Обчислення ПДВ після закінчення 60 днів з моменту відвантаження товарів виконання робіт надання послуг

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Обчислення ПДВ після закінчення 60 днів з моменту відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг, передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності)

Обчислення та сплата податків передбачає визнання суб'єктом підприємницької діяльності доходів від цієї діяльності. Визнання доходу здійснюється відповідно до облікової політики організації. Інструкція з бухгалтерського обліку "Доходи організації", затверджена постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 26.12.2003 № 181 (далі - Інструкція з бухгалтерського обліку), передбачає, що виручка від реалізації - грошові кошти або інше майно в грошовому виразі, отримані або підлягають отриманню в результаті реалізації товарів, готової продукції, робіт, послуг за цінами, тарифами відповідно до договору.

Виручка від реалізації приймається до бухгалтерського обліку:

  • - В сумі, обчисленої на момент її визнання у відповідності до облікової політики організації;

  • - За вартістю товарів (цінностей), отримані або підлягають отриманню організацією в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь;

  • - У повній сумі дебіторської заборгованості при продажу продукції і товарів, виконання робіт, надання послуг на умовах відстрочення оплати (комерційний позика).

При визнанні в бухгалтерському обліку виручки від реалізації в міру відвантаження товарів, готової продукції, виконання робіт, надання послуг (метод нарахування) - по Дебету рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і інших рахунків обліку розрахунків в кореспонденції з Кредитом рахунку 90 "Реалізація ".

При визнанні в бухгалтерському обліку виручки від реалізації у міру оплати відвантажених товарів, готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг - за Дебету рахунків 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютні рахунки", 55 "Спеціальні рахунки в банках" , рахунків обліку розрахунків та інших рахунків в кореспонденції з Кредитом рахунку 90 "Реалізація".

Враховуючи, що ПДВ є непрямим податком, тобто податком, що обчислюється при реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності (далі - об'єкти), при обчисленні ПДВ також необхідно обчислювати при визнанні доходу організацією відповідно до її облікової політикою.

Але, при визнанні в бухгалтерському обліку виручки від реалізації у міру оплати відвантажених об'єктів при обчисленні ПДВ, існує наступна особливість. Відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про податок на додану вартість" (з урахуванням доповнень і змін, внесених Законом Республіки Білорусь від 29.12.2006 № 190-З "Про внесення доповнень і змін до деяких Законів Республіки Білорусь з питань оподаткування) (далі - Закон) порядок визначення моменту фактичної реалізації об'єктів викладено в статті 10 Закону і заснований на положеннях, встановлених обліковою політикою платника. Метод визначення моменту фактичної реалізації об'єктів встановлюється облікової політикою по всіх операціях з реалізації об'єктів і зміні протягом календарного року не підлягає.

Законом встановлено, що при визначенні облікової політикою платника факту реалізації об'єктів по мірі їх відвантаження моментом фактичної реалізації відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав є день відвантаження об'єктів і пред'явлення покупцю (замовнику) розрахункових документів (пункт 1 статті 10) .

При встановлення облікової політикою платника факту реалізації об'єктів в міру їх оплати моментом фактичної реалізації відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності для цілей обчислення ПДВ є день зарахування грошових коштів від покупця (замовника) на рахунок платника ( день надходження готівкових грошових коштів у касу платника), але не пізніше 60 днів з дня відвантаження об'єктів.

У разі закінчення у звітному податковому періоді 60 днів з дня відвантаження об'єктів обороти по цих об'єктах включаються до податкової бази цього податкового періоду, та сплата податку здійснюється у загальновстановленому порядку.

Таким чином, якщо обліковою політикою організації встановлено визначення моменту фактичної реалізації об'єктів по мірі надходження оплати за відвантажені об'єкти, то обчислення ПДВ слід проводити за той податковий період, в якому відбулося надходження оплати, але не пізніше 60 днів з дня відвантаження об'єктів покупцеві.

Відповідно до Загальною частиною Податкового кодексу Республіки Білорусь протягом строку, обчислюваного роками, місяцями, тижнями чи днями, починається з наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок (стаття 31).

Отже, обчислення цього терміну починається з дня, наступного за днем відвантаження об'єктів, тобто день відвантаження не вважається першим днем цього строку, а останнім днем, тобто днем настання моменту фактичної реалізації, вважається 60-й день з дня відвантаження. Саме 60-й день, а не 61-й день, так як в Інструкції обумовлено, що момент фактичної реалізації настає не пізніше 60 днів з дня відвантаження об'єктів покупцеві.

Приклад

Об'єкт відвантажено 1 квітня 2007 60 днів закінчується 31 травня 2007 р., а не 1 червня цього року, що важливо для віднесення моменту фактичної реалізації до певного податкового періоду для відображення обороту з реалізації в податковій декларації з ПДВ. У цьому випадку цей оборот слід відобразити в податковій декларації за травень, а не за червень, як могло б бути при помилку у визначенні 60 днів з дня відвантаження об'єктів.

Таким чином, при відсутності оплати обчислення ПДВ проводиться за той податковий період, в якому закінчився 60 днів з дня відвантаження об'єктів. Саме в тому податковому періоді, в якому закінчився цей термін, і настає момент фактичної реалізації об'єктів.

Визначення моменту фактичної реалізації для цілей обчислення ПДВ є дуже важливим для цілей виконання зобов'язань перед бюджетом, щоб уникнути застосування економічних санкцій за приховування об'єкта оподаткування і т.п.

Інструкцією про порядок відображення в бухгалтерському обліку ПДВ, затвердженої постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 16.12.2003 № 176, встановлено, що обчислені платником суми ПДВ з оборотів по реалізації товарів, робіт, послуг, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, відображаються за Кредитом рахунка 68 "Розрахунки за податками і зборами" (за відповідними субрахунками) в кореспонденції з Дебетом:

  • - Рахунки 90 "Реалізація" субрахунок 90-3 "Податок на додану вартість" - по реалізованих товарах, продукції, робіт, послуг;

  • - Рахунки 91 "Операційні доходи і витрати" субрахунку 91-3 "Податок на додану вартість" - за доходами від продажу та іншого вибуття основних засобів, нематеріальних активів, продажу інших активів; по доходах від надання в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування за плату майна та майнових прав, коли це не є видом діяльності організації, і іншим доходам; по операційних витрат (не пов'язаних з отриманням операційних доходів), що є об'єктом оподаткування відповідно до законодавства;

  • - Рахунки 92 "Позареалізаційні доходи і витрати" субрахунку 92-3 "Податок на додану вартість" - по позареалізаційних доходів, що підлягають оподаткуванню.

Обчислені платником суми ПДВ з оборотів по реалізації товарів, робіт, послуг, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності відображаються за Кредитом рахунка 68 "Розрахунки за податками і зборами" (за відповідними субрахунками) в кореспонденції з Дебетом рахунка 97 "Витрати майбутніх періодів" - на суму податку за відвантаженими товарами, продукції, виконаним роботам, наданим послугам, переданим майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, по закінченні 60 днів з моменту їх відвантаження (виконання робіт, надання послуг) у разі прийнятого платником податку методу визначення виручки від реалізації товарів, робіт, послуг по моменту їх оплати.

Отже, при настанні терміну 60 днів з дня відвантаження об'єктів оборот в бухгалтерському обліку не відображається в частині рахунків обліку виручки від реалізації, а проводиться нарахування лише ПДВ.

Приклад

Зміст господарської операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Відвантажено товар

45

41, 43

Нарахування ПДВ виходячи податкової бази якого визнається вартість продажна відвантаженого

97

68-2

При надходженні виручки від реалізації цих товарів, робіт, послуг, доходів від продажу інших активів, а також при надходженні оплати за переданими майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та відображення сум, що надійшли на рахунку 90 "Реалізація" субрахунку 90-1 "Виручка від реалізації" або рахунку 91 "Операційні доходи і витрати" субрахунку 91-1 "Операційні доходи", сплачена сума ПДВ списується з Кредиту рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" у Дебет рахунків 90 "Реалізація" субрахунок 90-3 "Податок на додану вартість" або 91 "Операційні доходи і витрати" субрахунок 91-3 "Податок на додану вартість" відповідно.

Приклад

Зміст господарської операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Відвантажено товар

45

41, 43

Нарахування ПДВ виходячи податкової бази

97

68-2

Отримання оплати

52

90-1

Списується собівартість реалізованого товару

90-2

45

Відображення ПДВ

90-3

97

Відповідно до Закону при визначенні податкової бази оборот платника в іноземній валюті перераховується в білоруські рублі за курсом Національного банку Республіки Білорусь на момент фактичної реалізації об'єктів або на дату фактичного здійснення видатків у разі, коли витрати визнаються об'єктом оподаткування. При надходженні оплати за договорами, зобов'язання за якими виражені в іноземній валюті, різниця, яка виникає у зв'язку зі зміною курсів іноземних валют, що встановлюються Національним банком Республіки Білорусь, від моменту реалізації до моменту надходження оплати, податком не обкладається.

Згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку "Доходи організації", затверджена постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 26.12.2003 № 181, курсові різниці - різниці, що виникають при оцінці в білоруських рублях майна та зобов'язань організації, виражених в іноземній валюті, у зв'язку зі зміною встановлюються Національним банком Республіки Білорусь офіційних курсів іноземних валют до білоруського рубля.

З викладеного випливає, що при ненадходженні оплати і закінчення 60 днів з моменту відвантаження об'єктів, обчислення ПДВ проводиться виходячи з податкової бази, визначеної шляхом множення суми іноземної валюти на курс цієї валюти, встановлений Національним банком Республіки Білорусь на 60-й день з дня відвантаження об'єктів . При отриманні в подальшому оплати перерахунок податкової бази не виробляється і виникають з моменту закінчення 60 днів до моменту отримання оплати суми курсових різниць ПДВ не обкладаються.

Приклад

Зміст господарської операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Відвантажено товар

45

41, 43

Нарахування ПДВ виходячи податкової бази, розрахованої з курсу Національного банку Республіки Білорусь на 60-й день з моменту відвантаження

97

68-2

Отримання оплати (відображення за курсом Національного банку Республіки Білорусь на момент отримання оплати)

52

90-1

Списується собівартість реалізованого товару

90-2

45

Відображення ПДВ

90-3

97

Але Законом встановлено момент фактичної реалізації та щодо різниці, що виникає у зв'язку зі зміною курсу іноземної валюти або умовної грошової одиниці з моменту фактичної реалізації до моменту, встановленого для визначення величини зобов'язання, за договорами, зобов'язання за якими виражені в білоруських рублях або в іншій іноземній валюті. Цим моментом є день отримання зазначеної різниці.

Згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку сумові різниці є різниці в білоруських рублях, що виникають при розрахунках за зобов'язаннями, оплата яких здійснюється в білоруських рублях у сумі, еквівалентній визначеної договором суми в іноземній валюті або умовних грошових одиницях. Вважається сумовий і відображається у порядку, встановленому для сумових різниць, також різниця в іноземній валюті, що виникає при розрахунках за зобов'язаннями, виражених в іноземній валюті, розмір яких визначається виходячи з еквівалента іншої іноземної валюти або умовної грошової одиниці.

При такому порядку оплати після обчислення ПДВ за той податковий період, в якому закінчився 60 днів з моменту відвантаження об'єктів, слід обчислити ПДВ і при отриманні сумових різниць за той податковий період, в якому ці різниці отримані.

Приклад

Зміст господарської операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Відвантажено товар

45

41, 43

Нарахування ПДВ, виходячи податкової бази, розрахованої з курсу Національного банку Республіки Білорусь на 60-й день з моменту відвантаження

97

68-2

Отримання оплати (відображення за курсом національного банку Республіки Білорусь на момент отримання оплати)

51

90-1

Списується собівартість реалізованого товару

90-2

45

Відображення ПДВ

90-3

97

Визначення фінансового результату

90-9

99

Нарахування ПДВ, виходячи з отриманих сумових різниць

92-3

68

При списанні безнадійної до стягнення дебіторської заборгованості на фінансовий результат суму ПДВ, сплачену за той податковий період, на який припадає момент фактичної реалізації для обчислення цього податку, слід відносити також на цей результат.

Отже, якщо не включає в себе ПДВ дебіторська заборгованість, щодо якої вже був обчислений ПДВ, відноситься на фінансовий результат, то ця обчислена сума податку також відноситься на цей результат.

Приклад

Зміст господарської операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Відвантажено товар

45

43

Нарахування ПДВ

97

68-2

Списання безнадійної дебіторської заборгованості

92

45

Списання ПДВ

92

97

Визначення фінансового результату

99

92-9

Обчислення ПДВ після закінчення 60 днів з моменту відвантаження об'єктів також можливо і не в залежності від прийнятого в обліковій політиці факту визнання в бухгалтерському обліку виручки від реалізації об'єктів. Це може відбуватися при реалізації товарів на експорт, крім реалізації товарів у Російську Федерацію.

Відповідно до Закону документальне підтвердження вивезення товарів, за винятком вивезених у держави, з якими відсутні митний контроль та митне оформлення, здійснюється не пізніше 60 днів з дати відвантаження товарів (включаючи вироблені з давальницької сировини (матеріалів)), що підтверджена митним дозволом на використання товарів у митному режимі експорту. При настанні дати подання податкової декларації (розрахунку) з податку протягом цього терміну обороти з реалізації цих товарів не відображаються. При наявності підтвердних вивезення товарів документів обороти з реалізації цих товарів відображаються у податковій декларації (розрахунку) з податку того звітного періоду, термін подання якої слід після отримання відповідного документального підтвердження. При відсутності підтверджуючих вивезення товарів документів після закінчення цього терміну обороти з реалізації цих товарів відображаються у податковій декларації (розрахунку) з податку того звітного періоду, в якому закінчився встановлений термін. При отриманні документів після сплати податку подається уточнена податкова декларація (розрахунок) з податку за той місяць, у якому було вироблено відображення обороту з реалізації товарів.

Таким чином, якщо обліковою політикою організації визнання виручки від реалізації здійснюється в міру відвантаження і пред'явленню покупцю розрахункових документів, то обчислення ПДВ слід проводити за той податковий період, в якому отримані документи, що підтверджують застосування нульової ставки ПДВ, а не за той податковий період, в якому зроблена відвантаження цих об'єктів на експорт. При неотриманні таких документів відображення оборотів з реалізації товарів виробляється за той податковий період, в якому закінчився 60 днів з дати відвантаження товарів. Але слід також враховувати момент отримання підтверджуючих документів: до або після строку подання податкової декларації з ПДВ.

Приклад

Дата відвантаження товару (24 липня 2007 р. - 60-й день з моменту відвантаження товару)

Дата надходження документів, що підтверджують застосування нульової ставки ПДВ

Ставка ПДВ та податкова декларація з ПДВ

25 травня 2007

27 травня 2007

За травень за нульовою ставкою податку

25 травня 2007

10 червня 2007

За травень за нульовою ставкою податку, так як декларація за травень представляється до 20 червня

25 травня 2007

21 червня 2007

За червень за нульовою ставкою податку

25 травня 2007

17 липня 2007

За червень за нульовою ставкою податку, так як декларація за червень представляється до 20 липня

25 травня 2007

22 липня 2007

За липень за нульовою ставкою податку

25 травня 2007

12 серпня 2007

За липень за нульовою ставкою податку, так як декларація за березень представляється до 20 серпня.

25 травня 2007

23 серпня 2007

За липень за ставкою 18 відсотків, тому що в липні минув 60 днів з моменту відвантаження товарів. Після отримання документів слід подати декларацію за січень-серпень з відображенням оборотів за нульовою ставкою

Якщо облікової політикою організації встановлено визначення моменту фактичної реалізації об'єктів по мірі надходження оплати за відвантажені об'єкти, то обчислення ПДВ слід проводити за той податковий період, в якому відбулося надходження оплати, але не пізніше 60 днів з дня відвантаження об'єктів покупцеві.

При експорті товарів не в Російську Федерацію і відсутності документів, що підтверджують застосування нульової ставки ПДВ, обчислення ПДВ слід проводити в тому податковому періоді, в якому закінчився 60 днів з дати відвантаження товарів на експорт, незалежно від того чи поступила оплата за ці товари.

Приклад

Дата відвантаження (24.07.07г .. - 60-й день з моменту відвантаження товару)

Дата оплати товару

Дата надходження документів, що підтверджують застосування 0 ставки ПДВ

Ставка ПДВ та податкова декларація з ПДВ

25 травня 2007

Травень 2007

27 травня 2007

За травень за нульовою ставкою податку

25 травня 2007

Травень 2007

10 червня 2007

За травень по 0 ставкою податку, так як декларація за січень представляється до 20 червня

25 травня 2007

13 липня 2007

21 липня 2007

За липень за нульовою ставкою податку

25 травня 2007

18 липня 2007

21 липня 2006

За липень за нульовою ставкою податку

25 травня 2007

3 серпня 2007

17 липня 2007

За липень за нульовою ставкою податку

25 травня 2007

22 серпня 2007 р

22 липня 2007

За липень нульовою ставкою податку

25 травня 2007

4 вересня 2007

12 серпня 2007

За липень по 0 ставкою податку, так як декларація за березень представляється до 20 серпня.

25 травня 2007

4 жовтня 2007

23 вересня 2007

За липень постачання 18 відсотків, оскільки в березні минуло 60 днів з моменту відвантаження товарів. Після отримання документів слід подати декларацію за січень-вересень з відображенням оборотів по 0 ставкою

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996р.

 2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р. № 218-З. Прийнятий Палатою представників 28 жовтня 1998 року. Схвалений Радою Республіки 19 листопада 1998 року. (Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1999 р., № 7-9, ст.101).

 3. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності» від 18 жовтня 1994 року № 3321-XII (Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь, 1994 р., № 34, ст.566).

 4. Годунов В.М. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь з додатком актів законодавства та судової практики (постатейний): У 3 кн. Кн. 2. Розд. III. Загальна частина зобов'язального права. Розділ IV. Окремі види зобов'язань (глави 30-50) / Відп. ред. і керівник авторського колективу В.Ф. Чигир. - Мн.: Амалфея, 2005.

 5. Цивільне право: Підручник Автор: Алексєєв С.С., Гонгало Б.М. М.: 2006р. - 480с.

 6. Цивільне право. Автор: "Фоков А.П., попони Ю.Г., Черкашина І.Л. та ін" Видавництво: "КноРус". 2008.

 7. Колбасін Д.А. Цивільне право. Загальна частина. - Мн.: ПоліБіг. На замовлення громадського об'єднання «Молодіжне наукове товариство». 1999. - 360С.

 8. Господарське право Республіки Білорусь: Практичний посібник / С. С. Вабищевич. - Мн.: Молодіжне наук. т-во, 2002. - 398с.

 9. Господарське право Республіки Білорусь. Особлива частина. Практ. посібник - Мн.: «МНО», 2001. - 318с.

Посилання (links):
 • http://www.book.ru/authors/Фоков% 20А.П.,% 20Попонов% 20Ю.Г.,% 20Черкашіна% 20І.Л.% 20і% 20др.
 • http://www.book.ru/publishers/КноРус
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Реферат
  68.2кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Залучення організаціями фізичних осіб до виконання робіт з надання послуг на основі цивільно-правових
  Особливості обчислення і сплати ПДВ при реалізації товарів за регульованими цінами
  Місце реалізації товарів робіт послуг
  Облік і аналіз реалізованих товарів робіт і послуг
  Прийом готівки при реалізації товарів робіт і послуг
  Облік доходів від реалізації продукції товарів робіт послуг
  Договір як засіб визначення вимог до якості товарів робіт і послуг
  Строки захисту прав їх обчислення перебіг і закінчення
  Проект підприємства з надання інформаційно-технічних послуг та послуг з апаратно-програмної
  © Усі права захищені
  написати до нас