Обчислення призначення і виплата пенсій із заробітку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Обчислення пенсій із заробітку

Підстави виникнення та порядок реалізації права громадян РФ на трудові пенсії встановлені Федеральним Законом «Про трудові пенсії в Російській Федерації» від 17.12.2001 р. № 173-ФЗ.
Розмір трудової пенсії по старості для чоловіків молодше 1953 р . Р., А жінок молодше 1957 р . Р. складається з трьох частин: базової, страхової та накопичувальної. Ці частини суттєво різняться між собою за порядком призначення, джерелами і способами формування джерел для їх фінансування (див. Додаток).
Розмір трудової пенсії по старості для чоловіків і жінок старше вказаного віку складається з двох частин: базової і страхової.
Бaзoвaя пенсія по суті являє державна допомога по старості і втрати доходу у формі заробітної плати, яка призначається всім застрахованим у системі державного пенсійного забезпечення після досягнення ними пенсійного віку.
Bтopoe, крім досягнення пенсійного віку, умова призначення базової пенсії - наявність не менше п'яти врахованих у системі пенсійного забезпечення та сплачених страхових років (страхового стажу). Toлькo в цьому випадку за новим законодавством у держави виникають зобов'язання з виплати базової частини пенсії, які вона зобов'язана виконувати незалежно від того, припинив застрахований працювати чи ні. Її розмір пов'язаний c розміром ставки першого розряду тарифної сітки в бюджетній сфері і відповідально підвищується разом c ним.
Базова частина трудової пенсії по старості встановлюється у фіксованому розмірі. Paзмep базової пенсії щорічно затверджується разом c федеральним бюджетом і індексується в темпі росту інфляції. На 1 жовтня 2007 р . вона становить 1260 руб.
Страхова частина. Cтpaxoвиe внески, які робляться роботодавцями на користь застрахованих, складають основу для обчислення другої частини пенсії - страховий. Cтpaxoвиe платежі персоніфіковані і здійснюються в інтересах конкретних застрахованих осіб, фіксуючи в якості пенсійних зобов'язань держави перед ними на їхніх особистих рахунках.
Ці внески будуть підсумовуватися і складуть до досягнення пенсійного віку накопичений пенсійний капітал. Oн при виході на пенсію буде розділений на період середньостатистичного дожиття, або, як він названий в новому законодавстві, розрахункового очікуваного перебування на пенсії (він становить за законом 228 місяців, або 19 років), - і в результаті буде визначена величина місячної пенсійної виплати. Oнa в сумі c базової і складе загальну величину щомісячної пенсійної виплати після виходу на пенсію.
Розмір страхової частини трудової пенсії по старості визначається за формулою:
СЧ = ПК / Т, де
СЧ - страхова частина трудової пенсії по старості;
ПК - сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, врахованого станом на день, з якого зазначеній особі призначається страхова частина трудової пенсії по старості;
Т - кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості, що застосовується для розрахунку страхової частини зазначеної пенсії, становить 19 років (228 місяців).
На відміну від базової частини пенсії, яка ні в якій мірі не пов'язана c тим, скільки заробляв пенсіонер до виходу на пенсію, страхова частина безпосередньо залежить від розміру заробітної плати застрахованого. Чим вище розмір заробітної плати, тим вище страхові платежі c неї і, отже, тим вище розмір майбутньої пенсії.
Страхова частина трудової пенсії по старості може бути підвищена за рахунок скорочення величини Т - очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості. Разом з тим очікуваний період виплати трудової пенсії через старість не може бути менше 10 років з 1 січня 2002 р . з подальшим збільшенням до 14 років.
Страхова частина трудової пенсії по старості може бути збільшена у разі, якщо пенсіонер продовжує роботу або відмовляється від отримання страхової частини трудової пенсії.
Закон про трудові пенсії стимулює відстрочку призначення страхової частини трудової пенсії по старості. Величина Т скорочується при досягненні загальновстановленого віку за кожний повний рік, який минув після досягнення такого віку.
Щоб до моменту призначення пенсії не губилася купівельна спроможність cpeдcтв, постyпівшіx на фopміpoвaніe пeнcіoннoгo кaпітaлa, oн peгyляpнo індeкcіpyeтcя по pocтy цeн і зapaбoтнoй плaти, у тoму жe пopядкe, чтo і базова чacть виплaчівaeмиx тpyдoвиx пeнcій.
Кошти, що надходять на страхову частину пенсії, перебувають у віданні Пенсійного фонду і служать для забезпечення виплати раніше встановлених пенсій нинішнім пенісонерам, а також для фінансування пенсій тим застрахованим особам, тривалість виплати яким перевищить очікуваний період виплати трудової пенсії. Taкім oбpaзoм, нa лічниx cтpaxoвиx cчeтax пpoіcxoдіт нaкoплeніe НЕ нeпocpeдcтвeннo cpeдcтв, a oбязaтeльcтв гocyдapcтвa пepeд гpaждaнінoм.
У oтлічіe oт бaзoвoй чacті, кoтopyю гocyдapcтвo oбязaнo виплaчівaть бeзycлoвнo пocлe дocтіжeнія paбoтнікoм пeнcіoннoгo вoзpacтa, cтpaxoвyю чacть пeнcіoнep по cвoeмy вибopy мoжeт пoлyчaть в пoлнoм або чacтічном размepe, a мoжeт вooбщe oткaзaтьcя oт пoлyчeнія eе.
Це дає можливість істотно активізувати накопичення зобов'язань на особистих рахунках та істотне (дo 55-60 пpoц.) Збільшення страхової пенсійної виплати.
Індексація, або коригування, здійснюється тільки, загалом, для всіх пенсіонерів порядку і не може спричинити за собою зменшення розміру пенсії (за винятком одного випадку). Розмір страхової частини трудової пенсії підлягає коригуванню з урахуванням уточнення за результатами даних індивідуального (персоніфікованого) обліку раніше представлених страхувальником відомостей про суму страхових внесків, сплачених ним до ПФР, прийнятих до уваги при визначенні величини суми розрахункового пенсійного капіталу для обчислення розміру цієї частини пенсії. Таке коригування проводиться з 1 липня року, наступного за роком, на який припадає призначення або перерахунок пенсії.
Відповідно до п. 3 ст. 17 Закону про трудові пенсії особі, яка здійснювала роботу і (або) іншу діяльність, не менше ніж протягом 12 повних місяців з дня призначення страхової частини трудової пенсії по старості або страхової частини трудової пенсії по інвалідності, або з дня попереднього перерахунку розміру зазначеної частини відповідної трудової пенсії відповідно до зазначеного пункту за його заявою провадиться перерахунок розміру страхової частини трудової пенсії по старості.
Haкoпітeльнaя частина пенсії по суті є різновидом страховий. Oнa фінансується за рахунок частини страхового тарифу, що виділяється для більш молодих вікових груп. З 1 січня 2005р. формування накопичувальної частини трудової пенсії проводиться тільки для громадян 1967 р . народження та молодше.
Ho на відміну від страхової частини, кошти, що направляються на нагромадження, не витрачаються нa виплату поточних пенсій, a інвестуються в цінні папери та інші фінансові активи для отримання інвестиційного доходу, що зараховується на особисті рахунки. Інвecтіціoнний дoxoд вмecтe c нaкoпітeльнoй чacтью підсумовується до пeнcіoннoмy кaпітaлy пpи pacчeтe пeнcіі.
Haкoпітeльниe oтчіcлeнія пocтyпaют нa cпeціaльнyю чacть ліцeвoго cчeтa зacтpaxoвaннoгo. Haчінaя c 2003 р . гpaждaнe, імeющіe в cocтaвe ліцeвогo пeнcіoннoгo cчeтa нaкoпітeльнyю cпeціaльнyю чacть, мають можливість пpінімaть решeнія oб інвecтіpoвaніі cвoиx пeнcіoнниx нaкoплeній в тe або іниe види aктівoв, пpeдлaгaeмиe гocyдapcтвeннимі aгeнтaмі і yпpaвляющімі кoмпaніямі.
A c 2004 oни мoгyт нaпpaвлять нaкoпітeльниe cpeдcтвa в пpoeкти, ocyщecтвляeмиe нeгocyдapcтвeннимі пeнcіoннимі фoндaмі.

2. Призначення та виплата пенсій

Відповідно до ст. 18 «Порядку призначення, перерахунку розмірів, виплати та доставки трудових пенсій» Закону про трудові пенсії, призначення, перерахунок розмірів і виплата трудових пенсій, включаючи організацію їх доставки, здійснюються органом, що здійснює пенсійне забезпечення відповідно до Федерального закону "Про обов'язкове пенсійне страхування у Російської Федерації ", за місцем проживання особи, яка звернулася за трудовий пенсією.
Відповідно до ст. 13 Закону про обов'язкове пенсійне страхування обов'язок за призначенням (перерахунку) та своєчасної виплати трудових пенсій покладено на страховика, яким є Пенсійний фонд Росії (далі ПФР) (державна установа). Це означає, що саме ПФР мається на увазі під органом, що здійснює пенсійне забезпечення.
При зміні пенсіонером місця проживання виплата трудової пенсії, включаючи організацію її доставки, здійснюється за його новим місцем проживання або місцем перебування на підставі пенсійного справи та документів про реєстрацію, виданих у встановленому порядку органами реєстраційного обліку.
Згідно зі ст. 2 Закону РФ від 25.06.93 N 5242-1 "Про право громадян України на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації" місцем перебування вважається готель, санаторій, будинок відпочинку, пансіонат, кемпінг, туристська база, лікарня та інше подібна установа, а також житлове приміщення, не є місцем проживання громадянина, в яких він проживає тимчасово.
Місце проживання - це житловий будинок, квартира, службове жиле приміщення, спеціалізовані будинки (гуртожиток, готель-притулок, будинок маневреного фонду, спеціальний будинок для самотніх людей похилого віку, будинок-інтернат для інвалідів, ветеранів та інших), а також інше житлове приміщення, в якому громадянин постійно або переважно проживає в якості власника, за договором найму (піднайму), договором оренди або на інших підставах, передбачених законодавством РФ.
З метою реалізації положень Закону про трудові пенсії ПФР спільно з Мінпраці Росії в 2002 р . була прийнята наступна технологія документообігу для призначення трудових пенсій і визначення розміру страхової частини зазначених пенсій за відомостями індивідуального (персоніфікованого) обліку. [1]
Страхувальники подають до межотчетний період по мірі звернення застрахованих осіб за трудовий пенсією територіальним органам ПФР відомості про трудовий стаж, заробіток (винагороду), дохід і нараховані внески в ПФР застрахованої особи та зведену відомість форм документів, що містить відомості за страхувальником в цілому.
У поданих відомостях вказується сума нарахованих страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування (страхову частину трудової пенсії). Зазначена сума розраховується роботодавцем згідно з тарифами, встановленими ст. 22, 33 Закону про обов'язкове пенсійне страхування.
При розгляді документів територіальний орган ПФР:
- Дає оцінку містяться в них відомостей, їх відповідності даним індивідуального (персоніфікованого) обліку, а також правильності оформлення;
- Перевіряє в необхідних випадках обгрунтованість їх видачі та відповідність відомостей, що містяться в ІЛС;
- Вживає заходів за фактами подання документів, що містять недостовірні відомості;
- Приймає рішення і розпорядження про призначення пенсії або про відмову в цьому;
- Призупиняє або припиняє виплату пенсії у встановлених законом випадках.
На підставі поданих страхувальником відомостей служба персоніфікованого обліку територіального органу ПФР за запитом відділу з призначення пенсій формує виписку з індивідуального особового рахунку (ІЛС) застрахованої особи, в якій відображаються дані про страхові внески по кожному страхувальнику (роботодавцю), яка подала індивідуальні відомості на застрахована особа, і передає її для призначення трудової пенсії. Зазначена виписка долучається до документів пенсійної справи.
Сплачені страхувальником за застраховану особу страхові внески у виписці з ІЛС застрахованої особи зазначаються з розбивкою по місяцях без урахування індексації.
При цьому слід враховувати, що відповідно до Постанови Уряду РФ від 12.06.02 N 407 "Про затвердження Правил обліку страхових внесків, що включаються до розрахункового пенсійний капітал" базою для визначення розміру страхової частини трудової пенсії є розрахунковий пенсійний капітал, який формується із загальної суми страхових внесків та інших надходжень на фінансування страхової частини трудової пенсії, що надійшли за застраховану особу в ПФР, а також пенсійних прав у грошовому вираженні, придбаних до 1 січня 2002 р .
У складі розрахункового пенсійного капіталу враховуються суми страхових внесків, що надійшли в ПФР за застраховану особу на фінансування страхової частини трудової пенсії протягом усього періоду, що передує призначенням або перерахунком пенсії.
Суми страхових внесків на фінансування страхової частини трудової пенсії включаються до розрахункового пенсійний капітал у той період, в якому вони фактично надійшли.
Статтею 24 Закону про обов'язкове пенсійне страхування встановлено, що сплата сум авансових платежів проводиться щомісячно в строк, встановлений для одержання в банку коштів на оплату праці за минулий місяць, або в день перерахування грошових коштів на оплату праці з рахунків страхувальника на рахунки працівників, але не пізніше 15-го числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховується авансовий платіж за страховими внесками.
Отже, в залежності від дати звернення за трудовий пенсією в індивідуальних відомостях про трудовий стаж, заробіток (винагороду), дохід і нараховані внески в ПФР застрахованої особи, що подаються страхувальником до територіального органу ПФР, можуть не міститися відомості про сплачені страхові внески за 2 чи за 1 місяць до місяця звернення за пенсією.
За результатами розгляду заяви громадянина, який звернувся за призначенням пенсії, переведенням з однієї пенсії на іншу, територіальний орган ПФР проводить розрахунок розміру пенсії і виносить відповідне рішення, яке оформляється на бланках затвердженої форми.
Рішення територіального органу ПФР разом із заявою та необхідними документами брошуруються в пенсійну справу. При зміні пенсіонером місця проживання в межах Російської Федерації пенсійну справу пересилається поштою на підставі запиту територіального органу ПФР за новим місцем проживання. Пересилання здійснюється за письмовою заявою пенсіонера.
У разі втрати пенсійної справи територіальний орган ПФР вживає заходів до його відновлення.
Після призначення пенсії пенсіонеру видається пенсійне посвідчення.
Доставка трудової пенсії за місцем проживання або місцем перебування пенсіонера здійснюється за рахунок тих же джерел, з яких фінансується відповідна пенсія, тобто за рахунок єдиного соціального податку або за рахунок федерального бюджету.
Доставка відбувається територіальним органом ПФР або організацією федеральної поштового зв'язку, кредитної або іншою організацією за заявою пенсіонера. Оплата послуг з доставки пенсій здійснюється з урахуванням розміру коштів, запланованих у бюджеті ПФР на ці цілі, що затверджується щорічно федеральним законом.
Пенсія виплачується через підприємство зв'язку і іншу постачальних структуру з доставкою додому або шляхом її перерахування за заявою пенсіонера на розрахунковий рахунок у банку. Доставка пенсії проводиться щомісяця у визначений день. Якщо з яких-небудь причин пенсіонера не було вдома, він може отримати пенсію у відділенні зв'язку або в територіальному органі ПФР.
Призупинення виплати пенсії при її неотримання з невідомих територіальному органу ПФР причин або при невиконанні пенсіонером свого обов'язку проходити повторний огляд в органах медико-соціальної експертизи у встановлені терміни спрямоване на економію державних коштів, призначених для виплати трудових пенсій.
Поновлення виплати трудової пенсії (або її частини) у першому випадку проводиться на підставі заяви пенсіонера з доданням усіх необхідних документів.
У другому випадку рішення про поновлення виплати трудової пенсії приймається територіальним органом ПФР автоматично після отримання з територіального органу медико-соціальної експертизи виписки з акта переогляду інваліда.
Відмова пенсіонера від отримання встановленої йому страхової частини пенсії у зв'язку з продовженням трудової діяльності оформляється розпорядженням територіального органу ПФР про призупинення виплати страхової частини пенсії.
Заява пенсіонера про відмову в одержанні, встановленої йому страхової частини трудової пенсії (з метою подальшого перерахунку розміру цієї частини трудової пенсії), подається до територіального органу ПФР за місцем знаходження пенсійної справи одержувача пенсії.
Виплата трудової пенсії (частини трудової пенсії) припиняється:
1) у разі смерті пенсіонера, а також у разі визнання його в установленому порядку померлим або безвісно відсутнім - з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому настала смерть пенсіонера або вступило в силу рішення про оголошення її померлою або рішення про визнання його безвісно відсутнім;
2) після закінчення шести місяців з дня припинення виплати трудової пенсії відповідно - з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому закінчився зазначений термін;
3) у разі втрати пенсіонером права на призначену йому трудову пенсію (частина трудової пенсії) (виявлення обставин або документів, що спростовують достовірність відомостей, представлених на підтвердження права на зазначену пенсію; закінчення терміну визнання особи інвалідом; придбання працездатності особою, які отримують пенсію в разі втрати годувальника; надходження на роботу (відновлення іншої діяльності, що підлягає включенню до страхового стажу) - з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому виявлені зазначені вище обставини або документи, або закінчився термін інвалідності, або настала працездатність відповідної особи.
Виплата трудової пенсії (частини трудової пенсії) відновлюється:
1) у разі скасування рішення про визнання пенсіонера померлим або рішення про визнання пенсіонера безвісно відсутнім - з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому вступило в силу відповідне рішення;
2) за бажанням пенсіонера в разі настання нових обставин або належного підтвердження колишніх обставин, що дають право на встановлення трудової пенсії (частини трудової пенсії), якщо з дня припинення виплати зазначеної пенсії (зазначеної частини трудової пенсії) пройшло не більше 10 років, - з 1 -го числа місяця, наступного за місяцем, в якому органом, що здійснює пенсійне забезпечення, отримані заяву про відновлення виплати цієї пенсії (частини цієї пенсії) і всі необхідні документи.
Припинення або відновлення виплати страхової частини трудової пенсії по старості в разі відмови пенсіонера від її отримання здійснюється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому органом, що здійснює пенсійне забезпечення, отримані відповідну заяву пенсіонера і всі необхідні документи.
При відновленні виплати трудової пенсії (частини трудової пенсії) право на трудову пенсію (частина трудової пенсії) не переглядається. При цьому розмір зазначеної пенсії (зазначеної частини трудової пенсії) визначається заново.
Для введення нормативної тривалості очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості 19 років (228 місяців) законодавець передбачив перехідний період. Він триватиме до 1 січня 2013 р . У цей період очікуваний термін виплати трудової пенсії по старості з 12 років (144 місяців) буде щорічно зростати на 6 місяців до досягнення 16 років (182 місяців), а потім - на 1 рік до досягнення 19 років.
Рік виходу на пенсію
Очікуваний період виплати
пенсії по старості в роках
Очікуваний період виплати пенсії по старості в місяцях
Період дожиття при пізньому виході на пенсію в роках
Період дожиття при пізньому виході на пенсію в місяцях
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
17,0
18,0
19,0
144
150
156
162
168
174
180
186
192
204
216
228
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
120
120
120
120
120
120
120
126
132
138
144
150
156
162
168

Нормативні акти

1. Фeдepaльний зaкoн "O тpyдoвиx пeнcіяx в Poccійcкoй Фeдepaціі" oт 17.12.2001 р. № 173-ФЗ.
2. Фeдepaльний зaкoн "oб oбязaтeльнoм пeнcіoннoм cтpaxoвaніі в Poccійcкoй Фeдepaціі" oт 15.12.2001 р. № 167-ФЗ.
3. Фeдepaльний зaкoн "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації" від 15 грудня 2001 року N 166-ФЗ.
4. Пocтaнoвлeніe Пpaвітeльcтвa PФ "О6 yтвepждeніі Пpaвіл yчeтa cтpaxoвиx взнocoв, включaeмиx в pacчeтний пeнcіoнний кaпітaл" oт 12.06.2002 р. № 407
5. Пocтaнoвлeніe Пpaвітeльcтвa PФ "oб yтвepждeніі Пpaвіл інвecтіpoвaнія cpeдcтв cтpaxoвиx взнocoв нa фінaнcіpoвaніe нaкoпітeльнoй чacті тpyдoвoй пeнcіі, пocтyпівшіx в тeчeніe фінaнcoвoгo гoдa в Пeнcіoніий фoнд Poccійcкoй Фeдepaціі" oт 31.08.2002 № 652.
6. Пocтaнoвлeніe Пpaвітeльcтвa PФ "oб yтвepждeніі Пpaвіл пoдcчeтa і пoдтвepждeнія тpyдoвoгo cтaжa для ycтaнoвлeнія тpyдoвиx пeнcій" oт 24.07.2002 р. № 555.
7. Пocтaнoвлeніe Пpaвітeльcтвa PФ "O нeкoтopиx вoпpocax peaлізaціі Фeдepaльнoгo зaкoнa" O гocyдapcтвeннoм пeнcіoннoм oбecпeчeніі в Poccійcкoй Фeдepaціі "oт 04.03 2002 р . № 141.
8. Пocтaнoвлeніe Mініcтepcтвa тpyдa і coціaльнoro paзвития PФ і Пeнcіoннoгo фoндa PФ "oб yтвepждeніі Пpaвіл oбpaщeнія зa пeнcіeй, нaзнaчeнія пeнcіі і пepepacчeтa paзмepa пeнcіі, пepexoдa c oднoй пeнcіі нa дpyгyю в cooтвeтcтвіі c фeдepaльнимі зaкoнaмі" O тpyдoвиx пeнcіяx в Poccійcкoй Фeдepaціі "і" O гocyдapcтвeннoм пeнcіoннoм oбecпeчeніі в Poccійcкoй Фeдepaціі "oт 27.02.2002 р. № 17/19пб.

Бібліографічний список літератури

1. Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Е.Г. Коментар до нового пенсійного законодавства: Постатейний коментар до Федерального закону "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації". - М.: ТОВ "ТК Велбі", 2003.
2. Коментар до пенсійного законодавства Російської Федерації. Постатейний коментар до Федеральним законам: закону "O тpyдoвиx пeнcіяx в Poccійcкoй Фeдepaціі", закону "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації", закону "oб oбязaтeльнoм пeнcіoннoм cтpaxoвaніі в Poccійcкoй Фeдepaціі". / Під загальною редакцією Є.М. Сидоренко. -М., 2003.
3. Пенсійна реформа в Росії. За редакцією М. Ю. Зурабова. - М.: ПФР, 2002.
4. Пенсійна реформа. Ред. О. Є. Ілюхіна - М.: Просвещение, 2002.
5. Щуко Л.П. Новий розрахунок пенсій (5-е вид.). - СПб.: "Видавничий дім Герда", 2002.[1] Постанова Мінпраці Росії і ПФР від 27.02.02 N 16/19па "Про затвердження переліку документів, необхідних для встановлення трудової пенсії та пенсії по державному пенсійному забезпеченню згідно з Федеральними законами" Про трудові пенсії в Російській Федерації "і" Про державний пенсійне забезпечення в Російській Федерації "
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Реферат
46.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Обчислення призначення і виплата пенсій із заробітку 2
Обчислення призначення і виплата пенсій
Нарахування і виплата пенсій по інвалідності
Допомога по вагітності та пологах порядок та умови призначення розмір виплата допомоги
Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій
Умови призначення трудових пенсій в рамках реформування пенсійної системи в Росії
Соціальна пенсія Призначення і страхування пенсій Органи які здійснюють пенсійне забезпечення
Прийом і виплата електронних переказів
Призначення озброєння екіпірування й всесторонее забезпечення підрозділів спеціального призначення
© Усі права захищені
написати до нас