Оподаткування на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Податкові розрахунки і звітність

Для складання балансу (таблиця 1.2) на початок звітного періоду візьмемо до уваги, що грошові кошти на розрахунковому рахунку складають 1 / 2 статутного капіталу (400 тис. крб.), А основні фонди і нематеріальні активи - по 1 / 4 від статутного капіталу ( 200 тис. руб.).

Таблиця 1.2 - Баланс організації на початок року

Актив

тис. руб.

Пасив

тис. руб.

Основні фонди

(Рах. 01 - рах. 02)

200

Уставн и і капітал

(Рах. 80)

800

Нематеріальні активи

(Рах. 04 - рах. 05)

200Грошові кошти (рах. 51)

400Баланс

800

Баланс

800

1.1 Визначення суми податку на додану вартість, сплаченого постачальникам матеріалів

При реалізації продукції платник податків зобов'язаний пред'явити до оплати покупцеві цих товарів (робіт, послуг) додатково до ціни відповідну суму податку на додану вартість (ПДВ). При безготівкових розрахунках між організаціями сума ПДВ повинна бути вказана окремим рядком в рахунку-фактурі. Рахунок-фактура є документом, є підставою для прийняття пред'явлених сум податку до відрахування або відшкодування 1.

У оплаченої з розрахункового рахунку вартості матеріалів міститься ПДВ у розмірі 18% (вихідні дані). У даній роботі визначимо суму ПДВ 2, сплачену постачальникам при придбанні матеріалів, наступним чином:

По 1 кварталу:

тис. руб.

Вартість матеріалів без ПДВ складе:

тис. руб.

По 2 кварталу:

тис. руб.

Вартість матеріалів без ПДВ складе:

тис. руб.

Облік матеріалів відобразимо на рахунку 10 «Матеріали» (таблиця 1.3.1 і таблиця 1.3.2).

Таблиця 1.3.1 - Матеріали (рахунок 10) 1 квартал

Дебет

Кредит

Примітка

32,2


Оприбутковано матеріали на складі


25

Матеріали відпущені у виробництво

32,2

25

Разом оборот

7, 2


Сальдо

Таблиця 1.3.2 - Матеріали (рахунок 10) 2 квартал

Дебет

Кредит

Примітка

7,2


Залишок на початок кварталу

21,19


Оприбутковано матеріали на складі


15

Матеріали відпущені у виробництво

28,39

15

Разом оборот

13,39


Сальдо

1.2 Розрахунок заробітної плати і пов'язаних з нею нарахувань і утримань

Відповідно до вихідних даних середньомісячна заробітна плата одного працівника за 1 квартал складе 2300 руб., За другий - 2350 руб. Загальна сума зарплати визначиться виходячи із середньої облікової чисельності працівників та середньомісячної заробітної плати.

Розрахунок середньоспискової чисельності працівників представимо в таблиці 1.4.1, таблиці 1.4.2. і таблиці 1.4.3.

Таблиця 1.4.1. - Середньоспискова чисельність працівників організації в 1 кварталі

Період


Чисельність по категоріях персоналу, чол.

Розрахунок

Всього, чол.


штатні

сумісникиСічень

57

5

57 +0,5 * 5

59,5

Лютий

54

0


54

Березень

60

0


60

Усього:
173,5

Середньооблікова чисельність

173,5:3

58

Таблиця 1.4.2. - Середньоспискова чисельність працівників організації в 2 кварталі

Період


Чисельність по категоріях персоналу, чол.

Розрахунок

Всього, чол.


штатні

сумісникиКвітень

58

0


58

Травень

56

0


5 червня

Червень

61

0


1 червня

Усього:
175

Середньооблікова чисельність

175:3

58

Таблиця 1.4.3. - Середньоспискова чисельність працівників організації в 1 півріччі

Період


Чисельність по категоріях персоналу, чол.

Розрахунок

Всього, чол.


штатні

сумісникиСічень

57

5

57 +0,5 * 5

59,5

Лютий

54

0


54

Березень

60

0


60

Квітень

58

0


58

Травень

56

0


5 червня

Червень

61

0


1 червня

Усього:
348,5

Середньооблікова чисельність

348,5: 6

58

Загальна сума виплат, нарахована на користь працівників підприємства згідно з вихідними даними, визначиться як:

1 квартал:

тис. руб.

2 квартал:

тис. руб.

Півріччя:

тис. руб.

Організація, яка виробляє виплати найманим працівникам, є платником єдиного соціального податку (ЄСП) (внеску) (далі - податку) 3, зараховується в державні позабюджетні фонди - Пенсійний Фонд Російської Федерації (ПФРФ), Фонд соціального страхування Російської Федерації (ФССРФ), Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації (ФОМСРФ), причому останній має федеральні і регіональні представництва (ФФОМС, ТФОМС). У даних розрахунках визначимо авансовий платіж по єдиному соціальному податку з підсумкової ставкою 26% (таблиця 1.5):

1 квартал:

тис. руб.

2 квартал:

тис. руб.

Півріччя:

тис. руб.

Таблиця 1.5 - Ставки ЕСН 4

Податкова база на кожну фізичну особу наростаючим підсумком з початку року, руб
Федеральний бюджет,%


Фонд соціального страхування Російської Федерації,%

Фонди обов'язкового медичного страхування
Разом,%
Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування,%

Територіальні фонди обов'язкового медичного страхування,%


До 280000

20,0

3,2

0,8

2,0

26,0

Застосовуючи процентні частки податкової бази, встановлені відповідно до законодавства, заповнюємо податкову декларацію окремо щодо кожного фонду (Додаток 1).

Об'єктом оподаткування податку на доходи фізичних осіб, в даному прикладі, є дохід у вигляді заробітної плати, отриманий у даному завданні від джерела виплати в РФ - організації.

Податкова ставка встановлена ​​в розмірі 13% 5.

Податок на доходи фізичних осіб розрахуємо укрупнено:

1 квартал:

тис. руб.,

2 квартал:

тис. руб.,

Півріччя:

тис. руб.,

Передбачається, що зарплата нарахована і видана повністю в кожному кварталі і єдиний соціальний податок сплачено без переходу заборгованості за останній місяць на наступний квартал.

Зробимо сплату авансових платежів по ЕСН і отримаємо в банку кошти на оплату праці:

1 квартал:

тис. руб.

2 квартал:

тис. руб.

Півріччя:

тис. руб.

1.3 Розрахунок зносу і залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів

За умовою, термін служби основних фондів 5 років, отже, при лінійному способі нарахування амортизації річна норма амортизаційних відрахувань складе 20%, а за місяць слід нараховувати 1 / 12 цього розміру, тобто 1,67% від вартості обладнання:

тис. руб.

Залишкова вартість основних фондів на 1.02 складе:

тис. руб.

Залишкова вартість на 1.03 визначається наступним чином:

тис. руб.

Залишкова вартість на 1.04 визначається як:

тис. руб.

Залишкова вартість на 1.05:

тис. руб.

Залишкова вартість на 1.06:

тис. руб.

Залишкова вартість на 1.07:

тис. руб.

За нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного використання, норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на 20 років (але не більше терміну діяльності організації).

Таким чином, знос нематеріальних активів складе на рік 5%, за місяць - 0,42%:

тис. руб.

Залишкова вартість нематеріальних активів на 1.02:

тис. руб.

Аналогічні обчислення проводимо для визначення залишкової вартості на перше число кожного місяця I кварталу (таблиця 1.6.1 і таблиця 1.6.2)

Таблиця 1.6.1. - Вартість основних засобів і нематеріальних активів. 1 квартал.

№, найменування рахунку

Вартість, тис. руб.


1.01

1.02

1.03

1.04

01 Основні

кошти

200,000

200,000

200,000

200,000

02 Амор зація основних засобів

-

3,340

6,680

10,020

01-02 Залишкова вартість

200,000

196,660

193,320

189,980

04 Нематеріальні активи

200,000

200,000

200,000

200,000

05 Амортизація нематеріальних активів

-

0,840

1,680

2,520

Таблиця 1.6.2. - Вартість основних засобів і нематеріальних активів. 2 квартал.

№, найменування рахунку

Вартість, тис. руб.


1.01

1.05

1.06

1.07

01 Основні

кошти

189,980

189,980

189,980

189,980

02 Амор зація основних засобів

-

3,340

6,680

10,020

01-02 Залишкова вартість

189,980

186,640

183,30

179,96

04 Нематеріальні активи

189,980

189,980

189,980

189,980

05 Амортизація нематеріальних активів

-

0,840

1,680

2,520

1.4 Розрахунок фактичної собівартості продукції

Собівартість виробленої продукції утворюється витратами (таблиця 1.7.1, таблиця 1.7.2 і таблиця 1.7.3), накопиченими протягом кварталу за дебетом рахунка 20 «Основне виробництво».

Таблиця 1.7.1. - Витрати на виробництво продукції в 1 кварталі

п / п

Найменування статей витрат

Величина, тис. руб.

Матеріали

25,000

Зарплата

400,2

ЄСП

104,052

Знос основних засоб дств

10,02

Знос нематеріальних активів

2,52


Разом

541,792

Таблиця 1.7.2. - Витрати на виробництво продукції у 2 кварталі

п / п

Найменування статей витрат

Величина, тис. руб.

Матеріали

15,000

Зарплата

408,90

ЄСП

106,314

Знос основних засоб дств

10,02

Знос нематеріальних активів

2,52


Разом

542,754

Таблиця 1.7.3. - Витрати на виробництво продукції за півріччя

п / п

Найменування статей витрат

Величина, тис. руб.

Матеріали

40,000

Зарплата

809,1

ЄСП

210,366

Знос основних засоб дств

20,04

Знос нематеріальних активів

5,04


Разом

1084,55

1.5 Розрахунок ціни продукції та податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету

За умовою, прибуток підприємства повинна скласти 10% до рівня витрат. Вартість виробленої продукції у відпускних цінах без ПДВ складе:

1 квартал:

тис. руб.

2 квартал:

тис. руб.

Підприємство має реалізовувати продукцію з урахуванням ПДВ.

Вартість випуску за цінами, що включає ПДВ, становитиме:

1 квартал:

тис. руб.

2 квартал:

тис. руб.

У 1-му кварталі було реалізовано 80% виробленої продукції, тобто обсяг реалізації за цінами без ПДВ:

тис. руб.

Сума ПДВ при реалізації продукції складе:

тис. руб.

У 2-му кварталі було реалізовано 105% виробленої продукції, тобто обсяг реалізації за цінами без ПДВ:

тис. руб.

Сума ПДВ при реалізації продукції складе:

тис. руб.

Обсяг реалізації за 1 квартал за цінами з ПДВ визначиться наступним чином:

тис. руб.

за 2 квартал: тис. руб.

Собівартість реалізованої продукції 1-го кварталу складе:

тис. руб.

2 квартали: тис. руб.

У цьому завданні організація відповідно до законодавства 6 РФ визнається платником податків податку на додану вартість.

Об'єктом оподаткування визнаються, зокрема, операції з реалізації товарів (робіт, послуг) на території Російської Федерації. Цей податок врахований на рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів». За кредитом рахунку значиться сума ПДВ, отримана при реалізації продукції, за дебетом - сума ПДВ, сплачена під час купівлі матеріалів. Різниця між ними (кредитовий залишок по рахунку) підлягає перерахуванню до бюджету.

ПДВ до сплати становитиме:

1 квартал:

тис. руб.

2 квартал:

тис. руб.

Після розрахунків ПДВ заповнюємо податкову декларацію (Додаток 2).

1.6 Фінансовий результат від реалізації продукції

Фінансовий результат від продажу продукції визначається як різниця обсягу реалізації без ПДВ і витрат на виробництво:

1 квартал:

тис. руб.

2 квартал:

тис. руб.

Півріччя:

тис. руб.

Його обчислюємо так, щоб на рахунку 90 було нульове сальдо (таблиця 1.8.1, таблиця 1.8.2. І таблиця 1.8.3.). Рахунок 90 «закриваємо» наприкінці звітного періоду.

Таблиця 1.8.1. - «Продажі» (рахунок 90), тис. руб. 1 квартал

Дебет

Кредит

Примітка


562,596

Одержано виручку від реалізації продукції

85, 82


ПДВ від реалізації

433,434


Списано собівартість реалізованої продукції

43,343


Фінансовий результат від реалізації продукції

562,596

562,596

Разом оборот

0

0

Сальдо

Таблиця 1.8.2. - «Продажі» (рахунок 90), тис. руб. 2 квартал

Дебет

Кредит

Примітка


739,719

Одержано виручку від реалізації продукції

112,839


ПДВ від реалізації

569,892


Списано собівартість реалізованої продукції

56,989


Фінансовий результат від реалізації продукції

739,719

739,719

Разом оборот

0

0

Сальдо

Таблиця 1.8.3. - «Продажі» (рахунок 90), тис. руб. 1 квартал

Дебет

Кредит

Примітка


1302,316

Одержано виручку від реалізації продукції

198,658


ПДВ від реалізації

1003,325


Списано собівартість реалізованої продукції

100,333


Фінансовий результат від реалізації продукції

1302,316

1302,316

Разом оборот

0

0

Сальдо

1.7 Розрахунок податку на майно

Об'єктом оподаткування визнається рухоме і нерухоме майно, що обліковуються на балансі в якості об'єктів основних засобів. Основні засоби враховуються на рахунку 01 «Основні засоби» з урахуванням нарахованої амортизації (рахунок 02 «Амортизація основних засобів»).

Граничний розмір податкової ставки не може перевищувати 2,2% 7.

Розмір податку визначається як добуток бази оподаткування та ставки податку (з урахуванням сплачених авансових платежів за підсумками звітних періодів - 3, 6 і 9 місяців).

Оподатковуваний база визначається як середня вартість майна (С середовищ.) За звітний період (формула (1)):

, (1)

де - Залишкова вартість майна на 1-е число кожного місяця звітного періоду;

- Залишкова вартість майна на 1-е число наступного за податковим (звітним) періодом місяця;

- Кількість місяців у податковому (звітному) періоді.

Авансові платежі визначаються як добутку середньої вартості майна (за відповідний звітний період) і ставки оподаткування.

Середня вартість майна для цілей оподаткування за 1 квартал (звітний період 3 міс.) Розраховується за формулою (2):

, (2)

де - Вартість майна на перше число січня, лютого, березня, квітня відповідно.

1 квартал:

тис. руб.

Сума авансового платежу за I квартал визначається як:

тис. руб.

2 квартал:

тис. руб.

Сума авансового платежу за I квартал визначається як:

тис. руб.

Даний податок враховується як інші збитки і фіксується на рахунку 91 «Інші доходи і витрати».

За підсумками розрахунку заповнюємо бланки відповідних декларацій (Додаток 3).

Облік розрахунків організацій з бюджетом з податку на майно підприємств ведеться на балансовому рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах» на окремому субрахунку «Розрахунки з податку на майно». Сума податку, розрахована у встановленому порядку, відображається за кредитом рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах" і дебетом рахунку 91 «Інші доходи і витрати», сальдо якого в кінці звітного періоду списується на рахунок 99 «Прибутки та збитки».

1.8 Розрахунок податку на прибуток

Організація є платником податку на прибуток.

Податок на прибуток визначається за підсумкової ставкою 24% від оподатковуваного прибутку 8.

Оподатковуваний прибуток обчислюється як фінансовий результат від реалізації з урахуванням інших витрат і доходів, що фіксуються на рахунку 91. У даному випадку інші витрати обчислюються в розмірі 1,673 тис. руб. (Податок на майно).

Оподатковуваний прибуток представлена ​​як кредитовий залишок на рахунку 99 (таблиця 1.9.1, таблиця 1.9.2).

Таблиця 1.9.1. - Рахунок 99 «Прибуток і збитки» (до вирахування податку на прибуток) на 1 квартал, тис. руб.

Дебет

Кредит

Примітка

зменшує оподатковуваний прибуток

неуменьшающимся оподатковуваний прибуток

43,343

Фінансовий результат від реалізації продукції (прибуток)

1,072Фінансовий результат від інших доходів і витрат.

1,072


43, 343

Разом оборот42, 271

Сальдо (оподатковуваний прибуток)

Таблиця 1.9.2. - Рахунок 99 «Прибуток і збитки» (до вирахування податку на прибуток) на 2 квартал, тис. руб.

Дебет

Кредит

Примітка

зменшує оподатковуваний прибуток

неуменьшающимся оподатковуваний прибуток

56,989

Фінансовий результат від реалізації продукції (прибуток)

1,0 17Фінансовий результат від інших доходів і витрат.

1,0 17


56,989

Разом оборот55,972

Сальдо (оподатковуваний прибуток)

Таблиця 1.9.3. - Рахунок 99 «Прибуток і збитки» (до вирахування податку на прибуток) на півріччя, тис. руб.

Дебет

Кредит

Примітка

зменшує оподатковуваний прибуток

неуменьшающимся оподатковуваний прибуток

100,333

Фінансовий результат від реалізації продукції (прибуток)

2,09Фінансовий результат від інших доходів і витрат.

2,09


100,333

Разом оборот98,243

Сальдо (оподатковуваний прибуток)

Ставка податку на прибуток підприємств і організацій, що зараховується до федерального бюджету, встановлюється в розмірі 6,5%.

До бюджетів суб'єктів Російської Федерації зараховується податок на прибуток підприємств і організацій, обчислений за податковою ставкою у розмірі 17,5%.

Таблиця 1.10.1. - Рахунок 99 «Прибуток і збитки» (після вирахування податку на прибуток), тис. руб. 1 квартал

Дебет

Кредит

Примітка

зменшує оподатковуваний прибуток

неуменьшающимся оподатковуваний прибуток

43,343

Фінансовий результат від реалізації продукції (прибуток)

1,072Фінансовий результат від інших доходів і витрат.

1,072


43, 343

Разом оборот42, 271

Оподатковуваний прибуток


10,1 45


Податок на прибуток

Таблиця 1.10.2. - Рахунок 99 «Прибуток і збитки» (після вирахування податку на прибуток), тис. руб. 2 квартал

Дебет

Кредит

Примітка

зменшує оподатковуваний прибуток

неуменьшающимся оподатковуваний прибуток

56,989

Фінансовий результат від реалізації продукції (прибуток)

1,0 17Фінансовий результат від інших доходів і витрат.

1,0 17


56,989

Разом оборот55,972

Оподатковуваний прибуток


13,433


Податок на прибуток

Таблиця 1.10.3. - Рахунок 99 «Прибуток і збитки» (після вирахування податку на прибуток), тис. руб. півріччя

Дебет

Кредит

Примітка

зменшує оподатковуваний прибуток

неуменьшающимся оподатковуваний прибуток

100,333

Фінансовий результат від реалізації продукції (прибуток)

2,09Фінансовий результат від інших доходів і витрат.

2,09


100,333

Разом оборот98,243

Оподатковуваний прибуток


23,578


Податок на прибуток

Після проведених розрахунків заповнити форму декларації з цього податку.

1.9 Баланс

На кінець 1-го кварталу

Перед складанням балансу необхідно скласти відомість господарських операцій (таблиця 1.11.1.), Вироблених в даному кварталі і оборотну відомість, щоб перевірити рівність оборотів по дебету і кредиту. У балансі на кінець кварталу відобразити величину залишків на рахунках станом на 01.04 поточного року (таблиця 1.14.1.).

Для складання балансу простежимо рух об'єктів на рахунку 20. Залишок незавершеного виробництва на кінець 1-го кварталу розраховується як дебетовий залишок на балансовому рахунку 20.

Таблиця 1.10.1. - Основне виробництво (рахунок 20), тис. руб. 1 квартал

Дебет

Кредит

Примітка

25


Матеріали

400,20


Зарплата

104,052


Нарахування на зарплату (ЄСП)

10,02


Знос основних фондів

2,52


Знос нематеріальних активів


433,434

Списано собівартість реалізованої продукції

541,792

433,434

Разом оборот

108,358


Сальдо

На кінець 1-го півріччя

Перед складанням балансу необхідно скласти відомість господарських операцій (таблиця 1.11.2.) Та оборотну відомість, щоб перевірити рівність оборотів по дебету і кредиту. Для складання балансу простежимо рух об'єктів на рахунку 20. Залишок незавершеного виробництва на кінець 1-го півріччя розраховується як дебетовий залишок на балансовому рахунку 20.

Таблиця 1.10.2. - Основне виробництво (рахунок 20), тис. руб. півріччя

Дебет

Кредит

Примітка

40


Матеріали

809,10


Зарплата

210,366


Нарахування на зарплату (ЄСП)

20,040


Знос основних фондів

5,04


Знос нематеріальних активів


1003,325

Списано собівартість реалізованої продукції

1084,55

1003,325

Разом оборот

81,2207


Сальдо

Таблиця 1.11.1. - Відомість господарських операцій, зроблених в 1-му кварталі

п / п

Зміст операції.

Сума,

тис. руб.

Дебет

Кредит

Зроблено оплату закуплених матеріалів

38,000

60

51

ПДВ за матеріалами

5,800

19

60

Оприбутковано матеріали на складі

32,200

10

60

ПДВ (сплачений при закупівлі) пред'явлений до заліку

5,800

68-1

19

Матеріали відпущені у виробництво

25,000

20

10

Нараховано зарплату

400,2

20

70

Нараховано єдиний соціальний податок - ЄСП

104,052

20

69

Утримано прибутковий податок

52,026

70

68 - 1

Перераховано ЕСН

104,052

69

51

Гроші на зарплату отримані в банку

348,174

50

51

Гроші з оплати праці видані через касу

348,174

70

50

Нараховано знос основних фондів

10,02

20

02

Нараховано знос нематеріальних активів

2,52

20

05

Одержано виручку від реалізації продукції

562,594

51

90

ПДВ від реалізації

85, 82

90

68 - 2

Списано собівартість реалізованої продукції

433,434

90

20

Фінансовий результат від реалізації продукції

43,343

90-9

99

Нараховано податок на майно

1,072

91

68-3

Нараховано податок на прибуток

10,1 45

99

68-6

Списано інші витрати

1,072

99

91

Таблиця 1.11.2. - Відомість господарських операцій, вироблених в 2-му кварталі

п / п

Зміст операції.

Сума,

тис. руб.

Дебет

Кредит

Зроблено оплату закуплених матеріалів

25, 000

60

51

ПДВ за матеріалами

3,810

19

60

Оприбутковано матеріали на складі

21,190

10

60

ПДВ (сплачений при закупівлі) пред'явлений до заліку

3,810

68-1

19

Матеріали відпущені у виробництво

15,000

20

10

Нараховано зарплату

408,90

20

70

Нараховано єдиний соціальний податок - ЄСП

106,314

20

69

Утримано прибутковий податок

53,157

70

68 - 1

Перераховано ЕСН

106,314

69

51

Гроші на зарплату отримані в банку

355,743

50

51

Гроші з оплати праці видані через касу

355,743

70

50

Нараховано знос основних фондів

10,02

20

02

Нараховано знос нематеріальних активів

2,52

20

05

Одержано виручку від реалізації продукції

739,719

51

90

ПДВ від реалізації

112,839

90

68 - 2

Списано собівартість реалізованої продукції

569,892

90

20

Фінансовий результат від реалізації продукції

56,989

90-9

99

Нараховано податок на майно

1,0 17

91

68-3

Нараховано податок на прибуток

13,433

99

68-6

Списано інші витрати

1,0 17

99

91

Таблиця 1.11.3. - Відомість господарських операцій, зроблених в 1-му півріччі

п / п

Зміст операції.

Сума,

тис. руб.

Дебет

Кредит

Зроблено оплату закуплених матеріалів

63, 000

60

51

ПДВ за матеріалами

9,61

19

60

Оприбутковано матеріали на складі

53,390

10

60

ПДВ (сплачений при закупівлі) пред'явлений до заліку

9,61

68-1

19

Матеріали відпущені у виробництво

40,000

20

10

Нараховано зарплату

809,10

20

70

Нараховано єдиний соціальний податок - ЄСП

210,366

20

69

Утримано прибутковий податок

105,183

70

68 - 1

Перераховано ЕСН

210,366

69

51

Гроші на зарплату отримані в банку

703,917

50

51

Гроші з оплати праці видані через касу

703,917

70

50

Нараховано знос основних фондів

20,04

20

02

Нараховано знос нематеріальних активів

5,04

20

05

Одержано виручку від реалізації продукції

1302,313

51

90

ПДВ від реалізації

198,659

90

68 - 2

Списано собівартість реалізованої продукції

1003,326

90

20

Фінансовий результат від реалізації продукції

100,333

90-9

99

Нараховано податок на майно

2,09

91

68-3

Нараховано податок на прибуток

23,578

99

68-6

Списано інші витрати

2,09

99

91

Простежимо рух грошових коштів на рахунку 51 протягом кварталу (таблиця 1.12).

1 квартал: Таблиця 1.12.1. - Рахунок 51 «Грошові кошти на розрахунковому рахунку», тис. руб.

Дебет

Кредит

Примітка

400


Початковий залишок


38,000

Закуплено матеріали:


104,052

Перераховано ЕСН


348,174

Гроші на зарплату отримані в банку

562,597


Одержано виручку від реалізації продукції

962,597

490,23

Разом оборот

472,37


Сальдо

2 квартал: Таблиця 1.12.2. - Рахунок 51 «Грошові кошти на розрахунковому рахунку», тис. руб.

Дебет

Кредит

Примітка

472,37


Початковий залишок


25, 000

Закуплено матеріали:


106,314

Перераховано ЕСН


355,743

Гроші на зарплату отримані в банку

562,597


Одержано виручку від реалізації продукції


85,82

Перераховано ПДВ 1 квартал


1,072

Перераховано податок на майно 1 квартал


10,145

Перераховано податок на прибуток 1 квартал


52,026

Перераховано ПДФО

1212,09

636,12

Разом оборот

575,97


Сальдо

Для складання бухгалтерського балансу визначаємо суму заборгованості по платежах до бюджету.

1 квартал:

Таблиця 1.13.1. - Рахунок 68 Розрахунки з податків і зборів », тис. руб.

Дебет

Кредит

Примітка

5,800ПДВ, сплачений при купівлі матеріалів і пред'явлений до заліку


85,82

Нараховано ПДВ від реалізації продукції


1,072

Нараховано податок на майно


10,1 45

Нараховано податок на прибуток


52,026

Нараховано податок на доходи фізичних осіб

5,800

149,063

Разом оборот


143,263

Сальдо

2 квартал:

Таблиця 1.13.2. - Рахунок 68 Розрахунки з податків і зборів », тис. руб.

Дебет

Кредит

Примітка


143,263

Сальдо розрахунку

3,81ПДВ, сплачений при купівлі матеріалів і пред'явлений до заліку


112,839

Нараховано ПДВ від реалізації продукції


1,0 17

Нараховано податок на майно


13,433

Нараховано податок на прибуток


53,157

Нараховано податок на доходи фізичних осіб

85,82


Перераховано ПДВ 1 квартал

1,072


Перераховано податок на майно 1 квартал

10,1 45


Перераховано податок на прибуток 1 квартал

52,026


Перераховано ПДФО

152,873

323,709

Разом оборот


170,836

Сальдо

Таблиця 1.14.1 - Баланс на 01 квітня 200 __ року, тис. руб.

Актив

01.01.

01.04.

Пасив

01.01.

01.04.

Основні фонди (рах. 01 - рах. 02)

200

190

Статутний капітал (рах. 80)

800

800

Нематеріальні активи (рах. 04-05)

200

198

Нерозподілений прибуток


33

Матеріали (рах. 10)


7

Кредиторська заборгованість: по платежах до бюджету (68)


143

Незавершене виробництво (рах. 20)


9 січня
Грошові кошти (рах. 51)

400

472
Баланс

800

976

Баланс

800

976

Таблиця 1.14.2 - Баланс на 01 липня 200 __ року, тис. руб.

Актив

01.01.

01.0 7.

Пасив

01.01.

01.0 7.

Основні фонди (рах. 01 - рах. 02)

200

180

Статутний капітал (рах. 80)

800

800

Нематеріальні активи (рах. 04-05)

200

196

Нерозподілений прибуток


76

Матеріали (рах. 10)


13

Кредиторська заборгованість: по платежах до бюджету (68)


170

Незавершене виробництво (рах. 20)


81
Грошові кошти (рах. 51)

400

576
Баланс

800

1046

Баланс

800

1046

Податкові розрахунки і звітність за I півріччя поточного року

Відомість господарських операцій заповнюється за операціями 2-го кварталу. Необхідно звернути увагу, що в 2-му кварталі реалізовано продукції більше, ніж вироблено. Це відбулося за рахунок зменшення складських залишків.

Податкові розрахунки за формами необхідно заповнювати наростаючим підсумком з початку року, тобто за 6 місяців року (крім звіту по ПДВ). У відомості господарських операцій 2-го кварталу повинні стояти суми податків, нарахованих саме в 2-му кварталі, а не за I півріччя. У зв'язку з цим, необхідно використовувати бланки розрахунків і за I півріччя та за 1-й квартал, а суми, які відносяться до 2-го кварталу, визначати відніманням.

Рекомендується спочатку заповнювати бланки податкових розрахунків, а потім проставляти отримані результати в «Відомість господарських операцій» (таблиця 10).

Висновок

У висновку подаються короткі висновки дослідження, оцінка роботи з точки зору виконання поставлених цілей і завдань, узагальнюються отримані результати, а саме:

  1. визначається:

  • яку частину виручки від продажу продукції складають сумарно податкові вилучення всіх видів;

  • яка частка кожного податку в загальній сумі виплат підприємства (побудувати структурну діаграму);

  • який податок найбільший в податкового навантаження на підприємство;

  • який об'єкт оподаткування є найбільш витратним;

  • сума і структура податкових надходжень в залежності:

  • від рівня бюджету (федеральний, регіональний, місцевий) [3],

  • і цільового призначення податків;

  • структура надходження основних податків до консолідованого бюджету;

  • структура надходження основних податків до федерального бюджету;

2) проводиться аналіз методики нарахування і принципів сплати податків організацією, пропонуються рекомендації, підтверджені розрахунком з оптимізації оподаткування в ситуації сучасної економічної ситуації.

1 НК РФ від 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст. 168, 169

2 НК РФ від 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст. 166

3 НК РФ від 05.08.2000 № 117-ФЗ, гл. 24.

4 НК РФ від 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст. 241, п.1

5 НК РФ від 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст.224, п.1

6 НК РФ від 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст.143.

7 НК РФ від 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст. 380.

8 НК РФ від 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст.284, п.1

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
261.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Оподаткування на підприємстві 2
Оптимізація оподаткування на підприємстві
Оптимізація оподаткування на підприємстві
Оподаткування на підприємстві та шляхи його вдосконалення
Оптимізація оподаткування на підприємстві ВАТ Брестський електроламповий завод
Основні напрями оптимізації оподаткування на малому підприємстві ТОВ Аудит-Профі
Подвійне оподаткування та міжнародні акти про уникнення подвійного оподаткування
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
© Усі права захищені
написати до нас