Операції з цінними паперами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Наведіть приклади:

безстрокових цінних паперів; емісійних цінних паперів; пайових цінних паперів


До безстроковим цінних паперів відносяться фондові інструменти, що не мають кінцевого терміну погашення - акції, боргові зобов'язання, в яких не зазначена дата погашення, безстрокові облігації, випущені державою. У російській практиці останні випускатися не можуть, терміни боргових зобов'язань РФ не можуть перевищувати 30 років.

Емісійні цінні папери випускаються звичайно великими серіями, у великих кількостях, і всередині кожної серії всі цінні папери абсолютно ідентичні. Це, звичайно - акції та облігації.

Часткові цінні папери визначають частку інвестора в будь-якому проекті, капіталі і т.п. Класичним прикладом пайових цінних паперів є акції, що визначають частку акціонера в статутному капіталі акціонерного товариства, право на отримання доходу у тому чи іншому вигляді, а також право на участь в управлінні підприємством.

2. Вторинний ринок цінних паперів - це ринок, призначений для поводження раніше випущених цінних паперів /

3. Акція забезпечує приріст капіталу за рахунок: зростання її ціни. Звичайні акції фірм, які прагнуть утримувати та реінвестувати прибуток, називаються «акціями зростання», а фірм, схильних до розподілу прибутку, - «дохідними акціями».

4. Нижче дані два приклади, в яких наводяться виставлені в чергу накази брокерові. Для кожного прикладу дайте відповідь на питання: проставте черговість виконання наказів (1, 2, 3, 4)


Клієнт

Наказ

Емітент

Ціна

Час виставлення наказу

А

Продати 100 лотів

АТ «Ощадбанк»

7730 руб.

12:51

2

У

Продати 10 лотів

АТ «Ощадбанк»

7730 руб.

13:10

3

З

Продати 250 лотів

АТ «Ощадбанк»

7730 руб.

15:45

4

D

Продати 5 лотів

АТ «Ощадбанк»

7730 руб.

12:15

1


Клієнт

Наказ

Емітент

Ціна

Час виставлення наказу

А

Продати 100 лотів

АТ «Ощадбанк»

7730 руб.

13:10

2

У

Продати 10 лотів

АТ «Ощадбанк»

7742 руб.

12:51

3

З

Продати 250 лотів

АТ «Ощадбанк»

7801 руб.

12:15

4

D

Продати 5 лотів

АТ «Ощадбанк»

7720 руб.

15:45

1


5. В інвестора на рахунку знаходиться 120 000 рублів. В очікуванні бурхливого зростання цін він збирається придбати більшу кількість лотів акцій, ніж дозволяє розмір його коштів. У 1 лоті «Лукойлу» міститься 1 звичайних акція. Зараз у інвестора є можливість придбати акції за ціною 1650 рублів за 1 акцію.

а) Яка кількість лотів може купити інвестор при поточних цінах?

б) Яка кількість лотів може придбати інвестор, якщо він скористається маржинальним кредитуванням з рівнем початкової маржі 50%?

в) До якої позначки повинні опуститися власні кошти інвестора (у рублях), щоб брокер в направив йому вимогу поповнити депозит. (Рівень маржі 35%)?

г) До якої позначки повинні опуститися власні кошти інвестора (у рублях), щоб брокер мав право безперешкодно закрити маржинальний рахунок інвестора. (Рівень маржі 20%)?


Рішення:

А) 120000/1650 = 72 лота

Б) (120000 + (120000 * 0,5)) / 1650 = 109 лотів

У) 180000 * 0,35 = 63000 рублів

Г) 180000 * 0,2 = 36000 рублів


6. Порівняйте брокерську, дилерську діяльність, депозитарну діяльністьБрокерська д-ть

Дилерська д-ть

Депозитарна д-ть

Поняття

Брокерською діяльністю визнається діяльність по здійсненню цивільно - правових угод з цінними паперами від імені та за рахунок клієнта (у тому числі емітента емісійних цінних паперів при їх розміщенні) або від свого імені та за рахунок клієнта на підставі відплатних договорів з клієнтом.

Дилерської діяльністю визнається укладання угод купівлі - продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі та / або продажу певних цінних паперів із зобов'язанням покупки і / або продажу цих цінних паперів за оголошеними особою, що здійснює таку діяльність, цінами.

Депозитарною діяльністю визнається надання послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів та / або обліку і переходу прав на цінні папери.


Учасники

Брокер

юридична або фізична особа

Дилер

Тільки юридична особа

Депозитарій

Депозитарієм може бути тільки юридична особа

Депонент

Особливості

Брокер може поєднувати діяльність брокера та дилера

Дилер має право оголосити інші істотні умови договору купівлі-продажу цінних паперів: мінімальне і максимальне кількість купованих та / або проданих цінних паперів, а також термін, протягом якого діють оголошені ціни

В обов'язки депозитарію входять:

  • реєстрація фактів обтяження цінних паперів депонента зобов'язаннями;

  • ведення окремого від інших рахунку депо депонента із зазначенням дати і підстави кожної операції за рахунком;

  • передача депоненту всієї інформації про цінні папери, отриманої депозитарієм від емітента або власника реєстру власників цінних паперів.

Відмінності

Брокер виступає як посередник. Його винагороду - комісія за операцію. Заробіток брокера не залежить від того в прибутку клієнт або в збитку

Дилер є контрагентом по кожній угоді. Всі угоди відбуваються між клієнтом і дилером. Тому програш клієнта - це прибуток дилера. Виграш клієнта - це збиток дилера

Депозитарій є зберігачем цінних паперів, отримує комісію за зберігання.


7. Визначте ціну розміщення випускається урядом тримісячного векселя з номінальною вартістю 1500 од., Якщо ринкова процентна ставка складає 7% річних.


Рішення: 1500 / (1 ​​+0,07 * 3 / 12) = 1474,2 од.


8. Визначити поточну прибутковість облігації з купонною ставкою 9,5%, що має ринкову вартість 98% до номіналу.


Рішення: 9,5% / 98% * 100% = 9,69


9. Розрахуйте чисту ціну облігації з терміном обігу 1 рік і зі ставкою купона щоквартального 16% річних, якщо ставка за вкладом в Ощадбанку зараз складає 8% річних. Вважати, що в році 360 днів, у місяці - 30, а у кварталі - 90. Облігація випущена 1 квітня 2005 року і повинна бути погашена 31 березня 2006. Купон виплачується щокварталу, в останній день кварталу. Сьогодні 1 червня 2005


10. Розрахуйте накопичений купонний дохід (НКД) для облігації зі ставкою чергового купонного доходу 8% річних. Купон нараховується щоквартально. Тривалість купонного періоду 91 день. Останній купон був виплачений 15 днів тому.

Рішення: 2% * 15/91 = 0,32%


11. Чистий прибуток компанії склав 950 тис. руб. Статутний капітал компанії складається з 10 000 звичайних акцій і 2000 привілейованих акцій номінальною вартістю 1000 руб. Дивідендна ставка за привілейованими акціями - 15%. Розрахувати величину доходу на одну акцію.


Рішення: 950000 - (2000 * 1000 * 0,15) / 10000 = 65


12. Як пов'язані ризик і прибутковість?

Міра ризику визначає прибутковість. Іншими словами, ризик і прибутковість - «дві сторони однієї медалі». Чим вище рівень очікуваної прибутковості, тим більший ризик повинен взяти на себе інвестор і, відповідно, чим вище ризики інвестування, тим більше високу прибутковість будуть вимагати інвестори від даної інвестиції.


13. Опишіть модель хеджування ф'ючерсними контрактами, якщо сьогодні акція коштує 1000 рублів, а ф'ючерсний контракт з виконанням через місяць продається за ціною 1020 рублів. Очікується, що через місяць ціни на спот-ринку складуть або 1050 рублів, або 980. Опишіть вигоди інвестора при двох варіантах розвитку подій.


Рішення:

Хеджування ф'ючерсними контрактом полягає у відкритті тимчасової позиції на ф'ючерсному ринку, яка близька по параметрах і протилежна по суті позиції інвестора на готівковому ринку і захищає його від ринкового ризику. Хеджування грунтується на припущенні про близьке до паралельного рухам готівкової ціни базисного активу і ф'ючерсної ціни. Будь-яка спроба зменшити ризик втрат за допомогою хеджування ф'ючерсними контрактами повинна брати до уваги ставлення готівкової ціни базисного активу до ф'ючерсної ціною, що визначає прибуток або збитки від хеджу. Тобто при першому варіанті інвестор страхується від падіння ціни і отримує вигоду 20 рублів, при другому варіанті інвестор ризикує, проте у разі підвищення ціни, він одержує вигоду більше, ніж при використанні ф'ючерсного контракту, 50 рублів.


14. Клієнти А, В і С є депозитаріями компанії «Альфа», яка є номінальним утримувачем у відношенні своїх клієнтів. Компанія «Бета» є депозитарієм і номінальним утримувачем своїх клієнтів Е, О, Р. Далі мали місце такі операції:

(1) А купив у Е 200 лотів

(2) У продав З 300 лотів

(3) Про продав З 500 лотів

(4) Р продав А 200 лотів

(5) Р купив у В 500 лотів

Які операції відобразяться в системі ведення реєстру та за яких умов?

Рішення: Реєстр власників цінних паперів - Це частина системи ведення реєстру, що представляє собою список зареєстрованих власників з вказівкою кількості, номінальної вартості і категорії належать їм іменних цінних паперів, складений за станом на будь-яку встановлену дату і що дозволяє ідентифікувати цих власників, кількість і категорію належних їм цінних паперів.

У реєстрі зареєстровано номінальні утримувачі Е, О, Р, проте тільки (5) операція показує кількість придбаних акцій клієнта Р, значить дана операція відобразиться в реєстрі власників цінних паперів.

15. Розставте цінні папери в порядку убування ризику:

  • Акція 4

  • Облігація без оферти 2

  • Облігація з офертою 3

  • Державна облігація 1

  • Забезпечена облігація 5

  • Ф'ючерс 6


16. Привести порівняння торговельних майданчиків: РТС і ММВБ.

РТС

ММВБ

Основні принципи торгівлі на Класичному ринку - відсутність 100% попереднього депонування, вибір дати і способу розрахунків, можливість розрахунків в іноземній валюті. Тут не потрібно попереднього перекладу на торги цінних паперів та грошових коштів, що забезпечує високу ефективність операцій.

На сьогоднішній день на Класичному ринку РТС представлений широкий спектр цінних паперів - більше 540 акції, облігацій і інвестиційних паїв. Біржа активно розвиває технології торгів, створюючи умови для підвищення прибутковості та ефективності проведених операцій учасниками ринку.

Так, найбільш істотним подією для усього організованого ринку цінних паперів Росії в 2007 році стало запровадження Групою РТС в експлуатацію технології укладання угод через Центрального контрагента. Дана технологія використовується в Режимі електронної торгівлі Класичного ринку і в Режимі торгівлі з повним попереднім депонуванням активів Біржового ринку. ВАТ «Фондова біржа РТС» стала першою біржею в Росії, яка запустила технологію Центрального контрагента по угоді, яка широко використовується провідними біржовими майданчиками у всьому світі.

У 2008 році РТС стала першою біржовим майданчиком Росії, яка запустила неттінг в режимі торгів без 100% попереднього депонування. Введення неттинга призвело до зниження загальних витрат учасників ринку при проведенні операцій, дозволило спростити розрахунки по операціях і підвищити ефективність роботи в цілому. Крім того, унікальна для російського ринку технологія неттинга істотно полегшила роботу бек-офісів учасників і дозволила брокерам пропонувати своїм клієнтам більш вигідні умови обслуговування на ринку російських акцій. Важливим наслідком введення неттинга стало створення конкурентних переваг для брокерів, що надають прямий доступ до даного режиму торгів РТС своїм клієнтам, як резидентам, так і нерезидентам за допомогою систем інтернет-трейдингу.

Фондова біржа ММВБ - фондовий майданчик, на якій щодня йдуть торги з цінних паперів близько 600 російських емітентів, включаючи «блакитні фішки» - ВАТ «Газпром», РАТ «ЄЕС Росії» (з 01.07.2008 розформовано), ВАТ «Лукойл», ВАТ «ГМК Норільський нікель», ВАТ «Ощадбанк Росії», ВАТ «Ростелеком», ВАТ «Сургутнефтегаз», ВАТ «Мобільні ТелеСистеми», ВАТ «Татнафта», ВАТ «Уралсвязьинформ» та ін - із загальною капіталізацією майже 900 млрд доларів. Торги проводяться в електронній формі на базі сучасної торгово-депозитарної системи, до якої підключені регіональні торгові майданчики і віддалені термінали. Розрахунки по коштах здійснюються через Розрахункову палату ММВБ, а з цінних паперів - через Національний депозитарний центр.

На біржі проходять торги паями більше 100 пайових інвестиційних фондів, стимулюючи розвиток інститутів колективного інвестування. Додатковим імпульсом до зростання ліквідності біржової торгівлі паями стало введення на фондовій біржі ММВБ інституту фахівців - учасників торгів, які забезпечують підтримку котирувань на купівлю та продаж цих цінних паперів.

Фондова біржа ММВБ є важливим елементом здійснення первинного розміщення цінних паперів. На ринку корпоративних облігацій за кількістю та загального обсягу розміщених цінних паперів біржа ММВБ уже давно є безумовним лідером, а в останні роки почали приносити результати зусилля з проведення IPO на ринку акцій.

З 2006 року на фондовій біржі ММВБ діє Сектор інноваційних і зростаючих компаній, який створено з метою формування умов для ефективного залучення інвестицій в інноваційний і швидко зростаючий сектор економіки компаніями малого та середнього бізнесу, створення передумов для масових IPO цих компаній і вирішення завдань венчурного фінансування в країні . Для підвищення рівня і якості транспарентності компаній Сектора ІРК на біржі запроваджено інститут лістингових агентів - організацій, що сприяють виведенню на біржу високотехнологічних компаній.


17. Порівняти механізми, вигоди і ризики при довірчому управлінні та вкладення коштів в ПІФ.


Рішення:

Пайовий інвестиційний фонд - це об'єднані кошти інвесторів, передані в довірче управління професійним менеджерам (керуючої компанії). Це перевірений світовою практикою механізм залучення грошей приватних інвесторів у національну економіку, можливість для простої людини отримувати від вкладень в цінні папери такі ж вигоди, які отримують великі інвестори: банки і корпорації, один із способів не тільки вберегти свої гроші від інфляції, але і заробити . Створення пайового фонду здійснюється шляхом придбання його учасниками інвестиційних паїв. Інвестиційний пай - іменний цінний папір, що засвідчує право власності в пайовому фонді. Пай також дає право його власникові на отримання назад вкладених грошей і доходу (у разі приросту капіталу фонду). Продаж і викуп паїв виробляє керуюча компанія і / або агенти пайового фонду. Пайовиками пайових фондів можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Зібрані кошти інвесторів передаються в довірче управління компанії, що, при цьому вони знаходяться на зберіганні в іншій організації - спеціалізованому депозитарії, яка також контролює правильність операцій з коштами пайовиків фонду.

Пайові інвестиційні фонди дають можливість своїм вкладникам виходити на ринки з більш високим потенціалом доходів, перш доступним тільки великим інвесторам; • пайовими фондами управляють професіонали - портфельні менеджери, які не тільки знають, які папери слід вибирати для інвестування, але й здатні оперативно реагувати на зміну ринкової кон'юнктури і переглядати інвестиційний портфель фонду. Таким чином, інвестор позбавляється від необхідності вивчати фондовий ринок, йому лише необхідно оцінити ймовірний ризик, який він готовий нести, вкладаючи гроші в ті чи інші цінні папери за допомогою свого паю, а потім стежити за зміною вартості паю, яке і буде відображати успішність дій керуючого , і відповідно дохідність від вкладення в паї;

Активи фондів диверсифіковані, тобто всі грошові кошти пайового фонду не вкладаються одночасно в один вид цінних паперів. Диверсифікація зменшує залежність вартості інвестиційного портфеля в цілому від змін вартості того чи іншого виду інвестицій, тобто знижується ризик значних втрат у разі зниження вартості того чи іншого виду активу;

Вкладення у відкриті інвестиційні фонди пополняеми, тобто можна докуповувати інвестиційні паї в будь-який час, термін інвестування не обмежений;

Інвестор має можливість продати паї відкритих фондів у будь-який час;

Інвестиційний пай можна передати у спадок або використовувати в якості застави;

Фонд не є платником податку на прибуток. На відміну від інших організацій, що залучають гроші приватних вкладників, пайові фонди не платять податок на прибуток, так як фонд, відповідно до законодавства, не є юридичною особою. Відповідно до російського законодавства, пайовий фонд є «Майновим комплексом», тобто фонд - це свого роду грошовий мішок, кошти якого зберігаються окремо від засобів керуючої компанії на рахунку в банку.


18. Що показує коефіцієнт бета? Яке значення коефіцієнта бета і чому мають російські компанії наступних галузей: нафтовидобувної, машинобудівної, телекомунікаційній, енергетики? Які значення коефіцієнта бета і чому приймають західні компанії, що належать до таких галузей: нафтовидобувної, машинобудівної, високих технологій, нерухомості, ювелірної.


Рішення:

Коефіцієнт бета вказує зв'язок між прибутковістю ПІФу і рухом еталона (наприклад, індексу РТС). Коефіцієнт бета це поправка до зростання чи падіння ринку, що дає реальну прибутковість ПІФу.

Бета відображає фундаментальний принцип співвідношення ризику і прибутковості - бета більше 1 означає можливість заробити більше ринку (індексу, еталону) при його зростанні, але з іншого боку, така бета означає, що якщо буде падіння ринку, збиток також буде більше цього падіння.

Коефіцієнт бета - у США - характеристика ризику, з яким пов'язано володіння тими чи іншими акціями. Коефіцієнт бета є показником відносної нестійкості курсу акцій у порівнянні з рештою ринку:

- Для зведеного індексу 500 агентства Standard Poor's & коефіцієнт бета дорівнює 1;

- Для більш нестійких акцій коефіцієнт бета більше 1;

- Для менш нестійких акцій коефіцієнт бета менше 1.

Коефіцієнт бета розглядається як індекс систематичного ризику внаслідок загальних умов ринку. Обережні інвестори вважають за краще акції з низьким рівнем коефіцієнта бета.


1919. В інвестора є на рахунку 15000 руб. Він придбав 50 лотів акцій РАО ЄЕС за ціною 8,053 руб. за акцію. У лоті 100 акцій. Яким плечем скористався інвестор? До якого значення (в рублях) повинен опуститися власний капітал інвестора, щоб брокер направив йому вимогу поповнити депозит? При якій величині власних коштів брокер безперешкодно закриє позицію? Який при цьому буде рівень цін на акції? Розрахуйте прибуток інвестора (у рублях і у відсотках від власного капіталу), якщо він закрив позицію за ціною 8,955 карбованців. Позиція утримувалася 22 робочих дня. Плата за кредит - 18% річних, комісія - 0,05%, прибутковий податок - 13%


Рішення:

1) 50 * 100 * 8,053 = 40265

2) 40265:15000 = 3:1 - розмір плеча

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
77.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Оподаткування операцій з цінними паперами Обчислення ПДФО за операціями з цінними паперами
Операції банків з цінними паперами 2
Операції банків з цінними паперами
Інвестиційні операції КБ з цінними паперами
Операції комерційного банку з цінними паперами
Операції комерційного банку з цінними паперами 2
Операції банків з цінними паперами 2 лютого
Основні операції комерційних банків з цінними паперами
© Усі права захищені
написати до нас