Оподаткування фізичних осіб

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

У Республіці Білорусь фізичні особи сплачують такі види податків:

- Державне мито;

- Земельний податок;

- Податок на нерухомість;

- Прибутковий.

Справляння державного мита регулюється Законом Республіки Білорусь від 10.01.1992 № 1394-XII «Про державне мито» (зі змінами та доповненнями), а також Інструкціями «Про порядок обчислення, справляння та зарахування до бюджету державне мито», затверджена постановою ГНК Республіки Білорусь від 26.05.2000 № 47, в редакції постанови МНС Республіки Білорусь від 06.02.2004 № 25 [4].

Державне мито стягується:

- Позовних заяв, заяв і скарг, що подаються до судів, з касаційних і наглядових скарг на судові постанови, а також за видачу судами копій документів;

- З наглядових скарг на судові постанови, що подаються до органів прокуратури, а також за видачу прокуратурою копій документів;

- З позовних заяв, що подаються до господарських судів, а також із заяв і скарг про перегляд рішень господарських судів;

- За нотаріальні дії, вчинені нотаріусами та відповідними посадовими особами місцевих виконавчих і розпорядчих органів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

- За реєстрацію актів громадянського стану і за видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію, а також за видачу громадянам повторних свідоцтв, у зв'язку зі зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів актів громадянського стану;

- За оформлення документів на право виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду в Республіку Білорусь, запрошення для в'їзду до Республіки Білорусь іноземних громадян та осіб без громадянства; за реєстрацію іноземних громадян та осіб без громадянства, за продовження терміну дії реєстрації; за видачу виїзних і в'їзних віз ; за видачу посвідки на проживання в Республіці Білорусь, дозволу на тимчасове перебування в Республіці Білорусь; із заяв про прийняття до громадянства Республіки Білорусь, про вихід з громадянства Республіки Білорусь та видачу дозволу на постійне проживання в Республіці Білорусь;

- За прописку громадян;

- За надання права на полювання;

за видачу свідоцтва про право власності на приватизований об'єкт (крім землі та житла);

- За видачу іменних приватизаційних чеків "Майно" (сертифікатів чеків), за переоформлення цих чеків, за переоформлення іменних приватизаційних чеків "Житло" в чеки "Майно".

Ставки державного мита встановлені Радою Міністрів РБ і стягуються:

1, у процентному відношенні до відповідної суми позову;

2, у відсотках від розміру базових величин;

3, в базових величинах.

Державне мито сплачується до подання заяви чи вчинення оподатковуваного митом дії або при видачі документа.

Мито з дій, в яких одна сторона звільнена від сплати мита, сплачується повністю другою стороною.

Державне мито сплачується готівкою, шляхом перерахувань з рахунку платника в банку [4].

Державне мито може сплачуватися у вільно конвертованій валюті за офіційним курсом Національного банку Республіки Білорусь на момент вчинення юридичних дій.

Закон Республіки Білорусь "Про платежі за землю" від 18.12.1991 р. № 1314-XII (зі змінами та доповненнями) та Інструкція про порядок обчислення і сплати земельного податку фізичними особами від 27.02.2001 N 23 регулюють справляння земельного податку з фізичних осіб [ 7].

Об'єктом оподаткування земельним податком є ​​земельна ділянка, яка знаходиться у володінні, користуванні або власності.

Підставою для обчислення земельного податку за земельні ділянки, надані фізичним особам, є державний акт на земельну ділянку, посвідчення на право тимчасового користування земельною ділянкою, рішення відповідного виконавчого і розпорядчого органу про надання земельної ділянки, а також відомості про наявність і якісний стан земель, що подаються щорічно податковим органам відповідними землевпорядними та геодезичними службами.

Земельний податок на земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, а також за межами населених пунктів, надані фізичним особам для ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, ведення колективного садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, дачного будівництва, традиційних народних промислів, а також, у разі отримання в спадщину або придбання житлового будинку, і для інших цілей, а також на службові земельні наділи, надані фізичним особам районними виконавчими і розпорядчими органами із земель запасу та земель лісового фонду, за відсутності їх кадастрової оцінки, визначається в залежності від місця розташування вказаних ділянок в конкретному районі (місті) за ставками, передбаченими у статті 11 Закону Республіки Білорусь "Про платежі за землю" [12, с.156].

Земельний податок сплачується фізичними особами не пізніше 15 листопада. Місцеві Ради депутатів можуть встановлювати і змінювати строки сплати земельного податку. Земельний податок, який підлягає сплаті до місцевого бюджету, сплачується за місцем знаходження земельної ділянки. Зарахування зазначеного податку в інші бюджети не допускається.

Ставки земельного податку, встановлені Законом «Про платежі за землю», починаючи з 2004 року, будуть щорічно індексуватися на коефіцієнт, який визначається при підготовці бюджету на черговий фінансовий рік. На 2004 рік значення цього коефіцієнта встановлений у розмірі 19%. Податок на земельні ділянки, надані фізичним особам для будівництва та експлуатації гаражів, підприємницької діяльності у межах населених пунктів, визначається за ставками, зазначеними у додатку 2 до закону «Про платежі за землю».

Податок на земельні ділянки, що перевищують по площі встановлені норми відведення та виділені до 01.01.2001 року, стягується у 2-кратному розмірі, а виділені з 01.01.2001 року - у 10-кратному розмірі. Сплата цього податку не означає узаконення самовільного землеволодіння або землекористування.

Закон Республіки Білорусь від 23.12.1991 № 1337-XII «Про податок на нерухомість» (зі змінами та доповненнями), Інструкція про порядок обчислення і сплати податку на нерухомість фізичними особами від 04.04.2001 № 45 (зі змінами та доповненнями) регулюють стягнення податку на нерухомість з фізичних осіб [8].

Згідно зі ст. 2 Закону «Про податок на нерухомість» об'єктом оподаткування є вартість належних фізичним особам житлових будинків, садових будиночків, дач, житлових приміщень (квартир, кімнат), надвірних будівель, гаражів, інших будівель та споруд. Також об'єктом оподаткування є вартість будівель та споруд, не завершених будівництвом, готовність яких становить 80% і більше.

Річна ставка податку на нерухомість з вартості будівель і споруд, що належать фізичним особам, становить 0,1%. Оціночна вартість будівель і споруд визначається згідно з Положенням про порядок оцінки будівель та споруд, що належать фізичним особам, затвердженого постановою Ради Міністрів від 31.01.2003 № 21.

Розрахунок податку на нерухомість ведеться згідно з п. 12 Інструкції з податку на нерухомість, а саме:

за дійсною вартістю будівель та споруд з урахуванням коефіцієнтів якості середовища та типу населеного пункту;

а за відсутності оцінки будівель та споруд за їх дійсної вартості об'єкт оподаткування визначається податковим органом.

Податок на нерухомість, земельний податок обчислюються, починаючи з місяця, наступного за місяцем придбання фізичною особою будівлі (будівлі), тобто за фактичний період користування.

Податок на нерухомість фізичними особами сплачується не пізніше 15 листопада [8].

Місцеві Ради депутатів мають право встановлювати і змінювати терміни сплати податку на нерухомість.

Податок на нерухомість сплачується за місцем знаходження будівлі.

Особливістю стягування податку на нерухомість та земельного податку з фізичних осіб є те, що податки нараховуються податковими інспекціями та платникам надсилається податкове повідомлення, в якому вказана сума підлягає сплаті податку.

Закон Республіки Білорусь 21.12.1991 № 1327-XII «Про прибутковий податок з фізичних осіб» (зі змінами та доповненнями) та Інструкція про порядок обчислення і сплати прибуткового податку з фізичних осіб від 20.02.2002 № 16 (зі змінами та доповненнями) регулюють порядок сплати фізичними особами прибуткового податку [9].

Об'єктом оподаткування є сукупний дохід фізичних осіб у грошовій (грошова одиниця Республіки Білорусь та іноземна валюта) і натуральній формі, отриманий протягом календарного року:

1, громадянами Республіки Білорусь і постійно знаходяться на території Республіки Білорусь іноземними громадянами та особами без громадянства - від джерел у Республіці Білорусь та за її межами;

2, іноземними громадянами та особами без громадянства, які не відносяться до постійно знаходяться на території Республіки Білорусь, - від джерел у Республіці Білорусь.

Під доходом фізичної особи розуміються будь-які одержувані (нараховуються) грошові кошти та матеріальні цінності, в тому числі доходи, що утворюються в результаті оплати за рахунок коштів юридичних осіб (включаючи підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні юридичні особи), їх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів незалежно від підпорядкування та форм власності, індивідуальних підприємців, включаючи осіб, які здійснюють приватну нотаріальну діяльність, вартості різного роду путівок, курсівок, медичних чи побутових послуг, здешевлення харчування, придбання проїзних квитків, різного роду абонементів, екскурсій, плати за навчання в навчальних закладах [ 6].

Сукупний річний дохід визначається після закінчення календарного року як загальна сума всіх доходів (крім доходів, не включаються до відповідно до цього Закону в оподатковуваний сукупний річний дохід) фізичної особи, отриманих від усіх джерел за календарний рік.

Доходи у натуральній формі для цілей оподаткування обліковуються за регульованими цінами, а за їх відсутності - за вільними цінами на дату обчислення доходу фізичної особи у даної юридичної особи або підприємця.

При цьому у вартість продукції (товарів, робіт, послуг) включається відповідна сума податків, зборів і відрахувань, сплачуваних з виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), податку на додану вартість, а для підакцизних товарів і відповідна сума акцизів.

Доходи в іноземній валюті для цілей оподаткування перераховуються у грошові одиниці Республіки Білорусь за курсом Національного банку Республіки Білорусь на дати їх отримання.

Сплата податку з доходів, отриманих в іноземній валюті, провадиться за бажанням платника податку в грошових одиницях Республіки Білорусь або іноземній валюті, яка купується банками Республіки Білорусь. При сплаті податку в іноземній валюті обчислений в грошових одиницях Республіки Білорусь податок перераховується в іноземну валюту за курсом Національного банку Республіки Білорусь на дату сплати податку.

Ставки прибуткового податку [9]:

1. Прибутковий податок з оподатковуваного доходу, одержаного протягом календарного року, і з оподатковуваного сукупного річного доходу стягується виходячи із сум середньомісячних базових величин, що склалися в календарному році, в таких розмірах (таблиця):

Таблиця

Ставки прибуткового податку

Розмір оподатковуваного сукупного річного доходу Ставки (суми) податку
1. До 240 середньомісячних базових величин 9 відсотків
2. Від 240 середньомісячних мінімальних заробітних плат + 1 крб. до 600 середньомісячних базових величин 21,6 середньомісячної базових величин + 15 відсотків із суми, що перевищує 240 середньомісячних базових величин
3. Від 600 середньомісячних базових величин + 1 крб. до 840 базових величин 75,6 середньомісячної базових величин + 20 відсотків з суми, перевищує 600 середньомісячних базових величин
4. Від 840 середньомісячних базових величин + 1 крб. до 1080 середньомісячних базових величин 123,6 середньомісячної базових величин + 25 відсотків перевищує 840 середньомісячних базових величин
5. Від 1080 середньомісячних базових величин + 1 крб. і вище 183,6 середньомісячної базових величин + 30 відсотків із суми, що перевищує 1080 середньомісячних базових величин

2. Із сум доходів (крім доходів за трудовими договорами), отриманих від джерел в Республіці Білорусь іноземними громадянами та особами без громадянства, які не відносяться до постійно знаходяться на території Республіки Білорусь, податок утримується (обчислюється), якщо інше не передбачено пунктом 2 статті 6 і (або) статтею 17 цього Закону, за ставкою 20 відсотків.

3. За ставкою 15 відсотків, при їх виплаті, підлягають оподаткуванню одержувані фізичними особами доходи у вигляді дивідендів по акціях, а також доходи, одержувані при розподілі прибутку (доходу) юридичної особи, в тому числі у вигляді відсотків на вклади фізичних осіб у статутному фонді (майні ).

4. Обчислення податку з сум доходів фізичних осіб, що утворюються в результаті ліквідації або реорганізації юридичних осіб, а також в результаті зміни частки (паю) фізичної особи, здійснюється за ставкою 15 відсотків при виплаті зазначених доходів.

5. Доходів, що виплачуються за виконання громадських обов'язків у виборчих комісіях з референдуму і комісіях з проведення голосування про відкликання депутата, податок стягується в розмірі 15 відсотків при виплаті зазначених доходів.

6. У розмірі 40 відсотків, при їх виплаті, податок стягується з сум авторських винагород, що виплачуються спадкоємцям авторів і спадкоємцям осіб, що були суб'єктами суміжних прав, повторно (неодноразово).

Терміни сплати [9].

1. Податок з доходів, утримується джерелом виплати і перераховується до бюджету не пізніше дня, наступного за днем, в якому вони були виплачені.

2. Юридичні особи і підприємці зобов'язані пред'являти доручення, а банки відповідно перераховувати до бюджету суми обчисленого й утриманого податку з доходів фізичних осіб не пізніше дня фактичного отримання у банку готівкових грошових коштів на оплату праці або не пізніше дня перерахування з рахунків наймачів в банку належних працівникам сум, а також при отриманні грошових коштів на виплату премій і винагород будь-якого характеру та періодичності.

3. Юридичні особи і підприємці, які виробляють оплату праці з виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або в натуральній формі, пред'являють доручення на перерахування до бюджету обчислених та утриманих сум податку, а банки, відповідно, виконують їх не пізніше дня, наступного за вдень виплати коштів на оплату праці.

4. При пред'явленні до установи банку чека на видачу коштів для оплати праці працівникам, які виходять у відпустку або звільненим, виплат за цивільно-правовими договорами і т.п. (Крім премій і винагород будь-якого характеру і періодичності) в проміжні періоди між встановленими термінами видачі заробітної плати платіжні доручення на перерахування податку можуть не представлятися, і ці суми податку перераховуються у встановлені для наймачів терміни.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
31.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
Оподаткування фізичних осіб 2
Порядок оподаткування фізичних осіб
Оподаткування доходів фізичних осіб в РК
Оподаткування майна фізичних осіб
Норвегія - оподаткування фізичних осіб
Мінімізація оподаткування фізичних осіб
Оподаткування фізичних осіб 2 Платники податку.
© Усі права захищені
написати до нас