Особливості бізнес плану інноваційного проекту 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Московський Державний Університет Економіки, статистики та інформатики
Кафедра загального менеджменту та статистики фірм.
Курсова робота
З дисципліни: «Інноваційний менеджмент»
На тему: «Особливості бізнес-плану інноваційного проекту»
Виконав студент групи ДМУ-301:
Перевірив викладач:
Гужов В.В.
Москва, 2004 р.

Зміст:

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. Ділове поле інноваційного інвестування ... ... ... ... ... ... ... .. 4
2. Бізнес-план як сучасна форма представлення інвестиційного проекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
3. Вимоги до бізнес-плану інноваційного венчура ... ... ... ... .. 10
4. Алгоритм складання бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
5. Особливості змісту бізнес-плану інноваційного проекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
6. Механізм контролю реалізації бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... .35
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
Введення.
Після того, як керівником інвестиційного інноваційного проекту отримані всі необхідні результати досліджень та науково-технічних розробок, що передують прийняттю інвестиційного рішення, а також ознайомилися з обсягом робіт, пов'язаних з формуванням концепції та її структуризацією, виникає необхідність у підсумковому, максимально компактному документі, який дозволить власникам проекту не тільки прийняти обгрунтоване рішення, але і вказати, що і коли потрібно зробити, щоб виправдалися очікування щодо ефективності проекту.
У цих цілях складається бізнес-план, який є загальновизнаною міжнародною формою подання інвестиційного проекту. Від правильності складання цього документа залежить, чи отримає проект схвалення і його життєздатність.
Складання бізнес-плану змушує знову повернутися до питань: чи так уже гарна ідея; на кого розрахований новий продукт (послуга); чи знайде цей продукт (послуга) свого покупця; з ким доведеться конкурувати?
Для середньострокових і довгострокових проектів розробка бізнес-плану - центральний етап в інвестиційному плануванні. Головним його змістом є формування основних компонентів бізнес-проекту і підготовка його до реалізації.
Основний зміст цього етапу:
Ø розвиток концепції та подальша розробка основного змісту бізнес-проекту (ресурси - обмеження-результат);
Ø встановлення ділових контактів та поглиблення вивчення цілей учасників;
Ø структурний планування (визначення ризиків та бюджету, складання календарних планів);
Ø організація та проведення торгів, укладання контрактів з основними виконавцями;
Ø отримання схвалення на продовження робіт.
Для короткострокових, невеликих за масштабом або локальних бізнес-проектів, які не потребують значних витрат і вельми нетривалих за термінами реалізації, бізнес-план - це початковий етап ділового планування. У ньому поєднуються всі етапи і роботи, що виконуються в передінвестиційної фазі.
Для розробки стратегії розвитку великого підприємства складається корпоративний (глобальний) бізнес-план.
У бізнес-плані оцінюється перспективна ситуація як усередині підприємства, так і поза ним.
Щоб привернути до себе потенційного інвестора фірмі-розробнику потрібно грамотно скласти бізнес-план інноваційного заходу. Це необхідно, щоб зацікавити інвесторів в перевазі вкладення грошей саме в цей, а ні в якій інший проект, показати їм доцільність, вигідність такого рішення. Без вищевказаного документа ідея вкладення коштів (нехай, навіть з першого погляду привабливий інноваційний проект з оптимально розробленого портфеля інновацій по підприємству) може здатися вашому інвестору абсурдною, якщо не смішний.
Дана робота присвячена основним особливостям і важливим зауваженням при складанні фінансового бізнес-плану, здатного залучити потенційного інвестора.
1. Ділове поле інноваційного інвестування.
При підготовці бізнес-плану необхідно вирішити: яку мету (цілі) ви переслідуєте цією розробкою, постаратися її сформулювати у письмовій формі. Цілі розробки можуть бути, наприклад, такими:
Ø усвідомити собі ступінь реальності досягнення визначених результатів у завершеному проекті або технічному рішенні;
Ø переконати колегу в реальності досягнення певних якісних або кількісних показників пропонованого бізнес-проекту;
Ø підготувати громадську думку до акціонування підприємства за пропонованою схемою, яку автор вважає оптимальною;
Ø довести певному колу осіб доцільність перебудови роботи і організації існуючого або створення нового підприємства;
Ø для залучення уваги і посилення зацікавленості потенційного інвестора.
Венчурні підприємства, що випускають продукцію при підвищеному ризику, перш за все систематично працюють над бізнес-планами освоєння нових видів продукції, переходу на нові технології і т.п.
Якщо підприємство, намітивши значне зростання виробництва знову освоюваних або традиційних продуктів, не має для цього достатньо власних потужностей, то воно може піти або шляхом залучення капітальних вкладень для створення нових потужностей, або шляхом пошуку партнерів, яким воно передасть виготовлення певних вузлів, деталей, виконання технологічних процесів, а також розробляє відповідний бізнес-план. Це, як правило, забезпечує прискорене вирішення завдань і вимагає менших коштів. У даному випадку вже на стадії розробки бізнес-плану визначають вимоги до майбутнього виробництва.
У бізнес-плані оцінюється перспективна ситуація як усередині підприємства, так і поза ним.
Допомагає бізнес-план великим підприємствам, які збираються розширити справу, купивши акції існуючого підприємства або створивши нову організаційно-правову структуру.
Багато інвесторів хочуть отримати одно-або двосторінкові короткий зміст бізнес-плану, що дозволяє їм побачити важливі особливості та переваги проекту. Такий документ називається бізнес-пропозицією. Він використовується при переговорах з можливими інвесторами та майбутніми партнерами, при запрошенні ключових співробітників і підписання контрактів з персоналом підприємства. Він не тільки є внутрішнім документом підприємства, але і використовується при встановленні зовнішніх контактів. Тому існують певні вимоги до його форми та структурою.
Бізнес-план використовується при обгрунтуванні заходів щодо вдосконалення і розвитку організаційної та виробничої структури підприємства.
Слід зазначити, що бізнес-план допомагає координувати діяльність партнерських підприємств, організовувати спільне планування розвитку підприємств, пов'язаних з кооперуванням та виготовленням одного або взаємодоповнюючих продуктів.
Найбільш активно бізнес-план використовується при пошуку кредиторів, інвесторів та інших партнерів по здійсненню проекту.
2. Бізнес-план як сучасна форма представлення інвестиційного проекту.
Чи не кожна російська компанія хоча б раз займалася складанням бізнес-плану. У переважній більшості випадків до цього змушує бажання залучити зовнішні (як правило, іноземні) інвестиції на здійснення нових ділових проектів. Характерно, що в переважній більшості випадків такі спроби безуспішні. І пора перестати посилатися на несприятливий інвестиційний клімат.
По-перше, і в такому кліматі декому вдається використовувати для розвитку чужі гроші.
По-друге, до числа елементів інвестиційного клімату входить і бізнес-планування, причому на відміну від більш глобальних проблем (загальна економічна ситуація, правовий простір) це питання цілком у компетенції керівництва кожної компанії. Тут-то і виявляється властивість бізнес-плану, про який зазвичай говорять набагато менше: це найважливіший інструмент внутрішньофірмового управління. Між зовнішньою і внутрішньою функціями бізнес-плану існує тісний взаємозв'язок. Досвід показує, що якщо починати не з першого, а з другої функції, то інвестори потім приходять самі.
Робота з бізнес-планування та залучення фінансових інвестицій - це не прості проекти, вони вимагають знання предмета.
На схемі (рис. 1) показано, як ідея підприємців і гроші інвестора мають втілитися в продукт і принести користь їм обом.
Продукт
Гроші інвестора
Ідея підприємця
Гроші інвестора
Гроші підприємця
Ринок


Рис. 1. Що повинен показати бізнес-план
Формула бізнес-плану: гроші - товар - гроші + дохід. У консалтингових фірмах кажуть, що зазвичай клієнти приходять зі словами: «Нам потрібні гроші, а не бізнес-план». І це сумна правда про ставлення вітчизняного підприємця до бізнес-плану. Це ставлення взрощено на грунті заперечення старого директивного планування і міцної переконаності в тому, що хтось має дати кошти: не держава, так іноземний інвестор.
Зрозуміло, що інвестор думає навпаки: по-перше, він нікому нічого не винен, а по-друге, він чітко розуміє, що якщо не можеш зробити нормальний бізнес-план, то вже тим більше не зможеш його втілити в життя. Комусь такий погляд може здатися спірним, адже до цих пір велика частина проектів у Росії реалізовувалася без жодного плану. Але одна справа, коли ризикуєш своїми грошима, і інше, коли чужими. До того ж в результаті складання бізнес-плану проект у чотирьох випадках з п'яти зовсім перетворюється. Скажімо, внутрішня норма рентабельності в 200%, обіцяна ідеєю проекту, в результаті маркетингового дослідження та інших розрахунків опускається до 20%. При цьому норма, яка потрібна західному інвестору, - 30-35%, а російським банкам - 50%.
Отже, мета бізнес-плану - переконливо показати, яким чином гроші чи інші ресурси інвестора перетворяться для нього в ще більші гроші: інвестор повинен побачити прибуток не після, а до того, як витратить гроші на пропонований проект. У наших умовах у бізнес-плану з'явилася додаткова комунікативна функція: це зрозумілий іноземному інвестору формалізований мову, на якому викладається задум «глухонімого» російського колеги.
Питається: в чому ж проблема? Проблема в тому, що бізнес-плани складаються, а інвестиції не йдуть. Пропонуються різні рішення.
На думку деяких фахівців, для успіху проекту достатньо однієї консалтингової фірми, краще, якщо їх буде дві: одна західна, якій довіряє інвестор, а інша російська, яка працює безпосередньо із замовником і в контакті із західними колегами. Іншими словами, пропонується вдосконалити інтерфейс між інвестором і позичальником. Однак консультанти чудово розуміють, що їхні можливості на цьому шляху обмежені.
Інвесторів, за словами консультантів, лякає глухота російських керівників, коли мова йде про ключові питання управління проектом, у тому числі про менеджмент як однієї з перших (якщо не першою) гарантії прибутковості підприємства. Можливості залучення інвестицій під бізнес-план обмежені через неготовність російських менеджерів кваліфіковано управляти реалізацією проекту.
Це багато в чому пов'язане з відсталою системою управління в російських компаніях, як правило, не орієнтованої на прибуток: російський (колишній радянський) економіст чи бухгалтер не бачить різниці між інвестиціями та товарообміном. Скажімо, радянські організації протягом десятиліть займалися зовнішньою торгівлею. Це найпростіша сфера міжнародного співробітництва: відвантажив товар-гроші отримав або отримав товар - заплатив за нього. Так само вони намагаються діяти і щодо інвестицій. Наприклад, потрібні гроші для реконструкції, значить, потрібен партнер, який ці гроші дасть. А що потім з цим партнером буде, нікого не цікавить. Немає розуміння того, що прибуток - це не різниця між прибутком і витратою, а приріст капіталу, збільшення ринкової вартості підприємства. Люди, які роблять інвестиції, повинні мати гарантії передусім прав власності, і ніхто не буде вкладати гроші в країні, де не вміють керувати і рахувати прибутки.
Відгороджуватися від міжнародних стандартів ведення бізнесу - заняття безперспективне. Не можна розраховувати на скільки-небудь довге існування певної особливої ​​російської системи менеджменту, в усякому разі найбільш технологічних його елементів, а до них в першу чергу відносяться системи, пов'язані з рахунком грошей: управління фінансами та планування . Безуспішність спроб російських керівників застосувати подвійний стандарт щодо бізнес-плану яскраве тому підтвердження.
Необхідний мінімум гарантій для залучення іноземних інвестицій включає в себе:
v добре поставлений стійкий бізнес (після реалізації бізнес-плану він повинен вийти на новий якісний рівень);
v управлінська команда (проект не повинен бути орієнтований на одну людину);
v майнові гарантії (застава, пакет акцій підприємства).
Бізнес-план - це продукт внутрішньої управлінської діяльності, хоча його споживачами є частіше за все зовнішні контрагенти: інвестори, кредитори, ділові партнери. А що станеться, якщо гроші під бізнес-план будуть отримані? Дотримуючись описаної вище логікою, середній російський керівник може нічтоже сумняшеся витратити їх на сплату заборгованості, скажімо / по електроенергії. Насправді ж його повинна хвилювати проблема реалізації бізнес-плану. Для реалізації бізнес-плану слід чітко знати основні вимоги до його складання.
3. Вимоги до бізнес-плану інноваційного венчура
Бізнес-план має бути тим більш переконливим і детальним, чим більшу частку коштів розраховує отримати ініціатор проекту від венчурних інвесторів. Адже для останніх природно міркувати так: якщо ініціатор проекту не здатний вкласти достатніх власних фондів, то йому слід хоча б не поскупитися на витрати власних часу і сил для опрацювання відповідного бізнес-плану. В іншому випадку у венчурного інвестора, якого закликають ризикувати капіталом без будь-якого спеціального забезпечення та гарантій, природним чином може скластися один з наступних несприятливих висновків:
• ініціатор проекту тривіально ледачий, але тоді він буде ледачим і під час роботи з довіреними йому коштами,
• ініціатор професійно некомпетентний і йому з цієї причини не можна довіряти фонди,
• просувний інвестиційний проект насправді малоефективний або занадто ризикований і цього в докладному бізнес-плані не хочуть показувати венчурному інвесторові,
• по відношенню до венчурного інвестора виношуються відверто шахрайські плани.
Існує маса рекомендацій щодо складання бізнес-плану, але ніяке сумлінне вивчення цих рекомендацій і дотримання ним не замінять звичайного здорового глузду в розумінні того, на які питання досвідчений (або наймає спеціальних аналітиків) інвестор бажає отримати переконливу відповідь.
Навіть якщо це інституційний інвестор, не треба забувати, що в кожній фірмі існує своя бюрократична процедура, що менеджери несуть відповідальність перед акціонерами і т.п. Так що якраз у цих випадках, можливо, доведеться представляти найбільш опрацьовані бізнес-плани, що відповідають, як мінімум, на вісім основних питань:
1. Яка інвестиційна ефективність проекту в порівнянні із звичайною ринковою ставкою позичкового відсотка, що характеризує найпростішу альтернативу вкладення коштів, наприклад, на банківський депозит?
2. Наскільки ємним (по виявленої потреби і платоспроможному попиту), вигідним з кон'юнктури, перспективним (зростаючим) і неважким для освоєння є ринок збуту продукту або послуги, випуск яких збираються налагодити?
3. Якщо ринок збуту є достатньо конкурентним або (тим більше) вже монополізованим, то наскільки значимі і в чому полягають конкурентні переваги починаємо підприємства і його продукту, що дозволяють розраховувати на витіснення з ринку наявних там конкурентів?
4. Наскільки задовільним за рівнем цін і обсягу пропозиції, надійним в сенсі непогіршення цих параметрів і доступу до постачання та послуг є обраний у бізнес-плані ринок ресурсів?
5. Які технічні і комерційні ризики підприємства (проекту) і як і з якими витратами планується їх мінімізувати?
6. Скільки коштів, коли, в якій формі (гроші, обладнання, ноу-хау тощо) і чому саме стільки і в цій формі потрібно від венчурного інвестора для початку та подальшого розвитку підприємства?
7. Які найближчі перспективи фінансового стану планованого підприємства і можливості отримати від нього прибуток, з яким об'єктивним стартовим періодом тимчасово збиткової діяльності підприємства треба рахуватися? Чи не потрібно буде, рятуючи проект і вкладений капітал, якийсь час навіть запобігати неплатоспроможність починаємо підприємства додатковими «вливаннями» у нього ліквідних фондів?
8. Наскільки продуманою в сенсі максимізації прибутку є планована політика підприємства в частині найкращого поєднання намічуваних цін збуту, обсягів випуску продукту на ринок, структури поточних витрат та розміру залучених стартових інвестицій?
Найважливішими з цих питань є чотири - перші два, шостий і сьомий. Ясність по них вже дає інвестору достатньо повне уявлення, в якому проекті йому пропонують брати участь, наскільки реалістичні запитувані суми і перспективи отримання з них віддачі в доступному для огляду майбутньому. Стало бути, бізнес-план повинен, як мінімум, (за будь-вольній, але логічною структурі) дати відповідь саме на зазначені чотири питання. У більш розгорнутих бізнес-плани розділи, що стосуються інших питань розглянутого переліку, можуть готуватися пізніше - в тому числі, для залучення додаткових венчурних інвесторів (швидше кредиторів, ніж партнерів).
Прокоментуємо більш докладно загальноприйняті (особливо в міжнародній практиці) професійні вимоги до акредитуючою матеріалами, а також логічну послідовність і взаємопов'язаність опрацювання всього їх комплексу.
4. Алгоритм складання бізнес-плану
Логіку і внутрішню взаємозв'язок усього комплексу матеріалів, що включаються в бізнес-план венчурного підприємства, можна відобразити алгоритмом роботи над ним, показаним на рис.2.
Як видно з наведеної схеми, особливу важливість представляють собою наступні моменти:
• всі складання бізнес-плану розбивається на дві частини: від блоку 1 до блоку 5 та від блоку 6 до блоку 8;
• перша частина алгоритму бізнес-планування, яку можна навіть назвати «романтичної» (в сенсі її неприв'язаності до поточних фінансових показників підприємства як об'єкта інвестування, оподаткування та аудиту), виконує функцію показу перспектив роботи з вибраним продуктом, як якщо б всі проблеми з формуванням необхідних стартових і розширювальних активів підприємства, а також підтримання його стабільного фінансового стану були вирішені;
8. Оптимізація політики підприємства з приводу цін продажу, обсяг випуску, структури витрат та розташованих стартових інвестицій
1. Оцінка інвестиційної ефективності проекту
2. Виявлення та демонстрація ємності і зростання ринку збуту продукту
3. Аналіз конкурентних переваг продукту і підприємства, що дозволяють розраховувати на завоювання та / або утримання певної частки конкурентного, монополізованого або змагального ринку
4. Облік кон'юнктури і позиції підприємства на ринках закупівель (особливо критичних ресурсів)
5. Аналіз ризиків проекту і планування заходів та фондів для їх мінімізації
6. Планування стартового балансу підприємства, в тому числі обгрунтованих потрібних сторонніх венчурних інвестицій
7. Обгрунтування на найближчі періоди (аж до двох-трьох років) планових балансів і рахунків прибутків і збитків підприємства (по можливості також намічених умов продажів і закупівель, касових планів)


Рис. 2. Спрощений алгоритм складання бізнес-плану венчурного підприємства
• друга частина націлена на «приземлення» раніше обговорювалися перспектив з точки зору вимог до необхідних інвестицій, що покриває дефіцит власних коштів ініціаторів проекту, а також на демонстрацію можливостей забезпечення фінансової стійкості підприємства (і лише в залежності від цього - можливості розподілити частину його прибутків на дивіденди для інвесторів);
• суттєво, що саме в другій частині алгоритму (коли, як правило, з'ясовується, що фінансово-балансові перспективи підприємства на найближчий час не так вже райдужні) повертаються до питання про ціни, обсяги випуску продукту, структурі поточних витрат і балансу підприємства, намагаючись їх оптимізувати з урахуванням наявних і мінімально потрібних додаткових інвестицій (вміст блоку 8);
• в алгоритмі бізнес-плану вкрай важливі зворотні зв'язки між його блоками (причому важливо і переконливо показати як їх, так і їх розуміння укладачами плану венчурному інвесторові). Таких зворотних зв'язків як би три «пучка»: зв'язки від блоків частини першої алгоритму на його перший, «запевне» блок так, що спочатку уточнюються вихідні дані для розрахунку інвестиційної ефективності проекту); зв'язку від завершального блоку алгоритму до розділів, присвяченим планування фінансових балансів , загальних (без урахування і з урахуванням податків) і розподіляються прибутків підприємства (при цьому у фінансові показники вносяться корективи, що поліпшують цим показники за результатами оптимізації політики підприємства з приводу цін збуту, структури поточних витрат і обсягу випуску); зв'язку від завершального блоку алгоритму знову -таки до його першого блоку (ще одне уточнення вихідних даних для інтегральної оцінки інвестиційної ефективності проекту);
• в іншому важливо, щоб зазначена у схемі логічна послідовність роботи над бізнес-планом реалізовувалася чітко, без пропусків і якого-небудь «вихолощення» стандартних стадій і розділів бізнес-плану.
Далі слід перейти до більш докладного опису кожного з складових частин бізнес-плану - докладного опису змісту бізнес - плану.
5. Особливості змісту бізнес-плану інноваційного проекту.
Відповідь на перше з перерахованих вище питань слід приводити в бізнес-плані відразу після короткого викладу суті інвестиційного проекту, а відповідні чисельні показники, що відображають інтегральну ефективність проекту, необхідно помістити в його зведений короткий проспект. Причому форма подачі матеріалу має бути такою, щоб не виникало непорозумінь з приводу повноти набору показників ефективності та їх змісту. Інакше кажучи, ці показники повинні бути саме тими, які застосовуються в сучасному серйозному інвестиційному аналізі, а не тими, що зручно і просто порахувати авторам бізнес-плану (типу середньорічний, без урахування фактору часу та дисконтування потоку майбутніх доходів і витрат, очікуваної прибутковості капіталовкладень ).
Звичайно, розрахунок їх необхідно розкрити, можливо, в спеціальному додатку, тим самим, переконуючи інвестора у своїй компетентності та сумлінності. Що стосується серйозних показників ефективності інвестиційних проектів, то тут потрібен деякий досить тривалий відступ від взятої теми коментарів до питань бізнес-плану.
Базовою концепцією ефективності капіталовкладень в ринковому середовищі, що включає в себе ринки капіталів, кредитів і грошей, є вже розглядалася раніше чистий справжня цінність (NРV) інвестиційних проектів, які можуть бути інвестиціями в реальні активи. Важливо при цьому мати на увазі, що хоча чиста справжня цінність конкретного інвестиційного проекту розраховується в абсолютному вираженні, вона відображає порівняльну вигоду, яку отримує інвестор за термін корисного життя проекту в зіставленні з деякими стандартним (загальнодоступним) доходом з аналогічного за величиною капіталовкладення за той же термін. Зазвичай за основу в даному випадку приймається діюча ринкова ставка позичкового відсотка.
Щоб мати основу для розрахунку чистої теперішньої цінності будь-якої інвестиції, потрібно спрогнозувати грошові потоки Gt. Для цього стосовно кожного майбутньому періоду t треба мати уявлення про те, які будуть в ньому:
• планована частина триваючих капітальних витрат (наприклад, щодо реалізації чергового етапу підготовки та розширення виробництва, а також організації продажів продукту);
• поточні витрати, пов'язані з веденням освоюваних операцій;
• можливий обсяг виручки від продажу основного продукту, проміжних і побічних видів продукції, послуг та отриманих прав;
• витрати трансакцій (з організації необхідних угод).
Якщо інвестиційний проект стосується освоєння випуску того чи іншого продукту, то уявлення про перелічені фактори, що визначають грошові потоки Gt, має дозволити розраховувати їх за формулою:
                                    H
Gt = Pt x Qt - E Pnt x Qnt - It
h = 1
де t - хронологічний порядковий номер календарного періоду (наприклад, року) в межах терміну Т корисного життя стартового капіталовкладення I о (t = 0,1,2 ,..., T); Go = - Io;
Pt - прогнозована ціна продукту, за якою його можна буде продавати в кількості Qt в майбутньому періоді t,
Qt - реальний до очікуваної кон'юнктурі періоду t обсяг продажів за ціною Р t
{H} - безліч покупних ресурсів (сировини, матеріалів, праці, послуг оренди та субпідряду, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, товарів для підробки і перепродажу), під час випуску та збуті цільового продукту проекту;
h = 1, ..., Н - умовні порядкові номери необхідних покупних ресурсів;
Р ht - прогнозована ціна одиниці h -То покупного ресурсу в майбутньому періоді t, коли буде закуповуватися кількість Qht даного ресурсу;
Qht - планована на період t потреба в закупівлях h -Го ресурсу, яка буде відповідати обсягу Qt випуску продукту;
It - продовження в періоди t фінансування капітальних витрат за проектом (наприклад, чергових етапів проектування, будівництва, закупівель обладнання, монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, черг введення в дію нових потужностей та ін.)
З метою більш «солідного» подання техніко-економічних обгрунтувань та бізнес-планів доцільно при будь-якому зручному випадку цитувати названі методичні рекомендації або посилатися на них як на джерело інформації, якщо ці матеріали призначені для залучення вітчизняних (особливо державних) інвесторів і (або) гарантів .
Отже, ефективність капіталовкладень, традиційно розуміється як відношення економічного ефекту до викликав його одноразовим затратам, якщо її виражати з допомогою чистої справжньої цінності інвестиційного проекту
(Е = NРV / Iо), являє собою не що інше, як прибутковість сучасних витрат, додаткову в порівнянні з прибутковістю позики засобів I про за ринковою ставкою позичкового відсотка.
В якості спрощеного (без урахування фактору часу) методу оцінки ефективності інвестиційного проекту іноді можна використовувати і пряме співвіднесення середнього за період (частіше всього - за рік) грошового потоку Gt _ за проектом до величини початкової (стартової) інвестиції I про, тобто (Е = Gt _ / I о). Однак такий метод дуже грубий, щоб використовувати його для прийняття відповідальних інвестиційних рішень, коли економічне середовище динамічно змінюється, а самим інвесторам небайдужі втрати внаслідок виведення інвестиційних коштів з обороту. Точно так само в кінцевому рахунку неспроможні і будь-які інші показники, не грунтуються на подібному співвідношенні.
Питанням, яке при оцінці ефективності і чистої справжньої цінності інвестиції зазвичай викликає труднощі, є врахування інфляції. Існує навіть помилкова думка, що в умовах високої інфляції (точніше - високих або хоча б невизначених інфляційних очікувань) оцінка ефективності інвестицій взагалі втрачає сенс. У стандартному випадку як стартові капіталовкладення, так і потік майбутніх прибутків повинні обчислюватися за тими цінами необхідних ресурсів і можливих продажів (освоюваного або продукту, що випускається, майна тощо), які діють на момент оцінки інвестиційного проекту. Якщо дана вимога послідовно дотримується, то вплив майбутньої інфляції усувається. Адже чиста справжня цінність інвестиції називається справжньою і з тієї причини, що повинна розраховуватися в поточних цінах. Звичайно, при цьому, як уже зазначалося, ставка дисконту i не повинна містити інфляційної складової.
Можливі, однак, два нестандартні випадки, коли фактор інфляції слід відображати спеціально.
Випадок перший: прогнозується, що ціни на ресурси, необхідні для випуску призначеного до продажів продукту, будуть рости швидше, ніж ринкова ціна цього продукту (чи та ціна, за якою реально буде продаватися плановане його кількість). Другий випадок пов'язаний з тим, що майбутні прибутку заздалегідь планується направити на покупку певного товару, зростання ціни на який, як очікується, буде вище загального інфляційного фону.
Обидві ситуації досить легко моделюються тим, що в розраховується в цінах базового періоду формулу чистої теперішньої цінності відповідного інвестиційного проекту вводиться поправочная величина (1 + dt), на яку дисконтирующий дільник формули після зведення його до рівня t просто індексується. Базова формула NРV тоді, прийме вигляд:
                  T
                   N Р V = - I о + E П t / (1 ​​+ i) (1 + dt) ^ t
                                       t = 1
де dt - різниця між очікуваними для періоду t темпами зростання цін на необхідні ресурси і що випускається продукт або / і різниця за станом на період t у прогнозованому індексі зростання ціни на товар, який буде придбаватися на прибутку від інвестиції, порівняно з очікуваним темпом загальної інфляції .
Найбільш точну відповідь виходить, коли майбутні прибутки (збитки) все ж таки намагаються прогнозувати в цінах майбутніх періодів (з урахуванням різної інфляції по продукту і покупним ресурсів), застосовуючи для їх дисконтування ставку дисконту i, також включає в себе середню за весь час Т інфляцію в економіці в цілому.
Ефективність інвестиційних проектів для зручності порівняння її з дійсною ринковою ставкою позичкового відсотка часто висловлюють специфічним відносним показником так званої внутрішньої норми прибутковості (internal rate of return, IRR) по інвестиційному проекту.
Ідея полягає в тому, щоб з'ясувати, яким умовам позики тієї ж величини капітальних витрат еквівалентний по своїй ефективності (тобто по очікуваному потоку прибутків) даний інвестиційний проект. Інакше кажучи, треба відповісти на запитання: за якою ставкою позичкового відсотка було б одно переважно (равновигодно) замість інвестування в цей проект просто відкрити на той самий строк депозит у надійному банку на суму I про, необхідну для вкладення в оцінюваний проект.
Цю гіпотетичну ставку позичкового відсотка і іменують внутрішньою нормою прибутковості по конкретної інвестиції. Різниця між нею і фактично діє в момент оцінки ринкової ставкою позичкового відсотка тоді вказує на порівняльну ефективність даного інвестиційного проекту в зіставленні з середньою ефективністю простих капіталовкладень на ринку кредитів.
Технічно внутрішня норма прибутковості IRR вираховується з прирівнювання до нуля формули для визначення чистої справжньої цінності аналізованого інвестиційного проекту та рішення отриманого рівняння щодо тієї дисконтної ставки IIR, при якій чиста, справжня цінність проекту звернеться в нуль (що і буде означати равнопредпочтітельность даного проекту з простим ссужіваніем інвестованого капіталу за такими чином обчисленої ставкою відсотка):
                                          T
NPV = - Io + E П t / (1 ​​+ IRR) ^ t = 0
t = 1
Для вирішення подібних рівнянь використовуються спеціальні номографіческіе таблиці або особливий рід калькуляторів («бізнес-калькулятори»), в яких запрограмовані основні фінансові функції.
Менеджери вельми розташовані саме до описаної спрощеною процедурою оцінки ефективності інвестиційних проектів як до гранично наочною.
Не слід, однак, перебільшувати зручності такої наочності, так як у представленого методу є безліч прихованих недоліків. Наприклад, рішення статечних рівнянь (таких, як дана формула) дає кілька коренів, тобто неоднозначно і для різних інтервалів nр V треба вибирати найбільш адекватне з декількох отриманих рішень. Менеджер може з цим не впоратися або такою необхідністю просто знехтує, якщо покладеться на спрощені програми вирішення фінансових функцій, закладені в «бізнес-калькуляторах».
Розвитком показника внутрішньої норми прибутковості є показник «індекс прибутковості», який вказує, на скільки прибутковість даного проекту більше або менше прибутковості простий фінансової альтернативи вкладення тих же коштів. Індекс прибутковості W розраховується як:
                     W = (IRR - RFIR) / RFIR
де RFIR - безризикова ставка дохідності в економіці - номінальна, з урахуванням інфляції, або реальна, без її врахування - залежно від того, відповідно в цінах майбутніх або в цінах базового періоду прогнозувалися очікувані за проектом прибутки та збитки (Gt), взята зазвичай на рівні прибутковості державних облігацій або застрахованих банківських депозитів.
Іноді ефективність інвестиційних проектів вимірюють також показником терміну окупності капіталовкладень (у порівнянні з будь-якими нормативами окупності, прийнятими на фірмі або відповідними споживчими перевагами і планам індивідуальних інвесторів). Застосовуються і більш спеціальні методи, які передбачають аналіз так званого ануїтету, а також відповідності повного фінансового плану інвестиційного проекту якимось більш деталізованим фінансовим цілям інвестора (який, наприклад, бажає максимізувати доходи від інвестиції, що припадають на якийсь конкретний календарний рік, а не в цілому за весь термін корисного життя інвестиційного проекту). Оскільки ці методи використовуються на практиці відносно рідко, в даній роботі вони не обговорюються.
Повертаючись до коментарів з приводу основних логічних питань бізнес-плану, тепер звернемося до характеристики планованого ринку збуту (друге питання з переліку питань до бізнес-плану). Ця характеристика грає ключову роль у бізнес-плані як інструменті переконання інвесторів. Саме вона створює першооснову для довіри інвестора до інвестиційного проекту. Все інше розглядається пізніше і може бути як-то доопрацьовано, якщо володіє ділової інтуїцією досвідченого інвестора з самого початку залучать підвищені та достовірні ємність і перспективність ринку. Тому розділ з аналізом ринку збуту виступає головним і єдиним докладно розробляються розділом у спеціальному попередньому більш компактному документі, який слід представляти потенційним венчурним інвесторам на ранній стадії залучення зацікавлених осіб. Цей документ в російськомовній термінології називається зараз техніко-економічним обгрунтуванням (ТЕО) інвестиційного проекту; у міжнародній комерційній термінології його іменують зазвичай feasibility study.
Цей розділ проекту спрямований на вивчення ринків і дозволяє підприємцю чітко уявити, хто буде купувати його товар, де і яка його ніша на ринку. Розділ є найбільш важким для розробки. З-за особливої ​​важливості інформації про ринок і її визначального значення інші розділи бізнес-плану можуть бути складені після обгрунтування даного розділу.
Дослідження ринку включає в себе такі основні напрямки:
- Вивчення і сегментація споживачів;
- Завмер попиту і відбір цільових ринків;
- Визначення мотивації споживачів;
- Дослідження стану підприємства на ринку;
- Оцінка ринку і обсягу продажів;
- Дослідження діяльності конкурентів (розгляд цього пункту виноситься в розділ «Конкуренція»).
Перше питання, на який повинен бути дана відповідь у цьому розділі: хто є споживачем продукції в даний час і хто ним може стати в майбутньому. Далі, якими мають бути сегменти ринку за кожним видом товарів. Для сегментації ринків можуть бути використані наступні принципи: галузевий, виробничо-технологічний, територіально-географічний, демографічний, поведінковий, психографічний або їх комбінація з використанням різних підходів і критеріїв.
Для споживачів продукції виробничого призначення сегментація ринків, як правило, проводиться по різновидах кінцевих користувачів, так як різні споживачі шукають товару різні вигоди.
Наступний крок у дослідженні ринку полягає в оцінці чисельності покупців (споживачів) у кожному з виділених сегментів і завмер попиту, на підставі яких здійснюється відбір найбільш вигідних для підприємства сегментів. Перспективним зазвичай вважається сегмент, в якому знаходиться приблизно 20% покупців даного ринку, які купують не менше 80% товарів, пропонованого підприємством.
При викладі мотивації покупців зазначаються фактори: культурний рівень, соціальні, особистісні, психологічні умови. Споживачів товарів промислового призначення визначають за допомогою методу функціонально-вартісного аналізу (ФВА). Тут можуть бути відповіді на питання:
- Чи приносить використання проекту додаткові вигоди;
- Зіставна вартість нового товару з його корисністю;
- Чи існує більш кращий товар (продукція, технологія, процес і т.д.);
- Чи можна підібрати для використання вже існуючий товар;
- Чи можна отримати такий же товар за нижчою ціною в іншого виробника і ін
Положення підприємства на ринку визначається рядом таких факторів як: престиж фірми, стосунки з конкурентами, фінансовими та кредитними організаціями, загальна номенклатура продукції, гнучкість виробничо-технологічної і збутової програм. У цій частині вказуються заходи адміністрації підприємства щодо зміцнення та підвищення престижу підприємства в результаті реалізації інноваційного проекту.
Прогнозування розвитку ринку - це перш за все прогнозування попиту. При прогнозі споживчих товарів враховуються динаміка чисельності населення з розбивкою по регіонах і віковим групам, досягнутий рівень споживання товарів на душу населення, динаміка доходів населення, динаміка купівельної спроможності населення, вік, стать, національна або етнічна приналежність та ін
Для аналізу перспектив розвитку ринку промислової продукції важлива інформація про інвестиційної активності, НТП в галузях, динаміці виробничих потужностей в цих галузях.
У підсумку слід оцінити:
- Потенційну місткість ринку;
- Потенційний обсяг продажів;
- Реальний обсяг продажів.
У результаті прогнози розвитку ринку зводяться в таблицю.
Крім того, для більш легкого входження на обираний ринок бажано, щоб на ринку та в межах відповідного його сегмента була показана «ніша», вільна для запланованого проекту.
На відміну від кілька інтуїтивного підходу до вибору цільового ринку збуту головні характеристики ємності й еластичності попиту на майбутній продукт повинні бути визначені максимально грунтовно, на базі кількісного і документованого (і часто досить дорогого) спеціального маркетингового дослідження. Це дослідження може проводитися різними методами: прямим анкетуванням ; интервьюированием; з побудовою карт переваг споживачів з різними доходами, накопиченнями і кредитоспроможністю, на основі чого при максимізації рівня досягається для споживачів корисності окремо за їх різним групам будуть аналітично виводитися криві попиту на продукт підприємства, якщо він є новим для цільового ринку, та ін .
Ми тут не ставимо завдання опису відповідних методів, однак зауважимо, що, з точки зору достовірності і переконливості результатів проведених маркетингових досліджень, яка притягається венчурному інвесторові особливо важливо показати:
v по-перше, обгрунтованість (з посиланнями на будь-які авторитетні для конкретного інвестора нормативні джерела) застосовувалася методики;
v по-друге, статистичну репрезентативність (типовість, достатність кількості опитуваних споживачів) вибірки респондентів;
v по-третє, весь звід (у спеціальних документарних додатках, що виключають можливість їх фальсифікації) первинного обліку результатів «польових» досліджень по роботі зі споживачами (наприклад, заповнені і підписані респондентами опитувальні анкети, гарантійні листи про готовність за певних умов закупити продукт і т . п.);
v по-четверте, солідність обсягу спеціально (для складання даного бізнес-плану) виконаної роботи (із зазначенням її вартості, якщо вона як така фінансувалася, залучалися спеціалізованих і вселяють даному інвестору довіру консультантів і консультаційних фірм).
Звичайно, і сама форма представлення кінцевих результатів маркетингового дослідження, а також ілюстрації застосовувалася методики повинні бути як можна більш наочні і виграшні з точки зору їх подачі інвестору. Рекомендується використовувати графічні способи подачі інформації та аналізу.
Підтверджений і зростаючий попит на цільовий продукт підприємства ще не означає, що весь обсяг виявленого попиту зможе бути «замкнутий» на починаємо підприємство. На цільовому ринку цього продукту майже напевно є або можуть з'явитися інші його постачальники. Отже, виникає проблема довести венчурному інвесторові, яка частка перспективного попиту зможе бути підприємством захоплена і збережена і на основі яких конкурентних переваг (третє питання).
Тут не обійтися без аналізу специфіки потреб на ринку та обгрунтування конкурентних переваг освоюваного продукту і самого підприємства, що дозволяють задовольнити ці потреби найкращим чином.
Можна також вказати (і надати відповідну доказову інформацію) на кращий доступ підприємства в порівнянні з конкурентами до критичних покупним ресурсів, до споживачів (наприклад, для індивідуальної роботи з ними), до більш сучасним і ефективним технологіям, до владних структур, що регулює даний ринок і пр.
Очевидно передбачається опрацювання питання про конфіденційності надання потенційному інвестору венчурному подібних відомостей. З цього приводу можливі навіть особливі угоди з інвестором про відповідальність за розголошення зазначених відомостей навіть у разі відмови від участі в проекті (хоча ризик тут завжди залишається, і він повинен розміряється з величиною можливого капіталовкладення).
Аналіз ринку покупних ресурсів (четвертий питання) в бізнес-плані потрібен для того, щоб переконати обережного і вдумливого венчурного інвестора (а також перевірити себе) у наступному:
• пропонований діловий проект є раціональним з точки зору вибору найбільш економічних ресурсів (сировини для виробленого продукту, забезпечують послуг, роду закуповуються для перепродажу товарів і т.п.);
• здійснено ретельний вибір найбільш вигідних поставок (за найнижчою ціною, оптимальному їх якості, найбільш влаштовує підприємство порядку необхідної оплати, умов обслуговування тощо) і конкурентоспроможних постачальників ресурсів;
• в перспективі кон'юнктура на обраному ринку ресурсів не погіршиться (в тому числі через зміну законодавства та умов державного регулювання), у всякому разі, не буде погіршуватися в більшій мірі, ніж кон'юнктура на ринку збуту продукту, що випускається (так, ціни на критичні, складові підвищену частку собівартості продукту ресурси не будуть зі скільки-небудь значимої ймовірністю рости швидше можливостей підвищення ціни збуту продукту підприємства).
Якщо все так і є, то довіра до раніше наводилися розрахунками ефективність робить інвестиції і до наступних викладенням бізнес-плану зміцниться. Якщо останній із зазначених трьох моментів не підтверджується, то з міркувань реалістичності і того ж зміцнення довіри інвестора до все одно достатньо ефективному проекту краще це чесно показати заздалегідь і в розрахунках ефективності проекту і планованого на перспективу фінансового стану підприємства зробити чітко видиму в бізнес-плані відповідну поправку на вірогідність погіршення кон'юнктури на ринках ресурсів.
Аналіз ризиків (п'яте питання) міститься у бізнес-план по суті з тією ж метою. Тут також важливо продемонструвати тверезий і реалістичний підхід до проекту, переконує інвестора в надійності вкладення коштів і службовець до того ж для самоконтролю.
Однак є ще дві додаткові істотні особливості аналізу ризиків в бізнес-плані:
1) здатність провести (хоча б на якісному рівні) аналіз ризиків (факторів ризику, ймовірності недосягнення через них запланованих техніко-економічних показників, величини піддаються ризикам коштів і часу їх експозиції ризиків) характеризує в очах венчурного інвестора, який довіряє свої фонди конкретним особам або їхнім менеджерам, ступінь їх професійної компетентності;
2) результати аналізу ризиків повинні логічно завершуватися висновками про те, як мінімізувати і / або застрахувати виявлені ризики і які додаткові кошти для цього будуть потрібні.
Підкреслимо, що при аналізі ризиків проекту можуть застосовуватися різноманітні методи - від математично насиченого аналізу невизначеностей та ймовірних через них додаткових витрат до простого обговорення ризиків інвестиційного проекту і потрібного для їх мінімізації фінансування (самострахування через створення адекватних резервних фондів, планування дублюючих заходів та деяких специфічних (наприклад, ф'ючерсних) операцій на ринках збуту і закупівель, а також страхування у заслуговують на довіру страхових компаній).
Не менш важливо, щоб аналіз ризиків проекту в бізнес-плані мав зворотний зв'язок як з оцінкою ефективності інвестицій, так і з їх запитуваною розміром, а також із вмістом розділу бізнес-плану, присвяченого структурі стартових і подальших очікуваних балансів, платіжних потоків і рахунків прибутків і збитків формованого підприємства (див. коментарі з приводу шостого і сьомого питань, на які має дати відповідь бізнес-план).
Матеріал по шостому і сьомому питань є хіба що «квінтесенцію» бізнес-плану в сенсі практичних висновків. Цей матеріал повинен виступити «вінцем» складання всього бізнес-плану і наочно свідчити про якість і ступеня його доопрацьована. Завдання полягає в тому, щоб у прив'язці до фінансових, збутових, закупівельними і технологічним цілям підприємства, які намічені в попередніх розділах бізнес-плану, а також з урахуванням раніше виявлених ризиків та заходів щодо їх мінімізації зробити наступне:
визначити в натуральному вираженні потреба в початкових власних та / або орендованих основних і оборотних фондах підприємства (з чітким зазначенням їх номенклатури - типів і кількості необхідного обладнання, роду і розміру потрібних площ, прав власності на них, початкових запасів покупних сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, готових товарів тощо);
обгрунтувати найкращий або найбільш реальний спосіб отримання можливості розпоряджатися і користуватися конкретними початковими основними фондами (придбання у власність на умовах передоплати, оплати за фактом поставки або з розстрочкою; оренда без подальшого викупу; лізинг із зобов'язанням наступного викупу тощо);
• спираючись на відповідні вивчені (і представлені венчурному інвесторові для контролю) розцінки того чи іншого способу отримання права користування необхідними основними фондами, розрахувати потребу у стартових інвестиціях у підприємство в частині фінансування придбання основних фондів у власність і забезпечення цих капітальних активів пасивами;
• грунтуючись на цінах початкового запасу покупних витратних ресурсів, запланованій тривалості технологічного циклу, а також на даних про очікувані перший продажах і умови їх оплати (з урахуванням можливих передоплати і авансів), визначити норматив залишку грошових оборотних коштів в обчисленні на початок і кінець першого кварталу і першого року роботи підприємства (цим доповнивши розрахунок стартових інвестицій і пасивів);
• на базі аналізу величини коштів, що піддаються в середньому в момент поточного часу немінімізірованним ризикам, намітити величину резервного фонду, що входить в стартові активи підприємства і на формування якого також будуть потрібні стартові інвестиції (забезпечення пасивами);
• з урахуванням бажаності, а також вартості заходів з мінімізації інших неприйнятних ризиків передбачити проведення тих заходів з мінімізації бізнес-ризиків, які повинні бути здійснені вже до отримання перших доходів підприємства, включивши їх фінансування в плановані поточні витрати початкового збиткового періоду роботи підприємства, але одночасно ще збільшивши на їх величину розмір потрібних стартових капіталовкладень;
оцінити необхідні поточні витрати з оплати праці працівників і послуг контрагентів, які доведеться зробити в початковий період відсутності на підприємстві будь-яких доходів (одночасно показавши, що склад працівників та контрагентів, а також рівень оплати їх послуг у цей період максимально можливо скорочені);
• для того ж періоду передбачити обсяг коштів, які доведеться виплатити в якості фіксованих (не залежних від випуску і продажів) податків і платежів (податок на майно, придбане у власність, орендні платежі, платежі за природні ресурси), джерелом для яких ще не можуть бути доходи підприємства.
Все це в сукупності найбільш чітко оформляється у вигляді стартового балансу підприємства, в якому актив відображає, на які основні та оборотні фонди будуть витрачені кошти, що залучаються, а його пасив описує, з яких джерел ці кошти планується мобілізувати.
Одночасно інформація, використовувана при складанні стартового балансу, укупі з планами з продажу продукції у певних обсягах і за певною ціною і планами закупівлі витратних матеріалів та послуг, графіком і величиною орендних платежів, амортизації власних основних фондів, нарахування заробітної плати, інших поточних витрат (у тому числі витрат на страхування та мінімізацію ризиків), а також сплати податків зробить можливим скалькуліровать плановий рахунок прибутків і збитків за станом на кінець першого календарного (балансового) періоду. Їм може бути перший квартал та / або рік починаємо ділового проекту в залежності від передбачуваної тривалості технологічного та збутового циклів освоюваного продукту, а також від строку окупності інвестицій в проект. Очевидно, що якщо ці терміни короткі, то бажано характеризувати вже і перший квартал - як мінімальний з існуючих періодів фінансового планування та звітності.
Подібний документ покаже венчурному інвесторові, з чого планує починати підприємство, що і чому необхідно для початку роботи, що в тому числі потрібно від інвестора (крім максимуму, який здатний вкласти в починається справа його ініціатор), так буде розгортатися підприємство у першому періоді його існування , з якими фінансовими результатами (за даних стартових інвестиціях) воно прийде до кінця цього періоду.
Тепер черга за відображенням наступних фінансових планів підприємства, з яких інвестору будуть видно можливості отримати віддачу з вкладеного капіталу або у вигляді дивідендів (якщо будуть намічатися відповідні прибутку), або у формі ринкового виграшу від продажу своєї участі в підприємстві (якщо фінансовий стан підприємства з точки зору співвідношення структур його активів і пасивів буде досить привабливо).
У якісних бізнес-плани прийнято представляти на розгляд венчурного інвестора планові рахунку прибутків і збитків, а також планові баланси за найближчі два-три календарні роки і по кварталах першого року роботи підприємства (за станом на кінець відповідного фінансового періоду). При цьому має бути відстежено і прокоментовано, чому і в результаті яких заходів щодо розвитку підприємства та зміни його маркетингової політики, внаслідок дії яких прогнозованих факторів його зовнішнього середовища стартовий баланс фірми і баланси кожного з попередніх періодів перетворюються на планові баланси наступних періодів. Точно так само повинно пояснюватися, чому очікувані рахунку прибутків і збитків у ці періоди змінюються порівняно з рахунками прибутків і збитків, наміченими на кінець стартового і після закінчення наступних періодів.
Очевидно також, що баланси активів і пасивів в будь-якому конкретному плановому періоді повинні будуть кореспондуватися з рахунками прибутків і збитків даного періоду.
У результаті венчурному інвесторові необхідно дати матеріал для того, щоб вона могла:
• з сальдо планованих рахунків прибутків і збитків (з урахуванням очікуваних податків) бачити, який в конкретному майбутньому календарному періоді (на який венчурний інвестор має свої споживчі та інвестиційні цілі) може бути прогнозована величина прибутків (збитків) підприємства і, значить, які в цей час максимально можливі дивіденди (навіть якщо не реінвестувати прибуток у подальший фінансування інвестиційного проекту) підприємство (нехай воно і стане контролюватися венчурним інвестором) буде в змозі виплатити або, навпаки - у випадку збитків, зажадає, можливо, додаткових інвестицій;
судити з планованих по майбутніх періодах балансів підприємства про те, якою може бути ринкова вартість участі венчурного інвестора в даній фірмі, чи можна з вигодою продати придбані її акції (паї) або видані їй кредити.
Чим більше і більше структурованого матеріалу дати венчурному інвесторові (для фінансового аналізу), тим більше шансів - за умови впевненості ініціаторів починаємо проекту в його ефективності - отримати від інвестора необхідні фонди. Дуже істотно також, що ясність, що вноситься таким чином у фінансові плани і очікування інвестора, дозволить залучати тільки тих інвесторів, хто після виявлення об'єктивно очікувалася спочатку невеликий прибутковості або навіть збитковість ініційованого підприємства не «запанікує» і
не прийметься отримувати свої інвестиції, не кажучи вже про припинення подальших раніше планувалися капіталовкладень.
Звичайно, подібний підхід звужує коло можливих інвесторів підприємства, зате збільшує ймовірність домогтися припливу капіталовкладень і зберегти їх, а також витримати графік надходження коштів у часі.
На завершення бізнес-плану доцільно включити так званий аналіз умов беззбитковості підприємства (восьмий питання), який повинен свідчити про те, що в основі представлених планових рахунків прибутків і збитків по майбутніх періодах роботи підприємства лежить не просто довільно обрана політика підприємства щодо ціни освоюваного продукту , динаміки нарощування обсягу його випуску і структури витрат на його випуск і реалізацію, а оптимізовані (з метою максимізації маси прибутків) плани відносно цих параметрів. Причому аналіз умов беззбитковості (break - even analysis) підприємства можна доповнити аналізом умов його платоспроможності (solvency analysis), націленим на те ж саме, але проводяться не в термінах бухгалтерський розкритих витрат, доходів, прибутків і збитків, а в парних їм (але не співпадаючі з ними) термінах платежів, надходжень, позитивного чи негативного «касового сальдо» (залишку « каси »в широкому сенсі, що те ж саме, що залишок коштів на розрахунковому рахунку укупі із залишком готівки).
Ясно, що обидва ці аналізу особливо важливі стосовно до перших, найважчим періодам діяльності підприємства. Аналіз умов беззбитковості підприємства спрямований на створення і використання інструментарію, що дозволяє змоделювати (нехай і найпростішими лінійними рівняннями або графічно) взаємозв'язок і знайти можливо краще поєднання задається ціни продукту підприємства, обсягу його випуску і реально планованих продажів, частки та розміру фіксованих (не залежних від обсягу випуску продукту) витрат підприємства
(Типу орендної плати, амортизації, тарифів і окладів працівників, податків на майно, виплат за підтримання чинності патентів і ліцензій тощо) та величини планованих потрібних стартових і подальших інвестицій у виробничі та торговельні потужності.
У цей аналіз вводяться також обмеження по ємкості і еластичності попиту на продукт підприємства (в залежності і від намічуваних витрат на рекламу і на інші форми просування товару на ринок) з максимально досяжному, з урахуванням планованих інвестицій обсягом випуску продукту. У результаті для різних значень задається ціни та інших наведених параметрів визначаються гранично можливі маси прибутку, обсяги продажів, що мінімально допустимі фіксовані поточні витрати або / та інвестиції, які необхідно буде мати, щоб хоча б не допускати збитковості підприємства або щоб «виходити» на бажані контрольні показники по загальним сумам прибутку і віддачі з капіталу, вкладеного в підприємство.
Все це моделюється у динаміці для різних послідовних майбутніх періодів роботи підприємства та з урахуванням накопичення ним досвіду діяльності. Одержувані з цього аналізу, можливо, кращі поєднання розглянутих параметрів повинні давати саме ті величини сальдо поточних доходів і витрат, які, стосовно до згаданих майбутніх періодів, будуть фігурувати в планових рахунках прибутків і збитків, які подаються венчурному інвесторові. Раніше зроблені розрахунки цих рахунків, що грунтувалися, можливо, лише на одному спочатку інтуїтивно вибраному варіанті поєднання досліджуваних параметрів, повинні бути переглянуті - що, до речі, вельми виграшно може бути «подано» в бізнес-плані.
Аналіз умов платоспроможності підприємства має на меті обгрунтувати для окремих майбутніх періодів найбільш близький до оптимального реквізит розмір його резервного фонду та власних оборотних коштів. Це різновид аналізу умов беззбитковості підприємства, проведеного в термінах очікуваних платіжних потоків по конкретних договорах, якщо вони на момент складання бізнес-плану вже пророблялися з точки зору порядку оплати закупівель і продажів.
Інакше кажучи, параметри аналізу умов беззбитковості з урахуванням відповідних реквізитів проектованих (або вже ув'язнених) договорів повинні бути скориговані так, щоб перетворити плановані показники виручки в показники надходжень на банківський рахунок та в касу підприємства, а показники витрат - в плановані за періодами суми платежів з цього рахунку і з готівки підприємства.
Описаний аналіз - дуже тонка, трудомістка і ретельна робота, яка, як правило, можна здійснити тільки стосовно до найпершим, чітко акредитуючою періодам діяльності підприємства. Однак її підсумок - мінімізіруемий поточний дефіцит платіжних засобів або максімізіруемий залишок грошей на рахунку та в касі підприємства - істотно підвищує фінансову стійкість, а отже, привабливість проекту для інвесторів.
6. Механізм контролю реалізації бізнес-плану
Механізм контролю реалізації бізнес-плану необхідно створити до того, як ви приступите до його складання. Інакше виходить, що бізнес-план не вбудований в систему управління і виявиться «паперовим».
Проте створювати систему контролю у зв'язку з впровадженням бізнес-планування не дуже ефективно. Є небезпека, що на підприємстві виникнуть дві системи обліку та контролю: одна «по життю», а інша - окремо для бізнес-плану. При розбіжності регламентів цих двох систем або регламентів різних бізнес-планів мова знову піде про «паперовому» варіанті.
Секрет, який дозволяє уникнути цієї небезпеки, полягає в тому, що системи контролю бізнес-плану, а їх дві: контроль заходів та фінансовий контроль - вводяться в нього автоматично, тобто інтегруються існуючими системами контролю на підприємстві.
Загальний бізнес-план підприємства повинен формуватися осязательно. Нехай там буде хоча б фінансовий блок.
Висновок
Виконання етапу розробки бізнес-плану в передінвестиційної фазі інноваційного проекту покликане забезпечити дані, необхідні для прийняття зацікавленими особами рішення про інвестування. Комерційні, технічні, фінансові, економічні передумови та стан навколишнього середовища по відношенню до проекту повинні бути визначені і ретельно перевірені на основі розгляду альтернативних рішень, вивчених у попередньому ТЕО.
Результатом є бізнес-план, фонові умови і цілі якого чітко визначені по відношенню до головної мети і можливим маркетинговим стратегіям, досяжною частці ринку, відповідним виробничим потужностям, розташуванню підприємства, існуючим сировини та матеріалів, що підходить технології та обладнання, оцінки впливу на навколишнє середовище. Фінансова сторона дослідження стосується масштабу інвестування, включаючи оборотний капітал, виробничих і маркетингових витрат, доходів від продажів і прибутку на вкладений капітал.
Остаточні оцінки інвестиційних та виробничих витрат і подальші розрахунки рентабельності проекту мають значення лише в тому випадку, якщо розміри проекту визначені однозначно.
При однаковій структурі і формі побудови не існує будь-яких обов'язкових зразків бізнес-плану. Більш того, глибина і пріоритетність розгляду різних питань варіюють від проекту до проекту. Для більшої частини бізнес-планів форма, пропонована в цьому виданні, загальноприйнятних, але слід пам'ятати, що чим більше проект, тим складнішою буде необхідна інформація.
Бізнес-план слід розробляти з максимальною точністю як оптимізаційний процес зі зворотним зв'язком, взаємозв'язком окремих частин, а також оцінкою комерційного, технічного та підприємницького ринків.
При виникненні вузьких місць або неадекватною рентабельності бізнес-плану потрібно уважно проаналізувати такі чутливі параметри, як розмір ринку, виробнича програма, обладнання, і спробувати знайти кращі альтернативи з тим, щоб підвищити здійсненність проекту і його ефективність. Всі припущення, використані дані та вибрані рішення повинні бути описані й обгрунтовані в бізнес-плані для того, щоб він став більш зрозумілим інвестору, що проводить власний аналіз.
Останнє, однак, не скасовує того, що неодноразово нами тут підкреслювалося: при всій стандартної логіки та документованості бізнес-планування (об'ємності відповідних додатків до бізнес-плану) слід якомога більш творчо підходити до форми викладу бізнес-плану, погодившись з ймовірними уподобаннями, вимогами і смаками конкретних залучаються в проект венчурних інвесторів.
На закінчення відзначимо, що ніяку структуру бізнес-плану не можна абсолютизувати, вона повинна бути лише канвою для найбільш виграшно поданого і продуманого у своїх логічних внутрішніх взаємозв'язках, у вільній формі, що викладається, який в змозі на рівні здорового глузду і, звичайно, продемонстрованої професійної управлінської компетентності) переконати інвестора в перспективності вкладення коштів у проект. У цьому і полягають вся наука і все мистецтво бізнес-планування.
Список використаної літератури:
1) Валдайцев С.В. Аналіз умов беззбитковості і платоспроможності при освоєнні нового продукту. - СПб.: Міжнародний центр економіки, техніки і технологій, 1993
2) Валдайцев С.В. Управління інноваційним бізнесом. - М.: Юніті, 2001.
3) Ільєнкова С.Д. Інноваційний менеджмент, - М.: ЮНИТИ, 2000
4) Ільїн Н.І., Лукманова І.Г., Намчін А.М. Управління проектамі.-СПб.: Два Три, 1996
5) Мінделі Л.Е. Інноваційний менеджмент. Довідковий посібник. - М.: Центр досліджень і статистики науки, 1998.
6) Попов В.М. Фінансовий бізнес-план.-М.: Фінанси і статистика, 2001
7) Румянцева Н.А. Управління організацією. - М.: ИНФРА-М, 1998
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
129.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості бізнес плану інноваційного проекту
Особливості бізнес-плану інвестиційного проекту
Розробка проекту бізнес-плану підприємства
Методика складання бізнес плану інвестиційного проекту
Розробка бізнес плану інвестиційного проекту з виробництва електротехніки
Основні етапи розробки бізнес-плану інвестиційного проекту
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ВАТ Мінський ПКТІ
Розробка основних розділів бізнес плану інвестиційного проекту організації готельно реабілітаційного
Розробка бізнес-плану проекту з виробництва і збуту приладу для діагностики та медикаментозного
© Усі права захищені
написати до нас