Оподаткування 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Завдання № 1
Співробітник організації брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і є ветераном війни в Афганістані. Також він утримує дитину у віці 15 років (розлучений). Щомісячний оклад працівника становить 6000 рублів. Визначити річну суму податку на доходи фізичних осіб за 2006 рік.
1) Річний дохід = 6 000 руб. * 12 міс. = 72 000 руб.
2) Стандартні відрахування:
· 3 000 руб. - Особа, яка отримала променеву хворобу;
· 1 200 крб. - Самотній батько з дитиною до 18 років.
3 000 руб. * 12 міс. = 36 000 крб.
1 200 крб. * 5 міс. = 6 000 руб. (Тому що з червня місяця дохід наростаючим підсумком перевищує 40 000 руб.)
Σ річних відрахувань = 36 000 + 6000 = 42 000 руб.
3) Н / річна обл. база = 72 000 - 42 000 = 30 000 руб.
4) Σ Н / рік = 30 000 * 13% = 3 900 руб.
Відповідь: Річна сума податку на доходи фіз. осіб за 2006 рік склала 3 900 руб.
Завдання № 2
Сім'я, що складається з 4-х чоловік продала за 1,6 млн. руб. квартиру, що знаходиться у спільній частковій власності. Частки кожного власника рівні. Період володіння квартирою становить менше 5 років. Квартира була передана у власність продавців внаслідок безоплатної приватизації житла. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб.
1) Якщо квартира перебувала у власності менш 3-х років, то:
Н / обл.база = 1600000 - 1 000 000 = 600 000 руб.
Σ нал = 600 000 * 13% = 78 000 руб.
Частка кожного власника = 78 000 / 4 = 19 500 руб.
2) Якщо більше 3-х років, то:
Н / обл.база = 1 600 000 - 1600000 = 0
Σ нал = 0 * 13% = 0 руб.

Завдання № 3

Співробітник має 2-х дітей до 18 років (не розведений), один з них інвалід 1 групи. Також він оплатив лікування дитини - 25 тисяч рублів. Щомісячний оклад - 15 тисяч рублів. Отримав авторську винагороду за створення книги - 50 тисяч (документи, що підтверджують витрати відсутні). Оплатив навчання дитини - 40 тисяч рублів. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб річну і до повернення.
Місяць
З / пл.
Дохід
Пільгові відрахування
Н / база
ПДФО 13%
400 руб.
Діти
Діти інв.
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
30 000
45 000
60 000
75 000
90 000
105 000
120 000
135 000
150 000
165 000
180 000
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 200
1 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 800
13 200
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
1 664
1 716
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
Разом
180 000
-
400
1 200
2 400
176 000
22 880
Н / обл.б. = 12 800 + 13 200 + 15 000 * 10 міс. = 176 000 руб.
Σ нал.год = 176 000 * 13% = 22 880 руб.
Н / обл.б.возн. = 50 000 - 20% = 40 000 руб.
Σ нал.возн. = 40 000 * 13% = 5 200 руб.
Σ ущ. нал. = 22 880 + 5 200 = 28 080 руб.
Н / обл.б. з уч. витр. = 176 000 + 40 000 - 40 000 - 25 000 - 40 000 = 111 000 руб.
Σ нал. з уч.расх. = 111 000 * 13% = 14 430 руб.
Σ нал. до возв. = 28 080 - 14 430 = 13 650 руб.

Завдання № 4

У листопаді 2006 року співробітникові організації були виплачені:
- Зарплата за жовтень - 4800 руб.
- Премія - 2500 руб.
- Матеріальна допомога у зв'язку зі смертю члена сім'ї - 6000 руб.
- Дивіденди - 56000 руб.
Визначити суму, виплачену працівникові.
Σ / нал. за жовтень. = 4 800 * 13% = 624 руб.
Σ / нал. по дивид. = 56 000 * 9% = 5 040 руб.
Σ / виплисти. = 4 800 - 624 + 2 500 + 6 000 + 56 000 - 5 040 = 63 636 руб.
Завдання № 5
Герой РФ має одну дитину (в шлюбі). Щомісячна зарплата склала:

Січень - 3000
Лютий - 3500
Березень - 3000
Квітень - 3700
Травень - 4000
Червень - 4000
Липень - 4500
Серпень - 4500
Вересень - 4500
Жовтень - 5000
Листопад - 5000
Грудень - 5000

Сплатив своє лікування в сумі 12 000 рублів. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб щомісячну, річну і до повернення. Заповнити декларацію з ПДФО за 2006 рік.
Місяць
З / плата
Дохід
Пільгові відрахування
Н / база
ПДФО
13%
Герой РФ
діти
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
3 000
3 500
3 000
3 700
4 000
4 000
4 500
4 500
4 500
5 000
5 000
5 000
3 000
6 500
9 500
13 200
17 200
21 200
25 700
30 200
34 700
39 700
44 700
49 700
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
-
-
1 900
2 400
1 900
2 600
2 900
2 900
3 400
3 400
3 400
3 900
4 500
4 500
247
312
247
338
377
377
442
442
442
507
585
585
Разом
49 700
-
6 000
6 000
37 700
4 901
Н / обл.база = 49 700 - 6 000 - 6 000 - 12 000 = 25 700 руб.
Σ / упл.нал. = 4901
Σ / нал. = 25 700 * 13% = 3341
Σ / до повернення = 4 901 - 3341 = 1 560 руб.
Декларація додається.
Завдання № 6
ТОВ «Холод» виробляє молочну продукцію. Виручка від реалізації молочної продукції за 1 квартал 2006 року склала 660 тис. рублів, у тому числі ПДВ, витрати на оплату праці - 70 тисяч рублів, вартість сировини - 300 тисяч рублів у тому числі ПДВ, витрати на паливо та електроенергію - 25 тисяч рублів , вартість тари - 50 тисяч рублів, залишкова вартість обладнання на 01.01.2006 р. склала - 400 тисяч рублів (строк корисного використання - 10 років).
Виручка від реалізації за 2 квартал 2006 року склала (наростаючим підсумком) - 1100 тисяч рублів, у тому числі ПДВ, витрати на оплату праці - 110 тисяч рублів, вартість сировини - 400 тисяч рублів, у тому числі ПДВ, витрати на паливо та електроенергію - 30 тисяч рублів, вартість тари - 70 тисяч рублів, дохід від здачі майна в оренду - 50 тисяч рублів у тому числі ПДВ, витрати на рекламу - 10 тисяч рублів, витрати на послуги банку - 1000 рублів, витрати на консультаційні послуги - 10 тисяч рублів , співробітникам виплачена премія за рахунок спеціально створеного фонду - 14 тисяч рублів.
Визначити суму податку на прибуток за 1 квартал та 1 півріччя 2006 року.
1) I квартал:
1.1. Розрахуємо амортизацію по нелінійному методу (за залишковою вартістю)
К = 2 / n * 100
n = 10 років * 12 міс. = 120 міс. (Термін корисної дії в міс.)
К = 2 / 120 * 100 = 1,6667%
Амортизація на місяць становить
400000 * 1,6667% = 6 666,8 грн. / міс. (Амортизація на місяць)
6 666,8 * 3 міс. = 20 000,4 руб. (Сума амортизації за квартал)
1.2. Доходи:
виручка I кв. = 660 тис. руб. в т.ч. ПДВ
660 000 / 118 * 18 = 100 677,96 руб. (Сума ПДВ)
660 000 - 100 677,96 = 559 322,04 руб. (Виручка від реалізації продукції без урахування ПДВ)
1.3. Витрати:
Витрати на сировину 300 000 руб. в тому числі ПДВ.
300 000 / 118 * 18 = 45 762,71 руб. (Сума ПДВ)
300 000 - 45 762,71 = 254 237,29 руб. (Витрати на сировину без урахування ПДВ)
1.4. Σ расх.за I кв. = 329 237,29 + 20 000,4 + 70 000 = 419 237,69 руб.
1.5. Н / обл. база. = 559 322 - 419 238 = 140 084 руб.
1.6. Σ нал. за I кв. = 140084 * 24% = 33 620 руб.
2) II квартал:
2.1. Виручка від реалізації за II кв. (Наростаючим підсумком) = 1 100 тис. руб. в тому числі ПДВ.
1 100 000 / 118 * 18 = 167 796,6 руб. (Сума ПДВ)
1100000 - 167 796,6 = 932 203,4 (виручка від реалізації за I півріччя без урахування ПДВ)
932 203,4 - 559 322 = 372 881,4 руб.
2.2. Дохід від здачі майна в оренду 50 000 руб. в т. ч. ПДВ.
50 000 / 118 * 18 = 7 627,12 руб. (Сума ПДВ)
50 000 - 7 627,12 = 42 372,88 руб. (Сума доходу від здачі майна в оренду без урахування ПДВ)
2.3. 372 881,4 + 42 372,88 = 415 254,28 руб. (Сума доходу без урахування ПДВ за II кв.
2.4. 400 000 - (400 000 / 118 * 18) = 338 983,06 руб. (Витрати на сировину за II кв. Без урахування ПДВ)
2.5. Σ витр. за II кв. = 338 983,06 + 30 000 + 70 000 + 20 000,4 + 110 000 + 1 000 +
+ 20 000 = 589 983,46
Премія за рахунок спеціально створеного фонду = 14 тис.руб. не враховується з метою оподаткування.
2.6. Σ приб. (Уб.) за II кв. = 415 254,28 - 589 983,46 = - 174 729,18 руб. (Другий квартал приніс підприємству збиток).
3)       I півріччя:
3.1. Σ дох. за I півріччя. = 559 322 + 415 254,24 = 974 576,24 руб.
3.2. Σ расх.за I півріччя. = 419 237,69 + 589 983,46 = 1 009 221,15
3.3. Н / обл. база = 974 576,27 - 1 009 221,14 = - 34 644,87 руб.
тому що підприємство є збитковим, податкова база = 0
Σ нал. = 0
Завдання № 7
ЗАТ «Темп» займається виробництвом продовольчих товарів. Виручка від продажу за 1 квартал 2006 року склала 300 тисяч рублів у тому числі ПДВ, вартість сировини - 500 тисяч рублів у тому числі ПДВ. Витрати, пов'язані з продажем продукції склали - 20 тисяч рублів, витрати на розрахунково-касове обслуговування - 10 тисяч рублів, витрати на оплату праці - 70 тисяч рублів. На балансі є обладнання вартістю 600 тисяч рублів (строк корисного використання - 15 років). За підсумками 2005 року отримано збиток - 100 тисяч рублів. Визначити суму податку на прибуток за 1 квартал 2006 року.
1) 100% / 15 = 6,67% (амортизація на рік)
600 000 / 100 * 6,67 = 40 020 грн. / рік
40 020 / 12 = 3 335 грн. / міс.
3 335 * 3 = 10 005 руб / квартал
2) 300 000 - (300 000 / 110 * 10) = 272 727,28 руб. (Склав виторг від продажів без урахування ПДВ)
3) 500 000 - (500 000/110 * 10) = 454 545,46 руб. (Вартість сировини без урахування ПДВ)
4) 272 727,28 - 454 545,46 - 20 000 - 10 000 - 70 000 - 10 005 = - 291 823 руб.
Σ / нал. = 0 (оскільки виробництво пропрацювала на збиток).
Декларація з податку на прибуток за 1 квартал 2006 року додається.
Завдання № 8
Станом на 01.01.2006 року в складі основних засобів організації значиться комп'ютер, залишкова вартість якого становить - 24 тисячі рублів. Амортизація нараховується лінійним методом. Визначити суму податку на майно за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців та рік 2006. Заповнити декларацію з податку на майно за 9 місяців 200 року.
К = 1 / 60 * 100 = 1,67% (амортизація на місяць)
24000 * 1,67% = 400,8 грн. / міс.
01.01. = 24 000
01.02. = 23 599,2
01.03. = 23 198,4 1 кв.
01.04. = 22 797,6 1 пол.
01.05. = 22 396,8
01.06. = 21996 9 міс.
01.07. = 21 595,2
01.08. = 21 194,4 1 рік
01.09. = 20 793,6
01.10. = 20 392,8
01.11. = 19 992
01.12. = 19 591,2
01.01. = 19 190,4
I кв.:
Н / обл.база = (24 000 + 23599,2 23198,4 + + 22797,6) / 4 = 23 398,80 руб.
Σ ав.випл. = 1 / 4 * 23 398,8 * 2,2% = 129 руб.
I полуг.:
Н / обл.база = (24 000 + 23 599,2 + 23 198,4 + 22 797,6 + 22 396,8 + 21 996 + 21595,2) / 7 = 22 797,60 руб.
Σ ав.випл. = 1 / 4 * 22 797,60 * 2,2% = 125руб.
9 міс.:
Н / обл.база = (24 000 + 23 599,2 + 23 198,4 + 22 797,6 + 22 396,8 + 21 996 + 21595,2 + 21 194,4 + 20 793,60 + 20 392, 8) / 10 = 22 196,40 руб.
Σ ав.випл. = 1 / 4 * 22 196,40 * 2,2% = 122руб.
Рік:
Н / обл.база = (24 000 + 23 599,2 + 23 198,4 + 22 797,6 + 22 396,8 + 21 996 + 21595,2 + 21 194,4 + 20 793,60 + 20 392, 8 + 19 992 + 19 591,2 + 19 190,4) / 13 = 21 595,20 руб.
Σ нал. = 21 595,20 * 2,2% = 475руб.
Σ нал. до доп. = 475,09 - 128,69 - 125,39 - 122,08 = 99 руб.
Завдання № 9
Організація придбала обладнання 26.06.2006 року за 300 тисяч рублів (строк корисного використання 6 років). Також був придбаний комп'ютер 15.09.2006 року за 40 тисяч рублів (строк корисного використання 4 роки). Визначити залишкову вартість майна на 01.01.2007 року та суму податку на майно підприємств за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців та рік 2006.
1. Обладнання:
6 років. * 12 міс. = 72 міс. (Строк корисного використання обладнання в місяцях).
100% / 72 = 1,3889% (використовуваний% амортизації в місяць).
300000 * 1,3889% = 4167 грн. / міс. (Сума амортизації на місяць).
300 000 - 4167 = 295 833 руб. (Буде складати залишкова вартість обладнан-ня на наступний місяць).
295 833 - 4 166 = 291 666 руб. (Сл. місяць, і т.д.)
2. Комп'ютер:
4 * 12 = 48 міс. (Строк корисного використання комп'ютера в місяцях).
100% / 48 = 2,083%
40000 * 2,083% = 833 грн. / міс.
40 000 - 833 = 39 167 руб. (Буде складати залишкова вартість комп'ютера на наступний місяць) і т.д.
Дата
обладнання
комп'ютер
01.01.06
01.02.06
01.03.06
01.04.06
01.05.06
01.06.06
01.07.06
01.08.06
01.09.06
01.10.06
01.11.06
01.12.06
01.01.07
-
-
-
-
-
-
300 000
295 833
291 666
287 499
283 330
279 163
274 996
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40 000
39 167
38 334
37 501
274 996 +37 501 = 312 497 руб. (Сума залишкової вартості майна на 01.01.07)
За I кв.:
Σ нал. = 0 руб.
За I пол.:
Н / обл.б. = 300 000 руб.
Σ ав.випл. = 300 000 / 4 * 2,2% = 1 650 руб.
За 9 міс.:
Н / обл.б. = (300 000 + 295 833 + 291 666 + 287 499) / 4 + 40 000 = 333 750 руб.
Σ ав.випл. = 333 750 / 4 * 2,2% = 1 836 руб.
За рік:
Н / обл.б. = (300 000 + 295 833 + 291 666 + 287 499 + 283 330 + 279 163 + 274 996) / 7 + (40 000 + 39 167 + 38 334 + 37 501) / 4 = 326 249 руб.
Σ нал. = 326249 * 2,2% = 7 177 руб.
Σ нал. до доп. = 7 177 - 1 650 - 1 836 = 3691 руб.
Завдання № 10
Організація в січні 2006 року реалізувала партію жіночого взуття на суму 200 тисяч рублів у тому числі ПДВ і партію дитячого взуття на суму 100 тисяч рублів у тому числі ПДВ. Отримані аванси під майбутні поставки жіночого взуття - 60 тисяч рублів у тому числі ПДВ і дитячого взуття - 22 тисячі рублів. У січні 2005 року організація придбала обладнання вартістю 360 тисяч рублів у тому числі ПДВ, витрати на його доставку склали 42 тисяч рублів у тому числі ПДВ. У цьому ж місяці обладнання прийнято до обліку та введено в експлуатацію. Визначити суму ПДВ за січень 2006 року. Заповнити декларацію з ПДВ.
Σ ПДВ ущ. = 360 000 / 118 * 18 = 54 915 руб.
Σ ПДВ ущ. = 42 000 / 118 * 18 = 6407 руб.
Жіноче взуття:
Σ ПДВ з реал. = 200 000 / 118 * 18 = 30508 руб.
Σ ПДВ ав. = 60 000 / 118 * 18 = 9153 руб.
Дитяче взуття:
Σ ПДВ з реал. = 100 000 * 10 / 110 = 9091 руб.
Σ ПДВ ав. = 22 000 * 10 / 110 = 2 000 руб.
Разом:
Σ ПДВ = 30 508 + 9 153 + 9 091 + 2 000 - 54 915 - 6407 = - 10 570 руб. (Сума до відшкодування)

Завдання № 11
ТОВ «Софт» виробляє продовольчі товари. За лютий 2006 року було реалізовано продукції на суму 500 тисяч рублів у тому числі ПДВ. Вартість сировини становить 100 тисяч рублів у тому числі ПДВ. Було придбано обладнання вартістю 150 тисяч рублів у тому числі ПДВ, яке буде введено в експлуатацію в березні 2004 року. Також ТОВ «Софт» уклало агентський договір з ТОВ «Строй» за 4% винагороди. Вартість реалізованої продукції за агентським договором склала 300 тисяч рублів у тому числі ПДВ 18%. Визначити суму ПДВ за лютий 2006 року.
Агентський договір ст.156 НК РФ
1. Сума ПДВ від виручки реалізованої продукції:
500 000 / 118 * 18 = 76 271,19 руб.
2. Сума ПДВ від вартості сировини:
100 000 / 118 * 18 = 15 254,24 руб.
3. Сума ПДВ від придбання обладнання:
150 000 / 118 * 18 = 22 881,36 руб.
4. Сума ПДВ від реалізованої продукції за агентською угодою:
300 000 / 118 * 18 = 45 762,71 руб.
Разом сума ПДВ до сплати за лютий 2006 р .:
76 271,19 + 45 762,71 - 15 254,24 - 22 881,36 = 83 898,30 руб.
Завдання № 12
Організація в 1 кварталі 2006 року реалізувала товари:
- На території РФ на суму 200 тисяч рублів плюс ПДВ 18%;
- В далеке зарубіжжя на суму 300 тисяч рублів.
Для виробництва товарів, реалізованих на території РФ були закуплені матеріали на суму 70000 рублів, у тому числі ПДВ 18%. Для виробництва товарів на експорт на суму 150000 рублів, у тому числі ПДВ 18%.
Отримано аванси від іноземного партнера на суму 500000 рублів.
Визначити суму ПДВ за 1 квартал 2006 року по внутрішньому ринку і суму ПДВ, заявлену з експорту.
· РФ:
ПДВ = 200 000 * 18% = 36 000 крб.
70 000 * 18 / 118 = 10 678 руб.
Σ ПДВ = 36 000 - 10 678 = 25 322 руб.
· Дальнє зарубіжжя:
500 000 * 18 / 118 = 76 271 руб.
150 000 * 18 / 118 = 22 881 руб.
Σ ПДВ = 76 271 - 22 881 = 53 390 руб.
Завдання № 13
ТОВ «Паритет» з 1 січня 2006 року перейшло на спрощену систему оподаткування і в якості об'єкта оподаткування обрані доходи.
Сума доходів за 1 квартал 2006 року склала 120 тисяч рублів, а за 1 півріччя 2006 року - 430 тисяч рублів. Сплачено страхових внесків за 1 квартал - 8400 рублів, за 1 півріччя - 17400 рублів. Розрахувати єдиний податок за 1 квартал та 1 півріччя 2006 року. Заповнити декларацію з ССО.
1 кв.
УСН доходи - 6%
120000 * 6% = 7 200 руб.
Сума податку зменшується на суму обов'язкове пенсійне страхування, але не більше, ніж на 50%, отже:
Σ податку = 7 200 * 50% = 3 600 руб.
тому що 8 400> 3600
1 півріччя
430000 * 6% = 25 800 руб.
Σ податку = 25 800 * 50% = 12 900 руб.
тому що 17 400> 12 900
Завдання № 14
Підприємство з 1 січня 2006 року перейшло на спрощену систему оподаткування і в якості об'єкта оподаткування обрані доходи-витрати. Сума доходу за 1 квартал 2006 року склало 240 тисяч, за 1 півріччя 2006 року-600 тисяч рублів. Витрати на оплату праці в 1 кварталі склали 60 тисяч рублів, в 1 півріччі - 105 тисяч рублів. Пенсійні внески в 1 кварталі 2006 року - 8400 рублів, в 1 півріччі - 14700 рублів. На момент переходу на УСН на підприємстві значилися такі основні засоби:
- Інструменти - залишкова вартість 12000 рублів (строк корисного використання 2 роки);
- Обладнання - залишкова вартість 180000 рублів (строк корисного використання 8 років);
- Металевий сейф - залишкова вартість 15000 рублів (строк корисного використання 20 років).
У 1 кварталі 2006 року був придбаний верстат вартістю 80 тисяч рублів.
Розрахувати єдиний податок за 1 квартал та 1 півріччя 2006 року.
1) Сума витрат на амортизацію:
· Інструменти:
1 міс. = 12 000 / 12 = 1 000 руб.
1 кв. = 1 000 * 3 = 3 000 руб.
1 пол. = 1 000 * 6 = 6 000 руб.
· Обладнання:
18 000 / 4 = 4 500 руб.
1 міс. = 4 500 / 12 = 375 руб.
1 кв. = 375 * 3 = 1 125 руб.
1 пол. = 375 * 6 = 2 250 руб.
· Сейф:
15 000 / 10 = 1 500 руб.
1 міс. = 1 500 / 12 = 125 руб.
1 кв. = 125 * 3 = 375 руб.
1 пол. = 125 * 6 = 750 руб.
2) Визначимо податкову базу в 1 кв.:
Σ доходів = 240 000 руб.
Σ витрат = 60 000 + 8 400 + 3 000 + 1 125 + 375 + 80 000 = 152 900 руб.
240 000 - 152 900 = 87 100 руб.
Σ податку = 87 100 * 15% = 13 065 руб.
3) Визначимо податкову базу в 1 півріччя:
Σ доходів = 600 000 руб.
Σ витрат = 105 000 + 14 700 + 6 000 + 2 250 + 750 + 80 000 = 208 700 руб.
600 000 - 208 700 = 391 300 руб.
Σ податку = 471300 * 15% = 58 695 руб.
Завдання № 15
Організація з 1 січня 2006 року перейшла на спрощену систему оподаткування і в якості об'єкта оподаткування дохід-витрату. Дохід за 1 квартал 2006 року склав 500 тисяч рублів, за 1 півріччя 1200 тисяч рублів. На момент переходу на УСН на балансі організації знаходилися: верстати, залишкова вартість яких 200 тисяч рублів (строк корисного використання 10 років), транспортні засоби, залишкова вартість яких 350 тисяч рублів (строк корисного використання - 7 років). У 2 кварталі 2006 року куплено обладнання, вартість якого 100 тисяч рублів. Витрати на оплату праці в 1 кварталі 2006 року - 150 тисяч рублів, за 1 півріччя 2006 року - 320 тисяч рублів. Розрахувати єдиний податок за 1 квартал та 1 півріччя 2006 року.
1. верстати:
200000 * 50% = 100 000 руб.
100 000 / 12 = 8 333,33 руб. (В міс.)
1 кв. = 8 333,33 * 3 = 25 000 руб.
1 пул. = 8 333,33 * 6 = 50 000 руб.
транспортні засоби:
350000 * 50% = 175 000 руб.
175 000 / 12 = 14 583,33 руб. (В міс.)
1 кв. = 14 583,33 * 3 = 43 750 руб.
1 пол. = 14 583,33 * 6 = 87 500 руб.
2. визначимо податок на 1 кв.:
доходи = 500 000 руб.
витрати = 150 000 + 25 000 + 43 750 = 218 750 руб.
(500 000 - 218 750) * 15% = 42 188 руб.
3. визначимо податок за 1 півріччя:
доходи = 1 200 000 руб.
витрати = 557 500 руб.
1200000 - 557 500 = 642 500 руб.
642500 * 15% = 96 375 руб.

Завдання № 16
Підприємство здійснює 2 види підприємницької діяльності, оподатковуваної ЕНВД. Торгує продуктами харчування в магазині, площа якого 42 м2 і надає послуги громадського харчування в кафе, площа якого 96 м2 . За 1 квартал 2006 року внески на обов'язкове пенсійне страхування склали по магазину 14 700 рублів, кафе - 10 300 рублів.
По магазину: базова прибутковість - 1 800 рублів, К1 = 1,132, К2 = 0,5.
За кафе: базова прибутковість - 1 000 рублів, К1 = 1,132, К2 = 0,4.
Розрахувати суму єдиного податку на поставлений дохід за 1 квартал 2006 року. Заповнити декларацію по єдиному податку на поставлений дохід.
1. За 1 кв. по магазину:
ВД = 1 800 * 42 * 1,132 * 0,5 = 42 789,60 руб.
Σ податку = 42 789,60 * 3 * 15% = 19 255 руб.
Сума податку зменшується на суму страхових внесків (обов'язкове пенсійне страхування), але не більше ЄП = 50%.
ЕНВД = 19255 * 50% = 9628 руб.
2. За 1 кв. по кафе:
ВД = 1000 * 96 * 1,132 * 0,4 = 43 468,80 руб.
Σ податку = 43 469 * 3 * 15% = 19 561 руб.
ЕНВД = 19561 * 50% = 9781 руб.
Разом Σ податку = 9628 + 9781 = 19409 руб.
Завдання № 17
Організація знаходиться на ЕНВД з 01.01.2006 року. Основний вид діяльності - розміщення та розповсюдження реклами за допомогою електронного табло. Площа інформаційного поля становить 15,8 кв.м. Базова прибутковість - 5000 рублів. Коефіцієнти К1 = 1,132, К2 = 0,7. Також надає послуги ремонту й технічному обслуговуванню автотранспорту (кількість працівників - 15 осіб). Базова прибутковість - 12000 рублів. Коефіцієнти К1 = 1,132, К2 = 0,5. Сплачено внесків на обов'язкове пенсійне страхування - 48000 рублів. Визначити суму єдиного податку на поставлений дохід за 1 квартал 2006 року.
· За основним видом діяльності
ВД = 5 000 * 15,8 * 1,132 * 0,7 = 62 599,60 руб.
Σ податку = 62 599,60 * 3 * 15% = 28 170 руб.
· За послуг:
ВД = 12 000 * 15 * 1,132 * 0,5 = 101 880 руб.
Σ податку = 101 880 * 3 * 15% = 45 846 руб.
· Разом:
Σ заг. = 28 170 + 45 846 = 74 016 руб.
Сума податку зменшується на суму страхових внесків (обов'язкове пенсійне страхування), але не більше ЄП = 50%.
ЕНВД за 1 кв. = 74016 * 50% = 37 008 руб.
Завдання № 18
Підприємство має на балансі 4 автомобілі: 2 легкових та 2 вантажних:
1) легкова - поставлений на облік 28.02.2003 року і з обліку не знято, 75 л . С. (Ставка податку - 5 рублів);
2) легкова - поставлений на облік 20.03.2006 року і знятий з обліку 03.10.2006 року, 100 л . С. (Ставка податку - 5 рублів);
3) вантажна - поставлений на облік 20.05.2006 року, 150 л . С. (Ставка податку - 32,6 рублів);
4) вантажна - поставлений на облік 23.06.2001 року, 240 л . С. (Ставка податку - 45 рублів);
Розрахувати транспортний податок за 1 квартал 2006 рік.
1) 75 * 5 = 375 руб. (Сума податку на рік)
375 / 12 * 3 = 94 (сума податку за квартал)
2) 240 * 45 = 10 800 руб. (На рік)
10800 / 12 * 3 = 2 700 руб. (На квартал)
Σ податку = 94 + 2 700 = 2794 руб. (Загальна сума транспортного податку за 1 квартал 2006 року).
Завдання № 19
Підприємство знаходиться на єдиному податку на поставлений дохід. Має 2 торгових місця (базова прибутковість - 9000 рублів, К1 = 1,132, К2 = 0,5). На балансі підприємства знаходиться 4 автомобілі:
- Легкова - 80 л . С. - Поставлений на облік 21.05.2003 р. (ставка податку - 5 рублів);
- Легкова - 130 л . С. - Знято з обліку 23.11.2004 р. (ставка податку - 10 рублів);
- Вантажна - 150 л . С. - Поставлений на облік 02.03.2006 р. (ставка податку - 32,6 рублів);
- Вантажна - 210 л . С. - Поставлений на облік 23.11.2001 р. (ставка податку - 45 рублів);
- Автобус - 250 л . С. - Поставлений на облік 15.02.2006 р. (ставка податку - 40 рублів).
Розрахувати транспортний податок і ЕНВД за 1 квартал 2006 року.
ВД = 9 000 * 2 * 4 * 1,132 * 0,5 = 40 752 руб.
Σ податку = 40 752 * 3 * 15% = 18 338 руб.
Транспортний податок:
1. (80 * 5) / 12 * 3 = 100,00 руб. (На квартал)
2. (150 * 32,6) / 12 * 1 = 407,50 руб. (За березень місяць)
3. (210 * 45) / 12 * 3 = 2 362,50 руб. (На квартал)
4. (250 * 40) / 12 * 2 = 1 666,70 руб. (За 2 міс. - Лютий і березень)
Разом, сума транспортного податку за 1 квартал 2006 року:
Σ = 100,00 + 407,50 + 2 362,50 + 1 666,70 = 4 537 руб.
Завдання № 20
Організація має 3 гральних автомати і 4 ігрових столу за станом на 01.03.2006 року. 12.03.2006 року був придбаний 1 ігровий автомат і 25.03.2006 року 2 ігрових столу. Ставки на ігровий стіл - 125 000 рублів і ігровий автомат - 7 500 рублів. Розрахувати податок на гральний бізнес за березень 2006 року. Заповнити декларацію з податку на гральний бізнес.
4 * 7 500 = 30 000 (сума податку на автомати)
(4 * 125 000) + (2 * 1 / 2 * 125 000) = 625 000 (сума податку на ігрові столи)
Σ податку = 30 000 + 625 000 = 655 000 руб. (Сума податку на гральний бізнес за березень 2006 року).
Завдання № 21
Індивідуальний підприємець не є роботодавцем і знаходиться на звичайній системі оподаткування. Дохід від підприємницької діяльності за 2006 рік склав 350 000 рублів, а витрата - 150 000 рублів. Сума нарахованих авансових платежів на 2006 рік склала:
за строком сплати 15.07.2006 - 4000 рублів;
за строком сплати 15.10.2006 - 2000 рублів;
за строком сплати 15.01.2007 - 2000 рублів.
Визначити суму єдиного соціального податку (з розбивкою по фондах) за 2006 рік і нарахувати суму авансових платежів на 2007 рік.
На підставі ст. 236 п.2
350 000 - 150 000 = 200 000 руб. (Прибуток)
ЕСН для ІП
ФБ = (до 280 000) = 7,3%
7500 * 30% = 2 250 руб.
7500 * 10% * 2 = 1 500 руб.
Σ податку = 2 250 + 1500 = 3 750 руб.
Разом всіх штрафних санкцій:
1 250 + 334 + 3 750 = 5 334 руб.
Завдання № 23
Організація представила несвоєчасно 02.12.2006 року: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки, декларації - з податку на прибуток, з податку на майно, з ПДВ за 1 квартал 2006 року. До доплату:
з прибутку - 2500 рублів;
по майну - 668 рублів;
з ПДВ - 7500 рублів.
Визначити суму штрафних санкцій, використовуючи статтю 119 п.2.
· За прибутком:
Σ податку = (2 500 * 30%) + (2 500 * 10% * 2 міс.) = 1 250 руб.
· За майну:
Σ податку = (668 * 30%) + (668 * 10% * 2 міс.) = 334,00 руб.
· По ПДВ:
Σ податку = (7 500 * 30%) + (7 500 * 10% * 2 міс.) = 3 750 руб.
Разом загальна сума штрафних санкцій:
1 250 + 334 + 3 750 = 5 334 руб.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Завдання
69.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Подвійне оподаткування та міжнародні акти про уникнення подвійного оподаткування
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
Спрощена система оподаткування в системі оподаткування Росії
Оподаткування підприємств застосовують спрощену систему оподаткування
Податки і оподаткування 2 Принципи оподаткування
Оподаткування 5
Оподаткування
Оподаткування 4
© Усі права захищені
написати до нас