Операції з валютними цінностями

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Севастопольський національний технічний університет
Факультет Економіки та менеджменту
Кафедра Фінансів і кредиту
КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА
з дисципліни: Валютний менеджмент
Варіант № 8
Виконали: ст. гр. ФК-44д
Дмитренко І.І.
Куліда Є.Ю.
Перевірила: Пруднікова Л.А.
Севастополь
2008 р .

Частина 1
Вихідні дані:

За звітні періоди відомі наступні дані про рух валютного курсу USD

Дата
Офіційний курс
Ринковий курс
Купівля
Продаж
01.02-10.02
5,05
5,00
5,10
11.02-20.02
5,04
5,02
5,06
21.02-15.03
5,06
5,04
5,15
16.03.-31.03
5,11
5,08
5,16
01.04-30.04
5,12
5,09
5,13

За звітні періоди відомі наступні дані про рух валютного курсу EUR

Дата
Офіційний курс
Ринковий курс
Купівля
Продаж
01.02-10.02
7,90
7,88
8,02
11.02-20.02
7,98
7,87
8,09
21.02-15.03
8,02
7,96
8,10
16.03.-31.03
8,02
7,90
8,14
01.04-30.04
8,07
7,93
8,20

За звітні періоди відомі наступні дані про рух валютного курсу RUR

Дата
Офіційний курс
Ринковий курс
Купівля
Продаж
01.02-10.02
1,96
1,93
2,01
11.02-20.02
1,99
1,98
2,05
21.02-15.03
2,03
1,97
2,07
16.03.-31.03
2,01
1,97
2,04
01.04-30.04
2,02
2,00
2,06

Залишки з валютних операцій переоцінюються на початок кожного місяця. Облікова політика, прийнята банком, передбачає метод оцінки FIFO
Таблиця 1 .- Валютна позиція комерційного банку «Дельта» на 01.02.2008 р. (тис.)
Назва статей
Гривня
EUR
USD
RUR
Кошти в касі
568965
7546
12657
6754
Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ у портфелі банку до погашення
1254366
0
0
0
Кошти до запитання в інших банках (рах. НОСТРО)
7812
439
97532
9876
Кредити суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам
4678965
11750
848901
0
Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення
66873
0
0
0
Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
76321
0
0
0
Основні засоби та нематеріальні активи
678904
0
0
0
Інші активи
231658
43
456
0
ВСЬОГО АКТИВІВ
7563864
19778
959546
16630
Кошти до запитання інших банків (рах. ЛОРО)
5678
0
5437
543
Кошти клієнтів
6754328
43657
654387
0
Інші депозити
5437
456
5436
0
Цінні папери власного боргу, емітовані банком
76543
0
0
0
Інші зобов'язання
12325
0
0
0
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
6854311
44113
665260
543
Чиста балансова позиція
709553
-63891
294286
16087
Чистий Позабалансова позиція
у гривні
-504738,9
1486144,3
31530,52
Вимоги банку у валюті EUR менше його зобов'язань. Це говорить про короткої валютної позиції банку. Отже, зі збільшенням курсу EUR, зобов'язання банку будуть рости. Дві інші іноземні валюти, USD і RUR, складають довгу валютну позицію банку «Дельта».
Регулятивний капітал банку на 01.02.2008 року склав 758 673 642 гривень.
Виходячи з даних, можна прорахувати норматив довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1) і норматив короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2) на цю дату.
Таблиця 2. - Аналіз дотримання нормативів валютної позиції комерційним банком «Альфа»
Норматив
Ліміт
Значення
Висновок
Н 13 -1
200,0431722
Перевищує нормативне значення. Це говорить про те, що в банку існує великий валютний ризик
Н 13-2
-66,5291203
Перевищує нормативне значення. Також присутній валютний ризик.
Н 13
133,5140519
Перевищує нормативне значення. У банку «Дельта» присутній великий ризик, пов'язаний з проведенням операцій на валютному ринку, це може призвести до значних втрат банку.
У банку великий валютний ризик. Відповідно велика можливість грошових втрат у результаті коливань валютних курсів.
Валютні ризики - небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти при проведенні зовнішньоторговельних, кредитних, валютних операцій при наявності відкритої валютної позиції.
Для того, щоб уникнути або зменшити цей ризик, банку необхідно домогтися рівності його вимог і зобов'язань в іноземній валюті.
Частина 2
Вихідні дані

Таблиця - Процентні ставки по валютних операціях КБ "Дельта",%
Вид послуг
Види валют
Лютий 2008
Березень 2008
Квітень 2008
1. Вклади до запитання
1
1
1
2. Строкові вклади:
- Терміном до 3 місяців
USD
8
8
9
EUR
7
7
7
RUR
8
8
8
- Строком від 3 до 6 місяців
USD
9
10
10
EUR
10
9
8
RUR
8
8
8
- Терміном понад 6 місяців
USD
10
10
10,5
EUR
9
9
9,5
RUR
8
8
8
2. Кредитування в іноземній валюті:
- Строком до 6 місяців
USD
12,5
12,5
12
EUR
11
11
11
RUR
9
9
9
- Терміном понад 6 місяців
USD
13,5
14
14
EUR
10
10,5
10,5
RUR
9
9
9
Таблиця - Тарифні ставки з валютних операцій КБ "Дельта",%
Вид послуги
Процентні ставки
лютий 2008р.
березень 2008р.
квітень 2008р.
1.Платежі в інвалюті (у формі банківського переказу)
0,15
0,15
0,15
2. Купівля безготівкової валюти на МВРУ
0,4
0,4
0,4
3. Продаж безготівкової валюти на МВРУ
0,4
0,4
0,4
4. Виплата готівкової інвалюти
1
1
1
5. Видача готівкової інвалюти з рахунків
1
1
1
6. Продаж платіжних документів, чеків в інвалюті
1,5
1,5
1,5

Хід роботи
Таблиця 1. Поточні торговельні валютні операції, виконувані КБ "Дельта", тис. грн.
Показники
Види валют
Березень 2008
Квітень 2008
СР абс приріст
СР темп прир,%
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
1. Зарахування валютної виручки на рахунки юридичних осіб
USD
2873240,04
21,87
1663457,28
13,85
-320545,01
-15,04
EUR
20418,92
0,16
58402,59
0,49
-19518,01
-22,58
RUR
476099,96
3,62
176729,80
1,47
-32621,98
-14,54
2. Платежі в іноземній валюті за дорученнями клієнтів (у формі банківського переказу
USD
4672859,40
35,58
6325534,72
52,68
2570008,46
130,99
EUR
9896,68
0,08
7182,30
0,06
-5671,60
-37,73
RUR
13146,28
0,10
13006,78
0,11
6299,55
464,84
3. Купівля інвалюти на МВРУ
USD
1556167,58
11,85
1770439,68
14,74
567935,92
67,03
EUR
206458,86
1,57
21611,46
0,18
-123794,47
-71,67
RUR
14,21
0,00
34,34
0,00
5,41
20,83
4. Продаж інвалюти на МВРУ
USD
2811730,68
21,41
1749376,00
14,57
-157223,95
-7,93
EUR
13994,90
0,11
56328,60
0,47
-12658,95
-16,94
RUR
476104,02
3,62
162745,34
1,36
-36312,59
-16,85
5. Виплата за чеками, отриманими в оплату товарів, робіт, послуг
USD
3992,34
0,03
2734,08
0,02
215,64
8,96
EUR
713,78
0,01
330,87
0,00
74,59
34,94
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗОМ
13134837,65
100,00
12007913,84
100,00
2436193,01
29,72
Таблиця 2 Поточні торговельні валютні операції, виконувані КБ "Дельта" тис. один. (В іноземних валютах).
Показники
Види валют
мар.08
апр.08
СР абс приріст
СР темп прир,%
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
Зарахування валютної виручки на рахунки юридичних осіб
USD
567834,00
24,11
324894,00
14,45
-65726,00
-15,62
EUR
2546,00
8,12
7237,00
40,60
-2548,50
-23,40
RUR
234532,00
49,32
87490,00
50,13
-17983,00
-15,82
Платежі в іноземній валюті за дорученнями клієнтів (у формі банківського переказу)
USD
923490,00
39,21
1235456,00
54,95
500350,00
129,41
EUR
1234,00
3,94
890,00
4,99
-727,50
-38,39
RUR
6476,00
1,36
6439,00
3,69
3115,50
456,39
Купівля інвалюти на МВРУ
USD
307543,00
13,06
345789,00
15,38
110066,00
65,89
EUR
25743,00
82,10
2678,00
15,02
-15699,00
-71,97
RUR
7,00
0,00
17,00
0,01
2,50
19,02
Продаж інвалюти на МВРУ
USD
555678,00
23,59
341675,00
15,20
-33501,50
-8,56
EUR
1745,00
5,56
6980,00
39,16
-1677,50
-17,82
RUR
234534,00
49,32
80567,00
46,17
-19760,00
-18,09
Виплата за чеками, отриманими в оплату товарів, робіт, послуг
USD
789,00
0,03
534,00
0,02
39,00
8,22
EUR
89,00
0,28
41,00
0,23
9,00
33,51
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗОМ
USD
2355334,00
100,00
2248348,00
100,00
511227,50
35,43
РАЗОМ
EUR
31357,00
100,00
17826,00
100,00
-20643,50
-45,09
РАЗОМ
RUR
475549,00
100,00
174513,00
100,00
-34625,00
-15,39
Таблиця 3 Поточні неторговельні валютні операції, виконувані КБ "Дельта", тис. грн
Показники
Види валют
мар.08
апр.08
СР абс приріст
СР темп прир,%
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
1. Видача готівкової інвалюти з рахунків клієнтів, всього
USD
15574,68
1,77
28887,04
3,31
8439,07
55,10
EUR
6159,36
0,70
3655,71
0,42
26,66
0,74
RUR
113,68
0,01
147,46
0,02
61,97
150,39
- Юридичним особам
USD
3893,67
0,44
2888,70
0,33
243,46
9,67
EUR
3695,62
0,42
2010,64
0,23
284,84
18,12
RUR
8,12
0,00
2,02
0,00
-0,95
-28,22
- Фізичним особам
USD
11681,01
1,33
25998,34
2,98
8195,61
64,50
EUR
2463,74
0,28
1645,07
0,19
-115,99
-6,38
RUR
105,56
0,01
145,44
0,02
62,92
172,40
2. Платежі неторгового характеру в іноземній валюті, всього
USD
28705,38
3,26
79191,04
9,07
-19913,68
-18,43
EUR
2598,48
0,30
7238,79
0,83
3133,55
172,94
RUR
8,08
0,00
4,04
0,00
2,02
----
- Юридичним особам
USD
2583,48
0,29
8711,01
1,00
1380,05
20,99
EUR
40,10
0,00
56,49
0,01
20,35
89,09
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
- Фізичним особам
USD
26121,90
2,97
70480,03
8,08
-21293,73
-21,05
EUR
2558,38
0,29
7182,30
0,82
3113,20
174,11
RUR
8,08
0,00
4,04
0,00
2,02
----
3. Купівля готівкової інвалюти
USD
123157,44
14,00
96419,87
11,05
14067,44
18,83
EUR
18626,40
2,12
74986,08
8,59
8116,40
12,97
RUR
264681,32
30,10
181732,00
20,82
-29535,12
-13,13
4.Подкрепленіе валютної каси
USD
43890,44
4,99
46254,08
5,30
-8884,91
-15,00
EUR
4812,00
0,55
6294,60
0,72
-826,40
-11,00
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
5. Продаж готівкової інвалюти
USD
46638,40
5,30
71199,27
8,16
4114,79
6,33
EUR
56594,70
6,44
86452,60
9,91
24022,41
50,03
RUR
255783,69
29,08
175950,78
20,16
-14223,06
-7,22
5. Продаж готівкової інвалюти
USD
3870,90
0,44
5017,60
0,57
1349,83
47,13
EUR
7907,72
0,90
8796,30
1,01
3746,40
159,77
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
7. Продаж платіжних документів в іноземній валюті фізичним особам
USD
161,92
0,02
409,60
0,05
159,35
112,27
EUR
184,46
0,02
121,05
0,01
-148,83
-46,23
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
РАЗОМ
879469,05
100,00
872757,91
100,00
-6292,13
-0,71
Таблиця 4. Поточні неторговельні валютні операції, виконувані КБ "Дельта", тис. єдиний (в іноземних валютах)
Показники
Види валют
мар.08
апр.08
СР абс приріст
СР темп прир,%
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
1. Видача готівкової інвалюти з рахунків клієнтів, всього
USD
3078,00
5,95
5642,00
8,81
1632,00
54,03
EUR
768,00
6,39
453,00
1,95
-1,50
-0,33
RUR
56,00
0,02
73,00
0,04
30,50
146,64
- Юридичним особам
USD
769,50
1,49
564,20
0,88
44,30
8,92
EUR
460,80
3,83
249,15
1,07
33,38
16,87
RUR
4,00
0,00
1,00
0,00
-0,50
-29,29
- Фізичним особам
USD
2308,50
4,46
5077,80
7,93
1587,70
63,38
EUR
307,20
2,55
203,85
0,88
-16,88
-7,37
RUR
52,00
0,02
72,00
0,04
31,00
168,33
2. Платежі неторгового характеру в іноземній валюті, всього
USD
5673,00
10,97
15467,00
24,16
-4050,50
-18,99
EUR
324,00
2,69
897,00
3,86
387,00
170,05
RUR
4,00
0,00
2,00
0,00
1,00
----
- Юридичним особам
USD
510,57
0,99
1701,37
2,66
261,49
20,16
EUR
5,00
0,04
7,00
0,03
2,50
87,08
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
- Фізичним особам
USD
5162,43
9,98
13765,63
21,50
-4311,99
-21,59
EUR
319,00
2,65
890,00
3,83
384,50
171,21
RUR
4,00
0,00
2,00
0,00
1,00
----
3. Купівля готівкової інвалюти
USD
24436,00
47,25
18943,00
29,59
2643,00
17,77
EUR
2340,00
19,45
9456,00
40,70
1000,00
12,62
RUR
134356,00
52,08
90866,00
51,52
-16951,0
-14,66
4.Подкрепленіе валютної каси
USD
8674,00
16,77
9034,00
14,11
-1822,00
-15,59
EUR
600,00
4,99
780,00
3,36
-113,00
-11,95
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
5. Продаж готівкової інвалюти
USD
9056,00
17,51
13879,00
21,68
766,00
6,02
EUR
6987,00
58,09
10543,00
45,38
2877,00
48,37
RUR
123567,00
47,90
85413,00
48,43
-8138,50
-8,35
6.Виплата готівкової інвалюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам
USD
765,00
1,48
980,00
1,53
260,50
46,12
EUR
986,00
8,20
1090,00
4,69
462,50
157,02
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
7. Продаж платіжних документів в іноземній валюті фізичним особам
USD
32,00
0,06
80,00
0,12
31,00
110,82
EUR
23,00
0,19
15,00
0,06
-19,00
-46,80
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
РАЗОМ
USD
51714,00
100,00
64025,00
100,00
-540,00
-0,83
EUR
12028,00
100,00
23234,00
100,00
4593,00
28,60
RUR
257983,00
100,00
176354,00
100,00
-25058,0
-11,76
Таблиця 5 - Валютні операції КБ "Дельта", пов'язані з рухом капіталу, тис. грн.
Показники
Види валют
мар.08
апр.08
СР абс приріст
СР темп прир,%
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
1. Залучення коштів у внески, усього
USD
1163800,00
26,61
1587200,00
34,66
364350,00
35,97
EUR
505260,00
11,55
476130,00
10,40
-97685,00
-15,79
RUR
6496,00
0,15
8080,00
0,18
1100,00
17,22
- Юридичним особам
USD
675004,00
15,43
1269760,00
27,73
364452,50
53,22
EUR
272840,40
6,24
309484,50
6,76
95492,25
61,61
RUR
2436,00
0,06
4040,00
0,09
1040,00
43,57
- Фізичним особам
USD
488796,00
11,17
317440,00
6,93
-102,50
-0,03
EUR
232419,60
5,31
166645,50
3,64
-193177,25
-45,10
RUR
4060,00
0,09
4040,00
0,09
60,00
1,52
- Терміном до 3 місяців
USD
372416,00
8,51
476160,00
10,40
109305,00
35,97
EUR
112280,00
2,57
137190,00
3,00
9345,00
7,60
RUR
2436,00
0,06
4040,00
0,09
550,00
17,22
- Строком від 3 до 6 місяців
USD
506000,00
11,57
634880,00
13,87
257345,00
129,83
EUR
320800,00
7,33
201750,00
4,41
-17625,00
-7,74
RUR
2030,00
0,05
1616,00
0,04
318,00
28,41
- Терміном понад 6 місяців
USD
285384,00
6,52
476160,00
10,40
-2300,00
-0,48
EUR
72180,00
1,65
137190,00
3,00
-89405,00
-34,11
RUR
2030,00
0,05
2424,00
0,05
232,00
11,21
2. Кредитування в іноземній валюті
USD
2631200,00
60,15
2457600,00
53,67
143050,00
6,38
EUR
48120,00
1,10
40350,00
0,88
-11425,00
-20,10
RUR
19285,00
0,44
9494,00
0,21
1121,00
14,42
- Юридичним особам
USD
999856,00
22,86
1228800,00
26,84
180100,00
18,94
EUR
20050,00
0,46
20175,00
0,44
-1762,50
-7,74
RUR
19285,00
0,44
9090,00
0,20
1605,00
24,33
- Фізичним особам
USD
1631344,00
37,30
1228800,00
26,84
-37050,00
-2,89
EUR
28070,00
0,64
20175,00
0,44
-9662,50
-28,53
RUR
0,00
0,00
404,00
0,01
-484,00
-45,74
- Строком від 3 до 6 місяців
USD
1052480,00
24,06
860160,00
18,79
101830,00
14,46
EUR
32080,00
0,73
8070,00
0,18
85,00
1,07
RUR
8120,00
0,19
6060,00
0,13
2344,00
110,16
- Терміном понад 6 місяців
USD
1578720,00
36,09
1597440,00
34,89
41220,00
2,68
EUR
16040,00
0,37
32280,00
0,70
-11510,00
-23,60
RUR
11165,00
0,26
3434,00
0,07
-1223,00
-23,58
РАЗОМ
UAH
4374161,00
100,00
4578854,00
100,00
400511,00
10,09
Таблиця 6 - Валютні операції КБ "Дельта", пов'язані з рухом капіталу, тис. одиниць (в іноземних валютах).
Показники
Види валют
мар.08
апр.08
СР абс приріст
СР темп прир,%
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
1. Залучення коштів у внески, усього
USD
230000,00
30,67
310000,00
39,24
70000,00
35,04
EUR
63000,00
91,30
59000,00
92,19
-13000,0
-16,69
RUR
3200,00
25,20
4000,00
45,98
500,00
15,47
- Юридичним особам
USD
133400,00
17,79
248000,00
31,39
70450,00
52,17
EUR
34020,00
49,30
38350,00
59,92
11675,00
59,90
RUR
1200,00
9,45
2000,00
22,99
500,00
41,42
- Фізичним особам
USD
96600,00
12,88
62000,00
7,85
-450,00
-0,72
EUR
28980,00
42,00
20650,00
32,27
-24675,0
-45,69
RUR
2000,00
15,75
2000,00
22,99
0,00
0,00
- Терміном до 3 місяців
USD
73600,00
9,81
93000,00
11,77
21000,00
35,04
EUR
14000,00
20,29
17000,00
26,56
1000,00
6,46
RUR
1200,00
9,45
2000,00
22,99
250,00
15,47
- Строком від 3 до 6 місяців
USD
100000,00
13,33
124000,00
15,70
50100,00
128,26
EUR
40000,00
57,97
25000,00
39,06
-2500,00
-8,71
RUR
1000,00
7,87
800,00
9,20
150,00
26,49
- Терміном понад 6 місяців
USD
56400,00
7,52
93000,00
11,77
-1100,00
-1,16
EUR
9000,00
13,04
17000,00
26,56
-11500,0
-34,81
RUR
1000,00
7,87
1200,00
13,79
100,00
9,54
2. Кредитування в іноземній валюті
USD
520000,00
69,33
480000,00
60,76
25000,00
5,65
EUR
6000,00
8,70
5000,00
7,81
-1500,00
-20,94
RUR
9500,00
74,80
4700,00
54,02
500,00
12,71
- Юридичним особам
USD
197600,00
26,35
240000,00
30,38
34000,00
18,12
EUR
2500,00
3,62
2500,00
3,91
-250,00
-8,71
RUR
9500,00
74,80
4500,00
51,72
750,00
22,47
- Фізичним особам
USD
322400,00
42,99
240000,00
30,38
-9000,00
-3,55
EUR
3500,00
5,07
2500,00
3,91
-1250,00
-29,29
RUR
0,00
0,00
200,00
2,30
-250,00
-46,55
- Строком від 3 до 6 місяців
USD
208000,00
27,73
168000,00
21,27
19000,00
13,68
EUR
4000,00
5,80
1000,00
1,56
0,00
0,00
RUR
4000,00
31,50
3000,00
34,48
1150,00
107,02
- Терміном понад 6 місяців
USD
312000,00
41,60
312000,00
39,49
6000,00
1,98
EUR
2000,00
2,90
4000,00
6,25
-1500,00
-24,41
RUR
5500,00
43,31
1700,00
19,54
-650,00
-24,72
РАЗОМ
USD
750000,00
100,00
790000,00
100,00
95000,00
14,75
EUR
69000,00
100,00
64000,00
100,00
-14500,0
-17,04
RUR
12700,00
100,00
8700,00
100,00
1000,00
13,95
Таблиця 7 - Комісійні доходи КБ "Дельта", отримані в результаті проведення поточних торговельних валютних операцій, тис.грн.
Показники
Види валют
мар.08
апр.08
СР абс приріст
СР темп прир,%
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
1. Комісія банку за проведення платежів в інвалюті по торговельних угодах, всього
USD
11319,15
34,93
11983,49
43,67
3374,20
51,30
EUR
45,47
0,14
98,38
0,36
-37,78
-24,80
RUR
733,87
2,26
284,60
1,04
-39,48
-11,52
2. Комісія банку за проведення операцій по купівлі інвалюти на МВРУ
USD
6224,67
19,21
7081,76
25,81
2271,74
67,03
EUR
825,84
2,55
86,45
0,32
-495,18
-71,67
RUR
0,06
0,00
0,14
0,00
0,02
20,83
3. Комісія банку за проведення операцій з продажу інвалюти на МВРУ
USD
11246,92
34,71
6997,50
25,50
-628,90
-7,93
EUR
55,98
0,17
225,31
0,82
-50,64
-16,94
RUR
1904,42
5,88
650,98
2,37
-145,25
-16,85
4. Комісія банку за видачу коштів в інвалюті за чеками, настановою в оплату товарів, робіт, послуг
USD
39,92
0,12
27,34
0,10
2,16
8,96
EUR
7,14
0,02
3,31
0,01
0,75
34,94
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
РАЗОМ
UAH
32403,43
100
27439,26
100
4251,63
20,38
Таблиця 8 - Комісійні доходи КБ "Дельта", отримані від здійснення поточних неторгових валютних операцій, тис. грн.
Показники
Види валют
мар.08
апр.08
СР абс приріст
СР темп прир,%
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
1. Комісія банків за видачу готівкової інвалюти з рахунків клієнтам, всього
USD
155,75
22,20
288,87
19,69
84,39
55,10
EUR
61,59
8,78
36,56
2,49
0,27
0,74
RUR
1,14
0,16
1,47
0,10
0,62
150,39
- Юридичним особам
USD
38,94
5,55
28,89
1,97
2,43
9,67
EUR
36,96
5,27
20,11
1,37
2,85
18,12
RUR
0,08
0,01
0,02
0,00
-0,01
-28,22
- Фізичним особам
USD
116,81
16,65
259,98
17,72
81,96
64,50
EUR
24,64
3,51
16,45
1,12
-1,16
-6,38
RUR
1,06
0,15
1,45
0,10
0,63
172,40
2. Комісія банків за проведення платежів в інвалюті, всього
USD
330,11
47,05
910,70
62,08
-229,01
-18,43
EUR
29,88
4,26
83,25
5,67
36,04
172,94
RUR
0,09
0,01
0,05
0,00
0,02
----
- Юридичним особам
USD
29,71
4,23
100,18
6,83
15,87
20,99
EUR
0,46
0,07
0,65
0,04
0,23
89,09
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
- Фізичним особам
USD
300,40
42,82
810,52
55,25
-244,88
-21,05
EUR
29,42
4,19
82,60
5,63
35,80
174,11
RUR
0,09
0,01
0,05
0,00
0,02
----
3. Комісія за виплату готівкової інвалюти по чеках і пластикових картточкам фізичним особам
USD
38,71
5,52
50,18
3,42
13,50
47,13
EUR
79,08
11,27
87,96
6,00
37,46
159,77
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
4. Комісія банку, що стягується при продажу платіжних документів в інвалюті фізичним особам
USD
2,43
0,35
6,14
0,42
2,39
112,27
EUR
2,77
0,39
1,82
0,12
-2,23
-46,23
RUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----
РАЗОМ
UAH
701,55
100,00
1466,99
100,00
-56,55
-3,65
Таблиця 9 - Розрахунок процентної маржі в інвалюті, отриманої за проведеними валютних операцій КБ "Дельта", пов'язаним з рухом капіталу, тис. грн.
Показники
Види валют
мар.08
апр.08
СР абс прир
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
1.Проценти, сплачені за строковими депозитами:
- Терміном до 3 місяців
USD
29793,28
19,51
42854,40
21,89
11125,20
EUR
7859,60
5,15
9603,30
4,91
654,15
RUR
194,88
0,13
323,20
0,17
44,00
- Строком від 3 до 6 місяців
USD
50600,00
33,14
63488,00
32,43
26335,45
EUR
28872,00
18,91
16140,00
8,24
-3780,00
RUR
162,40
0,11
129,28
0,07
25,44
- Терміном понад 6 місяців
USD
28538,40
18,69
49996,80
25,54
960,40
EUR
6496,20
4,25
13033,05
6,66
-7703,48
RUR
162,40
0,11
193,92
0,10
18,56
2. Разом процентні витрати
UAH
152679,16
100
195761,95
100
27679,73
3. Відсотки, отримані за валютними кредитами:
- Строком до 6 місяців
USD
131560,00
36,59
103219,20
31,09
10578,35
EUR
3528,80
0,98
887,70
0,27
9,35
RUR
730,80
0,20
545,40
0,16
210,96
- Терміном понад 6 місяців
USD
221020,80
61,48
223641,60
67,36
9558,30
EUR
1684,20
0,47
3389,40
1,02
-1070,30
RUR
1004,85
0,28
309,06
0,09
-110,07
4. Разом процентні доходи
UAH
359529,45
100
331992,36
100
19176,59
5. Процентна маржа
UAH
206850,29
136230,41
-8503,13
Таблиця 10 - Загальний дохід КБ "Дельта", отриманий по всіх валютних операцій, тис. грн.
Показники
мар.08
апр.08
Ср.абс приріст
Ср.темп прир,%
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
1. Дохід за поточними торговим валютних операцій
32403,43
13,50
27439,26
16,62
4251,63
20,38
2. Дохід за поточними неторговими валютними операціями
701,55
0,29
1466,99
0,89
-56,55
-3,65
3. Дохід за операціями, пов'язаним з рухом капіталу
206850,29
86,20
136230,41
82,50
-8503,13
-5,71
РАЗОМ
239955,27
100,00
165136,66
100,00
-4308,05
-2,51
Таблиця 11 - Прибутковість валютних операцій КБ "Дельта",%
Показники
фев.08
мар.08
апр.08
Ср.абс приріст
сума
сума
сума
1. Прибутковість поточних торгових валютних операцій,%
0,27
0,25
0,23
-0,02
2. Прибутковість поточних неторгових валютних операцій,%
0,00
0,08
0,17
0,08
3. Прибутковість операцій, пов'язаних з рухом капіталу,%
4,06
4,73
2,98
-0,54
4. Загальна прибутковість валютних операцій банку,%
4,32
5,06
3,37
-0,47
5. Витрата на одну гривню валютних операцій, коп.
0,000333
0,000203
0,000188
-0,000073

Таблиця 12 - Прибутковість валютних операцій КБ "Дельта"
Показники
мар.08
апр.08
Ср.абс приріст
сума
сума
1. Сума доходів з валютних операцій банку, тис грн.
239955,27
165136,66
-4308,05
2. Сума витрат з валютних операцій банку, тис грн.
37,39
32,84
-3,24
3. Прибуток з валютних операцій банку, тис. грн.
239917,88
165103,82
-4304,81
4. Обсяг проведених валютних операцій банку, тис. грн.
18388467,70
17459525,75
2830411,88
5. Прибутковість валютних операцій,%
1,30
0,95
-0,26
Таблиця 13 - Загальний дохід КБ «Дельта», отриманий по всіх валютних операцій, тис.грн.
Показники
Березень 2008
Квітень 2008
Ср.абс прир.
Ср.темп зростання,%
сума
уд.в,%
сума
уд.в,%
1. Відсотки сплачені
25,797
68,99
21,018
64,00
-3,50
-13,39
2. Сплачена комісія за послуги клієнтам, банкам при кореспондентських відносинах
0,143
0,38
0,147
0,45
0,00
2,47
3. Поштово-телеграфні витрати за операціями кліетов
0,335
0,90
0,356
1,08
0,06
24,14
4. Матеріальні витрати з розрахункового та касового обслуговування
0,108
0,29
0,108
0,33
0,00
0,00
5. Витрати з виготовлення, пересилання бланків, паперу необхідних для здійснення банківських операцій
0,104
0,28
0,109
0,33
0,00
2,87
6. Витрати на маркетинг і рекламу
0,021
0,06
0,021
0,06
0,00
0,00
7. Витрати банку по оплаті послуг комп'ютерних центрів
0,71
1,90
0,75
2,28
0,06
8,34
8. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів
0,14
0,37
0,139
0,42
0,00
0,73
9. Інші витрати
1,02
2,73
1,04
3,17
-0,01
-0,95
10. Витрати на утримання апарату управління
6,9
18,45
6,99
21,29
0,01
0,08
11. Спецодяг
0,003
0,01
0,003
0,01
0,00
0,00
12. Витрати на охорону
0,1
0,27
0,1
0,30
0,00
0,00
13. Витрати на утримання службових легкових автомобілів
0,35
0,94
0,38
1,16
0,09
37,84
14. Витрати на утримання відомчої охорони
1,28
3,42
1,279
3,89
0,00
0,04
15. Витрати на утримання служб інкасації
0,38
1,02
0,4
1,22
0,05
15,47
РАЗОМ
37,391
100,00
32,84
100,00
-3,24
-8,61
Таблиця 14 - Показники ефективності операцій КБ "Дельта", тис. грн.
Показники
фев.08
мар.08
апр.08
Ср.абс приріст
сума
сума
сума
1. Загальний дохід банку
175095,36
241124,27
166550,96
-4272,20
2. Загальний витрата банку
613,12
643,991
581,23
-15,95
3. Прибуток банку
174482,24
240480,28
165969,73
-4256,26
Таблиця 15 - Частки доходів, витрат і прибутку з валютних операцій у відповідних загальних сумах по всіх операціях КБ "Дельта"
Показники
мар.08
апр.08
Ср.абс приріст
Ср.темп зростання,%
сума
сума
1. Доходи з валютних операцій банку, тис. грн.
239955,27
165136,66
-4308,05
97,49
2. Загальна сума доходів банку, тис. грн.
241124,27
166550,96
-4272,20
97,53
3. Частка доходів з валютних операцій в загальній сумі доходів банку,%
99,52
99,15
-0,04
99,96
4. Витрати з валютних операцій банку, тис. грн.
37,39
32,84
-3,24
91,39
5. Загальна сума витрат банку, тис. грн.
643,99
581,23
-15,95
97,36
6. Частка витрат з валютних операцій у загальній сумі витрат банку,%
5,81
5,65
-0,38
93,86
7. Прибуток з валютних операцій банку, тис. грн.
239917,88
165103,82
-4304,81
97,49
8. Загальна сума прибутку банку, тис. грн.
240480,28
165969,73
-4256,26
97,53
9. Частка прибутку за валютними операціями в загальній сумі прибутку банку,%
99,77
99,48
-0,04
99,96
Частина 3
I. На основі даних про курси валют виробляємо розрахунок логарифмів щоденних темпів зростання.
Логарифм темпу зростання курсу i-ої валюти в момент t вимірювання розраховується за формулою:

де Курсit - значення курсу i-ої валюти в t вимірі;
Курсit-1 - значення курсу i-ої валюти в t-1 вимірі;
T - загальна кількість вимірювань логарифмів темпів зростання курсів;
i-індекс, що позначає валюту;
n - число валют.
Таблиця 1 - Логарифми темпів зростання валют.
Дата вимірювання
USD
EUR
RUR
11.02-20.02
-0,001982161
0,010075652
0,01519017
21.02-15.03
0,003960401
0,00500001
0,01990115
16.03.-31.03
0,009832921
0
-0,00990107
01.04-30.04
0,001955035
0,00621506
0,00496279
II. 1. Розрахунок ковариационной матриці і волатильності.
Спрощений розрахунок коваріації випадкових величин і можна провести за формулою:


Таблиця 2 - коваріаційна матриця
Назва валют
USD
EUR
RUR
USD
0,000018186
-0,000015322
-0,000035679
EUR
-0,000015322
0,000012955
0,000030726
RUR
-0,000035679
0,000030726
0,000130539
2. Волатильність i-ої валюти розраховується за формулою:
.
Таблиця 3 - Волатильність
USD
EUR
RUR
0,00426
0,003599
0,011
III. Розрахунок коефіцієнтів кореляції.
Коефіцієнт кореляції випадкових величин і логарифмів темпів зростання i-ої та j-ої валют розраховується за формулою:

Таблиця 4 - Кореляційна матриця
Назва валют
USD
EUR
RUR
USD
1
-0,998259572
-0,73228884
EUR
-0,998259572
1
0,74716192
RUR
-0,73228884
0,747161923
1
Коефіцієнт кореляції характеризує силу і характер взаємозв'язку двох випадкових величин: чим ближче він до одиниці за абсолютною величиною, тим більше взаємозв'язок, чим ближче до нуля - тим слабкіше взаємозв'язок. Позитивний коефіцієнт кореляції свідчить, що при зростання (падіння) однієї величини інша, корелюються з нею, величина також зростає (падає), а негативний коефіцієнт кореляції свідчить про те, що при зростання (падіння) однієї величини інша, негативно корелює з нею, падає (росте).
Можна зробити висновок, що при зростанні курсу USD, EUR та RUR будуть падати, а при її падінні, курс цих двох валют буде зростати, і навпаки. А якщо курс RUR буде рости або падати, то характер зміни курсу валюти EUR буде таким же.
IV. Визначення економічної вартості відкритих валютних позицій.
Величина економічної вартості відкритої валютної позиції визначається з вихідних даних по кожній валюті як твір позиції в одиницях відповідної валюти та курсу в гривнях за одиницю даної валюти:
, I = 1,2, ... n
Таблиця 5 - Величина економічної вартості відкритих валютних позицій банку
Дата
USD
EUR
RUR
01.02-10.02
1486144,30
-504738,90
31530,52
11.02-20.02
1483201,44
-509850,18
32013,13
21.02-15.03
1489087,16
-512405,82
32656,61
16.03.-31.03
1503801,46
-512405,82
32334,87
01.04-30.04
1506744,32
-515600,37
32495,74
V. Розрахунок оцінок VaR.
1. Розрахунок оцінки можливих втрат по відкритій валютній позиції в даній валюті VaRi

Таблиця 6 - Можливі втрати за відкритими валютними позиціями в кожній валюті
USD
EUR
RUR
2070,74
-379,45
303,27
2. Розрахунок сукупної оцінки можливих втрат в цілому по загальної відкритої валютної позиції VaR
=
= = 2148 тис.грн.
Значить, оцінка можливих втрат в цілому по загальної відкритої валютної позиції VaR на 1.02.2008 рік склала 2148 тис. грн.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Практична робота
620.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит операцій з валютними цінностями
Управління валютними операціями банку
Управління валютними операціями банку
Проблеми управління валютними ризиками
Стратегія управління валютними ризиками банку
Управління неторговими валютними операціями у ТОВ Укрпромбанк 2
Управління неторговими валютними операціями у ТОВ Укрпромбанк
Управління неторговими валютними операціями у ТОВ Укрпромбанк 2
Обробка рук хірургічних рукавичок у ході операції підготовка інструментів до операції етапи п
© Усі права захищені
написати до нас