Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Ульяновський державний технічний університет
Авіаційний філія
Кафедра «Літакобудування»
 

Курсова робота

з економіки і організації виробничих процесів
на тему: «Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств»
 
 
 

Виконав студент групи СВД-52

__________________Ю.Г.Мочалов
 
Перевірив викладач
__________________В.П.Махітько
 
 
 
 
 
 

 
Ульяновськ 1998

Мета і завдання організаційно-

економічних розрахунків.
Виконання організаційно-економічних розрахунків дозволяє закріпити і розширити теоретичні та практичні знання в галузі економіки та організації виробництва, розвинути навички ведення самостійної роботи при проведенні економічних розрахунків і при виборі оптимального варіанта розв'язуваної задачі, виявити підготовленість до самостійної роботи в області економіки та організації виробництва.
1.Проізводственная програма.
Вихідні дані для проектування цеху.
Таблиця 1.
 

Показники

Одиниця виміру
Чисельне значення
1.Варіант завдання

12
2.Цех

Механічний
3.Квартальная програма
3.1.Колічество машинокомплектів
3.2.Планіруемий квартал
3.3.Варіант технології

шт.

430
IV
VIII
4.Трудоемкость виготовлення комплекту
Н.Г
298
5.Фактіческій залишок незавершеного виробництва

Н.Г

9100
6.Длітельность виробничого циклу
дні
15
7.Виполненіе норм
%
108
8.Текущій запас матеріалів на складі
дні
11
9.Стоімость основних матеріалів, використовуваних на виготовлення 1 маш.компл.

руб.

330
10.Коеффіціент технологічної готовий-ности незавершеного виробництва


0,52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологія процесу виготовлення

машино-комплекту
Таблиця 2.

Вид виконува-ваних робіт
Тип обладнання-вання
Норми обслуговування
Разом
н.ч.
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Револьверна
Токарна
Фрезерна
Фрезерна
Свердлильна
Шліфувальна
Шліфувальна
Різьбо-шліфувальна
1Е365ПЦ
1А616
6520Ф-3
6Р83
2Н106П
3770ВФ-2
3К12

582
-
-
-
-
-
-
-
 
-
30
23
12
11
7
-
15

-
41
31
21
25
8
11
-

-
-
30
13
8
-
-
-

22
71
84
46
41
15
11
15

22
Разом:
298
 
1.1.Об'ем реалізованої (товарної) продукції в одиницях трудомісткості (нормо-годинах) визначається за наступною формулою:


де N-обсяг товарної продукції, н-год
T - програма випуску товарної продукції в натуральному вираженні, м-к
t-трудомісткість виготовлення одного машино-комплекту, н-год.
N = 430 × 298 = 128 140 (н-ч)
Розподіл обсягу випуску по місяцях кварталу проводиться таким чином, щоб забезпечити рівномірне завантаження виробничих потужностей в кожному місяці, виходячи із середньодобового випуску продукції і кількості робочих днів у кожному місяці кварталу.

N міс = a добу × К р.д.м.
N міс-місячний випуск продукції
a сут-добовий випуск продукції
До р.д.м. - кількість робочих днів у місяці

a добу = Т / К р.д.к.
 
До р.д.к. - кількість робочих днів у кварталі
a сут = 430 / 66 = 6.51 (м-к / добу)
N жовтня = 6,51 × 22 = 143,22 »143 (м-к)
N листопада = 6,51 × 21 = 136,71 »137 (м-к)
N грудня = 6,51 × 23 = 149,73 »150 (м-к)
1.2.Об'ем валової продукції визначається за формулою:

В = N ± D H
По-обсяг валової продукції;
DН-зміна залишків незавершеного виробництва, н-год

D H = Н к - Н н
Н к - величина незавершеного виробництва на кінець планового періоду;
Н н - фактичний залишок незавершеного виробництва на початок планового періоду;
Н н = a добу × Т ц
Н к = a добу × Т ц × t × До ц.р.
Т ц - середня тривалість виробничого циклу, дні;
t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції, н-год;
До ц.р. - коефіцієнт технічної готовності незавершеного виробництва;
Н к = 6,51 × 15 × 298 × 0,52 = 15131,844 (н-ч)
D H = 15131,844 - 9100 = 6031,844 (н-ч)
В = 128140 + 6031,844 = 134171,8 (н-ч)
Планово-розрахункова ціна 1 машино-комплекту:
Ц = 1900 руб.
Ц кварт. = 1900 × 430 = 817 000 руб.
По місяцях: Ц жовтня = 1900 × 143 = 271 700 руб.
Ц листопад. = 1900 × 137 = 260 300 руб.
Ц грудень. = 1900 × 150 = 285 000 руб.
Товарна продукція в нормо-годинах:
N жовтня = 298 × 143 = 42614 н-год
N листопад. = 298 × 137 = 40824 н-год
N грудень. = 298 × 150 = 44700 н-год
 
 
 
 
План виробництва і реалізації
продукції
Таблиця 3.
Найменування
показників
од. ізм.
план на квартал
в т.ч., по місяцях
жовт.
лист.
груд.

1.Реалізованная (товарна) продукція
1.1.в натуральних показниках
1.2.в планово-розрахункові ціни
1.3.в нормо-годинахшт.
руб.
н-год.430
817000
128140143
271700
42614

137
260300
40824150
285000
44700
2.Незавершенное виробництво
2.1. на початок планового періоду
2.2.на кінець планового періоду
2.3.ізмененіе незавершеного
виробництва

н-год
н-год
н-год

9100
15131,8
6031,8
2.Расчет кількості виробничого
обладнання та ручних місць.
Для проектованого цеху приймається 2-х змінний режим роботи і тривалість робочої зміни-8, 2 години.
Ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання визначається за формулою:

F об. = F ном. × l × До рем
 
F ном.-Номінальний фонд часу на планований період, год;
l - кількість змін;
До рем - коефіцієнт, що враховує планові простої обладнання в ремонті (095 ... 097);

F ном. = (F кал. - G) × t див.
F кал.-Календарний фонд, дні;
g-кількість неробочих днів, дні;
t см. - тривалість зміни, год;
F ном. = (92-26) × 8,2 = 541,24
F об. = 541,24 × 2 × 0,96 = 1039,1 ч.
Необхідна кількість основного технологічного устаткування визначається по кожній операції технологічного процесу по формулі:

До об. = (N × До н.з.п.) / (F об. × К В.Н. × К нал. × К роб. × К з.о.)
До н.з.п.-коефіцієнт незавершеного виробництва
До н.з.п. = 134171,8 / 128140 = 1,047
До В.М.-коефіцієнт виконання норм;
До нал.-Коефіцієнт переналагодження обладнання (0,9 ... ... 1);
До раб.-Кількість працівників, які обслуговують одне робоче місце;
До з.об.-коефіцієнт завантаження обладнання (0,8 ... .0,9)
До об.1 = (430 × 71 × 1,047) / (1039,1 × 1,08 × 1 × 1 × 0,9) = 32 (шт)
До об.2 = (430 × 84 × 1,047) / (1039,1 × 1,08 × 1 × 1 × 0,9) = 37 (шт)
До об.3 = (430 × 46 × 1,047) / (1039,1 × 1,08 × 1 × 1 × 0,9) = 21 (шт)
До об.4 = (430 × 41 × 1,047) / (1039,1 × 1,08 × 1 × 1 × 0,9) = 18 (шт)
До об.5 = (430 × 15 × 1,047) / (1039,1 × 1,08 × 1 × 1 × 0,9) = 7 (шт)
До об.6 = (430 × 11 × 1,047) / (1039,1 × 1,08 × 1 × 1 × 0,9) = 5 (шт)
До об.7 = (430 × 15 × 1,047) / (1039,1 × 1,08 × 1 × 1 × 0,9) = 7 (шт)
До об.8 = (430 × 22 × 1,047) / (1039,1 × 1,08 × 1 × 1 × 0,9) = 10 (шт)
Всього До об. = 137 (шт)
Зведена відомість основного технологічного обладнання.
Таблиця 4.
Найменування оопераціі
Тип об.
Кількість
Ціна,
т.руб
Площа,
з урахуванням переходу
Мощностьел.двіга-телей,
кВт
Кате-рія ремонт. сложн.од.
заг.
од.
заг.
од.
заг.
од.
заг
Револьверна
Токарна
Фрезерна
Фрезерна
Свердлильна
Шліфувальна
Шліфувальна
Різьбо-шліфувальна

32
37
21
18
7
5
7

10
7
1,75
20
2,96
0,25
25
7,5

6,4
224
64,75
420
53,28
1,75
125
52,5

64
11,5
5,11
18,3
9,2
0,7
74,5
18,4

10,1
368
189,1
384,3
165,6
4,9
372,5
128,8

101
12
6,5
11
10
0,4
22
13

4,2
384
240,5
231
180
2,8
110
91

42
10
9
14
12
3
24
12

21
320
333
294
216
21
120
84

210
Усього:
137

1005
, 28

1714
, 2

1281
, 3

1598
Обладнання механіка цеху -5% від К об.
До об.мех. = (137 × 5) / 100 = 7 (шт.)
Обладнання РЕМПРІ - 4% від К об.
До об.РЕМПРІ = (137 × 4,0) / 100 = 5 (шт.)
Заточувальні майстерня - 5% від К об.
До об.заточн. = (137 × 5) / 100 = 7 (шт.)
Зведена відомість допоміжного і
додаткового обладнання
Таблиця 5.
Найменування устаткування
Кількість
Вартість,
т.руб.
Потужність,
кВт
Допоміжне:
-Токарно-фрезерне
-Універсально-фрезерне
-Універсально-шліфувальне
-Поперечно-стругальне
-Вертикально-свердлильні
Додаткове:
-Ножівкові пила
-Настільно-свердлильний верстат
-Ручний гвинтовий прес
-Дорожня плита
-Наждачное точило
-Слюсарні верстаки

1
2
2
1
2

2

2
1
1
2
3

4,36
7,2
5,6
6,2
1,16

0,174

0,315
7,5
0,54
0,48
0,09


16
16
19
13
1,2

12

0,8
-
-
-
-
Усього:
19
33,619
78

3.Стоимость використовуваних основних фондів.
Всі використовувані основні фонди діляться на групи. По кожній групі визначається їх вартість.
3.1. Вартість робочих машин і устаткування, вартість допоміжного обладнання визначається виходячи з їх кількості та прейскурантних цін.

Ф об. = S n i × Ц i × До м.т.
n i-кількість i-ої групи устаткування, шт;
Ц i-оптова ціна одиниці обладнання за прейскурантом, руб
До м.т.-коефіцієнт, що враховує монтаж і транспортування (1,05 ... .. 1,15);
Основне обладнання:
Ф об.осн. = 1005280 × 1,1 = 1105808 (грн.)
Допоміжне обладнання:
Ф об.всп. = 33619 × 1,1 = 36980,9 (грн.)
3.2. Вартість іншого обладнання та дорогої оснастки визначається укрупнено у відсотках від вартості робочих машин і устаткування, відповідно:
-Енергетичне обладнання-10 ... .15%:
Ф ен.об. = (1142788,9 × 13) / 100 = 148562,55 (грн.)
-Підйомно-транспортне обладнання-15 ... .20%
Ф тр.об. = (1142788,9 × 17) / 100 = 194274,11 (грн.)
-Інструмент і пристосування-2 ... 5%
Ф прісп.об. = (1142788,9 × 3) / 100 = 34283,667 (грн.)
 
3.3. Вартість дорогого виробничого та господарського інвентарю:
Ф інв. = (1142788,9 × 1,5) / 100 = 17141,833 (грн.)
3.4. Вартість виробничої площі визначається виходячи з кількості обладнання та середніх питомих норм площі на одиницю обладнання.
Площа допоміжних приміщень:
S доп. = 1714,2 × 0,3 = 514,26 м 2
Конторські та побутові приміщення:
S побут. = 1714,2 × 0,2 = 342,84 м 2
Загальна площа цеху визначається за формулою:

S заг. = S пр. + S доп. + S побут.
 
S заг. = 1714,2 + 514,26 + 342,84 = 2571,3 м 2
Вартість виробничих площ визначається за формулою:
З зд = S заг. × З з
 
З з-середня вартість будівництва 1 м 2 (250 ... 400руб.)
З зд = 2571,3 × 250 = 642 825 (крб.)

З зд = V зд. × З з V зд = S × H
 
V зд. -Обсяг виробничого приміщення
Н - висота виробничого приміщення
З з-середня вартість будівництва 1 м 3
З з.пр. = 15 руб.
З з.бит. = 26 руб.
Н = 18 м.
З з.пр. = (1714,2 + 514,26) × 18 × 15 = 601684,2 (грн.)
З з.бит. = 342,84 × 3 × 26 = 26741,52 (грн.)
З зд .. = С з.пр. + С з.бит. = 601684,2 + 26741,52 = 628425,72 (грн.)
 
Вартість основних фондів.
Таблиця 6.

Групи основних фондів
од. ізм.
Сума,
руб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Робочі машини й устаткування
Енергетичне обладнання
Підйомно-транспортне обладнання
Інструмент і пристосування
Виробничий і хоз.инвентарь
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
628425,72
1142788,9
148562,55
194274,11
34283,667
17141,833

Усього:
руб.
2165449,6

4.Расчет чисельності працюючих у цеху.
Чисельність працюючих визначається по кожній категорії: основні робітники, допоміжні робітники, інженерно-технічні працівники (ІТП), лічильно-конторський персонал (СКП), молодший обслуговуючий персонал (МОП).
4.1. Чисельність виробничих робітників визначається по операціях за формулою:

Ч раб. = (Т × t оп.) / F підлогу. × К В.М. × Н про
Т-програма випуску, м-к;
t оп.-трудомісткість операції;
F підлогу.-Корисний фонд часу одного робітника;
До В.М. - коефіцієнт виконання норм;
Н о-коефіцієнт багатоверстатного;
Корисний фонд часу роботи робочого визначається за формулою:
F підлогу. = (Д - Д 1) × q × (1 - a / 100)
Д-кількість календарних днів;
Д 1-кількість вихідних і святкових днів;
q-тривалість зміни в годинах;
a-відсоток використання робочого часу, приймається 10 ... .14%, у тому числі:
-Відпустки основні і дополлнітельние 6 ... 7% (6,5%),
-Відпустки по навчанню 0,3 ... 0,5% (0,4%),
-Відпустки декретні 0,5 ... 0,8% (0,65%),
-По хвороби 2,5 ... 4% (3%),
-Виконання держобов'язків 0,2 ... 0,7% (0,5%),
-Внутрішньозмінні перерви 0,5 ... 1% (0,7%).
У результаті a = 11,75%
F підлогу. = (92-26) × 8,2 (1 -11,75 / 100) = 477,6 (години)
Визначимо чисельність робітників за розрядами
1.Револьверная група:
3 розряд: Ч раб. = (430 × 30) / (477,6 × 1,08 × 1) = 25 (чол.)
4 розряд: Ч раб. = (430 × 41) / (477,6 × 1,08 × 1) = 34 (чол.)
2.Токарная група:
3 розряд: Ч раб. = (430 × 23) / (477,6 × 1,08 × 1) = 19 (чол.)
4 розряд: Ч раб. = (430 × 31) / (477,6 × 1,08 × 1) = 26 (чол.)
5 розряд: Ч раб. = (430 × 30) / (477,6 × 1,08 × 1) = 25 (чол.)
3.Фрезерная група:
3 розряд: Ч раб. = (430 × 12) / (477,6 × 1,08 × 1) = 10 (чол.)
4 розряд: Ч раб. = (430 × 21) / (477,6 × 1,08 × 1) = 17 (чол.)
5 розряд: Ч раб. = (430 × 13) / (477,6 × 1,08 × 1) = 11 (чол.)
4.Фрезерная з ЧПУ група:
3 розряд: Ч раб. = (430 × 11) / (477,6 × 1,08 × 1) = 9 (чол.)
4 розряд: Ч раб. = (430 × 25) / (477,6 × 1,08 × 1) = 21 (чол.)
5 розряд: Ч раб. = (430 × 8) / (477,6 × 1,08 × 1) = 7 (осіб)
5.Сверлільная група:
3 розряд: Ч раб. = (430 × 7) / (477,6 × 1,08 × 1) = 6 (осіб)
4 розряд: Ч раб. = (430 × 8) / (477,6 × 1,08 × 1) = 7 (осіб)
6.Шліфовальная з ЧПУ група:
4 розряд: Ч раб. = (430 × 11) / (477,6 × 1,08 × 1) = 9 (чол.)
7.Шліфовальная група:
3 розряд: Ч раб. = (430 × 15) / (477,6 × 1,08 × 1) = 12 (чол.)
8.Резьбошліфовальная група:
5 розряд: Ч раб. = (430 × 22) / (477,6 × 1,08 × 1) = 18 (чол.)
 
Отже, маємо:
Ч 1 = 59 (чол.)
Ч 2 = 70 (чол.)
Ч 3 = ​​38 (чол.)
Ч 4 = 37 (чол.)
Ч 5 = 13 (чол.)
Ч 6 = 9 (чол.)
Ч 7 = 12 (чол.)
Ч 8 = 18 (чол.)
Сумарна чисельність основних робітників: S Ч раб.осн. = 256 (чол.)
4.2. Чисельність допоміжних робітників.
1. Налагоджувальники напівавтоматів (1 особа на 8 одиниць обладнання)
Ч = 105 / 8 = 13 (чол.)
2.Наладчікі простого обладнання (1 особа на 9 одиниць облад-нання):
Ч = 60 / 9 = 7 (чол.)
3.Слесарі з обслуговування устаткування (1 особа на 250 ре-монтних одиниць):
Ч = 1598 / 250 = 6 (чол.)
4.Електромонтери (1 особа на 340 кВт потужності):
Ч = 1359,3 / 340 = 4 (чол.)
5.Слесарі з ремонту устаткування (1 особа на 200 ремонтних одиниць):
Ч = 1598 / 200 = 8 (чол.)
6.Станочнікі з ремонту устаткування (1 особа на 350 ремонт-них одиниць):
Ч = 1598 / 350 = 5 (чол.)
7.Слесарі ПРІН (1 особа на 35 основних робітників):
Ч = 256 / 35 = 7 (чол.)
8.Станочнікі ПРІН (1 особа на 45 основних робітників):
Ч = 256 / 45 = 6 (чол.)
9. Комірники ІРК (1 особа на 40 основних робітників):
Ч = 256 / 40 = 6 (чол.)
10. Комірники виробничих складів (1 особа на 45 ос-новних робочих):
Ч = 256 / 45 = 6 (чол.)
11. Роздавальники креслень (1 особа на 125 основних робітників):
Ч = 256 / 125 = 2 (чол.)
12. Подготовителей (1 особа на 28 основних робітників):
Ч = 256 / 28 = 9 (чол.)
 
 
13. Транспортні робітники (1 людина на 30 основних робітників):
Ч = 256 / 30 = 9 (чол.)
14. Прибиральники цеху (1 людина на 45 основних робітників):
Ч = 256 / 45 = 6 (чол.)
15. Контролери (1 особа на 14 основних робітників):
Ч = 256 / 14 = 18 (чол.)
Середній розряд розраховується за формулою:

g ср.i = (S g j × Ч ij ) / Ч. I
g ср.i-середній розряд i-ої групи робітників
g j - відповідний розряд
Ч ij-чисельність робітників
Ч. I-кількість робочих i-ої групи.
1. G рев. = (3 × 25 + 4 × 34) / 59 = 4
2. G струм. = (3 × 19 + 4 × 26 + 5 × 25) / 70 = 4
3. G фрез1. = (3 × 10 + 4 × 17 + 5 × 11) / 38 = 4
4. G фрез2. = (3 × 9 + 4 × 21 +5 × 7) / 59 = 3
5. G свердел. = (3 × 6 + 4 × 7) / 13 = 4
6. G шліф1. = (4 × 9) / 9 = 4
7. G шліф2. = (3 × 12) / 12 = 3
8. G рев. = (5 × 18) / 18 = 5
 
Бюджет робочого часу на квартал
Таблиця 7.
Показники
од. ізм.
Чисельне значення
1. Календарний фонд
а) робочі дні, в т.ч. вихідні, святкові ники
2. Номінальний фонд
Невиходи: всього в т.ч. відпустки основ-ні та додаткові
-Відпустки по навчанню
-Відпустки декретні
-По хвороби
-Виконання гос.обязанностей
3. Ефективний фонд
-Внутрішні простої
4. Ефективний фонд з урахуванням втрат


дні
дні

дні
дні
дні
дні
дні
дні / год
ч
дні


92
66

4,29
0,264
0,429
1,98
0,462
58,58 / 480,36
4,059
58,085


Штатна розстановка робітників.
Таблиця 8.
Професії робітників
Кількість
чол.
По розряду
Ср.раз.
Ср.час. тарифна ставка
3
4
5
1. Основні робочі:
-Револьверник
-Токарі
-Фрезерувальники з ЧПУ
-Фрезерувальники
-Сверлильщика
-Шліфувальники з ЧПУ
-Шліфувальники
-Резьбошліфовщікі
2. Допоміжні робітники:
-Наладчики напівавтоматів
-Наладчики обладнання
-Слюсарі з обслуговування
-Електромонтери
-Слюсарі з ремонту
-Верстатники з ремонту
-Слюсарі ПРІН
-Верстатники ПРІН
-Комірники ІРК
-Комірники пр-х складів
-Роздавальники креслень
-Подготовителей
-Транспортні робітники
-Прибиральники цеху
-Контролери

59
70
38
37
13
9
12
18

13
7
6
4
8
5
7
6
6
6
2
9
9
6
18

25
19
10
9
6
-
12
-

34
26
17
21
7
9
-
-

-
25
11
7
-
-
-
18

4
4
4
3
4
4
3
5

5
4
4
4
4
3
4
3
ок.
ок.
ок.
ок.
3
ок.
4

0,764
0,764
0,764
0,601
0,764
0,764
0,601
0,817

0,817
0,710
0,710
0,710
0,710
0,633
0,710
0,633
120
110
110
130
0,633
110
0,710
Усього:
368


4.3. Чисельність ІТП, СКП, МОП.
Для механічних цехів:
Ч ІТП = 0,1 × 368 = 37 (чол.)
Ч СКП = 0,03 × 368 = 11 (чол.)
Ч МОП = 0,02 × 368 = 7 (чол.)
 
 
 
 
 
 
 
Штатний розклад ІТП.
Таблиця 9.1.
Посада
Числ.
Оклад, грн
1.Руководство цеху:
-Начальник цеху
-Заст. начальника цеху з виробництва
-Заст. начальника з підготовки виробництва
2.Проізводство:
-Старший майстер
-Плановик
-Змінний майстер
-Розподільник
3.подготовка виробництва:
-Начальник ТБ
-Технолог
-Конструктор
-Інженер з інструменту
-Технік з інструменту
-Майстер ПРІН
-Завідувач ІРК
4.Планово-диспетчерське бюро:
-Начальник ПДБ
-Плановик
-Диспетчер
-Технік з матеріалами
5.Бюро праці та заробітної плати:
-Начальник БТЗ
-Нормувальник
6.Економіческое бюро:
-Інженер-економіст
7.Группа механіка:
-Механік цеху
-Майстер по обладнанню
8.Бюро цехового контролю:
-Начальник БЦК
-Старший контрольний майстер
-Контрольний майстер


1
1
1

1
1
3
3

1
2
2
1
1
1
1

1
3
2
1

1
2

2

1
1

1
1
1

380
300
300

330
160
200
170

340
260
240
180
190
280
190

340
160
190
180

340
210

250

310
260

340
310
290
Разом:
37


 
 
 
 
 
 
Штатний розклад СКП
Таблиця 9.2.
Посада
Числ.
Оклад, грн
1.ПДБ:
-Нарядник
-Обліковець
2.Бухгалтерія:
-Старший бухгалтер
-Бухгалтер
3.подготовка виробництва:
-Архіваріус
-Кресляр-копіювальник
4.Общее обслуговування:
-Секретар-друкарка
-Завідувач господарством
-Табельник

1
1

1
2

1
2

1
1
1

170
170

240
220

110
130

170
190
180
Разом:
11


Штатний розклад МОП
Таблиця 9.3.
Посада
Числ.
Оклад, грн
-Прибиральник конторських приміщень
-Гардеробник
-Інші
4
1
2
150
170
150
Разом:
7


Загальна чисельність працюючих
Таблиця 10.

Категорія
Кількість
1.
2.
3.
4.
5.
Основні робочі
Допоміжні робітники
ІТП
СКП
МОП
256
112
37
11
7

Разом:
423
 
5.Расчет фонду заробітної плати
працюють у цеху
 
5.1. Прямий фонд заробітної плати основних робітників-відрядників розраховується за формулою:
ЗП сд. = S t i × N × P
 
 
- T i - трудомісткість i-ої операції;
- N - обсяг випуску;
- P - середня тарифна ставка робітника;
1.Револьверщікі:
ЗП сд. = 71 × 430 × 0,764 = 23324,92 (грн.)
2.Токарі:
ЗП сд. = 84 × 430 × 0,764 = 27595,68 (грн.)
3.Фрезеровщікі з ЧПУ:
ЗП сд. = 46 × 430 × 0,764 = 15111,92 (грн.)
4.Фрезеровщікі:
ЗП сд. = 44 × 430 × 0,601 = 11370,92 (грн.)
5.Сверлільщікі:
ЗП сд. = 15 × 430 × 0,764 = 4927,8 (грн.)
6.Шліфовщікі з ЧПУ:
ЗП сд. = 11 × 430 × 0,764 = 3613,72 (грн.)
7.Шліфовщікі:
ЗП сд. = 15 × 430 × 0,601 = 3876,45 (грн.)
8.Резьбошліфовщікі:
ЗП сд. = 22 × 430 × 0,817 = 7728,82 (грн.)

ЗП сд. S = 97550,23 (грн.)
Премії:
П = ЗП сд. S × 0,3 = 97550,23 × 0,3 = 29265,069 (грн.)
Сума доплат:
Д = ЗП сд. S × 0,1 = 97550,23 × 0,1 = 9755,023 (грн.)
Загальний фонд заробітної плати:
ФЗП сд. = 97550,23 + 29265,069 + 9755,023 = 136570,31 (грн.)
 
Прямий фонд заробітної плати робітників-почасовиків розраховується за наступною формулою:

ЗП пов. = S F підлогу. × Т ст. I × Ч раб. I
 
- F підлогу.-Корисний фонд часу робітника;
- Т ст. I-тарифна ставка робітника;
- Ч раб. I-кількість робітників;
1.Наладчікі напівавтоматів і револьверних верстатів:
ЗП пов.1 = 477,6 × 0,817 × 13 = 5072,59 (грн.)
2.Наладчікі простого обладнання:
ЗП пов.2 = 477,6 × 0,710 × 7 = 2373,672 (грн.)
3.Слесарі з обслуговування обладнання:
ЗП пов.3 = 477,6 × 0,710 × 13 = 4408,248 (грн.)
4.Електромонтери:
ЗП пов.4 = 477,6 × 0,710 × 4 = 1356,384 (грн.)
5.Слесарі з ремонту обладнання:
ЗП пов.5 = 477,6 × 0,710 × 8 = 2712,768 (грн.)
6.Станочнікі з ремонту обладнання:
ЗП пов.6 = 477,6 × 0,633 × 5 = 1511,604 (грн.)
7.Слесарі ПРІН:
ЗП пов.7 = 477,6 × 0,710 × 7 = 2373,672 (грн.)
8.Станочнікі ПРІН:
ЗП пов.8 = 477,6 × 0,633 × 6 = 1813,923 (грн.)
9.Транспортние робітники:
ЗП пов.9 = 477,6 × 0,633 × 9 = 2720,887 (грн.)
10.Контролери:
ЗП пов.10 = 477,6 × 0,710 × 18 = 6103,728 (грн.)

ЗП пов. S = 30447,476 (грн.)
Премії:
П = ЗП пов. S × 0,3 = 30447,476 × 0,3 = 9134,243 (грн.)
Сума доплат:
Д = ЗП пов. S × 0,1 = 3044,748 (грн.)
Загальний фонд заробітної плати:
ФЗП пов. = 30447,476 + 9134,243 + 3044,748 = 42626,467 (грн.)
Прямий фонд заробітної плати допоміжних робітників розраховується за наступною формулою:

ЗП окл. = 3 × S Ч раб. I × окл
- 3 - кількість місяців вквартале;
- Ч раб. I-кількість робітників;
- ОКЛ. -Місячний оклад одногоработніка;
1.Кладовщікі ІЗК:
ЗП окл.1 = 3 × 6 × 120 = 2160 (грн.)
2.Кладовщікі виробничих складів:
ЗП окл.2 = 3 × 6 × 110 = 1980 (грн.)
3.Раздатчікі креслень:
ЗП окл.3 = 3 × 2 × 110 = 660 (грн.)
4.Подготовітелі:
ЗП окл.4 = 3 × 9 × 130 = 3510 (грн.)
5.Уборщікі цеху:
ЗП окл.5 = 3 × 6 × 110 = 1980 (грн.)

ЗП окл. S = 10290 (грн.)
Премії:
П = ЗП окл. S × 0,3 = 10 290 × 0,3 = 3087 (грн.)
Сума доплат:
Д = ЗП окл. S × 0,1 = 1 029 (грн.)
Загальний фонд заробітної плати становить:
ФЗП окл. = 10290 + 3087 + 1029 = 14406 (грн.)
ФЗП всіх допоміжних робітників:

ФЗП доп. = Ф ЗП пов. + ФЗП окл.
 
ФЗП доп. = 42626,467 + 14406 = 57032,467 (грн.)
 
5.2.Квартальний фонд заробітної плати ІТП, СКП, МОП, визначається за формулою:

ФЗП = 3 × S Ч раб. I × ОКЛ. + Д + П
 
ЗП ІТП S = 3 × (380 × 1 + 300 × 1 + 300 × 1 +330 × 1 +160 × 1 + 200 × 3 +
+ 170 × 3 + 340 × 1 + 260 × 2 + 240 × 2 + 180 × 1 + 190 × 1 + 280 × 1 +
+ 190 × 1 + 340 × 1 +160 × 3 + 190 × 2 + 180 × 1 + 340 × 1 + 210 × 2 + + 250 × 2 + 310 × 1 + 260 × 1 +340 × 1 +310 × 1 + 290 × 1) = 26730 (грн.)
Премії:
П = ЗП ІТП S × 0,3 = 26 730 × 0,3 = 8019 (грн.)
Сума доплат:
Д = ЗП ІТП S × 0,1 = 2673 (грн.)
Загальний фонд заробітної плати:
ФЗП ІТП = 26730 + 8019 +2673 = 37422 (грн.)
 
ЗП СКП S = 3 × (170 × 1 + 170 × 1 + 240 × 1 + 220 × 2 + 110 × 1 +
+ 130 × 3 + 170 × 1 + 190 × 1 + 180 × 1) = 6180 (руб)
Премії:
П = ЗП СКП S × 0,3 = 6180 × 0,3 = 1854 (грн.)
Сума доплат:
Д = ЗП СКП S × 0,1 = 618 (грн.)
Загальний фонд заробітної плати:
ФЗП СКП = 6180 + 1854 + 618 = 8652 (грн.)
 
ЗП МОП S = 3 × (4 × 150 + 1 × 170 + 2 × 150) = 3210 (руб)
Премії:
П = ЗП МОП S × 0,3 = 3210 × 0,3 = 963 (грн.)
Сума доплат:
Д = ЗП МОП S × 0,1 = 321 (грн.)
Загальний фонд заробітної плати:
ФЗП МОП = 3210 + 963 + 321 = 4494 (грн.)
5.3.Средняемесячная заробітна плата визначається для кожної категорії працюючих окремо за формулою:

З ср = ФЗП i / 3 × Ч раб. I
Для основних робітників:
З ср.осн. = 136570,31 / 3 × 256 = 177,82 (грн.)
Для допоміжних робітників:
З ср.всп .. = 57032,467 / 3 × 112 = 169,74 (грн.)
Для ІТП:
З ср.ІТР. = 37422 / 3 × 37 = 337,14 (грн.)
Для СКП:
З ср.СКП. = 8652 / 3 × 11 = 262,18 (грн.)
Для МОП:
З ср.МОП. = 4494 / 3 × 7 = 214 (грн.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відомість фондів заробітної плати робітників.
Таблиця 11.
Групи робітників
ФЗП по окл.
ФЗП по т.с
Фонд прем
30%
Фонд осн. з / п
Фонд доп.
10%
Общ.ФЗП
1.Проізводственние робочі на відрядній оплаті праці


-
97550,23 руб.
29265,069 руб.
126815,29 руб.
9755,023 руб.
136570,31 руб.
2.Вспомогательние робітники на пошкод-менной оплаті праці
-
30447,47 руб.
9134,243 руб.
39581,71 руб.
3044,748 руб.
42626,46 руб.
3.Вспомогательние робітники на окладі


10290 руб.

-
3087 руб.
13377 руб.
1029 руб.
14406 руб.
Всього допоміжні. робочі
 

 
 
 
57032,46 руб.
 
 
Разом:
10290 руб.
127997,7 руб.
41486,31 руб.
179774 руб.
13828,77 руб.
193602,7 руб.

Відомість фондів заробітної плати ІТП, СКП, МОП.
Таблиця 12.
Категорії
ФЗП по окл.
Фонд прем
30%
Фонд осн. з / п
Фонд доп.
10%
Заг.
ФЗП
ІТП
СКП
МОП
26730
6180
3210
8019
1854
963
34749
8034
4173
2673
618
321
37422
8652
4494
Усього:
36120
10836
46956
3612
50568

Середньомісячна заробітна плата персоналу цеху
Таблиця 13.
Найменування категорії
працівників
Середньомісячна зар.плата 1 робіт., Руб
Основні робочі
Допоміжні робітники
ІТП
СКП
МОП
177,82
169,74
337,14
262,18
214

Зведена відомість фонду заробітної плати
Таблиця 14.

Категорія
працюючих
Кількість
загальний
фонд
з / п
среднемес.
з / п
1.
2.
Основні робочі
Допоміжні робітники
256
112
136570,3157032,46
177,82
169,74

Разом робітники:
368
193602,7
347,56
3.
4.
5.
ІТП
СКП
МОП
37
11
7
37422
8652
4494
337,14
262,18
215

Разом:
55
50568
813,32

ВСЬОГО:
423
244170,7
1160,88

6.Розрахунок собівартості продукції
 
6.1.Смета витрат на виробництво.
6.1.1.Потребность в основних матеріалах визначається за формулою:
М = Т × С м
Т-товарна продукція;
З м-вартість матеріалів, витрачених на 1 м-к;
М = 430 × 330 = 141 900 (крб.)
6.1.2.Потребность у допоміжних матеріалах визначається за формулою:
М = Н р × К об.
Н р-норма витрати матеріалу на одиницю устаткування; для металорізального обладнання Н р = 200 руб.
До об.-Кількість обладнання;
М = 200 × 137 = 27400 (грн.)
Вартість допоміжних матеріалів:
М доп. = 0,01 × 628425,72 = 6284,25 (грн.)
 
6.1.3.Расходний фонд ріжучого інструменту за методом типовий оснастки:
І р. = 0,4 × (15 × 1142788,9 / 100) = 68567,332 (грн.)
 
6.1.4.Расход електроенергії для приведення в дію робочих машин, транспортних засобів визначається за наступною формулою:
W з = (N g × F об. × К N × До t × К з × К пр.) / h М
 
N g-сумарна встановлена ​​потужність електродвигунів обладнання, кВт;
F об.-Ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування;
До N-середній коефіцієнт завантаження за потужністю ел. двигунів обладнання ( До N = 0,8);
До t-коефіцієнт завантаження за часом електродвигунів (До t = 0,2);
К с - коефіцієнт, що враховує втрати ел. енергії в мережі, приймається (К с = 1)
До пр. - коефіцієнт, що враховує споживання електро-енергії іншим обладнанням, приймається (До пр. = 1,3)
h М-середній коефіцієнт корисної дії електродвигунів-0,9;
W з = 1359,3 × 1039,1 × 0,8 × 0,2 × 1 / 0,9 = 251101,95 кВт / год
 
Витрата ел.енергії на освітлення визначається за формулою:

W о = N уд. × S заг. × Т осв. × К з × К д.
N уд.-Питома норма витрати ел.енергії на 1 м 2 площі (N уд. = 0,03 кВт / м 2 );
S заг.-Загальна площа освітлення, м 2;
Т осв.-Тривалість освітлювального періоду (Т осв. = 650 год);
До д-коефіцієнт, що враховує чергове освітлення (До д = 1,1);
До с-коефіцієнт опитування (К с = 0,95 для поізводственних
приміщень; К з = 0,8 для побутових приміщень);
W про пр. = 0,03 × 2228,46 × 650 × 1,1 × 0,95 = 45410,443 кВт / год
W про побут. = 0,03 × 342,84 × 650 × 1,1 × 0,8 = 5883,134 кВт / год
W про S = 45410,443 + 5883,134 = 51293,577 кВт / год
 
6.1.5.Расход енергоносіїв (стисненого повітря, пари, води).
Витрата стисненого повітря визначається за формулою:

J = V уд. × F об. × n × К t × До n
V уд-питома норма витрати повітря на 1 годину роботи устатку-вання (V уд = 0,15 м 3 / годину);
n -Кількість обладнання, на яких використовується сжа-тий повітря;
До t-коефіцієнт, що враховує частку часу роботи пнев-моінструмента (До t = 0,8);
До n-коефіцієнт, що враховує втрати повітря (До n = 1,3);
J = 0,15 × 1039,1 × 32 × 0,8 × 1,3 = 5187,19 (м 3)
Витрата води на виробничі та побутові потреби:
Вода для технічних потреб:

U = n × F об. × q
 
U = 153 × 1039,1 × 0,6 = 95389,38 л = 95,389 (м 3)
Вода для побутових потреб:

U = U уд. × F × Ч раб.
 
U уд.-Норма витрати води на добу на одну людину (U уд. = 40 л );
F-число робочих днів;
Ч раб.-Чисельність працюючих;
U = 40 × 66 × 423 = 1116720 л = 1116,72 (м 3)
U води.гор = 40 × 66 × 169 = 446 160 л = 446,160 (м 3)
Вартість енергоресурсів:
З ел.сіл. = 0,13 × 251101,95 = 32643,253 (грн.)
З ел.осв. = 0,13 × 51293,577 = 6668,165 (грн.)
З сж.возд. = 0,37 × 5187,19 = 1919,260 (грн.)
З води тих. = 0,19 × 95,389 = 18,124 (грн.)
 
З води побут. = 0,19 × 1116,72 = 212,177 (грн.)
З води гір. = 0,98 × 446,16 = 437,237 (грн.)
 
Витрати на енергетичні ресурси.
Таблиця 15.

Найменування витрат
од. ізм
Кількість
Ціна, руб.
Вартість, руб.
1.

Електроенергія:
-Силова
-Освітлювальна
КВт / год

251101,9
51293,5

0,13
0,13

32643,253
6668,165
2. 3.
Стиснене повітря
Вода:
-Технічна
-Холодна
-Гаряча
м 3
5187,19

95,389
1116,72
446,16
0,37

0,19
0,19
0,98

1919,260

18,124
212,177
437,237

Разом:
 


41898,216
 
6.1.6.Затрати на амортизацію і поточний ремонт розраховуються за однорідними групами основних фондів, виходячи з їх балансової вартості і середніх норм амортизації за формулою:
А = Ф × Н а / 100
 
Ф-балансова вартість основних фондів;
Н а-норма амортизаційних відрахувань;
Аналогічно визначаються витрати на поточний ремонт.
1.Рабочіе машини та обладнання:
А = 1142788,9 × 3 / 100 = 34283,667 (грн.)
Р = 1142788,9 × 1 / 100 = 11427,889 (грн.)
2.Енергетіческое обладнання:
А = 148562,55 × 2 / 100 = 2971,251 (грн.)
Р = 148562,55 × 1 / 100 = 1485,625 (грн.)
3.Под'емно-транспортне устаткування:
А = 194274,11 × 4 / 100 = 7770,96 (грн.)
Р = 194274,11 × 1,5 / 100 = 2914,11 (грн.)
4.Інструмент і пристосування:
А = 34283,667 × 8 / 100 = 2742,69 (грн.)
Р = 34283,667 × 2 / 100 = 685,67 (грн.)
5.Зданія:
А = 628425,72 × 0,7 / 100 = 4398,98 (грн.)
Р = 628425,72 × 0,25 / 100 = 1571,064 (грн.)
 
6.Проізводственний і господарський інвентар:
А = 17141,833 × 3 / 100 = 514,255 (грн.)
Р = 17141,833 × 1 / 100 = 171,418 (грн.)
 
Амортизаційні відрахування і витрати
на поточний ремонт
Таблиця 16.

Групи основних фондів
Баланс. Стоїмо. руб.
Амортизація.
Тек.ремонт
%
сума, руб.
%
сума, руб
1

2

3
4
Робочі машини й устаткування
Енергетичне обладнання
Підйомно-трансп. об.
Інструмент

1142788,9

148562,55
194274,11
34283,667

3

2
4
8

34283,667

2971,251
7770,96
2742,69

1

1
1,5
2

11427,89

1485,625
2914,11
685,67

Разом:
1519909,1

47768,568

16513,29
56
Будинки
Виробничий і господарський інв-рь
628425,72

17141,833


3
4398,98

514,255


1
1571,064

171,418

Разом:
645567,55

4913,235

1742,482

Усього:
2165476,6
 
52681,803
 
18255,77

6.1.7.Транспортние витрати визначаються за формулою:

Ш = q М × Т × Ст × К пр
 
q М-норма витрати основних матеріалів на 1 м-к;
Т-програма випуску;
Ст-вартість перевезення;
До пр-коефіцієнт, що враховує перевезення інших вантажів і повторюваність вантажопотоків (К пр = 3);
Ш = 330 × 430 × 0,3 × 3 = 127710 (грн.)
6.1.8.Прочіе витрати (охорона праці, техніка безпеки та ін):
З пр. = 12,5 × 423 = 5287,5 (грн.)

З соц.страх = 26 × ФЗП / 100
 
З соц.страх = 26 × 244170,7 / 100 = 63484,382 (грн.)
 
 
Кошторис витрат на виробництво
Таблиця 17.
 
Елементи
витрат
витрати
Сума, руб.
Уд.вес,
%
1. Сировина і основні матеріали
2. Допоміжні матеріали:
- Для експлуатації обладнання
- Знос інструменту та пристосування
- Для загальногосподарських потреб
3. Електроенергія
4. Заробітна плата працюючих
5. Відрахування на соц.страхование
6. Амортизація основних фондів
7. Інші витрати
- Стиснене повітря
- Вода
- Поточний ремонт
- Транспортні витрати
- Інші витрати
141900

27400
68567,332
6284,25
39311,418
244170,7
63484,382
52681,803

1919,260
667,538
18255,77
127710
5287,5
17,79

3,4
8,5
0,79
4,9
30,6
7,9
6,6

0,24
0,08
2,28
16,01
0,66
Разом:
797639,93
100

6.2.Себестоімость товарної продукції
 
Цехові витрати.
Таблиця 18.
Статті витрат
Сума, руб.
1.Загальні ФЗП інших допоміжних робітників
2.Отчісленія на соц.страхование
3.Зар.плата ІТП, СКП, МОП
4.Отчісленія на соц.страхование
5.Енергоресурси для хоз.нужд
-Ел.енергія для освітлення
-Вода
6.Матеріали для загальногосподарських потреб
7.Амортізація
8.Текущій ремонт
9.Транспортние витрати
10.Прочіе витрати
-
-
50568
13147,68

6668,165
649,414
74851,582
4913,235
1742,482
127710
5287,5
Разом:
285538,05

 
 
 
 
 
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
Таблиця 19.
Статті витрат
Сума, руб.
1.Зар.плата робітників, зайнятих обслуговуванням
2.Отчісленія на соц.страхование
3.Енергоресурси:
-Ел.енергія
-Стиснене повітря
-Технічна вода
4.Вспомогательние матеріали
5.Ізнос інструменту і пристосувань
6.Амортізація обладнання та оснащення
7.Текущій ремонт обладнання та оснащення
57032,46
14828,439

32643,253
1919,260
18,124
27400
68567,332
47768,568
16513,29
Разом:
266690,71

Собівартість товарної продукції
Таблиця 20.
Статті витрат
Витрати
Сума, руб.
%
1.Сирье і основні матеріали
2.Основні заробітна плата осн.рабочіх
3.Дополнітельная зар. плата осн.рабочіх
4.Отчісленія на соц.страхование
5.Расходи на утримання обладнання
6.Цеховие витрати
141900
126815,29
9755,023
35508,281
266690,71
285538,05
16,38
14,64
1,13
4,09
30,78
32,96
Цехова собівартість:
866207,35
100

6.3.Расчет планової собівартості одиниці виробу.
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування, цехові витрати на одиницю продукції визначаються за наступними формулами:

h РСЕО = (РСЕО / З о) × 100% h ЦР = (ЦР / З о) × 100%
 
РСЕО, ЦР-сума витрат з утримання та експлуатації обладнання та цехових витрат;
З о-фонд основної заробітної плати основних робітників;
h РСЕО = (266690,71 / 126815,29) × 100% = 210%
h ЦР = (285538,05 / 126815,29) × 100% = 225%
 
 
 
 

РСЕО = З о1 × (h РСЕО   / 100) ЦР = З о1 × (h ЦР   / 100)
 
де З о1 = З о / К М-К = 126815,29 / 430 = 294,92 (грн.)
РСЕО = 294,92 × (210 / 100) = 524,83 (грн.)
ЦР = 294,92 × (225 / 100) = 562,32 (грн.)
Прибуток на одиницю продукції:
П = 0,08 × Себ-ть = 0,08 × 1757,05 = 142,95
 
Планова калькуляція собівартості одиниці виробу
Таблиця 21.
Статті витрат
Сума,
руб.
1.Основні матеріали
2.Основні зар. плата виробничих робітників
3.Дополнітельная зар. плата пр-них робочих
4.Отчісленія на соціальне страхування
5.Расходи на утримання обладнання
6.цеховие витрати
330
249,92
25
64,98
524,83
562,32
7.Себестоімость
8.Прібиль
9.Планово-розрахункова ціна 1 м-к
1757,05
142,95
1900

7.Расчет нормативу оборотних коштів
 
Норматив оборотних коштів, необхідний для утворення виробничих запасів визначається по кожному елементу, виходячи із середньоденного витрати і норм запасу в днях за такою формулою:

Д i = С i / 92 × Т зап. I
З i / 92-середньоденний витрата, руб. / день
Т зап. I-норма запасу, дні
Сировина і основні матеріали:
Д осн = (141900 / 92) × 11 = 16966,30 (грн.)
Допоміжні матеріали:
Д доп. = (27400 / 92) × 15 = 4467,39 (грн.)
Малоцінний інструмент:
Д інстр. = (68567 / 92) × 30 = 22358,80 (грн.)
 
 
Норматив оборотних коштів по запасним частинам для ремонту обладнання розраховується за формулами:

Д з.ч. = (N заг. × Г × З з.ч. / 92) × К пр   × Т зап
 
n заг. - кількість технологічного металорізального обладнання;
Р - середня категорія ремонтної складності одиниці обладнання;
З з.ч. - вартісна сума запасних частин на одиницю ремонтної складності;
До пр - Коефіцієнт, що враховує потреби в запасних частинах для іншого обладнання (пр = 1,3);
Д з.ч. = (137 × 13,1 × 4 × 11 × 1,3) / 92 = 1115,84 (грн.)
Норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву розраховується за формулою:

Д Н.П. = (S ц. / 92) × Т ц.   × К з  
 
S ц. - Цехова собівартість товарної продукції;
Т ц. - Тривалість виробничого циклу;
К з - коефіцієнт наростання витрат (К з = 0,52);
Д Н.П. = (1757,05 / 92) × 15 × 0,52 = 148,97 (грн.)
Норматив оборотних коштів по запасах готової продукції розраховується за формулою:

Д Г.П. = (S ц. / 92) × Т зап.  
Д Г.П. = (1757,05. / 92) × 11 = 210,08 (грн.)
Витрати майбутніх періодів:
Д Б.П. = S ц. × 0,015 = 1757,05 × 0,015 = 26,36 (грн.)
Д S = 45293,74 (грн.)
Інші нормативи:
Д пр. = Д S × 0,07 = 45293,74 × 0,07 = 3170,56 (грн.)
 
Вироблення:
1.На одного працюючого 128140 / 423 = 302,93 (н-ч)
2.На одного робочого 128140 / 368 = 348,21 (н-ч)
 
 
 
 
Рентабельність:
1. 1м-к R = Пр / Себ-ть = 142,95 / 1757,05 = 8,1%
2. виробництва R = Пр / (Ф осн. + Ф об.ср.)
R = 142,95 × 430 / (2165476,6 + 48464,3) = 2,8%
 
Норматив оборотних коштів
Таблиця 22.

Елементи
Витрати на пр - во,
руб.
однодн.
витрата,
руб.
Норма
Норма оборотних. коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
сировину і осн. матеріали
впомогательние матер.
малоцінний інструм.
зап. частини для ремонту
незавершене вир-во
витрати майбутніх пер.
готова продукція
інші
141900
27400
68567,332
9332,48
913,68

1757,05

1542,39
297,83
745,3
101,44
9,93

19,1
11
15
30
11
15

11
16966,30
4467,39
22358,80
1115,84
148,97
26,36
210,08
3170,56

Разом:48464,3

Техніко-економічні показники діяльності цеху.
Таблиця 23.

Показники
од. ізм.
Чисельне значення
1.
2.
3.
4.
1.

2.3.


4.5.


6.


7.


8.


Річна програма
-Кількість машинокомплектів
-Запланований квартал
-Товарна продукція в планово-
розрахункові ціни
-Товарна продукція в нормо-годинах
Кадри, праця, заробітна плата
-Основні робочі
-Допоміжні робітники на підвищення ефектив-
шенной оплаті
-Допоміжні робітники на окладі
-ІТП
-СКП
-МОП
Продуктивність праці
-Вироблення на одногу
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Диплом
223.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунки при проектуванні висячого авто-пішохідного моста в гЯрославле
Організаційно-економічні і правові форми підприємств
Організаційно-економічні основи сільськогосподарських підприємств
Специфічні особливості планування роботи цехів і ділянок
Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні
Норми освітлення при проектуванні приміщення
Вимога безпеки при проектуванні машин і механізмів
Використання інформаційних технологій при проектуванні електронних засобів
© Усі права захищені
написати до нас