Організація роботи з батьками в освітньому закладі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Муніципальне Загальноосвітній Установа
«Середня загальноосвітня школа № 11» м. Абакана.
Досвід організації роботи з батьками
в освітній установі

Абишева Наталія Володимирівна,
заступник директора з
виховної роботи
кваліфікаційної категорії
МОУ «ЗОШ № 11» м. Абакана
Республіки Хакасія.
Абакан, 2008

Пояснювальна записка
Успішність виховного процесу залежить від того, як складаються відносини між педагогами, учнями і батьками. Батьки і педагоги - вихователі одних і тих же дітей, і результат виховання може бути успішним тоді, коли вчителі та батьки стануть союзниками.
Сім'я по праву вважається головним чинником і умовою розвитку і виховання дитини. Саме тут він народжується (бажаний або небажаний), тут отримує зачатки фізичного і духовного розвитку (позитивні або негативні), перші знання про навколишній світ, тут формуються перші навички та вміння у всіх видах діяльності, початкові критерії оцінки добра, істини, краси. Тут протікає велика частина його життєдіяльності, закладаються основи його відносин зі світом, тобто починається процес виховання.
Сім'я зі школою створює той найважливіший комплекс факторів виховує середовища, який визначає успішність або неуспішність всього навчально-виховного процесу
Сучасна сім'я розвивається в умовах якісно нової суперечливою суспільної ситуації. З одного боку, спостерігається поворот суспільства до проблем сім'ї, розробляються і реалізуються комплексні цільові програми із зміцнення та підвищення її значущості у вихованні дітей. З іншого боку, спостерігаються процеси, які призводять до загострення сімейних проблем. Це, перш за все, падіння життєвого рівня більшості сімей, вирішення проблем економічного, а часом і фізичного виживання, посилило соціальну тенденцію самоусунення багатьох батьків від вирішення питань виховання і особистісного розвитку дитини.
Отже, в складних сучасних умовах сім'ї потрібно систематична і кваліфікована допомога з боку школи. Процес взаємодії сім'ї і школи спрямований на активне включення батьків у навчально-виховний процес, під позаурочну дозвільної діяльності, співпраця з дітьми та педагогами.
Практична робота педагогів з батьками дітей в нашій школі реалізується через колективні та індивідуальні форми взаємодії:
- Психолого-педагогічна освіта;
- Батьківсько-педагогічний аналіз (вивчення сім'ї з метою виявлення її можливостей з виховання своїх дітей, аналіз проміжних і кінцевих результатів їхньої спільної діяльності);
- Батьківське співучасть у роботі педагога (формування активної педагогічної позиції батьків);
- Батьківське співтворчість.

Основні напрямки співпраці сім'ї та школи
1. Єдність вимог до учнів.
2. Узгодженість дій (закони, що захищають сім'ю і дитини, знання обома сторонами психологічних особливостей дитини).
3. Взаємодоповнення впливів (авторитет батьків, особистість учителя, єдине трактування впливу вулиці, засобів масової інформації).
4. Подолання недоліків у формуванні особистості (робота з дітьми, які перебувають в особливо важких умовах, психологічна корекція).
5. Спільна робота по закріпленню та розвитку успіхів дитини.
6. Підвищення педагогічної культури батьків.
7. Різні форми співпраці з батьками.
Функції та завдання взаємодії сім'ї і школи
Функції взаємодії сім'ї і школи:
1. Інформаційна.
2. Виховно - розвиваюча.
3. Формує.
4. Охоронно - оздоровча.
5. Контролююча.
6. Побутова.
Завдання взаємодії сім'ї і школи:
1. Виховання гармонійно розвиненої творчої особистості учнів.
2. Формування активної життєвої позиції батьків і учнів.
3. Прищеплювання навичок здорового способу життя.
4. Розвиток інтересів, нахилів, здібностей учнів.
5. Підготовка дитини до саморозвитку і самовиховання.

Форми і методи роботи по взаємодії сім'ї та школи в сучасних умовах
Включення сім'ї в діяльність виховної системи школи засновано на:
- Гуманістичному стилі спілкування та взаємодії;
- Шанобливе ставлення сім'ї та школи до дитини й один одному;
- Систематичному підвищенні психолого-педагогічного рівня вчителів та батьків;
- Умінні конструктивно підходити до вирішення конфліктів.
Перш ніж почати роботу з сім'єю необхідно вивчити її. У нашій школі ми застосовуємо наступні методи:
Методи вивчення сімей
1. Спостереження.
2. Підключений спостереження (підключення психолога, активу класу, інспектора ОДН та ін)
3. Індивідуальні бесіди.
4. Тестування.
5. Анкетування.
6. Діагностика.
7. Ділові ігри.
8. Аналіз дитячих оповідань і малюнків про сім'ю.
Після чого класний керівник заповнює соціальний паспорт сім'ї. (Дивися додаток № 3).
Щоб робота з батьками давала конкретні результати необхідно використовувати різні форми роботи.
У нашій школі найбільш поширеними є такі форми спільної діяльності, методика їх може бути різна і визначається самими учасниками:

Форми роботи з батьками
1. Зустрічі за «круглим столом».
2. Батьківські збори.
3. Індивідуальні зустрічі «розмова по душах».
4. Зустрічі з директором школи.
5. Психолого-педагогічні консультації (на базі Кабінету профілактики).
6. День відкритих дверей.
7. Конференції батьків.
8. Психологічні тренінги (на базі Кабінету профілактики).
9. Батьківський лекторій для різних груп ризику (неповні сім'ї, багатодітні, мелообеспеченние, батьки опікуваних дітей).
10. Школа молодих батьків.
11. Письмовий телефон довіри.
12. Спільні свята.
13. Сімейні конкурси.
14. Відвідування сім'ї.
При роботі з батьками в нашій школі ми використовуємо диференційований підхід. Це дозволяє класному керівнику скласти конкретний план роботи з сім'єю.
Диференційований підхід в роботі з батьками
Диференційований підхід будується на виділенні 5-ти типів сімей, згрупованих за принципом можливості використання їх морального потенціалу для виховання своєї дитини.
Виділяють такі типи сімей:
1 тип: Сім'ї з високим рівнем моральних відносин. У них здорова моральна атмосфера, діти отримують можливість для розвитку своїх здібностей. Часте втручання педагога тут не потрібно, хоча окремі поради і застереження, пов'язані з особливостями виховання, не виключаються.
2 тип: Сім'ї, які характеризуються нормальними відносинами між батьками, але при цьому не забезпечують позитивну спрямованість у вихованні дітей. Діти можуть бути в центрі «особливих» турбот батьків, у зв'язку з чим у дитини розвиваються егоїстичні тенденції, що безумовно потребує уваги педагога.
3 тип: Конфліктні сім'ї. У таких умовах батькам не до дітей, вони самі не можуть розібратися в своїх відносинах. Ні про яке розумному вихованні немає й мови, все пущено на самоплив. Потрібно активну педагогічний вплив, щоб змінити мікроклімат у родині, не втратити росте в ній людини.
4 тип: Зовні благополучні сім'ї, в яких процвітає бездуховність, відсутні справжні моральні цінності, емоційний зв'язок поколінь часто порушена. Але деякі діти добре засвоюють психологію зовнішнього благополуччя, тому виховна робота з такими сім'ями особливо важка.
5 тип: Неблагополучні сім'ї, для яких характерні грубість, скандали, аморальну поведінку. Такі сім'ї потребують постійної уваги педагога, громадськості, а іноді й активного втручання, щоб захистити інтереси дітей.
Робота з батьками в нашій школі будується згідно з цільовою програмою «Сім'я», яка була розроблена творчою групою вчителів школи та затверджена на педагогічній раді.

Програма «Родина»
МЕТА: Взаємодія з родиною з метою всебічного розвитку і виховання здорової особистості.
ЗАВДАННЯ: 1. Залучення батьків до справ і проблем школи.
2. Надання сім'ї різноманітної спеціальної допомоги.
3. Підвищення педагогічної культури батьків.
4. Профілактика негативного сімейного виховання.
Напрямки в роботі.
Зміст
Термін.
Відповідальні.
1. Школа майбутнього першокласника
1. Організаційне батьківські збори.
2. Індивідуальні консультації психолога, логопеда.
3. Підготовчі заняття.
Август.
За необхідності.
Один раз на тиждень.
Заст. директора з поч. класам
Адміністрація
Учитель 1го класу.
2. Залучення батьків до справ і проблем школи.
1. Організація участі у заходах шкільних місячників:
- Правовий місячник.
- Всеросійський день матері.
- Новорічні ранки.
- За здоровий спосіб життя.
- Захисники Вітчизни.
- Міжнародний день сім'ї.
2. Використання можливостей активних, корисних школі батьків.
3. Залучення до ремонту школи.
4. Надання спонсорської підтримки шкільних заходів.
5. Вивчення відношення до рівня діяльності ОУ та пропозицій щодо її поліпшення.
За планом.
У листопаді.
Грудень.
Березень.
Лютий.
Травень.
Протягом рік.
Березень.
Протягом року
Травень.
Адміністрація
Класні керівники.
Класні керівники.
Класні керівники.
Батьківський комітет.
Адміністрація
3. Надання різної допомоги сім'ї.
1. Батьківські дні, суботи за рішенням проблем шкільного життя.
2. Надання матеріальної допомоги дітям з малозабезпечених сімей.
3. Влаштування дітей з неблагополучних дітей в соц. притулки.
4. Організація психологічної допомоги.
5. Робота кабінету профілактики.
6. Надання допомоги опікуваним учням.
1 раз на два тижні.
По можливості
За необхідності
За необхідності
Протягом року
Протягом року
Класний керівник.
Адміністрація ГУО.
Соціальний педагог.
Психолог.
Заст. директора з В.Р.
Соціальний педагог.
4. Підвищення педагогічної культури батьків.
1. Класні тематичні батьківські збори.
2. Всеобуч батьків (батьківські збори, «круглі столи») із залученням різних фахівців.
3. Інформаційно - ілюстративні стенди.
4. Пам'ятки, рекомендації по вихованню дітей.
5. Використання відеоматеріалів в пед. освіті батьків.
1 раз на чверть.
1 раз на півріччя.
1 раз на чверть.
По можливості.
По можливості.
Класний керівник.
Адміністрація
Заст. директора з В.Р.
Адміністрація, фахівці інших установ.
5. Профілактика негативного сімейного виховання.
1. Індивідуальні зустрічі, бесіди.
2. Рейди в сім'ї «важких» учнів і неблагополучних батьків.
3. Ізоляція безпритульних дітей і з неблагополучних сімей в соціальні притулки.
4. Виклик на раду профілактики, КДН.
5. Підготовка та передача матеріалів на позбавлення батьківських та опікунських прав.
6. Співбесіди з організації літнього відпочинку.
Протягом року
Протягом рік.
За необхідності
За необхідності
За необхідності
Травень.
Адміністрація, Кл.руководітелі ЗДВР, інспектор ОДН
Адміністрація, соціальний педагог.
Соціальний педагог.
Адміністрація, соціальний педагог.
Соціальний педагог.
Свою роботу з батьками класні керівники намагаються будувати на методиці контактної взаємодії.

Методика контактної взаємодії вчителя з батьками
1. Пошук контактів (процес першого спілкування).
2. Пошук загальної теми (анкетування батьків, спостереження, індивідуальні бесіди).
3. Встановлення загальних вимог до виховання дитини (педагогічне співробітництво).
4. Зміцнення співробітництва в досягненні спільної мети (стадія прогнозування можливих варіантів відносин вчителя з батьками.).
5. Реалізація індивідуального підходу (вироблення низки узгоджених заходів, спрямованих на виховання та перевиховання дитини)
6. Удосконалення педагогічної співпраці (аналіз спільних дій батьків і вчителя, спрямованої на корекцію поведінки школярів).
Найбільш поширеною формою роботи з батьками є батьківські збори.
Батьківські збори - це важливий педагогічний інститут в руках вчителя.
Ось декілька практичних порад з підготовки батьківських зборів:
Структура підготовки батьківських зборів
1. Визначення мети.
2. Вивчення науково-методичної літератури.
3. Проведення мікродослідження.
4. Визначення виду, форми та етапів зборів, способів і прийомів роботи його учасників.
5. Придумати форму запрошення батьків.
6. Розробка рішення зборів, його рекомендації, пам'яток батькам. Ведення протоколу (дивись додаток).
7. Обладнання та оформлення приміщення для зборів.
8. Збори умовно ділиться на три частини:
- Вступна;
- Основна;
- Заключна.
Пам'ятка класному керівнику з проведення батьківських зборів
1. Якщо ви тільки взяли клас, почніть збори зі знайомства з батьками, розкажіть трохи про себе.
2. Повідомте батькам режим роботи школи, день класного години.
3. Розкажіть про те, які гуртки, секції, факультативи працюють у школі.
4. Починати свій виступ перед батьками треба з позитивного.
5. Якщо ви проводите діагностичне дослідження, то воно не повинно зводиться до навішування ярликів.
6. Інтонація зборів: «радимося, розмірковуємо разом»
7. Тактовність.
8. Побудова довірчих відносин з батьками учнів.
9. Головні показники ефективності батьківських зборів - це активна участь батьків, атмосфера активного обговорення поставлених питань, обмін досвідом.
Орієнтовна тематика традиційних батьківських зборів
1 клас.
1. Труднощі адаптації першокласників до школи.
2. Особливості розумової діяльності молодших школярів. значення сім'ї в її розвитку.
3. Емоційний світ дитини. Його значення та шляхи розвитку.
4. Як виховати у дитини любов до читання.
5. Про дитячу дружбу.
2 клас.
1. Фізичний розвиток молодшого школяра в школі і вдома.
2. Агресивні діти. Причини і наслідки дитячої агресії.
3. Покарання та заохочення у родині.
4. Перші кроки самовиховання.
5. Попередження егоїзму, індивідуалізму, користолюбства.
3 клас.
1. Значення спілкування в розвитку особистісних якостей дитини.
2. Заохочення і покарання. «Хочу, можна, не можна, треба».
3. Роль сім'ї в трудовому вихованні дитини.
4. Естетична атмосфера у школі та сім'ї.
5.Якщо дитина не хоче вчитися.
4 клас.
1. Що таке пришвидшення.
2. Про що може розповісти шкільний щоденник.
3. Навчальні здібності дитини. Шляхи їх розвитку на уроці та в позаурочній діяльності.
4. Проблема наступності у навчанні в початковій і середній школі. Шляхи та способи їх вирішення.
5. Роль батька і матері у вихованні дитини.
5 клас.
1. «Давайте познайомимося».
2. «Синдром понеділка» у п'ятикласників і як його уникнути.
3. Авторитет батьків, його джерела, міцність. Уміння користуватися батьківського владою.
4. Культура бажань підлітка. Виховання вміння керувати бажаннями.
5. Підсумкове «Ось і стали ми але рік взрослей».
6 клас.
1. Фізичне розвиток школярів та шляхи його вдосконалення.
2. Результативність шкільного уроку. Від чого вона залежить.
3. «Цей важкий підлітковий вік».
4. Роль книги в розвитку інтелектуальних і особистісних якостей дитини.
5. Шкідливі звички дитини. Як їм протистояти.
7 клас.
1. Роль сім'ї у розвитку моральних якостей підлітка.
2. Статеві відмінності і статеве дозрівання. Проблеми і рішення.
3. Здоровий спосіб життя - основа успіху.
4. Контакти та конфлікти. Виховання толерантності.
5. Друзі моєї дитини. Хто вони, які вони?
8 клас.
1. Моральні цінності сім'ї.
2. Здібності і роль сім'ї у їхньому розвитку.
3. Психологічні та вікові особливості підлітка. «Перехідний вік продовжується».
4. Підліток і закон. Ваша дитина в школі і після школи.
5. Адекватна самооцінка як умова успішного розвитку особистості.
9 клас.
1. Допомога сім'ї в правильній професійної орієнтації дитини.
2. Важка дитина. Який він?
3. Аналіз навчальної роботи учнів 9х класів
4. Підготовка учня до іспитів. Роль батьків в екзаменаційний період.
5. Емоції і почуття в розмові з підлітком.
10 клас.
1. Особливості організації навчальної праці у 10-му класі і роль батьків в цьому.
2. Виховання відповідальності у дорослих дітей.
3. Особливості спілкування з дітьми - старшокласниками.
4. Про доброту і милосердя.
5. Компанія в житті старшокласників.
11 клас.
1. Значення вибору в житті людини.
2. Результативність навчання учнів за 1 півріччя.
3. Організація навчальної праці випускника.
4. «Поговоримо про сенс життя».
5. Організація випускного вечора.
Проблемні тематичні загальношкільні зібрання.
1. Здорова сім'я. Моральні аспекти.
2. Попередження асоціальної поведінки неповнолітніх.
3. Наркотики і статистика.
4. Суїцид.
Робота з батьками різних груп ризику.
Все частіше педагогам школи доводиться стикатися з таким поняттям як неблагополучна сім'я. У нашій школі до неблагополучним сім'ям ми відносимо:
- Сім'ї з жорстоким поводженням до дітей (фізичний, психічний, сексуальне насильство);
- Невисокий рівень освітньої культури батьків;
- Сім'ї, де один або обидва батьки зловживають алкоголем;
- Батьки - наркомани;
- Злісне невиконання батьківських обов'язків по вихованню та навчанню неповнолітніх.
Їх облік ведеться в такій формі:

ПІБ батьків
Рік народження батьків
Домашня адреса
Місце роботи, посада
Відомості про дітей
Рік народження дітей
Місце навчання дітей
Причина постановки на облік
Виконана робота.
Але крім неблагополучних сімей є сім'ї, що входять до групи ризику. Це:
- Одинокі матері;
- Розлучені батьки;
- Багатодітні батьки;
- Батьки дітей - інвалідів;
- Батьки - мігранти, біженці;
- Опікуни.
Всі ці батьки стоять на шкільному обліку і з ними ведеться цілеспрямована робота, яка включає в себе:
- Психолого - педагогічне консультування;
- Ведення картотеки;
- Відвідування вдома;
- Рейди в неблагополучні сім'ї;
- Розгляд персональних справ на Раді профілактики;
- Надання матеріальної допомоги через Червоний хрест і органи соціального захисту населення;
- Річний патронаж із залученням дільничних служб;
- Організація проблемних класних годин;
- Організація тренінгів.
При роботі з даною категорією сімей використовується така документація:
- Акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї (див. додаток № 1);
- План індивідуальної роботи з сім'єю (див. додаток № 2);
- Соціальний паспорт родини (див. додаток № 3)
Помилки сімейного виховання
1. Обіцянка більше не любити.
Ця загроза, як правило, швидко забувається. Діти чудово відчувають фальш. Один раз обдуривши, батьки можуть надовго втратити довіру дитини - він буде сприймати їх як брехливих людей. Краще сказати так: «Я буду все одно тебе любити, але твоя поведінка не схвалюю».
2. Байдужість.
Батьки не повинні показувати дитині, що їм все одно, чим він займається. Відчувши їх байдужість, він негайно почне перевіряти, наскільки воно «сьогодення», причому перевірка може полягати у вчиненні спочатку поганих вчинків. Дитина буде чекати, чи послідує за проступок критика. Найкраще замість показної байдужості постаратися налагодити з дитиною дружні відносини, навіть якщо його поведінка зовсім не подобається батькам.
3. Занадто багато строгості.
Діти повинні слухатися старших беззаперечно - це самий важливий принцип у вихованні. Однак занадто суворе виховання, засноване на принципах, не завжди зрозумілих дитині, нагадує дресирування. У таких випадках дитина буде беззаперечно виконувати все в присутності батьків і свідомо забувати про всі заборони, коли їх немає поряд. Переконання краще надмірної строгості.
4. Дітей не треба балувати.
Розпещеним дітям дуже важко доводиться в житті. Прибираючи буквально кожен камінчик з дороги малюка, батьки не роблять дитину щасливішою. Швидше, навпаки, він часто відчуває свою безпорадність і самотність.
5. Нав'язана роль.
Діти, буває, роблять все, щоб сподобатися своїм батькам, адже тато і мама для них найголовніші люди на світі. Малюки навіть готові зануритися в складний світ дорослих. На жаль, при цьому їх власні проблеми так і залишаються невирішеними.
6. Грошова.
Любов не купити за гроші. Батьки не повинні відчувати докори сумління, якщо не
можуть виконати будь-яке його бажання. Щасливим дитини роблять не гроші, а усвідомлення того, що він для батьків самий-самий.
7. Наполеонівські плани.
При заповненні дня дитини потрібними і корисними заняттями не варто забувати про його бажання, залишаючи час для особистих справ.

Додаток № 1
АКТ
обстеження матеріально-побутових умов сім'ї
_____________________________________________________________
(П.І.Б. глави сім'ї)
«____»___________ 200___р
Нами ________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Прізвище, посада особи, що проводить обстеження
_____________________________________________________________ У присутності _____________________________________
вказати прізвища, імена присутніх батьків,
_____________________________________________________________
(Родичів, що проживають на даній площі)
проведено обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка проживає за адресою _________________________________
Обстеженням встановлено, що сім'я з ______человек:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Сім'я займає житлову площу (вказати розмір житлоплощі, муніципальна або приватизована квартира, наявність підсобного господарства, санітарний стан приміщення, умови життя дітей: чи є місце для підготовки, для сну, і т.д.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Джерела доходів родини ___________________________
Дохід _______________ рублів на кожного члена сім'ї.
Взаємовідносини між членами сім'ї _____________
якщо ненормальні, вказати причину неблагополуччя в сім'ї
Взаємовідносини з сусідами по квартирі _____________
якщо ненормальні, то в чому полягають, причини
Характеристика батьків: __________________________________
чи займаються вони належним чином вихованням своїх дітей, особиста поведінка батьків: їх спосіб життя, вживання алкоголю
_____________________________________________________________
аморальну поведінку тощо: залучалися чи до відповідальності, чи обговорювалося їх поведінку в товариському суді, робочому колективі тощо, коли, за що
У зв'язку з чим проводилося обстеження: _____________________
заяву, повідомлення, скарга, планова перевірка, яка стоїть на обліку
Висновок __________________________________________________________________
Висновки і пропозиції, що потрібно, на думку обстежуються, для усунення неблагополучної обстановки в родині і т.п.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1 прим. - У справу
2.екз. - Соціальному працівнику
3 екз. - При необхідності (у РВВС, РОНО, КДН, суд)
Обстеження провели:
З актом ознайомлені:

Додаток № 2
План
індивідуальної роботи з родиною
П.І.Б. матері ___________________________
П.І.Б. отца___________________________________
Ф.І. учащегося_______________________________
Класс________________________________________
Проблема
Шляхи рішення
Час виконання
Очікуваний результат
Кінцевий результат

Додаток № 3
СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ СІМ'Ї.
П.І.Б. учня: _________________________________
Дата народження: _______________
Домашня адреса: ____________________________________________
Телефон (домашній, стільниковий): _____________________________
Стан здоров'я: _______________________________________
Соціальний статус: опікуваний, прийомний, сирота, з багатодітної сім'ї, нужденними.
(Потрібне підкреслити)
Відомості про батьків:
П.І.Б. батька: _____________________________________
Дата народження: ________________
Освіта: ___________________________________________
Місце роботи: __________________________________________
Посада: _______________________________________
Робочий або стільниковий телефон: ______________________________
Соціальний статус: ___________________
П.І.Б. матері: ___________________________________________
Дата народження: ________________
Освіта: ______________________________________
Місце роботи: ______________________________
Посада: _______________________________________
Робочий або стільниковий телефон: ___________________________
Соціальний статус: ____________________
Інші діти в сім'ї (заповнюється на кожну дитину):
1. П.І.Б.: ____________________________
Дата народження: ________________________
Місце знаходження: ______________________
2. П.І.Б.: ____________________________
Дата народження: ________________________
Місце знаходження: _____________________
Житлово-побутові умови:
Упорядкована квартира (___ кімнати), приватний будинок, невпорядкованих квартира, гуртожиток, орендують.
(Потрібне підкреслити)
Характеристика сім'ї:
Повна, живуть з матір'ю, живуть з батьком; благополучна, неблагополучна.
(Потрібне підкреслити)
Стиль виховання:
Авторитарний, демократичний, ліберальний.
(Потрібне підкреслити)
Ставлення сім'ї до навчального закладу: ___________

Література
1. Бойко В.В. Спілкування та взаємодія в процесі виховання. / / Радянська педагогіка. 1988, № 2.
2. Дереклеева Н.І. Батьківські збори у 1-11 класах. / / Вербум-М. М., 2001.
3. Капрвлова Р.М. Робота класного керівника з батьками. М., 1980.
4. Петряевская Л.Г. Освіта батьків. / / М., Владос, Гуманітарний видавничий центр, 1999.
5. Селіванова Н.Л. Сучасні уявлення про виховному просторі. / / Педагогіка. 2000. № 6.
6. Солавейчік С. Педагогіка для всіх. М., 1987.
7. Довідник заступника директора з виховної роботи. / / Центр «Педагогічний пошук», М., 2002.
8. Степанов О.М. педагогу про виховній системі школи і класу: Навчально-методичний посібник. М.: Творчий центр «Сфера», 2004.
9. Сухомлинський В.А. Батьківська педагогіка. / / Вибрані педагогічні твори Т.3. М.. 1981.
10. Фрідман Л.М. Психологія виховання. Книга для всіх, хто любить дітей. М., 2000.
11. Цабибін С.А. Взаємодія школи і сім'ї (педагогічний всеобуч) / / Видавництво «Вчитель», Волглград, 2004.
12. Щуркова Н.Є. Нове виховання. М., 2001.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Методичка
74.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація роботи з батьками вихованців у дошкільних установах V виду
Організація логопедичної роботи в дошкільному закладі
Організація корекційно-педагогічної роботи здійснюється в дошкільному освітньому коррекционном
Організація корекційно-педагогічної роботи здійснюється в дошкільному освітньому коррекционном 2
Створення нормативно-правової бази для Інтернет-класу в освітньому закладі
Оновлення форм і методів роботи з батьками
Особливості соціально-педагогічної роботи з батьками
Планування й облік роботи з фізичного виховання в навчальному закладі
Методи і форми роботи соціального педагога в загальноосвітньому закладі
© Усі права захищені
написати до нас