Основні техніко-економічні показники підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Перша частина доповіді буде присвячена основним техніко-економічними показниками підприємства у базовому періоді до впровадження заходів, що забезпечують зростання прибутку.

Дана інформація дасть загальне уявлення про продуктивність задіяних ресурсів.

ТОВ «Сіракузи» - підприємство з виробництва піци, цільова група якого - населення з підвищеною забезпеченістю. За даним віртуальному підприємству був розрахований стартовий капітал для встановленого обсягу виробництва, необхідний для ведення бізнесу. Его сума склала: 30930 550,9 грн.

Далі представлена ​​методика його розрахунку

Основний капітал

Склад і структура основних фондів підприємства

Вартість, тис. грн Структура,%
Усього: З них: Усього: З них:
Пасив Актив Пасив Актив
1 12 292 488 7 375 492 4 916 995 40 60 40
2 6 146 244 3 687 746 2 458 497 20 60 40
3 9 219 366 5 531 691 3 687 746 30 60 40
4 3 073 122 1 843 873 1 229 248 10 60 40
Σ 30 731 220 18 438 732 12 292 488 100 - -

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи
Елементи Вартість, ФНА, грн
Ліцензія на виробництво виробів 3000
Сертифікат якості 5000
Σ 8000

Оборотні кошти

Для розрахунку залишку оборотних коштів підприємства, необхідного для ведення ритмічного виробництва, були розраховані оборотні кошти за елементами:

Розрахунок оборотних коштів у виробничих запасах

Виробничі запаси включають:

- Сировина (основні матеріали);

- Допоміжні матеріали;

- Паливо, електроенергія;

- Пара;

- Малоцінка, швидкозношувані матеріали.

При виробництві піци використовуються такі матеріали: борошно, молоко, яйця, м'ясо, сир, томатна паста, овочі і фрукти (у певному співвідношенні).

Розрахована вартість основних матеріалів на Qтп: (базовий період)

Товарна продукція Матеріали та інші ресурси
Номенклатура вироби Qтп, шт Найменування i-го матеріалу Ціна, грн / од План. Норма витрати Вартість матеріальних ресурсів на заданий обсяг продукції, грн
Піца розміром 15 см. 286 000 Борошно 2 0.15 286 000 * 2 * 0.15 = 85 800
Молоко 2 0.08 286 000 * 2 * 0.08 = 45 760
Яйця 0.4 0.5 286 000 * 0.4 * 0.5 = 57 200
М'ясо 25 0.07 286 000 * 25 * 0.07 = 500 500
Сир 25 0.05 286 000 * 25 * 0.05 = 357 500
Томатна паста 30 0.03 286 000 * 30 * 0.03 = 257 400
Овочі та фрукти 20 0.08 286 000 * 20 * 0.08 = 457 600
1 761 760

Для виробництва першого виду виробів розміром 15 см. необхідно основних матеріалів на суму 1761760 грн, у виробництві другого виду виробів розміром 30 см. Потрібно в два рази більше основних матеріалів: 1761 760 * 2 = 3 523 520 грн.

Разом, вартість основних матеріалів становить: 3 523 520 + 1 761 760 = 5 285 280 грн.

Вартість допоміжних матеріалів становить близько 3 000 грн на рік.

Електроенергія витрачається на суму 70 000 грн на рік.

Малоцінні швидкозношувані предмети оцінюються в 5 000 грн на рік.

Разом, сума виробничих запасів за рік складає МОЗ = 5 285 280 + 3 000 + 70 000 + 5 000 = 5 363 280 грн.

Визначаємо нормативи виробничих запасів по кожному елементу за формулою:

МЗi - матеріальні витрати по i-му елементу;

ti - норма запасів у днях;

T - тривалість періоду (365 днів).

Найменування матеріалів Норма Про по виробничому запасу
Транспортний запас Підготовка до виробництва Гарантійний запас (50% від поточного), дн Поточний запас, дн Разом, дн
В дорозі, дн Прийом, розвантаження, сертифікація
1 2 3 4 5 6 7
Борошно 1 1 1 5 10 18
Молоко 1 1 1 1 2 6
Яйця 1 1 1 1.5 3 7.5
М'ясо 1 1 1 2.5 5 10.5
Сир 1 1 1 1.5 3 7.5
Томатна паста 2 1 1 2.5 5 11.5
Овочі та фрукти 1 1 1 1 2 6
Малоцінка 2 1 - 1.5 3 7.5
Допоміжні 1 1 1 2 4 9
Електроенергія - - - 2.5 5 7.5

ОПЗ = 12 870 + 2 288 + 3 575 + 43 793,75 + 22 343,75 + 24 667,5 + 22 800 + 104,1 + 1458,3 + 75 = 134 055,4 грн

Розрахунок оборотних коштів у незавершеному виробництві

На підприємстві немає незавершеного виробництва, так як тривалість виробничого циклу менше доби.

Розрахунок оборотних коштів у готової продукції

Tскл - час складування (1 день);

Tоф - час оформлення (1 день);

Розрахунок суми нормованих оборотних коштів

Розрахунок оборотних коштів у касі

Окассен = ΣЗП + гроші на управління + інші гроші

Для того, щоб дізнатися, чи потрібно класти гроші в касу для виплати авансу або ЗП робочим, розрахуємо норму оборотності нормованих коштів в днях:

Частина вкладених в нормовані кошти грошей повернеться в касу через 7 днів, таким чином, до дня виплати та авансу (18-е число) і ЗП (5-е число) необхідна сума вже буде в касі. Отже, з самого початку гроші в касу закладати не потрібно.

Також в касу планувалося закладати кошти з управління та інші витрати. На перші 7 днів вистачить 2500 грн.

Сума грошових коштів в касі на початок виробничої діяльності складає 2500 грн.

Розрахунок оборотних коштів у дорозі

Дебіторська заборгованість підприємства становить 512 187 грн, з яких передплата складає 50%.

Tв дор = 711 грн 30 коп.

Структура використовуваного капіталу

Основні засоби 30731220 грн 99,35%
Нематеріальні активи 8 000 грн 0,05%
Оборотні кошти 191 330,9 грн 0,6%
Разом 30930 550,9 грн 100%

У результаті взаємодії вищезгаданого капіталу з трудовими ресурсами були отримані кінцеві економічні результати

Середньорічне виробництво в розрахунку на одного робітника

Трудомісткість вироби

γ - кількість днів у році;

t - кількість робочих годин на день.

Фонд заробітної плати ФЗП = 536 880 грн / рік

Середня заробітна плата на одного працівника ПП <ЗПСШ> = 12 343 грн / рік

Фондовіддача ζ = QВП / ФА = 10 243 740 / 12 292 488 = 0,833

Обсяг продукції з 1 м2 виробничої площі qS = Qтп / Sпр = 10243 740/200 = 51 218,7 грн/м2

C0 = 9241 739,24 грн

П0 = Qрп - УРП = 9390369 - 8779 652,3 - 26 000 = 584 734,6 грн

R0 = П0 / C0 = 584 734,6 / 9 241 739,24 = 6,3%

Динаміка ефективності техніко-економічних показників підприємства

Виконавши раціоналізацію використання виробничих ресурсів підприємства, ми добилися підвищення прибутковості більш ніж у три рази. Більш детальний огляд динаміки показників представлений в таблиці.

Показник Базовий період Звітний період Δ Δ,%
Нарощування обсягів виробництва QТП0 = 10243740 грн QТП1 = 40974960 грн 30731220 грн +300%
Ліквідація простою виробничих потужностей KІСП0 = 0,33 KІСП1 = 0,67 0,34 +100%
Раціоналізація виробничої площі qS0 = 51 218,7 грн/м2 qS1 = 204 874,8 грн/м2 153 656,1 грн/м2 +300%
Ефективне використання трудових ресурсів ПТ0 = 276 857,83 грн з особи ПТ1 = 330 443,2 грн / чол 53 585,37 грн з особи +19,3%
Фондовіддача ζ 0 = 0,833
Зниження собівартості за рахунок МОЗ
Собівартість С0 = 9241 739,24 грн С1 = 32554958 грн 23313 218,76 грн +252% (У 3.52 рази)
Прибуток П0 = 584 734,6 грн П1 = 6371254 грн 5786 519,4 грн +989% (У 10,9 разів)
Рентабельність R0 = 6.3% R1 = 19.6% 13.3% У 3,1 рази
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
39.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні техніко економічні показники цеху
Основні техніко-економічні показники цеху
Техніко-економічні показники роботи підприємства
Техніко-економічні показники роботи автотранспортного підприємства
Техніко економічні показники роботи підприємства ТОВ БМУ
Техніко економічні показники господарської діяльності підприємства ЗАТ Нова столиця
Техніко економічні показники косметичного салону
Техніко-економічні показники косметичного салону
Техніко-економічні показники Модуля УТ для пропорційної команди
© Усі права захищені
написати до нас