Особливості виконання покарання у вигляді позбавлення волі у виховних колоніях

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота

з дисципліни «Кримінально-виконавче право»

Особливості виконання покарання у вигляді позбавлення волі у виховних колоніях

2009

Зміст

Введення

1. Особливості виконання покарання у вигляді позбавлення волі у виховних колоніях

2. Принципи кримінально-виконавчого права

3. Тести

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Тема даної курсової роботи «Особливості виконання покарання у вигляді позбавлення волі у виховних колоніях».

Останнім часом постійно підкреслюється збільшення злочинності неповнолітніх, відзначається дедалі більша жорстокість і витонченість скоєного підлітками, значне омолодження злочинності неповнолітніх. Одним із заходів вживаної як покарання підлітка за вчинення злочину є позбавлення його волі. Підлітки, засуджені судом до покарання у вигляді позбавлення волі направляються до виховних колонії для виправлення і перевиховання. Однак згідно зі статистичними даними багато хто з відбули покарання повторно вчиняють злочин.

Виховні колонії для неповнолітніх - закриті установи, в яких окремо від дорослих відбувають покарання за вчинене злочинне діяння неповнолітні правопорушники у вигляді позбавлення волі за вироком суду з 14 до 18 років. У завдання ВК входить: забезпечення виконання покарання у відповідності з законом і вироком суду; організація роботи з виправлення і перевиховання осіб, які утримуються в колонії; попередження і припинення вчинення нових злочинів вихованцями. Першочерговим завданням виховної колонії є створення необхідних умов для розумового, духовного, морального, психологічного, фізичного розвитку вихованця, його реабілітації та адаптації, що при виключенні гуманістичної спрямованості відносин не може ефективно реалізовуватися. Виховна колонія для неповнолітніх правопорушників створена державою спеціально для здійснення виправного, коригуючого впливу на особистість підлітків, що відрізняються стійкими негативними деформаціями, багато в чому визначальними протиправний характер і підвищену суспільну небезпеку їх поведінки.

Згідно з існуючим законодавством і внутрішнім положенням ВК вихователі колонії є одночасно педагогами та посадовими особами МВС і відповідно зобов'язані діяти згідно з цим законодавчим вимогам при взаємодії з неповнолітніми.

Високий авторитет вихователя, довіру до нього засуджених перебувають у прямій залежності від рівня його ідейно-політичного розвитку і професійної кваліфікації.

Контрольна робота складається з двох теоретичних завдання і одного тестового завдання. Робота виконана на 21 сторінці.

  1. Особливості виконання покарання у вигляді позбавлення волі

у виховних колоніях

Виховні колонії - це вид виправних установ, призначених для утримання неповнолітніх засуджених до позбавлення волі. У системі виправних установ виховні колонії займають особливе місце, оскільки головним чинником, що визначає умови відбування покарання в цих колоніях, є неповноліття злочинців, яке, з одного боку, вимагає більш пільгових у порівнянні з дорослими умов утримання, а з іншого - відкриває широкі виховно- педагогічні можливості для виправлення неповнолітніх засуджених 1.

Виховні колонії є установами, в яких концентруються найбільш соціально небезпечні підлітки. За даними судової статистики, до відбування покарання у виховних колоніях засуджується лише 1 / 4 неповнолітніх засуджених. Суди застосовують в першу чергу умовне засудження до позбавлення волі, примусові заходи виховного впливу або інші види покарання. З кожним роком з засудженими, які надходять до виховних колонії, стає все складніше працювати в педагогічному плані: зростає частка засуджених за умисне вбивство, нанесення тяжкої шкоди здоров'ю, розбій, грабіж. Так, починаючи з 1993 р. частка засуджених за вбивство зросла з 1,7 до 4,8%, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю - з 2,7 до 4,9%, грабіж - з 13,7 до 15,6%, розбій - з 8,0 до 10,6%. Збільшується число підлітків, "що стикалися" до засудження з системою правосуддя: більше 65% вперше відбувають покарання раніше засуджувалися до позбавлення волі умовно, 49,9% неповнолітніх до засудження стояли на обліку в міліції, до 3% неповнолітніх суд застосовував міру у вигляді поміщення до спецшколу і спецпрофучіліще. Переважна частина підлітків не має освіти, що відповідає їхньому віку. В останні роки у виховні колонії стали надходити 17-річні безграмотні підлітки, 48% неповнолітніх до засудження ніде не навчалися і не працювали, кожен десятий - сирота або залишився без піклування батьків.

З містяться у виховних колоніях (ВК) підлітків близько 40% засуджені за крадіжку, 14% - за грабіж, 13% - за розбій, 7% - за навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, 5% - за вбивство, 5% - за згвалтування, 3% - за неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом, 10% - за вчинення інших злочинів.

До засудження не працювали і не навчалися 47% засуджених підлітків, більше 70% - не мають освіти, відповідного віку. Кожен четвертий неповнолітній має відхилення у психічному розвитку, кожен десятий - сирота.

У всіх ВК створені і працюють загальноосвітні школи. Навчання підлітків організовано за типовими програмами Міносвіти Росії. Щорічно освоюють програму навчання і проходять атестацію понад 85% тих, що навчаються.

У професійних училищах і на підприємствах ВК проводиться підготовка підлітків з 25 спеціальностей. У 35-ти ВК є промислові підприємства. Основні види виробничої діяльності деревообробка і швейне виробництво.

Установи, в яких утримуються неповнолітні засуджені, перебувають у сфері постійної уваги президентських, урядових і парламентських структур, громадських об'єднань та засобів масової інформації 1.

Все більше надходить до виховних колонії нездорових підлітків. Практично 1 / 3 підлітків мають різні відхилення у психічному розвитку. Зростає частка осіб, хворих на алкоголізм і наркоманію, з кожним роком зростає кількість ВІЛ-інфікованих.

В останні роки послідовно проводиться робота з впровадження гуманних норм поводження із засудженими. При розробці нормативно-правової бази, що регламентує діяльність виховних колоній, максимальною мірою враховуються міжнародні норми, що містяться в таких актах, як: Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила); Конвенція про права дитини; Керівні принципи ООН для попередження злочинності серед неповнолітніх; Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 88 КК РФ покарання у вигляді позбавлення волі призначається неповнолітнім засудженим, які вчинили злочин у віці до 16 років, на строк не більше шести років. Цією ж категорії неповнолітніх, які вчинили особливо тяжкі злочини, а також іншим неповнолітнім засудженим покарання призначається на строк не більше 10 років і відбуває у виховній колонії. Покарання у вигляді позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому засудженому, яка вчинила у віці до 16 років злочини невеликої або середньої тяжкості вперше, а також іншим неповнолітнім засудженим, які вчинили злочин невеликої тяжкості вперше. Згідно з ч. 6.1 ст. 88 КК РФ при призначенні неповнолітньому засудженому покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину нижча межа покарання, передбачений відповідною статтею Особливої ​​частини КК РФ, скорочується наполовину.

У разі якщо неповнолітній засуджений, якому призначено умовне засудження, скоїв протягом іспитового строку новий злочин, не є особливо тяжким, суд з урахуванням обставин справи і особи винного може повторно прийняти рішення про умовне засудження, встановивши новий випробувальний термін і поклавши на умовно засудженого виконання певних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 73 КК РФ (ч. 6.2 ст. 88 КК РФ).

Таким чином, в даний час число засуджених неповнолітніх у місцях позбавлення волі має істотно скоротитися. Це тим більш важливо ще й тому, що у виховних колоніях будуть утворені локальні ділянки, що функціонують в режимі ІК загального режиму, куди будуть переводитися особи, які досягли 18 років. Скорочення чисельності неповнолітніх засуджених, які надходять для відбування позбавлення волі у виховні колонії, якраз і дозволить відкрити зазначені локальні ділянки практично в кожній виховної колонії.

В даний час існують виховні колонії одного виду режиму як для дівчат, так і для юнаків. Колонії посиленого режиму для юнаків були ліквідовані в 2001 р. Диференціація покарання у виховних колоніях в даний час досягається шляхом встановлення різних умов відбування покарання.

У звичайних умовах відбувають покарання неповнолітні засуджені, які надійшли у ВК, окрім раніше відбували позбавлення волі та засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування покарання, а також неповнолітні засуджені, переведені з полегшених, пільгових чи суворих умов відбування покарання.

Якщо засуджений в період перебування в СІЗО не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася захід стягнення у вигляді поміщення в карцер, термін його перебування у звичайних умовах обчислюється з дня взяття під варту.

При відсутності стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання і при сумлінному ставленні до праці та навчання можуть бути переведені із звичайних умов відбування покарання у полегшені:

- Засуджені чоловіки, вперше відбувають позбавлення волі, а також всі категорії засуджених жінок - по від'їзді трьох місяців строку покарання у звичайних умовах;

- Засуджені чоловіки, які раніше відбували позбавлення волі, - після закінчення шести місяців у звичайних умовах.

У суворих умовах повинні відбувати покарання засуджені за умисні злочини, вчинені в період відбування позбавлення волі, і які раніше відбували позбавлення волі. У цих умовах відбувають покарання засуджені також, визнані злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання та переведені із звичайних і полегшених умов відбування покарання. У суворих умовах відбувають покарання 1,3% від загального числа неповнолітніх засуджених.

В термін перебування неповнолітнього засудженого в суворих умовах зараховується строк перебування у карантинному відділенні, а також термін утримання під вартою, якщо до неповнолітнього засудженому застосовувалася відповідна запобіжний захід і він не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася захід стягнення у вигляді проштовхування у карцер.

Підставою для переведення засудженого з суворих умов відбування покарання у звичайні служить поєднання тимчасового фактора (термін перебування засудженого в суворих умовах повинен бути не менше шести місяців) та наявності певних показників характеристики засудженого (відсутність стягнень, сумлінне ставлення до праці та навчання). Достроковий переклад засудженого із строгих умов у звичайні не передбачений. Тим часом продовження терміну утримання засуджених у суворих умовах можливо у разі наявності стягнень, несумлінного ставлення до праці та навчання.

Для підготовки до звільнення засуджені, які відбувають покарання в полегшених умовах, переводяться в пільгові умови відбування покарання (в них міститься 4,1% всіх неповнолітніх засуджених). В даний час переведення у пільгові умови не пов'язаний з підготовкою засуджених до умовно-дострокового звільнення, у законі йдеться про підготовку до будь-якого виду звільнення. Засуджений може бути переведений за злісні порушення режиму відбування покарання з пільгових умов у звичайні умови. Повторний переклад в пільгові умови можливий не раніше ніж через шість місяців після повернення в полегшені умови відбування покарання.

Переведення засуджених з одних умов відбування покарання в інші, за винятком переказу зі звичайних умов у полегшені, проводиться за поданням навчально-виховного ради колонії постановою начальника виховної колонії.

Слід зазначити, що умови відбування покарання у виховних колоніях завжди були більш м'якими порівняно з установами, в яких відбувають покарання засуджені дорослі. Це виражається не тільки в покращених умовах побуту, навчання, харчування, організації фізкультурної та культурно-виховної роботи, праці, але і в системі стимулювання (у тому числі заходів заохочення і стягнення), організаційно-управлінських аспектів всього укладу життя засуджених, діяльності адміністрації та громадських формувань. Дана специфіка позначалася й на структурі апарату управління виховними колоніями, в тому числі і системі центрального апарату: діяльністю виховних колоній завжди керувало самостійний підрозділ (відділ або управління), а керівник цього підрозділу в окремі роки був навіть заступником начальника Головного управління місць ув'язнення.

Беручи до уваги характеристики неповнолітніх, перед співробітниками виховних колоній стоїть завдання не тільки виконати призначене судом покарання, а й надати педагогічну, психологічну та медичну допомогу підліткам, які опинилися в екстремальній соціальної та психологічної ситуації. Тільки за цих умов виховні колонії можуть вирішити поставлену перед ними соціальне завдання - виправити неповнолітнього засудженого і максимально ефективно провести роботу з підготовки його до життя в суспільстві.

Станом на 1 червня 2009 р. в установах УІС містилося 890,4 тис. чоловік, у тому числі у 755 виправних колоніях - 735,8 тис., 225 слідчих ізоляторах, 7 в'язницях і 164 приміщеннях, що функціонують в режимі слідчих ізоляторів - 147 , 1 тис. осіб, у 62 виховних колоніях для неповнолітніх - 7,5 тис. осіб.

При виправних та виховних колоніях функціонує 309 вечірніх загальноосвітніх шкіл та 482 навчально-консультаційних пункти, 334 професійно-технічних училищ, діють 464 храму, 722 молитовних кімнат.

Є Об'єднана редакція, яка видає журнали «Злочин і кара» і «Відомості УІС», газету «Казенний будинок» 1.

Як і колонії для дорослих, колонії для неповнолітніх можна розділити на дві групи: «червоні», де адміністрація тримає порядок, і «чорні», де існують злодійські звичаї і традиції.

Для виховних колоній першої групи характерно наступне ієрархічна побудова засуджених:

1) голова ради колективу колонії (формальний лідер неповнолітніх колонії);

2) голова ради колективу загону (формальний лідер неповнолітніх загону);

3) голова самодіяльної організації засуджених загону (формальний лідер неповнолітніх відділення);

4) секретарі, господарники, санітари;

5) засуджені асоціальної спрямованості;

6) нейтральні засуджені;

7) частково деперсоналізований;

8) повністю деперсоналізований.

Голова ради колективу колонії, як правило, фізично розвинений засуджений, має задатки лідера, здатний протистояти чужому впливу і здатний підкорити своїй волі інших неповнолітніх. Як голова ради колективу колонії він несе відповідальність за успішність всіх неповнолітніх колонії, стан дисципліни в колонії, санітарний стан житлових секцій, виконання норм виробітку і т.д. Більшість питань вирішується ним за допомогою насильства. Застосовуване насильство має свої субкультурні особливості. Наприклад, в одній з виховних колоній удари по голові отримали наступні назви: «бітуха» - удар долонею по щоці, «воркуша» - удар долонею по шиї і «кайфуша» - удар перекинутої догори ніжками табуреткою по тім'яної частини голови 1.

Безпосереднє оточення голови ради колективу колонії становлять голови самодіяльних організацій засуджених колонії, секцій дисципліни і порядку, виробничої, пожежної безпеки, загальноосвітнього і професійного навчання, дозвілля, соціальної допомоги та ін Дані неповнолітні надають допомогу формальному лідерові колонії в наведенні і підтриманні порядку, вони також працевлаштовані на хороших місцях.

Рішенням питань, що виникають у загоні, займається голова ради колективу загону. Він несе відповідальність за успішність у загальноосвітній школі та професійному училищі, стан дисципліни, підтримання належного санітарного стану житлових секцій, виконання норм виробітку неповнолітніми загону і т.д. Працевлаштований голова ради колективу загону на менш "тепле" місце, чим голова колективу колонії і його оточення. Він може бути бригадиром або працювати в їдальні, в комендантської служби й т.д. У свою чергу, в підтримці порядку йому допомагають формальні лідери відділень. У кожному загоні зазвичай чотири відділення по 25 - 30 чоловік.

Формальним лідером відділення є голова самодіяльної організації засуджених загону (секції дисципліни і порядку, санітарно-побутової секції, секції дозвілля, виробничої секції). У його розпорядженні знаходиться актив відділення.

Актив відділення представлений секретарем, господарником, санітаром. Секретар - засуджений, в чиї обов'язки входить ведення документації відділення. Господарник - засуджений, що займається питаннями тилового забезпечення. Санітар - засуджений, що сприяє адміністрації у підтриманні належного санітарного стану житлових і побутових приміщень відділення.

У виховних колоніях зустрічається така субкультурная група, як частково деперсоналізований засуджені, так звані несвідомі форшмаки, яка властива тільки виховним колоніям. До них відносять засуджених, який вжив "осквернену" їжу або сигарети, не знаючи про їх осквернення. Цей феномен отримав назву в підлітковому середовищі «мінування». Мінування - це один із способів деперсоналізації особистості, зниження її статусу допомогою фетишів - різних предметів і дій, що відносяться в груповому свідомості соціально ізольованих осіб до категорії брудних і непристойних. Їжа, сигарета і інші предмети паплюжаться дотиком до статевих органів, випорожнення, дотиком до підлоги або стіни туалету, дотиком до повністю деперсоналізований засудженим.

З приводу статусу цих неповнолітніх не можна погодитися в повній мірі з В.Ф. Пирожковим, який стверджує, що «парафінистих, вафлери, курітелі статевого члена, пасивні гомосексуалісти ставляться, як і заміновані, до категорії недоторканих».

За нашими даними, ця субкультурная група є буферною, відсутність додаткових порушень неформальних норм дозволяє їм при перекладі у виправну колонію відбувати покарання з чистими засудженими, чому один з авторів роботи був очевидцем.

Серед повністю деперсоналізований засуджених можна виділити дві підгрупи. До першої підгрупи відносяться неповнолітні, навмисно спожили спаплюжений предмет. До другої підгрупи належать неповнолітні, які вступали в гомосексуальні контакти в якості пасивних гомосексуалістів. Неповнолітні з даної групи знаходяться в постійній соціальної ізоляції (з ними ніхто не хоче поруч сидіти в їдальні і на заняттях, працювати в бригаді і т.п.), що сприяє подальшій деградації та розпаду особистості.

У виховних колоніях другої групи існує наступне ієрархічний розподіл:

1) неформальний лідер колонії;

2) неформальний лідер загону;

3) неформальний лідер відділення;

4) члени неформальних груп;

5) нейтральні засуджені;

6) частково деперсоналізований;

7) цілком деперсоналізований.

Аналогічний розподіл відзначено й іншим дослідниками: «Авторитетні засуджені, так звані боси, пахани; пацани - засуджені, які пройшли« прописку »і претендують на більш високий статус у системі неформальних відносин; засуджені, ще не пройшли« прописки »та випробувального терміну. Крім вищевказаних категорій є чушки - засуджені з низьким статусом, виконують брудну роботу, обслуговуючі авторитетів. Більш низьку ступінь займає скривджені, опущені, які служать об'єктом знущань, «особливо привілейовані (боси); привілейовані (їх оточення); нейтральні (пацани); непривілейованих (шнирі); повністю позбавлені привілеїв (опущені) 1».

Неформальний лідер неповнолітніх колонії і лідери неповнолітніх загону утворюють еліту, вирішальну всі питання неформальній житті колонії, і утворюють так звану головну сімейку. А неформальний лідер загону та неформальні лідери відділень утворюють старшу сімейку, вирішальну всі питання неформальній життя загону. Допомогу їм надають члени неформальних груп. Дані сімейки є неформальними групами, в яких зосереджені засуджені негативної спрямованості, і для них також характерний деструктивний тип взаємовідносин: «Соціологічні дослідження однозначно показують, що в молодіжних угрупованнях асоціальної спрямованості в місцях позбавлення волі, так само як і в армії, формується специфічний, як правило, жорстокий соціальний устрій, в якому протистояти дії неформальних норм не зможе ніхто »2.

Деперсоналізований неповнолітні - це особи, знижені в особистому статусі за вчинення осуджуваних, з позицій неформальних норм, вчинків. У деяких виховних колоніях даних засуджених називають мастями.

Масті діляться на підйомні і непідйомні. Частково деперсоналізований засуджені є підйомними мастями, а повністю деперсоналізований засуджені є непідйомними мастями.

Підйом - це очищення від масті і повернення до групи нейтральних засуджених: «Існують ритуали очищення осіб, які осквернили себе дотиком до знедоленим; вигнання осіб, які втратили довіру групи; прийому їжі, миття у лазні; очищення себе після користування туалетом; проводів людини на свободу або в інший світ і ін ». Ця процедура зводиться до фізичного насильства (удари в голову, груди і живіт). Сила удару залежить від ставлення б'є засудженого до очищається. Удари, як правило, завдає хто-небудь з гідних пацанів.

Особи, щодо яких не були вчинені дії сексуального характеру і не викриті у співпраці з адміністрацією колонії, відносяться до підйомним мастям. Серед них виділяються:

- Рис - неповнолітній, одягнений неохайно або не дотримується правил особистої гігієни;

- Господиня - неповнолітній, який стирав чужий одяг, мив чужу посуд або виконувала іншу подібну роботу за кого-небудь;

- Лакей - неповнолітній, котрий надав послугу, що принижує гідність;

- Лох - неповнолітній, неодноразово обманутий;

- Фуфлижнік - неповнолітній, який не виконав обіцянки;

- Щур - неповнолітній, який вчинив крадіжку в інших засуджених, та ін

Особи, щодо яких були вчинені дії сексуального характеру, або особи, викриті у співпраці з адміністрацією колонії, відносяться до непідйомним мастям.

Вищенаведена стратифікація неповнолітніх засуджених у виховних колоніях є неповною, оскільки в ній відображені лише основні класифікаційні групи. Фактична стратифікація правопорушників є більш дробової, асоціальні ролі більш численні. При цьому виявляється, що стратифікація підлітків захоплює як осіб, що належать до сфери іншого життя, так і не входять до неї і не дотримуються її норм і правил.

У січні 2009 р прийняли Закон про те, що у виховній колонії можуть перебувати тільки до 19 років 1.

Закон «протягнув» без зайвого шуму. На критику Комітет відреагував мудро, проявивши одночасно наполегливість, гнучкість і простоту і практично переписавши законопроект заново. Новий, лаконічний до межі, беземоційну варіант проекту Закону без праці зачарував переважну частину депутатів.

І ось через місяць Закон дійшов «до землі», до виховних колоній. Ми спостерігали це своїми очима і чули від інших: це був шок, і для співробітників-начальства, і для дівчат. Загалом, «не чекали».

Картина списана з натури: на плацу стоїть зона, плачуть усі - і ті, кого роками відмовляли не прагнути на «дорослу», а тепер раптом відправляють, і ті дівчата, хто залишається, і заступник начальника колонії з виховної роботи, і вихователі загонів.

Начальник колонії не розуміє, як бути з виробництвом - воно практично встало, заст. з виховної роботи не знає, як тепер працювати з знову прибувають засудженими - такий виховний «пряник» відняли, а нового не запропонували. Весь кістяк «активу» - це ті, яким 19 - 20 і яких скоро в зоні не буде. Залишаться малолітки распальцованного, мороки з ними не оберешся, поки не заспокояться (якщо взагалі заспокояться). Для більшості засуджених, тих, хто з пристойними термінами, тепер виховна колонія буде просто «підготовчим відділенням» до життя у дорослому колонії. З усіма відповідними наслідками. Досить неприємними для клімату в колонії, для співробітників, для засуджених. Це буде вже нова колонія, не той «піонерський табір», як його називали до цих пір засуджені дівчинки.

Офіцери з Комітету з безпеки ГД і Федеральної служби виконання покарань, які стояли за цим законопроектом, не пошкодували навіть юних дам, які були зовсім ні при чому у всій цій метушні навколо виховних колоній (заворушення, бунти). І всього-то їх у нас приблизно 750 в трьох дівочих ВК.

Те показовий виступ-семінар, яке описано в статті Ганни Валерьевой, відразу видно - всього лише захід «для галочки»: засуджених опитали - почули тільки думку 17% з них, запитали співробітників - відповідь не сподобався, начальство дало свою інтерпретацію, воно завжди краще знає ...

Для того щоб система могла зробити правильні кроки, вона повинна знати, що вона є. А щодо визнання московського керівництва, воно знає про реальний стан справ в системі лише на 30 - 50%. На думку ж працівників у регіонах, та інформація, яку у вигляді звітів вони представляють у главк, прикрашена в 10 - 12 разів.

Кожна установа, кожне управління намагається до останнього замовчати те, що реально відбувається в їх «єпархіях»: у системі править бал «бал» - менше балів отримаєш, більше проблем з начальством будеш мати. Так звідки правді взятися? А звідки вірним управлінським рішенням і законам?!

Відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, міжнародними правовими актами в установах та органах ФСВП Росії здійснюють постійне служіння представники різних конфесій. Тим самим реалізується право кожного засудженого і співробітника на свободу віросповідання. Засудженим поза порушення правил внутрішнього розпорядку дозволяється користування предметами культу і релігійною літературою, здійснення релігійних обрядів у спеціальних приміщеннях, що виділяються адміністрацією установ ФСВП Росії.

Першою конфесією, з якою укладено офіційну угоду про співпрацю, є Російська Православна Церква.

В даний час істотно змінився погляд на релігію. Особливу роль набуло релігійне виховання в пенітенціарних установах, так як саме в умовах ізоляції від суспільства у людей часто відбувається переосмислення поглядів на існуючу дійсність.

Патріарх Московський і всієї Русі Алексій II звернувся з посланням, в якому торкнувся теми виконання кримінальних покарань в Росії: «Проблема злочинності - мотиви і кількість скоєних злочинів не можуть не викликати тривогу. Дух невмотивованої жорстокості все частіше зваблює людей. Здійснюють злочини не зупиняються ні перед віком, ні перед становищем людини в суспільстві, ні перед святинею. Те, що відбувається не повинно залишати нас байдужими, і тому сьогодні особливе місце в соціальному служінні Церкви займає окормлення ув'язнених. Часто доводиться чути думку про те, що особа, яка вчинила злочин, як би вже і не здатне до виправлення. Але хіба не про таких сказав Господь: «Син Людський прийшов, щоб знайти і спасти, що загинуло» (Мф. 18,11).

У 2005 р. розпочато проведення системного планового анкетування серед засуджених в окремих установах ФСВП Росії у всіх федеральних округах Російської Федерації. Результати опитувань дають змогу з'ясувати, які тенденції присутні в роботі з засудженими з реалізації їх права на свободу віросповідання, позитивний досвід співпраці з Російською Православною Церквою.

Було створено понад 1000 релігійних громад різних конфесій, в яких налічувалося понад 46 тисяч віруючих засуджених, що складає 6,4% від їх середньоспискової чисельності. З них приблизно 4,9% - православні. В установах діяло 500 молитовних кімнат, 360 храмів, будується - 70. У 59 регіонах Росії організовано 275 недільних шкіл (біблійних курсів), в яких навчалися близько 10000 віруючих засуджених.

Щорічно зростає кількість віруючих засуджених. На сьогоднішній день у виправних установах створено 1100 релігійних громад різних конфесій, в яких налічується більш ніж 70000 віруючих засуджених. У 64 суб'єктах Російської Федерації організовано 228 недільних шкіл, де проходять релігійне навчання понад 7500 віруючих засуджених. Православні віруючі становлять близько 80%.

У Новотроїцької виховної колонії крім будівництва храму реалізований спільний проект «Колонія - сад для очищення душі й тіла». Сад, квітники, лікарські трави, город стали реальністю установи.

Томське єпархіальне управління надає допомогу засудженим, вивільнюваним з місць позбавлення волі, в індивідуальному порядку. При бажанні звільнився засудженого можуть залишити на послух у парафіях за Петропавлівському соборі або Троїцької церкви м. Томська, де йому надаються тимчасове житло і харчування до тих пір, поки людина сама не визначиться у своєму майбутньому. Налагоджено взаємодію з виховними колоніями. Загальна чисельність неповнолітніх засуджених, які відвідують храм у виховних колоніях, складає 232 людини.

З метою профілактики злочинності неповнолітніх, які перебувають на обліку в інспекції у справах неповнолітніх, здійснюється спільна робота з муніципальним підлітковим реабілітаційним центром «Радонеж». У Жигульовської виховної колонії введено факультатив з основ православної культури (вирішується питання про введення факультативу в центрах освіти всіх ІУ області), проводяться заняття в Недільній школі. Хлопці з величезним інтересом відвідують заняття православного клубу «Светелка».

Необхідно особливо відзначити, що реалізація прав засуджених на свободу совісті та віросповідання повинна відбуватися при абсолютному дотриманні чинного законодавства, заходів безпеки, які виключали б саму можливість виникнення надзвичайних ситуацій, сприяють дестабілізації обстановки в установах ФСВП Росії.

У посланні Патріарха Московського і всієї Русі Алексія II говориться: «Пастир церковний повинен вносити в обтяжливу і напружену тюремну атмосферу дух примирення та взаємної поваги, дух Христової любові і правди. Може бути, далеко не всі будуть здатні розчути Божий заклик, але якщо і один з тисячі повернеться в суспільство, залишивши шлях гріха і злочину, ми можемо говорити про те, що наші зусилля не марні 1 ».

  1. Принципи кримінально-виконавчого права

У загальній теорії права принципи кримінально-виконавчого права визначаються як основні ідеї права, керівні положення правової системи.

Принципи права прийнято ділити на загальноправові, міжгалузеві та галузеві принципи.

У ст. 8 ДВК РФ 1 закріплена система принципів кримінально-виконавчого законодавства і права.

Принцип законності - конституційний принцип, він закріплений у ряді статей Конституції РФ 2 (ст. 4, 13,15,17-19 та ін), а також у ряді міжнародних документів. Принцип законності реалізується у точному і строгому дотриманні кримінально-виконавчого законодавства установами та органами, що виконують покарання, органами державної влади та управління, усіма організаціями, господарюючими суб'єктами, посадовими особами, працівниками організацій, які взаємодіють з установами та органами, що виконують покарання, особами, які здійснюють охорону і конвоювання засуджених, громадськими об'єднаннями, які беруть участь у виправленні засуджених, окремими громадянами, які відвідують місця відбування покарання, і самими засудженими. Принцип законності знайшов відображення в гол. 2 ст. 10 - 15 ДВК РФ, які визначають правовий статус засуджених, в гол. 3 ст. 19 - 23 ДВК РФ, які визначають систему і форми контролю за діяльністю установ і органів, що виконують покарання.

Принцип гуманізму кримінально-виконавчого права закріплений у багатьох інститутах і нормах ДВК РФ, міжнародних актах про права людини і про поводження з засудженими. Так, у ст. 10 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1 він сформульовано таким чином: «Усі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і поважання гідності, властивої людській особистості». Він відображений і в ряді статей ДВК, зокрема, у ст. 10 підкреслюється, що «Російська Федерація поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених ...». У ч. 2 ст. 12 ДВК РФ вказується, що «вони не повинні піддаватися жорстокому або такому, що принижує людську гідність, поводження. Примусові заходи до засуджених можуть бути застосовані не інакше як на підставі закону ».

Принцип гуманізму виражається також у тих цілях, які ставить держава при виконанні покарання: виправлення засуджених, повернення до суспільства повноправними його членами. Він реалізується також в засобах виправного впливу: суспільно корисній праці, інтенсивному психолого-педагогічному впливі, професійної підготовки та загальноосвітньому навчанні, поряд з режимними вимогами, забезпечують дисципліну і порядок у місцях відбування покарання і одночасно створюють умови для реалізації прав і пільг засудженим аж до умовно -дострокового звільнення. Цілі гуманного ставлення до засуджених відображені в умовах відбування покарання у вигляді позбавлення волі інвалідами, жінками, неповнолітніми в таких інститутах цієї галузі права, як виїзди засуджених за межі місць позбавлення волі (ст. 87 ДВК РФ), побачення (ст. 91 ДВК РФ) , телефонні переговори (ст. 92 ДВК РФ) і ін

Принцип демократизму виражається в сутності організації процесу виправлення засуджених, насамперед у залученні громадськості до виховної роботи із засудженими, а також відкритості діяльності установ та органів, що виконують покарання, та здійснення контролю суспільства за їх діяльністю.

Принцип рівності засуджених перед законом. Відповідно до конституційних положень і міжнародними правилами норми ДВК РФ не встановлюють будь-яких переваг для засуджених в залежності від статі, раси, національності, мови, соціального походження, майнового, посадового становища і т.д. Разом з тим рівність засуджених перед законом не означає рівності умов відбування покарання. Вони диференціюються залежно від віку, стану здоров'я, статі. Крім того, умови відбування покарання диференціюються залежно від характеру і ступеня суспільної небезпеки вчинених злочинів і поведінки засуджених. У даних випадках принцип рівності перед законом коригується реалізацією принципу диференціації виконання покарання та принципу гуманізму.

Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарання є похідним від такого принципу кримінального права, як диференціація та індивідуалізація відповідальності (ст. 6 КК РФ 1). Диференціація виконання покарання означає, що до різних категорій засуджених, у залежності від тяжкості скоєних ними злочинів, минулої злочинної діяльності, форми вини, поведінки в процесі відбування покарання, застосовуються примусове вплив і обмеження в правах в різних обсягах. Один з методів диференціації виконання покарання - класифікація засуджених, прийнята в ДВК РФ, і розподіл їх за видами виправних установ. Даний принцип знайшов своє відображення в ст. 74, 78 ДВК та ін

Принцип індивідуалізації виконання покарання базується на обліку не групових, а індивідуальних особливостей особистості засудженого, які враховуються при відбуванні покарання за них. Так, у ч. 3 ст. 9 ДВК РФ, в якій закріплений названий принцип, вказується, що кошти виправлення повинні застосовуватися з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особистості засудженого, а також його поведінки.

Принцип раціонального застосування примусових заходів, засобів виправлення засуджених та стимулювання їх правослухняної поведінки. Раціональне застосування примусових заходів закріплено в нормах, що встановлюють відповідальність засуджених, підстави, порядок та умови застосування до них заходів стягнення. При застосуванні цих заходів закон вимагає враховувати обставини вчинення порушення, особа засудженого та його попередню поведінку. Накладається стягнення має відповідати тяжкості і характеру порушення (ч. 1 ст. 117 ДВК РФ).

Принцип стимулювання правослухняної поведінки відображений в багатьох нормах ДВК РФ. Це, перш за все, заохочувальні норми (ст. 57, 71, 113, 134, 153, 167 ДВК РФ). Стосовно до позбавлення волі важливу роль відіграють стимулюючі норми, що регулюють зміну умов тримання засуджених в кращу сторону, зокрема, переведення на полегшені умови утримання. До заохочувальною нормам можна також віднести положення кодексу, надають можливість певним категоріям засуджених проводити відпустку або проживати за межами виправної установи (ст. 97, 121 ДВК РФ).

Раціональне застосування засобів виправлення припускає цілеспрямований виховний вплив на засуджених, організацію їх праці, професійного і загальноосвітнього навчання з урахуванням їх типологічних та індивідуальних особливостей. Принцип з'єднання покарання з виправним впливом. При виконанні покарання до засуджених, крім обмежувальних, каральних заходів, повинні застосовуватися основні засоби виправлення у відповідності зі ст. 9 ДВК РФ. Ступінь їх застосування різна, найбільш повно вони регламентовані при виконанні позбавлення волі на певний строк, тримання в дисциплінарному військової частини, обмеження волі, арешту, виправних робіт. До засуджених повинні також застосовуватися в обов'язковому порядку загальні заходи виховного характеру. Правовою підставою застосування цих заходів є вирок суду.

З'єднання виконання покарання з заходами виправного впливу утворює карально-виховний процес.

Дотримання всіх принципів кримінально-виконавчого законодавства сприяє успіху всієї роботи з виправлення засуджених 1.

  1. Тести

1. Протягом усього радянського часу (1917-1991) і до початку 1990-х рр.. галузь права, регулююча виконання покарань називалася:

а) виправно-трудове право;

б) виправний право;

в) кримінально-виправної право;

г) право виправно-трудового впливу.

2. Одним з основних засобів виправлення засуджених є:

а) встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим);

б) залякування;

в) громадського піклування;

г) ізоляція від суспільства.

3. Кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації встановлюються:

а) підстави звільнення від покарання;

б) підстави зміни запобіжного заходу;

в) порядок призначення і відбування покарань;

г) порядок і умови виконання та відбування покарань, застосування засобів виправлення засуджених.

4. Виправлення засуджених - це:

а) формування в них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, норм, правил і традицій людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки;

б) перевиховання засуджених з урахуванням загальновизнаних норм і правил гуртожитку;

в) формування правослухняної, гідного члена суспільства і сім'янина;

г) формування в них громадянської свідомості і боргу перед батьківщиною, виховання культури спілкування і поваги до людських цінностей.

5. Засуджені мають цивільні обов'язки:

а) не можуть бути звільнені від виконання своїх громадянських обов'язків, крім випадків, встановлених федеральним законом;

б) не можуть бути звільнені;

в) можуть бути звільнені;

г) немає вірної відповіді.

6. Участь засуджених у заходах, пов'язаних з наданням психологічної допомоги:

а) обов'язково;

б) здійснюється тільки за їх згодою;

в) обов'язково, якщо це встановлено рішенням суду;

г) немає вірної відповіді.

7. Пропозиції, заяви і скарги засуджених з приводу рішень і дій адміністрації установ та органів, виконуючих покарання:

а) не припиняють виконання цих рішень і ці дії;

б) призупиняють виконання цих рішень і ці дії;

в) припиняють виконання цих рішень і ці дії, якщо вони незаконні;

г) немає вірної відповіді.

8. Засуджені мають призначене соціальне забезпечення:

а) не мають право на його отримання;

б) мають право на його отримання;

в) дане право відстрочено;

г) немає вірної відповіді.

9. Покарання у вигляді арешту виповнюється:

а) арештні будинком;

б) кримінально-виконавчою інспекцією;

в) виправних центром;

г) судовими приставами-виконавцями за місцем проживання (роботи) засудженого.

10. Суд контролює виконання покарань при вирішенні питань:

а) про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання;

б) про застосування заходів стягнення;

в) про призначення умов відбування покарань;

г) про призначення заходів заохочення.

Висновок

Виховання людини - справа дуже складна, потребує від вихователя високої культури, різнобічного розвитку, володіння різними педагогічними прийомами, за допомогою яких здійснюється формування особистісних, організаторських та інших здібностей.

Ще важче його перевиховати. Найважче тому, що доводиться ламати і переробляти нерідко вкорінені негативні звички, навички і в цілому спосіб життя.

Особливо складний і трудомісткий процес перевиховання і виправлення неповнолітніх засуджених, які відбувають покарання у виховних колоніях.

Часом важко уявити той «величезний життєвий досвід», який мають ці підлітки. Причому цей «досвід» в більшій частині негативний, який залишив глибокий і важкий слід на всій зовнішності молодого, мало прожив, але багато пережив людини.

Завдання працівників колонії полягає в тому, щоб допомогти зійшов з правильного шляху підліткам очиститися від того бруду, який залишили на них потворні умови їхньої життєвої практики, розшукати під шаром наносного крупиці хорошого, позитивного, що, безсумнівно, є в глибині душі кожного, навіть самого зіпсованого підлітка, витягти це хороше на світло, щоб воно росло і розвивалося.

Це завдання дуже велика і виключно складна, тому що має бути перевиховати підлітків, життя яких понівечена, вирвати те, що, може бути, пустило глибоке коріння, і посадити нові паростки. Операція ця вимагає великого педагогічного мистецтва, досвіду, педагогічного такту, так як її доводиться проводити часто при активній протидії підлітка.

Вихователі, педагоги, майстри та інші працівники колонії повинні не тільки виховати у неповнолітніх засуджених найкращі якості людини, а й допомогти їм, виходячи з індивідуальних особливостей, обрати найбільш доцільне направлення їх майбутньої суспільно корисної діяльності, допомогти кожному підліткові обрати такий вид праці, в якому з усією широтою могли б розкритися його здібності. Але для цього необхідно знати ці індивідуальні особливості.

Практика показує, що вихователь, який має хорошу загальну і професійну підготовку, користується великою повагою, авторитетом у засуджених. Вони цінують його за уважне ставлення до них, за бажання поділитися своїми знаннями, досвідом, планами і т.п., вони, не соромлячись, звертаються до нього за порадами, роз'ясненнями, за допомогою з найрізноманітніших питань.

І навпаки, якщо вихователь замикається тільки в свою спеціальність і не орієнтований належним чином у питаннях загальної культури, то він виявляється не в змозі відповісти на численні питання, які виникають у неповнолітніх. Такий вихователь не користується авторитетом серед вихованців.

Список використаних джерел

Нормативні правові акти

1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнятий резолюцією 2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї від 16 грудня 1966 року. Набув чинності 23 березня 1976 року.

2. Конституція Російської Федерації. Прийнята Всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року / / Російська газета. - 1993. - 25 грудня

3. Кримінальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 13.06.1996 № 63-ФЗ. Прийнятий Державною Думою Федеральних Зборів РФ 24.05.1996 р. / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954

4. Кримінально-виконавчий кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 08.01.97 № 1-ФЗ / / Російська газета. - 1997. - № 9.

Періодична література

5. Іванов П.В. Роль виховних колоній в системі виконання покарань / / Питання ювенальної юстиції. - 2008. - № 5. - С.25

6. Олешкевич В.І., Александров Ю.К. Малолітка (соціально-психологічне пристрій виховної колонії) / / Особистість, культура, суспільство. - 2000. - Т. II. Вип. 2 (3). - С. 13

7. Сергєєв В.М. Новий закон: етапи замість УДО / / Питання ювенальної юстиції. - 2009. - № 2. - С. 18

8. Тонконогов А.В., Бабаян С.Л. Позитивний досвід співпраці установ ФСВП РФ з Російською православною церквою / / Кримінально-виконавча система: право, економіка, управління. - 2006. - № 5 .- С.7

9. Трапаідзе К.З. Ієрархічна побудова неповнолітніх засуджених у виховних колоніях / / Кримінально-виконавча система: право, економіка, управління. - 2009. - № 1. - С.11.

10. Шевельова О.А. Асоціальна субкультура в кримінальних і асоціальних групах підлітків / / Юридичні науки. - 2006. - N 2. - С. 26.

Інтернет-ресурси

11. Особливості виконання покарання у виховних колоніях. http://www.fsin.su/main.phtml?aid=191http://www.zashitazk.org/stats/1244925.html

12. Степанчикова С.А. Кримінально-виконавче право. Навчально-методичний комплекс. http://www.e-college.ru/xbooks/xbook064/book/index/index.html?part-003 * page.htm

1 Іванов П.В. Роль виховних колоній в системі виконання покарань / / Питання ювенальної юстиції. - 2008. - N 5. - С.25

1 Особливості виконання покарання у виховних колоніях. http://www.fsin.su/main.phtml?aid=191

1 http://www.zashita-zk.org/stats/1246544925.html

1 Трапаідзе К.З. Ієрархічна побудова неповнолітніх засуджених у виховних колоніях / / Кримінально-виконавча система: право, економіка, управління. - 2009. - № 1. - С.11.

1 Олешкевич В.І., Александров Ю.К. Малолітка (соціально-психологічне пристрій виховної колонії) / / Особистість, культура, суспільство. - 2000. - Т. II. Вип. 2 (3). - С. 13

2 Шевельова О.А. Асоціальна субкультура в кримінальних і асоціальних групах підлітків / / Юридичні науки. - 2006. - N 2. - С. 26.

1 Сергєєв В.М. Новий закон: етапи замість УДО / / Питання ювенальної юстиції. - 2009. - № 2. - С. 18

1 Тонконогов А.В., Бабаян С.Л. Позитивний досвід співпраці установ ФСВП РФ з Російською православною церквою / / Кримінально-виконавча система: право, економіка, управління. - 2006. - N 5 .- С.7

1 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації. Федеральний закон від 08.01.97 № 1-ФЗ / / Російська газета. - 1997. - № 9.

2 Конституція Російської Федерації. Прийнята Всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року / / Російська газета. - 1993. - 25 грудня

1 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнятий резолюцією 2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї від 16 грудня 1966 року. Набув чинності 23 березня 1976 року.

1 Кримінальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 13.06.96 № 63-ФЗ / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

1 Степанчикова С.А. Кримінально-виконавче право. Навчально-методичний комплекс. http://www.e-college.ru/xbooks/xbook064/book/index/index.html?part-003 * page.htm

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
131.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Виконання покарання у вигляді позбавлення волі у виправних колоніях та в дисциплінарному батальйоні
Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях
Особливості виконання покарання у вигляді позбавлення волі в воспитати
Виконання покарання у вигляді позбавлення волі неповнолітніх
Виконання покарання у вигляді позбавлення волі у виправній колонії
Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колон
Юридична природа покарання у вигляді позбавлення волі
Виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення свободи укладення в
Виконання покарання Позбавлення волі та арешт
© Усі права захищені
написати до нас