням;

- При передачі об'єктів оцінки, що належать Російській Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальним утворенням, в якості внеску в статутні капітали, фонди юридичних осіб, а також при виникненні спору про вартість об'єкта оцінки, в тому числі:

- При націоналізації майна;

- При іпотечному кредитуванні фізичних осіб і юридичних осіб у випадках виникнення спорів про величину вартості предмета іпотеки;

- При складанні шлюбних контрактів та розділі майна розлучається подружжя на вимогу однієї з сторін або обох сторін у разі виникнення спору про вартість цього майна;

- При викупі чи іншому передбаченому законодавством Російської Федерації вилучення майна у власників для державних або муніципальних потреб;

- При проведенні оцінки об'єктів оцінки в цілях контролю за правильністю сплати податків у разі виникнення спору про обчислення оподатковуваної бази.

1.5 Підстави для здійснення оціночної діяльності та умови її здійснення

Підстави для проведення оцінки об'єкта оцінки

Підставою для проведення оцінки є договір на проведення оцінки об'єктів оцінки, укладений замовником з оцінювачем або з юридичною особою, з якою оцінювач уклав трудовий договір.

У випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, оцінка об'єкта оцінки, в тому числі повторна, може бути проведена оцінювачем на підставі ухвали суду, арбітражного суду, третейського суду, а також за рішенням уповноваженого органу.

Суд, арбітражний суд, третейський суд самостійні у виборі оцінювача. Витрати, пов'язані з проведенням оцінки об'єкта оцінки, а також грошову винагороду оцінювачу підлягають відшкодуванню (виплаті) у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Обов'язкові вимоги до договору на проведення оцінки

Договір на проведення оцінки укладається в простій письмовій формі.

Договір на проведення оцінки повинен містити:

- Об'єкт оцінки;

- Вид вартості майна (спосіб оцінки);

- Розмір грошової винагороди за проведення оцінки;

- Відомості про обов'язкове страхування цивільної відповідальності оцінювача відповідно до цього Закону;

- Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач, та місце знаходження цієї організації;

- Вказівка ​​на стандарти оціночної діяльності, які будуть застосовуватися при проведенні оцінки;

- Вказівка ​​на розмір, порядок і підстави настання додаткової відповідальності по відношенню до відповідальності, встановленої цивільним законодавством та статтею 24.6 цього Закону, оцінювача або юридичної особи, з яким оцінювач уклав трудовий договір.

У договорі на проведення оцінки, укладеному замовником з юридичною особою, повинні бути вказані відомості про оцінювача або оцінювачів, які будуть проводити оцінку, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові оцінювача або оцінювачів.

Договір на проведення оцінки як одиничного об'єкта, так і низки об'єктів повинен мати точне вказівку на цей об'єкт або ці об'єкти, а також опис цього об'єкта або цих об'єктів.

Щодо оцінки об'єктів, що належать Російській Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальним утворенням, договір на проведення оцінки від імені замовника полягає особою, уповноваженою власником на здійснення операцій з об'єктами, якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації.

Вимоги до звіту про оцінку

Вимоги до складання звіту про оцінку

При складанні звіту про оцінку оцінювач повинен дотримуватися наступних принципів:

- У звіті повинна бути викладена вся інформація, суттєва з точки зору вартості об'єкта оцінки (принцип суттєвості);

- Інформація, наведена у звіті про оцінку, використана або отримана в результаті розрахунків при проведенні оцінки, суттєва з точки зору вартості об'єкта оцінки, повинна бути підтверджена (принцип обгрунтованості);

- Зміст звіту про оцінку не повинне вводити в оману користувачів звіту про оцінку, а також допускати неоднозначного тлумачення (принцип однозначності);

- Склад і послідовність представлених у звіті про оцінку матеріалів і опис процесу оцінки повинні дозволити повністю відтворити розрахунок вартості і привести його до аналогічних результатів (принцип можливості перевірки);

- Звіт про оцінку не повинен містити інформацію, не що використовується при проведенні оцінки при визначенні проміжних і підсумкових результатів, якщо вона не є обов'язковою згідно з вимогами федеральних стандартів оцінки та стандартів і правил оціночної діяльності, встановлених саморегулівною організацією, членом якої є оцінювач, який підготував звіт ( принцип достатності).

Копія звіту про оцінку повинна зберігатися оцінювачем з дати складання звіту протягом загального строку позовної давності, встановленого законодавством Російської Федерації.

Звіт про оцінку повинен бути пронумерований посторінково, прошитий, підписаний оцінювачем або оцінювачами, які провели оцінку, а також скріплений особистою печаткою оцінювача, який здійснює оціночну діяльність самостійно, займаючись приватною практикою, або печаткою та підписом керівника юридичної особи, з яким оцінювач або оцінювачі уклали трудовий договір.

Вимоги до складання звіту про оцінку, що проводиться для спеціальних цілей та окремих видів об'єктів оцінки, можуть доповнювати вимоги справжнього федерального стандарту оцінки і встановлюються відповідними федеральними стандартами оцінки окремих видів об'єктів оцінки або оцінки для спеціальних цілей.

Вимоги до змісту звіту про оцінку

Незалежно від виду об'єкта оцінки у звіті про оцінку повинні міститися такі розділи:

а) основні факти і висновки. У розділі основних фактів і висновків повинні міститися:

- Загальна інформація, що ідентифікує об'єкт оцінки;

- Результати оцінки, отримані при застосуванні різних підходів до оцінки;

- Підсумкова величина вартості об'єкта оцінки;

б) завдання на оцінку відповідно до вимог федеральних стандартів оцінки;

в) відомості про замовника оцінки і про оцінювача. У звіті про оцінку мають бути наведені такі відомості про замовника оцінки і про оцінювача.

Відомості про замовника:

- Про замовника - юридичну особу: організаційно-правова форма; повне найменування; основний державний реєстраційний номер (далі - ЄДРПОУ), дата присвоєння ОГРН; місце знаходження;

- Про замовника - фізичну особу: прізвище, ім'я, по батькові; серія та номер документа, що посвідчує особу, дата видачі та орган, що видав зазначений документ.

Відомості про оцінювача:

- Про оцінювача, що працює на підставі трудового договору: прізвище, ім'я, по батькові оцінювача, інформація про членство в саморегулівної організації оцінювачів, номер і дата видачі документа, що підтверджує отримання професійних знань в області оціночної діяльності, відомості про страхування цивільної відповідальності оцінювача, стаж роботи в оціночної діяльності, а також організаційно-правова форма, повне найменування, ОГРН, дата присвоєння ОГРН; місце знаходження юридичної особи, з яким оцінювач уклав трудовий договір;

- Про оцінювача, який здійснює оціночну діяльність самостійно, займаючись приватною практикою: прізвище, ім'я, по батькові; серія та номер документа, що посвідчує особу, дата видачі та орган, що видав зазначений документ; інформація про членство в саморегулівної організації оцінювачів; номер і дата видачі документа, підтверджує отримання професійних знань в області оціночної діяльності, відомості про страхування цивільної відповідальності оцінювача, стаж роботи в оціночної діяльності;

- Інформація про всі залучаються до проведення оцінки та підготовки звіту про оцінку організаціях та спеціалістах з зазначенням їх кваліфікації і ступеня їх участі у проведенні оцінки об'єкта оцінки;

г) допущення і обмежувальні умови, використані оцінювачем при проведенні оцінки;

д) застосовувані стандарти оціночної діяльності.

У звіті про оцінку повинна бути наведена інформація про федеральних стандартах оцінки, стандарти та правила оціночної діяльності, що використовуються при проведенні оцінки об'єкта оцінки;

е) опис об'єкта оцінки з наведенням посилань на документи, що встановлюють кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки.

У звіті про оцінку повинна бути наведена така інформація про об'єкт оцінки:

- Кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки.

Дана інформація залежно від об'єкта оцінки повинна містити в тому числі відомості про майнові права, обтяження, пов'язаних з об'єктом оцінки, фізичні властивості об'єкту оцінки, знос, старіння;

- Кількісні та якісні характеристики елементів, що входять до складу об'єкта оцінки, які мають специфіку, яка впливає на результати оцінки об'єкта оцінки;

- Інформація про поточний використання об'єкта оцінки;

- Інші фактори та характеристики, що відносяться до об'єкта оцінки, які суттєво впливають на його вартість;

ж) аналіз ринку об'єкта оцінки, а також аналіз інших зовнішніх факторів, що не відносяться безпосередньо до об'єкта оцінки, але які впливають на його вартість. У розділі аналізу ринку повинна бути представлена ​​інформація по всіх ціноутворюючим факторів, які використовувалися при визначенні вартості, і міститися обгрунтування значень або діапазонів значень ціноутворюючих факторів;

з) опис процесу оцінки об'єкта оцінки в частині застосування дохідного, витратного та порівняльного підходів до оцінки. У даному розділі має бути описано застосування підходів до оцінки з приведенням розрахунків або обгрунтований відмова від застосування підходів до оцінки об'єкта оцінки;

і) погодження результатів. У розділі узгодження результатів має бути наведено узгодження результатів розрахунків, отриманих із застосуванням різних підходів.

При узгодженні результатів, отриманих при застосуванні різних підходів до оцінки, а також використанні різних методів у рамках застосування кожного підходу, оцінювач повинен привести у звіті про оцінку опис процедури відповідного узгодження. Якщо при узгодженні використовується зважування результатів, отриманих при застосуванні різних підходів до оцінки, а також використанні різних методів у рамках застосування кожного підходу, оцінювач повинен обгрунтувати вибір використаних ваг, привласнюються результатами, отриманими при застосуванні різних підходів до оцінки, а також використанні різних методів у рамках застосування кожного підходу.

У додатку до звіту про оцінку повинні міститися копії документів, що використовуються оцінювачем і встановлюють кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки, в тому числі правовстановлюючих та правоподтверждающіх документів, а також документів технічної інвентаризації, висновків спеціальних експертиз і інші документи по об'єкту оцінки (при їх наявності) .

Вимоги до опису в звіті про оцінку інформації, яка використовується при проведенні оцінки

У тексті звіту про оцінку повинні бути посилання на джерела інформації, використовуваної в звіті, дозволяють робити висновки про авторство відповідної інформації і дату її підготовки, або додані копії матеріалів і роздруківок. У разі якщо інформація при опублікуванні на сайті в мережі Інтернет не забезпечена вільним і необтяжливим доступом на дату проведення оцінки і після дати проведення оцінки або в майбутньому можлива зміна адреси сторінки, на якій опублікована використовувана в звіті інформація, або використовується інформація, опублікована не в періодичному друкованому виданні, що постачається на території Російської Федерації, то до звіту про оцінку повинні бути додані копії відповідних матеріалів.

Інформація, надана замовником (у тому числі довідки, таблиці, бухгалтерські баланси), повинна бути підписана уповноваженим на те особою та завірена в установленому порядку, і в такому разі вона вважається достовірною, якщо в оцінювача немає підстав вважати інакше.

У разі якщо в якості інформації, суттєвою для величини обумовленої вартості, використовується експертну думку, в звіті про оцінку повинен бути проведений аналіз даного значення на відповідність ринковим умовам, описаним в розділі аналізу ринку.

Вимоги до опису в звіті про оцінку методології оцінки і розрахунків

У звіті про оцінку має міститися опис послідовності визначення вартості об'єкта оцінки, що дозволяє користувачеві звіту про оцінку, не має спеціальних знань в області оціночної діяльності, зрозуміти логіку процесу оцінки і значимість зроблених оцінювачем кроків для встановлення вартості об'єкта оцінки.

У звіті про оцінку має міститися обгрунтування вибору застосованих оцінювачем методів оцінки в рамках витратного, порівняльного та дохідного підходів.

У звіті про оцінку має міститися опис розрахунків, розрахунки та пояснення до розрахунків, що забезпечують перевірюваність висновків і результатів, зазначених або отриманих оцінювачем в рамках застосування підходів і методів, використаних при проведенні оцінки.

У звіті про оцінку підсумкове значення вартості після узгодження результатів застосування підходів до оцінки може бути представлено у округленої формі за правилами округлення.

1.6 Права оцінювача

Оцінювач має право:

- Застосовувати самостійно методи проведення оцінки об'єкта оцінки відповідно до стандартів оцінки;

- Вимагати від замовника при проведенні обов'язкової оцінки об'єкта оцінки забезпечення доступу в повному обсязі до документації, необхідної для здійснення цієї оцінки;

- Отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для здійснення даної оцінки;

- Запитувати в письмовій або усній формі в третіх осіб інформацію, необхідну для проведення оцінки об'єкта оцінки, за винятком інформації, яка є державною або комерційною таємницею; у разі, якщо відмова в наданні зазначеної інформації істотно впливає на достовірність оцінки об'єкта оцінки, оцінювач вказує це у звіті;

- Залучати в міру необхідності на договірній основі до участі у проведенні оцінки об'єкта оцінки інших оцінювачів або інших фахівців;

- Відмовитися від проведення оцінки об'єкта оцінки у випадках, якщо замовник порушив умови договору, не забезпечив надання необхідної інформації про об'єкт оцінки або не забезпечив відповідні договору умови роботи;

- Вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням оцінки об'єкта оцінки, та грошової винагороди за проведення оцінки об'єкта оцінки з визначення суду, арбітражного суду або третейського суду.

1.7 Обов'язки оцінювача

Оцінювач зобов'язаний:

- Бути членом однієї з саморегульованих організацій оцінювачів;

- Дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього закону, інших федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральні стандарти оцінки, а також стандарти і правила оціночної діяльності, затверджені саморегулюючої організацією оцінювачів, членом якої він є;

- Дотримуватися правил ділової та професійної етики, встановлені саморегулівною організацією оцінювачів (далі - правила ділової та професійної етики), членом якої він є, а також сплачувати внески, встановлені такий саморегулюючої організацією оцінювачів;

повідомляти замовника або юридичній особі, з якою він уклав трудовий договір, про неможливість своєї участі у проведенні оцінки внаслідок виникнення обставин, що перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки;

- Забезпечувати збереження документів, отриманих від замовника і третіх осіб під час проведення оцінки;

- Представляти замовнику інформацію про членство в саморегулівної організації оцінювачів;

представляти саморегулівної організації оцінювачів інформацію про юридичну особу, з яким він уклав трудовий договір, у тому числі інформацію про відповідність такої юридичної особи умовам, встановленим статтею 15.1 цього Закону, а також відомості про будь-які зміни цієї інформації;

- Представляти на вимогу замовника страховий поліс і підтверджує отримання професійних знань в області оціночної діяльності документ про освіту;

- Не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від замовника в ході проведення оцінки, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації;

- У випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, надавати копії зберігаються звітів і утримується в них інформацію правоохоронним, судовим, іншим уповноваженим державним органам на їх вимогу;

- На вимогу замовника надавати завірену саморегулюючої організацією оцінювачів виписку з реєстру членів саморегулівної організації оцінювачів, членом якої він є.

Обов'язки юридичної особи, з яким оцінювач уклав трудовий договір

Юридична особа, яка має намір укласти з замовником договір на проведення оцінки, зобов'язана:

- Мати в штаті не менше двох осіб, які відповідають вимогам частини другої статті 24 Федерального закону про оціночну діяльність в Російській Федерації;

- Забезпечувати збереження документів, отриманих від замовника і третіх осіб під час проведення оцінки;

- Повідомляти замовника про неможливість своєї участі у проведенні оцінки внаслідок виникнення обставин, що перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки;

- Надавати на вимогу замовника договір обов'язкового страхування відповідальності оцінювача, укладений відповідно до статті 24.7 Федерального закону про оціночну діяльність в Російській Федерації;

- Не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від замовника в ході проведення оцінки, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації;

- Надавати саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач, для проведення контролю за здійсненням ним оціночної діяльності доступ до документів і матеріалів, на підставі яких проводилася оцінка, за винятком інформації, що становить комерційну таємницю юридичної особи або замовника, або іншої конфіденційної інформації;

- У випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, надавати копії зберігаються звітів і утримується в них інформацію правоохоронним, судовим, іншим уповноваженим державним органам на їх вимогу.

Незалежність оцінювача

Оцінка об'єкта оцінки не може проводитися оцінювачем, якщо він є засновником, власником, акціонером, посадовою особою або працівником юридичної особи - замовника, особою, яка має майновий інтерес в об'єкті оцінки, або складається із зазначеними особами близька родичка чи властивості.

Проведення оцінки об'єкта оцінки не допускається, якщо:

- Щодо об'єкта оцінки оцінювач має речові або зобов'язальні права поза договору;

- Оцінювач є учасником (членом) або кредитором юридичної особи-замовника або така юридична особа є кредитором або страховиком оцінювача.

Не допускається втручання замовника або інших зацікавлених осіб у діяльність оцінювача, якщо це може негативно вплинути на достовірність результату проведення оцінки об'єкта оцінки, в тому числі обмеження кола питань, що підлягають з'ясуванню або визначенню при проведенні оцінки об'єкта оцінки.

Розмір оплати оцінювачу за проведення оцінки об'єкта оцінки не може залежати від підсумковій величини вартості об'єкта оцінки.

Види вартості, яка визначається при оцінці

При використанні поняття вартості при здійсненні оціночної діяльності вказується конкретний вид вартості, який визначається передбачуваним використанням результату оцінки.

При здійсненні оціночної діяльності використовуються такі види вартості об'єкта оцінки:

- Ринкова вартість;

- Інвестиційна вартість;

- Ліквідаційна вартість;

- Кадастрова вартість.

При визначенні ринкової вартості об'єкта оцінки визначається найбільш ймовірна ціна, за якою об'єкт оцінки може бути відчужений на дату оцінки на відкритому ринку в умовах конкуренції, коли сторони угоди діють розумно, розташовуючи всією необхідною інформацією, а на величині ціни угоди не відбиваються які-небудь надзвичайні обставини, тобто коли:

- Одна зі сторін угоди не зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, а інша сторона не зобов'язана приймати виконання;

- Сторони угоди добре інформовані про предмет угоди і діють у своїх інтересах;

- Об'єкт оцінки представлений на відкритому ринку за допомогою публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів оцінки;

- Ціна угоди являє собою розумну винагороду за об'єкт оцінки і примусу до здійснення угоди щодо сторін угоди з будь-чиєї сторони не було;

- Платіж за об'єкт оцінки виражений у грошовій формі.

Можливість відчуження на відкритому ринку означає, що об'єкт оцінки представлений на відкритому ринку за допомогою публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів, при цьому термін експозиції об'єкта на ринку повинен бути достатнім для залучення уваги достатнього числа потенційних покупців.

Розумність дій сторін угоди означає, що ціна угоди - найбільша з досяжних за розумними міркувань цін для продавця і найменша з досяжних за розумними міркувань цін для покупця.

Повнота розташовуваної інформації означає, що сторони угоди в достатній мірі інформовані про предмет угоди, діють, прагнучи досягти умов угоди, найкращих з точки зору кожної зі сторін, у відповідності з повним обсягом інформації про стан ринку та об'єкт оцінки, доступним на дату оцінки.

Відсутність надзвичайних обставин означає, що у кожної зі сторін угоди є мотиви для здійснення угоди, при цьому відносно сторін немає примусу здійснити операцію.

Ринкова вартість визначається оцінювачем, зокрема, в наступних випадках:

- При вилученні майна для державних потреб;

- При визначенні вартості розміщених акцій товариства, придбаних товариством за рішенням загальних зборів акціонерів або за рішенням ради директорів (наглядової ради) товариства;

- При визначенні вартості об'єкта застави, в тому числі при іпотеці;

- При визначенні вартості негрошових внесків до статутного (складеного) капітал;

- При визначенні вартості майна боржника в ході процедур банкрутства;

- При визначенні вартості безоплатно отриманого майна.

При визначенні інвестиційної вартості об'єкта оцінки визначається вартість для конкретної особи або групи осіб за встановлених цією особою (особами) інвестиційних цілях використання об'єкта оцінки. При визначенні інвестиційної вартості, на відміну від визначення ринкової вартості, облік можливості відчуження з інвестиційної вартості на відкритому ринку не обов'язковий.

При визначенні ліквідаційної вартості об'єкта оцінки визначається розрахункова величина, що відображає найбільш ймовірну ціну, по якій даний об'єкт оцінки може бути відчужений за термін експозиції об'єкта оцінки, менший типового терміну експозиції для ринкових умов, в умовах, коли продавець змушений здійснити операцію з відчуження майна. При визначенні ліквідаційної вартості, на відміну від визначення ринкової вартості, враховується вплив надзвичайних обставин, які змушують продавця продавати об'єкт оцінки на умовах, що не відповідають ринковим.

При визначенні кадастрової вартості об'єкта оцінки визначається методами масової оцінки ринкова вартість, встановлена ​​і затверджена відповідно до законодавства, що регулює проведення кадастрової оцінки. Кадастрова вартість визначається оцінювачем, зокрема, для цілей оподаткування.

1.8 Методологічні основи оцінки машин, обладнання та транспортних засобів

Оцінка машин, обладнання та транспортних засобів як напрямок в оціночній діяльності

В останні 10 років спостерігалося стрімке становлення та розвиток оціночної діяльності в Росії. Від окремих дослідів з оцінки в основному нерухомості на початку 90-х років до широкомасштабної діяльності, що спирається на законодавчі акти, що регулюють урядові документи і багатющий досвід багатьох професійно підготовлених оцінювачів - такий шлях, пройдений вітчизняною практикою в сфері оцінки майна.

З переходом до ринкової економіки в країні стає все більше конкуруючих власників майна. Майно підприємств і приватних осіб активно включається в господарський оборот, а звідси все гостріше потреба в оцінці його ринкової вартості. В останні роки зростає не тільки обсяг оціночних робіт, але й відбувається зміна їх спрямованості.

Говорячи про значення оцінки, не можна упускати з уваги також і макроекономічний аспект даної проблеми. Адже оціночна діяльність у масштабах країни дозволяє отримати адекватне уявлення про національне багатство держави.

Одним з вагомих компонентів в активах підприємств є машини, обладнання та транспортні засоби. Наприклад, практика показує, що при оцінці бізнесу (діючого підприємства) балансовими методами неминуча коригування кожного об'єкта активів за ринковою вартістю. У силу того, що багато вітчизняних підприємств вже давно не переоцінювали свої фонди, це значно підвищує вартість активів. Особливо це стосується машин, обладнання та транспортних засобів. На багатьох підприємствах значна частина цілком працездатного обладнання має нульову залишкову бухгалтерську вартість, але в той же час ринкова вартість цього устаткування з урахуванням реального зносу може становити досить значну величину. Щоправда, можливі і зворотні випадки, коли малоефективні, важкі машини числяться на балансі за надмірно високу вартість. Подібні розбіжності між оціненою ринковою вартістю та облікової балансовою вартістю можуть обчислюватися в декілька разів.

Оцінка машин, обладнання та транспортних засобів досить специфічна область оціночної діяльності, так як об'єкти оцінки мають багато особливостей в економічному, правовому та технічному відношенні.

Як відомо, в теорії оцінки сформувалися чотири напрямки:

оцінка нерухомості;

оцінка бізнесу (діючого підприємства);

оцінка машин, обладнання та транспортних засобів;

оцінка нематеріальних активів.

Методика оцінки машин, обладнання та транспортних засобів тісно пов'язана з методиками перерахованих вище напрямів і, особливо, з методикою оцінки нерухомості, але в той же час істотно від неї відрізняється. Відзначимо основні відмінності між цими методиками.

1. Абсолютно різний характер об'єктів оцінки. Вартість нерухомості, тобто таких об'єктів майна, які безпосередньо пов'язані із землею, знаходиться під впливом факторів, що випливають з цієї «земельної залежності» (географія, місце розташування, навколишня інфраструктура, цінність земельної ділянки і найближчих угідь та ін.) Що стосується машин і обладнання, то це майно рухоме, і для них при оцінці земельну або територіальний чинник практично ролі не грає, але в той же час набуває значення інше коло факторів (технічна досконалість, надійність і якість, ступінь зношеності, моральне старіння, бренд виготовлювача і т.д.).

2. При оцінці машин, обладнання та транспортних засобів більшої гостроти має проблема ідентифікації об'єктів оцінки. Задача ідентифікації таких об'єктів значно складніше, ніж при оцінці об'єктів нерухомості.

3. При оцінці машин і устаткування виключно важливу роль відіграє фактор зносу. Земля, як відомо, не схильна до зносу, будівлі зношуються, але дуже повільно. Що стосується машин, обладнання та транспортних засобів, то їх знос відбувається досить інтенсивно. У більшості випадків оцінювачу доводиться мати справу з технікою, що має ту чи іншу ступінь зносу, причому як фізичного, так і морального.

4. На вартість машин, обладнання та транспортних засобів можуть впливати такі нематеріальні активи, як товарний знак, винахід, ноу-хау та ін, в той час як при оцінці нерухомості ці елементи ролі не грають.

5. Ринок машин, обладнання та транспортних засобів дуже структурований. Практично кожна група машин має свій сектор товарного ринку, і цих секторів виявляється набагато більше, ніж на ринку нерухомості. Причому характер ринку в різних секторах різний. Для багатьох видів машин, обладнання та транспортних засобів масового застосування характерний олігополістичний ринок. У той же час ринок спеціального і унікальної техніки в основному монополістичний.

6. Для багатьох видів спеціалізованих і спеціальних машин і устаткування ринок обмежений. Лише окремі види машин, обладнання та транспортних засобів (автомобілі, трактори, комп'ютери, побутова та офісна техніка, універсальні верстати та ін) представлені на активному масовому ринку. Значна частина спеціального обладнання виготовляється за індивідуальними замовленнями і не має відкритого ринку, тому його оцінку доводиться вести з застосуванням витратного підходу.

7. Ринок машин, обладнання та транспортних засобів дуже рухливий у порівнянні з ринком нерухомості. Це викликано систематичним оновленням асортименту продукції промислово-технічного призначення і появою нових зразків замість морально застарілих.

8. Якщо нерухомість (будівлі, споруди, споруди) створюються галуззю капітального будівництва, то машини, обладнання та транспортні засоби - продукти галузей машинобудування. Галузеві фактори (виробничі та операційні технології, організація виробництва, серійність випуску, вживані матеріали, застосовувані стандарти і технічні вимоги до продукції, кооперовані зв'язки між підприємствами і т.д.) істотно позначаються на собівартості, а, отже, і на цінах об'єктів.

9. У зв'язку з тим, що виробник обладнання, як правило, прагне реалізувати його на якомога більшій кількості ринків збуту в різних регіонах, зроблені ним маркетингові та рекламні витрати можуть істотно відбитися на ціні одиниці обладнання.

10. При оцінці машин, обладнання та транспортних засобів слід також враховувати залежність вартості об'єкта від стадії життєвого циклу, на якому він знаходиться.

Принципи та підходи при оцінці машин, обладнання та транспортних засобів

Методологічні коріння теорії оцінки вартості крояться в економічній теорії, особливо в таких науках, як мікроекономіка, маркетинг і ціноутворення. Теоретичні аспекти оцінки виходять з теорії вартості, яка розглядає категорію вартості, її сутність і взаємозв'язку з іншими економічними категоріями (ціною, цінністю, корисністю, якістю і т.д.). Таким чином, цінність або корисність - властивість, яка визначає вартість об'єкта. Це означає, що для оцінки вартості об'єкта необхідно в першу чергу оцінити його корисність і проаналізувати потреби всіх контрагентів, хоч скільки-небудь зацікавлених в результатах функціонування об'єкта.

Оцінка вартості як наука базується на ряді фундаментальних положень економічної теорії та інших суміжних наук. Ці положення у формі якихось постулатів, які обов'язково повинні враховуватися при оцінці вартості, називають загальноекономічними принципами оцінки. Одними з перших дані принципи сформулювали американські фахівці з оцінки нерухомості Дж. Фрідман і Н. Ордуей. Загальноекономічні принципи оцінки в їх змістовному аспекті є єдиними для всіх видів майна, але в той же час стосовно до машин, обладнання і транспортних засобів їх практична інтерпретація дещо змінюється на відміну, наприклад, від нерухомості.

Принципи оцінки можна підрозділити на наступні три групи:

принципи, засновані на уявленнях власника майна;

принципи, зумовлені чинниками функціонування об'єкту і його взаємодії з іншими об'єктами майна;

принципи, пов'язані з ринковим середовищем.

Перша група включає принципи, засновані на уявленнях власника майна.

Принцип корисності полягає в тому, що ключовим критерієм вартості об'єкта є його корисність, тобто здатність задовольняти якісь потреби людей. Коротко це можна сформулювати так: є корисність - тобто вартість, немає корисності - немає вартості. Дослідити корисність оцінюваного об'єкта - значить визначити, для кого, для яких цілей і в силу якихось властивостей цікавий даний об'єкт, хто принципово може бути його можливим покупцем (інвестором), як може змінитися корисність об'єкта в перспективі і під впливом яких причин.

Принцип заміщення виходить з того, що ціна на об'єкт, яку може запропонувати можливий покупець, не перевищить склалися на ринку на аналогічні за призначенням і споживчими властивостями об'єкти. На основі цього принципу побудовано широко поширені в практиці оцінки методи порівняльного підходу, коли вартість визначається порівнянням з ринковими цінами на аналогічні й ідентичні об'єкти.

Принцип очікування підкреслює готовність покупця (інвестора) вкласти свої кошти на придбання або на виготовлення об'єкта в даний час, очікуючи отримання доходів (вигод) від володіння цим об'єктом у майбутньому. Даний принцип відкриває можливість визначити вартість об'єкта на поточний момент часу на основі прогнозу майбутніх доходів при експлуатації об'єкта і прийнятною для покупця (інвестора) нормі прибутковості на вкладений капітал. Тим самим закладається методологічна база для реалізації дохідного підходу при оцінці.

Друга група включає принципи, зумовлені чинниками функціонування об'єкту і його взаємодії з іншими об'єктами майна.

Принцип формування вартості під впливом факторів виробництва полягає в наступному. Оцінюваний машинний комплекс, за допомогою якого здійснюється будь-яка продукція або виконуються будь-які роботи, розглядається як підсистема у виробничій системі підприємства (бізнес-одиниці), дохідність якої, як випливає з економічної теорії, визначається чотирма факторами: землею, працею, капіталом і менеджментом. Чистий дохід - результат дії всіх чотирьох факторів, і тому на основі оцінки доходу визначається вартість всієї виробничої системи. Для оцінки вартості машинного комплексу потрібно або встановити його частку (внесок) у формування доходу всієї системи, або застосувати метод залишку, тобто шукана вартість комплексу виходить вирахуванням з вартості всієї системи вартості інших активів (нерухомості, земельної ділянки, нематеріальних активів і гудвілу).

Принцип внеску стосовно машин і встаткування полягає в тому, що оснащення об'єкта додатковими пристроями, що розширюють функціональні можливості об'єкта, не призводить до зростання вартості об'єкта на величину витрат з придбання та встановлення цих пристроїв. Внесок додаткових пристроїв у приріст вартості об'єкта визначається тим, наскільки підвищується прибутковість функціонування об'єкта від застосування цих пристроїв.

Принцип збалансованості (пропорційності) стосовно до машин, обладнання і транспортних засобів слід розуміти так, що всі об'єкти, що входять в машинний комплекс, повинні бути узгоджені між собою по пропускній здатності й іншим характеристикам. При недотриманні цього принципу додавання ще одного або декількох об'єктів до складу комплексу не дає адекватного зростання виробничої потужності, а, отже, і вартості машинного комплексу.

Принцип найкращого і найбільш ефективного використання вимагає того, щоб оцінка вартості об'єкта, який може бути використаний по-різному, проводилася за умови його найкращого і найбільш ефективного використання. Стосовно до машин, обладнання і транспортних засобів, згідно з цим принципом, будь-яка машина повинна оцінюватися, допускаючи, що вона застосовується за прямим призначенням, забезпечується повне завантаження машини в часі та за потужністю, дотримуються правила технічного обслуговування та ремонту, підтримується нормальний режим експлуатації, робочий персонал має відповідну кваліфікацію. Труднощі з дотриманням цього принципу виникають тоді, коли оцінюють об'єкти, що володіють багатофункціональністю та кількома сферами застосування.

У третю групу входять принципи, безпосередньо пов'язані з ринковим середовищем.

Принцип відповідності об'єкта вимогам ринку. Один і той самий об'єкт різними категоріями покупців (інвесторів) оцінюється по-різному. Наприклад, комфортабельний легковий автомобіль високо цінується в умовах міста, той же автомобіль не представляє особливої ​​цінності для сільського жителя особливо в умовах бездоріжжя. Якщо в деякому регіоні є багато промислових підприємств, то на місцевому регіональному ринку буде підвищений попит на верстати, преса та інші технологічні машини, відповідно і ціни на це обладнання будуть не низькими. У силу даного принципу обов'язковим елементом процедури оцінки повинен бути аналіз ринку, встановлення відповідності оцінюваного об'єкта запитам ринку.

Принцип орієнтації на рівноважні ціни вимагає того, щоб при оцінці використовувалися рівноважні ціни аналогів. З теорії ціноутворення відомо, що на нормально функціонуючому ринку ціни стабільні і прагнуть до рівноважного рівня, при якому настає відповідність між попитом і пропозицією. Рівноважні ціни можна назвати також узгодженими, справедливими цінами, однаково вигідними і продавцям, і покупцям. Вартість, що розраховується при оцінці за цими цінами, також стає справедливою вартістю.

Принцип урахування характеру конкуренції полягає в тому, що товарні ринки можуть істотно відрізнятися за характером і станом конкуренції та відповідно до ступеня їх монополізації. Характер конкуренції відбивається на процесі ціноутворення. Так, в умовах монополізованого ринку ціни зазвичай спотворені на користь монополіста і містять підвищену частку його прибутку. В умовах вільного конкурентного ринку відбувається зрівнювання прибутковості вкладень, рентабельність продажів у цінах підтримується приблизно на стабільному рівні. Завдяки конкуренції економічна структура цін стає стабільною і прозорою, це відкриває можливості використання витратного підходу при оцінці вартості.

Принцип зміни (рухливості) вартості вимагає врахування фактора мінливості вартості одного й того ж об'єкта в часі. Загальноекономічна інфляція в країні, а також зрушення у структурі окремих товарних ринків викликають динаміку цін і відповідно вартості. Звідси випливає вимога про те, що кожна оцінка вартості повинна містити вказівку про дату оцінки, тобто про той момент календарного часу, за станом на яке визначено вартість.

Машини, обладнання та транспортні засоби - складні, багатокомпонентні вироби. При проведенні оцінки ринкової вартості цих об'єктів застосовують не тільки перераховані вище загальноекономічні принципи, а й інші загальноприйняті в наукових дослідженнях принципи і підходи, серед яких зазначимо такі, як системний аналіз, функціональний підхід, статистичне моделювання та принцип життєвого циклу.

Перераховані вище принципи і підходи можна розглядати як залучені з інших наук для вирішення завдань оцінки вартості. У той же час теорією і практикою оцінки вироблені три методичні основоположних підходи: порівняльний, витратний і прибутковий.

Порівняльний підхід - сукупність методів оцінки вартості об'єкта, заснованих на порівнянні оцінюваного об'єкта з аналогічними об'єктами, щодо яких є інформація про ціни угод з ними. Порівняльний підхід виходить із зазначеного вище принципу заміщення, а отримувана з його допомогою вартість часто називається вартістю заміщення.

Методи порівняльного підходу особливо ефективні при існуванні активного ринку порівнянних об'єктів. Якщо ж ринкова інформація бідна, угоди купівлі-продажу нерегулярні, ринок надто монополізований, то оцінки цими методами стають ненадійними, а іноді і неможливими.

Тим не менш, саме методи порівняльного підходу дають уявлення про дійсно ринкової вартості.

Витратний підхід - сукупність методів оцінки вартості об'єкта, заснованих на визначенні витрат, необхідних для відновлення або заміщення об'єкта, з урахуванням його зносу. Витрати на виготовлення об'єкта і його подальшу реалізацію - дуже важливий чинник у формуванні вартості. Методи витратного підходу припускають обов'язкову оцінку можливої ​​повної собівартості виготовлення об'єкта та інших витрат, які несе виробник та продавець. Ці методи незамінні, якщо мова йде про об'єкти, які практично не зустрічаються на відкритому ринку і виготовляються за індивідуальним замовленням, до їх числа належить спеціальне та унікальне обладнання. При оцінці витратним підходом як би моделюється процес формування ціни продавця (пропозиції) виходячи з міркувань покриття ціною всіх вироблених витрат і отримання достатнього прибутку.

Оскільки методи витратного підходу виходять не з реальних цін на аналогічні об'єкти, а з розрахованих нормативних витрат і нормативного прибутку, то вони, строго кажучи, дають оцінку не чисто ринкової вартості, а так званої «вартості об'єкта з обмеженим ринком». У методах витратного підходу важливу роль грає також оцінка ступеня зносу оцінюваного об'єкта, це пояснюється тим, що одержувана спочатку відтворювальна або відновна вартість об'єкта не враховує зносу і тільки на наступному етапі отримана оцінка вартості знижується з урахуванням повного зносу об'єкта.

Надійність оцінки вартості витратним підходом в значній мірі залежить від повноти та достовірності економічної інформації з підгалузі машинобудування, до якої належить об'єкт оцінюється (економічна структура цін на продукцію підгалузі, що склалися показники рентабельності продажів, деякі нормативи витрат і т.д.).

Прибутковий підхід - сукупність методів оцінки вартості об'єкта, заснованих на визначенні очікуваних доходів від об'єкта оцінки. При оцінці з позиції доходного підходу на перше місце ставляться майбутні доходи від експлуатації об'єкта протягом терміну його корисного використання як основний чинник, що визначає сучасну величину вартості об'єкта. У обчисленні сукупного доходу від об'єкта за ряд років його життя методи доходного підходу використовують прийоми, відомі з теорії складних відсотків.

Методи доходного підходу спираються на такі зазначені вище принципи, як очікування, обліку факторів виробництва, найкращого і повного використання, внеску. Безсумнівним достоїнством цих методів є можливість комплексної, системної оцінки, коли потрібно оцінити не окремі машини на підприємстві, а весь операційний майновий комплекс, що включає весь парк взаємопов'язаного обладнання.

Застосування методів дохідного підходу стикається з тим обмеженням, коли важко оцінити чистий дохід безпосередньо від оцінюваного об'єкта в силу того, що цей об'єкт не виробляє кінцевої продукції або кінцевих послуг чи більшою мірою має соціальне значення, ніж економічне.

Практичні методи оцінки вартості різних видів машин, обладнання та транспортних засобів поєднують у собі елементи декількох підходів, а їх віднесення до того чи іншого підходу робиться по переважному ознакою. Наприклад, прийом порівняння зустрічається не тільки в методах порівняльного підходу, його можна знайти й у методі однорідного об'єкта, який відносять до витратного підходу, і в методі одно ефективного функціонального аналога, який відносять до доходному підходу.

Наявність розрахунку витрат не є ознакою того, що це обов'язково витратний підхід. Без розрахунку витрат не обходиться жоден метод дохідного підходу, коли потрібно визначити чистий дохід, розрахунок витрат можна виявити в типовому представника порівняльного підходу - методі прямого порівняння, коли вносять коректування чисто витратного характеру (на усунення відмінностей цін у витратах на транспортні, складські, страхові і митні операції, на придбання додаткових пристроїв і т.д.).

У той же час застосування кожного підходу дає оцінку вартості одного й того ж об'єкта з різних позицій. Тому невипадково вимога виконання дублюючих розрахунків вартості з застосуванням трьох підходів (порівняльного, витратного та дохідного) та узгодження одержуваних оцінок зафіксовані в ряді стандартів оцінки (офіційних стандартах, затверджених урядом, міжнародних стандартах оцінки (МСО), стандартах Російського товариства оцінювачів (РОО) та ін ). Дотримання цієї вимоги в повному обсязі призводить до підвищення трудомісткості оціночних робіт, як мінімум, втричі. Питання ж про те, наскільки це підвищує достовірність оцінки, залишається відкритим. У самому справі, якщо використано надійний та адекватний для даної ситуації метод оцінки, то чи можна підвищити достовірність результатів, застосовуючи паралельно інший, менш точний метод? Не внесемо ми при цьому додаткові помилки від такого узгодження результатів? І чому для досягнення точності потрібно користуватися методами, що випливають лише з різних підходів? Ці питання давно хвилюють оцінювачів і є предметом жвавих дискусій.

Якщо оцінювач використовує якийсь метод витратного підходу, то він, застосовуючи економічну інформацію про норми витрати і ціни ресурсів, отриману від виробників або продавців, мимоволі відтворює процес витратного ціноутворення і виходить у підсумку на витратну ціну пропозиції. У силу цього оцінка вартості, як правило, виходить завищеною, якщо, звичайно, не допущені серйозні помилки в залученої вихідної інформації.

Якщо оцінювач використовує метод порівняльного підходу, то «витратний дух» одержуваного результату значно менше, але все одно він залишається. Це пов'язано з тим, що оцінювач застосовує документально підтверджену цінову інформацію на аналоги. А бере він цю інформацію з цінових фірмових каталогів і прайс-листів, тобто оперує все тими ж цінами пропозиції. У результаті завищення результату залишається, хоча і дуже помірне.

Серед відомих підходів прямий шлях до прогнозу ціни попиту дає тільки прибутковий підхід. Вартість, що розраховується будь-яким методом дохідного підходу, являє собою верхню граничну ціну, на яку може погодитися покупець (інвестор), керуючись здоровим глуздом зіставлення своїх сьогоднішніх витрат з майбутніми доходами від володіння купується товаром. Природно, для покупця (інвестора) ціна тим вигідніше, ніж вона нижча. У той же час чим нижче ціна, тим нижче вірогідність операції з придбання даного товару. Враховуючи те, що покупець, як і продавець, зацікавлений в угоді, він може погодитися на деякий приріст своєї ціни. Викладені міркування дозволяють зробити висновок про те, що в загальному випадку оцінка на основі дохідного підходу дає кілька занижений результат, якщо, звичайно, не допущені помилки у виборі вихідних даних при розрахунку майбутніх доходів і витрат.

Ще один момент, який потрібно враховувати при використанні прибуткового підходу. Ціна попиту досить індивідуальна, у кожного покупця на один і той же товар вона може бути своя. Звідси зрозуміла індивідуальність інвестиційної вартості, оцінюваної для конкретного проекту. Тому, щоб оцінюється інвестиційна вартість відповідала найбільш вірогідною ціною попиту, необхідно оцінку виконувати для умов найбільш характерного, типового інвестиційного проекту.

Визначення зносу при оцінці вартості машин, обладнання та транспортних засобів. Економічний зміст зносу. Види зносу

Зазвичай кожна машина характеризується рядом вихідних параметрів (споживчих властивостей), причому допустиме значення кожного з них обумовлюється в нормативних документах на машину. Наприклад, для технологічного устаткування це, перш за все, точність і продуктивність. Поки значення вихідних параметрів знаходяться в допустимих межах, машина належним чином виконує свої функції, тобто є працездатною. Працездатність - це стан машини, при якому вона здатна виконувати свої функції, зберігаючи значення вихідних параметрів у межах, встановлених нормативно-технічною документацією.

З плином часу в будь-якій машині відбуваються зміни, які призводять до зниження рівня її споживчих властивостей. Різні види енергії, діючи на машину, викликають у її вузлах і деталях пов'язані зі складними фізико-хімічними явищами процеси, які призводять до зносу, поломки, корозії та інших видів ушкоджень. Це тягне за собою зміну споживчих властивостей машини і може призвести до порушення працездатності машини.

Порушення працездатності машини, викликане різними причинами, прийнято називати відмовою. Всі відмови можна розділити на два основних види - раптові і поступові.

Раптові відмови виникають в результаті поєднання несприятливих факторів, що перевищують можливості машини, і носять випадковий характер. Момент виникнення раптової відмови не залежить від тривалості попередньої роботи машини.

Поступові (ізносовие) відмови пов'язані зі старінням машини, що погіршує початкові показники її якості. Вірогідність такої відмови в значній мірі залежить від тривалості попередньої роботи машини. До цього виду належить більшість відмов машин.

Практика ідентифікації машин показує, що поява відмов у часі підпорядковується певній закономірності. Зазвичай інтенсивність відмов велика в самий початковий період експлуатації машини, який називають періодом підробітки. Це так звані пріработочние відмови, що мають характер раптових відмов. Тут виходять з ладу «слабкі» або некондиційні елементи машин. Якщо якість виготовлення машин високе або на підприємстві-виробнику проведена грунтовна обкатка машини, то початкового періоду взагалі може і не бути. На ринку такі машини коштують дорожче.

Потім спостерігається спад інтенсивності відмов, і їх стабілізація на відносно низькому рівні - це кінець періоду підробітки. Далі починається період нормальної експлуатації, який триває досить довго. Навантаження, які діють на машину в цей період, не призводять до незворотних змін її властивостей. Відмови виникають тільки при значних концентраціях навантажень і мають переважно раптовий характер. Інтенсивність їх не змінюється протягом усього періоду нормальної експлуатації і залишається на найнижчому рівні.

Рівень інтенсивності відмов у цей період, залишаючись низьким, може відрізнятися для аналогічних машин, випущених на різних підприємствах.

Дані про інтенсивність відмов характеризують якість продукції різних виробників, що відбивається на її ціні.

У цей період, в основному, в результаті зносу і втоми відбувається поступове накопичення необоротних змін. Опірність машини зовнішніх навантажень поступово падає. Якщо це технологічна машина, то знижується її продуктивність і погіршується якість продукції, що випускається.

Якщо експлуатація не припиняється, то може наступити період катастрофічних зносів, коли експлуатація машини стає економічно недоцільною. Тому ще до настання останнього періоду машину піддають капітального ремонту.

Властивість машини зберігати у часі свою працездатність називається надійністю. Надійність - узагальнена властивість, що включає в себе поняття безвідмовності і довговічності.

Безвідмовність - властивість машини безупинно зберігати працездатність протягом деякого часу (часу напрацювання на відмову). Показниками безвідмовності зазвичай служать або ймовірність безвідмовної роботи p (t) протягом заданого інтервалу часу t = T (наприклад, p = 0,95 протягом 1000 годин роботи), або інтенсивність відмов (t), або середній час безвідмовної роботи ТСР (напрацювання на відмову).

Машини, що мають хороші показники безвідмовності, цінуються вище. На практиці хороші показники безвідмовності часто асоціюються з певними фірмами-виробниками машин і враховуються при оцінці вартості машини чи формуванні моделі її ціни.

Довговічність - властивість машини зберігати працездатність протягом усього періоду експлуатації за умови проведення обслуговування і ремонтів, які підтримують машину в працездатному стані.

Основним показником довговічності машини є її загальний термін служби, який визначається допустимими значеннями вихідних параметрів і процесом зносу, що залежать від багатьох факторів. Зазвичай для кожної машини встановлюється термін служби Тн, що залежить від її виду та умов експлуатації.

При цьому передбачається, що протягом встановленого терміну служби машина повинна піддаватися регулярним ремонтним впливів відповідно до графіка планово-попереджувальних ремонтів, коли її втрачена працездатність може бути частково відновлена.

Експлуатація машини - складний процес, який складається з декількох періодів, під час яких споживчі властивості машини або знижуються, або відновлюються. Весь термін існування машини від випуску заводом-виробником до списання можна розділити на три групи періодів:

робота, коли споживчі властивості машини знижуються в залежності від інтенсивності та умов її експлуатації;

простої при транспортуванні, зберіганні і консервації, налагодження або очікуванні роботи; в ці періоди споживчі властивості машини, як правило, змінюються незначно (лише тривале зберігання протягом кількох років може істотно вплинути на них);

ремонти (планові і аварійні), коли споживчі властивості машини відновлюються.

Знос і амортизація

Таким чином, одним з головних чинників, які сприяють зменшенню надійності машин з плином часу, є їх знос. Знос - це техніко-економічне поняття, що відображає, з одного боку, зниження рівня споживчих властивостей машини і зменшення її працездатності, а з іншого боку, відповідне цим процесам зниження вартості машини як об'єкта оцінки (знецінення).

Знецінення, викликане зносом, необхідно відрізняти від амортизації, що застосовується в бухгалтерському обліку.

Амортизація у бухгалтерському обліку - це процес розподілу початкових витрат, пов'язаних з придбанням машини, на весь термін її корисного використання. Очевидно, що розрахунок амортизації, яким би способом він не проводився, не є оціночною процедурою. Залишкова вартість, яка визначається при обліку амортизації, не є ринковою вартістю, оскільки не враховує стану машини, її корисності та можливого відставання від рівня сучасних машин того ж функціонального призначення. Це облікова залишкова вартість машини.

Прикладом, що підтверджує відсутність зв'язку між корисністю машини і її залишкової балансової вартістю, є використання коефіцієнтів прискорення амортизації при лізингу, коли за три роки експлуатації машини у лізингоодержувача її балансова вартість практично наближається до нуля, а ринкова вартість залишається ще досить великий.

Види зносу:

У залежності від причин, що викликали знос машини, розрізняють три його види:

фізичний знос - втрата вартості внаслідок погіршення працездатності машини (об'єкта оцінки), обумовленого природним її зношуванням у процесі експлуатації або тривалого зберігання;

функціональний знос - втрата вартості машиною (об'єктом оцінки) у результаті застосування нових технологій і матеріалів при виробництві аналогічного обладнання;

зовнішній економічний знос - втрата вартості машиною (об'єктом оцінки), обумовлена ​​впливом зовнішніх по відношенню до неї чинників.

При визначенні вартості вживаного обладнання з застосуванням різних підходів не завжди доводиться враховувати всі три види зносу. При використанні прибуткового підходу взагалі не потрібен спеціальний облік будь-якого виду зносу, так як вплив кожного з них проявиться у величині доходу, створюваного об'єктом оцінки. Очевидно, що чим більше буде кожен із зносів, тим менше буде величина доходу і, відповідно, вартість об'єкта оцінки.

При використанні порівняльного підходу визначення фізичного зносу часто потрібно для корегування цін близьких аналогів за ступенем зносу. При цьому функціональний і зовнішній економічний знос можуть враховуватися побічно, через ціни близьких аналогів або ідентичних об'єктів, у яких вони однакові з об'єктом оцінки.

Лише при використанні витратного підходу процес визначення вартості З об'єкта оцінки зводиться до визначення повної вартості відтворення (відновної вартості) Св з наступним урахуванням знецінення внаслідок дії всіх трьох видів зносу.

Важливість врахування всіх трьох видів зносу при оцінці машин і устаткування обумовлена ​​наступними причинами:

відносно невеликими (на тлі інших активів) нормативними термінами служби більшості машин, що свідчить про суттєвість впливу фізичного зносу на їх вартість;

високою динамікою появи нових технологій, матеріалів і конструкцій машин, що сприяє їх відносно швидкому функціональному зносу;

відносно швидким зміною попиту на багато видів продукції, що виробляються технологічним обладнанням, а також конкуренцією цієї продукції з іноземними товарами, що призводить в ряді випадків до зовнішнього економічного зносу цього обладнання.

2 ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ АВТОМОБІЛЯ ВАЗ 21070

2.1 Основні факти та висновки

2.1.1 Загальна інформація, що ідентифікує об'єкт оцінки

Об'єктом оцінки є автомобіль ВАЗ 21070 (ідентифікаційний номер ХТА21070021579715, реєстраційний знак М105УМ34).

2.1.2 Результати оцінки, отримані при застосуванні різних підходів до оцінки

Таблиця 1 - Результати оцінки

Підхід до оцінки

Результат розрахунку

дохідний

не застосовувався

порівняльний

77 300 руб.

витратний

73 980 руб.

2.1.3 Підсумкова величина вартості об'єкта оцінки

Станом на 20 квітня 2010 підсумкова ринкова вартість об'єкта оцінки становить:

75972 (сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дві) грн

2.2 Завдання на оцінку

Таблиця 2 - Завдання на оцінку

Об'єкт оцінки

Автомобіль ВАЗ 21070, реєстраційний номер До 952 РУ 34

Продовження таблиці 2

Майнові права на об'єкт оцінки

Передбачуване право власності

Право встановлюють документи

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ 34 РС 809515

Цілі оцінки

Визначення ринкової вартості транспортного засобу

Вид вартості

Ринкова

Дата оцінки

17. 04. 2010

Термін проведення оцінки

17. 04. 2010

Дата складання звіту

20. Квітень 2010

Допущення і обмеження, на яких має грунтуватися оцінка

містяться у звіті висновки справедливі і дійсні строго в межах припущень і обмежень, які є частиною справжнього звіту;

передбачається, що інформація, отримана від замовника, є надійною і достовірною;

оцінювач не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих власником автотранспортного засобу;

думку оцінювача щодо вартості об'єкта дійсно тільки на дату оцінки;

оцінка була зроблена тільки для зазначених вище цілей;

справжній звіт дійсний тільки в повному обсязі, будь-яке використання окремих його частин у відриві від повністю сформованого звіту є некоректним і не відображає точку зору оцінювача.

2.3 Відомості про замовника

Таблиця 3 - Відомості про замовника

Замовник

Ендрщук Сергій Олександрович

Реквізити замовника

Паспорт 1808 № 123456 вид. 01.01.2008 р.

Адреса: м. Волгоград, вул. Нальчінская д. 39.

Власник об'єкта оцінки

Ендрщук Сергій Олександрович

2.4 Відомості про оцінювача

Таблиця 4 - Відомості про оцінювача

Оцінювач

Солдатов Павло Васильович

Реквізити оцінювача

Паспорт 1807 № 249075 виданий 25.12.2008 р відділом УФМС Росії по Волгоградській області у Кіровському р-ні м. Волгограда

Членство в саморегулюючої організації

Є членом саморегульованої організації «Російське товариство оцінювачів»

Документ, що підтверджує професійні знання оцінювача

Диплом про професійну перепідготовку за програмою «Оцінка вартості машин, обладнання та транспортних засобів» № 777111 від 01. 07. 2009

Відомості про страхування цивільної відповідальності оцінювача

Страховий поліс страхування відповідальності № 777111/09 ТСК страховий дім Військово-страхова компанія, страхова сума 300000 руб.

Стаж роботи в оціночної діяльності

1 рік

Допущення і обмежувальні умови, використані при проведенні оцінки

Звіт про оцінку представляє собою думку оцінювача щодо об'єкта оцінки. При виконанні цієї роботи оцінювач виходив з таких припущень і обмежувальних умов:

містяться у звіті висновки справедливі і дійсні строго в межах припущень і обмежень, які є частиною справжнього звіту;

передбачається, що інформація, отримана від замовника, є надійною і достовірною;

оцінювач не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих власником автотранспортного засобу;

думку оцінювача щодо вартості об'єкта дійсно тільки на дату оцінки;

оцінка була зроблена тільки для зазначених вище цілей;

справжній звіт дійсний тільки в повному обсязі, будь-яке використання окремих його частин у відриві від повністю сформованого звіту є некоректним і не відображає точку зору оцінювача.

Застосовувані стандарти оціночної діяльності

2.6.1 Використовувані закони та стандарти

Оцінка ринкової вартості об'єкта оцінки проводилася у відповідності з діючими законодавчими актами: Цивільним кодексом РФ, Федеральним законом від 29.07.1998 р. № 135-ФЗ «Про оціночної діяльності в Російській Федерації».

При здійсненні оціночної діяльності оцінювач застосовував діють на дату оцінки федеральні стандарти оцінки (ФСО): ФСТ № 1 затверджено наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 256; ФСТ № 2 затверджено наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 255; ФСТ № 3 затверджено наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 254.

Обов'язковість застосування ФСТ обумовлена ​​відповідними наказами Мінекономрозвитку Росії.

Оцінка виконувалася з урахуванням вимог керівних і методичних документів з оцінки транспортних засобів.

2.6.2 Застосовувані поняття та визначення

Транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення по дорогах людей, вантажів чи устаткування, встановленого на ньому.

Договір про оцінку - письмова угода про взаємні зобов'язання.

Метод оцінки - спосіб розрахунку вартості об'єкта оцінки у рамках одного з підходів до оцінки.

Калькулювати - обчислювати величину витрат.

Дефект - вада, недолік, пошкодження.

Запасні частини - вузли, агрегати, деталі, що входять до складу транспортного засобу.

Об'єкти оцінки - відповідно до статті 5 Федерального закону «Про оціночної діяльності в Російській Федерації», до об'єктів оцінки відносяться:

окремі матеріальні об'єкти (речі);

сукупність речей, що становлять майно особи, в тому числі майно певного виду грошове або нерухоме, в тому числі підприємства);

право власності та інші речові права на майно або окремі речі зі складу майна;

права вимоги, зобов'язання (борги);

роботи, послуги, інформація;

інші об'єкти цивільних прав, щодо яких законодавством РФ встановлена ​​можливість їх участі у цивільному обороті.

Ринкова вартість об'єкта оцінки - найбільш ймовірна ціна, за якою об'єкт оцінки може бути відчужений на відкритому ринку в умовах конкуренції, коли сторони угоди діють розумно, розташовуючи всією необхідною інформацією, а на величині ціни угоди не відбиваються які-небудь надзвичайні обставини.

Метод оцінки - спосіб розрахунку вартості об'єкта оцінки у рамках одного з підходів до оцінки.

Дата проведення оцінки - календарна дата, за станом на яку визначається вартість об'єкта оцінки.

Ціна - грошова сума, запропонована і сплачена за об'єкт оцінки або його аналог.

Аналог об'єкта оцінки - схожий за основним економічним, матеріальним, технічним та іншим характеристикам об'єкту оцінки інший об'єкт, ціна якого відома з угоди, що відбулася за схожих умов.

Знос - (стосовно оцінки) зміна вартості об'єкта оцінки в процесі його експлуатації чи тривалого зберігання, науково-технічного прогресу та економічної ситуації в цілому.

Фізичний знос (і фіз) - це втрата вартості за рахунок природних процесів в процесі експлуатації. Він виражається у старінні і зношуванні, руйнуванні, гнитті корозії, поломки і конструктивних дефектах. Такий тип зносу може бути як устранімим, так і непереборним.

Усувний фізичний знос - якщо витрати на його виправлення менше, ніж додається при цьому вартість, включає в себе плановий ремонт або заміну частин об'єкта в процесі повсякденної експлуатації.

Непереборний фізичний знос - якщо витрати на його виправлення більше, ніж додається при цьому вартість.

Функціональне / моральне / старіння (та фун) - це втрата вартості внаслідок відносної нездатності даної споруди чи обладнання забезпечити корисність в порівнянні з новим спорудою або обладнанням, створеним для таких же цілей. Він зазвичай викликаний поганим дизайном, поганий плануванням, невідповідністю таким вимогам, як стиль, термін служби, невідповідністю технічним і функціональним вимогам і т. д.

Економічне (зовнішнього впливу) старіння (І Е) викликається факторами ззовні - зміною ситуації на ринку, зміною фінансових і законодавчих умов і т. д.

Термін експозиції об'єкта оцінки - період часу, починаючи з дати подання на відкритий ринок (публічна оферта) об'єкта оцінки до дати здійснення операції з ним.

Підсумкова величина вартості об'єкта - величина вартості об'єкта оцінки, одержана як підсумок обгрунтованого оцінювачем узагальнення результатів розрахунків вартості об'єкта оцінки при використанні різних підходів до оцінки та методів оцінки.

Послідовність визначення вартості об'єкта оцінки

Відповідно до п. 16 Федерального стандарту оцінки № 1, проведення оцінки об'єктів включає в себе наступні етапи:

укладення договору на проведення оцінки, що включає завдання на оцінку;

збір та аналіз інформації, необхідної для оцінки;

застосування витратного, порівняльного та дохідного підходів до оцінки, включаючи вибір методів оцінки та здійснення необхідних розрахунків;

узгодження (узагальнення) результатів застосування підходів до оцінки та визначення підсумкової величини вартості об'єкта оцінки;

складання звіту про оцінку.

Перелік джерел інформації, що використовуються для проведення оцінки:

- Цивільний кодекс РФ;

- Федеральний закон «Про оціночної діяльності в Російській Федерації» № 135-ФЗ від 29 липня 1998р. із змінами та доповненнями;

- Федеральний стандарт оцінки № 1 затверджений наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 256;

- Федеральний стандарт оцінки № 2 затверджений наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 255;

- Федеральний стандарт оцінки № 3 затверджений наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 254;

- Адріанов Ю. В. Оцінка транспортних засобів. М.: Справа, 2002;

- Оцінка вартості транспортних засобів / За ред. М.П. Улицької. М.: Фінанси і статистика, 2005;

- Методичний посібник для судових експертів «Дослідження автомототранспортних засобів з метою визначення вартості відновлювального ремонту й оцінки» / Мін'юст РФ, Російський федеральний центр СЕ. М., 2008;

- РД 37.009.015-98. Методичний посібник з визначенням вартості автотранспортних засобів з урахуванням природного зносу та технічного стану на момент пред'явлення (із змінами № 1,2,3,4,5,6). М.: Прайс-Н, 2006;

- Інтернет-ресурси з тематики оцінки.

Опис об'єкта оцінки

2.7.1 Документи, що встановлюють кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Polo 34 СУ 987785.

2.7.2 Характеристика об'єкта оцінки

Таблиця 5 - Характеристика об'єкта оцінки

Об'єкт оцінки

Автомобіль ВАЗ 21070

Рік випуску

2002

Тип ТЗ

Седан

Реєстраційний номер

До 952 РУ 34

Номер двигуна

6870638

Робочий об'єм, см 3

1568

Потужність двигуна, кВт / л.с.

54,8 / 75

Номер кузова (шасі):

1579715

Ідентифікаційний номер:

ХТА21070021579715

Колір кузова:

Яскраво-білий

Пробіг автомобіля, км

96 232

Власник об'єкта оцінки

Ендрщук Сергій Олександрович

Аналіз ринку транспортних засобів

Станом на 1 січня 2009 р. в м. Волгограді на обліку в ГИБДД числиться 260477 одиниць автомототранспортних засобів: з них легкових автомобілів - 203717 од. (78,2% від всього транспорту); вантажних автомобілів - 34254 од. (13%); автобусів - 7072 од. (2,7%); мототранспортних засобів - 3972 од. (1,52%); причепів - 9126ед. (3,5%); напівпричепів - 2336 од. (0,9%), у тому числі спеціалізованих транспортних засобів і причепів до них, призначених для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів - 1320 од.

З кожним роком зростає парк індивідуальних і юридичних власників транспорту. Всього приріст транспорту склав 10,6% або майже 25 тис. одиниць. Приріст автотранспортних засобів, у порівнянні з 2004 роком, за загальною кількістю, склав 79504 од., Що становить 43%.

Станом на 1 січня 2010 р. в Волгоградської області на обліку в ГИБДД складається 761281 одиниця автомототранспортних засобів: з них легкових автомобілів - 531755 од.; Вантажних автомобілів - 95277 од.; Автобусів - 18349 од.

У м. Волгограді на обліку в ГИБДД зареєстровано 264108 одиниць автомототранспортних засобів: з них легкових автомобілів - 208524 од. (78,9% від всього транспорту); вантажних автомобілів - 33261 од. (12,5%); автобусів - 6569 од. (2,5%); мототранспортних засобів - 3900 од. (1,47%); причепів - 9032 од. (3,4%); напівпричепів - 2822 од. (1%).

У 2009 році зростання загальної кількості автомототранспортних засобів, у м. Волгограді, в абсолютних цифрах склав 3631 од. Приріст автотранспортних засобів за останні 5 років у м. Волгограді за загальною кількістю склав 83135 од.

За підсумками січня-червня 2009 року обсяг продажів нових легкових автомобілів на російському ринку склав 725,6 тис. автомобілів, що на 48,9% нижче показника продажів у період з січня по червень 2008 року. По відношенню до травня 2009 року в червні зниження продажів склало - 1,7%. Обсяг продажів нових автомобілів російських марок за підсумками першого півріччя 2009 року знизився по відношенню до аналогічного періоду попереднього року на 46,6%. Обсяг продажів автомобілів сімейства ВАЗ (виробництва АВТОВАЗ) за аналізований період знизився в порівнянні з попереднім роком на 44,3% і склав 179 870 автомобілів проти 322 652 автомобілів у першому півріччі 2008 року. При цьому загальний обсяг реалізації автомобілів марки LADA, включаючи продажі автомобілів LADA виробництва ІжАвто, склав 182 354 автомобіля, що на 45,4% нижче показника першого півріччя 2008 року. Обсяг продажів автомобілів інших вітчизняних виробників заводів ГАЗ, УАЗ і ІжАвто за підсумками січня-червня 2009 року знизився на 59,4% і склав 11 972 проти 29 489 автомобілів у минулому році. Обсяг продажів нових автомобілів іноземних марок за підсумками розглянутого періоду 2009 року знизився на 49,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року і склав 531 277 автомобілів, при цьому в червні по відношенню до травня 2009 року обсяг продажів знизився на 2,9%. У червні 2009 року по відношенню до травня 2009 року сумарні продажі автомобілів російських марок незначно виросли на 1,4%. На сегмент нових автомобілів російських марок за підсумками січня-червня 2009 року припадало 26,8% ринку нових автомобілів, на сегмент нових автомобілів іноземних марок, відповідно, 73,2%.

Таблиця 6 - Обсяг продажів легкових автомобілів

Сегментація ринку

Обсяг продажу, тис. шт.

Частка на ринку в 2009,%


1 півріччя 2008

2 півріччя 2009


Російські легкові автомобілі

364

194,3

26,8

Імпортні легкові автомобілі

1055

531,2

73,2

У 2010 році у зв'язку з початком програми утилізації автомобілів різко зріс попит на нові автомобілі вітчизняного виробництва, зокрема на автомобілі ВАЗ 2107. Попит на старий автомобілі даної моделі відсутній. В основному на ринку автомобілів існують тільки пропозиції з продажу вживаних автомобілів ВАЗ 2107 і модифікацій. Ціна пропозиції варіюється від 20 тис. руб. до 180 тис. руб. в залежності від року випуску, пробігу та технічного стану автомобіля.

2.9 Опис процесу оцінки

Об'єктом оцінки є автомобіль Volkswagen Polo. Метою оцінки є визначення ринкової вартості об'єкта оцінки. У зв'язку з цим визначенням підлягає ринкова вартість.

У рамках витратного підходу розрахунок вартості здійснюється методом, заснованим на ціні однорідного аналогу.

Порівняльний підхід може бути використаний для визначення вартості на основі використання методу порівняння пропозицій на вільному ринку.

Прибутковий підхід для розрахунків не застосовувався, через нерозвиненість і непрозорості ранка оренди транспортних засобів.

Таким чином, для визначення ринкової вартості об'єкта оцінки використовувався порівняльний і витратний підходи. Прибутковий підхід не застосовувався.

2.10 Визначення ринкової вартості об'єкта оцінки

2.10.1 Визначення ринкової вартості об'єкта з використанням порівняльного підходу

Порівняльний підхід грунтується на аналізі цін купівлі та продажу транспортних засобів (а також спеціальної техніки і машин на їх базі / шасі), що склалися на дату оцінки на первинному і вторинному ринку даного регіону. Так як транспортні засоби - продукція масового споживання, і кількість угод купівлі-продажу досить велика, то цінова інформація стабільна і доступна. У тому випадку, якщо в оцінювача відсутня інформація про ситуацію, що ринковою ціною конкретної марки транспортного засобу, він може за допомогою порівняльного підходу оцінити даний транспортний засіб на основі аналізу ринкових цін на транспортні засоби, що мають аналогічні функціональні та конструктивні характеристики.

У даному випадку використовується метод прямого порівняння.

Крім того, при порівняльному підході можуть бути використані: метод питомих цінових показників, метод кореляційних моделей і метод експертних оцінок.

Визначення ринкової вартості здійснюється на основі аналізу відкритих пропозицій про продаж, що публікується аналітичної інформації, довідкового матеріалу ресурсу www. Domino - press. Ru.

2.10.1.1 Вибір аналогів

Об'єкт може бути обраний аналогом, якщо має те ж функціональне призначення що і об'єкт оцінки.

Об'єкт оцінки і об'єкт порівняння мають схожість в принципі дії і конструкції.

В якості аналогів обрано такі об'єкти з їх характеристиками:

Таблиця 7 - Характеристики аналогів об'єкта оцінки

Характерис-тика

Об'єкт оцінки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

Аналог № 5

Марка, модель

ВАЗ 21070

ВАЗ 21070

ВАЗ 21070

ВАЗ 21070

ВАЗ 21070

ВАЗ 21070

Рік випуску

2002

2002

2002

2002

2002

2002

Пробіг, км

96232

60000

100000

70000

70000

45000

Додаткова інформація


Литі диски, антикор. обробка кузова

Треб ремонт КПП

Аудіосистема, літ. диски

Газ. обладнання, літ. диски

Електросклопідйомники, аудіосистема

Вартість тис. руб.


87

72

83

90

85

Ціни потребують аналізу, перед тим як вони будуть використовуватися в розрахунку. Про ціну потрібно знати: час дії ціни, валюта в якій ціна вказана, походження ціни (попит чи пропозиція), місце дії ціни, фізичний знос, наявність в ціні ПДВ, податку з продажів і т.д., наявність в ціні транспортних витрат. Необхідно перевірити розкид цін на їх порівнянність.

(Цмакс - ЦСР) * 100% / ЦСР = (90000-86400) * 100% / 86 400 = 4% <20%

(ЦСР - Цмин) * 100% / ЦСР = (86400-72000) * 100% / 86 400 = 16% <20%

Так як умови виконуються, то вибрані аналоги є прийнятними для цілей оцінки.

Корегування цін

Таблиця 8 - Корегування цін аналогів


Об'єкт оцінки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

Аналог № 5

Ціна, тис. крб.


87

72

89

94

90

Умови продажу


торг

торг

торг

торг

торг

Коригування, руб.


-8700

-7200

-8900

-9400

-9000

Пробіг, км

96232

120000

100000

70000

70000

45000

Коригування, руб.


+2000

0

-2000

-2000

-4000

Треб. ремонт

-

-

Ремонт КПП

-

-

-

Коригування, руб.


0

+4000

0

0

0

Додаткове обладнання


Літ. Диски, антикор. обр.

-

Аудіосистема, літ. диски

Газ. обладнання, літ. диски

Електросклопідйомники, аудіосистема

Коригування, руб.


-5000

0

-6000

-8000

-4000

Підсумкова ціна, тис. руб.


75,3

68,8

72,1

74,6

73

ЦСР = (Ц А1 + Ц А2 + Ц А3 + Ц А4 + Ц А5) / 5 = (75,3 +68,8 +72,1 +74,6 +73) / 5 = 72,8 тис. руб.

Таким чином, вартість автомобіля ВАЗ 21070 2002 р.в., визначена порівняльним підходом станом на 20.04.2010, становить:

72800 (сімдесят дві тисячі вісімсот) грн.

2.10.2 Визначення ринкової вартості об'єкта з використанням витратного підходу

Основним принципом, на якому грунтується витратний підхід оцінки, є принцип заміщення, згідно з яким передбачається, що ніхто з раціонально мислячих людей не заплатить за даний об'єкт більше тієї суми грошей, яку він може витратити на покупку іншого об'єкта з однаковою корисністю.

При оцінці обладнання та транспорту застосування витратного підходу полягає в розрахунку витрат на відтворення або заміщення точної копії оцінюваного об'єкта або об'єкта, аналогічного оцінюваному, за винятком втрат вартості від всіх видів зносу, знецінення та старіння.

Для розрахунку ринкової вартості оцінюваних транспортних засобів використана «Методика оцінки залишкової вартості транспортних засобів з урахуванням технічного стану. Р-03112194-0376-98 »затверджена Міністерством транспорту Російської Федерації від 10 грудня 1998р., Розроблена Державним науково-дослідним інститутом автомобільного транспорту (НИИАТ) 2-е видання з коментарем Москва 2005. Дана методика рекомендована для визначення залишкової вартості транспортних засобів, найближче відображає основні принципи визначення ринкової вартості транспортних засобів у витратному підході.

Вартість транспортного засобу в витратному підході розраховується за формулою:

Сзатр = (Сбаз + Па-ПСН + Пдоз) · (1-Ім/100) + Пдоп-СЕД, де

Сзатр - вартість ТЗ, визначена витратним підходом, руб.;

Сбаз - вартість ТЗ з урахуванням фізичного зносу, руб.;

Па - поправка, що враховує замінені агрегати, руб.;

ПСН - поправка, яка враховує відсутні агрегати, руб.;

Пдоз - поправка, що враховує наявність доп. устаткування, руб.;

Їм - моральний знос транспортного засобу,%;

СЕД - вартість усунення експлуатаційних дефектів, руб.

Вартість не розукомплектованого транспортного засобу, у якого не проводилася заміна агрегатів і переобладнання визначається згідно з "Методики оцінки залишкової вартості транспортних засобів з урахуванням технічного стану» за формулою:

Сзатр = Снов · (1-Іф/100) · (1-Ім/100)-СЕД, де

Сзатр - вартість ТЗ, визначена витратним підходом, руб.;

Снов - вартість нового ТЗ, руб.;

Іф - фізичний знос,%;

Їм - моральний знос,%;

СЕД - вартість усунення експлуатаційних дефектів, руб.

Розрахунок вартості усунення експлуатаційних дефектів СЕД проводиться за формулою:

СЕД = Ср + См + СЗЧ, де

Ср - вартість робіт з ремонту (відновленню), грн.;

См - вартість матеріалів, руб.;

СЗЧ - вартість запасних частин, руб.

У разі якщо транспортний засіб на дату оцінки знято з виробництва, вартість нового транспортного засобу Снов визначається за формулою:

Снов = Свип · Квип, де

Свип - вартість нового транспортного засобу аналогічного об'єкту оцінки, що випускається на дату оцінки, визначена за даними торгуючих підприємств, руб.;

Квип - коефіцієнт приведення вартості транспортного засобу, знятого з виробництва на дату оцінки, до вартості транспортного засобу, що випускається на дату оцінки.

Визначення вартості ТЗ, що випускається на дату оцінки.

Таблиця 9 - Сучасний аналог об'єкта оцінки

Об'єкт оцінки

Аналог

Свип,

руб.

Джерело інформації

До вип

З баз,

руб.

ВАЗ 21070

ВАЗ 21074

180000

П-Сервіс

1,00

180000

Знос-відносна втрата вартості (знецінення) транспортного засобу в процесі експлуатації.

Фізичний знос - відносна втрата вартості транспортного засобу через зміну його технічного стану в процесі експлуатації, що призводить до погіршення функціональних та експлуатаційних характеристик транспортного засобу. Основними причинами фізичного зношування транспортних засобів є зношування, пластичні деформації, втомні руйнування, корозія, зміна фізико-хімічних властивостей конструктивних матеріалів.

Фізичний знос визначається за формулою:

Іф = 100 ∙ (1-e-Ω), де

e - основа натурального логарифма, e = 2,72;

Ω - функція, що залежить від віку і фактичного пробігу ТЗ.

Параметричний опис функції Ω викладено в РД 37.009.015-98. Методичний посібник з визначенням вартості автотранспортних засобів з урахуванням природного зносу та технічного стану на момент пред'явлення (із змінами № 1,2,3,4,5,6). М.: Прайс-Н, 2006.

Тф = 7,9 років - фактичний термін служби з початку експлуатації.

Lф = 96,23 тис. км - пробіг фактичний на день огляду з початку експлуатації.

Ω = 0,070 * 7,9 +0,0035 * 96,23 = 0,889

Іф = 100 * (1-2,72 -0,889) = 58,9%

Функціональне старіння - знецінення об'єкта внаслідок невідповідності його параметрів і (або) характеристик оптимальному техніко-економічним рівнем.

З причин, які викликали функціональне старіння, виділяють моральний і технологічний знос.

Моральний знос - це знос, причина якого - поліпшення властивостей виробів аналогічних оцінюваному (зміна технічних параметрів або конструктивних рішень, поява нових можливостей, більшою екологічності, ергономічності і т.д.) або здешевлення їх виробництва.

Технологічний знос - це знос, причина якого - відмінності в дизайні і склад конструкційних матеріалів, використовуваних в об'єктах - аналогах, в порівнянні з оцінюваним об'єктом, а також зміна технологічного циклу виробництва, до якого включено оцінюваний об'єкт.

Функціональний знос в даній роботі відсутня, так як технічні параметри та конструктивні рішення, застосовані при виробництві оцінюваного транспортного засобу, відповідають рівню сучасних вимог, що висуваються до транспортних засобів подібного типу.

Вартість усунення дефектів експлуатації складає СЕД .= 0 руб.

Сзатр = 180000 * (1 - 58,9 / 100) - 0 = 73 980 руб.

Таким чином, вартість автомобіля ВАЗ 21070, певна витратним підходом станом на 20 квітня 2010 року, становить:

73980 (сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) грн.

2.11 Узгодження результатів оцінки

Витратний підхід дозволяє визначити витрати на виготовлення і реалізацію нового об'єкта оцінки за вирахуванням усіх форм накопиченого зносу. Недоліком є невисока точність оцінки всіх видів зносу і старіння автомобіля. Також недоліком витратного підходу в даному випадку полягає неточність інформації за вартістю автомобіля в новому стані. З урахуванням викладеного результату витратного підходу був привласнений ваговий коефіцієнт 0,4.

Порівняльний підхід заснований на ринкових даних з продажу аналогічних об'єктів. Точність результатів, отриманих в рамках порівняльного підходу, істотно залежать від ступеня порівнянності оцінюваного об'єкта з об'єктами-аналогами. Результати оцінки досить об'єктивно відображають ринкову вартість оцінюваного об'єкта. З урахуванням викладеного результату порівняльного підходу був привласнений ваговий коефіцієнт 0,6.

Таблиця 10 - Узгодження результатів визначення ринкової вартості автомобіля ВАЗ 21070

Підхід до оцінки

Вартість, руб

Ваговий коефіцієнт

Зважена вартість, руб

Витратний

73 980

0, 4

29 600

Порівняльний

72 800

0, 6

43 700

Підсумкова величина ринкової вартості

73 300

Сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят два рубля

3 ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ З ВОССТАНОІТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЯ ВАЗ 21070

3.1 Основні факти та висновки

Загальна інформація, що ідентифікує об'єкт оцінки

Об'єктом оцінки є автомобіль ВАЗ 21070 (ідентифікаційний номер ХТА21070021579715, реєстраційний номер До 952 РУ 34).

Підсумкова величина вартості об'єкта оцінки

Ринкова вартість послуг з відновного ремонту автомобіля ВАЗ 21070 реєстраційний номер До 952 РУ 34 на 20 квітня 2010 року становить:

без обліку зносу:

157255 (сто п'ятьдесят сім тисяч двісті п'ятьдесят п'ять) грн;

з урахуванням зносу:

77114 (сімдесят сім тисяч сто чотирнадцять) грн.

Завдання на оцінку

Таблиця 11 - Завдання на оцінку

Об'єкт оцінки

Автомобіль ВАЗ 21070, реєстраційний номер До 952 РУ 34

Майнові права на об'єкт оцінки

Передбачуване право власності

Право встановлюють документи

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ 34 РС 809515

Цілі оцінки

Визначення ринкової вартості послуг з відновного ремонту транспортного засобу

Продовження таблиці 11

Вид вартості

Ринкова

Дата оцінки

17. 04. 2010

Термін проведення оцінки

17. 04. 2010

Дата складання звіту

20. 04. 2010

Допущення і обмеження, на яких має грунтуватися оцінка

містяться у звіті висновки справедливі і дійсні строго в межах припущень і обмежень, які є частиною справжнього звіту;

передбачається, що інформація, отримана від замовника, є надійною і достовірною;

оцінювач не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих власником автотранспортного засобу;

думку оцінювача щодо вартості об'єкта дійсно тільки на дату оцінки;

справжній звіт дійсний тільки в повному обсязі, будь-яке використання окремих його частин у відриві від повністю сформованого звіту є некоректним і не відображає точку зору оцінювача.

Відомості про замовника

Таблиця 12 - Відомості про замовника

Замовник

Ендрщук Сергій Олександрович

Реквізити замовника

Паспорт 1808 № 123456 вид. 01.01.2008 р.

Адреса: м. Волгоград, вул. Нальчінская д. 39.

Власник об'єкта оцінки

Ендрщук Сергій Олександрович

Відомості про оцінювача

Таблиця 13 - Відомості про оцінювача

Оцінювач

Солдатов Павло Васильович

Реквізити оцінювача

Паспорт 1807 № 249075 виданий 25.12.2008 р відділом УФМС Росії по Волгоградській області у Кіровському р-ні м. Волгограда

Членство в саморегулюючої організації

Є членом саморегульованої організації «Російське товариство оцінювачів»

Документ, що підтверджує професійні знання оцінювача

Диплом про професійну перепідготовку за програмою «Оцінка вартості машин, обладнання та транспортних засобів» № 777111 від 01. 07. 2009

Відомості про страхування цивільної відповідальності оцінювача

Страховий поліс страхування відповідальності № 777111/09 ТСК страховий дім Військово-страхова компанія, страхова сума 300000 руб.

Стаж роботи в оціночної діяльності

рік

3.5 Допущення і обмежувальні умови, використані при проведенні оцінки

Звіт про оцінку представляє собою думку оцінювача щодо об'єкта оцінки. При виконанні цієї роботи оцінювач виходив з таких припущень і обмежувальних умов:

містяться у звіті висновки справедливі і дійсні строго в межах припущень і обмежень, які є частиною справжнього звіту;

передбачається, що інформація, отримана від замовника, є надійною і достовірною;

оцінювач не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих власником автотранспортного засобу;

думку оцінювача щодо вартості об'єкта дійсно тільки на дату оцінки;

оцінка була зроблена тільки для зазначених вище цілей;

оцінка вартості послуг з відновного ремонту автомобіля була проведена в повному обсязі і належній якості згідно з технологією заводу-виробника автотранспортного засобу;

справжній звіт дійсний тільки в повному обсязі, будь-яке використання окремих його частин у відриві від повністю сформованого звіту є некоректним і не відображає точку зору оцінювача.

Застосовувані стандарти оціночної діяльності

3.6.1 Використовувані закони та стандарти

Оцінка ринкової вартості об'єкта оцінки проводилася у відповідності з діючими законодавчими актами: Цивільним кодексом РФ, Федеральним законом від 29.07.1998 р. № 135-ФЗ «Про оціночної діяльності в Російській Федерації».

При здійсненні оціночної діяльності оцінювач застосовував діють на дату оцінки федеральні стандарти оцінки (ФСО): ФСТ № 1 затверджено наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 256; ФСТ № 2 затверджено наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 255; ФСТ № 3 затверджено наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 254.

Обов'язковість застосування ФСТ обумовлена ​​відповідними наказами Мінекономрозвитку Росії.

Оцінка виконувалася з урахуванням вимог керівних і методичних документів з оцінки транспортних засобів.

3.6.2 Застосовувані поняття та визначення

Договір про оцінку - письмова угода про взаємні зобов'язання.

Метод оцінки - спосіб розрахунку вартості в рамках одного з підходів до оцінки.

Калькулювати - обчислювати величину витрат.

Дефект - вада, недолік, пошкодження.

Запасні частини - вузли, агрегати, деталі, що входять до складу транспортного засобу.

Об'єкти оцінки - відповідно до статті 5 Федерального закону «Про оціночної діяльності в Російській Федерації», до об'єктів оцінки відносяться:

- Окремі матеріальні об'єкти (речі);

- Сукупність речей, що становлять майно особи, в тому числі майно певного виду (рухоме або нерухоме, в тому числі підприємства);

- Право власності та інші речові права на майно або окремі речі зі складу майна;

- Права вимоги, зобов'язання (борги);

- Роботи, послуги, інформація;

- Інші об'єкти цивільних прав, щодо яких законодавством РФ встановлена ​​можливість їх участі у цивільному обороті.

Вартість заміщення - сума витрат на створення об'єкта, аналогічного об'єкту оцінки, в ринкових цінах, що існують на дату проведення оцінки, з урахуванням зносу.

Утилізаційна вартість - вартість, яка дорівнює ринковій вартості матеріалів, які вона в себе включає, з урахуванням витрат на утилізацію.

Вартість ремонту (відновлення) - ринкова вартість усунення пошкоджень транспортного засобу, що включає в себе трудові та матеріальні витрати, накладні витрати, податки та інші обов'язкові платежі, а також прибуток.

Страхова вартість - ринкова вартість транспортного засобу, що визначається при страхуванні на момент укладання договору страхування. Є одним з істотних умов договору страхування.

Вартість збитків від пошкодження - величина уцінки транспортного засобу в результаті отриманих пошкоджень або величина понесених витрат по ремонту (відновленню) пошкодженого транспортного засобу до технічного стану, в якому воно знаходилося безпосередньо перед пошкодженням, з урахуванням нанесення супутнього збитку (втрати товарної вартості) при проведенні окремих видів робіт з ремонту.

Знос - (стосовно оцінки) зміна вартості в процесі його експлуатації чи тривалого зберігання, науково-технічного прогресу та економічної ситуації в цілому.

Знос фізичний - зміна розмірів, форми або стану поверхонь, фізико-механічних, хімічних, електротехнічних властивостей матеріалів в процесі експлуатації, аварії або тривалого зберігання, фізичний знос викликає часткову або повну втрату працездатності об'єкта або його привабливості і, як наслідок, означає часткову або повну втрату вартості об'єкта.

Ремонт

У залежності від ступеня пошкодження або корозійного руйнування кузовний деталі передбачаються такі види ремонтів при знятих вузлах і деталях, що перешкоджають усунення деформації деталей кузова, та проведення зварювальних і фарбувальних робіт:

ремонт 0 - усунення пошкодження на лицьових поверхнях кузова без проведення фарбування;

ремонт 1 - усунення пошкоджень у легкодоступних місцях (до 20% площі поверхні деталі);

ремонт 2 - усунення ушкоджень зі зварюванням, або ремонт 1 на поверхні деталі, деформованої до 50%;

ремонт 3 - усунення пошкоджень з розкриттям і зварюванням, часткової реставрацією деталі на поверхні до 30%;

ремонт 4 - усунення пошкоджень з частковою реставрацією деталі на поверхні понад 30%;

часткова заміна - заміна пошкодженої деталі кузова ремонтної вставкою;

заміна - заміна пошкодженої деталі кузова детально чи запасних частин;

перекіс кузова - порушення понад допустимих меж геометричних параметрів прорізів (вікон, дверей, капота, кришки багажника), а також місця розташування базових точок кріплення силового агрегату, підвісок (мостів) та вузлів трансмісії на підставі кузова.

Послідовність визначення вартості послуг з відновного ремонту об'єкта оцінки

Відповідно до п. 16 Федерального стандарту оцінки № 1, проведення оцінки об'єктів включає в себе наступні етапи:

укладення договору на проведення оцінки, що включає завдання на оцінку;

збір та аналіз інформації, необхідної для оцінки;

розрахунок вартості послуг з відновного ремонту автомобіля;

складання звіту про оцінку.

Перелік джерел інформації, що використовуються для проведення оцінки

- Цивільний кодекс РФ;

- Федеральний закон «Про оціночної діяльності в Російській Федерації» № 135-ФЗ від 29 липня 1998р. із змінами та доповненнями;

- Федеральний стандарт оцінки № 1 затверджений наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 256;

- Федеральний стандарт оцінки № 2 затверджений наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 255;

- Федеральний стандарт оцінки № 3 затверджений наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 254;

- Адріанов Ю. В. Оцінка транспортних засобів. М.: Справа, 2002;

- Оцінка вартості транспортних засобів / За ред. М.П. Улицької. М.: Фінанси і статистика, 2005;

- Методичний посібник для судових експертів «Дослідження автомототранспортних засобів з метою визначення вартості відновлювального ремонту й оцінки» / Мін'юст РФ, Російський федеральний центр СЕ. М., 2008;

- РД 37.009.015-98. Методичний посібник з визначенням вартості автотранспортних засобів з урахуванням природного зносу та технічного стану на момент пред'явлення (із змінами № 1,2,3,4,5,6). М.: Прайс-Н, 2006;

- Інтернет-ресурси з тематики оцінки.

Опис об'єкта оцінки

3.7.1 Документи, що встановлюють кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Polo 34 СУ 987785.

3.7.2 Характеристика об'єкта оцінки

Таблиця 14 - Характеристика об'єкта оцінки

Об'єкт оцінки

Послуги з відновного ремонту автомобіля ВАЗ 21070

Рік випуску

2002

Тип ТЗ

Седан

Реєстраційний номер

До 952 РУ 34

Номер двигуна

6870638

Робочий об'єм, см 3

1568

Потужність двигуна, кВт / л.с.

54,8 / 75

Номер кузова (шасі):

1579715

Ідентифікаційний номер:

ХТА21070021579715

Колір кузова:

Яскраво-білий

Пробіг автомобіля, км

96232

Власник об'єкта оцінки

Ендрщук Сергій Олександрович

3.8 Аналіз ринку запасних частин

У ході складання звіту оцінювачем був проведений аналіз існуючого ринку запасних частин і ремонтних робіт у м. Волгограді.

Ціни на замінні запасні частини, деталі та матеріали взяті за даними:

Інтернет-магазин «Exist».

Автомагазин «Експрес-Авто», м. Волгоград, вул. Робітничо-Селянська, 39, тел.8-905-395-9095

«Дослідження ринку автосервісу Волгоградського регіону станом на липень 2008р.» Волгоград 2008

Приймаються вартість нормо-години:

Арматурно-слюсарні роботи - 250 руб.

3.9 Опис процесу оцінки

Об'єктом оцінки є послуги з відновного ремонту автомобіля ВАЗ 21070. Метою оцінки є визначення ринкової вартості послуг з відновного ремонту об'єкта оцінки. У зв'язку з цим визначенням підлягає ринкова вартість.

Прибутковий підхід не застосовувався, так як в даному випадку об'єктом оцінки є послуга з відновного ремонту (роботи та матеріали), яка не може мати потенційну здатність приносити дохід.

Елементи порівняльного підходу застосовувалися при визначенні одиниці вартості робіт, послуг, запасних частин, матеріалів. У даному розрахунку використовувалися ринкові вартості матеріалів, комплектуючих виробів, енергії, праці та інших ресурсів, необхідних для відновлення АТС, що визначаються порівняльним підходом.

Витратний підхід застосовувався для калькулювання витрат.

Визначення ринкової вартості послуг з відновного ремонту об'єкта оцінки.

Розрахунок проводиться відповідно до технології ремонту, відповідної збірки трудомісткості ремонту ВАЗ 2104-2107 Тольятті 2005 р., комплексам робіт з розбирання та збирання автомобілів ВАЗ 2104-2107 «ПРАЙС-Н» 2001 р.

Можливі приховані дефекти.

Таблиця 15 - розрахунок вартості відновлювального ремонту

Вартість ремонтних робіт

Найменування

Ціна, руб.

Нор-год, коеф.

Кількість

Сума, руб.

Вартість розбирання / збирання

Двигун - р / р

250,00

15,10

1,00

3775,00

Автомобіль розбирання та збирання під заміну кузова пофарбованого

250,00

58,81

1,00

14702,50

Разом: Вартість розбирання / збирання

18 477,50

Разом: Вартість ремонтних робіт

18 477,50


Вартість нових вузлів і деталей

Найменування

Ціна, руб.

Кількість

Сума, руб.

Кузов забарвлений

57000,00

1,00

57 000,00

Бампер передній у зборі

1160,00

1,00

1 160,00

Кронштейн переднього бампера

135,00

2,00

270,00

Блок-фара права / ліва

950,00

2,00

1 900,00

Покажчик повороту боковий правий / лівий

45,00

2,00

90,00

Решітка радіатора

850,00

1,00

850,00

Радіатор

980,00

1,00

980,00

Електровентилятор

595,00

1,00

595,00

Кожух вентилятора

75,00

1,00

75,00

Батарея акумуляторна

2500,00

1,00

2 500,00

Скло вітрового вікна

1050,00

1,00

1 050,00

Панель приладів

3550,00

1,00

3 550,00

Комбінація приладів

1690,00

1,00

1 690,00

Облицювання центральній консолі

280,00

1,00

280,00

Вал рульового управління

405,00

1,00

405,00

Облицювання рульової колонки

25,00

2,00

50,00

Джгут проводів передній

230,00

1,00

230,00

Консоль центральна з приладами

460,00

1,00

460,00

Оббивка дверей

40,00

1,00

40,00

Скло передніх правих дверей

940,00

1,00

940,00

Захист двигуна передня

195,00

1,00

195,00

Дзеркало зовнішнє ліве

495,00

1,00

495,00

Дзеркало внутрішньосалонове

230,00

1,00

230,00

Бачок омивача в зборі

250,00

1,00

250,00

Продовження таблиці 15

Колесо рульове

890,00

1,00

890,00

Підкрилок передній

120,00

1,00

120,00

Замок капота

40,00

1,00

40,00

Блок циліндрів

12900,00

1,00

12 900,00

Кришка ДВС передня

255,00

1,00

255,00

Головка блоку циліндрів

6470,00

1,00

6 470,00

Шків коленвала

165,00

1,00

165,00

Шестерня РГМ

1000,00

1,00

1 000,00

Ланцюг ГРМ

149,00

1,00

149,00

Натягувач ГРМ

60,00

1,00

60,00

Насос водяний

450,00

1,00

450,00

Шків водяного насоса

115,00

1,00

115,00

Кришка клапанна

325,00

1,00

325,00

Генератор

2140,00

1,00

2 140,00

Фільтр масляний

180,00

1,00

180,00

КПП

13200,00

1,00

13 200,00

Важіль передньої підвіски нижній правий / лівий

470,00

2,00

940,00

Стабілізатор

475,00

1,00

475,00

Тяга рульова права / ліва

235,00

2,00

470,00

Тяга рульова середня

315,00

1,00

315,00

Важіль маятниковий

315,00

1,00

315,00

Труба приймальна

515,00

1,00

515,00

Глушник

1220,00

1,00

1 220,00

Муфта карданного валу

200,00

1,00

200,00

Хрестовина карданного валу

95,00

2,00

190,00

Опора проміжна карданного валу

270,00

1,00

270,00

Міст задній в зборі

12300,00

1,00

12 300,00

Вал колінчастий

2230,00

1,00

2 230,00

Поперечка передньої підвіски

1120,00

1,00

1 120,00

Продовження таблиці 15

Котушка запалювання

275,00

1,00

275,00

Кришка розподільника запалювання

114,00

1,00

114,00

Розподільник запалювання

150,00

1,00

150,00

Сигнал звукової

115,00

2,00

230,00

Опора ДВС

90,00

2,00

180,00

Важелі склоочисника

110,00

2,00

220,00

Мотор склоочисника

475,00

1,00

475,00

Набір ламп розжарювання

90,00

1,00

90,00

Разом: Вартість нових вузлів і деталей

136 038,00

Зниження вартості з урахуванням зносу

58,9

%

80141,0

Вартість вузлів і деталей з урахуванням зносу

55896,0


Вартість матеріалів

№ №

Найменування

Од. ізм.

Ціна, руб.

Кількість

Сума, руб.

1

Гальмівна рідина

л

80,00

0,66

52,80

2

Масло моторне

л

150,00

4,00

600,00

3

Комплект прокладок ДВС

компл.

485,00

1,00

485,00

4

Охолоджуюча рідина

л

45,00

9,70

436,50

5

Металовироби та дрібні деталі

коеф.

1165,57

1,00

1165,57


Разом: Вартість матеріалів

2 739,87Вартість ремонтних робіт

18 477,50

руб.

Вартість нових вузлів і деталей

136 038,00

руб.

Вартість вузлів і деталей з урахуванням зносу

55896,0

руб.

Вартість матеріалів

2 739,87

руб.

Вартість відновлювального ремонту без обліку зносу

157 255,37

руб.

Вартість відновлювального ремонту з урахуванням зносу

77114,40

руб.

Таким чином, вартість відновлювального ремонту автомобіля ВАЗ 21070 за станом на 20 квітня 2010 р становить:

- Без урахування зносу 157255,37 грн;

- З урахуванням зносу 77114,40 руб.

ВИСНОВОК

У ході даної роботи були вивчені основні поняття оціночної діяльності, мети оцінки, права та обов'язки оцінювача, види вартості, а також основні підходи, які застосовуються в оцінці. Існує три підходи для визначення ринкової вартості об'єкта оцінки: дохідний, витратний та порівняльний.

У даній роботі визначення підлягала ринкова вартість автомобіля ВАЗ 21070. Ринкова вартість автомобіля була визначена в частині порівняльного та витратного підходів. Прибутковий підхід не використовувався, оскільки об'єкт оцінки не є типово дохідним об'єктом, здатним генерувати дохід як самостійна одиниця.

Ринкова вартість автомобіля ВАЗ 21070 за станом на 20 квітня 2010 року склала:

- Визначена порівняльним підходом 72800 рублів;

- Певна витратним підходом 73980 рублів.

Підсумкова величина ринкової вартості автомобіля ВАЗ 21070 склала 73300 рублів.

Також була визначена ринкова вартість послуг з відновного ремонту автомобіля ВАЗ 21070. Вона склала:

- Без урахування зносу 157255 рублів;

- З урахуванням зносу 77114 рублів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Цивільний кодекс РФ.

Федеральний закон «Про оціночної діяльності в Російській Федерації» № 135-ФЗ від 29 липня 1998р. із змінами і доповненнями.

Федеральний закон «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів».

Постанова Уряду РФ «Про організацію незалежної технічної експертизи транспортних засобів» від 24 квітня 2003 року № 238 »

Федеральний стандарт оцінки № 1 затверджений наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 256;

Федеральний стандарт оцінки № 2 затверджений наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 255;

Федеральний стандарт оцінки № 3 затверджений наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007р. № 254;

Адріанов Ю. В. Оцінка транспортних засобів. М.: Справа, 2002;

Оцінка вартості транспортних засобів / За ред. М.П. Улицької. М.: Фінанси і статистика, 2005;

Методичне керівництво для судових експертів «Дослідження автомототранспортних засобів з метою визначення вартості відновлювального ремонту й оцінки» / Мін'юст РФ, Російський федеральний центр СЕ. М., 2008;

РД 37.009.015-98. Методичний посібник з визначенням вартості автотранспортних засобів з урахуванням природного зносу та технічного стану на момент пред'явлення (із змінами № 1,2,3,4,5,6). М.: Прайс-Н, 2006.

http://www.exist.ru/ Методичні рекомендації з проведення незалежної технічної експертизи транспортного засобу при ОСАГО № 001МР/СЕ, Москва 2005р.

ДОДАТКИ

Додаток № 1

АКТ Огляду автотранспортних засобів

"17" квітня 2010 р. Час огляду 16 год. 30 хв.

Місце огляду: Стоянка ГИБДД Кіровського р-ну гір. Волгограда.

Мною, експертом: Солдатовим Павлом Васильовичем проведено огляд автотранспортного засобу:

Тип: легковий автомобіль Марка, модель: ВАЗ 21070

Категорія (АВСD, причіп): У Реєстраційний №: К952РУ34

Ідентифікаційний номер (VIN): ХТА21070021579715

Двигун: модель 2103 № 6870638

Шасі (рама): № Кузов (коляска): № 1579715

Колір: яскраво-білий Дата випуску: січень 1998

Пробіг: 36570 км

Паспорт транспортного засобу: 34 РС 809515

Власник автотранспортного засобу: Ендрщук Сергій Олександрович

Адреса власника: м. Волгоград, вул. Аличевая д. 17.

Дата пошкодження транспортного засобу: 7 квітня 2010

Причина пошкодження: дорожньо-транспортна пригода

Винна сторона: Кольцов Петро Петрович

Особливі відмітки: факт аварії підтверджений довідкою ГИБДД № 745 від 7 квітня 2010

При огляді Встановлення:

1. Стан автотранспортного засобу - у пошкодженому стані не на ходу.

2. Ідентифікаційні номери двигуна, шасі та кузова, реєстраційний знак, колір відповідають записам у реєстраційних документах на транспортний засіб.

3. Пробний пуск двигуна не проводився.

4. Деформовано з глибокими складками і підлягає заміні крило переднє ліве.

Деформовані і підлягають ремонту: панель передньої лівої двері - ремонт 3, крило заднє праве - ремонт 2, крило переднє праве - ремонт 3, бризговики переднього правого крила - ремонт 3, стійка рами вітрового вікна права - ремонт 2, стійка рами вітрового вікна ліва - ремонт 2, підсилювач жолобка переднього крила правий - ремонт 2, панель облицьовування радіатора - ремонт 3, бризговики - ремонт 2, стійка передка кузова права - ремонт 2, щиток передка - ремонт 2, поріг правий - ремонт 2, поріг лівий - ремонт 2, стійка середня права - ремонт 2, стійка середня ліва - ремонт 1.

Погнуті, розбиті і підлягають заміні: радіатор, блок-фара ліва передня, блок-фара передня права, покажчик повороту боковий правий, покажчик повороту бічний лівий, акумулятор, скло вітрового вікна, шланг гальмівної, решітка радіатора, радіатор, електровентилятор, кожух вентилятора, бампер передній, молдинг бампера переднього, кронштейни бампера прав / лев, акумуляторна батарея, скло вітрового вікна, панель приладів, комбінація приладів, облицювання центральній консолі, облицювання центральній консолі, вал рульового управління, облицювання рульової колонки, скло передніх правих дверей, двері передні праві , крило переднє ліве, бризговики лівого переднього крила, дзеркало зовнішнє ліве, бачок омивача, колесо рульове, підкрилок передній, блок циліндрів, головка блоку циліндрів, кришка ДВС передня, шестерня ГРМ, ланцюг ГРМ, натягувач ГРМ, насос водяний, шків водяного насоса, генератор, фільтр масляний, важіль передньої підвіски нижній правий / лівий, стабілізатор, КПП, тяга рульова прав / лев, тяга рульова середня, важіль маятниковий, труба приймальна, глушник, муфта карданного валу, хрестовина карданного валу, проміжна опора карданного валу, поперечина передній підвіски, міст задній, вал карданний, лонжерон передній прав / лев, панель даху, капот, міст задній, розподільник запалювання, опора ДВС, мотор склоочисника.

Витекли: охолоджуюча рідина, гальмівна рідина, масло моторне. Потрібно усунути складного перекосу прорізу капота, перекосу малої складності дверних і віконних прорізів.

Потрібне забарвлення: крило ліве переднє, крило праве переднє, крило заднє праве, панель рами вітрового скла, панель даху, двері передні праві, двері передня ліва, двері задні ліві, поріг правий, поріг лівий, панель передка, бризговики, панель облицьовування радіатора, капот. Зовнішнє лакофарбове покриття повністю заводське, слідів фарбувальних ремонтних впливів не виявлено.

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА З ОЦІНКИ

1. Представлений автомобіль підлягає ремонту.

2. Всі ушкодження є наслідком однієї аварії.

3. Акт складений для визначення збитку від дорожньо-транспортної пригоди на дату ушкодження.

4. Акт складений за зовнішнім оглядом.

Додаток до акту:

1. Копія довідки ДАІ про пошкодження автотранспортного засобу в дорожньо-транспортній пригоді.

3. Фотографії пошкодженого автотранспортного засобу.

При огляді були присутні:

Замовник: Ендрщук Сергій Олександрович

Винна сторона: Кольцов Петро Петрович

Експерт з оцінки / Солдатов П.В. /

Замовник / Ендрщук С.О. /

Винна сторона / Кольцов П.П. /

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
401.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка ринкової вартості верстата
Оцінка ринкової вартості нерухомості
Оцінка ринкової вартості обладнання
Оцінка ринкової вартості кафе і бари
Оцінка ринкової вартості об`єкта нерухомості
Оцінка ринкової вартості земельної ділянки
Оцінка ринкової вартості об`єкта нерухомості 2
Оцінка ринкової вартості двокімнатної квартири
Оцінка ринкової вартості ЗАТ Олерон
© Усі права захищені
написати до нас