Опис графічного редактора Paint

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Національний університет

Острозька академія”

Факультет „Політико інформаційного менеджменту”

Кафедра „Документознавства та інформаційної діяльності”

Контрольно робота з курсу
„Основи інформатики та обчислювальної техніки”

На тему:

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА „PAINT

Виконав :

Студент групи Д-12

Процик Максим Олександрович

Перевірив:

Коцюк Ю.А.

Острог, 2006

Зміст

Зміст 2

Вступ 3

Розділ 1. Уявлення про “Paint” 4

1.1Що собою являє редактор Paint 4

1.2 Як можна редагувати малюнок редактором “Paint” 4

Розділ 2. Редагування малюнка. 6

2.1 Як розпочати роботу з редактором “Paint” 6

2.2 Якими засобами можна створити малюнок у редакторі опис “Панель інстументів” 6

2.3.Очищення великої області 10

2.4 Вибір кольору 11

2.5 Інші можливості 11

2.6 Можливості підменю “Справка” 13

2.7 Збереження малюнка у файл 14

2.8 Завершення роботи з редактором “Paint” 14

Висновок 16

Список використаної літератури 17

Вступ

Paint являє собою засобом для малювання, за допомогою якого можливо створити прості або складні малюнки. Ці малюнки можна робити чорно-білими або кольоровими та також зберігати їх у вигляді файлів. Створені малюнки можна виводити на друк, використовувати замість фону робочого столу вставляти в інші документи Paint можна використовувати навіть для перегляду та редагування знятих за допомогою сканера фотографій.

Графічний редактор використовує для роботи з «точечными» малюнками формати JPG, GIF або BMP, та також редактор дозволяє зберігати в цих

форматах.

Розділ 1. Уявлення про Paint

    1. Що собою являє редактор Paint

рис.1.1 Загальний вигляд Paint

1.2 Як можна редагувати малюнок редактором Paint

У вашому розпорядженні різні інструменти для “художньої” творчості: палітра кольорів (рис.1.2), кисть (рис.1.3), аерозольний балончик (рис.1.4), гумки для стирання (рис.1.5), лінії для малювання геометричних фігур (різних ліній, прямокутників, еліпсів, багатокутників) (рис.1.6). Редактор дозволяє вводити тексти, і багатий набір шрифтів дають можливість виконувати на картинках ефектні написи (рис.1.7). Є і “ножиці” (рис.1.8), для вирізування фрагментів картинки, - вирізаний елемент можна перемістити, скопіювати, зменшити, збільшити, розвернути і т.д.

рис.1.2 Палітра кольорів

рис.1.3 кисть

рис.1.4 розпилювач

рис.1.5 гумка для стирання

рис.1.6 лінії для малювання

геометричних фігур

рис.1.7 редактор

рис.1.8 ножиці

рис.1.9 олівець

Розділ 2. Редагування малюнка.

2.1 Як розпочати роботу з редактором “Paint

Для запуску графічного редактора Paint використовується наступний спосіб: кнопка ,пункти підменю , і .

Або іншим способом завдяки комбінації клавіш +R з’явиться вікно “Запуск програмы”яке дозволяє виконати програму яку задаєте, тобто швидкий запуск, там впишіть “mspaint” і натисніть “OK” запустиця програма графічного редактора Paint.

Але перед тим як вийти з програми не забудьте зберегти сам малюнок.

2.2 Якими засобами можна створити малюнок у редакторі опис “Панель інстументів

Для створення малюнка та для втілення Ваших художніх талантів є різні засоби але для цього використовуєте програму Paint. Вньому було зібрано на перший погляд прості але водночас складні функції а саме я про них опишу нище.

Для цього Вам треба

Гумка призначена для стирання частини малюнка до кольору фона. Активізують кнопкою Ластик. Після активізації під панеллю інструментів відкривається вікно , у якому можна вибрати розміри гумки, для того щоб можна було витерти велику або малу ділянку малюнка. []

Пензель призначено для малювання довільних фігур. Вибирають натискуванням кнопки Кисть. При цьому під панеллю інструментів з'являється вікно, у якому можна вибрати форму пензля. Для малювання слід встановити курсор у точку початку малювання і при натиснутій кнопці миші перемістити до кінцевої точки.[]

Розпилювач призначено для створення плавних тонових зображень. Активізують кнопкою Распылитель і під панеллю інструментів відкривається вікно де ти вибираєш густину розпилюющої фарби

Олівець призначено для малювання ліній. Вибирають натискуванням кнопки Карандаш. Після вибору інструменту курсор миші набирає форми олівця. Для малювання лінії слід встановити курсор в початок лінії і при натисненій кнопці миші протягнути до кінця лінії. Якщо при цьому була натиснута ліва кнопка миші, то лінія малюється основним кольором, а якщо права — то кольором фону.[]

Валик призначено для заповнення обмежених областей малюнка основним кольором або кольором фону. Активізується кнопкою Заливка. Для заповнення слід перемістити курсор у будь-яку точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення основним кольором) або праву (заповнення кольором фону) кнопку миші [].

Лінія . Цей інструмент призначено для побудови прямих ліній. Активізують кнопкою Линия. Після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно , в якому можна вибрати товщину лінії. Для побудови лінії слід встановити курсор у початкову точку лінії і при натиснутій лівій або правій кнопці миші перемістити курсор у кінцеву точку. Якщо при переміщенні курсора утримується натисненою клавіша [Shift], то кут нахилу лінії буде кратний 45 °[].

Крива лінія . Цей інструмент призначено для малювання дуг. Активізують кнопкою Кривая линия. Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встановити курсор миші у вершину дуги, натиснути ліву або праву кнопку і переміщенням курсора змінити кривизну. Крива, що будується, є дотичною до двох прямих, проведених з поточної точки курсора до кінців прямої. Де також після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно , в якому можна вибрати товщину лінії[]

Прямокутник. Інструмент призначений для побудови прямокутників. Активізується кнопкою Прямоугольник. Для побудови прямокутника слід встановити курсор на одну з його вершин і при натиснутій лівій або правій кнопці перемістити в протилежну вершину. На екрані пунктирною лінією зображується контур прямокутника. Відпускання кнопки миші фіксує побудову. Прямокутник будується на діагоналі, утвореній початковою і кінцевою точками курсора. Якщо при переміщенні курсора утримується натиснутою клавіша [Shift], то будуватиметься квадрат.[]

Округлений прямокутник. Інструмент призначений для побудови прямокутника з округленими кутами. Активізується кнопкою Округленими прямоугольник. Побудова здійснюється аналогічно інструменту Прямокутник.[]

Еліпс. Інструмент призначений для побудови еліпсів. Активізується кнопкою Эллипс. Для побудови слід встановити курсор у центр еліпса і при натиснутій лівій або правій кнопці миші переміщувати курсор. На екрані пунктирною лінією зображується контур еліпса. Еліпс будується таким чином, що він є дотичним до вертикальної та горизонтальної ліній, проведених через поточну позицію курсора. Відпускання кнопки миші фіксує побудову еліпса. Якщо при переміщенні курсора утримувати натиснутою клавішу [Shift], то замість еліпса будується коло.[]

Многокутник, Цей інструмент призначено для побудови многокутників. Активізують кнопкою Многоугольник. Для побудови многокутника слід перемістити курсор миші за контуром многокутника, натискуючи ліву або праву кнопку миші в кожній з вершин. В останній вершині слід натиснути кнопку двічі. Якщо при переміщенні курсора утримується натиснутою клавіша [Shift], то многокутник міститиме кути тільки 90 і 45 °.[]

Текст. Інструмент призначено для введення текстових надписів на малюнках. Активізують кнопкою Надпись. Якщо ввімкнемо перемикач Панель атрибутов текста, то після активізації на екран виводиться панель атрибутів тексту, де можна вибрати шрифт, його розмір.

Для включення перемикача слід після активізації інструмента Текст виконати команду Вид/Панель атрибутов текста. Повторне виконання цієї команди виключає перемикач.

Далі в області малюка слід виділити прямокутну, область (аналогічно побудові прямокутника), в яку вводитиметься текст. При переміщенні курсора всередину виділеної області він набере форми вертикальної мерехтливої риски. Ця риска позначає поточну позицію, в яку вводиться символ. Коли курсор доходить до правої межі області, він переходить у наступний рядок. Перейти у наступний рядок можна з будь-якої позиції, натиснувши клавішу [Enter]. Для редагування тексту можна використовувати клавіші переміщення курсора, [Backspace], (Del]. Де є також під меню для вибору прозорого та не прозорого фону.[]

Прямокутні ножиці. Інструмент призначений для вирізання (виділення) прямокутного фрагмента малюнка. Активізують кнопкою Выделение. Цей інструмент дає змогу виділити прямокутний фрагмент малюнка (за принципом побудови прямокутника). Виділений фрагмент оточується прямокутною рамкою. У подальшому цей фрагмент можна редагувати.

Довільні ножиці. Інструмент призначений для вирізання (виділення) довільного за контуром фрагменту малюнка. Активізують кнопкою Выделение произвольной области. Для виділення довільної області слід встановити курсор у будь-яку точку, що лежить на контурі області і при натисненій лівій кнопці миші описати курсором замкнений контур. Відпускання кнопки миші фіксує виділення. Виділена область оточується пунктирним прямокутником, який описано навколо виділеної області.

Для власне побудови малюнка користувач може вибрати необхідний інструмент з панелі інструментів, натиснувши відповідну кнопку. Розглянемо призначення основних інструментів малювання.[]

2.3.Очищення великої області

Щоб очистити велику область потрібно:

  1. В наборі інструментів вибрати Выделение, виділити прямокутну область, або Выделение произвольной области, щоб виділити область будь-якої формы.

  2. Виділіть область,яку потрібно очистити.3.

  3. Очищена область буде заповнена кольором фону. Щоб змінити колір фону, клацніть потрібний колір на палітрі правою кнопкою.

  4. В меню Правка виберіть команду Очистить выделение.

А щоб очищати повністю весь малюнок треба вибрати підменю “Рисунок” потім “Очистить”, або комбінацією клавіш Ctrl+Shift+N. []2.4 Вибір кольору

Для вибору кольору можна використати два способи: По-перше, існує палітра кольорів з 28 кольорами . Для вибору кольору лінії і заливки потрібно клацнути лівою кнопкою миші над потрібним кольором. Для вибору кольори фону клацають правою кнопкою. Основний і фоновий кольори, що Використовуються за умовчанням відображаються в лівому нижньому кутку вікна Paint. По-друге, можна вибрати інструмент “Вибір кольору" і клацнути їм в тому місці екрана, який зафарбований потрібним кольором. Можна також клацати лівою або правою кнопкою миші.

2.5 Інші можливості

1. В редакторі можна виробляти з малюнком все що забажаєте.

Для відображення або повернення частини малюнка використовується функція яка знаходиться в підменю “Рисунок” “Отразить/повернуть” що після активації з’явиться вікно де дозволить поставити перемикач відображення зліва на право чи зверху до низу, та обернути малюнок під певним кутом.

2. Де також є така можливість як розтягнути та нахилити, де також знаходиться в підменю “Рисунок” “Растежениэ и наклон”, а завдяки цій можливості дозволяє здійснити розтягування у відсотках, а нахил у градусах.

3. В під меню “Палитра Изменить палитру”, де є кнопка Опредилить цвет деможна додати будь який колір із запропонованих кольорів та відтінків.[]

2.6 Можливості підменю “Справка”

Де до будь якої програми Windows можна викликати допомогу натиснувши клавішу F1 або в підменю “Справка” де з’являється довідка про програму. Так само і викликається довідка для Paint, натиснувши клавішу F1.

Є також продивитися версію та авторів програми зайшовши в підменю Справка О программе Paint

2.7 Збереження малюнка у файл

Для збереження малюнка в файлі використовується підміню “Файл". У ньому є дві команди - “Зберегти" і Зберегти як". Команда “Зберегти" зберігає малюнок в файлі з раніше заданою назвою. Команда “Зберегти як" зберігає малюнок в файлі під новою назвою. Якщо зберігають щойно створений малюнок в перший раз, то комп'ютер для обох команд попросить вказати назву.

2.8 Завершення роботи з редактором “Paint”

Для закінчення роботи з Paint можна використати пункти меню , і далі .І на цьому робота з редактором Paint завершиться.

Висновок

Отже, Paint – це графічний редактор, який використовується для зручності виконання завдань, що безпосередньо пов’язані зі створенням малюнку чи будь-якої схеми, що виконується за допомогою графічного редактора. Де створені малюнки можна виводити на друк, та використовувати замість фону робочого столу.

Так що вчіться вивчайте та працюйте.

Список використаної літератури

  1. Довідка Paint

  2. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики. – К.: Фенікс 2000

  3. Наєнко Г.В., Волобуєва Т.Б. Курс Пользователя ПК. – Донецк. Поник, 1997

  4. Фойє С. Введение в Windows 3/0/ - СПб.: Грифтон, 1992.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
47кб. | скачати


Схожі роботи:
Графічний редактор Paint Опис графічного редактора Paint - стандартоного графічного редактора
Створення ескізів швейних виробів з використанням графічного редактора Paint
Інтерфейс програми Photoshop Інструменти та палітри Основний опис графічного редактора PhotoS
Розробка графічного редактора
Створення та обробка зображень за допомогою графічного редактора растрової графіки Adobe Photoshop
Меню ПРАВКА редактора Word Опис усіх пунктів меню Правка редактора Word
Редактор формул буквиця колонки границя і заливка Опис редактора формул використання буквиці
Опис програми із найпростішою структурою Опис основних операторів ознайомлення із синтаксисом
Графічний редактор Paint 2
© Усі права захищені
написати до нас