Організація уч та випуску і руху готової продукції великої рогатої худоби

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Кафедра Бухгалтерського обліку
Курсова робота
На тему: Організація обліку випуску і руху готової продукції великої рогатої худоби
Студентка
Уеф, 4 курс, УАПК, з / о
скорочений термін навчання
_____________________ Шіловец Г.Л.
(Підпис, дата)
Керівник _____________________
(Підпис, дата)
МІНСЬК 2007

Зміст
Введення.
Глава 1. Оцінка і документальне оформлення руху готової продукції великої рогатої худоби в господарстві.
1.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності СПК «Прогрес-Вертелішки».
1.2 Оцінка готової продукції тваринництва.
1.3 Документальне оформлення надходження готової продукції великої рогатої худоби.
1.4 Документальне оформлення використання та вибуття продукції великої рогатої худоби.
Глава 2. Організація обліку продукції великої рогатої худоби в місцях її зберігання і на фермі.
2.1 Стан і організація місць зберігання молока та утримання худоби на
фермах.
2.2 Організація обліку молока в місцях її зберігання і худоби на фермі.
Глава 3. Бухгалтерський облік руху готової продукції великої рогатої худоби.
3.1 Синтетичний облік готової продукції та її вдосконалення.
3.2 Аналітичний облік готової продукції тваринництва та його вдосконалення.
3.3 Інвентаризація готової продукції.
Висновки і пропозиції.
Література.
Програми.

Введення
Тваринництво - найважливіша галузь господарства країни. Розвиток тваринництва в значній мірі визначає повноцінність харчування народу і піднесення його матеріального добробуту. Тваринницькі продукти - м'ясо, молоко, яйця і так далі, які відрізняються високою біологічною повноцінністю, є життєво важливими продуктами харчування.
Тваринництво також виробляє для промисловості різноманітне цінна сировина (вовна, овчина, шкіри, пух та інші), з якого виробляють багато товарів для народного споживання. Широко використовуються і продукти, одержувані при забої тварин, виробництво масла та сиру.
Великі організаційні, економічні та соціальні заходи, що проводяться урядом, забезпечують все зростаюче збільшення окремих видів продукції.
В умовах ринкової економіки для різкого збільшення продуктів тваринництва необхідно вирішити завдання зниження трудомісткості обслуговування тварин і виробництва продукції не менше ніж у 3-3,5 рази.
Її здійснення потребує впровадження нових і вдосконалених технологій, у тому числі молочно-цехових систем виробництва молока з доїнням в залах, оснащених високопродуктивними установками, розробки і впровадження робототехніки з використанням автоматизованих ліній і систем регулювання і так далі.
Успішне освоєння передових методів, інтенсивних технологій вимагає від фахівців тваринництва глибоких знань галузі, в якій працюють.
Актуальними вважаються питання підвищення якості, зберігання, переробки та доведення до споживача сільськогосподарської продукції. Це настільки важливі питання, що на їх рішення в першу чергу має бути спрямована увага фахівців, що дозволить збільшити продовольчі ресурси країни.
Таким чином перед агропромисловим комплексом поставлені важливі завдання. Належить вирішити проблему забезпечення населення м'ясом, для чого слід збільшити здавальну масу великої рогатої худоби, підвищити середньодобові прирости худоби на відгодівлю, повністю зберегти поголів'я. Необхідно також збільшити виробництво молока.
У наступні роки основна частка приросту продукції повинна бути отримана за рахунок використання генетичного потенціалу тварин при обмежених темпах зростання поголів'я.
Успішне вирішення завдань щодо подальшої інтенсифікації скотарства, збільшення виробництва та покращення якості молока та яловичини пов'язані з раціональним використанням вітчизняних світових ресурсів порід великої рогатої худоби.
У відношенні молочного скотарства основним завданням є отримання достатньої кількості молока хорошої якості. Молоко - найбільш дешевий і повноцінний продукт, що містить в легко засвоювання формі всі необхідні поживні речовини.
Молочна продуктивність залежить від породи, умов годівлі, догляду та утримання, віку та живої маси тварин, стану їх вгодованості і т.д.
Особливу гостроту має проблема підготовки і утилізації гною на великих комплексах з відгодівлі худоби та виробництва свинини. Для її рішення передбачена розробка нових машин і устаткування, що відповідають вимогам з охорони навколишнього середовища, виходячи зі створення раціональних енергозберігаючих та екологічно чистих технологій виробництва гною та його утилізації, починаючи з прибирання його зі стійл і закінчуючи внесенням органічних добрив у грунт.
В останні роки застосовуються в Республіці Білорусь заходи були спрямовані на якісну зміну сільськогосподарського виробництва шляхом подальшого вдосконалення економічного механізму господарювання, орієнтації на зацікавленість, ініціативу і відповідальність людей, реальну оцінку місця і ролі СПК, фермерських господарств у виробництві сільськогосподарської продукції в умовах ринку.
На мій погляд, обрана мною тема курсової роботи є дуже важливою і актуальною на даний момент часу, тому що незважаючи на глибоку економічну кризу і безперервні інфляційні процеси, що перетворюють більшість сільськогосподарських підприємств у збиткові та малорентабельні, сільське господарство є Найголовнішим галуззю народного господарства і особливе, пріоритетне місце в ньому належить тваринництву, яке забезпечує все населення нашої країни цінними і життєво важливими продуктами харчування.
Метою даної роботи є вивчити облік випуску та руху готової продукції великої рогатої худоби. Об'єктом дослідження в даній курсовій роботі виступає сільськогосподарський виробничий кооператив «Прогрес-Вертелішки» Гродненського району, як одне з великих і передових господарств Республіки Білорусь.

Глава 1. Оцінка і документальне оформлення руху готової продукції великої рогатої худоби в господарстві
1.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності СВК "Прогрес-Вертелішки"
Сільськогосподарський виробничий кооператив "Прогрес-Вертелішки" є одним з великих господарств Гродненського району. Воно розташоване у північно-західній частині Гродненського району, Гродненської області Білорусі. Центральна садиба СВК «Прогрес-Вертелішки» знаходиться в селі Вертелішки, за дванадцять кілометрів від районного і обласного центру міста Гродно, біля автомагістралі Гродно - Вільнюс.
Сьогодні СПК «Прогрес-Вертелішки» одне з передових господарств Гродненської області. Воно спеціалізується в м'ясо-молочному напрямі з розвитком бурякосіяння. На 1 січня 2004 року загальна кількість працюючих у господарстві склало 1593 людини.
За роки свого існування дане підприємство придбало популярність далеко за межами Гродненської області завдяки своїм виробничим успіхам. На внутрішньогосподарському розрахунку кооперативу працює 45 госпрозрахункових підрозділів, з них: 4 виробничих ділянки, 1 садівнича бригада, 1 теплиця, 11 тваринницьких ферм і комплексів (8 з вирощування великої рогатої худоби, птахокомплекс, звірогосподарство, конеферма). Також в господарстві існують більше 30 підсобних і обслуговуючих підприємств: кормоцех, підприємство з переробки молока, соковий цех, ковбасний цех, підприємства забою худоби, борошномельне підприємство, хлібопекарня, цех первинної обробки хутра, столярно-меблеве підприємство та інші. У даному господарстві інтенсивно розвиваються галузі рослинництва і тваринництва. Основними товарними галузями рослинництва є виробництво зерна, картоплі, цукрових буряків та овочівництва. У тваринництві господарство віддає перевагу вирощуванню великої рогатої худоби м'ясомолочного напрямку використання.
Земля природна база для функціонування і розвитку всіх галузей народного господарства. У сільському господарстві земля є основним засобом і джерелом матеріального виробництва.
Площа сільськогосподарських угідь в 2003 році склала 10381 гектар, в тому числі ріллі 5523 гектар. Якість землі в СВК "Прогрес-Вертелішки" відносно високий. Якісна оцінка земель вище середньо республіканської і по сільськогосподарських угіддях становить 42,2 бал.
Одним з основних умов раціонального землекористування господарства є правильний підбір і поєднання оброблюваних культур. У господарстві вирощуються такі культури як озимі зернові, ярі зернові, зернобобові, ріпак, цукровий буряк і картопля, а також багаторічні та однорічні трави. Урожайність зернових культур в господарстві в 2003 році склала 84 ц / га, що на 7 ц / га більше, ніж у попередньому році і на 18,4 ц / га більше, ніж у середньому по Городнянського району. Урожайність цукрових буряків також вище районних показників на 98,4 ц / га. В наслідок цього і прибуток з реалізованої сільгосппродукції одного гектара сільгоспугідь у господарстві на 0,8 тис.руб. більше ніж по району і складає 173 тис.руб., а в 2002 році вона становила 144 тис.руб.
Крім того, що в господарстві розвинене рослинництво, сільськогосподарський виробничий кооператив "Прогрес-Вертелішки" займається і розвитком тваринництва, а саме: вирощуванням великої рогатої худоби, розведенням птиці, коней і т.д. Продуктивність тварин, як і врожайність сільськогосподарських культур, є одним з найважливіших показників використання виробничих ресурсів сільськогосподарського підприємства. Середньорічний надій на корову в 2003 році в порівнянні з минулим роком зріс на 4,8% і склав 5882кг, що на 19% більше ніж по району. Середньорічний приріст ВРХ склав 311,3 кг у 2003 році, при цьому даний показник по району складає 241кг. Отже, і прибуток на одну умовну голову в господарстві на 17,6% більше ніж у районі.
Всі трудомісткі процеси на молочно - товарних фермах на підприємстві механізовані: є молокопровід, гній прибирається транспортерами з вивантаженням його в тракторні причепи, роздача кормів мобільна - тракторами з кормораздатчиком, водопостачання автоматизовано. Застосування на фермах доїльних установок, наявність молокопровода, а так само танків для зливу і зберігання молока від кожної групи корів окремо дозволяє отримати продукцію без втрат, точно її враховувати за кількістю і якістю.
Всі основні показники ефективності використання основних фондів в СВК "Прогрес-Вертелішки" перевищують районні показники. Так, наприклад, енергоозброєність праці на одного працівника в районі становить 0,065 тис.л.с., а в господарстві 0,081 тис. к.с., що на 24,6% більше. Фондообеспеченность на 100 га сільськогосподарських угідь на підприємстві дорівнює 1410 тис.руб., А по району - 768тис.руб., Що на 83,6% менше.
Для оцінки фінансового стану підприємства і його платоспроможності необхідно розглянути коефіцієнти поточної ліквідності і забезпеченості власними оборотними засобами.
Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань. Оскільки даний коефіцієнт більше ніж 1,5, підприємство в змозі розрахуватися зі своїми кредиторами.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує наявність у підприємства оборотних коштів, що фінансуються за рахунок власних джерел у розмірі необхідному для його фінансової стійкості. Оскільки даний коефіцієнт менше ніж 0,3 підприємство не може бути визнано платоспроможним, так як тільки в розмірі 12% оборотних коштів формується за рахунок власних джерел підприємства.
СВК "Прогрес-Вертелішки" є одним з кращих господарств Гродненського району і однією з найважливіших його завдань є обробка та вдосконалення технології виробництва продукції землеробства і тваринництва на промисловій основі, впровадження нових форм організації виробництва та оплати праці.
1.2 Оцінка готової продукції тваринництва
Продукцію сільськогосподарського виробництва беруть на облік в певній оцінці. Продукцію, що надійшла з виробництва протягом року, прибуткують і списують в витратно-планової собівартості. Це пов'язано з тим, що фактична собівартість виробленої продукції протягом року невідома. В кінці року, після складання звітних калькуляцій та визначення фактичної собівартості продукції господарства, визначають різницю між фактичною і плановою собівартістю продукції і на суми виявлених різниць проводять коригування запису.
При перевищенні фактичної собівартості над плановою роблять дооцінку, а в разі якщо фактична собівартість виявиться нижче планової - уцінку (сторнировочную запис). Після корегованих записів сільськогосподарська продукція, отримана з виробництва у звітному році, буде врахована на фактичній собівартості,
Однак, не для всіх видів продукції встановлюється планова оцінка. Побічна продукція тваринництва оцінюється за цінами можливої ​​реалізації. Причому ця оцінка в кінці року не коригується.
Продукція нижчої якості повинна враховуватися за цінами нижчими, ніж ціни, встановлені на повноцінну продукцію.
Покупну продукцію обліковують за цінами придбання з урахуванням витрат на її заготівлі і доставці в господарство (фактичної собівартості). Склад витрат з доставки та заготівлі продукції тваринництва на підприємствах визначений «Основними положеннями по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)». Відповідно до цього положення вартість продукції тваринництва формується виходячи з ціни її придбання, націнок, комісійних винагород, а також витрат на транспортування, доставку і зберігання, здійснюваних сторонніми організаціями.
Продукція власного виробництва, що переходить на наступний рік оцінюється за фактичною собівартістю.
Якщо ж продукція закуповувалася від громадян за договорами, то вона оцінюється за договірними розрахунковими цінами, а прийнята від населення для реалізації - за договірними зі сдатчиком цінами.
Отриманий в господарстві приплід протягом року оцінюють: телят в молочному скотарстві - за плановою собівартістю 1 голови приплоду; в м'ясному скотарстві телят оцінюють виходячи з живої маси теляти при народженні та фактичної собівартості одного центнера живої маси телят отемишей минулого року.
Кругообіг коштів підприємства завершується реалізацією продукцією, перетворенням коштів з товарної форми в грошову.
Оцінка відіграє велику роль в організації обліку готової продукції тваринництва. З розвитком ринкових відносин ця оцінка ускладнюється, тому що ринкові ціни схильні до значних коливань, що викликає зміни у вартості матеріалів. Зміна вартості матеріалів робить істотний вплив на вартість сільськогосподарської продукції і, в кінцевому рахунку, на фінансовий результат.

1.3 Документальне оформлення надходження готової продукції великої рогатої худоби
Від тваринництва СВК «Прогрес-Вертелішки» отримує різноманітні види найцінніших продуктів харчування і продукції, яка є сировиною для харчової, легкої та іншої галузей промисловості.
Важливу роль в збереженні і оприбуткуванні отриманої з виробництва продукції грає своєчасне її оформлення прибутковими документами.
У первинному обліку в галузі тваринництва використовується велика кількість різноманітних документів, на підставі яких виробляються всі наступні записи в обліку. Можна виділити наступні групи документів: документи з обліку витрат праці, предметів праці, по використанню засобів праці, з обліку виходу продукції, приросту живої маси та приплоду.
Облік молока, надоєного від основного стада великої рогатої худоби на фермах, ведеться в Картці обліку надою молока. Даний документ в СВК «Прогрес - Вертелішки» не застосовується, але для більшої глибини цього питання мені б хотілося описати цей документ. Картка ведеться завідувачем фермою або іншою особою, в обов'язки якого входить виконання облікових функцій. Відкривають її на кожну доярку щомісяця. Щодня після кожної дійки записують дані про кількість надоєного молока вранці, опівдні, ввечері, а так само проставляють відсоток жиру, що міститься в ньому. У кінці робочого дня доярка підписом у картці підтверджує кількість надоєного молока. Картка складається в одному примірнику і на протязі місяця зберігається на фермі. При проведенні контрольних доек в картці робиться відповідний запис. Вона дозволяє підраховувати підсумки за надоєм молока за день, декаду і інший період часу. У міру необхідності ці підсумки можуть заноситися в накопичувальні та зведені бухгалтерські регістри. У кінці місяця у строки, встановлені графіком документообігу, картка обліку надою молока з відомістю руху молока здають в бухгалтерію господарства.
Поряд з описаним вище документом замість карток обліку надою молока в СВК «Прогрес - Вертелішки» для обліку молока використовується Журнал обліку надою молока (додаток 1). Цей документ заповнюється по групі доярок і розрахований на півмісяця. У журналі відображається надій молока за ранок, полудень і вечір окремо. Кількість надоєного молока кожної дояркою записується лаборантом. У кінці робочого дня доярки розписуються в журналі за загальна кількість надоєного ними молока за день, потім ставить свій підпис завідувач ферми. У журналі відображаються так само результати контрольної доїння, що дозволяє використовувати його і для цілей поліпшення зоотехнічної роботи на фермі. Підраховані в ньому підсумки (по вертикалі-кількість надоєного молока за день і по всій фермі, а по горизонталі - кількість молока, надоєного кожної дояркою за звітний період) дозволяє після закінчення 15 днів отримати необхідні узагальнені дані для оприбуткування молока та нарахування оплати праці працівникам тваринництва . Оформлений журнал з виправдувальними видатковими документами здаються до бухгалтерії господарства.
Первинний облік на товарно-молочній фермі завершується заповненням Відомості руху молока (додаток 2), яка призначена для щоденного обліку надходження і витрачання молока. Цей документ складається в одному примірнику. Щодня крім надою в ньому вказують витрата молока за різними напрямками: використання, витрачено на випоювання телят, поросят, продаж державі, на ринку, громадське харчування, заготівельним організаціям і так далі. У відомості так само вказують залишок молока на кінець дня і відсоток жиру. У кінці місяця, у строки, встановлені графіком документообігу, відомість руху молока разом з іншими первинними документами по витраті і приходу здаються в бухгалтерію господарства.
Одним з каналів надходження молока є здача його населенням. Для оприбуткування молока, прийнятого від населення в СВК
«Прогрес-Вертелішки» використовується відомість довільної форми. Тут же мені хотілося б описати як приймається молоко від населення і в яких спеціальних документах цей процес повинен відображатися.
Молоко від населення приймають у спеціально виділених приміщеннях поза територією молочних ферм. Облік молока, прийнятого від населення, зазвичай ведуть у Журналі обліку приймання (закупівлі) молока від громадян. Кожна запис про здачу молока підтверджується підписом здавальника. Вміст жиру в молоці визначають по кожній пробі, решта якісних показників аналізуються в разі сумніву свіжості і натуральності здаваного молока. За результатами аналізу в журналі зазначають вміст жиру і кількість молока в перерахуванні на базисну жирність. Множенням кількості молока (в перерахунку на базисну жирність) на закупівельну ціну, діючу за місцем її прийому, визначають суму, належну здавачеві (без відшкодування транспортних засобів). Одночасно із записом у журналі обліку приймання (закупівлі) молока роблять запис у Книзі обліку приймання (закупівлі) молока від громадян, яка належить здавачеві молока.
Для успішного управління тваринництвом потрібна чітка організація отримання своєчасної та достовірної інформації про всі зміни у складі стада, маючи в своєму розпорядженні якої можна провести економічно обгрунтований аналіз ефективності галузі.
У складі молодняку ​​тварин і тварин на відгодівлі за період його вирощування відбуваються різні зміни: збільшення поголів'я за рахунок одержання приплоду, збільшення його ваги, продаж державі, переведення його в інші облікові групи, забій, інша продаж та інші. Всі процеси оформляють встановленої первинною документацією. Надходження молодняку ​​враховують наступним чином.
Приплід тварин приймається на облік в обов'язковому порядку в день його народження. У цей же час комісія у складі ветлікаря, зоотехніка, завідуючого фермою і особа, за яким закріплено тварину, складають Акт на оприбуткування приплоду тварин (додаток 3). Акт у двох примірниках оформляється завідувачем фермою в день отримання приплоду. Акт складається по кожному виду тварин окремо. Після закінчення дня перший екземпляр з підписами осіб, які брали участь у його складанні (включаючи ветлікаря), подається до бухгалтерії господарства. Другий примірник залишається на фермі і служить підставою для записів у Книзі обліку руху худоби і птиці та складання звіту про рух худоби і птиці на фермі.
Тварини закуплені у населення для дорощування і відгодівлі оприбутковуються за Актом на передачу (продаж), закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами (додаток 4). Прийом худоби проводиться комісією за даними зоотехнічного та ветеринарного огляду. Визначається вгодованість і жива маса тварин. В акті вказують вид тварини, порода, вік, кількість голів, ціна і сума і від кого отримано тварина.
Продукція, що отримується від вирощування молодняку ​​великої рогатої худоби - приріст тварин. Для визначення приросту ваги молодняку ​​великої рогатої худоби і дорослих тварин на відгодівлі їх зважують. Зважує тварин зав.фермой в присутності осіб, за якими вони закріплені.
Щомісяця в СВК «Прогрес - Вертелішки» на фермах тварин зважують. Результати зважування по кожному інвентарному номеру на початок і кінець місяця реєструють у Відомості зважування тварин (додаток 5). Відомість складає завідувач фермою під час проведення періодичних і вибіркових зважувань. Поряд з ним до складу комісії по зважуванню тварин входить зоотехнік господарства та особи, за якими закріплені тварини. Всі вони підписують відомість. Загальні підсумки відомості записуються до Книги обліку руху худоби і птиці, яке ведеться по підприємству в цілому, а так само використовується для складання розрахунку визначення приросту ваги. Відомість зважування тварин в кінці місяця здається в бухгалтерію господарства для виконання відповідних бухгалтерських записів і нарахування заробітної плати працівникам, які обслуговують тварин. Потім за даними відомостей зважування тварин завідувач ферми становить Розрахунок приросту ваги тварин (додаток 6). Складається він в одному екземплярі не рідше одного разу на місяць. В кінці місяця розрахунок приросту ваги разом з іншими документами здається до бухгалтерії господарства для оприбуткування приросту ваги і нарахування оплати праці особам, які здійснювали догляд за тваринами та їх змістом.
1.4 Документальне оформлення використання та вибуття продукції великої рогатої худоби
У СВК «Прогрес-Вертелішки» крім обліку надходження продукції великої рогатої худоби налагоджено оперативний контроль за їх використанням та вибуттям.
Тваринництво - високотоварна галузь. Продукцію цієї галузі за винятком незначної кількості молока, м'яса, що витрачаються на виробничі та інші внутрішньогосподарські потреби, реалізують державі. Крім того частина продукції, наприклад молоко продають через намети та магазини підприємства, використовується на громадське харчування та корм тварин. У деяких випадках підприємство саме переробляє продукцію (наприклад, молоко в вершки) і тільки після цього реалізує її. Вибуття зазначеної продукції з господарства оформляється різними первинними документами.
При відправці продукції тваринництва на заготівельні пункти як супровідного документа використовують накладні. Так відправку молока на приймальні пункти, маслоробні і сироварні заводи, в магазини, оформляють Товарно-транспортну накладну - 1 (молоко) (додаток 7). На кожну партію відправляється молока виписують окрему накладну. Перед відправкою молоко обов'язково зважують, визначають її жирність, кислотність, температуру та інші показники якості. Ці показники приводять на лицевій стороні накладної. Цю накладну завідуючої фермою виписує у трьох примірниках. Якщо доставка молока покупцеві проводиться найманим транспортом, то товарно-транспортну накладну виписують у чотирьох примірниках: перший з відміткою про приймання покупцями продукції передають вантажоодержувачу, другий залишається у вантажовідправника, тобто у сільськогосподарського виробничого кооперативу, третій і четвертий - перевізнику.
Якщо доставка молока і худоби здійснюється власним транспортом вантажоодержувача, то товарно-транспортна накладна може бути заповнена в чотирьох примірниках. Один примірник з розпискою водія залишається на фермі, інші три примірники передаються водію. Після здачі продукції другий примірник залишається у вантажоодержувача, а третій і четвертий з відміткою прийомі вантажу повертається в господарство. Один із них прикладається до подорожнього листа і один - в бухгалтерію.
Значна частина молока переробляється на своєму молокозаводі. Молоко на завод з молочно - товарних ферм надходить по Товарно - транспортних накладних - 1 (молоко), яку виписують у двох примірниках. Один передають у бухгалтерію і він служить підставою для відображення переміщення молока з одного місця зберігання до іншого.
Відпустка молока за готівковий розрахунок оформляють таким чином. На вартість продукції, що відпускається в бухгалтерії підприємства виписують прибутково-видатковий ордер, відривну частину якого видають особі, яка внесла гроші в касу, а на відпуск продукції зі складу виписують товарно-транспортну накладну відповідної форми.
Реалізоване молоко на колгоспному ринку оформляють товарно-транспортними накладними форми ТТН - 1 (молоко).
Відпустка молока на випоювання телят, поросят проводять за Відомості витрати кормів (додаток 8). Вона є підставою для списання молока на відповідні групи тварин. Відомість витрати кормів виписують у двох примірниках: один примірник передають особі, що відпускає корму, другий - одержувачу. А облік витраченого молока на корм тварин ведеться в накопичувальній відомості обліку витрати кормів (ф. № ПЗ - 17).
Відпустка молока за готівковий розрахунок може оформлятися і таким документом, як накладна - прибутковий ордер (ф. РП - 4). Його виписують у трьох примірниках. Перший примірник є прибутковим ордером і служить підставою для внесення грошей до каси, другий примірник передається комірнику при отриманні, а третій - залишається у покупця і служить виправдувальним документом про те, що гроші вносяться до каси, а молоко отримано.
Що ж стосується худоби, в СВК «Прогрес - Вертелішки» на кожну партію, що спрямовується на заготівельні пункти і продавану іншим організаціям, завідувач фермою з участю ветлікаря господарства виписують Товарно - транспортну накладну - 1 (худоба) (додаток 9) у трьох примірниках: перший примірник передається вантажоодержувачу, другий з відміткою про прийом худоби залишається в господарстві, а третій - перевізнику. У накладній вказують: відправника, призначення, одержувача, вид тварини, його вік, вгодованість, скільки голів відправляється і їх жива маса. До накладної додається ветеринарне свідоцтво або довідка ветлікаря і додаток для відправки тварини (додаток 10).
Забій худоби на м'ясо, вимушену прирізку і падіж худоби оформляють у той же день на фермі Актом на вибуття тварин і птиці (додаток 12). Акт складається в одному примірнику комісією, призначеною правлінням господарства. Зазвичай до складу комісії входить зав.фермой, ветлікар, зоотехнік і особа, за якою було закріплено худобу. В акті, крім загальних відомостей наводять показники, що характеризують вибулих тварин (група тварин, кличка або номер тварини, порода, стать, вік, жива вага та вартість), а так само причину їх вибуття. Акт передають у день складання на затвердження голові господарства, після чого його разом зі Звітом про рух худоби і птиці на фермі подають до бухгалтерії господарства і використовують для обліку наявності і руху поголів'я худоби на фермі в Книзі обліку руху тварин і птиці.

2. Організація обліку продукції великої рогатої худоби в місцях її зберігання і на фермі
2.1 Стан і організація місць зберігання молока та утримання худоби на фермах
Після того, як отримали молоко через молокопровід, воно на доїльної установки піддається очищення за допомогою фільтра - панчохи і потім надходить у камеру спеціалізованого холодильника, яка є на кожній молочній фермі підприємства. Ці камери мають штучне охолодження та ізоляцію, що забезпечує в них необхідний температурний режим.
Охолодження молока - один з найважливіших технологічних прийомів. Найбільшого ефекту можна добитися шляхом двухступенчатового охолодження молока. Молоко попередньо охолоджують у потоці на пластинчастому охолоджувачі, потім молоко доохлаждают в «танках» - охолоджувачах.
Молоко зберігають при температурі повітря в камері 4 З - 5 С і відносній вологості повітря 85% - 90%. У камерах підтримують сувору чистоту і забезпечують вентиляцію повітря. Приблизно в камеру поміщається 4200 - 4500 літрів молока.
Крім того на кожній фермі є спеціальний блок з обліку та охолодження молока, який обладнаний відповідними механізмами такими, як транспортерами, навантажувачами та іншими машинами, є вимірювальні і ваговимірювальні прилади для обліку надоєного молока, а так само є протипожежні засоби захисту, у разі виникнення пожежі .
Для того, щоб отримати доброякісний і стійкого до зберігання молока на фермах проводиться санітарна обробка доїльне - молочного обладнання: попереднє ополіскування проточною теплою водою, циркуляційна промивка гарячим розчином миючого засобу, дізінфекція, заключне ополіскування водою.
За зберіганням молока на кожній фермі в холодильних установках відповідає завідувач фермою, який одночасно і є матеріально-відповідальною особою.
Молоко на фермах зберігається не більше вісімнадцяти годин, потім його зливають в автомобільні молочні цистерни, зважують на автомобільних вагах і транспортують на пункт прийому та подальшої переробки молока.
У господарстві велике значення надається тому, щоб молочна посуд була чистою, щоб молоко охолоджувалося, на фермі довго не зберігалося, а було своєчасно реалізовано. Все це допомагає підвищити якість продукції.
Такий спосіб охолодження дозволяє зберігати молоко вечірнього удою без помітних змін його якості і змішувати охолоджене молоко вечірньої дійки з молоком ранкової доїння.
У СВК «Прогрес - Вертелішки» є чотири молочно - товарної ферми: ф. Казіміровка, ф. Пілюк, ф. Риділі, ф. Жітомля. У 2003 році було отримано 2700 голів телят. Так на 100 корів і нетелей було отримано 102 голови телят, це на 6 голів більше, ніж у 2002 році.
Важливу роль у здобутті якісної приплоду грає утримання худоби. Худоба містять в корівниках, які розташовуються 300 метрів від селища з урахуванням рози вітрів. Кожен корівник огороджений і озеленений. У ньому міститься 200 корів. У корівнику є чотири ряди стійл, які відокремлені двома кормовими проходами. У кожному ряду знаходиться 50 стійл площею 1,8 м, в якому міститься корова. У цьому стійлі є підстилка для худоби з соломи, яку чергова доярка один раз на день підчищає; годівниця, напувалка і сольник. Кожен корівник оснащений двома транспортерами - гноєвидалення, роздавальником КТУ-10 з трактором МТЗ - 80 для роздачі концентрованих кормів, на кожен ряд проведено автоматизований водопровід.
На кожній фермі є склад зберігання концентрованих кормів, сховище грубих кормів, сенажні траншеї, ветеринарний пункт, службове та побутове приміщення, душові, пожежна водойма не менше 50 кубів, а так само є майданчик з твердим покриттям для короткочасного зберігання гною.
Отриманий приплід містять у металевій клітці, яка знаходиться біля стійла кожної корови. Його там містять 10 - 15 днів.
Що ж до м'яса, отриманого в результаті забою, то фактичного зберігання немає, тому що після відгодівлі худобу в живій вазі зважують, завантажують в спеціалізований транспорт та відразу ж відправляють в пункт прийому м'яса для подальшої переробки, а саме на ВАТ «Гродненський м'ясокомбінат».
2.2 Організація обліку молока в місцях її зберігання і худоби на фермі
Для щоденного обліку наявності і руху молока на фермах в СВК
«Прогрес-Вертелішки» застосовують, як вже зазначалося вище, Відомість руху молока, де облік ведуть тільки в натуральних вимірниках. Залишок молока на 1 січня записують на підставі Відомості руху молока минулого року, підтверджених інвентаризацією. Запис у відомість проводять кожного строго за кожним документом, на надходження і відпустку молока. Після кожного запису на прихід або витрата у відомості виводять залишок молока на кінець дня який розраховують шляхом додавання до залишку на початок операції відповідної кількості які поступили і віднімання вибулих продукції (молоко).
Для щоденного обліку наявності, надходження і вибуття худоби на фермах в СВК «Прогрес-Вертелішки" ведеться Книга обліку руху худоби і птиці. Вона відкривається на рік і ведеться завідувачем кожної ферми. Записи проводяться в ній за видами і групами тварин. Процес руху худоби в ній відбивається щодня на підставі первинних документів на надходження та вибуття худоби. На кожну групу худоби відводиться кілька сторінок. Облік ведеться тільки в кількісному вираженні за кількістю голів і їх вазі. У книзі відображається наявність худоби на початок місяця. У прибуткової частини - приплід, приріст, придбання і так далі; у видатковій частині - реалізація, забій, падіж і інше, і наявність худоби на кінець місяця. У кінці місяця в книзі підводять підсумки і виводять залишок. Ведеться вона в одному примірнику і виведені в ній залишки в кінці місяця чи іншого періоду звіряються з даними бухгалтерського обліку. Книга обліку руху худоби і птиці є підставою для складання щомісячних Звітів про рух худоби і птиці на фермі (додаток 12) і розрахунку середньорічного поголів'я худоби.
Цей звіт складається в двох примірниках окремо по кожній фермі, складає його зав.фермой на підставі записів у Книзі обліку руху худоби і птиці. Звіт складається окремо по основному череді і молодняку ​​худоби і худобі на відгодівлю. У звіті вказується залишок на початок місяця, надходження по каналах, вибуття і залишок на кінець місяця. Завідувач ферми складає звіт тільки за кількістю голів і вагою. Потім звіт підписують зав.ферми і зоотехнік. В кінці місяця звіт разом з доданими до нього первинними документами зав.ферми здає в бухгалтерію господарства. У бухгалтерії він перевіряється і таксує, підписується перевіряючим бухгалтером і один примірник повертається на ферму. На підставі звіту в бухгалтерії роблять запис в облікові регістри, а так само складається статистична звітність по тваринництву.
Дані звіту дозволяють проконтролювати правильність визначення фактично отриманого приросту ваги з кожного виду та облікової групи тварин. Розраховують його наступним чином: по кожній облікової групи на підставі відомості зважування тварин встановлюється вага худоби на кінець місяця. До цього ваги додається вага вибулих тварин за місяць (без вирахування ваги полеглих та загиблих тварин) і віднімається вага всіх прибулих і були на початок звітного періоду тварин. Отриманий таким шляхом приріст оцінюється за встановленими цінами та виробляються бухгалтерські записи за рахунками синтетичного і аналітичного обліку.

3. Бухгалтерський облік руху готової продукції великої рогатої худоби
3.1 Синтетичний облік готової продукції та її вдосконалення
Для обліку наявності і руху готової продукції в плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено синтетичний рахунок 43 «Готова продукція». На цьому рахунку враховують всі види сільськогосподарської продукції, включаючи прийняту від населення для реалізації та закуплену у громадян за договорами. Тут же враховують і продукцію промислових і допоміжних виробництв.
По відношенню до балансу рахунок активний, за економічним змістом рахунок господарських засобів, виробничих запасів і готової продукції; за структурою і призначенням - основний, інвентарний.
Початкове сальдо за дебетом: за дебетом відображають наявність та надходження готової продукції; за кредитом - її витрачання; кінцеве сальдо за дебетом - наявність продукції на кінець звітного періоду.
Рахунок 43 «Готова продукція» складний, має такі субрахунки:
43 / 1 - продукція рослинництва;
43 / 2 - продукція тваринництва;
43 / 3 - продукція промислових виробництв;
43 / 4 - продукція допоміжних, обслуговуючих та інших виробництв;
43 / 5 - продукція, закуплена у населення для реалізації.
На субрахунку 43 / 2 враховують продукцію, отриману від галузі тваринництва (молоко, приплід, віск, мед, яйце, вовна та інше). За дебетом цього субрахунка відображають надходження продукції тваринництва з виробництва в кореспонденції з субрахунком 20 / 2, за кредитом - використання продукції по різних каналах:


Дебет
Кредит
Сума
Оприбутковано готову продукцію тваринництва
протягом року
43 / 2
20 / 2
25467771
Оприбутковано м'ясо, шкіра, субпродукти від забою
43 / 2
20 / 3
5478128
Закуплено молоко у населення
43 / 2
76
2683080
Оприбутковуються шкіри від полеглих тварин
основного стада
43 / 2
91
1254000
Списується молоко, використовуване на випоювання
телятам
20 / 2
43 / 2
125651
Списується молоко, відпущене у переробку
на Сепараторний пункт
20 / 3
43 / 2
1284563
Якщо готова продукція повністю спрямовується для використання на самому підприємстві, то вона на рахунку 43 «Готова продукція» може не оприбутковуватися, а враховуватися по інших рахунках в залежності від призначення цієї продукції.
Відвантажена або здана на місці покупцеві (замовникові), списується в порядку реалізації з рахунку 43 «Готова продукція» в дебет рахунку 90.
Дебет Кредит Сума
Відпущено молоко санаторію 90 43 / 2 55013
Реалізовано молоко «маслосирзавод» 90 43 / 2 22298564
Якщо договором поставки обумовлений момент переходу права володіння, користування і розпорядження відвантаженої продукції і ризику її випадкової загибелі від підприємства до покупця (замовника) відмінний від вказаного вище, то до такого моменту ця продукція обліковується на рахунку 45 «Товари відвантажені».
За фактичної відвантаженні її виробляється запис по кредиту рахунка 43 «Готова продукція» і дебетом рахунку 45 «Товари відвантажені»
Дебет Кредит
45 43 / 2
Готова продукція, передана іншим підприємствам для реалізації на комісійних та інших подібних засадах, списується з рахунку 43 «Готова продукція» в дебет рахунку 45 «Товари відвантажені»
Дебет Кредит
45 43 / 2
Синтетичний облік по рахунку 43 «Готова продукція» ведеться в Журналі - ордері форми № 11 АПК, у якому записи проводяться по кредиту рахунку 43 «Готова продукція» в дебет відповідних рахунків. Потім кредитовий оборот переноситься в Головну книгу загальною сумою. Однак слід пам'ятати, що в СВК «Прогрес - Вертелішки» журнал - ордер № 11 - АПК не ведеться. Для ведення синтетичного обліку по рахунку 43 / 2 пристосовується стара форма Журналу - ордера № 10 (додаток 13), де витрата записується загальною сумою за кредитом і частковими сумами в дебет відповідних рахунків. Записи у ньому виробляються на підставі Журналу - ордера № 10-1и відомості № 10а (додаток 14). В кінці місяця після взаємної звірки дані з Журналу - ордера № 10 переносяться в головну книгу.
3.2 Аналітичний облік готової продукції тваринництва та його вдосконалення
Аналітичні рахунки за субрахунком 43 / 2 «Продукція тваринництва» відкривають за видами, сортами продукції і місцями зберігання.
Перш, ніж дати детальну характеристику регістрам аналітичного рахунку по субрахунку 43 / 2, хочу відзначити, що в СВК «Прогрес - Вертелішки» ці регістри для обліку готової продукції тваринництва не застосовуються; для цієї мети в даному господарстві пристосовуються інші документи довільної форми.
Незважаючи на це в бухгалтерії хозяйтва облік наявності та руху сільськогосподарської продукції, зокрема продукції тваринництва, має відображатися у Відомості залишків насіння, кормів та інших продуктів (ПЗ - 1) і Відомості залишків сировини, матеріалів, палива, запасних частин та інших матеріальних цінностей ( ПЗ - 2). Облік ведуть на рахунках бухгалтерського обліку. У відомостях відображаються залишки виробленої продукції на перше число кожного місяця, що дозволяє забезпечити інформацією обліково-економічну та інші служби підприємства, а так само здійснювати контроль за станом складського обліку.
У бухгалтерії підприємства повинна складатися і Відомість обліку матеріальних цінностей, товарів і тари (Ф № 46 АПК), яка так само не застосовується в СВК «Прогрес - Вертелішки». Вона повинна відкриватися на місяць у розрізі синтетичних рахунків. Записи в дану відомість здійснюються на підставі матеріалів звітів про рух продуктів і матеріалів. Відомість складається з двох розділів. У першому розділі відображають зведені дані по приходу матеріальних цінностей в оцінці за фактичною собівартістю і планово - обліковими цінами. Тут же наводиться розрахунок відхилень фактичної собівартості від вартості за планово - обліковими цінами. У другому розділі записують номер складу або облікові групи матеріальних цінностей. Залишки, виведені на кінець місяця по цій відомості, повинні відповідати залишкам, зазначеним у відомості залишків насіння, кормів, та інших продуктів і так далі.
Аналітичний облік готової продукції ведуть сальдовий метод. Сальдовий метод полягає в тому, що облік руху продукції на складах, в коморах та інших місцях зберігання ведеться в книгах складського обліку або картках в натуральному вираженні по всій номенклатурі, а в бухгалтерії - тільки в грошовому вираженні по синтетичних рахунках і матеріально-відповідальних осіб. Аналітичні рахунки обліку готової продукції та товарів і оборотних відомостей по них замінюють звіти про рух продуктів і матеріалів, які складають матеріально-відповідальні особи, і відомості залишків. Така побудова бухгалтерського обліку дозволяє швидко виявити і усунути помилки, допущені в книгах (картках) складського обліку та звітах, а так само помилку самій бухгалтерії.
При сальдовому методі аналітичний облік готової продукції ведуть у постійних облікових цінах.
У цілому використання сальдового методу обліку продукції тваринництва та всієї продукції підприємства спрощує бухгалтерський облік, підвищує точність і оперативність, зменшує трудомісткість.
3.3 Інвентаризація готової продукції
Одним із прийомів контролю за збереженням продукції, правильності ведення складського і бухгалтерського обліку є інвентаризація, завданням якої є забезпечити відповідність даних бухгалтерського обліку фактичної наявності продукції на складах.
У СВК «Прогрес - Вертелішки» інвентаризація молока, худоби на фермах проводиться один раз на квартал до першого числа місяця. Перед проведенням інвентаризації створюється інвентаризаційна комісія, до складу якої звичайно входить бухгалтер, економіст, завідувач ферми. До початку проведення інвентаризації ця комісія перевіряє правильність усіх ваго - вимірювальних приладів, дотримання термінів їх перевірки, отримує останні на момент проведення інвентаризації прибуткові і витратні документи або звіти про рух продукції. У присутності зав.фермой всю продукцію зважують, визначають кількість продукції, якість та інше.
Якщо ж молоко надходить під час інвентаризації, то вона приймається завідувачем ферми в присутності членів комісії та оприбутковується.
Дані про фактичні залишки молока заносяться в Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (додаток 15), яка складається у двох примірниках. А дані про фактичні залишки поголів'я худоби заносяться в Інвентаризаційну опис робочої худоби, продуктивних тварин, птиці та бджолосімей (додаток 16). Після закінчення інвентаризації в той же день опису підписуються членами комісії та перший примірник опису голова комісії передає в бухгалтерію, а другий примірник - завідувачеві ферми. Потім бухгалтерія протягом 10 днів з дня закінчення інвентаризації визначає результат інвентаризації і відображає його в обліку. Якщо ж в результаті інвентаризації виявляється, що молоко скисло або не відповідає якості, то інвентаризаційна комісія складає акт, в якому вказує характер і ступінь непридатності, причини і винних осіб, які допустили псування продукції.
Якщо виявлені розбіжності між обліковими та фактичними даними, то становлять слічітельнуювідомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (додаток 17), яка складається в одному примірнику і зберігається в бухгалтерії. Дані в ній демонструються в натуральних і вартісних показниках. Виявлені при інвентаризації розбіжності фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку регулюються в такому порядку.
Якщо в результаті інвентаризації була виявлена ​​недостача продукції, то
Дебет Кредит
94 43 / 2 (за планово - обліковими цінами)
Якщо були виявлені надлишки, то записується на кредит рахунку 92 (продукція, яка виявилася при інвентаризації підлягає оприбуткуванню на збільшення прибутку підприємства)
Дебет Кредит
43 / 2 92
Недостача продукції в межах норм природного убутку списується з кредиту рахунку 94 за напрямками витрат та на решту продукції пропорційно кількості витраченого і залишилася на день інвентаризації на складі продукції залишок

Дебет Кредит
43 / 2 94
Недостача продукції в понад норми природного убутку, а так само втрати від псування продукції з вини матеріально - відповідальної особи списують за рахунок винних осіб в дебет рахунку 73, при цьому стягнення проводиться за роздрібними цінами. Різниця між вартістю бракує продукції за цінами стягнення та їх фактичної собівартості відображається на рахунку 92 на суму підлягає стягненню винних осіб за бракує продукції складається наступна кореспонденція:
Дебет Кредит
73 (на стягуваної суми) 94 (на фактичну собівартість
бракує продукції)
73 92 (на різницю між стягуваної
сумою і факт. собівартості
бракує продукції)
У міру відшкодування матеріального збитку винними особами роблять записи:
Дебет Кредит
70, 50 73

Висновки і пропозиції
Після написання даної курсової роботи хочеться зробити висновок про те, що в СВК «Прогрес - Вертелішки», даними якими я користувалася викладаючи тему «Організація обліку випуску і руху готової продукції великої рогатої худоби»; бухгалтерський облік ведеться зі значними відхиленнями від інструкцій з ведення бухгалтерського обліку і конкретного обліку виробництва і руху продукції тваринництва.
Полягає це, в першу чергу, в тому, що багато необхідні документи в обліку не застосовуються, використовуються документи довільної форми або пристосовуються старі форми.
У зв'язку з цим, я вважаю за потрібне зауважити, що в СВК «Прогрес - Вертелішки» щодо аналітичного обліку готової продукції тваринництва хотілося б запропонувати в бухгалтерії використовувати в якості регістрів аналітичного обліку Відомості залишків насіння, кормів та інших продуктів (ПЗ - 1), Відомість залишків сировини, матеріалів, палива, запасних частин та інших матеріальних цінностей (ПЗ - 2) і Відомість форми № 46 - АПК, що дозволить забезпечити інформацією обліково - економічну та інші служби підприємства, а так само здійснювати контроль за станом складського обліку. Для ведення синтетичного обліку рекомендується використовувати журнал - ордер Ф. № 11 АПК.
Що стосується фінансово - господарської діяльності СПК «Прогрес - Вертелішки», то з метою її поліпшення хотілося б запропонувати наступне:
- Для забезпечення планових завдань по виходу продукції тваринництва, забезпечити зростання продуктивності тварин за рахунок покращення якості кормів, зниження втрат від яловості та падежу;
- Скоротити втрати господарювання від реалізації продукції низької якості;
- Систематично контролювати стан взаєморозрахунків. Продовжити роботу по стягненню дебіторської заборгованості.

Література
1. Бєлов М.Г.; Кістяний В.І. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник.-2-е вид., Перераб. і доп.-М.: Агропромиздат. 1985-368 з
2. Портфель бухгалтера і аудитора. Все про інвентаризації на підприємстві. - Мн.: Економіка і право 1997 - 116 з
3. Грінман Г.І. та ін Бухгалтерський облік при внутрішньогосподарському розрахунку .- Мн.: ураджай, 1989 - 367 з
4. Грінман Г.І. Удосконалення бухгалтерського обліку в сільському господарстві - М. 1973 - 187 з
5. Гетьман В.Г. Організація оперативного обліку в сільськогосподарських підприємствах. М., «Статистика», 1976 - 152 з
6. Федяєв А.М., Кириченко В.Є. Організація первинного та аналітичного обліку (допомога) - М.: Россельхозиздат, 1979 - 445 з
7. Грінман Г.І., Стешіц Л.І., Стещіц М.І. та ін Бухгалтерський облік на підприємствах АПК: Учеб.пособие - Мн.: ураджай 2001 - 548 з
8. Михалкевич А.П. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник - Мн.: БГЕУ, 2000 - 508 з
9. Єфремова О.О. Облікова політика підприємства: зміст і формування. - М. Книжковий світ 2000 - 478с
10. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності». - Ми: ТОВ «Інформпресс» - 2001
11. Воспухов В.К. Механізація виробничих процесів у тваринництві, Ми: ураджай, 1997
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Курсова
111.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація обліку випуску і руху готової продукції великої рогатої худоби
Собівартість продукції стада великої рогатої худоби
Організація пологових відділень для великої рогатої худоби
Організація обліку випуску і реалізації готової продукції
Породи великої рогатої худоби
Парагрип-3 великої рогатої худоби
Лейкоз великої рогатої худоби
Хламідіоз великої рогатої худоби 2
Парагрип 3 великої рогатої худоби
© Усі права захищені
написати до нас