Останні роки існування СРСР

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

 
План
 
Введення
2
1.
Реформа політичної системи
4
2.
Зміна ставлення до релігії
5
3.
Створення політичних партій і рухів
5
4.
Економічна реформа
6
5.
Антикризові програми
7
6.
Нові зовнішньополітичні принципи
8
7.
СРСР і країни Східної Європи
9
8.
СРСР і країни світу
10
9.
Загострення міжнаціональних конфліктів
11
10.
«Парад суверенітетів»
13
11.
Фінал політичної кризи
14
12.
Аналіз причин розпаду СРСР
16
Висновок
20
Список літератури
21
 

Введення
У середині 80-х років до влади в країні прийшла група молодих енергійних працівників, раніше тісно співпрацювали з Ю. В. Андроповим. У березні 1985 р. Генеральним секретарем ЦК КПРС став М. С. Горбачов. Рада Міністрів СРСР очолив М. І. Рижков. М. С. Горбачов і підтримували його радикально налаштовані політичні діячі виступили з ініціативою «оновлення соціалізму». Суть «відновлення суспільства» його ініціатор М. С. Горбачов бачив у поєднанні соціалізму і демократії, у встановленні «кращого соціалізму». До складу Політбюро ЦК партії були включені нові члени-особи, які розділяли ідеї Генерального секретаря (Є. К. Лігачов, В. М. Чебриков, Е. А. Шеварднадзе). У числі секретарів ЦК перебували Б. М. Єльцин і А. Н. Яковлєв.
Початок нового курсу було покладено на квітневому (1985 р.) Пленумі ЦК КПРС. На Пленумі йшла мова про необхідність якісного перетворення суспільства, про невідкладність глибоких змін у всіх сферах його життя. Були намічені напрямки розвитку народного господарства і соціальної сфери.
Головним важелем перетворень повинно було стати прискорення соціально-економічного розвитку країни. Успіх прискорення зв'язувався з більш активним використанням досягнень науки і техніки, децентралізацією управління народним господарством, розширенням прав підприємств, впровадженням госпрозрахунку, зміцненням порядку і дисципліни на виробництві. Пріоритетна увага приділялася машинобудівним галузям. З їх підйомом передбачалося домогтися технічної реконструкції всього народногосподарського комплексу. На основі реформованої економіки намічалося вирішити найважливіші соціальні питання, перш за все житловий і продовольчий.
Зміни в суспільно-політичній сфері почалися з проведення політики гласності. Була знята цензура і дозволено видання нових газет. Це викликало широкий сплеск соціальної активності населення. Виникли численні громадські об'єднання на підтримку «перебудови». Широке обговорення нового урядового курсу проходило на масових мітингах громадян. На сторінках періодичних видань розгорнулася дискусія про вибір шляху суспільного розвитку. Сутність стратегії «оновлення» роз'яснював на зустрічах з партійно-господарськими активами різних міст М. С. Горбачов. Ідея прискорення зустрічала як схвалення, так і протест у різних верствах населення. Супротивники нового курсу були серед працівників партійно-державного апарату. Для забезпечення реалізації завдань перебудови була проведена зміна частини партійних і радянських керівників. Були замінені голова Держплану СРСР, глави МВС і МЗС, секретарі ЦК компартій більшості союзних республік і т. д.
XXVII з'їзд КПРС (лютий 1986 р.) підтвердив правильність обраного керівництвом країни курсу на прискорення перетворень в економіці, на оновлення форм і методів роботи політичних структур. Як і раніше, цей курс зв'язувався з вирішенням завдання вдосконалення соціалістичного суспільства.
 

1. Реформа політичної системи
У 1985-1986 рр.. розгорнулася боротьба з порушеннями виробничої дисципліни і корупцією. За хабарництво і розкрадання були покарані ряд колишніх державних діячів. При Політбюро ЦК КПРС створювалася комісія на чолі з А. Н. Яковлєвим з метою додаткового вивчення документів репресованих у 30-ті-на початку 50-х років громадян. Були реабілітовані багато осіб, безневинно засуджені по процесах 30-х років. У числі реабілітованих знаходилися М. І. Бухарін і А. І. Риков, група професорів-економістів (А. В. Чаянов та ін.)
Демократизації суспільно-політичного життя сприяло запровадження альтернативних виборів партійних секретарів в партійних організаціях.
В кінці 80-х років перетворення торкнулися структури державної влади. Початок їм поклала XIX Всесоюзна партійна конференція (червень 1988 р.). На ній розгорнулася гостра боротьба думок прихильників і противників «перебудови» з питання про завдання розвитку країни. Більшість делегатів підтримали точку зору М. С. Горбачова про назрілу необхідність економічної реформи і перетворення політичної системи суспільства. Конференція затвердила курс на створення в країні правової держави. Головна роль у його формуванні відводилася політичній реформі. Суть політичної реформи полягала у чіткому розподілі обов'язків партійних органів і Рад, у передачі влади з рук Комуністичної партії Радам. Реалізація цього рішення відкладалася до часу затвердження нових політичних структур суспільства.
Засновувався новий орган влади - З'їзд народних депутатів СРСР. З числа його учасників обирався Верховна Рада, що була змінена на постійно діючий парламент. Аналогічні державні структури створювалися в союзних республіках.
Складовою частиною реформи політичної системи, спрямованої на створення демократичної держави, було введення в країні президентського поста (першим президентом СРСР в березні 1990 р. на Ш З'їзді народних депутатів був обраний М. С. Горбачов).
В кінці 1988 р. Верховна Рада СРСР прийняла закон про зміну системи виборів до Рад. Відтепер обрання народних депутатів повинно було проводитися на альтернативній основі. Вибори у вищий орган влади на нових принципах виборчих відбулися навесні 1989 р. До складу депутатського корпусу увійшли багато прихильників продовження радикальних перетворень, в їх числі - Б. М. Єльцин, Г. X. Попов, А. Д. Сахаров, А. А. Собчак, Ю. М. Афанасьєв, Ю. Д. Черниченко. I З'їзд народних депутатів (1989 р.) сформував Верховну Раду СРСР. Його головою був обраний М. С. Горбачов.
 
2. Зміна ставлення до релігії
В умовах демократичних перетворень відбулися зміни у взаєминах церкви і держави. Відбулося кілька зустрічей М. С. Горбачова з патріархом РПЦ Пимоном і представниками інших релігійних конфесій. У 1988 р. відбулися ювілейні урочистості у зв'язку з 1000-річчям хрещення Русі. Були зареєстровані нові релігійні громади, відкриті духовні навчальні заклади. Збільшилися тиражі друкованої релігійної літератури.
Віруючим повертали відібрані у них раніше культові будівлі. Органи влади дали дозвіл на будівництво нових храмів. Діячі церкви отримали можливість поряд з усіма громадянами брати участь у суспільному житті. Кількох видатних церковних ієрархів обрали депутатами до Верховної Ради країни.
Було розроблено і затверджено нове законодавство про культи. Його появі передувала дискусія на сторінках періодичної преси з питання про те, як повинні будуватися державно-церковні відносини. Новий закон «Про свободу совісті» закріпив курс на лібералізацію ставлення держави до релігії.
3. Створення політичних партій і рухів
У березні 1990 р. була скасована стаття 6 Конституції СРСР про керівну роль КПРС в суспільстві. До цього часу в країні вже діяли численні політичні організації. Скасування статті 6 стала стимулом виникнення нових партій і рухів. Чільне місце серед них займали організації демократичної орієнтації-Селянська, Аграрна, Народна партії Росії, Республіканська партія Російської Федерації, Демократична партія Росії та ін У своїх програмах вони виступали за демократичну державу, за проведення економічних і політичних реформ. Багато партій визнавали необхідність створення змішаної економіки, але розходилися у виборі шляхів для її формування. Керівники більшості нових організацій вважали необхідним для виходу з кризи здійснити необхідні реорганізації зверху.
Розкол у рядах КПРС привів до виникнення декількох партій соціалістичної (комуністичної) орієнтації. Помітну роль у політичному житті країни з перших днів створення грали Комуністична партія РРФСР (КПРФ) і Російська партія комуністів (РПК). Оформилася Російська комуністична робітнича партія (РКРП). На початковому етапі діяльності всі вони бачили своє головне завдання у поверненні до комуністичної ідеології (з урахуванням що відбулися в країні змін), а також у посиленні ролі держави в економічному житті.
Почали діяти партії соціал-демократичного спрямування. За відродження національної самосвідомості і сильної держави-але в різних формах-виступали партії та рухи національно-патріотичної орієнтації (Республіканська народна партія Росії та ін.)
Час існування багатьох партій виявилося коротким, вони розпадалися, зливалися з іншими організаціями. Виникали нові політичні групи і блоки, і всі вони брали активну участь у суспільному житті СРСР. У центрі політичної боротьби за владу на рубежі 80-90-х років опинилися партії комуністичної та ліберальної орієнтації. До кінця 80-х років намітився розкол серед прихильників реформаторського курсу М. С. Горбачова. Значною мірою цьому сприяло погіршення економічної ситуації в СРСР. Група політичних радикалів виступила з вимогою поглиблення політичної реформи, активного впровадження в життя ідей приватної власності та багатопартійності.
4. Економічна реформа
Перші роки «перебудови» мало торкнулися існуючу економічну систему.
У 1987 р. була прийнята програма економічної реформи. Головна її спрямованість полягала в переході від переважно адміністративних до економічних методів управління виробництвом. Але істоти адміністративно-командної системи реформа не торкалася. Приймалися законодавчі акти з метою вдосконалення управління економікою. Скасовувалися деякі міністерства і відомства, розширювалася самостійність підприємств. Незважаючи на всі вжиті заходи, планові завдання в галузі народного господарства не виконувалися за більшістю показників. Більш того, посилилася брак продовольства і товарів народного споживання. Зріс бюджетний дефіцит, що почасти сприяло і скорочення надходжень від експорту нафти.
В кінці 80-х років більшість економістів, господарників, партійних керівників визнали необхідність широкого розвитку ринкових відносин. I З'їзд народних депутатів СРСР ухвалив почати перехід до нової моделі економічного розвитку. В якості її складових частин рекомендувалися: скорочення державного втручання в управління народним господарством, оновлення відносин власності і становлення ринку. Про доцільність розвитку ринкової економіки, конкуренції і підприємництва говорилося в рішеннях ХХУШ з'їзду КПРС (липень 1990 р.).
На шляху до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років були дозволені індивідуальна трудова діяльність та створення кооперативів з виробництва декількох видів товарів. Широкими правами наділялися підприємства (Закон про державне підприємство, 1987 р.). На центральні планують організації покладалися обов'язки з визначення контрольних цифр господарського розвитку і розмірів державного замовлення. Підприємства отримали можливість продавати самостійно надпланову продукцію. Однак відсутність в економіці ринкових механізмів створювало труднощі на шляху реалізації цього положення. Був прийнятий Закон «Про загальні засади підприємництва в СРСР». Він повинен був сприяти формуванню економічних і правових умов для розвитку приватного підприємництва. На це були спрямовані і реорганізація банківської системи, створення комерційних і кооперативних банків. Розширилося залучення в економіку іноземних інвестицій, створювалися спільні із зарубіжними фірмами підприємства.
Відбулися зміни в організації сільськогосподарського виробництва. З'явилися фермерські та особисті селянські господарства. До кінця 1990 р. в країні налічувалося близько 50 тис. фермерських господарств, в яких вироблялося близько 1% всієї сільськогосподарської продукції. Недержавний сектор - в колективах і приватних формах-отримував все більш широке розповсюдження в економіці.
Економічна реформа не покращила стану справ у народному господарстві. У 1989-1990 рр.. різко скоротилися темпи зростання виробництва промислової продукції (див. табл. 1).
Таблиця 1

Збільшувалися розміри дефіциту держбюджету, зростало безробіття. На початку 1990 р. чисельність безробітних в країні становила (за офіційними даними) 6 млн. чоловік [1, 131].
5. Антикризові програми
Влітку 1990 р. Верховна Рада СРСР прийняла постанову «Про концепцію переходу до регульованої ринкової економіки». Слідом за тим кілька груп знаних економістів і господарників розробили проекти програм, які отримали назву антикризових. Ці програми представляли собою альтернативні плани переходу до ринкової економіки. Авторами однієї з них-«Програма 500 днів»-була група економістів на чолі з С. С. Шаталіним і Г. А. Явлінським. Програма передбачала децентралізацію економіки, переведення підприємств на оренду і приватизацію. Намічалися зняття державного контролю за цінами і допущення регульованою безробіття. Програма, на думку її укладачів, дозволила б протягом 500 днів вивести країну з економічної кризи. Однак для реалізації був вибраний більш помірний план, розробка якого велася під керівництвом директора Інституту економіки АН СРСР Л. І. Абалкін. Участь у роботі над програмою брав глава уряду М. І. Рижков. Програма Н. І. Рижкова-Л. І. Абалкін передбачала збереження на більш тривалий термін державного сектора в економіці, а також контроль з боку держави над складним приватним сектором.
Політика реформування економіки мала значні соціально-економічні витрати. Різко скоротилося виробництво як промислової, але і сільськогосподарської продукції. Зменшилися реальні доходи більшості населення. Залишалися невирішеними багато соціальних проблем, в тому числі житлова, продовольча, екологічна. Загострення проблем праці і побуту викликало різні форми соціального протесту. В кінці 80-х років хвиля страйків охопила шахти Кузбасу, а потім Донецького вугільного басейну. Тільки в Донбасі в боротьбу за свої права вступили понад 300 тис. шахтарів.
Різноманіття форм власності призвело до появи нових соціальних категорій населення. Виникли соціальні групи, які володіють засобами виробництва: члени коопераагівов та особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю. Сформувався соціальний шар громадян, які володіють значними фінансами (банкіри).
6. Нові зовнішньополітичні принципи
Роки «перебудови» стали часом позитивних змін у зовнішній політиці СРСР. Домогтися безпеки країни можна лише при врахуванні інтересів інших народів і держав-таке було основне положення нового курсу на міжнародній арені. У численних виступах радянського президента були викладені завдання СРСР в області зовнішньої політики. Наголошувалося на необхідності широкої взаємодії Радянського Союзу з країнами світу. Зізнавалися допущені раніше помилки у відносинах з деякими державами, зокрема з Китаєм. Висловлювалася готовність до врегулювання міжрегіональних конфліктів. Передбачалися зменшення військових витрат і виведення радянських військ з Афганістану. У грудні 1988 р. у промові на сесії Генеральної Асамблеї ООН М. С. Горбачов сформулював нову концепцію радянської зовнішньої політики. Центральне місце в ній відводилося пріоритету загальнолюдських інтересів над класовими. Незалежність від ідеологічних відмінностей оголошувалася одним із принципів міждержавних відносин. У 1985 р. новим міністром закордонних справ Радянського Союзу став Е. А. Шеварднадзе.
Конкретні заходи радянського уряду підтверджували його готовність слідувати обраному зовнішньополітичному курсу, бажання відмовитися від ідеї конфронтації у відносинах із західними країнами і покласти край «холодній війні».
Про зміну колишніх підходів СРСР до вирішення зовнішньополітичних питань свідчили відбулися в Женеві восени 1985 р. радянсько-американські переговори. У підписаному президентами двох країн документі констатувалося, що "ядерна війна неприпустима і в ній не може бути переможців». Сторони заявляли про свою відмову домагатися військової переваги одне над одним. Була досягнута домовленість про розширення відносин двох країн.
Уряд СРСР оголосив мораторій на випробування ядерної зброї. Призупинялося розгортання ракет середнього радіуса дії в європейській частині країни. Була виведена радянська військова техніка з території НДР. На 500 тис. осіб зменшувалися збройні сили. Почалися конверсія військового виробництва, переклад військових заводів на випуск цивільної продукції. У лютому 1988 р. було завершено виведення радянських військ з Афганістану (правда, протягом ще двох років Афганістану надавалася допомога зброєю і боєприпасами),
Нова зовнішньополітична концепція та її реалізація відповідали завданням внутрішньополітичного розвитку СРСР. Вони дозволяли обмежити гонку озброєнь, значно скоротити військові витрати. Широкі верстви населення в Радянському Союзі і за кордоном виступили з підтримкою ідей М. С. Горбачова і його найближчих соратників. Але були й супротивники нових підходів до вирішення міжнародних питань. За збереження колишнього курсу у відносинах із Заходом ратували багато діячів військового та зовнішньополітичного відомств, частина працівників партійного апарату. Будучи не в силах перешкодити почався змін в галузі дипломатії, вони поповнили ряди опозиції горбачовської «перебудови».
 
7. СРСР і країни Східної Європи
Серйозні зміни відбулися у відносинах СРСР і країн Східної Європи. Економічна і політична криза в цих країнах, падіння авторитету правлячих партій викликали зростання в них опозиції. Обстановка в СРСР, курс на «оновлення соціалізму» призвели до активізації опозиційних сил, посилення їх конфронтації з урядами. З перших днів перебування при владі М. С. Горбачов заявив про відмову СРСР від втручання в справи союзників по ОВС. На зустрічах з керівниками цих країн він роз'яснював причини, сутність та шляхи проведеної в Радянському Союзі «перебудови». Робилися спроби змінити форми економічного співробітництва з державами ОВС, акцентуючи головну увагу на прямих контактах між підприємствами.
На перших порах керівники країн ОВД підтримали новий політичний курс М. С. Горбачова. Однак поглиблення «перебудовних» процесів, кадрові перестановки в радянському партійно-державному апараті викликали їх неприйняття. У НДР і Румунії різко скоротився обсяг інформації, що публікується інформації про перетворення в Радянському Союзі.
Восени 1989 р. пройшли масові виступи проти існуючих режимів і за відновлення демократичних свобод в НДР, Болгарії, Румунії, Чехословаччини. Трохи раніше в результаті вільних виборів була відсторонена від влади правляча партія в Польщі. Впали колишні режими в Угорщині, Югославії та Албанії. У колишніх соціалістичних країнах відбулася зміна партійно-державних структур. На політичну арену в них вийшли десятки нових політичних партій та громадських організацій. Встановлювалися демократичні органи влади. Почалися перехід до ринкової економіки і приватизація промислових підприємств. У деяких з країн ці заходи призвели до різкого загострення економічної ситуації. Крах існуючих порядків в Югославії призвело до кризи національних відносин і розпаду країни на декілька держав. У 1990 р. відбулося об'єднання Східної і Західної Німеччини.
Перехід східно-європейських країн до парламентської демократії привів до розпаду соціалістичного співдружності. Припинили діяльність Ради Економічної Взаємодопомоги і Організація Варшавського Договору (весна 1991 р.). Значно скоротився рівень економічного співробітництва СРСР і країн Східної Європи. Якщо в кінці 80-х років їх частка у зовнішньоторговельному обороті Радянського Союзу перевищувала 50%, то на початку 90-х знизилася до 16%.
Втрата СРСР колишніх позицій у Східній Європі, об'єднання Німеччини загострили політичну боротьбу між прихильниками і противниками нового політичного курсу.
 
8. СРСР і країни світу
Оновлені підходи до вирішення міжнародних питань стали основою широкого співробітництва СРСР з державами світу. У 1986-1987 рр.. відбулися кілька зустрічей М. С. Горбачова з президентами США (Р. Рейганом, потім Дж. Бушем). Прийняті в результаті переговорів угоди (1987 р.) передбачали знищення на території Європи належать обом державам ядерних ракет середньої і меншої дальності. У липні 1991 р. в Москві був підписаний Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ОСНВ-1). Втілення в життя досягнутої домовленості викликало різну реакцію у правлячих колах обох країн. На думку багатьох керівників партійно-державного апарату, ця акція серйозно загрожувала безпеці СРСР.
Активізувалися державні зв'язку Радянського Союзу та країн Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС). Підписані між ними угоди створювали сприятливі умови для розвитку економічного співробітництва. Радянський Союз був прийнятий в Міжнародний валютний фонд. Велике значення приділялося всебічним контактам з державами Північної Європи-Швецією, Норвегією, Фінляндією. Була досягнута домовленість про спільне освоєння ними природних багатств Кольського півострова і континентального шельфу Баренцева моря.
Нормалізувалися політичні та економічні взаємини СРСР і країн Південно-Східної та Південної Азії. Виведення радянських військ з Афганістану та Монголії створив умови для врегулювання відносин з Китайською Народною Республікою. У 1989 р. М. С. Горбачов відвідав Китай з офіційним візитом. У короткі терміни між Радянським Союзом та КНР були вирішені спірні питання і відновлені міжурядові зв'язку. Міждержавні відносини встановилися з Південною Кореєю. Досягнута з нею домовленість передбачала спільні роботи з освоєння природних ресурсів Сибіру і Далекого Сходу. Розширювалися економічні та суспільні контакти з Ізраїлем. Вони привели до відновлення дипломатичних відносин між країнами.
Радянський уряд прийняв кілька законів, які відповідають міжнародному законодавству в галузі прав людини, зокрема указ про виїзд і в'їзд громадян в СРСР. Ряд законів був спрямований на встановлення взаємозв'язків між діячами культури різних держав.
Радянський Союз зайняв чітку позицію під час війни в Перській затоці, причиною якої стало захоплення Іраком Кувейту. Він підтримав резолюцію Ради Безпеки ООН, що засуджувала дії іракської влади (осінь 1990 р.). У листопаді того ж року президентові СРСР М. С. Горбачову була присуджена Нобелівська премія миру.
Новий зовнішньополітичний курс СРСР сприяв подоланню наслідків «холодної війни», ліквідації неприязні та недовіри у його відносинах з іншими державами.
 
9. Загострення міжнаціональних конфліктів
У середині 80-х років до складу СРСР входили 15 союзних республік: Вірменська, Азербайджанська, Білоруська, Грузинська, Казахська, Киргизька, Латвійська, Литовська, Молдавська, РРФСР, Таджицька, Туркменська, Узбецька, Українська та Естонська. На його території проживали понад 270 млн. людина-представники понад ста націй і народностей. На думку офіційного керівництва країни, в СРСР було вирішено в принципі національне питання й відбулося фактичне вирівнювання республік за рівнем політичного, соціально-економічного та культурного розвитку. Між тим непослідовність національної політики породила численні протиріччя в міжнаціональних відносинах. В умовах гласності ці протиріччя переросли у відкриті конфлікти. Економічна криза, що охопила весь народногосподарський комплекс, збільшував міжнаціональну напруженість.
Нездатність центральної влади впоратися з економічними труднощами викликала зростаюче невдоволення в республіках. Воно посилювалося в зв'язку з загостренням проблем забруднення навколишнього середовища, погіршенням екологічної обстановки через аварію на Чорнобильській АЕС. Як і раніше, незадоволеність на місцях породжувалася недостатньою увагою союзних органів влади до потреб республік, диктатом центру при вирішенні питань локального характеру. Силами, що об'єднують місцеві опозиційні сили, були народні фронти, нові політичні партії та рухи («Рух» на Україну, «Саюдіс» у Литві та ін.) Вони стали головними виразниками ідей державного відокремлення союзних республік, їх виходу зі складу СРСР. Керівництво країни виявилося не готовим до вирішення проблем, що викликаються міжнаціональними та міжетнічними конфліктами і зростанням сепаратистського руху в республіках.
У 1986 р. пройшли масові мітинги і демонстрації проти русифікації в Алма-Аті (Казахстан). Приводом для них послужило призначення Г. Колбіна росіянина за національністю, першим секретарем Компартії Казахстану. Відкриті форми прийняло суспільне невдоволення в республіках Прибалтики, на Україну, в Білорусії.
Громадськість, очолювана народними фронтами, вимагала оприлюднення радянсько-німецьких договорів 1939 р., публікації документів про депортації населення з прибалтійських держав та із західних районів України та Білорусі в період колективізації, про масові поховання жертв репресій під Куропатами (Білорусія). Почастішали збройні зіткнення на грунті міжетнічних конфліктів.
У 1988 р. почалися військові дії між Вірменією і Азербайджаном за Нагірний Карабах-території, населеній переважно вірменами, але перебувала у складі АзССР. Озброєний конфлікт між узбеками і турками-месхетинцям спалахнув у Фергані. Осередком міжнаціональних сутичок став Новий Узень (Казахстан). Поява тисяч біженців-такий був один з результатів відбулися конфліктів. У квітні 1989 р. протягом кількох днів проходили масові демонстрації в Тбілісі. Головними вимогами демонстрантів були проведення демократичних реформ і незалежність Грузії. За перегляд статусу Абхазької АРСР і виділення її зі складу Грузинської РСР виступило абхазьке населення.
10. «Парад суверенітетів»
З кінця 80-х років посилився рух за вихід зі складу СРСР у республіках Прибалтики. На перших порах опозиційні сили наполягали на визнанні рідної мови в республіках офіційним, на вжитті заходів для обмеження чисельності осіб, які переселяються сюди з інших регіонів країни, і на забезпеченні реальної самостійності місцевих органів влади. Тепер на перше місце в їх програмах вийшло вимога відокремлення економіки від загальносоюзного народногосподарського комплексу. Пропонувалося зосередити управління народним господарством в місцевих управлінських структурах і визнати пріоритет республіканських законів перед загальносоюзними. Восени 1988 р. на виборах до центральних і місцевих органів влади Естонії, Латвії та Литви здобули перемогу представники народних фронтів. Своїм головним завданням вони оголосили досягнення повної незалежності, створення суверенних держав. У листопаді 1988 р. Декларацію про державний суверенітет затвердила Верховна Рада Естонської РСР. Ідентичні документи були прийняті Литвою, Латвією, Азербайджанської РСР (1989 р.) і Молдавської РСР (1990 р.). Слідом за оголошеннями про суверенітет відбулися обрання президентів колишніх союзних республік.
12 червня 1990 I З'їзд народних депутатів РРФСР прийняв Декларацію про державний суверенітет Росії. У ній законодавчо закріплювався пріоритет республіканських законів над союзними. Першим президентом РФ став Б. М. Єльцин, віце-президентом - А. В. Руцькой.
Декларації союзних республік про суверенітет поставили в центр політичного життя питання про подальше існування Радянського Союзу. IV з'їзд народних депутатів СРСР (грудень 1990 р.) висловився за збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік і його перетворення в демократичне федеративну державу. З'їзд прийняв постанову «Про загальну концепції союзного договору та порядок його укладення». У документі зазначалося, що основою оновленого Союзу стануть принципи, викладені у республіканських деклараціях: рівноправність всіх громадян і народів, право на самовизначення і демократичний розвиток, територіальна цілісність. Відповідно до постанови з'їзду було проведено всесоюзний референдум для вирішення питання про збереження оновленого Союзу як федерації суверенних республік. За збереження СРСР висловилися 76,4% загального числа брали участь у голосуванні осіб.
 
11. Фінал політичної кризи
У квітні-травні 1991 р. в Ново-Огарьово (підмосковній резиденції президента СРСР) відбулися переговори М. С. Горбачова з керівниками дев'яти союзних республік з питання про нову союзному договорі. Всі учасники переговорів підтримали ідею створення оновленого Союзу та підписання такого договору. Його проект передбачав створення Союзу Суверенних Держав (ССД) як демократичної федерації рівноправних радянських суверенних республік. Намічалися зміни в структурі органів влади і управління, ухвалення нової Конституції, зміна виборчої системи. Підписання договору було призначено на 20 серпня 1991
Публікація і обговорення проекту нового союзного договору поглибили розкол у суспільстві. Прихильники М. С. Горбачова бачили в цьому акті можливість зниження рівня конфронтації і запобігання небезпеку громадянської війни в країні. Керівники руху «Демократична Росія» висунули ідею про підписання тимчасового договору, строком до одного року. За цей час пропонувалося провести вибори до Установчих зборів і передати йому на вирішення питання про систему і порядок формування загальносоюзних органів влади. Група вчених-суспільствознавців виступила з протестом проти проекту договору. Підготовлений до підписання документ був розцінений як результат капітуляції центру перед вимогами націонал-сепаратистських сил у республіках. Супротивники нового договору справедливо побоювалися, що демонтаж СРСР викличе розпад існуючого народногосподарського комплексу та поглиблення економічної кризи. За кілька днів до підписання нового союзного договору силами опозиції була зроблена спроба покласти край політиці реформ і зупинити розвал держави.
У ніч на 19 серпня президент СРСР М. С. Горбачов був відсторонений від влади. Група державних діячів заявила про неможливість М. С. Горбачова-в зв'язку зі станом його здоров'я-виконувати президентські обов'язки. У країні запроваджувався надзвичайний стан терміном на 6 місяців, заборонялися мітинги і страйки. Було оголошено про створення ГКЧП-Державного комітету з надзвичайного стану в СРСР. До його складу увійшли віце-президент Г. І. Янаєв, прем'єр-міністр В. С. Павлов, голова КДБ В. А. Крючков, міністр оборони Д. Т. Язов і інші представники владних структур. ГКЧП оголосив своїм завданням подолання економічної та політичної кризи, міжнаціональної і громадянської конфронтації і анархії. За цими словами стояла головна задача: відновлення порядків, що існували в СРСР до 1985 р.
Центром серпневих подій стала Москва. У місто були введені війська. Встановлювався комендантську годину. Широкі верстви населення, в тому числі багато працівників партійного апарату, не надали підтримки членам ГКЧП. Президент Росії Б. М. Єльцин закликав громадян підтримати законно обрані влади. Дії ДКНС були розцінені їм як антиконституційний переворот. Оголошувалося про перехід у відання російського президента всіх розташованих на території республіки загальносоюзних органів виконавчої влади.
22 серпня члени ГКЧП були арештовані. Одним з указів Б. М. Єльцина припинялася діяльність КПРС. 23 серпня було покладено край її існуванню як правлячої державної структури.
Події 19-22 серпня наблизили розпад Радянського Союзу. В кінці серпня заявили про створення самостійних держав України, а потім і інші республіки.
У грудні 1991 р. в Біловезькій пущі (БССР) відбулася нарада керівників трьох суверенних держав - Росії (Б. М. Єльцин), Україна (Л. М. Кравчук) і Білорусії (С. С. Шушкевич). 8 грудня вони заявили про припинення дії союзного договору 1922 р. і про закінчення діяльності державних структур колишнього Союзу. Тоді ж була досягнута домовленість про створення СНД-Співдружності Незалежних Держав. Союз Радянських Соціалістичних Республік перестав існувати. У грудні того ж року до Співдружності Незалежних Держав приєдналися ще вісім колишніх республік (Алма-Атинське угода).

12. Аналіз причин розпаду СРСР
У 1991 році був завершений процес розпаду Радянського Союзу. Існують дві принципово різні точки зору на причини розпаду СРСР. Прихильники першої з них вважають, що розпад СРСР був неминучим наслідком демократичних перетворень, а деякі навіть стверджують, що розпад СРСР був неминучий.
Представники іншої точки зору стверджують, що крах СРСР був організований штучно і не був неминучим. Ми наведемо тут аргументи, які відстоюють другу точку зору.
Розпад СРСР оточений цілим рядом міфів, деякі з яких я і спробую розглянути.
Міф перший. Радянський Союз був імперією, а всі імперії рано чи пізно розпадаються. Це свідомо невірно: СРСР не був імперією. Будь-яка імперія відрізняється тим, що має чітку структуру. Є головна територія (метрополія) і підлеглі території (колонії). Громадяни метрополії і колоній сильно розрізняються в правах. Так, громадяни колоній не беруть участі у виборах до органів влади всієї імперії і не беруть участь в управлінні імперією. Важко уявити, що б прем'єр-міністром, або хоча б просто міністром, в уряді Великобританії став індус або австралієць. Але в СРСР грузин Сталін протягом тридцяти років керував Радянським Союзом, чеченець Дудаєв був генералом Радянської Армії, а азербайджанець Алієв - членом Політбюро. Ні індуси, ні австралійці фактично не мали можливості займати скільки-небудь значущі пости в Британській імперії. Всі пости в Британській імперії займали вихідці з британських островів. У Радянському Союзі такого поділу на метрополію і колонії ні фактично, ні юридично не було. Громадяни всіх національностей в СРСР мали приблизно рівні права і в керівництві країни були представлені дуже багато національностей.
Міф другий. Розпад СРСР був неминучий через економічні труднощі. Якщо це так, то чому не розпалися Сполучені Штати під час великої депресії і Китайська Народна Республіка в часи культурної революції? Економічні труднощі послаблюють державу і підсилюють дію інших факторів, що сприяють розвалу держави, але самі по собі вони не є причиною розвалу країни.
Міф третій. Республіки СРСР були насильно зігнані в «концтабір» і при першій же можливості розбіглися. А чому тоді не розпалася РРФСР, також складалася з республік. І потім, навіть якщо б республіки і були насильно зігнані в концтабір, то на момент розпаду СРСР це були зовсім вже інші республіки, ніж у момент створення СРСР.
Але факт залишається фактом: Радянський Союз розпався. А раз так, то існують і причини його розпаду.
Задамося питанням: звідки взялися ці міфи, і чому вони дуже активно мусолили в пресі перед розпадом країни і деякий час після розпаду, не дивлячись на те, що вони є міфами? Звернемо увагу на те, що всі ці міфи мусолили в переважній більшості випадків по відношенню до Радянського Союзу, але не по відношенню до Росії, хоча і СРСР і РРФСР складалися з республік, мали одні й ті ж економічні труднощі й існували в один і той же час, на одній і тій же території. Такий стан речей наводить на думку, що розпад СРСР не був природним процесом і був ініційований штучно.
Процес розпаду СРСР міг бути ініційований або зсередини, або ззовні, або і те й інше. Перш ніж починати аналізувати існуючі факти, давайте подумки поставимо себе на місце керівників США. Довгі роки, протягом всієї холодної війни в США розроблялися плани по знищенню Радянського Союзу. Заради цієї мети були витрачені величезні кошти, створювалися ядерні арсенали, фінансувалися радіостанції на території третіх країн і т.д. І ось настає «Перебудова» і «Гласність». Радянський Союз стає більш відкритим до світу і в СРСР наступають економічні труднощі і зміни. Було б дивно, якби керівники США раптом різко відмовилися від ідеї розвалити СРСР і не стали б використовувати відкрилися перед ними можливості. З якого це дива?
Тепер розглянемо декілька фактів.
Факт перший. У часи перебудови існувала безліч людей, які отримували гроші за те, що на майданах і в парках збирали навколо себе народ і піднімали дискусію про жахи радянської системи і жахливому стані країни. Ці масовики-витівники навіть не знали як звуть їх замовників. У всіх них була одна особливість: незабаром після розпаду СРСР замовлення на їх послуги перестали надходити.
Факт другий. Масові демонстрації, які проходили в той час по всій країні, були спрямовані в основному на руйнування ідеологічних основ радянського суспільства. Ці демонстрації були антикомуністичними і антирадянськими. Дивна однакова ідеологічна спрямованість цих демонстрацій. Ясно, що кожна така демонстрація мала свого організатора. Не важко буде довести, що більшість з цих демонстрацій були організовані завдяки чиїй-то фінансової підтримки.
Факт третій. Крім виступів на вулицях, преса була прямо таки завалена негативною інформацією. Цієї інформації було набагато більше ніж у наступні роки, хоча економічна ситуація наприкінці 80-х років була набагато краще, ніж у середині 90-х. У пресі з'являється образ жахливої ​​Батьківщини і чудовою закордону. Репортажі та інформація «звідти» мала всі риси рекламних матеріалів. Теж відноситься і до культури. Наприклад, згадаймо пісню групи «Наутілус Помпіліус» «Гудбай Америка» і задамося питанням, що змусило автора цієї пісні написати саме такий текст? Можна навести безліч подібних прикладів.
Зауважимо, що і виступи на вулицях, і публікації в пресі, і сенс багатьох наших «творів» культури мали, по-перше, всі ознаки PR-акцій і, по-друге, мали однакову інформаційну спрямованість: критика радянської політичної та ідеологічної системи і Радянського Союзу взагалі, створення негативного образу Нашої країни та позитивного образу «закордону». Така однакова спрямованість дії різних факторів (безлічі факторів) може бути пояснена тільки керівництвом з єдиного центру. Іншими словами, на нашу країну велася інформаційна атака. І ця атака дала свої результати: склад внутрішнього середовища (культури) був змінений і по всій країні почали з'являтися ознаки розвалюється країни.
Але є і четвертий факт: Сполучені Штати своєю зовнішньою політикою підтримували поява таких ознак. Вони одні з перших визнали незалежність країн Балтії, підтримували фактори інформаційної атаки та ін Це те, що вони робили офіційно. А що вони робили неофіційно?
Можна з великою часткою впевненості стверджувати, що США були провідною силою, що організувала інформаційну атаку на СРСР.
Але інформаційна атака була не єдиною причиною розвалу СРСР. Керівництво СРСР чудово бачило існували проблеми і могло прийняти ефективні заходи щодо запобігання розвалу країни. Могло, але не прийняло. Політику того періоду (як і періоду правління Єльцина) можна назвати цілеспрямованим бездіяльністю. Малоймовірно, щоб у керівництві СРСР не було людей, здатних проаналізувати ситуацію, що склалася і виробити правильне рішення. Або біля керма країни знаходилися одні ідіоти (що малоймовірно), або в керівництві країни були люди, що діяли в руслі політики розвалу СРСР. Подивившись на подальшу політичну діяльність Едуарда Шеварднадзе, можна визначити, принаймні, одного такого людини. Зауважимо також, що США в даний час чинять тиск на політичних лідерів по всьому світу.
Таким чином, холодна війна закінчилася повною поразкою Радянського Союзу.
З усієї цієї історії можна зробити важливий висновок: держава, не контролює в тій чи іншій формі свій інформаційний простір і свої інформаційні ресурси, не є незалежним.
Зараз події того часу почали поступово стиратися з нашої пам'яті. А даремно. Історію треба пам'ятати.
Хотілося б звернути увагу ще на один факт. У західній Європі (втім як і в Росії) останнім часом стали набирати силу ультраправі руху і політики. Багато з них говорять про необхідність виходу з ЄЕС, але ніхто не говорить про необхідність виходу з НАТО. Звичайно, одного того факту, що США входять в НАТО, але не входять до ЄЕС, недостатньо для того, щоб зробити висновок про причетність США до підтримки правого руху в Європі. Але можна стверджувати, що подібний стан речей відповідає інтересам США в Європі.
Зараз по всьому світу відбуваються процеси глобалізації. Формується єдина світова політична і економічна система. Світ стає єдиним. А раз так, то хтось повинен керувати цим єдиним світом. Зрозуміло, що перший кандидат на управління світом - це США. І політика США буде спрямована, по-перше, на посилення тенденцій глобалізації і, по-друге, на усунення конкурентів на посаду світового жандарма, і в першу чергу - Європи і Росії. Слід зазначити, що Європу усунути принципово легше ніж Росію, так як Європа - це не єдина держава. Тому, США не роблять активних (підкреслю - активних) заходів щодо усунення Європи. Її можна усунути пізніше. А всі зусилля спрямовані в даний час на розвал Росії. Тільки розуміння цього факту здатне змінити політику Європи щодо Росії. Наступною після Росії буде Європа.
Хотілося б сказати ось ще про що. Росія стала втрачати образ злочинного і тоталітарної держави. Це може призвести до зближення між Росією і Європою. Тому, одним з елементів політики США в Росії буде підтримку образу тоталітарної держави. Одним із способів підтримки такого образу є розвиток екстремістських організацій у Росії.
Розпад СРСР з'явився першим прикладом у світовій історії, коли одна держава зуміла зруйнувати друга держава не вдаючись до військової сили. Цей приклад показує наскільки руйнівну силу можуть мати «мирні» політтехнології.
Якщо в 20-му столітті була гонка озброєнь, то в 21-му столітті буде гонка політтехнологій, а сама війна буде розглядатися лише як найпримітивніша політтехнологія.
США витрачали величезні кошти на гонку озброєнь. Бюджет Пентагону досягав 300 мільярдів доларів на рік. Вони збиралися знищити СРСР за допомогою військової сили. Але всі ці витрати виявилися марними. Досить було заплатити кілька мільярдів доларів нашим журналістам і продажним політикам, і ми самі почали один одного вбивати.
Але ми далекі від думки про те, що абсолютно всі «перестройщікі» діяли за вказівкою з-за кордону. О ні. Більшість демократів кінця 80-х - початку 90-х діяли щиро, відповідно до власних переконань. Ми лише стверджуємо, що з-за кордону, завдяки застосуванню орієнтаційних і фінансових ресурсів, зуміли, по-перше, створити перебудовний рух, а, по-друге, направити його в потрібне русло. Точно також, як у розглянутому вище прикладі з групою людей, що дивляться в небо, переважна більшість задирати свої голови вгору людей роблять це щиро. І лише п'ятнадцять чоловік з величезного натовпу діють за чиєюсь командою.
У політичних процесах кінця 80-х - початку 90-х слід розрізняти дві складові: зміна політичної системи суспільства і розпад Єдиного Держави. Це два різних процеси, хоча і протікали одночасно, але не є жорстко пов'язаними один з одним. Склалася обставини по іншому, в СРСР могли відбутися ті ж самі демократичні перетворення, і при цьому країна залишилася б єдиною.
49, 24, 1, 49, 26, 9, 167, 2, 3, 111, 2, 9, 9, 3, 3, 11, 6, 9, 29, 4, 4, 38, 12, 1, 38, 9, 27, 163, 3, 1, 163, 3, 4,130, 4, 32, 3, 1, 1, 4, 1, 1

Висновок
«Перебудова», задумана і здійснена частиною партійно-державних лідерів з метою демократичних змін у всіх сферах життя суспільства, закінчилася. Її головним підсумком стали розпад колись могутнього багатонаціональної держави і завершення радянського періоду в історії Вітчизни. У колишніх республіках СРСР утворилися і діяли президентські республіки. Серед керівників суверенних держав знаходилися багато колишні партійні і радянські працівники. Кожна з колишніх союзних республік самостійно шукала шляхи виходу з кризи. У Російській Федерації ці завдання треба було вирішувати президентові Б. М. Єльциним і підтримував його демократичним силам.

Список літератури
1. А. С. Орлов, В.А. Георгієв, Н.Г. Георгієва, Т.А. Сівохіна. Історія Росії. У
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
94.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Останні роки існування СРСР 1985-1991 Розвиток СРСР у 90-і рр.
Останні роки існування СРСР 1985 1991 Розвиток СРСР у 90 ті рр.
Останні роки існування СРСР 2
Життя і останні роки Н У Гоголя
Ленін замах і останні роки
Андерсен Останні роки життя
Ленін Замах і останні роки
Переклад і вивчення Пушкіна в Китаї в останні роки
Аналіз іноземних інвестицій у Росії за останні роки
© Усі права захищені
написати до нас