Організація праці менеджера

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва
Факультет економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту
Контрольна робота
Організація праці менеджера
Сімферополь - 2008

Задача 1
У відповідності з договором торговельному підприємству ВАТ «Універмаг« Центральний »виробниче об'єднання« Текстиль »у 2 кварталі поточного року має поставити текстильні товари на суму 3000 ум. ден. од. Фактично, на початок 3 кварталу поставлено текстильних товарів на суму 1000 грн., Що негативно вплинуло на економічні показники цього торговельного підприємства.
Керівник відділу збуту виробничого об'єднання «Текстиль» Сидоренко С.І. своїм листом від 25 червня поточного року повідомив керівника ВАТ «Універмаг« Центральний », що недопоставку текстильних товарів за 2 квартал буде компенсований в 3 кварталі поточного року. Керівник торгового ВАТ «Універмаг« Центральний »Петренко В.І. доручив менеджеру комерційного відділу Савченку В.І. з'ясувати причини невиконання виробничим об'єднанням «Текстиль» умов договору та доповісти йому.
Менеджер комерційного відділу універмагу Савченко В.І. з'ясував, що товарознавець цього відділу Вікторова Т.Я. ще місяць тому, порушивши умови, передбачені договором, дала усну згоду відділу збуту виробничого об'єднання «Текстиль» на постачання недопоставлених товарів в 3 кварталі поточного року.
Виробниче об'єднання «Текстиль» без поважних причин порушило умову договору і попередній періоди, і мало попередження від торгового підприємства. Інформація щодо поставки текстильних товарів виробничим об'єднанням «Текстиль» ВАТ «Універмаг« Центральний »по асортиментних групах у 2 кварталі 2007 в табл. 1.
Завдання:
1. Розрахувати відхилення у виконанні договору поставки текстильних товарів і дані занести в табл., І прийняти відповідне рішення про забезпечення виконання виробничим об'єднанням «Текстиль» умов договору.
2. Розробити організаційні заходи по підвищенню рівня ефективності управління комерційної діяльності ВАТ «Універмаг« Центральний »та підготувати лист керівникові об'єднання« Текстиль »про прийняття дієвих заходів, спрямованих на недопущення нарощення умов договору.
3. Підготувати проект наказу про ведення в дію розроблених заходів щодо підвищення рівня ефективності управління комерційної діяльності ВАТ «Універмаг« Центральний ».
Рішення:
1. Розрахуємо відхилення у виконанні договору поставки текстильних товарів і занесемо в таблицю 1.
Таблиця 1. Постачання текстильних товарів ВАТ «Універмаг« Центральний »по асортиментних групах в 2 кварталі 2007 р . (Ум. грош. Од.)

п / п
Товари
За договір
(Поставки)
Фактично
Відхилення
Питома вага груп в загальному
обсязі,%
1
Вовняні тканини
516
247
-269
24.7
2
Льняні тканини
402
224
-178
22.4
3
Шовкові тканини
524
320
-204
32
4
Бавовняні тканини
тканини
1388
114
-1274
11.4
5
Синтетичні тканини
170
95
-75
9.5
Сума
3000
1000
-2000
100
Фактично на початок 3 кварталу 2007 року виробниче об'єднання «Текстиль» недопоставили торговельному підприємству ВАТ «Універмаг« Центральний »текстильних товарів на суму 2000 усл.ден.ед., що негативно вплинуло на економічні показники роботи останнього.
2. Виходячи з цього, розроблені організаційні заходи щодо підвищення рівня ефективності управління комерційною діяльністю ВАТ «Універмаг« Центральний »:
1. Здійснення менеджером суворого контролю за діяльністю підлеглих, виконанням підлеглими встановлених контрольних показників ефективності діяльності підприємства.
2. Проведення менеджером аналізу причин невиконання умов договору, надання доповіді керівнику ВАТ «Універмаг Центральний».
3. Залучення товарознавця комерційного відділу Вікторової Т.Я. до дисциплінарної відповідальності за перевищення повноважень, застосовано наступного виду покарання - догана із занесенням в особову справу.
4. Проведення організаційних зборів з метою уникнення в подальшому подібних ситуацій.
5. Перегляд договору щодо поставки текстильних товарів виробничим об'єднанням «Текстиль», внесення до договору пункту, що передбачає штрафні санкції за порушення термінів постачання.
Підготуємо лист керівникові об'єднання «Текстиль» про прийняття дієвих заходів, спрямованих на недопущення порушень умов договору.
3. Підготовлено проект наказу про ведення в дію розроблених заходів щодо підвищення рівня ефективності управління комерційної діяльності ВАТ «Універмаг« Центральний »

Керівнику виробничого
об'єднання «Текстиль»
Сидоренко С.І.
ЛИСТ
08. 07. 2007 Сімферополь
Про недопущення порушення умов договору
Шановний Сергію Івановичу!
У зв'язку з тим, що фактично на початок 3 кварталу 2007 року виробничим об'єднанням «Текстиль» було поставлено текстильних товарів на суму 1000 ум. ден. од., замість запланованого постачання на суму 3000 ум. ден. од., що негативно вплинуло на економічні показники роботи ВАТ «Універмаг Центральний», просимо Вас:
1. Здійснити поставку недопоставлених товарів у період з 09.07.2007 р. по 20.07.2007 р.;
2. Переукласти договір про співробітництво та ввзаімной відповідальності з внесенням до договору пункту, що передбачає штрафні санкції у разі порушення строків поставки та оплати товару.
Менеджер ВАТ «Універмаг« Центральний »Савченко В.І.

ВАТ «Універмаг Центральний»
НАКАЗ
10.07.2007 м. Сімферополь № 10-07/56
Про введення в дію розроблених заходів щодо підвищення рівня ефективності управління комерційною діяльністю ВАТ «Універмаг« Центральний »
Фактично на початок 3 кварталу 2007 року виробничим об'єднанням «Текстиль» було поставлено текстильних товарів на суму 1000 ум. ден. од. (Замість поставки на суму 3000 ум. Ден. Од.), Що негативно вплинуло на економічні показники роботи ВАТ «Універмаг Центральний»
На підставі викладеного вище
НАКАЗУЮ
1. Менеджерам всіх підрозділів здійснити строгий контроль за діяльністю підлеглих, виконанням підлеглими встановлених контрольних показників ефективності діяльності підприємства.
2. Залучити товарознавця комерційного відділу Вікторової Т.Я. до дисциплінарної відповідальності за перевищення повноважень, застосування наступного виду покарання - догана із занесенням в особисту справу
3. Провести організаційні збори з метою уникнення в подальшому подібних ситуацій.
4. Переглянути договір щодо постачання текстильних товарів виробничим об'єднанням «Текстиль» з внесенням до договору пункту, що передбачає штрафні санкції за порушення термінів постачання.
5. Контроль виконання наказу доручити менеджеру комерційного відділу Савченко В.І.
Директор Петренко В.І.
Задача 2
Ви керівник державного торговельно-закупівельного підприємства «Дари садів» Центрального району м. Сімферополя.
Завдання:
Керуючись Статутом підприємства:
1. Підготувати проект штатного розкладу апарату управління підприємством «Дари садів», виходячи із загальної чисельності персоналу 600 чоловік і побудувати органіграми організаційної структури управління підприємством і показати зв'язки між її елементами.
2. Розробити положення про один з підрозділом апарату управління підприємством.
3. Розрахувати фонд оплати праці управлінського персоналу виходячи з середньомісячного посадового окладу одного працівника, категорії «керівники» - 1200 грн., «Фахівці» - 800 грн., І підготувати відповідне рішення про затвердження штатного розкладу апарату управління та розробленого положення про підрозділ.
Рішення:
1. Підготуємо проект штатного розкладу і побудуємо органіграми організаційної структури апарату управління підприємством «Дари садів».
2. Розробимо положення про бухгалтерію підприємства.
Штатний розклад апарату управління торгово-закупівельного підприємства «Дари садів»
№ п / п
Посада
Кількість, чол.
Ставка на місяць, грн.
ФОП на місяць, грн.
Річний ФОП, грн.
1
Директор
1
2000
2000
24000
2
Заступник директора
1
1500
1500
18000
3
Технічний директор
1
1500
1500
18000
4
Фінансовий директор
1
1500
1500
18000
5
Начальник відділу маркетингу
1
1250
1250
15000
6
Провідний менеджер з постачання і збуту
1
1250
1250
15000
7
Начальник відділу кадрів
1
1250
1250
15000
8
Інженер з ОТіТБ, ГО
1
1250
1250
15000
9
Юріс-консульт
1
1250
1250
15000
10
Головний бухгалтер
1
1200
1200
14400
11
Менеджер з продажу
3
1200
3600
43200
12
Бухгалтер
5
1000
5000
60000
13
Економіст
5
1000
5000
60000
14
Маркетолог
6
1000
6000
72000
15
Фахівець із стандартизації та сертифікації
5
1000
5000
60000
16
Інспектор з кадрів
5
1000
5000
60000
17
Секретар
1
800
800
9600
Разом:
40
44350
532200
Організаційна структура управління торгово-закупівельного підприємства «Дари садів»

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Директор
Інспектор з кадрів
Начальник відділу маркетингу
Начальник відділу кадрів
Менеджер з продажу
Інженер з ОТіТБ, ГО
Фахівець із стандартизації та сертифікації
Фінансовий директор
Головний бухгалтер
Економіст
Провідний менеджер з постачання і збуту
Заступник директора
Юріс-консульт
Секретар
Бухгалтер
Маркетолог
Заступник директора - технічний директор


Положення про бухгалтерію ДП "Дари Садів"
ДП "Дари Садів" Затверджую:
Директор Сидоров В.В.
_________
14 лютого 2008 № 74
ПОЛОЖЕННЯ
«12» лютого 2008 р. № 4
м. Сімферополь
Про бухгалтерію
1. Загальні положення бухгалтерії
1.1. Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства.
1.2. Бухгалтерія створюється і ліквідується наказом генерального директора підприємства одночасно зі створенням або ліквідацією підприємства.
1.3. Бухгалтерія підпорядковується безпосередньо фінансовому директору підприємства.
1.4. Керівництво бухгалтерії:
1.4.1. Бухгалтерію очолює головний бухгалтер, який призначається на посаду наказом генерального директора підприємства.
1.4.2 Головний бухгалтер має 1 заступника.
1.4.3 Обов'язки заступника визначаються головним бухгалтером.
1.4.4. На час відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустка, хвороба тощо) керівництво бухгалтерією здійснює його заступник, а при відсутності останнього - інша посадова особа, про що оголошується наказом по підприємству.
1.4.5. Заступник і керівники структурних підрозділів у бухгалтерії, інші працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.
2. Структура бухгалтерії
2.1. Склад і штатну чисельність бухгалтерії затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за поданням головного бухгалтера та за погодженням з відділом кадрів.
2.2. Головний бухгалтер розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їх посадові інструкції.
3. Завдання і функції підрозділу
№ № п / п
Завдання
Функції
3.1
Організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності.
Формування облікової політики відповідно до законодавства про бухгалтерський облік та виходячи із структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
Робота з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми.
Розробка форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності.
Забезпечення порядку проведення інвентаризацій.
Забезпечення дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.
Організація бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю.
Формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи та витрати.
Розробка і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.
Облік майна, зобов'язань і господарських операцій, що надходять, основних коштів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.
Своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.
Облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.
Своєчасне і правильне оформлення документів.
Складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконуваних робіт (послуг),
Забезпечення розрахунків по заробітній платі.
Правильне нарахування і перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень.
Погашення у встановлений термін заборгованостей банкам по позиках.
Відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.
Прийняття заходів по накопиченню фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.
Взаємодія з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами.
Складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської та статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи.
3.2
Контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства.
Контроль за проведенням господарських операцій.
Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і невиробничих витрат.
Прийняття заходів щодо попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.
Участь в оформленні матеріалів по нестачах і розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, передача в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.
Забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.
Розробка і впровадження раціональної планової та облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.
Перевірка організації бухгалтерського обліку і звітності у виробничих (структурних) підрозділах підприємства (проведення документальних ревізій).
Контроль головним бухгалтером:
Дотримання встановлених правил оформлення приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей.
Правильності витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни.
Дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань.
Стягнення у встановлені терміни дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни.
Законності списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат.
Розгляд і підписання головним бухгалтером документів, які є підставою для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитних і розрахункових зобов'язань.
Розгляд та візування головним бухгалтером договорів та угод, що укладаються підприємством на одержання чи відпуск товарно-матеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг, а також наказів та розпоряджень про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати, положень про преміювання.
4. Регламентуючі документи
4.1. Зовнішні документи:
Законодавчі та нормативні акти.
Положеннями з бухгалтерського обліку.
Іншими нормативно-правовими документами про бухгалтерський облік.
4.2. Внутрішні документи:
Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.
5. Права бухгалтерії
5.1. Бухгалтерія має право:
5.1.1. Вимагати від усіх підрозділів підприємства дотримання порядку оформлення операцій і подання необхідних документів і відомостей.
5.1.2. Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства та окремих фахівців вжиття заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання коштів підприємства, забезпечення збереження власності підприємства, забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контроль - зокрема:
- Перегляду завищених і застарілих норм витрати сировини, матеріалів, витрат праці і інших норм;
- Поліпшення складського і ваговимірювального господарства, належної організації приймання і зберігання сировини, матеріалів та інших цінностей, підвищення обгрунтованості відпуску цих цінностей для потреб виробництва, обслуговування і управління;
- Проведення заходів по поліпшенню контролю за правильністю застосування норм і нормативів, організації правильного первинного обліку вироблення продукції і руху деталей і напівфабрикатів, організації кількісного обліку використання сировини і матеріалів у цехах, на виробничих ділянках;
5.1.3. Перевіряти в структурних підрозділах підприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.
5.1.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства за результатами перевірок.
5.1.5. Не приймати до виконання й оформлення документи по операціях, які суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, а також без відповідного розпорядження директора підприємства і начальника юридичного відділу.
5.1.6. Вести листування з питань бухгалтерського обліку та звітності, а також інших питань, що входять до компетенції головної бухгалтерії і не потребують узгодження з керівником підприємства.
5.1.7. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що належать до компетенції головної бухгалтерії, у взаєминах з податковими, фінансовими органами, органами державних позабюджетних фондів, банками, кредитними установами, іншими державними і муніципальними організаціями, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.
5.1.8. За погодженням з директором підприємства або заступником директора підприємства з комерційних питань залучати експертів і фахівців в області бухгалтерського обліку для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій та пропозицій.
5.2. Головний бухгалтер також має право:
5.2.1. У разі виявлення незаконних дій посадових осіб (приписок, використання коштів не за призначенням та інших порушень і зловживань) доповідати про них директору підприємства для вжиття заходів.
5.2.2. Вносити пропозиції у відділ кадрів і керівництву підприємства про переміщення працівників головної бухгалтерії, їх заохочення за успішну роботу, а також пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на працівників, які порушують трудову дисципліну.
5.2.3. Давати згоду чи відмовляти в ньому з питань призначення, звільнення і переміщення працівників головної бухгалтерії.
5.3. Вимоги головної бухгалтерії в частині порядку оформлення операцій і представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей є обов'язковими для всіх підрозділів підприємства.
6. Відповідальність бухгалтерії
6.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій головної бухгалтерії несе головний бухгалтер.
6.2. На головного бухгалтера покладається персональна відповідальність у випадку:
6.2.1. Неправильного ведення бухгалтерського обліку, наслідком чого стали занедбаність в бухгалтерському обліку і перекручення в бухгалтерській звітності.
6.2.2. Прийняття до виконання і оформлення документів по операціях, які суперечать установленому порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.
6.2.3. Несвоєчасної і неправильної вивірки операцій по розрахунковому та інших рахунках у банках, розрахунків з дебіторами і кредиторами.
6.2.4. Порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат.
6.2.5. Несвоєчасного проведення в структурних підрозділах підприємства перевірок і документальних ревізій.
6.2.6. Складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії.
6.2.8. Інших порушень положень та інструкцій з організації бухгалтерського обліку.
6.3. Головний бухгалтер несе нарівні з директором підприємства відповідальність:
6.3.1. За порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність.
6.3.2. За порушення строків подання квартальних і річних бухгалтерських звітів і балансів відповідним органам.
6.4. Відповідальність співробітників головної бухгалтерії встановлюється посадовими інструкціями.
7. Прикінцеві положення
7.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у головній бухгалтерії керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися у відділ кадрів із заявкою на внесення змін і доповнень у положення.
7.2. Внесена пропозиція розглядається підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця з дня подачі заявки.
За результатами розгляду виноситься рішення:
- Прийняти зміни чи доповнення,
- Відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),
- Відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обгрунтована відмова в письмовому вигляді).
7.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується генеральним директором
за поданням інспектора з кадрів.
Головний бухгалтер В.І. Іванова
Юрисконсульт Д.П. Орєхова

ДП «Дари Садів"
НАКАЗ
10.02.2008 р. Сімферополь, № 11-05/36
Про затвердження штатного розкладу
У зв'язку зі зміною чисельності працівників ДП ​​«Дари Садів" на початок 2008 р.:
НАКАЗУЮ
1. Затвердити запропоноване штатний розклад (Додаток).
2. Контроль виконання наказу доручити співробітникові відділу кадрів Дубко В.І.
Директор Сидоров В.В.

ДП «Дари Садів"
НАКАЗ
10.02.2008 р. Сімферополь, № 12-05/36
Про затвердження положення про бухгалтерію
У зв'язку з внесенням змін до положення про бухгалтерію на початок 2008 р.:
НАКАЗУЮ
1. Затвердити розроблене положення про бухгалтерію.
2. На посаду головного бухгалтера призначити Іванову В.І.
3. Контроль виконання наказу доручити співробітникові відділу кадрів Дубко В.І.
Директор Сидоров В.В.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
109.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація праці менеджера 3
Організація праці менеджера 2
Організація праці менеджера 2
Технічні рішення особистої праці менеджера
Безпека праці менеджера Центрального агентства повітряних сполучень
Організація діяльності менеджера протягом робочого дня
Організація робочого дня менеджера меблевого салону
Наукова організація праці Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
© Усі права захищені
написати до нас