Основи організації бухгалтерського обліку розрахунків з позабюджетними фондами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку розрахунків з позабюджетними фондами

1.1 Поняття і роль позабюджетних фондів

1.2 Характеристика позабюджетних фондів

1.2.1 Пенсійний фонд

1.2.2 Фонд соціального страхування

1.2.3 Фонд медичного страхування

1.3 Нормативно-правове регулювання розрахунків з позабюджетними фондами

Глава 2. Бухгалтерський облік розрахунків з позабюджетними фондами

2.1 Порядок організації відрахувань у позабюджетні фонди

2.2 Розрахунки з Пенсійним Фондом

2.3 Розрахунки з Фондом соціального страхування

2.4 Розрахунки з Фондом обов'язкового медичного страхування

2.5 Формування звітності за розрахунками з позабюджетними фондами

Глава 3. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з позабюджетними фондами в ТОВ "Полімікс ПРИНТ"

3.1 Коротка характеристика ТОВ "Полімікс Принт"

3.2 Аналітичний і синтетичний облік відрахувань у позабюджетні фонди в ТОВ "Полімікс Принт"

3.3 Розрахунки з Пенсійним Фондом

3.4 Розрахунки з Фондом соціального страхування

3.5 Недоліки в організації обліку розрахунків з позабюджетними фондами та рекомендації щодо його вдосконалення

Висновок

Список джерел

Реферат

Ключові слова: пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд обов'язкового медичного страхування, єдиний соціальний податок, бухгалтерський облік розрахунків з позабюджетними фондами, порядок обчислення єдиного соціального податку.

Актуальність теми полягає в тому, що через державні позабюджетні фонди здійснюється перерозподіл частини національного доходу на користь окремих соціальних верств населення.

Метою написання даної роботи є вивчення теоретичних основ і практики розрахунків організації з позабюджетними.

Предмет курсової роботи - бухгалтерський облік розрахунків з позабюджетними фондами.

Об'єктом дослідження є ТОВ "Полімікс Принт".

Введення

Тема курсової роботи - організація бухгалтерського обліку розрахунків з позабюджетними фондами. Актуальність теми полягає в тому, що через державні позабюджетні фонди здійснюється перерозподіл частини національного доходу на користь окремих соціальних верств населення.

Державні соціальні позабюджетні фонди є цільовими централізованими фондами фінансових ресурсів, що формуються за рахунок обов'язкових платежів і відрахувань юридичних і фізичних осіб і призначені для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення, охорону здоров'я та медичну допомогу.

Метою написання даної роботи є вивчення теоретичних основ і практики розрахунків організації з позабюджетними.

Основними завданнями курсової роботи є:

1. Розглянути поняття позабюджетні фонди.

2. Визначити роль позабюджетних фондів.

3. Дати коротку характеристику Пенсійному Фонду, Фонду соціального страхування і фонду обов'язкового медичного страхування.

4. Вивчити нормативне регулювання розрахунків з позабюджетними фондами.

5. Розглянути як організовується порядок відрахувань у позабюджетні фонди в ТОВ "Полімікс Принт", зокрема розглянути розрахунки з Пенсійним Фондом, розрахунки з Фондом соціального страхування.

6. Вивчити як формується звітність за розрахунками з позабюджетними фондами.

7. Визначити недоліки обліку розрахунків з позабюджетними фондами в ТОВ "Полімікс Принт" і запропонувати рекомендації з удосконалення обліку в даній області.

Предмет курсової роботи - бухгалтерський облік розрахунків з позабюджетними фондами.

Об'єктом дослідження є ТОВ "Полімікс Принт".

ТОВ "Полімікс Принт" це друкарня, що виконує послуги з друку листівок та буклетів, брошур і каталогів, плакатів, конвертів форматом С4, С5, С6, Е 65, займається виробництвом упаковки.

Структура курсової роботи представлена ​​трьома головами.

Перший розділ - розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку розрахунків з позабюджетними фондами.

Другий розділ - на вивчення практики організації відрахувань у позабюджетні фонди, розглянуті розрахунки з Пенсійним Фондом, розрахунки з Фондом соціального страхування, розрахунки з Фондом Медичного страхування, формування звітності за розрахунками з позабюджетними фондами.

Третя глава - розглянуто порядок обчислення і сплати єдиного соціального податку у ТОВ "Полімікс Принт".

Основними документами, які були використані для написання курсової роботи є Податковий Кодекс РФ, Федеральний Закони, Постанови Уряду, Накази Мінфіну, пов'язані з розрахунками під позабюджетні фонди, а також ресурси Інтернет.

Глава 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку розрахунків з позабюджетними фондами

1.1 Поняття і роль позабюджетних фондів

Державний позабюджетний фонд - це фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації і призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у випадку безробіття, охорону здоров'я та медичну допомогу.

Позабюджетні фонди держави є важливою ланкою державних фінансів. Вони знаходяться у власності держави, але є автономними. Мають, як правило, строго цільове призначення і вирішують два важливі завдання:

забезпечення додатковими засобами пріоритетних сфер економіки;

розширення соціальних послуг населення.

Позабюджетні фонди створюються двома шляхами. Один шлях - це виділення з бюджету певних витрат, які мають важливе значення, інший - формування позабюджетного фонду з власними джерелами доходів для певних цілей. Також фонди з'являються у зв'язку з виникненням нових раніше невідомих витрат, які заслуговують особливої ​​уваги з боку суспільства. У цьому випадку за пропозицією уряду законодавчий орган ухвалює спеціальне рішення про утворення даного позабюджетного фонду. Спеціальні позабюджетні фонди призначені для цільового використання. Зазвичай у назві фонду вказана мета витрачання коштів.

Спеціальні податки і збори встановлюються законодавчою владою. Значна кількість фондів формується за рахунок коштів центрального і регіональних, місцевих бюджетів. Кошти бюджетів надходять у формі безоплатних субсидій або певних відрахувань від податкових доходів. Доходами позабюджетних фондів можуть виступати і позикові кошти. Наявні у позабюджетних фондів позитивне сальдо може бути використано для придбання цінних паперів і отримання прибутку у формі дивідендів або відсотків.

Позабюджетні фонди, будучи складовою частиною фінансової системи РФ, мають ряд особливостей:

заплановані органами влади і управління та мають строгу цільову спрямованість;

грошові кошти фондів використовуються для фінансування державних витрат, не включених до бюджету;

формуються в основному за рахунок обов'язкових відрахувань юридичних і фізичних осіб;

страхові внески до фондів і взаємини, що виникають при їх сплаті, мають податкову природу, тарифи внесків встановлюються державою і є обов'язковими;

грошові ресурси фонду знаходяться в державній власності, вони не входять до складу бюджетів, а також інших фондів і не підлягають вилученню на будь-які цілі, прямо не передбачені законом;

витрачання коштів з фондів здійснюється за розпорядженням Уряду або спеціально уповноваженого на те органу (Правління фонду). Позабюджетні фонди - форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування не включаються до бюджету деяких суспільних потреб і комплексно витрачаються на основі оперативної самостійності строго відповідно до цільових призначень фондів.

Страхова природа коштів позабюджетних соціальних фондів є вирішальною причиною виділення їх з бюджету і принциповою відмінністю від цільових бюджетних фондів.

1.2 Характеристика позабюджетних фондів

Правовий статус, порядок створення, діяльності та ліквідації державних позабюджетних фондів визначаються чинним законодавством РФ.

У Росії діють наступні державні позабюджетні фонди:

Пенсійний фонд Російської Федерації;

Фонд соціального страхування Російської Федерації;

Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування.

Раніше також функціонував Державний фонд зайнятості населення Російської Федерації, але зараз частина його функцій виконує Федеральна служба з праці та зайнятості Російської Федерації.

1.2.1 Пенсійний фонд

Пенсійний фонд Росії був утворений 22 грудня 1990 постановою Верховної Ради РРФСР для державного управління фінансами пенсійного забезпечення, які було необхідно виділити в самостійний позабюджетний фонд. Зі створенням Пенсійного фонду в Росії з'явився принципово новий механізм фінансування та виплати пенсій та допомог. Кошти для фінансування виплати пенсій стали формуватися за рахунок надходження обов'язкових страхових внесків роботодавців і громадян.

Пенсійний фонд Росії є самостійним фінансово - кредитною установою, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Російської Федерації та Положенням про ПФР, з метою державного управління фінансами пенсійного забезпечення.

У структурі Пенсійного фонду - 7 Управлінь у Федеральних округах Російської Федерації, 81 Відділення Пенсійного фонду в суб'єктах РФ, а також ОПФР в м. Байконур (Казахстан), а також понад 2 500 територіальних управлінь у всіх регіонах країни. У системі ПФР трудиться більше 133 000 фахівців. На рис.1.1 представлена ​​структура Пенсійного фонду Росії.

Рис.1.1 Структура ПФР

Пенсійний фонд здійснює ряд соціально значущих функцій:

облік страхових коштів, що надходять з обов'язкового пенсійного страхування;

призначення і виплата пенсій. Серед них трудові пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), пенсії за державним пенсійним забезпеченням, пенсії військовослужбовців та їх сімей, соціальні пенсії, пенсії держслужбовців. За рахунок коштів Фонду отримують пенсії 38,5 млн. російських пенсіонерів;

призначення та реалізація соціальних виплат окремим категоріям громадян: ветеранам, інвалідам, інвалідам внаслідок військової травми, Героям Радянського Союзу, Героям Російської Федерації і т.д.

персоніфікований облік учасників системи обов'язкового пенсійного страхування. У системі враховуються страхові пенсійні платежі майже 63 млн. росіян;

взаємодія з роботодавцями - платниками страхових пенсійних внесків. Інформація про громадян, застрахованих у пенсійній системі, надходить від 6,2 млн. юридичних осіб;

видачу сертифікатів на отримання материнського (сімейного) капіталу;

управління коштами пенсійної системи, у т. ч. накопичувальної частини трудової пенсії, яке здійснюється через державний керуючу компанію (Зовнішекономбанк) і приватні управляючі компанії;

реалізацію Програми державного співфінансування пенсії. Станом на серпень 2009 року до Програми вступили понад 1 500 000 росіян.

1.2.2 Фонд соціального страхування

Фонд соціального страхування Російської Федерації є спеціалізованим фінансово-кредитною установою при Уряді Російської Федерації.

Основними завданнями Фонду є:

забезпечення гарантованих державою допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, жінкам, які стали на облік у ранні терміни вагітності, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років, а також соціальної допомоги на поховання чи відшкодування вартості гарантованого переліку ритуальних послуг , санаторно-курортне обслуговування працівників та їхніх дітей;

участь у розробці та реалізації державних програм охорони здоров'я працівників, заходів щодо вдосконалення соціального страхування;

здійснення заходів, які забезпечують фінансову стабільність Фонду;

розробка спільно з Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації і Міністерством фінансів Російської Федерації пропозицій про розміри тарифу страхових внесків на державне соціальне страхування;

організація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для системи державного соціального страхування, роз'яснювальної роботи серед страхувальників та населення з питань соціального страхування;

співробітництво з аналогічними фондами (службами) інших держав і міжнародними організаціями з питань соціального страхування.

З 1 січня 2001 року внески до державних соціальних позабюджетних фондів сплачуються у складі єдиного соціального податку (внеску), порядок обчислення і сплати якого встановлено главою 24 Податкового кодексу РФ.

1.2.3 Фонд медичного страхування

Система обов'язкового медичного страхування створена з метою забезпечення конституційних прав громадян на отримання безкоштовної медичної допомоги, закріплених у ст.41 Конституції РФ.

Обов'язкове медичне страхування є складовою частиною державного соціального страхування і забезпечує всім громадянам Російської Федерації рівні можливості в отриманні медичної і лікарської допомоги, що надається за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування в обсязі і на умовах, відповідних програмам обов'язкового медичного страхування.

Для реалізації державної політики у сфері обов'язкового медичного страхування громадян створені Федеральний і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування.

Основними завданнями Федерального фонду є:

фінансове забезпечення встановлених законодавством України прав громадян на медичну допомогу за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування в цілях, передбачених законом Російської Федерації "Про медичне страхування громадян у Російській Федерації";

забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування і створення умов для вирівнювання обсягу та якості медичної допомоги, що надається громадянам на всій території Російської Федерації в рамках базової програми обов'язкового медичного страхування;

акумулювання фінансових коштів Федерального фонду для забезпечення фінансової стабільності системи обов'язкового медичного страхування.

Завданнями територіальних фондів обов'язкового медичного страхування є:

забезпечення реалізації Закону Російської Федерації "Про медичне страхування громадян у Російській Федерації";

забезпечення передбачених законодавством РФ прав громадян у системі ОМС;

забезпечення загальності обов'язкового медичного страхування громадян;

досягнення соціальної справедливості та рівності усіх громадян у системі ОМС.

Для виконання цих завдань ТФОМС наділений рядом функцій, найбільш значущими з яких є:

акумулювання фінансових коштів на ОМС;

здійснення фінансування ОМС, проведеного страховими медичними організаціями, які уклали договори ОМС;

здійснення фінансово - кредитної діяльності щодо забезпечення системи ОМС;

розробка територіальних правил ОМС;

вирівнювання фінансових ресурсів міст, які спрямовуються на проведення ОМС;

узгодження спільно з органами державного управління, професійним медичним асоціаціям тарифікації вартості медичної допомоги та територіальної програми ОМС;

контроль за раціональним використанням фінансових коштів у системі ОМС.

1.3 Нормативно-правове регулювання розрахунків з позабюджетними фондами

У нормативному регулюванні розрахунків з позабюджетними фондами з 1 січня 2010 року відбудуться суттєві зміни.

З 1 січня 2010 р. набере чинності Федеральний закон від 24.07.2009 № 212-ФЗ (за винятком окремих положень), який регулює відносини, пов'язані з обчисленням та сплатою страхових внесків, а глава 24 НК РФ "Єдиний соціальний податок" втратить силу (ч.2 ст.24 Федерального закону від 24.07.2009 № 213-ФЗ).

Страхові внески повинні будуть перераховуватися окремо в Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ і фонди обов'язкового медичного страхування (федеральний і територіальний). Дія нового Закону не поширюється на внески на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, а також на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення, сплата яких регулюється спеціальними законами.

Але ст.38 даного закону визначено, що права і обов'язки учасників відносин, регульованих законодавством Російської Федерації про податки і збори, що виникли у відношенні податкових періодів по ЕСН, що минули до 01.01.2010, здійснюються в порядку, встановленому Податковим кодексом Російської Федерації з урахуванням положень глави 24 частини другої Податкового кодексу Російської Федерації, що діяла до дня набрання чинності п.2 ст.24 цього Закону.

В даний час основним нормативним актом, що регулює облік розрахунків по єдиному соціальному податку є Податковий Кодекс РФ.

У систему нормативного регулювання розрахунків з позабюджетними фондами також входять:

Федеральний закон РФ від 25.11.2008г. № 217-ФЗ "Про страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2009 рік і на плановий період 2010 та 2011 років"

Федеральний закон РФ від 29.12.2006р. № 255-ФЗ "Про забезпечення допомога з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах громадян, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню"

Федеральний закон РФ від 31.12.2002г. № 190-ФЗ "Про забезпечення допомога з обов'язкового соціального страхування громадян, що працюють в організаціях і у індивідуальних підприємців, які застосовують спеціальні податкові режими, і деяких інших категорій громадян"

Постанова Уряду РФ від 3.03.2009г. № 190 "Про встановлення коефіцієнта індексації розміру щомісячної страхової виплати по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"

Постанова Уряду РФ від 15.06.2007р. № 375 "Про затвердження Положення про особливості порядку обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах громадянам, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню"

Лист Фонду соціального страхування РФ від 11.01.2007р. № 02-17/07-132 "Про посібниках з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах відповідно до Федерального закону від 29.12.2006 № 255-ФЗ" Про забезпечення допомога з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах громадян, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню "і т.п.

Глава 2. Бухгалтерський облік розрахунків з позабюджетними фондами

2.1 Порядок організації відрахувань у позабюджетні фонди

Розрахунки по єдиному соціальному податку регулюються главою 24 НК РФ. ЄСП зараховується в державні позабюджетні фонди і призначений для мобілізації коштів для реалізації права громадян на державне пенсійне і соціальне забезпечення та медичну допомогу.

Об'єктом оподаткування визнаються виплати, винагороди, та інші доходи, начісляеми роботодавцями на користь працівників. Детальний перелік об'єктів оподаткування, податкова база, доходи, які не підлягають оподаткуванню, податкові пільги викладені НК РФ.

З 01.01.2007 року для платників податків застосовуються ставки ЄСП, представлені в табл.1.1 Для платників податків - сільськогосподарських товаровиробників, організацій народних художніх промислів і пологових, сімейних громад корінних нечисленних народів Півночі, котрі займаються традиційними галузями господарювання податкові ставки встановлені в межах 20%, для індивідуальних підприємців 10%, для адвокатів 8%.

Процес організації відрахувань у позабюджетні фонди починається з обчислення податку.

У відповідності зі ст.243 НК РФ, сума податку обчислюється і сплачується платниками податків окремо у федеральний бюджет і кожен фонд і визначається як відповідна відсоткова частка податкової бази. Протягом податкового (звітного) періоду за підсумками кожного календарного місяця платники податків виробляють вирахування щомісячних авансових платежів з податку, виходячи з величини виплат і інших винагород, нарахованих (здійснених - для платників податків - фізичних осіб) з початку податкового періоду до закінчення відповідного календарного місяця, і ставки податку. Сума щомісячного авансового платежу з податку, що підлягає сплаті, визначається з урахуванням раніше сплачених сум щомісячних авансових платежів.

Сплата щомісячних авансових платежів здійснюється не пізніше 15-го числа наступного місяця.

Таблиця 1.1

Ставки ЄСП з 01.01.2007

Податкова база на кожну фізичну особу наростаючим підсумком з початку року

Федеральний бюджет

Фонд соціального страхування РФ

Фонди обов'язкового медичного страхування

Разом
ФФОМС

ТФОМС


1

2

3

4

5

6

До 280000 рублів

20,0%

2,9%

1,1%

2,0%

26,0%

Від 280001 рубля до 600000 рублів

56000 + 7,9% з суми, що перевищує 280000 рублів

8120 + 1,0% з суми, що перевищує 280000 рублів

3080 + 0,6% з суми, що перевищує 280000 рублів

5600 + 0,5% з суми, що перевищує 280000 рублів

72800 + 10,0% з суми, що перевищує 280000 рублів

Понад 600000 рублів

81280 + 2,0% з суми, що перевищує 600000 рублів

11320 рублів

5000 рублів

7200 рублів

104800 + 2,0% з суми, що перевищує 600000 рублів

Для обліку розрахунків з позабюджетними фондами використовується рахунок 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", який призначений для узагальнення інформації про розрахунки по соціальному страхуванню, пенсійному забезпеченню та обов'язкового медичного страхування працівників організації.

До рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" можуть бути відкриті субрахунки:

69-1 "Розрахунки по соціальному страхуванню";

69-2 "Розрахунки з пенсійного забезпечення";

69-3 "Розрахунки з обов'язкового медичного страхування".

На субрахунку 69-1 "Розрахунки по соціальному страхуванню" враховуються розрахунки по соціальному страхуванню працівників організації.

На субрахунку 69-2 "Розрахунки з пенсійного забезпечення" обліковуються розрахунки з пенсійного забезпечення працівників організації.

На субрахунку 69-3 "Розрахунки з обов'язкового медичного страхування" обліковуються розрахунки по обов'язковому медичному страхуванню працівників організації.

При наявності в організації розрахунків по інших видах соціального страхування і забезпечення до рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" можуть відкриватися додаткові субрахунки.

Рахунок 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" кредитується на суми платежів на соціальне страхування та забезпечення працівників, а також обов'язкове медичне страхування їх, підлягають перерахуванню до відповідних фондів. При цьому записи проводяться в кореспонденції з:

рахунками, на яких відображено нарахування оплати праці, - в частині відрахувань, вироблених за рахунок організації;

рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - в частині відрахувань, вироблених за рахунок працівників організації.

Крім того, за кредитом рахунка 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" в кореспонденції з рахунком прибутків і збитків або розрахунків з працівниками за іншими операціями (у частині розрахунків з винними особами) відображається нарахована сума пені за несвоєчасне внесок платежів, а в кореспонденції з рахунком 51 "Розрахункові рахунки" - суми, отримані у випадках перевищення відповідних витрат над платежами.

За дебетом рахунка 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" відображаються перераховані суми платежів, а також суми, що виплачуються за рахунок платежів на соціальне страхування, пенсійне забезпечення, обов'язкове медичне страхування.

Порядок нарахування єдиного соціального податку представимо у вигляді табл.1.2

Таблиця 1.2

Порядок нарахування єдиного соціального податку

п / п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунківДебет

Кредит

1.

Нараховано заробітну плату

20

70

2.

Нараховано ЄСП у частині, що зараховується до ФСС

20

69.1

3.

Перераховано ЄСП у частині, що зараховується до ФСС

69.1

51

4.

Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності

69.1

70

5.

Нараховано пені і штрафи за порушення порядку обчислення і сплати ЄСП у частині, що зараховується до ФСС

91

69.1

6.

Перераховано пені і штрафи за порушення порядку обчислення і сплати ЄСП у частині, що зараховується до ФСС

69.1

51

7.

Повернення зайво перерахованої суми ЄСП у частині, що зараховується до ФСС

51

69.1

8.

Нараховано ЄСП у частині, що зараховується до ПФР

20

69.2

9.

Перераховано ЄСП у частині, що зараховується до ПФР

69.2

51

10

Нараховано ЄСП у частині, що зараховується до ФОМС

20

69.3

11.

Перераховано ЄСП у частині, що зараховується до ФОМС

69.3

20

12.

Нараховано пені і штрафи за порушення порядку обчислення і сплати ЄСП у частині, що зараховується до ФОМС

91

69.3

13.

Перераховано пені і штрафи за порушення порядку обчислення і сплати ЄСП у частині, що зараховується до ФОМС

69.3

51

2.2 Розрахунки з Пенсійним Фондом

Відрахування до Пенсійного Фонду проводяться за рахунок витрат виробництва та обігу і інших джерел.

Розмір відрахувань до пенсійного фонду визначається таким чином:

Відрахування до пенсійного фонду = нарахована зар. плата *% отчісленій/100.

Страхові внески нараховуються на ті види оплати праці, з розрахунку яких нараховується пенсія, у тому числі винагороду за виконання роботи за договорами підряду і доручення.

Облік розрахунків з пенсійним фондом ведуть на пасивному рахунку 69-2 "Розрахунки з пенсійного забезпечення".

До нього відкриваються субрахунки:

69.2.1 - відрахування на накопичувальну частину трудової пенсії.

69.2.2 - відрахування на страхову частину трудової пенсії.

2.3 Розрахунки з Фондом соціального страхування

Відрахування до Фонду соціального страхування провадяться за рахунок витрат виробництва та обігу і інших джерел.

Розмір відрахувань визначається наступним чином:

Відрахування до ФСС = Нарахована зар. плата *% отчісленій/100.

Відрахування до фонду соціального страхування, сформованого на підприємстві, використовуються для виплати допомоги по державному страхуванню працівникам підприємства, а невикористаний залишок відрахувань перераховується до фонду соціального страхування.

Облік відрахувань до ФСС ведеться на пасивному рахунку 69-1 "Розрахунки по соціальному страхуванню".

При значних виплатах коштів з ФСС може бути з'явитися дебетове сальдо. Відсутня сума відшкодовується підприємству після перевірки обгрунтованості зроблених витрат і розрахунків.

До найбільш поширений допомоги, що виплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування, відносяться:

допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняні);

допомоги громадянам, які мають дітей: встановлені федеральним законом від 19.05.1995г. № 81-ФЗ "Про державну допомогу громадянам, які мають дітей" в редакції від 22.12.2005г;

допомога по вагітності та пологах;

одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності;

одноразова допомога при народженні дитини;

щомісячну допомогу на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років.

Посібники, виплачуються співробітникам за рахунок коштів ФСС, але прирівнюються до заробітної плати, їх нарахування відображається записом по кредиту рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

Допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачується на підставі листа непрацездатності (лікарняного), акредитуючої співробітникам у бухгалтерію організації.

Величина допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від стажу роботи працівника й обкладається податком на доходи фізичних осіб.

Максимальний розмір допомоги за календарний місяць дорівнює 15 000 рублів. Але, якщо співробітник працював менше 3 місяців в році, максимальний розмір допомоги за календарний місяць становить 1 МРОТ.

Перші 2 робочих дні лікарняних оплачує організація, дні, що залишилися - Фонд соціального страхування. Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від трудового стажу працівника і складає:

60% середньоденного заробітку - для працівників з безперервним стажем менше 5 років;

80% середньоденного заробітку - для працівників з безперервним стажем від 5 до 8 років;

100% середньоденного заробітку - для працівників з безперервним стажем понад 8 років.

Розмір лікарняного визначається як добуток середньоденного заробітку, коефіцієнта, що залежить від стажу, і кількості днів непрацездатності.

Середньоденний заробіток дорівнює відношенню заробітку приймається для розрахунку лікарняного до числа фактично відпрацьованих днів за 12 місяців, що передують хвороби.

Допомога по вагітності та пологах виплачується за період відпустки по вагітності та пологах.

Тривалість відпустки становить:

70 календарних днів до пологів і 70 календарних днів після пологів (при нормальних пологах);

70 днів до і 86 днів після пологів (при ускладнених пологів);

84 дні до і 110 після пологів (при народженні більше 1-ї дитини).

Розмір допомоги визначається як добуток середньоденного заробітку та кількості днів відпустки.

2.4 Розрахунки з Фондом обов'язкового медичного страхування

Обов'язкове медичне страхування здійснюється з метою гарантії громадянам при виникненні страхового випадку надання медичної допомоги та проведення профілактичних заходів за рахунок коштів, що накопичуються у фондах обов'язкового медичного страхування.

Обов'язкове медичне страхування є загальним. Кожен громадянин, у відношенні якого укладено договір медичного страхування, отримує медичний поліс.

Відрахування з фонду обов'язкового медичного страхування провадяться за рахунок витрат виробництва та обігу і інших джерел.

Розмір відрахувань визначається наступним чином:

Відрахування = зар. плата *% отчісленій/100.

2.5 Формування звітності за розрахунками з позабюджетними фондами

Дані про нарахування податків і внесків фіксуються в регістрах спеціальної форми по ЕСН і внесків до ПФ РФ.

За підсумками звітного періоду відомості про нараховані податки та внески надаються у відповідні органи.

Організація повинна по єдиному соціальному податку надати наступну звітність:

за підсумками кварталу, півріччя, 9 місяців у федеральну податкову службу за місцем реєстрації - "Розрахунок по авансових платежах по єдиному соціальному податку";

підсумками кварталу, півріччя, 9 місяців у відділення ФСС за місцем реєстрації - форму 4-ФСС "Розрахункова відомість за коштами фонду соціального страхування";

за підсумками року у федеральну податкову службу за місцем реєстрації - Податкову декларацію по єдиному соціальному податку.

По страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування:

за підсумками кварталу, півріччя, 9 місяців у ФНС за місцем реєстрації - "Розрахунок по авансових платежах по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування";

за підсумками року у ФНС за місцем реєстрації - Декларацію по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування;

за підсумками року до відділення ПФ РФ за місцем реєстрації - відомості, необхідні для здійснення персоніфікованого обліку.

По внесках на страхування від нещасних випадків і профзахворювань: за підсумками кварталу, півріччя, 9 місяців до ФСС за місцем реєстрації організація надає разом з формою 4-ФСС "Звіт про використання страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на фінансування запобіжних заходів зі скорочення виробничого травматизму та професійних захворювань ".

Відповідно до Листа Мінфіну від 16.01.2009 № ШС-22-3/26 "Про форми звітності по ЕСН і страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування за 2008 рік" звітність за 2008 рік по єдиному соціальному податку й страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування представлялася :

1. платниками податків, що виробляють виплати фізичним особам, за формами, затвердженими:

наказом Мінфіну Росії від 29.12.2007 № 163н "Про затвердження форми податкової декларації з єдиного соціальному податку для платників податків, які виробляють виплати фізичним особам, та Порядку її заповнення";

наказом Мінфіну Росії від 27.02.2006 № 30Н "Про затвердження форми декларації по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування для осіб, які виробляють виплати фізичним особам, та Порядку її заповнення";

2. індивідуальними підприємцями, адвокатами, нотаріусами, які займаються приватною практикою за формою, затвердженою наказом Мінфіну Росії від 17.12.2007 № 132Н "Про затвердження форми податкової декларації з єдиного соціальному податку для індивідуальних підприємців, адвокатів, нотаріусів, що займаються приватною практикою, та Порядку її заповнення" ;

3. колегіями адвокатів, адвокатськими бюро та юридичними консультаціями за формою, затвердженою наказом Мінфіну Росії від 06.02.2006 № 23н "Дані про обчислених суми єдиного соціального податку з доходів адвокатів".

А з 01.01.2010 року, у зв'язку з прийняттям Федеральних законів від 24.07.2009 № 212-ФЗ "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування" та № 213-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність окремих законодавчих актів (положень законодавчих актів) Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування "(далі - Федеральний закон № 213-ФЗ), скасовується порядок обчислення та подання звітності до податкових органів по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування.

При цьому згідно з п.1 ст.59 Федерального закону № 212-ФЗ за звітом за 2009 рік платники страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування не пізніше 30 березня 2010 року повинні будуть представити в податкові органи декларацію за даними платежах.

Декларації по ЕСН і страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування за 2009 рік повинні бути представлені в податкові органи за такими формами:

1. платниками податків, що виробляють виплати фізичним особам, за формами, затвердженими:

наказом Мінфіну Росії від 29.12.2007 № 163н "Про затвердження форми податкової декларації з єдиного соціальному податку для платників податків, які виробляють виплати фізичним особам, та Порядку її заповнення";

наказом Мінфіну Росії від 27.02.2006 № 30Н "Про затвердження форми декларації по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування для осіб, які виробляють виплати фізичним особам, та Порядку її заповнення";

2. індивідуальними підприємцями, адвокатами, нотаріусами, які займаються приватною практикою - за формою, затвердженою наказом Мінфіну Росії від 17.12.2007 № 132Н "Про затвердження форми податкової декларації з єдиного соціальному податку для індивідуальних підприємців, адвокатів, нотаріусів, що займаються приватною практикою, та Порядку її заповнення ";

3. колегіями адвокатів, адвокатськими бюро та юридичними консультаціями - за формою, затвердженою наказом Мінфіну Росії від 06.02.2006 № 23н "Дані про обчислених суми єдиного соціального податку з доходів адвокатів".

Глава 3. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з позабюджетними фондами в ТОВ "Полімікс ПРИНТ"

3.1 Коротка характеристика ТОВ "Полімікс Принт"

Друкарня ТОВ "Полімікс Принт" є юридичною особою і створена відповідно чинним законодавством РФ.

Установчими документами ТОВ "Полімікс Принт" є установчий договір, підписаний його засновниками, і затверджений ними статут. Установчі документи містять умови про розмір статутного капіталу товариства; про склад і компетенції органів управління товариства та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів, а також інші відомості, передбачені законом про товариства з обмеженою відповідальністю.

Генеральний директор - Тріфонов Олексій Вікторович.

Як і будь-яка юридична особа, Товариство має у власності відособлене майно і відповідає їм за своїми зобов'язаннями, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку із своїм найменуванням.

Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору. Трудові відносини регулюються чинним Законодавством про працю.

В даний час ТОВ "Полімікс Принт" нарощує виробничі потужності, набуваючи машини більшого формату і більш широких можливостей, впроваджуючи сучасні технології поліграфії. Це дозволяє їм працювати в декількох сегментах ринку поліграфічних послуг - багатосмугові періодичні видання (журнали, корпоративні газети), рекламна поліграфічна продукція (брошури, буклети, каталоги, квартальні і перекидні календарі, плакати, інформаційні листівки), представницька поліграфія (ділові блокноти для записів, фірмові бланки, картонні папки з клапаном, конверти).

Так як рекламна друкарська продукція отримала своє швидкий розвиток в останнє десятиліття, то і ТОВ "Полімікс Принт", йдучи в ногу з часом, постійно розширює асортимент продукції, що випускається.

Виробництво поліграфічної продукції оснащене чотирьох і пятикрасочная друкованими машинами формату А1, А2 і А3 і потужним парком післядрукарського обладнання. Спосіб друку - офсетний друк, який передбачає тираж від 500 примірників. Час на виконання замовлення при офсетного друку в Москві може займати в середньому від 4 до10 днів.

У додатку 1 представлено історію розвитку компанії, а також основні виду послуг, які надаються друкарнею.

3.2 Аналітичний і синтетичний облік відрахувань у позабюджетні фонди в ТОВ "Полімікс Принт"

Бухгалтерією ТОВ "Полімікс Принт" для обчислення єдиного соціального податку та заповнення декларації з податку використовуються такі регістри бухгалтерського обліку:

розрахункові відомості;

звід щомісячних нарахувань і утримань, які формуються виходячи з розрахункової відомості;

звід проводок по заробітній платі;

Бухгалтер по заробітній платі на підставі даних розрахунково-платіжних відомостей кожен місяць протягом усього року заповнює індивідуальну картку працівника з обліку сум нарахованих виплат та інших винагород.

У дану картку наростаючим підсумком вносяться:

суми щомісячних нарахувань (всього);

виплати, які не віднесені до витрат, що зменшують податкову базу;

виплати, які не підлягають обкладенню податком до всіх фондів і в Федеральний Бюджет;

виплати, які не обкладаються до ФСС.

В кінці року бухгалтер формує зведену картку по всьому підприємству для аналітики податкового обліку за рік.

Далі визначається податкова база для обчислення ЕСН.

Відповідно до визначеної податкової бази нараховуються відсотки по кожному фонду і окремо нараховуються авансові платежі з обов'язкового пенсійного страхування.

У ТОВ "Полімікс Принт" заробітна плата нараховується за окладом.

Протягом 9 місяців 2009 року на даному підприємстві ніхто їх співробітників не отримував компенсацію за невикористану відпустку при звільненні, не йшов у щорічну оплачувану відпустку, не був на лікарняному. У зв'язку з цим, фонд оплати праці був представлений виключно нарахуванням окладів відповідно до штатного розкладу.

Розглянь як проводиться нарахування та сплата єдиного соціального податку у ТОВ "Полімікс Принт". Для цього розглянемо бухгалтерські проводки по нарахування ЕСН за жовтень 2009 року.

Бухгалтерський облік у ТОВ "Полімікс Принт" ведеться з використанням програми 1С: Підприємство. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами в роди за єдиного соціального податку ведеться на рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню" в розрізі субрахунків по кожному виду податку (збору), а саме:

69.1 - Соціальне страхування (ФСС);

69.2 - Пенсійне забезпечення;

69.2.1 - Федеральний бюджет;

69.2.2 - Страховий пенсійний фонд;

69.2.3 - Накопичувальний пенсійний фонд;

69.3 - Медичне страхування;

69.3.1 - ФФОМС (Федеральний);

69.3.2 - ТФОМС (Територіальний);

69.11 - страхування від нещасних випадків на виробництві (ФСС).

Робочий план рахунків організації представлений у додатку 2 курсової роботи

Рахунок 69 є пасивним, так як нарахування податків (зборів) показується по кредиту, а розрахунки (перерахування у фонди та бюджет) - відповідно за дебетом.

Кредитове сальдо свідчить про борг підприємства перед бюджетом та фондами, дебетове сальдо свідчить про їхню переплату.

В кінці кожного місяця бухгалтер по заробітній платі робить нарахування заробітної плати працівникам, після чого формує операцію "Закриття місяця", яка автоматично нараховує податки з ФОП та розподіляє їх за відповідними рахунками бухгалтерського обліку.

Розглянемо як формуються проводки по заробітній платі і ЕСН працівникам основного виробництва (табл.3.1):

Таблиця 3.1

Проведення з нарахування єдиного соціального податку за жовтень 2009 року в ТОВ "Полімікс Принт"

п / п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Найменування первинних документів

СумаДебет

Кредит1

Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва

20

70

Розрахунково-платіжна відомість за жовтень 2009

980000 =

2

Нараховано страхові внески до Фонду соціального страхування

20

69.1

Бухгалтерська довідка-розрахунок, картка нарахування податків

28420 =

3

Нараховано страхові внески по ЕСН, що перераховуються у Федеральний бюджет

20

69.2.1

Бухгалтерська довідка

58800 =

4

Нараховано страхові внески до Пенсійного фонду за страхової частини трудової пенсії

20

69.2.2

Бухгалтерська довідка

78400 =

5

Нараховано страхові внески до Пенсійного фонду за накопичувальною частини трудової пенсії

20

69.2.3

Бухгалтерська довідка

58800 =

6

Нараховано страхові внески до ФФОМС

20

69.3.1

Бухгалтерська довідка

10780 =

7

Нараховано страхові внески до ТФОМС

20

69.3.2

Бухгалтерська довідка

19600 =

8

Нараховано внески зі страхування від нещасних випадків на виробництві

20

69.11

Бухгалтерська довідка

8820 =

Разом сальдо 69:

263620 =

Таким чином, заробітна плата за жовтень 2009 року склала 980000рублей, а єдиний соціальний податок 263620 рублів або 26,9 (у тому числі і страхові внески від нещасних випадків на виробництві)

Єдиний соціальний податок за жовтень 2009 року було перераховано бухгалтерією 10 листопада 2009року (табл.3.2).

Таблиця 3.2

Проведення за перерахуванню ЕСН за жовтень 2009 року

п / п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Найменування первинних документів

СумаДебет

Кредит1

Перераховано ЕСН, що зараховується до ФБ за вересень

69.2.1

51

Виписка банку + платіжне доручення

58800 =

2

Перераховано страхова частина трудової пенсії за вересень

69.2.2

51

Виписка банку + платіжне доручення

78400 =

3

Перераховано накопичувальна частина трудової пенсії за вересень

69.2.3

51

Виписка банку + платіжне доручення

58800 =

4

Перераховано ЕСН, що зараховується до ФСС за вересень

69.1

51

Виписка банку + платіжне доручення

28420 =

5

Перераховано ЕСН, що зараховується в ФФОМС за вересень

69.3.1

51

Виписка банку + платіжне доручення

10780 =

6

Перераховано ЕСН, що зараховується в ТФОМС за вересень

69.3.2

51

Виписка банку + платіжне доручення

19600 =

7

Перераховано страхові внески від нещасних випадків на виробництві, що зараховуються до ФСС у за вересень

69.11

51

Виписка банку + платіжне доручення

8820 =

Далі по закінченні кожного кварталу не пізніше встановленого терміну подаються Розрахунки авансових платежів по ЕСН, ПФР, а також у ФСС. Після закінчення року у встановлені терміни подаються Декларації до податкової інспекції, Пенсійного фонду та Фонду соціального забезпечення за відповідними податків (зборів). Як правило, перерахування податків (зборів) повинно передувати подачі звітів (розрахунків авансових платежів і декларацій). Цього вимагають в основному податкові органи.

3.3 Розрахунки з Пенсійним Фондом

У ТОВ "Полімікс Принт" розрахунки з Пенсійним Фондом, як було сказано в п.3.2 курсової роботи ведеться на 69 "Розрахунки по обов'язковому страхуванню і забезпечення". При цьому відкриваються відповідні субрахунки:

69.2.2 "Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування, що направляються на фінансування страхової частини трудової пенсії";

69.2.3 "Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування, які спрямовуються на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії".

Сума страхових внесків представляє собою відрахування, що приймається з метою зменшення підлягає сплаті до федерального бюджету суми ЕСН.

Дані про обчислених та сплачені суми авансових платежів бухгалтерія ТОВ "Полімікс Принт" відображає у Розрахунку за авансовими платежами за страховими внесками на обов'язкове пенсійне страхування.

Норми законодавства, що встановлюють пільги по ЕСН, щодо страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування не застосовуються. Оскільки сплачена роботодавцем сума страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування розглядається як вирахування при визначенні суми ЕСН, що підлягає сплаті до федерального бюджету, необхідно пам'ятати, що у разі, коли ЄСП не нараховується, відрахування не надається. Тарифи страхових внесків для виступаючих в якості роботодавців страхувальників (за винятком виступають у якості роботодавців організацій, зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції, пологових, сімейних громад нечисленних народів Півночі, котрі займаються традиційними галузями господарювання, і селянських (фермерських) господарств) представлені в таблиці 3.3

Таблиця 3.3

Ставки внесків на ОПВ з 01.01.2005 р. для які у ролі роботодавців страхувальників, за винятком виступають у якості роботодавців організацій, зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції, пологових, сімейних громад корінних нечисленних народів Півночі, котрі займаються традиційними галузями господарювання, і селянських (фермерських) господарств:

База для нарахування страхових внесків на кожну фізичну особу наростаючим підсумком з початку року

Для осіб 1966 року народження і старше

Для осіб 1967 року народження і молодше


на фінансування страхової частини трудової пенсії

на фінансування страхової частини трудової пенсії

на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії

1

2

3

4

До 280000 рублів

14,0%

8,0%

6,0%

Від 280001 рубля до 600000 рублів

39200 + 5,5% з суми, що перевищує 280000 рублів

22400 + 3,1% з суми, що перевищує 280000 рублів

16800 + 2,4% з суми, що перевищує 280000 рублів

Понад 600000 рублів

56800 рублів

32320 рублів

24480 рублів

З 1 січня 2010 року зміняться тарифи страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування. Всі організації, в тому числі і ТОВ "Полімікс Принт" повинні будуть нараховувати страхові внески за такими тарифами (табл.3.4).

Таблиця 3.4

Ставки внесків на ОПВ у 2010 році

для всіх страхувальників (за винятком зазначених у додатку 3):

Тариф страхового внеску

На фінансування страхової частини трудової пенсії

На фінансування накопичувальної частини трудової пенсії


для осіб 1966 року народження і старше

для осіб 1967 року народження і молодше

для осіб 1967 року народження і молодше

20,0 відсотка

20,0 відсотка

14,0 відсотка

6,0 відсотка

3.4 Розрахунки з Фондом соціального страхування

У ТОВ "Полімікс Принт" розрахунки по соціальному страхуванню ведуться на рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" на субрахунок 69.1 "Розрахунки по соціальному страхуванню".

Бухгалтер по зарплаті ТОВ "Полімікс Принт" нарахування та виплати допомог за рахунок коштів фонду соціального страхування відображає наступними бухгалтерськими проводками (табл.3.5):

Таблиця 3.5

Нарахування відрахувань до ФСС за жовтень 2009 року

п / п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Найменування первинних документів

СумаДебет

Кредит1

Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва

20

70

Розрахунково-платіжна відомість

980000 =

2

Нараховано страхові внески до Фонду соціального страхування

20

69.1

Бухгалтерська довідка-розрахунок, картка нарахування податків

28420

3

Нараховано допомоги по соціальному страхуванню

69.1

70

Розрахунково-платіжна відомість

15000 =

4

Отримано грошові кошти від ФСС на виплату допомоги

51

69.1

Виписка з розрахункового рахунку

15000 =

5

Отримано грошові кошти в касу організації

50

51

Прибутковий касовий ордер

15000 =

6

Виплачено допомогу працівникові ТОВ "Полімікс Принт"

70

50

Платіжна відомість

15000 =

Для того щоб отримати грошові кошти на виплату допомоги від ФСС головний бухгалтер ТОВ "Полімікс Принт" звернулася до ФСС за місцем реєстрації з письмовою заявою, до якого були включені наступні документи:

розрахункова відомість за формою 4-ФСС РФ, підтверджує нарахування витрат по обов'язковому соціальному страхуванню;

копії платіжних доручень, що підтверджують сплату за відповідний період єдиного соціального податку;

завірених належним чином копій документів, що підтверджують обгрунтованість і правильність витрат по обов'язковому соціальному страхуванню.

3.5 Недоліки в організації обліку розрахунків з позабюджетними фондами та рекомендації щодо його вдосконалення

До недоліків в бухгалтерському і податковому обліку розрахунків з позабюджетними фондами можна віднести:

відсутність або неправильне оформлення (з позицій оподаткування) первинних документів;

помилки, зумовлені неправильним тлумаченням чинного податкового законодавства;

несвоєчасне реагування на зміни в оподаткуванні, особливо у місцевому;

невірні арифметичні розрахунки;

несвоєчасне подання звітної податкової документації;

прострочення сплати податків.

Найголовніше для бухгалтерії ТОВ "Полімікс Принт" при розрахунках з позабюджетними фондами це правильний розрахунок та своєчасна сплата сум відрахувань до фондів.

Для обліку розрахунків по ЕСН характерною рисою є необхідність формування численних звітних форм: відомості нарахування страхових внесків по кожному структурному підрозділу і по підприємству в цілому за певний звітний період (місяць), відомості по кожному аналітичного рахунку, а також формування карток індивідуального обліку кожного працівника і ін

Одним з основних недоліків в організації бухгалтерського обліку розрахунків з позабюджетними фондами в ТОВ "Полімікс Принт" є ручне введення звітності за єдиним соціальним податком. Так для формування показників звітності по ЕСН бухгалтерією організації використовується програма "Платник податку ЮЛ", а не програма 1 С Бухгалтерія, в якій ведеться весь бухгалтерський облік ТОВ "Полімікс Принт". У ТОВ "Полімікс Принт" в програмі 1С Бухгалтерія не налаштовані дані види звітності.

Для поліпшення організації бухгалтерського обліку розрахунків по єдиному соціальному податку необхідно:

впровадити комплексну програму "1С: Підприємство" для швидкого обчислення внесків у позабюджетні фонди, для того щоб економити робочий час бухгалтера, виключити появу помилок у звітності з-за ручного введення інформації в іншу програму.

Сьогодні ЕСН ще не є по-справжньому єдиним. Податкова база фондів обчислюється окремо щодо кожного фонду, і податок сплачується в кожний з них окремими платіжними дорученнями. Ускладнює розрахунки по ЕСН право роботодавців самостійно здійснювати витрати за рахунок коштів ФСС РФ. Більш правильно, було б встановити порядок, при якому всі платники сплачують повністю до ФСС РФ всю нараховану суму внеску і потім вже в самому фонді отримують відшкодування своїх витрат. Це сприятиме своєчасному і повному контролю за витрачанням коштів фонду.

Висновок

Підводячи підсумки курсової роботи, можна зробити наступні висновки:

Облік розрахунків з позабюджетними фондами ведеться на синтетичному рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню".

Для обліку розрахунків по ЕСН на рахунку 69 відкриваються окремі субрахунки для відображення розрахунків по кожній частині даного податку:

69.1. "Розрахунки по ЕСН у частині, що зараховується до ФСС РФ";

69.2.1 "Розрахунки по ЕСН у частині, що зараховується до федерального бюджету";

69.3.1 "Розрахунки по ЕСН у частині, що зараховується до ФФОМС";

69.3.2 "Розрахунки по ЕСН у частині, що зараховується до ТФОМС".

При написанні курсової роботи було дано визначення поняттю "Позабюджетні" фонди визначена з в ролі в економіці країни.

Була розглянута діяльність Пенсійного Фонду, Фонду соціального страхування і фонду обов'язкового медичного страхування, визначено їх цілі та основні функції.

Було вивчено нормативне регулювання розрахунків з позабюджетними фондами.

Було розглянуто порядок обліку розрахунків з позабюджетними фондами в ТОВ "Полімікс Принт".

Було вивчено формування звітності за розрахунками з позабюджетними фондами.

Були визначені недоліки обліку розрахунків з позабюджетними фондами в ТОВ "Полімікс Принт" та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення обліку.

Одним з основних недоліків в організації бухгалтерського обліку розрахунків з позабюджетними фондами в ТОВ "Полімікс Принт" є ручне введення звітності за єдиним соціальним податком. Так для формування показників звітності по ЕСН бухгалтерією організації використовується програма "Платник податку ЮЛ", а не програма 1 С Бухгалтерія.

Для поліпшення організації бухгалтерського обліку розрахунків по єдиному соціальному податку необхідно:

впровадити комплексну програму "1С: Підприємство" для швидкого обчислення внесків у позабюджетні фонди, для того щоб економити робочий час бухгалтера, виключити появу помилок у звітності з-за ручного введення інформації в іншу програму.

Сьогодні ЕСН ще не є по-справжньому єдиним. Податкова база фондів обчислюється окремо щодо кожного фонду, і податок сплачується в кожний з них окремими платіжними дорученнями.

Більш правильно, було б встановити порядок, при якому всі платники сплачують повністю до ФСС РФ всю нараховану суму внеску і потім вже в самому фонді отримують відшкодування своїх витрат. Это будет способствовать своевременному и полному контролю за расходованием средств фонда.

Список джерел

 1. Бюджетний Кодекс Російської Федерації від 31.07.1998 № 145-ФЗ.

 2. Цивільний кодекс Російської Федерації: Частина перша від 30.11.1994 № 51-ФЗ; Частина друга від 26.01.1996 № 14-ФЗ.

 3. Трудовий Кодекс Російської Федерації від 30.12.2001 № 197-ФЗ.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ.

 5. Федеральний закон від 21.11.1996 № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік".

 6. Федеральный закон от 25.11.2008 №217-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"

 7. Федеральный закон от 28.11.2009 № 297-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное пенсионное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"

 8. Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования"

 9. Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования"

 10. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 №101 " Положение о фонде социального страхования Российской Федерации" (ред. от 02.08.2005 №484)

 11. Постановление Правительства от 02.10 09 №790 "О порядке уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"

 12. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению. Утв. Приказом Минфина РФ от 31.10 2000 № 94н

 13. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

 14. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 26.03.2007).

 15. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99). Утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

 16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18.12.06 № 857 "Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска"

 17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.02.2007 №91 "Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам"

 18. Письмо Минфина от 16.01.2009 № ШС-22-3/26 "О формах отчетности по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2008 год"

 19. Письмо ФНС России от 16.09.2009 № ШС-22-3/717 "О формах отчетности по ЕСН и страховым взносам за 2009 год и изменении законодательства с 01.01.2010"

 20. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Підручник. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Инфра - М, 2007. - 592 с.

 21. www.polymix.ru

 22. www.pfrf.ru

 23. www.fss.ru

Посилання (links):
 • http://www.polymix.ru/
 • http://www.pfrf.ru/
  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Курсова
  174.5кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Організація обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами
  Облік і аналіз розрахунків з бюджетом цільовими фондами та позабюджетними організаціями на держ
  Розрахунки з позабюджетними фондами
  Основи організації бухгалтерського обліку
  Основи організації бухгалтерського обліку
  Основи організації бухгалтерського обліку 2
  Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Основи організації
  Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві ЗАТ Черемша
 • © Усі права захищені
  написати до нас