Організація і планування друкарні ТОВ Літера

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Санкт-Петербурзький державний ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки і менеджменту
Кафедра «Підприємництво і комерція»

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни «Економіка організації»
на тему «Бізнес-план друкарні ТОВ" Літера "»
Виконав:
студент групи
Прийняв: ______________
(Підпис)
«__» _________2007 Р.
Санкт-Петербург
2007

Складання бізнес-плану друкарні: Курсовий проект з дисципліни «Економіка організації». - СПб.: СПбГПУ, 2007, стор 52, табл.30, додатків 0, бібліогр.43 назв.
БІЗНЕС-ПЛАН, РЕЗЮМЕ, АНАЛІЗ РИНКУ, ПЛАН МАРКЕТИНГУ, ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ І ФІНАНСОВИЙ ПЛАНИ
Курсовий проект складається з вступу, де відзначається значення і важливість бізнес-плану в підприємницькій діяльності. Бізнес-план включає в себе: резюме, характеристику сфери діяльності підприємства, опис продукції, аналіз ринку, план маркетингу, виробничий план, організаційний план, інвестиційний і фінансовий плани, фінансово-економічний прогноз. У висновку коротко викладаються результати курсової роботи.

Зміст
Зміст
Введення
1. Резюме
2. Характеристика сфери діяльності підприємства
2.1. Економічне оточення
2.2. Юридичне забезпечення діяльності
3. Опис продукції
4. Аналіз ринку
4.1 Опис цільового ринку
4.2 Опис конкурентів
4.3 Планування обсягів збуту і частки ринку
5. План маркетингу
5.1 Характеристика системи розподілу і маркетинг
6. Виробничий план (технічна концепція)
6.1. Розташування та умови реалізації проекту
6.2. Виробничий процес і операції
6.3. Об'єкт інвестицій
6.4. Кадрове забезпечення та оплата праці на підприємстві
6.5. Потреба в сировині і матеріалах і витрати на виробництво продукції за проектом
7. Організаційний план
7.1. Менеджмент
7.2. Основні партнери
7.3. План-графік реалізації проекту
8. Інвестиційний та фінансовий плани
8.1. Інвестиції та інвестиційний план
8.2. Фінансування інвестицій та фінансовий план
9. Фінансово-економічний прогноз
9.1. Допущення, прийняті в розрахунках
9.2. Опис сценаріїв
9.3. Оцінка ефективності операційної діяльності
9.4. Оцінка фінансової стійкості
9.6. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності
Список використаних джерел

Введення
У даному курсовому проекті буде розглянуто бізнес-план друкарні ТОВ "Літера".
Бізнес-план потрібний підприємця не як формальний документ, а як свідчення обгрунтованості, реалізованим, надійності угоди і здійснює її фірми. І що важливо, наявність бізнес-плану свідчить про солідність планованої операції і її організаторів і створює сприятливу обстановку для виконання наміченого справи. Контрагенти, особи, з якими підприємцю доведеться взаємодіяти, будуть цікавитися рівнем, ступенем опрацьованості всієї справи. Одночасно бізнес-план є власністю підприємця, становить певну комерційну таємницю. На вивчення бізнес-плану завжди має бути отримана згода підприємця. Але головне - все-таки не наявність документа. Важливо, щоб угода була добре продумана, організована, а можливі ризики передбачені й розраховані. Завдяки такому плану вдається оцінити раціональні масштаби справи.
Слід розуміти, що в бізнес-плані основну увагу зосереджено на фінансово-економічних аспектах досягнення успіху, прибуткового результату, а науково-технічні і соціальні складові представлені менш детально або взагалі відсутні. Бізнес-план визначає договори, контрагентів, угоди, які треба укласти для проведення всієї бізнес-операції.

Резюме

Даний інвестиційний проект присвячений створенню друкарні ТОВ "Літера", що спеціалізується на виробництві високоякісних книжкових видань про місто. Обсяг виробництва і реалізації продукції планується на рівні 15 000 видань на місяць, що становить бл. 5% ринку Санкт-Петербурга і Ленінградської області.
Цей бізнес-план розроблений і представлений з метою залучення грошових коштів у розмірі 3,35 млн. крб. для організації створюваного підприємства.
Потенційними конкурентами ТОВ "Літера" є такі виробники, як Санкт-Петербурзька ТОВ "Друкарський двір", "Грейт Принт", "Друкарня Івана Федорова", "Лениздат", "Будинок друку".
Конкурентоспроможність продукції друкарні "Літера" буде забезпечена в основному за рахунок високої якості та орієнтованості на іноземного покупця.
Коротка характеристика розглянутого інвестиційного проекту, представлена ​​в табл. 1.1
Таблиця 1.1
Основні параметри проекту
1.
Назва проекту:
Друкарня
2.
Ініціатор проекту:
"Літера"
3.
Місцезнаходження проекту:
193232, Санкт-Петербург, вул. Крупська, д.6А
4.
Організаційно-правова форма реалізації проекту:
Товариство з обмеженою відповідальністю
5.
Суть проекту:
Створення друкарні з виготовлення високоякісних видань
5.1.
Обсяг виробництва та реалізації продукції
15 000 книг на місяць
5.2.
Планована частка ринку Санкт-Петербурга і Ленінградської області
5%
6.
Загальна сума інвестицій:
3,35 млн. руб.
У т.ч.: необоротні активи
950 тис.руб.
оборотні кошти і покриття поточних збитків
1 408 тис.руб.
7.
Схема фінансування:
7.1
Фінансові ресурси, необхідні для здійснення проекту:
3,35 млн. руб.
7.2
Співвідношення власних і позикових коштів:
48% / 52%
7.3
Обсяг інвестиційного кредиту:
1, 518 млн. руб.
7.4
Процентна ставка:
17%
7.5
Графік надання кредиту:
Січень-лютий 2007р.
7.6
Термін кредитування (термін повернення позикових коштів):
6 місяців (Березень-Серпень 2007 р .)
8.
Оцінка ефективності проекту:
8.1
Термін окупності:
1,25 року
8.2
Прийнята ставка дисконтування:
12%
8.3
Чиста поточна вартість (через 4 роки):
2 213,7
8.4
Внутрішня норма прибутковості (через 4 роки):
64,3%
9.
Основні перешкоди, здатні перешкодити реалізації проекту:
Зростання цін на матеріали

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Економічне оточення
На даний момент спостерігається стійка тенденція до збільшення доходів населення, що обумовлено, в свою чергу, оздоровленням економічної ситуації в країні і постійним економічним зростанням. Наслідком цього стає збільшення споживчого попиту на найрізноманітніші групи товарів і послуг, у тому числі і на книжкову продукцію. Найбільшими виробниками книжкових видань в Санкт-Петербурзі на справжній момент є ТОВ "Друкарський двір", "Грейт Принт", "Друкарня Івана Федорова", "Лениздат".
У зазначених умовах, виробник, що виходить на внутрішній ринок, за умови грамотно реалізованої ним маркетингової політики і, в кінцевому підсумку, вдалого пропозиції, що задовольняє умові «ціна-якість» здатний досягти комерційного успіху.
2.2. Юридичне забезпечення діяльності
ТОВ "Літера" передбачається зареєструвати в Інспекції Міністерства Російської Федерації по податках і зборах Невського району.
Для здійснення виробничої діяльності ТОВ «Літера» необхідно отримати відмовний лист і висновок районної Пожежної інспекції відповідності правилам пожежної безпеки.
Основні види податків, що сплачуються підприємством, наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1
Податкове оточення підприємства
Назва податку
Податкова база
Ставки
Податковий період
Податок на додану вартість (ПДВ)
Виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) за вирахуванням поточних витрат, що обкладаються ПДВ
18%
Щомісяця
Податок на майно організацій
Середньорічна залишкова вартість основних засобів
2,2%
Щокварталу
Податок на прибуток
Прибуток від реалізації
24%
Щокварталу
Єдиний соціальний податок (ЄСП)
Будь-які виплати і винагороди працівникам підприємства
26%
Щомісяця

3. ОПИС ПРОДУКЦІЇ
На сьогоднішній день на російському ринку існує багато друкарень. Вони постачають на ринок як дешеві книжкові видання з матеріалів низької якості, так і дорогі високоякісні книги. Книги виготовляють різного типу палітурки - у твердій палітурці, і в м'якому.
Відомості про кожному продукті представлені в табл. 3.1 -3.3.
Таблиця 3.1
Опис продукції (Книга "Російський музей")
Найменування продукції
Книга
Призначення продукту
Культура
Основні технічні характеристики продукції
Багатобарвне книжкове видання великого формату віддруковане на крейдованому папері
Споживчі властивості продукції
Висока якість
Основні вимоги до продукту з боку споживачів
Висока якість
Основні конкурентні переваги продукції
Висока якість
Напрям використання продукту
Кінцевий продукт
Юридичний захист продукції
Супутні послуги
Доставка в торговельні мережі
Таблиця 3.2
Опис продукції (Книга "Ермітаж")
Найменування продукції
Книга
Призначення продукту
Культура
Основні технічні характеристики продукції
Багатобарвне книжкове видання великого формату віддруковане на крейдованому папері
Споживчі властивості продукції
Висока якість
Основні вимоги до продукту з боку споживачів
Висока якість
Основні конкурентні переваги продукції
Висока якість
Напрям використання продукту
Кінцевий продукт
Юридичний захист продукції
Супутні послуги
Доставка в торговельні мережі
Таблиця 3.3
Опис продукції (Книга "Іноземний путівник")
Найменування продукції
Книга
Призначення продукту
Культура
Основні технічні характеристики продукції
Багатобарвне книжкове видання великого формату віддруковане на крейдованому папері
Споживчі властивості продукції
Висока якість
Основні вимоги до продукту з боку споживачів
Висока якість
Основні конкурентні переваги продукції
Висока якість
Напрям використання продукту
Кінцевий продукт
Юридичний захист продукції
Супутні послуги
Доставка в торговельні мережі

4. АНАЛІЗ РИНКУ
4.1. Опис цільового ринку
Частка витрат жителів і гостей міста Санкт-Петербурга (без передмість) 60% або 210-220 млн.USD.
За результатами відповідей респондентів можна стверджувати, що:
-Значна частина покупок не планується. Взагалі, чим менш значимі для сімейного бюджету витрати на придбання "речі", тим у меншій мірі піддається плануванню процес покупки;
-Більш-менш обгрунтоване планування здійснюється відносно покупок найближчого місяця або наступаючого сезону відпусток;
-Попит на путівники та книги про музеї мають виражену сезонність.
Рівень "брендування" свідомості покупців украй низький. Навіть при інших рівних умовах "відома" торгова марка (в лапках, тому що ступінь популярності в більшості випадків - міф) поки що практично не має переваг перед нон-нейм. Але процес формування стійких переваг та орієнтації на продукцію певних товарних марок ("брендування"), на думку багатьох, йде.
4.2. Опис конкурентів
На ринку Санкт-Петербурга існує велика конкуренція. Найсильнішим конкурентом можна вважати ТОВ «Лениздат», що існує на ринку з 1925р. ТОВ «Лениздат» справляє абсолютно різну продукцію - і брошури, фоксімільние видання, листівки, книги в м'якій палітурці і в твердому, плакати, конверти, газети та ін Основними клієнтами є: Будинок Книги, Буквоїд, Снарк, Буква і ін
Також сильним конкурентом є ГУП "Друкарський двір", що існує на ринку близько 70 років. Вони також виробляють майже всі види друкованої продукції. Основними клієнтами є: Перша смуга, Будинок старої книги, Буквоїд, Снарк, Буква і ін
Більш слабким конкурентом є ВАТ "Грейт Принт", також існує на ринку достатньо довго, близько 10 років. У них дуже добре налагоджена дистрибуція. Основними клієнтами є: Будинок Книги, Буквоїд, Снарк, СПбДУ.
ГУП "Друкарня Івана Федорова" також виробляє велику кількість різноманітних видань. Але вони дуже низької якості за середніми цінами. Основними клієнтами є: Перша смуга, Будинок старої книги, Буквоїд, Снарк, Буква і ін
Таблиця 4.1
Порівняння з конкурентами
Конкуренти
Ціна
Якість
Асортимент
Реклама
ТОВ "Лениздат"
0
0
+3
0
ВАТ "Грейт Принт"
-1
-2
+3
+3
ГУП "Друкарський двір"
-2
+1
+2
0
ГУП "Друкарня Івана Федорова"
-1
-3
+3
+1
Основною конкурентною перевагою ТОВ «Літера» стануть більш низька ціна продукції та високу якість.
4.3. Планування обсягів збуту і частки ринку
ТОВ «Літера», планує вийти на ринок Санкт-Петербурга взимку 2008 року.
ТОВ «Літера» планує випускати 15 000 книг на місяць, з яких на ринку Санкт-Петербурга буде реалізовуватися близько 11 000. ТОВ «Літера» розраховує до літа 2008 року завоювати 5% ринку Санкт-Петербурга.
Продукція компанії ТОВ «Літера» буде позиціонуватися у високому ціновому сегменті. Дослідження маркетологів, що і посвідчення представників торгових компаній, підтверджують, що цього сегменту необхідні нові якісні продукти.
Номінальний обсяг продажів ТОВ «Літера» визначено в табл. 4.2.
Таблиця 4.2
Графік виходу на номінальний обсяг продажів (у відсотках від номінального)
Найменування продукції
Номінальний обсяг продажів, тис. рем. / рік
Січень
2006
Лютий
2006
Березень
2006
Квітень
2006
Травень 2006
Червень 2006
Липень 2006
1
2
3
4
5
6
7
Книга "Російський музей"
60
0%
0%
61%
76%
91%
95%
91%
Книга "Ермітаж
60
0%
0%
61%
77%
91%
94%
94%
Книга "Іноземна путівник"
60
0%
0%
61%
76%
91%
95%
95%
Ринок шкіргалантереї схильний до сезонних коливань. Коефіцієнти сезонності збуту, відображені в табл. 4.3.

Таблиця 4.3
Середньорічний обсяг продажів і індекси сезонності
(У частках від середньорічного)
Найменування продукції
Середнього-дової обсяг продажів, тис. рем.
6 січня
6 лютого
Березень
06
Квітень 2006
Травнем 2006
6 червня
6 липня
Серпень 2006
Сент 06
Жовтень 2006
6 листопада
Грудень
06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Книга "Російський музей"
60
1
0,5
0,5
0,6
0,8
1,2
1,2
1
1,1
0,9
0,9
1,1
Книга "Ермітаж
60
1
0,5
0,5
0,6
0,8
1,2
1,2
1
1,1
0,9
0,9
1,1
Книга "Іноземна путівник"
60
1
0,5
0,5
0,6
0,8
1,2
1,2
1
1,1
0,9
0,9
1,1
Січень і лютий 2008 року підприємство закуповує всі необхідні засоби: обладнання, сировину, укладає договори оренди приміщень, поставки сировини від постачальників і продукції клієнтам - і готує все для початку виробництва. Запуск виробництва починається з лютого 2007 року. Прогнозовані підсумки продажів в 2007 році представлені в табл. 4.4.

Таблиця 4.4
План виробництва і реалізації продукції (ціни включають ПДВ)
Найменування продукції
Розмірність
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Книга "Російський музей"
Завантаження
%
0%
0%
76%
76%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
Обсяг продажів
прим.
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Ціна
тис. руб. / шт.
0,00
0,00
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Виручка
тис. руб.
0,00
0,00
1 250,00
1 250,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
Книга "Ермітаж"
Завантаження
%
0%
0%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
Обсяг продажів
прим.
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Ціна
тис. руб. / шт.
0,00
0,00
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
Виручка
тис. руб.
0,00
0,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
Іноземний путівник
Завантаження
%
0%
0%
76%
76%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
Обсяг продажів
прим.
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Ціна
тис. руб. / шт.
0,00
0,00
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
Виручка
тис. руб.
0,00
0,00
1 300,00
1 300,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
Разом виручка-брутто (вкл. ПДВ)
тис. руб.
0,00
0,00
3 900,00
3 900,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00

5. ПЛАН МАРКЕТИНГУ
5.1 Характеристика системи розподілу і маркетинг
Ціноутворення
З урахуванням доходу російських споживачів ринок можна розділити на три групи: перша група споживачів віддає перевагу книгам за низькою ціною (300 руб.). Основним фактом прийняття рішення про покупку є ціна. Друга група віддає перевагу більш дорогим виданням (500 руб.). При покупці визначальними чинниками буде якість, ціна. Найбільш забезпечені споживачі, складові третю групу, віддають перевагу більш дорогу продукцію високої якості (700 руб. І вище). Ці видання відрізняє висока якість паперу, фарб, якісне кріплення блоку з палітурної кришкою, оригінальність упаковки і висока ціна.
ТОВ «Літера» спеціалізується на другій групі (500 руб.) Даний вид продукції розрахований на споживача з доходом трохи вище середнього.
На стадії проникнення на ринок підприємство буде дотримуватися стратегії «збалансованих цін». Планована ціна складе 450 руб.
Організація збуту
До справжнього моменту ТОВ «Літера» уклало декілька договорів про наміри на постачання своїх видань. Наші клієнти: "Будинок Книги", "" Буквоїд ".
Протягом трьох місяців ТОВ «Літера» планує збільшити кількість компаній, що займаються збутом нашої продукції. На даний момент ведуться переговори з мережею книжкових магазинів "Снарк".
У роботі з клієнтами застосовуються знижки (в середньому 3% від оптової ціни) у поєднанні з відстрочкою платежів (строк комерційного кредиту покупцям складає 35 днів). Для рекламної підтримки дистриб'юторів заплановано використання direct-mail (розсилання рекламних матеріалів директорам магазинів) і розміщення інформації у спеціалізованих рекламно-інформаційних виданнях (Апраксин Двір. Оптовик і т.п.).
Бюджет маркетингу
Бюджет маркетингу в перший рік існування фірми складе 713,88 тис. руб. Величина витрат за кожний місяць представлена ​​в табл. 5.1 і становить 1,5% від виручки.
Таблиця 5.1
Витрати на рекламу і просування (тис. крб.)
Інтервал планування
Січень
06
Лютий
06
Березні 2006
Квітень
06
Травнем 2006
6 червня
6 липня
Серпень
06
Вересень
06
Жовтень
06
Листопад
06
Грудень
06
Витрати
0,00
0,00
585,0
585,0
661,5
661,5
661,5
661,5
661,5
661,5
661,5
661,5
Витрачання коштів буде здійснюватися в таких пропорціях:
· Створення та оновлення сайту компанії - 20%;
· Direct-mail - 50%;
· Публікації у спеціалізованих виданнях - 30%.

6. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
 
6.1. Розташування та умови реалізації проекту
Для реалізації проекту ТОВ «Літера» потрібні виробничі та складські та офісні приміщення, що відповідають санітарним нормам. Проект передбачається реалізувати на території нежитлових приміщень загальною площею 300 кв. м. В даний час укладені договори оренди приміщень для офісу та виробничого комплексу. Юридична адреса підприємства: Санкт-Петербург, вул. Крупська, д. 6А. З точки зору інфраструктури орендовані приміщення повністю підходять для організації виробництва: проведено електрику, каналізація, водопровід, опалення, є телефонний зв'язок.
Територіальне місце розташування - Невський район, станція метро Єлізаровська. Для району характерна розвинена інфраструктура й близькість до центру міста. Наявність зручних під'їзних шляхів полегшує доставку сировини та всіх необхідних матеріалів.
6.2. Виробничий процес і операції
Висока якість продукції гарантовано високотехнологічним виробництвом, сучасним німецьким обладнанням, якісною сировиною і кваліфікованими кадрами.
Основні стадії технологічного процесу виробництва книжкових видань ТОВ «Літера» представлені в табл. 6.1.
Виробничий процес складається з 10 операцій. При паралельному виконанні операцій ТОВ «Літера» може випускати 850 книг щоденно.
Необхідна виробнича площа складе близько 120 кв. м. Під обладнання відводиться близько 30% виробничої площі. Площа складських приміщень становить - 78 кв. м. Промислове устаткування розраховане на експлуатацію в режимі 40 годинному робочому тижні протягом доби.
Необхідна кількість робітників у зміні становить 14 осіб. Враховуючи також те, що на лінії працюють начальник цеху і інженер, чисельність виробничого персоналу, що обслуговує лінію, становить 16 осіб.
6.3 Об'єкт інвестування
Для здійснення даного проекту необхідно інвестування грошових коштів як в основні, так і в оборотні активи.
Площі, необхідні для здійснення проекту
Характеристика виробничих і інших площ, необхідних для здійснення проекту, відображена в табл. 6.2.
Таблиця П6.2
Коротка характеристика площ, що використовуються для реалізації проекту

Найменування
Площа, кв. м
Опис
1
Виробничі приміщення
120
Виробничий цех з під'їзними шляхами
2
Складські приміщення
78
Склад
3
Офісні приміщення
65
Офісне приміщення

При розрахунку необхідної офісної площі враховувалося, що чисельність адміністративно-управлінського персоналу (АУП) та інженерно-технічних працівників (ІТП) становить, відповідно, 2 і 2 осіб, а норма площі на одне робоче місце АУП та ІТП - 6 кв.м та 6 кв.м.
Внаслідок того, що інженерно-технічний персонал більшу частину робочого часу проводить у виробничих приміщеннях, при розрахунку площі адміністративних приміщень поправочний коефіцієнт можна взяти у розмірі 1,15.
Визначення розміру інвестицій в основні засоби
Інвестиції в основні кошти спрямовано на створення (придбання) наступних об'єктів:
- Основного виробничого обладнання;
- Допоміжного обладнання;
- Офісного обладнання;
- Оргтехніки
.

Таблиця 6.1
Коротка характеристика основних технологічних операцій

Найменування технологічних операцій
Вхідний потік сировини та ін
Перелік обладнання, що використовується
Площа, кв.   м
Склад і чисельність ність персоналу, чол.
Час на виконан-ня однієї операції, сек.
Кількість одиниць продукції випускає-мих за одну операцію, шт.
Примі-чание
основного
допоміжного
під устатку-вання
під робоче місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Доставка та зберігання матеріальних запасів
1
Приймання і зберігання сировини
Папір офсетний
Стелажі
Електронавантажувач
5
100
2
360
3000
2
Підготовка сировини до виробництва, акліматизація
Папір, електроенергія
Потокова лінія для сушіння паперу (з воздухообдувом)
9
25
2
180
3000
РАЗОМ
Х
Х
14
125
4
540
3000
Х
Виробництво продукції
1
Виготовлення офсетної форми
Гумова пластина, скотч, спирт з бензином, м'яка папір
Копіювальна рама
Процесор
3
5
1
10
3000
2
Друк обкладинки
Офсетний папір марки 1
Друкарська машина SHINOHARA 66 Multicolor
Товщиноміри для друкованої офсетного гумовотканинного полотна
4
6
1
0,10
1
Ці операції йдуть параллельнр
3
Друк основного тексту
Офсетний папір марки 1
Друкарська машина Man Roland 802-5
Товщиноміри для друкованої офсетного гумовотканинного полотна
6
9
2
0,04
1
4
Розрізання обкладинки
Одноножові різальна машина GPT-H880
Куточок
2
3
1
3
1000
Операції здійснюються одним персоналом на одній машині
5
підрізка за форматом основного тексту
Одноножові різальна машина GPT-H880
Куточок
2
3
1
3
1000
6
Фальцювання тексту та обкладинки
Фальцювальний апарат ФК 30
4
6
1
0,3
1
7
Припресовка термоплавкий матової плівки
Термоплавкий матова плівка
Машина для припрессовки плівки Tymi Octans 126
2
3
1
90
1500
8
Комплектування блоків
Листопідбірна машина
5
7
2
90
3000
9
Зміцнення корінця книжкового блоку, вставка в обкладинку
Робочий розчин клею № 3, каптальная смужка, каптал
Потокова лінія KOLBUS DA 36
7
10
2
60
3000
10
Упаковка
Термоніті, пакувальний папір
Пакувально-обв'язувальні машини БМО-16А
3
4
3
2
30
РАЗОМ
Х
Х
37,5
58
14
1578
3000
Х

Склад основного і допоміжного обладнання, необхідного для виробництва ременів, і його характеристика представлена ​​в табл. 6.3.
Таблиця 6.3
Коротка характеристика основних видів основного і допоміжного обладнання, що використовуються для реалізації проекта1

Найменування устаткування
Кіль-кість, шт.
Продуктивність
Стоімость2 (включаючи ПДВ), тис. грн. / од.
Вартість
(Без ПДВ),
тис. грн. / од.
1
Друкарська машина Hendelberg
1
1000 аркушів / год
240,00
196,80
2
Друкарська машина Man Roland
1
800 аркушів / год
160,00
131,20
3
Фальцювальний апарат ФКО
1
500 згинів / год
40,00
32,8
4
Потокова лінія Колбус
1
200 екз / год
60,00
49,2

5
Копіювальна рама
1
8 форм / год
60,00
49,2
6
Машина дляпріпрессовкі плівки
1
500 екз / год
80,00
65,60
7
Різальна машина JHf
1
5000 аркушів / год
100,00
82
8
Листоподборочні апарат Колбус
1
500 екз / год
60,00
49,2
9
Обтискний прес
1
500 екз / год
40,00
32,8
10
Обв'язувальні машини
1
500 екз / год
40,00
32,8
11
Офісне обладнання та оргтехніка
70,00
57,4
РАЗОМ вартість обладнання
950
779
Визначення розміру інвестицій в оборотні засоби
Норма оборотних коштів для сировини і матеріалів представлена ​​в табл.6.4.

Таблиця 6.4
Визначення норм оборотних коштів по матеріальних виробничих запасів, днів
Найменування сировини та матеріалів
Транспор-тний запас
Поточний складський запас
Страховий запас
Разом норма оборотних коштів
Папір крейдований марки 1
0
9
3
12
Фарба жовта
0
7
3
12
Фарба синя
0
7
3
12
Фарба червона
0
7
3
12
Клей
0
10
20
70
Папір пакувальний
0
70
20
70
Е / е
0
0
0
0
Результати розрахунків потреби підприємства в оборотних засобів за запасами сировини і матеріалів представлені в табл. 6.5. Дана таблиця заповнена до періоду виходу на проектну потужність.
Таблиця 6.5
Визначення НІС по матеріальних виробничих запасів (тис. крб.)
Найменування сировини та матеріалів
Максималь-ний розмір потреби, тис. руб.
6 січня
6 лютого
Березні 2006
Квітень 2006
Травнем 2006
6 червня
1
2
3
4
5
6
Завантаження виробничих потужностей,%
0%
76%
76%
91%
91%
91%
Папір крейдований марки 1
1800
0
1500
1500
1800
1800,00
1800
Фарба жовта
216
0
180
180
216
216
216
Фарба синя
216
0
180
180
216
216
216
Фарба червона
216
0
180
180
216
216
216
Клей
0,18
0
0,15
0,15
0,18
0,18
0,18
Папір пакувальний
54
0
45
45
54
54
54
Е / е
10,26
0
11,4
8,55
10,26
10,26
10,26
Разом норматив оборотних коштів, тис. руб.
2512,44
0
2096,55
2096,55
2512,44
2512,44
2512,44

Розмір інвестицій в оборотні кошти по запасах відображено у табл. 6.6.
Таблиця 6.6
Визначення величини інвестицій в оборотні засоби за запасами (тис. крб.)
Найменування показника
6 січня
6 лютого
Березні 2006
Квітень 2006
Травнем 2006
6 червня
1
2
3
4
5
6
Завантаження виробничих потужностей
0%
76%
76%
76%
91%
91%
Норматив оборотних коштів у запасах сировини й матеріалів, тис. руб.
0
2096,55
2096,55
2512,44
2512,44
2512,44
Інвестиції в матеріальні виробничі запаси, тис. руб.
0
2096,55
1216,26
308,59
290,20
101,94
6.4. Кадрове забезпечення та оплата праці на підприємстві
У результаті реалізації інвестиційного проекту буде створено 20 нове робоче місце. Штат виробничого персоналу представлений у табл.6.7.
З метою підвищення ефективності діяльності адміністративно-управлінського персоналу на підприємстві передбачена змішана форма оплати праці. У якості бази, щодо якої буде визначатися змінна частина оплати праці, виступає величина виручки.
Розмір витрат на персонал при виході підприємства на проектний обсяг продажів становить 318,02 тис. руб. / міс., Включаючи 252 тис. руб. - Витрати на оплату праці (фонд оплати праці), 66,02 тис. руб. - ЕСН і інші відрахування з фонду заробітної плати.

Таблиця 6.7
Штатний розклад

Найменування
Чисель-ність, чол.
Розмір погодинної оплати, тис. руб. / міс.
Розмір відрядної оплати, руб. / міс.
База
Норматив
1
Адміністративно-управлінський персонал
1.1
Генеральний директор
1
35
виручка
1%
1.2
Головний бухгалтер
1
35
-
-
РАЗОМ (АУП)
2
70
2
Інженерно-технічний персонал
2.1
Заведу. цехом
1
20
2.2
Технолог
1
20
РАЗОМ (ІТП)
2
40
3
Промислово-виробничий персонал
3.1
Оператор лінії
1
10
3.2
Робітники
15
10
3.3
Технічний персонал
2
10
РАЗОМ (ППП)
18
180
ВСЬОГО персонал
22
290
Х
Х
6.5. Потреба в сировині і матеріалах і витрати на виробництво продукції
Поточні витрати при реалізації операційної діяльності в рамках інвестиційного проекту можна розділити на змінні і постійні.
Величина змінних витрат відображена в табл. 6.8.

Таблиця 6.8
Питомі змінні матеріальні витрати підприємства
Найменування матеріалів та інших витрат, що обкладаються ПДВ
Од. вимірювання
Ціна за одиницю виміру з ПДВ, тис. руб.
Вид продукції
"Російський музей"
"Ермітаж"
Путівник
Витрата сировини (матеріалів тощо) на од. продукції
на 1 шт
На 1 шт
на 1шт
Папір крейдований марки 1
100 аркушів А0
0,6
2,0000
1,0000
2,0000
Фарба жовта
кг
0,1
0,1200
0,1200
0,1200
Фарба синя
кг
0,1
0,1200
0,1200
0,1200
Фарба червона
кг
0,1
0,1200
0,1200
0,1200
Клей
кг
0,0002
0,0500
0,0500
0,0500
Папір пакувальний
1000 аркушів А0
0,03
0,1000
0,1000
0,1000
Е / е
кВт * год
0,004
0,1900
0,1900
0,1900
РАЗОМ прямі витрати на одиницю готової продукції, руб.
1,23901
0,63901
1,23901
Прогноз умовно змінних матеріальних витрат представлений в табл. 9.5.
Особливу увагу приділено умовно-постійних матеріальним і інших витрат. Результати розрахунку умовно-постійних та інших витрат наведено в табл. 9.6.
За умовами даного інвестиційного проекту ТОВ «Літера» набуває виробничі та адміністративні приміщення в тимчасове користування.
Договір оренди укладений строком на 5 років. Орендовані приміщення знаходяться в доброму стані, косметичний ремонт планується здійснити протягом січня - березня 2009
Витрати на рекламу і просування визначаються прямим рахунком.
Витрати на охорону розраховані за формулою:
,

де Р охр - витрати на охорону за період, руб.; КП - кількість постів, постів; Ц - вартість роботи одного поста за одну зміну в період, грн. / пост (Ц = 15 тис. руб. в місяць); T - кількість змін роботи одного поста в період, змін; Р кти - абонентські витрати на охорону з використанням тривожної кнопки в період, руб. (Р кти = 3500 руб. В місяць).
Нарахування амортизації проводиться лінійним методом. Норми амортизації та нараховані суми амортизаційних відрахувань відображаються в табл. 6.11. Норма амортизації стосовно кожного об'єкта визначається на підставі строку корисного використання основного засобу, визначеного в постанові Уряду РФ № 1 від 01.01.2002 р.
Розрахунку амортизації по кожному об'єкту в кожному інтервалі планування передує складання графіка нарахування амортизації (табл. 6.9).
Для розрахунку величини амортизаційних відрахувань по кожному приобретаемому об'єкту в кожен конкретний інтервал планування первісна вартість об'єкта без ПДВ (табл. 6.3) множиться на норму амортизації, скориговану на тривалість відповідного інтервалу планування. Результат розрахунку наведено в табл. 6.10.
Таблиця 6.9
Графік нарахування амортизації основних засобів (%)
Основні засоби
Річна норма амортизації
Норма амортизації, скор-ректірованная на тривалість інтервалу,% в період
Січень .- квітня. 2007
Квітень 2007 і далі
Друкарська машина Hendelberg
10,0%
0%
0,83%
Друкарська машина Man Roland
10,0%
0%
0,83%
Фальцювальний апарат ФКО
10,0%
0%
0,83%
Потокова лінія Колбус
10,00%
0%
0,83%
Копіювальна рама
10,00%
0%
0,83%
Машина для припрессовки плівки
10,00%
0%
0,83%
Різальна машина JHf
10,00%
0%
0,83%
Листоподборочні апарат Колбус
10,00%
0%
0,83%
Обтискний прес
10,00%
0%
0,83%
Обв'язувальні машини
10,00%
0%
0,83%
Офісне обладнання та оргтехніка
30%
0%
2,50%
Таблиця 6.10
Амортизація основних засобів (тис. крб.)
Основні засоби
Січень-квітень
2008
Квітень
2008 і далі
1-4
5
Друкарська машина Hendelberg
0,00
1,72
Друкарська машина Man Roland
0,00
1,15
Фальцювальний апарат ФКО
0,00
0,29
Потокова лінія Колбус
0,00
0,43
Копіювальна рама
0,00
0,43
Машина для припрессовки плівки
0,00
0,58
Різальна машина JHf
0,00
0,72
Листоподборочні апарат Колбус
0,00
0,43
Обтискний прес
0,00
0,29
Обв'язувальні машини
0,00
1,51
Офісне обладнання та оргтехніка
0,00
1,72
Разом за інтервал планування
0,00
7,54

7. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
7.1. Менеджмент
Організаційна структура підприємства
Друкарня "Літера" буде зареєстрована у формі товариства з обмеженою відповідальністю в січні 2008р.
Основними органами управління ТОВ «Літера» є Загальні збори учасників і Рада директорів.
Вищим органом управління товариства є Загальні збори засновників, такий рівень управління - Рада директорів. Кожний учасник має право голосу на загальних зборах з кількістю голосів пропорційно своєї частки в статутному капіталі.
Рада директорів збирається не рідше 1 разу на місяць.
Деякі риси товариства з обмеженою відповідальністю:
- Об'єднання капіталів,
- Учасники не відповідають своїм майном за зобов'язаннями - несуть лише ризик збитків у межах внеску в статутний капітал,
- Поділ статутного капіталу на частки,
На підприємстві існує посада генерального директора. До його функцій належать:
1) визначати політику фірми;
2) вести ділові переговори з представниками інших фірм з різних питань;
3) представляти інтереси своєї фірми в органах державного управління;
4) контроль якості виробленого товару;
5) контроль за виконанням завдань відділів компанії.

Дані про керівників основних підрозділів підприємства
Загальне керівництво діяльністю ТОВ «Літера» здійснюється Генеральним директором, який за Статутом одночасно є і членом Ради Директорів. В даний час Генеральним директором є Томас Гед, 1964 року народження, закінчив у 1985 році Санкт-Петербургскийгосударственный політехнічний університет, факультет механізовані машини, за фахом Поліграфічні машини. Досвід роботи на посаді начальника цеху: ТОВ «Друкарський двір» з 1983 по 2006 рр..
Головний бухгалтер друкарні - Вєцкої Світлана Олегівна, 1979 року народження, вища освіта (Санкт-Петербурзький університет державної служби), працювала з 1990 рр.. в С-Пб Видавничо-поліграфічному технікумі.
Крім постійного окладу передбачена відрядна оплата праці, база для нарахування якої є виручка підприємства.
Середньооблікова чисельність співробітників складає 22 осіб.
На підприємстві передбачена щорічна кваліфікаційна атестація, за результатами якої приймається рішення про підвищення кваліфікації з метою більш якісного виконання поставлених завдань, підвищення престижу компанії.
7.2. Основні партнери
ТОВ «Літера» уклало договори про наміри постачання друкарського обладнання з ВАТ «Гендельберг», розташованим за адресою Санкт-Петербург, вулиця Крупська б.5, ВАТ "Гендельберг" є виробником самого якісного німецького друкованого устаткування у всьому світі.
Папір для виробництва книжкових видань буде поставляти ГУП "папероробний завод", розташований за адресою г.Комунар, вул. Леніна, д. 10. Фарбу і клей буде поставляти ВАТ "КК" розташований за адресою Санкт-Петербург, пр. Празька, буд.4.
Договору про наміри постачання книжкових видань укладені з ГУП "Будинок Книги", ЗАТ "Буквоїд", ЗАТ "SOUVENIRS".
7.3 План-графік реалізації проекту
Основні етапи реалізації проекту і час їх здійснення представлені в табл. 7.1.
Таблиця 7.1
Календарний план-графік реалізації проекту

Найменування етапу
Січень
06
Лютий
06
Березні 2006
Квітень
06
Травнем 2006
6 червня
6 липня
1
2
3
4
5
6
7
1.
Освіта та реєстрація фірми
2.
Отримання ліцензій та дозволів
3.
Ремонт приміщень
4.
Організація фінансування
5.
Підготовка робочого проекту
6.
Укладення договору оренди приміщень
7.
Замовлення, виготовлення і доставка обладнання
8.
Монтаж і пуско-налагодження виробництва
9.
Постачання сировини та ін
10.
Введення підприємства в експлуатацію і освоєння виробництва
11.
Проведення кампанії по просуванню
12.
Вихід на номінальний обсяг виробництва і реалізації
13.
Підбір персоналу
14.
Налагодження організованого співпраці відділів у масштабі всієї фірми

8. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ І ФІНАНСОВИЙ ПЛАНИ
8.1. Інвестиції та інвестиційний план
Реалізація даного інвестиційного проекту потребуватиме здійснення інвестиційних вкладень в розмірі 3,35 млн. крб. у першому півріччі реалізації проекту. Інвестиції спрямовані на придбання основних засобів, фінансування оборотних коштів (поточних активів, фінансових активів), покриття поточних збитків. Перелік необхідних капітальних вкладень представлений в табл. 8.1.
8.2. Фінансування інвестицій та фінансовий план
Для фінансування інвестиційного проекту передбачається використовувати власні і позикові кошти. Як позикових коштів виступає банківський кредит. Загальна потреба у фінансових коштах для реалізації даного проекту (для фінансування інвестицій в проект) становить 3 350,41 тис. руб.
Величина необхідних власних коштів становить 1755 тис. руб., В т.ч. вкладення в статутний капітал у розмірі 1 755 тис. руб. (Вносяться протягом двох перших місяців. Для фінансування інвестицій в проект необхідні позикові кошти в розмірі 1 596 тис. руб. Позикові кошти будуть сформовані за рахунок інвестиційного кредиту. Інвестиційний кредит видається строком на пів року під відсоткову ставку 17% річних. Позикові кошти підприємство бере в січні і лютому 2007 р.: січень - 77,58 тис. руб., лютий - 1 517 тис. руб. Виплата відсотків по кредиту здійснюється з січня 2006 року, повністю весь кредит повертається в липні 2007 року. Базою для нарахування відсотків є непогашений на початок періоду залишок кредитних коштів. Кредиторська заборгованість (кредити постачальників) формується з березня по червень 2007р.

Таблиця 8.1.
Інвестиційний план проекту, тис. руб.

Напрями здійснення інвестицій
янв.06
фев.06
мар.06
апр.06
май.06
іюн.06
ВСЬОГО
1
2
3
4
5
6
1
Інвестиції у необоротні активи (ВНА)
303,65
419,65
44,4
0,00
0,00
0,00
989,6
2
Інвестиції в оборотні засоби, в т.ч.:
44,3
97,8
212,7
240,5
303,2
187,2
470,3
2.1.
- Інвестиції в матеріальні запаси (ЗБМ)
0,00
0,00
143,3
75,4
34,0
13,9
286,6
2.2.
- Інвестиції у фінансові активи, в т. ч.:
22,4
90,11
17,45
64,15
57,9
146,8
898,81
2.3.1.
дебіторська заборгованість
0,00
0,00
104,55
204,55
115,91
115,91
641,1
2.3.2.
заборгованість з ПДВ за поточної діяльності, що підлягає поверненню в майбутніх періодах
0,00
45,11
0,00
0,00
0,00
0,00
45,11
2.3.2.
нормативний залишок грошових коштів
22,4
45,0
12,9
59,6
42,0
30,9
212,7
3
Покриття поточних збитків, в т.ч.
-
3.1.
- Фінансування збитків
365,98
625,72
0,00
0,00
0,00
0,00
991,7
Разом інвестиційних витрат
876,33
1068,3
391,2
578,5
173
375.1
3 350,41

Таблиця 8.2
Фінансовий план проекту, тис. руб.

Джерела фінансування
янв.06
фев.06
мар.06
апр.06
май.06
іюн.06
ВСЬОГО
1
2
3
4
5
6
1.
Власні кошти
800
955
281,93
289,78
69,3
325,13
2721,14
1.1
- Додаткові вкладення до статутного капіталу
800,00
955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1755
1.2
- Чистий прибуток
0,00
0,00
281,93
282,24
61,76
317,60
943,53
1.3
- Амортизаційні відрахування
0,00
0,00
0,00
7,54
7,54
7,53
22,61
2.
Позикові кошти
78
112
110,3
288,9
103,5
48,5
629,2
2.1
- Інвестиційні кредит
78,00
112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290
2.2
- Кредиторська заборгованість
0,0
0,0
0
288,9
103,5
48,5
440,9
Разом фінансування з усіх джерел
878
1067
392,23
578,7
172,8
373,6
3350,2
Разом інвестицій (довідково)
876,33
1068,3
391,2
578,5
173
375.1
3 350,41

9. ФІНАНСОВИЙ ПРОГНОЗ І ОЦІНКА ПРОЕКТУ
9.1. Допущення, прийняті в розрахунках
Планування виробничої діяльності ТОВ «Літера» здійснюється з січня 2007 по 4 квартал 2011 року. Перший рік роботи підприємства розглядається по місяцях, наступні - по кварталах.
Освіта та реєстрація фірми заплановані на січень 2007 року, виробництво і реалізація продукції починається з березня 2007 року.
Всі грошові розрахунки ведуться в рублях без урахування інфляції.
Амортизація нараховується лінійним методом з травня 2007 року.
Податкові відрахування здійснюються з податку на додану вартість, на прибуток, на майно, по ЕСН.
9.2. Опис сценаріїв
При реалізації даного інвестиційного проекту можливі три сценарії розвитку ситуації: песимістичний, ймовірний (основний) і оптимістичний.
Песимістичний сценарій: передбачається зниження обсягів виробництва і реалізації продукції, а також передбачається підвищення цін на крейдований папір (так як це спостерігалося в попередні роки).
Оптимістичний сценарій: поступово підвищити ціну своєї продукції до високого рівня. За допомогою оптимального співвідношення критеріїв ціна-якість підприємство зможе складе конкуренцію іншим підприємствам в цій категорії товарів.
Варіація величин прогнозних параметрів проекту відображена в таблиці 9.1.
Таблиця 9.1
Варіація величин окремих прогнозних параметрів інвестиційного проекту

Характеристика
Значення за сценаріями реалізації проекту, грн. / од.
Песимістичний
Ймовірний
Оптимістичний
1
Середня ціна на продукцію ("Російський музей")
350
500
550
2
Середня ціна на крейдований папір (100 аркушів АТ)
70
60
60
3
Середньорічний обсяг випуску продукції (тис. екз)
57
60
65

Таблиця 9.2
Доходи (виручка-брутто) від виробництва і реалізації продукції (вкл. ПДВ)
Найменування продукції
Розмірність
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Книга "Російський музей"
Завантаження
%
0%
0%
76%
76%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
Обсяг продажів
прим.
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Ціна
тис. руб. / шт.
0,00
0,00
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Виручка
тис. руб.
0,00
0,00
1 250,00
1 250,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
Книга "Ермітаж"
Завантаження
%
0%
0%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
Обсяг продажів
прим.
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
6 000,0
6 000,00
6 000,00
000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Ціна
тис. руб. / шт.
0,00
0,00
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
Виручка
тис. руб.
0,00
0,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
Іноземний путівник
Завантаження
%
0%
0%
76%
76%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
Обсяг продажів
прим.
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Ціна
тис. руб. / шт.
0,00
0,00
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
Виручка
тис. руб.
0,00
0,00
1 300,00
1 300,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
Разом виручка-брутто (вкл. ПДВ)
тис. руб.
0,00
0,00
3900,00
3 900,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00
4 410,00

Продовження табл. 9.2
Найменування
продукції
Розмірність
1 кв.2008
2 кв.2008
3 кв.2008
4 кв.2008
1 кв.2009
2 кв.2009
3 кв.2009
4 кв.2009
1 кв.2010
2 кв.2010
3 кв.2010
4 кв.2010
13
14
15
16
17
18
19
20
25
26
27
28
Книга
"Російський музей"
Завантаження
%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
Обсяг продажів
шт.
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
Ціна
тис. руб. / шт.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Виручка
тис. руб.
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
Книга
"Ермітаж"
Завантаження
%
109%
109%
109%
109%
109%
109%
109%
109%
109%
109%
109%
109%
Обсяг продажів
шт.
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
Ціна
тис. руб. / шт.
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
Виручка
тис. руб.
4 860,00
4 860,00
4 860,00
4 860,00
4 860,00
4 860,00
4 860,00
4 860,00
4 860,00
4 860,00
4 860,00
4 860,00
Іноземний путівник
Завантаження
%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
Обсяг продажів
шт.
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
Ціна
тис. руб. / шт.
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
Виручка
тис. руб.
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
Разом виручка-брутто (вкл. ПДВ)
тис. руб.
14 040,00
14 040,00
14 040,00
14 040,00
14 040,00
14 040,00
14 040,00
14 040,00
14 040,00
14 040,00
14 040,00
14 040,00

Таблиця 9.3
Умовно-змінні матеріальні витрати (вкл. ПДВ)
Найменування витрат
Розмірність
Січень
2006
Лютий
2006
Березень
2006
Квітень
2006
Травень
2006
Червень
2006
Липень
2006
Серпень 2006
Вересень
2006
Жовтень
2006
Листопад
2006
Грудень 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Папір крейдований марки 1
Потреба
100 аркушів А0
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Ціна
тис. руб. / 100 аркушів А0
0,000
0,000
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
Витрати
тис. руб.
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
Фарба жовта
Потреба
кг
0,00
0,00
1 800,00
1 800,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
Ціна
тис. руб. / кг
0,000
0,000
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
Витрати
тис. руб.
0,00
0,00
180,00
180,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
Фарба синя
Потреба
кг
0,00
0,00
1 800,00
1 800,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
Ціна
тис. руб. / кг
0,000
0,000
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
Витрати
тис. руб.
0,00
0,00
180,00
180,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
Фарба червона
Потреба
кг
0,00
0,00
1 800,00
1 800,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
Ціна
тис. руб. / кг
0,000
0,000
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
Витрати
тис. руб.
0,00
0,00
180,00
180,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
Клей
Потреба
кг
0,00
0,00
750,00
750,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
Ціна
тис. руб. / кг
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Витрати
тис. руб.
0,00
0,00
0,15
0,15
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Папір пакувальний
Потреба
1000 аркушів А0
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
Ціна
тис. руб. / 1000 аркушів А0
0,000
0,000
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
Витрати
тис. руб.
0,00
0,00
45,00
45,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
Е / е
Потреба
кВт * год
0,00
0,00
2 850,00
2 850,00
3 420,00
3 420,00
3 420,00
3 420,00
3 420,00
3 420,00
3 420,00
3 420,00
Ціна
тис. руб. / кВт * год
0,000
0,000
0,004
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
Витрати
тис. руб.
0,00
0,00
11,40
8,55
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
Всього умовно-змінні витрати
тис. руб.
0,00
0,00
2 096,55
2 093,70
2 512,44
2 512,44
2 512,44
2 512,44
2 512,44
2 512,44
2 512,44
2 512,44
Продовження табл. 9.3
Найменування витрат

Розмірність
1 кв.
2007
2кв.
2007
3 кв.
2007
4 кв.
2007
1 кв.
2008
2кв.
2008
3 кв.
2008
4 кв.
2008
1 кв.
2009
2 кв.
2009
3 кв.
2009
4 кв.
2009
1 кв.
2010
2 кв.
2010
3 кв.
2010
4 кв.
2010
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Папір крейдований марки 1
Потреба
100 аркушів А0
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
Ціна
тис. руб. / 100 аркушів А0
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
Витрати
тис. руб.
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
Фарба жовта
Потреба
кг
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
Ціна
тис. руб. / кг
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
Витрати
тис. руб.
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
Фарба синя
Потреба
кг
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
Ціна
тис. руб. / кг
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
Витрати
тис. руб.
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
Фарба червона
Потреба
кг
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
6 480,00
Ціна
тис. руб. / кг
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
Витрати
тис. руб.
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
Клей
Потреба
кг
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
Ціна
тис. руб. / кг
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Витрати
тис. руб.
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
Папір пакувальний
Потреба
1000 аркушів А0
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
Ціна
тис. руб. / 1000 аркушів А0
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
Витрати
тис. руб.
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
Е / е
Потреба
кВт * год
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
10 260,00
Ціна
тис. руб. / кВт * год
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
Витрати
тис. руб.
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
30,78
Всього умовно-змінні витрати

тис. руб.
537,32
537,32
537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32
7 537,32

Таблиця 9.4
Умовно-постійні витрати (включаючи ПДВ)
Найменування витрат
Розмірність
Січень 2007
Лютий 2007
Березень 2007
Квітень 2007
Травень 2007
Червень 2007
Липень 2007
Серпень 2007
Вересень 2007
Жовтень 2007
Листопад 2007
Грудень 2007
кв.2008
2 кв.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Неопод
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Бізнес-план
919.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Стратегія і планування відкриття друкарні Фоторекламцентр
Організація діяльності міні друкарні
Людина в мистецтві Відродження образотворче мистецтво і літера
АІ Герцен творець Вільної російської друкарні
Фінансове планування в організації ТОВ СтройДорМашЛізінг
Планування управління виробництвом на прикладі ТОВ СУБР 3
Аналіз та планування основних фондів ТОВ Альфа
Планування випуску нової продукції на ТОВ ПФ Приозерськ Ліс
Дослідження фінансового планування на підприємстві на прикладі ТОВ Фірма
© Усі права захищені
написати до нас