Організація роботи щодо створення здорових та безпечних умов праці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Безпека життєдіяльності на виробництвіОрганізація роботи щодо створення здорових та безпечних умов праці

Загальне керівництво і відповідальність за організацію і проведення робіт з охорони праці лежить на керівнику господарства. Заступником його з цього питання в СВК «Зоря» є інженер з охорони праці, який стежить за правильністю та своєчасністю проведення робіт зі створення здорових і безпечних умов праці в цілому по господарству. Під час проведення технічних обслуговувань і ремонту автомобілів відповідальним за охорону праці призначається керівник гаража - завідуючий гаражем.

Всі перераховані вище фахівці, відповідальні за охорону праці, призначені наказом керівника господарства, посада інженера з охорони праці передбачена штатним розкладом, що багато в чому говорить про серйозність підходу до охорони праці керівником господарства.

До прийому на роботу проводять вступний інструктаж, знову приймали на роботу, інженером з ОП. Перед роботою проводять первинний інструктаж на робочому місці. Відповідальний за проведення первинного інструктажу на робочому місці завідуючий гаражем. Первинний інструктаж проводиться з кожним працівником індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці. При задовільних навиках роботи оформляється допуск до самостійної роботи, який фіксується в журналі реєстрації інструктажу.

Робітники, які проводять ТО автомобілів, отримують спецодяг.

При вступі на роботу працівники господарства проходять медичні огляди. У подальшому проводяться періодичні медичні огляди.

У господарстві проводиться суворий контроль за використанням праці жінок і молоді, на важких роботах із шкідливими умовами праці не допускаються до роботи жінки та молодь. Нижня вікова група робітників дорівнює 14 років. Підлітки старше 14 років, влаштовуються на роботу, в обов'язковому порядку проходять медичний огляд.

Аналіз умов праці та виробничого травматизму

Для запобігання травматизму та захворюваності в господарстві необхідні різносторонні знання з охорони праці, вміння виявляти і усувати потенційні небезпеки і величезну роль у цьому відіграє аналіз умов праці та виробничого травматизму.

На жаль СВК «Зоря» мало відрізняється від більшості господарств країни в плані відповідності умов праці на робочих місцях санітарним вимогам. Запиленість і загазованість набагато перевищують встановлені норми, а, як відомо, всі ці фактори негативно позначаються на здоров'я робітників, а, отже, і на виробництві.

Санітарно-побутові приміщення в більшості своїй знаходяться в незадовільному стані, а такі приміщення як душові зовсім відсутні.

Проведемо аналіз виробничого травматизму в господарстві за останні 3 роки.

Використовуючи статистичні дані таблиці 4.1, зробимо аналіз динаміки виробничого травматизму.

Табліца.1 - Динаміка виробничого травматизму

Показник

Роки


2007

2008

2009

1 Середньорічна кількість робітників, чол.

311

298

261

2 Чисельність потерпілих з втратою працездатності на 1 день і більш, чол.

1

5

2

3 Число людино-днів непрацездатності у потерпілих, чол-дн.

189

81

33

4 Показник частоти, К Ч

3,2

16,8

7,7

5 Показник тяжкості, К Т

189

16,2

16,5

6 Показник втрат, К П

604,8

272,2

127,1

7 Витрачено всього, тис. руб.

45

49

90

За даними таблиці можна зробити наступний висновок, що в 2008 році спостерігається погіршення стану з охорони праці на підприємстві: знизилися показники важкості та втрат у порівнянні з 2007 роком. Це говорить про те, що заходи, проведені на підприємстві, дають у цілому позитивний результат.

Для ретельного аналізу виробничого травматизму в господарстві необхідно визначити в яких галузях найбільш часті випадки травматизму.

Таблиця 2 - Розподіл нещасних випадку по галузях виробництва

Виробництва

2007

2008

2009


Кількість

працюючих

Кількість

під

постраждалих

Кч

Кількість

під

працюючих

Кількість

під

постраждалих

Кч

Кількість

під

працюючих

Кількість

під

постраждалих

Кч

ТО і ремонт

63

1

15,8

61

3

16,3

59

2

16,9

Транспортні роботи

37

-

27,0

39

2

25,6

34

-

-

Інші

60

-

-

59

-

-

52

-

-

Дані таблиці показує, що найбільш часто відбуваються нещасні випадки в ремонтних роботах і при ТО, на увазі порушень елементарних вимог техніки безпеки, на увазі брак спецодягу та засобів захисту. А також при роботі на несправних машинах та обладнанні.

Таблиця 3 - Причини нещасних випадків

Причини

2007р.

2008р.

2009р.

1 Використання несправного обладнання і машин

-

2

1

2 Порушення правил техніки безпеки

1

3

1

За даними таблиці 4.3 робимо висновок, що нещасні випадки відбуваються через порушення техніки безпеки та використання несправного обладнання.

Заходи з профілактики травматизму

Для поліпшення умов праці, зниження та попередження травматизму необхідно проводити наступні організаційно-технічні заходи:

- Суворо дотримуватися правил техніки безпеки і охорони праці;

- Забезпечення робітників засобами індивідуального захисту;

- Своєчасне проведення інструктажів з охорони праці, вимогу і перевірка знань працівників за видами робіт на яких вони працюють;

- Не допускати до роботи осіб не пройшли медогляд, інструктаж з охорони праці, і не здали залік з перевірки знань при роботі на даному обладнанні;

- Застосування заходів до зменшення впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- Розробка посадових інструкцій з охорони праці для кожного фахівця;

Інструкція з охорони праці при роботі з пристроєм для монтажу і демонтажу пневмоколеса

Загальні вимоги охорони праці

1.1 Ця інструкція призначена для працівників працюють на тракторах з пристроєм для монтажу і демонтажу пневмоколеса (надалі - пристрій);

1.2 До цієї роботи допускаються особи не молодше 18 років, мають посвідчення на право керування трактором, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, склали іспити з улаштування та експлуатації трактора і отримали відповідне посвідчення;

1.3 Водій навантажувача повинен знати і виконувати вимоги пожежної безпеки, викладені в загальній інструкції з пожежної безпеки.

1.4 Працівник повинен вміти надавати медичну допомогу відповідно до інструкції з надання першої медичної допомоги.

1.5 Працівник, який працює на тракторі з цим пристроєм повинен вміти проводити ремонт і технічне обслуговування машини, брати участь у проведенні планово-попереджувальних і капітального ремонтів.

1.6 До самостійної роботи допускаються особи, які ознайомилися з особливостями і прийомами безпечного виконання робіт та пройшли стажування протягом 2-14 змін під наглядом майстра або бригадира (в залежності від трудового стажу, досвіду і характеру робіт).

1.7 Слід виконувати інструкції з охорони праці, правила внутрішнього розпорядку, вказівки керівника, працівників служби охорони праці і техніки безпеки і громадських інспекторів з охорони праці;

1.8 У процесі виробничої діяльності на працівників впливають такі небезпечні й шкідливі фактори:

- Рухомі машини і механізми;

- Рухомі частини виробничого обладнання;

- Гострі кромки, задирки, шорстка поверхня заготовок, інструменту та обладнання;

- Підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- Знижена або підвищена рухливість повітря;

- Недостатня освітленість робочого місця;

1.9 Демонтаж і монтаж шин в організації повинні здійснюватися на ділянці, оснащеному необхідним обладнанням, пристосуваннями та інструментом;

1.10 Знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Не куріть на робочому місці, не вживайте до і під час роботи спиртні напої. Не зберігайте продукти і не приймайте їжу на робочих місцях.

1.11 На робочому місці вивішується інструкція з експлуатації і безпечним прийомам праці при роботі з пристроєм.

1.12 Робочий, який допустив порушення вимог інструкцій з охорони праці, може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, якщо ж ці порушення пов'язані із заподіянням матеріальної шкоди підприємству, працівник несе і матеріальну відповідальність у встановленому порядку.

Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1 Оглянути і підготувати пристрій до роботи, переконатися в його справності, перевірити роботу освітлення.

2.2 Уважно оглянути робоче місце, привести його в надійний порядок. Площадка повинна бути вільною від сторонніх предметів.

2.3 Перевірити дію гідравлічної системи (в цьому випадку необхідно переконатися в тому, що у з'єднаннях гідравлічної системи немає течі.

2.4 Перевірити роботу механізмів підйому та нахилу.

2.5 Перед зняттям коліс АТС має бути вивішено на спеціальному підйомнику або за допомогою іншого піднімального механізму. В останньому випадку під непідйомний колеса необхідно підкласти спеціальні упори (черевики), а під вивішену частина трактора - спеціальну підставку (козелок).

2.6 Перед демонтажем шини з диска колеса повітря з камери повинен бути повністю випущений. Демонтаж шини повинен виконуватися на спеціальному стенді або за допомогою знімного пристрою. Монтаж і демонтаж шин в дорозі необхідно виробляти монтажним інструментом.

2.7 Перед монтажем шини необхідно ретельно очистити від бруду та іржі обід, бортове та замкове кільця, перевірити справність їх і шини.

Вимоги охорони праці під час роботи

3.1 Встановити пристрій у робоче положення, перевірити його технічний стан;

3.2 Оскільки пристрій навішується на трактор то перед тим, як рушити з місця, машиніст зобов'язаний подати звуковий сигнал, який завжди повинен бути справним;

3.3 При рушанні з місця необхідно переконатися, що шлях вільний, пристрій знаходиться в транспортному положенні. На початку руху необхідно попередити працюють поруч;

3.4 Допускається робота з пристроєм на майданчиках з кутом не більше 5 градусів;

3.5 Регулювати, мастило або ремонт механізмів пристрою під час руху. Виробляти підтягування болтів, гайок та інших з'єднань під час роботи гідравлічного приводу;

3.6 Проводити будь-які дії з шинами знаходяться на пристрої під час руху трактора;

3.7 Дотримуватись правил при роботі на тракторах;

Працівникові, що працює з цим пристроєм ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- Передавати управління трактором особі, яка не мала на це права;

- Залишати без нагляду трактор з працюючим двигуном;

- Перевозити в кабіні трактора сторонніх осіб;

- Сходити і сідати на ходу трактора.

3.8 Під час роботи не дозволяється використовувати пристрій для перевезення вантажів;

3.9 Слід проводити демонтаж коліс обережно, без ривків;

3.10 Під'їжджати до місця демонтажу і рушати з місця на тракторі з пристроєм можна тільки на першій швидкості можна тільки на першій швидкості;

3.11 Необхідно дотримуватися особливої ​​обережності при нахилі рами пристрої з транспортуються вантажем. Не допускати різкого переміщення важеля управління циліндра нахилу, різкого гальмування при нахилі пристрою.

Вимоги охорони праці в аварійних ситуація

4.1 У випадку обриву або падіння вантажу з пристрою водій зобов'язаний зупинити трактор, поставити його на ручне гальмо і з'ясувати причину падіння вантажу;

4.2 При нещасному випадку необхідно в першу чергу звільнити потерпілого від травмуючого фактора;

4.3 Припинити роботу при появі підозрілих шумів, тріску, скреготу та інших незвичайних явищ у гідросистемі, управлінні гідросистеми або в інших вузлах. Поставивши про це до відома свого безпосереднього начальника, приступити до усунення помічених несправностей;

4.4 При виникненні загоряння, негайно відключити двигун і приступити до гасіння вогнища загоряння наявними засобами пожежогасіння. Забороняється гасити двигун і машину водою.

Вимоги охорони праці після закінчення роботи

5.1 Поставити трактор з пристроєм на стоянку, опустити вниз пристрій, вимкнути двигун, привести його в такий стан, щоб виключити запуск двигуна сторонніми;

5.2 Навести порядок на робочому місці, очистити пристрій від бруду, провести його мастило;

5.3 Перевірити технічний стан машини, дрібні несправності усунути самому, а про великі повідомити механіку.

Пожежна безпека

Вимоги пожежної безпеки - спеціальні умови соціального та (або) технічного характеру, встановлені з метою забезпечення пожежної безпеки законодавством Російської Федерації, нормативними документами або уповноваженим державним органом.

Керівники підприємств на своїх об'єктах повинні мати систему пожежної безпеки, спрямовану на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі, у тому числі їх вторинних проявів.

На кожному об'єкті повинні бути розроблені інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного вибухопожежонебезпечного та пожежонебезпечного ділянки (майстерні, цехи тощо) згідно з додатком N 1.

Всі працівники організацій повинні допускатися до роботи тільки після проходження протипожежного інструктажу, а при зміні специфіки роботи проходити додаткове навчання з попередження та гасіння можливих пожеж у порядку, встановленому керівником працівники повинні вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

У всіх виробничих, адміністративних, складських та допоміжних приміщеннях на видних місцях повинні бути вивішені таблички із зазначенням номера телефону виклику пожежної охорони.

Виробничі приміщення, дільниці та цеху повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

Проходи повинні бути не загородженим і вільними для проїзду.

Правила застосування на території організацій відкритого вогню, проїзду транспорту, допустимість куріння і проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт встановлюються общеобьектовимі інструкціями про заходи пожежної безпеки.

У кожній організації розпорядчим документом повинен бути встановлений відповідний їх пожежної небезпеки протипожежний режим, у тому числі:

визначені та обладнані місця для куріння;

визначені місця і допустима кількість одноразово перебувають у приміщеннях сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

встановлений порядок прибирання горючих відходів і пилу, зберігання промасленого спецодягу;

визначено порядок знеструмлення електрообладнання у разі пожежі і після закінчення робочого дня;

регламентовані:

порядок проведення тимчасових вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи;

дії працівників при виявленні пожежі;

визначено порядок і терміни проходження протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму, а також призначені відповідальні за їх проведення.

На кожному підприємстві повинні бути дані про показники пожежної небезпеки застосовуваних у технологічних процесах речовин і матеріалів.

Конструкція витяжних пристроїв (шаф, фарбувальних, сушильних камер тощо), апаратів і трубопроводів повинна запобігати накопиченню пожежонебезпечних відкладень та забезпечувати можливість їх очищення пожежобезпечними способами. Роботи з очищення мають проводитися згідно з технологічними регламентами та фіксуватися в журналі.

Стіни, стелі, підлогу, конструкції та обладнання приміщень, де є виділення горючого пилу, стружки і т.п., повинні систематично прибиратися. Періодичність прибирання встановлюється наказом по підприємству. Прибирання повинна проводитися методами, що виключають звихрену пилу і утворення вибухонебезпечних пилоповітряних сумішей.

Технологічні отвори в стінах і перекриттях слід захищати вогнеперешкоджаючою пристроями.

Підприємства, їх посадові особи і громадяни, які порушили вимоги пожежної безпеки, несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Необхідна кількість вогнегасників для зони технічного обслуговування визначимо тієї умови, що приміщення, в яких працюють з горючими речовинами та матеріалами, повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння з розрахунку два вогнегасники та кошма на 100 м2 приміщення. Отже для нашої зони технічного обслуговування площею 720м 2 необхідну кількість вогнегасників 14.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Реферат
59.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Створення безпечних умов праці
Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці
Проектування та створення безпечних умов праці на підприємстві
Створення безпечних нешкідливих умов праці на ділянці виготовлений
Створення безпечних нешкідливих умов праці на ділянці виготовлення деталі Кришка 6317-3103036
Організація створення сприятливих умов праці на підприємстві
Охорона здоров я трудящих забезпечення безпечних умов праці
Роль безпечних умов праці у підвищенні якості трудового життя
Основні принципи організації безпечних умов праці на території підприємства
© Усі права захищені
написати до нас