Організація технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Введення

Однією з найважливіших завдань у галузі експлуатації автомобільного парку є подальше удосконалення організації технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів з ​​метою підвищення їх працездатності і разом з тим зниження витрат на експлуатацію. Активність зазначеного завдання підтверджується і тим, що технічне обслуговування автомобіля затрачуються у багато разів більше праці і засобів, ніж на його виробництва. В даний час на базі науково-технічного прогресу отримує подальший розвиток перевірена багаторічним досвідом планово-попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу.

Як в області організації автомобільних перевезень, так і в області технічної експлуатації автомобілів починають застосовуватися різні економіко-матеріальні методи аналізу, планування і проектування. Все ширше розробляються і впроваджуються нові методи та засоби діагностування технічного стану та прогнозування ресурсів безвідмовної роботи автомобілів. Створюються нові види технологічного обладнання, що дозволяють механізувати, а в ряді випадків і автоматизувати трудомісткі операції по обслуговуванню і ремонту рухомого складу. Розробляються сучасні форми управління виробництвом, які розраховані на застосування електронно-обчислювальних машин з подальшим переходом на автоматизовану систему управління.

При всезростаючого насичення народного господарства автомобілями сучасна система господарювання передбачає нові структурні підрозділи автомобільного транспорту автокомбінати і виробничі об'єднання, ремонтно-обслуговуючі бази, які потенційно сприяють на централізоване виробництво обслуговування і ремонту автомобілів.

Зовнішньої завданням у будь-якому господарстві є організація технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів.

2. Розрахункова частина

2.1 Розрахунок періодичності ТО і ремонту

2.1.1 Визначення нормативної періодичності УМР, ТО 1,, ТО 2, і циклового пробігу

L H 1 = 4000км / год, L H 2 = 16000км / год, L H ц = 300000км / год, H M = (0.5-2), l cc = 200

L M = H M * lсс = 0,25 * 250 = 62,5 км / год (2.1) [5.16]

2.1.2 Визначення відкоригованої ТО 2 і циклового пробігу

L `1 = L H 1 K 1 K 3 = 4000 * 1 * 1 = 4000км (2.2) [5.16]

L `2 = L H 2 K 1 K 3 = 16000 * 1 * 1 = 16000км (2.3) [5.16]

L = L H K 1 K 2 K 3 = 180 000 0.8 1 0.8 = 115200км (2.4) [5.16

де K 1-коефіцієнт враховує умови експлуатації

K 2 - коефіцієнт враховує модифікацію рухомого складу

K 3 - коефіцієнт враховує природно-кліматичні зони

2.1.3 Визначення періодичності циклового пробігу для автомобілів пройшли капітальний ремонт

L ЦКР = 0,8 L = 0,8 * 270000 = 216000км (2.5) [5.17]

2.1.4 Визначення середньозваженої величини циклового пробігу

L ЦСР = А н L + А К L ЦКР / А Н А К = 200 * 270000 +100 * 216000/200 +100 = 252000км (2.6) [5.17]

де А н кол. автомобілів не пройшли кап. ремонт (нові)

А До пройшли кап. ремонт (старі)

2.1.5 Визначення розрахункової періодичності ТО 1,; ТО 2, циклового пробігу

 1. Коефіцієнт кратності

п 1 = L `1 / l cc = 4000/250 = 16 (2.7) [5.18]

Значення п 1 округляємо до цілого числа

L Р 1 = l cc * n 1 = 250 * 16 = 4000км (2.8) [5.18]

Розрахункову періодичність L p 1 округляємо до сотих

п 2 = L `2 / L Р 1 = 16000/4000 = 4 (2.9) [5.18]

L Р 2 = L Р 1 * п 2 = 4000 * 4 = 16000км (2.10) [5.19]

п Ц = L ЦСР / L Р 2 = 252000/16000 = 16 (2.11) [5.19]

L p Ц = L Р 2 п Ц = 16000 * 16 = 256000км (2.12) [5.19]

2.2.1 Розрахунок коефіцієнта технічної готовності

α Т = Д ЕЦ / Д ЕЦ + Д РЦ = 1024/1024 +146 = 0,87 (2.13) [5.19]

Д ЕЦ = L p Ц / l cc = 256000/250 = 1024 (2.14) [5.20]

де Д ЕЦ дні експлуатації автомобіля за цикл

Д РЦ дні простою автомобіля в ТО і ТР за цикл

Д РЦ = Д к + Д Т + L p Ц d Ср / 1000 * п = 18 +0,75 +256000-0,4 / 1000 * 2 = 146 днів (2 .. 21) [5.20]

де Д к дні простою автомобіля в кап. ремонті

Д Т дні доставки на АРЗ і назад приймаємо

1,5-2 дні = 0,75 днів

d СР середня норма простою на ТО 2 і тих. ремонту

d СР = 0,4

де n-кількість змін роботи зони тих ремонту.

2.2.2 Визначення коефіцієнта використання парку

α н = (Д РА α Т / 365) К о = (305 * 0,87 / 365) * 0,96 = 0,72 (2.17) [5.21]

Д РА дні роботи автомобіля на рік

К о коефіцієнт зниження з організаційних

причин приймаємо 0,93-0,97

2.2.3 Визначення річного пробігу по парку

L гп = 365 * α н * l cc * А п = 365 * 0,72 * 250 * 300 = 19710000 (2.18) [5.21]

Де Ап - обліковий склад автопарку

2.2.4 Визначення річної кількості щоденних обслуговувань УМР; КР; ТО 1; ТО 2; Д 1, Д 2; по парку N ЄВ; N M, N КР; N 1, N 2; N д1; N д2

N ЄВ = L гп / l cc = 19710000/250 = 78840 (2.19) [5.21]

N M = L гп / L M = 19710000/250 = 78840 (2.20) [5.21]

N 2 = L гп / L Р 2 - N кр = 19710000/16000-77 = 1155 (2.21) [5.21]

N 1 = L гп / L Р 1 - (Nкр + N 2) = 19710000/4000- (1155 +77) = 3696 (2.22) [5.21]

N д1 = 1, 1 N 1 + N 2 = 1,1 * 3696 +1455 = 5220 (2.23) [5.21]

N д2 = 1, 1 N 2 = 1, 2 * 1155 = 1386 (2.24) [5.21]

Nкр = Lгп / Lц = 19710000/256000 = 77 (2.25) [5.21]

2.2.5 Визначення добової програми ЄВ; УМР; ТО 1; ТО 2; Д 1, Д 2; - N ЄВ с; N M с; N 1 с; N 2 с; N д1 с; N д2 з

N ЄВ з = N ЄВ / Дра = 78840/305 = 258 (2.26) [5.22]

N M з = N M / Дра = 78840/305 = 258 (2.27) [5.22]

N 1 з = N 1 / ДРМ = 3696/305 = 13 (2.28) [5.22]

N 2 з = N 2 / ДРМ = 1155.3/305 = 4 (2.29) [5.22]

N д1 з = N д1 / ДРМ = 5220/305 = 17 (2.30) [5.22]

N д1 з = N д2 / ДРМ = 1386/305 = 4 2.31) [5.22]

2.3 Розрахунок програми в трудовому вираженні

2.3.2 Визначення відкоригованої трудомісткості УМР; ТО 1; ТО 2; ТР; СО; t M; t 1; t 2; t TP; t CO

К1 = 1,2 К2 = 1.25 К3 = 1 К4 = 1,6 К5 = 1.1 t н M = 0,3 Км = 1 К4ср = 1,18 ССО = 1,2

t M = t н M * К2 * К5 * Км = 0,35 * 1 * 1 * 1 = 0,35 чол * год (2.32) [5.23]

t 1 = t м 1 * К2 * К5 = 2,5 * 1 * 1 = 2,5 чол * год (2.33) [5.23]

t 2 = t н 2 * К2 * К5 = 10,5 * 1 * 1 = 10,5 чол * год (2.34) [5.23]

t TP = t н TP К1 * К2 * К3 * К4ср * К5 = 3 * 1 * 1 * 1 * 1,1 * 1 = 3,3 чол * год (2.35) [5.23]

t CO = ССО * t 2 = 1,2 * 10,5 = 12,6 чол * год (2.36) [5.23]

де ССО-частка сезонного обслуговування = 1,2

К4ср-коефіцієнт враховує тих ремонт у

Залежності від пробігу.

К4ср = Ан * 0,8 + Ак * 1,6 / Ан + Ак = 200 * 0,8 +100 * 1,6 / 200 +100 = 1,1 (2.37) [5.23]

К5-коефіцієнт враховує розміри АТП К5 = 1

Км-коефіцієнт за рахунок механізації УМР.

Км = 1-М/160 = 1-0,1 / 160 = 1 (2.38) [5.23]

2.3.3 Визначення річної трудомісткості УМР; ТО 1; ТО 2; ТР; СО; Т м; Т 1; Т 2; Т з

Т м = t M N M = 0,35 * 258 = 90 чол * год (2.39) [5.23]

Т 1 = t 1 N 1 = 2,5 * 3696 = 9240 чол * год (2.40) [5.23]

Т 2 = t 2 N 2 = 10,5 * 1155 = 12128 чол * год (2.41 [5.23]

Т ТР = t TP L гп / 1000 = 3,3 * 19710000/1000 = 65043 чол * год (2.42) [5.23]

Т з = t CO 2 А н = 12,6 * 2 * 300 = 7560 чол * год (2.43) [5.23]

2.3.4 Визначення річної трудомісткості ТР супутнього при виконанні ТО-1 Т 1СР

Т 1ср = (0,1-0,15) Т 1 = 0,1 * 0,15 * 9240 = 924 чол * год (2.44) [5.24]

2.3.5 Визначення річної трудомісткості ТР супутнього при виконанні ТО-2 Т 2ср

Т 2ср = 0,2 Т 2 = 0,2 * 12128 = 2426 чол * год (2.45) [5.24]

2.3.6 Визначення трудомісткості ТО-2 виконується в цехах Т

Т = 0,2 (Т 2 + Т з) = 0,2 * 12128 +7560 = 3938 чол * год (2.46) [5.24]

2.3.7 Визначення трудомісткості діагностичних робіт при ТО-1; ТО-2; ТР Т Д1; Т Д2; Т ДТР

Т Д1 = С Д1 Т 1 = 0,1 * 9240 = 924 чол * год (2.47) [5.24]

Т Д2 = З Д2 Т 2 = 0,2 * 12128 = 2426 чол * год (2.48) [5.24]

Т ДТР = С ДТР Т ТР = 0,15 * 65043 = 9756 чол * год (2.49) [5.24]

2.3.8 Визначення розрахункової трудомісткості УМР; ТО-1; ТО-2; ТР; Т р М; Т р 1; Т р 2; Т Р ТР;

Т Р М = Т М = 90 чол * год (2.49) [5.24]

Т Р 1 = Т 1 + Т 1СР + Т Д1 = 9240 +924-924 = 9240 чол * год (2.50) [5.24]

Т Р 2 = Т 2 + Т 2ср-Т 2Ц-Т Д2 + Т СО = 12128 +2426-3938-2426 +7560 = 15750 чол * год (2.51) [5.24]

Т р ТР = Т ТР-Т ДТР = 65043-9756 = 55287 чол * год (2.52) [5.24]

2.3.9 Визначення трудомісткості самообслуговування Т САМ

Т САМ = (Т Р М + Т Р 1 + Т9 Р 2 + Т Р ТР) До ВСП До САМ = (90 +9240 +15750 +55287) * 0,2 * 0,4 = 5764 чол * год (2.53) [5.24]

До ВСП = 0,2-0,3

До САМ = 0,4-0,5

2.3.10 Розподіл трудомісткості

2.3.10.1 Розподіл трудомісткості ТО-1 і ТО-2 за видами робіт або агрегатів у вигляді таблиці

вид робіт

розрахунок трудомісткості Т Р 1 і Т Р 2

частка виду робіт ТО-1 ТО-2

Фронт робочого місця

кількість робочих місць

розрахункова

ухвалена

Діагностика

1016

14175

11

9

2096

1.7

1

Кріпильні

3141

47250

34

30


5.9

6

Регулювальні

924

28350

10

18


1.6

1

Мастильні

1386

2268

15

17


1.9

2

Електричні

831

11025

9

7


1.1

1

За системою харчування

1016

20475

11

13


0.3

1

Шинні

924

9450

10

6


0.3

1

Всього

9238

132993

100%

100%


14,9

1

2.3.10.2 Для зони ТР

Т ПОСТ ТР = С ПОСТ Т Р ТР - (Т 1СР + Т 2ср) = 0,35 * 55287 - (924 +2426) = 16000 (2.53) [5.25]

З ПОСТ - Частка трудомісткості постових робіт = 0,35

2.3.10.3 Частка акумуляторного, електричного, монтажного, і цехи по ремонту системи живлення.

Т УЧ = С УЧ Т Р ТР + С ЦЕХ Т + С САМ Т САМ

Т УЧ = 0,07 * 55287 +0,15 * 3938 +0,25 * 115282 = 33281 чол * год (2.54) [5.25]

2.3.10.4 Для інших цехів

Т УЧ = С УЧ Т Р ТР + С САМ Т САМ = 0,07 * 55287 +0,25 * 5764 = 5311 чол * год (2.55) [5.25]

2.3.10.5 Для моторного та агрегатного цеху

Т УЧ = С УЧ Т Р ТР + С ЦЕХ З АГР Т

Т УЧ = 0,07 * 55287 +0,15 * 0,36 * 3938 = 32690 чол * год (2.55) [5.25]

2.4 Визначення кількості робочих місць-Р РМ

2.4.1 рачетов кількості місць

Р РМ = Т / Ф РМ До П = 5311/2096 * 1,06 = 2,5 (2.58) [5.25]

де Т трудомісткість робіт, для яких

визначаємо кількість робочих місць

Ф РМ - річний фонд часу робочого мета

До П - коефіцієнт підвищення

продуктивності праці 1,06-1,09

2.4.2. Розрахунок кількості постів і ліній для зон ТО і ТР

Х П = Р РМ / Р П N СМ = 15 / 3 * 2 = 3 (2.59) [5.26]

N СМ-кількість змін роботи зон ТО = 1

Р П - кількість робітників одночасно працюють на посаді = 2

2.4.3. Розрахунок кількості постів зони ТР

Х ТР = Т Р ТР До ТР / Д РМ Т СМ n п Р П = 16000 * 1,2 * 0,5 / 305 * 8 * 0,85 * 3 = 2 (2.60) [5.26]

де-це коефіцієнт нерівномірності

надходження автомобілів на пости ТР 1,2-1,5

До ТР коефіцієнт враховує частку робіт виконуються в найбільш завантажену зміну 0,5-0,6

Т СМ тривалість змін у годинах

п п коефіцієнт використання поста 0,85-0,9

2.5 Підбір обладнання

Обладнання для зони ТО

Найменування

Тип, модель

Габаритні розміри

кількість

Загальна площа

Агрегатно-мийна машина

DP-250

600х500 мм

1

0.2769

Робочий стіл


630х505 мм

1

0.0585

Слюсарний верстак


400х280 мм

1


Стелаж для деталей


400х250 мм

1

0.1974

Стіл для контролю та сортування деталей


1236х935 мм

1

1.15

Скриня для отборки матеріалів


1060х680 мм

1

0.7

Ванна для миття деталей


1170х750 мм

1

0.8

Мийка для рук


210х255 мм

1

0.053

Ящик з піском


235х540 мм

1

0.1269

Пожежний щит


1240х950 мм

1

0.1178

2.6 Розрахунок виробничих площ

2.6.1 Розрахунок площі зони ТО і ТР

F З = t А * Х П * До ПА = 4 * 3 * 4 = 48м 2 (2 .. 61) [5.27]

де t А площа горизонтальної проекції автомобіля м 2

До ПА коефіцієнт площі 4-5

2.6.2 Розрахунок площі цеху Гц

Гц = fоб Кпа = 35816 4 = 143264 м 2 (2.62) [5.27]

3. Організаційна частина

3.1 Метод організації ТО і ТР

На АТП застосовуються такі методи організації виробництва ТО і ТР рухомого складу: спеціалізованих бригад; комплексних бригад; агрегатно-дільничний; операційно-постової; агрегатно-зональний та ін З них вибираємо Агрегатно-дільничний метод організації виробництва полягає в тому, що всі роботи з ТО і ремонту рухомого складу АТП розподіляються між виробничими ділянками, повністю відповідальними за якість і результати своєї роботи.

Ці ділянки є основними ланками виробництва. Кожен з основних виробничих ділянок виконують всі роботи з ТО і ТР одного або декількох агрегатів (вузлів, систем, механізмів, приладів) по всіх автомобілях АТП. Моральна і матеріальна відповідальності при даній формі організації виробництва стають абсолютно конкретними. Роботи розподіляються між виробничими ділянками з урахуванням величини виробничої програми, що залежить від кількості рухомого складу на АТП та інтенсивності його роботи. Агрегатно-дільничний метод організації ТО і ТР передбачає ретельний облік всіх елементів виробничого процесу, а також витрати запасних частин і матеріалів.

Основним первинним документом є листок обліку ТО і ТР. У ньому вказується час виконання роботи, прізвище виконавців і оформляються підписи осіб, відповідальних за виконану роботу. Ці документи дають уявлення про те, як часто ремонтується автомобіль, які агрегати і як часто ремонтувалися.

Така організація виробництва в умовах нових методів планування і економічного стимулювання підвищує ефективність роботи АТП за рахунок більш відповідальною і зацікавленої роботи технічного персоналу. Основним недоліком цього методу є порушення принципу виконання робіт стосовно автомобіля в цілому. Розподіл відповідальності за безвідмовну роботу автомобіля на лінії між ділянками може приводити в окремих випадках до неякісного виконання технічних впливів, так як відповідальна особа за автомобіль у цілому цьому випадку важко визначити.

3.2 Планування та постановка автомобілів в зону Те і ТР ремонту

Після Д1 автомобіль надходить у зону ТО-1, а потім в зону зберігання. Туди ж прямує автомобіль після Д2. Якщо при Д1 не вдається виявити несправність, то автомобіль прямує на Д2 через зону очікування. Після усунення виявленої несправності автомобіль надходить у зону ТО, а звідти в зону зберігання.

Автомобілі пройшли попередньо за 1-2 дні діагностування Д2, направляються в зону ТО-2 для планового обслуговування і усунення несправностей, зазначених в діагностичній карті і звідти в зону зберігання.

Після оформлення заявки на ТР автомобіль піддається ЄВ і уточненню діагностування Д2 для уточнення обсягу майбутнього ТР, після чого прямує в зону ТР і потім в зону зберігання. Поглибленому діагностуванню піддаються також автомобілі для виявлення потреби в капітальному ремонті.

3.3 Розподіл робочих по постах і спеціальностями

Організації робочого місця є його планування, тобто розташування його відносно інших робочих місць, обладнання, інструментів, місцезнаходження робітника.

Відстань від тари і від обладнання до робочого повинні бути такими, щоб він міг використовувати переважно руху, тобто при цьому сильно не нахилятися, не присідати, не тягнутися. Повинна передбачатися максимальна економія руху, що має бути закладено в конструкцію Робоче місце - первинно засноване ланка структури підприємства, де розміщені виконавці робіт, технологічне обладнання і предмет праці.

Правильний розподіл робочих передбачає чітке визначення обсягу та характеристики виконуваних робіт, необхідне оснащення, раціональне планування, систематичне обслуговування, сприятливі і безпечні умови праці.

Основним елементом обладнання. Робоче місце повинно бути оснащене засобами механізації, спеціального тарою.

Пристрої та інструменти повинні бути розташовані на відстані витягнутої руки, не слід їх розкидати і накладати один на одного.

3.4 Забезпечення підрозділи запасними частинами і матеріалами

Забезпечення підрозділів (електротехнічного цеху) виробляється за допомогою проміжного складу.

У проміжний склад через диспетчера ЦУПа надходить заявка на необхідну деталь або агрегат в певний підрозділ, потім деталь або агрегат у місце призначення. Також проміжний склад може не тільки відправляти необхідні агрегати або деталі, але й отримувати відремонтовані деталі й агрегати з виробничих приміщень.

Комплекс підготовки виробництва відповідно до плану ЦУПа забезпечує рівень незнижуваного запасу вузлів і агрегатів згідно з установленим переліком.

На проміжний склад можуть надходити нові агрегати і деталі з центрального складу.

3.4.1 Розрахунок кількості оборотних агрегатів

Н ПРО = А Н / 100 * До 1 * К 2 * К 3 Н ПРО = 150/100 * 1,2 * 1,15 * 1,2 = 0,9

Де До 3 Н ПРО це норма кількості агрегатів і деталей на 100 автомобілів (4-5)

3.5 Технічна документація

Документація, яка у системі обслуговування рухомого складу АТП, класифікується за способом отримання, стабільності, характером змісту і призначенню інформації.

За способом отримання документація може бути вихідною і похідною. В якості вихідної інформації служать такі документи, як подорожній, технічний і ремонтний листи, накладні, вимоги на матеріально-технічні засоби, наряди на роботи, виписки з планів та ін

Похідна документація є результатом переробки та систематизації документів першої групи і може містити дані про виконання плану технічного обслуговування, якості обслуговування за показниками надійності роботи автомобілів, ефективності роботи системи обслуговування, з трудових і економічних показників, дані про витрату запасних частин і матеріалів та ін

По стабільності документація може бути постійної і змінної. До числа постійної документації належать: нормативи, ГОСТи, розцінки, довідкові дані і інша, до змінної обліково-звітна документація, що характеризує роботу і стан системи обслуговування, плани-графіки, особові картки на автомобілі, матеріали, запасні частини, відомості і т. д .

За призначенням і змістом документація групується за функціональним підрозділам і підсистемам АТП: технічна по роботі системи обслуговування, експлуатаційна по транспортній роботі і пр.

Нижче розглядається перелік і основний зміст технічного обліку стосовно АТП з централізованою системою управління (ЦУПом), що забезпечує отримання інформації, необхідної для прийняття обгрунтованих рішень при централізованому управлінні виробництвом ТО і ремонту. У цьому випадку використовуються п'ять основних документів.

Особова картка призначається для планування технічних обслуговувань, обліку та аналізу виконання ТО і ремонту рухомого складу, коригування плану ТО останнього протягом місяця, з урахуванням фактичного пробігу та простоїв в ремонті. Вихідними даними для складання лицьовій картки є періодичність проведення ТО, добовий пробіг автомобіля і режим роботи АТП. Особова картка складається і ведеться групою (відділом) обробки і аналізу інформації відділу управління виробництвом.

План-звіт ТО рухомого складу складається на підставі лицьовій картки. Він містить інформацію про призначення та виконання ТО-1 і ТО-2 рухомого складу безпосередньо в зоні їх проведення. Бланки плану-звіту виписуються групою обробки і аналізу інформації і щодня видаються бригадирам спеціалізованих бригад, які після заповнення за результатами виконання ТО (наприкінці змін) передають їх назад до гурту.

Листок обліку ТО і ремонту рухомого складу служить для реєстрації відомостей, що відносяться до проведення ТО-2, регламентних робіт і ТР. Інформація, що міститься в листку обліку, відображає всі технічні впливу, виконані на автомобілі за період від моменту його надходження до ТО і ремонт до закінчення робіт із зазначенням причини несправності. У листку обліку зазначаються також трудові витрати, витрату запасних частин і матеріалів.

Після відповідного заповнення листок обліку передається в групу обробки і аналізу інформації.

Контрольний талон (технічний лист) призначений для обліку всіх робіт, трудових витрат, а також витрати запасних частин і матеріалів, пов'язаних з ремонтом агрегатів, вузлів на ділянках комплексу РУ (див. рис. 173) індивідуальним методом. Контрольний талон виписується начальником дільниці (майстром, бригадиром) на підставі завдання на ремонт, отриманого від диспетчера, і зберігається на ділянці комплексу до закінчення робіт, звідки після відповідного заповнення передається в групу обробки і аналізу інформації.

Оперативний змінний (добовий) план ООУ містить інформацію, необхідну для прийняття рішення щодо забезпечення своєчасної підготовки та якісного виконання ТО, регламентних робіт та ремонту, а також раціонального використання ресурсів. Оперативний план залежно від режиму роботи АТП складається на одну, дві або три зміни і є обов'язковим елементом загального процесу управління виробництвом ТО і ТР. Підставою для складання оперативного плану служить інформація з раніше зазначених документів.

3.6 Контроль якості ТО і ТР автомобілів

Технічний контроль - це перевірка відповідності продукції або процесу, від якого залежить відповідність якості продукції встановленим вимогам.

Контроль базується на двох етапах, тобто отримання первинної і вторинної інформації.

Первинна інформація відображає фактичний стан об'єкта, а вторинна - ступінь відповідності фактичних даних необхідним. Кожен об'єкт контролю має контрольовані ознаки.

Основними елементами системи контролю є метод, засоби, виконавець, документація.

Встановлено такі види контролю:

За процесу ремонту - вхідний, операційний, приймальний.

По повноті обхвату ремонту - суцільний, вибірковий, безперервний, періодичний.

За місцем проведення - стаціонарний, ковзний.

3.7 Схема технологічного процесу

Під час повернення з лінії автомобіль проходить через контрольно-технічний пункт (КТП), де черговий механік проводить візуальний огляд автомобіля (автопоїзда) і при необхідності робить у встановленій формі заявки на ТР. Потім автомобіль піддається щоденному обслуговуванню (ЕО) і в залежності від плану-графіка профілактичних робіт надходить на пости загальної або поелементного діагностики (Д-1 або Д-2) через зону очікування технічного обслуговування та поточного ремонту або у зону зберігання автомобілів. Після Д-1 автомобіль надходить у зону ТО-1, а потім в зону зберігання. Туди ж прямують автомобілі після Д-2. якщо при Д-1 не вдається виявити несправність, то автомобіль прямує на Д-2 через зону очікування. Після усунення виявленої несправності автомобіль надходить у зону ТО-1, а від туди в зону зберігання. Автомобілі, що пройшли попередньо за 1-2 дні діагностування Д-2, направляються в зону ТО-2 для планового обслуговування і усунення несправностей, зазначених в діагностичній карті, і звідти в зону зберігання

3.8 Техніка безпеки і охорона праці

Безпечні прийоми праці при технічному обслуговуванні та ремонті двигунів. Слюсар з ремонту двигунів повинен вміти надати першу допомогу при нещасних випадках, ураженні струмом до прибуття швидкої медичної допомоги або доставки потерпілого до медичного закладу. Слюсарно-монтажні інструменти повинні бути справними. Не допускається використання гайкових ключів зі зношеними гранями і невідповідних розмірів, для збільшення зусиль затягування різьбових з'єднань, а також зубила та молотка в цих цілях.

Рукоятка викруток, напилків, ножівок повинні бути виготовлені з пластмаси або дерева, на їх поверхнях не повинно бути відколів.

Підйом і транспортування вузлів і агрегатів масою більше 20 кг здійснювати тільки з використанням підйомно-транспортних механізмів.

Миття та очищення двигунів і деталей необхідно робити в мийних пристроях або ємностях спеціально призначеними для цього речовинами з подальшим знешкодженням відкладень.

Випресовування втулок. Підшипників і зняття інших деталей, що потребують докладання значних зусиль, слід проводити за допомогою пресів або спеціальних знімачів. Знімачі повинні надійно захоплювати деталі в місці додатка зусилля.

Перш ніж приступити до виконання різних робіт з ремонту й технічному обслуговуванню двигуна, необхідно правильно і надійно встановити його на робочому місці (стенд для розбирання і складання двигунів).

Якщо гайки заіржавіли і їх не можна відвернути ключем з нормальною довжиною рукоятки, необхідно спочатку постукати по гранях гайки легкими ударами молотка, змочити її гасом, загорнути на 1 / 4 обороту, а потім почати відвертати. Несправні болти слід зрізати ножівкою або зрубати зубилом і замінити. При рубанні зубилом необхідно надягати захисні окуляри.

Треба пам'ятати, що у двигунів є безліч гострих виступів, крайок, граней, шплінтів, утруднений доступ до різних зчленуванням і різьбовим з'єднанням, тому слід завжди бути уважним та обережним. Необхідно постійно стежити, щоб інструмент був чистим і не замасленим. В іншому випадку робота навіть справним, але брудним інструментом може призвести до травм.

Велике значення при виконанні важких і трудомістких операцій мають різні пристосування, що полегшують працю робітника. До таких операцій можна віднести Засухарювання пружин клапанів ГРМ. У процесі Розсухарювання і Засухарювання пружин слід застосовувати спеціальне пристосування для Розсухарювання і Засухарювання.

При роботі сполучених деталей автомобіля в результаті тертя відбувається їхній знос. Захистити тертьові деталі від передчасного зносу - основна роль мастила. Роботи зі змащення вузлів автомобіля вельми трудомісткі. Витрати праці на мастильно-заправні роботи складають 30-34% від загальних витрат праці на технічне обслуговування автомобілів. Комплексної механізацією мастильних робіт можна значно знизити трудомісткість мастила, і заправки автомобіля.

На багатьох автотранспортних підприємствах механізовані роздача мастильних матеріалів по постах технічного обслуговування автомобілів, заповнення і долівка маслом картерів агрегатів, мастило вузлів тертя консистентними мастилами, а також злив, зберігання і транспортування відпрацьованого масла. Широке застосування знаходять мастилороздавальні колонки, баки та установки. Велике значення щодо попередження виробничого травматизму має правильне обладнання поста змащення (вибір обладнання та інвентарю, його розміщення і утримання). Змащувальні роботи необхідно виконувати на спеціально обладнаних постах, оснащених різними пристосуваннями. Такі пости можна розташовувати на потокової лінії і на тупиковій канаві. На посаді мастила повинен бути влаштований місцеве відсмоктування для видалення відпрацьованих газів, тому що при зміні масла необхідно пускати двигун.

Щоб випробувати мастильних пістолетів і зливу масла у робочого місця повинні бути укріплені приймачі. Вони ж служать і в якості підставки для пістолета в перервах між роботами. Близько робочого місця повинно знаходитися устаткування для зливу відпрацьованого масла з двигуна, щоб виключити розлив масла. Всі мастильне обладнання має розміщуватися в нішах.

На спеціалізованих постах технічного обслуговування і ремонту двигунів для поліпшення умов роботи мастильника, а також для підвищення продуктивності його праці слід застосовувати розроблену стіл-візок мастильника. Стіл-візок складається з двох відділень. У першому відділенні встановлено бак з сіткою для збору прийшли в непридатність елементів фільтра тонкої очистки і для відстою масла, зливається з фільтрів грубої і тонкої очистки. В іншому відділенні влаштовані полиці, на яких зберігаються інструменти і різні деталі, і матеріали (нові фільтруючі елементи, чисті обтиральні матеріали і т. д.). Верх столу-візки використовують як стіл, на якому можуть бути розташовані різні інструменти, необхідні для роботи мастильника.

Усі проходи, проїзди, сходи і рекреації АРП повинні бути вільні для проходу і проїзду. Горища не можна використовувати під виробничі і складські приміщення.

Куріння на території АРП дозволено тільки у відведених місцях, обладнаних протипожежними засобами і написом «місце для паління». На видних місцях біля телефонних апаратів повинні бути вивішені таблички із зазначенням телефонів пожежних команд, план евакуації людей, обладнання на випадок пожежі та прізвища осіб, відповідальних за пожежну безпеку.

Висновок

У даному курсовому проекті я відбив методику розрахунку періодичності технічного обслуговування та ремонту, обгрунтував і вибрав метод організації технічного обслуговування та ремонту, а також я отримав навик розрахунку програми в номенклатурному виразі, розрахунку кількості робочих місць, площі виробничих приміщень технічного обслуговування і ремонту.

Також була розроблена планування цеху з ремонту генератора для складу автомобілів ВАЗ 150 одиниць автомобілів і складена технологічна карта з ТО генераторів на автомобілі ВАЗ.

Список використаної літератури

 1. Дюмін І.Є., Трегубов Г.Г. Ремонт автомобілів. М: Транспорт, 1995

 2. Суханов В.М. та ін Технічне обслуговування та ремонт автомобілів (посібник по курсовому і дипломному проектування) М: Транспорт, 1990

 3. Горячев А.Д. Бєлєнький Р.Р. Механізація і автоматизація виробничих процесів на авторемонтних підприємствах. М: Машинобудування, 1990

 4. Малишев Г.А. Довідники технолога авторемонтного виробництва. М: Транспорт, 1977

 5. Методичні вказівки по виконанню за виконання курсового проекту.

Нормативні документи з ремонту автомобілів.

 1. Норільський Г.М. Технологічне проектування автотранспортних підприємств. М: Транспорт, 1985

 2. Беднарський В.І. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Ростов-на-Дону. 2005.

 3. Сарбаєв В.І. та Хур. Технічне обслуговування.

 4. Єпіфанов Л.І.; Єпіфанова Є.А. М. Форум-ИНФРА М. 2003.

 5. Верещак Ф.П., Абелевіч Ш.А. Проектування виробничих ділянок авторемонтних підприємств. М: Транспорт, 1975

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Транспорт | Курсова
  106.8кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Проект вдосконалення технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів у будівельній
  Проект пункту технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів з розробкою технологічного
  Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів
  Організація технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів
  Організація роботи дільниці з технічного обслуговування і ремонту автомобілів
  Розрахунок річної виробничої програми з технічного обслуговування та поточного ремонту великовантажних
  Основні принципи системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів
  Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування і ремонту автомобілів
  Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів 2
© Усі права захищені
написати до нас