Оформлення права на товарний знак і знак обслуговування в РБ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Оформлення права на товарний знак і знак обслуговування. Підстави до відмови реєстрації товарного знака і знака обслуговування.
Зміст
 
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. Правова охорона товарного знаку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
2. Реєстрація товарного знака та видача свідоцтва на товарний
знак ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13

Введення
Товарний знак і знак обслуговування - позначення, що сприяє відмінності товарів або послуг одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб.
У якості товарних знаків реєструються позначення, які можуть бути представлені в графічній формі: словесні, включаючи власні імена, літерні, цифрові, образотворчі, поєднання кольорів, об'ємні позначення, включаючи форму товару або його упаковку, а також комбінації таких позначень.
Товарний знак може бути зареєстрований в будь-якому кольорі або колірному сполученні.

1. Правова охорона товарного знака
Правова охорона товарного знака в Республіці Білорусь здійснюється на підставі його реєстрації в державній установі "Національний центр інтелектуальної власності" у порядку, встановленому законодавством про товарні знаки, або в силу міжнародних договорів Республіки Білорусь.
Товарний знак може бути зареєстрований на ім'я юридичної або фізичної особи. Право на товарний знак охороняється державою. На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво. Свідоцтво на товарний знак засвідчує пріоритет товарного знаку, виняткове право власника на товарний знак відносно товарів, зазначених у свідоцтві, та містить зображення товарного знака.
Власник товарного знака має виключне право використовувати товарний знак і розпоряджатися ним, а також право забороняти використання товарного знака іншими особами. Ніхто не може використовувати охороняється на території Республіки Білорусь товарний знак, на який видано свідоцтво, без дозволу його власника.
Не допускається реєстрація товарних знаків:
1) не мають ознак відмінності;
2) увійшли до загального вжитку як позначення товарів певного виду;
3) є загальноприйнятими символами і термінами;
4) складаються виключно із знаків чи вказівок, що використовуються для позначення виду, якості, кількості, властивості, призначення, цінності товарів, а також місця і часу їх виробництва або збуту;
5) представляють собою форму товару або його упаковку, що визначаються виключно або головним чином сутністю чи природою товару, необхідністю досягнення технічного результату, істотною цінністю товару.
Не допускається реєстрація товарних знаків, що складаються лише з позначень, що представляють собою державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви держав, прапори, емблеми та скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, нагороди та інші відзнаки або схожих з ними до ступеня змішання. Такі позначення можуть бути включені як неохоронювані елементи в товарний знак, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власника.
Не допускається реєстрація як товарні знаки позначень:
1) є оманливими або здатними ввести в оману споживача щодо товару, місця його походження чи його виробника;
2) представляють собою або містять зазначення місця походження вин або міцних спиртних напоїв, охороняються у чинності міжнародних договорів Республіки Білорусь, для позначення вин або міцних спиртних напоїв, що не походять з даного місця;
3) суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі.
Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, тотожні або подібні до їх змішання з:
1) зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Республіці Білорусь на ім'я іншої особи і що володіють більш раннім пріоритетом товарними знаками у відношенні однорідних товарів;
2) товарними знаками інших осіб, які охороняються в Республіці Білорусь на основі міжнародних договорів, у відношенні однорідних товарів;
3) товарними знаками інших осіб, визнаними загальновідомими в Республіці Білорусь в установленому патентним органом порядку, щодо будь-яких товарів.
Не реєструються як товарні знаки позначення, які відтворюють:
1) відомі на території Республіки Білорусь у відношенні однорідних товарів фірмові найменування (або їх частини), що належать іншим особам;
2) промислові зразки, права на які в Республіці Білорусь належать іншим особам, якщо промисловий зразок має більш раннім пріоритетом у порівнянні з заявленими на реєстрацію товарними знаками;
3) найменування місць походження товарів, що охороняються в Республіці Білорусь;
4) назви відомих в Республіці Білорусь творів науки, літератури і мистецтва, цитати або персонажі з них, твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власника авторського права або його правонаступника.
5) назви зареєстрованих в Республіці Білорусь засобів масової інформації без дозволу їх засновників щодо однорідних товарів;
6) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Республіці Білорусь осіб без згоди таких осіб або їх спадкоємців.
Заявка на реєстрацію товарного знака (далі - заявка) подається юридичною або фізичною особою у патентний орган. Заявка може бути подана через патентного повіреного Республіки Білорусь.
Заявники, які мають постійне місце знаходження або постійне місце проживання в іноземних державах, або їх патентні повірені ведуть в Республіці Білорусь справи, пов'язані з реєстрацією товарних знаків та продовженням терміну її дії, через патентних повірених, зареєстрованих в патентному органі у встановленому порядку.
Заявка повинна стосуватися одного товарному знаку. Заявка повинна містити:
1) заяву про реєстрацію позначення як товарного знака із зазначенням заявника, а також його місцезнаходження або місця проживання; заявляється позначення;
2) перелік товарів і послуг, для яких потрібна реєстрація, згрупованих за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.
До заявки повинні бути додані:
1) документ, що підтверджує сплату патентного мита у встановленому розмірі;
2) документ, що засвідчує повноваження патентного повіреного, якщо заявка подається через патентного повіреного;
3) положення про колективний знак, якщо заявка подається на колективний знак.
Вимоги до документів заявки та терміни їх подання встановлюються патентним органом.
Пріоритет товарного знака встановлюється за датою подання заявки в патентний орган. Датою подання заявки вважається дата надходження в патентний органу документів, що відповідають вимогам пункту 5 статті 6 цього Закону.
Пріоритет товарного знака може встановлюватися за датою подачі першої заявки на товарний знак в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, переглянутої в Брюсселі 14 грудня 1900 року, у Вашингтоні - 2 червня 1911 року, в Гаазі - 6 листопада 1925 року, в Лондоні - 2 червня 1934 року, в Лісабоні - 31 жовтня 1958 року та в Стокгольмі - 14 липня 1967 року і зміненого 2 жовтня 1979 року (конвенційний пріоритет), якщо у патентний орган заявка надійшла протягом шести місяців від зазначеної дати.
Пріоритет товарного знака, вміщеного на експонатах офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставок, організованих на території однієї з держав - учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності, може встановлюватися за датою початку відкритого показу експоната на виставці (виставковий пріоритет), якщо заявка подана в патентний орган протягом шести місяців від зазначеної дати.
Заявник, який бажає скористатися правом конвенційного або виставочного пріоритету, зобов'язаний вказати це при подачі заявки на реєстрацію товарного знака або протягом двох місяців з дати надходження заявки в патентний орган і докласти необхідні документи, що підтверджують правомірність такої вимоги, або подати ці документи не пізніше трьох місяців з дати надходження заявки в патентний орган.
Експертиза заявки на реєстрацію товарного знака здійснюється патентним органом і включає попередню експертизу та експертизу заявленого позначення.
Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення експерта особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникають в ході попередньої експертизи та експертизи заявленого позначення.
Заявник має право з власної ініціативи доповнювати, уточнювати або виправляти матеріали заявки на будь-якому етапі її розгляду до дати реєстрації товарного знака.
Якщо додаткові матеріали змінюють заявлене на реєстрацію позначення по суті або розширюють перелік зазначених у заявці товарів, ці матеріали не приймаються до розгляду і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.
У період проведення експертизи заявки, але не пізніше дати реєстрації товарного знака заявник має право подати до патентний органу заяву про зміну заявника за заявкою за наявності згоди нового заявника. Заявка може бути відкликана на прохання заявника на будь-якому етапі її розгляду до дати реєстрації товарного знака.
У період проведення експертизи заявки, але до прийняття по ній рішення заявник має право подати на це саме позначення виділену заявку, що містить частину найменувань товарів і послуг, зазначених у переліку первинної заявки на дату її подання в патентний орган, із збереженням у виділеною заявкою дати подання і дати пріоритету товарного знака за первісною заявці.
Термін проведення попередньої експертизи становить два місяці з дати подачі заявки в патентний орган.
У ході проведення попередньої експертизи перевіряються склад необхідних документів, передбачених статтею 6 цього Закону, правильність оформлення заявки, сплата патентного мита. При проведенні даної експертизи заявнику може бути запропоновано внести в матеріали заявки виправлення, доповнення або зміни. Виправлені, доповнені або змінені матеріали повинні бути представлені в патентний орган у тримісячний термін з дати отримання запиту. За клопотанням заявника цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на три місяці за умови, що клопотання надійшло до закінчення даного терміну. Якщо заявник порушив зазначений строк або залишив запит без відповіді, заявка не приймається до розгляду.
За результатами попередньої експертизи приймається рішення про прийняття заявки до розгляду або про відмову у прийнятті її до розгляду. При прийняття заявки до розгляду встановлюються дата подачі заявки, а також конвенційний або виставковий пріоритет (у разі подання необхідних документів, що підтверджують правомірність цієї вимоги).
Експертиза заявленого позначення проводиться після закінчення попередньої експертизи. У період проведення експертизи заявленого позначення патентний орган має право запросити у заявника додаткові матеріали, без яких проведення даної експертизи неможливо. Матеріали за запитом патентного органу повинні бути представлені в тримісячний термін з дати отримання запиту. За клопотанням заявника цей строк може бути продовжено за умови, що клопотання надійшло до закінчення цього терміну. Якщо заявник порушив зазначений строк або залишив запит без відповіді, заявка вважається, про що заявник повідомляється.
За результатами експертизи приймається рішення про реєстрацію товарного знака або про відмову в його реєстрації. При незгоді заявника з рішенням експертизи він має право у тримісячний термін з дня одержання рішення подати у патентний орган клопотання про проведення повторної експертизи. За клопотанням заявника цей строк може бути продовжено за умови, що клопотання надійшло в патентний орган до закінчення цього терміну.
Порядок продовження строків експертизи встановлюється патентним органом. Повторна експертиза проводиться у двомісячний строк з дня надходження клопотання заявника.
При незгоді з рішенням попередньої експертизи про відмову у прийнятті заявки до розгляду, а також з повторним рішенням експертизи заявленого позначення заявник має право протягом трьох місяців з дати одержання рішення подати скаргу в Апеляційний рада з патентної експертизи при патентному органі (далі - Апеляційна рада).
Скарга повинна бути розглянута протягом чотирьох місяців з дати її надходження до Апеляційного рада. Порядок розгляду скарг Апеляційним радою встановлюється патентним органом.
Рішення Апеляційного ради може бути оскаржене заявником у Верховний Суд Республіки Білорусь протягом шести місяців з дати одержання рішення.

2. Реєстрація товарного знака та видача свідоцтва на товарний знак
На підставі рішення про реєстрацію товарного знаку патентний орган протягом місяця з дати отримання документа про сплату встановленої патентного мита проводить реєстрацію товарного знаку в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Республіки Білорусь. До Реєстру вносяться відомості, пов'язані з реєстрації товарного знака, а також подальші зміни цих відомостей. Склад відомостей визначається патентним органом.
За клопотанням фізичної або юридичної особи патентний орган надає витяг з Реєстру.
Видача свідоцтва на товарний знак здійснюється патентним органом протягом одного місяця з дати реєстрації товарного знака в реєстрі.
Реєстрація товарного знаку діє протягом десяти років з дати подачі заявки в патентний орган. Термін дії реєстрації товарного знака може бути продовжений за заявою власника, подане протягом останнього року її дії, кожен раз на десять років. За клопотанням власника для продовження терміну дії реєстрації товарного знака йому може бути наданий шестимісячний термін після закінчення терміну дії реєстрації за умови сплати патентного мита.
Запис про продовження терміну дії реєстрації товарного знака вноситься патентним органом до Реєстру. На прохання власника товарного знака аналогічна запис вноситься до свідоцтва на товарний знак.
Власник товарного знака повідомляє патентний орган про зміну свого найменування (для юридичних осіб), прізвища, імені та по батькові (для фізичних осіб), адреси, про скорочення переліку товарів, щодо яких зареєстровано товарний знак, про зміну окремих елементів товарного знака, які не змінюють його істоти, інші зміни, які стосуються реєстрації товарного знака. Зміни вносяться до Реєстру та, на прохання власника, в свідоцтво на товарний знак.
Патентний орган може за власною ініціативою або на прохання власника внести до реєстрацію товарного знаку виправлення граматичних, друкарських та інших очевидних помилок. Реєстрація товарного знака може бути розділена за заявою її власника шляхом розподілу товарів, щодо яких зареєстровано товарний знак.
Відомості, пов'язані з реєстрації товарного знака і внесені до Реєстру публікуються в офіційному виданні патентного органу, офіційному бюлетень, протягом трьох місяців після дати реєстрації товарного знака в реєстрі або дати внесення до Реєстру змін або виправлень.

Література
1. Закон РБ «Про товарні знаки і знаки обслуговування». 5 лютого 1993 р . N 2181-ХІ. У редакції законів Республіки Білорусь від 07.05.2007 N 211-3.
2. Бєлов В.В. Інтелектуальна власність. Законодавство та практика його застосування. - М.: МАУП, 2002. - 320 с.
3. Бовін А.А., Чередникова Л.Є. Інтелектуальна власність: економічний аспект: Учеб. посібник. М. - К.: ИНФРА-М-НГАЕіУ, 2001.
4. В.Ф. Чигир. Інтелектуальна власність: промисловість. - Мн.: Амалфея, 1997. - 560 с.
5. Калякін В.О. Інтелектуальна власність. - М.: Норма, 2000. - 240 с.
6. Ковальов М Інтелектуальна власність. Економіст. 2003. N9I.С. 38.
7. Олехнович Г.І. Інтелектуальна власність та проблеми її комерціалізації. - Мн.: Амалфея, 2003. - 160 с.
8. Сударіков С.А. Інтелектуальна власність. - М.: Видавництво ділової та навчальної літератури, 2007. - 260 с.
9. Філіпповський Є.Є.. Патентна система і науково-технічний прогрес у капіталістичних країнах. - М.: Наука, 1972.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
32.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Право на товарний знак і знак обслуговування
Товарний знак
Зареєстрований товарний знак
Товарний знак - поліграфія або маркетинг
Товарний знак його значимість і функції
Товарний знак і бренд єдність і відмінності
Товарний знак його значимість і функції
Специфіка понять бренд торгова марка товарний знак
Які завдання вирішує товарний знак Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями
© Усі права захищені
написати до нас