Об єкти Ос Windows Робота із документами файлами папками дисками Основні об єкти в ос WIND

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Лабораторна робота №5

Тема: Об’єкти Ос Windows. Робота із документами, файлами, папками, дисками.

Основні дії над об’єктами в ос Windows можна виконати за допомогою контекстного меню, що з’являється при натисканні на об’єкті ПКМ. Контекстне меню кожного типу елементів може мати різні пункти. При активізуванні кон­текстного меню якогось документу ми отримаємо меню, яке складається із таких пунктів:

 1. Відрити – для відкриття документу;

 2. Створити – для створення документу такого ж типу;

 3. Друк - для друку змісту документу;

 4. Відкрити з допомогою – для відкриття докуме­нту за допомогою якоїсь програми;

 5. Відправити – для відправлення текучого доку­менту до якогось іншого місця;

 6. Вирізати – для вирізання документа із теку­чого місця в буфер обміну;

 7. Копіювати – для копіювання документу в бу­фер обміну;

 8. Створити ярлик – створює ярлик для докуме­нту;

 9. Видалити – видаляє документ;

 10. Пре іменувати – перейменовує документ;

 11. Властивості – показує властивості даного доку­менту.

Також у контекстному меню можуть бути інші пункти, які найчастіше ав­томатично встановлюють різні програми при встановленні їх на комп’ютер.

Контекстне меню різних типів файлів найчастіше містить пункти:

 1. Відкрити з допомогою;

 2. Відправити;

 3. вирізати;

 4. Копіювати;

 5. Створити ярлик;

 6. Видалити;

 7. Перейменувати;

 8. Властивості.

При виклику контекстного меню будь якої папки найчастіше з’являється меню аналогічне контекстному меню файлу будь якого типу, але добавляються два пункти:

 1. Провідник – викликає програму провідник;

 2. Найти – викликає програму пошуку.

При виклику контекстного меню диску з’являється таке меню:

Воно відрізняється від контекстного меню папки

пунктом форматувати, що здійснює формату­вання текучого диску, вставити – вставляє об’єкт, що раніше був скопійований в буфер обміну. Та відсутністю пунктів вирізати, ство­рити, друк, відкрити з допомогою..., відпра­вити, видалити.

Висновок: Я на цій лабораторній роботі навчився виконувати різні опе­рації із різними об’єктами операційної системи Windows: створювати нові об’єкти, видаляти об’єкти, копіювати та вставляти, а також дізнаватися про різні властивості об’єкту.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
7.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Робота з файлами і папками у Windows 98
Робота з файлами папками WINDOWS поняття файла папки збереження перейменування
Операції над папками текстовими документами та ярликами в середовищі Windows Основні прийоми р
Державний фінансовий контроль основні завдання суб`єкти та об`єкти
Робота із довідковою системою операційної системи Windows Прийоми роботи із довідкою в ОС WIND
Керування папками файлами та ярликами Меню Пуск
Поняття трудової пенсії суб єкти об єкти порядок і умови перерахунку пенсій
Суб єкти та об єкти цивільно-правових відносин Індивідуальні та колективні трудові спори поряд
Поняття об`єкти і суб`єкти права користування надрами
© Усі права захищені
написати до нас