Організація роботи ВАТ Міський молочний завод 1

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Кафедра економіки і управління підприємством і галуззю АПК
  Звіт
про проходження виробничої техніко-економічної практики на підприємстві
ВАТ «Міський молочний завод № 1»
Студентки Никифорової О.Е.
ФМ, 3 курсу, ДКА-1
Керівник від підприємства Лінкова Є.А.
Начальник відділу продажів
Керівник від університету Кашанская І.П.
МІНСЬК 2006
Зміст:
  
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1. Аналіз організаційно-правової форми підприємства і системи
участі в його діяльності, зафіксованої в статуті підприємства ... .5
2. Загальна характеристика підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
3. Аналіз організаційної структури підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... .11
4. Аналіз рівня виробництва та його ефективність ... ... ... ... ... ... ... ... 12
5. Організація ресурсозабезпечення підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
6. Номенклатура продукції, що випускається ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
7. Фінансові показники роботи підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
8. Аналіз форм організації і стимулювання праці на підприємстві ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
9. Аналіз ринків збуту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
10. Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35

Введення
Молочнопродуктового або молочний підкомплекс є одним з найважливіших елементів продуктової структури АПК РБ. Молоко і молочні продукти є одним з основних джерел харчування населення. І це не випадково. Ще в давнину люди навчилися цінувати поживні та цілющі властивості молока, називаючи його «джерелом здоров'я», «соком життя», «білою кров'ю».
Молоко займає виняткове місце серед продуктів тваринного походження. Будучи джерелом корисних речовин широкого спектру дії в раціоні людини, воно добре перетравлюється і легко засвоюється організмом. Споживання молочних продуктів не можна виключити або істотно скоротити.
Поряд з тваринним жиром в суцільномолочні продуктах міститься більше 100 життєво важливих компонентів, таких як амінокислоти, жирні кислоти, молочний цукор, мінеральні речовини, ферменти, вітаміни і ряд інших. Однак найбільшу цінність в молоці представляє білок.
Враховуючи високу поживну цінність молочних продуктів, їх споживання повинне бути достатнім, як щодо норм раціонального харчування, так і різноманітного вибору товару.
Відповідно до вищевикладеного концепція розвитку молочного скотарства республіки випливає з завдання достатнього самозабезпечення молочною продукцією з науково медичним нормам, а також експортної орієнтації галузі.
Значне місце молочного підкомплексу визначено високою цінністю його кінцевої продукції в структурі харчування населення республіки. З науково-обгрунтованим даними 30-40% загальної калорійності їжі, споживаної людиною, повинні доводитися на молочні продукти.
Значення молочного виробництва в АПК визначають наступні цифри: молочне скотарство дає понад 25% валової продукції сільського господарства, в структурі товарної продукції тваринництва на частку молочного скотарства припадає понад 15%. У цій галузі сконцентровано 20% основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, 33% трудових ресурсів. У цілому молочно-продуктовий підкомплекс виробляє 27% кінцевої продукції АПК.
Поряд з цим даний підкомплекс є основним постачальником молодняку ​​на дорощування і відгодівля великої рогатої худоби, а для рослинницьких галузей постачальником цінного органічного добрива-гною; свинарство використовує молоко для поросят раннього віку.
Молочний підкомплекс-досить складна організаційно-економічна система взаємопов'язаних виробництв і підгалузей сільського господарства, переробної промисловості, торгівлі і обслуговуючих виробництв. Основним ядром його, обслуговуючим взаємопов'язані галузі, що беруть участь в процесі виробництва і обміну кінцевої продукції, є тваринницька галузь.

Аналіз організаційно-правової форми підприємства і системи участі у його діяльності, зафіксованої в статуті підприємства.
ВАТ-це підприємство, грошові кошти якого утворюються шляхом об'єднання коштів багатьох учасників через випуск і продаж акцій. Власниками акцій можуть бути як юридичні особи-держава, підприємства, організації, так і окремі громадяни.
Фінансово-економічна відповідальність акціонерів (співвласників підприємства) за зобов'язаннями та збитки підприємства обмежується сумою їх вкладів у капітал товариства.
Напрямок і характер діяльності акціонерних товариств можуть бути різними, загальною залишається мета-отримання прибутку.
Акція це цінний папір, який представляє собою свідчення про внесення капіталу (частки, паю) в загальний капітал акціонерного товариства. Володіння акцією дає право на одержання за нею певного доходу і право на участь в управлінні цим товариством. Дохід, принесений акцією, називається дивідендом.
Акціонер-не кредитор акціонерного товариства, а власник його в межах тієї кількості акцій, яким він володіє. Акції таять у собі перспективу багаторазового множення стартової вартості, що пов'язано із зростанням акціонерного капіталу.
За характером одержання дивіденду і наявності права голосу акції можуть бути: звичайними (рядовими) і привілейованими (преференційними).
Звичайні акції-це акції, які дають власникові право голосу на зборах акціонерного товариства і приносять дивіденд, який коливається залежно від прибутку підприємства.
Необхідно відзначити, що загальні збори акціонерів саме визначає, яку частину отриманого прибутку виплатити акціонерам у вигляді дивіденду, а яку спрямувати на розширення діяльності підприємства. Якщо підприємство здійснює інвестиційну програму або тільки що організувалося, то дивіденд може не виплачуватися зовсім. У даному випадку можливо також зниження розміру дивіденду при зростанні прибутку товариства.
Звичайні акції дають їх власникові право голосу на зборах акціонерів. Голосуючи, акціонери здійснюють контроль за діяльністю правління товариства. Для більшості акціонерів це право є лише формальністю, що пов'язано з веденням голосування не за формулою: «одна людина - один голос», а за формулою «одна акція один голос». Отже, реально управляти акціонерним товариством можуть тільки ті акціонери, які зосередили у своїх руках достатньо великий пакет акцій. Ті ж акціонери, які мають на руках по одній, дві, три акції, виявляються практично відстороненими від управління.
Контрольний пакет акцій - це пакет акцій, що забезпечує його власнику (власникам) контроль над діяльністю товариства.
Формально, щоб контролювати діяльність товариства, необхідно мати на руках 50% +1 акцію. У дійсності капітал зазвичай розпорошений між багатьма дрібними акціонерами, тому величина контрольного пакету акцій може опуститися до 5 - 10% всіх акцій.
Крім звичайних діють привілейовані акції.
Привілейовані акції - це акції, які не дають їх власникам право голосу, але надають їм низку привілеїв: виплату фіксованого розміру дивіденду; виплату дивіденду в першочерговому порядку.
ВАТ «Міський молочний завод № 1» створено на підставі наказу Мінського міського комітету з управління державним майном та приватизації від 30 жовтня 2003 року № 84 шляхом перетворення приватного підприємства ВАТ «МЛІТЕПС» відповідно до законодавства про АТ, про приватизацію і роздержавлення приватної власності в Республіці Білорусь.
Товариство є комерційною організацією - юридичною особою, має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, товарний знак (знак обслуговування), розрахунковий та інші рахунки в установах банків.
Метою створення є господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку, створення високоефективного виробництва для найбільш повного задоволення потреб акціонерів і трудового колективу товариства, забезпечення населення району, області, республіки та інших регіонів продуктами харчування на основі сучасної технології, шляхом глибокої та якісної переробки сільськогосподарської сировини.
Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Воно не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів, а акціонери-за зобов'язаннями товариства. Акціонери не мають право власності на окремі об'єкти, що входять до складу майна товариства, в тому числі і на внесені ними до статутного фонду. Акціонери несуть ризик збитків у межах належних їм акцій.
Статутний фонд товариства визначено в розмірі 55195000 рублів. Частка держави в СФ товариства становить 51,9%
Статутний фонд може бути в установленому законодавством порядку змінений. Якщо після закінчення фінансового року вартість чистих активів товариства виявляється меншою його статутного фонду, то статутний фонд повинен бути в установленому порядку зменшений до величини, що не перевищує вартості майна товариства. Якщо ж вартість зазначених активів стає меншою від визначеного законодавством мінімального розміру статутного фонду, товариство підлягає ліквідації.
Статутний фонд розділений на 7269 простих іменних акції номінальною вартістю 3500 рублів кожна.
Діючі випуски акцій товариства (з урахуванням змін)

вип.
Номінал акції (руб)
Обсяг емісії (руб)
Кількість акцій
Дата
початковий
діючий
простих
прищепив.
реєстрації
1
3500
3500
29753500
8501
21.06.2004
2
3500
3500
25441500
7269
08.12.2005
таблиця 1
Акції випускаються у формі записів на рахунках. У встановленому законодавством порядку товариство може викуповувати в акціонерів товариства випущені ним акції. Викуплені товариством акції не надають права голосу, не враховуються при підрахунку голосів, за ним не
нараховуються дивіденди. Дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку товариства тільки по розміщених акціях. На дивіденди мають право акціонери, які придбали акції не пізніше, ніж за 30 днів до офіційно оголошеної дати початку їх виплати. Дивіденди можуть виплачуватися як за підсумками року (річні), так і проміжні (щоквартальні, піврічні). Розмір дивіденду оголошується в рублях на одну акцію. Дивіденди виплачуються грошима, а за згодою акціонера - товаром, цінними паперами або іншим майном.
Дивіденди на акції, що належать державі, перераховуються до державного бюджету, якщо Урядом Республіки Білорусь не прийнято інше рішення щодо їх використання.
Обсяг залучених інвестицій складає 3115 млн. руб. З них-2315млн.руб. власних і 800 млн. руб. привілейованих.
Загальна характеристика підприємства
ВАТ «Міський молочний завод № 1» був введений в експлуатацію ще в 1929 році. Починаючи з 1953 року кожні наступні десять років проводилася технічна реконструкція заводу. З 1994 року підприємство починає працювати на новому виробничому майданчику, на вулиці Солтиса. Потужність переробки сягає 230 тонн молока на добу. Перша молочна переробляла до 20 тонн сировини на день. Ще через два роки завод акціонується і стає приватною, змінюється його назву на акціонерне товариство «МЛІТЕПС». З цього моменту починається непростий період у житті колективу. У роки радянського дефіциту глазуровані сирки - візитна картка заводу - йшли нарозхват, був прибуток. Непроста економічна ситуація в республіці, жорстка конкуренція змушують освоювати все нові і нові види продукції, а для цього необхідне нове обладнання. У перші місяці 2003 року завод ще мав величезну заборгованість, і лише підтримка держави врятувала підприємство від банкрутства. Відповідно до указу Президента про особливе право на участь держави в управлінні господарськими суб'єктами було прийнято рішення уряду на введення в акціонерному товаристві «МЛІТЕПС» «золотої акції». Державою був виділений кредит на погашення заборгованості. У порівнянні з 2002 роком виробничі обсяги збільшилися майже на 60 відсотків, і це при високій якості продукції.
За такий тривалий час роботи, підприємство зберегло кращі традиції виробництва молочної продукції. На сучасному етапі роботи заводу головною метою діяльності є задоволення потреб споживача в натуральній, якісною і корисною молочної продукції. ВАТ «Гормолзавод № 1» - один з лідерів молочної промисловості Республіки Білорусь, що спеціалізується на виробництві сметани і сиркової-сирних виробів, сирків глазурованих, молока, кефіру, йогуртів і сирних десертів. Для виробництва своєї продукції підприємство використовує тільки натуральну незбиране та знежирене молоко і вершки без додавання консервантів. Підприємство освоїло випуск молочних продуктів профілактичного призначення: з лактулозою-молоко, кефір і сметана, що випускаються під торговою маркою «Сонечко»; з біфідобактеріями - сир «Белек», збагачений біфідофлори, біокефір «Бадьорість»; продукти з використанням молочної сироватки - напій « Біо-Ритм »апельсиновий, грейпфрутовий, яблучний, майонез« Легкий ». Візитна картка заводу - глазуровані сирки з ваніліном, какао, з фруктовими начинками, карамеллю, молоком згущеним вареним.
Виробнича потужність дозволяє переробляти до 270 тонн молока на добу. В даний час підприємство виробляє понад 80 найменувань молочної продукції. ВАТ «Міський молочний завод № 1» випускає конкурентоспроможну продукцію високої якості з тривалим терміном реалізації в герметичній упаковці.
Крім постачань продукції в торгову мережу міста Мінська продукція поставляється в Брестську, Гомельську, Вітебську, Могилевську, Мінську області, однак, не всі ніші ринку регіонів охоплено підприємством, що дозволить розширити ринок збуту по республіці і збільшити обсяг продажів.
Продукція ВАТ «Міський молочний завод № 1» добре відома не тільки в Республіці Білорусь. В останні роки підприємство є експортером сиру до Чеської Республіки і Російську Федерацію. На російському ринку затребуваний зернового сиру. З початком його відкриваються нові експортні можливості, і спільно з цим продуктом, розглядаються варіанти з поставки повного експортного переліку в РФ.
Збільшення експорту в 2006 році дозволить одержати приплив валютних коштів, які будуть спрямовані на технічне переозброєння підприємства.
ВАТ «Міський молочний завод № 1» - це динамічно розвивається підприємство, що володіє передовими технологіями і новітнім обладнанням. Фахівці підприємства висококваліфікованих, проходять навчання за кордоном. Налагоджена робота з вивчення та впровадження світового досвіду даної галузі. Продукція ВАТ «Міський молочний завод № 1» має гарну репутацію і користується успіхом на ринку.
Аналіз організаційної структури управління підприємством
Управління в суспільстві здійснюють:
-Загальні збори акціонерів;
-Наглядова рада,
-Директор.
Збори акціонерів є вищим органом управління товариства.
Наглядова рада здійснює керівництво діяльністю товариства в період між зборами акціонерів. Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює директор. Структуру управління підприємством можна представити у вигляді такої схеми:
Генеральний директор


Головний інженер
Перший заступник генерального директора

Бухгалтерія
Відділ правової та кадрової роботи
Головний спеціаліст з охорони праці
Відділ продажів
Відділ поставок
Ділянка готової продукції
Приймально-апаратний ділянку
Ділянка фасування
Тарний ділянку
Служба головного механіка
Служба головного енергетика
Відділ головного технолога
Служба головного метролога
Будівельний ділянку
Господарський ділянку
Виробнича лабораторія
Планово-економічний відділ
Підпис: Служба головного механікаПідпис: Служба головного енергетикаПідпис: Відділ головного технологаПідпис: Служба головного метрологаПідпис: Будівельний ділянкуПідпис: Транспортний цехПідпис: Господарський ділянку
Підпис: БухгалтеріяПідпис: Планово-економічний відділПідпис: Відділ правової та кадрової роботиПідпис: Виробнича лабораторіяПідпис: Головний спеціаліст з охорони праці
Підпис: Відділ продажівПідпис: Відділ поставокПідпис: ВиробництвоПідпис: Ділянка готової продукціїПідпис: Приймально-апаратний ділянкуПідпис: Ділянка фасуванняПідпис: Тарний ділянкусхема 1.
Аналіз рівня виробництва та його ефективність
Всю виробничу діяльність можна представити у вигляді двох складових: основне виробництво і допоміжне виробництво.
У свою чергу, вони поділяються на такі цехи і відділи.
ОСНОВНИЙ ВИРОБНИЦТВО
1. Цех з виробництва олії та продукції з незбираного молока.
2. Ділянка з виробництва сухого молока.
3. Цех з вироблення і догляду за сиром.
4. Приймально-апаратний ділянку
5. Ділянка фасування.
6. Тарний ділянку.
7. Лабораторія з контролю виробництва.
ДОПОМІЖНЕ ВИРОБНИЦТВО
1. Компресорна.
2. Котельня.
3. Очисні споруди.
4. Ремонтно-будівельна дільниця.
5. Служба КВП і А.
6. Служба електриків.
7. Механічна майстерня.
8. Транспортний цех.
Цехи основного виробництва і 1,2, 3 допоміжного виробництва очолюють начальники.
Інші служби очолюють:
майстерню - головний механік;
службу КВП і А-головний метролог;
службу електриків - головний енергетик;
ремонтно-будівельна дільниця, транспортний цех - майстер.
Організація ресурсозабезпечення підприємства
На підприємство надходить в середньому 230 тонн молока на добу. Передбачається, що в найближчі рік-два обсяги поставок сировини не зміняться, і будуть перебувати в цих же межах.
Основними видами діяльності заводу є виробництво продуктів харчування, роздрібна торгівля, зовнішньоекономічна діяльність, транспортні послуги, перевезення небезпечних вантажів. Основними видами продукції, що випускається є:
-Сметана 25%;
-Сир зернения; молоко;
-Кефір;
-Сирки солодкі;
-Сирки глазуровані;
-Маси жирні;
-Йогурт;
-Сирні десерти;
-Сир плавлений;
-Майонез;
-Напої з сироватки;
-Масло селянське.
Виробнича потужність заводу 270 тонн переробленого молока за добу.
Метою діяльності ВАТ «Міський молочний завод № 1» є: задоволення попиту покупців на якісні молочні продукти харчування шляхом переробки закупленого у господарствах і в населення молока і молока, що надійшов на давальницьких умовах, а також отримання прибутку для розвитку виробничої бази, придбання нового обладнання, поліпшення умов праці і побуту членів трудового колективу, їх оздоровлення та надання шефської допомоги. Експорт сиру в Чеську Республіку та Російську Федерацію з метою одержання валюти і для здійснення бартерних операцій з придбання нового обладнання, запчастин до імпортного устаткування, припасів і матеріалів, які не виробляються в РБ, з обов'язковим дотриманням позитивного сальдо.
За 2005 рік надійшло молока від заготовок 118895 тонн, в тому числі від населення 39852 тонн, що становить 33,5% у загальному обсязі молока. У порівнянні з 2004 роком обсяг закупа молока збільшився на 8089 тонн або на 7,3% за рахунок громадського сектору.
Для збільшення сировинних ресурсів проводилася велика робота по закуп молока у населення. З метою матеріальної зацікавленості молокосдатчіков розроблено умови змагання з закуп надлишків молока у населення та заохочення переможців.
Всі фахівці заводу закріплені за господарствами сировинної зони для надання практичної допомоги в здобутті хорошої якості молока. Стимулюючим фактором для збільшення закупа молока в індивідуального сектору є і те, що в зимовий період розрахунки за здане населенням молоко виробляється за ціною молока вищого сорту.
Регулярно господарствам надається допомога у забезпеченні припасами і матеріалами для приймання молока і проведення аналізів. Проведені заходи дали можливість закупити у населення за 1196 кг молока в розрахунку на одну корову, що більше в порівнянні з 2004 роком на 189 кг, або темп росту по закуп молока у населення склав 108,4%.
Номенклатура продукції, що випускається на 1.06.2006г.
Найменування продукції
Маса
Рентабельність,%
Сметана, 25%
230г
5,6
Сметана, 25%
250г
2,2
Сметана, 25% п / пов
250г
3,5
Сметана, 25%
400г
7,2
Сметана, 25%
450г
-1,2
Сметана, 25% з лактозою
500г
5,4
Сметана, 25%
500г
8,6
Сметана, 25% фасована в ведерце
5кг
8,5
Сметана, 25% фасована в ведерце
10кг
8,3
Сметана «традиційна», 25%
230г
9,4
Сметана «традиційна», 25%
450г
-3,2
Сметана «традиційна», 25%
500г
9,7
Сметана «Слов'янські традиції», 22%
230г
1,7
Сметана «Слов'янські традиції», 22%
420г
1,7
Сметана з лактозою, 22%
230г
-9,7
Сметана з лактозою, 22%
420г
-4,7
Разом Сметана
6,1
Сир зернения 4% солоний
450г
-2,4
Сир зернения 4% солоний
1кг
2,5
Сир, 9%
250г
9,7
Сир, 9% (Росія)
5кг
17,1
Сир, 5%
250г
8,6
Сир, 5% (Росія)
1кг
0
Сир зернения 5%
250г
9,6
Сир зернения, 5% з наповнювачем
150г
7,2
Сир, 18%
250г
9,8
Разом сир жирний
3,9
Сирок десертний «Ласунка», 6%
150г
0
Сирок десертний «Ласунка», 6% п / я
200г
14,5
Молоко «Смачне», 3,5% п / пов
0,5 л
7,7
Молоко «Смачне», 3,5% п / пов

11,2
Молоко «Смачне», 3,5% П / П

5,5
Молоко «Сонечко», 3,5% П / П
500г
-4,7
Разом молоко
6,7
Вершки, 10%
500г
10,9
Кефір «Сонечко»
500г
8,7
Біокефір «Бадьорість» П / П

8,2
Біокефір «Бадьорість» п / пов

6,6
Біокефір «Бадьорість»
0,5 л
1,2
Разом кефір
6,6
Напій кисломолочний «Ацидолакт», 25%
0,5 л
0
Сирки 8% солодкі
100г
14,1
Сирки 8% діабетичні
100г
10,2
Сирки 8% з родзинками
100г
13,0
Сирки 16,5% з цукатами
100г
-2,2
Сирки 16,5% з ваніліном
100г
9,7
Сирки 4,5% селянські
100г
21,0
Разом сирки
15,4
Сирки глазуровані, 20% на вафлі
50г
13,8
Сирки глазуровані, 20% на вафлі
40г
14,6
Сирки глазуровані, 20% на печиво
50г
15,3
Сирки глазуровані, 20% на печиво з ваніліном
40г
9,2
Сирки глазуровані, 20% на круглому печиво
40г
13,4
Сирки глазуровані, 20% на печиво шоколадні
40г
17,7
Сирки глазуровані, 20% ванільні з мармеладом
50г
10,1
Сирки глазуровані, 20% зі смаком «згущенки»
40г
17,0
Сирки глазуровані, 20% фруктові
40г
10,5
Сирки глазуровані, 20% з карамеллю
40г
14,6
Сирки глазуровані, 20% з білим шоколадом
40г
8,8
Сирки глазуровані, 20% з кокосом
50г
10,8
Сирки глазуровані, 20% з горіхом
50г
13,4
Сирки глазуровані, 20% шоколадні
40г
7,4
Сирки глазуровані, 20% зі смаком «Амаретто»
40г
15,7
Сирки глазуровані, 20% з кокосовою стружкою
40г
19,9
Сирки глазуровані, 20% з дутим рисом
40г
14,8
Сирки глазуровані, 20% з кокосом в білій глазурі
40г
9,9
Сирки глазуровані, 20% з карамеллю в білій глазурі
40г
4,9
Сирки глазуровані, 26%
50г
13,3
Сирки глазуровані, 23%
50г
12,2
Сирки глазуровані, 23%
40г
16,2
Сирки глазуровані, 26%
40г
13,4
Сирки глазуровані, 20% з начинкою
25г
13,8
Разом сирки глазуровані
12,9
Маса «Московська», 20% з ваніліном
500г
6,8
Маса «Московська», 20% з ваніліном
250г
0,7
Маса «Московська», 20% з родзинками
500г
9,8
Маса «Московська», 20% з родзинками
250г
8,3
Маса «Московська», 20% з курагою
450г
9,6
Маса «Московська», 20% з цукатами
250г
7,7
Маса «Московська», 20% з курагою
200г
10,5
Маса «Московська», 20% з чорницею
250г
5,0
Разом маси жирні
8,2
Йогурт «Родзинка», 2,6%
125г
17,2
Йогурт «Родзинка», 2,6%
500г
10,3
Йогурт «Родзинка», 2,6%
1кг
30,9
Йогурт «Родзинка», 3%
250г
22,5
Йогурт «Родзинка», 3%
180г
14,9
Разом йогурт
14,9
Разом цільномолочна продукція
8,2
Разом сир нежирний
0,7
Сир нежирний ваговій
500г
-4,3
Сир нежирний ваговій п / ст
250г
10,6
Разом сирні десерти
6,1
Сирний десерт «Ласунка» нежирний з ваніліном
250г
-6,7
Сирний десерт «Ласунка» нежирний плодово-ягідний
250г
6,8
Сирний десерт «Сніжок» нежирний
250г
6,6
Сир плавлений «Сфінкс»
125г
10,8
Сир плавлений «Сфінкс» зі смаком грибів
125г
-0,5
Сир плавлений «Сфінкс» зі смаком паприки
125г
4,4
Сирок пікантний «Отаман»
125г
-5,9
Разом сир плавлений
6,5
Майонез «Легкий»
250г
-1,9
Майонез «Білоруський»
250г
10,2
Майонез «Провансаль»
250г
-4,3
Разом майонез
-0,1
Напій квас «Оригінальний» п / пов
0,5 л
4,8
Напій «Біоритм» яблучний
0,5 л
16,9
Напій «Біоритм» грейпфрутовий
0,5
10,1
Напій «Біоритм» апельсиновий
0,5 л
8,4
Напій «Біоритм» яблучно-морквяний п / пов
0,5 л
25,4
Напій «Біоритм» ананасний П / П

25,9
Напій «Біоритм» грейпфрутовий П / П

28,7
Напій «Біоритм» яблучний П / П

0
Напій «Біоритм» апельсиновий П / П

28,7
Разом напої з сироватки
15,3
Сироватка пастеризована
0,5 л
-40,8
Разом масло «Селянське»
-29,3
Масло селянське, солодко-солоне
180г
-3,8
Масло селянське, солодко-солоне
200г
-4,6
Масло селянське, солодко-солоне
250г
-15,0
таблиця 2.
У середньому рентабельність на підприємстві становить 7,1%. Дані таблиці свідчать про те, що найбільш рентабельною продукцією є сирки (15,4%), напої з сироватки (15,3%), йогурт (14,9%), сирки глазуровані (12,9%). Ця продукція користуються попитом у споживачів, і дає можливість підприємству вижити в складних умовах.
Рентабельність - це показник економічної ефективності виробництва. Розраховується як відношення прибутку до витрат або собівартості продукції. Комплексно відображає використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів та природних багатств. Розрізняють рентабельність продукції, яка вимірюється відношенням прибутку від виробництва і реалізації продукції до її повної собівартості (звичайно у відсотках), і рентабельність виробництва, яка характеризує ефективність використання підприємством його виробничих ресурсів. Рентабельність виробництва вимірюється як відношення загальної балансового прибутку підприємства за звітний період до середньорічної вартості основних виробничих фондів (будівель, споруд, верстатів, обладнання) та нормованих оборотних засобів (запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва тощо).
Прибуток - один з узагальнюючих оціночних показників виробничо-господарської діяльності фірм, підприємств, корпорацій, що представляє собою перевищення доходів господарюючої одиниці від реалізації продукції, робіт або послуг над сумою всіх її витрат на виробництво і збут. Розрізняють валовий (балансовий) і чистий прибуток. Балансова прибуток являє собою загальну суму прибутку підприємства, отриманого в результаті виробництва та реалізації продукції, проведення платних робіт і надання платних послуг, здавання в оренду приміщень і обладнання, перевищення отриманих штрафів, пені, неустойок над сплаченими. Чистий прибуток - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків та інших платежів до бюджету держави. В акціонерних товариствах чистий прибуток поділяється на распределяемую, тобто виплачувану акціонерам у вигляді щорічних дивідендів, та нерозподілений, капитализируемую прибуток, який спрямовується на збільшення власного капіталу акціонерного товариства. Якщо підприємство отримує прибуток, воно вважається рентабельним.
Собівартість продукції - виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, робіт або послуг. Основними елементами у структурі собівартості продукції є витрати на сировину і основні матеріали, в тому числі покупні вироби і напівфабрикати; витрати на допоміжні матеріали, паливо та електроенергію, одержувані з боку; заробітна плата (основна і додаткова); відрахування на соціальне страхування; амортизаційні відрахування ; інші грошові витрати. Крім перерахованих витрат, пов'язаних безпосередньо з виробничим процесом, в собівартість включаються також невиробничі витрати: по тарі, упакування і транспортування продукції; витрати по збуту продукції; витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи і т.п. Зниження собівартості продукції є для підприємства джерелом отримання додаткового прибутку, оскільки остання визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції і сумою всіх витрат підприємства на виробництво і збут.
Важливим моментом у діяльності підприємства є виявлення резервів по зниженню собівартості продукції, якому сприяє економічний аналіз.
Для зниження високого рівня витрат необхідно вжити заходів щодо посилення контролю за більш ефективним використанням ресурсів підприємства. Резерви скорочення собівартості криються у скороченні матеріальних, трудових та інших витрат на виробництво продукції.
Скороченню собівартості сприяють і більш ефективне використання трудових ресурсів, так як воно знаходить своє відображення в собівартості через витрати на оплату праці.
Прийнятним вважається положення, при якому темп зростання продуктивності праці випереджає темп зростання середньої заробітної плати робітника. Підвищення продуктивності праці може бути досягнуто за допомогою контролю за відповідністю кваліфікації робітників рівню кваліфікації виконаних ними робіт, (це також сприяє скороченню невиробничих виплат); створення гнучкої системи заохочень.
Питома вага продукції У загальному обсязі товарної продукції
Сметана
11,2%
Сир жирний
8,8%
Молоко
6,4%
Кефір
5,5%
Сирки
8,2%
Сирки глазуровані
28,7%
Маси жирні
3,3%
Йогурт
1,9%
Сир нежирний
4,0%
Сирні десерти
6,7%
Сир плавлений
1,3%
Майонез
1,4%
Напої із сироватки
0,8%
Масло «Селянське»
6,8%
таблиця 3.
Дані таблиці свідчать, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі товарної продукції займають сирки глазуровані-28,7%. Незначна увага приділяється виробництву йогурту, плавленого сиру, майонезу, напоїв із сироватки. Маси жирні, сир нежирний виробляються в незначних розмірах: 3,3 і 4,0% відповідно.
Фінансові показники роботи підприємства
за 2004-2005рр.
2004рік
2005
%
Виручка від реалізації, млн. руб
58825
64643
110
Собівартість РП, млн. руб
36309
38124
105
Прибуток від реалізації продукції, млн. руб
3920
4508
115
Інша прибуток
У тому числі
Внереалізац.прібиль, млн. руб
56,4
66
117
Балансова прибуток, млн. руб
4041
4526
112
Рентабельність виробництва%
6,96
7,1
102
Податки з прибутку, млн. руб
17797
19043
107
Прибуток остающ. в распоряж. підпр., млн. руб
З неї:
1762
2130
121
До фонду накопичення та поповнення
СОС
814
1001
123
До фонду споживання
895
1065
119
Створення резервного фонду
53
64
121
таблиця 4.
Дані таблиці свідчать про незначне збільшення фінансових показників роботи заводу, в першу чергу це пов'язано з впливом інфляційного чинника. На 115% збільшилася в 2005 році в порівнянні з 2004 роком прибуток від реалізації продукції. На 121% збільшився прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. Рентабельність виробництва практично не змінилася.
За підсумками роботи за 2005 рік балансовий прибуток склав 4526 млн.р., в тому числі
-Від реалізації продукції 3230 млн.р.
-Від фірмової торгівлі 316 млн.р.
-Від іншої діяльності 980 млн.р.
Фонд накопичення та поповнення СОС забирає 47% прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, 50% спрямовується до фонду споживання, незначна частина йде на створення резервного фонду - 3%.
Аналіз форм організації і стимулювання праці на підприємстві
Згідно колективного договору на підприємстві встановлено відрядно-преміальна і почасово-преміальна система оплати праці на підставі тарифних ставок (окладів) і положень про преміювання. Розмір тарифної ставки 1 розряду коригується на зростання індексу споживчих цін.
Виробляються доплати до тарифних ставок (окладів) за умови праці за результатами атестації робочих місць, за роботу в нічний і вечірній час, за суміщення професій (посад), за керівництво бригадою.
Виплачуються надбавки до тарифних ставок (окладів) за професійну майстерність, за збільшення обсягу роботи, за вислугу років.
Колективним договором передбачені та надаються такі пільги:
Матерям, які виховують двох і більше дітей у віці до 16 років, за їх заявою, щомісячно надається один вільний від роботи день із збереженням середньоденного заробітку.
Виплачується матеріальна допомога на оздоровлення при виході у відпустку, матеріальна допомога до ювілейних дат, свят, матеріальна допомога на харчування.
Виплата заробітної плати проводиться своєчасно в строки, встановлені колективним договором.
Заробітна плата виплачується за рахунок коштів, передбачених на оплату праці. Дирекція підприємства спільно з профспілкою вирішує всі питання застосування і зміни форм, систем і розмірів оплати праці, виплати винагород, премій і матеріальної допомоги, розподіл прибутку і вирішення інших питань.
Для сумісників застосовується форма і умови оплати праці за угодою наймача і працівника. Оплата праці працівників визначається його особистим внеском і граничними розмірами не обмежується. Виплачуються водіям щомісячні надбавки за класність.
Виплата заробітної плати проводиться два рази на місяць: 20 числа поточного місяця - за першу половину місяця у розмірі більше 50% заробітної плати; 12 числа - остаточний розрахунок по заробітній платі за попередній місяць.
Тривалість основного мінімального відпустки 21 календарний день. Надаються додаткові відпустки. Надаються за рахунок коштів підприємства працівникам за їх заявами соціальні відпустки по сімейно-побутових і інших поважних причин:
-З нагоди укладення шлюбу 3 дні
-З нагоди народження дитини 1 день
-З нагоди весілля дітей, брата, сестри 2 дні
-Матерям з нагоди відправки дітей до школи (1 вересня) 1 день
-З нагоди смерті близьких родичів 3 дні
-З нагоди смерті інших родичів 1 день.
Середня заробітна плата на підприємстві за 2006 рік становить 549,4 тис. рублів, що еквівалентно 255,9 дол США.
Аналіз ринків збуту
Готова продукція, створена в процесі виробництва, повинна бути реалізована. Для цього у складі підприємства створюється комерційна служба з реалізації - служба збуту, організує і здійснює поставку продукції до споживача.
У нових умовах господарювання питання вивчення ринку збуту набувають на підприємстві першорядне значення: це сприяє не тільки формуванню реальних планів збуту продукції, але і є основою розробки стратегії розвитку підприємства. У зв'язку з цим все більшого значення знаходить система маркетингу.
У функції служби маркетингу входить:
-Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства;
-Аналіз ринків і споживачів, вивчення конкурентів та конкуренції;
-Планування товароруху, збуту та сервісу;
-Формування попиту і стимулювання збуту;
-Формування та реалізація цінової політики;
-Управління маркетингом (планування, реалізація і контроль заходів маркетингу з оцінкою ризику, прибутку, ефективності).
Питома вага реалізованої продукції в загальному обсязі реалізації за березень 2005 року на ВАТ «ГМЗ № 1».
Реалізовано
Реалізовано в оптових цінах, млн. руб.
Питома вага,%
м. Мінськ
13183,1
81,53
По областях РБ
1733,4
10,72
У т.ч. Жлобин
84,5
0,52
Брест і Брестська область
130,5
0,81
Вітебськ і Вітебська область
333,2
2,06
Полоцьк, Новополоцьк
135,1
0,84
Гродно і Гродненська область
65,5
0,41
Гомель і Гомельська область
392,8
2,43
р. Червень
29,3
0,18
Могильов і Могилевська область
278,8
1,72
м. Бобруйськ
283,7
1,75
Інша реалізація
824,1
5,1
Експорт
429,4
2,66
Всього
16170
100
таблиця 5.
Дані таблиці свідчать про те, що у 2005 році реалізовано продукції на суму 16170 млн. руб. З них інша реалізації склала 5,1%; експорт-2,66%.
У 2006 році експорт склав 3363,5 тис. дол США, що свідчить про збільшення експорту, у порівнянні з 2005р. майже в 1,5 рази.
Транспортні витрати на доставку продукції на регіони за 2005р.
Виручка від реалізації за рейс, тис. руб.
Витрати на 1 рейс, тис. руб.
Прибуток від реалізації за рейс, тис. руб.
Гомель
702,705
687,705
15,000
Гродно
492,500
529,016
-36,516
Вітебськ
7692,230
749,230
20,000
Могилів
696,670
677,212
19,458
Брест
488,750
481,096
7,654
Полоцьк-Новополоцьк
506,250
493,068
13,182
таблиця 6.
У зв'язку з політико-економічною ситуацією в республіці, поліпшенням матеріального добробуту населення, стабільною роботою підприємств і широким асортиментом продукції, що випускається, конкуренція зростає з кожним днем ​​все більше. І тепер ринок переходить від «ринку продавця» до «ринку покупця». Це говорить про те, що підприємство-виробник повинно дуже строго відслідковувати якість продукції, що випускається, постійно розширювати асортимент, дивувати новими оригінальними видами продукції, барвистою, стильною упаковкою. У цілому збільшення обсягу продажів у 2006 році планується здійснити за рахунок ще більш гнучкої цінової політики підприємства, розробки та введення у виробництво нових видів продукції, постійному утриманні на високому рівні якості продукції, що випускається. Даний курс розвитку підприємства буде базуватися саме на даній маркетинговій політиці і в наступні п'ять років.
Службою маркетингу ВАТ «ГМЗ № 1» проводиться систематичний аналіз діяльності конкурентів. У ході аналізу вивчається асортиментна політика, рівень попиту споживачів, цінова політика, вид і якість продукції підприємств-конкурентів.
Вивчивши позитивні і негативні сторони конкурентів, маркетингова служба підприємства виділяє найбільш небезпечних для підприємства:
1. ВАТ «Савушкин продукт»,
2. УП «Гормолзавод № 3», м. Мінськ,
3. ВАТ «Гормолзавод № 2», м. Мінськ.
Крім названих вище підприємств конкуренцію ВАТ «ГМЗ № 1» становлять молочні заводи деяких обласних та районних міст Республіки Білорусь, які поставляють свою продукцію в м. Мінськ для розширення ринку збуту.
Крім того, на прилавках магазинів можна зустріти продукцію Російських виробників, таких як Смоленський і Московський молочні заводи, а також продукцію підприємств далекого зарубіжжя.
Проте друге півріччя 2005 року показало, що за рахунок стабільно високої якості продукції, що випускається, довіри бренду у покупців, ВАТ «Міський молочний завод № 1» виходить на лідируючі позиції на білоруському ринку.
За умови придбання та встановлення високотехнологічного обладнання та подальшого випуску високоякісної продукції, що є відмінною особливістю підприємства, обсяг реалізації продукції як і раніше буде збільшуватися.
На діаграмах представлена ​​реалізація деяких видів продукції на ринку міста Мінська в 2006 році.
Реалізація сирків глазурованих Прогноз реалізації сирків
у 2005р. по м. Мінську глазурованих в 2006р по м.Мінськ
\ S \ S
Реалізація _ерненного сиру Прогноз реалізації сиру
у 2005 році по м. Мінську зернового в 2006р. по м. Мінську
\ S \ S
Необхідно підкреслити, що збільшення частки ВАТ «ГМЗ № 1» на внутрішньому ринку відбудеться не тільки за рахунок витіснення імпорту та вітчизняних виробників, а головним чином, за рахунок збільшення ємності внутрішнього ринку шляхом випуску асортименту абсолютно нових видів молочної продукції з додаванням йоду, селену, лактулози, біфідодобавок з тривалими термінами придатності і в покращеній, привабливою упаковці. Для цього на підприємстві розроблено план реконструкції та модернізації виробництва на 2005-2006рр.
План виробництва нових видів продукції на 2006 рік представлений у таблиці.
План виробництва нових видів продукції на 2006р.
№ п / п
Найменування товару
Од.
ізм.
Обсяг виробниц-ства
Економіч-ський ефект, млн.руб
1
Сирки глазуровані (нові види)
Тонн
100
74,7
2
Сир зернения «Слов'янські традиції»
Тонн
364
87,4
3
Сметана «Слов'янські традиції»
Тонн
100
12,5
4
Молоко «Слов'янські традиції»
Тонн
60
37,2
5
Йогурт «Ранок»
Тонн
25
5,4
6
Сир збагачений мікроелементами
Тонн
15
2,5
7
Сирні вироби з різними наповнювачами
Тонн
15
5,2
РАЗОМ
Тонн
553
224,9
таблиця 7.
Основними ж напрямками на найближчі п'ять років вважається розширення асортименту сирків глазурованих, виробництво і реалізація сиру зернового, придбання лінії ультрафільтрації, подальше просування плавлених сирів.
Розрахунки з реалізації даних видів продукції зведені у таблиці:
Вид сирка
2006
2007
2008
2009
2010
Обгрунтування
На печиво
25-30%
20-25%
15-20%
10-15%
8%
Самий пік продажів припаде на 2006-2007 рр.. тому що в республіці в цей період аналогів даному виду сирків імовірно не буде, далі буде прогресувати спад, оскільки даний вид товару стане традиційним, повсюдно випускається.
На круглому печиво
30-33%
22-24%
16-18%
12-24%
8-10%
Дуже високе зростання дасть даний вид сирків у 2006, а також 2007-2008 року, але на січень - лютий 200 року цей вид сирків є самим затребуваним.
З посипаннями
З шматочками
30-35%
23-25%
17-19%
12-14%
7-9%
Темпи зростання різко не знизяться за умови додавання нових оригі-нальних видів посипань.
Вид сирка
2006
2007
2008
2009
2010
Обгрунтування
Кульки
Трюфелі
39-46%
32-37%
28-31%
26-28%
21-27%
Оскільки цей вид стане справжньою сенсацією на ринку республіки, аналогів на білоруському ринку і на ринку РФ немає, а також він вигідно відрізняється за формою, смаковим якостям, то цей вид буде користуватися стійким попитом у покупця, і істотного зниження темпів зростання не буде на Протягом всіх 5 років.
На зефір
На суфле
20-25%
15-20%
10-15%
5-10%
3-5%
За рахунок того, що таких видів сирків не випускає жодне підприємство ні в РБ, ні за кордоном, і ніша вільна, то ці види продукції дадуть досить високе зростання обсягу продажів.
На мармеладі
24-29%
17-21%
13-15%
10-12%
7-9%
Виходячи з досвіду впровадження та продажів даного виду продукту українських молочних заводів, можна сміливо сказати про високий попит на ці сирки і спрогнозувати дане зростання в нашому випадку
Із збитим сиром, З запечений-ним сиром
15-20%
24-29%
25-30%
16-18%
9-10%
Так як імовірно покупець буде частково повертатися до традицион-ним сиркам 50г, що доведеться на 2007-2008рр, доцільно буде випус-тити аналог, який у той же час буде і новинкою, особливо добре продаватиметься сирок з запеченим сиром з-за своїх смакових якостей.
Сирок типу «Рафаель»
-
-
38-40%
36-38%
34-36%
Оскільки даний вид продукту є досить точно «екзотичним», смакові якості дуже високі, цей вид дасть стійке зростання.
таблиця 8.
Аналізуючи ринок глазурованих сирків, можна зробити висновок про те, що сирки глазуровані з наповнювачами 40г зживають свій життєвий цикл і покупець віддає перевагу новим видам, яких стає все більше, доцільно максимально знизити їх вироблення, тобто виробляти найбільш продавані види, виходячи з даних щодо реалізації за 2004-2005рр. (Чорниця, ожина, полуниця, вишня, варена згущене молоко, карамель, біла карамель, лісовий горіх-шоколад, екзотик, кокос, кавун, диня, біла згущене молоко).
Для виконання вищевказаних показників зростання обсягу продажів сирків глазурованих, необхідно враховувати наступні пропозиції:
1. Сирки глазуровані на зефір-близько 1500 кг / добу:
- Ананас (300 кг), журавлина (300 кг), чорниця (300 кг), лісова ягода (400кг),
згущене молоко (400 кг).
2. Сирки глазуровані на суфле-близько 1500 кг / добу:
- Шоколад (400 кг), вишня (300 кг), амаретто (500 кг), лимон (300 кг).
3. Сирок глазурований круглий, 25г-близько 1200 кг / добу:
- Журавлина (450 кг), згущене молоко (500 кг), капучіно (250 кг).
4. Сирки глазуровані на мармеладі-близько 1800 кг / добу:
- Ожина (300 кг), лимон (200 кг), червона смородина (400 кг),
апельсин (360 кг), вишня (460 кг).
У подальшому, орієнтуючись по ситуації, при зростанні, або падінні обсягів продажів, види наповнювачів можуть бути замінені на більш продавані.
При проведенні анкетування покупців і товарознавців торгової мережі м. Мінська в грудні 2005 року, маркетологами відділу продажів був зроблений висновок про те, що сир зернения користується стійким попитом у покупця, ринок сиру зернового в республіці не насичений-в Білорусі його його виготовляють лише два підприємства : КПУП «ГМЗ № 3», «Савушкин продукт».
У середньому по м.Мінськ реалізація сиру зернового виглядає наступним чином:
«Савушкин продукт»:
- Великі магазини в основному замовляють сир зернения через день
по п'ять ящиків (15 кг раз на 2 дні), разом за місяць виходить близько 225 кг;
- Більш дрібні магазини замовляють 2 ящики на тиждень (6 кг на тиждень),
разом за місяць виходить близько 12 кг.
КПУП «ГМЗ № 3»:
- Великі магазини замовляють в основному сир зернения кожен день
по 8 ящиків (24 кг на день), разом за місяць виходить близько 720-725 кг;
- Більш дрібні магазини замовляють 1 ящик на тиждень (3 кг на тиждень),
разом за місяць виходить близько 12 кг.
ВАТ «ГМЗ № 1»:
Під час проведення усного інтерв'ювання та активного просування новинки серед товарознавців по молочній групі товарів була отримана наступна інформація:
Сир зернения «Слов'янські традиції» будуть замовляти приблизно близько 2-3 скриньок в день (або 6 кг), що складає 180 кг щомісяця. Відповідно, потреба м.Мінська в сирі зернения на січень місяць склала 75-80 тонн на місяць.
Отже, на підставі цих досліджень, з урахуванням споживчого попиту, зростання добробуту населення на зимовий період 2006 року по зернового сиру, можна зробити наступні приблизні розрахунки по реалізації сиру зернового:
Період
Реалізація (з урахуванням сезонності)
Січень-квітень
Близько 225 тонн
Квітень-травень
Близько 110 тонн
Травень-вересень
Близько 285 тонн
Вересень-грудень
Близько 325 тонн
таблиця 9
Реалізація сиру зернового більш наочно зображена на графіку:
\ S
Сир плавлений «Сфінкс», сирок сирний пікантний «Отаман» мають високі смакові якості, тому можна вважати виробництво плавлених сирів досить перспективним напрямком.
За умови рекламної та інформаційної підтримки, розширення асортиментного переліку сирів по наповнювачах, стабільно високої якості, можна очікувати зростання обсягів продажу цього продукту.
У 2004 році було вироблено 5,1 т сирів, у 2005 році реалізація склала 6,3 т, завдяки тому, що були додані нові види. У 2006 році очікується обсягу продажів на 10-15%, що складе близько 7,3 т.
Також перспективним напрямком можна вважати придбання лини ул'трафіл'траціі. Аналогів даного виду продукції в Республіці Білорусь не випускає жодне підприємство, ніша ринку не зайнята. Дуже рідко можна зустріти на прилавках продукт типу «Рабіола» імпортного виробництва, ціна якого дуже висока і продукт цей доступний тільки дуже вузькому колу покупців з високим доходом.
За умови «прохідною» ціни, високої якості та рекламного супроводу, цей продукт стане справжньою сенсацією на ринку молочної продукції республіки, і буде користуватися високим попитом через свою унікальність.
На сьогоднішній день продукція підприємства постовляется більше ніж у 2000 торговельні точки м. Мінська і республікі.Маркетінговой службою ВАТ «ГМЗ № 1» в 2005 році проводилися і проводяться заходи щодо розширення ринку збуту продукції в Могилевської, Гомельської, Вітебської, Гродненської і Брестської областях, в результаті чого обсяг продажів за цими галузями збільшився в 2,1 рази і склав 489 млн. руб. (10 місяців 2005 року). У 2006 році планується збільшення частки ринку за рахунок більш повного освоєння обласних та районних міст Республіки Білорусь.
У плані 2006 року також висновок зовнішньоторговельних контрактів на постачання творогов різної жирності (нежирний, 5% і 9%-ної жирності) у Російську Федерацію. Передбачуваний обсяг складе 1680 тонн.
В даний час ринок республіки Білорусь активно наповнюється імпортними продуктами (російського, українського виробництва). Ціни на них трохи вище вітчизняних, тому що включають в себе податки на імпорт, транспортні витрати та інші витрати. Цей фактор ВАТ «ГМЗ № 1» враховується в маркетингових дослідженнях ринку збуту продукції.
ВАТ «ГМЗ № 1» є постійним учасником республіканських виставок і ярмарків. У 2005 році такі види продукції як сирки глазуровані на печиво, сирки глазуровані на вафлі, сметана з лактулозою «Сонечко», масло «Селянське» солодковершкове несолоне, йогурт «Родзинка» 2,6% жирності, напій на основі сироватки «Біоритм» отримали дипломи переможців на республіканському конкурсі «Краща продукція року - 2005». На конкурсі «Кращі товари Республіки Білорусь» звання лауреата конкурсу отримала сметана «Традиційна» 25% жирності. Церемонія нагородження «Премії Уряду Республіки Білорусь в області якості» проходила 1 грудня 2005 року.
У 2006 році підприємство і далі буде брати участь у національних конкурсах-«Продукт року-2006», «Краща продукція року-2006», «Кращі товари РБ-2006», «Споживча оцінка якості-2006», «Вибір року-2996», а також у ряді російських конкурсів. Підприємство впевнене в якості продукції, що випускається, тому ВАТ «ГМЗ № 1» і в 2006 році, як і раніше буде перемагати на конкурсах як з традиційними, так і за новими видами продукції.
Також підприємство буде брати участь у найбільших виставках, що проводяться ЗАТ «МінскЕкспо», а також у виставках і ярмарках Російської Федерації, що також допоможе позітівіровать імідж підприємства, завоювати увагу споживача, ознайомити з новинками та планами в перспективі.
З метою ознайомлення споживачів з новими видами продукції, а також залучення нових клієнтів, підприємство постійно проводить рекламні компанії, а саме: прокат рекламних роликів на телебаченні і радіо, реклама в засобах масової інформації, прокат рекламних листівок у міському транспорті, виготовлення друкованої продукції, проведення дегустацій-презентацій нових видів продукції.
У зв'язку з збільшенням кількості супер-і гіпермаркетів в маркетинг відділу продажів планується введення нових одиниць мерчендайзерів, що підвищить конкурентоспроможність, допоможе формуванню лояльності покупця до продукції, управління процесом продажу товарів, економії бютжета при їх просуванні, ефективному розміщенню і демонстрації і як наслідок, збільшення обсягів реалізації.
У зв'язку з проблемами сот збутом продукції, що виникли в традиційно складний для підприємства весняно-літній період, а також для створення довгострокового попиту на продукцію ВАТ «ГМЗ № 1», збільшення обсягу ринку, залучення нових і збереження нинішніх покупців, завоювання і збереження стабільного показника частки ринку нашого підприємства серед безлічі виробників молочної продукції РБ, і перш за все м. Мінська, підприємством планується провести в 2006 році наступні рекламні заходи:
Вид рекламного заходу
1.Ізготовленіе анотацій на нові види продукції
2.Ізготовленіе поліграфічної реклами
3.Размещеніе реклами на транспорті:
- Метро
- Тролейбуси
- Автобуси
4.Розміщення реклами в ЗМІ
5.Размещеніе реклами на радіо
6.Размещеніе реклами на телебаченні
7.Реклама в Internet
Поряд з даними рекламними заходами планується протягом 2006 року щотижневе проведення презентацій-дегустацій у торгових точках міста Мінська і за його межами, участь в міських ярмарках, різних виставках (Продукт року -2006, Продекспо-2006, Краща продукція року -2006, Белекспо і т.д.)
Проведені дослідження і досвід роботи за 2005 рік показують, що обсяг реалізації продукції підприємства в майбутньому році збільшиться, продукція буде користуватися стабільним попитом.
Для досягнення цієї мети підприємство використовує два види каналів розподілу:
- Однорівневої канал (укладено понад 1000 договорів)
SHAPE \ * MERGEFORMAT
ВАТ «Гормолзавод № 1»
Роздрібний торговець
Покупець

схема 2.
У Мінську та Вітебську функціонує однорівневий канал, що дозволяє оперативно, без подорожчання доставляти в торговельну мережу продукцію підприємства.
- Дворівневий канал
SHAPE \ * MERGEFORMAT
ВАТ «Гормолзавод № 1»
Роздрібний торговець
Роздрібний торговець
Покупець

схема 3.
Дворівневий канал дозволить доставити і реалізувати продукцію підприємства з тривалими термінами придатності в регіони і на експорт.
Збільшення обсягу продажів в 2006 році планується здійснити за рахунок ще більш гнучкої цінової політики підприємства, постійної розробки та введення у виробництво нових видів продуктів, більш масштабної рекламної компанії, постійному утриманні на високому рівні якості продукції, що випускається, вихід і просування продукції на ринки РФ і далекого зарубіжжя.
Додаток 1.
Звіт про рух грошових коштів
з 1.01.2005г по 1.01.2006г
Найменування показника
Код рядка
Сума
За тек.
деят-ти
За інвест.
За фін. деят-ти
1. Залишок коштів на початок року
010
138
x
x
x
2. Надійшло грошових коштів
020
50665
50665
У т.ч. - Виручка від реалізації
товарів, робіт, послуг
021
40681
40681
x
x
- Доходи від продажу необоротних активів
022
3735
3735
-Інші доходи від операцій з активами
023
5873
5873
-Аванси, отримані від покупців
024
x
x
-Цільове фінансування
025
-Бюджетне асигнування
026
200
200
-Кредити, позики
027
-Дивіденди, відсотки за фін. вкладенням
028
X
-Інші надходження
029
176
176
Направлено грошових коштів
030
48114
48114
У т.ч. -На оплату придбаних
активів
031
32007
32007
-На розрахунки з персоналом
032
2259
x
x
x
-На сплату податків, зборів
033
3225
x
x
x
-На видачу авансів
034
-На оплату пайової участі в будівництві
035
15
x
x
-На фінансові вкладення
036
x
-На виплату дивідендів
037
x
-На погашення кредитів
038
3373
3373
-Інші виплати
039
7235
7235
Залишок ден. коштів до отч.году
040
2689
2689
Довідково: ден документів
050
5
З них бланків суворої звіт-ти
051
5
Надійшло з банку в касу
060
193
Здано до банку з каси
070
343
таблиця 10.
Додаток 2. Бухгалтерський баланс з 1.01.05 по 1.01.06г
Актив
Код стро-ки
На поч. року
На кін. року
Пасив
Код стро-ки
На поч. року
На кін. року
1. Необоротні активи
3. Джерела власних ср-в
Основні засоби
110
6639
5814
Статутний фонд
510
30
55
Нематер. активи
120
6
1
Власні акції
515
Прибуткові вкладення
130
64
Резервний фонд
520
Вкладення у необоротні. активи
140
594
120
Додатковий фонд
530
7774
8914
Інші необоротні. активи
150
-
-
Нерозподілений прибуток
540
1132
Разом по розділу 1
190
7303
5935
Непокритий збиток
550
262
2. Оборотні активи
Цільове фінансування
560
1
Запаси і витрати
210
1853
2398
Разом по розділу 3
590
7543
10101
У т.ч. -Сировина, матер.
та ін цінності
211
1853
2398
4.Доходи і витрати
-Незавершене
будівництво
213
Витрати майбутніх періодів
620
-135
-186
-Інші запаси і витрати
211
Доходи майбутніх періодів
630
Податки з приобре-тенним цінностей
220
350
532
Разом по розділу 4
690
-135
-186
Готова продукція
230
58
532
5. Розрахунки
Товари відвантажені
240
Короткострокові кредити і позики
710
2330
200
Дебіторська заборгованість
250
711
956
Довгострокові кредити і позики
720
54
У т.ч. -Розрахунки з пок-ми і замов-ми
251
510
748
Кредиторська заборгованість
730
621
2524
-Розрахунки з засновниками
252
1
У т.ч. -Розрахунки з
постачальниками і
підрядниками
731
403
1747
-Розрахунки з дебіторами, кредиторами
253
200
208
-Розрахунки з оплати праці
732
101
138
-Інша дебіторська заборгованість
254
- Розрахунки по податках і зборам
734
10
555
Фінансові вкладення
260
-Розрахунки по соц.страх та забезпечення
735
37
66
Грошові кошти
270
138
2689
-Розрахунки з акцион-ми
736
11
Інші оборотні активи
280
-Розрахунки з дебітора-ми, кредиторами
737
59
18
Разом по розділу 2
290
3110
6704
Разом по розділу 5
790
3005
2724
Баланс
390
10413
12639
Баланс
890
10413
12639
таблиця 11.
Додаток 3. Звіт про прибутки та збитки
з 1.01.05 по 1.01.06г
Найменування показника
Код рядка
За отч. період
За анал. пер. пройшли. року
1. Доходи і витрати за видами діяльності
Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів та інших аналогічних зобов'язань).
010
36715
23829
У т.ч. бюджетні субсидії на покриття різниці в цінах і тарифах
011
Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів та інших аналогічних зобов'язань) / підпункт 48.2 Інструкції
012
36715
23829
Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг.
020
33573
23390
Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг / підпункт 48.2 Інструкції
021
32194
22726
Управлінські витрати
030
Управлінські витрати / підпункт 48.2 Інструкції
031
Витрати на реалізацію
040
1160
875
Витрати на реалізацію / підпункт 48.2 Інструкції
041
1160
875
Прибуток (збиток) від реалізації (010-020-030-040)
050
1982
-436
Прибуток (збиток) від реалізації / підпункт 48.2 Інструкції (011-021-031-041)
051
3361
228
2.Операціонние доходи і витрати
Доходи від операцій з майном
060
2846
4482
Доходи від операцій з майном / підпункт 48.2 Інструкції
061
2846
4482
Витрати від операцій з майном
070
2484
2156
Витрати від операцій з майном / підпункт 48.2 Інструкції
071
2484
2156
Доходи від фінансових вкладень
080
64
Доходи від фінансових вкладень / підпункт 48.2 Інструкції
081
64
Витрати від фінансових вкладень
090
2
Витрати від фінансових вкладень / підпункт 48.2 Інструкції
091
2
Інші операційні доходи
100
Інші операційні доходи / підпункт 48.2 Інструкції
101
Інші операційні витрати
110
Інші операційні витрати / підпункт 48.2 Інструкції
111
Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат (060-070-080-090-100-110)
120
424
2326
Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат (061-071-081-091-101-111) / підпункт 48.2 Інструкції
121
424
2326
Позареалізаційні доходи і витрати
130
175
169
Позареалізаційні доходи і витрати / підпункт 48.2 Інструкції
131
175
169
Джерела власних коштів, спрямовані на покриття збитків
132
Позареалізаційні витрати
140
77
133
Позареалізаційні витрати / підпункт 48.2 Інструкції
141
77
133
Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат (130-150)
150
98
36
Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат (131 +132-151) / підпункт 48.2 Інструкції
151
98
36
Разом прибуток (збиток) за звітний період (050 +120 +150)
160
2504
1926
Разом прибуток (збиток) за звітний період (051 +121 +151) / підпункт 48.2 Інструкції
161
3883
2590
Податки і збори, платежі та витрати, вироблені з прибутку
170
1117
811
Податки і збори, платежі та витрати, вироблені з прибутку / підпункт 48.2 Інструкції
171
1117
811
Нерозподілений прибуток (160-170)
180
1387
1115
Нерозподілений прибуток (161-171) / підпункт 48.2 Інструкції
181
2766
1779
Довідково:
-Валовий дохід (010-020)
-Торгівельна націнка
182
183
3142
31
439
13
таблиця 12
Додаток 4.
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ВАТ «МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД № 1»
       
Од.
ВСЬОГО по Товариству
ізм.
2003
2004
2005
Обсяг виробництва
млн. р..
- У порівнянних цінах
%
107,5
109,4
119
- В діючих цінах
млн. р..
32928
44841
67533
тис. $
17799
21842
31207
Обсяг реалізації
млн. р..
36378
48510
73555
тис. $
19664
23629
33990
Обсяг товарів нар.потребленія
млн. р..
36147
39941
63484
у відпускних цінах
тис. $
19539
19455
29336
Рентабельність
%
3,9
5,4
7,0
Зовнішньоекономічна деят-ть
тис. $
- Обсяг експорту
тис. $
1744,5
1980
2408
Обсяг експорту по країнах:
РОСІЯ
тис. $
1744,5
1980
2408
млн. р..
3227,3
4237,2
5153,1
таблиця 13
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Звіт з практики
513.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Виробничої техніко економічної практика на підприємстві ВАТ Міський молочний завод 1
Організація управлінського уч та у ВАТ Ферзіковскій молочний завод
Організація управлінського обліку у ВАТ Ферзіковскій молочний завод
Організація розрахунків з покупцями і замовниками в ВАТ Ферзіковскій молочний завод Ферзіковского
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності ТОВ Асіновскій міський молочний завод
Аналіз господарської діяльності ВАТ Бокситогорський молочний завод
Аналіз фінансового стану організації на прикладі ВАТ Ферзіковскій молочний завод 2
Аналіз фінансового стану організації на прикладі ВАТ Ферзіковскій молочний завод
Організація роботи відділу по зв`язках з громадськістю на прикладі ВАТ Синарський трубний завод
© Усі права захищені
написати до нас