Особливості продовольчого забезпечення прикордонного загону при проведенні пошуку і при відображенні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВОЛЬСЬКИЙ ФІЛІЯ ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ ТИЛУ І ТРАНСПОРТУ

Кафедра економіки та менеджменту

Продовольчого забезпечення

ЛЕКЦІЯ

«Особливості продовольчого забезпечення прикордонного загону при проведенні пошуку і при відбитті вторгнення»

для курсантів 5 курсу за спеціальністю «Організація продовольчого забезпечення військ»

Автор: полковник

запасу Лопатин Н.В.

Вольськ, 2000 р.

НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1. Ознайомити учнів з особливостями бойової діяльності прикордонного загону при проведенні пошуку і при відбитті вторгнення та їх вплив на організацію продовольчого забезпечення.

2. Вивчити завдання та організацію продовольчого забезпечення під час проведення пошуку і при відбитті вторгнення.

ВИХОВНА МЕТА:

1. Виховувати у курсантів почуття високої відповідальності за організацію продовольчого забезпечення підрозділів прикордонного загону в прикордонному пошуку, як одного з найважливіших умов успішного його проведення і завершення.

НАВЧАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Особливості бойової діяльності прикордонного загону при проведенні пошуку і при відбитті вторгнення та їх вплив на організацію продовольчого забезпечення.

2. Завдання і організація продовольчого забезпечення під час проведення пошуку і при відбитті вторгнення.

ЧАС: - 2 години.

МІСЦЕ - лекційний зал.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1. Наочні посібники:

Схема: Продовольче забезпечення особового складу при проведенні пошуку.

 1. Технічні засоби навчання:

Діапроектор «Київ», «Протон». Діапозитиви: згідно теми лекції. Графопроектор ГП.

РОЗРАХУНОК НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Зміст заняття

Час, хв.

Введення

10

Навчальні питання:


1. Особливості бойової діяльності прикордонного загону при проведенні пошуку і при відбитті вторгнення та їх вплив на організацію продовольчого забезпечення.

30

2. Завдання і організація продовольчого забезпечення під час проведення пошуку і при відбитті вторгнення.

45

Висновок

5

Загальний бюджет часу

90

ВСТУП

Процеси розпочаті в державі зачепили всі сторони життєдіяльності нашого суспільства, в т. ч. і питання безпеки країни та охорони її державного кордону.

Докорінна зміна, що відбулася у ці роки всередині нашої держави і у взаєминах з сучасними країнами призвели до значних змін у політичній, економічній, соціальній і військовій сферах, що не могло відіб'ється на державній безпеки незалежної Російської Федерації, інших держав, що об'єдналися в співдружність (СНД) .

Курс на демократизацію і розширення гласності, підвищений інтерес громадськості до питань державного кордону та його режиму, глибокий аналіз службово-бойової діяльності прикордонних військ, перспектива її розвитку висунули завдання перегляду системи поглядів на охорону кордону і будівництва прикордонних військ.

Поглиблення демократичних перетворень на кордоні - зняття режимних обмежень, інженерно-технічних загороджень на ряді напрямів, скорочення деяких відкритих видів військової охорони, розвиток господарської діяльності громадян та організацій у прикордонній смузі, а також націоналістичні виступи активна діяльність неформальних груп і об'єднань, неминуче спричинили за собою спроби спецслужб противника по їх використанню підривної діяльності проти підвалин утворилися держав, до створення опозиції, нанесення утворився державам політичного та економічного збитку. У цьому відношенні останнім часом особливо почастішала контрабанда.

У боротьбі з підступами противника на кордоні, важлива роль відводиться прикордонним військам. Забезпечуючи непорушність державного кордону і здійснюючи її охорону, прикордонним військам доводиться проводити прикордонний пошук, який є однією з основних тактичних форм їх службово-бойових дій, підтвердження цьому свідчать факти. Так, наприклад прикордонний пошук на ділянці 72 і 101 прикордонного загону в 1981 році проводився на території рівної 3384 квадратних кілометрів, тривалістю 26 діб. У ньому брали участь прикордонні застави, резерви загонів і прикордонного округу (519 осіб), з широким залученням прикордонної авіації (наліт її склав 395 годин).

Як показує досвід військ, успіх прикордонного пошуку залежить не тільки від високої навченості особового складу, завчасної підготовки підрозділів і його проведення, вмілій організації прикордонного пошуку, але і від всебічного забезпечення дій військ, в числі яких, важлива роль відводиться і тилового забезпечення, що включає в себе продовольче забезпечення.

А тому, прикордонним військам необхідно не тільки вдосконалювати тактику дії в прикордонному пошуку, а й усі види забезпечення, в тому числі і продовольче. Для цього необхідно знати, що в продовольчому забезпеченні прикордонного загону в прикордонному пошуку досягнуто сьогодні, в якому напрямку слід удосконалювати її в найближчі роки. Прикордонний пошук може бути за тривалістю від декількох годин до кількох діб. Прикордонний загін може проводити прикордонний пошук самостійно або у складі прикордонного округу в ході прикордонної операції. Частина сил і засобів прикордонного загону може брати участь в пошуку на дільниці іншого прикордонного загону чи становити резерв командувача військами прикордонного округу. Основними способами дій військових сил і засобів у прикордонному пошуку є: переслідування, прикриття, блокування, пошук, оточення і затримання.

НАВЧАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1-й навчальний питання: Особливості бойової діяльності прикордонного загону при проведенні пошуку і при відбитті вторгнення та їх вплив на організацію продвольственного забезпечення

Прикордонний пошук є найбільш складним видом службово-бойової діяльності прикордонних військ, який проводиться з метою затримання або ліквідації порушників кордонів, а також агентів іноземних розвідок та інших ворожих осіб, що намагаються прорватися в наш тил, піти за кордон або сховатися в прикордонному районі. Він організовується негайно після отримання даних про місцезнаходження і наміри зазначених вище осіб і поводиться силами і засобами прикордонних частин і підрозділів разом з органами ФСБ, у взаємодії з підрозділами посилення від частин Російської армії і ВМФ, органами і військами МВС, при активному залученні добровільних народних дружин та місцевого населення.

Будучи особливим видом службово-бойової діяльності військ прикордонної пошук володіє лише йому притаманними рисами, які суттєво впливають на організацію (тилового) продовольчого забезпечення прикордонного загону.

Основними рисами прикордонного пошуку, що характеризують його зміст, є: 0 раптовість виникнення та проведення; неясність обстановки і швидкість її зміни; - організація прикордонного пошуку, як правило, в обмежені строки; - участь різних за складом і призначенням підрозділів і дія їх на значному просторі ; - складність у зв'язку з цим організації зв'язку і управління; - широке застосування інженерно-технічних засобів охорони державного кордону, автомобільної та бронетанкової техніки, авіації, кораблів та інших засобів.

Проведення прикордонного пошуку за межею смуги оперативного обслуговування призводить до появи додаткових рис, що виявилися у складності виявлення порушників кордону з = за відсутності прикордонного режиму, а отже, зростанням просторових розмірів району пошуку, ще більшої складності в організації управління пошуку і зв'язку.

Велике значення на організацію та ведення пошуку надає фізико-географічні умови району пошуку, видалення району пошуку від державного кордону, характер і способу дії військ, що беруть участь в пошуку.

Успішне проведення пошуку багато в чому залежить від правильної і чіткої організації продовольчого забезпечення прикордонного загону, підрозділів та інших сил і засобів її посилення, що виконують це складне завдання. Продовольче забезпечення прикордонного загону в прикордонному пошуку є невід'ємною і важливою частиною роботи з організації та ведення прикордонного пошуку.

Розглянемо вплив характерних рис прикордонного пошуку та умов його проведення на організацію продовольчого забезпечення прикордонного загону.

Враховуючи раптовість виникнення і проведення прикордонного пошуку, продовольча служба прикордонного загону повинна провести заходи щодо завчасної підготовки: особового складу, запасів матеріальних засобів, техніки і транспорту підвозу. У найкоротші терміни повинні бути проведені роботи з дообеспеченію підрозділів, призначених у прикордонний пошук матеріальними засобами (у тому числі продовольства сухим пайком, водою, технікою).

Після прийняття начальником прикордонного загону рішення на проведення прикордонного пошуку та віддачі їм вказівок по тиловому забезпеченню заступником начальника прикордонного загону з тилу повинні бути своєчасно і чітко поставлені завдання начальнику продовольчої служби. При цьому необхідно як можна більше часу представляти підлеглим для підготовки до вирішення поставлених завдань з продовольчого забезпечення підрозділів пошуку.

Висока маневреність підрозділів в ході пошуку викликає необхідність постійної знати їх місце знаходження і своєчасно вживати заходів щодо їх всебічного забезпечення.

Дрібні підрозділи, прикордонні наряди беруть участь у прикордонному пошуку та діють на великому просторі вимагають ретельного обліку їх забезпеченості, широкого маневру силами і засобами тилу, зосередження уваги на забезпечення тих підрозділів, які в прикордонному пошуку перебувають у рухомому стані розвідувально-пошукові групи, пошукові групи, групи переслідування тощо), особливо при організації видачі гарячої їжі і води.

Склад розвідувально-пошукової групи (РПГ) висилається від прикордонних застав 3-5 чол., А від прикордонного загону до 10 осіб (старший офіцер), час несення служби 12-14 годин, а від прикордонного загону 2-3 діб і більше. На морській ділянці складу РПГ висилається від прикордонних застав, комендатур мати 4-11 осіб, термін служби до 7 діб.

Зокрема, негативний випадок мав місце в ході проведення прикордонної операції з пошуку порушників кордону Північно-західним прикордонним округом на ділянці 1-1 і 72 прикордонних загонів у період з 15.7 по 9.8.81 р. так, за 101 прикордонному загоні окремі прикордонні наряди в ході пошуку їжею і водою не забезпечувалися протягом 3-7 діб. У результаті такої незадовільної роботи продслужби особовий склад втрачав фізичні сили. (Старший одного з прикордонзагону старшина роти зв'язку 101 пого старший прапорщик Половинко за період пошуку втратив у вазі 14 кг).

Участь у пошуку значної кількості сил і засобів різних відомств (РА, ВМФ, МВС, ФСБ) вимагає ретельного узгодження питань продовольчого забезпечення та організації взаємодії з надання допомоги один одному в продовольчому відношенні.

При значній відстані району пошуку місць дислокації підрозділів тилу викликається необхідність у наближенні частини їхніх сил і засобів до забезпечуваним підрозділам та організації роботи, як правило, в польових умовах, вмілого використання запасів матеріальних засобів прикордонних застав, комендатур, інших частин прикордонних військ і різних відомств, а також місцевих можливостей.

Різноманітні фізико-географічні умови проведення прикордонного пошуку вимагають ретельного обліку всіх впливають на продовольче забезпечення і його організацію факторів, зокрема, кліматичних та погодних умов, рельєфи місцевості, стану доріг, пори року і доби. Для підтримки високої боєздатності підрозділів необхідно, з урахуванням всіх особливостей обстановки, створювати належні матеріально-побутові умови для відпочинку та обігріву особового складу, роботи органів управління.

Значні навантаження на службових тварин викликають необхідність у посиленні контролю за годуванням і водопоєм службових тварин.

У зв'язку з цим, в період підготовки прикордонного пошуку продовольчої службі прикордонзагону необхідно:

 • в умовах повсякденної охорони кордону завчасно виділяти частину сил і засобів на випадок прикордонного пошуку та підтримувати їх постійну готовність до дії, а службовим тваринам - продуктами і фуражем;

 • з виникненням пошуку-визначити склад і місце розміщення сил і засобів служби виділяються для забезпечення підрозділу прикордонного пошуку, своєчасно їх розгорнути для роботи і переміщати в новий район, якщо це вимагає обстановка;

 • підготувати технічні засоби служби до роботи, організувати проведення технічного обслуговування, а при необхідності евакуації та відновлення в короткі терміни.

Висновок: Успішне проведення пошуку прикордонного загону багато в чому залежить від правильної роботи всіх посадових осіб продслужби прикордонного загону.

2-й навчальний питання: Завдання і організація продовольчого забезпечення під час проведення пошуку і при відбитті вторгнення

При виникненні на ділянці прикордонного загону пошуку підрозділам, відповідно до завчасно розробленим планом дій, подається сигнал збору. З отриманням сигналу в підрозділах проводиться ряд заходів, спрямованих на швидкий збір сил і засобів, призначених для участі у пошуку і приведення їх у готовність до дій, у тому числі і в продовольчому відношенні. Так в першу чергу перевіряється забезпеченість матеріальними засобами продслужби розвідувально-пошукової групи (РПГ), а також начальник служби виділяє необхідні сили і засоби підрозділів входять до складу групи тилового та технічного забезпечення (ГТТО), організує завантаження рухомого запасу матеріальних засобів в її транспорт, готує техніку до роботи в районі пошуку. До складу групи тилового та технічного забезпечення входить продовольчий пункт. У продовольчий пункт можуть виділятися наступні польові технічно засоби: КП-130, КП-125, ОПК-75, ОПК-43, переносні плити і звичайно кухаря.

У районі збору командири проводять бойової та стройової розрахунок, перевіряють екіпіровку і забезпеченість матеріальними засобами, виробляють контрольний огляд техніки, службових тварин і забезпеченість їх продуктами і фуражем.

З отриманням підрозділами завдання і вказівок начальника загону по тиловому забезпеченню, особовий склад дозабезпечуються всім необхідним до встановлених норм, уточнюються номенклатура і розміри запасів, що підлягають для утримання в транспорті ГТТО. Для продслужби час на безпосередню підготовку визначається часом готовності підрозділів до висунення в район пошуку та його відання.

Перед висуненням в район пошуку повинні бути видачі всьому особовому складу підрозділів на руки одна сутодача сухого пайка (ІРП), вожатим службових собак 1-2 сутодачі продуктів для собак, а в переметні сумки коней закладається два сутодачі вівса, які є незнижуваним запасом. Розвідувально-пошукові групи забезпечуються не менш, ніж двома сутодачамі продуктів і фуражу для особового складу та службових тварин.

Розміри запасів продовольства для особового складу, фуражу і продуктів для службових тварин, створювані на продовольчому пункті в районі прикордонного пошуку, визначаються залежно від можливої ​​тривалості прикордонного пошуку, залучених сил і засобів, а також відстаней, умов підвозу, але не менше 2 с / д за основним (Котлова) пайку і 0,3 с / д сухого пайка (ІРП), (продуктів харчування для тварин) на весь особовий склад (всіх службових тварин) залучаються до пошуку. Якщо дозволяють умови і можливість, то до висунення в район пошуку особовому складу і тваринам видається гаряча їжа.

У залежності від кількості сил і засобів, що беруть участь в погранпоіске, видалення району пошуку від місця дислокації управління загону та інших умов обстановки, група тилового і технічного забезпечення може залишатися за місцем дислокації або висуватися в район пошуку в колоні підрозділів. Іноді ГТТО може висуватися в район пошуку самостійно до зазначеного часу.

При здійсненні маршу підрозділів в район прикордонного пошуку ГТТО звичайно треба в складі похідної колони. В окремих випадках машини з причіпними (возимо, переносними) кухнями з гарячою їжею зі складу продовольчого пункту можуть висуватися в район пошуку самостійно, до часу видачі особовому складу і тваринам гарячої їжі.

З прибуттям у район прикордонного пошуку ГТТО, як правило розміщується поблизу передового пункту управління. У польових умовах вона розміщується вздовж доріг (стежок), в місцях де є укриття, природна маскування, джерела води і палива.

При необхідності в районі розміщення вибирається і позначається майданчик для вертольотів. У місцях розміщення ГТТО організовується охорона і оборона її об'єктів, як правило своїми силами. Для здійснення підвозу матеріальних засобів підрозділом пошуку та евакуації поранених і хворих призначаються шляхи підвозу і евакуації, а за відсутності доріг до району пошуку прокладаються колонні шляху.

Харчування особового складу гарячої їжею в районі пошуку організується через продовольчий пункт і як правило, три рази на добу.

При неможливості організувати трьох разове харчування, гаряча їжа особовому складу доставляється один-два рази на добу. У цьому випадку для інших прийомів їжі особовий склад забезпечується продуктами в сухому вигляді за рахунок частини котлового пайка по основній нормі (м'яса, риби, хліба, цукру і чаю), продуктами підсобного господарства або закуплених за рахунок грошового фонду.

Ці продукти видаються бутербродами до початку руху пошукових груп. Час прийому гарячої їжі встановлює керівник прикордонного пошуку.

З досвіду організації харчування особового складу при проведенні прикордонних пошуків гаряча їжа зазвичай видавалася: пошуковим групам до початку пошуку у вихідному районі (на вихідному рубежі та в кінці дня - в ​​районі збору, а вдень на одному з зрівняльних рубежів; групам блокування - у місцях несення служби; підрозділи резерву - в місцях їх розміщення. Офіцери та прапорщики передового пункту управління зазвичай харчуються в їдальні, розгортання продовольчим пунктом у польових умовах, або в їдальні однієї з найближчих прикордонних застав (комендатур) з розрахунком за харчування в установленому порядку.

Особливу увагу необхідно звернути а організацію харчування розвідувально-пошукової групи, для чого їх необхідно забезпечувати спеціальним набором бистроразварівающіхся і консервованих продуктів.

При розгортанні в районі прикордонного пошуку фільтраційного пункту і змісті при ньому порушників кордону. Харчування останніх організовується за встановленими для них нормам пайків відповідно «З нормами добового постачання та забезпечення милом осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах федеральних органів державної безпеки та ізоляторах тимчасового утримання ПВ РФ, і затвердження Інструкції про порядок застосування норм добового постачання» введеного в дію наказом Міністра безпеки 1993 р № 62.

Годівля і водопій службових тварин організується відповідно до порядку встановленим командирами підрозділів. Для годівлі коней використовується фураж, завезений в район прикордонного пошуку або заготовлений на місці, а для годівлі службових собак - хліб 600 г, м'ясо-рослинні консерви 4 банки по 340 г типу «Лайка» на добу. При тривалому пошуку (більше двох-трьох діб) для службових собак організується приготування гарячої їжі два рази на добу по основній нормі (додаток № 15 наказу директора ФСК 1994 р № 120).

Підвіз матеріальних засобів у район пошуку здійснюється зазвичай щодоби зі складів прикордонного загону. Деякі матеріальні засоби (овочі, фураж) можуть підвозитися зі складів поблизу розташованих прикордонних застав, комендатур, інших частин (з'єднань) прикордонних військ, а також частин і з'єднань Армії, ВМФ, МВС - за домовленістю і заготовлюється на місці. Отримання продовольства і тари здійснюється за чековими вимогами ф. 6 і довіреності ф. 57. Підвіз здійснюється, як правило, загонові транспортом підвозу, іноді із залученням транспорту групи тилового та технічного забезпечення (ГТТО), підрозділів прикордонного пошуку, а також найближчих прикордонних застав і комендатур. А в разі гострої необхідності в підвозі матеріальних засобів або неможливості використання для цього автомобільного та іншого наземного транспорту за рішенням начальника прикордонного загону для доставки необхідних матеріальних засобів у район дій підрозділів або до місця розташування ГТТО залучаються вертольоти (літаки), а на узбережжі - кораблі та катери.

При проведенні прикордонного пошуку понад добу передбачається організація відпочинку, а в холодний час (дощову погоду) - і обігріву особового складу в районі дій (несення служби) підрозділів. Для розміщення особового складу на відпочинок і обігрів, використовуються приміщення найближчих прикордонних підрозділів, а також за погодженням з місцевими органами клубні, шкільні знання, господарські та інші приміщення в населених пунктах. Якщо така можливість відсутня, відпочинок особового складу в районі пошуку, як правило, організовується в наметах.

Як відомо, крім підрозділів прикордонного загону до прикордонного пошуку можуть залучатися резерви командувача військами прикордонного округу. Наприклад, у прикордонному пошуку на ділянці 7 погз 38 пого 27.9.90 р брав участь резерв погранокруга у складі 202 чол., Підрозділи посилення від частин і підрозділів Армії, ВМФ, внутрішніх військ МВС, а також членів ДНД. Організація їх продовольчого забезпечення у прикордонному пошуку має деякі особливості.

Продовольче забезпечення підрозділів резерву командувача військами погранокруга буде зазвичай здійснюватися тим прикордонним загоном, на ділянці якого вони діють, якщо у розпорядженні по тилу округу не вказано інший порядок.

Підрозділи посилення від частин і з'єднань Армії, ВМФ і МВС висуваються в район прикордонного пошуку, зі своїми запасами продовольства, техніки продовольчої служби і кухарями і забезпечуються тими частинами (з'єднаннями), від яких вони виділені.

Разом з тим в ході прикордонного пошуку між частинами прикордонних військ і Армії (ВМФ, ВВ МВС) організується і підтримується тісна взаємодія у питаннях продовольчого забезпечення. Так, підрозділ цих частин при необхідності можуть отримувати матеріальні кошти з запасів прикордонного загону, а підрозділи прикордонних військ - у частинах (з'єднаннях), від яких виділені підрозділи посилення. Порядок взаєморозрахунків у цих випадках визначається узгодженим рішенням органів управління матеріальним забезпеченням прикордонного і військових округів.

Питання продовольчого забезпечення членів ДНД, які залучаються до пошуку, будуть вирішуватися в кожному конкретному випадку начальником прикордонного загону. Харчуванням, водою члени ДНД діють у складі груп прикордонників (нарядів) зазвичай забезпечуються нарівні з прикордонниками і за рахунок коштів загону шляхом зарахування на забезпечення за основної норми.

Начальник продовольчої служби бере участь у складанні плану тилового забезпечення прикордонного загону у прикордонному пошуку.

Після закінчення прикордонного пошуку в районі збору підрозділів беруть участь у прикордонному пошуку може здійснюватися надання гарячої їжі, технічне обслуговування та ремонт техніки продслужби.

Висновок:

 1. При проведенні прикордонного пошуку в першу чергу перевіряється забезпеченість матеріальними засобами продслужби, особового складу розвідувально-пошукових груп, а також групи тилового та технічного забезпечення.

 2. Начальник продовольчої служби бере участь у складанні плану тилового забезпечення прикордонного загону при проведенні прикордонного пошуку.

Висновок

Продовольче забезпечення підрозділів, що беруть участь у прикордонному пошуку - включає в себе складну і багатогранну діяльність.

У результаті прочитаної Вам лекції, Ви, товариші курсанти повинні усвідомити важливість досліджуваної теми для своєї майбутньої роботи на посаді офіцера або начальника продовольчої служби прикордонного загону. Повинні знати:

 • завдання та організацію продовольчого забезпечення під час проведення пошуку і при відбитті вторгнення.

Завдання на самопідготовку:

 1. Статут прикордонних військ з охорони державного кордону. Частина 1 Прикордонний загін, комендатура М. КДБ 1987 р с.с. 95-111.

 2. Наказ директора ФСК 1994 р № 120 ст. 153-155,201, Додаток 15.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Статут прикордонних військ з охорони державного кордону. Частина 1. Прикордонний загін, комендатура М. КДБ 1987 р с.с. 95-111.

 2. Тимчасовий статут ПВ РФ. Частина 1. М. 1994 р. с.с. 68-81, 181-182.

 3. Положення про продовольче забезпечення військовослужбовців та інших контингентів органів контррозвідки і ПМ РФ на мирний час, введено в дію наказом Директора ФСК 1994 р № 120 ст. ст. 153, 154, 155, 201, додаток № 15.

 4. Про норми добового забезпечення та забезпечення милом осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах федеральних органів державної безпеки та ізоляторах тимчасового утримання ПВ РФ, і затвердження Інструкції про порядок застосування норм добового забезпечення, введеної в дію наказом Міністра безпеки 1993 р № 62. Норма № 1, Додаток № 3.

 5. Охорона державного кордону. Частина 1. Підручник М. Воениздат 1990 р с.с. 236-259, 420-422.

 6. Збірник № 1. Досвід прикордонних військ з охорони державного кордону в сучасних умовах. М. 1990 р. (інв. № 2037) с.с. 6-71.

 7. Збірник № 2. Досвід прикордонних військ з охорони державного кордону в сучасних умовах. М.: 1990, (інв. № 2038) с. з 4-78

 8. Збірник № 3. Досвід прикордонних військ в охороні державного кордону в сучасних умовах М. 1991, (інв. 2039) с.с. 5-79.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Військова справа | Лекція
67кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості відновлення платоспроможності боржника при проведенні процедури фінансового оздоровлення
Особливості патентних досліджень при їх проведенні на стадіях і етапах життєвого циклу продукції
Проблеми при відображенні облігаційних позик
Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально ситуатив
Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала
Порушення при проведенні аудиту
Застосування ЕОМ при проведенні аудиту
Контрольні випробування при проведенні наукових досліджень
Використання готівки при проведенні валютних операцій
© Усі права захищені
написати до нас